265
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke štev.: 60-22/2011 SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011 Ident Ime zdravila in pakiranje ATC splošno ime zdravila Naziv zavezanca Režim izdaje Cena na debelo € Tip vloge Datum začetka veljavnosti Datum konca veljavnosti Vrsta zdravila 036986 5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml koncentrat za raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata L01BC02 Fluorouracil Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 20,31 NDC 26.8.2011 generično 082023 5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml koncentrat za raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01BC02 Fluorouracil Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 4,21 NDC 26.8.2011 generično 062103 ABILIFY 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol Otsuka Pharmaceutical Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 17.3.2011 originalno 062146 ABILIFY 15 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol Otsuka Pharmaceutical Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 17.3.2011 originalno 016527 ABILIFY 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo N05AX12 Aripiprazol Otsuka Pharmaceutical Europe, V.Britanija ZZ 7,00 IVDC 13.9.2011 5.10.2012 originalno 118974 Abraxane 5 mg/ml prašek za suspenzijo za infundiranje, 1 viala L01CD01 paklitaksel Abraxi BioScience Limited, V.Britanija H 331,63 NDC 14.4.2011 originalno 060372 Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno 060364 Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno 060410 Abstral 200 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno 060437 Abstral 200 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno 060461 Abstral 300 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno 060470 Abstral 300 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno 060550 Abstral 400 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno OPOMBA: Oznaka "originalno" oz. "generično" v rubriki "Vrsta zdravila" se nanaša na določbe 3. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS štev. 102/10); izhaja iz vrste postopka, po katerem je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet in se ne navezuje na pravni status tega zdravila v smislu določb 18. točke 6. člena in 25. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS štev. 31/06 in 45/08). ** na podlagi določb petega odstavka 98. člena Zakona o zdravilih in določb drugega in četrtega odstavka 6. člena ter rokov iz prvega odstavka 23. člena aktualnega pravilnika o cenah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je datum prenehanja veljavnosti izredne višje dovoljene cene datum izdaje nove odločbe, izdane na podlagi vloge, ki mora biti, v skladu z določbo prvega odstavka 23. člena pravilnika, predložena na Agencijo oz. poslana priporočeno po pošti do vključno 1.10. 2011. V kolikor vloga do tega roka ne bo vložena, bo cena po tem datumu prenehala veljati. * podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 1 / 265

Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

  • Upload
    dinhnhi

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

036986

5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo s 100 ml

koncentrata L01BC02 Fluorouracil

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 20,31 NDC 26.8.2011 generično

082023

5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo z 20 ml

koncentrata L01BC02 Fluorouracil

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 4,21 NDC 26.8.2011 generično

062103 ABILIFY 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol

Otsuka

Pharmaceutical

Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 17.3.2011 originalno

062146 ABILIFY 15 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol

Otsuka

Pharmaceutical

Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 17.3.2011 originalno

016527

ABILIFY 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo N05AX12 Aripiprazol

Otsuka

Pharmaceutical

Europe, V.Britanija ZZ 7,00 IVDC 13.9.2011 5.10.2012 originalno

118974

Abraxane 5 mg/ml prašek za suspenzijo za

infundiranje, 1 viala L01CD01 paklitaksel

Abraxi BioScience

Limited, V.Britanija H 331,63 NDC 14.4.2011 originalno

060372

Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno

060364

Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno

060410

Abstral 200 mikrogramov podjezične tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno

060437

Abstral 200 mikrogramov podjezične tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno

060461

Abstral 300 mikrogramov podjezične tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno

060470

Abstral 300 mikrogramov podjezične tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno

060550

Abstral 400 mikrogramov podjezične tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno

OPOMBA: Oznaka "originalno" oz. "generično" v rubriki "Vrsta zdravila" se nanaša na določbe 3. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS štev.

102/10); izhaja iz vrste postopka, po katerem je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet in se ne navezuje na pravni status tega zdravila v smislu določb 18. točke 6. člena in 25. člena

Zakona o zdravilih (Uradni list RS štev. 31/06 in 45/08).

** na podlagi določb petega odstavka 98. člena Zakona o zdravilih in določb drugega in četrtega odstavka 6. člena ter rokov iz prvega odstavka 23. člena aktualnega pravilnika o cenah (v

nadaljnjem besedilu: pravilnik) je datum prenehanja veljavnosti izredne višje dovoljene cene datum izdaje nove odločbe, izdane na podlagi vloge, ki mora biti, v skladu z določbo prvega

odstavka 23. člena pravilnika, predložena na Agencijo oz. poslana priporočeno po pošti do vključno 1.10. 2011. V kolikor vloga do tega roka ne bo vložena, bo cena po tem datumu

prenehala veljati.

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 1 / 265

Page 2: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

060500

Abstral 400 mikrogramov podjezične tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno

060658

Abstral 600 mikrogramov podjezične tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno

060640

Abstral 600 mikrogramov podjezične tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno

060690

Abstral 800 mikrogramov podjezične tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 185,65 NDC 17.3.2011 originalno

060682

Abstral 800 mikrogramov podjezične tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 62,40 NDC 17.3.2011 originalno

003255

Accolate 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) R03DC01 Zafirlukast

AstraZeneca UK

Limited, Rp 23,60 NDC 4.10.2011 originalno

028622

Acipan 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,97 NDC 16.6.2011 generično

028649

Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,41 NDC 16.6.2011 generično

028630

Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 8,11 NDC 16.6.2011 generično

025682

Acipan 40 mg prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom A02BC02 Pantoprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 4,49 NDC 16.6.2011 generično

015504

ACLASTA 5 mg raztopina za infudiranje (zoledronska

kislina), steklenica 100ml M05BA08

zoledronska

kislina

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija ZZ 321,65 NDC 2.12.2011 originalno

046639

Actalipid 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA01 Simvastatin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 5,25 NDC 28.7.2011 generično

046647

Actalipid 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA01 Simvastatin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 6,87 NDC 28.7.2011 generično

046655

Actalipid 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA01 Simvastatin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 7,05 NDC 28.7.2011 generično

030040

Actalipid 80 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA01 Simvastatin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 5,98 NDC 28.7.2011 generično

006688

Actilyse 50 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom,

1 vialo z vehiklom in kanilo za prenos B01AD02 Alteplaza

Boehringer Ingelheim

International GmbH, H 542,63 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 2 / 265

Page 3: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

077020

ACTILYSE CATHFLO 2 mg prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom in 5 ampulami s topilom B01AD02 Alteplaza

Boehringer Ingelheim

International GmbH, H 160,48 NDC 9.12.2011 originalno

001791

Activelle 1 mg/0,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s plastičnim vsebnikom v obliki koluta z 28 tabletami

(koledarsko pakiranje) G03FA01

Noretisteron in

estrogen Novo Nordisk A/S, Rp 5,67 NDC 2.12.2011 originalno

030082

Actonel 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 6

tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu) M05BA07

Risedronska

kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 59,04 NDC 17.3.2011 originalno

026549

Actonel Combi 35 mg + 1000 mg/880 i.e. filmsko

obloţene tablete + šumeča zrnca, škatla s 4 x (1

filmsko obloţena tableta + 6 vrečk s šumečimi zrnci) M05BB04

Risedronska

kislina, kalcij in

holekalciferol,

zaporedni Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 24,55 NDC 17.3.2011 originalno

021300

Actonel enkrat tedensko 35 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem

omotu) M05BA07

Risedronska

kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 59,04 NDC 17.3.2011 originalno

030619

Actrapid 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v viali,

škatla z 1 vialo po 10 ml raztopine A10AB01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 14,89 NDC 2.12.2011 originalno

066117

Actrapid Penfill 100 i.e./mlraztopina za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po

3 ml raztopine A10AB01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 28,04 NDC 2.12.2011 originalno

106100

Acuver 8 mg/odmerek peroralna raztopina, škatla s

steklenico s 120 ml raztopine z za otroke varno

zaporko in odmerno črpalko N07CA01 Betahistin

Cyathus Exquirere

Pharmaforschungs

GmbH, Rp 7,21 NDC 14.9.2011 generično

069213

AD3 6000 i.e./2000 i.e. v 1 ml peroralne kapljice,

emulzija, škatla s steklenico z zaporko s kapalko s 15

ml emulzije A11CB

Vitamina A in D

v kombinacijah

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,73 NDC 8.6.2011 generično

114111

ADACEL suspenzija za injiciranje, škatla z 1 vialo z

0,5 ml suspenzije J07AJ52

Cepivo proti

oslovskemu

kašlju s

prečiščenimi

antigeni in

toksoidi Sanofi Pasteur SA, ZZ 14,57 NDC 9.11.2011 originalno

114120

ADACEL suspenzija za injiciranje, škatla z 10 vialami

z 0,5 ml suspenzije J07AJ52

Cepivo proti

oslovskemu

kašlju s

prečiščenimi

antigeni in

toksoidi Sanofi Pasteur SA, ZZ 131,91 NDC 9.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 3 / 265

Page 4: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

004693

Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin Bayer d.o.o., Rp 5,34 NDC 9.12.2011 originalno

001392

Adalat OROS 30 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin Bayer d.o.o., Rp 7,95 NDC 9.12.2011 originalno

001538

Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin Bayer d.o.o., Rp 15,70 NDC 9.12.2011 originalno

001457

Adavin 10 mg obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C04AE02 Nicergolin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,18 NDC 16.6.2011 generično

102156

ADCIRCA 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

56 tabletami v pretisnih omotih G04BE08 Tadalafil

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp/Spec 678,67 NDC 3.2.2011 originalno

009679

Addamel N koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 20 plastičnimi ampulami z 10 ml koncentrata B05XA31

Kombinacije

elektrolitov z

drugimi zdravili

Medias International

d.o.o., H 46,44 NDC 7.3.2011 originalno

106127

ADENOCOR 3mg/ml, raztopina za injiciranje, škatla s

6 vialami po 2 ml C01EB10 Adenozin Kemofarmacija d.d. 44,10 IVDC 7.7.2011 7.7.2012 originalno

093750

ADRIBLASTINA 2 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine L01DB01 Doksorubicin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 66,63 NDC 9.12.2011 originalno

093742

ADRIBLASTINA 2 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine L01DB01 Doksorubicin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 19,12 NDC 9.12.2011 originalno

110299

Advagraf 0,5 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami v pretisnih

omotih L04AD02 takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 35,14 NDC 17.3.2011 originalno

110329

Advagraf 1 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami v pretisnih

omotih L04AD02 takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 69,61 NDC 17.3.2011 originalno

110345

Advagraf 1 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami v pretisnih

omotih L04AD02 takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 138,56 NDC 17.3.2011 originalno

110400

Advagraf 3 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 50 kapsulami v pretisnih

omotih L04AD02 takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 342,93 NDC 17.3.2011 originalno

110361

Advagraf 5 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami v pretisnih

omotih L04AD02 takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 329,09 NDC 17.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 4 / 265

Page 5: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

076120

Advantan 1 mg/g dermalna emulzija, škatla s tubo s

50 g dermalne emulzije D07AC14

Metilprednizolo

naceponat Intendis GmbH Berlin, Rp 7,51 NDC 9.12.2011 originalno

013021 Advantan 1 mg/g krema, škatla s tubo s 25 g kreme D07AC14

Metilprednizolo

naceponat Intendis GmbH Berlin, Rp 3,97 NDC 9.12.2011 originalno

012211 Advantan 1 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme D07AC14

Metilprednizolo

naceponat Intendis GmbH Berlin, Rp 7,51 NDC 9.12.2011 originalno

013501 Advantan 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 25 g mazila D07AC14

Metilprednizolo

naceponat Intendis GmbH Berlin, Rp 3,97 NDC 9.12.2011 originalno

013404 Advantan 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 50 g mazila D07AC14

Metilprednizolo

naceponat Intendis GmbH Berlin, Rp 7,51 NDC 9.12.2011 originalno

015334

ADVATE 1000 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom,

pripomoček za dokončno pripravo (BAXJECT), mini

infuzijski set. 10ml sterilno brizgo za enkratno

uporabo, dve alkoholni gobici, 2 levkoplasta B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 794,33 NDC 5.4.2011 originalno

015342

ADVATE 1500 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom,

pripomoček za dokončno pripravo (BAXJECT), mini

infuzijski set. 10ml sterilno brizgo za enkratno

uporabo, dve alkoholni gobici, 2 levkoplasta B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 1.185,02 NDC 5.4.2011 originalno

057843

ADVATE 2000 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom in

pripomoček za rekonstitucijo raztopine (BAXJECT II) B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 1.550,03 NDC 5.4.2011 originalno

015296

ADVATE 250 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom,

pripomoček za dokončno pripravo (BAXJECT), mini

infuzijski set. 10ml sterilno brizgo za enkratno

uporabo, dve alkoholni gobici, 2 levkoplasta B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 204,89 NDC 5.4.2011 originalno

057991

ADVATE 3000 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom in

pripomoček za rekonstitucijo raztopine (BAXJECT II) B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 2.310,04 NDC 5.4.2011 originalno

015326

ADVATE 500 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom,

pripomoček za dokončno pripravo (BAXJECT), mini

infuzijski set. 10ml sterilno brizgo za enkratno

uporabo, dve alkoholni gobici, 2 levkoplasta B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 406,75 NDC 5.4.2011 originalno

019100

AERIUS 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AX27 Desloratadin

Schering Plough

Europe, Belgija Rp 7,40 NDC 14.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 5 / 265

Page 6: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

079405

Afinitor 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami v

pretirnem omotu L01XE10 everolimus

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 3.636,80 NDC 2.12.2011 originalno

079391

Afinitor 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami v pretirnem

omotu L01XE10 everolimus

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 2.671,45 NDC 2.12.2011 originalno

036110

AFLODERM 0,5 mg/g krema, škatla s tubo z 20 g

kreme D07AB10 Alklometazon Belupo, d.o.o., Rp 3,07 NDC 9.12.2011 generično

036064

AFLODERM 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo z 20 g

mazila D07AB10 Alklometazon Belupo, d.o.o., Rp 3,07 NDC 9.12.2011 generično

001660

Aglurab 1000 mg filmsko obloţene tablete,

polietilenski vsebnik s 60 tabletami A10BA02 Metformin Medis, d.o.o., Rp 2,94 NDC 16.5.2011 generično

013609

Aglurab 500 mg filmsko obloţene tablete, polietilenski

vsebnik s 100 tabletami A10BA02 Metformin Medis, d.o.o., Rp 3,19 NDC 16.5.2011 generično

055581

Aglurab 850 mg filmsko obloţene tablete, polietilenski

vsebnik s 100 tabletami A10BA02 Metformin Medis, d.o.o., Rp 5,53 NDC 16.5.2011 generično

077666

Akineton 2 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N04AA02 Biperiden Desma GmbH Rp 2,85 NDC 25.11.2011 originalno

091235

Akineton 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 1 ml raztopine N04AA02 Biperiden Desma GmbH ZZ 2,61 NDC 25.11.2011 originalno

091278

Albunorm 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin Octapharma (IP) Ltd., ZZ 86,22 NDC 25.11.2011 originalno

091260

Albunorm 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin Octapharma (IP) Ltd., ZZ 43,42 NDC 25.11.2011 originalno

091324

Albunorm 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin Octapharma (IP) Ltd., ZZ 21,89 NDC 25.11.2011 originalno

091316

Albunorm 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 500 ml raztopine B05AA01 Albumin Octapharma (IP) Ltd., ZZ 107,56 NDC 21.12.2011 originalno

091308

Albunorm 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico z 250 ml raztopine B05AA01 Albumin Octapharma (IP) Ltd., ZZ 54,11 NDC 25.11.2011 originalno

106046

Alburex 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

vialo s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin CSL Behring GmbH, ZZ 92,31 NDC 5.4.2011 originalno

106038

Alburex 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

vialo s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin CSL Behring GmbH, ZZ 47,53 NDC 5.4.2011 originalno

003409

ALCAINE 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine S01HA04 Proksimetakain

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., ZZ 7,72 NDC 25.11.2011 originalno

021563

Aldactone 100 mg trde kapsule, škatla z 20

kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C03DA01 Spironolakton

Riemser Arzneimittel

AG, Rp 8,77 IVDC 19.1.2011 30.10.2011 originalno

021598

Aldactone 25 mg obloţene tablete , škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C03DA01 Spironolakton

Riemser Arzneimittel

AG, Rp 2,23 IVDC 22.12.2011 22.6.2012 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 6 / 265

Page 7: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

021601

Aldactone 50 mg obloţene tablete , škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C03DA01 Spironolakton

Riemser Arzneimittel

AG, Rp 4,28 IVDC 19.1.2011 30.10.2011 originalno

015733

Aldara 5% krema, škatla z 12 vrečkami po 250 mg

kreme D06BB10 Imikimod Meda AB, Švedska Rp/Spec 57,52 NDC 5.4.2011 originalno

002879

ALDIZEM 60 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08DB01 Diltiazem Alkaloid d.o.o., Rp 3,70 IVDC 26.4.2011 19.4.2012 generično

002925

ALDIZEM 90 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08DB01 Diltiazem Alkaloid d.o.o., Rp 6,12 IVDC 26.4.2011 19.4.2012 generično

063282

Aldurazyme, 100 e/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo A16AB05 Laronidaza

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska ZZ 765,77 NDC 7.3.2011 originalno

002020

ALENAX 70 mg tablete, škatla s 4 tabletami (1 x 4

tablet v pretisnem omotu) M05BA04

Alendronska

kislina Generics UK Ltd., Rp 10,75 NDC 5.4.2011 generično

025879

ALENAX 70 mg tablete, škatla z 12 tabletami (3 x 4

tablet v pretisnem omotu) M05BA04

Alendronska

kislina Generics UK Ltd., Rp 33,03 NDC 5.4.2011 generično

025887

ALENAX 70 mg tablete, škatla z 8 tabletami (2 x 4

tablet v pretisnem omotu) M05BA04

Alendronska

kislina Generics UK Ltd., Rp 23,61 NDC 22.6.2010 generično

014222

Alendor 70 mg tablete, škatla s 4 tabletami (1 x 4

tablet v pretisnem omotu) M05BA04

Alendronska

kislina Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 10,52 NDC 8.6.2011 generično

029700

ALIMTA 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala L01BA04 Pemetreksed

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska H 345,05 NDC 3.2.2011 originalno

064564

ALIMTA 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala L01BA04 Pemetreksed

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska H 1.593,06 NDC 3.2.2011 originalno

015091

Alkeran 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko s 25 tabletami L01AA03 Melfalan GSK d.o.o., H/Rp 3,69 NDC 8.4.2011 originalno

002607

Allergodil 1 mg/ml pršilo za nos, raztopina, škatla z 1

stekleničko z 10 ml raztopine R01AC03 Azelastin

MEDA Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 5,87 NDC 20.5.2011 originalno

098299

ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml raztopine S01GX05 Lodoksamid

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 2,98 NDC 25.11.2011 originalno

015261

ALOPURINOL BELUPO 100 mg tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom s 100 tabletami M04AA01 Alopurinol Belupo, d.o.o., Rp 6,50 IVDC 28.6.2011 12.5.2012 generično

015350 Aloxi 250 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1 viala A04AA05 Palonosetron

Helsinn Birex

Pharmaceuticals Ltd,

Irska H 75,53 NDC 25.11.2011 originalno

080721

ALPHA D3 0,25 mikrograma mehke kapsule, škatla s

plastenko s 50 kapsulami A11CC03 Alfakalcidol Teva Pharma B.V., Rp 8,66 NDC 8.6.2011 generično

030031

ALPHA D3 0,5 mikrograma mehke kapsule, škatla s

plastenko s 30 kapsulami A11CC03 Alfakalcidol Teva Pharma B.V., Rp 5,90 NDC 8.6.2011 generično

035050 ALPHA D3 1 mikrogram mehke kapsule, 30 kapsul A11CC03 Alfakalcidol

AKMON farmacevtske

industrije d.o.o. Rp 13,58 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 7 / 265

Page 8: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

071099

ALPROSTIN VR 500 mikrogramov/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml

koncentrata C01EA01 Alprostadil

Pfizer Luxembourg

SARL, ZZ 206,47 NDC 25.11.2011 originalno

114138

Altasomil 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) N06BA07 Modafinil Altamedics d.o.o., Rp/Spec 39,88 NDC 4.10.2011 generično

068616 ALUDROX 320 mg, tablete, zloţenka s 50 tabletami A02AB01

Aluminijev

hidroksid Kemofarmacija d.d. 6,96 IVDC 22.3.2011 22.3.2012 originalno

071374

Alustal suspenzija za injiciranje, 1 viala s 5 ml

suspenzije (10 IR/ml ali 10 IC/ml) V01AA20

Razni

alergenski

izvlečki

STALLERGENES

S.A., ZZ 135,72 NDC 25.11.2011 originalno

070726

Alustal suspenzija za injiciranje, 4 viale s 5 ml

suspenzije (1 viala z 0,01 IR/ml ali 0,01 IC/ml in 1

viala 0,1 IR/ml ali 0,1 IC/ml in 1 viala z 1 IR/ml ali 1

IC/ml in 1 viala z 10 IR/ml ali 10 IC/ml) V01AA20

Razni

alergenski

izvlečki

STALLERGENES

S.A., ZZ 148,47 NDC 25.11.2011 originalno

046159

Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,97 NDC 8.6.2011 generično

046078

Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,03 NDC 8.6.2011 generično

034916

Alvesco 160 mikrogramov inhalacijska raztopina pod

tlakom, škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim

ventilom, z zaporko in ustnikom (60 odmerkov) R03BA08 Ciklesonid Nycomed GmbH, Rp 16,21 NDC 25.11.2011 originalno

064483

Alvesco 80 mikrogramov inhalacijska raztopina pod

tlakom, škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim

ventilom, z zaporko in ustnikom (120 odmerkov) R03BA08 Ciklesonid Nycomed GmbH, Rp 28,99 NDC 25.11.2011 originalno

070807

Alyostal koţni vbodni test , 1 viala s 3 ml raztopine

(100 IR/ml oziroma 100 ali 1.000 IC/ml oziroma

pozitivna kontrola (histaminijev diklorid 10 mg/ml)

oziroma negativna kontrola (natrijev klorid, glicerol,

fenol, voda za injekcije)) V01AA20

Razni

alergenski

izvlečki

STALLERGENES

S.A., ZZ 13,80 NDC 25.11.2011 originalno

000027

Amaryl 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 1,42 IVDC 29.6.2011 29.1.2012 originalno

000108

Amaryl 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 2,68 IVDC 29.6.2011 29.1.2012 originalno

000140

Amaryl 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 3,78 NDC 17.3.2011 originalno

092282

Amaryl 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 4,04 NDC 17.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 8 / 265

Page 9: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

092290

Amaryl 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 4,31 NDC 17.3.2011 originalno

007803

AmBisome 50 mg prašek za koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 10 vialami (15 ml) s praškom

in 10 filtri J02AA01 Amfotericin

Medicopharmacia

d.o.o., H 1.750,03 IVDC 21.12.2011 21.12.2012 originalno

082961

Amino-mel nephro 100 mg/ml raztopina za

infundiranje, steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 19,34 NDC 7.3.2011 originalno

075272

Aminoplasmal 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

B.Braun Melsungen

AG, H 12,72 NDC 16.5.2011 generično

075280

Aminoplasmal Hepa 100 mg/ml raztopina za

infundiranje, steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

B.Braun Melsungen

AG, H 13,00 NDC 16.5.2011 generično

075299

Aminoplasmal z elektroliti 100 mg/ml raztopina za

infundiranje, steklenica s 500 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 12,71 NDC 16.5.2011 generično

083410

Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml raztopina za

infundiranje, steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 16,42 NDC 7.3.2011 originalno

096539

Aminosteril N-Hepa 80 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 10 steklenicami s 500 ml

raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 160,52 NDC 11.3.2011 originalno

014524

AMINOVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 14,68 NDC 7.3.2011 originalno

080659

Aminoven infant 100 mg/ml raztopina za infundiranje

za otroke, steklenica s 100 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 11,19 NDC 7.3.2011 originalno

080632

Aminoven infant 100 mg/ml raztopina za infundiranje

za otroke, steklenica z 250 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 16,44 NDC 7.3.2011 originalno

027049

Amiokordin 150 mg/3 ml raztopina za injiciranje,

škatla s 5 ampulami po 3 ml raztopine C01BD01 Amiodaron

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 20,82 NDC 8.6.2011 generično

002704

Amiokordin 200 mg tablete , škatla s 60 tabletami (6 x

10 tablet v pretisnem omotu) C01BD01 Amiodaron

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,56 NDC 8.6.2011 generično

124966

Amisulprid Mylan 200 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AL05 Amisulprid Generics UK Ltd., Rp 15,58 NDC 4.10.2011 generično

124974

Amisulprid Mylan 400 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N05AL05 Amisulprid Generics UK Ltd., Rp 29,45 NDC 4.10.2011 generično

130486

Amlessa 4 mg/10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BB04

perindopril in

amlodipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,76 NDC 9.11.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 9 / 265

Page 10: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

130516

Amlessa 4 mg/5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BB04

perindopril in

amlodipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,76 NDC 9.11.2011 generično

130540

Amlessa 8 mg/10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BB04

perindopril in

amlodipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 22,62 NDC 9.11.2011 generično

130575

Amlessa 8 mg/5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BB04

perindopril in

amlodipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 22,62 NDC 9.11.2011 generično

020800

Amlodigamma 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 3,55 NDC 25.11.2011 generično

020940

Amlodigamma 10 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5

x 10 tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 6,26 NDC 25.11.2011 generično

020630

Amlodigamma 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 3,41 NDC 25.11.2011 generično

020770

Amlodigamma 5 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 5,73 NDC 25.11.2011 generično

070840

Amlodipin Alkaloid 10 mg tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin Alkaloid d.o.o., Rp 3,58 NDC 30.6.2011 generično

070858

Amlodipin Alkaloid 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin Alkaloid d.o.o., Rp 3,43 NDC 30.6.2011 generično

010685

Amlopin 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,58 NDC 16.6.2011 generično

040983

Amlopin 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,76 NDC 16.6.2011 generično

010677

Amlopin 5 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,43 NDC 16.6.2011 generično

040967

Amlopin 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,57 NDC 16.6.2011 generično

015105 Ammonaps 500 mg tablete, plastenka s 500 tabletami A16AX03

Natrijev

fenilbutirat

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp 1.530,03 NDC 9.12.2011 originalno

015083 Ammonaps 500 mg tablete, plastenka z 250 tabletami A16AX03

Natrijev

fenilbutirat

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp 773,93 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 10 / 265

Page 11: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

015113

Ammonaps 940 mg/g zrnca, plastenka po 266 g zrnc

+ 3 merilne ţličke A16AX03

Natrijev

fenilbutirat

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp 1.365,34 NDC 9.12.2011 originalno

015121

Ammonaps 940 mg/g zrnca, plastenka po 532 g zrnc

+ 3 merilne ţličke A16AX03

Natrijev

fenilbutirat

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp 2.700,65 NDC 9.12.2011 originalno

080144

Amoksiklav 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 9,94 NDC 16.6.2011 generično

005304

Amoksiklav 125 mg/31,25 mg v 5 ml prašek za

peroralno suspenzijo za otroke, škatla s steklenico s

praškom za pripravo 100 ml suspenzije in merilno

pipeto J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,95 NDC 16.6.2011 generično

007048

Amoksiklav 250 mg/125 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla s steklenico s 15 tabletami J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,18 NDC 24.3.2011 generično

005274

Amoksiklav 250 mg/62,5 mg v 5 ml prašek za

peroralno suspenzijo za otroke, škatla s steklenico s

praškom za pripravo 100 ml suspenzije in merilno

pipeto J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 8,43 NDC 16.6.2011 generično

096938

Amoksiklav 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo, škatla s steklenico s praškom za pripravo

70 ml suspenzije in merilno kapalko J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,68 NDC 16.6.2011 generično

067083

Amoksiklav 500 mg/100 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 12,46 NDC 16.6.2011 generično

069280

Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obloţene tablete

, škatla s steklenico s 15 tabletami J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,52 NDC 16.6.2011 generično

000906

Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,24 NDC 16.6.2011 generično

000639

Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,46 NDC 16.6.2011 generično

052973

Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperzibilne

tablete, škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem

omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 26,82 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 11 / 265

Page 12: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

052965

Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperzibilne

tablete, škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem

omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 19,22 NDC 16.6.2011 generično

052957

Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperzibilne

tablete, škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem

omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 16,14 NDC 16.6.2011 generično

052906

Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperzibilne

tablete, škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem

omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,46 NDC 16.6.2011 generično

062278

Ampril 1,25 mg tablete , škatla s 84 tabletami (12 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,80 NDC 8.6.2011 generično

062235

Ampril 1,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,06 NDC 8.6.2011 generično

062626

Ampril 10 mg tablete , škatla s 84 tabletami (12 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,99 NDC 8.6.2011 generično

062588

Ampril 10 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,84 NDC 8.6.2011 generično

062375

Ampril 2,5 mg tablete , škatla s 84 tabletami (12 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,06 NDC 8.6.2011 generično

062308

Ampril 2,5 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,71 NDC 8.6.2011 generično

062545

Ampril 5 mg tablete , škatla s 84 tabletami (12 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,21 NDC 8.6.2011 generično

062499

Ampril 5 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,58 NDC 8.6.2011 generično

037699

Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09BA05

Ramipril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,11 NDC 8.6.2011 generično

037702

Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09BA05

Ramipril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,46 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 12 / 265

Page 13: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

018171

Amyzol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu) N06AA09 Amitriptilin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,11 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

004855

Amyzol 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AA09 Amitriptilin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,97 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

042625 Anaclosil 500 mg kapsule, 30 kapsul J01CF02 Kloksacilin Pliva Ljubljana d.o.o., 7,78 NDC 8.6.2011 generično

006211 Anafranil 25 mg obloţene tablete, 30 tablet N06AA04 Klomipramin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,28 NDC 8.6.2011 originalno

000191

ANALGIN 500 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x

10 tablet v pretisnem omotu) N02BB02

Natrijev

metamizolat ALKALOID-INT d.o.o., Rp generično

018759

ANALGIN 500 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

50 ampulami s 5 ml raztopine (10 x 5 ampul v

pretisnem omotu) N02BB02

Natrijev

metamizolat ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 28,20 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

047120 Anapen 150 mcg nap. inj. brizga 1x C01CA24 Adrenalin Salus Ljubljana, d.d., 33,21 IVDC 8.4.2011 8.4.2012 originalno

047180 Anapen 300 mcg nap. inj. brizga 1x C01CA24 Adrenalin Salus Ljubljana, d.d., 33,21 IVDC 8.4.2011 8.4.2012 originalno

042102

Anastrozol Lek 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BG03 Anastrozol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 72,87 NDC 16.6.2011 generično

031020

Anastrozol Teva 1 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BG03 Anastrozol Teva Pharma B.V., Rp/Spec 72,87 NDC 8.6.2011 generično

042641

Anatera 100 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

12 vialami s 5 ml raztopine S01JA01 Fluorescein

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., H 113,68 NDC 25.11.2011 generično

007404

Anaton 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,16 NDC 16.6.2011 generično

019542

Anaton 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami

(9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 15,47 NDC 16.6.2011 generično

003247

Andol 100 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Pliva Ljubljana d.o.o., BRp 0,44 NDC 8.6.2011 generično

030058

Androcur 100 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x

10 tablet v pretisnem omotu) G03HA01 Ciproteron

Bayer Schering

Pharma AG Rp 61,28 NDC 9.12.2011 originalno

006629

Androcur 50 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) G03HA01 Ciproteron

Bayer Schering

Pharma AG Rp 25,42 NDC 9.12.2011 originalno

039195

Androtop 25 mg gel v blazinici, škatla s 30

blazinicami G03BA03 Testosteron

Laboratoires BESINS

INTERNATIONAL, Rp 40,56 NDC 8.6.2011 originalno

039225

Androtop 50 mg gel v blazinici, škatla s 30

blazinicami G03BA03 Testosteron

Laboratoires BESINS

INTERNATIONAL, Rp 40,68 NDC 8.6.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 13 / 265

Page 14: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

000019

Anexate 100 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje

ali infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine V03AB25 Flumazenil

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 69,77 NDC 2.12.2010 originalno

036943

Angeliq 1 mg/2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

84 tabletami (3 x 28 tablet v pretisnem omotu) G03FA

Gestageni in

estrogeni,

kombinacije

Bayer Schering

Pharma AG Rp 41,28 NDC 9.12.2011 originalno

036935

Angeliq 1 mg/2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu) G03FA

Gestageni in

estrogeni,

kombinacije

Bayer Schering

Pharma AG Rp 13,95 NDC 9.12.2011 originalno

021016

ANGIOX 250 mg prašek za koncentrat za raztopino

za injiciranje ali infundiranje, 10 vial B01AE06 Bivalirudin

The Medicines

Company UK Ltd,

V.Britanija H 4.230,03 NDC 22.2.2011 originalno

006742

Angised 0,5 mg podjezične tablete, škatla s

stekleničko s 100 tabletami C01DA02 Gliceriltrinitrat GSK d.o.o., Rp 2,64 NDC 8.4.2011 originalno

006785

Ansilan 10 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 25

kapsulami N05BA03 Medazepam

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,84 NDC 16.6.2011 generično

006815

Ansilan 5 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x

10 kapsul v pretisnem omotu) N05BA03 Medazepam

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,24 NDC 16.6.2011 generično

079600

Ansyn 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BG03 Anastrozol

Actavis Group PTC

ehf., Rp/Spec 46,69 NDC 14.6.2011 generično

000094 Antabus 400 mg šumeče tablete N07BB01 Disulfiram Farmadent d.o.o. 28,53 NDC 8.4.2011 generično

061204

Anti-T-Limfocitni Imunoglobulin Fresenius 20 mg/ml

koncentrat za raztopino za , škatla z 10 vialami s 5 ml

koncentrata L04AA04

Antitimocitni

imunoglobulin

Medias International

d.o.o., H 2.277,86 NDC 7.3.2011 originalno

019348

Apaurin 10 mg tablete , škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N05BA01 Diazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,87 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

007358

Apaurin 2 mg obloţene tablete , škatla s 30 tabletami

(2 x 15 tablet v pretisnem omotu) N05BA01 Diazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,00 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

007382

Apaurin 5 mg obloţene tablete , škatla s 30 tabletami

(2 x 15 tablet v pretisnem omotu) N05BA01 Diazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,24 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

007323

Apaurin 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine N05BA01 Diazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 5,74 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 14 / 265

Page 15: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

006912

Apidra 100 enot/ml raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku SoloStar, 5 x 3

ml raztopine v vloţku v injekcijskem peresniku A10AB06 Insulin glulizin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 31,83 NDC 17.3.2011 originalno

034673

Apidra 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vloţku,

5vloţkov po 3ml raztopine za injiciranje v vloţku A10AB06 Insulin glulizin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 30,55 NDC 17.3.2011 originalno

091049 APO-GO amp. 5 x 20mg/2ml N04BC07 Apomorfin Farmadent d.o.o. 61,37 NDC 8.4.2011 generično

091057 APO-GO amp. 5x50mg/5ml N04BC07 Apomorfin Farmadent d.o.o. 118,24 NDC 8.4.2011 generično

003565

Aprovel tablete 150 mg, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 14,98 NDC 17.3.2011 originalno

003581

Aprovel tablete 300 mg, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 20,16 NDC 17.3.2011 originalno

118850

Aranesp 10 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga v

pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 15,91 NDC 25.11.2011 originalno

098434

Aranesp 10 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 15,91 NDC 25.11.2011 originalno

061239

Aranesp 10 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 15,91 NDC 25.11.2011 originalno

016659

Aranesp 100 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1

napolnjen injekcijski peresnik B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 155,45 NDC 25.11.2011 originalno

098515

Aranesp 100 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 155,45 NDC 25.11.2011 originalno

061549

Aranesp 100 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 155,45 NDC 25.11.2011 originalno

061328

Aranesp 15 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 33,15 NDC 25.11.2011 originalno

016667

Aranesp 150 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1

napolnjen injekcijski peresnik B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 231,95 NDC 25.11.2011 originalno

098531

Aranesp 150 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 231,95 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 15 / 265

Page 16: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

061565

Aranesp 150 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 231,95 NDC 25.11.2011 originalno

015903

Aranesp 20 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1

napolnjen injekcijski peresnik B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 31,61 NDC 25.11.2011 originalno

098442

Aranesp 20 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 31,61 NDC 25.11.2011 originalno

061344

Aranesp 20 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 31,61 NDC 25.11.2011 originalno

098450

Aranesp 30 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 47,10 NDC 25.11.2011 originalno

061395

Aranesp 30 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 47,10 NDC 25.11.2011 originalno

016683

Aranesp 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1

napolnjen injekcijski peresnik B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 460,05 NDC 25.11.2011 originalno

098540

Aranesp 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 460,05 NDC 25.11.2011 originalno

061581

Aranesp 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 460,05 NDC 25.11.2011 originalno

015938

Aranesp 40 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1

napolnjen injekcijski peresnik B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 62,58 NDC 25.11.2011 originalno

098469

Aranesp 40 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 62,58 NDC 25.11.2011 originalno

061476

Aranesp 40 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 62,58 NDC 25.11.2011 originalno

098477

Aranesp 50 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 78,06 NDC 25.11.2011 originalno

061506

Aranesp 50 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 78,06 NDC 25.11.2011 originalno

016691

Aranesp 500 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1

napolnjen injekcijski peresnik B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 760,81 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 16 / 265

Page 17: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

098558

Aranesp 500 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 760,81 NDC 25.11.2011 originalno

061743

Aranesp 500 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 760,81 NDC 25.11.2011 originalno

015997

Aranesp 60 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1

napolnjen injekcijski peresnik B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 93,53 NDC 25.11.2011 originalno

098485

Aranesp 60 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 93,53 NDC 25.11.2011 originalno

061514

Aranesp 60 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 93,53 NDC 25.11.2011 originalno

016632

Aranesp 80 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku (SureClick), 1

napolnjen injekcijski peresnik B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 124,50 NDC 25.11.2011 originalno

098493

Aranesp 80 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 124,50 NDC 25.11.2011 originalno

061522

Aranesp 80 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02

Darbepoetin

alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 124,50 NDC 25.11.2011 originalno

097047

ARAVA 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom s 30 tabletami L04AA13 Leflunomid

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp/Spec 59,90 NDC 17.3.2011 originalno

097543

ARAVA 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 3

tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) L04AA13 Leflunomid

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp/Spec 33,99 NDC 17.3.2011 originalno

097535

ARAVA 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom s 30 tabletami L04AA13 Leflunomid

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp/Spec 63,45 NDC 17.3.2011 originalno

020214

ARCOXIA 120 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 7

tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 6,01 NDC 14.4.2011 originalno

020257

ARCOXIA 60 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 18,70 NDC 14.4.2011 originalno

020338

ARCOXIA 90 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 20,79 NDC 14.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 17 / 265

Page 18: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

088102

Aredia 15 mg prašek in vehikel za koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla s 4 vialami s

praškom in 4 ampulami s 5 ml vode za injekcije M05BA03

Pamidronska

kislina

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 195,17 NDC 2.12.2011 originalno

088129

Aredia 30 mg prašek in vehikel za koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 2 vialama s

praškom in 2 ampulama z 10 ml vode za injekcije M05BA03

Pamidronska

kislina

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 85,58 NDC 2.12.2011 originalno

008044 Arficin 300 mg, trde kapsule, 100x300mg J04AB02 Rifampicin Belupo, d.o.o., Rp 30,53 NDC 7.3.2011 generično

000809

ARICEPT 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 67,53 NDC 9.12.2011 originalno

000876

ARICEPT 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 59,34 NDC 9.12.2011 originalno

000132

Arimidex 1 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu,

koledarsko pakiranje) L02BG03 Anastrozol

AstraZeneca UK

Limited, Rp/Spec 92,96 NDC 4.10.2011 originalno

081191

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml raztopina za injiciranje, 10

napolnjenih injekcijskih brizg B01AX05 Fondaparinuks

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H/Rp 45,60 NDC 8.4.2011 originalno

124311

Arkolamyl 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Generics UK Ltd., Rp 69,93 NDC 4.10.2011 generično

124320

Arkolamyl 15 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Generics UK Ltd., Rp 120,84 NDC 4.10.2011 generično

124338

Arkolamyl 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Generics UK Ltd., Rp 197,12 NDC 4.10.2011 generično

124346

Arkolamyl 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Generics UK Ltd., Rp 35,29 NDC 4.10.2011 generično

010960

Aromasin 25 mg obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) L02BG06 Eksemestan

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp/Spec 99,49 NDC 9.12.2011 originalno

052051

Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z

1 kapalnim vsebnikom z 10 ml raztopine S01XA20

Umetne solze

in drugi

nevtralni

pripravki

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH BRp 1,53 NDC 2.12.2011 originalno

052078

Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina,

škatla s 30 enoodmernimi vsebniki z 0,6 ml raztopine

v dvojnem traku S01XA20

Umetne solze

in drugi

nevtralni

pripravki

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH BRp 7,52 NDC 2.12.2011 originalno

052086

Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina,

škatla s 60 enoodmernimi vsebniki z 0,6 ml raztopine

v dvojnem traku S01XA20

Umetne solze

in drugi

nevtralni

pripravki

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH BRp 5,15 NDC 2.12.2011 originalno

110264 ARTERENOL,1.22MG,LI,FLB,25ML DE C01CA03 Norepinefrin Sanofi-Aventis d.o.o., 11,20 IVDC 22.9.2011 5.10.2012 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 18 / 265

Page 19: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

105309

Arzerra 100 mg koncentrat za raztopino za

infundiranje, 3 viale z dvema kompletoma L01XC10 ofatumumab

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 639,29 NDC 8.4.2011 originalno

124230

Arzerra 1000 mg koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala z dvema razširitvenima

kompletoma L01XC10 ofatumumab

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 2.090,03 NDC 22.6.2011 originalno

070025

ASASANTIN 200 mg/25 mg kapsule s prirejenim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami v

polipropilenskem vsebniku z navojnim vratom B01AC30 Kombinacije

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 13,48 IVDC 21.12.2011 21.12.2012 originalno

016047

Asentra 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,11 NDC 8.6.2011 generično

016055

Asentra 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,65 NDC 8.6.2011 generično

030066

Asmanex Twisthaler 200 mikrogramov/vdih prašek za

inhaliranje, škatla s plastičnim vsebnikom s praškom

za inhaliranje za 60 vdihov (vsebnik z odmernim

ventilom in ustnikom) R03BA07 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 35,29 NDC 14.4.2011 originalno

030074

Asmanex Twisthaler 400 mikrogramov/vdih prašek za

inhaliranje, škatla s plastičnim vsebnikom s praškom

za inhaliranje za 60 vdihov (vsebnik z odmernim

ventilom in ustnikom) R03BA07 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 52,17 NDC 14.4.2011 originalno

113620

Asolfena 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) G04BD08 Solifenacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 19,67 NDC 8.6.2011 generično

113662

Asolfena 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) G04BD08 Solifenacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 19,67 NDC 8.6.2011 generično

106143

ASPEGIC INJECTABLE 1000mg/5ml, prašek za

parenteralno uporabo, škatla z 20 vialami po 2 g

praška N02BA01

Acetilsalicilna

kislina Kemofarmacija d.d. 27,42 IVDC 30.7.2011 30.7.2012 generično

106135

ASPEGIC INJECTABLE 500mg/5ml, prašek za

parenteralno uporabo, škatla z 20 vialami po 1 g

praška N02BA01

Acetilsalicilna

kislina Kemofarmacija d.d. 19,49 IVDC 30.7.2011 30.7.2012 generično

072907

Aspirin protect 100 mg gastrorezistentne tablete,

škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem

omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., Rp 6,42 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 19 / 265

Page 20: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

001384

Aspirin protect 100 mg gastrorezistentne tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., Rp 1,99 NDC 9.12.2011 originalno

018023

Aspirin protect 300 mg gastrorezistentne tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., Rp 1,52 NDC 9.12.2011 originalno

026964

ASTROL 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BG03 Anastrozol Generics UK Ltd., Rp/Spec 67,78 NDC 5.4.2011 generično

055611

ATACAND 16 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x

14 tablet v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

AstraZeneca UK

Limited, Rp 16,10 NDC 4.10.2011 originalno

037710

ATACAND 32 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x

14 tablet v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

AstraZeneca UK

Limited, Rp 20,95 NDC 4.10.2011 originalno

055603

ATACAND 4 mg tablete, škatla 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

AstraZeneca UK

Limited, Rp 11,35 NDC 4.10.2011 originalno

055638

ATACAND 8 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

AstraZeneca UK

Limited, Rp 14,95 NDC 4.10.2011 originalno

079138

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA06

Kandesartan in

diuretiki

AstraZeneca UK

Limited, Rp 16,10 NDC 4.10.2011 originalno

050571

ATENOLOL PLIVA 50 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB03 Atenolol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,26 NDC 8.6.2011 generično

040126

Atgam 50 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml koncentrata L04AA03

Antilimfocitni

imunoglobulin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 1.078,55 NDC 25.11.2011 originalno

068675

Athyrazol 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) H03BB02 Tiamazol Salus Ljubljana, d.d., Rp 2,70 IVDC 5.5.2011 22.3.2012 generično

034037 ATIFAN 10 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme D01AE15 Terbinafin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 2,18 NDC 8.6.2011 generično

030449

Atifan 250 mg tablete , škatla s 14 tabletami (2 x 7

tablet v pretisnem omotu) D01BA02 Terbinafin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,76 NDC 8.6.2011 generično

003743

Atimos 12 mikrogramov/sproţitev inhalacijska

raztopina pod tlakom, škatla z 1 tlačnim vsebnikom z

odmernim ventilom, sproţilcem in zaščitno zaporko s

100 odmerki R03AC13 Formoterol

Chiesi

Pharmaceuticals

GmbH, Rp 33,66 NDC 9.12.2011 originalno

081000

Atoris 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,72 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 20 / 265

Page 21: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

040177

Atoris 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90

tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 30,18 NDC 8.6.2011 generično

080179

Atoris 20 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 19,94 NDC 8.6.2011 generično

040185

Atoris 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90

tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 56,09 NDC 8.6.2011 generično

125415

Atoris 30 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,56 NDC 28.7.2011 generično

032026

Atoris 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 23,18 NDC 8.6.2011 generično

032042

Atoris 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90

tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 65,20 NDC 8.6.2011 generično

125474

Atoris 60 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 23,18 NDC 28.7.2011 generično

125571

Atorvastatin Mylan 10 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla s plastičnim vsebnikom z 90 tabletami C10AA05 Atorvastatin Generics UK Ltd., Rp 30,18 NDC 4.10.2011 generično

125580

Atorvastatin Mylan 20 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla s plastičnim vsebnikom z 90 tabletami C10AA05 Atorvastatin Generics UK Ltd., Rp 56,09 NDC 4.10.2011 generično

125598

Atorvastatin Mylan 40 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla s plastičnim vsebnikom z 90 tabletami C10AA05 Atorvastatin Generics UK Ltd., Rp 65,20 NDC 4.10.2011 generično

025976 Atriance 5 mg/ ml raztopina za infundiranje, 6 vial L01BB07 Nelarabin

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 2.016,03 NDC 8.4.2011 originalno

070467

Atropinum sulfuricum "Nycomed" 0,5 mg Ampullen,

raztopina za injiciranje, 0,5 mg/ml, škatla s 100

vialami A03BA01 Atropin Kemofarmacija d.d. 18,67 NDC 9.12.2011 originalno

032387

Augmentin 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 vialami (25 ml) s

praškom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta GSK d.o.o., H 28,04 NDC 8.4.2011 originalno

032379

Augmentin 500 mg/100 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 vialami (10 ml) s

praškom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta GSK d.o.o., H 14,12 NDC 8.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 21 / 265

Page 22: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

005819

Augmentin 500 mg/125 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta GSK d.o.o., Rp 5,80 NDC 30.12.2010 originalno

036781

Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obloţene

tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28

tabletami (7 x 4 tablete v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta GSK d.o.o., Rp 13,01 NDC 8.4.2011 originalno

010340

AULIN 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) M01AX17 Nimesulid CSC Pharma, d.o.o., Rp 3,26 NDC 25.11.2011 originalno

065684

Aurorix 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AG02 Moklobemid

MEDA Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 8,33 NDC 20.5.2011 originalno

087017

Aurorix 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AG02 Moklobemid

MEDA Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 13,99 NDC 20.5.2011 originalno

029890

AVAMYS 27,5 mikrogramov/vpih pršilo za nos,

suspenzija, steklenica v plastičnem ohišju, 120 vpihov R01AD12

Flutikazonfuroa

t

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija Rp 6,64 NDC 8.4.2011 originalno

016764

AVASTIN 25 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala, 100mg/4ml L01XC07 Bevacizumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 380,62 NDC 2.12.2010 originalno

016772

AVASTIN 25 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala, 400mg/16ml L01XC07 Bevacizumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 1.356,45 NDC 2.12.2010 originalno

007889

Avelox 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5

tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01MA14 Moksifloksacin Bayer d.o.o., Rp 16,56 NDC 9.12.2011 originalno

079006

Avelox 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 7

tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01MA14 Moksifloksacin Bayer d.o.o., Rp 23,10 NDC 9.12.2011 originalno

020346

Avelox 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje,

škatla s steklenico z 250 ml raztopine J01MA14 Moksifloksacin Bayer d.o.o., H 47,09 NDC 9.12.2011 originalno

019755

Avodart 0,5 mg mehke kapsule, škatla s 30

kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) G04CB02 Dutasterid GSK d.o.o., Rp 23,62 NDC 8.4.2011 originalno

019801

Avodart 0,5 mg mehke kapsule, škatla z 90

kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu) G04CB02 Dutasterid GSK d.o.o., Rp 69,90 NDC 8.4.2011 originalno

127094

AVONEX 30 mikrogramov/0,5 ml raztopina za

injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, 4

napolnjeni injekcijski peresniki in 4 igle L03AB07

Interferon beta-

1a

Biogen Idec Limited,

V.Britanija Rp 923,62 NDC 25.11.2011 originalno

063010

AVONEX 30 mikrogramov/0,5 ml raztopina za

injiciranje, 4x napolnjena inj.brizga, 4 inj.igle L03AB07

Interferon beta-

1a

Biogen Idec Limited,

V.Britanija Rp NDC 25.11.2011 originalno

053945

AZARGA 10 mg/ml - 5 mg/ml kapljice za oko,

suspenzija, škatla s plastenko s 5 ml suspenzije S01ED51

brinzolamid in

timolol

Alcon Laboratories

(UK) Ltd., V. Britanija Rp 14,10 NDC 25.11.2011 originalno

033022

Azibiot 500 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 3

tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) J01FA10 Azitromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,07 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 22 / 265

Page 23: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

070866 AZILECT 1mg tablete, 28 tablet v pretisnem omotu N04BD02 Razagilin

Teva Pharma GmbH,

Nemčija Rp 80,04 NDC 25.11.2011 originalno

033723

Azitromicin Lek 250 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu) J01FA10 Azitromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,07 NDC 16.6.2011 generično

033758

Azitromicin Lek 500 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) J01FA10 Azitromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,07 NDC 16.6.2011 generično

018104

AZOPT 10 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml suspenzije S01EC04 Brinzolamid

Alcon Laboratories

(UK) Ltd., V. Britanija Rp 9,40 NDC 25.11.2011 originalno

092045

B12 DEPOT-ROTEXMEDICA 1 mg/ml, raztopina za

injiciranje, 10x1ml B03BA03

Hidroksokobala

min Kemofarmacija d.d. 5,90 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 generično

103608 Baclofen Polpharma 10mg tablete M03BX01 Baklofen Altamedics d.o.o. 7,42 IVDC 18.6.2011 20.6.2012 generično

103616 Baclofen Polpharma 25mg tablete M03BX01 Baklofen Altamedics d.o.o. 16,30 IVDC 18.6.2011 20.6.2012 generično

014095

Baraclude 0,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami J05AF10 Entekavir

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG,

V.Britanija H/Rp NDC 18.4.2011 originalno

014109

Baraclude 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami J05AF10 Entekavir

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG,

V.Britanija H/Rp NDC 18.4.2011 originalno

075485

Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 5,86 NDC 8.6.2011 generično

075477

Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,93 NDC 8.6.2011 generično

075493

Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 16,30 NDC 8.6.2011 generično

090174

BCG CEPIVO proti tuberkulozi,prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje, prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje J07AN01

Cepivo proti

tuberkulozi z

oslabljenimi

bakterijami

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 9,17 17.5.2008 originalno

083836

BCG-medac prašek in vehikel za suspenzijo za

intravezikalno uporabo, škatla s 5 vialami, 5 vrečkami

in 5 katetri L03AX03

BCG cepivo

proti

tuberkulozi

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m ZZ 498,05 NDC 16.5.2011 originalno

012106

Begrivac suspenzija za injiciranje, škatla z 1

napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in

iglo J07BB02

Prečiščen

antigen virusa

influence

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 4,52 NDC 7.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 23 / 265

Page 24: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

077470

Belara 0,03 mg/2 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA

Gestageni in

estrogeni,

enofazna

zdravila Gedeon Richter Plc., Rp 8,18 NDC 25.2.2011 originalno

056456

Bellune 2 mg/0,035 mg obloţene tablete, škatla s 63

tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03HB01

Ciproteron in

estrogen Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 7,69 NDC 8.6.2011 generično

011509

BELODERM 0,5 mg/g krema , škatla s tubo s 15 g

kreme D07AC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 1,00 NDC 9.12.2011 generično

011479

BELODERM 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo s 15 g

mazila D07AC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 1,00 NDC 9.12.2011 generično

010014

BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermalna

raztopina, škatla s plastenko s 100 ml raztopine D07XC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 5,47 NDC 9.12.2011 generično

012807

BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermalna

raztopina, škatla s plastenko s 50 ml raztopine D07XC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 2,74 NDC 9.12.2011 generično

011592

BELOSALIC 0,5 mg / 30 mg v 1 g mazilo, škatla s

tubo s 30 g mazila D07XC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 1,64 NDC 9.12.2011 generično

128457

BeneFIX 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1

komplet za injiciranje B02BD04

Koagulacijski

faktor IX

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 422,16 NDC 9.11.2011 originalno

128473

Benlysta 120 mg prašek za koncentrat za raztopino

za infundiranje, 1 viala L04AA26 Belimumab

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 185,00 NDC 4.10.2011 originalno

128481

Benlysta 400 mg prašek za koncentrat za raztopino

za infundiranje, 1 viala L04AA26 Belimumab

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 606,54 NDC 4.10.2011 originalno

028088

Beriate P 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali , 1 viala s praškom (500 i.e.),1 viala s 5

ml vode za injekcije, 1 pripravo za prenos s filtrom

20/20 (Mix2Vial) B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII CSL Behring GmbH, ZZ 279,40 NDC 5.4.2011 originalno

059960

Berinert 500 enot prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo z 250 mg

praška, 1 vialo z 10 ml vode za injekcije, 1 pripravo za

prenos s filtrom, 1 injekcijsko brizgo za enkratno

uporabo, 1 kompletom za punkcijo vene, B02AB03 Zaviralci C1 CSL Behring GmbH, ZZ 587,04 NDC 5.4.2011 originalno

