Karthik Bharadwaj Horoscope

  • View
    906

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Karthik Bharadwaj Horoscope

Avkahada ChakraLagna Lagna Lord Rashi Rashi Lord Nakshatra Nakshatra Lord Charan Tithi Paya S.S. Yoga Karan Varna Tatwa Vashya Yoni Gana Nadi Nadi Pada Vihaga First Letters Sun Sign Decanate Pisces Jupiter Taurus Venus Mrigsiras Mars 2 Dashmi Shukla Copper Vishkumbha Garija Shudra Prithvi Chatushpad Serpent(F) Deva Madhya Aadi Shikkaval Vay, Vo, Kaa, Ke Aquarius 3

Karthik bharadwajDate of Birth: Time of Birth: Place of Birth: Latitude: Ayanmash: Local Mean Time: Sidreal Time: LT Correction: Obliq: 15 February 1989 Wednesday 08:15 AM

1

Proddatur (Andra Pradesh), India 14.45N Longitude: 78.34E NC Lahiri 07:59:16 23:42:17

17:39:36-15:44 23.4

Ghatak(Malefics)Rashi Months Tithi Day Nakshatra Prahar Lagna Yoga Karan Kanya Margshirsh 5, 10, 15 Saturday Hasta 4 Vrish Sukarman Shakuni

Favourable PointsLucky Numbers Good Numbers Evil Numbers Good Years Lucky Days Good Planets Evil Planets Friendly Signs Good Lagna Lucky Metal Lucky Stone Lucky Time Lucky Direction 6 1, 2, 7, 9 6, 8 15,24,33,42,51 Mon, Tue, Thu Moon, Mars, Jup Venus, Mercury Can Sco Sag Gem, Vir, Scor, Cap Bronze Yell. Sapph. Evening North-East

Public Software Library India Pvt Ltd - 263, Sant Nagar, New Delhi-110065, Email: psl@nde.vsnl.net.inGenerated by Horoscope Explorer (c) Public Software Library India Pvt Ltd - www.itbix.com

Avkahada ChakraLagna Lagna Lord Rashi Rashi Lord Nakshatra Nakshatra Lord Charan Tithi Paya S.S. Yoga Karan Varna Tatwa Vashya Yoni Gana Nadi Nadi Pada Vihaga First Letters Sun Sign Decanate Pisces Jupiter Taurus Venus Mrigsiras Mars 2 Dashmi Shukla Copper Vishkumbha Garija Shudra Prithvi Chatushpad Serpent(F) Deva Madhya Aadi Shikkaval Vay, Vo, Kaa, Ke Aquarius 3

Karthik bharadwajDate of Birth: Time of Birth: Place of Birth: Latitude: Ayanmash: Local Mean Time: Sidreal Time: LT Correction: Obliq: 15 February 1989 Wednesday 08:15 AM

2

Proddatur (Andra Pradesh), India 14.45N Longitude: 78.34E NC Lahiri 07:59:16 23:42:17

17:39:36-15:44 23.4

Ghatak(Malefics)Rashi Months Tithi Day Nakshatra Prahar Lagna Yoga Karan Kanya Margshirsh 5, 10, 15 Saturday Hasta 4 Vrish Sukarman Shakuni

Favourable PointsLucky Numbers Good Numbers Evil Numbers Good Years Lucky Days Good Planets Evil Planets Friendly Signs Good Lagna Lucky Metal Lucky Stone Lucky Time Lucky Direction 6 1, 2, 7, 9 6, 8 15,24,33,42,51 Mon, Tue, Thu Moon, Mars, Jup Venus, Mercury Can Sco Sag Gem, Vir, Scor, Cap Bronze Yell. Sapph. Evening North-East

Public Software Library India Pvt Ltd - 263, Sant Nagar, New Delhi-110065, Email: psl@nde.vsnl.net.inGenerated by Horoscope Explorer (c) Public Software Library India Pvt Ltd - www.itbix.com

