Katalog Ina Maziva

 • View
  324

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oils

Text of Katalog Ina Maziva

 • Maziva

  katalog proizvoda

 • Izdava:Maziva-Zagreb d.o.o.Radnika cesta 175 10000 Zagreb

  Za izdavaa: Zdravko imunovi, dipl.ing.

  Ureivaki odbor:Damir Andri, dipl.ing., urednikMeri Picek, dipl.ing.Miroslav Felja, dipl.ing.Marijan Podobnik, dipl.ing.Josip Bambi, dipl.ing.Tona aleta Proli, dipl.ing.Ljiljana Pedii, dipl.ing.Mr. Kamil Nahal, dipl.ing.Vinja Mihalju-Sklepi, dipl.ing.Dragan krobonja, dipl. ing.

  Dizajn i prijelom:Natalija Janko Norma International d.o.o.

  Tisak:Intergra ka d.o.o.

  Zagreb, listopad 2009.g.

 • 3U ovom katalogu prikazan je pregled redovitog programa INA-maziva prema tipu primjene i openitoj klasi kaciji maziva prilagoenih zahtjevima potroaa. Za sve proizvode navode se openiti podaci o primjeni, razini kvalitete i nekoliko osnovnih zikalno-kemijskih svojstava.Nisu navedena sva maziva koja se rade po posebnim zahtjevima odreenih kupaca ni ona koja se rade prema speci nim zahtjevima potroaa na tritima izvan Hrvatske. Takoer nisu navedeni ni srodni proizvodi iz dodatnog programa, koji se koriste prema preporukama Slube komercijalno tehnikog servisa iz Maziva-Zagreb d.o.o. s ciljem pripreme i odravanja nekog sustava te uklanjanja rabljenih INA-maziva. Oznakom** oznaeni su u katalogu proizvodi koji se isporuuju po posebnoj narudbi odreenim kupcima te proizvodi koji zbog tehnolokih ili primjenskih znaajki imaju dui rok isporuke.Ovaj katalog slui za openitu upotrebu korisnicima INA-maziva te Ininim djelatnicima, s osnovnom zadaom da pomogne

  u orijentaciji pri izboru odgovarajueg maziva za odreenu primjenu. Za detaljnije informacije, strunu pomo pri izboru maziva prema de niranim zahtjevima, speci kacijama ili zbog speci nih radnih uvjeta, kupci se mogu obratiti izravno Slubi komercijalno tehnikog servisa u Zagrebu ili Rijeci prema priloenim adresama u ovom katalogu.Program INA maziva proizvodi se na dvije lokacije. INA Ra nerija nafte Rijeka proizvodi motorna ulja te turbinska i kompresorska od industrijskih ulja, dok Maziva-Zagreb d.o.o. proizvode ostali dio maziva i srodnih proizvoda za vozila, cjelokupan program industrijskih maziva i srodnih proizvoda te mazive masti za industriju i vozila.INA zadrava pravo da, prema zahtjevu trita, po potrebi izmijeni oblik i veliinu pakiranja te razvije nove proizvode ili pobolja kvalitetu proizvoda navedenih u katalogu. Informacije o proizvodima mogue je nai i na Web stranici www.ina.hr ili www.maziva.hr

  Uvod

 • 4Inini strunjaci sustavno prate trendove razvoja vozila, opreme za vozila i industrijskih strojeva koji su de nirani u speci kacijama maziva. Formulacije maziva razvijene u laboratorijima dokazane su brojnim praktinim i laboratorijskim ispitivanjima i rezultat su tradicije, strunih saznanja i iskustava u razvoju i primjeni maziva. Ta tradicija je duga vie od 125 godina u INA Ra neriji nafte Rijeka te 80 godina u Mazivima-Zagreb d.o.o. Osim toga, INA ve dui niz godina odrava kontakte s poznatim proizvoaima vozila i industrijske opreme s ciljem dobivanja uporabnih dozvola za primjenu INA-maziva u vozilima ili opremi za vozila te industrijskim sustavima tvrtki kao to su: BMW, Cincinnati Machine, Cummins, Denison Hydraulics, FAG, General Motors, Husqvarna, JASO, MAN, Mercedes-Benz, MTU, Opel, Pielstick, Renault, Steyr, Vickers, Voith, Volvo, Volkswagen - Audi - Seat - koda, ZF Friedrichshafen i dr. Inini strunjaci su vrlo ponosni na vrijedna i zapaena priznanja koja su dobili za svoja maziva na meunarodnim sajmovima inovacija kao EUREKA u Bruxellesu, INPEX u Pittsburghu, Sajmu industrijskog vlasnitva u Moskvi, brojne nagrade u Hrvatskoj, posebno na sajmu INOVA te plaketu Hrvatske gospodarske komore.

  INA - Industrija nafte d.d. Zagreb je meu prvim tvrtkama u Hrvatskoj uvela sustav upravljanja kvalitetom te zatim sustav upravljanja zatitom okolia i sustav upravljanja zatitom zdravlja i sigurnou pa tako INA Ra nerija nafte Rijeka i Maziva-Zagreb d.o.o. posjeduju certi kate sukladno normama ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i speci kaciji OHSAS 18001:1999 dobivene od tvrtke Bureau Veritas Quality International.Laboratoriji INA Ra nerije nafte Rijeka i Maziva-Zagreb d.o.o. posjeduju Potvrdu o akreditaciji dobivenu od Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevima norme HRN EN ISO 17025:2006.Osobito valja istaknuti da INA slijedi nastojanja da se izbjegnu ili smanje opasnosti koje razliiti industrijski proizvodi pa i maziva mogu predstavljati za okoli i zdravlje ljudi. U Ininim mazivima se stoga iskljuuje prisutnost olova, organski vezanog klora, nitrita i dietanolamina te smanjuje sadraj fosfora, cinka, antimona itd. Ve nekoliko godina djeluje i sustav za povrat otpadnih i rabljenih ulja te je na taj nain obogaena ponuda u prodaji i servisu INA-maziva.

