267
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke štev.: 60-0001/2010-12 SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010 Ident Ime zdravila in pakiranje ATC splošno ime zdravila Naziv predlagatelja Reţim izdaje Cena na debelo € Tip vloge Datum veljavnosti Datum veljavnosti do Vrsta zdravila 029408 5 - NOK 50 mg obloţene tablete, škatla s plastenko s 50 tabletami J01XX07 Nitroksolin LEK farmacevtska druţba d.d., Verovškova 57 Rp 2.4.2007 * 082023 5-fluorouracil "Ebewe" 50 mg/ml, škatla z 1 vialo po 20 ml koncentrata L01BC02 Fluorouracil Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 4,51 NDC 31.5.2010 generično 000361 Abaktal 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA03 Pefloksacin LEK farmacevtska druţba, d.d., Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično 000256 Abaktal 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA03 Pefloksacin LEK farmacevtska druţba, d.d., Verovškova 57 Rp 31,98 6.6.2007 generično 002100 Abaktal 80 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml koncentrata za raztopino za infundiranje J01MA03 Pefloksacin LEK farmacevtska druţba, d.d., Verovškova 57 H 2.4.2007 generično 000264 Abaktal 80 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z 10 ampulami s 5 ml koncentrata za raztopino za infundiranje J01MA03 Pefloksacin LEK farmacevtska druţba, d.d., Verovškova 57 H 14,09 NDC 4.11.2009 generično 062103 ABILIFY 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol Otsuka Pharmaceutical Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 31.5.2010 originalno 098850 ABILIFY 15 mg tablete, pretisni omoti za enkratni odmerek v škatlah po 56 x 1 tableto N05AX12 Aripiprazol Otsuka Pharmaceutical Europe, V.Britanija Rp 191,73 NDC 15.4.2010 originalno 062146 ABILIFY 15 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol Otsuka Pharmaceutical Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 31.5.2010 originalno 017507 ABILIFY 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol Otsuka Pharmaceutical Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 31.5.2010 originalno 016527 ABILIFY 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo N05AX12 Aripiprazol Otsuka Pharmaceutical Europe, V.Britanija ZZ 7,00 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno 060372 Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 193,26 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno ** na podlagi določb petega odstavka 98. člena Zakona o zdravilih in določb drugega in četrtega odstavka 6. člena ter rokov iz prvega odstavka 23. člena aktualnega pravilnika o cenah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je datum prenehanja veljavnosti izredne višje dovoljene cene datum izdaje nove odločbe, izdane na podlagi vloge, ki mora biti, v skladu z določbo prvega odstavka 23. člena pravilnika, predloţena na Agencijo oz. poslana priporočeno po pošti do vključno 1.10. 2010. V kolikor vloga do tega roka ne bo vloţena, bo cena po tem datumu prenehala veljati. OPOMBA: Oznaka "originalno" oz. "generično" v rubriki "Vrsta zdravila" se nanaša na določbe 3. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS štev. 97/08, 99/08 in 08/09); izhaja iz vrste postopka, po katerem je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet in se ne navezuje na pravni status tega zdravila v smislu določb 18. točke 6. člena in 25. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS štev. 31/06 in 45/08). * podatek bo objavljen naknadno 1 / 267

Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

029408

5 - NOK 50 mg obloţene tablete, škatla s plastenko s 50

tabletami J01XX07 Nitroksolin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 *

082023

5-fluorouracil "Ebewe" 50 mg/ml, škatla z 1 vialo po 20 ml

koncentrata L01BC02 Fluorouracil

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 4,51 NDC 31.5.2010 generično

000361

Abaktal 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA03 Pefloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

000256

Abaktal 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA03 Pefloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 31,98 6.6.2007 generično

002100

Abaktal 80 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla s 5 ampulami s 5 ml koncentrata za raztopino za

infundiranje J01MA03 Pefloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 2.4.2007 generično

000264

Abaktal 80 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 10 ampulami s 5 ml koncentrata za raztopino za

infundiranje J01MA03 Pefloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 14,09 NDC 4.11.2009 generično

062103 ABILIFY 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol

Otsuka Pharmaceutical

Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 31.5.2010 originalno

098850

ABILIFY 15 mg tablete, pretisni omoti za enkratni odmerek v

škatlah po 56 x 1 tableto N05AX12 Aripiprazol

Otsuka Pharmaceutical

Europe, V.Britanija Rp 191,73 NDC 15.4.2010 originalno

062146 ABILIFY 15 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol

Otsuka Pharmaceutical

Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 31.5.2010 originalno

017507 ABILIFY 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami N05AX12 Aripiprazol

Otsuka Pharmaceutical

Europe, V.Britanija Rp 96,36 NDC 31.5.2010 originalno

016527 ABILIFY 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo N05AX12 Aripiprazol

Otsuka Pharmaceutical

Europe, V.Britanija ZZ 7,00 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

060372

Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 193,26 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

** na podlagi določb petega odstavka 98. člena Zakona o zdravilih in določb drugega in četrtega odstavka 6. člena ter rokov iz prvega odstavka 23. člena aktualnega pravilnika o cenah (v nadaljnjem besedilu:

pravilnik) je datum prenehanja veljavnosti izredne višje dovoljene cene datum izdaje nove odločbe, izdane na podlagi vloge, ki mora biti, v skladu z določbo prvega odstavka 23. člena pravilnika, predloţena na

Agencijo oz. poslana priporočeno po pošti do vključno 1.10. 2010. V kolikor vloga do tega roka ne bo vloţena, bo cena po tem datumu prenehala veljati.