093459

Beriplast P Combi-Set 1 ml prašek in vehikel za lepilo

za tkiva, Set 1 ml: škatla s Combi-Set I in Combi-Set

II. Combi-Set I: viala s fibrinogenom in viala z

raztopino aprotinina; Combi-Set II: viala s trombinom

in viala z raztopino kalcijevega klorida; B02BC10 Tkivni adhezivi CSL Behring GmbH, H 85,98 NDC 5.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 24 / 265

Page 25: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

093467

Beriplast P Combi-Set 3 ml prašek in vehikel za lepilo

za tkiva, Set 3 ml: škatla s Combi-Set I in Combi-Set

II. Combi-Set I: viala s fibrinogenom in viala z

raztopino aprotinina; Combi-Set II: viala s trombinom

in steklenička z raztopino kalcijevega klor B02BC10 Tkivni adhezivi CSL Behring GmbH, H 220,08 NDC 5.4.2011 originalno

058017

Berodual 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhalacijska

raztopina za nebulator, škatla s kapalno stekleničko z

20 ml raztopine R03AK03

Fenoterol in

druge

učinkovine za

obstruktivne

pljučne bolezni

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 4,41 NDC 2.12.2011 originalno

013137

BERODUAL N 0,05 mg/0,02 mg na odmerek

inhalacijska raztopina pod tlakom, škatla z 1

pršilnikom z odmernim ventilom 10 ml raztopine (200

odmerkov) in ustnikom R03AK03

Fenoterol in

druge

učinkovine za

obstruktivne

pljučne bolezni

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 7,46 NDC 2.12.2011 originalno

132608

Beromun 1 mg/5 ml prašek in vehikel za raztopino za

infundiranje, 4 viale s praškom in 4 ampule z

vehiklom L03AX11 tasonermin

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija H 9.878,03 NDC 21.12.2011 originalno

019135

Berotec 100 mikrogramov/vdih inhalacijska raztopina

pod tlakom, škatla z vsebnikom z odmernim ventilom

z 10 ml inhalacijske raztopine (200 odmerkov) R03AC04 Fenoterol

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 4,31 NDC 2.12.2011 originalno

021083

BETADINE 100 mg/ml dermalna raztopina/koncentrat

za dermalno raztopino, plastenka s 1000 ml raztopine D08AG02 Povidon-jod Alkaloid d.o.o., ZZ 12,08 NDC 30.6.2011 generično

012475

BETADINE 200 mg vaginalne globule, škatla s 14

globulami (2 x 7 globul v dvojnem traku) G01AX11 Povidon-jod Alkaloid d.o.o., BRp 6,36 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

012386

BETADINE 75 mg/ml dermalna raztopina, plastenka s

1000 ml raztopine D08AG02 Povidon-jod Alkaloid d.o.o., ZZ 9,11 NDC 30.6.2011 generično

007900

Betaferon 250 mikrogramov/ml prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla s 15 posameznimi

pakiranji (1 viala + 1 napolnjena inj.brizga + 1 adapter

z iglo + 2 alkoholni krpici) L03AB08

Interferon beta-

1b

Bayer Pharma AG,

Nemčija Rp/Spec 902,27 NDC 9.12.2011 originalno

048720

Betahistin Pliva 16 mg tablete, škatla s 84 tabletami

(6 x 14 tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 7,03 NDC 8.6.2011 generično

049794

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla s 100 tabletami

(10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,80 NDC 8.6.2011 generično

049751

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(2 x 15 tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,93 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 25 / 265

Page 26: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

049760

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,93 NDC 8.6.2011 generično

049786

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla s 50 tabletami

(5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,43 NDC 8.6.2011 generično

049743

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,95 NDC 8.6.2011 generično

048739

Betahistin Pliva 8 mg tablete, škatla s 120 tabletami

(12 x 10 tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 5,64 NDC 8.6.2011 generično

020370

Betaklav 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo z 1,2 g praška J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,01 NDC 8.6.2011 generično

019143

Betaklav 875 mg/125 mg tablete, škatla s 14

tabletami (7 x 2 tableti v dvojnem traku) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 16,14 NDC 8.6.2011 generično

017485

Betaklav 875 mg/125 mg tablete, škatla z 10

tabletami (5 x 2 tableti v dvojnem traku) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,46 NDC 8.6.2011 generično

018368

Betaserc 24 mg tablete, škatla s 100 tabletami (4 x 25

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin

Abbott Healthcare

Products B.V., Rp 16,19 NDC 8.6.2011 originalno

018279

Betaserc 24 mg tablete, škatla s 50 tabletami (2 x 25

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin

Abbott Healthcare

Products B.V., Rp 8,20 NDC 8.6.2011 originalno

018252

Betaserc 24 mg tablete, škatla z 20 tabletami (1 x 20

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin

Abbott Healthcare

Products B.V., Rp 4,73 NDC 8.6.2011 originalno

067954

BETOPTIC 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla

s kapalnim vsebnikom s 5 ml raztopine S01ED02 Betaksolol

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 5,89 NDC 25.11.2011 originalno

089184

BETOPTIC S 2,5 mg/ml kapljice za oko, suspenzija,

škatla s kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije S01ED02 Betaksolol

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 4,04 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

015270

BICKAM 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid Generics UK Ltd., Rp 46,34 NDC 5.4.2011 generično

049816

Bicusan 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

Actavis Group PTC

ehf., Rp/Spec 160,66 NDC 14.6.2011 generično

043230

Bicusan 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

Actavis Group PTC

ehf., Rp/Spec 46,29 NDC 14.6.2011 generično

085073

Bikalutamid Lek 150 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (7 x 4 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 169,61 NDC 16.6.2011 generično

018309

Bikalutamid Lek 50 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 56,99 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 26 / 265

Page 27: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

034460

Bikalutamid Teva 150 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid Teva Pharma B.V., Rp/Spec 169,61 NDC 8.6.2011 generično

025860

Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid Teva Pharma B.V., Rp/Spec 43,37 NDC 8.6.2011 generično

126110

Bilador 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) R06AX29 Bilastin

Menarini International

O.L.S.A., Rp 16,76 NDC 26.8.2011 originalno

027588

Binocrit 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 358,30 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

027502

Binocrit 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 36,70 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

110426

Binocrit 20.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska

brizga B03XA01 epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 106,87 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

027510

Binocrit 2000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 72,73 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

105201

Binocrit 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, napolnjena injekcijska

brizga B03XA01 epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 159,98 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

027529

Binocrit 3000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 108,77 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

105210

Binocrit 40.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, napolnjena injekcijska

brizga z varnostno zaščito za iglo B03XA01 epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 205,42 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

027537

Binocrit 4000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 144,80 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

027545

Binocrit 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 180,69 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

027561

Binocrit 6000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 216,20 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

045853

Binocrit 7000 i.e./0,7 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 251,73 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

027570

Binocrit 8000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 287,25 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

045861

Binocrit 9000 i.e./0,9 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 322,78 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

098787

Bionoliprel 10 mg/2,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s polipropilensko plastenko s 30 tabletami C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 28,81 NDC 17.3.2011 originalno

026794

BIONOLIPREL 2,5 mg/ 0,625 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 13,90 NDC 17.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 27 / 265

Page 28: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

026840

BIONOLIPREL 5 mg/1,25 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 14,37 NDC 17.3.2011 originalno

037729

BIOPREXANIL 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 26,84 NDC 17.3.2011 originalno

103624

BIOPREXANIL 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla

s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 17,19 NDC 9.11.2011 originalno

103632

BIOPREXANIL 2,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla

s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 7,44 NDC 9.11.2011 originalno

037753

BIOPREXANIL 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 17,03 NDC 17.3.2011 originalno

103640

BIOPREXANIL 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 10,50 NDC 9.11.2011 originalno

026859

BIOPREXANIL COMBI 5 mg/ 1,25 mg filmsko

obloţene tablete, škatla s plastičnim vsebnikom s 30

tabletami C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 14,37 NDC 17.3.2011 originalno

115584

Bisatum 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin Teva Pharma B.V., Rp 10,72 NDC 11.3.2011 generično

115606

Bisatum 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90

tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin Teva Pharma B.V., Rp 30,18 NDC 11.3.2011 generično

115622

Bisatum 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin Teva Pharma B.V., Rp 19,94 NDC 11.3.2011 generično

115630

Bisatum 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90

tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin Teva Pharma B.V., Rp 56,09 NDC 11.3.2011 generično

115665

Bisatum 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin Teva Pharma B.V., Rp 23,18 NDC 11.3.2011 generično

115673

Bisatum 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90

tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin Teva Pharma B.V., Rp 65,20 NDC 11.3.2011 generično

115690

Bisatum 80 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin Teva Pharma B.V., Rp 23,18 NDC 11.3.2011 generično

012912

Bivacyn 3.500 i.e./250 i.e. v 1 g mazilo za oko, škatla

s tubo s 3,5 g mazila S01AA30

Kombinacije

različnih

antibiotikov

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,92 NDC 16.6.2011 generično

021229

Bivacyn 3.500 i.e./250 i.e. v 1 ml prašek in vehikel za

kapljice za oko in uho, , škatla z 1 vialo s praškom, 1

vialo z vehiklom in kapalnim nastavkom S03AA30

Antimikrobne

učinkovine,

kombinacije

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 8,26 NDC 16.6.2011 generično

021482

Bivacyn 3.500 i.e./500 i.e. v 1 g mazilo, škatla s tubo

s 30 g mazila D06AX04 Neomicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,01 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 28 / 265

Page 29: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

079596

Bleomicin PCH 15 e. (USP) prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine L01DC01 Bleomicin Pharmachemie B.V., H 29,96 NDC 8.6.2011 generično

079570

Bleomicin PCH 15 e. (USP) prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 10 vialami z 10 ml raztopine L01DC01 Bleomicin Pharmachemie B.V., H 342,65 NDC 8.6.2011 generično

116319

Bloonis 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 69,93 NDC 3.3.2011 generično

116327

Bloonis 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 69,93 NDC 3.3.2011 generično

116351

Bloonis 15 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 120,84 NDC 3.3.2011 generično

116386

Bloonis 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 191,12 NDC 3.3.2011 generično

116394

Bloonis 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 35,29 NDC 3.3.2011 generično

116408

Bloonis 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 35,29 NDC 3.3.2011 generično

012769

Bloxan 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C07AB02 Metoprolol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,79 NDC 8.6.2011 generično

019410

BONDRONAT 50 mg filmsko obloţene tablete, 28

tablet M05BA06

Ibandronska

kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija Rp/Spec 259,78 NDC 2.12.2010 originalno

019429

BONDRONAT 6 mg/6 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, 5 vial M05BA06

Ibandronska

kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 1.232,71 NDC 2.12.2010 originalno

095192

Bonefos 60 mg/ml koncentrat za raztopine za

infundiranje, škatla s 5 ampulami po 5 ml koncentrata M05BA02

Klodronska

kislina

Bayer Schering

Pharma Oy, H 84,57 NDC 9.12.2011 originalno

050547

Bonefos 800 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) M05BA02

Klodronska

kislina

Bayer Schering

Pharma Oy, Rp 196,63 NDC 9.12.2011 originalno

012718

Bonifen 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 12

tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 0,78 NDC 8.6.2011 generično

015520 BONVIVA 150 mg filmsko obloţene tablete, 3 tablete M05BA06

Ibandronska

kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija Rp 58,12 NDC 2.12.2010 originalno

017779

BONVIVA 3 mg/3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska

brizga M05BA06

Ibandronska

kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija ZZ 79,10 NDC 2.12.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 29 / 265

Page 30: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

029491

Boostrix suspenzija za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 0,5 ml suspenzije in 1 injekcijsko iglo J07AJ52

Cepivo proti

oslovskemu

kašlju s

prečiščenimi

antigeni in

toksoidi GSK d.o.o., ZZ 14,28 NDC 8.4.2011 originalno

110477

Bopacatin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml raztopine L01XA02 Karboplatin

Actavis Group PTC

ehf., H 57,47 NDC 18.4.2011 generično

110469

Bopacatin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 45 ml raztopine L01XA02 Karboplatin

Actavis Group PTC

ehf., H 147,02 NDC 18.4.2011 generično

110485

Bopacatin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine L01XA02 Karboplatin

Actavis Group PTC

ehf., H 20,36 NDC 18.4.2011 generično

110493

Bopacatin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 60 ml raztopine L01XA02 Karboplatin

Actavis Group PTC

ehf., H 196,20 NDC 18.4.2011 generično

129585

BOREZ 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol ALKALOID-INT d.o.o., Rp 2,90 NDC 21.12.2011 generično

129593

BOREZ 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol ALKALOID-INT d.o.o., Rp 2,70 NDC 21.12.2011 generično

129607

BOREZ 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol ALKALOID-INT d.o.o., Rp 1,57 NDC 21.12.2011 generično

022446 BRAMITOB 75mg/ml, raztopina za inhaliranje, 56x4ml J01GB01 Tobramicin Kemofarmacija d.d. 2.345,68 IVDC 11.4.2011 11.4.2012 originalno

043265

Bravelle 75 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 10 vialami s praškom in 10

ampulami z vehiklom G03GA04 Urofolitropin Ferring GmbH, ZZ 195,47 NDC 22.2.2011 originalno

048275

Bridion 100 mg/ml raztopina za injiciranje, 10 vial po

2 ml V03AB35 Sugamadeks

N.V. Organon,

Nizozemska H 809,01 NDC 14.4.2011 originalno

117625

Brilique 90 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami v koledarskem pretisnem omotu(PVC-

PVDC/Al) B01AC24 tikagrelor

AstraZeneca AB,

Švedska Rp 65,33 NDC 4.10.2011 originalno

112968

BRINAVESS 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 vialo po 25 ml C01BG11 vernakalant

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija ZZ 408,59 NDC 14.6.2011 originalno

013692

Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg obloţene tablete,

škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C02LA51

Reserpin in

diuretiki,

kombinacije z

drugimi zdravili

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,83 NDC 8.6.2011 originalno

109010

Brogalas 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 21,08 NDC 9.12.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 30 / 265

Page 31: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

109029

Brogalas 4 mg ţvečljive tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 21,08 NDC 9.12.2011 generično

109037

Brogalas 5 mg ţvečljive tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 21,08 NDC 9.12.2011 generično

013706

Bromergon 2,5 mg tablete, škatla s stekleničko s 30

tabletami G02CB01 Bromokriptin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,38 NDC 16.6.2011 generično

094439

Brufen 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 2,04 NDC 2.12.2011 originalno

094447

Brufen 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 3,58 NDC 2.12.2011 originalno

013951

Budelin Novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek

za inhaliranje, odmerjen, škatla z vdihovalnikom

Novolizer in vloţkom s 200 odmerki R03BA02 Budezonid

MEDA Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 16,88 NDC 20.5.2011 generično

014001

Budelin Novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek

za inhaliranje, odmerjen, škatla z vloţkom s 200

odmerki R03BA02 Budezonid

MEDA Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 13,76 NDC 20.5.2011 generično

106763

Budenofalk 2 mg/odmerek rektalna pena, škatla z 1

tlačnim vsebnikom z odmernim ventilom z 1,2 g

rektalne pene A07EA06 Budezonid

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 69,86 NDC 25.11.2011 originalno

106771

Budenofalk 2 mg/odmerek rektalna pena, škatla z 2

tlačnima vsebnikoma z odmernim ventilom z 1,2 g

rektalne pene A07EA06 Budezonid

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 139,05 NDC 25.11.2011 originalno

013145

Budenofalk 3 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem

omotu) A07EA06 Budezonid

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 87,88 NDC 25.11.2011 originalno

075663

Budiair 200 mikrogramov inhalacijska raztopina pod

tlakom, škatla s tlačnim vsebnikom z 200 odmerki in

sproţilcem-nastavkom za inhaliranje Jet R03BA02 Budezonid

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., Rp 15,75 NDC 9.12.2011 generično

075655

Budiair 200 mikrogramov inhalacijska raztopina pod

tlakom, škatla s tlačnim vsebnikom z 200 odmerki in

standardnim sproţilcem R03BA02 Budezonid

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., Rp 16,57 NDC 9.12.2011 generično

092312

BUPRENORFIN ALKALOID-INT 0,4 mg podjezične

tablete, škatla s 70 tabletami (10 x 7 tablet v

pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 29,99 NDC 30.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 31 / 265

Page 32: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

092320

BUPRENORFIN ALKALOID-INT 0,4 mg podjezične

tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem

omotu) N07BC01 Buprenorfin ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 8,82 NDC 30.6.2011 generično

092347

BUPRENORFIN ALKALOID-INT 2 mg podjezične

tablete, škatla s 70 tabletami (10 x 7 tablet v

pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 43,20 NDC 30.6.2011 generično

092355

BUPRENORFIN ALKALOID-INT 2 mg podjezične

tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem

omotu) N07BC01 Buprenorfin ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 17,47 NDC 30.6.2011 generično

092371

BUPRENORFIN ALKALOID-INT 8 mg podjezične

tablete, škatla s 70 tabletami (10 x 7 tablet v

pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 170,18 NDC 30.6.2011 generično

092380

BUPRENORFIN ALKALOID-INT 8 mg podjezične

tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem

omotu) N07BC01 Buprenorfin ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 68,47 NDC 30.6.2011 generično

067199

BUSCOPAN 10 mg obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (1 x 20 tablet v pretisnem omotu) A03BB01 Butilskopolamin

Boehringer Ingelheim

International GmbH, BRp 2,99 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

067237 BUSCOPAN AMP 5x1ml/20mg A03BB01 Butilskopolamin Farmadent d.o.o. 1,86 NDC 8.4.2011 originalno

126330

Bydureon 2 mg prašek in topilo za suspenzijo s

podaljšanim sproščanjem za injiciranje, 4 enoodmerni

seti (1 viala + 1 injekcijska brizga) A10BX04 eksenatid

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 95,44 NDC 12.10.2011 originalno

015970

Byetta 10 mikrogramov raztopina za injiciranje,

napolnjen injekcijski peresnik, 1 napolnjen injekcijski

peresnik A10BX04 Eksenatid

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 93,59 NDC 3.2.2011 originalno

015890

Byetta 5 mikrogramov raztopina za injiciranje,

napolnjen injekcijski peresnik, 1 napolnjen injekcijski

peresnik A10BX04 Eksenatid

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 93,59 NDC 3.2.2011 originalno

115711

Byol 1,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,50 NDC 3.6.2011 generično

060674

Byol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,96 NDC 16.6.2011 generično

115720

Byol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,94 NDC 3.6.2011 generično

115738

Byol 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,73 NDC 3.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 32 / 265

Page 33: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

060666

Byol 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,66 NDC 16.6.2011 generično

115746

Byol 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,65 NDC 3.6.2011 generično

039004

CADUET 10 mg/10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C10BX03

Atorvastatin in

amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 14,18 NDC 9.12.2011 originalno

038989

CADUET 5 mg/10 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10BX03

Atorvastatin in

amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 13,53 NDC 9.12.2011 originalno

010723

CAELYX 2 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje, škatla z eno vialo s 25 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Janssen Cilag

International NV,

Belgija H 1.146,81 NDC 28.4.2011 originalno

010715

CAELYX 2 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje, škatla z eno vialo z 10 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Janssen Cilag

International NV,

Belgija H 485,04 NDC 28.4.2011 originalno

082686

Calciumfolinat Ebewe 10 mg/ml raztopina za

injiciranje ali infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml

raztopine V03AF03 Kalcijev folinat

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 77,73 NDC 26.8.2011 generično

082732

Calciumfolinat Ebewe 15 mg trde kapsule, škatla z 20

kapsulami v polipropilenskem vsebniku V03AF03 Kalcijev folinat

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H/Rp 56,35 NDC 26.8.2011 generično

002712

Calpol 120 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s

steklenico s 140 ml suspenzije in dvodelno merilno

ţličko N02BE01 Paracetamol

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, Roxboroug BRp 2,42 NDC 25.11.2011 originalno

002739

Calpol 250 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s

steklenico s 100 ml suspenzije in dvodelno merilno

ţličko N02BE01 Paracetamol

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, Roxboroug BRp 2,63 NDC 25.11.2011 originalno

032530

Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 polipropilensko vialo s 15 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

Pfizer Luxembourg

SARL, H 610,70 NDC 9.12.2011 originalno

042110

Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 polipropilensko vialo s 5 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

Pfizer Luxembourg

SARL, H 208,04 NDC 9.12.2011 originalno

042129

Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 polipropilensko vialo z 2 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

Pfizer Luxembourg

SARL, H 83,82 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 33 / 265

Page 34: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

013358

CANCIDAS 50 mg prašek za pripravo koncentrata za

pripravo raztopine za infundiranje, škatla z eno vialo s

praškom J02AX04 Kaspofungin

Merck Sharp &

Dohme Ltd, V.Britanija H 496,49 NDC 14.4.2011 originalno

013366

CANCIDAS 70 mg prašek za pripravo koncentrata za

pripravo raztopine za infundiranje, škatla z eno vialo s

praškom J02AX04 Kaspofungin

Merck Sharp &

Dohme Ltd, V.Britanija H 629,09 NDC 14.4.2011 originalno

079715

Candea 16 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,33 NDC 16.6.2011 generično

079740

Candea 32 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 14,73 NDC 16.6.2011 generično

079685

Candea 4 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 8,01 NDC 16.6.2011 generično

079693

Candea 8 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 10,53 NDC 16.6.2011 generično

106780

Candea HCT 16 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (7 x 4 tablete v pretisnem omotu) C09DA06

Kandesartan in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,33 NDC 16.6.2011 generično

106801

Candea HCT 8 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (7 x 4 tablete v pretisnem omotu) C09DA06

Kandesartan in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 10,80 NDC 16.6.2011 generično

015407

Canesten 10 mg/g dermalni prašek, škatla s

plastičnim vsebnikom s 30 g praška D01AC01 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 4,17 NDC 9.12.2011 originalno

015369 Canesten 10 mg/g krema, škatla s tubo z 20 g kreme D01AC01 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 3,22 NDC 9.12.2011 originalno

015393

Canesten 10 mg/ml dermalna raztopina , škatla s

plastičnim vsebnikom z 20 ml raztopine D01AC01 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 2,05 NDC 9.12.2011 originalno

018031

Canesten 10 mg/ml dermalno pršilo, raztopina, škatla

s plastičnim vsebnikom (z zaporko s pršilnim

ventilom) s 30 ml raztopine D01AC01 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 4,17 NDC 9.12.2011 originalno

022349

Canesten3 20 mg/g vaginalna krema, škatla s tubo z

20 g vaginalne kreme in 3 aplikatorji G01AF02 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 4,86 NDC 9.12.2011 originalno

018058

Canesten3 200 mg vaginalne tablete, škatla s 3

vaginalnimi tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem

omotu) in 1 aplikatorjem G01AF02 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 4,86 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 34 / 265

Page 35: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

023450

Canifug 10 mg/1 ml dermalno pršilo, raztopina, škatla

s steklenico z mehanskim razpršilnikom s 30 ml

raztopine D01AC01 Klotrimazol

Dr. August Wolff

GmbH&Co. KG

Arzneimittel, BRp 2,63 NDC 25.11.2011 generično

015237 Carbaglu 200 mg disperzibilne tablete, 5 tablet A16AA05

Kargluminska

kislina

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija Rp 447,53 NDC 20.10.2009 originalno

015075 Carbaglu 200 mg disperzibilne tablete, 60 tablet A16AA05

Kargluminska

kislina

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija Rp 5.082,00 1.10.2007 originalno

037788

Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml

koncentrata L01XA02 Karboplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 68,50 NDC 14.6.2011 generično

037796

Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 45 ml

koncentrata L01XA02 Karboplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 192,07 NDC 14.6.2011 generično

037826

Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml

koncentrata L01XA02 Karboplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 23,65 NDC 14.6.2011 generično

012947

CARBOPLATIN PLIVA 10 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje , škatla z 1 vialo s 15 ml

koncentrata L01XA02 Karboplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 75,76 NDC 8.6.2011 generično

116440

Cardide SR 1,5 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C03BA11 Indapamid Teva Pharma B.V., Rp 3,58 NDC 11.3.2011 generično

116459

Cardide SR 1,5 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C03BA11 Indapamid Teva Pharma B.V., Rp 6,99 NDC 11.3.2011 generično

116432

Cardide SR 1,5 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C03BA11 Indapamid Teva Pharma B.V., Rp 2,57 NDC 11.3.2011 generično

116467

Cardide SR 1,5 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C03BA11 Indapamid Teva Pharma B.V., Rp 11,71 NDC 11.3.2011 generično

038385

Cardiopirin 100 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina PharmaSwiss d.o.o., Rp 1,55 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

013307

CARDURA XL 4 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,20 NDC 9.12.2011 originalno

013331

CARDURA XL 8 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 17,40 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 35 / 265

Page 36: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

067814

Carvedigamma 12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 3,78 NDC 25.11.2011 generično

067881

Carvedigamma 25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 4,81 NDC 25.11.2011 generično

067466

Carvedigamma 6,25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 2,92 NDC 25.11.2011 generično

019577

Casodex 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

AstraZeneca UK

Limited, Rp/Spec 121,88 NDC 4.10.2011 originalno

085472

Casodex 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

AstraZeneca UK

Limited, Rp/Spec 55,95 NDC 4.10.2011 originalno

095222

Caverject 20 µg prašek in vehikel za ratopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 injekcijsko

brizgo z vehiklom, 2 injekcijskima iglama in 2

krpicama prepojenima z alkoholom G04BE01 Alprostadil

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 9,07 NDC 9.12.2011 originalno

095230

Caverject 10 µg prašek in vehikel za ratopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, injekcijsko

brizgo z vehiklom, 2 injekcijski igli in 2 krpicama

prepojenima z alkoholom G04BE01 Alprostadil

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 9,07 NDC 9.12.2011 originalno

030627

Ceclor 125 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo,

škatla s plastenko z zrnci za pripravo 100 ml

peroralne suspenzije J01DC04 Cefaklor Phadisco Ltd., Rp 4,24 NDC 4.10.2011 originalno

030686

Ceclor 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo,

škatla s plastenko z zrnci za pripravo 100 ml

peroralne suspenzije J01DC04 Cefaklor Phadisco Ltd., Rp 6,73 NDC 4.10.2011 originalno

061832

Cedax 36 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo,

škatla s stekleničko s 15 g praška in odmerno ţličko J01DD14 Ceftibuten

Schering-Plough

Europe, Rp 13,41 NDC 14.4.2011 originalno

061840

Cedax 400 mg kapsule, škatla s 5 kapsulami (1 x 5

kapsul v dvojnem traku) J01DD14 Ceftibuten

Schering-Plough

Europe, Rp 12,44 NDC 14.4.2011 originalno

031640

CEFALEKSIN PLIVA 1 g filmsko obloţene tablete,

škatla s 16 tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu) J01DB01 Cefaleksin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,57 NDC 8.6.2011 generično

031631

CEFALEKSIN PLIVA 500 mg trde kapsule, škatla s

16 kapsulami (2 x 8 kapsul v pretisnem omotu) J01DB01 Cefaleksin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 5,05 NDC 8.6.2011 generično

022640

Cefamezin 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z eno vialo s 1051,5 mg praška J01DB04 Cefazolin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 5,45 NDC 8.6.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 36 / 265

Page 37: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

125040

Cefepim Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami (20 ml) s praškom J01DE01 Cefepim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 78,74 NDC 22.6.2011 generično

125059

Cefepim Kabi 2 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami (20 ml) s praškom J01DE01 Cefepim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 147,48 NDC 22.6.2011 generično

016004

Cefotaksim Lek 1 g prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom J01DD01 Cefotaksim

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 6,20 NDC 16.6.2011 generično

016012

Cefotaksim Lek 2 g prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom J01DD01 Cefotaksim

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 13,17 NDC 16.6.2011 generično

097659

Ceftazidim Kabi 1000 mg prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom J01DD02 Ceftazidim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 7,62 NDC 7.3.2011 generično

097667

Ceftazidim Kabi 1000 mg prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 10 vialami s praškom J01DD02 Ceftazidim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 77,57 NDC 7.3.2011 generično

097675

Ceftazidim Kabi 2000 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 steklenico s

praškom J01DD02 Ceftazidim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 14,97 NDC 7.3.2011 generično

097683

Ceftazidim Kabi 2000 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 steklenicami s

praškom J01DD02 Ceftazidim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 133,91 NDC 7.3.2011 generično

128546

Ceftazidim Mylan 1 g prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01DD02 Ceftazidim Mylan S.A.S, H 7,04 NDC 2.12.2011 generično

092401

Ceftriakson Lek 1 g prašek za raztopino za injiciranje

ali infundiranje, škatla z 10 x 1 vialo s praškom J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 85,24 NDC 16.6.2011 generično

092410

Ceftriakson Lek 2 g prašek za raztopino za injiciranje

ali infundiranje, škatla s 5 x 1 vialo s praškom J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 77,01 NDC 16.6.2011 generično

028444

CEFZIL 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01DC10 Cefprozil

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 9,22 NDC 9.12.2011 originalno

028460

CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo,

škatla s plastenko z zrnci za pripravo 60 ml

suspenzije in merilno ţličko J01DC10 Cefprozil

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 18,77 NDC 9.12.2011 originalno

028452

CEFZIL 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01DC10 Cefprozil

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 17,31 NDC 9.12.2011 originalno

069167

Celebrex 100 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami

(3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AH01 Celekoksib

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 6,86 NDC 9.12.2011 originalno

126225

Celebrex 200 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami

(3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AH01 Celekoksib

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 13,91 NDC 4.10.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 37 / 265

Page 38: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

022780

Celebrex 200 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami

(2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AH01 Celekoksib

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,07 NDC 9.12.2011 originalno

011967

CellCept 250 mg kapsule, škatla s 100 kapsulami (10

x 10 kapsul v pretisnem omotu) L04AA06

Mikofenolna

kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 110,16 NDC 2.12.2010 originalno

018902

CellCept 500 mg prašek za koncentrat za raztopino

za infundiranje, 4 viale L04AA06

Mikofenolna

kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 68,99 NDC 2.12.2010 originalno

011940

CellCept 500 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) L04AA06

Mikofenolna

kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 110,16 NDC 2.12.2010 originalno

041173

Celomix 15 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

Actavis Group PTC

ehf., Rp 4,91 NDC 2.12.2010 generično

027626

Celsentri 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami v pretisnih omotih J05AX09 Maravirok

ViiV Healthcare UK

Ltd., Velika Britanija Rp/Spec 729,89 NDC 8.4.2011 originalno

027634

Celsentri 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami v pretisnih omotih J05AX09 Maravirok

ViiV Healthcare UK

Ltd., Velika Britanija Rp/Spec 729,89 NDC 8.4.2011 originalno

015288

CEPROTIN 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1

pretočna igla, 1 filtrska igla B01AD12 Protein C Baxter AG, Avstrija ZZ 1.801,33 NDC 5.4.2011 originalno

015253

CEPROTIN 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1

pretočna igla, 1 filtrska igla B01AD12 Protein C Baxter AG, Avstrija ZZ 915,72 NDC 5.4.2011 originalno

028070

Cerazette 75 mikrogramov filmsko obloţene tablete,

škatla s 84 tabletami (3 x 28 tablet v pretisnem

omotu) G03AC09 Dezogestrel N.V. Organon, Rp 16,60 NDC 14.4.2011 originalno

027979

Cerazette 75 mikrogramov filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem

omotu) G03AC09 Dezogestrel N.V. Organon, Rp 6,44 NDC 14.4.2011 originalno

007919

Cerezyme 200 enot prašek za koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z eno vialo s

praškom A16AB02 Imigluceraza

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska ZZ NDC 29.4.2011 originalno

080055

Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z eno vialo s

praškom A16AB02 Imigluceraza

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska ZZ NDC 29.4.2011 originalno

016616

CERSON 5 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05CD02 Nitrazepam Belupo, d.o.o., Rp 0,75 NDC 9.12.2011 generično

077917

Certican 0,25 mg disperzibilne tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) L04AA18 Everolimus

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 106,66 NDC 2.12.2011 originalno

077933

Certican 0,25 mg tablete , škatla s 60 tabletami (6 x

10 tablet v pretisnem omotu) L04AA18 Everolimus

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 106,66 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 38 / 265

Page 39: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

077968

Certican 0,5 mg tablete , škatla s 60 tabletami (6 x 10

tablet v pretisnem omotu) L04AA18 Everolimus

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 212,05 NDC 2.12.2011 originalno

035912

Cetirizin Lek 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,28 NDC 16.6.2011 generično

035920

Cetirizin Lek 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,61 NDC 16.6.2011 generično

008524

Cetrotide 0,25 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo po 1 ml vode za injekcije in

priborom za injiciranje (2 injekcijski igli in 2 krpici

prepojeni z alkoholom) H01CC02 Cetroreliks

Serono Europe

Limited, V.Britanija H 35,13 NDC 2.2.2011 originalno

009709

Cetrotide 3 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo po 3 ml vode za injekcije in

priborom za injiciranje (2 injekcijski igli in 2 krpici

prepojeni z alkoholom) H01CC02 Cetroreliks

Serono Europe

Limited, V.Britanija H 216,09 NDC 2.2.2011 originalno

043605

Cezera 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE09 Levocetirizin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,81 NDC 8.6.2011 generično

040525

Chirocaine 2,5 mg/ml raztopina za

injiciranje/koncentrat za raztopino za , škatla z 10

polipropilenskimi ampulami z 10 ml raztopine N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., ZZ 34,70 NDC 2.12.2011 originalno

040541

Chirocaine 5 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat

za raztopino za , škatla z 10 polipropilenskimi

ampulami z 10 ml raztopine N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., ZZ 39,18 NDC 2.12.2011 originalno

040584

Chirocaine 7,5 mg/ml raztopina za

injiciranje/koncentrat za raztopino za , škatla z 10

polipropilenskimi ampulami z 10 ml raztopine N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., ZZ 61,91 NDC 2.12.2011 originalno

042056

Cholestagel 625 mg filmsko obloţene tablete,

plastenka s 180 tabletami brez zunanje ovojnine C10AC04 Holesevelam

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska Rp/Spec 120,99 NDC 7.3.2011 originalno

042048

Cholestagel 625 mg filmsko obloţene tablete,

plastenka s 180 tabletami z zunanjo ovojnino C10AC04 Holesevelam

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska Rp/Spec 120,99 NDC 7.3.2011 originalno

074616

CIKLOSPORIN ALKALOID-INT 100 mg mehke

kapsule, škatla s 50 kapsulami (10 x 5 kapsul v

pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin ALKALOID-INT d.o.o., H/Rp 110,22 NDC 30.6.2011 generično

114146

CIKLOSPORIN ALKALOID-INT 100 mg/ml peroralna

raztopina , škatla z 1 steklenico s 50 ml raztopine L04AD01 Ciklosporin ALKALOID-INT d.o.o., H/Rp 111,14 NDC 14.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 39 / 265

Page 40: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

074683

CIKLOSPORIN ALKALOID-INT 25 mg mehke

kapsule, škatla s 50 kapsulami (10 x 5 kapsul v

pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin ALKALOID-INT d.o.o., H/Rp 30,70 NDC 30.6.2011 generično

074730

CIKLOSPORIN ALKALOID-INT 50 mg mehke

kapsule, škatla s 50 kapsulami (10 x 5 kapsul v

pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin ALKALOID-INT d.o.o., H/Rp 57,23 NDC 30.6.2011 generično

001880

Cilazil 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA08 Cilazapril Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,51 NDC 8.6.2011 originalno

001899

Cilazil 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA08 Cilazapril Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,47 NDC 8.6.2011 originalno

001902

Cilazil 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA08 Cilazapril Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,64 NDC 8.6.2011 originalno

062669

Cilest 0,25 mg/0,035 mg tablete, škatla z 21 tabletami

(1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA11

Norgestimat in

estrogen

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 3,65 NDC 28.4.2011 originalno

087882

CILOXAN 3 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z

1 kapalnim vsebnikom s 5 ml raztopine S01AX13 Ciprofloksacin

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 3,30 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

094153

Cimzia 200 mg raztopina za injiciranje, 2 injekcijski

brizgi in 2 alkoholna zloţenca L04AB05

certolizumab

pegol

UCB Pharma SA,

Belgija Rp/Spec NDC 16.5.2011 originalno

094161

Cimzia 200 mg raztopina za injiciranje, 3 pakiranja po

2 injekcijski brizgi in po 2 alkoholna zloţenca L04AB05

certolizumab

pegol

UCB Pharma SA,

Belgija Rp/Spec 2.760,05 NDC 24.1.2011 originalno

040096

CIPRALEX 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp 16,07 NDC 25.11.2011 originalno

022101

Cipramil 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp 12,17 NDC 25.11.2011 originalno

022594

Cipramil 20 mg koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 0,5 ml koncentrata N06AB04 Citalopram

Lundbeck Pharma

d.o.o., ZZ 16,03 NDC 25.11.2011 originalno

010138

Ciprinol 100 mg koncentrat za raztopino za

infundiranje , škatla s 5 ampulami z 10 ml koncentrata J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 42,14 NDC 8.6.2011 generično

001198

Ciprinol 200 mg/100 ml raztopina za infundiranje ,

škatla z eno vialo po 100 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 9,16 NDC 8.6.2011 generično

037044

Ciprinol 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,53 NDC 8.6.2011 generično

009482

Ciprinol 400 mg/200 ml raztopina za infundiranje ,

škatla z eno vialo po 200 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 15,87 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 40 / 265

Page 41: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

040398

Ciprinol 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,57 NDC 8.6.2011 generično

055336

Ciprinol 750 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 16,87 NDC 8.6.2011 generično

075256

Ciprobay 200 mg/100 ml raztopina za infundiranje,

škatla s steklenico s 100 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., H 12,99 NDC 9.12.2011 originalno

015628

Ciprobay 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., Rp 5,13 NDC 9.12.2011 originalno

074209

Ciprobay 400 mg/200 ml raztopina za infundiranje,

škatla s steklenico z 200 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., H 22,58 NDC 9.12.2011 originalno

022454

Ciprobay 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., Rp 10,17 NDC 9.12.2011 originalno

065765

Ciprobay 750 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., Rp 23,81 NDC 9.12.2011 originalno

051357

Ciprofloksacin Claris 2 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 1 steklenico z 200 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

Claris Lifesciences UK

Limited, H 17,09 NDC 4.10.2011 generično

051306

Ciprofloksacin Claris 2 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

Claris Lifesciences UK

Limited, H 9,53 NDC 4.10.2011 generično

026484

Ciprofloksacin Lek 200 mg/ 100 ml raztopina za

infundiranje, škatla s 5 vialami s 100 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 44,77 NDC 16.6.2011 generično

086002

Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,53 NDC 16.6.2011 generično

026476

Ciprofloksacin Lek 400 mg/ 200 ml raztopina za

infundiranje, škatla s 5 vialami z 200 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 77,85 NDC 16.6.2011 generično

086029

Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 6,57 NDC 16.6.2011 generično

086045

Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 16,87 NDC 16.6.2011 generično

121274

Ciprofloksacin Pfizer 250 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 6,77 NDC 9.12.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 41 / 265

Page 42: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

121282

Ciprofloksacin Pfizer 500 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 12,88 NDC 9.12.2011 generično

121290

Ciprofloksacin Pfizer 750 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 27,87 NDC 9.12.2011 generično

080268

Ciprum 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,53 NDC 8.6.2011 generično

090158

Ciprum 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,78 NDC 8.6.2011 generično

090166

Ciprum 750 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 16,87 NDC 8.6.2011 generično

028398

CISPLATIN PLIVA 0,5 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata L01XA01 Cisplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 26,95 NDC 8.6.2011 generično

028371

CISPLATIN PLIVA 0,5 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 10 vialami z 20 ml

koncentrata L01XA01 Cisplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 60,45 NDC 8.6.2011 generično

125610

Citafort 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,31 NDC 28.7.2011 generično

125636

Citafort 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 15,87 NDC 28.7.2011 generično

125644

Citafort 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,81 NDC 28.7.2011 generično

026077

Citalon 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 6,12 NDC 16.6.2011 generično

026050

Citalon 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 3,58 NDC 16.6.2011 generično

026166

Citalon 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 13,37 NDC 16.6.2011 generično

026115

Citalon 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 6,92 NDC 16.6.2011 generično

026182

Citalon 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 8,63 NDC 16.6.2011 generično

045020

Citalopram Torrex 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., Rp 3,34 NDC 22.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 42 / 265

Page 43: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

045039

Citalopram Torrex 20 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., Rp 6,45 NDC 22.6.2011 generično

045047

Citalopram Torrex 40 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., Rp 6,81 NDC 22.6.2011 generično

070920

Citalox 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Generics UK Ltd., Rp 6,98 NDC 5.4.2011 generično

071978

Claritine 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) R06AX13 Loratadin

Schering-Plough

Europe, Rp 6,60 NDC 14.4.2011 originalno

062995

Claritine 5 mg/5 ml sirup, škatla s stekleničko s 120

ml sirupa in merilno ţličko R06AX13 Loratadin

Schering-Plough

Europe, BRp 2,64 NDC 14.4.2011 originalno

038121

Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskami brizgami z 1 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 85,75 NDC 17.3.2011 originalno

007293

Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima

injekcijskama brizgama z 1 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 17,47 NDC 17.3.2011 originalno

047589

Clexane 12.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskami brizgami z 0,8 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 112,61 NDC 17.3.2011 originalno

054500

Clexane 15.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskami brizgami z 1 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 140,60 NDC 17.3.2011 originalno

038130

Clexane 2.000 anti- Xa i.e./0,2 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskami brizgami z 0,2 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 21,41 NDC 17.3.2011 originalno

007153

Clexane 2.000 anti- Xa i.e./0,2 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima

injekcijskama brizgama z 0,2 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 4,38 NDC 17.3.2011 originalno

038253

Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskami brizgami z 0,4 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 38,07 NDC 17.3.2011 originalno

007161

Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima

injekcijskama brizgama z 0,4 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 8,55 NDC 17.3.2011 originalno

038270

Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskami brizgami z 0,6 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 55,77 NDC 17.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 43 / 265

Page 44: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

007250

Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima

injekcijskama brizgama z 0,6 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 11,39 NDC 17.3.2011 originalno

038300

Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskami brizgami z 0,8 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 67,53 NDC 17.3.2011 originalno

007285

Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima

injekcijskama brizgama z 0,8 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 13,78 NDC 17.3.2011 originalno

093874

Climara 100 mikrogramov/24 ur transdermalni obliţ,

škatla s 4 transdermalnimi obliţi (4x1 obliţ v zaščitni

vrečki) G03CA03 Estradiol

Bayer Schering

Pharma AG Rp 8,36 NDC 9.12.2011 originalno

093866

Climara 50 mikrogramov/24 ur transdermalni obliţ,

škatla s 4 transdermalnimi obliţi (4 x 1 obliţ v zaščitni

vrečki) G03CA03 Estradiol

Bayer Schering

Pharma AG Rp 5,50 NDC 9.12.2011 originalno

021946

Climen obloţene tablete, škatla z 21 tabletami (11

belih in 10 roţnatih tablet v pretisnem omotu) G03HB01

Ciproteron in

estrogen

Bayer Schering

Pharma AG Rp 5,46 NDC 9.12.2011 originalno

077798

Clivarin 1432 i.e. anti-Xa/0,25 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami po 0,25 ml raztopine B01AB08 Reviparin

Abbott Laboratories

d.o.o., H/Rp 41,57 NDC 2.12.2011 originalno

030481

Clivarin 3436 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami po 0,6 ml raztopine B01AB08 Reviparin

Abbott Laboratories

d.o.o., H/Rp 57,89 NDC 2.12.2011 originalno

020389

Clivarin 5726 i.e. anti-Xa/ml raztopina za injiciranje,

škatla s 5 večodmernimi steklenimi vialami s 6 ml

raztopine B01AB08 Reviparin

Abbott Laboratories

d.o.o., H/Rp 276,79 NDC 2.12.2011 originalno

102539

Clopigamma 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

84 tabletami (7 x 12 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 58,06 NDC 30.12.2010 generično

102520

Clopigamma 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 17,86 NDC 25.11.2011 generično

059420

Clopixol 10 mg filmsko obloţene tablete, 100 tablet v

polipropilenskem vsebniku N05AF05 Zuklopentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp/Spec 11,50 NDC 25.11.2011 originalno

107751

Clopixol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami v HDPE vsebniku z za otroke varno navojno

zaporko N05AF05 Zuklopentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp/Spec 11,50 NDC 25.11.2011 originalno

040347

Clopixol Depot 200 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine N05AF05 Zuklopentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., ZZ 39,57 NDC 25.11.2011 originalno

059374

Clopixol-Acuphase 50 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine N05AF05 Zuklopentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., ZZ 32,29 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 44 / 265

Page 45: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

012734

CoAprovel 150 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA04

Irbesartan in

diuretiki

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 14,98 NDC 17.3.2011 originalno

012742

CoAprovel 300 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA04

Irbesartan in

diuretiki

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 20,16 NDC 17.3.2011 originalno

008397

CoAprovel 300 mg/25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA04

Irbesartan in

diuretiki

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 20,16 NDC 17.3.2011 originalno

042030

COAXIL 12,5 mg obloţene tablete, škatla z 90

tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu) N06AX14 Tianeptin Servier Pharma d.o.o., Rp 22,78 NDC 17.3.2011 originalno

029521

Co-Berlipril 10 mg/25 mg tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

BERLIN-CHEMIE AG

(MENARINI GROUP), Rp 9,95 NDC 20.5.2011 generično

029513

Co-Berlipril 10 mg/25 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

BERLIN-CHEMIE AG

(MENARINI GROUP), Rp 3,96 NDC 20.5.2011 generično

030090

Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 19,35 NDC 2.12.2011 originalno

030104

Co-Diovan 160 mg/25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 19,35 NDC 2.12.2011 originalno

015750

Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 29,59 NDC 2.12.2011 originalno

015768

Co-Diovan 320 mg/25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 32,67 NDC 2.12.2011 originalno

030112

Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 15,52 NDC 2.12.2011 originalno

068411

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko,

raztopina, škatla s plastenko s 5 ml raztopine S01ED51

Timolol,

kombinacije

Allergan

Pharmaceuticals

Ireland, Rp 11,01 NDC 25.11.2011 originalno

006661

COMBIVIR 450mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) J05AR01

Zidovudin in

lamivudin

ViiV Healthcare UK

Ltd., Velika Britanija H/Rp 312,56 NDC 8.4.2011 originalno

105864

Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kapsule, škatla s 30

kapsulami v plastenki G04CA52

Tamsulozin in

dutasterid GSK d.o.o., Rp 28,07 NDC 8.4.2011 originalno

004979

Comtan 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko po 30 tablet N04BX02 Entakapon

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 24,23 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 45 / 265

Page 46: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

020150

CONCERTA 18 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s plastenko z za otroke varno

zaporko s 30 tabletami in sušilom N06BA04 Metilfenidat

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 30,52 NDC 28.4.2011 originalno

020290

CONCERTA 36 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s plastenko z za otroke varno

zaporko s 30 tabletami in sušilom N06BA04 Metilfenidat

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 36,50 NDC 28.4.2011 originalno

020320

CONCERTA 54 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s plastenko z za otroke varno

zaporko s 30 tabletami in sušilom N06BA04 Metilfenidat

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 51,80 NDC 28.4.2011 originalno

011584

Concor 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 4,71 NDC 17.3.2011 originalno

011444

Concor 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 4,38 NDC 17.3.2011 originalno

094455

Concor COR 1,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 1,84 NDC 17.3.2011 originalno

024252

Concor COR 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 4,71 NDC 17.3.2011 originalno

024236

Concor COR 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 3,25 NDC 17.3.2011 originalno

094463

Concor COR 3,75 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 4,05 NDC 17.3.2011 originalno

024244

Concor COR 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 4,71 NDC 17.3.2011 originalno

094471

Concor COR 7,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 5,87 NDC 17.3.2011 originalno

058572

Co-Nebilet 5 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C07BB

Selektivni

zaviralci

adrenergičnih

receptorjev

beta in tiazidi

Menarini International

O.L.S.A., Rp 9,75 NDC 20.5.2011 originalno

028657

CONET 500 mg/500 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla s 25 vialami s praškom J01DH51

Imipenem in

zaviralci

laktamaz beta

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., H 326,47 NDC 14.4.2011 originalno

023485

Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, Rp 9,29 NDC 25.11.2011 originalno

023507

Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, Rp 4,70 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 46 / 265

Page 47: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

089842

Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, Rp 4,20 NDC 25.11.2011 originalno

091413

Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, Rp 6,08 NDC 25.11.2011 originalno

050105

Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, H 6,36 NDC 25.11.2011 originalno

011711

Copaxone 20 mg/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 28 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami L03AX13

Glatiramer

acetat

Teva Pharmaceuticals

Ltd., Rp 837,21 NDC 8.6.2011 originalno

050881

COPEGUS 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko s 168 tabletami J05AB04 Ribavirin

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 608,72 NDC 2.12.2010 originalno

008303

Cordarone 200 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x

10 tablet v pretisnem omotu) C01BD01 Amiodaron Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 19,22 NDC 17.3.2011 originalno

008060

Cordarone 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 6 ampulami s 3 ml raztopine C01BD01 Amiodaron Sanofi-Aventis d.o.o., ZZ 29,03 NDC 17.3.2011 originalno

020486

Cordipin retard 20 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem , škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,32 NDC 8.6.2011 generično

013560

Cordipin XL 40 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem , škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,02 NDC 8.6.2011 generično

094510

Coripren 10 mg/10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C09BB02

Enalapril in

lerkanidipin

Recordati Ireland

Limited, Rp 40,14 NDC 6.1.2011 originalno

094501

Coripren 10 mg/10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09BB02

Enalapril in

lerkanidipin

Recordati Ireland

Limited, Rp 14,10 NDC 6.1.2011 originalno

094536

Coripren 20 mg/10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C09BB02

Enalapril in

lerkanidipin

Recordati Ireland

Limited, Rp 45,58 NDC 6.1.2011 originalno

094595

Coripren 20 mg/10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09BB02

Enalapril in

lerkanidipin

Recordati Ireland

Limited, Rp 15,42 NDC 6.1.2011 originalno

005738

Coryol 12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,52 NDC 8.6.2011 generično

006300

Coryol 25 mg tablete , škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,14 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 47 / 265

Page 48: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

034053

Coryol 3,125 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,32 NDC 8.6.2011 generično

019119

Coryol 6,25 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,81 NDC 8.6.2011 generično

002666

COSOPT 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko,

raztopina, škatla z OCUMETER PLUS kapalno

plastenko s 5 ml raztopine S01ED51

Timolol,

kombinacije

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 14,29 NDC 14.4.2011 originalno

045080

COSOPT brez konzervansa 20 mg/ml + 5 mg/ml

kapljice za oko, raztopina,, škatla s 60 enoodmernimi

vsebniki z 0,2 ml raztopine (4 x 15 enoodmernih

vsebnikov v vrečki) S01ED51

Timolol,

kombinacije

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 24,89 IVDC 8.7.2011 31.12.2011 originalno

104400

Coupet 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 13,90 NDC 16.6.2011 generično

104426

Coupet 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 20,53 NDC 16.6.2011 generično

104434

Coupet 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 30,49 NDC 16.6.2011 generično

104450

Coupet 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,53 NDC 16.6.2011 generično

012289

Cozaar 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 23,17 NDC 14.4.2011 originalno

059498

Cozaar 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 14,66 IVDC 24.1.2011 1.10.2011** originalno

040592

CRESTOR 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

AstraZeneca UK

Limited, Rp 19,15 NDC 4.10.2011 originalno

040614

CRESTOR 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

AstraZeneca UK

Limited, Rp 29,18 NDC 4.10.2011 originalno

040703

CRESTOR 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

AstraZeneca UK

Limited, Rp 40,37 NDC 4.10.2011 originalno

097691

CRESTOR 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

AstraZeneca UK

Limited, Rp 13,52 NDC 4.10.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 48 / 265

Page 49: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

007820

CUBICIN 350 mg prašek za koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo J01XX09 Daptomicin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H 84,06 NDC 2.12.2011 originalno

007897

CUBICIN 500 mg prašek za koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo J01XX09 Daptomicin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H 116,14 NDC 2.12.2011 originalno

010375

CUROSURF 80 mg/ml suspenzija za

endotraheopulmonalno vkapavanje, škatla z 2

vialama z 1,5 ml suspenzije R07AA02

Naravni

fosfolipidi

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., H 961,54 NDC 9.12.2011 originalno

054186

Cyanokit 2,5 g prašek za raztopino za infundiranje, 2

viali, 1 komplet za infundiranje, 2 napravi za prenos, 1

kratek kateter V03AB33

hidroksokobala

min

Merck Santé S.A.S.,

Francija ZZ 620,93 NDC 17.3.2011 originalno

055999

Cyclo-Progynova obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (11 belih in 10 svetlo rjavih tablet v

pretisnem omotu) G03FB01

Norgestrel in

estrogen

Bayer Schering

Pharma AG Rp 2,08 NDC 9.12.2011 originalno

064661

CYMBALTA 30 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z 28 kapsulami N06AX21 Duloksetin

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 16,92 NDC 3.2.2011 originalno

064688

CYMBALTA 60 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z 28 kapsulami N06AX21 Duloksetin

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 25,71 NDC 3.2.2011 originalno

072591

Cynt 0,2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 ali 1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Abbott Products

GmbH Rp NDC 8.6.2011 originalno

072605

Cynt 0,3 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 ali 1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Abbott Products

GmbH Rp NDC 8.6.2011 originalno

072613

Cynt 0,4 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 ali 1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Abbott Products

GmbH Rp NDC 8.6.2011 originalno

016233

CYSTADANE 1 g peroralni prašek, škatla s steklenico

s 180 g praška in tremi merilnimi ţličkami (1g, 150mg,

100mg) A16AA06 Betain

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija Rp/Spec 531,17 NDC 20.10.2009 originalno

015164 Cystagon 150 mg trde kapsule, 100 kapsul A16AA04 Merkaptamin

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija H/Rp 303,58 NDC 25.11.2011 originalno

015148 Cystagon 50 mg trde kapsule, 100 kapsul A16AA04 Merkaptamin

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija H/Rp 127,71 NDC 20.10.2009 originalno

056766

CYTOSAR 1 g prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom L01BC01 Citarabin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 31,32 NDC 25.11.2011 originalno

094196

CYTOTECT 50 i.e./ ml raztopina za inf. 10

ml 1 st J06BB09

Humani

imunoglobulini

proti

citomegalovirus

u

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 153,66 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 49 / 265

Page 50: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

072800

CYTOTECT 50 i.e./ ml raztopina za inf. 50

ml 1 st J06BB09

Humani

imunoglobulini

proti

citomegalovirus

u

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 745,59 NDC 25.11.2011 originalno

094234

CYTOTECT CP 100 i.e./ ml raztopina za inf. 50 ml 1

st J06BB09

Humani

imunoglobulini

proti

citomegalovirus

u

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 843,68 NDC 25.11.2011 originalno

003735

DABROSTON 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) G03DB01 Didrogesteron

