Klīga ( survival kit 2015 )

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Klīga ( survival kit 2015 )

 • Herkuless Poirots

  KLGA

 • 3KLGA

  Uzreiz jatzm, ka modea konstruana notiek, lk, pc das metodes. Jatzst,

  skatoties no malas it k atgdina kaut ko prliecinou, pat metodisku, savas tradicionls

  formas d, bet tad uzreiz ar jpiezm, ka doma apstjs pie it k daudz noteiktk, nek pie

  prliecinoi, un ar tad nav skaidrs, vai tpc, ka it k iesaistana tomr vienmr prliecina

  vairk nek prliecinoi, vai ar tpc, ka it k iespjams saklaust tikai ar aizdomm, un

  aizdomm ir pamats, aizdomm vienmr ir pamats. (Protams, KLGAs gadjum ar aizdomas

  izst kolektv gar, nav, redz, neviena, kuram paam sev pajautt. da konstrukcija labi

  der darba sparam, ir laba efektivittes celanai. Nonkam pie secinjuma, ka kolabrcija

  notiek caur nezinanu, nevis kopgm zinanm, spekult KLGU, jaunu autoru, kst arvien

  vienkrk).

  Pirmais atgadjums (1., 4.5.att.)Ttad par metodi glui tradicionli tiek uzdots uzdevums, pirms tam izvirzot hipotzi,

  un t izpildes laik tiek secints, ka tas viss nav iespjams, vai ir iespjams pavisam citdk,

  un ar tad nav skaidrs, vai tpc, ka tas viss vienkri ir prk visprinti, vai ar tpc, ka

  tas viss un citdk ir viens un tas pats. Vai ar vieams dab ir citds notikums pats par sevi

  nek viss.

  Ttad par metodi: nevienmrgo notikumu gaita ir aptuveni da paredzot

  eksponanas svargumu un mazsvargumu vienlaicgi pasniegt kaut ko nolikanas vrtu

  atbilsto telp.

  Ttad par metodi glui tradicionli tiek uzdots radt darbus, kas btu vitlki par

  mums paiem, atemot autorbu savai balsij, pieemot, ka koncentrans uz savu klieganu

  liegs iespju skatties uz savu roku un uz paumtiesbm. T izpildes laik tiek secints, ka

  indivds tri mcs un nav tik viegli anuljams, lietas prasa savu, ir autonomas un vieglk ir

  izbeigt ts.

 • 4Otrais atgadjums (2., 7.31.att.)Otr atgadjuma uzbve un norde uz nejaum asocicijm. Otr atgadjuma

  materils ir pirm atgadjuma rezultts, un kustba otr gadjuma materils. o kustbu

  apzm borzi (savienojot vrdus burzi un borzij). Zem nosaukuma BORZI tiek radta

  KLGAs sfra klgiei izvlas sauku, t vairs nav hipotze.

  Jaunvrdba. Vlreiz apliecinot KLGAs dzvbu un dzvgumu k pretju apkrtjm

  iestu telpm, KLGA izpauas cit sfr jaunu vrdu radan. Apzinoties izstdes

  nosaukumu k viengo lasmo, pai redzamkie ir to nosaukumi cea, borzi, glubi,

  tau fon paliek svargi jaunatkljumi, k piemru minot instit t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

 • 5 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  t t t t t t t t t t t t t t t t t t t tcija, kas

  nianss paskaidro un papildina KLGAs mkslas darbus un atklj (piesedz) kdu mazumiu

  no kopjs ainas. Nav vairs tlu ldz paizpratnei. Ne tikai vizulaj uztveres lauk.

 • 6Treais atgadjums (3.att.)Glubinana (no latvieu valodas vrdiem gludint un bubint). Ja KLGA ir

  instittcija, tad tai jbt dzvai instittcijai. KLGA eksist tikai izstds. KLGA mina

  kt arvien stka, dzvka un lieliskka, td katr nkamaj izstd klga apskata citu

  radoas personbas darbbas problmu loku.