OPOMBA: Oznaka "originalno" oz. "generično" v rubriki "Vrsta zdravila" se nanaša na določbe 3. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS štev. 97/08, 99/08 in

08/09); izhaja iz vrste postopka, po katerem je zdravilo pridobilo dovoljenje za promet in se ne navezuje na pravni status tega zdravila v smislu določb 18. točke 6. člena in 25. člena Zakona o zdravilih (Uradni

list RS štev. 31/06 in 45/08).

* podatek bo objavljen naknadno 1 / 267

Page 2: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

060364

Abstral 100 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 65,00 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060410

Abstral 200 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 193,26 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060437

Abstral 200 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 65,00 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060461

Abstral 300 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 193,26 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060470

Abstral 300 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 65,00 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060550

Abstral 400 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 193,26 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060500

Abstral 400 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 65,00 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060658

Abstral 600 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 193,26 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060640

Abstral 600 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 65,00 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060690

Abstral 800 mikrogramov podjezične tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 193,26 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

060682

Abstral 800 mikrogramov podjezične tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AB03 Fentanil ProStrakan Ltd Rp 65,00 IVDC 8.7.2010 6.5.2011 originalno

003255

ACCOLATE 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) R03DC01 Zafirlukast

AstraZeneca UK

Limited, Rp 23,70 NDC 22.6.2010 originalno

028622

Acipan 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 6,30 NDC 22.6.2010 generično

028649

Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14 tabletami

(2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 5,46 NDC 22.6.2010 generično

028630

Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 9,90 NDC 22.6.2010 generično

025682

Acipan 40 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1

vialo s praškom A02BC02 Pantoprazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 4,49 NDC 22.6.2010 generično

015504

ACLASTA 5 mg raztopina za infudiranje (zoledronska

kislina), steklenica 100ml M05BA08 zoledronska kislina

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija ZZ 357,05 NDC 31.5.2010 originalno

006688

Actilyse 50 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z vehiklom in

kanilo za prenos B01AD02 Alteplaza

Boehringer Ingelheim

International GmbH, H 552,52 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 2 / 267

Page 3: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

001791

Activelle 1 mg/0,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom v obliki koluta z 28 tabletami

(koledarsko pakiranje) G03FA01

Noretisteron in

estrogen Novo Nordisk A/S, Rp 5,67 NDC 31.5.2010 originalno

030082

Actonel 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 6 tabletami

(3 x 2 tableti v pretisnem omotu) M05BA07 Risedronska kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 70,60 NDC 22.6.2010 originalno

026549

Actonel Combi 35 mg + 1000 mg/880 i.e. filmsko obloţene

tablete + šumeča zrnca, škatla s 4 x (1 filmsko obloţena

tableta + 6 vrečk s šumečimi zrnci) M05BB04

Risedronska

kislina, kalcij in

holekalciferol,

zaporedni Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 25,10 NDC 22.6.2010 originalno

067350

Actonel enkrat tedensko 35 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu) M05BA07 Risedronska kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 25,10 16.7.2008 originalno

021300

Actonel enkrat tedensko 35 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v pretisnem omotu) M05BA07 Risedronska kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 70,67 NDC 22.6.2010 originalno

030619

Actrapid 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v viali, škatla z 1

vialo po 10 ml raztopine A10AB01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 14,89 NDC 31.5.2010 originalno

080705

Actrapid NovoLet 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 napolnjenimi

injekcijskimi peresniki NovoLet po 3 ml raztopine A10AB01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 36,47 NDC 31.5.2010 originalno

066117

Actrapid Penfill 100 i.e./mlraztopina za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po 3 ml

raztopine A10AB01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 28,04 NDC 31.5.2010 originalno

106100

Acuver 8 mg/odmerek peroralna raztopina, škatla s

steklenico s 120 ml raztopine z za otroke varno zaporko in

odmerno črpalko N07CA01 Betahistin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 9,90 NDC 12.8.2010 generično

106089

Acuver 8 mg/odmerek peroralna raztopina, škatla s

steklenico s 60 ml raztopine z za otroke varno zaporko in

odmerno črpalko N07CA01 Betahistin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 5,01 NDC 12.8.2010 generično

069213

AD3 peroralne kapljice, emulzija, škatla s stekleničko (z

zaporko s kapalko) s 15 ml emulzije A11CB

Vitamina A in D v

kombinacijah

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,73 NDC 22.6.2010 generično

004693

Adalat OROS 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin Bayer d.o.o., Rp 5,34 NDC 21.7.2010 originalno

001392

Adalat OROS 30 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin Bayer d.o.o., Rp 7,95 NDC 21.7.2010 originalno

001538

Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin Bayer d.o.o., Rp 15,70 NDC 21.7.2010 originalno

001457

Adavin 10 mg obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C04AE02 Nicergolin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,33 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 3 / 267

Page 4: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

009679

Addamel N koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z

20 plastičnimi ampulami z 10 ml koncentrata B05XA31

Kombinacije

elektrolitov z

drugimi zdravili

Medias International

d.o.o., H 46,44 NDC 22.6.2010 originalno

093742

ADRIBLASTINA 10 mg raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo s 5 ml raztopine L01DB01 Doksorubicin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 19,12 NDC 8.7.2009 originalno

093750

ADRIBLASTINA 50 mg raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo s 25 ml raztopine L01DB01 Doksorubicin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 66,63 NDC 8.7.2009 originalno