Abbott Products

GmbH Rp 8,10 IVDC 18.6.2011 20.6.2012 originalno

020400

Daivobet 50 mikrogramov/500 mikrogramov v 1 g

mazilo, škatla s tubo s 30 g mazila D05AX52

Kalcipotriol,

kombinacije Pharmagan, d.o.o., Rp 20,91 NDC 22.6.2010 originalno

029327

Daivobet 50 mikrogramov/500 mikrogramov v 1 g

mazilo, škatla s tubo s 60 g mazila D05AX52

Kalcipotriol,

kombinacije Pharmagan, d.o.o., Rp 37,96 NDC 25.11.2011 originalno

004723

Daivonex 50 mikrogramov/g krema, škatla s tubo s 30

g kreme D05AX02 Kalcipotriol Pharmagan, d.o.o., Rp 10,01 NDC 25.11.2011 originalno

099260

Daivonex 50 mikrogramov/g mazilo, škatla s tubo s

30 g mazila D05AX02 Kalcipotriol Pharmagan, d.o.o., Rp 6,08 NDC 25.11.2011 originalno

023493 Daktarin 20 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D01AC02 Mikonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,27 NDC 8.6.2011 originalno

021288 Daktarin 20 mg/g oralni gel, škatla s tubo s 40 g gela A01AB09 Mikonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,89 NDC 8.6.2011 originalno

099163

DALACIN 20 mg/g vaginalna krema, škatla s tubo s

40 g kreme in 7 aplikatorji G01AA10 Klindamicin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,35 NDC 9.12.2011 originalno

099171

DALACIN T raztopina, zloţenka s stekleničko (z

aplikatorjem) po 30 ml raztopine D10AF01 Klindamicin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 4,46 NDC 9.12.2011 originalno

034487

Daleron 500 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 0,94 NDC 8.6.2011 generično

009520

Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroralna suspenzija,

škatla s steklenico s 100 ml suspenzije in brizgo za

peroralno dajanje N02BE01 Paracetamol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,18 NDC 8.6.2011 generično

103683

Daonil 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB01 Glibenklamid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 2,29 NDC 14.9.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 50 / 265

Page 51: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

049190

Daonil 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB01 Glibenklamid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 2,29 NDC 17.3.2011 originalno

077550

Darob mite 80 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x

10 tablet v pretisnem omotu) C07AA07 Sotalol

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 4,90 IVDC 7.7.2011 7.7.2012 generično

036536

Dartelin 400 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) C04AD03 Pentoksifilin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,93 NDC 16.6.2011 generično

108138

Daxas 500 mikrogramov filmsko obloţene tablete, 30

tablet v pretisnih omotih R03DX07 roflumilast

Nycomed GmbH,

Nemčija Rp/Spec 45,35 NDC 25.11.2011 originalno

097560

Depakine 300mg/ml peroralna raztopina, steklenička

60 ml N03AG01

Valprojska

kislina Sanofi-Aventis d.o.o., 19,10 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 originalno

007927

Depakine chrono 300 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla z dvema plastičnima

vsebnikoma s 50 tabletami N03AG01

Valprojska

kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 6,05 NDC 17.3.2011 originalno

007943

Depakine chrono 500 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s plastičnim

vsebnikom s 30 tabletami N03AG01

Valprojska

kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 2,70 NDC 17.3.2011 originalno

022209

DEPO-MEDROL 40 mg/ml suspenzija za injiciranje,

škatla z 1 vialo z 1 ml suspenzije H02AB04

Metilprednizolo

n

Pfizer Luxembourg

SARL, ZZ 1,62 NDC 25.11.2011 originalno

022403

Dermazin 10 mg/g krema , škatla z lončkom z 250 g

kreme D06BA01

Srebrov

sulfadiazin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,09 NDC 16.6.2011 generično

023620

Dermazin 10 mg/g krema , škatla s tubo s

polietilenskim ali polipropilenskim zamaškom s 50 g

kreme D06BA01

Srebrov

sulfadiazin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,84 NDC 16.6.2011 generično

003549

Detrunorm 15 mg obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) G04BD06 Propiverin

Schering-Plough

Europe, Rp 14,25 NDC 14.4.2011 originalno

078166

Detrusitol 2 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 84 kapsulami (6 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) G04BD07 Tolterodin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 113,91 NDC 25.11.2011 originalno

078077

Detrusitol 4 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 84 kapsulami (6 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) G04BD07 Tolterodin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 117,87 NDC 9.12.2011 originalno

022624

Dexamethason Krka 4 mg/1 ml raztopina za

injiciranje, škatla s 25 ampulami z 1 ml raztopine H02AB02 Deksametazon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 13,55 NDC 8.6.2011 generično

061484

Dezmopresinijev acetat Teva 0,1 mg tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) H01BA02 Dezmopresin Teva Pharma B.V., Rp 13,90 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 51 / 265

Page 52: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

061492

Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) H01BA02 Dezmopresin Teva Pharma B.V., Rp 31,45 NDC 8.6.2011 generično

023728

Diane 0,035 mg/2 mg obloţene tablete, škatla s 63

tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03HB01

Ciproteron in

estrogen

Bayer Schering

Pharma AG Rp 15,31 NDC 9.12.2011 originalno

097705

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050601

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050598

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s

5000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 30,96 NDC 5.4.2011 originalno

097713

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050636

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050628

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s

5000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 30,96 NDC 5.4.2011 originalno

050652

Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050644

Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s

5000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 30,96 NDC 5.4.2011 originalno

050733

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z

2500 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 47,11 NDC 5.4.2011 originalno

097721

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (koničasti/spike konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050695

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 52 / 265

Page 53: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

050741

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 40,52 NDC 5.4.2011 originalno

050725

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s

5000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 31,50 NDC 5.4.2011 originalno

050768

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z

2500 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 47,11 NDC 5.4.2011 originalno

097730

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (koničasti/spike konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050792

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050776

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 39,99 NDC 5.4.2011 originalno

050784

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s

5000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 31,50 NDC 5.4.2011 originalno

050814

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z

2500 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 47,11 NDC 5.4.2011 originalno

097748

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (koničasti/spike konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050687

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 5.4.2011 originalno

050806

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z

2000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 40,52 NDC 5.4.2011 originalno

050660

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s

5000 ml raztopine (luer konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 31,50 NDC 5.4.2011 originalno

095354

DIAPREL MR 60 mg tablete s prirejenim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BB09 Gliklazid Servier Pharma d.o.o., Rp 8,12 NDC 15.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 53 / 265

Page 54: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

095435

DIAPREL MR 60 mg tablete s prirejenim

sproščanjem, škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BB09 Gliklazid Servier Pharma d.o.o., Rp 23,35 NDC 15.4.2011 originalno

076880

Diclo Duo 75 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem

omotu) M01AB05 Diklofenak PharmaSwiss d.o.o., Rp NDC 18.4.2011 generično

025852

DicloJet 75 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla

s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak PharmaSwiss d.o.o., Rp 2,29 NDC 17.3.2011 generično

023744

Dicynone 125 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 ampulami z 2 ml raztopine B02BX01 Etamsilat

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 ZZ 8,39 NDC 16.6.2011 generično

024279

Dicynone 250 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) B02BX01 Etamsilat

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,84 NDC 16.6.2011 generično

001341

Diflazon 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami

(4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 66,31 NDC 8.6.2011 generično

001023

Diflazon 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo v

pretisnem omotu J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,41 NDC 8.6.2011 generično

004456

Diflazon 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 22,02 NDC 8.6.2011 generično

001317

Diflazon 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1

x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,00 NDC 8.6.2011 generično

089885

Diflucan 10 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo,

škatla s plastenko z za otroke varno zaporko s

praškom za pripravo 35 ml suspenzije in odmerno

ţličko J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 18,01 NDC 9.12.2011 originalno

069000

Diflucan 100 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1

x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 18,09 NDC 9.12.2011 originalno

067563

Diflucan 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami

(4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 71,19 NDC 9.12.2011 originalno

067636

Diflucan 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo v

pretisnem omotu J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 3,91 NDC 9.12.2011 originalno

067555

Diflucan 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, H 14,66 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 54 / 265

Page 55: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

089877

Diflucan 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo,

škatla s plastenko z za otroke varno zaporko s

praškom za pripravo 35 ml suspenzije in odmerno

ţličko J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 61,06 NDC 9.12.2011 originalno

056391

Diflucan 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1

x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,75 NDC 9.12.2011 originalno

004715

Dilatrend 12,5 mg tablete , škatla z 28 tabletami (2 x

14 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 6,07 NDC 2.12.2010 originalno

021644

Dilatrend 25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 6,07 NDC 2.12.2010 originalno

004707

Dilatrend 6,25 mg tablete , škatla z 28 tabletami (2 x

14 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 4,31 NDC 2.12.2010 originalno

050563

Diovan 160 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 19,35 NDC 2.12.2011 originalno

105856

Diovan 3 mg/ml peroralna raztopina, škatla z 1

steklenico s 160 ml raztopine in 1 kompletom za

odmerjanje (vsebuje en pritisni nastavek za

steklenico, eno 5-mililitrsko brizgo za peroralno

dajanje in eno 30- mililitrsko merico) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 7,71 NDC 9.11.2011 originalno

041475

Diovan 320 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 27,91 NDC 2.12.2011 originalno

016152

Diovan 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 12,81 NDC 2.12.2011 originalno

050555

Diovan 80 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 15,41 NDC 2.12.2011 originalno

087963

Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje , steklenička s 100 ml koncentrata B05XB02 Alanilglutamin

Medias International

d.o.o., H 33,07 NDC 7.3.2011 originalno

072966

Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje , škatla z 10 stekleničkami s 100 ml

koncentrata B05XB02 Alanilglutamin

Medias International

d.o.o., H 322,56 NDC 7.3.2011 originalno

087939

Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, steklenička s 50 ml koncentrata B05XB02 Alanilglutamin

Medias International

d.o.o., H 23,78 NDC 7.3.2011 originalno

072974

Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 stekleničkami s 50 ml

koncentrata B05XB02 Alanilglutamin

Medias International

d.o.o., H 232,16 NDC 7.3.2011 originalno

013102

DIPHERELINE 0,1 mg prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla s 7 vialami s praškom in 7

ampulami z 1 ml vehikla L02AE04 Triptorelin IPSEN PHARMA, ZZ 32,92 NDC 17.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 55 / 265

Page 56: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

013129

DIPHERELINE 11,25 mg prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

ampulo z vehiklom, 1 injekcijsko brizgo in 2

injekcijskima iglama L02AE04 Triptorelin IPSEN PHARMA, ZZ 322,52 IVDC 13.9.2011 5.10.2012 originalno

013110

DIPHERELINE 3,75 mg prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

ampulo z vehiklom, 1 injekcijsko brizgo in 2

injekcijskima iglama L02AE04 Triptorelin IPSEN PHARMA, ZZ 131,00 IVDC 13.9.2011 5.10.2012 originalno

054097 DIPIDOLOR 7.5MG/ML 5X2ML AMP. SLOVEN. N02AC03 Piritramid

Johnson & Johnson

d.o.o., 3,72 NDC 28.4.2011 originalno

039764

Diprosalic 0,5 mg/ 30 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s

30 g mazila D07XC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 2,34 NDC 14.4.2011 originalno

001597

Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermalna raztopina,

škatla s plastenko s 100 ml raztopine D07XC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 7,77 NDC 14.4.2011 originalno

088455

Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermalna raztopina,

škatla s plastenko s 30 ml raztopine D07XC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 2,34 NDC 14.4.2011 originalno

001627

Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s

50 g mazila D07XC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 3,91 NDC 14.4.2011 originalno

061948

Diprosone 0,5 mg/g krema, škatla s plastičnim

vsebnikom s 500 g kreme D07AC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 40,72 NDC 14.4.2011 originalno

039845

Diprosone 0,5 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g

kreme D07AC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 2,52 NDC 14.4.2011 originalno

061913

Diprosone 0,5 mg/g mazilo, škatla s plastičnim

vsebnikom s 500 g mazila D07AC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 40,72 NDC 14.4.2011 originalno

039853

Diprosone 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo s 30 g

mazila D07AC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 2,52 NDC 14.4.2011 originalno

063770

Distraneurin 192 mg mehke kapsule, škatla s

steklenico s 25 kapsulami N05CM02 Klometiazol

CHEPLAPHARM

Arzneimittel GmbH, Rp 7,60 NDC 28.4.2011 originalno

001120

Ditamin 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) N02CA01

Dihidroergotam

in

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,90 NDC 16.6.2011 generično

026220

DIUVER tablete 10 mg, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C03CA04 Torasemid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,24 NDC 8.6.2011 generično

026212

DIUVER tablete 5 mg, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C03CA04 Torasemid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,90 NDC 8.6.2011 generično

109061

Docetaksel Actavis 20 mg/0,5 ml koncentrat in

vehikel za raztopino za, škatla z 1 vialo z enkratnim

odmerkom koncentrata in 1 vialo z enkratnim

odmerkom vehikla L01CD02 Docetaksel

Actavis Group PTC

ehf., H 123,06 NDC 14.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 56 / 265

Page 57: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

109070

Docetaksel Actavis 80 mg/2 ml koncentrat in vehikel

za raztopino za, škatla z 1 vialo z enkratnim

odmerkom koncentrata in 1 vialo z enkratnim

odmerkom vehikla L01CD02 Docetaksel

Actavis Group PTC

ehf., H 480,78 NDC 14.4.2011 generično

102784

Docetaksel Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 123,06 NDC 16.6.2011 generično

102822

Docetaksel Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 8 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 480,78 NDC 16.6.2011 generično

091383

Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 16 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Hospira UK Limited,

Queensway, H 1.081,17 NDC 22.2.2011 generično

091359

Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Hospira UK Limited,

Queensway, H 123,06 NDC 22.2.2011 generično

091375

Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 8 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Hospira UK Limited,

Queensway, H 480,78 NDC 22.2.2011 generično

103128

Docetaxel Teva 20 mg/0,5 ml koncentrat in vehikel za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 0,5 ml

koncentrata in 1 vialo z 1,5 ml vehikla L01CD02 docetaksel

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H 131,87 NDC 8.6.2011 generično

103136

Docetaxel Teva 80 mg/2 ml koncentrat in vehikel za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml

koncentrata in 1 vialo s 6 ml vehikla L01CD02 docetaksel

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H 537,27 NDC 8.6.2011 generično

036374

DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml

koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 290,36 NDC 14.6.2011 generično

014192

DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml

koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 71,59 NDC 14.6.2011 generično

014184

DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml

koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 16,24 NDC 14.6.2011 generično

036366

DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml

koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 146,58 NDC 14.6.2011 generično

113301

Doksorubicin Teva 2 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin Teva Pharma B.V., H 48,27 NDC 24.1.2011 generično

113280

Doksorubicin Teva 2 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin Teva Pharma B.V., H 13,85 NDC 24.1.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 57 / 265

Page 58: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

112348

Donepezil Mylan 10 mg orodisperzibilne tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06DA02 Donepezil Generics UK Ltd., Rp 47,47 NDC 30.6.2011 generično

112356

Donepezil Mylan 5 mg orodisperzibilne tablete, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil Generics UK Ltd., Rp 47,47 NDC 30.6.2011 generično

061590

Donepezilijev klorid Mylan 10 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06DA02 Donepezil Generics UK Ltd., Rp 47,47 NDC 5.4.2011 generično

061603

Donepezilijev klorid Mylan 5 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06DA02 Donepezil Generics UK Ltd., Rp 47,47 NDC 5.4.2011 generično

048755

Donepezilijev klorid Teva 10 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem

omotu) N06DA02 Donepezil Teva Pharma B.V., Rp 47,47 NDC 8.6.2011 generično

048763

Donepezilijev klorid Teva 5 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem

omotu) N06DA02 Donepezil Teva Pharma B.V., Rp 45,13 NDC 8.6.2011 generično

067601

Dopamin Fresenius 50 mg/5 ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 10 ampulami s 5 ml

koncentrata C01CA04 Dopamin

Medias International

d.o.o., ZZ 33,08 NDC 7.3.2011 generično

109088

Doprigalin 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 9,62 NDC 8.6.2011 generično

109096

Doprigalin 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 10,15 NDC 8.6.2011 generično

072958

Doreta 37,5 mg/325 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AX52

Tramadol,

kombinacije

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,99 NDC 8.6.2011 generično

046531

Doribax 500 mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 10 vialami J01DH04 Doripenem

Janssen Cilag

International NV,

Belgija H 262,61 NDC 28.4.2011 originalno

057800

Dormicum 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 10,81 NDC 2.12.2010 originalno

001260

Dormicum 1 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami s 5 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 10,81 NDC 2.12.2010 originalno

067695

Dormicum 15 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 10,96 NDC 2.12.2010 originalno

001244

Dormicum 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 36,26 NDC 2.12.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 58 / 265

Page 59: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

001252

Dormicum 7,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 5,56 NDC 2.12.2010 originalno

007528

DOTAREM 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 15 ml raztopine V08CA02

Gadoterna

kislina

Emporio Medical,

d.o.o., ZZ 50,69 NDC 2.2.2011 originalno

117447

DOTAREM 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine V08CA02

Gadoterna

kislina

Emporio Medical,

d.o.o., ZZ 35,49 NDC 28.7.2011 originalno

117455

DOTAREM 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine V08CA02

Gadoterna

kislina

Emporio Medical,

d.o.o., ZZ 64,98 NDC 28.7.2011 originalno

035548

Doxilek 500 mg trde kapsule , škatla s 30 kapsulami

(3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C05BX01

Kalcijev

dobesilat

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,41 NDC 16.6.2011 generično

060844 DOXY 100mg tablete, 30x J01AA02 Doksiciklin Kemofarmacija d.d. 4,22 NDC 9.12.2011 generično

060810 DOXY 50mg tablete, 28x J01AA02 Doksiciklin Kemofarmacija d.d. 3,62 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 generično

062898

DULTAVAX suspenzija za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z napolnjeno injekcijsko

brizgo z iglo z 0,5 ml suspenzije za injiciranje J07CA01

Mešano cepivo

proti davici,

otroški

ohromelosti in

tetanusu Sanofi Pasteur SA, ZZ 7,62 NDC 25.11.2011 originalno

035483

Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel, škatla s

7 kasetami s 100 ml gela N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Abbott Products

GmbH H/Rp 814,73 NDC 8.6.2011 originalno

104825

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami B01AC30 Kombinacije

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 37,41 NDC 17.3.2011 originalno

037087

Duosol brez kalija raztopina za hemofiltracijo, škatla z

2 dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi B. Braun Avitum AG, ZZ 31,67 NDC 28.7.2011 generično

068608

Duosol s 4 mmol/l kalija raztopina za hemofiltracijo,

škatla z 2 dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml

raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi B. Braun Avitum AG, ZZ 31,67 NDC 28.7.2011 generično

037095

Duosol z 2 mmol/l kalija raztopina za hemofiltracijo,

škatla z 2 dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml

raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi B. Braun Avitum AG, ZZ 31,67 NDC 28.7.2011 generično

000060

DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml kapljice za

oko, raztopina, škatla s plastenko z 2,5 ml raztopine S01ED51

Timolol,

kombinacije

Alcon Laboratories

(UK) Ltd., V.Britanija Rp 16,03 NDC 25.11.2011 originalno

007951

DUROGESIC 100 mikrogramov/h transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 54,59 NDC 28.4.2011 originalno

000663

DUROGESIC 12 mikrogramov/h transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 10,87 NDC 28.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 59 / 265

Page 60: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

008087

DUROGESIC 25 mikrogramov/h transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 18,09 NDC 28.4.2011 originalno

008109

DUROGESIC 50 mikrogramov/h transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 32,55 NDC 28.4.2011 originalno

000680

DUROGESIC 75 mikrogramov/h transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 44,60 NDC 28.4.2011 originalno

024260

DYSPORT 500 enot/ml prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom M03AX01

Botulinski

toksin IPSEN PHARMA, ZZ 308,82 NDC 17.3.2011 originalno

024287

DYSPORT 500 enot/ml prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 2 vialama s praškom M03AX01

Botulinski

toksin IPSEN PHARMA, ZZ 592,14 NDC 17.3.2011 originalno

125660

Ebastin Teva 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AX22 Ebastin Teva Pharma B.V., Rp 5,87 NDC 9.11.2011 generično

125652

Ebastin Teva 10 mg orodisperzibilne tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AX22 Ebastin Teva Pharma B.V., Rp 2,75 NDC 9.11.2011 generično

125687

Ebastin Teva 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AX22 Ebastin Teva Pharma B.V., Rp 11,75 NDC 9.11.2011 generično

125679

Ebastin Teva 20 mg orodisperzibilne tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AX22 Ebastin Teva Pharma B.V., Rp 3,97 NDC 9.11.2011 generično

041483

EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CB01 Etopozid

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 27,62 NDC 14.6.2011 generično

041521

EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01CB01 Etopozid

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 269,54 NDC 14.6.2011 generično

041491

EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata L01CB01 Etopozid

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 54,72 NDC 14.6.2011 generično

041505

EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01CB01 Etopozid

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 108,79 NDC 14.6.2011 generično

020435

EBIXA 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DX01 Memantin

H. Lundbeck A/S,

Danska Rp 74,75 NDC 25.11.2011 originalno

020419

EBIXA 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DX01 Memantin

H. Lundbeck A/S,

Danska Rp 37,70 NDC 25.11.2011 originalno

020494

EBIXA 10 mg/g peroralne kapljice, raztopina, škatla s

stekleničko (s kapalko) s 50 g raztopine N06DX01 Memantin

H. Lundbeck A/S,

Danska Rp 66,81 NDC 25.11.2011 originalno

108006

Ebixa 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami v pretisnih omotih N06DX01 Memantin

H. Lundbeck A/S,

Danska Rp 74,75 NDC 25.11.2011 originalno

026743

Ebrantil 25 mg raztopina za injiciranje in infundiranje,

škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine C02CA06 Urapidil Nycomed GmbH, ZZ 22,03 NDC 25.11.2011 originalno

026751

Ebrantil 50 mg raztopina za injiciranje in infundiranje,

škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine C02CA06 Urapidil Nycomed GmbH, ZZ 40,65 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 60 / 265

Page 61: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

085588

Ecalta 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 mg praška J02AX06 Anidulafungin

Pfizer Limited,

V.Britanija H 422,55 NDC 9.12.2011 originalno

026697

Ecalta 100 mg prašek in vehikel za koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo (100 mg)

praška in 1vialo (30 ml) vehikla J02AX06 Anidulafungin

Pfizer Limited,

V.Britanija H 425,89 NDC 8.7.2009 originalno

058793

Ecytara 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,31 NDC 8.6.2011 generično

026808

Edemid 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 2 ml raztopine C03CA01 Furosemid

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 ZZ 1,84 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

026832

Edemid 25 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 5

ampulami z 10 ml raztopine C03CA01 Furosemid

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 12,05 NDC 16.6.2011 generično

026778

Edemid 40 mg tablete, škatla s stekleničko z 12

tabletami C03CA01 Furosemid

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 0,43 NDC 16.6.2011 generično

026727

Edemid 500 mg tablete , škatla s stekleničko z 20

tabletami C03CA01 Furosemid

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H/Rp 9,85 NDC 16.6.2011 generično

076430

Edicin 1000 mg prašek za raztopino za infundiranje

ali peroralno raztopino, škatla z 1 vialo s praškom J01XA01 Vankomicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 31,41 NDC 16.6.2011 generično

067725

Edicin 500 mg prašek za raztopino za infundiranje ali

peroralno raztopino, škatla z 1 vialo s praškom J01XA01 Vankomicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 15,82 NDC 16.6.2011 generično

005290

EDRONAX 4 mg tablete, škatla s 60 tabletami (3 x 20

tablet v pretisnem omotu) N06AX18 Reboksetin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 21,00 NDC 9.12.2011 originalno

008133

EFECTIN ER 150 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

Pfizer Europe MA,

EEIG, Rp 10,13 NDC 9.12.2011 originalno

008184

EFECTIN ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

Pfizer Europe MA,

EEIG, Rp 6,19 NDC 9.12.2011 originalno

060780

Efient 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami v pretisnem omotu B01AC22 prasugrel

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp/Spec 42,70 NDC 3.2.2011 originalno

060720

Efient 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami v pretisnem omotu B01AC22 prasugrel

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp/Spec 42,70 NDC 3.2.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 61 / 265

Page 62: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

027022

Efloran 400 mg tablete , škatla s stekleničko z 10

tabletami P01AB01 Metronidazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,56 NDC 8.6.2011 generično

027014

Efloran 5 mg/1 ml raztopina za infundiranje , škatla z

1 steklenico s 100 ml raztopine J01XD01 Metronidazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 5,37 NDC 8.6.2011 generično

027243

EGLONYL 200 mg tablete , škatla s stekleničko z 12

tabletami N05AL01 Sulpirid Alkaloid d.o.o., Rp 3,71 NDC 30.6.2011 originalno

027189

EGLONYL 50 mg trde kapsule , škatla s 30

kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N05AL01 Sulpirid Alkaloid d.o.o., Rp 2,88 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

105287

Elaprase 2 mg/ml, koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo A16AB09 idursulfaza

Shire Human Genetic

Therapies AB ,

Švedska H 2.883,03 NDC 14.4.2011 originalno

003050

Elderin 300 mg filmsko obloţene tablete , škatla s

steklenico z 20 tabletami M01AB08 Etodolak

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,60 NDC 16.6.2011 generično

064327

Elderin 600 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla z 20 tabletami (4 x 5

tablet v pretisnem omotu) M01AB08 Etodolak

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 8,96 NDC 16.6.2011 generično

051012 Elidel 10 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D11AH02 Pimekrolimus

MEDA Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 29,38 NDC 2.12.2011 originalno

033995

Eligard 22,5 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, vrečka z injekcijsko brizgo s praškom,

napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom (vsaka

injekcijska brizga je še v dodatni vrečki), sterilno

kanilo in sušilnim sredstvom L02AE02 Levprorelin

Astellas Pharma

Europe B.V., ZZ 299,12 NDC 25.11.2011 originalno

043303

Eligard 45 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla s kompletom z eno aluminijasto

zunanjo vrečko, ki vsebuje dve aluminijasti vrečki,

sterilno injekcijsko iglo in vrečko s sušilom (v eni

vrečki je napolnjena injekcijska brizga z vehiklom L02AE02 Levprorelin

Astellas Pharma

Europe B.V., ZZ 580,75 NDC 25.11.2011 originalno

033979

Eligard 7,5 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, vrečka z injekcijsko brizgo s praškom,

napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom (vsaka

injekcijska brizga je še v dodatni vrečki), sterilno

kanilo in sušilnim sredstvom L02AE02 Levprorelin

Astellas Pharma

Europe B.V., ZZ 105,98 NDC 25.11.2011 originalno

079782 Ellaone 30 mg tablete, 1 tableta v pretisnem omotu G03 ulipristalacetat

Laboratoire HRA

Pharma, Francija Rp 18,32 NDC 25.2.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 62 / 265

Page 63: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

040622

Elmogan 450 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AB04 Gemfibrozil

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,25 NDC 16.6.2011 generično

001678

Elocom 1 mg/g dermalna raztopina, škatla s

plastenko s 100 ml raztopine D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 18,38 NDC 14.4.2011 originalno

039160

Elocom 1 mg/g dermalna raztopina, škatla s

plastenko s 50 ml raztopine D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 9,29 NDC 14.4.2011 originalno

061107 Elocom 1 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 6,22 NDC 14.4.2011 originalno

001643 Elocom 1 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 9,29 NDC 14.4.2011 originalno

061115 Elocom 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 30 g mazila D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 6,22 NDC 14.4.2011 originalno

001694 Elocom 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 50 g mazila D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 9,29 NDC 14.4.2011 originalno

101010

Elonva 100 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1

napolnjena injekcijska brizga in 1 injekcijska igla G03GA09

korifolitropin

alfa

NV Organon,

Nizozemska ZZ 555,43 NDC 14.4.2011 originalno

101150

Elonva 150 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1

napolnjena injekcijska brizga in 1 injekcijska igla G03GA09

korifolitropin

alfa

NV Organon,

Nizozemska ZZ 555,43 NDC 14.4.2011 originalno

071854

Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 40 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Sanofi-Aventis d.o.o., H 832,07 NDC 17.3.2011 originalno

039888

Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Sanofi-Aventis d.o.o., H 220,31 NDC 17.3.2011 originalno

039896

Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Sanofi-Aventis d.o.o., H 430,98 NDC 17.3.2011 originalno

092010

Eltroxin 50 µg tablete, škatla s plastenko s 100

tabletami H03AA01

Natrijev

levotiroksinat

ASPEN EUROPE

GmbH, Rp 2,75 NDC 17.3.2011 originalno

010758

EMADINE 0,5 mg/ml kapljice za oko, raztopina v

večodmernem vsebniku, škatla s kapalno plastenko s

5 ml raztopine S01GX06 Emedastin

Alcon Laboratories

(UK) Ltd., V. Britanija Rp 15,77 NDC 25.11.2011 originalno

065854

EMEND 125 mg trde kapsule, EMEND 80 mg trde

kapsule, 1 kapsula 125mg in 2 kapsuli 80mg v

pretisnih omotih A04AD12 Aprepitant

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija H/Rp 63,66 NDC 14.4.2011 originalno

061042

EMEND 80 mg trde kapsule, 2 kapsuli v pretisnem

omotu A04AD12 Aprepitant

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija H/Rp 42,66 NDC 14.4.2011 originalno

085740

Emozul 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla

s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,90 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 63 / 265

Page 64: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

085758

Emozul 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla

z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,63 NDC 8.6.2011 generično

085782

Emozul 40 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla

s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,27 NDC 8.6.2011 generično

085766

Emozul 40 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla

z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 16,32 NDC 8.6.2011 generično

016721

EMSELEX 15 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla po 28 tablet G04BD10 Darifenacin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 47,32 NDC 2.12.2011 originalno

016756

EMSELEX 15 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla po 98 tablet G04BD10 Darifenacin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 148,67 NDC 2.12.2011 originalno

016705

EMSELEX 7,5 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla po 28 tablet G04BD10 Darifenacin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 39,73 NDC 2.12.2011 originalno

016713

EMSELEX 7,5 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla po 98 tablet G04BD10 Darifenacin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 128,26 NDC 2.12.2011 originalno

082350

Enalapril Vitabalans 10 mg tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril Vitabalans Oy, Rp 10,92 NDC 12.11.2010 generično

082392

Enalapril Vitabalans 10 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril Vitabalans Oy, Rp 3,71 NDC 12.11.2010 generično

082490

Enalapril Vitabalans 20 mg tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril Vitabalans Oy, Rp 15,25 NDC 12.11.2010 generično

082520

Enalapril Vitabalans 20 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril Vitabalans Oy, Rp 5,09 NDC 12.11.2010 generično

082660

Enalapril Vitabalans 5 mg tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril Vitabalans Oy, Rp 5,70 NDC 12.11.2010 generično

082635

Enalapril Vitabalans 5 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril Vitabalans Oy, Rp 1,87 NDC 12.11.2010 generično

057002

Enap 1,25 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 1 ml raztopine C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 16,37 NDC 8.6.2011 generično

027766

Enap 10 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,95 NDC 8.6.2011 generično

028479

Enap 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,53 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 64 / 265

Page 65: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

089990

Enap 2,5 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 0,87 NDC 8.6.2011 generično

028495

Enap 2,5 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,45 NDC 8.6.2011 generično

027774

Enap 20 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,62 NDC 8.6.2011 generično

020087

Enap 20 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,73 NDC 8.6.2011 generično

001163

Enap 5 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,46 NDC 8.6.2011 generično

020109

Enap 5 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,07 NDC 8.6.2011 generično

003123

ENAP-H 10 mg/25 mg tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,64 NDC 8.6.2011 generično

028533

ENAP-H 10 mg/25 mg tablete, škatla z 90 tabletami

(9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,99 NDC 8.6.2011 generično

066222

Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,16 NDC 8.6.2011 generično

028509

Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami

(9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,47 NDC 8.6.2011 generično

024945

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,16 NDC 8.6.2011 generično

019739

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami

(9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,47 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 65 / 265

Page 66: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

128520

Enbrel 10 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje za uporabo pri otrocih, škatla s 4 vialami s

praškom, 4 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z vode

za injekcije, 4 injekcijskimi iglami, 4 adapterji za vialo

in 8 alkoholnimi blazinicami L04AB01 Etanercept

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp/Spec 217,11 NDC 9.11.2011 originalno

060224

Enbrel 25 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla vsebuje 4 viale s praškom, 4

napolnjene injekcijske brizge po 1 ml vode za

injekcije, 4 igle, 4 adapterje za viale in 8 alkoholnih

tamponov L04AB01 Etanercept

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp/Spec 471,91 NDC 14.6.2011 originalno

014125

Enbrel 25 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje za uporabo pri otrocih, škatla : 4 viale s

praškom, 4 z vehiklom napolnjene injekcijske brizge,

8 praznih plastičnih brizg 20 igel in 24 alkoholnih

tamponov L04AB01 Etanercept

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp/Spec 471,91 NDC 22.2.2011 originalno

014117

Enbrel 50 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 4 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami, 8 alkoholnih tamponov L04AB01 Etanercept

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp/Spec 934,90 NDC 22.2.2011 originalno

028975

Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija

za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami (z 10 iglami) z 0,5 ml suspenzije J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefa

litisu z

inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 224,88 NDC 2.12.2011 originalno

093734

Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija

za injiciranje, škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo (z

iglo) z 0,5 ml suspenzije J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefa

litisu z

inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 23,73 NDC 2.12.2011 originalno

082830

Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml

suspenzija za injiciranje, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,25 ml suspenzije brez

injekcijske igle J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefa

litisu z

inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 21,20 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 66 / 265

Page 67: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

082929

Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml

suspenzija za injiciranje, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,25 ml suspenzije in 1 injekcijsko

iglo J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefa

litisu z

inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 21,20 NDC 2.12.2011 originalno

082970

Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml

suspenzija za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,25 ml suspenzije brez

injekcijskih igel J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefa

litisu z

inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 200,19 NDC 2.12.2011 originalno

083020

Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml

suspenzija za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,25 ml suspenzije in 10

injekcijskimi iglami J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefa

litisu z

inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 200,19 NDC 2.12.2011 originalno

063908

ENDOXAN 1 g prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 1 g praška L01AA01 Ciklofosfamid Baxter d.o.o., H 9,36 NDC 5.4.2011 generično

028029

ENDOXAN 200 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 vialami z 200 mg praška L01AA01 Ciklofosfamid Baxter d.o.o., H 23,43 NDC 5.4.2011 generično

028053

ENDOXAN 50 mg obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (1 x 50 tablet v pretisnem omotu) L01AA01 Ciklofosfamid Baxter d.o.o., Rp/Spec 7,02 NDC 5.4.2011 generično

063894

ENDOXAN 500 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 500 mg praška L01AA01 Ciklofosfamid Baxter d.o.o., H 6,11 NDC 5.4.2011 generično

096970

ENGERIX-B 20 mikrogramov/1 ml suspenzija za

injiciranje, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 1

ml suspenzije in 1 injekcijsko iglo J07BC01

Prečiščen

antigen virusa

hepatitisa tipa

B GSK d.o.o., ZZ 14,02 NDC 8.4.2011 originalno

024368

ENGERIX-B za otroke 10 mikrogramov/0,5 ml

suspenzija za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml suspenzije in 10

injekcijskimi iglami J07BC01

Prečiščen

antigen virusa

hepatitisa tipa

B GSK d.o.o., ZZ 77,18 NDC 8.4.2011 originalno

080349 EPILAN-D-GEROT 100 MG tablete N03AB02 Fenitoin Kemofarmacija d.d. 5,05 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

036390

EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml

koncentrata L01DB03 Epirubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 453,16 NDC 14.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 67 / 265

Page 68: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

014257

EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml

koncentrata L01DB03 Epirubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 122,19 NDC 14.6.2011 generično

014206

EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml

koncentrata L01DB03 Epirubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 25,84 NDC 14.6.2011 generično

036382

EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml

koncentrata L01DB03 Epirubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 241,11 NDC 14.6.2011 generično

108324

Epirubicinijev klorid PCH 2 mg/ml raztopina za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml

raztopine L01DB03 Epirubicin Pharmachemie B.V., H 452,60 NDC 8.6.2011 generično

108308

Epirubicinijev klorid PCH 2 mg/ml raztopina za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml

raztopine L01DB03 Epirubicin Pharmachemie B.V., H 120,64 NDC 8.6.2011 generično

108286

Epirubicinijev klorid PCH 2 mg/ml raztopina za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml

raztopine L01DB03 Epirubicin Pharmachemie B.V., H 26,31 NDC 8.6.2011 generično

047660

Episindan 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo s 25 ml raztopine L01DB03 Epirubicin Actavis Group hf. H 99,82 NDC 4.10.2011 generično

047643

Episindan 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo s 5 ml raztopine L01DB03 Epirubicin Actavis Group hf. H 20,57 NDC 4.10.2011 generično

000302

Epivir 150 mg filmsko obloţene tablete, plastenka s

60 tabletami J05AF05 Lamivudin

ViiV Healthcare UK

Ltd., Velika Britanija H/Rp 156,55 NDC 8.4.2011 originalno

116173

Eporatio 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 317,16 NDC 22.2.2011 originalno

116181

Eporatio 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 317,16 NDC 22.2.2011 originalno

116068

Eporatio 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 40,82 NDC 22.2.2011 originalno

116076

Eporatio 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 40,82 NDC 22.2.2011 originalno

116190

Eporatio 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 4 napolnjene

injekcijske brizge brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 421,62 NDC 22.2.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 68 / 265

Page 69: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

116203

Eporatio 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 4 napolnjene

injekcijske brizge z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 421,62 NDC 22.2.2011 originalno

116211

Eporatio 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 627,97 NDC 22.2.2011 originalno

116220

Eporatio 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 627,97 NDC 22.2.2011 originalno

119040

Eporatio 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 106,87 NDC 14.4.2011 originalno

119059

Eporatio 20.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 106,87 NDC 14.4.2011 originalno

116084

Eporatio 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 80,99 NDC 22.2.2011 originalno

116106

Eporatio 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 80,99 NDC 22.2.2011 originalno

116238

Eporatio 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 4 napolnjene

injekcijske brizge brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 637,80 NDC 22.2.2011 originalno

116246

Eporatio 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 4 napolnjene

injekcijske brizge z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 637,80 NDC 22.2.2011 originalno

116254

Eporatio 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 952,23 NDC 22.2.2011 originalno

116262

Eporatio 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 952,23 NDC 22.2.2011 originalno

119067

Eporatio 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 159,98 NDC 14.4.2011 originalno

119075

Eporatio 30.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 159,98 NDC 14.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 69 / 265

Page 70: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

116114

Eporatio 3000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 121,17 NDC 22.2.2011 originalno

116122

Eporatio 3000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 121,17 NDC 22.2.2011 originalno

116130

Eporatio 4000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 161,31 NDC 22.2.2011 originalno

116149

Eporatio 4000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 161,31 NDC 22.2.2011 originalno

116157

Eporatio 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg brez varnostne naprave B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 200,19 NDC 22.2.2011 originalno

116165

Eporatio 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla po 6 napolnjenih

injekcijskih brizg z varnostno napravo B03XA01 epoetin

Ratiopharma GmbH,

Nemčija H/Rp 200,19 NDC 22.2.2011 originalno

099419

EPOSIN 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01CB01 Etopozid Pharmachemie B.V., H 132,14 NDC 8.6.2011 generično

099405

EPOSIN 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CB01 Etopozid Pharmachemie B.V., H 26,88 NDC 8.6.2011 generično

023353

EPREX 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih , škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 223,44 NDC 28.4.2011 originalno

023361

EPREX 6000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,6 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 264,75 NDC 28.4.2011 originalno

023396

EPREX 8000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih , škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,8 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 356,98 NDC 28.4.2011 originalno

074373

EPREX 10.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 1 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 444,48 NDC 28.4.2011 originalno

075000

EPREX 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 44,92 NDC 28.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 70 / 265

Page 71: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

012840

EPREX 20.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 145,49 NDC 28.4.2011 originalno

074330

EPREX 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 85,79 NDC 28.4.2011 originalno

041912

EPREX 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,75 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 223,44 NDC 28.4.2011 originalno

074349

EPREX 3000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,3 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 131,66 NDC 28.4.2011 originalno

012874

EPREX 40.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 1,0 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 296,34 NDC 28.4.2011 originalno

074365

EPREX 4000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih , škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,4 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 177,70 NDC 28.4.2011 originalno

018627

Epufen 100 mikrogramov/uro transdermalni obliţi,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 49,93 NDC 16.6.2011 generično

018490

Epufen 12,5 mikrogramov/uro transdermalni obliţi,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,76 NDC 16.6.2011 generično

044911

Epufen 150 mikrogramov/uro transdermalni obliţi,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 69,16 NDC 16.6.2011 generično

018520

Epufen 25 mikrogramov/uro transdermalni obliţi,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 16,21 NDC 16.6.2011 generično

018554

Epufen 50 mikrogramov/uro transdermalni obliţi,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 28,59 NDC 16.6.2011 generično

015610

ERBITUX 5 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 viala -

100 ml L01XC06 Cetuksimab

Merck KGaA.,

Nemčija H 1.084,72 NDC 17.3.2011 originalno

015644

ERBITUX 5 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 viala -

20 ml L01XC06 Cetuksimab

Merck KGaA.,

Nemčija H 221,40 NDC 17.3.2011 originalno

029017

Eritromicin 250mg kapsule škatla s 16 kapsulami ( 1x

16 kapsul) J01FA01 Eritromicin Belupo, d.o.o., Rp 2,52 NDC 9.12.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 71 / 265

Page 72: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

092142 Erycytol Depot 1 mg/ml raztopina za injiciranje B03BA03

Hidroksokobala

min Farmadent d.o.o. 2,49 IVDC 5.9.2011 12.5.2012 generično

092142 Erycytol Depot 1 mg/ml raztopina za injiciranje B03BA03

Hidroksokobala

min Salus Ljubljana, d.d., 2,49 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

041530

Escitaham 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

Alfred E. Tiefenbacher

(GmbH&Co. KG), Rp 11,31 NDC 29.6.2009 generično

101974

Escitalopram Mylan 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem

omotu) N06AB10 Escitalopram Generics UK Ltd., Rp 12,11 NDC 5.4.2011 generično

119482

Escitalopram Mylan 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (28 x 1 tableta v enoodmernem

perforiranem pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram Generics UK Ltd., Rp 11,31 NDC 30.6.2011 generično

119490

Escitalopram Mylan 5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (28 x 1 tableta v enoodmernem

perforiranem pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram Generics UK Ltd., Rp 7,81 NDC 30.6.2011 generično

129623

Escitalopram Pfizer 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 11,31 NDC 9.12.2011 generično

083160

Escitalopram Teva 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06AB10 Escitalopram Teva Pharma B.V., Rp 11,31 NDC 8.6.2011 generično

083216

Escitalopram Teva 15 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06AB10 Escitalopram Teva Pharma B.V., Rp 12,73 NDC 8.6.2011 generično

083330

Escitalopram Teva 20 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06AB10 Escitalopram Teva Pharma B.V., Rp 15,87 NDC 8.6.2011 generično

083470

Escitalopram Teva 5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06AB10 Escitalopram Teva Pharma B.V., Rp 7,81 NDC 8.6.2011 generično

045250

ESMERON 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami s 5 ml raztopine M03AC09

Rokuronijev

bromid N.V. Organon, H 48,80 IVDC 19.7.2011 19.7.2012 originalno

036854

ESMERON 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

12 vialami s 5 ml raztopine M03AC09

Rokuronijev

bromid N.V. Organon, H 71,76 NDC 5.1.2010 originalno

085790

Esmocard 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

vialami z 10 ml raztopine C07AB09 Esmolol

Orpha-Devel Handels

und Vertriebs GmbH, ZZ 28,03 NDC 4.10.2011 generično

085804

Esmocard 250 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 ampulo z 10 ml raztopine C07AB09 Esmolol

Orpha-Devel Handels

und Vertriebs GmbH, ZZ 81,49 NDC 12.10.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 72 / 265

Page 73: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

125075

Esomeprazol Mylan 20 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol Generics UK Ltd., Rp 8,96 NDC 4.10.2011 generično

125083

Esomeprazol Mylan 40 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla s 14 kapsulami (1 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol Generics UK Ltd., Rp 4,15 NDC 4.10.2011 generično

125091

Esomeprazol Mylan 40 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol Generics UK Ltd., Rp 7,57 NDC 4.10.2011 generično

123587

Esomeprazol STADA HEMOFARM 20 mg trde

gastrorezistentne kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x

7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 4,16 NDC 14.6.2011 generično

123595

Esomeprazol STADA HEMOFARM 20 mg trde

gastrorezistentne kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x

7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 5,13 NDC 14.6.2011 generično

123609

Esomeprazol STADA HEMOFARM 40 mg trde

gastrorezistentne kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x

7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 5,31 NDC 14.6.2011 generično

123617

Esomeprazol STADA HEMOFARM 40 mg trde

gastrorezistentne kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x

7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 6,84 NDC 14.6.2011 generično

021180

Estraderm TTS 100µg/dan transdermalni obliţ škatla

s 6 obliţi (100µg/dan) G03CA03 Estradiol

Novartis Pharma

GmbH, Rp 4,13 NDC 2.12.2011 originalno

021164

Estraderm TTS 25µg/dan transdermalni obliţ škatla s

6 obliţi (25µg/dan) G03CA03 Estradiol

Novartis Pharma

GmbH, Rp 2,75 NDC 2.12.2011 originalno

097381

Estrofem 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami v plastični škatlici (koledarsko pakiranje) G03CA03 Estradiol Novo Nordisk A/S, Rp 3,41 NDC 2.12.2011 originalno

029815

EUCREAS 50 mg/1000mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami A10BD08

metformin in

vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 19,22 NDC 2.12.2011 originalno

029793

EUCREAS 50 mg/850mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami A10BD08

metformin in

vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 22,81 NDC 2.12.2011 originalno

029807

EUCREAS 50 mg/850mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami A10BD08

metformin in

vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 45,20 NDC 2.12.2011 originalno

012203

Eurax 100 mg/g dermalna emulzija, škatla s

stekleničko po 50 ml emulzije D04AX

Drugi

antipruritiki Medis, d.o.o., BRp 6,51 NDC 24.1.2011 generično

023426

Euthyrox 100 mikrogramov tablete, škatla s 50

tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu) H03AA01

Natrijev

levotiroksinat Merck d.o.o., Rp 2,56 NDC 17.3.2011 originalno

023205

Euthyrox 150 mikrogramov tablete, škatla s 50

tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu) H03AA01

Natrijev

levotiroksinat Merck d.o.o., Rp 3,21 NDC 17.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 73 / 265

Page 74: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

023434

Euthyrox 25 mikrogramov tablete, škatla s 50

tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu) H03AA01

Natrijev

levotiroksinat Merck d.o.o., Rp 0,75 NDC 17.3.2011 originalno

023442

Euthyrox 50 mikrogramov tablete, škatla s 50

tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu) H03AA01

Natrijev

levotiroksinat Merck d.o.o., Rp 1,45 NDC 17.3.2011 originalno

108022

EVICEL raztopini za lepilo, škatla z eno vialo (1 ml)

raztopine 1 in z eno vialo (1 ml) raztopine 2 B02BC

trombin,

humani/koagul

acijske

beljakovine,

humane

Omrix

Biopharmaceuticals

S.A., Belgija H 109,68 NDC 25.11.2011 originalno

108030

EVICEL raztopini za lepilo, škatla z eno vialo (2 ml)

raztopine 1 in z eno vialo (2 ml) raztopine 2 B02BC

trombin,

humani/koagul

acijske

beljakovine,

humane

Omrix

Biopharmaceuticals

S.A., Belgija H 187,02 NDC 25.11.2011 originalno

108057

EVICEL raztopini za lepilo, škatla z eno vialo (5 ml)

raztopine 1 in z eno vialo (5 ml) raztopine 2 B02BC

trombin,

humani/koagul

acijske

beljakovine,

humane

Omrix

Biopharmaceuticals

S.A., Belgija H 438,26 NDC 25.11.2011 originalno

010227

EVISTA 60 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) G03XC01 Raloksifen

DAIICHI SANKYO

EUROPE GmbH,

Nemčija Rp 23,78 NDC 16.5.2011 originalno

103586

Evoltra 1 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01BB06 klofarabin

Genzyme Europe BV,

Nizozemska H 1.705,03 NDC 7.3.2011 originalno

017540

Evoltra 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, 4 viale L01BB06 Klofarabin

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska H 6.730,03 NDC 7.3.2011 originalno

014575 EVRA transdermalni obliţ, škatla s 3 obliţi G03AA13

norelgestromin

in estrogen

Janssen Cilag

International NV,

Belgija Rp 8,36 NDC 28.4.2011 originalno

011789

EXELON 1,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami

(2 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,83 NDC 2.12.2011 originalno

010790

Exelon 2 mg/ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko s 120 ml peroralne raztopine in

vsebnikom z brizgo za peroralno dajanje N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 81,67 NDC 2.12.2011 originalno

011797

EXELON 3 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2

x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,83 NDC 2.12.2011 originalno

011827

EXELON 4,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami

(2 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,83 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 74 / 265

Page 75: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

027910 EXELON 4,6 mg/24 h transdermalni obliţ, 30 vrečk N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 75,06 NDC 2.12.2011 originalno

011894

EXELON 6 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2

x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,83 NDC 2.12.2011 originalno

027928 EXELON 9,5 mg/24 h transdermalni obliţ, 30 vrečk N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 75,06 NDC 2.12.2011 originalno

008478

EXFORGE 10mg/160mg filmsko obloţene tablete,

škatla po 30 tablet C09DB01

Valsartan in

amlodipin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 22,43 NDC 2.12.2011 originalno

008460

EXFORGE 5mg/160mg filmsko obloţene tablete,

škatla po 30 tablet C09DB01

Valsartan in

amlodipin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 22,43 NDC 2.12.2011 originalno

008443

EXFORGE 5mg/80mg filmsko obloţene tablete,

škatla po 30 tablet C09DB01

Valsartan in

amlodipin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 20,11 NDC 2.12.2011 originalno

090999

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmsko

obloţene tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem

omotu C09DX01

valsartan,

amlodipin in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 20,95 NDC 2.12.2011 originalno

091073

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmsko

obloţene tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem

omotu C09DX01

valsartan,

amlodipin in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 20,95 NDC 2.12.2011 originalno

091081

EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmsko

obloţene tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem

omotu C09DX01

valsartan,

amlodipin in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 36,08 NDC 2.12.2011 originalno

091022

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmsko

obloţene tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem

omotu C09DX01

valsartan,

amlodipin in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 20,95 NDC 2.12.2011 originalno

091065

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmsko

obloţene tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem

omotu C09DX01

valsartan,

amlodipin in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 20,95 NDC 2.12.2011 originalno

004308

EXJADE 125 mg tablete za peroralno suspenzijo,

škatla po 28 tablet V03AC03 Deferasiroks

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 176,97 NDC 2.12.2011 originalno

004600

EXJADE 500 mg tablete za peroralno suspenzijo,

škatla po 28 tablet V03AC03 Deferasiroks

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 694,40 NDC 2.12.2011 originalno

042951

EXTAVIA 250 mikrogramov/ml prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, 15 x 3ml viala s praškom + 15

x 1,2ml napolnjena injekcijska brizga z 1,2 ml vehikla) L03AB08

Interferon beta-

1b

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 764,48 NDC 2.12.2011 originalno

097764

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami

(luer konektor) z 2500 ml raztopine B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 100,47 NDC 5.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 75 / 265

Page 76: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

010391

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 enojnimi vrečkami

(luer konektor) z 2500 ml raztopine B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 100,47 NDC 5.4.2011 originalno

097772

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami

(koničasti/spike konektor) z 2000 ml raztopine B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 110,96 NDC 5.4.2011 originalno

097756

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami

(luer konektor) z 2000 ml raztopine B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 110,96 NDC 5.4.2011 originalno

010383

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami

(luer konektor) z 2000 ml raztopine B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 110,96 NDC 5.4.2011 originalno

113336

Ezetimib Teva 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami

(10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib Teva Pharma B.V., Rp 103,85 NDC 17.3.2011 generično

113328

Ezetimib Teva 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib Teva Pharma B.V., Rp 25,14 NDC 17.3.2011 generično

014559

EZETROL 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x

10 tablet v pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 117,72 NDC 14.4.2011 originalno

014540

EZETROL 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 35,78 NDC 14.4.2011 originalno

070980

Ezoleta 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 25,14 NDC 8.6.2011 generično

070890

Ezoleta 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 25,14 NDC 8.6.2011 generično

024961

FABRAZYME 35 mg prašek za koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom A16AB04

Agalzidaza

beta

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska H/Rp NDC 29.4.2011 originalno

019461

FABRAZYME 5 mg prašek za koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom A16AB04

Agalzidaza

beta

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska H/Rp 581,15 NDC 7.3.2011 originalno

128503

Fampyra 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 2

plastenki po 14 tablet N07AA07 fampridin

Biogen Idec Limited,

V.Britanija Rp/Spec 213,81 NDC 4.10.2011 originalno

128511

Fampyra 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 4

plastenke po 14 tablet N07AA07 fampridin

Biogen Idec Limited,

V.Britanija Rp/Spec 424,28 NDC 4.10.2011 originalno

093769

FARMORUBICIN PFS 2 mg/ml raztopina za

injiciranje, škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine L01DB03 Epirubicin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 106,17 NDC 9.12.2011 originalno

093777

FARMORUBICIN PFS 2 mg/ml raztopina za

injiciranje, škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine L01DB03 Epirubicin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 23,59 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 76 / 265

Page 77: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

081299

Faslodex 250 mg raztopina za injiciranje, 1

napolnjena injek.brizga + 1 varnostna igla L02BA03 Fulvestrant

AstraZeneca UK

Limited, V.Britanija ZZ 416,94 NDC 4.10.2011 originalno

105228

Faslodex 250 mg raztopina za injiciranje, 2 napolnjeni

injekcijski brizgi + 2 varnostni igli L02BA03 fulvestrant

AstraZeneca UK

Limited, V.Britanija ZZ 778,37 NDC 4.10.2011 originalno

092509

Faxiprol 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06AX16 Venlafaksin PharmaSwiss d.o.o., Rp 14,99 NDC 22.2.2011 generično

092622

Faxiprol 75 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N06AX16 Venlafaksin PharmaSwiss d.o.o., Rp 7,48 NDC 22.2.2011 generično

108332

FEIBA 1000 e. prašek in vehikel za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 20

ml vode za injekcije, 1 pripomočkom BaxJect ii Hi-

Flow, 1 brizgo za enkratno uporabo, 1 iglo za

enkratno uporabo in 1 iglo z metuljčkom in sponko B02BD03

Zaviralci

inhibitorjev

faktorja VIII Baxter d.o.o., ZZ 865,20 NDC 5.4.2011 originalno

108340

FEIBA 500 e. prašek in vehikel za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 20

ml vode za injekcije, 1 pripomočkom BaxJect ii Hi-

Flow, 1 brizgo za enkratno uporabo, 1 iglo za

enkratno uporabo in 1 iglo z metuljčkom in sponko B02BD03

Zaviralci

inhibitorjev

faktorja VIII Baxter d.o.o., ZZ 445,28 NDC 5.4.2011 originalno

035807

Feksofenadin Mylan 120 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) R06AX26 Feksofenadin Generics UK Ltd., Rp 6,16 NDC 2.12.2010 generično

