16
Judetul: 22--IASI MARI CONTRIBUABILI Entitate: SC ANTIBIOTICE SA Adresa: localitatea IASI, str. VALEA LUPULUI, nr. 1, tel. 0232/220040 Numar din registrul comertului: J22/285/1991 Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%) Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2441--Fabricarea produselor farmaceutice de baza Cod unic de inregistrare: 1973096 BILANT la data de 31.12.2007 Formularul 10 - lei - ______________________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA | | |rd.|_______________________________| | | | 01.01.2007 | 31.12.2007 | |__________________________________________________|___|_______________________________| | A | B | 1 | 2 | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale| 03| 883311| 1212667| | ,drepturi si active similare si alte | | | | | imobilizari necorporale | | | | | (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| 53508| 560716| | de executie (ct.233+234-2933) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 936819| 1773383| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Terenuri si constructii | 07| 84196576| 138240577| | (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Instalatii tehnice si masini | 08| 19869249| 22330719| | (ct.213-2813-2913) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| 536409| 825296| | (ct.214-2814-2914) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| 1245970| 919505| | (ct.231+232-2931) | | | |

Judetul: 22 --IASI MARI CONTRIBUABILI Entitate: SC ANTIBIOTICE … · 2018-02-13 · Judetul: 22 --IASI MARI CONTRIBUABILI Entitate: SC ANTIBIOTICE SA Adresa: localitatea IASI, str

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Judetul: 22--IASI MARI CONTRIBUABILI Entitate: SC ANTIBIOTICE SA Adresa: localitatea IASI, str. VALEA LUPULUI, nr. 1, tel. 0232/220040 Numar din registrul comertului: J22/285/1991 Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%) Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2441--Fabricarea produselor farmaceutice de baza Cod unic de inregistrare: 1973096 BILANT la data de 31.12.2007 Formularul 10 - lei - ______________________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA | | |rd.|_______________________________| | | | 01.01.2007 | 31.12.2007 | |__________________________________________________|___|_______________________________| | A | B | 1 | 2 | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale| 03| 883311| 1212667| | ,drepturi si active similare si alte | | | | | imobilizari necorporale | | | | | (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| 53508| 560716| | de executie (ct.233+234-2933) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 936819| 1773383| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Terenuri si constructii | 07| 84196576| 138240577| | (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Instalatii tehnice si masini | 08| 19869249| 22330719| | (ct.213-2813-2913) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| 536409| 825296| | (ct.214-2814-2914) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| 1245970| 919505| | (ct.231+232-2931) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| 105848204| 162316097| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12| 0| 0| | (ct.261-2961) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 13| 0| 0| | (ct.2671+2672-2964) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Interese de participare (ct.263-2963) | 14| 1500| 1500| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Imprumuturi acordate entitatilor de care | 15| 0| 0| | compania este legata in virtutea intereselor | | | | | de participare (ct.2673+2674-2965) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 5.Investitii detinute ca imobilizari | 16| 640| 640| | (ct.265-2963) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 6.Alte imprumuturi | 17| 6058| 6058| | (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 12 la 17) | 18| 8198| 8198| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19| 106793221| 164097678| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |I. STOCURI | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Materii prime si materiale consumabile | 20| 9177085| 9640823| | (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- | | | | | 392-3951-3958-398) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Productia in curs de executie | 21| 1626013| 949217| | (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- | 22| 7364619| 11142161| | 348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- | | | | | 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 23| 165390| 21638| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 20 la 23) | 24| 18333107| 21753839| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |II. CREANTE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- | 25| 105161725| 120991568| | 2966-2968+4092+411+413+418-491) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate | 26| 0| 0| | (ct.451-495) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Sume de incasat de la entitatile de care | 27| 0| 0| | compania este legata in virtutea intereselor | | | | | de participare(ct.453-495) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 28| 1429988| 1334533| | 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ | | | | | 473-496+5187) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) | 29| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 25 la 29) | 30| 106591713| 122326101| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31| 0| 0| | (ct.501-591) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Alte investitii pe termen scurt | 32| 0| 0| | (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 31+32) | 33| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 34| 28670254| 36690424| | (ct.5112+512+531+532+541+542) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) | 35| 153595074| 180770364| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 36| 248653| 422739| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | | | PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 37| 0| 0| | (ct.161+1681-169) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Sume datorate institutiilor de