013021 Advantan 1 mg/1 g krema, škatla s tubo s 25 g kreme D07AC14

Metilprednizolonac

eponat Intendis GmbH Berlin, Rp 4,00 NDC 21.7.2010 originalno

012211 Advantan 1 mg/1 g krema, škatla s tubo s 50 g kreme D07AC14

Metilprednizolonac

eponat Intendis GmbH Berlin, Rp 7,57 NDC 21.7.2010 originalno

013501 Advantan 1 mg/1 g mazilo, škatla s tubo s 25 g mazila D07AC14

Metilprednizolonac

eponat Intendis GmbH Berlin, Rp 4,00 NDC 21.7.2010 originalno

013404 Advantan 1 mg/1 g mazilo, škatla s tubo s 50 g mazila D07AC14

Metilprednizolonac

eponat Intendis GmbH Berlin, Rp 7,57 NDC 21.7.2010 originalno

076120

Advantan 1 mg/g dermalna emulzija, škatla s tubo s 50 g

dermalne emulzije D07AC14

Metilprednizolonac

eponat Intendis GmbH Berlin, Rp 7,57 NDC 21.7.2010 originalno

015334

ADVATE 1000 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, pripomoček

za dokončno pripravo (BAXJECT), mini infuzijski set. 10ml

sterilno brizgo za enkratno uporabo, dve alkoholni gobici, 2

levkoplasta B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 794,33 NDC 31.5.2010 originalno

015342

ADVATE 1500 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, pripomoček

za dokončno pripravo (BAXJECT), mini infuzijski set. 10ml

sterilno brizgo za enkratno uporabo, dve alkoholni gobici, 2

levkoplasta B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 1.185,06 NDC 31.5.2010 originalno

057843

ADVATE 2000 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom in

pripomoček za rekonstitucijo raztopine (BAXJECT II) B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 1.550,07 NDC 31.5.2010 originalno

015296

ADVATE 250 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, pripomoček

za dokončno pripravo (BAXJECT), mini infuzijski set. 10ml

sterilno brizgo za enkratno uporabo, dve alkoholni gobici, 2

levkoplasta B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 204,89 NDC 31.5.2010 originalno

057991

ADVATE 3000 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom in

pripomoček za rekonstitucijo raztopine (BAXJECT II) B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 2.310,08 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 4 / 267

Page 5: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

015326

ADVATE 500 i.e., prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, pripomoček

za dokončno pripravo (BAXJECT), mini infuzijski set. 10ml

sterilno brizgo za enkratno uporabo, dve alkoholni gobici, 2

levkoplasta B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII Baxter AG, Avstrija ZZ 406,75 NDC 31.5.2010 originalno

017337

AERIUS 0,5 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko

po 150 ml z merilno ţličko R06AX27 Dezloratadin

Schering Plough

Europe, Belgija Rp 5,73 IVDC 28.12.2009 8.11.2010 originalno

013811

AERIUS 0,5 mg/ml sirup, škatla s stekleničko po 150 ml z

merilno ţličko R06AX27 Dezloratadin

Schering Plough

Europe, Belgija Rp 6,81 2.4.2007 originalno

022578

AERIUS 2,5 mg orodisperzibilna tableta, škatla s 30

tabletami R06AX27 Dezloratadin

Schering Plough

Europe, Belgija Rp 7,56 NDC 22.6.2010 originalno

019100

AERIUS 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AX27 Dezloratadin

Schering Plough

Europe, Belgija Rp 8,33 IVDC 28.12.2009 8.11.2010 originalno

022691 AERIUS 5 mg orodisperzibilna tableta, škatla s 30 tabletami R06AX27 Dezloratadin

Schering Plough

Europe, Belgija Rp 8,88 IVDC 28.12.2009 8.11.2010 originalno

079405

Afinitor 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami v pretirnem

omotu L01XE10 everolimus

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 3.835,87 NDC 20.10.2009 originalno

079391 Afinitor 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami v pretirnem omotu L01XE10 everolimus

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 2.694,13 NDC 20.10.2009 originalno

036110 AFLODERM krema, škatla s tubo po 20 g kreme D07AB10 Alklometazon Belupo, d.o.o., Rp 3,09 NDC 21.7.2010 generično

036064 AFLODERM mazilo, škatla s tubo po 20 g mazila D07AB10 Alklometazon Belupo, d.o.o., Rp 3,09 NDC 21.7.2010 generično

010693

AGENERASE 150 mg mehke kapsule, plastenka z 240

kapsulami J05AE05 Amprenavir

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H/Rp 238,10 2.4.2007 originalno

093475

AGGRASTAT, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata (0,25

mg/ml) B01AC17 Tirofiban

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., H 203,87 10.5.2007 originalno

001660

AGLURAB 1000 mg filmsko obloţene tablete, polietilenski

vsebnik s 60 tabletami A10BA02 Metformin Medis, d.o.o., Rp 3,26 NDC 4.1.2010 generično

013609

AGLURAB 500 mg filmsko obloţene tablete, polietilenski

vsebnik s 100 tabletami A10BA02 Metformin Medis, d.o.o., Rp 4,22 IVDC 19.7.2010 16.11.2010 generično

055581

Aglurab 850 mg filmsko obloţene tablete, polietilenski

vsebnik s 100 tabletami A10BA02 Metformin Medis, d.o.o., Rp 5,94 NDC 22.6.2010 generično

077666

Akineton 2 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N04AA02 Biperiden Desma GmbH Rp 2,88 NDC 22.6.2010 originalno

091235

Akineton 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 1 ml raztopine N04AA02 Biperiden Desma GmbH ZZ 2,61 NDC 22.6.2010 originalno

