of 37 /37
PRODUCT PORTFOLIO KATALOG

KATALOG · topljenog stakla, koja sprečava da se bakterije na njoj zadržavaju i omogućuje lako čišćenje i održavanje posude. Boje i dekoracije su otporne na habanje. Ako je

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KATALOG · topljenog stakla, koja sprečava da se bakterije na njoj zadržavaju i omogućuje lako...

 • P R O D U C T P O R T F O L I OKATALOG

 • 1

  Više od 50 godina iskustva, najbolje sirovine, moderna tehnologija i strogo kontrolisan kvalitet svrstavaju Metalac Posuđe među najbolje proizvođače posuđa u Evropi. Strateški orijentisani na stalni razvoj, danas smo jedinstvena fabrika koja proizvodi emajlirano, inox i non-stick posuđe. U asortimanu je više od 500 proizvoda različitih kombinacija forme, veličine, materijala i boja. Kada se ovim parametrima pridruži spektar dekora, asortiman dostiže između 1500 i 2000 različitih proizvoda.

  Svi procesi su zaokruženi pod jednim krovom - mehanička obrada, emajliranje, izrada bakelitnih elemenata i dekora, dizajn proizvoda i ambalaže, kao i transport.Zdravstvena ispravnost posuđa Metalac overena je od strane akredi-tovanih laboratorija i proizvođač je nosilac sertifikata ISO 9001 i ISO 14001.

  More than 50 years of experience, the finest materials, modern technol-ogy and rigorously controlled quality classify Metalac Cookware among the best cookware producers in Europe. Strategically oriented to constant development, today we are a unique factory which produces enamel, stainless steel and non-stick cookware.There are more than 500 different items in the product portfolio in various combinations of shape, size, material and colors. When the wide spectar of decorations is added the range reaches 1500 to 2000 differ-ent items.All process segments are under one roof - mechanical processing, enamelling, production of bakelite elements and decor transfers, product designing, packing materials and transportation of goods as well.

  Health conformity of Metalac cookware is certified by accredited laboratories and the producer has integrated the Quality Management System and Environment Management System confirmed by TUV certificates ISO 9001 and ISO 14001.

  METALAC COOKWAREMETALAC POSUĐE

 • 2 3

  U programu emajliranog posuđa Metalac mogu se u najširem smislu izdvojiti tri grupe proizvoda:

  Klasika - proizašla iz tradicionalnih formi i navika u pripremanju hrane. Proizvodi se od čeličnih limova manje debljine. Kod ove grupe posuđa svi elementi posude su izrađeni od istog materijala.

  Standard, Elegant i Princ su različite forme iste grupe proizvoda kod kojih se emajlirano telo posude kombinuje sa inox rubom i različitim varijacijama montažnih elemenata od inoxa, stakla i bakelita. Proizvodi se od čeličnih limova srednje i veće debljine, odnosno u običnoj i lux verziji.

  Masiv spada u kategoriju teškog emajliranog posuđa najveće debljine čeličnog lima, izuzetnih karakteristika za pripremanje zimnice i hrane koja traži dugo krčkanje na niskim temperaturama.

  Emajlirano posuđe je pogodno za sve načine pripremanja hrane i životne navike. Najnovija istraživanja su potvrdila njegovu apsolutnu higijensku besprekornost, neprikos-novenu sa zdravstvenog aspekta.

  Enamel cookware is good for all ways of food preparation. Latest researches confirm that it is absolutely impeccable when we speak of health.

  Pored stakla, emajl je najbolji i najpriklad-niji materijal za posuđe. Emajlna prevlaka ima glatku stabilnu površinu neporoznog topljenog stakla, koja sprečava da se bakterije na njoj zadržavaju i omogućuje lako čišćenje i održavanje posude. Boje i dekoracije su otporne na habanje. Ako je čišćenje redovno i korektno, emajlirano posuđe dugo zadržava sjaj i boju.

  Beside glass, enamel is the best and the most suitable material for cookware. Enamel coat-ing has smooth stable surface of unporous melted glass, preventing bacteria to accumulate and it is very easy to clean. Colours and decorations are wear-resistant. With regular and correct clean-ing enamel cookware keeps brightness and colour for long time.

  Emajlirano posuđe Metalac proizvodi se sa različitim kombinacijama poklopaca i montažnih elemenata. Poklopci mogu biti emajlirani, stakleni ili od nerđajućeg čelika, a ručice i držači poklopca mogu biti ne samo u klasičnoj, već i u inox ili bakelitnoj varijanti. Metalac Posuđe ima sopstvenu proizvodnju bakelitnih elemenata.

  METALAC enamel cookware is produced in different combinations of lids and fittings. Lids can enamel, glass or stainless steel while han-dles and knobs beside classic version, can be made of stainless steel or bakelite. METALAC POSUDJE has in-house production of bakelite elements.

  METALAC enamel cookware range generally consists of three product groups:

  Classic cookware lines of traditional shapes for traditional cooking habits - all elements of this cookware type are made of same mate-rial, lower thickness steel sheet.

  Standard, Elegant and Princ represent different shapes of same product group where enamel cookware body is combined with stainless steel rim and variety of fittings made of stainless steel, glass and bakelite. These cookware lines are made of medium and thicker steel sheets as regular and lux versions.

  Masiv line is in the category of heavy enamel cookware made of very thick steel sheet with heavy duty performances, used for prepa-ration of preserves and for longer cooking.

  ENAMEL COOKWAREEMAJLIRANO POSUĐE

 • 4 5

  METLINE PLUS

  Ø cm. 16 18 20 22 24 26 H mm. 75 85 95 100 110 115V lit. 1 1,55 2,50 2,50 4 5

  Šerpa sa poklopcem i inox ručicamaCasserole with lid and stainless steel handlesFaitout haut avec couvercle, inox poignées Kастюля с крышкой с инокс ручкой

  Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 65 75 85 95V lit. 0,45 0,65 1 1,55 2,5

  KaserolaSaucepanCasseroleКовш

  Ø cm. 24 26 28 H mm. 60 60 60V lit. 2,7 3,2 3,7

  TiganjFrying panPoéleСковорода

  Savršenstvo emajliranog posuđa - efektna kombinacija kobaltnog i specijalnog metalik emajla, inox elemenata i staklenog poklopca.

  Deluxe enamel cookware - attractive combination of cobalt blue and metallic enamel, stainless steel elements and glass lid.

  Art.301B00

  Art

  .301

  E40

  Art

  .301

  B00

  Art

  .301

  B10

  Art.301E40Art.301B10

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

  Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

 • 6 7

  METLINE LIGHT

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 70 80 90 95 100 110 V lit. 1,0 1,5 2 2,35 3,5 4,75

  Plitka šerpa sa poklopcem i inox ručicamaCasserole with lid and stainless steel handlesFaitout demi-haut avec couvercle, inox poignéesМелкая кастрюля с крышкой инокс ручкой

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 100 110 120 130 140 155 V lit. 1,5 2 3 4 5 6,75

  Duboka šerpa sa poklopcem i inox ručicamaStew pot with lid and stainless steel handlesFaitout haut avec couvercle, inox poignéesKастрюля с крышкой инокс ручкой

  Ø cm. 26 H mm. 80

  Tava sa poklopcem i inox ručicamaPan with lid and stainless steel handleSchmorpfanne demi-haut avec couvercle, inox poignéeСковорода с крышкой инокс ручкой

  Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 70 80 90 95 V lit. 0,5 1 1,5 2 2,75

  Kaserola sa poklopcem i inox ručicom Saucepan with lid and stainless steel handleCasserole demi-haut avec couvercle, inox poignéeКовш с крышкой инокс ручкой

  Ø cm. 24 26 28 H mm. 50 52 55 V lit. 1,6 2 2,6

  Tiganj sa poklopcem i inox ručicomFrying pan with lid and stainless steel handlePoele avec couvercle, inox poignéeСковорода с крышкой инокс ручкой

  Metline Light je linija emajliranog posuđa visokog kvaliteta izrađena od čeličnog lima debljine 1,2mm sa inox rubom, montažnim elementima od inoxa i staklenim poklopcem.

