of 19 /19
DIGIT Informacione Tehnologije Komercijala: 051-227-510 Centralni servis: 090-560-200 Partner V 1/19

Komande fiskalnog uredjaja

  • Author
    siile

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Komande fiskalnog uredjaja

Page 1: Komande fiskalnog uredjaja

DIGIT Informacione TehnologijeKomercijala: 051-227-510

Centralni servis: 090-560-200

Partner V

FISKALNI ŠTAMPAČ2009

1/15

Page 2: Komande fiskalnog uredjaja

SADRŽAJ

SADRŽAJ.................................................................................................................................................2

1. PRIPREMA......................................................................................................................................3

2. REŽIM PODEŠAVANJA I IZDAVANJA KOMANDI...................................................................3

3. IZDAVANJE KOMANDI ZA PRODAJU I IZVJEŠTAJE............................................................8

3.1 KOMANDE U REŽIMU PRODAJE I IZVJEŠTAJA:.........................................................9

2/15

Page 3: Komande fiskalnog uredjaja

1. PRIPREMA

Za zadavanje komandi fiskalnom uređaju koristimo isključivo digitov program za rad sa fiskalnim uređajem VLP SETUP (Vlp_Setup.exe). Program treba biti pravilno instaliran i konfigurisan po upustvu za instalaciju i konfiguraciju programa Vlp_Setup. Zavisno od načina povezivanja PC računara sa fiskalnim uređajem odnostno konfiguracije komande fiskalnom uređaju se mogu zadavati preko Ethernet (TCP IP Protokol) ili serijskog komunikacionog porta (RS 232 protokol).

Napomena : Za ulazak u mod rada Podešavanje potrebno je da znate servisnu lozinku. Za RS 232 vezu printer-PC koristite specijalni,za to namijenjeni, kabl a ne standardne kupovne kablove. Prekontrolišite podešene parametre komunikacije printer-PC (prema Uputstvu za korištenje programa Vlp_Setup prekontrolišite podešavanja fajla Settings.ini). Program VLP_SETUP.exe neće raditi ukoliko nije dobro podešena konfiguracija kao i ako nije podešen i upisan odgovorajući IBSA broj.

Ako program Vlp_Setup nije startovan, startujte ga i logujte se prema Uputstvu za rad sa programom Vlp_Setup. Sledeći korak je pokretanje forme Podesavanje –test uređaja koja omogućava izdavanje i testiranje svih komandi fiskalnom uređaju.

2. REŽIM PODEŠAVANJA I IZDAVANJA KOMANDI

Opis i funkcija forme za podesavanje – zadavanje komandi fiskalnom uređaju

Kao što možemo vidjeti na sledećoj slici forma za zadavanje komandi fiskalnom uređaju sadrži:

- Glavni meni koji se sastoji od grupa komandi fiskalnom uređaju o Sistem (grupa sistemskih komandi)

Start/stop servisa Procitaj IBSA broj Upisi IBSA broj Procitaj podatke o fiskalizaciji Upis podataka o fiskalizaciji Kraj fiskalizacije – zatvaranje fiskalne memorije Ocitavanje podataka o kraju fiskalizacije Ocitavanje podataka o objektu – firmi Upis podataka o objektu – firmi Citanje poruka i reklamnih tekstova Upis poruka i reklamnih tekstova Upis da li se stampa grafički logo ili ne Citanje da li se štampa grafički logo ili ne Citanje sistemskog sata ili datuma Upis sistemskog sata ili datuma u fiskalni uređaj Pomjeranje sata fiskalnog uređaja 1 sat unaprijed Pomjeranje sata fiskalnog uređaja 1 sat unazad Citanje TCP IP parametara fiskalnog uređaja

TCP/IP adresa Subnet mask Gateway

3/15

Page 4: Komande fiskalnog uredjaja

TCP/IP Port Upis TCP IP parametara fiskalnog uređaja

TCP/IP adresa Subnet mask Gateway TCP/IP Port

Citanje sistemskih parametara fiskalnog uređaja Upis sistemskih parametara fiskalnog uređaja

o Sifarnici (grupa za rad sa bazama podataka u fiskalnom uređaju) Sifarnici fiskalnog uređaja Citanje poreskih stopa Upis poreskih stopa Ocitaj arikle fiskalnog uređaja Ocitavanje sifre robe od nekog broja Ocitavanje sledeće sifre robe Upis pojedine sifre robe Upis artikla Brisanje artikla od do Citanje operatera fiskalnog uredjaja Upis operatera fiskalnog uredjaja Citanje grupa robe odelenja Upis grupa robe odelenja Citanje veleprodajnog klijenta Upis veleprodajnog klijenta