035815

Feksofenadin Mylan 180 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) R06AX26 Feksofenadin Generics UK Ltd., Rp 6,16 NDC 2.12.2010 generično

050083

Femara 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

Novartis Pharma

GmbH, Rp/Spec 116,18 NDC 2.12.2011 originalno

086584

Femoden 0,03 mg/0,075 mg obloţene tablete, škatla

z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Bayer Schering

Pharma AG Rp 7,58 NDC 9.12.2011 originalno

051349

Femtozone 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

HELM

Pharmaceuticals

GmbH, Rp/Spec 81,52 NDC 17.3.2011 generično

053910

Fenistil 1 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s

steklenico z 20 ml raztopine s polietilensko kapalko in

polipropilensko varovalno zaporko R06AB03 Dimetinden Medis, d.o.o., Rp 2,67 NDC 16.5.2011 originalno

092673

FENOLIP 160 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami

(3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C10AB05 Fenofibrat PharmaSwiss d.o.o., Rp 5,10 NDC 22.2.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 77 / 265

Page 78: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

092665

FENOLIP 160 mg trde kapsule, škatla z 90 kapsulami

(9 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C10AB05 Fenofibrat PharmaSwiss d.o.o., Rp 15,03 NDC 22.2.2011 generično

060380

Fentanil Torrex 50 mikrogramov/ml raztopina za

injiciranje, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine N01AH01 Fentanil

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., ZZ 9,70 NDC 9.12.2011 generično

060399

Fentanil Torrex 50 mikrogramov/ml raztopina za

injiciranje, škatla s 5 ampulami z 2 ml raztopine N01AH01 Fentanil

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., ZZ 2,66 NDC 9.12.2011 generično

074381

Ferrum Lek 100 mg ţvečljive tablete , škatla s 30

ţvečljivimi tabletami (3 x 10 tablet v dvojnem traku) B03AB05 Dekstriferon

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,38 NDC 24.3.2011 generično

079510

Ferrum Lek 50 mg/5 ml sirup , škatla s stekleničko s

100 ml sirupa B03AB05 Dekstriferon

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,16 NDC 16.6.2011 generično

072109

Ferrum Lek 50 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla

s 5 ampulami z 2 ml raztopine B03AC06

Kompleks

ţelezovega(III)

oksida z

dekstranom

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 ZZ 104,94 NDC 16.6.2011 generično

052418

Finpros 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,37 NDC 8.6.2011 generično

106119

Firazyr 30 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z napolnjeno injekcijsko

brizgo in iglo C01EB19 ikatibant Jerini AG, Nemčija H/Rp 1.710,04 NDC 14.4.2011 originalno

084247

FIRMAGON 120 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 2 viali s praškom, 2 viali z vehiklom, 2

brizgi, 4 adapterji, 2 injekcijski igli L02BX02 degareliks

Ferring

Pharmaceuticals A/S,

Danska ZZ 231,82 NDC 25.11.2011 originalno

084239

FIRMAGON 80 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1

brizga, 2 adapterja, 1 injekcijska igla L02BX02 degareliks

Ferring

Pharmaceuticals A/S,

Danska ZZ 128,13 NDC 25.11.2011 originalno

002356

FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla z

1 kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije S01BA07 Fluorometolon

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 2,42 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

043923

Flexbumin 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla s

24 polietilenskimi vrečkami s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 915,91 NDC 5.4.2011 generično

043931

Flexbumin 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z

12 polietilenskimi vrečkami s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 915,91 NDC 5.4.2011 generično

009091

FLIXONASE 400 mikrogramov/0,4 ml kapljice za nos,

suspenzija, škatla s 4 folijskimi ovitki s 7

enoodmernimi plastičnimi vsebniki z 0,4 ml

suspenzije (4 x 7 vsebnikov v traku) R01AD08 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 20,03 NDC 8.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 78 / 265

Page 79: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

063134

FLIXONASE 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos,

suspenzija, škatla s stekleničko (z odmernim

pršilnikom in nosnim nastavkom) s suspenzijo (120

vpihov) R01AD08 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 6,64 NDC 8.4.2011 originalno

067830

Flixotide 125 mikrogramov/vpih inhalacijska

suspenzija pod tlakom, škatla z vsebnikom s

suspezijo z zaporko z odmernim ventilom in ustnikom

(60 odmerkov) R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 7,95 NDC 8.4.2011 originalno

067865

Flixotide 250 mikrogramov/vpih inhalacijska

suspenzija pod tlakom, škatla z vsebnikom s

suspezijo z zaporko z odmernim ventilom in ustnikom

(60 odmerkov) R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 14,48 NDC 8.4.2011 originalno

013552

Flixotide 50 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija

pod tlakom, škatla z vsebnikom s suspezijo z zaporko

z odmernim ventilom in ustnikom (120 odmerkov) R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 8,73 NDC 8.4.2011 originalno

063916

FLIXOTIDE DISKUS 100 mikrogramov/odmerek

prašek za inhaliranje, odmerjeni, škatla z Diskusom v

dvojnem traku s 60 odmerki praška za inhaliranje R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 8,24 NDC 8.4.2011 originalno

063924

FLIXOTIDE DISKUS 250 mikrogramov/odmerek

prašek za inhaliranje, odmerjeni, škatla z Diskusom v

dvojnem traku s 60 odmerki praška za inhaliranje R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 16,14 NDC 8.4.2011 originalno

063940

FLIXOTIDE DISKUS 50 mikrogramov/odmerek

prašek za inhaliranje, odmerjeni , škatla z Diskusom v

dvojnem traku s 60 odmerki praška za inhaliranje R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 4,57 NDC 8.4.2011 originalno

063959

FLIXOTIDE DISKUS 500 mikrogramov/odmerek

prašek za inhaliranje, odmerjeni , škatla z Diskusom v

dvojnem traku s 60 odmerki praška za inhaliranje R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 25,76 NDC 8.4.2011 originalno

020583

Flonidan 10 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) R06AX13 Loratadin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,29 NDC 16.6.2011 generično

074411

Flonidan 5 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s

stekleničko s 120 ml suspenzije in merilno ţličko R06AX13 Loratadin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 10,31 NDC 16.6.2011 generično

032565

Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injiciranje, škatla s 5

ampulami po 1 ml suspenzije H02AB01 Betametazon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 13,60 NDC 8.6.2011 generično

105830

Fluanxol 3 mg obloţene tablete, škatla s 100

tabletami v HDPE vsebniku N05AF01 Flupentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp/Spec 19,73 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 79 / 265

Page 80: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

061786

Fluanxol 3 mg obloţene tablete, škatla s 100

tabletami v polipropilenskem vsebniku N05AF01 Flupentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp/Spec 19,73 NDC 25.11.2011 originalno

061794

Fluanxol Depot 20 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine N05AF01 Flupentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., ZZ 13,87 NDC 25.11.2011 originalno

080829

Fluarix suspenzija za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 0,5 ml suspenzije z ali brez injekcijskih igel J07BB02

Prečiščen

antigen virusa

influence GSK d.o.o., ZZ 4,52 NDC 8.4.2011 originalno

069752

Flucinom 250 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x

10 tablet v pretisnem omotu) L02BB01 Flutamid

Schering-Plough

Europe, Rp 28,51 NDC 14.4.2011 originalno

083461

Fluconazole Pliva 100 mg trde kapsule, škatla s 7

kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 16,48 NDC 8.6.2011 generično

083542

Fluconazole Pliva 100 mg trde kapsule, škatla z 28

kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 66,31 NDC 8.6.2011 generično

083607

Fluconazole Pliva 150 mg trde kapsule, škatla z 1

kapsulo (1 x 1 kapsula v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,41 NDC 8.6.2011 generično

083402

Fluconazole Pliva 50 mg trde kapsule, škatla s 7

kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,00 NDC 8.6.2011 generično

011045

Fludara 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 15

tabletami (3 x 5 tablet v pretisnem omotu) L01BB05 Fludarabin

Genzyme Europe

B.V., Rp/Spec 389,14 NDC 7.3.2011 originalno

011053

Fludara 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu) L01BB05 Fludarabin

Genzyme Europe

B.V., Rp/Spec 516,91 NDC 7.3.2011 originalno

006858

FLUDARA 50 mg prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom L01BB05 Fludarabin

Genzyme Europe

B.V., H 440,98 NDC 7.3.2011 originalno

026581

Fludarabin Teva 25 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml

koncentrata L01BB05 Fludarabin Pharmachemie B.V., H 104,25 NDC 8.6.2011 generično

056537

Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami z 2 ml

koncentrata L01BB05 Fludarabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 519,06 NDC 14.6.2011 generično

056510

Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo z 2 ml

koncentrata L01BB05 Fludarabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 105,69 NDC 14.6.2011 generično

056545

Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 10 vialami z 2 ml

koncentrata L01BB05 Fludarabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 1.029,19 NDC 14.6.2011 generično

118125

Flukloksacilin Altamedics 1 g prašek za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 10 vialami s praškom J01CF05 Flukloksacilin Altamedics d.o.o., H 38,99 NDC 4.10.2011 generično

118133

Flukloksacilin Altamedics 2 g prašek za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 10 vialami s praškom J01CF05 Flukloksacilin Altamedics d.o.o., H 77,13 NDC 4.10.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 80 / 265

Page 81: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

056600

Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 10 plastenkami s 100 ml

raztopine J02AC01 Flukonazol

B.Braun Melsungen

AG, H 124,14 NDC 16.5.2011 generično

056570

Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 20 plastenkami s 100 ml

raztopine J02AC01 Flukonazol

B.Braun Melsungen

AG, H 246,51 NDC 16.5.2011 generično

056553

Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 20 plastenkami s 50 ml

raztopine J02AC01 Flukonazol

B.Braun Melsungen

AG, H 125,60 NDC 16.5.2011 generično

042137

Flukonazol Claris 2 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine J02AC01 Flukonazol

Claris Lifesciences UK

Limited, H 21,84 NDC 4.10.2011 generično

034703

Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule, škatla s 7

kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 16,48 NDC 16.6.2011 generično

034738

Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule, škatla z 28

kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 66,31 NDC 16.6.2011 generično

034746

Flukonazol Lek 150 mg trde kapsule, škatla z 1

kapsulo v pretisnem omotu J02AC01 Flukonazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,41 NDC 16.6.2011 generično

064378

Fluval 20 mg trde kapsule , škatla z 28 kapsulami (4 x

7 kapsul v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,89 NDC 8.6.2011 generično

032905

Fluzepam 15 mg trde kapsule, škatla z 10 kapsulami

(1 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N05CD01 Flurazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,14 NDC 8.6.2011 generično

024716

Fluzepam 30 mg trde kapsule, škatla z 10 kapsulami

(1 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N05CD01 Flurazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,79 NDC 8.6.2011 generično

035491

FODISS 20 mg disperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin Generics UK Ltd., Rp 5,26 NDC 5.4.2011 generično

066079

FOLKODIN ALKALOID-INT 1 mg/ml peroralna

raztopina, škatla s stekleničko s 150 ml raztopine in

polipropilenskim odmernim lončkom R05DA08 Folkodin ALKALOID-INT d.o.o., Rp 4,21 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

102830

FOLKODIN ALKALOID-INT 10 mg trde kapsule,

škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnih

omotih) R05DA08 Folkodin ALKALOID-INT d.o.o., Rp 4,47 NDC 6.1.2011 generično

072141

FORANE 100 ml para za inhaliranje, tekočina, škatla

s steklenico s 100 ml tekočine N01AB06 Izofluran

Abbott Laboratories

d.o.o., ZZ 68,68 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 81 / 265

Page 82: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

019712

Forsteo 20 mikrogramov/80mikrolitrov, raztopina za

injiciranje v prenapolnjenem peresniku, škatla s po 1

injekcijskim peresnikom H05AA02 Teriparatid

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp/Spec 334,16 NDC 3.2.2011 originalno

081310

Fortum 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01DD02 Ceftazidim GSK d.o.o., H 10,53 NDC 8.4.2011 originalno

010405

FORTZAAR 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 18,99 NDC 14.4.2011 originalno

015318

FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg tablete, škatla s 4

tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu) M05BA04

Alendronska

kislina

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 10,76 NDC 14.10.2010 originalno

015601

FOSAVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete, škatla s 4

tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu) M05BB03

Alendronska

kislina in

holekalciferol

Merck Sharp &

Dohme Ltd, V.Britanija Rp 19,67 NDC 14.4.2011 originalno

025984

FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete, škatla s 4

tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu) M05BB03

Alendronska

kislina in

holekalciferol

Merck Sharp &

Dohme Ltd, V.Britanija Rp 19,67 NDC 14.4.2011 originalno

054160

FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete, škatla z 12

tabletami M05BB03

Alendronska

kislina in

holekalciferol

Merck Sharp &

Dohme Ltd, V.Britanija Rp 55,33 NDC 14.4.2011 originalno

085839

Fosicard 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 3,09 NDC 18.4.2011 generično

085847

Fosicard 20 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 4,19 NDC 18.4.2011 generično

106950

Fosicard HCT 20 mg/12,5 mg tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA09

Fozinopril in

diuretiki Actavis Group hf. Rp 3,96 NDC 25.11.2011 generično

106968

Fosicard HCT 20 mg/12,5 mg tablete , škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA09

Fozinopril in

diuretiki Actavis Group hf. Rp 7,76 NDC 25.11.2011 generično

021040

Fosrenol 500 mg ţvečljive tablete, škatla z 2

plastenkama s 45 tabletami V03AE03

lantanov

karbonat

Shire Pharmaceutical

Contracts Ltd.,

Hampshire Inte Rp 136,74 NDC 25.11.2011 originalno

021059

Fosrenol 750 mg ţvečljive tablete, škatla s 6

plastenkami s 15 tabletami V03AE03

lantanov

karbonat

Shire Pharmaceutical

Contracts Ltd.,

Hampshire Inte Rp 190,31 NDC 25.11.2011 originalno

016284

Foster 100/6 mikrogramov na sproţitev inhalacijska

raztopina pod tlakom, škatla s tlačnim vsebnikom,

opremljenim z odmernim ventilom, sproţilcem in

zaščitno zaporko, s 120 odmerki R03AK07

Formoterol in

druge

učinkovine za

obstruktivne

pljučne bolezni

Chiesi

Pharmaceuticals

GmbH, Rp 35,00 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 82 / 265

Page 83: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

028827

Fozinopril Mylan 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril Generics UK Ltd., Rp 2,24 NDC 2.12.2010 generično

028835

Fozinopril Mylan 20 mg tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril Generics UK Ltd., Rp 3,39 NDC 2.12.2010 generično

038857

Fragmin 10.000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,4

ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 70,17 NDC 9.12.2011 originalno

087394

Fragmin 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 68,08 NDC 9.12.2011 originalno

038873

Fragmin 12.500 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5

ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 88,22 NDC 9.12.2011 originalno

038881

Fragmin 15.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,6

ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 106,94 NDC 9.12.2011 originalno

038911

Fragmin 18.000 i.e./0,72 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,72

ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 127,95 NDC 9.12.2011 originalno

087378

Fragmin 2.500 i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 injekcijskimi brizgami z 0,2 ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 21,03 NDC 9.12.2011 originalno

087386

Fragmin 5.000 i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 injekcijskimi brizgami z 0,2 ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 36,95 NDC 9.12.2011 originalno

019003

Fragmin 7.500 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,3

ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 44,35 NDC 9.12.2011 originalno

001937

FRAXIPARINE 2850 i.e. anti-Xa/0,3 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z 0,3 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 24,01 NDC 8.4.2011 originalno

023027

FRAXIPARINE 3800 i.e. anti-Xa/0,4 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z 0,4 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 31,95 NDC 8.4.2011 originalno

001996

FRAXIPARINE 5700 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z 0,6 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 42,71 NDC 8.4.2011 originalno

002283

FRAXIPARINE 7600 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z 0,8 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 58,54 NDC 8.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 83 / 265

Page 84: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

023000

FRAXIPARINE 9500 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z 1 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 69,15 NDC 8.4.2011 originalno

119504

FRAXIPARINE 9500 i.e. anti-Xa/ml raztopina za

injiciranje v večodmerni viali, škatla z 10

večodmernimi vialami s 5 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H 429,12 NDC 25.11.2011 originalno

030503

FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e. anti-Xa/0,6 ml

raztopina za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,6 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 112,07 NDC 8.4.2011 originalno

030511

FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e. anti-Xa/0,8 ml

raztopina za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,8 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 141,91 NDC 8.4.2011 originalno

030554

FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e. anti-Xa/1,0 ml

raztopina za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 1 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 141,91 NDC 8.4.2011 originalno

076139 FRISIUM TBL. 10MG 30 UK N05BA09 Klobazam Sanofi-Aventis d.o.o., 10,50 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

096989

Fromilid 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,80 NDC 8.6.2011 generično

096997

Fromilid 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,11 NDC 8.6.2011 generično

013854

Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem , škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v

pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,80 NDC 8.6.2011 generično

078069

Fromilid za otroke 25 mg/ml zrnca za peroralno

suspenzijo, škatla s steklenico z zrnci za pripravo 60

ml suspenzije in brizga J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,01 NDC 8.6.2011 generično

025410

Frotan 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 4

tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu) N02CC07 Frovatriptan

Menarini International

O.L.S.A., Rp 15,30 IVDC 23.8.2011 1.10.2011** originalno

082740

FSME IMMUN 0,25 ml za otroke suspenzija za

injiciranje v napolnjeni injekcijski , škatla z 1

napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,25 ml suspenzije in

injekcijsko iglo J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefa

litisu z

inaktiviranimi

virusi Baxter d.o.o., ZZ 19,15 NDC 5.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 84 / 265

Page 85: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

007749

FSME IMMUN 0,5 ml suspenzija za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in 1 injekcijsko

iglo J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefa

litisu z

inaktiviranimi

virusi Baxter d.o.o., ZZ 20,27 NDC 5.4.2011 originalno

041939

Gabagamma 100 mg trde kapsule, škatla s 50

kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 6,46 NDC 25.11.2011 generično

041955

Gabagamma 300 mg trde kapsule, škatla s 50

kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 12,61 NDC 25.11.2011 generično

041971

Gabagamma 400 mg trde kapsule, škatla s 50

kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 15,14 NDC 25.11.2011 generično

050423

Gabitril 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom s 50 tabletami N03AG06 Tiagabin

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., Rp 22,69 NDC 22.6.2011 originalno

053627

Gabitril 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

dvema plastičnima vsebnikoma s 50 tabletami N03AG06 Tiagabin

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., Rp 47,16 NDC 22.6.2011 originalno

113824

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje , škatla

s steklenico s 65 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 531,43 NDC 9.12.2011 originalno

058661

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje , škatla

z 10 vialami s 30 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 1.863,43 NDC 9.12.2011 originalno

040207

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje , škatla

z vialo s 15 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 96,91 NDC 9.12.2011 originalno

058670

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 5 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami s 7,5 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 249,04 NDC 9.12.2011 originalno

040215

GADOVIST 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z vialo s 30 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 192,83 NDC 9.12.2011 originalno

040193

GADOVIST 1,0 mmol/ml, raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z napolnjeno

injekcijsko brizgo s 7,5 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 50,57 NDC 9.12.2011 originalno

128287

Galantamin Teva 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin Teva Pharma B.V., Rp 88,64 NDC 4.10.2011 generično

128279

Galantamin Teva 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin Teva Pharma B.V., Rp 44,64 NDC 4.10.2011 generično

128309

Galantamin Teva 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin Teva Pharma B.V., Rp 106,17 NDC 4.10.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 85 / 265

Page 86: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

128295

Galantamin Teva 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin Teva Pharma B.V., Rp 53,41 NDC 4.10.2011 generično

128325

Galantamin Teva 8 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 kapsulami (8 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin Teva Pharma B.V., Rp 44,64 NDC 4.10.2011 generično

128317

Galantamin Teva 8 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin Teva Pharma B.V., Rp 33,85 NDC 4.10.2011 generično

098663

Galistat 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA04 Fluvastatin

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 6,15 NDC 9.12.2011 generično

126896

Galsya SR 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 44,64 NDC 28.7.2011 generično

126918

Galsya SR 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 53,41 NDC 28.7.2011 generično

126934

Galsya SR 8 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 33,85 NDC 28.7.2011 generično

029831 Galvus 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami A10BH02 Vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 19,22 NDC 2.12.2011 originalno

029840 Galvus 50 mg tablete, škatla s 60 tabletami A10BH02 Vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 38,15 NDC 2.12.2011 originalno

018511

Ganfort 300 mikrogramov/ml + 5 mg/ml kapljice za

oko, raztopina, škatla s kapalnim vsebnikom s 3ml

raztopine S01ED51

Timolol,

kombinacije

Allergan

Pharmaceuticals

Ireland, Irska Rp 14,45 NDC 25.11.2011 originalno

033618

Garamycin 120 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 1,5 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 22,17 NDC 8.6.2011 generično

033634

Garamycin 80 mg/2 ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 10,77 NDC 8.6.2011 generično

055204

Gasec 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s

plastenko s 14 kapsulami A02BC01 Omeprazol Mepha Lda., Rp 4,65 NDC 16.5.2011 generično

055182

Gasec 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s

plastenko z 28 kapsulami A02BC01 Omeprazol Mepha Lda., Rp 7,19 NDC 16.5.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 86 / 265

Page 87: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

006599

Gastromiro 300 mg/ml peroralna ali rektalna

raztopina, škatla s stekleničko s 100 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 66,99 NDC 2.12.2011 originalno

006564

Gastromiro 300 mg/ml peroralna ali rektalna

raztopina, škatla s stekleničko s 50 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 36,83 NDC 2.12.2011 originalno

006513

Gastromiro 300 mg/ml peroralna ali rektalna

raztopina, škatla s stekleničko z 20 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 13,38 NDC 2.12.2011 originalno

109142

Gemcitabin Actavis 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

Actavis Group PTC

ehf., H 229,85 NDC 14.4.2011 generično

094676

Gemcitabin Actavis 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

Actavis Group PTC

ehf., H 116,94 NDC 14.4.2011 generično

094684

Gemcitabin Actavis 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

Actavis Group PTC

ehf., H 23,70 NDC 14.4.2011 generično

102873

Gemcitabin ''Ebewe'' 10 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml

koncentrata L01BC05 Gemcitabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 88,86 NDC 16.6.2011 generično

102865

Gemcitabin ''Ebewe'' 10 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml

koncentrata L01BC05 Gemcitabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 18,10 NDC 16.6.2011 generično

118206

Gemcitabin Ebewe 40 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo (25 ml) s

koncentratom L01BC05 Gemcitabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 78,00 NDC 20.5.2011 generično

118184

Gemcitabin Ebewe 40 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo (5 ml) s koncentratom L01BC05 Gemcitabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 14,31 NDC 20.5.2011 generično

118214

Gemcitabin Ebewe 40 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s

koncentratom L01BC05 Gemcitabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 155,35 NDC 20.5.2011 generično

115754

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (10 ml) s praškom L01BC05 Gemcitabin

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 24,37 NDC 14.4.2011 generično

115770

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (100 ml) s praškom L01BC05 Gemcitabin

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 222,88 NDC 14.4.2011 generično

115762

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom L01BC05 Gemcitabin

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 120,57 NDC 14.4.2011 generično

034495

Gemcitabin Lek 1 g prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 88,86 NDC 16.6.2011 generično

034509

Gemcitabin Lek 200 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 18,10 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 87 / 265

Page 88: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

077950

Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 14,56 NDC 5.4.2011 generično

078247

Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 80,38 NDC 5.4.2011 generično

098671

Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 160,08 NDC 5.4.2011 generično

116823

Gemcitabin Mylan 40 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo (25 ml) s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 140,70 NDC 30.6.2011 generično

116815

Gemcitabin Mylan 40 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo (5 ml) s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 28,94 NDC 30.6.2011 generično

116831

Gemcitabin Mylan 40 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 263,83 NDC 30.6.2011 generično

109150

Gemcitabin Teva 1000 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Teva Pharma B.V., H 88,86 NDC 8.6.2011 generično

109169

Gemcitabin Teva 200 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Teva Pharma B.V., H 18,10 NDC 8.6.2011 generično

109177

Gemcitabin Teva 2000 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Teva Pharma B.V., H 176,96 NDC 8.6.2011 generično

097098

Gemzar 1000 mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H 126,66 NDC 3.2.2011 originalno

097101

Gemzar 200 mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H 25,77 NDC 3.2.2011 originalno

069183

GENOTROPIN 12 mg/ml prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 dvodelnim vloţkom

s praškom in vehiklom H01AC01 Somatropin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 348,08 NDC 9.12.2011 originalno

002321

GENOTROPIN 5,3 mg/ml prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 dvodelnim vloţkom

s praškom in vehiklom H01AC01 Somatropin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 156,14 NDC 9.12.2011 originalno

118222

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 10 plastenkami z 80 ml

raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 16,47 NDC 20.5.2011 originalno

056634

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 20 plastenkami z 80 ml

raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 32,73 NDC 16.5.2011 originalno

118257

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 10 plastenkami s 120 ml

raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 51,14 NDC 20.5.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 88 / 265

Page 89: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

118230

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 10 plastenkami z 80 ml

raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 37,56 NDC 20.5.2011 originalno

056677

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 20 plastenkami s 120 ml

raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 101,62 NDC 16.5.2011 originalno

056642

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla z 20 plastenkami z 80 ml

raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 74,45 NDC 16.5.2011 originalno

033839

Gentamicin Lek 20 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 6,86 NDC 16.6.2011 generično

033863

Gentamicin Lek 40 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 10,77 NDC 16.6.2011 generično

034304

Gentamicin Lek 60 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 22,17 NDC 16.6.2011 generično

124133

GILENYA 0,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami

v pretisnem omotu (PVC/PVDC/alu) L04AA27 fingolimod

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 1.864,30 NDC 14.6.2011 originalno

116858

Gitrabin 40 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01BC05 Gemcitabin

Actavis Group PTC

ehf., H 152,84 NDC 28.7.2011 generično

116840

Gitrabin 40 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01BC05 Gemcitabin

Actavis Group PTC

ehf., H 31,37 NDC 28.7.2011 generično

116866

Gitrabin 40 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01BC05 Gemcitabin

Actavis Group PTC

ehf., H 303,23 NDC 28.7.2011 generično

022489

Glamin 134 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., H 69,95 NDC 7.3.2011 originalno

119512

Gliklazid STADA HEMOFARM 30 mg tablete s

prirejenim sproščanjem, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB09 Gliklazid

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 2,31 NDC 20.5.2011 generično

119520

Gliklazid STADA HEMOFARM 30 mg tablete s

prirejenim sproščanjem, škatla s 60 tabletami (4 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB09 Gliklazid

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 4,48 NDC 20.5.2011 generično

048402

Glimegamma 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 1,19 NDC 14.9.2011 generično

048453

Glimegamma 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 2,30 NDC 14.9.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 89 / 265

Page 90: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

048488

Glimegamma 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 3,21 NDC 14.9.2011 generično

048500

Glimegamma 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 3,75 NDC 14.9.2011 generično

048534

Glimegamma 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 3,88 NDC 14.9.2011 generično

080608

GLIVEC 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

120 tabletami L01XE01 Imatinib

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H/Rp 2.333,59 NDC 2.12.2011 originalno

080535

GLIVEC 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami L01XE01 Imatinib

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H/Rp 2.333,59 NDC 2.12.2011 originalno

097438

GlucaGen HypoKit 1 mg prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1

napolnjeno injekcijsko brizgo z 1,1 ml vode za

injekcije H04AA01 Glukagon Novo Nordisk A/S, Rp 17,78 NDC 2.12.2011 originalno

054224

Glucobay 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) A10BF01 Akarboza Bayer d.o.o., Rp 5,97 IVDC 6.12.2011 6.12.2012 originalno

054100

Glucobay 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BF01 Akarboza Bayer d.o.o., Rp 4,62 IVDC 6.12.2011 6.12.2012 originalno

040886

Glucophage 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 60 tabletami (6 x 10 ali 4 x 15 tablet v pretisnem

omotu) A10BA02 Metformin Merck d.o.o., Rp 3,83 NDC 17.3.2011 originalno

049824

GLUCOPHAGE 1000 mg prašek za peroralno

raztopino, škatla s 60 enoodmernimi vrečkami A10BA02 Metformin Merck d.o.o., Rp 5,54 NDC 17.3.2011 originalno

040878

GLUCOPHAGE 500 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem

omotu) A10BA02 Metformin

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih

in kemi Rp 4,46 NDC 17.3.2011 originalno

049840

GLUCOPHAGE 500 mg prašek za peroralno

raztopino, škatla s 60 enoodmernimi vrečkami A10BA02 Metformin Merck d.o.o., Rp 2,95 NDC 19.3.2011 originalno

011320

GLUCOPHAGE 850 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem

omotu) A10BA02 Metformin

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih

in kemi Rp 5,91 NDC 17.3.2011 originalno

049859

GLUCOPHAGE 850 mg prašek za peroralno

raztopino, škatla s 60 enoodmernimi vrečkami A10BA02 Metformin Merck d.o.o., Rp 5,19 NDC 17.3.2011 originalno

001295

Glucotrol XL 10 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami v plastičnem

vsebniku A10BB07 Glipizid

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,13 NDC 9.12.2011 originalno

097128

Glucotrol XL 5 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami v plastičnem

vsebniku A10BB07 Glipizid

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 4,85 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 90 / 265

Page 91: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

030392

Glucovance 500 mg/2,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (3 x 20 tablet ali 4 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BD02

Metformin in

sulfonamidi Merck d.o.o., Rp 7,15 NDC 17.3.2011 originalno

030406

Glucovance 500 mg/5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (3 x 20 tablet ali 4 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BD02

Metformin in

sulfonamidi Merck d.o.o., Rp 7,15 NDC 17.3.2011 originalno

037176

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 30 vrečkami z 250 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 39,60 NDC 5.4.2011 generično

037168

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 35 vrečkami s 150 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 86,88 NDC 5.4.2011 generično

037141

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 50 vrečkami s 100 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 82,77 NDC 5.4.2011 generično

037133

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 50 vrečkami s 50 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 82,77 NDC 5.4.2011 generično

037214

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla z 10 vrečkami s 1000 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 24,26 NDC 5.4.2011 generično

037192

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla z 20 vrečkami s 500 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 27,21 NDC 5.4.2011 generično

114553

Glukoza Baxter 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla s 30 vrečami (Viaflo) z 250 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Baxter d.o.o., ZZ 34,58 NDC 5.4.2011 generično

114570

Glukoza Baxter 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 10 vrečami (Viaflo) s 1000 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Baxter d.o.o., ZZ 37,87 NDC 5.4.2011 generično

114561

Glukoza Baxter 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 vrečami (Viaflo) s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Baxter d.o.o., ZZ 45,87 NDC 5.4.2011 generično

069884

Glukoza Braun 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,53 NDC 16.5.2011 generično

069949

Glukoza Braun 200 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,76 NDC 16.5.2011 generično

071277

Glukoza Braun 400 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 2,93 NDC 16.5.2011 generično

037869

Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje ,

plastenka iz polietilena s 100 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,33 NDC 16.5.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 91 / 265

Page 92: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

069809

Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje ,

plastenka iz polietilena s 1000 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 2,02 NDC 16.5.2011 generično

069795

Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje ,

plastenka iz polietilena z 250 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,28 NDC 16.5.2011 generično

069779

Glukoza Braun 50 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,27 NDC 16.5.2011 generično

085871

Glukoza Krka 50 mg/ml raztopina za infundiranje,

polietilenska plastenka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,47 NDC 8.6.2011 generično

096830

Glukoza Krka 50 mg/ml raztopina za infundiranje,

polipropilenska plastenka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,55 NDC 24.1.2011 generično

020672 Glukoza Pliva 10% raztopina za infundiranje, 500 ml B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,66 NDC 24.1.2011 generično

029459 Glukoza Pliva 10% raztopina za infundiranje, 500 ml B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,66 NDC 24.1.2011 generično

029475

GLUKOZA PLIVA 100 mg/ml raztopina za

infundiranje, 1 plastenka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,58 NDC 8.6.2011 generično

029467 Glukoza Pliva 5% raztopina za infundiranje, 500 ml B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,49 NDC 24.1.2011 generično

035882 Glukoza Pliva 5% raztopina za infundiranje, 500 ml B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,49 NDC 24.1.2011 generično

029483

GLUKOZA PLIVA 50 mg/ml raztopina za infundiranje,

1 plastenka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,39 NDC 8.6.2011 generično

065234

GLURENORM 30 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6

x 10 tablet v pretisnem omotu) A10BB08 Glikvidon

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 10,04 NDC 2.12.2011 originalno

038393

Glypressin 1 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla s 5 vialami s praškom in 5 ampulami

s 5 ml vehikla H01BA04 Terlipresin

Ferring Arzneimittel

Ges.m.b.H, Vienna

Twin Tower W ZZ 268,81 NDC 17.3.2011 originalno

115789

Glypressin 1 mg raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 8,5 ml raztopine H01BA04 Terlipresin Ferring GmbH, ZZ 273,83 NDC 14.6.2011 originalno

066206

GONAL-f 300 i.e./0,5 ml (22 mikrogramov/0,5ml),

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem

peresniku, 1 naponjen peresnik + 8 igel G03GA05 Folitropin alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 110,24 NDC 2.2.2011 originalno

066311

GONAL-f 450 i.e./0,75 ml (33 mikrogramov/0,75ml),

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem

peresniku, 1 naponjen peresnik + 12 igel G03GA05 Folitropin alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 165,04 NDC 2.2.2011 originalno

066001

GONAL-f 75 i.e. (5,5 mikrogramov), prašek in vehikel

za raztopino za injiciranje, 1 viala + 1 napolnjena

inj.brizga G03GA05 Folitropin alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 27,99 NDC 2.2.2011 originalno

066346

GONAL-f 900 i.e./1,5 ml (66 mikrogramov/0,5ml),

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem

peresniku, 1 naponjen peresnik + 20 igel G03GA05 Folitropin alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 327,13 NDC 2.2.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 92 / 265

Page 93: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

058440

Gopten 0,5 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2

x 10 kapsul v pretisnem omotu) C09AA10 Trandolapril

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 1,35 NDC 2.12.2011 originalno

057711

Gopten 2 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x

14 kapsul v pretisnem omotu) C09AA10 Trandolapril

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 5,78 NDC 2.12.2011 originalno

074870

Gopten 4 mg trde kapsule, škatla s 56 kapsulami (4 x

14 kapsul v pretisnem omotu) C09AA10 Trandolapril

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 16,95 NDC 2.12.2011 originalno

074888

Gopten 4 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x

14 kapsul v pretisnem omotu) C09AA10 Trandolapril

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 9,09 NDC 2.12.2011 originalno

048615

Granisetron B. Braun 1 mg/ml koncentrat za raztopino

za injiciranje ali , škatla s 5 ampulami s 3 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron

B.Braun Melsungen

AG, H 41,22 NDC 16.5.2011 generično

048607

Granisetron B. Braun 1 mg/ml koncentrat za raztopino

za injiciranje ali , škatla s 5 ampulami z 1 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron

B.Braun Melsungen

AG, H 30,32 NDC 16.5.2011 generično

048631

Granisetron B. Braun 1 mg/ml koncentrat za raztopino

za injiciranje ali , škatla z 10 ampulami s 3 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron

B.Braun Melsungen

AG, H 81,77 NDC 16.5.2011 generično

048593

Granisetron B. Braun 1 mg/ml koncentrat za raztopino

za injiciranje ali , škatla z 10 ampulami z 1 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron

B.Braun Melsungen

AG, H 60,03 NDC 16.5.2011 generično

047708

Granisetron Lek 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s 3 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 41,34 NDC 16.6.2011 generično

047716

Granisetron Lek 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami z 1 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 30,32 NDC 16.6.2011 generično

002267

Granisetron Lek 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H/Rp 34,34 NDC 16.6.2011 generično

014508

Granisetron Mylan 1 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) A04AA02 Granisetron Generics UK Ltd., H/Rp 37,22 NDC 2.12.2010 generično

014630

Granisetron Mylan 2 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron Generics UK Ltd., H/Rp 38,08 NDC 5.4.2011 generično

048798

Granisetron Teva 1 mg/1 ml koncentrat za raztopino

za infundiranje ali , škatla s 5 ampulami z 1 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron Teva Pharma B.V., H 30,42 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 93 / 265

Page 94: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

048810

Granisetron Teva 3 mg/3 ml koncentrat za raztopino

za infundiranje ali , škatla s 5 ampulami s 3 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron Teva Pharma B.V., H 55,72 NDC 8.6.2011 generično

025313

Gyno-Daktarin 200 mg vaginalne globule , škatla s 7

vaginalnimi globulami v dvojnem traku G01AF04 Mikonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,41 IVDC 27.5.2011 12.5.2012 originalno

035777

Gynodian Depot 4 mg/200 mg raztopina za injiciranje,

škatla s 3 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 1 ml

raztopine G03EA03

Prasteron in

estrogen

Bayer Schering

Pharma AG Rp/Spec 20,27 NDC 9.12.2011 originalno

081914

Haemate P 500 i.e./1200 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom,

1 vialo z 10 ml vode za injekcije, 1 pripravo za prenos

s filtrom 20/20 (Mix2Vial) in 2 alkoholnima

blazinicama B02BD06

Kombinacija

von

Willebrandoveg

a faktorja in

koagulacijskeg

a faktorja VIII CSL Behring GmbH, ZZ 329,55 NDC 5.4.2011 originalno

098310

Haemocomplettan P prašek za pripravo raztopine za

infundiranje; škatla z 1 vialo z 1 g praška in 1 vialo s

50 ml vode za injekcije B02BB01

Humani

fibrinogen CSL Behring GmbH, 324,66 NDC 28.4.2011 originalno

046205

HAES-steril 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 15 poliolefinskimi vrečkami (Freeflex) s 500

ml raztopine B05AA07

Hidroksietilškro

b

Medias International

d.o.o., ZZ 197,35 NDC 7.3.2011 originalno

023116

HAES-steril 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 poliolefinskimi vrečkami (Freeflex) s 500

ml raztopine B05AA07

Hidroksietilškro

b

Medias International

d.o.o., ZZ 262,11 NDC 7.3.2011 originalno

071366

HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje,

polietilenski vsebnik s 500 ml raztopine B05AA07

Hidroksietilškro

b

Medias International

d.o.o., ZZ 11,45 NDC 7.3.2011 originalno

036137

Haldol 10 mg tablete, škatla s steklenico s 30

tabletami N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H/Rp 5,25 IVDC 27.5.2011 12.5.2012 originalno

003697

Haldol 10 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla

s kapalnim vsebnikom s 30 ml raztopine in zaporko N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H/Rp 10,86 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

036153 Haldol 2 mg tablete, škatla s steklenico s 25 tabletami N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,03 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

036129

Haldol 2 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s

kapalnim vsebnikom z 10 ml raztopine in zaporko N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 0,77 IVDC 27.5.2011 12.5.2012 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 94 / 265

Page 95: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

036099

Haldol 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 1 ml raztopine N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 3,33 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

036161

Haldol depo 50 mg/ml raztopina za injiciranje , škatla

s 5 ampulami z 1 ml raztopine N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 18,05 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

020117

Harmonet 75 mikrogramov/20 mikrogramov obloţene

tablete, škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v

pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Pfizer Europe MA,

EEIG, Rp 3,31 NDC 9.12.2011 generično

061689

Hartmannova raztopina Braun raztopina za

infundiranje, polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s

1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 2,98 NDC 16.5.2011 generično

061670

Hartmannova raztopina Braun raztopina za

infundiranje, polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 500

ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,44 NDC 16.5.2011 generično

097802

Hartmannova raztopina Krka raztopina za

infundiranje, plastenka iz polietilena s 500 ml

raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,91 NDC 8.6.2011 generično

096865

Hartmannova raztopina Krka raztopina za

infundiranje, plastenka iz polipropilena s 500 ml

raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,01 NDC 24.1.2011 generično

004782

HAVRIX 1440 ELISA enot suspenzija za injiciranje za

odrasle, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 1

ml suspenzije in iglo J07BC02

Cepivo proti

hepatitisu tipa

A z

inaktiviranimi GSK d.o.o., ZZ 26,93 NDC 8.4.2011 originalno

004774

HAVRIX 720 ELISA enot suspenzija za injiciranje za

otroke, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5

ml suspenzije in iglo J07BC02

Cepivo proti

hepatitisu tipa

A z

inaktiviranimi GSK d.o.o., ZZ 19,35 NDC 8.4.2011 originalno

027715

HBVAXPRO 10 mikrogramov/ ml, suspenzija za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga z dvema priloţenima iglama J07BC01

Prečiščen

antigen virusa

hepatitisa tipa

B

Sanofi Pasteur MSD,

SNC, Francija ZZ 13,33 NDC 14.4.2011 originalno

027596

HBVAXPRO 5 mikrogramov/0,5 ml, suspenzija za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 10

napolnjenih injekcijskih brizg z dvema priloţenima

iglama J07BC01

Prečiščen

antigen virusa

hepatitisa tipa

B

Sanofi Pasteur MSD,

SNC, Francija ZZ 73,30 NDC 14.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 95 / 265

Page 96: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

057509

Helex 0,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,07 NDC 8.6.2011 generično

057517

Helex 0,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,57 NDC 8.6.2011 generično

080640

Helex 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,49 NDC 8.6.2011 generično

015458

Helicobacter Test INFAI za otroke v starosti 3 – 11

let, 45 mg prašek za peroralno raztopino, škatla s

stekleničko s 45g praška za peroralno raztopino s 4

epruvetami za vzorce izdiha in upogljivo slamico za

pihanje. V04CX

Drugi

diagnostiki

(13C sečnina)

INFAI, Institut für

biomedizinische

Analytic und NMR

Imaging GmbH,

Nemčija H/Rp 15,09 NDC 8.6.2011 originalno

126039

Helixate NexGen 1000 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z

vehiklom in 1 pribor za dajanje zdravila B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Bayer Schering

Pharma AG, Nemčija H/Rp 740,29 NDC 9.11.2011 originalno

126047

Helixate NexGen 2000 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z

vehiklom in 1 pribor za dajanje zdravila B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Bayer Schering

Pharma AG, Nemčija H/Rp 1.464,04 NDC 9.11.2011 originalno

126055

Helixate NexGen 250 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z

vehiklom in 1 pribor za dajanje zdravila B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Bayer Schering

Pharma AG, Nemčija H/Rp 189,40 NDC 9.11.2011 originalno

126063

Helixate NexGen 500 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z

vehiklom in 1 pribor za dajanje zdravila B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Bayer Schering

Pharma AG, Nemčija H/Rp 374,12 NDC 9.11.2011 originalno

001333

Hemohes 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka po 500 ml raztopine B05AA07

Hidroksietilškro

b

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 11,63 NDC 16.5.2011 generično

001406

Hemohes 60 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka po 500 ml raztopine B05AA07

Hidroksietilškro

b

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 8,47 NDC 16.5.2011 generično

029998

Heparin Braun 5000 i.e./ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami s 5 ml raztopine B01AB01 Heparin

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 31,44 IVDC 28.6.2011 28.6.2012 generično

004154

Heparin Krka 5.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje ,

škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine B01AB01 Heparin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,29 NDC 8.6.2011 generično

074128 HEPATECT CP 50 i.e./ ml raztopina za inf. 10 ml 1 st J06BB04

Humani

imunoglobulini

proti hepatitisu

tipa B

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 290,07 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 96 / 265

Page 97: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

040444 HEPATECT CP 50 i.e./ ml raztopina za inf. 2 ml 1 st J06BB04

Humani

imunoglobulini

proti hepatitisu

tipa B

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 65,29 NDC 25.11.2011 originalno

074136 HEPATECT CP 50 i.e./ ml raztopina za inf. 40 ml 1 st J06BB04

Humani

imunoglobulini

proti hepatitisu

tipa B

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 1.113,08 NDC 25.11.2011 originalno

035521

Heptanon 10 mg/ml peroralna raztopina, steklenica s

1000 ml raztopine N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 124,65 NDC 8.6.2011 generično

009741

Heptanon 10 mg/ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine in merilno brizgo za

odmerjanje N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 12,79 NDC 8.6.2011 generično

022047

Heptanon 10 mg/ml peroralne kapljice, raztopina,

škatla s kapalno steklenička z 10 ml raztopine N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., Rp/Spec 1,30 NDC 8.6.2011 generično

022055

Heptanon 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

50 ampulami z 1 ml raztopine N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 46,94 NDC 8.6.2011 originalno

022039

Heptanon 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., Rp/Spec 1,62 NDC 8.6.2011 generično

010413

HERCEPTIN 150mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z eno vialo s praškom L01XC03 Trastuzumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 699,06 NDC 2.12.2010 originalno

068799

HEXVIX 85mg prasek in vehikel za razstopino za

intravezikalno uporabo V04CX

Drugi

diagnostiki GE Healthcare AS, ZZ 416,94 NDC 2.12.2010 originalno

029084

HIBERIX, prašek in vehikelj za suspenzijo za

injiciranje,škatla z 1 vialo s praškom in z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z vehiklom J07AG01

Vezana oblika

prečiščenega

antigena

hemofilusa

influence tipa B

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 19,37 17.5.2008 originalno

037419

Hiconcil 250 mg trde kapsule , škatla s 16 kapsulami

(2 x 8 kapsul v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,67 NDC 8.6.2011 generično

037524

Hiconcil 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo,

škatla s stekleničko s praškom za pripravo 100 ml

suspenzije (250 mg/5 ml) in plastično merilno ţličko J01CA04 Amoksicilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,97 NDC 8.6.2011 generično

025666

Hiconcil 500 mg trde kapsule , škatla s 16 kapsulami

(2 x 8 kapsul v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,57 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 97 / 265

Page 98: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

082945

Holetar 20 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10AA02 Lovastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,15 NDC 8.6.2011 generično

035467

HOLOXAN 1 g prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s praškom L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 32,45 NDC 5.4.2011 generično

023990

HOLOXAN 1 g/25 ml raztopina za infundiranje, škatla

z 1 vialo s 25 ml raztopine L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 32,11 NDC 5.4.2011 generično

025674

HOLOXAN 2 g prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s praškom L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 57,02 NDC 5.4.2011 generično

024040

HOLOXAN 2 g/50 ml raztopina za infundiranje, škatla

z 1 vialo s 50 ml raztopine L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 60,60 NDC 5.4.2011 generično

035475

HOLOXAN 500 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 15,11 NDC 5.4.2011 generično

054135

Humalog Mix25 100 i.e./ml KwikPen suspenzija za

injiciranje, 5 peresnikov po 3 ml A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 32,87 NDC 3.2.2011 originalno

054151

Humalog Mix50 100 i.e./ml KwikPen suspenzija za

injiciranje, 5 peresnikov po 3 ml A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 32,87 NDC 3.2.2011 originalno

095052

HUMALOG 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v

vloţku, škatla s 5 vloţki po 3 ml raztopine A10AB04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 31,24 NDC 3.2.2011 originalno

054127

Humalog KwikPen 100 i.e./ml raztopina za injiciranje,

5 peresnikov po 3 ml A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 32,87 NDC 3.2.2011 originalno

022721

Humalog Mix25 100 i.e./ml Pen suspenzija za

injiciranje, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresi

po 3 ml suspenzije A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 32,87 NDC 3.2.2011 originalno

022748

Humalog Mix25 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

vloţku, škatla s 5 vloţki za injekcijsko pero po 3 ml

suspenzije A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 31,65 NDC 3.2.2011 originalno

022756

Humalog Mix50 100 i.e./ml Pen suspenzija za

injiciranje, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresi

po 3 ml suspenzije A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 32,87 NDC 3.2.2011 originalno

022764

Humalog Mix50 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

vloţku, škatla s 5 vloţki za injekcijsko pero po 3 ml

suspenzije A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 31,65 NDC 3.2.2011 originalno

095079

HUMALOG PEN 100 i.e./ml raztopina za injiciranje,

škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki po 3 ml

raztopine A10AB04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland

B.V., Nizozemska Rp 32,87 NDC 3.2.2011 originalno

008656

HUMANI ALBUMIN 200 g/l BAXTER raztopina za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 67,72 NDC 5.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 98 / 265

Page 99: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

008648

HUMANI ALBUMIN 200 g/l BAXTER raztopina za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 35,96 NDC 5.4.2011 generično

008630

HUMANI ALBUMIN 50 g/l BAXTER raztopina za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 500 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 86,34 NDC 5.4.2011 generično

008800

HUMANI ALBUMIN 50 g/l BAXTER raztopina za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 250 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 43,01 NDC 5.4.2011 generično

057533

Humani Albumin CSL Behring 200 mg/ml raztopina

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin CSL Behring GmbH, H 92,31 NDC 5.4.2011 originalno

057525

Humani Albumin CSL Behring 200 mg/ml raztopina

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin CSL Behring GmbH, H 47,53 NDC 5.4.2011 originalno

056863

Humani albumin Octapharma 200 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s steklenico s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin Octapharma (IP) Ltd., ZZ 96,21 NDC 25.11.2011 originalno

056847

Humani albumin Octapharma 200 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s steklenico s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin Octapharma (IP) Ltd., ZZ 46,99 NDC 25.11.2011 originalno

056871

Humani albumin Octapharma 50 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s steklenico z 250 ml raztopine B05AA01 Albumin Octapharma (IP) Ltd., ZZ 60,38 NDC 25.11.2011 originalno

095931

Humatrope 12 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vloţkom s praškom in 1

injekcijsko brizgo z vehiklom H01AC01 Somatropin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H/Rp 348,08 NDC 3.2.2011 originalno

095923

Humatrope 6 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vloţkom s praškom in 1

injekcijsko brizgo z vehiklom H01AC01 Somatropin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H/Rp 175,51 NDC 3.2.2011 originalno

017051

Humira 40 mg/0,8 ml raztopina za injiciranje za

pediatrično uporabo, pakiranje z dvema škatlama,

vsaka vsebuje: 1 viala, 1 injekcijska brizga, 1 igla, 1

sterilni adapter, 2 alkoholna zloţenca L04AB04 Adalimumab

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp 1.503,42 NDC 9.11.2011 originalno

017108

HUMIRA 40 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 2x napolnjena injek.brizga, 2x

alkoholni zloţenec v pretisnem omotu L04AB04 Adalimumab

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp/Spec 951,66 NDC 2.12.2011 originalno

095990

Humulin M3 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

vloţku, škatla s 5 vloţki s 3 ml suspenzije A10AD01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 26,39 NDC 3.2.2011 originalno

083941

Humulin M3 Pen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje,

škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki s 3 ml

suspenzije A10AD01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 32,10 NDC 3.2.2011 originalno

095958

Humulin N 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

vloţku, škatla s 5 vloţki s 3 ml suspenzije A10AC01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 26,39 NDC 3.2.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 99 / 265

Page 100: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

083933

Humulin N Pen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje,

škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki s 3 ml

suspenzije A10AC01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 32,10 NDC 3.2.2011 originalno

095966

Humulin R 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v vloţku,

škatla s 5 vloţki s 3 ml raztopine A10AB01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 26,39 NDC 3.2.2011 originalno

035203

HYCAMTIN 0,25 mg trde kapsule, 10 kapsul v

pretisnem omotu L01XX17 Topotekan

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija Rp/Spec 129,29 NDC 8.4.2011 originalno

035220

HYCAMTIN 1 mg trde kapsule, 10 kapsul v pretisnem

omotu L01XX17 Topotekan

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija Rp/Spec 508,73 NDC 8.4.2011 originalno

014729

HYCAMTIN 4 mg prašek za pripravo koncentrata za

pripravo raztopine za infundiranje, škatla z 1 vialo L01XX17 Topotekan

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija H 309,35 NDC 8.4.2011 originalno

092134

HYDROCORTISON GALEN 10mg tablete, škatla s 50

tabletami, 5x10 tablet v pretisnem omotu H02AB09 Hidrokortizon Kemofarmacija d.d. 15,36 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 generično

066664 HYDROCORTISON ROUSSEL 10MG 25 TBL H02AB09 Hidrokortizon Sanofi-Aventis d.o.o., 9,93 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 originalno

038008 Hygroton 25, 25 mg, tablete, 20 tablet C03BA04 Klortalidon Pliva Ljubljana d.o.o., originalno

028240

Hyplafin 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid Actavis Group hf. Rp 8,03 NDC 4.10.2011 generično

003794 HYPNOMIDATE 2MG/ML 5X10ML AMP. ST.E.1-2 N01AX07 Etomidat

Johnson & Johnson

d.o.o., 12,50 NDC 28.4.2011 originalno

070122

HypoTears 10 mg/g gel za oko, škatla s tubo s 10 g

gela S01XA20

Umetne solze

in drugi

nevtralni

pripravki

Novartis Pharma

GmbH, BRp 2,94 NDC 2.12.2011 originalno

037222

HYZAAR 100 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 21,08 NDC 14.4.2011 originalno

001554

HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 13,52 NDC 14.4.2011 originalno

105813

Ibandronska kislina Mylan 150 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem

omotu) M05BA06

Ibandronska

kislina Generics UK Ltd., Rp 40,88 NDC 5.4.2011 generično

105805

Ibandronska kislina Mylan 150 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 1 tableto M05BA06

Ibandronska

kislina Generics UK Ltd., Rp 14,52 NDC 5.4.2011 generično

115355

Ibandronska kislina Teva 150 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 3 tabletami v pretisnih omotih M05BA06

ibandronska

kislina

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 40,88 NDC 22.2.2011 generično

115347

Ibandronska kislina Teva 50 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnih omotih M05BA06

ibandronska

kislina

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 182,77 NDC 22.2.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 100 / 265

Page 101: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

038814

IBUPROFEN BELUPO 400 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen Belupo, d.o.o., Rp 1,85 NDC 9.12.2011 generično

066281

IBUPROFEN BELUPO 600 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen Belupo, d.o.o., Rp 2,22 NDC 9.12.2011 generično

084182

IBUPROFEN BELUPO 800 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s plastenko s 30 tabletami M01AE01 Ibuprofen Belupo, d.o.o., Rp 3,60 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

050148

Ilomedin 20 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine B01AC11 Iloprost

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 220,93 NDC 9.12.2011 originalno

050156

Ilomedin 20 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla s 5 ampulami z 2,5 ml

raztopine B01AC11 Iloprost

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 545,68 NDC 9.12.2011 originalno

021539

IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za nos, raztopina,

škatla z 2 pršilnikoma (v pretisnem omotu) z 0,1 ml

raztopine N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 8,49 NDC 8.4.2011 originalno

042420

IMIGRAN 6 mg/0,5 ml raztopina za injiciranje, škatla s

plastičnim vsebnikom z 2 napolnjenima injekcijskima

brizgama z 0,5 ml raztopine in 1 avtoinjektorjem N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 46,31 NDC 8.4.2011 originalno

077267

IMIGRAN SPRINT 100 mg disperzibilne filmsko

obloţene tablete , škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v

pretisnem omotu) N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 35,14 NDC 8.4.2011 originalno

077275

IMIGRAN SPRINT 50 mg disperzibilne filmsko

obloţene tablete , škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v

pretisnem omotu) N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 35,14 NDC 8.4.2011 originalno

113352

Imipenem/cilastatin Actavis 500 mg/500 mg prašek

za raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s

praškom J01DH51

Imipenem in

zaviralci

laktamaz beta

Actavis Group PTC

ehf., H 10,49 NDC 18.4.2011 generično

113360

Imipenem/cilastatin Actavis 500 mg/500 mg prašek

za raztopino za infundiranje, škatla z 10 vialami s

praškom J01DH51

Imipenem in

zaviralci

laktamaz beta

Actavis Group PTC

ehf., H 100,01 NDC 18.4.2011 generično

108391

Imipenem/cilastatin Teva 250 mg/250 mg prašek za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01DH51

Imipenem in

zaviralci

laktamaz beta Teva Pharma B.V., H 4,81 NDC 8.6.2011 generično

108405

Imipenem/cilastatin Teva 500 mg/500 mg prašek za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01DH51

Imipenem in

zaviralci

laktamaz beta Teva Pharma B.V., H 9,53 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 101 / 265

Page 102: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

046728

IMMUNINE 1200 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10

ml vode za injekcije, 1 pretočno iglo, 1 prezračevalno

iglo, 1 filtrsko iglo, 1 iglo za enkratno uporabo, 1

brizgo za enkratno uporabo in 1 inf B02BD04

Koagulacijski

faktor IX Baxter d.o.o., ZZ 733,32 NDC 5.4.2011 originalno

046736

IMMUNINE 200 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom,

1 vialo s 5 ml vode za injekcije, 1 pretočno iglo, 1

prezračevalno iglo, 1 filtrsko iglo, 1 iglo za enkratno

uporabo, 1 brizgo za enkratno uporab B02BD04

Koagulacijski

faktor IX Baxter d.o.o., ZZ 127,28 NDC 5.4.2011 originalno

046744

IMMUNINE 600 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom,

1 vialo s 5 ml vode za injekcije, 1 pretočno iglo, 1

prezračevalno iglo, 1 filtrsko iglo, 1 iglo za enkratno

uporabo, 1 brizgo za enkratno uporab B02BD04

Koagulacijski

faktor IX Baxter d.o.o., ZZ 375,27 NDC 5.4.2011 originalno

044504

IMOGAM RABIES 10 ml,raztopina za injiciranje,skatla

z 1 vialo po 10 ml raztopine J06BB05

Humani

imunoglobulini

proti steklini

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 703,25 17.5.2008 originalno

044016 IMOGAM RABIES 2 ml,raztopina za injiciranje J06BB05

Humani

imunoglobulini

proti steklini

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 143,16 17.5.2008 originalno

039039

IMURAN 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu) L04AX01 Azatioprin

ASPEN EUROPE

GmbH, H/Rp 23,20 NDC 17.3.2011 originalno

131369

INCIVO 375 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 4

plastenkami po 42 tablet J05AE telaprevir

Janssen-Cilag

International NV,

Belgija Rp/Spec 8.669,81 NDC 2.12.2011 originalno

028720

INCRELEX 10 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala

(3 ml) H01AC03 Mekazermin

Ibsen Pharma,

Francija Rp/Spec 610,75 NDC 17.3.2011 originalno

091448

Indofort 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C03BA11 Indapamid

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,74 NDC 16.6.2011 generično

039349

Indometacin Belupo 25 mg trde kapsule, škatla s 30

kapsulami (2 x 15 kapsul v pretisnem omotu) M01AB01 Indometacin Belupo, d.o.o., Rp 0,98 NDC 9.12.2011 generično

000728

INEGY 10 mg/10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 42,57 NDC 14.4.2011 originalno

000850

INEGY 10 mg/20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 44,92 NDC 14.4.2011 originalno

000990

INEGY 10 mg/40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 49,96 NDC 28.7.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 102 / 265

Page 103: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

020176

INFANRIX - IPV + Hib prašek in suspenzija za

suspenzijo za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml suspenzije, 20

injekcijskimi iglami in 10 vialami s praškom J07CA06

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu

kašlju, otroški

ohromelosti in

tetanusu GSK d.o.o., ZZ 206,64 NDC 8.4.2011 originalno

026026

INFANRIX HEXA prašek in suspenzija za suspenzijo

za injiciranje, 10x( viala s praškom + napolnjena

injekcijska brizga + 2 inj.igla) J07CA09

Kombinacije

bakterijskih in

virusnih cepiv

GlaxoSmithKline

Biologicals S.A.,

Belgija ZZ 394,56 2.4.2007 originalno

009890

INFECTOSCAB 5 % krema, škatla z 1 tubo s 30 g

kreme P03AC04 Permetrin

Infectopharm

Arzneimittel GmbH, Rp 10,58 NDC 25.11.2011 originalno

014753

Influvac 2010/2011 suspenzija za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z iglo z 0,5 ml suspenzije J07BB02

Prečiščen

antigen virusa

influence

Abbott Biologicals

B.V., ZZ 4,52 NDC 8.6.2011 originalno

014761

Influvac 2010/2011 suspenzija za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z iglo z 0,5 ml suspenzije J07BB02

Prečiščen

antigen virusa

influence

Abbott Biologicals

B.V., ZZ 154,50 NDC 8.6.2011 originalno

040223

Inotop 12,5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 20 ml koncentrata C01CA07 Dobutamin

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., H 40,69 NDC 9.12.2011 generično

098418

Inovelon 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami v pretisnih omotih N03AF03 rufinamid

Eisai Limited, V.

