Klīga ( survival kit 2015 )

  • Published on
    23-Jul-2016

  • View
    219

  • Download
    3

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>Herkuless Poirots</p><p>KLGA</p></li><li><p>3KLGA</p><p>Uzreiz jatzm, ka modea konstruana notiek, lk, pc das metodes. Jatzst, </p><p>skatoties no malas it k atgdina kaut ko prliecinou, pat metodisku, savas tradicionls </p><p>formas d, bet tad uzreiz ar jpiezm, ka doma apstjs pie it k daudz noteiktk, nek pie </p><p>prliecinoi, un ar tad nav skaidrs, vai tpc, ka it k iesaistana tomr vienmr prliecina </p><p>vairk nek prliecinoi, vai ar tpc, ka it k iespjams saklaust tikai ar aizdomm, un </p><p>aizdomm ir pamats, aizdomm vienmr ir pamats. (Protams, KLGAs gadjum ar aizdomas </p><p>izst kolektv gar, nav, redz, neviena, kuram paam sev pajautt. da konstrukcija labi </p><p>der darba sparam, ir laba efektivittes celanai. Nonkam pie secinjuma, ka kolabrcija </p><p>notiek caur nezinanu, nevis kopgm zinanm, spekult KLGU, jaunu autoru, kst arvien </p><p>vienkrk).</p><p>Pirmais atgadjums (1., 4.5.att.)Ttad par metodi glui tradicionli tiek uzdots uzdevums, pirms tam izvirzot hipotzi, </p><p>un t izpildes laik tiek secints, ka tas viss nav iespjams, vai ir iespjams pavisam citdk, </p><p>un ar tad nav skaidrs, vai tpc, ka tas viss vienkri ir prk visprinti, vai ar tpc, ka </p><p>tas viss un citdk ir viens un tas pats. Vai ar vieams dab ir citds notikums pats par sevi </p><p>nek viss. </p><p>Ttad par metodi: nevienmrgo notikumu gaita ir aptuveni da paredzot </p><p>eksponanas svargumu un mazsvargumu vienlaicgi pasniegt kaut ko nolikanas vrtu </p><p>atbilsto telp.</p><p>Ttad par metodi glui tradicionli tiek uzdots radt darbus, kas btu vitlki par </p><p>mums paiem, atemot autorbu savai balsij, pieemot, ka koncentrans uz savu klieganu </p><p>liegs iespju skatties uz savu roku un uz paumtiesbm. T izpildes laik tiek secints, ka </p><p>indivds tri mcs un nav tik viegli anuljams, lietas prasa savu, ir autonomas un vieglk ir </p><p>izbeigt ts. </p></li><li><p>4Otrais atgadjums (2., 7.31.att.)Otr atgadjuma uzbve un norde uz nejaum asocicijm. Otr atgadjuma </p><p>materils ir pirm atgadjuma rezultts, un kustba otr gadjuma materils. o kustbu </p><p>apzm borzi (savienojot vrdus burzi un borzij). Zem nosaukuma BORZI tiek radta </p><p>KLGAs sfra klgiei izvlas sauku, t vairs nav hipotze.</p><p>Jaunvrdba. Vlreiz apliecinot KLGAs dzvbu un dzvgumu k pretju apkrtjm </p><p>iestu telpm, KLGA izpauas cit sfr jaunu vrdu radan. Apzinoties izstdes </p><p>nosaukumu k viengo lasmo, pai redzamkie ir to nosaukumi cea, borzi, glubi, </p><p>tau fon paliek svargi jaunatkljumi, k piemru minot instit t t t t t t </p><p>t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p>t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p></li><li><p>5 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p> t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t </p><p>t t t t t t t t t t t t t t t t t t t tcija, kas </p><p>nianss paskaidro un papildina KLGAs mkslas darbus un atklj (piesedz) kdu mazumiu </p><p>no kopjs ainas. Nav vairs tlu ldz paizpratnei. Ne tikai vizulaj uztveres lauk.