credit | 38| 39633252| 51301520| | (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 39| 36588| 0| | (ct.419) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 40| 17459200| 23725751| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 41| 1530726| 1702035| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 42| 0| 0| | (ct.1661+1685+2691+451) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 43| 0| 0| | este legata in virtutea intereselor de | | | | | participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 44| 10002270| 7552229| | datoriile privind asigurarile sociale | | | | | (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | | | 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | | | 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | | | 5193+5194+5195+5196+5197) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 37 la 44) | 45| 68662036| 84281535|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________| |E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE | 46| 85181691| 96911568| | (rd.35+36-45-62) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46) | 47| 191974912| 261009246| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | | | PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 48| 0| 0| | (ct.161+1681-169) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Sume datorate institutiilor de credit | 49| 1761697| 2143556| | (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 50| 0| 0| | (ct.419) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 51| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 52| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 53| 0| 0| | (ct.1661+1685+2691+451) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 54| 0| 0| | este legata in virtutea intereselor de | | | | | participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 55| 786193| 1663500| | datoriile privind asigurarile sociale | | | | | (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | | | 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | | | 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | | | 5193+5194+5195+5196+5197) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 48 la 55) | 56| 2547890| 3807056| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |H. PROVIZIOANE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii | 57| 0| 0| | similare (ct.1515) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Provizioane pentru impozite (ct.1516) | 58| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)| 59| 3494019| 2400000| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 57 la 59) | 60| 3494019| 2400000| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |I. VENITURI IN AVANS | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Subventii pentru investitii | 61| 8873349| 8552429| | (ct.131+132+133+134+138) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 62| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 61+62) | 63| 8873349| 8552429|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________| |J. CAPITAL SI REZERVE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | I. CAPITAL | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Capital subscris varsat (ct.1012) | 64| 45489729| 45489729| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Capital subscris nevarsat (ct.1011) | 65| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Patrimoniul regiei (ct.1015) | 66| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd. 64+66) | 67| 45489729| 45489729| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 68| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 69| 46419363| 92774229| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | IV. REZERVE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 1.Rezerve legale (ct.1061) | 70| 6507240| 8351558| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 71| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din| 72| 2359767| 4253407| | rezerve din reevaluare (ct.1065) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 4.Alte rezerve (ct.1068) | 73| 66181075| 66191600| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | TOTAL (rd.70 la 73) | 74| 75048082| 78796565| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Actiuni proprii (ct.109) | 75| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Castiguri legate de instrumentele de capitaluri | 76| 0| 0| |proprii (ct.141) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Pierderi legate de instrumentele de capitaluri | 77| 0| 0| |proprii (ct.149) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | Sold C (ct.117) | 78| 10102480| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | Sold D (ct.117) | 79| 0| 1422451| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | Sold C (ct.121) | 80| 23839146| 32456007| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | Sold D (ct.121) | 81| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | Repartizarea profitului (ct.129) | 82| 23839146| 1844318| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 83| 177059654| 246249761| | (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | Patrimoniul public (ct.1016) | 84| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84) | 85| 177059654| 246249761| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele: Numele si prenumele: NANI IOAN NICUTA CONSTANTIN Calitatea: Semnatura DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura Stampila unitatii CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2007 Formularul 20 - lei - ______________________________________________________________________________________ | |Nr.| REALIZARI AFERENTE | | |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE | | DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________| | | | 31.12.2006 | 31.12.2007 | |__________________________________________________|___|_______________________________| | A | B | 1 | 2 | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01| 195677945| 229415602| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02| 194584641| 228251471| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03| 1093304| 1164131| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04| 0| 0| |caror obiect de activitate il constitue leasingul | | | | | (ct.766) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Venituri din subventii de exploatare aferente | 05| 0| 0| |cifrei de afaceri nete (ct.7411) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |2. Variatia stocurilor de produse finite si a | | | | | productiei in curs de executie | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | (ct.711) ------- Sold C | 06| 0| 3607554| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | ------- Sold D | 07| 4412706| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |3. Productia realizata de entitate pentru | 08| 437630| 417093| |scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)| | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09| 1689844| 2407816| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 10| 193392713| 235848065|

