Click here to load reader

KAZALNIKI POSLOVANJA PODJETIJ (Vir: iBON)sabotin.p-ng.si/~dp0007/ekonomika_za_inzenirje/vaje/pdf/KAZALNIKI... · 5. dnevi poravnave kratkoroČnih obveznosti 161 ge, 76 majhne družbe,

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of KAZALNIKI POSLOVANJA PODJETIJ (Vir:...

 • KAZALNIKI POSLOVANJA PODJETIJ (Vir: iBON)

  A. KATEGORIJA IZIDA (zneski v 1 EUR) 1. EBITA (izid pred davki, obrestmi, amortizacijo in odpisi) 2.162.292 GE, 979.582

  majhne drube, 35.1

  2. EBIT (poslovni izid) 1.193.257 GE, 560.845 majhne drube, 35.1

  3. FINANNI IZID 149.877 GE, -10.075 majhne drube, 35.1

  4. IZREDNI IZID 61.426 GE, 14.313 majhne drube, 35.1

  5. KOSMATI DOBIEK (EBIT) 1.404.560 GE, 565.083 majhne drube, 35.1

  6. DAVKI IZ DOBIKA 282.950 GE, 105.634 majhne drube, 35.1

  7. ISTI DOBIEK POSLOVNEGA LETA ( E ) 1.121.610 GE, 459.449 majhne drube, 35.1

 • B. KAZALNIKI DONOSNOSTI 1. ISTA DOBIKONOSNOST KAPITALA (ROE) 6,8 % GE, 11,0 % majhne

  drube, 35.1

  2. KOSMATA DOBIKONOSNOST KAPITALA 8,5 % GE, 13,6 % majhne drube, 35.1

  3. PROIZVODNOST SREDSTEV 27,5 % GE, 134,4 % majhne drube, 35.1

  4. ISTA DOBIKONOSNOST SREDSTEV (ROA) 6,5 % GE, 6,8 % majhne drube, 35.1

  5. DOBIKONOSNOST SREDSTEV S KATERIMI JE USTVARJEN EBIT 8,2 % GE, 8,4 % majhne drube, 35.1

  6. DOBIKONOSNOST SREDSTEV S KATERIMI JE USTVARJEN EBIT 8,1 % GE, 9,8 % majhne drube, 35.1

  7. DOBIKONOSNOST SREDSTEV S KATERIMI JE USTVARJEN EBITDA 14,7 % GE, 17,2 % majhne drube, 35.1

 • C. KAZALNIKI FINANCIRANJA 1. FINANNA MO 0,02 % GE, 0,23 % majhne drube, 35.1

  2. FINANNA NEODVISNOST (LASTNIKOST FINANCIRANJA) 0,98 % GE, 0,62 % majhne drube, 35.1

  3. KVALITETA ISTIH OBRATNIH SREDSTEV 8,50 % GE, 0,01 % majhne drube, 35.1

  D. KAZALNIKI OBRAANJA IN PLAILNE SPOSOBNOSTI 1. OBRAANJE OSNOVNIH SREDSTEV (V LETIH) 13,9 % GE, 12,8 % majhne

  drube, 35.1

  2. DNEVI OBRAANJA OBRATNIH SREDSTEV 627 GE, 112 majhne drube, 35.1

  3. DNEVI VEZAVE ZALOG 4 GE, 2 % majhne drube, 35.1

  4. DNEVI VNOVENJA TERJATEV 120 GE, 59 majhne drube, 35.1

 • 5. DNEVI PORAVNAVE KRATKORONIH OBVEZNOSTI 161 GE, 76 majhne drube, 35.1

  E. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANNEGA USTROJA

  1. ZADOLENOST 2,44 GE, 0,62 majhne drube, 35.1

  2. STOPNJA INVESTIRANJA 0,82 GE, 0,98 majhne drube, 35.1

  3. LIKVIDNOST: POSPEENI KOEFICIENT 8,92 GE, 1,61 majhne drube, 35.1

  4. LIKVIDNOST: KRATKORONI KOEFICIENT 8,98 GE, 1,63 majhne drube

  F. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI, PRODUKTIVNOSTI IN DOHODKOVNOSTI (zneski 1 EUR)

  1. GOSPODARNOST POSLOVANJA 142,2 % GE, 106,7 % majhne drube

  2. ISTA DOBIKONOSNOST POSLOVNIH PRIHODKOV 23,7 % GE, 5,1 % majhne drube

 • 3. KOSMATA DOBIKONOSNOST SKUPNIH PRIHODKOV 29,7 % GE, 6,3 %

  majhne drube

  4. SKUPNI PRIHODKI NA ZAPOSLENCA 127.858 GE, 739.343 majhne drube

  5. ISTI DOBIEK (IZGUBA) NA ZAPOSLENCA 30.312 GE, 37.660 majhne

  drube

  6. KOSMATI DOBIEK NA ZAPOSLENCA 37.961 GE, 46.318 majhne drube

  7. DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENCA 87.310 GE, 110.971 majhne drube

  8. POVPRENI MESENI STROKI DELA NA ZAPOSLENCA 2.408 GE, 2.5561 majhne drube

  9. POVPRENA MESENA PLA NA ZAPOSLENCA

 • Primer:

  druba z omejeno odgovornostjo

 • (Vir: iBON)