  Metline Light is high quality enamel cookware made of steel sheets 1,2mm thick and with stainless steel rim and handles and glass lid.

  Art.301600Art.301600

  Art.301EA0

  Art.301EA0

  Art.301630

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

  Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

  Art

  .301

  EA0

  Art

  .301

  ЕА0

  Art

  .301

  600

  Art

  .301

  600

  Art

  .301

  630

 • 8 9

  Standard je linija emajliranog posuđa izrađena od čeličnog lima 0,8-2mm, vrlo različitih oblika i dimenzija i rubom od inoxa. Pruža neograničene mogućnosti kombinovanja boja, dekora, ručica kao i poklopaca. Proizvodi se od čeličnih limova srednje i veće debljine, odnosno u običnoj i lux verziji.

  “Standard“ enamel cookware collection is made of steel sheet 0,8 -2 mm thick, in different shapes and sizes with stainless steel rim. Unlimited variations of colors, decors, handles and lid are possible. It is offered in regular or luxury version depending on steel thickness.

  STANDARD

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 70 80 90 95 100 110V lit. 1,00 1,50 2,00 2,75 3,50 4,75

  Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaCasserole with lid, metal/bakelite handlesFaitout demi-haut avec couvercle et poignées métalliques/bakéliteМелкая кастюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 100 110 120 130 140 155V lit. 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,75

  Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaStew pot with lid, metal/bakelite handlesFaitout haut avec couvercle et poignées métalliques/bakéliteМелкая кастюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой

  Ø cm. 20 22 24 H mm. 160 160 180 V lit. 4,50 6,00 8,00

  Lonac sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaPot with lid, metal/bakelite handlesMarmite avec couvercle et poignées métalliques/bakéliteБолъшая кастрюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой

  Ø cm. 12 14 H mm. 120 130 V lit. 1,30 1,90

  Lonac za mleko sa bakelitnom ručicomMillk pot with bakelite handlePot á lait á manche bakéliteМонтоварка

  Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 70 80 90 95V lit. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,75

  Kaserola sa bakelitnom ručicomSaucepan with bakelite handleCasserolae demi-haut avec poignée bakéliteКовш с бакелитной ручкой

  Ø cm. 20 22 24 H mm. 60 60 60

  TiganjFrying panPoéleСковорода

  Art.301500 Art.301510 Art.301520

  Art.301550 Art.301E90Art.301530

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca (metalni/stakleni), dekora kao i montažnih elemenata. Posude se mogu izrađivati i u LUX varijanti sa povećanom debljinom lima kao i sa NON-STICK unutrašnjim premazom.Within enamel range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible. Pans can be made of thicker steel as LUX version and also with internal NON-STICK coating.

  Art

  .301

  500

  Art

  .301

  510

  Art

  .301

  520

  Art

  .301

  550

  Art

  .301

  530

  Art

  .301

  E90

 • 10 11

  Elegant je linija posuđa gde se emajlirano telo posude kombinuje sa inox rubom i različitim varijacijama montažnih elemenata od inoxa, stakla i bakelita. Proizvodi se od čeličnih limova srednje i veće debljine, odnosno u običnoj i lux verziji.

  Elegant enamel cookware collection combines enameled body with stainless steel rim and variations of stainless steel, glass or bakelite accessories. It`s offered in regular or luxury version depending on steel thickness.

  ELEGANT

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 70 80 90 100 110 120V lit. 1,30 1,85 2,50 3,35 4,50 5,30

  Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaCasserole with lid, metal/bakelite handlesFaitout haut avec couvercle et poignées métalliques/bakéliteМелкая кастюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 90 100 110 120 130 140V lit. 1,65 2,20 3,00 4,00 5,30 6,50

  Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaStew pot with lid, metal/bakelite handlesFaitout haut avec couvercle et poignées métalliques/bakéliteГлубокая кастюля с крышкой с мет./бакелитной ручкой

  Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 70 80 90 100V lit. 0,50 1,30 1,85 2,50 3,35

  Kaserola sa jednom bakelitnom ručicomSaucepan with bakelite handleCasserolae demi-haut avec poignée bakéliteКовш с бакелитной ручкой

  Ø cm. 22 H mm. 60 Tiganj

  Frying panPoéleСковорода

  Art.301700 Art.301710

  Art.301730 Art.301740

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca (metalni/stakleni), dekora kao i montažnih elemenata. Posude se mogu izrađivati i u LUX varijanti sa povećanom debljinom lima kao i sa NON-STICK unutrašnjim premazom.Within enamel range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible. Pans can be made of thicker steel as LUX version and also with internal NON-STICK coating.

  Art

  .301

  710

  Art

  .301

  740

  Art

  .301

  700

  Art

  .301

  730

 • 12 13

  Princ pripada grupi standardnog emajliranog posuđa. Emajlirano telo posude kombinuje sa inox rubom i različitim varijacijama montažnih elemenata od inoxa, stakla i bakelita.Princ collection is a part of standard enamel cookware in various shapes. It is made of enamel steel in combination with stainless steel rim and variation of bakelite accessories.

  PRINC

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 70 80 90 95 100 110V lit. 1,30 1,85 2,50 3,35 4,50 5,30

  Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim /bakelitnim ručicamaCasserole with lid, metal / bakelite handlesFaitout demi-haut avec couvercle et poignées métal. / bakélit.Мелкая кастюля с крышкой с метал. / бакелит. ручкой

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 100 110 120 130 140 155V lit. 1,65 2,20 3,00 4,00 5,30 7,50

  Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaStew pot with lid, metal / bakelite handlesFaitout haut avec couv. et poignées métalliques / bakéliteГлубокая кастрюля с крышкой с метал. / бакелит. ручкой

  Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 60 70 80 90 100V lit. 0,60 1,30 1,85 2,50 3,35

  Kaserola sa bakelitnom ručicomSaucepan with bakelite handleCasserolae demi-haut avec poignée bakéliteКовш с бакелитной ручкой

  Ø cm. 14 H mm. 130 V lit. 2,00

  Lonac za mleko sa bakelitnom ručicomMillk pot with bakelite handleBidon á lait á manche bakéliteМонтоварка

  Ø cm. 22 24 H mm. 60 60

  TiganjFrying panPoéleСковорода

  Art.301900 Art.301910 Art.301930

  Art.301920 Art.301E80

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca (metalni/stakleni), dekora kao i montažnih elemenata. Posude se mogu izrađivati i sa NON-STICK unutrašnjim premazom.Within enamel range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible. Pans can be made also with internal NON-STICK coat-ing.