091278

Albunorm 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin

Octapharma (IP) Ltd.,

The Zenith Building,

Spring ZZ 86,22 NDC 22.6.2010 originalno

091260

Albunorm 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin

Octapharma (IP) Ltd.,

The Zenith Building,

Spring ZZ 43,42 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 5 / 267

Page 6: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

091324

Albunorm 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin

Octapharma (IP) Ltd.,

The Zenith Building,

Spring ZZ 21,89 NDC 22.6.2010 originalno

091308

Albunorm 50 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico z 250 ml raztopine B05AA01 Albumin

Octapharma (IP) Ltd.,

The Zenith Building,

Spring ZZ 54,11 NDC 22.6.2010 originalno

003409

ALCAINE 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine S01HA04 Proksimetakain

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., ZZ 7,71 NDC 31.5.2010 originalno

021563

Aldactone 100 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x

10 kapsul v pretisnem omotu) C03DA01 Spironolakton

Riemser Arzneimittel

AG, Rp 9,23 IVDC 21.12.2009 11.10.2010 originalno

021598

Aldactone 25 mg obloţene tablete , škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) C03DA01 Spironolakton

Riemser Arzneimittel

AG, Rp 2,35 IVDC 21.12.2009 11.10.2010 originalno

021601

Aldactone 50 mg obloţene tablete , škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) C03DA01 Spironolakton

Riemser Arzneimittel

AG, Rp 4,50 IVDC 21.12.2009 11.10.2010 originalno

015733 Aldara 5% krema, škatla z 12 vrečkami po 250 mg kreme D06BB10 Imikimod Meda AB, Švedska Rp/Spec 60,44 NDC 22.6.2010 originalno

002879

ALDIZEM 60 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C08DB01 Diltiazem Alkaloid d.o.o., Rp 3,70 IVDC 23.8.2010 1.10.2010** generično

002925

ALDIZEM 90 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C08DB01 Diltiazem Alkaloid d.o.o., Rp 6,12 IVDC 23.8.2010 1.10.2010** generično

063282

Aldurazyme, 100 e/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo A16AB05 Laronidaza

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska ZZ 765,77 NDC 31.5.2010 originalno

002020

ALENAX 70 mg tablete, škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v

pretisnem omotu) M05BA04 Alendronska kislina Generics UK Ltd., Rp 11,90 NDC 22.6.2010 generično

025879

ALENAX 70 mg tablete, škatla z 12 tabletami (3 x 4 tablet v

pretisnem omotu) M05BA04 Alendronska kislina Generics UK Ltd., Rp 33,50 NDC 22.6.2010 generično

025887

ALENAX 70 mg tablete, škatla z 8 tabletami (2 x 4 tablet v

pretisnem omotu) M05BA04 Alendronska kislina Generics UK Ltd., Rp 23,61 NDC 22.6.2010 generično

014222

Alendor 70 mg tablete, škatla s 4 tabletami (1 x 4 tablet v

pretisnem omotu) M05BA04 Alendronska kislina Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 13,22 NDC 12.8.2010 generično

068381

Alendronat Arrow 70 mg tablete, škatla s 4 tabletami (1 x 4

tablet v pretisnem omotu) M05BA04 Alendronska kislina Arrow Generics Limited, Rp 13,63 NDC 31.5.2010 generično

068403

Alendronat Arrow 70 mg tablete, škatla z 12 tabletami (3 x 4

tablet v pretisnem omotu) M05BA04 Alendronska kislina Arrow Generics Limited, Rp 44,89 NDC 31.5.2010 generično

029700

ALIMTA 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala L01BA04 Pemetreksed

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska H 386,47 NDC 31.5.2010 originalno

064564

ALIMTA 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, 1 viala L01BA04 Pemetreksed

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska H 1.713,77 NDC 31.5.2010 originalno

015091

Alkeran 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s stekleničko s

25 tabletami L01AA03 Melfalan GSK d.o.o., H/Rp 3,69 NDC 31.5.2010 originalno

002607

ALLERGODIL 0,14 mg pršilo za nos, raztopina, škatla z 1

steklenim vsebnikom (z odmernim ventilom) z 10 ml

raztopine R01AC03 Azelastin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,92 1.4.2008 *

* podatek bo objavljen naknadno 6 / 267

Page 7: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

098299

ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml raztopine S01GX05 Lodoksamid

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 2,98 NDC 31.5.2010 originalno

015261

ALOPURINOL BELUPO 100 mg tablete, škatla s plastičnim

vsebnikom s 100 tabletami M04AA01 Alopurinol Belupo, d.o.o., Rp 2,27 NDC 21.7.2010 generično

015350 Aloxi 250 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1 viala A04AA05 Palonosetron

Helsinn Birex

Pharmaceuticals Ltd,

Irska H 75,53 NDC 22.6.2010 originalno

080721

ALPHA D3 0,25 mikrograma mehke kapsule, škatla s

plastenko s 50 kapsulami A11CC03 Alfakalcidol Teva Pharma B.V., Rp 9,09 NDC 22.6.2010 generično

030031

ALPHA D3 0,5 mikrograma mehke kapsule, škatla s

plastenko s 30 kapsulami A11CC03 Alfakalcidol Teva Pharma B.V., Rp 15,25 NDC 22.6.2010 generično

035050

ALPHA D3 1 mikrogram mehke kapsule, škatla s plastenko s

30 kapsulami A11CC03 Alfakalcidol Teva Pharma B.V., Rp 14,26 NDC 22.6.2010 generično

087025

ALPHA D3 1 mikrogram mehke kapsule, škatla s plastenko s

50 kapsulami A11CC03 Alfakalcidol Teva Pharma B.V., Rp 22,61 2.4.2007 generično

071099

Alprostin VR 0,5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml koncentrata C01EA01 Alprostadil