|(rd. 01+06-07+08+09) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11| 46350619| 52659641| |consumabile (ct.601+602-7412) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12| 900854| 1017009| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) | 13| 6950340| 6735681| | (ct.605-7413) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14| 801641| 783568| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15| 43382326| 54849217| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16| 33117176| 42421916| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 17| 10265150| 12427301| |sociala (ct.645-7415) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile | 18| 11778682| 8822218| |corporale si necorporale (rd.19-20) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19| 13229837| 13135737| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | a.2) Venituri (ct.7813) | 20| 1451155| 4313519| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | b) Ajustari de valoare privind activele | 21| 8969608| -1822815| |circulante (rd. 22-23) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22| 9613395| 436166| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23| 643787| 2258981| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24| 45284573| 71820503| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 25| 34857879| 63782443| |(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ | | | | |628-7416) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 26| 1522747| 1618003|

|varsaminte asimilate (ct.635) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 27| 8903947| 6420057| |activele cedate (ct.658) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Cheltuieli privind dobanzile de refinantare | 28| 0| 0| |inregistrate de entitatile al caror obiect | | | | |de activitate il constituie leasingul (ct.666) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29| -106794| -1094019| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Cheltuieli (ct.6812) | 30| 3494019| 2400000| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Venituri (ct.7812) | 31| 3600813| 3494019| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 32| 164311849| 193771003| |(rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | | | |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Profit (rd. 10-32) | 33| 29080864| 42077062| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Pierdere (rd. 32-10) | 34| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |9. Venituri din interese de participare | 35| 0| 0| | (ct.7611+7613), din care: | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |10. Venituri din alte investitii financiare si | 37| 0| 0| |imprumuturi care fac parte din activele | | | | |imobilizate (ct.763), din care: | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39| 36607| 26457| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41| 4318996| 1652232| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42| 4355603| 1678689| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |12. Ajustari de valoare privind imobilizarile | 43| 0| 0| |financiare si a investitiilor detinute ca active | | | | |circulante (rd. 44-45) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Cheltuieli (ct.686) | 44| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Venituri (ct.786) | 45| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46| 2103144| 2479729| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48| 1259763| 4389672| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49| 3362907| 6869401| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Profit (rd. 42-49) | 50| 992696| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Pierdere (rd. 49-42) | 51| 0| 5190712| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Profit (rd. 10+42-32-49)| 52| 30073560| 36886350| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55| 0| 0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________| |17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | | | EXTRAORDINARA | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Profit (rd. 54-55)| 56| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Pierdere (rd. 55-54)| 57| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58| 197748316| 237526754| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59| 167674756| 200640404| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Profit (rd. 58-59) | 60| 30073560| 36886350| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Pierdere (rd. 59-58) | 61| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62| 6234414| 4430343| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |19. Alte impozite neprezentate la elementele | 63| 0| 0| | de mai sus (ct.698) | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| |20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | | |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64| 23839146| 32456007| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| | - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65| 0| 0| |__________________________________________________|___|_______________|_______________| ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele: Numele si prenumele: NANI IOAN NICUTA CONSTANTIN Calitatea: Semnatura DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura Stampila unitatii DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2007 Formularul 30 - lei - ______________________________________________________________________ | |Nr.