Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

 • View
  1.351

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  1/13

  FILIPINO VI

  Magandang

  Umaga!!!

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  2/13

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  3/13

  Mahiwaga ang balong iyan, wika ni Eddie. Iyan daw ay nagbibigay ng

  magagandang kapalaran sa mga humihiling.

  Siyanga? Paano ang paghiling? Maaari rin ba kaming humiling? usisa ni

  Charito.

  Aba, siyempre naman. sagot ni Eddie. Kumuha kayo ng tigatlong maliliit na

  bato. Pumikit kayo, ihulog ang maliliit na bato kasabay ng inyong paghiling.Nagsikuha sila ng maliliit na bato.

  Ako ang unang hihiling, sabi ni Annie.

  Balong mahiwaga! Balong malalim! Pakinggan mo aking hiling;

  Sana sa paglaki ko, maging doktorang ubod-galing upang lahat ng may sakit ay

  gumaling.

  Palakpakan ang magkakaibigan.

  Ako naman ang hihiling, sabi ni Edward.

  Balong mahiwaga! Balong malalim! Pakinggan din sana ang aking hiling;

  Sana magkaroon din ako ng ganitong looban. Malawak, luntian, at sagana sa

  halaman.

  Natanaw ni Eddie ang lola niya. Dala na ang kanilang tanghalian.

  Matagal pang mangyari ang mga hiling ninyo.

  Ako naman ang inyong pakinggan,sabi ni Eddie. Balong malalim, tubig namalinaw!

  Ang aking hiling ay iyong pakinggan;

  Sana kamiy pakalooban ng mainit-init at masarap na masarap na

  pananghalian.

  At narinig nila si lola. O, mga bata, halina kayo, anyaya ni lola sa mga bata.

  Nakita na ninyo. Ibinigay agad ang hiling ko, natatawag sabi ni Eddie.Masayang nagsalusalo ang lahat sa payak ngunit masarap na pagkain.

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  4/13

  Pansinin ang mga salitang ginamit sa usapan. Paano binuoang mga salita?sagana mahiwagapayak malalim

  mainit-init hugis-puso

  ubod-galing masarap na masarap

  Ang mga salitang ito ay naglalarawan din. Basahin ang mga parirala naginamit ang mga salitang naglalarawansagana sa halaman

  payak na pagkain

  mainit

  init na pagkainmasarap na masarap na pagkain

  mahiwagang balon

  malalim na balon

  hugis-pusong balon

  ubod

  galing na doktor

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  5/13

  Ano ang napansin mo sa pagkakabuo ng mga salita? Narito ang iba

  pang halimbawa.

  Ang mga salita sa hanay A ay nabibilang sa mga pang-uringpayak. Ito ay binubuo lamang ng salitang-ugat.

  A B C D

  hinog

  likas

  berde

  bihira

  sariwa

  makatao

  luntian

  mahirap

  palatawa

  kaysaya

  manipis-nipis

  maliit-liit

  tuwang-tuwa

  putol-putol

  tambak-tambak

  hubog-kandila

  lakad-pagong

  ngiting-aso

  boses-ipis

  batang-lansangan

  Ang mga salita sa hanay B ay maylapi. Binubuo ang mga ito ngsalitang-ugat at panlapi.Halimbawa:maka tao lunti an

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  6/13

  Ano ang napansin mo sa pagkakabuo ng mga salita? Narito ang iba

  pang halimbawa.

  Ang mga salita sa hanay C binubuo sa pamamagitan ng pag-uulitng salitang-ugat o buong salita. Ang mga ito ay pang-uringinuulit.Halimbawa: malayu-layo ang buti-buti

  A B C D

  hinog

  likas

  berde

  bihira

  sariwa

  makatao

  luntian

  mahirap

  palatawa

  kaysaya

  manipis-nipis

  maliit-liit

  tuwang-tuwa

  putol-putol

  tambak-tambak

  hubog-kandila

  lakad-pagong

  ngiting-aso

  boses-ipis

  batang-lansangan

  Ang mga salita sa hanay ay binubuo ng pinagsamang dalawangsalita. Ang mga ito ay pang-uring tambalan.Halimbawa: halikHudas dilang-anghelpatay-gutom buong-puso

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  7/13

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  8/13

  Gawin:

  Tingnan ang sumusunod na mga salitang naglalarawan. Sabihinkung ano ang kayarian ng mga ito. Pagkatapos ay gamitin sapangungusap ang mga salita.

  Halimbawamalawak maylapiSi Gng. Fuentabella ay may malawak na hardin.1.mayaman2.payapa3.masarap sarap4.luntian5.sagana

  6.kawali wili7.sirang plaka8.hinog9.sariwang sariwa10.napakarami

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  9/13

  B. Basahin ang talata. Itala ang mga pang uri ayon sa kayarian.Nangunguna ang Palawan sa mga lalawigan sa bansa

  sa pagkakaroon ng pinakamalaking hayop sa Pilipinas.

  Sa Palawan matatagpuan ang ibong tabon. Napakalaki

  ng itlog nito na mahuhukay sa mga dalampasigan. Higit

  na malaki ito sa itlog ng manok at pato. Dito rin

  makikita ang mga hayop na walang katulad gaya ng

  pilandok, tapiloc, at tandikan.C. Bumuo ng mga pang uring maylapi o inuulit mula sa mgasalitang ugat.1. laki2. puno3. isa4. itim5. payat

  6. sobra7. linis8. bilog9. lungkot10. iba

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  10/13

  A. Isulat sa sagutang papel ang kayarian ng pang-

  uring nakasaungguhit sa pangungusap.

  ______________ 1. Masisipag ang kabataan sa kabilang

  ngayon .

  ______________ 2. Madami-dami din ang dumalo sa

  aking kaarawan.

  ______________ 3. Sagana sa pagkain ang mga bukirin .

  ______________ 4. Nagkalat ang mga batang-lansangansa kalye ngayon.

  ______________ 5. Payapang pamumuhay ang nais ko.

  ______________ 6. Usad-pagong ang sasakyan dahil sa

  masikip na daloy ng trapiko.______________ 7. Isang masarap na tanghalian ang

  iniluto ni Nanay.

  ______________ 8. Tuwang tuwa ang mga bata.

  ______________ 9. Busog silang lahat.

  ______________ 10. Masaya silang lahat.

  Paunlarin

  Maylapi

  Inuulit

  Payak

  Tambalan

  Payak

  Tambalan

  Maylapi

  Inuulit

  Payak

  Maylapi

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  11/13

  B. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na mga pang uri :

  C. Isalaysay ang isang pangyayari o naging karanasan mo na maykaugnayan sa sumusunod. Gamitin ang mga pang uri

  1.malusog2.malaki laki3.tulog manok4.sari sari5.buong puso

  6.buong buo7.puti8.sagana9.sama sama10.napakarami

  1.pagkaligaw sa isang lugar2.pagsakay sa eroplano o tren

  3.pagkawala ng bag o gamit

  4.pagkakita sa isang aksidente sa daan

  5.pagkapahiya sa isang handaan

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  12/13

  Takdang-Aralin

  Sumulat ng 5 pang-uring

  magkasingkahulugan at 5 pang-uring magkasalungat

 • 7/22/2019 Kayarian Ng Pang-uri - Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan

  13/13

  Salamat po