</p></li><li><p>6Treais atgadjums (3.att.)Glubinana (no latvieu valodas vrdiem gludint un bubint). Ja KLGA ir </p><p>instittcija, tad tai jbt dzvai instittcijai. KLGA eksist tikai izstds. KLGA mina </p><p>kt arvien stka, dzvka un lieliskka, td katr nkamaj izstd klga apskata citu </p><p>radoas personbas darbbas problmu loku. </p><p>Nu davai, tagad kaut ko gudru runjam.Drkst izmantot izlietnti?Man vajag iet uz tualeti. k var viena prsona bt organizcija?ms viu trijat veidojam, via automtiski ir organizcija.n, via ir indivds. tas, ka ms esam vias organisms, nemaina to, ka via ir indivds. kpc via </p><p>ir organizcija? via ir persona.es tev saku, ka via, atirb no citm, ir dzva institcija. tiei tpc ms cenamies iesaistties </p><p>viss dzves joms. insitcijas nav dzvas tpc, ka ts aprobeojas ar vienu, auru jomu.bet kpc via ir organizcija?tpc, ka ms trs esam organizcija. gribi tu to vai n, ms neesam viens cilvks.bet uzstjs klga.tpat kds cilvks, kas uzstjas kdas institcijas vrd, vi var teikt, cik grib, ka vi run k t </p><p>institcija un ka vi to prstv, tomr vi ir ar tas cilvks.</p></li><li><p>7tu prstvi klgu vai esi klga?es gan esmu, gan prstvu, bet es ar nevaru bt klga, jo es viens pats neesmu klga.Tu esi klgas var.Vienalga, esmu vai neesmu, bet tas esmu es, kas esmu vai neesmu vias var, nevis klga ir </p><p>klgas var. vienalga tas ir absurds, ka klga ir organizcija.tad sauc to par biedrbu. instittciju. dzva institcija - labka nek ts parasts institcijas.Js esat idioti.Kapc?tas nav interesanti - taist kaut ko jaunu, ja var vienkri kopt visu.Tu piekasies vrdiem.Vai tad via visu laiku nebija mkslinieks?Via ir mkslinieks, tau mkslinieku grupa. bet ar mkslinieks var neaizrauties ar vism dzves </p><p>jomm. Ms gan aizraujamies.kpc tu gribi atemt to fikciju, ka klga ir persona?Tas jau neatems, klga ir gan institcija, gan persona.Es gribu dzst sevi arvien vairk r.tas, ka ir bijuas divas izstdes, nenozm, ka vairs nevar pateikt kdam cilvkam no malas, lai </p><p>vi aiziet un nostjas priek un pasaka o tekstu.Bet atkal jau, viam aiziet un pasaka, lai vi to izdara, nevis vi pats aiziet un pasaka. tu no t </p><p>grupjuma, kas ir apak, nevari izvairties.Grupjums man patk.par insitciju jau viu tikai nejaui nosauca, stenb viai ir tika pazmes, kas piemt </p><p>organizcijai, kuras tiks uzskaittas. Mums via nav jnosauc nekad vrd.Organizcija vai grupa, vienalga.efiga, organizcijai ir visdi noteikumi, bet mums noteikumu nav.Tas jau ar ir noteikums, ka mums noteikumu nav. tai pa laik mums ir ar noteikums, ka ms </p><p>atsakmies no savm personbm. Mums tomr ir noteikumi tik un t. Ms vartu sav viet sarunt citus cilvkus.Ttad nekur nepards msu vrdi.J, Poirots.Vai ms nevartu izst? ar laiku, lai uzrodas kaut kda persona, ne ms, aiziet uz atklanu, </p><p>paem pues un t. o, nu jau mums atkal bs atklanas.Kur to cilvku dabt?ak dievs, nu labi, lai jau ir organizcija. uzmcga persona. bet via ir sieviete. via ar mani </p><p>run.tas nav tavs projekts. </p></li><li><p>8via ir visuzticamk projektam.tu vienubrd dom pati, un tad tu dom k klga?to nevar saukt par domanas procesu. via vienkri pasaka. lai kas via btu, to, ka via grib uzstties aiz tiem logiem, to via man paststja.n, to tu izdomji.t btu taisnba, ja via btu mums visiem trijiem to paststjusi.t k tu melo tagad.es viai patku vislabk.tas viss tau ir tikai teksta d. tev vajag vrdus ar daudz burtiem?bet tas teksts jau viss ir tds absurdisks. vai tur nepiestvtu ar visdas rindkopas, kur, </p><p>piemram, ir komati aiz katra burta utml.? vai ar kaut kur, kur pards instittcija, tur tas ttt aiziet pilna lapa, un tad teksts turpins nkamaj lap. </p><p>es tev varu iedot pa saraksttu dzejoli.