Karthik bharadwaj Lagna12 1 2 3

Hora12 1 2 3

3 Wealth

Asc

Mar

Jup Moon

11

4

11

4

Sun Rah

Asc Mer Mar Jup Sat Nep Plu5 10 5

10

Mer Ven

Ket

Sun Ven Moon Rah Ket Ura9 8 7 6

9

8

7

6

Sat Ura Nep

Plu

Drekkana12 1 2 3

Siblings

Chaturthamsha12 1 2 3

Luck

Asc

Sat Ura Nep

Jup

Rah Plu

Asc Ura

Plu

Jup Rah

Sat Nep

11

4

11

4

Sun

Sun Moon

Ven

10

5

10

5

Mer Moon

Mer

9

8

7

6

9

8

7

6

Mar Ket

Ven

Ket

Mar

Karthik bharadwaj Saptamamsha12 1 2 3

Children

4 Spouse1 2 3

Navamsha12

Sat Plu

Rah Nep

Moon

Plu

11

4

11

4

Sun Ura

Mer Jup

Asc Ven Ket Ura

10

5

10

5

Mer

Rah

9

8

7

6

9

8

7

6

Ven Jup

Ket

Asc Mar

Sun Mar

Sat Moon Nep

Dashamamsha12 1 2

Profession3

Dwadashamamsha12 1 2 3

Parents

Ven Ura

Sat Rah Nep Plu

Asc Sun Mer

Moon Ura

Jup Sat Rah Plu

11

4

11

4

Sun Jup

Nep

10

5

10

5

9

8

7

6

9

8

7

6

Asc Mer Mar Ket

Moon

Mar Ket

Ven

Karthik bharadwaj Shodashamsha12 1 2 3

Vehicles

5 Religious Inclinations2 3

Vimshamsha12 1

Mar Plu

Ura

Ven

Mar Plu

11

4

11

4

Ven

Mer

Jup Ura

Sat Moon Rah Ket Nep5

10

5

10

Rah Ket

Sat

Sun

Asc Mer

9

8

7

6

9

8

7

6

Asc

Moon

Sun Jup Nep

Chaturvimshamsha12 1 2 3

Education

Saptavimshamsha12 1 2 3

Strength

Rah Ket Ura

Moon

Plu

11

4

11

4

Asc

Ket

Sat

10

5

10

5

Mar Plu

Asc Ven Ura

Rah Nep

9

8

7

6

9

8

7

6

Mer

Ven

Sun Nep

Jup Sat

Sun Mer

Mar

Jup

Moon

Karthik bharadwaj Trimshamsha12 1 2

Misfortune3

6 Auspicious Results2 3

Khavedamsha12 1

Sun

Asc Jup

Mar Plu

Nep

Ura

Mer Rah Ket

11

4

11

4

Jup Sat

Sun

10

5

10

5

Ven

Ven Moon

Mar Plu

9

8

7

6

9

8

7

6

Sat Rah Ket Ura Nep

Moon

Mer

Asc

Akshvedamsha12 1 2

General Well Being3

Shashtiamsha12 1 2

General Well Being3

Moon Ura

Asc Moon

Plu

Ven Ket

11

4

11

4

Nep

Mer

Sun

10

5

10

5

Mer Jup Sat

Ura

9

8

7

6

9

8

7

6

Asc Sun Mar Rah Ket Plu

Ven

Rah

Mar Jup Nep

Sat

Karthik bharadwaj

Bhav TableMid Bhav 15:17:25 15:17:25 15:49:11 16:20:58 16:20:58 15:49:11 15:17:25 15:17:25 15:49:11 16:20:58 16:20:58 15:49:11 Pisces Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius 00:01:31 00:33:18 01:05:04 01:36:51 01:05:04 00:33:18 00:01:31 00:33:18 01:05:04 01:36:51 01:05:04 00:33:18

7

Bhav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bhav Begins Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn

Bhav Chalit Chakra12 1 2 3 12 1

Chandra Kundli2 3

Asc

Mar Jup

Moon

Asc

Mar

Jup Moon

11

4

11

4

Sun Ven Rah

Sun Rah

10

5

10

5

Mer Sat Nep

Ket

Mer Ven

Ket

9

8

7

6

9

8

7

6

Ura

Plu

Sat Ura Nep

Plu

Karthik bharadwaj

Sun Based UpagrahasLord Mars Rahu Moon Venus Ketu Rashi Gemini Capricorn Cancer Sagittarius Capricorn Aries Gemini Leo Libra Degrees 16:01:46 13:58:14 13:58:14 16:01:46 02:41:46 22:41:46 02:41:46 09:21:46 29:21:46 Nakshatra Aridra Sravana Pushyami P.Sada U.Sada Bharani Mrigsiras Magha Vishakha Charan 3 2 4 1 2 3 3 3 3

8

Upagraha Dhuma Vyatipata Parivesha Indrachapa Upaketu Bhukampa Ulka Brahmadanda Dhwaja

Weekday Based Upagrahas (Parashara)Upagraha Kalabela Paridhi Mrityu Ardhaprahara Yamakantaka Kodanda Gulika Mandi Rashi Taurus Gemini Gemini Aquarius Aquarius Pisces Aries Taurus Degrees 12:53:50 03:28:37 23:16:40 02:44:55 28:47:43 25:10:07 20:22:06 07:05:47 Lord Venus Mercury Mercury Saturn Saturn Jupiter Mars Venus Nakshatra Rohini Mrigsiras Punarvasu Dhanishta P.Bhadra Revati Bharani Krittika Charan 1 4 1 3 3 3 3 4

Weekday Based Upagrahas (Kalidasa)Upagraha Kalabela Paridhi Mrityu Ardhaprahara Yamakantaka Kodanda Gulika Mandi Rashi Gemini Gemini Aquarius Aquarius Pisces Aries Taurus Taurus Degrees 03:28:37 23:16:40 02:44:55 28:47:43 25:10:07 20:22:06 12:53:50 07:05:47 Lord Mercury Mercury Saturn Saturn Jupiter Mars Venus Venus Nakshatra Mrigsiras Punarvasu Dhanishta P.Bhadra Revati Bharani Rohini Krittika Charan 4 1 3 3 3 3 1 4

Karthik bharadwaj

Bhinna Ashtak VargaJupiter4 V 5 VI 6 7 8 IX 9 X 10 XI 11 XII 12 I

9

SaturnSigns Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc1 II 2 III 3 IV

Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc

1 II

2 III

3 IV

4 V

5 VI

6

7

8

9 X

10 XI

11 XII

12 I

VII VIII

VII VIII IX

o o 2

o o o3

o o o o4

o 1

o o o o4

o o o o 4

o o o o 4

o o o 3

o o o o4

o o2

o o o 3

o o o o o5

o o o o o5

o o o o o o 6

o o o o o5

o o o3

o o o3

o o o o o5

o o o o 4

o o o o o o o o8

o o o3

o o o o4

o o o o o o 6

o o o o4

Total

Total

MarsSigns Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 IX 9 X 10 XI 11 XII 12 I

SunSigns Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 9 X 10 XI 11 XII 12 I

VII VIII

VII VIII IX

o o o 3