Pfizer Luxembourg

SARL, ZZ 206,47 NDC 26.3.2009 originalno

068616 ALUDROX 320 mg, tablete, zloţenka s 50 tabletami A02AB01

Aluminijev

hidroksid Kemofarmacija d.d. 7,00 IVDC 19.2.2010 15.11.2010 originalno

071374

ALUSTAL suspenzija za injiciranje, 1 viala s 5 ml suspenzije

(10 IR/ml ali 10 IC/ml) V01AA20

Razni alergenski

izvlečki Salus Ljubljana, d.d., ZZ 135,72 NDC 31.5.2010 originalno

070726

ALUSTAL suspenzija za injiciranje, 4 viala s 5 ml suspenzije

(1 viala z 0,01 IR/ml ali 0,01 IC/ml in 1 viala 0,1 IR/ml ali 0,1

IC/ml in 1 viala z 1 IR/ml ali 1 IC/ml in 1 viala z 10 IR/ml ali

10 IC/ml) V01AA20

Razni alergenski

izvlečki Salus Ljubljana, d.d., ZZ 148,47 NDC 31.5.2010 originalno

046167

Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 79,54 2.4.2007 generično

046159

Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 18,11 NDC 22.6.2010 generično

046175

Alventa 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 139,20 2.4.2007 generično

046000

Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 20,12 2.4.2007 generično

096903

Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,06 2.4.2007 generično

046019

Alventa 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 35,21 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 7 / 267

Page 8: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

046094

Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 40,24 2.4.2007 generično

046078

Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,71 NDC 22.6.2010 generično

046140

Alventa 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 98 kapsulami (7 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 70,42 2.4.2007 generično

064505

Alvesco 160 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,

škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim ventilom, z

zaporko in ustnikom (120 odmerkov) R03BA08 Ciklesonid Nycomed GmbH, Rp 48,54 NDC 31.5.2010 originalno

034916

Alvesco 160 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,

škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim ventilom, z

zaporko in ustnikom (60 odmerkov) R03BA08 Ciklesonid Nycomed GmbH, Rp 17,56 NDC 31.5.2010 originalno

064483

Alvesco 80 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,

škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim ventilom, z

zaporko in ustnikom (120 odmerkov) R03BA08 Ciklesonid Nycomed GmbH, Rp 42,28 NDC 31.5.2010 originalno

034908

Alvesco 80 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,

škatla z vsebnikom pod tlakom z odmernim ventilom, z

zaporko in ustnikom (60 odmerkov) R03BA08 Ciklesonid Nycomed GmbH, Rp 15,84 NDC 31.5.2010 originalno

070807

Alyostal koţni vbodni test , 1 viala s 3 ml raztopine (100

IR/ml oziroma 100 ali 1.000 IC/ml oziroma pozitivna kontrola

(histaminijev diklorid 10 mg/ml) oziroma negativna kontrola

(natrijev klorid, glicerol, fenol, voda za injekcije)) V01AA20

Razni alergenski

izvlečki Salus Ljubljana, d.d., ZZ 13,80 NDC 31.5.2010 originalno

000027

Amaryl 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 1,42 IVDC 14.9.2010 10.3.2011 originalno

000108

Amaryl 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 2,68 IVDC 14.9.2010 10.3.2011 originalno

000140

Amaryl 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 3,78 NDC 22.6.2010 originalno

092282

Amaryl 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 4,04 NDC 22.6.2010 originalno

092290

Amaryl 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 4,31 NDC 22.6.2010 originalno

007803

AmBisome 50 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla

z 10 vialami (15 ml) s praškom in 10 filtri J02AA01 Amfotericin

Medicopharmacia

Medicinsko in

farmacevtsko H 1.835,49 NDC 31.5.2010 originalno

003913

AMINFLUORID 10 mg/ml dentalna raztopina , škatla s

plastičnim vsebnikom iz polietilena s 50 ml raztopine A01AA03 Olaflur Belupo, d.o.o., Rp 11,53 2.4.2007 originalno

003921 AMINFLUORID dentalni gel, škatla s tubo s 25 g gela A01AA51

Natrijev fluorid,

kombinacije Belupo, d.o.o., Rp 3,33 2.4.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 8 / 267

Page 9: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

096792 AMINO-MEL NEPHRO, steklenica po 250 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 10,23 NDC 22.6.2010 originalno

082961 AMINO-MEL NEPHRO, steklenica po 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 19,34 NDC 22.6.2010 originalno

003972

AMINOPHYLLINUM Lek 100 mg tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) R03DA05 Aminofilin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,67 2.4.2007 generično

017671

AMINOPHYLLINUM Lek 250 mg/10 ml raztopina za

injiciranje, škatla s 50 ampulami po 10 ml R03DA05 Aminofilin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 8,60 NDC 4.11.2009 generično

017841

AMINOPHYLLINUM Lek 350 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) R03DA05 Aminofilin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,75 2.4.2007 generično

075272

Aminoplasmal 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline B.Braun Melsungen AG, H 12,72 NDC 22.6.2010 generično

075280

Aminoplasmal Hepa 100 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline B.Braun Melsungen AG, H 13,00 NDC 22.6.2010 generično

075299

Aminoplasmal z elektroliti 100 mg/ml raztopina za

infundiranje, steklenica s 500 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 12,71 NDC 22.6.2010 generično

083410 AMINOSTERIL N-HEPA 8%, steklenica s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 16,42 NDC 22.6.2010 originalno

014532 AMINOVEN 10 %, Steklenica s 1000 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 43,10 NDC 4.2.2010 originalno

014524

AMINOVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje, steklenica

s 500 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 14,68 NDC 22.6.2010 originalno

