Ketenanalyse Grit - VENKO - Offshore en outdoor schilderwerken prestatieladder... bevordering van optimalisaties

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ketenanalyse Grit - VENKO - Offshore en outdoor schilderwerken prestatieladder... bevordering van...

 • Ketenanalyse Grit 4A.1 CO2-Prestatieladder

  Ketenanalyse Brandstofverbruikers 4A.1 CO2-Prestatieladder

 • Venko Groep B.V 4.A1 Ketenanalyse brandstofverbruikers Venko pagina 2

  INHOUDSOPGAVE

  INLEIDING ....................................................................................................................................................................4

  1. ACHTERGROND KETENANALYSE BRANDSTOFVERBRUIKERS ......................................................................... 5 1.1 CO2-prestatieladder ........................................................................................................................................................ 5 1.2 Niveaus & Scopes ........................................................................................................................................................... 6

  1.2.1 Scopes .................................................................................................................................................................. 6 1.2.2 Niveaus ................................................................................................................................................................. 6

  1.3 ............................................................................................................................................................................................. 7 Opdracht .................................................................................................................................................................................. 7 1.4 Doelstelling ........................................................................................................................................................... 7 1.5 Analyse en opvolging ...................................................................................................................................................... 7 1.6 Opbouw .......................................................................................................................................................................... 8

  2. ONDERWERP BEPALING ................................................................................................................................... 9

  3. ONDERZOEK .................................................................................................................................................... 10

  3.1. KETEN BRANDSTOFVERBRUIKERS ................................................................................................................ 10

  3.1.1. INKOOP ........................................................................................................................................................ 10

  3.1.2. GEBRUIK EN MOGELIJKE AANPASSING HUIDIG MATERIEEL ........................................................................... 11

  3.1.3. GEBRUIK EN VERBRUIK (HNR) ....................................................................................................................... 11

  3.1.4. HERGEBRUIK, EEN TWEEDE VENKO LEVEN ................................................................................................... 11

  3.1.5. KETENSAMENWERKING EN MONITORING ..................................................................................................... 11

  4. PILOTTEST ...................................................................................................................................................... 13

  4.1 WERKWIJZE ...................................................................................................................................................... 13

  4.2 EERSTE RESULTATEN ........................................................................................................................................ 14

  5. CO2-EMISSIEANALYSE ................................................................................................................................... 16 5.1 Nog te verzamelen gegevens ........................................................................................................................................ 16 5.2 Nulsituatie – Referentiejaar ........................................................................................................................................... 16 5.3 Alternatieve brandstof ................................................................................................................................................... 17 5.4 Aandeel brandstofverbruiken scope 3 ........................................................................................................................... 17 5.5 Reductiedoelstelling ..................................................................................................................................................... 18 5.6 Vaststelling reductieresultaten ..................................................................................................................................... 18 5.7 Reductiemaatregelen ................................................................................................................................................... 18

  6. CONCLUSIE ................................................................................................................................................ 18

  BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................................ 19

  BIJLAGEN ................................................................................................................................................................... 20 A. Brandstofverbruikers binnen Venko Groep ......................................................................................................................... 20 B. Vergelijking type brandstoffen. .......................................................................................................................................... 21 B. Emissiefactoren ................................................................................................................................................................. 22

 • Venko Groep B.V 4.A1 Ketenanalyse brandstofverbruikers Venko pagina 3

  Autorisatie en documentbeheer

  Autorisatie Naam Functie Paraaf Datum

  Opgesteld Ronnie Smeltink HSE-manager 23.07.2015

  Vrijgegeven Olaf Smale QA/QC manager 17.08.2015

  Document historie

  Revisie Datum Status Toelichting

  0.1 Concept

  0.2 23.07.2015 Definitief Geheel herzien

 • Venko Groep B.V 4.A1 Ketenanalyse brandstofverbruikers Venko pagina 4

  INLEIDING

  De directie van Venko heeft als doelstelling aangegeven ten opzichte van 2010 in 2018 20% te willen bezuinigen

  op energie, brandstof en CO2 emissies. Een missie, die past in het kader van de CO2-Prestatieladder, in welk

  verband Venko zich ook inzet voor verbeteringen in de voortbrengingsketen en binnen de branche met

  betrekking tot MVO en duurzaamheid.

  Venko’s bedrijfsvoering richt zich hoofdzakelijk op stralen en coaten van grote metalen oppervlaktes, zoals van

  spoor- en verkeersbruggen, boorplatforms en sluizen. Een zeer arbeidsintensief proces. Daarbij werkt Venko

  intensief samen met haar leveranciers en onderaannemers. Daarbij zijn verf en grit de belangrijkste

  grondstoffen en compressoren en voertuigen de belangrijke bedrijfsmiddelen .

  Tijdens de in maart 2014 gehouden KAM dagen is door het personeel aangegeven, dat een belangrijk deel van

  de besparingen te realiseren is met een efficiëntere planning en inzet van compressoren en van de voertuigen,

  van en naar projecten en Venko werklocaties en het gebruik van verf en grit. Daarmee zijn naar de beleving van

  de medewerkers de belangrijkste CO2 emissiebronnen benoemd, die direct door Venko beïnvloed kunnen

  worden: de inzet van compressoren en voertuigen en het gebruik van verven en grit.

  In de analyse naar de scope 3 emissies is deze zienswijze op objectieve wijze bevestigd, in die zin, dat de

  genoemde bronnen een belangrijk aandeel blijken te hebben in de scope 3 CO2 emissies, zowel upstream, als

  downstream.

  In dit rapport wordt ingegaan op de CO2 emissies, die in de keten van brandstofverbruikers wordt veroorzaakt.

  In verband met de complexiteit van de keten wordt in deze analyse ingegaan op het onderdeel,

  brandstofverbruik beïnvloed door (rij)gedrag en benutting van technische middelen tijdens gebruik en de

  mogelijkheden om daarbinnen CO2 reducties te kunnen realiseren. In verband met de directe

  beïnvloedbaarheid en uitvoering van het onderzoek richt deze zich op de eigen middelen van Venko. De

  resultaten zullen naast effecten op scope 1 emissies vooral van grote invloed zijn op de scope 3 emissies.

 • Venko Groep B.V 4.A1 Ketenanalyse brandstofverbruikers Venko pagina 5

  1. Achtergrond ketenanalyse brandstofverbruikers Het verbruik van brandstof is de grootste veroorzaker van CO2 emissies binnen de voortbrengingsketen van

  Venko, zowel upstream, als downstream. Daar Venko veel gebruik maakt van onderaannemers, die dezelfde,

  althans vergelij