  Art

  .301

  930

  Art

  .301

  Е80

  Art

  .301

  910

  Art

  .301

  900

  Art

  .301

  920

 • 14 15

  EMINA

  Ø cm. 14 16 18 20 22 24 H mm. 70 80 90 95 100 110V lit. 1,00 1,50 2,00 2,75 3,50 4,75

  Plitka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaCasserole with lid, metal / bakelite handlesFaitout haut avc couvercle et poignées métal. / bakéliteМелкая кастрюля с крышкой c метал. / бакелит. ручкой

  Ø cm. 16 20 24 H mm. 110 120 130 V lit. 2,00 3,50 5,50

  Duboka šerpa sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaStew pot with lid, metal / bakelite handlesFaitout haut avec couvercle et poignées métal. / bakéliteГлубокая кастюля с крышкой с метал. / бакелит. ручкой

  Ø cm. 20 22 24 H mm. 160 180 200V lit. 5,00 7,00 9,00

  Lonac sa poklopcem i metalnim/bakelitnim ručicamaPot with lid, metal / bakelite handlesMarmite avec couvercle et poignées métalliques / bakéliteБолъшая кастрюля с крышкой, метал. / бакелит. ручкой

  Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 65 70 80 90 95V lit. 0,60 1,00 1,50 2,00 2,75

  Kaserola sa bakelitnom ručicomSaucepan with bakelite handleCasserolae demi-haut avec poignée bakéliteКовш с бакелитной ручкой

  Art.301A00

  Art.301A10

  Art.301A20

  Art.301A30

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

  Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

  Art

  .301

  A10

  Art

  .301

  A30

  Art

  .301

  A00

  Art

  .301

  A20

  Linija Emina pripada grupi standardnog emajliranog posuđa i od drugih linija ističe se svojom formom. Moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih elemenata, različite varijacije montažnih elemenata od inoxa, stakla i bakelita.

  Emina collection belongs to the group of standard enamel cookware, but different by the shape. Different combinations of colors, elements and stainless steel, glass and bakelite accessories are possible.

 • 16 17

  MASIV

  Ø cm. 16 18 20 24 28 32 36 40 48 H mm. 65 70 75 80 95 105 120 130 220 V lit. 1,3 1,8 2,4 3,5 5,5 8 12 16 40

  Plitka šerpaClassic casseroleFaitout demi-haut classiqueМелкая кастрюля

  Ø cm. 16 18 20 24 28 30 34 38 H mm. 95 105 100 120 140 150 170 185 V lit. 1,9 2,5 3 5,5 8,5 10,5 15,5 20

  Duboka šerpa Classic stew potFaitou thaut classiqueГлубокая кастрюля

  Ø cm. 16 18 20 24 28 30 34 38 H mm. 140 160 180 210 250 260 280 320 V lit. 2,8 4 ,0 5,5 9,5 15,5 18 25 36

  LonacClassic potMarmite classiqueБолъшая кастрюля

  Ø cm. 24 26 28 H mm. 60 60 60V lit. 2,7 3,2 3,7

  TiganjFrying panPoéleСковорода

  Ø cm. 16 18 20 24 28 30 34 36 38 40 48 PoklopacClassic lidCouvercle classiqueКрышкой

  Masiv spada u kategoriju teškog emajliranog posuđa najveće debljine čeličnog lima, izuzetnih karakteristika za pripremanje zimnice i hrane koja traži dugo krčkanje na niskim temperaturama.

  Masiv line is in the category of heavy enamel cookware made of very thick steel sheet with heavy duty performances, used for preparation of preserves and for longer cooking.

  Art.301I00 Art.301I10 Art.301I20

  Art.301I50 Art.301I30

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza poklopaca.

  Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings and lids.

  Art

  .30I

  120

  Art

  .301

  I30

  Art

  .301

  I10

  Art

  .301

  I00

  Art

  .301

  150

 • 18 19

  KLASIČNO POSUĐE

  Ø cm. 6 7 8 9 10 12 H mm. 60 70 80 80 102 110 V lit. 0,17 0,25 0,37 0,5 0,75 1,0

  Lonče sa jednom ručkomMug with one handlePot á un anseБолъшая кастрюля с одной ручкой

  Ø cm. 10 12 14 H mm. 100 110 125 V lit. 0,8 1,3 2

  Lonče sa kljunomMug with vernierPot avec verseurБолъшая кастрюля с носиком

  Ø cm. 10 12 14 H mm. 100 110 125 V lit. 0,8 1,3 2

  Trbušasto lonče sa kljunomBellied pot with vernierMarmite convexe avec verseur Сферическая болъшая кастрюля с носиком

  Ø cm. 16 18 20 22 24 H mm. 60 67 75 83 89

  ČinijaClassic dishPlat classique Классическая сдела

  Ø cm. 18 20 22 24 26 H mm. 34 38 43 43 43

  TiganjClassic frying panPoéie classiqueСковорода классическая

  Art.301210Art.301070 Art.301220

  Art.3013CO Art.301320

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca i dekora.

  Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids as well as decors.

  Proizašlo iz tradicionalnih formi i navika u pripremanju hrane. Proizvodi se od čeličnih limova manje debljine. Kod ove grupe posuđa svi elementi posude su izrađeni od istog materijala.

  Classic cookware lines of traditional shapes for traditional cooking habits - all the elements of this one of cookware are made of same material and lower thickness steel sheets.

  Art

  .301

  220

  Art

  .301

  320

  Art

  .301

  210

  Art

  .301

  070

  Art

  .301

  3CO

 • 20 21

  Art. 3013D0Ø cm. 8 10H mm. 40 50KutlačaLadleПоловник

  Art. 301230Ø cm. 12 14 16 18 H mm. 75 87 100 112 V lit. 1 1,5 2 2,4

  Konusna kaserola sa kljunomSaucepan with vernierCasseple dami-haut avec verseur Мелкая кастрюля с носиком

  Art. 301200Ø cm. 12 14 16 H mm. 60 70 80 V lit. 0,67 1,00 1,60

  Kaserola sa kljunomSaucepan with vernierCasseple dami-haut avec verseur Мелкая кастрюля с носиком

  Art. 3013GOØ cm. 20 H mm. 115 V lit. 2

  CediloStainer with one handlePassoire á queue Дуршлаг

  Art. 301350Ø cm. 20 H mm. 129 V lit. 2

  Cedilo sa stopomStrainer on footPassoire sur piedДуршлаг на ношке

  Art. 301370Ø cm. 12 H mm. 211 V lit. 2

  KavovarCoffee potCafetiéreБидон для кафе

  Art. 301330Ø cm. 12 H mm. 211 V lit. 2

  Kantica za mlekoMilkcanPetit seau pour laitБидон для молоко

  Art. 301010Ø cm. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 H mm. 64 74 78 83 92 94 100 113 120 126 136 144 148 155 162V lit. 0,7 1 1,5 2 3 3,5 4,5 6 7 9 10,5 12,5 15 17 20

  Plitka šerpa sa poklopcemCasserole with lidFaitout demi-haut avec couvercleМелкая кастюля с крышкой

  Art. 301020Ø cm. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 H mm. 114 118 115 117 127 130 142 150 160 180 200 254V lit. 1 1,5 2,3 3 4 5 6,5 8 10 12,5 16 23,5

  Duboka šerpa sa poklopcemStew pot with lidFaitout haut avec couvercleГлубокая кастюля с крышкой

  Art. 301050Ø cm. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 H mm. 93 108 124 134 150 158 168 180 194 210 220 232 251 255V lit. 0,8 1,5 2 3 4 5 7 9 12 15 18 21 25 28

  Trbušasti lonac sa poklopcemBellied pot with lidFaitout demi-haut sans couvercleБолъшая кастрюля сферическая с крышкой

  Art. 301310Ø cm. 24 26 28 30 32 34 36 38 40 H mm. 49 52 55 58 60 62 64 65 68

  TepsijaRound panCuisiniereПосуда для запекания

  Art. 301380Ø cm. 32 38 H mm. 61 67

  Đuvečara sa ručicamaStew pan with handlesCasserole rectangulare á four Посуда

  Art. 301010Ø cm. 34 38 40 44 50 54 50 54 H mm. 120 130 138 145 155 155 210 215V lit. 10 14 16 20 30 35 40 48