080659

AMINOVEN infant 10 % raztopina za infundiranje, steklenica

s 100 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 11,90 NDC 22.6.2010 originalno

080632

AMINOVEN infant 10 % raztopina za infundiranje, steklenica

z 250 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., ZZ 17,49 NDC 22.6.2010 originalno

027049

Amiokordin 150 mg/3 ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami po 3 ml raztopine C01BD01 Amiodaron

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 20,82 NDC 22.6.2010 generično

002704

Amiokordin 200 mg tablete , škatla s 60 tabletami (6 x 10

tablet v pretisnem omotu) C01BD01 Amiodaron

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 23,08 NDC 22.6.2010 generično

102490

Amisulprid Teva 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05AL05 Amisulprid Teva Pharma B.V., Rp 9,49 NDC 22.6.2010 generično

102504

Amisulprid Teva 200 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05AL05 Amisulprid Teva Pharma B.V., Rp 15,57 NDC 22.6.2010 generično

102563

Amisulprid Teva 400 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05AL05 Amisulprid Teva Pharma B.V., Rp 31,56 NDC 22.6.2010 generično

020800

Amlodigamma 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 3,77 NDC 31.5.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 9 / 267

Page 10: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

020940

Amlodigamma 10 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 6,00 NDC 31.5.2010 generično

020630

Amlodigamma 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 3,63 NDC 31.5.2010 generično

020770

Amlodigamma 5 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 5,89 NDC 31.5.2010 generično

070840

Amlodipin Alkaloid 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin Alkaloid d.o.o., Rp 3,77 NDC 22.6.2010 generično

070858

Amlodipin Alkaloid 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin Alkaloid d.o.o., Rp 3,55 NDC 22.6.2010 generično

030210

Amlodipin Arrow 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin Arrow Generics Limited, Rp 3,45 NDC 25.2.2009 generično

030660

Amlodipin Arrow 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin Arrow Generics Limited, Rp 2,78 NDC 25.2.2009 generično

010685

Amlopin 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,77 NDC 22.6.2010 generično

040975

Amlopin 10 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

008680

Amlopin 10 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

040983

Amlopin 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 10,25 NDC 22.6.2010 generično

010677

Amlopin 5 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,55 NDC 22.6.2010 generično

040894

Amlopin 5 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

008664

Amlopin 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

040967

Amlopin 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 10,05 NDC 22.6.2010 generično

015105 Ammonaps 500 mg tablete, plastenka s 500 tabletami A16AX03 Natrijev fenilbutirat

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp 1.671,59 NDC 1.10.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 10 / 267

Page 11: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

015083 Ammonaps 500 mg tablete, plastenka z 250 tabletami A16AX03 Natrijev fenilbutirat

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp 846,10 NDC 1.10.2009 originalno

015113

Ammonaps 940 mg/g zrnca, plastenka po 266 g zrnc + 3

merilne ţličke A16AX03 Natrijev fenilbutirat

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp 1.588,07 NDC 1.10.2009 originalno

015121

Ammonaps 940 mg/g zrnca, plastenka po 532 g zrnc + 3

merilne ţličke A16AX03 Natrijev fenilbutirat

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp 3.146,07 NDC 1.10.2009 originalno

080144

Amoksiklav 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 9,94 NDC 22.6.2010 generično

005304

Amoksiklav 125 mg/31,25 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo za otroke, škatla s stekleničko s praškom za

pripravo 100 ml suspenzije, ter merilno pipeto J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 5,20 NDC 22.6.2010 generično

007048

Amoksiklav 250 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

s stekleničko s 15 tabletami J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 4,24 NDC 16.9.2010 generično

069299

Amoksiklav 250 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

s stekleničko z 21 tabletami J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

005274

Amoksiklav 250 mg/62,5 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo za otroke, škatla s stekleničko s praškom za

pripravo 100 ml suspenzije, ter merilno pipeto J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 8,85 NDC 22.6.2010 generično

096946

Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo, škatla s stekleničko s praškom za pripravo 140

ml suspenzije in merilno kapalko J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

034010

Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo, škatla s stekleničko s praškom za pripravo 35 ml

suspenzije in merilno kapalko J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

096911

Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo, škatla s stekleničko s praškom za pripravo 50 ml

suspenzije in merilno kapalko J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

096938

Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo, škatla s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml

suspenzije in merilno kapalko J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,92 NDC 22.6.2010 generično

069310

Amoksiklav 500 mg/ 125 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla s stekleničko z 21 tabletami J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 11 / 267

Page 12: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

067083

Amoksiklav 500 mg/100 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 12,46 NDC 22.6.2010 generično

069280

Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obloţene tablete ,

škatla s stekleničko s 15 tabletami J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 12,11 NDC 22.6.2010 generično

000817

Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

000906

Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 7,59 NDC 22.6.2010 generično

000973

Amoksiklav 500 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

000787

Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

000639

Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 12,03 NDC 22.6.2010 generično

000701

Amoksiklav 875 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

052957

Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno

suspenzijo, škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem

omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 17,63 NDC 22.6.2010 generično

052906

Amoksiklav SOLVO 1000 mg tablete za peroralno

suspenzijo, škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem

omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 12,03 NDC 22.6.2010 generično

052973

Amoksiklav SOLVO 625 mg tablete za peroralno suspenzijo,

škatla s 14 tabletami (7 x 2 tableti v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 26,82 NDC 22.6.2010 generično

052965

Amoksiklav SOLVO 625 mg tablete za peroralno suspenzijo,

škatla z 10 tabletami (5 x 2 tableti v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 19,22 NDC 22.6.2010 generično