  Nu davai, tagad kaut ko gudru runjam.Drkst izmantot izlietnti?Man vajag iet uz tualeti. k var viena prsona bt organizcija?ms viu trijat veidojam, via automtiski ir organizcija.n, via ir indivds. tas, ka ms esam vias organisms, nemaina to, ka via ir indivds. kpc via

  ir organizcija? via ir persona.es tev saku, ka via, atirb no citm, ir dzva institcija. tiei tpc ms cenamies iesaistties

  viss dzves joms. insitcijas nav dzvas tpc, ka ts aprobeojas ar vienu, auru jomu.bet kpc via ir organizcija?tpc, ka ms trs esam organizcija. gribi tu to vai n, ms neesam viens cilvks.bet uzstjs klga.tpat kds cilvks, kas uzstjas kdas institcijas vrd, vi var teikt, cik grib, ka vi run k t

  institcija un ka vi to prstv, tomr vi ir ar tas cilvks.

 • 7tu prstvi klgu vai esi klga?es gan esmu, gan prstvu, bet es ar nevaru bt klga, jo es viens pats neesmu klga.Tu esi klgas var.Vienalga, esmu vai neesmu, bet tas esmu es, kas esmu vai neesmu vias var, nevis klga ir

  klgas var. vienalga tas ir absurds, ka klga ir organizcija.tad sauc to par biedrbu. instittciju. dzva institcija - labka nek ts parasts institcijas.Js esat idioti.Kapc?tas nav interesanti - taist kaut ko jaunu, ja var vienkri kopt visu.Tu piekasies vrdiem.Vai tad via visu laiku nebija mkslinieks?Via ir mkslinieks, tau mkslinieku grupa. bet ar mkslinieks var neaizrauties ar vism dzves

  jomm. Ms gan aizraujamies.kpc tu gribi atemt to fikciju, ka klga ir persona?Tas jau neatems, klga ir gan institcija, gan persona.Es gribu dzst sevi arvien vairk r.tas, ka ir bijuas divas izstdes, nenozm, ka vairs nevar pateikt kdam cilvkam no malas, lai

  vi aiziet un nostjas priek un pasaka o tekstu.Bet atkal jau, viam aiziet un pasaka, lai vi to izdara, nevis vi pats aiziet un pasaka. tu no t

  grupjuma, kas ir apak, nevari izvairties.Grupjums man patk.par insitciju jau viu tikai nejaui nosauca, stenb viai ir tika pazmes, kas piemt

  organizcijai, kuras tiks uzskaittas. Mums via nav jnosauc nekad vrd.Organizcija vai grupa, vienalga.efiga, organizcijai ir visdi noteikumi, bet mums noteikumu nav.Tas jau ar ir noteikums, ka mums noteikumu nav. tai pa laik mums ir ar noteikums, ka ms

  atsakmies no savm personbm. Mums tomr ir noteikumi tik un t. Ms vartu sav viet sarunt citus cilvkus.Ttad nekur nepards msu vrdi.J, Poirots.Vai ms nevartu izst? ar laiku, lai uzrodas kaut kda persona, ne ms, aiziet uz atklanu,

  paem pues un t. o, nu jau mums atkal bs atklanas.Kur to cilvku dabt?ak dievs, nu labi, lai jau ir organizcija. uzmcga persona. bet via ir sieviete. via ar mani

  run.tas nav tavs projekts.

 • 8via ir visuzticamk projektam.tu vienubrd dom pati, un tad tu dom k klga?to nevar saukt par domanas procesu. via vienkri pasaka. lai kas via btu, to, ka via grib uzstties aiz tiem logiem, to via man paststja.n, to tu izdomji.t btu taisnba, ja via btu mums visiem trijiem to paststjusi.t k tu melo tagad.es viai patku vislabk.tas viss tau ir tikai teksta d. tev vajag vrdus ar daudz burtiem?bet tas teksts jau viss ir tds absurdisks. vai tur nepiestvtu ar visdas rindkopas, kur,

  piemram, ir komati aiz katra burta utml.? vai ar kaut kur, kur pards instittcija, tur tas ttt aiziet pilna lapa, un tad teksts turpins nkamaj lap.

  es tev varu iedot pa saraksttu dzejoli.-------------

  Personas kods viai vajadzgs. Bet viai nevajag personas kodu. Tapc ka via ir grupa nevis cilvks. via ir institcija. Ms esam institcija, bet ms gribam bt dzva institcija. Nevis nedzva. Ms

  negribam ierobeojumus. Personas kods viai nav, tapc visa tava teorija par to, ka via ir cilvks, atkrt. Bet viai vartu pieirt personas kodu. Ms viai nevaram pieirt personas kodu.Personas kodu var pieirt tikai vals