o Fiskalne funkcije (Očitavanje raznih parametara iz operativne memorije) fiskalni dnevni totali fiskalni reseti fiskalne poreske stope FM izvjestaji

ocitaj ostampaj Eksport FM

fiskalni servisi fm info FM veleprodajni klijenti Ocitavanje memorija

FM programska memorija Fm fiskalna memorija Partner Programska memorija Partner Operativna memorija

o Prijava i izvjestaji Login/ Servisni pristup Prijava operatera Odjava operatera Izvjestaj stampanje

Dnevni Izvjestaj Presjek Stanja Periodicni izvjestaj Veleprodajni klijenti promet Spisak veleprodajnih klijenata

Sifarnici fiskalnog uredjaja Status fiskalnog stampaca

4/15

Page 5: Komande fiskalnog uredjaja

Zaustavljanje stampaca Pomjeranje papira Citanje medjuzbira Otvaranje fioke za novac

o Testovi Test displeja Test Stampanja Test Fiskalne Memorije Test Programske Memorije Slobodan iIspis na displeju

ispis robe na displeju Ispis Slobodnog teksta na displeju

o Prvi redo Drugi redo Ne ispisuj

o GPRS Terminal GPRS povezi

o Lista procesa

Na ovoj formi je moguće testirati sve funkcije fiskalnog štampača osim funkcija za prodaju i reklamaciju te štampanje fiskalnog računa za koje postoji posebna program DigitVeleProdaja.exe .

Takođe ova forma omogućava da se podese svi parametri rada fiskalnog uređaja, da se upiše grafički logo da se podesi naziv objekta, da se podesi sistemski sat, parametri konekcije za TCP/IP vezu itd. Takođe ima sve funkcije za postavljanje poreskih stopa, određivanje grupa roba, naziva operatera, sve funkcije za rad sa bazom podtaka artikala. Ova forma omogućava fiskalizaciju uređjaja kao i zatvaranje fiskalizacije. Omogućava sinhronizaciju baze artikala kao sve ostale potrebne funkcije za efikasan rad fiskalnog uređaja.

5/15

Page 6: Komande fiskalnog uredjaja

Forma Podešavanje na gornjoj slici sadrži Glavni meni, panel, Panel za rad sa grafičkim logom , odgovarajuće status barove i progress indikatore koji se pojavljuju kada se pojedine komande izvršavaju i dva log panela za praćenje komunikacije između PC računara i fiskalnog uređaja. Na gornjom log panelu prikazuje se status slanja fiskalnom uređajaju dok na donjem panelu se prikazuje dekriptovani log odgovora fiskalnog uređaja za pojedine komande. Oba panela imaju dugme clr koje služi da se obrišu dosadasnje log poruke. Sadržaj panela se moze jednostavnom operacijom copy/cut/ paste snimiti u notepad ili neki drugi tekst editor.Poruke o greskama pored ispisa u log panelima se mogu javiti i na glavnoj ikoni programa VLP_Setup u vidu informacijskog balona.Podesavanjima konfiguracije vlp_setup programa u settings.ini fajlu moguce je ukljuciti snimanje log poruka u tekstualne fajlove (vidi upustvo programa Vlp_Setup.exe).

6/15

Page 7: Komande fiskalnog uredjaja

Izdavanje komandi.Svaka stavka menija označava komandu fiskalnom uređaju. Pojedine komande fiskalnom uređaju su dokumentovane u protokolu za komunikaciju PC računara i Fiskalnog uređaja. Većina komandi je jasna samim nazivom menija kojim se poziva određana komanda. Praćenje izvršenja komandi i greške moguće je pratiti sa log memo polja koja se automatski popunjavaju kako program čita statusne poruke uređaja.

Za početak rada potrebno je da prijavite program Vlp_setup fiskalnom uređaju opcijom Prijava operatera i prijavite se kao operater „jedan“ koji ima osim standardnih i sve sistemske privilegije na fiskalnom uređaju.

Provjeru veze i statusa VLP_SETUP programa možete vidjeti stalno na log panelima forme podesavanjima, a ako zelite da provjerite status fiskalnog uređaja izaberite komandu provjera statusa iz opcija glavnog menija forme podesavanja.