013862

Amphocil 100 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla

z 1 vialo s praškom J02AA01 Amfotericin

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., H 266,60 2.4.2007 originalno

089966

Amphocil 50 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla z

1 vialo s praškom J02AA01 Amfotericin

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., H 147,43 2.4.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 12 / 267

Page 13: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

062243

Ampril 1,25 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,73 2.4.2007 generično

062251

Ampril 1,25 mg tablete , škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,88 2.4.2007 generično

062278

Ampril 1,25 mg tablete , škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,17 NDC 22.6.2010 generično

062219

Ampril 1,25 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,15 2.4.2007 generično

062286

Ampril 1,25 mg tablete , škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,11 2.4.2007 generično

062235

Ampril 1,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,18 NDC 22.6.2010 generično

062596

Ampril 10 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,45 2.4.2007 generično

062618

Ampril 10 mg tablete , škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,09 2.4.2007 generično

062626

Ampril 10 mg tablete , škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,79 NDC 22.6.2010 generično

062561

Ampril 10 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,64 2.4.2007 generično

062588

Ampril 10 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,58 NDC 22.6.2010 generično

062634

Ampril 10 mg tablete , škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 27,63 2.4.2007 generično

062316

Ampril 2,5 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,26 2.4.2007 generično

062367

Ampril 2,5 mg tablete , škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,77 2.4.2007 generično

062375

Ampril 2,5 mg tablete , škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,53 NDC 22.6.2010 generično

062294

Ampril 2,5 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,51 2.4.2007 generično

062308

Ampril 2,5 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,74 NDC 22.6.2010 generično

062405

Ampril 2,5 mg tablete , škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 17,17 2.4.2007 generično

062529

Ampril 5 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,63 2.4.2007 generično

062537

Ampril 5 mg tablete , škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 12,71 2.4.2007 generično

062545

Ampril 5 mg tablete , škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,70 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 13 / 267

Page 14: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

062553

Ampril 5 mg tablete , škatla s 98 tabletami (14 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 24,93 2.4.2007 generično

062421

Ampril 5 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,09 2.4.2007 generično

062499

Ampril 5 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,65 NDC 22.6.2010 generično

037699

Ampril HD 5 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09BA05 Ramipril in diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,45 NDC 22.6.2010 generično

037702

Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x

7 tablet v pretisnem omotu) C09BA05 Ramipril in diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,75 NDC 22.6.2010 generično

018171

Amyzol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu) N06AA09 Amitriptilin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2,11 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 generično

004855

Amyzol 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AA09 Amitriptilin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 1,97 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 generično

042625 Anaclosil 500 mg kapsule, 30 kapsul J01CF02 Kloksacilin Pliva Ljubljana d.o.o., 7,78 NDC 12.8.2010 generično

006211 Anafranil 25 mg obloţene tablete, 30 tablet N06AA04 Klomipramin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,84 NDC 22.6.2010 originalno

056685

ANALGIN 1 g/2 ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami z 2 ml raztopine (10 x 5 ampul v pretisnem omotu) N02BB02

Natrijev

metamizolat Alkaloid d.o.o., ZZ 12,48 NDC 27.5.2009 generično

000159

ANALGIN 500 mg tablete, škatla s 500 tabletami (50 x 10

tablet v pretisnem omotu) N02BB02

Natrijev

metamizolat Alkaloid d.o.o., Rp 27,05 NDC 27.5.2009 generično

000191

ANALGIN 500 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N02BB02

Natrijev

metamizolat Alkaloid d.o.o., Rp 0,69 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 generično

018759

ANALGIN 500 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami s 5 ml raztopine (10 x 5 ampul v pretisnem omotu) N02BB02

Natrijev

metamizolat Alkaloid d.o.o., ZZ 28,20 IVDC 21.12.2009 14.6.2010 generično

047120 Anapen 150 mcg nap. inj. brizga 1x C01CA24 Adrenalin Salus Ljubljana, d.d., 33,21 NDC 31.5.2010 originalno

047180 Anapen 300 mcg nap. inj. brizga 1x C01CA24 Adrenalin Salus Ljubljana, d.d., 33,21 NDC 31.5.2010 originalno

054496

Anastrozol Arrow 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BG03 Anastrozol Arrow Generics Limited, Rp/Spec 70,74 NDC 31.5.2010 generično

042102

Anastrozol Lek 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BG03 Anastrozol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 72,94 NDC 22.6.2010 generično

031020

Anastrozol Teva 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BG03 Anastrozol Teva Pharma B.V., Rp/Spec 72,94 NDC 12.8.2010 generično

042641

Anatera 100 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 12

vialami s 5 ml raztopine S01JA01 Fluorescein

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., H 113,71 NDC 31.5.2010 generično

007404

Anaton 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,42 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 14 / 267

Page 15: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

019542

Anaton 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 17,56 NDC 22.6.2010 generično

003247

Andol 100 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Pliva Ljubljana d.o.o., BRp 0,46 NDC 12.8.2010 generično

030058

Androcur 100 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet

v pretisnem omotu) G03HA01 Ciproteron

Bayer Schering Pharma

AG Rp 61,28 NDC 21.7.2010 originalno

006629

Androcur 50 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) G03HA01 Ciproteron

Bayer Schering Pharma

AG Rp 25,42 NDC 21.7.2010 originalno

039195 Androtop 25 mg gel v blazinici, škatla s 30 blazinicami G03BA03 Testosteron

Laboratoires BESINS

INTERNATIONAL, Rp 40,56 NDC 31.5.2010 originalno

039225 Androtop 50 mg gel v blazinici, škatla s 30 blazinicami G03BA03 Testosteron

Laboratoires BESINS

INTERNATIONAL, Rp 42,98 NDC 31.5.2010 originalno

000019

ANEXATE 0,5 mg/5 ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine (0,1

mg/ml) V03AB25 Flumazenil

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 69,77 NDC 22.6.2010 originalno