-------------</p><p>Personas kods viai vajadzgs. Bet viai nevajag personas kodu. Tapc ka via ir grupa nevis cilvks. via ir institcija. Ms esam institcija, bet ms gribam bt dzva institcija. Nevis nedzva. Ms </p><p>negribam ierobeojumus. Personas kods viai nav, tapc visa tava teorija par to, ka via ir cilvks, atkrt. Bet viai vartu pieirt personas kodu. Ms viai nevaram pieirt personas kodu.Personas kodu var pieirt tikai valsts.Varbt tu gribi ar pasi viai pieirt? Nevar.Uztaist ms varam Klgai pasi. Btu skaista pase. Ms vartu uztaist.Bet tas bs viltojums.Bet tas ir viltojums, ja ms gribam to nopietni.nu, tur ir kriminls prkpums.mmm varsim runt ar Dimantu. Nu j, bet viengais, ko Klga vartu turpint, ir taist savu </p><p>valsti. Man jau internet ir sakrti materili. Nav nemaz tik sareti. Bet tad t btu valsts nevis organizcija. </p><p>Kas Klgai ir?Nu lk, Klgai jau nek daudz nav, viai ir viss. Via konstanti aizem kaut kdu telpu. Tas ir fakts.Via aizem relu telpu. Lai ar cik via btu iedomta un neatbilstu relai personai, telpu via </p><p>aizem. via cns par o telpu, cens aizemt gan mazk, gan vairk. Telpa ir vias problma.Man liekas, telpa tiei viai nav problma. Tpc, ka t viai vismaz ir. Viai nav balstiesbu, nav </p></li><li><p>9personas koda, viu nevar aizvest pie rsta, un tViai nav slimbu, via nav jved pie rsta.K tu to zini?Nu nav, via ir pilngi vesela.Pilngi vesela, dzva institcija.Viai nepiemt nedz personas slikts pabas, nedz insitciju slikts pabas, via ir pamusi </p><p>tikai labko izdevgko.Viai ir krtis.T tu dom!Ts ir kautkdas mklinieces Ingas ibietes dvains iedomas, ka klga viai rda krtis.N, via nerda, viai vienkri ts ir.Tas ir aizdomgi. T k klga ir vairku cilvku kopgi radts radjums, tad via nevar runt tikai </p><p>ar vienu no viiem.Bet ja nu man ir spjas dzirdt ts balsis?Vienalga.Vismaz vienam te ir vajadzga rstniecba. Bet klgai nevajag.Kas tad klga ir - kds vidjais dzimums?N, tas vai cits dzimums - t ir viena no personas problmm. Klgai ar dm problmm nav </p><p>jsaskaras. Var teikt, ka Klgai nav dzimuma.via dzird klgu. kda tad ir mana problma?Tev gribas rakstt klgas vrd.ttad klgai ir sauki. tagad bs tas izdevums - pikeris.manuprt, klga ir idels radjums. Via vienlaicgi ir gan viens, gan daudzi.Via ir pis ar vairkm galvm.Cilvks k personba vienmr ir individuls. Institcija vai organizcija vienmr ir kaut kds </p><p>kopojums. Tau abm m pusm ir kautkdi trkumi, tpc ts abas ar pastv.Ir ar Simas dvi. Klga ar ir tda.N, Klga nav fiziska. ts atkal jau ir tikai tavas iedomas.Es vienkri minu runt pret to, ka via ir organizcija. ka viai vartu piemist tdas </p><p>pabasIr tak via organizcija.Man liekas, ka via ir idela radba.J, radba, bet ne organizcija.Nu, k var, k var bt. Nu, radba, kas tai pa laik neeksist.Es dzirdju, ka var bt idela ria lnija, pat ja via neeksist. Viai nav jeksist, lai par viu </p><p>vartu runt.Tad klga ir idels.K ria lnija.</p></li><li><p>10</p><p>Tad ms ieliksim piker ria lniju, tur tdas jau ir.kpc klga nevartu bt idels briesmonis?Tpc, ka tu lieto vrdus, kurus nevar piemrot klgai.Vismaz es, runjot par klgu, lietoju jdzienus persona un organizcija tikai td, ka via ir </p><p>kaut kur starp iem abiem jdzieniem. es tos lietoju, lai mums btu vieglk sarunties. Tai pat laik es apzinos, ka via nav nedz institcija, nedz persona. via ir kaut kds idels o lietu apkopojums. Bet t k tie ir pretmeti, ir oti grti.