Ketenanalyse Grit - VENKO prestatieladder/Ketenanalyse BMD OS 07-08-2015 26-08-2015 Getoetst Dr. Ing

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ketenanalyse Grit - VENKO prestatieladder/Ketenanalyse BMD OS 07-08-2015 26-08-2015 Getoetst Dr. Ing

 • Ketenanalyse Grit 4A.1 CO2-Prestatieladder

 • Venko Groep B.V 4.A1 LCA Straalgrit pagina 2

  INHOUDSOPGAVE

  1. INLEIDING ........................................................................................................................................................... 5

  2. ACHTERGROND ANALYSE .................................................................................................................................. 6

  2.1. CO2-PRESTATIELADDER ................................................................................................................................ 6

  2.2. ANALYSE MEEST MATERIËLE SCOPE 3 EMISSIES ............................................................................................ 6

  2.3. KETENANALYSE GRIT .................................................................................................................................... 6

  2.4. ANALYSE EN OPVOLGING .............................................................................................................................. 6

  3. PLAATSBEPALING GRIT ....................................................................................................................................... 7

  4. ONDERZOEK ....................................................................................................................................................... 7

  4.1. DOELSTELLING ONDERZOEK ......................................................................................................................... 8

  4.2. PROJECTINLEIDING ....................................................................................................................................... 8

  4.3. GRITVERBRUIK .............................................................................................................................................. 8

  5. PROCESBESCHRIJVING ...................................................................................................................................... 10

  5.1. INKOOP ........................................................................................................................................................ 10

  5.2. VOORTRAJECT.............................................................................................................................................. 10

  5.3. STRAALPROCES ........................................................................................................................................... 12

  5.4. NABEWERKING ............................................................................................................................................. 13

  6. CO2-EMISSIEANALYSE ...................................................................................................................................... 14

  6.1. SMELTSLAKKENGRIT .................................................................................................................................... 14

  6.2. GRANAATZAND & OLIVINE ........................................................................................................................... 14

  6.3. GIETIJZERGRIT .............................................................................................................................................. 14

  6.4. STAALGRIT ................................................................................................................................................... 14

  7. PROJECT VENLO ............................................................................................................................................... 15

  7.1. NOG TE VERZAMELEN GEGEVENS ................................................................................................................. 15

  7.2. FASEN IN VOORTBRENGINGSKETEN ............................................................................................................. 16

  7.3. SITUATIE VENLO – BASISSITUATIE ................................................................................................................ 16

  7.4. REDUCTIEDOELSTELLING ............................................................................................................................. 16

  7.5. VASTSTELLING REDUCTIERESULTATEN ........................................................................................................ 16

  7.6. REDUCTIEMAATREGELEN ............................................................................................................................. 17

  8. REDUCTIEMAATREGELEN .................................................................................................................................. 18

  8.1.1. REGISTRATIE EN MONITORING ..................................................................................................................... 18

  8.1.2. UITWISSELING MET OPDRACHTGEVER EN BRANCHEGENOTEN ..................................................................... 18

  8.1.3. CONCRETE REDUCTIEMAATREGELEN PER PROJECT ...................................................................................... 18

  9. CONCLUSIE ....................................................................................................................................................... 20

  VERWIJZINGEN .......................................................................................................................................................... 22

  BIJLAGE ..................................................................................................................................................................... 23

 • Venko Groep B.V 4.A1 LCA Straalgrit pagina 3

  A Conversiefactoren ......................................................................................................................................................... 23 A.1 Smeltslakgrit ................................................................................................................................................................ 23 A.2.1 Staalgrit ................................................................................................................................................................... 23 A.2.2 Gietijzergrit ............................................................................................................................................................. 24 A.3 Granaatzand ................................................................................................................................................................. 24

 • Venko Groep B.V 4.A1 LCA Straalgrit pagina 4

  Autorisatie en documentbeheer

  Autorisatie Naam Functie Paraaf Datum

  Opgesteld O. Smale,

  Huub Schoenaker

  QA/QC Manager

  BMD

  OS 07-08-2015

  26-08-2015

  Getoetst Dr. Ing. Jan A.

  Jurriens

  Professor Sustainable Strategy

  & Innovation Avans university

  of Applied Sciences

  Vrijgegeven Ronnie Smeltink HSE manager RS 17-08-2015

  Document historie

  Revisie Datum Status Toelichting

  0.1 Concept/Definitief

  0.2 22 juni 2015 Concept ter beoordeling Laatste ontbrekende details ingevuld.

  Aangepast naar SKAO handboek 3.0.

  0.3 26 augustus Concept ter beoordeling

 • Venko Groep B.V 4.A1 LCA Straalgrit pagina 5

  1. INLEIDING

  De directie van Venko heeft als doelstelling aangegeven ten opzichte van 2010 in 2018 20% te willen bezuinigen

  op energie, brandstof en CO2 emissies. Een missie, die past in het kader van de CO2-Prestatieladder, in welk

  verband Venko zich ook inzet voor verbeteringen in de voortbrengingsketen en binnen de branche met

  betrekking tot MVO en duurzaamheid.

  Venko’s bedrijfsvoering richt zich hoofdzakelijk op stralen en coaten van grote metalen oppervlaktes, zoals van

  spoor- en verkeersbruggen, boorplatforms en sluizen. Een zeer arbeidsintensief proces. Daarbij werkt Venko

  intensief samen met haar leveranciers en onderaannemers. Daarbij zijn verf en grit de belangrijkste

  grondstoffen en compressoren en voertuigen de belangrijke bedrijfsmiddelen .

  Tijdens de in maart 2014 gehouden KAM dagen is door het personeel aangegeven, dat een belangrijk deel van

  de besparingen te realiseren is met een efficiëntere planning en inzet van compressoren en van de voertuigen,

  van en naar projecten en Venko werklocaties en het gebruik van verf en grit. Daarmee zijn naar de beleving van

  de medewerkers de belangrijkste CO2 emissiebronnen benoemd, die direct door Venko beïnvloed kunnen

  worden: de inzet van compressoren en voertuigen en het gebruik van verven en grit.

  In de analyse naar de scope 3 emissies is deze zienswijze op objectieve wijze bevestigd, in die zin, dat de

  genoemde bronnen een belangrijk aandeel blijken te hebben in de scope 3 CO2 emissies, zowel upstream, als

  downstream.

  In dit rapport wordt ingegaan op de CO2 emissies, die in de keten van de inzet van grit worden veroorzaakt en

  op de mogelijkheden om binnen die keten CO2 reducties te kunnen realiseren.

  Bij het uitwerken van de analyse en het opstellen van de rapportage zijn de ‘Corporate Value Chain (Scope 3)

  Accounting and Reporting Standard’ en Handb