Britanija Rp 65,62 NDC 17.3.2011 originalno

098426

Inovelon 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami v pretisnih omotih N03AF03 rufinamid

Eisai Limited, V.

Britanija Rp 216,53 NDC 17.3.2011 originalno

039063

Inspra 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (30 x 1 tableta v perforiranem pretisnem

omotu za enkratni odmerek) C03DA04 eplerenon

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 57,66 NDC 9.12.2011 originalno

039071

Inspra 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (30 x 1 tableta v perforiranem pretisnem

omotu za enkratni odmerek) C03DA04 eplerenon

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 57,66 NDC 9.12.2011 originalno

081833

Instanyl 100 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 10 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 64,50 NDC 25.11.2011 originalno

081841

Instanyl 100 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 20 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 128,35 NDC 25.11.2011 originalno

081850

Instanyl 100 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 40 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 254,80 NDC 25.11.2011 originalno

081868

Instanyl 200 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 10 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 64,50 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 103 / 265

Page 104: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

081906

Instanyl 200 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 20 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 128,35 NDC 25.11.2011 originalno

081990

Instanyl 200 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 40 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 254,80 NDC 25.11.2011 originalno

081710

Instanyl 50 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 10 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 64,50 NDC 25.11.2011 originalno

081809

Instanyl 50 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 20 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 128,35 NDC 25.11.2011 originalno

081825

Instanyl 50 mikrogramov/odmerno pršilo za nos,

raztopina, škatla s stekleničko po 40 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska

ApS, Danska Rp/Spec 254,80 NDC 25.11.2011 originalno

051179

INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml suspenzija za

injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku,

škatla s 5 injekcijskimi peresniki po 3 ml suspenzije

(300 i.e./3 ml) A10AC01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 31,01 NDC 2.12.2011 originalno

001686

Insulatard Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po

3 ml suspenzije A10AC01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 28,04 NDC 2.12.2011 originalno

057010

INTEGRILIN 0,75 mg/ml raztopina za intravensko

infundiranje, škatla s prebodno stekleničko po 100 ml

raztopine B01AC16 Intrifiban

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 66,81 IVDC 21.12.2011 21.4.2012 originalno

057061

INTEGRILIN 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

prebodno stekleničko po 10 ml raztopine B01AC16 Intrifiban

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 21,51 IVDC 21.12.2011 21.4.2012 originalno

046604

INTELENCE 100 mg tablete, plastenka s 120

tabletami J05AG04 Etravirin

Janssen-Cilag

International NV,

Belgija Rp/Spec 433,06 NDC 28.4.2011 originalno

020621 INTRALIPID 20 %, excel vrečka po 250 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., H 18,21 NDC 18.1.2011 originalno

020613

INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje,

Excel vrečka s 100 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., H 11,06 NDC 7.3.2011 originalno

020648

INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje,

Excel vrečka s 500 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., H 31,13 NDC 7.3.2011 originalno

110868

INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje,

škatla z 10 Excel vrečkami s 100 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., H 107,61 NDC 7.3.2011 originalno

110850

INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje,

škatla z 12 Excel vrečkami s 500 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., H 363,68 NDC 7.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 104 / 265

Page 105: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

111937

Intratect 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

vialo s 100 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

Biotest Pharma

GmbH, ZZ 255,44 NDC 25.11.2011 originalno

111929

Intratect 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

vialo s 50 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

Biotest Pharma

GmbH, ZZ 128,68 NDC 25.11.2011 originalno

111961

Intratect 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

vialo z 200 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

Biotest Pharma

GmbH, ZZ 506,30 NDC 25.11.2011 originalno

002844

IntronA 18 milijonov i.e., raztopina za injiciranje,

večodmerni peresnik, škatla z enim peresnikom in 12

x priborom za aplikacijo L03AB05

Interferon alfa-

2b

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija H/Rp 118,58 NDC 14.4.2011 originalno

002836

IntronA 60 milijonov i.e., raztopina za injiciranje,

večodmerni peresnik, škatla z enim peresnikom in 12

x priborom za aplikacijo L03AB05

Interferon alfa-

2b

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija H/Rp 390,59 NDC 14.4.2011 originalno

020656

INVANZ 1 g prašek za pripravo koncentrata za

pripravo raztopine za infundiranje, škatla z 1 vialo s

praškom J01DH03 Ertapenem

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija H 47,91 NDC 14.4.2011 originalno

023370

INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28

tablet v pretisnem omotu (4 x 7) N05AX13 Paliperidon

Janssen Cilag

International NV,

Belgija Rp 114,46 NDC 28.4.2011 originalno

023400

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28

tablet v pretisnem omotu (4 x 7) N05AX13 Paliperidon

Janssen Cilag

International NV,

Belgija Rp 118,83 NDC 28.4.2011 originalno

132250

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 49

tablet v pretisnem omotu N05AX13 Paliperidon

Janssen Cilag

International NV,

Belgija Rp 206,92 NDC 21.12.2011 originalno

023540

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28

tablet v pretisnem omotu (4 x 7) N05AX13 Paliperidon

Janssen Cilag

International NV,

Belgija Rp 159,14 NDC 28.4.2011 originalno

132268

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 49

tablet v pretisnem omotu N05AX13 Paliperidon

Janssen Cilag

International NV,

Belgija Rp 274,25 NDC 21.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 105 / 265

Page 106: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

005460

Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 100 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 31,31 NDC 2.12.2011 originalno

005436

Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 50 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 16,82 NDC 2.12.2011 originalno

059986

Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 500 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 273,19 NDC 2.12.2011 originalno

005487

Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico z 200 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 60,51 NDC 2.12.2011 originalno

005517

Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico po 200 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 70,49 NDC 2.12.2011 originalno

005509

Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 100 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 36,30 NDC 2.12.2011 originalno

005495

Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 50 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 19,59 NDC 2.12.2011 originalno

059994

Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 500 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 311,47 NDC 2.12.2011 originalno

005592

Iomeron 400 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 100 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 40,56 NDC 2.12.2011 originalno

005584

Iomeron 400 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 50 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 22,36 NDC 2.12.2011 originalno

060020

Iomeron 400 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 500 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 345,05 NDC 2.12.2011 originalno

005606

Iomeron 400 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico z 200 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 80,46 NDC 2.12.2011 originalno

052396

Iopamiro 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 100 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 34,23 NDC 2.12.2011 originalno

052337

Iopamiro 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 30 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 15,95 NDC 2.12.2011 originalno

052361

Iopamiro 300 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 50 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 17,83 NDC 2.12.2011 originalno

052450

Iopamiro 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 100 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 41,40 NDC 2.12.2011 originalno

052434

Iopamiro 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 30 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 12,72 NDC 2.12.2011 originalno

052442

Iopamiro 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico s 50 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 20,98 NDC 2.12.2011 originalno

072648

Iopamiro 370 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

steklenico z 200 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Bracco Imaging s.p.a., ZZ 74,48 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 106 / 265

Page 107: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

079790

IRESSA 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami v pretisnih omotih L01XE02 gefitinib

AstraZeneca AB,

Švedska Rp/Spec 2.106,12 NDC 4.10.2011 originalno

106356

Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla s 5 vialami s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Actavis Group hf. H 673,34 NDC 4.10.2011 generično

116904

Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Actavis Group hf. H 399,37 NDC 4.10.2011 generično

106348

Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Actavis Group hf. H 663,79 NDC 4.10.2011 generično

043958

Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Actavis Group hf. H 134,25 NDC 4.10.2011 generično

043940

Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Actavis Group hf. H 54,74 NDC 4.10.2011 generično

102903

Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 435,00 NDC 16.6.2011 generično

102881

Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 146,85 NDC 16.6.2011 generično

102890

Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 59,13 NDC 16.6.2011 generično

072869

Irinotekan Hospira 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine L01XX19 Irinotekan

Hospira UK Limited,

Queensway, H 794,92 NDC 22.2.2011 generično

072842

Irinotekan Hospira 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine L01XX19 Irinotekan

Hospira UK Limited,

Queensway, H 146,85 NDC 22.2.2011 generično

072834

Irinotekan Hospira 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml raztopine L01XX19 Irinotekan

Hospira UK Limited,

Queensway, H 59,13 NDC 22.2.2011 generično

114189

Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Teva Pharma B.V., H 402,63 NDC 24.3.2011 generično

114197

Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Teva Pharma B.V., H 670,03 NDC 24.3.2011 generično

045560

Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Teva Pharma B.V., H 152,14 NDC 8.6.2011 generično

045390

Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Teva Pharma B.V., H 72,48 NDC 8.6.2011 generično

113832

Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 459,74 NDC 7.3.2011 generično

113840

Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 760,29 NDC 7.3.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 107 / 265

Page 108: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

058297

Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 155,36 NDC 7.3.2011 generično

058327

Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 72,48 NDC 7.3.2011 generično

061620

Irinotekanijev klorid Lek 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 146,85 NDC 16.6.2011 generično

061611

Irinotekanijev klorid Lek 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 59,13 NDC 16.6.2011 generično

102610

Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan Mylan S.A.S, H 435,00 NDC 5.4.2011 generično

102628

Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan Mylan S.A.S, H 719,04 NDC 5.4.2011 generično

056740

Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan Mylan S.A.S, H 146,85 NDC 5.4.2011 generično

056707

Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml

koncentrata L01XX19 Irinotekan Mylan S.A.S, H 59,13 NDC 5.4.2011 generično

108421

iroprem 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine B03AC01 Dekstriferon Vifor France SA, ZZ 105,66 NDC 25.11.2011 originalno

108430

iroprem 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml raztopine B03AC01 Dekstriferon Vifor France SA, ZZ 21,51 NDC 25.11.2011 originalno

094692

Irtucalan 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan Medis ehf., Rp 10,55 NDC 4.10.2011 generično

094714

Irtucalan 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan Medis ehf., Rp 14,17 NDC 4.10.2011 generično

051497

Irumed 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 2,04 NDC 9.12.2011 generično

051500

Irumed 2,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 1,29 NDC 9.12.2011 generično

051535

Irumed 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 4,66 NDC 9.12.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 108 / 265

Page 109: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

051551

Irumed 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 1,62 NDC 9.12.2011 generično

051608

Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1

x 30 tablet v pretisnem omotu) C09BA03

Lizinopril in

diuretiki Belupo, d.o.o., Rp 5,41 NDC 9.12.2011 generično

029874

ISENTRESS 400 mg filmsko obloţene tablete,

plastenka s 60 tabletami J05AX08 Raltegravir

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija Rp/Spec 712,73 NDC 14.4.2011 originalno

128171

Isocard 40 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmono

nitrat Belupo, d.o.o., Rp 5,60 NDC 2.12.2011 generično

128180

Isocard 60 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmono

nitrat Belupo, d.o.o., Rp 7,24 NDC 2.12.2011 generično

041513

ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina,

škatla s kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine S01XA20

Umetne solze

in drugi

nevtralni

pripravki

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., BRp 4,46 NDC 25.11.2011 originalno

076830 ISOZID 50 mg tablete, 100x50mg J04AC01 Izoniazid Kemofarmacija d.d. 9,36 NDC 9.12.2011 generično

032310

IVEMEND 115 mg prašek za raztopino za

infundiranje, 1 viala A04AD12 Aprepitant

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija H 32,16 NDC 14.4.2011 originalno

087424

Izofluran Torrex 100 ml para za inhaliranje, tekočina,

škatla s steklenico s 100 ml tekočine N01AB06 Izofluran

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., H 29,42 NDC 9.12.2011 generično

087432

Izofluran Torrex 250 ml para za inhaliranje, tekočina,

škatla s steklenico z 250 ml tekočine N01AB06 Izofluran

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., H 84,66 NDC 9.12.2011 generično

044890

Janumet 50 mg/1000 mg filmsko obloţena tableta, 56

tablet v pretisnih omotih A10BD07

metformin in

sitagliptin

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija Rp 35,65 NDC 14.4.2011 originalno

044865

Janumet 50 mg/850 mg filmsko obloţena tableta, 56

tablet v pretisnih omotih A10BD07

metformin in

sitagliptin

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija Rp 39,74 NDC 14.4.2011 originalno

022063 Januvia 100 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet A10BH01 Sitagliptin

Merck Sharp &

Dohme, V.Britanija Rp 35,65 NDC 14.4.2011 originalno

124222

JEVTANA 60 mg koncentrat in vehikel za raztopino

za infundiranje, 1 viala koncentrata + 1 viala vehikla L01CD Kabazitaksel

sanofi-aventis,

Francija H 4.387,67 NDC 14.6.2011 originalno

042072

Jumex 5 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N04BD01 Selegilin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 18,38 NDC 17.3.2011 originalno

068152

Jurnista 16 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 99,62 NDC 28.4.2011 originalno

068195

Jurnista 32 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 296,65 NDC 28.4.2011 originalno

029718

Jurnista 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 32,91 NDC 28.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 109 / 265

Page 110: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

029726

Jurnista 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 65,15 NDC 28.4.2011 originalno

000370 JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 14x64mg N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 285,93 NDC 28.4.2011 originalno

068225 JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x64 N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 566,43 NDC 28.4.2011 originalno

068136

Jurnista 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 58,28 NDC 28.4.2011 originalno

047724

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 3 tri-

prekatnimi Biofine vrečkami z 2566 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 367,22 NDC 7.3.2011 originalno

047910

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-

prekatnimi Biofine vrečkami s 1540 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 112,76 NDC 7.3.2011 originalno

022918

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-

prekatnimi Excel vrečami s 1026 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 96,76 NDC 7.3.2011 originalno

022926

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-

prekatnimi Excel vrečkami s 1540 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 112,76 NDC 7.3.2011 originalno

022934

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 2 tri-

prekatnima Excel vrečkama s 2053 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 64,71 NDC 7.3.2011 originalno

022942

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 2 tri-

prekatnima Excel vrečkama s 2566 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 245,83 NDC 7.3.2011 originalno

047740

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 4 tri-

prekatnimi Biofine vrečkami s 1026 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 96,76 NDC 7.3.2011 originalno

047732

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 4 tri-

prekatnimi Biofine vrečkami z 2053 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 128,76 NDC 7.3.2011 originalno

024180

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje,

škatla s 3 tri-prekatnimi Biofine vrečkami z 2400 ml

emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 106,30 NDC 7.3.2011 originalno

047767

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje,

škatla s 4 tri-prekatnimi Biofine vrečkami s 1440 ml

emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 112,72 NDC 7.3.2011 originalno

024210

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje,

škatla s 4 tri-prekatnimi Biofine vrečkami z 1920 ml

emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 128,72 NDC 7.3.2011 originalno

023094

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, tri-

prekatna Excel vrečka s 1440 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 28,62 NDC 7.3.2011 originalno

023183

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, tri-

prekatna Excel vrečka s 1920 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 32,67 NDC 7.3.2011 originalno

023191

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, tri-

prekatna Excel vrečka z 2400 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 35,88 NDC 7.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 110 / 265

Page 111: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

044199

Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete, škatla s

stekleničko s 50 tabletami A12AA04

Kalcijev

karbonat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,55 NDC 8.6.2011 generično

081450

Kalcijev karbonat Lekarna Ljubljana 500 mg trde

kapsule, škatla s stekleničko s 100 kapsulami A12AA04

Kalcijev

karbonat Lekarna Ljubljana, Rp 6,16 NDC 9.12.2011 generično

024198

Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml peroralna raztopina,

škatla s 5 plastenkami po 60 ml raztopine in 5

mericami J05AE06 Lopinavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp 478,56 NDC 2.12.2011 originalno

043656

Kaletra 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z eno plastenko s 60 tabletami J05AE06 Lopinavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp/Spec 175,72 NDC 2.12.2011 originalno

018538

Kaletra 200 mg/50 mg filmsko obloţene tablete,

plastenka (120 filmsko obloţenih tablet) J05AE06 Lopinavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp/Spec 471,15 NDC 2.12.2011 originalno

130699

Kalijev klorid B. Braun 149 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 20 ampulami z 10

ml koncentrata B05XA01 Kalijev klorid

B. Braun Melsungen

AG, ZZ 5,08 NDC 9.12.2011 generično

130729

Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 20 ampulami z 20

ml koncentrata B05XA01 Kalijev klorid

B. Braun Melsungen

AG, ZZ 8,00 NDC 9.12.2011 generično

130745

Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 20 vialami s 100 ml

koncentrata B05XA01 Kalijev klorid

B. Braun Melsungen

AG, ZZ 29,72 NDC 9.12.2011 generično

130737

Kalijev klorid B. Braun 74,5 mg/ml koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z 20 vialami s 50 ml

koncentrata B05XA01 Kalijev klorid

B. Braun Melsungen

AG, ZZ 19,98 NDC 9.12.2011 generično

036811

KALIJEV KLORID JADRAN 500 mg disperzibilne

tablete, škatla s plastenko z 20 tabletami A12BA01 Kalijev klorid Salus Ljubljana, d.d., Rp 2,08 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 generično

052205

Kalijev klorid Lekarna Ljubljana 500 mg tablete, škatla

z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) A12BA01 Kalijev klorid Lekarna Ljubljana, Rp 2,08 IVDC 15.11.2011 15.11.2012 generično

047350

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg

filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki Teva Pharma B.V., Rp 9,42 NDC 8.6.2011 generično

047317

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5

mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki Teva Pharma B.V., Rp 7,29 NDC 8.6.2011 generično

088560

Kalinor 2,17 g/2,00 g/2,057 g šumeče tablete, škatla s

plastenko s 15 tabletami A12BA30 Kombinacije Desma GmbH Rp 4,57 NDC 25.11.2011 originalno

022411

Kamiren 2 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,70 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 111 / 265

Page 112: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

020699

Kamiren 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 12,79 NDC 8.6.2011 generično

022438

Kamiren 4 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2x 10

tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,43 NDC 8.6.2011 generično

020737

Kamiren 4 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,10 NDC 8.6.2011 generično

025240

Kamiren XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,35 NDC 8.6.2011 generično

003115

KAPTOPRIL ALKALOID 25 mg tablete, škatla s

stekleničko s 40 tabletami C09AA01 Kaptopril Alkaloid d.o.o., Rp 3,09 NDC 30.6.2011 generično

099376

Karboplatin Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin

Hospira UK Limited,

Queensway, H 54,02 NDC 8.6.2011 generično

056154

Karboplatin Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 45 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin

Hospira UK Limited,

Queensway, H 160,74 NDC 8.6.2011 generično

099362

Karboplatin Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin

Hospira UK Limited,

Queensway, H 18,25 NDC 8.6.2011 generično

027120

KARBOX 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 23,82 NDC 20.3.2009 generično

027090

KARBOX 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 11,87 NDC 5.4.2011 generično

027260

KARBOX 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 45,90 NDC 20.3.2009 generično

027251

KARBOX 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 21,93 NDC 5.4.2011 generično

026999

Katalip 250 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3

x 10 kapsul v pretisnem omotu) C10AB05 Fenofibrat

Laboratoires Fournier

S.A., Rp 7,63 NDC 8.6.2011 originalno

027081

Kenalog 40 mg/ml suspenzija za injiciranje , škatla s

5 ampulami z 1 ml suspenzije H02AB08 Triamcinolon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 12,75 NDC 8.6.2011 generično

018937

Kepivance 6,25 mg prašek za raztopino za injiciranje,

6 vial V03AF08 Palifermin

Biovitrum AB (publ),

Švedska H 4.789,23 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 112 / 265

Page 113: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

017914

KEPPRA 100 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 vialami po 5 ml N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija ZZ 158,16 NDC 16.5.2011 originalno

015482

KEPPRA 100 mg/ml peroralna raztopina, škatla s

steklenico 300 ml z varno zaporko in graduirano

brizgo N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 65,26 NDC 16.5.2011 originalno

055514

KEPPRA 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 197,21 NDC 16.5.2011 originalno

055484

KEPPRA 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 60,33 NDC 16.5.2011 originalno

055492

KEPPRA 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 118,83 NDC 16.5.2011 originalno

055417

KEPPRA 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 50,39 NDC 16.5.2011 originalno

055301

KEPPRA 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 15,34 NDC 16.5.2011 originalno

055328

KEPPRA 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 30,48 NDC 16.5.2011 originalno

055476

KEPPRA 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 100,10 NDC 16.5.2011 originalno

055441

KEPPRA 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 30,47 NDC 16.5.2011 originalno

055468

KEPPRA 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 60,32 NDC 16.5.2011 originalno

112909

KETANEST S 25mg/ml, raztopina za injiciranje,

škatla s 5 vialami z 10 ml raztopine N01AX03 Ketamin Kemofarmacija d.d. NDC 9.12.2011 originalno

042706

Ketonal 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko z 20 tabletami M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,40 NDC 16.6.2011 generično

042684

Ketonal 100 mg raztopina za injiciranje/infundiranje,

škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 ZZ 5,68 NDC 16.6.2011 generično

043427

Ketonal 100 mg svečke , škatla z 12 svečkami v

dvojnem traku M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,66 NDC 16.6.2011 generično

027111

Ketonal 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s stekleničko z 20 tabletami M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,43 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 113 / 265

Page 114: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

027219

Ketonal 50 mg trde kapsule , škatla s stekleničko s 25

kapsulami M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,29 NDC 16.6.2011 generično

061859

Kineret 100 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 28 napolnjenih injekcijskih brizg L04AC03 anakinra

Swedish Orphan

Biovitrum AB (publ) H/Rp 766,21 NDC 9.12.2011 originalno

005100

KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala s

100 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 525,10 NDC 5.4.2011 originalno

004960

KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala s

25 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 129,90 NDC 5.4.2011 originalno

005070

KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala s

50 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 257,86 NDC 5.4.2011 originalno

004910

KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala z

10 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 52,36 NDC 5.4.2011 originalno

005169

KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala z

200 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 1.037,70 NDC 5.4.2011 originalno

015490

Kivexa 600 mg/300 mg filmsko obloţene tablete, 30

tablet v pretisnem omotu J05AR02

Lamivudin in

abakavir

ViiV Healthcare UK

Ltd., Velika Britanija Rp/Spec 405,05 NDC 8.4.2011 originalno

043575

Klimicin 150 mg trde kapsule , škatla s stekleničko s

16 kapsulami J01FF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,17 NDC 16.6.2011 generično

044474

Klimicin 150 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat

za raztopino za , škatla z 10 ampulami z 2 ml

raztopine J01FF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 72,32 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 114 / 265

Page 115: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

042463

Klimicin 150 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat

za raztopino za , škatla z 10 vialami s 4 ml raztopine J01FF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 123,76 NDC 16.6.2011 generično

042471

Klimicin 300 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s

16 kapsulami J01FF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,41 NDC 16.6.2011 generično

068055

Kliogest 2 mg/1 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom z 28 tabletami (1 x 28 tablet v

koledarskem pakiranju) G03FA01

Noretisteron in

estrogen Novo Nordisk A/S, Rp 5,73 NDC 2.12.2011 originalno

110787

Klopidogrel Actavis 75 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

Actavis Group PTC

ehf., Rp 17,97 NDC 18.4.2011 generično

085065

Klopidogrel Mylan 75 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami v pretisnih omotih B01AC04 Klopidogrel Mylan S.A.S., Francija Rp 18,50 NDC 5.4.2011 generično

091952

Klopidogrel Teva 75 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28x1 tableto v aluminij-aluminij perforiranih

enoodmernih pretisnih omotih z odstranljivo folijo B01AC04 Klopidogrel

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 18,44 NDC 8.6.2011 generično

019445

KODEINIJEV FOSFAT ALKALOID 30 mg tablete ,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v dvojnem traku) R05DA04 Kodein Alkaloid d.o.o., Rp 3,95 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

060143

KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

napolnjena injekcijska brizga s 5 ml vehikla in 1 pribor

Bio-Set B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Bayer Pharma AG,

Nemčija H/Rp 740,29 NDC 9.12.2011 originalno

031623

KOGENATE BAYER 2000 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

napolnjena injekcijska brizga s 5 ml vehikla in 1 pribor

Bio-Set B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Bayer Pharma AG,

Nemčija H/Rp 1.464,04 NDC 9.12.2011 originalno

060127

KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

napolnjena injekcijska brizga s 5 ml vehikla in 1 pribor

Bio-Set B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Bayer Pharma AG,

Nemčija H/Rp 189,40 NDC 9.12.2011 originalno

060100

KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

napolnjena injekcijska brizga s 5 ml vehikla in 1 pribor

Bio-Set B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Bayer Pharma AG,

Nemčija H/Rp 374,12 NDC 9.12.2011 originalno

085324

Konakion 10 mg/1 ml raztopina za injiciranje ali

peroralna raztopina, škatla s 5 ampulami z 1 ml

raztopine B02BA01 Fitomenadion

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 4,17 NDC 2.12.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 115 / 265

Page 116: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

023272

Kornam 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,96 NDC 16.6.2011 generično

023264

Kornam 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,48 NDC 16.6.2011 generično

028282

Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom s 100 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 14,24 NDC 20.5.2011 originalno

028274

Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom s 50 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 7,23 NDC 8.6.2011 originalno

028266

Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom z 20 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 3,30 NDC 8.6.2011 originalno

028339

Kreon 25 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom s 100 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 27,94 NDC 20.5.2011 originalno

028312

Kreon 25 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom s 50 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 14,08 NDC 8.6.2011 originalno

028290

Kreon 25 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom z 20 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 5,73 NDC 8.6.2011 originalno

042730

Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom s 100 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 50,63 NDC 8.6.2011 originalno

042773

Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom s 50 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 26,13 NDC 8.6.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 116 / 265

Page 117: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

042757

Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z vsebnikom z 20 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki

(lipaze,

proteaze)

Abbott Products

GmbH Rp 10,58 NDC 8.6.2011 originalno

012149

Kuterid 0,5 mg/g mazilo, plastični vsebnik z 1 kg

mazila D07AC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 56,74 NDC 16.6.2011 generično

043966 Kuterid 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo z 20 g mazila D07AC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,34 NDC 16.6.2011 generično

085227

KUTERID salicil 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo, škatla s

tubo s 25 g mazila D07XC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,22 NDC 4.2.2010 generično

046213

KUTERID salicil 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo, škatla s

tubo s 50 g mazila D07XC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,74 NDC 16.6.2011 generično

054070

KUVAN 100 mg tablete za peroralno raztopino, škatla

s plastenko po 120 tablet A16AX07 sapropterin

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija Rp/Spec 2.610,07 IVDC 14.11.2011 14.11.2012 originalno

054054

KUVAN 100 mg tablete za peroralno raztopino, škatla

s plastenko po 30 tablet A16AX07 sapropterin

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija Rp/Spec 666,80 IVDC 14.11.2011 14.11.2012 originalno

027685

Kvelux 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 36,38 NDC 16.6.2011 generično

027669

Kvelux 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 54,24 NDC 16.6.2011 generično

027693

Kvelux 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 13,85 NDC 16.6.2011 generično

027642

Kvelux 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 72,60 NDC 16.6.2011 generično

018732

Kventiax 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 36,38 NDC 8.6.2011 generično

018767

Kventiax 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 54,24 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 117 / 265

Page 118: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

018775

Kventiax 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,85 NDC 8.6.2011 generično

018783

Kventiax 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 72,60 NDC 8.6.2011 generično

027278

Kvetiapin Mylan 100 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem

omotu) N05AH04 Kvetiapin Generics UK Ltd., Rp 36,38 NDC 5.4.2011 generično

027294

Kvetiapin Mylan 200 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem

omotu) N05AH04 Kvetiapin Generics UK Ltd., Rp 54,24 NDC 5.4.2011 generično

027316

Kvetiapin Mylan 25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem

omotu) N05AH04 Kvetiapin Generics UK Ltd., Rp 13,85 NDC 5.4.2011 generično

027359

Kvetiapin Mylan 300 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N05AH04 Kvetiapin Generics UK Ltd., Rp 72,60 NDC 5.4.2011 generično

104469

Kvetiapin Teva 100 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N05AH04 Kvetiapin Teva Pharma B.V., Rp 36,38 NDC 8.6.2011 generično

104477

Kvetiapin Teva 200 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N05AH04 Kvetiapin Teva Pharma B.V., Rp 54,24 NDC 8.6.2011 generično

104485

Kvetiapin Teva 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Teva Pharma B.V., Rp 13,85 NDC 8.6.2011 generično

104493

Kvetiapin Teva 300 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N05AH04 Kvetiapin Teva Pharma B.V., Rp 72,60 NDC 8.6.2011 generično

007099

Kybernin P 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10

ml vode za injekcije in 1 infuzijskim setom B01AB02 Antitrombin CSL Behring GmbH, ZZ 167,96 NDC 5.4.2011 originalno

013072

Kytril 1 mg/1 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml koncentrata A04AA02 Granisetron

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H 77,02 NDC 2.12.2010 originalno

012971

Kytril 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5

tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 46,40 NDC 2.12.2010 originalno

012998

Kytril 3 mg/3 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 ampulami s 3 ml koncentrata A04AA02 Granisetron

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H 79,32 NDC 2.12.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 118 / 265

Page 119: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

120901

Lacidipin Teva 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C08CA09 Lacidipin Teva Pharma B.V., Rp 12,03 NDC 20.5.2011 generično

063754

LACIPIL 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C08CA09 Lacidipin GSK d.o.o., Rp 15,48 NDC 8.4.2011 originalno

001953

LACRYVISC 3 mg/g gel za oko, škatla s tubo z 10 g

gela S01XA20

Umetne solze

in drugi

nevtralni

pripravki

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 3,38 NDC 25.11.2011 originalno

038237

Lactecon 3,335 g/5 ml peroralna raztopina, plastenka

s 500 ml raztopine A06AD11 Laktuloza

Abbott Healthcare

Products B.V., BRp 5,46 NDC 8.6.2011 originalno

037877

Lactecon 3,335 g/5 ml peroralna raztopina, plastenka

z 200 ml raztopine A06AD11 Laktuloza

Abbott Healthcare

Products B.V., BRp 1,45 NDC 8.6.2011 originalno

027448

LADIOMIL 25 mg filmsko obloţene tablete , škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AA21 Maprotilin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,28 IVDC 15.11.2011 30.7.2012 originalno

044202

LADIOMIL 50 mg filmsko obloţene tablete , škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AA21 Maprotilin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,63 IVDC 15.11.2011 30.7.2012 originalno

077046

Lamal 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Alkaloid d.o.o., Rp 11,07 NDC 30.6.2011 generično

077062

Lamal 200 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Alkaloid d.o.o., Rp 19,26 NDC 30.6.2011 generično

077089

Lamal 25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Alkaloid d.o.o., Rp 4,61 NDC 30.6.2011 generično

077119

Lamal 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Alkaloid d.o.o., Rp 6,24 NDC 30.6.2011 generično

038601 LAMEPTIL 100 mg tbl. za peror. Susp. 30 N03AX09 Lamotrigin Sandoz GmbH, Rp 11,07 NDC 16.6.2011 generično

088803

Lamictal 100 mg disperzibilne/ţvečljive tablete ,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 9,80 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

093130

Lamictal 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 9,80 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

088838

Lamictal 200 mg disperzibilne/ţvečljive tablete ,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 20,99 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

088625

Lamictal 25 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 2,60 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

088684

Lamictal 25 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla

z 42 tabletami (2 x 21 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 1,09 NDC 30.12.2010 originalno

093149

Lamictal 25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 2,60 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 119 / 265

Page 120: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

008389

Lamictal 5 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 2,50 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

088714

Lamictal 50 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 5,10 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

088749

Lamictal 50 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla

z 42 tabletami (2 x 21 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 2,32 NDC 30.12.2010 originalno

093165

Lamictal 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 5,10 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

093076

Lamisil 10 mg/g dermalno pršilo, raztopina, škatla s

plastenko z zaporko z odmernim mehanskim

pršilnikom s 30 ml raztopine D01AE15 Terbinafin

Novartis Consumer

Health GmbH, BRp 9,33 NDC 16.5.2011 originalno

059285 Lamisil 10 mg/g krema , škatla s tubo s 15 g kreme D01AE15 Terbinafin

Novartis Consumer

Health GmbH, BRp 3,41 NDC 16.5.2011 originalno

085154

Lamisil 125 mg tablete, škatla s 14 tabletami (1x 14

tablet v pretisnem omotu) D01BA02 Terbinafin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 8,99 NDC 2.12.2011 originalno

085170

Lamisil 250 mg tablete, škatla s 14 tabletami (1 x 14

tablet v pretisnem omotu) D01BA02 Terbinafin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 17,45 NDC 2.12.2011 originalno

039365

Lamisil DermGel 10 mg/g gel, škatla s tubo s 15 g

gela D01AE15 Terbinafin Medis, d.o.o., BRp 3,83 NDC 16.5.2011 originalno

044326

Lanitop 0,1 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) C01AA08 Metildigoksin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,42 NDC 8.6.2011 originalno

014320

Lantrea 15 mg gastrorezistentne trde kapsule, škatla

z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC03 Lansoprazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,94 NDC 8.6.2011 generično

014389

Lantrea 30 mg gastrorezistentne trde kapsule, škatla

z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC03 Lansoprazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,33 NDC 8.6.2011 generično

015300

Lantus 100 enot/ml raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku SoloStar, 5 x 3

ml raztopine v vloţku v injekcijskem peresniku A10AE04 Insulin glargin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 51,07 NDC 17.3.2011 originalno

013277

Lantus 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vloţku,

škatla s 5 vloţki v napolnjenem injekcijskem

peresniku (OptiSet) po 3 ml raztopine A10AE04 Insulin glargin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 51,07 NDC 17.3.2011 originalno

019011

Lantus 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vloţku,

škatla s 5 vloţki za injekcijski peresnik po 3 ml

raztopine A10AE04 Insulin glargin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 51,07 NDC 17.3.2011 originalno

044369 LANVIS, 40 mg x 25 tabl. L01BB03 Tiogvanin GSK d.o.o., H/Rp 53,81 NDC 8.4.2011 originalno

009474

Lanzul 15 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z

28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC03 Lansoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,15 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 120 / 265

Page 121: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

057746

Lanzul 30 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s

14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC03 Lansoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,63 NDC 8.6.2011 generično

072656

Lasix 40 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C03CA01 Furosemid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 0,84 NDC 17.3.2011 originalno

114006

Latanox 50 mikrogramov/ml kapljice za oko,

raztopina, škatla s plastenko z 2,5 ml raztopine S01EE01 Latanoprost

Jadran Galenski

Laboratorij d.o.o., Rp 9,35 NDC 25.11.2011 generično

105767

Lecalpin 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 4,20 NDC 18.4.2011 generično

105775

Lecalpin 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 5,05 NDC 18.4.2011 generično

067024

LEGOFER 40 mg/15 ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko s 150 ml raztopine in plastičnim

pokrovčkom z odmernikom B03AB09

Ţelezov(III)

proteinsukcinila

t Alkaloid d.o.o., Rp 2,74 NDC 30.6.2011 generično

097144

LEKADOL 120 mg/5 ml sirup, škatla s stekleničko po

120 ml sirupa in merilno ţličko N02BE01 Paracetamol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 1,41 NDC 16.6.2011 generično

055654

LEKADOL 500 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 0,94 NDC 16.6.2011 generično

093807

Lekoklar 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,80 NDC 16.6.2011 generično

093815

Lekoklar 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,11 NDC 16.6.2011 generično

027227

Lekoklar XL 500 mg filmsko obloţene tablete s

pulzirajočim sproščanjem, škatla s 7 tabletami (1 x 7

tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,80 NDC 16.6.2011 generično

046914

Lekoptin 120 mg obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,71 NDC 16.6.2011 generično

046892

Lekoptin 240 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,94 NDC 16.6.2011 generično

007072

Lekoptin 40 mg obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 0,88 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 121 / 265

Page 122: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

046663

Lekoptin 80 mg obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,76 NDC 16.6.2011 generično

045292

Lekotam 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 0,90 NDC 16.6.2011 generično

045136

Lekotam 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,18 NDC 16.6.2011 generično

003808

Lendacin 1 g prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami po 1 g

praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 85,24 NDC 16.6.2011 generično

079642

Lendacin 2 g prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami po 2 g

praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 77,01 NDC 16.6.2011 generično

118290

Lenizol 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol Teva Pharma B.V., Rp/Spec 81,52 NDC 11.3.2011 generično

068098

Leponex 100 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05AH02 Klozapin

Novartis Pharma

GmbH, Rp/Spec 20,29 NDC 2.12.2011 originalno

068071

Leponex 25 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05AH02 Klozapin

Novartis Pharma

GmbH, Rp/Spec 5,81 NDC 2.12.2011 originalno

012319

Lercapress 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin

Menarini International

O.L.S.A., Rp 10,93 NDC 24.3.2011 originalno

110531

Lercapress 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin

Menarini International

O.L.S.A., Rp 32,41 NDC 6.1.2011 originalno

028886

Lercapress 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin

Menarini International

O.L.S.A., Rp 12,62 NDC 24.3.2011 originalno

110558

Lercapress 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin

Menarini International

O.L.S.A., Rp 32,41 NDC 6.1.2011 originalno

104531

Lerkanidipin Orion 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C08CA13 Lerkanidipin Orion Corporation, Rp 5,35 NDC 25.11.2011 generično

104639

Lerkanidipin Orion 20 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C08CA13 Lerkanidipin Orion Corporation, Rp 6,71 NDC 25.11.2011 generično

085030

LESCOL XL 80 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C10AA04 Fluvastatin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 4,93 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 122 / 265

Page 123: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

006335

Letizen 10 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,61 NDC 8.6.2011 generično

004120 LETOP 25mg filmsko obloţene tablete, 60 tablet N03AX11 Topiramat

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 15,76 NDC 22.6.2010 generično

058726

Letrozol Lek 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 81,52 NDC 16.6.2011 generično

124478

Letrozol Mylan 2,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) L02BG04 Letrozol Generics UK Ltd., Rp/Spec 81,52 NDC 4.10.2011 generično

047554

Letrozol Teva 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol Teva Pharma B.V., Rp/Spec 81,52 NDC 8.6.2011 generično

027820

Leukeran 2 mg filmsko obloţene tablete , škatla s

stekleničko s 25 tabletami L01AA02 Klorambucil GSK d.o.o., H/Rp 9,37 NDC 8.4.2011 originalno

061891

Levemir 100 e./ml raztopina za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla po 5 vloţkov po 3 ml A10AE05 Insulin detemir

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 55,77 NDC 2.12.2011 originalno

061921

Levemir 100 e./ml raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, 5 napolnjenih

injek.peresnikov A10AE05 Insulin detemir

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 55,77 NDC 2.12.2011 originalno

131970

Levetiracetam PharmaSwiss 1000 mg filmsko

obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

PharmaSwiss Česká

republika s.r.o., Rp 40,53 NDC 2.12.2011 generično

131989

Levetiracetam PharmaSwiss 250 mg filmsko

obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

PharmaSwiss Česká

republika s.r.o., Rp 10,81 NDC 2.12.2011 generično

131997

Levetiracetam PharmaSwiss 500 mg filmsko

obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

PharmaSwiss Česká

republika s.r.o., Rp 22,22 NDC 2.12.2011 generično

132012

Levetiracetam PharmaSwiss 750 mg filmsko

obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

PharmaSwiss Česká

republika s.r.o., Rp 46,90 NDC 2.12.2011 generično

131318

Levetiracetam Teva 1000 mg filmsko obloţene

tablete, 60 tablet v pretisnih omotih N03AX14 levetiracetam

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 64,67 NDC 21.12.2011 generično

131296

Levetiracetam Teva 250 mg filmsko obloţene tablete,

60 tablet v pretisnih omotih N03AX14 levetiracetam

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 21,39 NDC 21.12.2011 generično

131300

Levetiracetam Teva 500 mg filmsko obloţene tablete,

60 tablet v pretisnih omotih N03AX14 levetiracetam

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 33,47 NDC 21.12.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 123 / 265

Page 124: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

077330

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla s 25 polietilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 695,14 NDC 7.3.2011 generično

077178

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla s 25 polietilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 368,55 NDC 7.3.2011 generično

077160

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 1 polietilenskim vsebnikom s 100 ml

raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 28,87 NDC 7.3.2011 generično

077135

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 1 polietilenskim vsebnikom s 50 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 15,25 NDC 7.3.2011 generično

122874

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 10 polietilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 271,22 NDC 20.5.2011 generično

122866

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 10 polietilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 147,80 NDC 20.5.2011 generično

119610

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 10 poliolefinskimi Freeflex vrečami s 100 ml

raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 271,22 NDC 20.5.2011 generično

119601

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 10 poliolefinskimi Freeflex vrečami s 50 ml

raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 147,80 NDC 20.5.2011 generično

122890

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 poliolefinskimi Freeflex vrečami s 100 ml

raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 537,45 NDC 20.5.2011 generično

122882

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 poliolefinskimi Freeflex vrečami s 50 ml

raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 293,15 NDC 20.5.2011 generično

044954

Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 4 ml raztopine V03AF

Zdravila za

zaščito

organizma pred

toksičnostjo

citostatikov

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H 73,50 NDC 28.7.2011 generično

044962

Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo z 1 ml raztopine V03AF

Zdravila za

zaščito

organizma pred

toksičnostjo

citostatikov

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H 20,56 NDC 28.7.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 124 / 265

Page 125: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

044970

Levofolic 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo z 9 ml raztopine V03AF

Zdravila za

zaščito

organizma pred

toksičnostjo

citostatikov

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H 178,85 NDC 28.7.2011 generično

107174

Levoxa 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01MA12 Levofloksacin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 4,76 NDC 14.4.2011 generično

107182

Levoxa 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01MA12 Levofloksacin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 8,90 NDC 14.4.2011 generično

046108

Lexaurin 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 0,90 NDC 8.6.2011 generično

046124

Lexaurin 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,18 NDC 8.6.2011 generično

046132

Lexaurin 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,62 NDC 8.6.2011 generično

046035

LEXILIUM 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam Alkaloid d.o.o., Rp 0,91 NDC 30.6.2011 originalno

046043

LEXILIUM 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam Alkaloid d.o.o., Rp 1,83 NDC 30.6.2011 originalno

027855

LEXILIUM 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam Alkaloid d.o.o., Rp 1,67 NDC 30.6.2011 originalno

053090

LIDOKAINIJEV KLORID Alkaloid 40 mg/ 2 ml

raztopina za injiciranje škatla s 100 ampulami z 2 ml

raztopine N01BB02 Lidokain Alkaloid d.o.o., ZZ 36,90 NDC 18.1.2011 generično

080853

LINDYNETTE 0,075 mg/0,02 mg obloţene tablete,

škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem

omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Chemical Works of

Gedeon Richter Plc., Rp 3,53 NDC 8.6.2011 generično

081027

LINDYNETTE 0,075 mg/0,03 mg obloţene tablete,

škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem

omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Chemical Works of

Gedeon Richter Plc., Rp 3,51 NDC 8.6.2011 generično

029416

Linola Urea 120 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g

kreme D02AE01 Karbamid

Dr. August Wolff

GmbH&Co. KG

Arzneimittel, Rp 3,59 IVDC 19.9.2011 19.9.2012 generično

045683 LIORESAL 10 mg, škatla s 50 tabletami M03BX01 Baklofen Kemofarmacija d.d. 7,42 IVDC 13.10.2011 20.6.2012 originalno

045691 LIORESAL 25 mg, škatla s 50 tabletami M03BX01 Baklofen Kemofarmacija d.d. 16,30 IVDC 13.10.2011 20.6.2012 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 125 / 265

Page 126: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

087661

Lipofundin MCT/LCT 100 mg/ml emulzija za

infundiranje, steklenica s 500 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

B.Braun Melsungen

AG, H 11,38 NDC 16.5.2011 originalno

087653

Lipofundin MCT/LCT 100 mg/ml emulzija za

infundiranje, steklenica z 250 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

B.Braun Melsungen

AG, H 9,80 NDC 16.5.2011 originalno

087718

Lipofundin MCT/LCT 200 mg/ml emulzija za

infundiranje, steklenica s 500 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

B.Braun Melsungen

AG, H 15,03 NDC 16.5.2011 originalno

087696

Lipofundin MCT/LCT 200 mg/ml emulzija za

infundiranje, steklenica z 250 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

B.Braun Melsungen

AG, H 10,95 NDC 16.5.2011 originalno

087688

Lipofundin MCT/LCT 200 mg/ml emulzija za

infundiranje, steklenička s 100 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

B.Braun Melsungen

AG, H 9,06 NDC 16.5.2011 originalno

126683 LISKANTIN 250 mg tablete, 100x250 mg N03AA03 Primidon Salus d.d. 10,23 NDC 25.11.2011 generično

064807

LITAK 2 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala s 5 ml

raztopine L01BB04 Kladribin

Lipomed GmbH,

Nemčija H/Rp 344,63 NDC 16.5.2011 originalno

064823

LITAK 2 mg/ml raztopina za injiciranje, 5 vial po 5 ml

raztopine L01BB04 Kladribin

Lipomed GmbH,

Nemčija H/Rp 1.530,04 NDC 16.5.2011 originalno

027960

Litalir 500 mg trde kapsule, škatla s steklenico s 100

kapsulami L01XX05

Hidroksisečnin

a

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H/Rp 49,17 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

046833

Litijev karbonat Lekarna Ljubljana 300 mg tablete,

škatla s plastenko z za otroke varno zaporko s 100

tabletami N05AN01 Litij Lekarna Ljubljana, Rp 6,67 NDC 9.12.2011 generično

022195

Livial 2,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (1 x 28

tablet v pretisnem omotu) G03CX01 Tibolon N.V. Organon, Rp 17,27 NDC 14.4.2011 originalno

121029

Lizinopril Actavis 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 2,08 NDC 18.4.2011 generično

121037

Lizinopril Actavis 10 mg tablete, škatla s 56 tabletami

(4 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 3,61 NDC 18.4.2011 generično

121045

Lizinopril Actavis 2,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 1,29 NDC 18.4.2011 generično

121053

Lizinopril Actavis 2,5 mg tablete, škatla s 56 tabletami

(4 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 2,41 NDC 18.4.2011 generično

121061

Lizinopril Actavis 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 4,81 NDC 18.4.2011 generično

121070

Lizinopril Actavis 20 mg tablete, škatla s 56 tabletami

(4 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 8,44 NDC 18.4.2011 generično

121088

Lizinopril Actavis 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 1,62 NDC 18.4.2011 generično

121096

Lizinopril Actavis 5 mg tablete, škatla s 56 tabletami

(4 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 2,92 NDC 18.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 126 / 265

Page 127: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

024350

LIZINOPRIL GALEX 10 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 2,09 NDC 8.6.2011 generično

024414

LIZINOPRIL GALEX 20 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 4,82 NDC 8.6.2011 generično

024490

LIZINOPRIL GALEX 5 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 1,60 NDC 8.6.2011 generično

047163 Locasalen, mazilo, 30g D07XB01 Flumetazon Pliva Ljubljana d.o.o., 7,40 NDC 8.6.2011 originalno

009768

Locoidon crelo 1 mg/g dermalna emulzija, škatla s

polietilenskim vsebnikom s 30 ml emulzije D07AB02

Hidrokortizonbu

tirat

Astellas Pharma

Europe B.V., Rp 2,26 NDC 25.11.2011 originalno

009784

Locoidon lipocrema 1 mg/g krema, škatla s tubo s 30

g kreme D07AB02

Hidrokortizonbu

tirat

Astellas Pharma

Europe B.V., Rp 2,26 NDC 25.11.2011 originalno

060771

Lodoz 10 mg/6,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07BB07

Bisoprolol in

tiazidi Merck d.o.o., Rp 7,46 NDC 17.3.2011 originalno

060763

Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C07BB07

Bisoprolol in

tiazidi Merck d.o.o., Rp 7,46 NDC 17.3.2011 originalno

060755

Lodoz 5 mg/6,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07BB07

Bisoprolol in

tiazidi Merck d.o.o., Rp 7,46 NDC 17.3.2011 originalno

008516

Logest 0,02 mg/0,075 mg obloţene tablete, škatla z

21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Bayer Schering

Pharma AG Rp 5,60 NDC 9.12.2011 originalno

082180 Lopigalel 75 mg filmsko obloţene tablete B01AC04 Klopidogrel

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 17,94 NDC 9.12.2011 generično

044130

Loquen 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 36,38 NDC 8.6.2011 generično

044270

Loquen 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 54,25 NDC 8.6.2011 generično

044300

Loquen 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 54,24 NDC 8.6.2011 generično

044334

Loquen 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 13,85 NDC 8.6.2011 generično

044440

Loquen 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 72,60 NDC 8.6.2011 generično

047112

Loram 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05BA06 Lorazepam

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,57 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 127 / 265

Page 128: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

105279

LORAZEPAM 2mg/ml viala, raztopina za injiciranje,

škatla s 25 vialami po 1ml raztopine N05BA06 Lorazepam Salus Ljubljana, d.d., 33,34 IVDC 22.12.2011 22.12.2012 generično

099649

Lorista 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,08 NDC 8.6.2011 generično

020761

Lorista 50 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 84

tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 20,35 NDC 8.6.2011 generično

049565

Lorista 50 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 84

tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 20,35 NDC 8.6.2011 generično

076023

Lorista 50 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,96 NDC 8.6.2011 generično

122920

Lorista H 100 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem

omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 26,08 NDC 20.5.2011 generično

122939

Lorista H 100 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 84 tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 26,08 NDC 20.5.2011 generično

122912

Lorista H 100 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,93 NDC 20.5.2011 generično

122904

Lorista H 100 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,93 NDC 20.5.2011 generično

049590

Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,01 NDC 8.6.2011 generično

030171

Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,58 NDC 28.1.2010 generično

049670

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,05 NDC 8.6.2011 generično

090204

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,35 NDC 28.1.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 128 / 265

Page 129: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

075779

Lormed 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretissnem omotu) M01AC06 Meloksikam

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 3,06 NDC 2.12.2011 generično