  Plitka šerpa bez poklopcaCasserole without lidFaitout demi-haut sans couvercleМелкая кастюля с крышкой

  Art. 301000Ø cm. 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 H mm. 120 140 150 175 195 208 237 250 258 260 310 325V lit. 1,5 2,5 3,5 5 7 9 12 15 18 20 30 40

  Lonac bez poklopcaPot without lidMarmite haut avec couvercleБолъшая кастрюля с крышкой

  Art. 301040Ø cm. 14 - 40 PoklopacClassic lidCouvercle classiqueКрышкой

  Art. 301310Ø cm. 28 30 32 34 36 38 H mm. 35 35 35 35 35 35

  Plitka tepsijaLow round panCuisiniere demi hautПосуда для запекания

  Art. 3013F0Ø cm. 30 40 H mm. 60 65

  ĐuvečaraStew panCasseroleПосуда

  KLASIČNO POSUĐE CLASSIC COOKWARE

  Art.301230 Art.301350 Art.301010 Art.301200

  Art.3013D0 Art.3013F0

  Art.301070

  Art.3013F0

  Art.301000

  Art.301310 Art.301310

  Art.301020

  Art.301040

  Art.301050

  Art.301330Art.301370Art.3013G0

 • 22 23

  SPECIJALNA NAMENA

  Ø cm. 30 40 H mm. 141 174 V lit. 5 8

  PekačRoasting panCasserole á roti Овалъная посуда дла запекания

  Ø cm. 30 40 H. 162 188 V lit. 6,5 9,5 Pekač sa inox rubomRoasting pan with stainless steel ringCasserole haut á rotiОвалъная посуда дла запеканияиз нержавеющей стали

  Ø cm. 24 H mm. 200 V lit. 4,75

  Komplet za kuvanje na pariSteam potCuisson vapeur Набор на пар

  Ø cm. 18 20 22 24 H mm. 120 130 140 155 V lit. 3 4 5 6,75

  Posuda za školjkeShel potCasseroles á vapeur Посуда для раков

  Ø cm. 25 H mm. 400 V lit. 5

  SokovnikJuicerExtracteur de jus de fruits Соковарка

  Art.301080 Art.301560

  Art.301D40Art.301D80

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca, dekora kao i montažnih elemenata.

  Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible.

  Art

  .301

  D80

  Art

  .309

  100

  Art

  .301

  560

  Art

  .301

  080

  Art

  .301

  D40

  SPECIAL PURPOSE COOKWAREProgram specijalne namene obuhvata posuđe specifične namene u oblasti zdravog pripremanja hrane. Ovo posuđe je izrađeno od lima debljine 0,7 do 1 mm i kvalitet-nih emajla, potpuno otpornih na uticaj kiselina iz namirnica. Dizajn i karakteristike ovih posuda potpuno su prilagođeni specifičnim zahtevima u preradi i pripreman-ju namirnica.

  Special purpose cookware comprises items for healthy cooking. The cookware is made of 0,7 to 1 mm thick steel and quality enamel fully resistant to food acids. The design and features of the cookware are in full compliance with the specific require-ments in food processing and preparation.

  Art.309100

 • 24 25

  Ø cm. 16 H mm. 145 V lit. 2

  Lonac za kuvanje na pariPot for steam cookingMarmite pour couisiner á vapeurБолъшая кастрюля на пар

  Ø cm. 20 H mm. 145 V lit. 3

  Lonac za kuvanje na pariPot for steam cookingMarmite pour couisiner á vapeurБолъшая кастрюля на пар

  Ø cm. 18 20 H mm. 119 133 V lit. 1,7 2,5

  ČajnikWhistling tea kettleBouilloire Чайник

  Ø cm. 24 H mm. 79

  Tava za prženjePanPoêle Сковорода

  Ø cm. 12 14 16 18 20 H mm. 55 60 70 80 90 V lit. 0,5 0,75 1,3 1,8 2,5

  Posuda za zamrzivačFreezer panPlat pour gelerЛоток

  Ø cm. 28 H mm. 190V lit. 11

  BakračCopper caldronChaudronПосуда

  Ø cm. 28 H mm. 160V lit. 9

  RibokotlićCaldronChaudronПосуда для рибы

  Ø cm. 16 20 24H mm. 16 16 16

  Poklopci grejnih telaCovers for heating-plates of electric cookersCouvercles pour plaques chauffantes

  Ø cm. 22 24 H mm. 100 135 V lit. 3,30 5

  Friteza sa staklenim poklopcemDeep fryer with glass lidFriteuse avec couvercle pyrex Посуда для фри со стекл. крышкой

  Ø cm. 16 H mm. 200 V lit. 4

  Lonac - asparagusPot - asparagusMarmite - asparagusБолъшая кастрюля - asparagus

  Art.301D60 Art.301D60

  Art.301D00 Art.301E60 Art.301D30

  Art.3013A0 Art.3013B0

  Art.301G40 Art.301D10 Art.301000

  Art

  .301

  G40

  Art

  .301

  D00

  Art

  .301

  000

  Art

  .301

  D30

  Art

  .301

  3B0

  Art

  .301

  D60

  Art

  .301

  3A0

  Art

  .301

  D60

  Art

  .301

  D10

  Art

  .301

  Е60

  SPECIJALNA NAMENA SPECIAL PURPOSE COOKWARE

 • 26 27

  DŽEZVE

  Ø cm. 7 8 9 10 11 H mm. 80 97 102 111 123 Br. kafa 2 3 4 6 7

  Džezva sa inox rubom i bakelitnom ručicomCoffee pot with bakelite handleCafetiére avec poignée bakélite Турка с бакелитной ручкой

  Ø cm. 6 7 9 11 13 H mm. 57 72 88 105 130 Br. kafa 1 2 4 7 12

  Klasična džezva sa metalnom ručicomCoffee pot classicCafetiére classiqueТурка классическая с металической ручкой

  Ø cm. 10 H mm. 110 Br. kafa 6

  Džezva “Praktika”Coffee pot “Praktika”Cafetiére “Praktika”Турка “Praktika”

  Art.301D50 Art.301300 Art.3013H0

  U asortimanu posuđa moguće su različite kombinacije boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca, dekora kao i montažnih elemenata.

  Within enamel cookware range different combinations of colours, external and internal coatings, lids, decors as well as mounting elements are possible.

  Art

  .301

  D50

  Art

  .301

  3H0

  Art

  .301

  300

  COFFIEE POTSDžezve se izrađuju u različitim veličinama, od najmanjih za jednu do najvećih za 12 kafa, sa više kombinacija montažnih ručica.

  Coffee pots are produced in different sizes from one to 12 cups of coffee, with a number of different handles.

 • 28 29

  Inox Posuđe Metalac je izrađeno od plemenitog čelika vrhunskog kvaliteta - inox 18/10. Termičke karakteristike inox posuđa Metalac omogućavaju akumulaciju toplote, a ručice ostaju hladne prilikom pripremanja hrane. U procesu pripremanja hrane važni sastojci i termolabilni vitamini ostaju sačuvani.

  Akutermno dno je izrađeno specijalnim postupkom i smanjuje utrošak energije, tako što obezbeđuje savršen prenos i raspoređivanje toplote po čitavoj posudi.

  Ručice su ergonomski projektovane i savremeno dizajnirane, a njihova čvrsta konstrukcija omogućava sigurno rukovanje posudom.

  Poklopac je tako konstruisan da se para prilikom pečenja i kuvanja kondezuje na sredini poklopca i ponovo vraća na dno posude, a kondezacioni kanal obezbeđuje da za vreme kuvanja ne dolazi do ispuštanja pare.