Napomena Opcjia GPRS Terminal daje komande ugrađenom GPRS terminalu da očita izvještaje iz fisklne memorije štampača

7/15

Page 8: Komande fiskalnog uredjaja

3. IZDAVANJE KOMANDI ZA PRODAJU I IZVJEŠTAJE

Da bi program Vlp_Fiskal koji je tekstualni drajver pravilno radio potrebno je sve račune ili komande pripremiti u obliku tekstualnih fajlova. Za testiranje slanja komandi prodaje može poslužiti program DigitVeleProdaja.exe koji je priložen uz ostalu dokumentaciju zajedno sa svojim uputstvom. Sirove komande za otvaranje i zatvaranje računa,prodaju, plaćanje i generisanje izvještaja date su u poglavlju 3.1

8/15

Page 9: Komande fiskalnog uredjaja

3.1 KOMANDE U REŽIMU PRODAJE I IZVJEŠTAJA:

Komand. Naziv Tip N INFO

Opis Byte:

½ Početak/Kraj RadaPrijava/odjava operatera

PC->ECR 6 1 byte – Operater broj1 16 bytes IBSA, Samo komanda 1 – početak rada

910-25

203205

Prodaja203 – 205Reklamac.

PC->ECR 52 2 bytes – Artikal broj(Low:High)2

4 bytes – Rabat3 bytes – Nema veze4 bytes – KOLIČINA(Low:High)3

33 bytes - Naziv4 byes – Cijena Artikla1 byte – Poreska stopa broj1 byte – Odelenje - grupa4 byte – broj od račun(Reklamacije)2 bytes – broj VP klijenta.Poslednja dva su opciona. To jest neophodno samo na prvoj prodaji na računu (otvaranje racuna).

9-1115-1718-2122-5455-5859606165

11 Kraj računa

PC->ECR 0 -Zatvara račun. -

8 Početak ŠtampanjeIZVJEŠTAJ

PC->ECR 7 1 byte – Tip izvještaja:

0 – dnevni izvještaj 1 – “presjek stanja” 2 - periodični 3 – Artikli 6 – vp sume

4 bytes – Od – početak datum DD.MM.YY.HH.MM ili početni parametar7.

4 bytes – do – Kraj datum DD.MM.YY.HH.MM(max long datum 42 godina …)ili krajnji parametar7.

9

10-13

14-177 Početak

Štampanja “Slobodan Tekst”

PC->ECR 0 - -

6 Kraj Štampanje “Slobodan Tekst”

PC->ECR 0 - -

5 Štampanje“Slobodan Tekst”

PC->ECR 33 1 byte – Tip štampe 1 - Bold 0 – Normal

Napomena: Ako je Bold štampa 16 simbola u redu inače 32 Tekst simbola u jednom redu.

9

10-4113 Očitaj PC->ECR 0 - -

9/15

Page 10: Komande fiskalnog uredjaja

Status16 Prekid –

ŠtampanjaBrisanja

PC->ECR 0 -Napomena – Prekid - ŠTAMPANJA Samo za nefiskalne izvještaja i za Komandu 15 brisanje baze podataka artikala.

-

17 Pomjeri Papir

PC->ECR -Napomena : Pomjera motor na štampačima da se pomjeri papir

-

20 Očitaj Međuzbir

PC->ECR 0 -Očitava međuzbir.

-

21 Otvaranje ladice za novac

PC->ECR 2 2 bytes – ms –(5 do 800) predefinisano 100 msNapomena – Otvoranje ladice za novac

9-10

22 LCD –Artikal info

PC->ECR 13 2 bytes – Artikal broj(Low:High)2

7 bytes – Barcode (High: Low)4 bytes – KOLIČINA(Low:High)3

Napomena – Pprikazuje Artikal info- Naziv i Cijenu na LCD

9-1011-1718-21

25 LCD TEST PC->ECR 0 - -26 PRINTER

TESTPC->ECR 0 - Napomena:

Štampa test redove sa svim simbolima.

-

27 FM TEST PC->ECR 0 - Napomena: Vraća Odgovor 36

-

28 PM TEST PC->ECR 0 - Napomena: Vraća Odgovor 36

-

29 LCD TEKST PC->ECR 21/1 1 byte – lcd red/kraj 0 – red 0 1 – red 1 2 – nemoj prikazivati

20 bytes – Tekst ili 0 bytes tekst kada byte je 2.