| NR.UNITATI | SUME | |I. DATE PRIVIND REZULTATUL |rd.|_______________|_______________| | INREGISTRAT | | 1 | 2 | |__________________________________|___|_______________|_______________| |Unitati care au inreg. profit | 01| 1| 32456007| |__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. pierdere | 02| 0| 0| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________ |II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.| TOTAL | DIN CARE: | | |rd.| (COL.2+3) |_______________________________| | | | |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA | | | | | CURENTA | DE INVESTITII | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Plati restante - total | 03| 13008544| 11833043| 1175501| |(rd.04+08+14 la 18+22),din care: | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Furnizori restanti - total | 04| 13008544| 11833043| 1175501| | (rd.05 la 07),din care: | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - peste 30 de zile | 05| 8876095| 7798159| 1077936| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - peste 90 de zile | 06| 4132449| 4034884| 97565| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - peste 1 an | 07| 0| 0| 0| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Obligatii restante fata de bugetul| 08| 0| 0| 0| |asigurarilor sociale | | | | | | - total (rd.09 la 13), din care: | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - contributii pentru asigurari | 09| 0| 0| 0| |sociale de stat datorate de | | | | | |angajatori, salariati si alte | | | | | |persoane asimilate | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - contributii pentru fondul | 10| 0| 0| 0| |asigurarilor sociale de sanatate | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - contributia pentru pensia | 11| 0| 0| 0| |suplimentara | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - contributii pentru bugetul | 12| 0| 0| 0| |asigurarilor pentru somaj | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - alte datorii sociale | 13| 0| 0| 0| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Obligatii restante fata de | 14| 0| 0| 0| |bugetele fondurilor speciale si | | | | | |alte fonduri | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Obligatii restante fata de alti | 15| 0| 0| 0| |creditori | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Impozite si taxe neplatite la | 16| 0| 0| 0| |termenul stab. la bugetul de stat | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Impozite si taxe neplatite la | 17| 0| 0| 0| |termenul stab. la bugetele locale | | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Credite bancare nerambursate la | 18| 0| 0| 0| |scadenta | | | | | | - total (rd.19 la 21), din care: | | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - restante dupa 30 de zile | 19| 0| 0| 0| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - restante dupa 90 de zile | 20| 0| 0| 0| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| | - restante dupa 1 an | 21| 0| 0| 0| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |Dobanzi restante | 22| 0| 0| 0| |__________________________________|___|_______________|_______________|_______________| |III. Numar mediu de salariati |Nr.| | | | |rd.| 31.12.2006 | 31.12.2007 | |__________________________________|___|_______________________________| | A | B | 1 | 2 | |__________________________________|___|_______________|_______________| |Numar mediu de salariati | 23| 1556| 1565| |__________________________________|___|_______________|_______________| ______________________________________________________________________________________ |IV. Plati de dobanzi si redevente |Nr.| Sume | | |rd.| (lei) | |__________________________________________________________________|___|_______________| |Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 24| | |catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale | | | |Uniunii Europene, din care: | | 0| |__________________________________________________________________|___|_______________| |- impozitul datorat la bugetul de stat | 25| 0| |__________________________________________________________________|___|_______________| |Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 26| | |catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | | |membre ale Uniunii Europene, din care: | | 0| |__________________________________________________________________|___|_______________| |- impozitul datorat la bugetul de stat | 27| 0| |__________________________________________________________________|___|_______________| | Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane | 28| | |catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | | |membre ale Uniunii Europene, din care: | | 0| |__________________________________________________________________|___|_______________| |- impozitul datorat la bugetul de stat | 29| 0| |__________________________________________________________________|___|_______________| |V. Tichete de masa |Nr.| Sume | | |rd.| (lei) | |__________________________________________________________________|___|_______________| |Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 30| 0| |__________________________________________________________________|___|_______________| |______________________________________________________________________ |VI. Cheltuieli de inovare **) |Nr.| | | | |rd.| 31.12.2006 | 31.12.2007 | |__________________________________|___|_______________________________| | A | B | 1 | 2 | |__________________________________|___|_______________|_______________| |-chelt.de inovare finalizate in | 31| 0| 0| |cursul perioadei | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________| |-chelt.de inovare in curs de | 32| 0| 0| |finalizare in cursul perioadei | | | | |__________________________________|___|_______________|_______________| |-chelt.de inovare abandonate in | 33| 0| 0| |cursul perioadei | | | |