075809

Lormed 7,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 1,77 NDC 2.12.2011 generično

047325

Lorsilan 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) N05BA06 Lorazepam Belupo, d.o.o., Rp 1,27 NDC 9.12.2011 generično

027995

Lorsilan 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (1 x 20

tablet v pretisnem omotu) N05BA06 Lorazepam Belupo, d.o.o., Rp 1,56 NDC 9.12.2011 generično

094862

Losartan HCT Mylan 100 mg/25 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki Generics UK Ltd., Rp 10,39 NDC 2.12.2011 generično

094870

Losartan HCT Mylan 50 mg/12,5 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki Generics UK Ltd., Rp 6,94 NDC 2.12.2011 generično

031348

Losartan Mylan 100 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09CA01 Losartan Generics UK Ltd., Rp 9,55 NDC 5.4.2011 generično

031364

Losartan Mylan 50 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) C09CA01 Losartan Generics UK Ltd., Rp 7,31 NDC 5.4.2011 generično

075574 Losartic filmsko obloţene tablete 50 mg, 28 tablet C09CA01 Losartan Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,74 NDC 16.9.2010 generično

007994

Losartic filmsko obloţene tablete 50 mg, 28 tablet

(2*14) C09CA01 Losartan Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,02 NDC 8.6.2011 generično

075507

Losartic HC filmsko obloţene tablete 50 mg/12,5 mg,

28 tablet C09DA01

Losartan in

diuretiki Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,82 NDC 8.6.2011 generično

084190

LOTAR 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan ALKALOID-INT d.o.o., Rp 10,85 NDC 30.6.2011 generično

084204

LOTAR 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan ALKALOID-INT d.o.o., Rp 8,33 NDC 30.6.2011 generično

038687

Lotemax 0,5 % kapljice za oko, suspenzija, škatla s

plastenko s 5 ml suspenzije S01BA14 loteprednol

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH Rp 6,60 NDC 2.12.2011 originalno

038679

Lotemax 0,5 % kapljice za oko, suspenzija, škatla s

plastenko z 10 ml suspenzije S01BA14 loteprednol

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH Rp 13,00 NDC 2.12.2011 originalno

117072

Lotestrol 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol Sanofi-Aventis d.o.o., Rp/Spec 81,52 NDC 3.3.2011 generično

015440

LUCENTIS 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo S01LA04 Ranibizumab

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija ZZ 962,63 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 129 / 265

Page 130: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

102229

LUMIGAN 0,1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla

z eno plastenko s 3ml raztopine S01EE03 Bimatoprost

Allergan

Pharmaceuticals

Ireland, Irska Rp 13,35 NDC 25.11.2011 originalno

064866

LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla

s kapalnim vsebnikom s 3ml raztopine S01EE03 Bimatoprost

Allergan

Pharmaceuticals

Ireland, Irska Rp 14,20 NDC 25.11.2011 originalno

070785

LYRICA 150 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi

kapsulami v pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 52,91 NDC 9.12.2011 originalno

002143

LYRICA 225 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi

kapsulami v pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 73,57 NDC 9.12.2011 originalno

070602

LYRICA 25 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi

kapsulami v pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 14,51 NDC 9.12.2011 originalno

070815

LYRICA 300 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi

kapsulami v pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 79,07 NDC 9.12.2011 originalno

070629

LYRICA 75 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi

kapsulami v pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 35,64 NDC 9.12.2011 originalno

091200

LYSTHENON, raztopina za injiciranje, 20mg/ml,

škatla s 5 ampulami po 5 ml raztopine M03AB01

Suksametoniu

m Kemofarmacija d.d. 5,35 IVDC 22.3.2011 22.3.2012 generično

069159

MabCampath 30 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 3 vialami L01XC04 Alemtuzumab

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska H 1.631,24 NDC 7.3.2011 originalno

010464

MabThera 100 mg koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z dvema vialama po 10 ml

koncentrata L01XC02 Rituksimab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 641,57 NDC 2.12.2010 originalno

010472

MabThera 500 mg koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z eno vialo po 50 ml koncentrata L01XC02 Rituksimab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 1.553,30 NDC 2.12.2010 originalno

073911

MACROBID 100 mg kapsule s prirejenim

sproščanjem 14x J01XE01 nitrofurantoin Kemofarmacija d.d. 10,50 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

001139

Macropen 35 mg/ml zrnca za peroralno suspenzijo,

škatla s steklenico z zrnci za pripravo 115 ml

suspenzije in merilno ţličko J01FA11 Miokamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,47 NDC 8.6.2011 originalno

048291

Macropen 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

16 tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu) J01FA03 Midekamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,64 NDC 8.6.2011 originalno

029149

Macugen 0,3 mg raztopina za injiciranje, 1

napolnjena injekcijska brizga z nastavkom "luer lock" S01LA03 Pegaptanib

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 652,04 NDC 14.4.2011 originalno

083534

Madopar 100 mg/25 mg disperzibilne tablete , škatla

s stekleničko s 30 tabletami N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 4,71 NDC 2.12.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 130 / 265

Page 131: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

018147

Madopar 100 mg/25 mg tablete, škatla s stekleničko s

100 tabletami N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 14,89 NDC 2.12.2010 originalno

018155

Madopar 200 mg/50 mg tablete, škatla s stekleničko s

100 tabletami N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 27,14 NDC 2.12.2010 originalno

036200

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 241,29 NDC 5.1.2010 generično

035980

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 15 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 42,73 NDC 5.1.2010 generično

036170

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 30 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 76,59 NDC 5.1.2010 generično

035858

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 18,63 NDC 5.1.2010 generično

035890

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 30,88 NDC 5.1.2010 generično

036030

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 52,27 NDC 5.1.2010 generično

036749

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami s 100 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 2.331,64 NDC 5.1.2010 generično

036510

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami s 15 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 417,63 NDC 5.1.2010 generično

036650

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami s 30 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 746,44 NDC 5.1.2010 generično

036340

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami s 5 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 182,13 NDC 5.1.2010 generično

036480

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami z 10 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 301,13 NDC 5.1.2010 generično

036544

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami z 20 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 510,27 NDC 5.1.2010 generično

001910

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 5 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 20 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 329,92 NDC 9.12.2011 originalno

002208

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v

steklenici, škatla z 1 steklenico s 100 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 409,70 NDC 9.12.2011 originalno

087734

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali,

škatla z 1 vialo s 15 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 52,25 NDC 9.12.2011 originalno

062782

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali,

škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 20,30 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 131 / 265

Page 132: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

000582

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali,

škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 35,49 NDC 9.12.2011 originalno

078190

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali,

škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 66,98 NDC 9.12.2011 originalno

048623

Makrocef 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01DD01 Cefotaksim

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 6,20 NDC 8.6.2011 generično

048569

Makrocef 2 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01DD01 Cefotaksim

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 13,17 NDC 8.6.2011 generično

015660

MANIT 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BC01 Manitol Pliva Ljubljana d.o.o., H 5,21 NDC 8.6.2011 generično

017094

MANIT 200 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica z 250 ml raztopine B05BC01 Manitol Pliva Ljubljana d.o.o., H 3,43 NDC 8.6.2011 generično

041297

MAPRON 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,73 NDC 8.6.2011 generično

041300

MAPRON 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,73 NDC 8.6.2011 generično

041327

MAPRON 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,62 NDC 8.6.2011 generično

041335

MAPRON 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,62 NDC 8.6.2011 generično

074535

Marcaine 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

vialami z 20 ml raztopine N01BB01 Bupivakain

AstraZeneca UK

Limited, ZZ 13,84 NDC 4.10.2011 originalno

031747

Marevan 3 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s

100 tabletami B01AA03 Varfarin Orion Corporation, Rp 4,22 IVDC 25.11.2011 generično

018791

Marevan 3 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s

30 tabletami B01AA03 Varfarin Orion Corporation, Rp 1,38 NDC 25.11.2011 generično

031755

Marevan 5 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s

100 tabletami B01AA03 Varfarin Orion Corporation, Rp 7,18 NDC 25.11.2011 generično

031763

Marevan 5 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s

30 tabletami B01AA03 Varfarin Orion Corporation, Rp 2,30 NDC 25.11.2011 generično

005967

Mariklav 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo , škatla s steklenico s praškom za pripravo

70 ml suspenzije in merilnim lončkom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta Marifarm d.o.o., Rp 3,23 NDC 25.11.2011 originalno

005894

Mariklav 875 mg/125 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci

laktamaz beta Marifarm d.o.o., Rp 6,78 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 132 / 265

Page 133: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

046418

Matrifen 100 mikrogramov/uro transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp 48,82 NDC 25.11.2011 generično

045705

Matrifen 12 mikrogramov/uro transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp 9,41 NDC 25.11.2011 generično

046388

Matrifen 25 mikrogramov/uro transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp 15,78 NDC 25.11.2011 generično

046396

Matrifen 50 mikrogramov/uro transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp 27,93 NDC 25.11.2011 generično

046400

Matrifen 75 mikrogramov/uro transdermalni obliţ,

škatla s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp 38,94 NDC 25.11.2011 generično

088706

MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko, škatla s tubo po 3,5

g mazila S01BA01 Deksametazon

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 8,38 NDC 25.11.2011 originalno

088692

MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla

s kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije S01BA01 Deksametazon

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 2,20 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

027006

MAXIPIME 1 g prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom J01DE01 Cefepim

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H 13,41 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

027030

MAXIPIME 2 g prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom J01DE01 Cefepim

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H 26,60 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

088722

MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 g mazilo za

oko, škatla s tubo s 3,5 g mazila S01CA01

Deksametazon

in antimikrobne

učinkovine

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 2,20 IVDC 2.12.2011 2.12.2012 originalno

088730

MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 ml kapljice za

oko, suspenzija, škatla s kapalnim vsebnikom s 5 ml

suspenzije S01CA01

Deksametazon

in antimikrobne

učinkovine

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 2,50 NDC 25.11.2011 originalno

118311

Medikinet 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnih omotih) N06BA04 Metilfenidat

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG, Rp/Spec 5,46 NDC 4.10.2011 generično

118320

Medikinet 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnih omotih) N06BA04 Metilfenidat

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG, Rp/Spec 11,48 NDC 4.10.2011 generično

118338

Medikinet 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnih omotih) N06BA04 Metilfenidat

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG, Rp/Spec 2,31 NDC 4.10.2011 generično

118346

Medikinet MR 10 mg trde kapsule s prirejenim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnih omotih) N06BA04 Metilfenidat

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG, Rp/Spec 8,23 NDC 4.10.2011 originalno

118354

Medikinet MR 20 mg trde kapsule s prirejenim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnih omotih) N06BA04 Metilfenidat

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG, Rp/Spec 17,15 NDC 4.10.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 133 / 265

Page 134: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

118362

Medikinet MR 30 mg trde kapsule s prirejenim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnih omotih) N06BA04 Metilfenidat

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG, Rp/Spec 26,49 NDC 4.10.2011 originalno

118370

Medikinet MR 40 mg trde kapsule s prirejenim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnih omotih) N06BA04 Metilfenidat

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG, Rp/Spec 35,90 NDC 4.10.2011 originalno

118389

Medikinet MR 5 mg trde kapsule s prirejenim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnih omotih) N06BA04 Metilfenidat

Medice Arzneimittel

Pütter GmbH & Co.

KG, Rp/Spec 2,93 NDC 4.10.2011 originalno

082015

Medrol 16 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) H02AB04

Metilprednizolo

n

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 13,73 IVDC 19.7.2011 19.7.2012 originalno

082007

Medrol 32 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) H02AB04

Metilprednizolo

n

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 13,07 IVDC 19.7.2011 19.7.2012 originalno

066516

Medrol 4 mg tablete, škatla s stekleničko s 30

tabletami H02AB04

Metilprednizolo

n

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 2,95 IVDC 19.7.2011 19.7.2012 originalno

076708

MEGACE 160 mg tablete, škatla s stekleničko s 100

tabletami L02AB01 Megestrol

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H/Rp 229,21 NDC 17.3.2011 originalno

025780

Megace 160 mg tablete, škatla s stekleničko s 30

tabletami L02AB01 Megestrol

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp/Spec 69,49 NDC 17.3.2011 originalno

004790

Megace 40 mg/ml peroralna suspenzija, škatla s

plastičnim vsebnikom (z za otroke varno zaporko) z

240 ml suspenzije L02AB01 Megestrol

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp/Spec 138,32 NDC 17.3.2011 originalno

053023

Meloksikam Mylan 15 mg tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam Generics UK Ltd., Rp 2,76 NDC 2.12.2010 generično

055549

Meloxan 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 3,06 NDC 9.12.2011 generično

055522

Meloxan 7,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 1,77 NDC 9.12.2011 generično

050938

Menadex 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE17 Deksketoprofen

Menarini International

O.L.S.A., Rp 7,78 NDC 20.5.2011 originalno

050946

Menadex 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE17 Deksketoprofen

Menarini International

O.L.S.A., Rp 2,64 NDC 20.5.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 134 / 265

Page 135: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

044520

MENCEVAX ACWY prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 1 vialo s praškom, 1

napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom in 2 iglama J07AH04

Štirivalentno

cepivo proti

meningokokom

s prečiščenimi

polisaharidnimi

antigeni GSK d.o.o., ZZ 13,46 NDC 8.4.2011 originalno

018805

MENDILEX 2 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N04AA02 Biperiden Alkaloid d.o.o., Rp 2,10 NDC 30.6.2011 generično

060496

MENJUGATE ,prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje,škatla z 1 vialo s praškom in z 1 vialo z

vehiklom J07AH07

Cepivo proti

meningokokom

tipa C s

prečiščenimi in

vezanimi

polisaharidnimi

antigeni

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 44,29 17.5.2008 originalno

014656

Menopur 75 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 10 vialami s praškom in 10

ampulami z vehiklom G03GA02

Humani

menopavzni

gonadotropin PharmaSwiss d.o.o., ZZ 187,70 NDC 17.3.2011 originalno

010049

Meronem 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom J01DH02 Meropenem

AstraZeneca UK

Limited, H 286,28 NDC 4.10.2011 originalno

010006

Meronem 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom J01DH02 Meropenem

AstraZeneca UK

Limited, H 152,38 NDC 4.10.2011 originalno

125148

Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 steklenico

(volumen 100 ml) s praškom J01DH02 Meropenem

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 26,12 NDC 22.6.2011 generično

125156

Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 steklenicami

(volumen 100 ml) s praškom J01DH02 Meropenem

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 254,91 NDC 22.6.2011 generično

125130

Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 vialami

(volumen 20 ml) s praškom J01DH02 Meropenem

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 254,91 NDC 22.6.2011 generično

125180

Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 steklenico

(volumen 100 ml) s praškom J01DH02 Meropenem

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 14,36 NDC 22.6.2011 generično

125199

Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 steklenicami

(volumen 100 ml) s praškom J01DH02 Meropenem

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 140,16 NDC 22.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 135 / 265

Page 136: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

125164

Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 vialami

(volumen 20 ml) s praškom J01DH02 Meropenem

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 140,16 NDC 22.6.2011 generično

123692

Meropenem Lek 1000 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom J01DH02 Meropenem

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H 262,28 NDC 14.6.2011 generično

049808

MESTINON 60 mg obloţene tablete, škatla s 20

obloţenimi tabletami s 60 mg N07AA02 Piridostigmin Kemofarmacija d.d. 5,25 IVDC 11.4.2011 11.4.2012 originalno

049808

MESTINON 60 mg obloţene tablete, škatla s 20

obloţenimi tabletami s 60 mg N07AA02 Piridostigmin Farmadent d.o.o. 4,18 NDC 8.4.2011 originalno

049867

Mestinon 60 mg obloţene tablete, škatla s 150

obloţenimi tabletami N07AA02 Piridostigmin Salus Ljubljana, d.d., 38,55 IVDC 11.4.2011 11.4.2012 originalno

062731

Metadon Krka 10 mg/ml peroralna raztopina ,

steklenica s 1000 ml raztopine N07BC02 Metadon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 186,74 NDC 8.6.2011 generično

062642

Metadon Krka 10 mg/ml peroralna raztopina, škatla s

steklenico s 100 ml raztopine N07BC02 Metadon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 19,10 NDC 8.6.2011 generično

036676

METADONIJEV KLORID ALKALOID-INT 10 mg/ml

peroralna raztopina , škatla s steklenico s 100 ml

peroralne raztopine in s plastično odmerno pipeto N07BC02 Metadon ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 19,60 NDC 30.6.2011 generično

008532

METADONIJEV KLORID ALKALOID-INT 10 mg/ml

peroralna raztopina , škatla s steklenico s 1000 ml

peroralne raztopine s plastično odmerno pipeto in

plastičnim adapterjem za steklenico N07BC02 Metadon ALKALOID-INT d.o.o., ZZ 190,31 NDC 30.6.2011 generično

036684

METADONIJEV KLORID ALKALOID-INT 10 mg/ml

peroralne kapljice, raztopina, škatla s steklenico z 10

ml raztopine z mehko plastično kapalko in plastičnim

pokrovčkom N07BC02 Metadon ALKALOID-INT d.o.o., Rp 4,93 NDC 30.6.2011 generično

017213

Metalyse 10.000 enot prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, 1 viala s praškom in 1 napolnjena

brizga z vehiklom B01AD11 Tenekteplaza

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija ZZ 1.140,91 NDC 2.12.2011 originalno

017205

Metalyse 8.000 enot prašek in vehikel za raztopino za

injic, 1 viala s praškom in 1 napolnjena brizga z

vehiklom B01AD11 Tenekteplaza

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija ZZ 1.066,14 NDC 2.12.2011 originalno

042021

Metfogamma 1000 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 120 tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem

omotu) A10BA02 Metformin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 5,74 NDC 25.11.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 136 / 265

Page 137: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

041998

Metfogamma 1000 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem

omotu) A10BA02 Metformin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 2,94 NDC 25.11.2011 generično

048712

Metfogamma 1000 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem

omotu) A10BA02 Metformin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 5,82 NDC 25.11.2011 generično

099604 Methotrexat ''Ebewe'' 2,5 mg tablete, 50 tablet L01BA01 Metotreksat

Medicopharmacia

Medicinsko in

farmacevtsko 9,76 NDC 14.6.2011 generično

006360 METHYLDOPA STADA tablete, 50x250mg C02AB01 L-metildopa Kemofarmacija d.d. 11,86 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 generično

099683

Metoject 10 mg/1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo in 1 injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H/Rp 12,90 NDC 16.5.2011 generično

099697

Metoject 15 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo in 1 injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H/Rp 14,9 NDC 27.7.2011 generično

099709

Metoject 20 mg/2 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo in 1 injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H/Rp 17,18 NDC 16.5.2011 generično

099712

Metoject 25 mg/2,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo in 1 injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H/Rp 21,42 NDC 16.5.2011 generično

112380

Metoject 50 mg/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,2 ml raztopine, 1 injekcijsko iglo

in alkoholnimi blazinicami L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H/Rp 16,17 NDC 24.1.2011 originalno

112402

Metoject 50 mg/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,3 ml raztopine, 1 injekcijsko iglo

in alkoholnimi blazinicami L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H/Rp 18,68 NDC 24.1.2011 originalno

112410

Metoject 50 mg/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,4 ml raztopine, 1 injekcijsko iglo

in alkoholnimi blazinicami L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H/Rp 22,48 NDC 24.1.2011 originalno

112429

Metoject 50 mg/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine, 1 injekcijsko iglo

in alkoholnimi blazinicami L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft

für klinische

Spezialpräparate m H/Rp 30,70 NDC 24.1.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 137 / 265

Page 138: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

109240

Metotreksat "Ebewe" 10 mg/ml raztopina za injiciranje

v napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 1,0 ml raztopine L01BA01 Metotreksat

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H/Rp 12,52 NDC 16.6.2011 generično

109266

Metotreksat "Ebewe" 10 mg/ml raztopina za injiciranje

v napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 1,5 ml raztopine L01BA01 Metotreksat

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H/Rp 14,42 NDC 16.6.2011 generično

109282

Metotreksat "Ebewe" 20 mg/ml raztopina za injiciranje

v napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 1,0 ml raztopine L01BA01 Metotreksat

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H/Rp 16,16 NDC 16.6.2011 generično

109290

Metotreksat "Ebewe" 20 mg/ml raztopina za injiciranje

v napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 1,25 ml raztopine L01BA01 Metotreksat

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H/Rp 20,65 NDC 16.6.2011 generično

071552

Metronidazol Braun 5 mg/ml raztopina za

infundiranje, polietilenskimi vsebnik s 100 ml

raztopine J01XD01 Metronidazol

B.Braun Melsungen

AG, H 3,19 NDC 16.5.2011 generično

051284

Miacalcic 100 i.e./ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine H05BA01

Sintetični

lososov

kalcitonin

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 13,02 NDC 2.12.2011 originalno

093041

Miacalcic 200 i.e./odmerek pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko z 2 ml raztopine in odmerno

črpalko za vsaj 14 odmerkov H05BA01

Sintetični

lososov

kalcitonin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 48,30 NDC 2.12.2011 originalno

003891

Micardis 40 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09CA07 Telmisartan

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 14,11 NDC 2.12.2011 originalno

003883

Micardis 80 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09CA07 Telmisartan

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 17,12 NDC 2.12.2011 originalno

030414

MicardisPlus 40/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 14,11 NDC 2.12.2011 originalno

042536

MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete, škatla s pretisnim

omotom po 28 tablet C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 17,12 NDC 2.12.2011 originalno

030422

MicardisPlus 80/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 17,12 NDC 2.12.2011 originalno

011959 Micetal 10 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme D01AC16 Flutrimazol CSC Pharma, d.o.o., Rp 1,35 NDC 25.11.2011 originalno

075078 Micetal 10 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D01AC16 Flutrimazol CSC Pharma, d.o.o., Rp 2,71 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 138 / 265

Page 139: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

051373

Microgynon 0,03 mg/0,15 mg obloţene tablete, škatla

s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA07

Levonorgestrel

in estrogen

Bayer Schering

Pharma AG Rp 8,64 NDC 9.12.2011 originalno

112437

Mictonorm 30 mg trde kapsule s prirejenim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) G04BD06 Propiverin

Schering-Plough

Europe, Rp 41,16 NDC 30.6.2011 originalno

050466

Midazolam Torrex 1 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 ampulami s 5 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., ZZ 8,44 NDC 9.12.2011 generično

050520

Midazolam Torrex 5 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 ampulami s 10 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., ZZ 46,19 NDC 9.12.2011 generično

050512

Midazolam Torrex 5 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 ampulami s 3 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., ZZ 15,96 NDC 9.12.2011 generično

128333

Miktan 0,4 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,16 NDC 14.9.2011 generično

018384

Mimpara 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) H05BX01 Cinakalcet

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 180,91 NDC 25.11.2011 originalno

018406

Mimpara 60 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) H05BX01 Cinakalcet

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 331,37 NDC 25.11.2011 originalno

018414

Mimpara 90 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) H05BX01 Cinakalcet

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 491,62 NDC 28.4.2011 originalno

040169

MINIRIN 0,1 mg/ml pršilo za nos, škatla s stekleničko

po 5 ml s črpalko za pršilnik H01BA02 Dezmopresin PharmaSwiss d.o.o., Rp 40,95 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 originalno

040142

MINIRIN 0,2 mg tablete, škatla s polietilenskim

vsebnikom s 30 tabletami H01BA02 Dezmopresin PharmaSwiss d.o.o., Rp 50,90 NDC 22.2.2011 originalno

098701

Minirin Melt 120 mikrogramov peroralni liofilizat,

škatla s 30 peroralnimi liofilizati (3 x 10 peroralnih

liofilizatov v pretisnem omotu) H01BA02 Dezmopresin PharmaSwiss d.o.o., Rp 39,22 NDC 17.3.2011 originalno

098710

Minirin Melt 60 mikrogramov peroralni liofilizat, škatla

s 30 peroralnimi liofilizati (3 x 10 peroralnih liofilizatov

v pretisnem omotu) H01BA02 Dezmopresin PharmaSwiss d.o.o., Rp 19,76 NDC 17.3.2011 originalno

076740

MINULET 75 mikrogramov/30 mikrogramov obloţene

tablete, škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v

pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Pfizer Europe MA,

EEIG, Rp 3,39 NDC 9.12.2011 generično

002364

MIOSTAT 100 mikrogramov/ml raztopina za

injiciranje, škatla z 12 vialami z 1,5 ml raztopine (12 x

1 viala v pretisnem omotu) S01EB02 Karbahol

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., H 52,45 NDC 25.11.2011 originalno

010480

MIRAPEXIN 0,088 mg tablete, 30 tablet (3x10 v

pretisnem omotu) N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 8,54 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 139 / 265

Page 140: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

010499

MIRAPEXIN 0,18 mg tablete, 30 tablet (3x10 v

pretisnem omotu) N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp NDC 2.12.2011 originalno

085553

MIRAPEXIN 0,26 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, 30 tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp NDC 2.12.2011 originalno

079430

MIRAPEXIN 0,52 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, 30 tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp NDC 2.12.2011 originalno

010502

MIRAPEXIN 0,7 mg tablete, 30 tablet (3x10 v

pretisnem omotu) N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp NDC 2.12.2011 originalno

079448

MIRAPEXIN 1,05 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, 30 tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp NDC 2.12.2011 originalno

079456

MIRAPEXIN 2,1 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, 30 tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp NDC 2.12.2011 originalno

022900

MIRCERA 100 mikrogramov/0,3 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 184,73 NDC 2.2.2011 originalno

047252

MIRCERA 120 mikrogramov/0,3 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 221,05 NDC 2.2.2011 originalno

023060

MIRCERA 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 275,55 NDC 2.2.2011 originalno

023230

MIRCERA 200 mikrogramov/0,3 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 366,37 NDC 2.2.2011 originalno

023345

MIRCERA 250 mikrogramov/0,3 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 456,47 NDC 2.2.2011 originalno

047236

MIRCERA 30 mikrogramov/0,3 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 55,94 NDC 2.2.2011 originalno

047260

MIRCERA 360 mikrogramov/0,6 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 653,39 NDC 2.2.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 140 / 265

Page 141: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

022730

MIRCERA 50 mikrogramov/0,3 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 92,80 NDC 2.2.2011 originalno

022870

MIRCERA 75 mikrogramov/0,3 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietile

nglikol epoetin

beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 138,87 NDC 2.2.2011 originalno

001783

Mirena 20 mikrogramov/24 ur intrauterini dostavni

sistem, škatla z 1 intrauterinim dostavnim sistemom G02BA03

Plastični

maternični

vloţki z

dodatkom

progestogenov

Bayer Schering

Pharma Oy, ZZ 107,17 NDC 9.12.2011 originalno

051861

Mirocef 1 g prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, 5 vial s praškom J01DD02 Ceftazidim Pliva Ljubljana d.o.o., H 51,53 NDC 24.1.2011 originalno

028916

Mirtazapin Mylan 30 mg orodisperzibilne tablete,

škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin Generics UK Ltd., Rp 5,40 NDC 5.4.2011 generično

028924

Mirtazapin Mylan 45 mg orodisperzibilne tablete,

škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin Generics UK Ltd., Rp 9,53 NDC 5.4.2011 generično

070114

Mirzaten 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,87 NDC 8.6.2011 generično

070106

Mirzaten 45 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,69 NDC 8.6.2011 generično

087351

MIVACRON 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine M03AC10

Mivakurijev

klorid GSK d.o.o., ZZ 16,92 NDC 8.4.2011 originalno

021750

Mixamin glukoza 12 % brez elektrolitov raztopina za

infundiranje, škatla s 6 vrečkami s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 140,52 NDC 7.3.2011 originalno

021890

Mixamin glukoza 12 % raztopina za infundiranje,

škatla s 6 vrečkami s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 140,52 NDC 7.3.2011 originalno

021920

Mixamin glukoza 20 % raztopina za infundiranje,

škatla s 6 vrečkami s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 140,52 NDC 7.3.2011 originalno

003018

Mixtard 30 Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje

v injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po

3 ml suspenzije A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 29,57 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 141 / 265

Page 142: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

027707

M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 10 vial + 10

napolnjenih injekcijskih brizg + 20 igel J07BD52

Mešano cepivo

proti ošpicam,

mumpsu in

rdečkam z

oslabljenimi

virusi

Sanofi Pasteur MSD,

SNC, Francija ZZ 110,72 NDC 14.4.2011 originalno

051969

Moditen 1 mg obloţene tablete, škatla s 25 tabletami

v steklenički N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,93 NDC 8.6.2011 originalno

028770

Moditen 2,5 mg obloţene tablete, škatla s 100

tabletami v steklenički N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,21 NDC 8.6.2011 originalno

051934

Moditen 5 mg obloţene tablete , škatla s 100

tabletami v steklenički N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 42,75 NDC 8.6.2011 originalno

028738

Moditen depo 25 mg/ml raztopina za injiciranje ,

škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 11,41 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

028797

Moduretic 5 mg/50 mg tablete, škatla s stekleničko s

40 tabletami C03EA01

Hidroklorotiazid

in diuretiki, ki

varčujejo s

kalijem

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,09 NDC 16.6.2011 originalno

085081

Mofetilmikofenolat Actavis 500 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) L04AA06

Mikofenolna

kislina

Actavis Group PTC

ehf., H/Rp 80,97 NDC 18.4.2011 generično

045756

Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kapsule, škatla s

100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) L04AA06

Mikofenolna

kislina

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H/Rp 77,31 NDC 16.6.2011 generično

045764

Mofetilmikofenolat Lek 500 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) L04AA06

Mikofenolna

kislina

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 H/Rp 77,31 NDC 16.6.2011 generično

121100

Mofetilmikofenolat Mylan 500 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) L04AA06

Mikofenolna

kislina Generics UK Ltd., H/Rp 66,51 NDC 30.6.2011 generično

013030

Monkasta 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,08 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 142 / 265

Page 143: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

099730

Mononine 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10

ml sterilne vode, 1 pripravo za prenos s filtrom

20/13,10 ml injekcijsko brizgo, komplet za

venepunkcijo, 2 alkoholnima blazinicama, 1 obliţem B02BD04

Koagulacijski

faktor IX CSL Behring GmbH, ZZ 660,87 NDC 5.4.2011 originalno

099743

Mononine 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5

ml sterilne vode, 1 pripravo za prenos s filtrom

20/13,10 ml injekcijsko brizgo, komplet za

venepunkcijo, 2 alkoholnima blazinicama, 1 obliţem B02BD04

Koagulacijski

faktor IX CSL Behring GmbH, ZZ 338,03 NDC 5.4.2011 originalno

002402

Monopril 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 4,36 IVDC 14.11.2011 20.4.2012 originalno

002410

Monopril 20 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 6,00 IVDC 14.11.2011 20.4.2012 originalno

024929

MONOPRIL PLUS 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09BA09

Fozinopril in

diuretiki

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 7,87 IVDC 20.10.2011 20.4.2012 originalno

007668

MONOSAN 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmono

nitrat

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 1,90 NDC 2.12.2011 generično

017434

MONOSAN 20 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x

10 tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmono

nitrat

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 2,29 NDC 2.12.2011 generično

046450

MONOSAN 40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmono

nitrat

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 2,71 NDC 2.12.2011 generično

017442

MONOSAN 40 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x

10 tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmono

nitrat

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 3,87 NDC 2.12.2011 generično

115134

Montelukast Mylan 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) R03DC03 Montelukast Generics UK Ltd., Rp 21,08 NDC 30.6.2011 generično

126730

Montelukast Mylan 4 mg ţvečljive tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast Generics UK Ltd., Rp 23,53 NDC 2.12.2011 generično

126748

Montelukast Mylan 5 mg ţvečljive tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast Generics UK Ltd., Rp 21,08 NDC 2.12.2011 generično

058882

Montelukast Teva 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) R03DC03 Montelukast Teva Pharma B.V., Rp 21,08 NDC 8.6.2011 generično

058890

Montelukast Teva 4 mg ţvečljive tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast Teva Pharma B.V., Rp 21,08 NDC 8.6.2011 generično

058904

Montelukast Teva 5 mg ţvečljive tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast Teva Pharma B.V., Rp 21,08 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 143 / 265

Page 144: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

052604

MORFIN Alkaloid 20 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine (2 x 5 ampul v

pretisnem omotu) N02AA01 Morfin Alkaloid d.o.o., ZZ 11,91 NDC 30.6.2011 generično

026654

Mostrafin 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami G04CB01 Finasterid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,34 NDC 8.6.2011 generično

003824

MOVALIS 15 mg svečke, 6 svečk v foliji v dvojnem

traku M01AC06 Meloksikam

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 2,77 NDC 18.4.2011 originalno

003832

MOVALIS 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 2,76 NDC 2.12.2011 originalno

023221

MOVALIS 15 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje, škatla

s 5 ampulami po 1,5 ml raztopine M01AC06 Meloksikam

Boehringer Ingelheim

International GmbH, ZZ 2,96 NDC 2.12.2011 originalno

003395

MOVALIS 7,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 2,48 NDC 2.12.2011 originalno

045802

MOVIPREP prašek za peroralno raztopino, škatla za

enkratno zdravljenje, ki vsebuje dve vrečici A in dve

vrečici B s praškom A06AD

Osmozna

odvajala Norgine BV, Rp 11,22 NDC 26.4.2011 originalno

014788

Moxogamma 0,2 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 3,86 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

014826

Moxogamma 0,3 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 4,40 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

014850

Moxogamma 0,4 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 5,91 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

082210 Mozobil 20 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala L03AX16 pleriksafor

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska H 5.680,03 NDC 7.3.2011 originalno

098507

MST Continus 10 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x

10 tablet v pretisnem omotu) N02AA01 Morfin Medis, d.o.o., Rp 17,38 IVDC 18.6.2011 20.6.2012 originalno

098345

MST Continus 100 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x

10 tablet v pretisnem omotu) N02AA01 Morfin Medis, d.o.o., Rp 96,44 IVDC 18.6.2011 20.6.2012 originalno

098329

MST Continus 30 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x

10 tablet v pretisnem omotu) N02AA01 Morfin Medis, d.o.o., Rp 32,34 IVDC 18.6.2011 20.6.2012 originalno

098337

MST Continus 60 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x

10 tablet v pretisnem omotu) N02AA01 Morfin Medis, d.o.o., Rp 59,45 IVDC 18.6.2011 20.6.2012 originalno

092274

MULTAQ 400 mg filmsko obloţene tablete, 100x1

tableta v pretisnih omotih C01 dronedaron

sanofi-aventis,

Francija Rp 120,38 NDC 17.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 144 / 265

Page 145: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

092266

MULTAQ 400 mg filmsko obloţene tablete, 60 tablet

v pretisnih omotih C01 dronedaron

sanofi-aventis,

Francija Rp 72,49 NDC 17.3.2011 originalno

071170

Multiferon 3 milijone i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih , škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine L03AB01

Interferon alfa,

naravni

Swedish Orphan

Biovitrum International

AB, H/Rp 523,23 NDC 9.12.2011 originalno

012823

MultiHance 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 15 ml raztopine V08CA08

Gadobenska

kislina Bracco Imaging s.p.a., ZZ 50,57 NDC 2.12.2011 originalno

012785

MultiHance 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine V08CA08

Gadobenska

kislina Bracco Imaging s.p.a., ZZ 19,77 NDC 2.12.2011 originalno

012815

MultiHance 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine V08CA08

Gadobenska

kislina Bracco Imaging s.p.a., ZZ 34,37 NDC 2.12.2011 originalno

012793

MultiHance 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine V08CA08

Gadobenska

kislina Bracco Imaging s.p.a., ZZ 64,83 NDC 2.12.2011 originalno

090727 Mycospor 10 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme D01AC10 Bifonazol Bayer d.o.o., BRp 3,26 NDC 9.12.2011 originalno

088757

Mycospor 10 mg/ml dermalno pršilo, raztopina, škatla

s stekleničko z zaporko s pršilnim ventilom s 25 ml

raztopine D01AC10 Bifonazol Bayer d.o.o., BRp 5,24 NDC 9.12.2011 originalno

088765

MYDRIACYL 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina,

škatla s kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine S01FA06 Tropikamid

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., ZZ 5,45 NDC 25.11.2011 originalno

037184

Myfenax 250 mg trde kapsule, škatla s 100 kapsulami

v pretisnih omotih L04AA06

Mikofenolna

kislina

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H/Rp 77,31 NDC 8.6.2011 generično

037290

Myfenax 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami v pretisnih omotih L04AA06

Mikofenolna

kislina

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H/Rp 77,31 NDC 8.6.2011 generično

036013

Myfortic 180 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu) L04AA06

Mikofenolna

kislina

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 132,07 NDC 2.12.2011 originalno

036021

Myfortic 360 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

120 tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu) L04AA06

Mikofenolna

kislina

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 262,14 NDC 2.12.2011 originalno

053406 MYLERAN tbl 100 x 2mg L01AB01 Busulfan GSK d.o.o., H/Rp 23,86 NDC 8.4.2011 originalno

007676

Myozyme 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala A16AB07

Alglukozidaza

alfa

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska ZZ 569,93 NDC 23.9.2011 originalno

086800

Naclof 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml raztopine S01BC03 Diklofenak

Novartis Pharma

GmbH, Rp 7,63 NDC 2.12.2011 originalno

050504

Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala po 5 ml A16AB08 galsulfaza

Biomarin Europe Ltd.,

V.Britanija ZZ 1.520,07 NDC 20.10.2009 originalno

028967

Naklofen 25 mg/ml raztopina za injiciranje , škatla s 5

ampulami s 3 ml raztopine M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,29 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 145 / 265

Page 146: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

028959

Naklofen 50 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,02 NDC 8.6.2011 generično

054119

Naklofen 50 mg svečke, škatla z 10 svečkami v

dvojnem traku M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,08 NDC 8.6.2011 generično

059765

Naklofen duo 75 mg kapsule, škatla z 20 kapsulami

(2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,84 NDC 8.6.2011 generično

054143

Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,79 NDC 8.6.2011 generično

053678

Nakom 250 mg/25 mg tablete , škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 17,29 NDC 16.6.2011 originalno

053686

Nakom mite 100 mg/25 mg tablete , škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,63 IVDC 14.11.2011 14.11.2012 originalno

097519

NAKOM R 200 mg/50 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s steklenim vsebnikom s 100

tabletami N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 31,68 NDC 14.4.2011 originalno

087750

Nalgesin forte 550 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,43 NDC 8.6.2011 generično

092100 NALOXON amp. 10x0,4mg/1 ml V03AB15 Nalokson Farmadent d.o.o. 37,32 NDC 8.4.2011 generično

076643

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION USP,

04mg/ml, raztopina za injiciranje, 10 x 1 ml V03AB15 Nalokson Kemofarmacija d.d. 34,97 NDC 9.12.2011 generično

028908

Naprosyn 375 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,48 NDC 8.6.2011 generično

053821

Naprosyn 500 mg gastrorezistentne tablete , škatla z

20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,71 NDC 8.6.2011 generično

022098

Naramig 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 4

tabletami (2 x 2 tableti v pretisnem omotu) N02CC02 Naratriptan GSK d.o.o., Rp 15,25 NDC 8.4.2011 originalno

036790

Nasonex 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos,

suspenzija, škatla s 3 plastenkami z zaporko z

odmernim mehanskim pršilnikom za 360 vpihov R01AD09 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 27,89 NDC 14.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 146 / 265

Page 147: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

087319

Nasonex 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos,

suspenzija, škatla s plastenko z zaporko z odmernim

mehanskim pršilnikom za 120 vpihov R01AD09 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 9,43 NDC 14.4.2011 originalno

087777

Natrijev hidrogenkarbonat Braun 84 mg/ml raztopina

za infundiranje, steklenica s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 3,97 NDC 16.5.2011 generično

037311

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP

Baxter, škatla s 30 vrečkami z 250 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 45,26 NDC 5.4.2011 generično

037303

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP

Baxter, škatla s 35 vrečkami s 150 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 105,41 NDC 5.4.2011 generično

037281

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP

Baxter, škatla s 50 vrečkami s 100 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 100,42 NDC 5.4.2011 generično

037273

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP

Baxter, škatla s 50 vrečkami s 50 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 100,42 NDC 5.4.2011 generično

037397

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP

Baxter, škatla z 10 vrečkami s 1000 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 25,24 NDC 5.4.2011 generično

037346

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP

Baxter, škatla z 20 vrečkami s 500 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 31,93 NDC 5.4.2011 generično

072192

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 100

ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,01 NDC 16.5.2011 generično

071439

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s

1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 2,23 NDC 16.5.2011 generično

071420

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 500

ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,16 NDC 16.5.2011 generično

071412

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) z 250

ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,11 NDC 16.5.2011 generično

071455

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za injiciranje ,

škatla z 20 polietilenskimi ampulami (Mini-Plasco) z

10 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 6,03 NDC 16.5.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 147 / 265

Page 148: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

071463

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za injiciranje ,

škatla z 20 polietilenskimi ampulami (Mini-Plasco) z

20 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 7,19 NDC 16.5.2011 generično

084506

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polietilen) s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,06 NDC 8.6.2011 generično

084514

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polietilen) s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,55 NDC 8.6.2011 generično

084492

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polietilen) z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,18 NDC 8.6.2011 generično

069108

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polipropilen) s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,11 NDC 24.1.2011 generično

096849

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polipropilen) s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,63 NDC 24.1.2011 generično

069124

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polipropilen) z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,18 NDC 8.6.2011 generično

081272

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,21 NDC 24.1.2011 generično

066540

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,63 NDC 24.1.2011 generično

125709

Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, plastična vrečka iz polipropilena

(Propyflex) s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG, ZZ 3,00 NDC 21.12.2011 originalno

125725

Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, plastična vrečka iz polipropilena

(Propyflex) s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG, ZZ 2,50 NDC 21.12.2011 originalno

125717

Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, plastična vrečka iz polipropilena

(Propyflex) z 2000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG, ZZ 4,80 NDC 21.12.2011 originalno

125733

Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, plastična vrečka iz polipropilena

(Propyflex) z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG, ZZ 1,93 NDC 21.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 148 / 265

Page 149: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

064580

Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, plastična vrečka iz polivinilklorida (PVC)

s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG, ZZ 2,00 NDC 16.5.2011 originalno

091367

Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, plastična vrečka iz polivinilklorida (PVC)

s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG, ZZ 1,36 NDC 16.5.2011 originalno

064599

Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, plastična vrečka iz polivinilklorida (PVC)

z 2000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG, ZZ 3,00 NDC 16.5.2011 originalno

064572

Natrijev klorid Perfuflac 9 mg/ml raztopina za

infundiranje, plastična vrečka iz polivinilklorida (PVC)

z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG, ZZ 1,93 NDC 16.5.2011 originalno

041840

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,41 NDC 8.6.2011 generično

072133

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,41 NDC 8.6.2011 generično

076074

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

vrečka iz polivinilklorida s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,89 NDC 8.6.2011 generično

041831

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

vrečka iz polivinilklorida s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,41 NDC 8.6.2011 generično

076090

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

vrečka iz polivinilklorida z 2000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 3,17 NDC 8.6.2011 generično

010910

NAVELBINE 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 vialami s 5 ml koncentrata L01CA04 Vinorelbin

PIERRE FABRE

MÉDICAMENT, H 1.209,65 NDC 16.5.2011 originalno

010880

NAVELBINE 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 vialami z 1 ml koncentrata L01CA04 Vinorelbin

PIERRE FABRE

MÉDICAMENT, H 247,34 NDC 16.5.2011 originalno

003956

Navoban 2 mg/2 ml raztopina za injiciranje in

infundiranje, škatla z 1 ampulo z 2 ml raztopine A04AA03 Tropisetron

Novartis Pharma

GmbH, H 8,53 NDC 2.12.2011 originalno

090816

Navoban 5 mg trde kapsule, škatla s 5 kapsulami (1 x

5 kapsul v pretisnem omotu) A04AA03 Tropisetron

Novartis Pharma

GmbH, Rp 73,16 NDC 2.12.2011 originalno

037389

Navoban 5 mg/5 ml raztopina za injiciranje in

infundiranje, škatla z 10 ampulami s 5 ml raztopine A04AA03 Tropisetron

Novartis Pharma

GmbH, H 163,86 NDC 2.12.2011 originalno

032476

NEBIDO 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 ampulo s 4 ml raztopine G03BA03 Testosteron

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 99,49 NDC 9.12.2011 originalno

023671

Nebilet 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AB12 Nebivolol

Menarini International

O.L.S.A., Rp 9,75 NDC 24.3.2011 originalno

119628

Nebilet 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C07AB12 Nebivolol

Menarini International

O.L.S.A., Rp 17,83 NDC 20.5.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 149 / 265

Page 150: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

042358 Nebispes 5 mg tablete C07AB12 Nebivolol

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 2,93 NDC 9.12.2011 generično

084522 Nebispes 5 mg tablete C07AB12 Nebivolol

GALEX- Proizvodnja

in promet s

farmacevtskimi in dr Rp 8,24 NDC 9.12.2011 generično

085901

Nebivolol Teva 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2

x 14 tablet v pretisnem omotu) C07AB12 Nebivolol Teva Pharma B.V., Rp 3,58 NDC 9.11.2011 generično

042269

Nebivolol Teva 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4

x 7 tablet v pretisnem omotu) C07AB12 Nebivolol Teva Pharma B.V., Rp 3,58 NDC 9.11.2011 generično

084530

NeisVac-C 0,5 ml suspenzija za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 injekcijsko

brizgo z 0,5 ml suspenzije J07AH

Cepiva proti

meningokokom Baxter d.o.o., ZZ 18,32 NDC 5.4.2011 originalno

007447

Neodolpasse 75 mg/30 mg raztopina za infundiranje,

steklenica z 250 ml raztopine M01AB55

Diklofenak,

kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 5,21 NDC 7.3.2011 originalno

003751

NeoRecormon 10.000 i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami po 0,6 ml raztopine in 6

injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA Epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 444,48 NDC 2.2.2011 originalno

003700

NeoRecormon 2.000 i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami po 0,3 ml raztopine in 6

injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA Epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 85,79 NDC 2.2.2011 originalno

016098

NeoRecormon 3.000 i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski briz, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA Epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 131,66 NDC 2.2.2011 originalno

019453

NeoRecormon 30.000 i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena inj.brizga B03XA Epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 228,18 NDC 2.2.2011 originalno

010510

NeoRecormon 4.000 i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami po 0,3 ml raztopine in 6

injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA Epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 177,70 NDC 2.2.2011 originalno

003727

NeoRecormon 5.000 i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami po 0,3 ml raztopine in 6

injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA Epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 223,44 NDC 2.2.2011 originalno

003689

NeoRecormon 500 i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami po 0,3 ml raztopine in 6

injekcijskimi iglami 30G1/3 B03XA Epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 22,16 NDC 2.2.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 150 / 265

Page 151: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

010529

NeoRecormon 6.000 i.e. raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami po 0,3 ml raztopine in 6

injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA Epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 264,75 NDC 2.2.2011 originalno

073563 NEOSTIGMIN amp. 10 X 1ml/0,5 mg N07AA01 Neostigmin Farmadent d.o.o. 2,41 NDC 8.4.2011 generično

076619

NEOSTIGMIN-ROTEXMEDICA, 0,5 mg/ml, raztopina

za injiciranje, 10x1 ml N07AA01 Neostigmin Kemofarmacija d.d. 3,98 IVDC 25.3.2011 25.3.2012 generično

073326

NEOTIGASON 10 mg trde kapsule, škatla s 30

kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) D05BB02 Acitretin

Actavis Group PTC

ehf., H/Rp 19,43 NDC 14.4.2011 originalno

073334

NEOTIGASON 25 mg trde kapsule, škatla s 30

kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) D05BB02 Acitretin

Actavis Group PTC

ehf., H/Rp 42,14 NDC 14.4.2011 originalno

016969

Neulasta 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku L03AA13 Pegfilgrastim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 1.250,00 11.8.2007 originalno

061867

Neulasta 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga L03AA13 Pegfilgrastim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 1.052,44 NDC 25.11.2011 originalno

098566

Neulasta 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga s

ščitnikom igle v pretisnem omotu L03AA13 Pegfilgrastim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 1.052,44 NDC 25.11.2011 originalno

067008

Neupogen 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizg, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine L03AA02 Filgrastim Amgen Europe B.V., H/Rp 72,62 NDC 25.11.2011 originalno

068004

Neupogen 480 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizg, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine L03AA02 Filgrastim Amgen Europe B.V., H/Rp 114,62 NDC 25.11.2011 originalno

113174

Neupro 1 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 18,17 NDC 22.2.2011 originalno

026263

Neupro 1 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 71,50 NDC 22.2.2011 originalno

043664

Neupro 2 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 18,85 NDC 16.5.2011 originalno

043680

Neupro 2 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 74,11 NDC 16.5.2011 originalno

113182

Neupro 3 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 23,17 NDC 22.2.2011 originalno

027367

Neupro 3 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 91,25 NDC 22.2.2011 originalno

043699

Neupro 4 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 23,47 NDC 16.5.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 151 / 265

Page 152: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

043702

Neupro 4 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 92,40 NDC 16.5.2011 originalno

043710

Neupro 6 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 31,43 NDC 16.5.2011 originalno

043729

Neupro 6 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 123,71 NDC 16.5.2011 originalno

043737

Neupro 8 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 34,40 NDC 16.5.2011 originalno

043745

Neupro 8 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi v zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 135,64 NDC 16.5.2011 originalno

083992

NeuroBloc 5.000 e/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo po 0,5ml M03AX01

Botulinski

toksin

Eisai Limited, V.

Britanija ZZ 168,66 NDC 2.2.2011 originalno

084018

NeuroBloc 5.000 e/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo po 1,0ml M03AX01

Botulinski

toksin

Eisai Limited, V.

Britanija ZZ 223,53 NDC 2.2.2011 originalno

084026

NeuroBloc 5.000 e/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo po 2,0ml M03AX01

Botulinski

toksin

Eisai Limited, V.