9

10-30/10

110 Upisivanje Servisi

PC->ECR 1 1 byte – početak servisi 10..19kraj servise 30..39

9

32 ODGOVOR9 ECR->PC 12 1 byte – rezultat–0-OK, 0xFF- Obustavljeno1 byte – Stanje (pogledaj Stanja)4 bytes - Greška (pogledaj greške)1 bytes –Komanda

5 bytes – vrijeme i datum 16-sat 17-min18-dan19-mjesec20-godina

91011-1415

16-20

34 ODGOVOR- na Komande 3 i 19PRODAJA/UPISIVANJE ARTIKALA

ECR->PC 16 1 byte – rezultat–0-OK, 0xFF- Obustavljeno1 byte – Stanje (pogledaj Stanja)4 bytes - Greška (pogledaj greške)1 bytes –Komanda

9 –bytes – INFO: 16-17 –Broj 18-21 –Cijena 22-Poreska kraja 23-Odelenje - grupa 24-Status bits:

91011-1415

16-24

10/15

Page 11: Komande fiskalnog uredjaja

bit 0 –the Naziv je različit bit 1- Cijena je različita bit 2- Poreska stopa je različita bit 3-Odelenje-grupa je različita bit 4- barcode je različit

35 ODGOVOR na Komandu 20 – Očitaj SUBSTANJA

ECR->PC 12 1 byte – rezultat–0-OK, 0xFF- Obustavljeno1 byte – Stanje (pogledaj Stanja)4 bytes - Greška (pogledaj greškas)1 bytes –Komanda

5 substanja16-19 substanja/10020-substanja%100

91011-1415

16-20

36 ODGOVOR na Komandu 27 i 28

ECR->PC 40 1 byte – rezultat–0-OK, 0xFF- Obustavljeno1 byte – Stanje (pogledaj Stanja)4 bytes - Greška (pogledaj greška)1 bytes –Komanda

33 bytes info:1 byte -0xFF- Ok, 0x00 –GreškaFM Test:14 bytes FM broj 1 byte–Info ( 0xFF – Nema Info, 0x00 Info)17 byte (datum vrijeme – fiskalizacije ako je fiskalizovan ili proizvodnje datum);PM Test:17-18 Check Sum11 19-20 Check Sum 111

22-23 Check Sum FM11

24-25 Check Sum FM 111

26-49 – 0xFF –nije važno

91011-1415

16-4916

17-3031

32-49

17-1819-2022-2324-25

37 ODGOVORTo Komande 11 “Kraj računa”

ECR->PC 16 1 byte – rezultat–0-OK, 0xFF- Obustavljeno1 byte – Stanje (pogledaj Stanja)4 bytes - Greška (pogledaj greške)1 bytes –Komanda

5 bytes – vrijeme i datum 16-sati 17-min18-dan19-mjesec20-godina 4 bytes – brojač računa ili brojač REKLAMACIJA

91011-1415

16-20

21-24

14 Get INFO PC->ECR 3 1 byte – Tip: 0 dnevni stanjas 1 Odelenje - grupa stanjas 2 Operater stanjas 3 Artikal stanjas 4 Resets

9

11/15

Page 12: Komande fiskalnog uredjaja

5 Poreska stope 6 FM Izvještaji 7 FM Info 8 Servisi

4 bytes – broj8 10-13

33 ODGOVOR – Očitaj INFO

ECR->PC

15

11

15

14

10

27

27

1 byte – Tip: 0 dnevna stanja 1 Odelenje - grupa stanja 2 Operater stanja 3 Artikal stanja 4 Reset 5 Poreska stope 6 FM Izvještaji 7 FM Info 8 Servisi 9 Stanja dnevna - klijenta

1 byte – Stanje (pogledaj Stanja)2 bytes – broj

Dnevna stanja2 Artikal broj prodaja2 Storno broj prodaja2 Artikal broj REKLAMACIJA2 storno broj REKLAMACIJA

2 kupaca broj_s2 REKLAMACIJA broj_s2 kupaca broj2 REKLAMACIJA broj

2 broj uplata u kasu (cash in)2 broj isplata iz kase (cash out)

4 stanja/1001 stanja%100

Odelenje - grupa1 preko 26 000 Artikal(1)2 prekoračenja u Sumama stanja4 stanja/1001 stanja%100

Operater stanja2 Artikal broj2 storno broj2 kupaca broj2 REKLAMACIJA broj2 kupaca broj2 REKLAMACIJA broj