  Metalac Staniless Steel Cookware is made of top quality stainless steel 18/10. Because of thermal characteristics of cookware heat accumulates and handles remain cool during food preparation. Important ingredients and vitamins are preserved during cooking.

  Heat-diffuser bottom accumulates heat - saves energy and perfectly distributes heat over the utensil.

  Handles - ergonomic shape and design for safe handling.

  Lids made in particular way so vapour condenses in the centre of it and returns back to the bottom of the cookware while condensation channel prevents vapour to go out during cooking.

  STAINLESS STEEL COOKWAREINOX POSUĐE

 • 30 31

  Aria Nova je linija inox posuđa izuzetnih karakteristika. Izrađena je od nerđajućeg čelika - inox 18/10, u istoj tehnologiji kao i linije Gracia Nova i Legat. Originalna u dizajnu i optimalnom odnosu debljine zidova i dna posude, namenjena je lakom pripremanju hrane na niskim tem-peraturama, uz neznatnu upotrebu tečnosti i masnoće, što omogućava očuvanje svih hranljivih materija. Dostupna je u pojedinačnom pakovanju ili kao petodelni set.

  ARIA stainless steel cookware line of excellent features made of 18/10 steel, with the same tech-nology as Gracia and Legat collections. Specific for its design and bottom thickness it is meant for easy cooking at moderate temperatures with small quantity of water and grease to preserve useful substances of food.

  ARIA NOVA

  Ø cm. 16 20 24 H mm. 78 94 108 V lit. 1,4 2,8 4,8

  Plitka šerpa sa staklenim poklopcem Casserole with lidFaitout demi-haut avec couvercleМелкая кастрюл с крышкой

  Ø cm. 16 20 24 H mm. 108 127 140 V lit. 2 3,8 6

  Duboka šerpa sa staklenim poklopcem Stew pot with lidFiatout haut avec couvercleГлубокая кастрюля с крышкой

  Ø cm. 24 H mm. 147 V lit. 4,47

  Lonac sa staklenim poklopcemPot with lidMarmite avec couvercleБольшая кастрюля с крышкой

  Ø cm. 16 H mm. 78 V lit. 1,4

  Kaserola sa staklenim poklopcemSouce pan with lidCasserole avec couvercleKвош с крышкой

  Ø cm. 24 H mm. 55 V lit. 2,4

  Tiganj sa staklenim poklopcemFrying pan with lidPoéle avec couvercleСковорода с крышкой

  Art

  .306

  340

  Art

  .306

  310

  Art

  .306

  300

  Art.306300

  Art.306350 Art.306320

  Art.306310 Art.306340

  Art

  .306

  320

  Art

  .306

  350

 • 32 33

  Gracia je linija inox posuđa izuzetnih karakteristika. Proizvedena je od nerđajućeg čelika 18/10 u skladu sa najvišim svetskim standardima, što garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Zahvaljujući vrhunskoj izradi i savremenom dizajnu, ovo posuđe možete koristiti kako za pripremanje tako i za serviranje pripremljene hrane.

  Gracia collection of exceptional characteristics is made of 18/10 stainless steel and according to world standards as a guarantee of long and safe use. As a result of high production technology and modern design the cookware is convenient to prepare and to serve food in it.

  GRACIAØ cm. 16 20 22 24 H mm. 80 98 103 109 V lit. 1,4 2,7 3,5 4,5

  Plitka šerpa sa poklopcem Casserole with lidFaitout demi-haut avec couvercleМелкая кастрюл с крышкой

  Ø cm. 16 20 24 H mm. 109 129 144 V lit. 2 3,7 6,1

  Duboka šerpa sa poklopcem Stew pot with lidFiatout haut avec couvercleГлубокая кастрюля с крышкой

  Ø cm. 20 24 H mm. 149 183 V lit. 4,4 7,9

  Lonac sa poklopcemPot with lidMarmite avec couvercleБольшая кастрюля с крышкой

  Ø cm. 26 H mm. 86 V lit. 4,0

  Tava za prženjePanSchmorpfanneСковорода

  Ø cm. 14 H mm. 118 V lit. 1,7

  Lonac za mlekoMilk potPot á laitКружка для молока

  Ø cm. 14 16 18 20 H mm. 69 80 89 98 V lit. 0,9 1,4 2,0 2,7

  Kaserola sa poklopcemSouce pan with lidCasserole avec couvercleKвош с крышкой

  Ø cm. 22 24 26 28 H mm. 61 61 59 62 V lit. 1,9 2,3 2,7 3,0

  Tiganj sa poklopcemFrying pan with lidPoéle avec couvercleСковорода с крышкой

  Ø cm. 22 24 26 28 H mm. 61 61 59 62 V lit. 1,9 2,3 2,7 3,0

  Pasta pot

  Art.306000 Art.306010 Art.306020 Art.306000

  Art.306000 Art.306030 Art.306600Art.306020

  Art

  .306

  000

  Art

  .306

  020

  Art

  .306

  000

  Art

  .306

  020

  Art

  .306

  010

  Art

  .306

  000

  Art

  .306

  600

  Art

  .306

  030

 • 34 35

  GRACIA NOVA

  Ø cm. 20 22 24 H mm. 85 110 128 V lit. 2,5 4 5,6

  Plitka šerpa sa poklopcem Casserole with lidFaitout demi-haut avec couvercleМелкая кастрюл с крышкой

  Ø cm. 20 24 H mm. 140 153 V lit. 4,2 6,7

  Duboka šerpa sa poklopcem Stew pot with lidFiatout haut avec couvercleГлубокая кастрюля с крышкой

  Ø cm. 20 24 H mm. 190 205 V lit. 5,8 9

  Lonac sa poklopcem Pot with lidMarmite avec couvercleБольшая кастрюля с крышкой

  Ø cm. 24 26 H mm. 60 60 V lit. 2,5 2,7

  Tiganj sa poklopcemFrying pan with lidPoéle avec couvercleСковорода с крышкой

  Ø cm. 26 H mm. 85 V lit. 4

  Tava za prženjePanSchmorpfanneСковорода

  Gracia je linija inox posuđa izuzetnih karakteristika. Proizvedena je od nerđajućeg čelika 18/10 u skladu sa najvišim svetskim standardima, što garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Zahvaljujući vrhunskoj izradi i savremenom dizajnu, ovo posuđe možete koristiti kako za pripremanje tako i za serviranje pripremljene hrane.

  Gracia collection of exceptional characteristics is made of 18/10 stainless steel and according to world standards as a guarantee of long and safe use. As a result of high production technology and modern design the cookware is convenient to prepare and to serve food in it.

  Art.306000 Art.306010 Art.306020

  Art.306000 Art.306030

  Art

  .306

  020

  Art

  .306

  010

  Art

  .306

  000

  Art

  .306

  000

  Art

  .306

  030

 • 36 37

  Legat je prestižna linija inox posuđa vrhunskih karakteristika, originalno dizajnirana i proizvedena u skladu sa najvišim svetskim standardima. Kombinacija plemenitog čelika i aluminijumske rondele u akutermnom kapsula-dnu velike debljine, omogućavaju uživanje u neograničenim mogućnostima pripremanja hrane. Zahvaljujući visokom kvalitetu izrade i upotrebljenom materijalu ovo posuđe je dugovečno kod pravilne upotrebe.

  Legat is a prestigious collection of stainless steel cookware with top performances, original design, produced according to the highest world standards. Combination of rich stainless steel and aluminum disc inside thick, heat accumulating capsule bottom gives various possibilities in food preparation. Thanks to the latest production technology and high quality materials this cookware is long lasting when used properly.