  Vrhunska kvaliteta i briga za okoli i zdravlje ljudi

 • 5ISO certi kati

 • 6Suvremena i uinkovita prodaja maziva danas je nezamisliva bez kvalitetne tehnike podrke strunjaka irokog znanja i iskustva, kvalitetnih i certi ciranih laboratorija i promptne podrke cjelokupnog lanca od proizvodnje, preko prodajne mree do korisnika i krajnjeg kupca pa do konanog zbrinjavanja iskoritenog proizvoda kao opasnog otpada. S obzirom na sve speci nosti koje obiljeavaju dananji razvoj tehnike primjenski servis je neophodna veza izmeu krajnjeg potroaa, prodaje i razvoja, jer se proizvodi maziva stvaraju i usavravaju na osnovi informacija i standarda kvalitete koju utvruju i uvjetuju proizvoai strojeva i opreme. Proizvodi INE, kao to su mazivo ulje, maziva mast ili sredstva iz dopunskog programa u kontekstu ukupne palete proizvoda za zadovoljenje potreba korisnika, ve po tradiciji na ovim prostorima predstavljaju sigurnu investiciju u kvalitetan i isplativ projekt uinkovitog zadovoljenja potreba podmazivanja strojeva i ureaja u svim granama industrije, pomorstva, graevinarstva, poljoprivrede i drugdje. Bitan dio te podrke sadran je u aktivnostima postprodajnog servisa, kojeg INA njeguje ve vie od 30 godina. Pod pojmom postprodajnog servisa podrazumijeva se briga za proizvod za vrijeme njegove uporabe, koju kod kupca/korisnika proizvoda provode inenjeri primjene osobnim kontaktom, posjetom, razgovorom, edukacijom ili putem pisanih tekstova.

  Svojim kupcima i korisnicima osiguravamo i distribuiramo svu potrebnu tehniku dokumentaciju o mazivima koja obuhvaa: preporuke i upute za primjenu maziva, planove podmazivanja, tehnike podatke o proizvodu, uporabne dozvole za primjenu INA-maziva dobivene od poznatih proizvoaa strojeva i opreme i upute o postupanju s otpadnim uljima.Inenjeri primjene, strunjaci za maziva, vrlo dobro poznaju problematiku podmazivanja i odravanja strojeva i vozila. Stoga su posebno znaajna pomo osoblju odravanja u kompleksnim postrojenjima s dugotrajnim uljnim punjenjima, kako u industriji tako i u autoprijevoznikim organizacijama, brodarskim kuama, termo i hidroenergetskim postrojenjima i slino, gdje je pravodobna i sveobuhvatna provjera stanja maziva u upotrebi bitna za siguran i trajan rad. Uz podrku laboratorija, vlastitim iskustvom i bazom podataka nastaloj u dugogodinjoj uspjenoj primjeni naih maziva, kupcima pruamo dodatnu sigurnost u valorizaciji proizvoda. Na dui rok to znaajno smanjuje ukupne trokove odravanja i daje sigurnost u radu. Time se gradi meusobno povjerenje i kupci su sigurni da e kupnjom INA-maziva postizati optimalne rezultate poslovanja.

  Postprodajni servis INA-maziva kod krajnjeg korisnika

 • 7sa

  dr

  aj

  16 procesna ulja ............................................................... 4217 sredstva za podmazivanje pri lijevanju ......................... 4318 ostala industrijska ulja .................................................. 43

  C tekuine i sredstva za obradbu metala

  1 ista ulja za obradbu metala .........................................472 maziva za obradbu metala deformacijom.................... 483 vodomjeljive tekuine za obradbu metala .................. 494 pomona sredstva za obradbu metala ........................ 505 ulja za termiku obradbu metala ...................................516 ulja za obradbu metala elektroerozijom ....................... 52

  D sredstva za privremenu zatitu od korozije

  1 sredstva na osnovi mineralnog ulja .............................. 552 sredstva koja sadre otapalo ....................................... 563 sredstva na vodenoj osnovi ......................................... 56

  E sredstva za tehnika ienja

  1 sredstva na osnovi naftnih otapala .............................. 592 sredstva na vodenoj osnovi ......................................... 59

  F mazive masti za industriju i vozila

  1 mazive masti za valjne i klizne leaje ........................... 652 mazive masti za valjne i klizne leaje koji rade u

  posebnim uvjetima ....................................................... 663 mazive masti za centralne sustave podmazivanja ....... 694 biorazgradljive mazive masti .........................................705 masti za porinue brodova ........................................... 71

  G ostali proizvodi

  A ulja i tekuine za motore i motorna vozila

  1 motorna ulja za osobna vozila .......................................112 motorna ulja za cestovni i eljezniki promet,

  graevinske i poljodjelske strojeve ............................... 133 motorna ulja za motocikle i skutere .............................. 154 motorna ulja za dvotaktne motore ................................ 155 motorna ulja za brodske motore .................................. 16

  ulja za zupanike prijenosnike vozila ........................... 177 ulja za automatske mjenjae i hidrodinamike

  prijenosnike .................................................................. 208 ulja za traktore ............................................................. 229 ulje za amortizere i hidrauliku kipera ............................ 2310 t