2 broj uplata u kasu (cash in)2 broj isplata iz kase (cash out)

4 stanja/1001 stanja%100

Artikal stanja1 Statu

9

1011-12

13-1415-1617-1819-20

21-2223-2425-2627-2829-3031-32

33-3637

131415-1819

13-1415-1617-1819-2021-2223-24

25-2627-28

29-3233

12/15

Page 13: Komande fiskalnog uredjaja

108

8

4 Količina4 stanja/1001 stanja%100

Reseti2 bytes – vrijeme (HH:MIN)3 bytes –Datum(DD:MM:YY)1 byte Tip(0-N, 1-P, 2-B, 3-C)

Reseti2 bytes – vrijeme (HH:MIN)3 bytes –Datum(DD:MM:YY)1 byte Tip(10..18 početak, 30..38 kraj)

Poreske stope2 bytes – vrijeme (HH:MIN)3 bytes –Datum(DD:MM:YY)18 bytes Poreska stope Greupe FM Blokovi 2 bytes – vrijeme (HH:MIN)3 bytes –Datum(DD:MM:YY)1 byte Poreska kraja Grupa4 bytes računi –normalna prodaja4 bytes računi –do4 bytes računi –od REKLAMACIJA4 bytes računi –do

4 bytes računi –od VP prodaja4 bytes računi –do4 bytes računi –od REKLAMACIJA4 bytes računi –do

16 stanja (4 stanja/100, 1 stanja%100)16 Poreska stope (4 stanja/100, 1 stanja%100)

4 bytes Artikal brojač – prodaja4 bytes storno brojač – prodaja4 bytes Artikal brojač – REKLAMACIJA4 bytes storno brojač – REKLAMACIJA(4 stanja/100, 1 stanja%100) storno prodaja(4 stanja/100, 1 stanja%100) storno-REKLAMACIJA

FM Info1 byte Reseti 1 byte Poreske stope2 bytes Blokovi 1 byte Servisi1 byte IBSA4 bytes Broj od klijenta u flash

1314-1718-2122

13-1415-1718

13-1415-1718

13-1415-1718-35

13-1415-171819-2223-2627-3031-34

35-3839-4243-4647-50

51- 210

211-214215-218219-222223-226227-231

232-236

13/15

Page 14: Komande fiskalnog uredjaja

2 bytes – broj4 stanja/100 1 stanja%100…… 8 Poreskih stopa / Poslednje 4 su REKLAMACIJE4 stanja/1001 stanja%100

2 bytes – broj2 bytes – block broj4 stanja/100 1 stanja%10013 bytes IBK

13-1415-1819…50-5354

13-1415-1617-202122-34

14/15

Page 15: Komande fiskalnog uredjaja

Napomena:

1 Od 1 do 642 Od 0 do 60 000 (ako je 0 ->očitava barcode)3 u “zakonskom ” formatu i XXX XXX XXX . XXX4 Od 0 do 2, 0 gotovina , 1 ček, 2kartica 5 Od 0 do 999 999 999 6 Od 0 do 997 Kada štampa:

Dnevni izvještaj ili presjek stanja – nisu bitni bitovi. Periodični – početak i Kraj datum- primjer 12.10.2004 se šalje kao broj 041012. Artikali – Od 1 do 60 000 Odelenje - grupe – Od 1 do 16 Operateri – Od 1 do 64

8 Kada šalje: Dnevna stanja – Od 0 do 14 (pogledaj stanja) Odelenje - grupa – Od 0 do 16 (pogledaj stanja) Operatere – Od 0 do 448, value div 7 je šifra operatera broj i value

mod 7 je stanja za Operater (pogledaj stanja). Artikli – Od 1 do 60 000.

9 odgovor može biti vraćen i bez pozivne komande kada detektuje da nema papira ili kada je visoka temperatura – glave printera i ECR štampa račun ili izvještaje. u ovom slučaju Printer daje odgovor 32, na poziv komande 13- očitaj Status.

10 Kada se zada komanda za PRODAJU ili UPISIVANJE (3 ili 19 ) Artikla i ako pošaljemo za barkod byte –ove vrijednost 0 printer neće promjeniti

barcodešifru u širarniku.11 Check Sum = Suma od čitave programske memorije kao u polju integer tipa, Check Sum1=^ Suma čitave programske memorije u polju integer tipa . Primjer: ako je odgovor za programsku memoriju =0x55, 0x44, 0x33, 0x22

15/15