  LEGAT

  Ø cm. 20 22 H mm. 102 105 V lit. 2,8 3,6

  Plitka šerpa sa poklopcem Casserole with lidFaitout demi-haut avec couvercleМелкая кастрюл с крышкой

  Ø cm. 20 24 H mm. 131 146 V lit. 3,8 6,2

  Duboka šerpa sa poklopcem Stew pot with lidFiatout haut avec couvercleГлубокая кастрюля с крышкой

  Ø cm. 20H mm. 100 V lit. 2,8 KaserolaSauce panCasseroleКовш

  Ø cm. 24 H mm. 61 V lit. 2,4

  Tiganj sa poklopcemFrying pan with lidPoéle avec couvercleСковорода с крышкой

  Art.306210Art.306200

  Art.306200 Art.306220

  Art

  .306

  210

  Art

  .306

  200

  Art

  .306

  220

  Art

  .306

  200

 • 38 39

  Non-stick posuđe je pogodno za sve načine pripremanja hrane, a posebno prženje i pečenje. Izrađeno je u skladu sa svim svet-skim standardima i besprekorno u pogledu zdravstvene ispravnosti kontakta sa hranom.Non-stick cookware is convenient for all ways of food preparation, expecially frying and roast-ing. Prouduced in compilance with the world health standards adn requirements for contact with food.

  Aluminijum kao dobar provodnik u kombinaciji sa nonstick materijalom koji sprečava lepljenje i zagorevanje, omogućuje brzu, jednostavnu i ekonomičnu pripremu hrane.Alumium as good conductor combined with non-stick coating as material that prevents sticking and burning provides fast, easy and economic food preparation.

  Ručice posuđa su ergonomski oblikovane što omogućava bezbedno i čvrsto držanje posude. Izolaciona svojstva materijala garantuju ruko-vanje bez opasnosti od opekotina.The handles are ergonomic, made of insulating materials, and guarantee handling without danger of burning oneself.

  NON-STICK COOKWARENON-STICK POSUĐE

  Metalac Posuđe ima dvadesetogodišnju tradiciju u proizvodnji non-stick posuđa. Non-stick posuđe proizvodimo na emajliranom čeličnom limu i aluminijumu, a najvažnija karakteristika ovog posuđa su neprijanjajući unutrašnji premazi. Non-stick posuđe je namen-jeno brzoj, lakoj i zabavnoj pripremi hrane, sa minimalnim utroškom masnoće i bez neželjenog lepljenja i zagorevanja.

  Za kvalitet i zdravstvenu ispravnost non-stick posuđa najvažniji su kvalitet osnovnog materijala i non-stick premaza. Metalac Posuđe u ponudi ima dve vrste non-stick premaza: premaz organskog porekla na bazi politetrafluoretilena (PTFE), hibridni non-stick premaz emajlne strukture na vodenoj bazi. Metalac Posuđe koristi premaze najboljih svetskih proizvođača – DuPont, Akzo Nobel i Ferro.

  Non-stick program obuhvata četiri linije posuđa: Magija, Magma, Prima i EcoPan.

  Metalac Cookware has a twenty year long tradition in production of non-stick cookware. We produce non-stick cookware on enameled steel sheets and aluminum sheets, and the most important feature of this cookware are the non-stick coatigns. Non-stick cookware is intended for fast, easy and fun cooking, with minimun use of grease and no sticking or burning of food.

  Both quality of base material and non-stick coating are important for quality and health safety of non-stick cookware. Metalac Cookware offeres two kinds of non-stick coatings: organic coating on PTFE base applied in one, two or three layers over prepared surface and-hybrid water based non-stick coating of enamel structure Metalac Cookware uses non-stick coatings of the best world producers - DuPont, Akzo Nobel and Ferro.

  We are presenting you four collections of non-stick cookware: Magija, Magma, Prima and EcoPan.

 • 40 41

  Linija PRIMA je izrađena od čeličnog lima debljine 0.8-1.5 mm. Unutrašnji non-stick premaz nanešen je na prethodno emajliranu površinu. Može se raditi u svim formama emajliranog posuđa, sa najširom paletom boja i dekora i serigrafijom na dnu posude.

  Made of 0,8 - 1,5 mm thick steel sheet with enamelled external surface and non-stick coating applied over enamel frit to the internal surface. All shapes of enamelled cook-ware with wide choice of colours, decorations and screen printed bottom.

  PRIMA Ø cm. 18 20 22 24 26 28 H mm. 44 46 48 50 52 55Teflon tiganj “Premijer”Non-stick frying pan “Premijer”Сковорода “Premijer” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Premijer”

  Ø cm. 18 20 22 24 H mm. 60 60 60 60Teflon tiganj “Standard”Non-stick frying pan “Standard”Сковорода “Standard” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Standard”

  Ø cm. 20 24 28 H mm. 44 48 53Teflon tiganj “Viktor”Non-stick frying pan “Viktor”Сковорода “Viktor” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Viktor”

  Ø cm. 16 18 20 22 24 26 28 H mm. 42 45 45 45 45 45 45Teflon tiganj “Global”Non-stick frying pan “Global”Сковорода “Global” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Global”

  D mm. 270/270 H mm. 35Gril tavaSquare griddle panСковорода грилPoéle grill

  Ø cm. 22 25 H mm. 34 34 Tiganj za palačinke “Lux”Non-stick frying pan “Lux”Сковорода “Lux” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Lux”

  Ø cm. 28 H mm. 84Teflon tiganj “Wok”Non-stick frying pan “Wok”Сковорода “Wok” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Wok”

  Ø cm. 20 24 28 32H mm. 70 70 70 70“Tartera”Non-stick frying pan “Tartera”Сковорода “Tartera” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Tartera”

  Ø cm. 20 24 26 28 32 H mm. 45 45 45 45 45“Paeljera”Non-stick frying pan “Paeljera”Сковорода “Paeljera” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Paeljera”

  Art. 302700 Art. 302780 Art.302750

  Art.302700 Art.3027A0 Art.3027A0

  Art.3027E0 Art.3027C0 Art.3027B0

  U asortimanu non-stick posuđa moguće su različite kombinacije tipova posuda, boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

  Within non-stick cookware range different combinations of cookware types, colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

  Art

  .302

  7B0

  Art

  .302

  7C0

  Art

  .302

  7E0

  Art

  .302

  7A0

  Art

  .302

  7А0

  Art

  .302

  700

  Art

  .302

  750

  Art

  .302

  780

  Art

  .302

  700

 • 42 43

  MAGMALinija MAGMA izrađena je od aluminijuma debljine 2.7 - 6 mm, pri čemu se spoljašni i unutrašnji premaz nanose prskanjem na već formirane posude. To ovom posuđu daje izuzetnu atraktivnost uz mogućnost većeg izbora boja.

  The collection produced in 2.7 - 6 mm aluminum where external and internal coatings are applied to already shaped pans. Such process allows greater choice of colours making cookware rather attractive.