|__________________________________|___|_______________|_______________| ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele: Numele si prenumele: NANI IOAN NICUTA CONSTANTIN Calitatea: Semnatura DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura Stampila unitatii SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Formularul 40 - lei - ___________________________________________________________________________________________________ | Elemente de |Nr.| Valori brute | | imobilizari |rd.|_______________________________________________________________________________| | | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | Sold final | | | | | |_______________________________| (col.5=1+2-3) | | | | | | Total | Din care: | | | | | | | | dezmembrari si| | | | | | | | casari | | |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |Imobilizari necorporale | |___________________________________________________________________________________________________| |Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | | | | 01| 0| 0| 0| X| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

|Alte imobilizari | | | | | | | | 02| 1367238| 750286| 0| X| 2117524| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | | | | | 03| 53508| 1257494| 750286| X| 560716| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |TOTAL (rd.01 la 03)| | | | | | | | 04| 1420746| 2007780| 750286| X| 2678240| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |Imobilizari corporale | |___________________________________________________________________________________________________| |Terenuri | | | | | | | | | 05| 28435055| 89784154| 44892076| X| 73327133| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |Constructii | | | | | | | | 06| 80765130| 16737131| 31355320| 0| 66146941| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |Instalatii tehnice si masini | | | | | | | 07| 71252046| 14313571| 5182546| 0| 80383071| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | | | | 08| 2717704| 691112| 122440| 0| 3286376| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | | | | 09| 1245970| 17138161| 17464626| X| 919505| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |TOTAL (rd.05 la 09)| | | | | | | | 10| 184415905| 138664129| 99017008| 0| 224063026| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|____

___________| |Imobilizari financiare | | | | | | | 11| 8198| 0| 0| X| 8198| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| |ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | | | | | | 12| 185844849| 140671909| 99767294| 0| 226749464| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________| SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei - ___________________________________________________________________________________ | Elemente de |Nr.| Sold initial | Amortizare in | Amortizare | Amortizare la | | imobilizari |rd.| | cursul anului | aferenta | sfarsitul | | | | | | imobilizarilor| anului | | | | | | scoase din | (col.9=6+7-8) | | | | | | evidenta | | |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| | A | B | 6 | 7 | 8 | 9 | |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Imobilizari necorporale | |___________________________________________________________________________________| |Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | | | 13| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Alte imobilizari | | | | | | | 14| 483927| 420930| 0| 904857| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |TOTAL (rd.13 la 14)| | | | | | | 15| 483927| 420930| 0| 904857| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Imobilizari corporale | |___________________________________________________________________________________| |Terenuri | | | | | | | | 16| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Constructii | | | | | | | | 17| 20429551| 4852150| 24308744| 972957| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Instalatii tehnice si masini | | | | | | 18| 51382797| 10600194| 3930639| 58052352| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | | | 19| 2181294| 359067| 79281| 2461080| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |TOTAL (rd.16 la 19)| | | | | | | 20| 73993642| 15811411| 28318664| 61486389| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20) | | | |

| | 21| 74477569| 16232341| 28318664| 62391246| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE - lei - ___________________________________________________________________________________ | Elemente de |Nr.| Sold initial | Provizioane | Provizioane | Sold final | | imobilizari |rd.| | constituite in| reluate la |col.13=10+11-12| | | | | cursul anului | venituri | | |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| | A | B | 10 | 11 | 12 | 13 | |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Imobilizari necorporale | |___________________________________________________________________________________| |Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | | | 22| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Alte imobilizari | | | | | | | 23| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | | | | 24| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |TOTAL (rd.22 la 24)| | | | | | | 25| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Imobilizari corporale | |___________________________________________________________________________________| |Terenuri | | | | | | | | 26| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Constructii | | | | | | | | 27| 4574059| 0| 4313519| 260540| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Instalatii tehnice si masini | | | | | | 28| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | | | 29| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | | | 30| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |TOTAL (rd.26 la 30)| | | | | | | 31| 4574059| 0| 4313519| 260540| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |Imobilizari financiare | | | | | | 32| 0| 0| 0| 0| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________| |PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)| | | | | 33| 4574059| 0| 4313519| 260540| |_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele: Numele si prenumele: NANI IOAN NICUTA CONSTANTIN Calitatea: Semnatura DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura Stampila unitatii