Britanija ZZ 320,82 NDC 2.2.2011 originalno

093483

NEURONTIN 100 mg trde kapsule, škatla z 20

kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 1,80 NDC 9.12.2011 originalno

093505

NEURONTIN 300 mg trde kapsule, škatla s 50

kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 13,34 NDC 9.12.2011 originalno

093521

NEURONTIN 400 mg trde kapsule, škatla s 50

kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 15,95 NDC 9.12.2011 originalno

055220

NEURONTIN 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 17,89 NDC 9.12.2011 originalno

055255

NEURONTIN 800 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 18,28 NDC 9.12.2011 originalno

017949

NEXAVAR 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

112 tabletami L01XE05 Sorafenib

Bayer Pharma AG,

Nemčija H/Rp 3.465,06 NDC 9.12.2011 originalno

044989

Nexium 10 mg gastrorezistentna zrnca za peroralno

suspenzijo, škatla z 28 vrečkami z zrnci A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 15,03 NDC 4.10.2011 originalno

013714

Nexium 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 8,37 NDC 4.10.2011 originalno

013730

Nexium 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 16,53 NDC 4.10.2011 originalno

013773

Nexium 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 11,72 NDC 4.10.2011 originalno

013781

Nexium 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 23,24 NDC 4.10.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 152 / 265

Page 153: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

032492

Nexium 40 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, H 61,35 NDC 4.10.2011 originalno

060160

Nexodal 0,4 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 1 ml raztopine V03AB15 Nalokson

Orpha-Devel Handels

und Vertriebs GmbH, ZZ 34,97 NDC 25.11.2011 generično

041114

Nifecard 30 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,99 NDC 16.6.2011 generično

056812

Nillar 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,90 NDC 16.6.2011 generično

056855

Nillar 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,63 NDC 16.6.2011 generično

056880

Nillar 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 8,27 NDC 16.6.2011 generično

056910

Nillar 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 16,32 NDC 16.6.2011 generično

093432

Nimbex 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 2,5 ml raztopine M03AC11 Cisatrakurium GSK d.o.o., ZZ 14,84 NDC 8.4.2011 originalno

068683

Nimodipin Bayer 30 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C08CA06 Nimodipin Bayer d.o.o., Rp 12,37 NDC 9.12.2011 originalno

055247

Nimotop 0,2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine C08CA06 Nimodipin Bayer d.o.o., H 17,34 NDC 9.12.2011 originalno

071897

Nimotop 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C08CA06 Nimodipin Bayer d.o.o., H/Rp 39,31 NDC 9.12.2011 originalno

060925

Nimvastid 1,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami v enoodmernih pretisnih omotih N06DA03 rivastigmin

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 24,46 NDC 8.6.2011 generično

060941

Nimvastid 3 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami v enoodmernih pretisnih omotih N06DA03 rivastigmin

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 24,46 NDC 8.6.2011 generično

060950

Nimvastid 4,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami v enoodmernih pretisnih omotih N06DA03 rivastigmin

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 24,46 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 153 / 265

Page 154: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

060976

Nimvastid 6 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami v enoodmernih pretisnih omotih N06DA03 rivastigmin

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 24,46 NDC 8.6.2011 generično

021199

Nitroderm TTS 10 mg/24 ur transdermalni obliţ,

škatla z 10 obliţi v vrečkah C01DA02 Gliceriltrinitrat

Novartis Pharma

GmbH, Rp 4,06 NDC 2.12.2011 originalno

096601

Nitro-Dur 0,2 mg/h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi C01DA02 Gliceriltrinitrat

Schering-Plough

Europe, Rp 21,40 NDC 14.4.2011 originalno

096644

Nitro-Dur 0,4 mg/h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi C01DA02 Gliceriltrinitrat

Schering-Plough

Europe, Rp 30,20 NDC 14.4.2011 originalno

096660

Nitro-Dur 0,6 mg/h transdermalni obliţ, škatla z 28

obliţi C01DA02 Gliceriltrinitrat

Schering-Plough

Europe, Rp 33,41 NDC 14.4.2011 originalno

084255

NITROFURANTOIN 25 mg/5 ml, peroralna

suspenzija, 1x 300 ml J01XE01 Nitrofurantoin Kemofarmacija d.d. 96,17 NDC 25.11.2011 originalno

053872

Nitrolingual 0,4 mg/razpršek podjezično pršilo, škatla

s steklenico z 11,2 g (12,2 ml) raztopine za 200

razprškov C01DA02 Gliceriltrinitrat Medis, d.o.o., Rp 5,96 IVDC 12.8.2011 12.8.2012 originalno

084042

NITRONAL 1 mg/ml raztopina za infundiranje , škatla

z 1 vialo s 50 ml raztopine C01DA02 Gliceriltrinitrat Medis, d.o.o., ZZ 7,71 NDC 16.5.2011 originalno

115266

Nivestim 12 M e./0,2 ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, 5 napolnjenih injekcijskih brizg L03AA02 filgrastim

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija Rp/Spec 332,76 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

115290

Nivestim 30 M e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, 5 napolnjenih injekcijskih brizg L03AA02 filgrastim

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija Rp/Spec 301,43 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

115320

Nivestim 48 M e./0,5 ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, 5 napolnjenih injekcijskih brizg L03AA02 filgrastim

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija Rp/Spec 472,67 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

056308

Nolicin 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA06 Norfloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,78 NDC 8.6.2011 generično

014133

NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30

tabletami (1 x 30 tablet v dvojno pakiranem pretisnem

omotu, v vrečki s sušilnim sredstvom) C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 17,73 NDC 17.3.2011 originalno

014141

NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30

tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 14,37 NDC 17.3.2011 originalno

013200

Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,97 NDC 8.6.2011 generično

013510

Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,52 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 154 / 265

Page 155: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

013650

Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,11 NDC 8.6.2011 generično

105660

Nolpaza 40 mg prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 4,49 NDC 8.6.2011 generično

056804

Nolvadex 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BA01 Tamoksifen

AstraZeneca UK

Limited, Rp/Spec 6,38 NDC 4.10.2011 originalno

029335

Norcuron 4 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla s 50 ampulami s

praškom in 50 ampulami z vodo za injekcije M03AC03 Vekuronium N.V. Organon, H 133,23 NDC 14.4.2011 originalno

009814

Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml raztopina za

injiciranje v injekcijskem vloţku, škatla z 1

injekcijskim vloţkom z 1,5 ml raztopine H01AC01 Somatropin Novo Nordisk A/S, H/Rp 146,40 NDC 2.12.2011 originalno

009792

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml raztopina za

injiciranje v injekcijskem vloţku, škatla z 1

injekcijskim vloţkom z 1,5 ml raztopine H01AC01 Somatropin Novo Nordisk A/S, H/Rp 290,41 NDC 2.12.2011 originalno

009806

Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml raztopina za

injiciranje v injekcijskem vloţku, škatla z 1

injekcijskim vloţkom z 1,5 ml raztopine H01AC01 Somatropin Novo Nordisk A/S, H/Rp 433,67 NDC 2.12.2011 originalno

007501

NORVASC 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,23 NDC 9.12.2011 originalno

007471

NORVASC 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 5,08 NDC 9.12.2011 originalno

121339

NORVIR 100 mg filmsko obloţene tablete, 1

plastenka s 30 tabletami J05AE03 Ritonavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp 29,21 NDC 2.12.2011 originalno

017191

NORVIR 100 mg mehke kapsule, 4 plastenke po 84

kapsul J05AE03 Ritonavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp 318,76 NDC 2.12.2011 originalno

051004

Novofem filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami, 16 rdečih in 12 belih, v plastični škatlici

(koledarsko pakiranje) G03FB05

Noretisteron in

estrogen Novo Nordisk A/S, Rp 5,85 NDC 2.12.2011 originalno

013390

NovoMix 30 FlexPen 100 e./ml suspenzija za

injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku,

škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi brizgami v obliki

peresa po 3 ml suspenzije A10AD05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 34,31 NDC 2.12.2011 originalno

013412

NovoMix 30 Penfill 100 e./ml suspenzija za injiciranje

v injekcijskem vloţku, škatla s 5 vloţki za injekcijsko

pero po 3 ml suspenzije A10AD05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 31,65 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 155 / 265

Page 156: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

029050

NovoMix 50 FlexPen 100 e./ml suspenzija za

injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku,

škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki A10AD05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 34,31 NDC 2.12.2011 originalno

002623

NovoNorm 0,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x

15 tablet v pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 11,42 NDC 2.12.2011 originalno

002631

NovoNorm 1 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 11,67 NDC 2.12.2011 originalno

002658

NovoNorm 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 11,67 NDC 2.12.2011 originalno

004561

NovoRapid FlexPen 100 e./ml raztopina za injiciranje

v napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5

napolnjenimi injekcijskimi brizgami v obliki peresa po

3 ml raztopine A10AB05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 34,31 NDC 2.12.2011 originalno

013013

NovoRapid Penfill 100 e./ml raztopina za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po

3 ml raztopine (100 i.e./ml) A10AB05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 31,24 NDC 2.12.2011 originalno

043621

NovoSeven 1 mg (50 k.i.e.) prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

vialo z 2,2 ml vode za injekcije, injekcijsko brizgo,

injekcijsko iglo, kompletom za infundiranje in 2

alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H/Rp 709,36 NDC 2.12.2011 originalno

043630

NovoSeven 2 mg (100 k.i.e.) prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

vialo z 2,2 ml vode za injekcije, injekcijsko brizgo,

injekcijsko iglo, kompletom za infundiranje in 2

alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H/Rp 1.403,43 NDC 2.12.2011 originalno

043648

NovoSeven 5 mg (250 k.i.e.) prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1

vialo z 2,2 ml vode za injekcije, injekcijsko brizgo,

injekcijsko iglo, kompletom za infundiranje in 2

alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H/Rp 3.463,53 NDC 2.12.2011 originalno

015709

Noxafil 40 mg/ml peroralna suspenzija, 105 ml

peroralne suspenzije v 123 ml steklenički J02AC04 posakonazol

Merck Sharp &

Dohme Ltd, V.Britanija Rp 671,90 NDC 14.4.2011 originalno

012025

Nozinan 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AA02

Levomepromaz

in Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 3,66 NDC 17.3.2011 originalno

012017

Nozinan 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AA02

Levomepromaz

in Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 1,38 NDC 17.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 156 / 265

Page 157: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

098574

Nplate 250 mikrogramov prašek za raztopino za

injiciranje, prašek za raztopino za injiciranje + set za

pripravo/raztapljanje (sterilen nastavek za vialo, 2

sterilni brizgi, varnostna sterilna igla, 4 sterilni

zloţenci) B02BX04 Romiplostim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 623,46 NDC 25.11.2011 originalno

058769

Nplate 250 mikrogramov prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo B02BX04 Romiplostim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 623,46 NDC 25.11.2011 originalno

098582

Nplate 500 mikrogramov prašek za raztopino za

injiciranje, prašek za raztopino za injiciranje + set za

pripravo/raztapljanje (sterilen nastavek za vialo, 2

sterilni brizgi, varnostna sterilna igla, 4 sterilni

zloţenci) B02BX04 Romiplostim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 1.235,02 NDC 25.11.2011 originalno

058777

Nplate 500 mikrogramov prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo B02BX04 Romiplostim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 1.235,02 NDC 25.11.2011 originalno

056235

Nutriflex basal raztopina za infundiranje, dvodelna

vrečka Twinflex s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 22,94 NDC 16.5.2011 originalno

056227

Nutriflex basal raztopina za infundiranje, dvodelna

vrečka Twinflex z 2000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 31,58 NDC 16.5.2011 originalno

125172

Nutriflex Omega G120/N5,4/E emulzija za

infundiranje, škatla s 5 vrečami s 1250 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

B. Braun Melsungen

AG, H 233,39 NDC 28.7.2011 originalno

125202

Nutriflex Omega G120/N5,4/E emulzija za

infundiranje, škatla s 5 vrečami s 1875 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

B. Braun Melsungen

AG, H 288,72 NDC 28.7.2011 originalno

125210

Nutriflex Omega G120/N5,4/E emulzija za

infundiranje, škatla s 5 vrečami z 2500 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

B. Braun Melsungen

AG, H 332,70 NDC 28.7.2011 originalno

125237

Nutriflex Omega G144/N8/E emulzija za infundiranje,

škatla s 5 vrečami s 1250 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

B. Braun Melsungen

AG, H 388,10 NDC 28.7.2011 originalno

125245

Nutriflex Omega G144/N8/E emulzija za infundiranje,

škatla s 5 vrečami s 1875 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

B. Braun Melsungen

AG, H 436,88 NDC 28.7.2011 originalno

125229

Nutriflex Omega G144/N8/E emulzija za infundiranje,

škatla s 5 vrečami s 625 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

B. Braun Melsungen

AG, H 267,26 NDC 28.7.2011 originalno

125253

Nutriflex Omega G144/N8/E emulzija za infundiranje,

škatla s 5 vrečami z 2500 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

B. Braun Melsungen

AG, H 469,26 NDC 28.7.2011 originalno

056251

Nutriflex peri raztopina za infundiranje, dvodelna

vrečka Twinflex s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 17,97 NDC 16.5.2011 originalno

056243

Nutriflex peri raztopina za infundiranje, dvodelna

vrečka Twinflex z 2000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 28,33 NDC 16.5.2011 originalno

056278

Nutriflex plus raztopina za infundiranje, dvodelna

vrečka Twinflex s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 22,30 NDC 16.5.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 157 / 265

Page 158: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

056286

Nutriflex plus raztopina za infundiranje, dvodelna

vrečka Twinflex z 2000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 30,80 NDC 16.5.2011 originalno

056316

Nutriflex special raztopina za infundiranje, dvodelna

vrečka Twinflex s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 36,16 NDC 16.5.2011 originalno

056294

Nutriflex special raztopina za infundiranje, dvodelna

vrečka Twinflex s 1500 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

B.Braun Melsungen

AG, H 37,65 NDC 16.5.2011 originalno

028347

Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za

peritonealno dializo, Škatla s 5 Viaflex vrečkami z

2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 90,17 NDC 5.4.2011 originalno

027480

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni

dostavni sistem, škatla z vrečko s 3 obročki G02BB01

Vaginalni

obroček s

progestogenom

in estrogenom N.V. Organon, Rp 28,18 NDC 14.4.2011 originalno

027472

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni

dostavni sistem, škatla z vrečko z 1 obročkom G02BB01

Vaginalni

obroček s

progestogenom

in estrogenom N.V. Organon, Rp 9,75 NDC 14.4.2011 originalno

040711

Nyolol 1 mg/g gel za oko, škatla s kapalnim

vsebnikom s 5 g gela S01ED01 Timolol

Novartis Pharma

GmbH, Rp 2,72 NDC 2.12.2011 originalno

092916

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla

s steklenico s 100 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Octapharma (IP) Ltd., ZZ 775,38 NDC 25.11.2011 originalno

092924

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla

s steklenico s 50 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Octapharma (IP) Ltd., ZZ 391,95 NDC 25.11.2011 originalno

092908

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla

s steklenico z 200 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Octapharma (IP) Ltd., ZZ 1.532,15 NDC 25.11.2011 originalno

092932

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla

z 1 vialo z 20 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Octapharma (IP) Ltd., ZZ 164,71 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 158 / 265

Page 159: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

074624

Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

steklenico s 100 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Octapharma (IP) Ltd., ZZ 384,24 NDC 25.11.2011 originalno

074608

Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

steklenico s 50 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Octapharma (IP) Ltd., ZZ 203,15 NDC 25.11.2011 originalno

074632

Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

steklenico z 200 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo Octapharma (IP) Ltd., ZZ 760,21 NDC 25.11.2011 originalno

126772

Octanate 100 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml

vehikla in 1 injekcijsko brizgo za enkratno uporabo,

eno dvojno iglo, eno filtrsko iglo, eno injekcijsko iglo

ter dvema alkoholnima zloţencema B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Octapharma (IP) Ltd., ZZ 707,84 NDC 9.11.2011 originalno

056901

OCTANATE 50 i.e. / ml prašek in veh. za razt. za inj.

(10 ml) 1 st B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino ZZ 361,07 NDC 25.11.2011 originalno

069086

OCTANINE 100 i.e./ ml prašek in veh. za razt. za inj.

(5ml) 1 st B02BD04

Koagulacijski

faktor IX

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino ZZ 393,64 NDC 25.11.2011 originalno

026310

Octaplex 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z

vehiklom in 1 kompletom za prenos (1 dvojna

pretočna igla in 1 filtrska igla) B02BD01

Kombinacije

koagulacijskih

faktorjev IX, II,

VII in X Octapharma (IP) Ltd., ZZ 240,30 NDC 25.11.2011 originalno

044547

Oksaliplatin "Ebewe" 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 mg praška L01XA03 Oksaliplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 285,14 NDC 14.6.2011 generično

044571

Oksaliplatin "Ebewe" 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 150 mg praška L01XA03 Oksaliplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 425,05 NDC 14.6.2011 generično

044563

Oksaliplatin "Ebewe" 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 mg praška L01XA03 Oksaliplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 146,39 NDC 14.6.2011 generično

128848

Oksaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 123,99 NDC 9.12.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 159 / 265

Page 160: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

128856

Oksaliplatin Kabi 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin

Fresenius Kabi

Oncology Plc, H 250,07 NDC 9.12.2011 generično

036820

Oksaliplatin Mylan 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (30 ml) s praškom L01XA03 Oksaliplatin Mylan S.A.S, H 152,66 NDC 5.4.2011 generično

036960

Oksaliplatin Mylan 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom L01XA03 Oksaliplatin Mylan S.A.S, H 299,95 NDC 5.4.2011 generično

114260

Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 40 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Pharmachemie B.V., H 580,50 NDC 12.10.2011 generično

028410

Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Pharmachemie B.V., H 154,93 NDC 8.6.2011 generično

028525

Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Pharmachemie B.V., H 302,86 NDC 8.6.2011 generično

059676

OKSAZEPAM BELUPO 10 mg tablete, škatla s 30

tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu) N05BA04 Oksazepam Belupo, d.o.o., Rp 0,87 NDC 9.12.2011 generično

111171

Olanzapin Actavis 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 69,93 NDC 18.4.2011 generično

085952

Olanzapin Actavis 10 mg orodisperzibilne tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 69,93 NDC 18.4.2011 generično

111180

Olanzapin Actavis 15 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 120,84 NDC 18.4.2011 generično

085960

Olanzapin Actavis 15 mg orodisperzibilne tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 120,84 NDC 14.6.2011 generično

111210

Olanzapin Actavis 20 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 201,28 NDC 18.4.2011 generično

085979

Olanzapin Actavis 20 mg orodisperzibilne tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 191,12 NDC 14.6.2011 generično

111228

Olanzapin Actavis 5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 35,29 NDC 18.4.2011 generično

085987

Olanzapin Actavis 5 mg orodisperzibilne tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N05AH03 Olanzapin

Actavis Group PTC

ehf., Rp 35,29 NDC 18.4.2011 generično

046442

Olanzapin Teva 10 mg filmsko obloţene tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 69,93 NDC 8.6.2011 generično

046493

Olanzapin Teva 10 mg orodisperzibilne tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 69,93 NDC 8.6.2011 generično

058530

Olanzapin Teva 15 mg filmsko obloţene tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 120,84 NDC 8.6.2011 generično

046515

Olanzapin Teva 15 mg orodisperzibilne tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 120,84 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 160 / 265

Page 161: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

058513

Olanzapin Teva 2,5 mg filmsko obloţene tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 24,32 NDC 8.6.2011 generično

058548

Olanzapin Teva 20 mg filmsko obloţene tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 202,88 NDC 8.6.2011 generično

046523

Olanzapin Teva 20 mg orodisperzibilne tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 192,65 NDC 8.6.2011 generično

046434

Olanzapin Teva 5 mg filmsko obloţene tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 35,29 NDC 8.6.2011 generično

046485

Olanzapin Teva 5 mg orodisperzibilne tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 35,29 NDC 8.6.2011 generično

058521

Olanzapin Teva 7,5 mg filmsko obloţene tablete, 28

tablet v pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 35,29 NDC 8.6.2011 generično

084069

Olfen 100 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak Mepha Lda., Rp 1,91 NDC 16.5.2011 generično

073164

Olfen 50 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak Mepha Lda., Rp 1,13 NDC 16.5.2011 generično

073148

Olfen 75 mg raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 2 ml raztopine M01AB05 Diklofenak Mepha Lda., ZZ 1,24 NDC 16.5.2011 generično

072370

OLICARD 40 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmono

nitrat

Abbott Products

GmbH Rp 7,89 NDC 8.6.2011 originalno

072354

OLICARD 60 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmono

nitrat

Abbott Products

GmbH Rp 9,44 NDC 8.6.2011 originalno

096687

Olicef 2 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla

s 5 vialami z 2 g praška J01DD04 Ceftriakson

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 71,42 NDC 8.6.2011 generično

059412

Olivin 10 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet vpretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,93 NDC 16.6.2011 originalno

059064

Olivin 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,75 NDC 16.6.2011 originalno

059102

Olivin 20 mg tablete , škatla 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 17,20 NDC 16.6.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 161 / 265

Page 162: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

029904

Olivin 20 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,39 NDC 16.6.2011 originalno

059668

Olivin 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,82 NDC 16.6.2011 originalno

059005

Olivin 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,43 NDC 16.6.2011 originalno

090336

Omegaven 100 mg/ml emulzija za infundiranje, 1

viala s 100 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., ZZ 24,18 NDC 7.3.2011 originalno

090352

Omegaven 100 mg/ml emulzija za infundiranje, 1

viala s 50 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., ZZ 14,53 NDC 7.3.2011 originalno

073024

Omegaven 100 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla

z 10 vialami s 100 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., ZZ 236,09 NDC 7.3.2011 originalno

073016

Omegaven 100 mg/ml emulzija za infundiranje, škatla

z 10 vialami s 50 ml emulzije B05BA02

Maščobne

emulzije

Medias International

d.o.o., ZZ 141,83 NDC 7.3.2011 originalno

105562

Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v

pretisnem omotu, ki se odpira z odlepljanjem) A02BC01 Omeprazol

STADA Arzneimittel

AG, Rp 2,73 NDC 5.4.2011 generično

105570

Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu, ki se odpira z odlepljanjem) A02BC01 Omeprazol

STADA Arzneimittel

AG, Rp 5,59 NDC 5.4.2011 generično

105589

Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v

pretisnem omotu, ki se odpira z odlepljanjem) A02BC01 Omeprazol

STADA Arzneimittel

AG, Rp 4,22 NDC 5.4.2011 generično

105600

Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu, ki se odpira z odlepljanem) A02BC01 Omeprazol

STADA Arzneimittel

AG, Rp 7,19 NDC 5.4.2011 generično

105619

Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v

pretisnem omotu, ki se odpira z odlepljanjem) A02BC01 Omeprazol

STADA Arzneimittel

AG, Rp 4,61 NDC 5.4.2011 generično

105627

Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezistentne

kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu, ki se odpira z odlepljanjem) A02BC01 Omeprazol

STADA Arzneimittel

AG, Rp 8,12 NDC 5.4.2011 generično

038695

Omnic Ocas 0,4 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin

Astellas Pharma

Europe B.V., Rp 11,34 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 162 / 265

Page 163: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

052710

OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 polipropilenskimi vsebniki s 50 ml

raztopine V08AB02 Joheksol GE Healthcare AS, ZZ 164,48 NDC 2.12.2011 originalno

017639

OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami s 50 ml raztopine V08AB02 Joheksol GE Healthcare AS, ZZ 164,48 NDC 2.12.2011 originalno

052914

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje,

škatla s 6 polipropilenskimi vsebniki s 500 ml

raztopine V08AB02 Joheksol GE Healthcare AS, ZZ 1.091,30 NDC 2.12.2011 originalno

019860

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje,

škatla s 6 vialami z 200 ml raztopine V08AB02 Joheksol GE Healthcare AS, ZZ 386,11 NDC 2.12.2011 originalno

052850

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 polipropilenskimi vsebniki s 100 ml

raztopine V08AB02 Joheksol GE Healthcare AS, ZZ 364,63 NDC 2.12.2011 originalno

052876

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 polipropilenskimi vsebniki z 200 ml

raztopine V08AB02 Joheksol GE Healthcare AS, ZZ 638,07 NDC 2.12.2011 originalno

023140

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami s 100 ml raztopine V08AB02 Joheksol GE Healthcare AS, ZZ 364,63 NDC 2.12.2011 originalno

096725

OMNISCAN 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami po 15 ml (0,5 mmol/ml) V08CA03 Gadodiamid GE Healthcare AS, H 493,73 NDC 2.12.2011 originalno

096733

OMNISCAN 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 vialami po 20 ml (0,5 mmol/ml) V08CA03 Gadodiamid GE Healthcare AS, H 632,22 NDC 2.12.2011 originalno

025925

Omnitrope 3,3 mg/ml raztopina za injiciranje, 1

vloţek H01AC01 Somatropin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 115,52 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

028665

Omnitrope 6,7 mg/ml raztopina za injiciranje, 1

vloţek H01AC01 Somatropin

Sandoz GmBH,

Avstrija H/Rp 229,47 NDC 16.6.2011

podobno

biološko

092231

Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov prašek za

inhaliranje, trde kapsule, škatla s 30 kapsulami v

pretisnih omotih in enim inhalatorjem Onbrez

Breezhaler R03AC18 indakaterol

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 32,02 NDC 2.12.2011 originalno

092240

Onbrez Breezhaler 300 mikrogramov prašek za

inhaliranje, trde kapsule, škatla s 30 kapsulami v

pretisnih omotih in enim inhalatorjem Onbrez

Breezhaler R03AC18 indakaterol

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 32,02 NDC 2.12.2011 originalno

086320

Ondansetron "Ebewe" 4 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) A04AA01 Ondansetron

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, Rp 23,14 NDC 14.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 163 / 265

Page 164: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

086339

Ondansetron "Ebewe" 8 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) A04AA01 Ondansetron

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, Rp 36,33 NDC 14.6.2011 generično

123056

Ondansetron Claris 2 mg/ml raztopina za injiciranje

ali infundiranje, škatla s 5 ampulami s 4 ml raztopine A04AA01 Ondansetron

Claris Lifesciences UK

Limited, ZZ 55,06 NDC 4.10.2011 generično

123048

Ondansetron Claris 2 mg/ml raztopina za injiciranje

ali infundiranje, škatla s 5 ampulami z 2 ml raztopine A04AA01 Ondansetron

Claris Lifesciences UK

Limited, ZZ 38,07 NDC 4.10.2011 generično

124206

Onglyza 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami v perforiranem pretisnem omotu za

enkratni odmerek A10BH03 saksagliptin

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG/

AstraZeneca EEIG,

V.Britanija Rp/Spec 43,11 NDC 14.6.2011 originalno

079413

Onglyza 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami v pretisnih omotih A10BH03 saksagliptin

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG/

AstraZeneca EEIG,

V.Britanija Rp/Spec 36,26 NDC 22.2.2011 originalno

002615

ONKOTRONE 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo z 10 ml raztopine L01DB07 Mitoksantron Baxter d.o.o., H 208,86 NDC 5.4.2011 generično

056162

Opatanol 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml raztopine S01GX09 Olopatadin

Alcon Laboratories

(UK) Ltd., V. Britanija Rp 6,25 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

049700

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 10 napolnjenih

injekcijskih brizg po 10 ml V08CA06

Gadoversetami

d

Covidien Deutschland

GmbH, Nemčija ZZ 498,72 NDC 27.5.2009 originalno

049719

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 10 napolnjenih

injekcijskih brizg po 15 ml V08CA06

Gadoversetami

d

Covidien Deutschland

GmbH, Nemčija ZZ 681,55 NDC 27.5.2009 originalno

049727

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 10 napolnjenih

injekcijskih brizg po 20 ml V08CA06

Gadoversetami

d

Covidien Deutschland

GmbH, Nemčija ZZ 822,04 NDC 27.5.2009 originalno

029190

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

viali, 10 vial po 10 ml V08CA06

Gadoversetami

d

Covidien Deutschland

GMbH, Nemčija ZZ 498,72 NDC 27.5.2009 originalno

029220

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

viali, 10 vial po 15 ml V08CA06

Gadoversetami

d

Covidien Deutschland

GMbH, Nemčija ZZ 681,55 NDC 27.5.2009 originalno

029319

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

viali, 10 vial po 20 ml V08CA06

Gadoversetami

d

Covidien Deutschland

GMbH, Nemčija ZZ 822,04 NDC 27.5.2009 originalno

104736

ORALAIR 100 IR in 300 IR podjezične tablete, škatla

s 3 tabletami 100 IR (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

in 28 tabletami 300 IR (1 x 28 tablet v pretisnem

omotu) V01AA02

Cvetni prah

trav

STALLERGENES

S.A., Rp/Spec 72,81 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 164 / 265

Page 165: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

104752

ORALAIR 300 IR podjezične tablete, škatla s 30

tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu) V01AA02

Cvetni prah

trav

STALLERGENES

S.A., Rp/Spec 72,81 NDC 25.11.2011 originalno

104760

ORALAIR 300 IR podjezične tablete, škatla z 90

tabletami (3 x 30 tablet v pretisnem omotu) V01AA02

Cvetni prah

trav

STALLERGENES

S.A., Rp/Spec 216,42 NDC 25.11.2011 originalno

015245 Orfadin 10 mg trde kapsule, 60 kapsul A16AX04 Nitizinon

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp/Spec 3.912,74 NDC 9.12.2011 originalno

015180 Orfadin 2 mg trde kapsule, 60 kapsul A16AX04 Nitizinon

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp/Spec 1.078,98 NDC 9.12.2011 originalno

015199 Orfadin 5 mg trde kapsule, 60 kapsul A16AX04 Nitizinon

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp/Spec 2.169,69 NDC 9.12.2011 originalno

025224

ORGALUTRAN 0,25mg/0,5ml raztopina za injiciranje,

1 napolnjena injek.brizga H01CC01 Ganireliks

N.V. Organon,

Nizozemska ZZ 35,44 NDC 14.4.2011 originalno

070289

Orgametril 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) G03DC03 Linestrenol N.V. Organon, Rp 3,54 NDC 14.4.2011 originalno

060569

ORMIDOL 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) C07AB03 Atenolol Belupo, d.o.o., Rp 1,75 NDC 9.12.2011 generično

090034

ORMIDOL 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C07AB03 Atenolol Belupo, d.o.o., Rp 2,02 NDC 9.12.2011 generično

000922 Oronazol 20 mg/g krema , škatla s tubo s 30 g kreme D01AC08 Ketokonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,27 NDC 8.6.2011 originalno

014044

Ortanol 10 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4

x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,59 NDC 16.6.2011 generično

006491

Ortanol 20 mg trde kapsule , škatla z 28 kapsulami (4

x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,19 NDC 16.6.2011 generično

001848

Ortanol 20 mg trde kapsule, škatla s 14 kapsulami (2

x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,65 NDC 16.6.2011 generično

026298

Ortanol 40 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 vialo z

vehiklom A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 4,49 NDC 16.6.2011 generično

013943

Ortanol 40 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4

x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,58 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 165 / 265

Page 166: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

043850

ORTHO-GYNEST D 3,5 mg vaginalne globule, škatla

s 6 vaginalnimi globulami v dvojnem traku G03CA04 Estriol

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 7,09 NDC 28.4.2011 originalno

041858

Ospamox 1000 mg disperzibilne tablete, škatla s 16

tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,14 NDC 16.6.2011 generično

041866

Ospamox 500 mg disperzibilne tablete, škatla s 16

tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,57 NDC 16.6.2011 generično

061018

Ospen 1 000 000 i.e. filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01CE10

Benzatinijev

fenoksimetilpen

icilinat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,05 NDC 8.6.2011 originalno

061034

Ospen 1 500 000 i.e. filmsko obloţene tablete , škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01CE10

Benzatinijev

fenoksimetilpen

icilinat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,78 NDC 8.6.2011 originalno

004480

Ospen 750 000 i.e./5 ml peroralna suspenzija , škatla

s stekleničko s 60 ml suspenzije in 1 merilno ţličko J01CE10

Benzatinijev

fenoksimetilpen

icilinat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,42 NDC 8.6.2011 originalno

039730

OsvaRen 435 mg/235 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s polietilenskim vsebnikom s 180 tabletami V03AE04

kalcijev acetat

in magnezijev

karbonat

Fresenius Medical

Care Nephrologica

Deutschland Gmb Rp 22,45 NDC 25.11.2011 originalno

065978

OVITRELLE 250 mikrogramov/0,5 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena

injekcijska brizga G03GA08

Horiogonadotro

pin alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 30,03 NDC 2.2.2011 originalno

098361

Oxis Turbuhaler 4,5 mikrograma/odmerek prašek za

inhaliranje, škatla z 1 plastičnim inhalatorjem s

praškom za inhaliranje za 60 odmerkov R03AC13 Formoterol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 14,21 NDC 4.10.2011 originalno

098388

Oxis Turbuhaler 9 mikrogramov/odmerek prašek za

inhaliranje, škatla z 1 plastičnim inhalatorjem s

praškom za inhaliranje za 60 odmerkov R03AC13 Formoterol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 22,96 NDC 4.10.2011 originalno

036455

OxyContin 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 12,19 NDC 12.5.2011 originalno

067016

OxyContin 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 22,56 NDC 13.9.2011 originalno

036463

OxyContin 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 24,16 NDC 12.5.2011 originalno

067105 OXYCONTIN 10 mg, 28 x N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 11,39 NDC 12.5.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 166 / 265

Page 167: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

036471

OxyContin 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 24,20 NDC 12.5.2011 originalno

067288

OxyContin 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 44,82 NDC 13.9.2011 originalno

036501

OxyContin 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 47,98 NDC 12.5.2011 originalno

067040 OXYCONTIN 20 mg, 28 x N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 22,61 NDC 12.5.2011 originalno

036528

OxyContin 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 43,94 NDC 12.5.2011 originalno

067067

OxyContin 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 81,45 NDC 13.9.2011 originalno

036579

OxyContin 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 87,22 NDC 12.5.2011 originalno

067059 OXYCONTIN 40 mg, 28 x N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 41,05 NDC 12.5.2011 originalno

036587

OxyContin 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 79,22 NDC 12.5.2011 originalno

067326

OxyContin 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 147,31 NDC 13.9.2011 originalno

036625

OxyContin 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 157,79 NDC 12.5.2011 originalno

067075 OXYCONTIN 80 mg, 28 x N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 73,99 NDC 12.5.2011 originalno

111830

OZURDEX 700 mikrogramov intravitrealni vsadek v

aplikatorju, 1 aplikator z vsadkom vloţen v 1

zatesnjen mošnjiček iz folije S01BA01 deksametazon

Allergan

Pharmaceuticals

Ireland, Irska ZZ 977,97 NDC 25.11.2011 originalno

002330

Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 373,29 NDC 14.6.2011 generično

002445

Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 554,39 NDC 14.6.2011 generično

002275

Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 112,96 NDC 14.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 167 / 265

Page 168: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

002470

Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 1.099,57 NDC 14.6.2011 generično

038830

Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z vialo s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pharmachemie B.V., H 386,20 NDC 8.6.2011 generično

041564

Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z vialo s 25 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pharmachemie B.V., H 575,28 NDC 8.6.2011 generično

038822

Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z vialo s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pharmachemie B.V., H 112,96 NDC 8.6.2011 generično

038849

Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z vialo s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pharmachemie B.V., H 1.140,56 NDC 8.6.2011 generično

124907

Pakiranje za začetek zdravljenja: Trobalt 50 mg

filmsko obloţene tablete, Trobalt 100 mg filmsko

obloţene tablete, škatla s 63 tabletami v 2 pretisnih

omotih: 21 tablet po 100 mg v pretisnem omotu ter 21

tablet po 50 mg in 21 tablet po 100 mg v pretisnem N03AX21 retigabin

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija Rp 43,87 NDC 14.6.2011 originalno

123781

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 vialami s 100 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 6.839,07 NDC 14.6.2011 generično

107271

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 vialami s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 1.880,88 NDC 7.3.2011 generično

123765

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 vialami s 25 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 1.753,71 NDC 14.6.2011 generično

107239

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 vialami s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 554,39 NDC 7.3.2011 generično

107263

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 vialami s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 5.582,47 NDC 7.3.2011 generično

123773

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 1.384,36 NDC 14.6.2011 generično

107255

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 386,20 NDC 7.3.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 168 / 265

Page 169: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

123757

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 359,88 NDC 14.6.2011 generično

107220

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 112,96 NDC 7.3.2011 generično

107280

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH,

Bad Homburg, H 1.140,52 NDC 7.3.2011 generično

027413

Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Mylan S.A.S, H 302,29 NDC 5.4.2011 generično

027405

Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Mylan S.A.S, H 84,79 NDC 5.4.2011 generično

027421

Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Mylan S.A.S, H 881,15 NDC 5.4.2011 generično

117218

PALEXIA SR 100 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v

pretisnem omotu) N02AX06 Tapentadol Grünenthal GmbH, Rp/Spec 136,16 NDC 28.7.2011 originalno

117226

PALEXIA SR 150 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v

pretisnem omotu) N02AX06 Tapentadol Grünenthal GmbH, Rp/Spec 210,18 NDC 28.7.2011 originalno

117234

PALEXIA SR 200 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v

pretisnem omotu) N02AX06 Tapentadol Grünenthal GmbH, Rp/Spec 265,75 NDC 28.7.2011 originalno

117242

PALEXIA SR 250 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v

pretisnem omotu) N02AX06 Tapentadol Grünenthal GmbH, Rp/Spec 343,73 NDC 28.7.2011 originalno

117269

PALEXIA SR 50 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (60 x 1 tableta v

pretisnem omotu) N02AX06 Tapentadol Grünenthal GmbH, Rp/Spec 75,25 NDC 28.7.2011 originalno

062111

Palin 200 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x

10 kapsul v pretisnem omotu) J01MB04

Pipemidna

kislina

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 13,77 NDC 16.6.2011 generično

034800

PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 94,58 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

012580

PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 168,30 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 169 / 265

Page 170: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

034819

PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 180,05 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

034762

PALLADONE 2 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 9,92 NDC 16.5.2011 originalno

034770

PALLADONE 2 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 19,64 NDC 16.5.2011 originalno

034940

PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 129,38 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

034932

PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 256,57 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

034789

PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 31,32 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

012521

PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 55,60 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

034797

PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 59,54 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

034827

PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 51,28 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

012556

PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 91,26 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

034835

PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 97,69 IVDC 29.6.2011 29.12.2011 originalno

012599 PALLADONE SR kapsule 16 mg, 28 x N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 38,60 NDC 16.5.2011 originalno

012610 PALLADONE SR kapsule 24 mg, 28 x N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 47,22 NDC 16.5.2011 originalno

012602 PALLADONE SR kapsule 24 mg, 56 x N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 93,78 NDC 16.5.2011 originalno

012548 PALLADONE SR kapsule 4 mg, 28 x N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 14,74 NDC 16.5.2011 originalno

012564 PALLADONE SR kapsule 8 mg, 28 x N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 24,30 NDC 16.5.2011 originalno

012513 PALLADONE SR kapsule 2mg, 28 x N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 9,27 NDC 16.5.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 170 / 265

Page 171: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

012505 PALLADONE SR kapsule 2mg, 56 x N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 18,34 NDC 16.5.2011 originalno

110590

Paluxon 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB05 Paroksetin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,85 NDC 16.6.2011 generično

064068

Pamitor 30 mg koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 polietilensko ampulo z 2 ml

koncentrata M05BA03

Pamidronska

kislina

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., ZZ 48,87 NDC 9.12.2011 generično

037923

Pamitor 90 mg koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 polietilensko ampulo s 6 ml

koncentrata M05BA03

Pamidronska

kislina

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., ZZ 135,69 NDC 9.12.2011 generično

123277

Pamorelin 22,5 mg prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje s podaljšanim , škatla z 1 vialo s praškom,

1 ampulo z vehiklom in 1 pretisnim omotom, v

katerem je 1 injekcijska brizga in 2 injekcijski igli L02AE04 Triptorelin IPSEN PHARMA, ZZ 664,11 NDC 20.5.2011 originalno

076171

PANCEF 100 mg/5 ml prašek za peroralno

suspenzijo , škatla s steklenico s 53 g praška za

pripravo 100 ml suspenzije in merilno ţličko J01DD08 Cefiksim ALKALOID-INT d.o.o., Rp 19,97 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

086240

PANCEF 400 mg filmsko obloţene tablete , škatla z

10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01DD08 Cefiksim ALKALOID-INT d.o.o., Rp 24,02 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

095036

Panpreza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

plastenko s 14 tabletami A02BC02 Pantoprazol Generics UK Ltd., Rp 3,09 NDC 5.4.2011 generično

095060

Panpreza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

plastenko z 28 tabletami A02BC02 Pantoprazol Generics UK Ltd., Rp 5,08 NDC 5.4.2011 generično

095109

Panpreza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

plastenko s 14 tabletami A02BC02 Pantoprazol Generics UK Ltd., Rp 4,52 NDC 5.4.2011 generično

095150

Panpreza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

plastenko z 28 tabletami A02BC02 Pantoprazol Generics UK Ltd., Rp 8,11 NDC 5.4.2011 generično

061956

Panrazol 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

Actavis Group PTC

ehf., Rp 4,77 NDC 18.4.2011 generično

061964

Panrazol 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

Actavis Group PTC

ehf., Rp 10,62 NDC 18.4.2011 generično

061972

Panrazol 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

Actavis Group PTC

ehf., Rp 7,03 NDC 18.4.2011 generično

061980

Panrazol 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

Actavis Group PTC

ehf., Rp 14,48 NDC 18.4.2011 generično

109592

Pantoprazol Actavis 40 mg prašek za raztopino za

injiciranje, škatla s 5 vialami s praškom A02BC02 Pantoprazol

Actavis Group PTC

ehf., H 25,56 NDC 18.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 171 / 265

Page 172: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

109606

Pantoprazol Actavis 40 mg prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 10 vialami s praškom A02BC02 Pantoprazol

Actavis Group PTC

ehf., H 50,65 NDC 18.4.2011 generično

119750

Pantoprazol Teva 20 mg gastrorezistentne tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Teva Pharma B.V., Rp 4,27 NDC 20.5.2011 generično

119768

Pantoprazol Teva 40 mg gastrorezistentne tablete,

škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Teva Pharma B.V., Rp 3,22 NDC 20.5.2011 generično

119776

Pantoprazol Teva 40 mg gastrorezistentne tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Teva Pharma B.V., Rp 6,07 NDC 20.5.2011 generično

119784

Pantoprazol Teva 40 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom A02BC02 Pantoprazol Teva Pharma B.V., H 4,46 NDC 20.5.2011 generično

065390

Paracetamol Lekarna Ljubljana 120 mg svečke za

otroke, škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem

traku) N02BE01 Paracetamol Lekarna Ljubljana, BRp 2,78 IVDC 14.11.2011 14.11.2012 generično

089001

PARAPLATIN 150 mg/15 ml raztopina za

infundiranje, škatla 1 vialo s 15 ml raztopine L01XA02 Karboplatin

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H 127,20 NDC 28.1.2010 originalno

045101

PAROGEN 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami v plastičnem vsebniku N06AB05 Paroksetin Generics UK Ltd., Rp 6,19 NDC 5.4.2011 generično

082996

PAROXAT 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB05 Paroksetin GSK d.o.o., Rp 7,78 NDC 8.4.2011 originalno

064831

PEDEA 5 mg/ml raztopina za injiciranje, 4 ampule po

2ml C01EB16 Ibuprofen

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija H 411,44 NDC 25.11.2011 originalno

010367

PEDITRACE koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 10 vialami z 10 ml koncentrata B05XA31

Kombinacije

elektrolitov z

drugimi zdravili

Medias International

d.o.o., H 59,90 NDC 7.3.2011 originalno

127116

Pegasys 135 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4

napolnjenimi injekcijskimi peresniki L03AB11

Peginterferon

alfa-2a

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 790,87 NDC 4.10.2011 originalno

044555

Pegasys 135 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 4 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine in 4

injekcijskimi iglami L03AB11

Peginterferon

alfa-2a

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 589,13 NDC 2.12.2010 originalno

127124

Pegasys 180 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4

napolnjenimi injekcijskimi peresniki L03AB11

Peginterferon

alfa-2a

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 918,36 NDC 4.10.2011 originalno

044580

Pegasys 180 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 4 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine in 4

injekcijskimi iglami L03AB11

Peginterferon

alfa-2a

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 677,26 NDC 2.12.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 172 / 265

Page 173: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

014648

PegIntron 100 µg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku,

škatla s 4 napolnjenimi injekcijskimi peresniki, 4

injekcijskimi iglami in 8 čistilnimi lističi L03AB10

Peginterferon

alfa-2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp NDC 29.4.2011 originalno

070416

PegIntron 120 mikrogramov, prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje v napolnjenem peresniku, 4

napolnjeni peresniki, 4 injekcijske igle in 8 čistilnih

tamponov L03AB10

Peginterferon

alfa-2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp NDC 29.4.2011 originalno

070424

PegIntron 150 mikrogramov, prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje v napolnjenem peresniku, 4

napolnjeni peresniki, 4 injekcijske igle in 8 čistilnih

tamponov L03AB10

Peginterferon

alfa-2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp NDC 29.4.2011 originalno

014613

PegIntron 50 µg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku,

škatla s 4 napolnjenimi injekcijskimi peresniki, 4

injekcijskimi iglami in 8 čistilnimi lističi L03AB10

Peginterferon

alfa-2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp NDC 29.4.2011 originalno

014621

PegIntron 80 µg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku,

škatla s 4 napolnjenimi injekcijskimi peresniki, 4

injekcijskimi iglami in 8 čistilnimi lističi L03AB10

Peginterferon

alfa-2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp NDC 29.4.2011 originalno

094226 PENTAGLOBIN razt. za inf. 10 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 42,75 NDC 25.11.2011 originalno

003301

Pentasa 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

100 tbl A07EC02 Mesalazin PharmaSwiss d.o.o., 40,00 IVDC 2.12.2011 2.12.2012 originalno

123790

PENTAXIM prašek in suspenzija za suspenzijo za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 1 vialo s praškom, 1

napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in

priloţenima 2 injekcijskima iglama J07CA06

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu

kašlju, otroški

ohromelosti in

tetanusu Sanofi Pasteur SA, ZZ 21,16 NDC 14.6.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 173 / 265

Page 174: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

063339

PENTAXIM prašek in suspenzija za suspenzijo za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 1 vialo s praškom, 1

napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in

priloţeno 1 injekcijsko iglo J07CA06

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu

kašlju, otroški

ohromelosti in

tetanusu Sanofi Pasteur SA, ZZ 21,16 NDC 25.11.2011 originalno

063363

PENTAXIM prašek in suspenzija za suspenzijo za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 vialami s

praškom, 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5

ml suspenzije in priloţenimi 10 injekcijskimi iglami J07CA06

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu

kašlju, otroški

ohromelosti in

tetanusu Sanofi Pasteur SA, ZZ 206,66 NDC 25.11.2011 originalno

123803

PENTAXIM prašek in suspenzija za suspenzijo za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 10 vialami s

praškom, 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5

ml suspenzije in priloţenimi 20 injekcijskimi iglami J07CA06

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu

kašlju, otroški

ohromelosti in

tetanusu Sanofi Pasteur SA, ZZ 206,66 NDC 14.6.2011 originalno

073032

Pentilin 20 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine C04AD03 Pentoksifilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,45 NDC 8.6.2011 generično

089893

Pentilin 400 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem , škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) C04AD03 Pentoksifilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,93 NDC 8.6.2011 generično

089907

Pentilin 600 mg tablete s podaljšanim sproščanjem ,

škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C04AD03 Pentoksifilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,24 NDC 8.6.2011 generično

053759

Percarnil 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 6,61 NDC 18.4.2011 generično

053775

Percarnil 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 10,82 NDC 18.4.2011 generično

053783

Percarnil 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

Actavis Group PTC

ehf., Rp 14,81 NDC 18.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 174 / 265

Page 175: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

029653

Pergoveris 150 i.e./75 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, 1 viala praška in 1 viala

vehikla G03GA

folitropin

alfa/lutropin

alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 84,14 NDC 2.2.2011 originalno

029670

Pergoveris 150 i.e./75 i.e. prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, 10 vial praška in 10 vial

vehikla G03GA

folitropin

alfa/lutropin

alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 819,83 NDC 2.2.2011 originalno

118575

Perindopril Pfizer 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 10,82 NDC 9.12.2011 generično

118583

Perindopril Pfizer 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 13,45 NDC 9.12.2011 generično

049115

Perindopril Teva 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Teva Pharma B.V., Rp 5,52 NDC 8.6.2011 generično

049123

Perindopril Teva 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Teva Pharma B.V., Rp 10,90 NDC 8.6.2011 generično

049131

Perindopril Teva 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Teva Pharma B.V., Rp 14,81 NDC 8.6.2011 generično

039969

Petnidan 250 mg kapsule, plastenka s 50 kapsulami v

škatli N03AD01 Etosuksimid Salus Ljubljana, d.d., 25,55 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 generično

052116

Petnidan 250 mg/5ml sirup, raztopina za peroralno

uporabo, steklenica z 250 ml raztopine v škatli N03AD01 Etosuksimid Salus Ljubljana, d.d., 27,83 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 generično

064955

PHEMITON 200 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x

10 tablet v pretisnem omotu) N03AA01

Metilfenobarbit

al Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 15,77 NDC 8.6.2011 originalno

065552 Phenobarbiton tablete 100 mg, 10 tablet N03AA02 Fenobarbital Pliva Ljubljana d.o.o., generično

065706

Phenobarbiton tablete 15 mg, zloţenka s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AA02 Fenobarbital Pliva Ljubljana d.o.o., Rp generično

077496

Physioneal 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi

vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 76,22 NDC 5.4.2011 originalno

077461

Physioneal 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 enojnimi

dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,60 NDC 5.4.2011 originalno

077445

Physioneal 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi dvoprekatnimi

vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 67,82 NDC 5.4.2011 originalno

077674

Physioneal 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi

vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 77,28 NDC 5.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 175 / 265

Page 176: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

077542

Physioneal 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 enojnimi

dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,60 NDC 5.4.2011 originalno

077704

Physioneal 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi dvoprekatnimi

vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 67,82 NDC 5.4.2011 originalno

077763

Physioneal 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi

vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 76,22 NDC 5.4.2011 originalno

077747

Physioneal 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 enojnimi

dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,81 NDC 5.4.2011 originalno

077739

Physioneal 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 5 dvojnimi dvoprekatnimi

vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 67,82 NDC 5.4.2011 originalno

053180

Picozone 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

STADA Arzneimittel

AG, Rp/Spec 268,77 NDC 5.4.2011 generično

053163

Picozone 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

STADA Arzneimittel

AG, Rp/Spec 81,52 NDC 5.4.2011 generično

053155

Picozone 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

STADA Arzneimittel

AG, Rp/Spec 27,55 NDC 5.4.2011 generično

110620

Piperacilin/tazobaktam Actavis 2 g/0,25 g prašek za

raztopino za injiciranje , škatla z 1 vialo s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta

Actavis Group PTC

ehf., H 7,21 NDC 14.4.2011 generično

110612

Piperacilin/tazobaktam Actavis 2 g/0,25 g prašek za

raztopino za injiciranje , škatla z 12 vialami s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta

Actavis Group PTC

ehf., H 83,47 NDC 14.4.2011 generično

110655

Piperacilin/tazobaktam Actavis 4 g/0,5 g prašek za

raztopino za injiciranje , škatla z 1 vialo s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta

Actavis Group PTC

ehf., H 12,53 NDC 14.4.2011 generično

110639

Piperacilin/tazobaktam Actavis 4 g/0,5 g prašek za

raztopino za injiciranje , škatla z 12 vialami s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta

Actavis Group PTC

ehf., H 150,86 NDC 14.4.2011 generično

102512

Piperacilin/tazobaktam Mylan 2 g/0,25 g prašek za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo (50 ml) s

praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta Mylan S.A.S, H 7,05 NDC 5.4.2011 generično

102571

Piperacilin/tazobaktam Mylan 4 g/0,5 g prašek za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo (50 ml) s

praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta Mylan S.A.S, H 12,69 NDC 5.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 176 / 265

Page 177: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

109614

Piperacilin/tazobaktam PharmaSwiss 4 g/0,5 g

prašek za raztopino za injiciranje , škatla z 10 vialami

s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta

PharmaSwiss Češka

Republika s.r.o. H 148,43 NDC 22.2.2011 generično

113891

Piperacilin/tazobaktam Teva 2 g/0,25 g prašek za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta Teva Pharma B.V., H 6,55 NDC 12.10.2011 generično

113913

Piperacilin/tazobaktam Teva 4 g/0,5 g prašek za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci

laktamaz beta Teva Pharma B.V., H 13,25 NDC 24.1.2011 generično

016276

Piramil 1,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 2,06 NDC 16.6.2011 generično

016470

Piramil 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 5,84 NDC 16.6.2011 generično

016330

Piramil 2,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 2,71 NDC 16.6.2011 generično

016373

Piramil 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 3,58 NDC 16.6.2011 generično

036765

Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09BA05

Ramipril in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,46 NDC 16.6.2011 generično

036773

Piramil H 5 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4

x 7 tablet v pretisnem omotu) C09BA05

Ramipril in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,11 NDC 16.6.2011 generično

129470

Pitressin 20 USP enot/ml, raztopina za injiciranje,

škatla s 25 vialami s po 1ml raztopine H01BA06 Argipresin Kemofarmacija d.d. 448,58 NDC 9.12.2011 originalno

058343

Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s polipropilensko infuzijsko vrečko

z zamaškom iz butilne gume in polipropilensko

zunanjo vrečko B05AA07

Hidroksietilškro

b Baxter d.o.o., ZZ 89,30 NDC 5.4.2011 generično

042927

Plavix 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 x

1 tableto v perforiranih pretisnih omotih za enkratni

odmerek B01AC04 Klopidogrel

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija ZZ 190,93 NDC 2.12.2010 originalno

006408

Plavix 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 24,60 NDC 17.3.2011 originalno

041343

PLISIL 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB05 Paroksetin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 7,64 NDC 8.6.2011 generično

067903

Plivit D3 4000 i.e./ml peroralne kapljice, raztopina,

škatla s steklenico s kapalko z 10 ml raztopine A11CC05 Holekalciferol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,06 IVDC 14.12.2011 14.9.2012 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 177 / 265

Page 178: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

040371

PNEUMO 23,raztopina za injiciranje,škatla z eno

napolnjeno injekcijsko iglo J07AL01

Cepivo proti

pnevmokokom

s prečiščenimi

polisaharidnimi

antigeni

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 10,93 17.5.2008 originalno

063401

POLIORIX, raztopina za injiciranje,škatla z eno vialo z

0,5 ml raztopine J07BF03

Trovalentno

peroralno

cepivo proti

otroški

ohromelosti z

inaktiviranimi

virusi (Salkovo

cepivo)

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 7,11 17.5.2008 originalno

091740

Pontius 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 18,50 NDC 16.6.2011 generično

074764

Portal 20 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x

7 kapsul v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,89 NDC 16.6.2011 generično

068322

PORTALAK 667 mg/ml sirup, plastenka s 500 ml

sirupa A06AD11 Laktuloza Belupo, d.o.o., BRp 5,46 NDC 9.12.2011 originalno

043486

Pradaxa 110 mg trde kapsule, škatla s 30x1 kapsulo

v pretisnih omotih B01AE07

Dabigatranetek

silat

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 59,90 NDC 2.12.2011 originalno

043494

Pradaxa 110 mg trde kapsule, škatla s 60x1 kapsulo

v pretisnih omotih B01AE07

Dabigatranetek

silat

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 78,78 NDC 4.10.2011 originalno

043478

Pradaxa 110 mg trde kapsule, škatla z 10x1 kapsulo

v pretisnih omotih B01AE07

Dabigatranetek

silat

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 22,12 NDC 2.12.2011 originalno

126314

Pradaxa 150 mg trde kapsule, škatla s 60x1 kapsulo

v pretisnih omotih B01AE07

Dabigatranetek

silat

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 78,78 NDC 4.10.2011 originalno

043435

Pradaxa 75 mg trde kapsule, škatla s 30x1 kapsulo v

pretisnih omotih B01AE07

Dabigatranetek

silat

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 59,90 NDC 2.12.2011 originalno

054240

Pramipeksol Teva 0,088 mg tablete, 30 tablet v

pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 6,02 NDC 24.1.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 178 / 265

Page 179: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

054313

Pramipeksol Teva 0,18 mg tablete, 30 tablet v

pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 7,35 NDC 24.1.2011 generično

054330

Pramipeksol Teva 0,35 mg tablete, 30 tablet v

pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 23,55 NDC 24.1.2011 generično

054364

Pramipeksol Teva 0,7 mg tablete, 30 tablet v pretisnih

omotih N04BC05 Pramipeksol

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 28,73 NDC 24.1.2011 generično

036714

PRAVASTATIN PLIVA 20 mg tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp NDC 8.6.2011 generično

036722

PRAVASTATIN PLIVA 40 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp NDC 8.6.2011 generično

068373

PRAXITEN 15 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) N05BA04 Oksazepam Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,97 NDC 8.6.2011 originalno

068551

PRAZINE 100 mg obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AA03 Promazin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 18,60 NDC 8.6.2011 generično

068586

PRAZINE 25 mg obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AA03 Promazin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 10,39 NDC 8.6.2011 generično

060291

PREDUCTAL MR 35 mg filmsko obloţene tablete s

prirejenim sproščanjem, škatla s 60 tabletami (2 x 30

tablet v pretisnem omotu) C01EB15 Trimetazidin Servier Pharma d.o.o., Rp 8,26 NDC 20.5.2011 originalno

074942

Pregnyl 5000 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 ampulo s praškom in 1 ampulo z

vehiklom G03GA01

Horionski

gonadotropin N.V. Organon, ZZ 3,63 NDC 14.4.2011 originalno

033650

Premovir 125 mg tablete, škatla s 7 tabletami (1 x 7

tablet v pretisnem omotu) J05AB15 Brivudin BERLIN-CHEMIE AG, Rp 72,18 NDC 24.3.2011 originalno

032603

Prenessa 4 mg tablete , škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,90 NDC 8.6.2011 generično

099774

Prenessa 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,81 NDC 8.6.2011 generično

010987

Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,62 NDC 8.6.2011 generično

011193

Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,14 NDC 8.6.2011 generično

109622

Prenewel 8 mg/2,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 20,34 NDC 8.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 179 / 265

Page 180: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

047813

PRESTANCE 10 mg/10 mg tablete, škatla z 1

vsebnikom s 30 tabletami C09BB04

perindopril in

amlodipin Servier Pharma d.o.o., Rp 32,22 NDC 17.3.2011 originalno

047821

PRESTANCE 10 mg/5 mg tablete, škatla z 1

vsebnikom s 30 tabletami C09BB04

perindopril in

amlodipin Servier Pharma d.o.o., Rp 32,22 NDC 17.3.2011 originalno

047830

PRESTANCE 5 mg/10 mg tablete, škatla z 1

vsebnikom s 30 tabletami C09BB04

perindopril in

amlodipin Servier Pharma d.o.o., Rp 22,42 NDC 17.3.2011 originalno

047848

PRESTANCE 5 mg/5 mg tablete, škatla z 1

vsebnikom s 30 tabletami C09BB04

perindopril in

amlodipin Servier Pharma d.o.o., Rp 22,42 NDC 17.3.2011 originalno

092215

Prevenar 13 suspenzija za injiciranje, 1 napolnjena

injekcijska brizga s priloţeno injekcijsko iglo J07AL02

Cepivo proti

pnevmokokom

s prečiščenimi

in vezanimi

polisaharidnimi

antigeni

Wyeth Lederle

Vaccines S.A., Belgija ZZ 53,16 IVDC 20.6.2011 1.10.2011 originalno

064203

Prevenar suspenzija za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena brizga z iglo J07AL02

Cepivo proti

pnevmokokom

s prečiščenimi

in vezanimi

polisaharidnimi

antigeni

Wyeth Lederle

Vaccines S.A., Belgija ZZ originalno

083712

PREXANIL 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 15,49 NDC 17.3.2011 originalno

019933

PREXANIL 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 29,07 NDC 17.3.2011 originalno

035963

PREXANIL COMBI 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30

tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 14,37 NDC 17.3.2011 originalno

015598

PREZISTA 300 mg filmsko obloţene tablete, HDPE

plastenka s 120 tabletami J05AE10 Darunavir

Janssen-Cilag

International NV,

Belgija Rp/Spec 682,16 NDC 24.1.2011 originalno

054372

PREZISTA 400 mg filmsko obloţene tablete, HDPE

plastenka s 60 tabletami J05AE10 Darunavir

Janssen-Cilag

International NV,

Belgija Rp/Spec 447,14 NDC 28.4.2011 originalno

054402

PREZISTA 600 mg filmsko obloţene tablete, HDPE

plastenka s 60 tabletami J05AE10 Darunavir

Janssen-Cilag

International NV,

Belgija Rp/Spec 682,11 NDC 28.4.2011 originalno

076970

Prialt 100 mikrogramov/ml raztopina za infundiranje,

1 viala s 5 ml raztopine N02BG08 Zikonotid

Eisai Limited, V.