  Ø cm. 16 20 24 H mm. 90 100 113

  Šerpa “Magma”Deep pan “Magma”Faitout haut “Magma”Кастрюля “Магма”

  Ø cm. 16 20 H mm. 90 100

  Kaserola “Magma”Saucepan “Magma”Casserole “Magma”Ковш “Магма”

  Ø cm. 20 24 26 28 H mm. 36 42 44 44

  Tiganj “Magma”Frying pan “Magma”Poéle “Magma”Сковорода “Магма”

  Ø cm. 22 25 28 H mm. 21 21 21

  Tiganj za palačinke “Magma”Crape pan “Magma”Poéle “Magma”Сковорода “Магма”

  Ø cm. 24 H mm. 68

  Cilindrični tiganj “Magma”Fraying pan “Magma”Poéle “Magma”Сковорода “Магма”

  Ø cm. 24 H mm. 84

  Tiganj “Profi Pan”Fraying pan “Profi Pan”Poéle “Profi Pan”Сковорода “Profi Pan”

  Art.303300 Art.303300 Art.303000

  Art.303000 Art.303000 Art.303000

  U asortimanu non-stick posuđa moguće su različite kombinacije tipova posuda, boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

  Within non-stick cookware range different combinations of cookware types, colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

  Art

  .303

  000

  Art

  .303

  000

  Art

  .303

  000

  Art

  .303

  000

  Art

  .303

  300

  Art

  .303

  300

 • 44 45

  MAGIJALinija MAGIJA izrađena od aluminijuma debljine 1.2-1.8 mm na koji je prethodno nanešen non-stick premaz. Namenjena je brzom i lakom pripremanju hrane.

  This range is made of 1,2-1,8 mm precoated aluminum. Made for quick and easy cooking.

  D mm. 30 36H mm. 65 70

  Đuvečara “Magija”Staw pan “Magia”Casserole rectangulare “Magia”Посуда “Магија”

  Ø cm. 30 32 34 H mm. 56 58 58

  Tepsija “Magija”Round pan “Magija”Cuisiniere “Magia”Посуда для запекания “Магија”

  Ø cm. 24 26 H mm. 22 22

  Tiganj za palačinkeCrepe frypanCrepiêréБлинница

  magija

  Art.303200 Art.303100 Art.303000

  U asortimanu non-stick posuđa moguće su različite kombinacije tipova posuda, boja, spoljašnjih i unutrašnjih premaza, poklopaca kao i montažnih elemenata.

  Within non-stick cookware range different combinations of cookware types, colours, external and internal coatings, lids as well as mounting elements are possible.

  Art

  .303

  000

  Art

  .303

  100

  Art

  .303

  200

 • 46 47

  Linija posuđa sa nelepljivim emajlnim RealEase premazom. Izrađuje se od aluminijum-skog lima debljine 2,7mm, sa bakeltinim montažnim elementima. Pruža mogućnost kombinovanja boja spoljašnjeg i unutrašnjeg premaza.

  Line of cookware with non-stick enamel RealEase coating. Made of aluminum sheets 2,7mm thick with bakelite handles. There is a possibility of combining the colors of the inside and the outside coating.

  Art.312210 Art.312210

  Art.312400Art.312500Art.312400

  Ø cm. 20 24 26 28 H mm. 36 42 44 44

  Tiganj “ECOPAN”Frying pan “ECOPAN”Poéle “ECOPAN”Сковорода “ECOPAN”

  Ø cm. 28 28 H mm. 74 76

  Duboki tiganj “ECOPAN”Frying pan “ECOPAN”Poéle “ECOPAN”Сковорода “ECOPAN”

  Ø cm. 25 H mm. 20

  Tiganj za palačinke “ECOPAN”Crepe frypan “ECOPAN”Crepiêré “ECOPAN”Блинница “ECOPAN”

  Ø cm. 20 H mm. 85V lit. 2,5Plitka šerpa “ECOPAN”Casserole “ECOPAN”Faitout demi-haut “ECOPAN”Кастрюля “ECOPAN”

  Ø cm. 20 H mm. 85V lit. 2,5Kaserola “ECOPAN”Saucepan “ECOPAN”Casserole “ECOPAN”Кoвш “ECOPAN”

  Ø cm. 24 H mm. 75V lit. 3Тava “ECOPAN”Pan “ECOPAN”Poéle “ECOPAN”Сковорода “ECOPAN”A

  rt.3

  1240

  0A

  rt.3

  1250

  0A

  rt.3

  1240

  0A

  rt.3

  1210

  0A

  rt.3

  1210

  0A

  rt.3

  1210

  0

  ECOPAN

  Art.312210

 • 48 49

  Ø cm. 24 28 32 H mm. 60 67 77

  Tiganj ”Professional Line”Frying pan ”Professional Line”Poele ”Professional Line”Сковорода ”Professional Line”

  Linija aluminijumskog posuđa namenjena za profesionalnu upotrebu. Izrađena od alumini-jumskog lima debljine 3,2mm obezbeđuje odličnu provodljivost i distribuciju toplote, sa inox ručicom i silikonskom prevlakom za lakše rukovanje.

  High quality professional cookware which guarantees results of a true chef. Made of aluminum sheets 3,2mm thick, it ensures great conductivity and heat distribution, with stainless steel han-dle and silicone sleeve for easy and safe handling.

  PROFESSIONAL LINE COOKWAREPROFESSIONAL LINE

  Art.303700

 • 50 51

  Ekspres lonac je linija posuđa za kuvanje pod pritiskom. Izrađena je od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika 18/10 i specijalno namenjena za brzo kuvanje ukusnih jela. Ekspres lonac poseduje četiri sistema zaštite, što ga, u domenu bezbednosti, svrstava u sam vrh posuda pod visokim pritiskom na evropskom i svetskom tržištu.

  Pressure cooker is collection of pressure pans and pots, made of high quality 18/10 stainless steel meant for quick cooking of meals. Pressure cooker has four safety systems that classifies it in the top quality pressure cookware in European and world market in domain of security.

  Ø cm. 24 24 24 H mm. 118 165 205 V lit. 5 7 9

  Expres lonac Pressure cookerSchnellkochtopfAutocuiserСкороварка

  PRESSURE COOKEREKSPRES POSUĐE

  Art.306500

 • 52 53

  Zvezda i kada kuvateBe a star when you are cooking

  PREMIUM COOKWAREPREMIUM POSUĐE

  Premium linija m* savršeno spaja estetiku, kvalitet i funkcionalnost proizvoda. Zahvaljujući originalnom dizajnu i izuzetnim karakteristikama materijala, sa posuđem m* Vaš boravak u kuhinji je mnogo više od pripremanja obroka.

  Premium line m* perfectly combines aesthetics, quality and functionality of the product. Thanks to the original design and exceptional characteristics of material, with m* cookware your stay in the kitchen is much more than preparing meals.

 • 54 55

  Art.301L10 Art.301L40Art.301L20

  Zamislite dan u kome sve ima drugačiju dimenziju. Pa i Vaša specijalna prilika da počastite porodicu, prijatelje, posebne goste...Ekskluzivna linija * KARIM savršeno spaja estetiku, kvalitet i funkcionalnost proizvoda i zadatak joj je da oplemeni Vaš prostor i Vaš svakodnevni život. Da budete zvezda i kada kuvate. * KARIM je prva zvezda u novom sazvežđu Metalac Posuđa. Zahvaljujući originalnom dizajnu i izuzetnim karakteristikama materijala, Vaš boravak u kuhinji je mnogo više od pripremanja obroka.

  Imagine a day when everything has a different dimension. Even the special moment to treat your family, friends, special guests…* KARIM will enrich your ambience and everyday life. It will make you feel like a star even when you are cooking. * KARIM is the first one among the stars in the new constellation of Metalac Cookware. Thanks to the original design and an exceptional material quality, spending the time in the kitchen, from now on, will be much more of an experience than just meal preparing.