</p><p>Nu redzi, ja ts ir trs galvas, tad jau ir t k grupa.klga ir idela robeirtne. Es laikam vakar prlasjos Benjminu. neko nesapratu, bet tur bija oti daudz interesantu vrdu.Pis ar krtm.Varbt mums katram vajag uzzmt klgu.Via ir oti stabila, jo stv uz etrmMan ir piedvjums skaidrojoajam aplim. ir tas aplis, un tad klga ir gan iek, gan r.Bet ria lnija ar ir klga.Klga ir trsvienba.Es uzzmeu pierdjumu par klgas eksistenci vstur. K 17. gs atrada, k 13. aj uzzmja klgu.varbt via bija starp tiem mla kareivjiem.Klga ir einuhs?ar pupiem.Beidz ar tiem pupiem.Nu bet viai tau ir t galotne. via nav klgs.Esmu ok, ka visu laiku jrun par pupiem. man par savu krniu parunt?Tas btu vareni.Varbt klga baro, bet nevairojas?N.Tu visu laiku viu personific. Bet viu nevar personifict.J, es domju, ka ria lnija ir atbilstoa klgas ilustrcija. domju, ka to var atrast daudzos </p><p>vsturiskos materilos.Tad tas ir shematisks klgas attlojums. N, nu tad t ar ir klga. T ir t trsvienba.</p><p>Reku, viiem ir ar sadaa izmantot literatra. Ko ms tur darm?Taisam sadau neizmantot literatra.Un ko ms tur rakstsim?--------------------</p></li><li><p>11</p><p>2. Klgas otrs izstdes borzi plakts. 2015</p><p>1. Klgas pirms izstdes cea plakts. 2014</p></li><li><p>12</p><p>3. Klgas tres izstdes Glubi plakts. 2015</p></li><li><p>13</p><p>4. Klga darba proces. 2014</p></li><li><p>14</p><p>5. Klga sav pirmaj izstd izstu zles Arsenls radoaj darbnc. 2014</p></li><li><p>15</p><p>6. Klga sav pirmaj izstd izstu zles Arsenls radoaj darbnc. 2014</p></li><li><p>16</p><p>7. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>17</p><p>8. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>18</p><p>9. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>19</p><p>10. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>20</p><p>11. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>21</p><p>12. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>22</p><p>13. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>23</p><p>14. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>24</p><p>15. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>25</p><p>16. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>26</p><p>17. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>27</p><p>18. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>28</p><p>19. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>29</p><p>20. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>30</p><p>21. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>31</p><p>22. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>32</p><p>23. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>33</p><p>24. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>34</p><p>25. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>35</p><p>26. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>36</p><p>27. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>37</p><p>28. Klga otraj izstd LMC Ofisa galerij. 2015</p></li><li><p>38</p><p>29. Klgas otrs izstdes aizklana. 2015</p></li><li><p>39</p><p>30. Klgas otrs izstdes aizklana. 2015</p></li><li><p>40</p><p>31. Klga Espland, Rg. 2015</p><p>30. Klgas otrs izstdes aizklana. 2015</p></li><li><p>41</p><p>Personvrdu rdtjs</p><p>Adorno, Teodors (Theodor Adorno, 19031969) vcu sociologs, filosofs, mziis un mzikas teortiis. Viens no kritisks teorijas pamatlicjiem. teorija bija starpdisciplinra metodoloiska pieeja socilu pardbu izptei. Viens no pazstamkajiem p...</p></li></ul>