Britanija H 2.005,03 NDC 2.2.2011 originalno

076961

Prialt 100 mikrogramov/ml raztopina za infundiranje,

1 viala z 1 ml raztopine N02BG08 Zikonotid

Eisai Limited, V.

Britanija H 432,23 NDC 2.2.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 180 / 265

Page 181: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

070130 Primidon Holsten tableta 100x250mg N03AA03 Primidon Salus Ljubljana, d.d., 10,23 NDC 25.11.2011 generično

070130 Primidon Holsten tableta 100x250mg N03AA03 Primidon Farmadent d.o.o. 10,25 NDC 8.4.2011 generično

042382

Primolut Nor 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (1 x

20 tablet v pretisnem omotu) G03DC02 Noretisteron

Bayer Schering

Pharma AG Rp 2,65 NDC 9.12.2011 originalno

069507

Primotren 40 mg/200 mg v 5 ml peroralna suspenzija,

škatla s stekleničko s 100 ml suspenzije in merilno

ţličko (5 ml) J01EE01

Sulfametoksaz

ol in

trimetoprim

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,89 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

069418

Primotren 80 mg/400 mg tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01EE01

Sulfametoksaz

ol in

trimetoprim

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,30 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

076155

Primovist 0,25 mmol/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 10 ml raztopine V08CA10

gadoksetinska

kislina

Bayer Schering

Pharma AG ZZ 180,60 NDC 9.12.2011 originalno

020192

PRIORIX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5

ml vehikla, 20 injekcijskimi iglami in 10 vialami s

praškom J07BD52

Mešano cepivo

proti ošpicam,

mumpsu in

rdečkam z

oslabljenimi

virusi GSK d.o.o., ZZ 110,72 NDC 8.4.2011 originalno

004944

PRITOR 40 mg tablete, škatla z 28 tabletami v

pretisnem omotu (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09CA07 Telmisartan

Bayer Pharma AG,

Nemčija Rp 14,11 NDC 9.12.2011 originalno

004928

PRITOR 80 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09CA07 Telmisartan

Bayer Pharma AG,

Nemčija Rp 17,12 NDC 9.12.2011 originalno

014273

PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Bayer Pharma AG,

Nemčija Rp 14,11 NDC 9.12.2011 originalno

014303

PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Bayer Pharma AG,

Nemčija Rp 17,12 NDC 9.12.2011 originalno

042080

PRITORPLUS 80 mg/25 mg tablete, škatla z 28

tabletami v pretisnem omotu C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Bayer Pharma AG,

Nemčija Rp 17,12 NDC 9.12.2011 originalno

090956

Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

3 vialami po 100 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

CSL Behring GmbH,

Nemčija H 2.280,03 NDC 28.4.2011 originalno

090980

Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

3 vialami po 200 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

CSL Behring GmbH,

Nemčija H 4.530,03 NDC 28.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 181 / 265

Page 182: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

090921

Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z

1 vialo po 100 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

CSL Behring GmbH,

Nemčija H 456,52 NDC 28.4.2011 originalno

090930

Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z

1 vialo po 200 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

CSL Behring GmbH,

Nemčija H 904,09 NDC 28.4.2011 originalno

090948

Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z

1 vialo po 25 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

CSL Behring GmbH,

Nemčija H 115,86 NDC 28.4.2011 originalno

090905

Privigen 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z

1 vialo po 50 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini

za

intravaskularno

aplikacijo

CSL Behring GmbH,

Nemčija H 230,16 NDC 28.4.2011 originalno

016896

PROCORALAN 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 56 tabletami C01EB17 Ivabradin

Les Laboratoires

Servier, Francija Rp 52,70 NDC 17.3.2011 originalno

016942

PROCORALAN 7,5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 56 tabletami C01EB17 Ivabradin

Les Laboratoires

Servier, Francija Rp 52,70 NDC 17.3.2011 originalno

083852

Prograf 1 mg trde kapsule, škatla s 60 kapsulami (6 x

10 kapsul v pretisnem omotu) L04AD02 Takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V., H/Rp 139,26 NDC 17.3.2011 originalno

083860

Prograf 5 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x

10 kapsul v pretisnem omotu) L04AD02 Takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V., H/Rp 328,80 NDC 17.3.2011 originalno

107654

Prolia 60 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga s

ščitnikom M05BX04 denosumab

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp 200,19 NDC 25.11.2011 originalno

041580

PROPAFENON Alkaloid raztopina za injiciranje in

infundiranje 35 mg/10 ml škatla z 2 plastičnima

vloţkoma z 10 ampulami C01BC03 Propafenon Alkaloid d.o.o., Rp 6,59 NDC 18.1.2011 generično

041572

PROPAFENON Alkaloid filmsko obloţene tablete 150

mg, škatla s stekleničko s 40 tabletami C01BC03 Propafenon Alkaloid d.o.o., Rp 3,59 NDC 30.6.2011 generično

111520

PROPAFENON ALKALOID-INT 150 mg filmsko

obloţene tablete, škatla s 40 tabletami (4 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C01BC03 Propafenon ALKALOID-INT d.o.o., Rp 3,58 NDC 14.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 182 / 265

Page 183: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

070696

PROPILTIOURACIL ALKALOID 50 mg tablete škatla

z 20 tabletami H03BA02 Propiltiouracil Alkaloid d.o.o., Rp 2,88 NDC 30.6.2011 generično

031526

Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 20 ml emulzije N01AX10 Propofol

B.Braun Melsungen

AG, H 17,03 NDC 16.5.2011 generično

029980

Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami s 100 ml emulzije N01AX10 Propofol

B.Braun Melsungen

AG, H 153,17 NDC 16.5.2011 generično

029963

Propofol-Lipuro 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami s 50 ml emulzije N01AX10 Propofol

B.Braun Melsungen

AG, H 75,41 NDC 16.5.2011 generično

028932

Propofol-Lipuro 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije N01AX10 Propofol

B.Braun Melsungen

AG, H 14,73 NDC 16.5.2011 generično

034843

Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 20 ml emulzije N01AX10 Propofol

Medias International

d.o.o., ZZ 16,39 NDC 7.3.2011 generično

034886

Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml emulzije N01AX10 Propofol

Medias International

d.o.o., ZZ 15,03 NDC 7.3.2011 generično

034878

Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije N01AX10 Propofol

Medias International

d.o.o., ZZ 7,52 NDC 7.3.2011 generično

034894

Propoven 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije N01AX10 Propofol

Medias International

d.o.o., ZZ 14,09 NDC 7.3.2011 generično

125326

Propoven 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami s 50 ml emulzije N01AX10 Propofol

Medias International

d.o.o., ZZ 150,54 NDC 30.6.2011 generično

070653

Propranolol Lek 40 mg tablete, škatla s stekleničko s

50 tabletami C07AA05 Propranolol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,83 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 generično

000280

PROREKTAL 3,3 g/5 ml sirup, škatla s plastenko s

500 ml sirupa A06AD11 Laktuloza

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 BRp 4,43 NDC 16.6.2011 generično

097187

PROSTIDE 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp NDC 16.8.2011 originalno

064734

PROTELOS 2g zrnca za peroralno suspenzijo, škatla

z 28 vrečkami M05BX03

Stroncijev

ranelat

Les Laboratoires

Servier, Francija Rp 35,35 NDC 17.3.2011 originalno

064742 PROTOPIC 0,03% mazilo, tuba, 30 g D11AH01 Takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 26,77 NDC 25.11.2011 originalno

064769 PROTOPIC 0,1% mazilo, tuba, 30 g D11AH01 Takrolimus

Astellas Pharma

Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 28,97 NDC 25.11.2011 originalno

066648

Provera 100 mg tablete , škatla s steklenim

vsebnikom z 100 tabletami L02AB02

Medroksiproge

steron

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 54,22 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 183 / 265

Page 184: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

066702

Provera 500 mg tablete , škatla s steklenim

vsebnikom z 20 tabletami L02AB02

Medroksiproge

steron

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 45,57 NDC 25.11.2011 originalno

052884

Prozac 20 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2

x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 6,15 NDC 3.2.2011 originalno

007005

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrogramov/vdih prašek

za inhaliranje, škatla s plastičnim inhalatorjem s

praškom za 200 vdihov R03BA02 Budezonid

AstraZeneca UK

Limited, Rp 13,60 NDC 4.10.2011 originalno

007056

Pulmicort Turbuhaler 200 mikrogramov/vdih prašek

za inhaliranje, škatla s plastičnim inhalatorjem s

praškom za 100 vdihov R03BA02 Budezonid

AstraZeneca UK

Limited, Rp 12,72 NDC 4.10.2011 originalno

007188

Pulmicort Turbuhaler 400 mikrogramov/vdih prašek

za inhaliranje, škatla s plastičnim inhalatorjem s

praškom za 100 vdihov R03BA02 Budezonid

AstraZeneca UK

Limited, Rp 18,96 NDC 4.10.2011 originalno

011924

Pulmozyme 2,5 mg inhalacijska raztopina za

nebulator, škatla s 6 polietilenskimi ampulami z 2,5

ml raztopine R05CB13

Dornaza alfa

(dezoksiribonuk

leaza)

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 150,98 NDC 2.12.2010 originalno

025208

PUREGON 300 i.e./0,36ml, raztopina za injiciranje,

0,36ml raztopine v 1,5ml vloţku in 6 igel za uporabo s

peresnikom Puregon G03GA06 Folitropin beta

Organon N.V.,

Nizozemska ZZ 110,23 NDC 14.4.2011 originalno

005576

PUREGON 50 i.e./0,5ml, raztopina za injiciranje, 5 x

0,5 ml raztopine v 3 ml viali G03GA06 Folitropin beta

Organon N.V.,

Nizozemska ZZ 91,96 NDC 14.4.2011 originalno

017736

PUREGON 900 i.e./1,08ml, raztopina za injiciranje,

1vloţek, 3 pakiranja s 3 iglami za peresnik G03GA06 Folitropin beta

Organon N.V.,

Nizozemska ZZ 327,09 NDC 14.4.2011 originalno

071196

Puri-Nethol 50 mg tablete, škatla s stekleničko s 25

tabletami L01BB02 Merkaptopurin GSK d.o.o., H/Rp 3,03 NDC 8.4.2011 originalno

048640

Qlaira filmsko obloţene tablete, kartonast ovitek z 28

tabletami (2 temno rumeni tableti, 5 svetlo rdečih

tablet, 17 svetlo rumenih tablet, 2 temno rdeči tableti

in 2 beli tableti, ki ne vsebujeta zdravilnih učinkovin) G03AB

Gestageni in

estrogeni, dvo-

ali trifazna

zdravila Bayer d.o.o., Rp 9,26 NDC 9.12.2011 originalno

054860

Quepigal 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 29,65 NDC 9.12.2011 generično

054887

Quepigal 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 44,77 NDC 9.12.2011 generično

054895

Quepigal 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 12,35 NDC 9.12.2011 generično

054909

Quepigal 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 65,40 NDC 9.12.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 184 / 265

Page 185: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

054925

Quepigal 4-dnevno začetno pakiranje, škatla z 10

tabletami (6 tablet breskove barve, 3 rumene tablete

in 1 bela tableta) N05AH04 Kvetiapin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 6,76 NDC 20.11.2009 generično

045667 QUILONORM retard 450 mg, 60 tablet N05AN01 Litij GSK d.o.o., 5,42 NDC 8.4.2011 originalno

099618

RABIES VACCINE INACTIVATED

MERIEUX,raztopina za injiciranje J07BG01

Cepivo proti

steklini z

inaktiviranimi

virusi

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 34,25 17.5.2008 originalno

058351 RAMIGAMMA 10mg, 100 tablet C09AA05 Ramipril

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 16,60 NDC 25.11.2011 generično

058360 RAMIGAMMA 10mg, 30 tablet C09AA05 Ramipril

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 5,62 NDC 25.11.2011 generično

058378 RAMIGAMMA 2,5mg, 100 tablet C09AA05 Ramipril

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 8,36 NDC 25.11.2011 generično

058416 RAMIGAMMA 2,5mg, 30 tablet C09AA05 Ramipril

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 2,74 NDC 25.11.2011 generično

058459 RAMIGAMMA 5mg, 100 tablet C09AA05 Ramipril

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 10,91 NDC 25.11.2011 generično

058467 RAMIGAMMA 5mg, 30 tablet C09AA05 Ramipril

Wörwag Pharma

GmbH & Co. KG, Rp 3,70 NDC 25.11.2011 generično

059846

Ranexa 375 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

60 tablet v pretisnem omotu C01EB18 ranolazin

Menarini International

O.L.S.A., Luksemburg Rp 56,86 NDC 24.3.2011 originalno

059889

Ranexa 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

60 tablet v pretisnem omotu C01EB18 ranolazin

Menarini International

O.L.S.A., Luksemburg Rp 56,86 NDC 24.3.2011 originalno

059927

Ranexa 750 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

60 tablet v pretisnem omotu C01EB18 ranolazin

Menarini International

O.L.S.A., Luksemburg Rp 56,86 NDC 24.3.2011 originalno

071684

Ranital 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) A02BA02 Ranitidin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,39 NDC 16.6.2011 generično

071757

Ranital 25 mg/ ml raztopina za injiciranje/infundiranje,

škatla s 5 ampulami z 2 ml raztopine A02BA02 Ranitidin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2,63 NDC 16.6.2011 generično

071692

Ranital 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) A02BA02 Ranitidin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,48 NDC 16.6.2011 generično

019895

RAPAMUNE 1 mg obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L04AA10 Sirolimus

Pfizer Limited,

V.Britanija H/Rp 110,91 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 185 / 265

Page 186: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

016136

Rapilysin 10 enot prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 2xviala s praškom za raztopino za

injiciranje, 2xinj.brizga z vehiklom, 2xpripomoček za

rekonstrukcijo, 2xigla 19 G 1 B01AD07 Reteplaza

Actavis Group PTC

ehf, Islandija H 1.266,44 NDC 14.4.2011 originalno

129976

Rapiva 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 vialami z 20 ml emulzije N01AX10 Propofol UAB Norameda, ZZ 16,32 NDC 9.11.2011 generično

129992

Rapiva 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml emulzije N01AX10 Propofol UAB Norameda, ZZ 15,62 NDC 9.11.2011 generično

129984

Rapiva 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije N01AX10 Propofol UAB Norameda, ZZ 7,92 NDC 9.11.2011 generično

130001

Rapiva 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml emulzije N01AX10 Propofol UAB Norameda, ZZ 14,70 NDC 9.11.2011 generično

103764

Rasetron 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5

tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

Actavis Group PTC

ehf., H/Rp 28,09 NDC 18.4.2011 generično

103756

Rasetron 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

Actavis Group PTC

ehf., H/Rp 67,97 NDC 18.4.2011 generično

049921

Rasetron 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje ali injiciranje, škatla s 5 ampulami s 3 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron

Actavis Group PTC

ehf., H 49,19 NDC 14.4.2011 generično

049891

Rasetron 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje ali injiciranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml

koncentrata A04AA02 Granisetron

Actavis Group PTC

ehf., H 30,32 NDC 14.4.2011 generično

103780

Rasetron 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5

tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

Actavis Group PTC

ehf., H/Rp 37,28 NDC 18.4.2011 generično

103772

Rasetron 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

Actavis Group PTC

ehf., H/Rp 94,39 NDC 18.4.2011 generično

028690

RASILEZ 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami C09XA02 Aliskiren

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp NDC 2.12.2011 originalno

095460

RASILEZ 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami v pretisnem omotu (PCTFE/PVC) C09XA02 Aliskiren

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp NDC 2.12.2011 originalno

028703

RASILEZ 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami C09XA02 Aliskiren

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp NDC 2.12.2011 originalno

095575

RASILEZ 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami v pretisnem omotu (PCTFE/PVC) C09XA02 Aliskiren

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp NDC 2.12.2011 originalno

085090

Rasoltan 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Actavis Group hf. Rp 9,58 NDC 4.10.2011 generično

085103

Rasoltan 12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Actavis Group hf. Rp 3,59 NDC 4.10.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 186 / 265

Page 187: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

085111

Rasoltan 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Actavis Group hf. Rp 5,65 NDC 4.10.2011 generično

085120

Rasoltan 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Actavis Group hf. Rp 7,52 NDC 4.10.2011 generično

062170

Rawel SR 1,5 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C03BA11 Indapamid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,99 NDC 8.6.2011 generično

008699

REBETOL 200 mg trde kapsule, škatla s 168

kapsulami (14 x 12 kapsul v pretisnem omotu) J05AB04 Ribavirin

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 662,05 NDC 14.4.2011 originalno

009326

Rebif 22 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 12 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami po 0,5 ml raztopine in 12

injekcijskimi iglami L03AB07

Interferon beta-

1a

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija H/Rp 828,38 NDC 2.2.2011 originalno

009350

Rebif 44 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 12 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami po 0,5 ml raztopine in 12

injekcijskimi iglami L03AB07

Interferon beta-

1a

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija H/Rp 888,28 NDC 2.2.2011 originalno

022560

Rebif 8,8 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, Rebif 22 mikrogramov

raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 6

napolnjenih inj.brizg Rebif 8,8 µg, 6 napolnjenih

inj.brizg Rebif 22 µg L03AB07

Interferon beta-

1a

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija H/Rp 696,30 NDC 2.2.2011 originalno

029424

Recombinate 1000 i.e./ 10 ml, prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, ZZ 728,16 NDC 2.12.2010 originalno

029432

Recombinate 250 i.e./ 10 ml, prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, ZZ 187,83 NDC 2.12.2010 originalno

029440

Recombinate 500 i.e./ 10 ml, prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII Baxter AG, ZZ 371,98 NDC 2.12.2010 originalno

072273

Redergin 1,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C04AE01

Ergoloidijev

mesilat (zmes

hidrogeniranih

alkaloidov

ergot)

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,90 NDC 16.6.2011 generično

072222

Redergin 1mg/ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko in merilno kapalko s 50 ml raztopine C04AE01

Ergoloidijev

mesilat (zmes

hidrogeniranih

alkaloidov

ergot)

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,05 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 187 / 265

Page 188: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

072265

Redergin 4,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C04AE01

Ergoloidijev

mesilat (zmes

hidrogeniranih

alkaloidov

ergot)

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,50 NDC 16.6.2011 generično

008729

ReFacto AF 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1

nastavek za vialo, 1 sterilni infuzijski komplet, 2

alkoholna tampona, 1 obliţ, 1 gaza B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 193,76 NDC 14.4.2011 originalno

008737

ReFacto AF 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala, 1 napolnjena injekcijska brizga, 1

nastavek za vialo, 1 sterilni infuzijski komplet, 2

alkoholna tampona, 1 obliţ, 1 gaza B02BD02

Koagulacijski

faktor VIII

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 380,85 NDC 14.4.2011 originalno

072451

REGLAN 10 mg/ 2 ml raztopina za injiciranje škatla s

30 ampulami z 2 ml raztopine A03FA01 Metoklopramid Alkaloid d.o.o., ZZ 7,05 NDC 18.1.2011 originalno

072575

REGLAN 10 mg tablete , škatla s 40 tabletami (4 x 10

tablet v pretisnem omotu) A03FA01 Metoklopramid Alkaloid d.o.o., Rp 2,93 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

072508

REGLAN 5 mg/5 ml peroralna raztopina , škatla s

stekleničko s 120 ml peroralne raztopine A03FA01 Metoklopramid Alkaloid d.o.o., Rp 0,95 NDC 30.6.2011 originalno

043770

RELISTOR 12 mg/0,6 ml raztopina za injiciranje,

škatla vsebuje 7 vial, 7 sterilnih injekcijskih brizg z

vskočno inj.iglo, 14 alkoholnih zloţencev A06AH01

metilnaltreksoni

jev bromid

TMC Pharma Services

Ltd., Velika Britanija H/Rp 162,36 NDC 14.4.2011 originalno

043753

RELISTOR 12 mg/0,6 ml raztopina za injiciranje,

škatla z eno vialo raztopine A06AH01

metilnaltreksoni

jev bromid

TMC Pharma Services

Ltd., Velika Britanija H/Rp 23,64 NDC 14.4.2011 originalno

024511

RELPAX 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 6

tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu) N02CC06 Eletriptan

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 21,93 NDC 9.12.2011 originalno

024546

RELPAX 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 6

tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu) N02CC06 Eletriptan

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 21,93 NDC 9.12.2011 originalno

057126

REMICADE 100 mg, prašek za koncentrat za

raztopino za infundiranje, škatla z eno vialo s

praškom za koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje L04AB02 Infliksimab

Janssen Biologics

B.V., Nizozemska ZZ 585,71 NDC 14.4.2011 originalno

105511

Remifentanil Kabi 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami (4 ml) s

praškom N01AH06 Remifentanil

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 20,59 NDC 7.3.2011 generično

105503

Remifentanil Kabi 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo (4 ml) s

praškom N01AH06 Remifentanil

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 4,21 NDC 7.3.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 188 / 265

Page 189: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

105538

Remifentanil Kabi 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami (10 ml) s

praškom N01AH06 Remifentanil

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 99,08 NDC 7.3.2011 generično

105520

Remifentanil Kabi 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo (10 ml) s

praškom N01AH06 Remifentanil

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 20,18 NDC 7.3.2011 generično

121223

Remifentanil Mylan 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Mylan S.A.S, ZZ 20,43 NDC 30.6.2011 generično

121215

Remifentanil Mylan 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom N01AH06 Remifentanil Mylan S.A.S, ZZ 4,18 NDC 30.6.2011 generično

121231

Remifentanil Mylan 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 20 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Mylan S.A.S, ZZ 80,43 NDC 30.6.2011 generično

121258

Remifentanil Mylan 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Mylan S.A.S, ZZ 98,29 NDC 30.6.2011 generično

121240

Remifentanil Mylan 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom N01AH06 Remifentanil Mylan S.A.S, ZZ 20,02 NDC 30.6.2011 generično

121266

Remifentanil Mylan 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 20 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Mylan S.A.S, ZZ 388,02 NDC 30.6.2011 generično

111538

Remifentanil Orion 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Orion Corporation, ZZ 24,43 NDC 25.11.2011 generično

111554

Remifentanil Orion 2 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Orion Corporation, ZZ 44,34 NDC 25.11.2011 generično

111570

Remifentanil Orion 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Orion Corporation, ZZ 108,34 NDC 25.11.2011 generično

129062

Remifentanil Sandoz 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil

Sandoz

Pharmaceuticals d.d., ZZ 23,03 NDC 9.11.2011 generično

129070

Remifentanil Sandoz 2 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil

Sandoz

Pharmaceuticals d.d., ZZ 44,30 NDC 9.11.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 189 / 265

Page 190: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

129089

Remifentanil Sandoz 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil

Sandoz

Pharmaceuticals d.d., ZZ 108,23 NDC 9.11.2011 generično

114626

Remifentanil Teva 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Teva Pharma B.V., ZZ 20,43 NDC 22.2.2011 generično

114618

Remifentanil Teva 1 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom N01AH06 Remifentanil Teva Pharma B.V., ZZ 4,18 NDC 22.2.2011 generično

114650

Remifentanil Teva 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla s 5 vialami s

praškom N01AH06 Remifentanil Teva Pharma B.V., ZZ 98,29 NDC 22.2.2011 generično

114634

Remifentanil Teva 5 mg prašek za koncentrat za

raztopino za injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom N01AH06 Remifentanil Teva Pharma B.V., ZZ 20,02 NDC 22.2.2011 generično

040045

REMINYL 12 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 76,03 NDC 24.1.2011 originalno

068284

REMINYL 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 63,50 NDC 28.4.2011 originalno

068314

REMINYL 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 76,03 NDC 28.4.2011 originalno

040010

REMINYL 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 48,08 NDC 24.1.2011 originalno

040037

REMINYL 8 mg tablete, zloţenka s 56 tabletami (4 x

14 tablet v pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 63,50 NDC 28.4.2011 originalno

068357

REMINYL 8 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v

pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 48,08 NDC 28.4.2011 originalno

025330

REMODULIN 1 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine B01AC21 Treprostinil

United Therapeutics

Europe, Ltd., H/Rp 3.598,60 NDC 25.11.2011 originalno

025348

REMODULIN 10 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine B01AC21 Treprostinil

United Therapeutics

Europe, Ltd., H/Rp 18.627,03 NDC 2.2.2011 originalno

025470

REMODULIN 2,5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine B01AC21 Treprostinil

United Therapeutics

Europe, Ltd., H/Rp 6.468,75 NDC 25.11.2011 originalno

025500

REMODULIN 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine B01AC21 Treprostinil

United Therapeutics

Europe, Ltd., H/Rp 10.778,14 NDC 25.11.2011 originalno

105325

Removab 10 mikrogramov koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 napolnjena injekcijska brizga s kanilo L01XC09 katumaksomab

Fresenius Biotech

GmbH H 514,83 NDC 9.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 190 / 265

Page 191: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

105333

Removab 50 mikrogramov koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 napolnjena injekcijska brizga s kanilo L01XC09 katumaksomab

Fresenius Biotech

GmbH H 2.508,78 NDC 9.12.2011 originalno

050253

RENAGEL 800 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

1 plastenko s 180 tabletami V03AE02 Sevelamer

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska H/Rp 166,04 NDC 12.10.2010 originalno

068187

Renicin 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01FA06 Roksitromicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,27 NDC 16.6.2011 generično

057762

Renicin 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 7

tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA06 Roksitromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,58 NDC 16.6.2011 generično

076490

Renvela 2,4 g prašek za peroralno suspenzijo, škatla

s 60 vrečkami V03AE02 Sevelamer

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska H/Rp 188,66 NDC 7.3.2011 originalno

076350

Renvela 800 mg filmsko obloţene tablete, 180 tablet

v plastenki V03AE02 Sevelamer

Genzyme Europe

B.V., Nizozemska H/Rp 188,66 NDC 7.3.2011 originalno

049930

ReoPro 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine B01AC13 Abciksimab

Janssen Biologics

B.V., H 348,56 NDC 3.2.2011 originalno

106453

Repaglinid STADA HEMOFARM 0,5 mg tablete,

škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem

omotu) A10BX02 Repaglinid

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 8,42 NDC 5.4.2011 generično

106470

Repaglinid STADA HEMOFARM 1 mg tablete, škatla

z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 9,15 NDC 5.4.2011 generično

106500

Repaglinid STADA HEMOFARM 2 mg tablete, škatla

z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 10,58 NDC 5.4.2011 generično

106526

Repaglinid STADA HEMOFARM 4 mg tablete, škatla

z 90 tabletami (6 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

STADA HEMOFARM

d.o.o., Rp 15,33 NDC 5.4.2011 generično

050385

REPLAGAL 1 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine

za infundiranje, škatla z vialo s 3,5 ml koncentrata A16AB03 Agalzidaza alfa

Shire Human Genetic

Therapies AB ,

Švedska H/Rp originalno

023213

REQUIP 0,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 2,61 NDC 8.4.2011 originalno

077364

REQUIP 0,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

210 tabletami (10 x 21 tablet v pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 22,82 NDC 8.4.2011 originalno

023167

REQUIP 0,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 3,93 NDC 8.4.2011 originalno

023159

REQUIP 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 7,81 NDC 8.4.2011 originalno

023035

REQUIP 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 11,64 NDC 8.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 191 / 265

Page 192: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

023086

REQUIP 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 25,22 NDC 8.4.2011 originalno

025763

Requip-Modutab 2 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 17,39 IVDC 19.9.2011 19.3.2012 originalno

025771

Requip-Modutab 2 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 42 tabletami (3 x 14 tablet v

pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 25,97 IVDC 19.9.2011 19.3.2012 originalno

025755

Requip-Modutab 4 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 30,22 IVDC 19.9.2011 19.3.2012 originalno

025747

Requip-Modutab 8 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) N04BC04 Ropinirol GSK d.o.o., Rp 59,96 IVDC 19.9.2011 19.3.2012 originalno

031810

Retacrit 1.000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih

brizg B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 37,76 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

032140

Retacrit 10.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih

brizg B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 372,58 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

031844

Retacrit 2.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih

brizg B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 74,91 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

032239

Retacrit 20.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska

brizga B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 125,61 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

031879

Retacrit 3.000 i.e./0,9 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih

brizg B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 112,05 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

032247

Retacrit 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska

brizga B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 187,82 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

031895

Retacrit 4.000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih

brizg B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 149,20 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

032280

Retacrit 40.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska

brizga B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 266,81 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 192 / 265

Page 193: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

113239

Retacrit 40.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 4 napolnjene injekcijske

brizge B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 947,33 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

031933

Retacrit 5.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih

brizg B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 186,11 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

031968

Retacrit 6.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih

brizg B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 222,74 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

032000

Retacrit 8.000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 6 napolnjenih injekcijskih

brizg B03XA01 epoetin

HOSPIRA UK limited,

V. Britanija H/Rp 295,98 NDC 22.2.2011

podobno

biološko

073644

Retafer 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko s 30 tabletami B03AA07

Ţelezov(II)

sulfat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,49 NDC 8.6.2011 generično

064165 RETARPEN AMP. 2,4 MIO I.E. J01CE08

Benzatinijev

benzilpenicilina

t

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 90,09 NDC 16.6.2011 generično

016802 REVATIO 20 mg filmsko obloţene tablete, 90 tablet G04BE03 Sildenafil

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp/Spec 559,75 NDC 9.12.2011 originalno

022314

Revia 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N07BB04 Naltrekson

Torrex Chiesi

Slovenija, d.o.o., H/Rp 55,12 IVDC 12.5.2011 12.5.2012 originalno

031704

Revlimid 10 mg trde kapsule, škatla z 21 kapsulami v

pretisnem omotu L04AX04 Lenalidomid

Celgene Europe

Limited, V. Britanija Rp/Spec 5.616,03 NDC 2.2.2011 originalno

031720

Revlimid 15 mg trde kapsule, škatla z 21 kapsulami v

pretisnem omotu L04AX04 Lenalidomid

Celgene Europe

Limited, V. Britanija Rp/Spec 5.910,03 NDC 2.2.2011 originalno

031739

Revlimid 25 mg trde kapsule, škatla z 21 kapsulami v

pretisnem omotu L04AX04 Lenalidomid

Celgene Europe

Limited, V. Britanija Rp/Spec 6.477,03 NDC 2.2.2011 originalno

031682

Revlimid 5 mg trde kapsule, škatla z 21 kapsulami v

pretisnem omotu L04AX04 Lenalidomid

Celgene Europe

Limited, V. Britanija Rp/Spec 5.322,03 NDC 2.2.2011 originalno

102164

Revolade 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami v pretisnih omotih B02BX05 eltrombopag

GlaxoSmithKline

Trading Services

Limitid, Irska Rp/Spec 530,15 NDC 8.4.2011 originalno

102172

Revolade 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami v pretisnih omotih B02BX05 eltrombopag

GlaxoSmithKline

Trading Services

Limitid, Irska Rp/Spec 1.051,34 NDC 8.4.2011 originalno

062057

REYATAZ 150 mg trde kapsule, 60 trdih kapsul v

kartonski škatli J05AE08 Atazanavir

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG,

V.Britanija H/Rp 447,14 NDC 16.12.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 193 / 265

Page 194: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

062065

REYATAZ 200 mg trde kapsule, 60 trdih kapsul v

kartonski škatli J05AE08 Atazanavir

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG,

V.Britanija H/Rp 444,20 NDC 17.3.2011 originalno

042943

REYATAZ 300 mg trde kapsule, plastenka iz HDPE s

30 kapsulami J05AE08 Atazanavir

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG,

V.Britanija H/Rp 441,30 NDC 17.3.2011 originalno

007510

Rhesonativ 625 i.e./ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo z 1 ml raztopine J06BB01

Humani

imunoglobulin

anti-D (Rh) Octapharma (IP) Ltd., ZZ 23,54 NDC 25.11.2011 originalno

007650

Rhesonativ 625 i.e./ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo z 2 ml raztopine J06BB01

Humani

imunoglobulin

anti-D (Rh) Octapharma (IP) Ltd., ZZ 46,66 NDC 25.11.2011 originalno

039748

Rhophylac 300 mikrogramov/2 ml raztopina za

injiciranje v napolnjeni injekcijski, škatla z 1

injekcijsko brizgo z 2 ml raztopine in 1 injekcijsko iglo J06BB01

Humani

imunoglobulin

anti-D (Rh) CSL Behring GmbH, ZZ 48,03 NDC 5.4.2011 originalno

079804

Ribavirin Teva 200 mg trde kapsule, 168 kapsul v

pretisnem omotu J05AB04 Ribavirin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H/Rp 466,11 NDC 8.6.2011 generično

085367

Ribavirin Teva Pharma B.V.200 mg filmsko obloţene

tablete, 168 tablet v pretisnih omotih J05AB04 Ribavirin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H/Rp 428,78 NDC 8.6.2011 generično

002054

Rifater, obloţena tableta, 50mg izoniazida 300mg

pirazinamida 120mg rifampicina, škatla z 100

tabletami J04AM02

Rifampicin in

izoniazid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 31,78 NDC 17.3.2011 originalno

002232

Rifinah 100 mg/150 mg obloţene tablete, škatla s 84

tabletami (4 x 21 tablet v pretisnem omotu) J04AM02

Rifampicin in

izoniazid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 22,67 NDC 17.3.2011 originalno

002240

Rifinah 150 mg/300 mg obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) J04AM02

Rifampicin in

izoniazid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 30,94 NDC 17.3.2011 originalno

081108

Rigevidon 0,15 mg/0,03 mg obloţene tablete, škatla z

21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem

omotu) G03AA07

Levonorgestrel

in estrogen

Chemical Works of

Gedeon Richter Plc., Rp 1,25 NDC 8.6.2011 generično

081264 RILUTEK 50 mg filmsko obloţene tablete, 56 tablet N07XX02 Riluzol

Aventis Pharma S.A.,

Francija Rp/Spec 313,99 NDC 17.3.2011 originalno

112739

Rindolex 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 10,90 NDC 8.6.2011 generično

112747

Rindolex 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 14,81 NDC 8.6.2011 generično

037478

Ringer raztopina za infundiranje, Baxter, škatla z 10

vrečkami s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Baxter d.o.o., ZZ 45,00 NDC 5.4.2011 generično

037443

Ringer raztopina za infundiranje, Baxter, škatla z 20

vrečkami s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Baxter d.o.o., ZZ 52,31 NDC 5.4.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 194 / 265

Page 195: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

037516

Ringerjev laktat raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 30 vrečkami z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Baxter d.o.o., ZZ 53,21 NDC 5.4.2011 generično

037567

Ringerjev laktat raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla z 10 vrečkami s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Baxter d.o.o., ZZ 49,77 NDC 5.4.2011 generično

037540

Ringerjev laktat raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla z 20 vrečkami s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Baxter d.o.o., ZZ 70,73 NDC 5.4.2011 generično

073601

Ringerjeva raztopina Braun raztopina za infundiranje,

polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 1000 ml

raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 2,81 NDC 16.5.2011 generično

061646

Ringerjeva raztopina Braun raztopina za infundiranje,

polietilenski vsebnik (Ecoflac plus) s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

B.Braun Melsungen

AG, ZZ 1,40 NDC 16.5.2011 generično

096857

Ringerjeva raztopina Krka raztopina za infundiranje,

plastenka iz polipropilena s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,68 NDC 8.6.2011 generično

058262

Rinolan 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) R06AX13 Loratadin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,29 NDC 8.6.2011 generično

060348

Risedronat Galex 35 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu) M05BA07

Risedronska

kislina

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 10,00 NDC 9.12.2011 generično

060330

Risedronat Galex 35 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablete v pretisnem

omotu) M05BA07

Risedronska

kislina

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 26,58 NDC 9.12.2011 generično

091456

RISPERDAL 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 4,74 NDC 28.4.2011 originalno

003077

RISPERDAL 1 mg/ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine in plastično odmerno

kapalko N05AX08 Risperidon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 25,75 NDC 28.4.2011 originalno

091502

RISPERDAL 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 9,51 NDC 28.4.2011 originalno

091510

RISPERDAL 3 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 13,84 NDC 28.4.2011 originalno

091553

RISPERDAL 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 17,26 NDC 28.4.2011 originalno

033472

RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje s , škatla z 1 vialo s praškom,

1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom, 2 iglama

Needle-Pro in 1 pripomočkom ALARIS Smartside za

rekonstitucijo N05AX08 Risperidon

Johnson & Johnson

d.o.o., ZZ 103,83 NDC 28.4.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 195 / 265

Page 196: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

033480

RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje s , škatla z 1 vialo s praškom,

1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom, 2 iglama

Needle-Pro in 1 pripomočkom ALARIS Smartside za

rekonstitucijo N05AX08 Risperidon

Johnson & Johnson

d.o.o., ZZ 134,81 NDC 28.4.2011 originalno

033499

RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje s , škatla z 1 vialo s praškom,

1 napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom, 2 iglama

Needle-Pro in 1 pripomočkom ALARIS Smartside za

rekonstitucijo N05AX08 Risperidon

Johnson & Johnson

d.o.o., ZZ 165,78 NDC 28.4.2011 originalno

078484

Risperidon Alkaloid 2 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N05AX08 Risperidon Alkaloid d.o.o., Rp 7,40 NDC 30.6.2011 generično

078514

Risperidon Alkaloid 3 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N05AX08 Risperidon Alkaloid d.o.o., Rp 9,39 NDC 30.6.2011 generično

086509

Risperidon Teva 2 mg orodisperzibilne tablete, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Teva Pharma B.V., Rp 13,83 NDC 8.6.2011 generično

086517

Risperidon Teva 3 mg orodisperzibilne tablete, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Teva Pharma B.V., Rp 18,57 NDC 8.6.2011 generično

086550

Risperidon Teva 4 mg orodisperzibilne tablete, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Teva Pharma B.V., Rp 23,34 NDC 8.6.2011 generično

086649

Risperidon Teva 6 mg orodisperzibilne tablete, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Teva Pharma B.V., Rp 34,87 NDC 8.6.2011 generično

026921

Rispolux 0,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,21 NDC 16.6.2011 generično

064890

Rispolux 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Sandoz GmbH, Rp 4,49 NDC 16.6.2011 generično

016250

Rispolux 1 mg/ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko z za otroke varno zaporko s 100 ml

raztopine in merilno kapalko N05AX08 Risperidon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 27,15 NDC 16.6.2011 generično

064939

Rispolux 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Sandoz GmbH, Rp 8,24 NDC 16.6.2011 generično

064998

Rispolux 3 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Sandoz GmbH, Rp 9,39 NDC 16.6.2011 generično

066842

Rispolux 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Sandoz GmbH, Rp 14,99 NDC 16.6.2011 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 196 / 265

Page 197: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

111708

Rispolux Neo 0,5 mg orodisperzibilni filmi, škatla z 28

vrečicami z 28 filmi N05AX08 Risperidon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,03 NDC 3.6.2011 generično

111716

Rispolux Neo 1 mg orodisperzibilni filmi, škatla z 28

vrečicami z 28 filmi N05AX08 Risperidon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 12,93 NDC 3.6.2011 generično

111724

Rispolux Neo 2 mg orodisperzibilni filmi, škatla z 28

vrečicami z 28 filmi N05AX08 Risperidon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 23,22 NDC 3.6.2011 generično

047856

Rispons 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Actavis Group hf. Rp 6,64 NDC 4.10.2011 generično

047864

Rispons 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Actavis Group hf. Rp 12,18 NDC 4.10.2011 generično

047872

Rispons 3 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Actavis Group hf. Rp 14,01 NDC 4.10.2011 generično

047880

Rispons 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Actavis Group hf. Rp 22,40 NDC 4.10.2011 generično

051020

Risset 1 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,49 NDC 8.6.2011 generično

051039

Risset 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,22 NDC 8.6.2011 generično

051055

Risset 3 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,23 NDC 8.6.2011 generično

051071

Risset 4 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AX08 Risperidon Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 14,93 NDC 8.6.2011 generično

031925 RITALIN 10 MG, tablete, 30x10mg N06BA04 Metilfenidat Kemofarmacija d.d. 4,83 NDC 9.12.2011 originalno

072559

Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kapsule, 28 kapsul v

pretisnem omotu N06DA03 rivastigmin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 24,46 NDC 24.1.2011 generično

072567

Rivastigmine Teva 3 mg trde kapsule, 28 kapsul v

pretisnem omotu N06DA03 rivastigmin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 24,46 NDC 24.1.2011 generično

072630

Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kapsule, 28 kapsul v

pretisnem omotu N06DA03 rivastigmin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 24,46 NDC 24.1.2011 generično

072664

Rivastigmine Teva 6 mg trde kapsule, 28 kapsul v

pretisnem omotu N06DA03 rivastigmin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 24,46 NDC 24.1.2011 generično

061654

Rivotril 0,5 mg tablete , škatla s stekleničko s 50

tabletami N03AE01 Klonazepam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 4,98 NDC 24.1.2011 originalno

061662

Rivotril 2 mg tablete , škatla s stekleničko s 30

tabletami N03AE01 Klonazepam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 6,35 IVDC 5.9.2011 5.10.2012 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 197 / 265

Page 198: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

074993

Roaccutane 10 mg mehke kapsule, škatla s 30

kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) D10BA01 Izotretinoin

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp/Spec 12,82 NDC 25.11.2011 originalno

075027

Roaccutane 20 mg mehke kapsule, škatla s 30

kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) D10BA01 Izotretinoin

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp/Spec 21,88 NDC 25.11.2011 originalno

054470

RoActemra 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, ena 10 ml viala L04AC07 tocilizumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija ZZ 351,45 NDC 2.12.2010 originalno

054488

RoActemra 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, ena 20 ml viala L04AC07 tocilizumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija ZZ 695,57 NDC 2.12.2010 originalno

054429

RoActemra 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, ena 4 ml viala L04AC07 tocilizumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija ZZ 142,05 NDC 2.12.2010 originalno

074934

Rocaltrol 0,25 mikrograma mehke kapsule, škatla s

100 kapsulami (5 x 20 kapsul v pretisnem omotu) A11CC04 Kalcitriol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 23,01 NDC 2.12.2010 originalno

031976

Rocaltrol 0,5 mikrograma mehke kapsule, škatla s

100 kapsulami (5 x 20 kapsul v pretisnem omotu) A11CC04 Kalcitriol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 53,55 NDC 2.12.2010 originalno

020052

Roferon-A 18 mio i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v

vloţku, škatla z 1 vloţkom z 0,6 ml raztopine (za

večkratno odmerjanje) za injekcijsko pero Roferon-

Pen L03AB04

Interferon alfa-

2a

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 140,79 NDC 2.12.2010 originalno

007838

Roferon-A 3 mio i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine in injkecijsko iglo L03AB04

Interferon alfa-

2a

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 20,15 NDC 2.12.2010 originalno

008400

Roferon-A 4,5 mio i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine in injekcijsko iglo L03AB04

Interferon alfa-

2a

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 30,12 NDC 2.12.2010 originalno

003166

Roferon-A 6 mio i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine in injekcijsko iglo L03AB04

Interferon alfa-

2a

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 39,97 NDC 2.12.2010 originalno

007935

Roferon-A 9 mio i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml raztopine in injekcijsko iglo L03AB04

Interferon alfa-

2a

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 59,64 NDC 2.12.2010 originalno

039772

Ropinirol Mylan 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z vsebnikom z za otroke varno zaporko s 84 tabletami N04BC04 Ropinirol Generics UK Ltd., Rp 25,41 NDC 22.6.2010 generično

049964

Ropinirol Mylan 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z vsebnikom z za otroke varno zaporko z 21 tabletami N04BC04 Ropinirol Generics UK Ltd., Rp 6,51 NDC 22.6.2010 generično

039780

Ropinirol Mylan 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z vsebnikom z za otroke varno zaporko s 84 tabletami N04BC04 Ropinirol Generics UK Ltd., Rp 40,27 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 198 / 265

Page 199: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

049972

Ropinirol Mylan 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z vsebnikom z za otroke varno zaporko z 21 tabletami N04BC04 Ropinirol Generics UK Ltd., Rp 10,25 NDC 22.6.2010 generično

039810

Ropinirol Mylan 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z vsebnikom z za otroke varno zaporko s 84 tabletami N04BC04 Ropinirol Generics UK Ltd., Rp 81,86 NDC 22.6.2010 generično

049980

Ropinirol Mylan 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z vsebnikom z za otroke varno zaporko z 21 tabletami N04BC04 Ropinirol Generics UK Ltd., Rp 20,81 NDC 22.6.2010 generično

113433

Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za

injiciranje, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine (1 x

5 ampul v pretisnem omotu) N01BB09 Ropivakain

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 15,42 NDC 7.3.2011 generično

113450

Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za

injiciranje, škatla s 5 ampulami z 20 ml raztopine (1 x

5 ampul v pretisnem omotu) N01BB09 Ropivakain

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 26,29 NDC 7.3.2011 generično

113468

Ropivakainijev klorid Kabi 2 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s 5 poliolefinskimi vrečami s 100

ml raztopine N01BB09 Ropivakain

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 39,25 NDC 7.3.2011 generično

113476

Ropivakainijev klorid Kabi 2 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s 5 poliolefinskimi vrečami z 200

ml raztopine N01BB09 Ropivakain

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 68,37 NDC 7.3.2011 generično

113484

Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za

injiciranje, škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine (1 x

5 ampul v pretisnem omotu) N01BB09 Ropivakain

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 12,83 NDC 7.3.2011 generično

113506

Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za

injiciranje, škatla s 5 ampulami z 20 ml raztopine (1 x

5 ampul v pretisnem omotu) N01BB09 Ropivakain

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH ZZ 22,40 NDC 7.3.2011 generično

109681

Rosuvastatin Teva 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin Teva Pharma B.V., Rp 13,90 NDC 8.6.2011 generično

109690

Rosuvastatin Teva 20 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin Teva Pharma B.V., Rp 20,53 NDC 8.6.2011 generično

109711

Rosuvastatin Teva 40 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin Teva Pharma B.V., Rp 30,49 NDC 8.6.2011 generično

043028

ROUVAX,prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje,škatla z 1 vialo s praskom in z 1 napolnjeno

i J07BD01

Cepivo proti

ošpicam z

oslabljenimi

virusi

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 34,41 17.5.2008 originalno

005800 Rozamet 10 mg/g krema, škatla s tubo s 25 g kreme D06BX01 Metronidazol Salus Ljubljana, d.d., Rp 5,32 IVDC 9.5.2011 9.5.2012 generično

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 199 / 265

Page 200: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

118982

Ruconest 2100 e. prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo B05 konestat alfa

Pharming Group N.V.,

Nizozemska H/Rp 1.006,59 NDC 12.10.2011 originalno

043044

RUDIVAX, prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje,skatla z 1 vialo s praskom in z 1 napolnjeno

in J07BJ01

Cepivo proti

rdečkam z

oslabljenimi

virusi

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 34,26 17.5.2008 originalno

056065

Rytmonorm 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) C01BC03 Propafenon

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 5,34 NDC 2.12.2011 originalno

076007

Rytmonorm 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) C01BC03 Propafenon

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 10,53 NDC 2.12.2011 originalno

072699

SABRIL 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AG04 Vigabatrin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp/Spec 63,35 NDC 17.3.2011 originalno

123811

Saflutan 15 mikrogramov/ml kapljice za oko,

raztopina, enoodmerni vsebnik, škatla s 30

enoodmernimi vsebniki z 0,3 ml raztopine (3 x 10

enoodmernih vsebnikov v vrečki) S01EE05 Tafluprost

Merck Sharp &

Dohme, inovativna

zdravila d.o.o., Rp 19,09 NDC 14.6.2011 originalno

045527

SALAGEN 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 84

tabletami (6 x 14 tablet v pretisnem omotu) N07AX01 Pilokarpin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 65,01 NDC 2.12.2011 originalno

011037 SALIPAX 20 mg trde kapsule, 30 x N06AB03 Fluoksetin Mepha Lda., Rp 6,76 NDC 24.1.2011 generično

045551

Salofalk 1000 mg gastrorezistentna zrnca s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 100 vrečicami A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 71,82 NDC 25.11.2011 originalno

045578

Salofalk 1000 mg gastrorezistentna zrnca s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 150 vrečicami A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 106,02 NDC 25.11.2011 originalno

045543

Salofalk 1000 mg gastrorezistentna zrnca s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 50 vrečicami A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 37,04 NDC 25.11.2011 originalno

009385

Salofalk 250 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 22,94 NDC 25.11.2011 originalno

009377

Salofalk 250 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 11,57 NDC 25.11.2011 originalno

009415

Salofalk 250 mg svečke , škatla z 10 svečkami (2 x 5

svečk v dvojnem traku) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 8,42 NDC 25.11.2011 originalno

070734

Salofalk 250 mg svečke, škatla s 30 svečkami (6 x 5

svečk v dvojnem traku) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 23,46 NDC 25.11.2011 originalno

049778

Salofalk 4 g rektalna suspenzija , škatla s 7 vsebniki s

60 ml suspenzije (7 x 1 vsebnik v pretisnem omotu) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 43,72 NDC 25.11.2011 originalno

045594

Salofalk 500 mg gastrorezistentna zrnca s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 100 vrečicami A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 40,76 NDC 25.11.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 200 / 265

Page 201: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

045608

Salofalk 500 mg gastrorezistentna zrnca s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 300 vrečicami A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 116,77 NDC 25.11.2011 originalno

045586

Salofalk 500 mg gastrorezistentna zrnca s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 50 vrečicami A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 20,82 NDC 25.11.2011 originalno

009407

Salofalk 500 mg gastrorezistentne tablete , škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 31,50 NDC 25.11.2011 originalno

009393

Salofalk 500 mg gastrorezistentne tablete , škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 17,57 NDC 25.11.2011 originalno

009466

Salofalk 500 mg svečke , škatla s 30 svečkami (6 x 5

svečk v dvojnem traku) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 23,98 NDC 25.11.2011 originalno

009431

Salofalk 500 mg svečke , škatla z 10 svečkami (2 x 5

svečk v dvojnem traku) A07EC02 Mesalazin

Dr. Falk Pharma

GmbH, Rp 9,75 NDC 25.11.2011 originalno

003778

Sandimmun 50 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje , škatla z 10 ampulami s 5 ml koncentrata L04AD01 Ciklosporin

Novartis Pharma

GmbH, H 143,61 NDC 2.12.2011 originalno

073652

Sandimmun Neoral 100 mg mehke kapsule , škatla s

50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 188,43 NDC 2.12.2011 originalno

073636

Sandimmun Neoral 100 mg/ml peroralna raztopina ,

škatla s steklenico s 50 ml raztopine in dvema

brizgama za odmerjanje L04AD01 Ciklosporin

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 184,72 NDC 2.12.2011 originalno

073687

Sandimmun Neoral 25 mg mehke kapsule , škatla s

50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 47,67 NDC 2.12.2011 originalno

073660

Sandimmun Neoral 50 mg mehke kapsule , škatla s

50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 94,67 NDC 2.12.2011 originalno

053066

Sandostatin 0,05 mg/ml raztopina za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml

raztopine H01CB02 Oktreotid

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 29,57 NDC 2.12.2011 originalno

053058

Sandostatin 0,1 mg/ml raztopina za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml

raztopine H01CB02 Oktreotid

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 55,67 NDC 2.12.2011 originalno

094080

Sandostatin 0,5 mg/ml raztopina za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml

raztopine H01CB02 Oktreotid

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 260,69 NDC 2.12.2011 originalno

010979

SANDOSTATIN LAR 10 mg prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in

1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 2,5 ml vehikla in 2

injekcijskima iglama H01CB02 Oktreotid

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 896,57 NDC 2.12.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60-22/2011 201 / 265

Page 202: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v ... Adalat OROS 60 mg tablete

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-22/2011

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 28.12.2011

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv zavezanca

Režim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

začetka

veljavnosti

Datum konca

veljavnosti

Vrsta

zdravila

011010

SANDOSTATIN LAR 20 mg prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in

1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 2,5 ml vehikla in 2

injekcijskima iglama H01CB02 Oktreotid

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 1.128,14 NDC 2.12.2011 originalno

011029

SANDOSTATIN LAR 30 mg prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in

1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 2,5 ml vehikla in 2

injekcijskima iglama H01CB02 Oktreotid

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 1.389,32 NDC 2.12.2011 originalno

079618

Sanval 10 mg filmsko oboţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05CF02 Zolpidem

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,49 NDC 16.6.2011 generično

079588

Sanval 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05CF02 Zolpidem

LEK farmacevtska

druţba d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,13 NDC 16.6.2011 generično

043761

Savene 20 mg/ml prašek za koncentrat in vehikel za

raztopino za infundiranje, Škatla z 10 vialami praška

Savene in 3 infuzijskimi vrečami vehikla Savene V03AF02 Deksrazoksan

SpePharm Holding

BV, Nizozemska H 9.708,03 NDC 16.5.2011 originalno

089486

Scandicaine 30 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla

s 50 vloţki z 1,8 ml raztopine N01BB03 Mepivakain Sanolabor, d.d., ZZ 19,09 NDC 25.11.2011 originalno

089451

Scandonest 20 mg/0,01 mg v 1 ml raztopina za

injiciranje, škatla s 50 vloţki z 1,8 ml raztopine N01BB53

Mepivakain,

kombinacije Sanolabor, d.d., ZZ 29,60 NDC 25.11.2011 originalno

097918

Sclefic 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N07XX02 Riluzol

Actavis Group PTC

ehf., Rp/Spec 118,94 NDC 18.4.2011 generično

023680

SEBIVO 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami J05AF11 Telbivudin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H/Rp 365,96 NDC 2.12.2011 originalno

010898

SERETIDE 25 µg/ 125 µg/ vpih inhalacijska

suspenzija pod tlakom, škatla s kovinskim vsebnikom

(z odmernim ventilom in ustnikom) z inhalacijsko

suspenzijo pod tlakom (120 odmerkov) R03AK06

Salmeterol in

druge

učinkovine za

obstruktivne

pljučne bolezni GSK d.o.o., Rp 39,86 NDC 8.4.2011 originalno

010901

SERETIDE 25 µg/ 250 µg/ vpih inhalacijska

suspenzija pod tlakom, škatla s kovinskim vsebnikom

(z odmernim ventilom in ustnikom) z inhalacijsko

suspenzijo pod tlakom (120 odmerkov) R03AK06

Salmeterol in

druge

učinkovine za

obstruktivne

pljučne bolezni GSK d