  Art

  .301

  L40

  Art

  .301

  L20

  Art

  .301

  L10

  Ø cm. 20 24 H mm. 95 110 V lit. 2,75 4,75

  Plitka šerpa sa poklopcem i inox ručicamaCasserole with lid and stainless steel handlesFaitout demi-haut avec couvercle, inox poignéesМелкая кастрюля с крышкой инокс ручкой

  Ø cm. 20 24 H mm. 130 155 V lit. 4 6,75

  Duboka šerpa sa poklopcem i inox ručicamaStew pot with lid and stainless steel handlesFaitout haut avec couvercle, inox poignéesKастрюля с крышкой инокс ручкой

  Ø cm. 24 H mm. 50 V lit. 1,6

  Tiganj sa poklopcem i inox ručicomFrying pan with lid and stainless steel handlePoele avec couvercle, inox poignéeСковорода с крышкой инокс ручкой

 • 56 57

  Inspirisani prirodnom ljudskom potrebom da svakodnevni život oplemenimo estetikom, u Vašu kuhinju donosimo istinski sklad kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna. Novom linijom teškog aluminijumskog posuđa sa DuPont-Teflon® Platinum premazom i feritnim inox diskom, objedinili smo sve prednosti materijala, forme i lakoće pripremanja hrane.

  Inspired by human need to enreach everyday life with aesthetics, we bring true harmony of quality, functionality and de-sign to your kitchen. With new line of heavy aluminium cookware, with DuPont-Teflon® Platinum coating and stainless steel disk of ferrite structure, we joined together advantages of material, form and easiness of preparing food.

  Ø cm. 20 24 H mm. 90 105V lit. 2,75 4,5Plitka šerpa sa poklopcemCasserole with lidFaitout demi-hautМелкая кастрюля

  Ø cm. 24 26 H mm. 60 65Teflon tiganj “Aurora”Non-stick frying pan “Aurora”Сковорода “Aurora” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Aurora”

  Ø cm. 24 26 28 H mm. 44 45 46Teflon tiganj “Aurora”Non-stick frying pan “Aurora”Сковорода “Aurora” с тефлон покрытиемAnti - adherent poéle “Aurora” A

  rt.3

  0365

  0A

  rt.3

  0365

  0A

  rt.3

  0361

  0

  Art.303650Art.303610 Art.303650

 • 58 59

  Solaris je linija posuđa visokog kvaliteta koju čine tri sloja materijala. Unutrašnji sloj izrađen je od austenitnog inox lima, spolja je magnetični feritni inox lim, dok je u sredini aluminijum debljine 2mm kao odličan provodnik toplote. Prednost ovog posuđa je u ravnomernom zagrevanju kako dna tako i zidova posude što omogućava bržu pripremu hrane i uštedu energije.

  Solaris is a line of high quality cookware with three layers of materials. The internal layer is made of austenitic stainless steel sheets, the outside layer is made of magnetic ferrite stainless steel sheets and the middle layer is made of 2mm thick aluminum sheets as a great heat distributor. The main advantage is even heat distribution of the bottom as well as the walls of the cookware which enables faster cooking and energy savings.

  Ø cm. 26 28 30 H mm. 73 73 73

  Tiganj ”Solaris”Frying pan ”Solaris”Poele ”Solaris”Сковорода ”Solaris”

 • 60 61

  U okviru montažnih elemenata proizvodimo bakelitne i plastične montažne elemente i to: ručice za tiganje, bočne ručice, bakelitne čepove i plastične čepove poklopca. Površine bakelitnih ručica mogu biti sjajne ili mat. Za izradu se koriste bakelitni prahovi najpoznatijih svetskih proizvođača, u preko 20 boja, i oko 30 vrsta plastičnih masa.

  We produce bakelite and plastic accessories – handles, side-handles, lid knobs. Bakelite handles can have glossy and matte finish. Bakelite dust of world renowed producers are being used, in over 20 colors, and around 30 types of plastic.

  ACCESSORIESOPREMA

  MT-17

  MT-6 MT-11

  MT-15

  MK-2

  MT-13

  MT-3

  MG-5

  MK-3

  MT-16

  MT-5 MT-12

  MT-4

  MK-1

  MT-12

  MT-9

  DŽEZVA

  MK-4

  MG-4

  MČR

  MČE

  MČM 4/16

  MČG 2/22

  MČG 1/16

  MB-1 PL.UMETAK

  MČM 5/22

  MČM 2/22

  MČG 4/16

  MČ 3/24

  MČM 1/16

  MB-1 INOX

  MD-30 PL.UMETAKMD-30 INOXPDP MATPDP SJAJNI

 • 62 63

  Potpuno upravljanje procesom proizvodnje posuđa u Metalcu obuhvata i zaokružen program izrade dekora tj. preslikača za dekorisanje emajliranog i tefloniziranog posuđa. Možemo vam ponu-diti široku paletu potpuno različitih dekora. Upravo njihova raznolikost govori o navikama, kulturi i ukusima tržišta. Mogućnosti kombinovanja dekora sa osnovama emajla su skoro neograničene.

  Complete managing of the production process of cookware includes rounded production program of decors, that is screen printed transfers for enamel and non-stick cookware. We can offer a wide range of decors. Its their variety which says a lot about the habits, culture and tasts of a market. The combination pos-sibilities are almost unlimited.

  DECORSDEKORI

 • 64 65

  M-2146

  M-2205

  M-2177

  M-2201

  M-2172

  M-2190

  M-2164-G

  M-2182

  M-2154

  M-2148

  M-2207

  M-2178

  M-2202

  M-2173

  M-2191

  M-2288

  M-2183

  M-2155

  M-2150

  M-2208

  M-2179

  M-2203

  M-2175

  M-2192

  M-2169

  M-2184

  M-2156

  M-2151

  M-2209

  M-2180

  M-2204

  M-2176

  M-2198

  M-2170

  M-2186

  M-2164-B

  M-2027

  M-2287

  M-2098

  M-2132

  M-2089

  M-2126

  M-2066

  M-2112

  M-2273

  M-2032

  M-2138

  M-2099

  M-2133

  M-2092

  M-2127

  M-2071

  M-2117

  M-2045t

  M-2039

  M-2272

  M-2100

  M-2135

  M-2095

  M-2128

  M-2086

  M-2122

  M-2060

  M-2266

  M-2144

  M-2107

  M-2136

  M-2097

  M-2130

  M-2088

  M-2125

  M-2064

 • 66 67

  M-2211

  M-2261

  M-2236

  M-2256

  M-2230

  M-2249

  M-2225

  M-2244

  M-2219

  M-2216

  M-2268

  M-2240

  M-2257

  M-2231

  M-2252

  M-2226

  M-2245

  M-2220

  M-2217

  M-2286

  M-2242

  M-2258

  M-2232

  M-2253

  M-2227

  M-2247

  M-2222

  M-2218

  M-2292

  M-2243

  M-2259

  M-2235

  M-2255

  M-2228

  M-2248

  M-2224

  * 2113// RELISH

  * 2114// TART

  * 2115// ZESTIK

  * 2116// SOLE

  * 2117//MENU

  5 različitih dekora - dizajn Karim Rašid za liniju PREMIUM m*5 different decors - designed by Karim Rashid for PREMIUM m*

  NEPONOVLJIVA MEŠAVINA UKUSNIH BOJA I OBLIKA.

  AN ICONIC MIXTURE OF DELICIOUS SHAPE AND COLOR.

  UKUSNO PONAVLJANJE UNIKATNIH ĐAKONIJA.

  A DELICIOUS REPEATINGOF UNIQUE TREATS.

  SENZUALNI NAGOVEŠTAJI AROMA.

  SENSUAL HINTS OF FLAVORING.

  VAŠE JELO SA LIČNIM POTPISOM SVAKI PUT.

  PREPARE A SIGNATURE DISH WITH EVERY USE.

  OSNOVNI SASTOJCI STVARAJU NEOGRANIČENU RAZNOVRSNOST.

  BASIC INGREDIENTS GENERATE UNLIMITED VERSATILITY.

 • 68

 • www.metalac.com

  2010