000752

ANGAL 2,1 mg/0,5 mg v 1 ml oralno pršilo, raztopina , škatla

s stekleničko s 30 ml raztopine z zaporko in plastičnim

nastavkom za pršenje R02AA05 Klorheksidin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 BRp l+p 5,28 4.8.2008 *

022896

ANGAL pastile, škatla z 20 pastilami (2 x 10 pastil v

pretisnem omotu) R02AA05 Klorheksidin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp l+p 3,60 11.2.2008 *

036943

Angeliq 1 mg/2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 84

tabletami (3 x 28 tablet v pretisnem omotu) G03FA

Gestageni in

estrogeni,

kombinacije

Bayer Schering Pharma

AG Rp 41,61 NDC 21.7.2010 originalno

036935

Angeliq 1 mg/2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu) G03FA

Gestageni in

estrogeni,

kombinacije

Bayer Schering Pharma

AG Rp 14,06 NDC 21.7.2010 originalno

021016

ANGIOX 250 mg prašek za koncentrat za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, 10 vial B01AE06 Bivalirudin

The Medicines

Company UK Ltd,

V.Britanija H 4.230,07 NDC 22.6.2010 originalno

021024

ANGIOX 250 mg prašek za koncentrat za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, 2 viali B01AE06 Bivalirudin

The Medicines

Company UK Ltd,

V.Britanija H 947,33 NDC 22.6.2010 originalno

006742

Angised 0,5 mg podjezične tablete, škatla s stekleničko s

100 tabletami C01DA02 Gliceriltrinitrat GSK d.o.o., Rp 2,63 NDC 31.5.2010 originalno

006785

Ansilan 10 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 25

kapsulami N05BA03 Medazepam

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,84 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 15 / 267

Page 16: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

006815

Ansilan 5 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10

kapsul v pretisnem omotu) N05BA03 Medazepam

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,24 NDC 22.6.2010 generično

008990

ANTIDIAB tablete 5 mg, zloţenka s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB07 Glipizid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,11 1.10.2007 generično

061204

Anti-T-Limfocitni Imunoglobulin Fresenius 20 mg/ml

koncentrat za raztopino za , škatla z 10 vialami s 5 ml

koncentrata L04AA04

Antitimocitni

imunoglobulin

Medias International

d.o.o., H 2.277,90 NDC 22.6.2010 originalno

019348

Apaurin 10 mg tablete , škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N05BA01 Diazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,87 IVDC 21.12.2009 11.10.2010 generično

007323

Apaurin 10 mg/2 ml raztopina za injiciranje , škatla z 10

ampulami z 2 ml raztopine N05BA01 Diazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,71 NDC 22.6.2010 generično

007358

Apaurin 2 mg obloţene tablete , škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N05BA01 Diazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,00 IVDC 21.12.2009 11.10.2010 generično

007382

APAURIN 5 mg obloţene tablete , škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) N05BA01 Diazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,24 IVDC 21.12.2009 11.10.2010 generično

069329 APECE, škatla s stekleničko z 10 tabletami N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in BRp 1,60 2.4.2007 *

006912

Apidra 100 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku SoloStar, 5 x 3 ml raztopine v vloţku

v injekcijskem peresniku A10AB06 Insulin glulizin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 31,83 NDC 22.6.2010 originalno

034673

Apidra 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vloţku, 5vloţkov

po 3ml raztopine za injiciranje v vloţku A10AB06 Insulin glulizin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 30,55 NDC 22.6.2010 originalno

034681

Apidra OptiSet 100 enot/ml raztopina za injiciranje

napolnjenem injekcijskem peresniku, 5x3ml napolnjenih

injek.peresnikov A10AB06 Insulin glulizin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 31,83 1.10.2007 originalno

007455

APILEPSIN 150 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

stekleničko s sušilnim valjčkom s 100 tabletami N03AG01 Valprojska kislina

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,39 22.5.2008 originalno

007463 APILEPSIN 300mg gastroresist. tbl 100x300mg N03AG01 Valprojska kislina

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,73 NDC 22.6.2010 originalno

019364 APILEPSIN 300mg/1ml peroral. kaplj. razt. 60ml N03AG01 Valprojska kislina

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,46 NDC 22.6.2010 originalno

091049 APO-GO amp. 5 x 20mg/2ml N04BC07 Apomorfin Farmadent d.o.o. 65,00 NDC 15.5.2009 generično

091057 APO-GO amp. 5x50mg/5ml N04BC07 Apomorfin Farmadent d.o.o. 124,27 NDC 15.5.2009 generično

003565

Aprovel tablete 150 mg, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 16,81 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 16 / 267

Page 17: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

003581

Aprovel tablete 300 mg, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 22,63 NDC 22.6.2010 originalno

061239

Aranesp 10 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 17,65 NDC 31.5.2010 originalno

098434

Aranesp 10 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v

pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 17,65 NDC 31.5.2010 originalno

016659

Aranesp 100 µg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski

peresnik B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 172,62 NDC 31.5.2010 originalno

061549

Aranesp 100 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 172,62 NDC 31.5.2010 originalno

098515

Aranesp 100 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom

igle v pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 172,62 NDC 31.5.2010 originalno

061328

Aranesp 15 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 26,38 NDC 31.5.2010 originalno

016667

Aranesp 150 µg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski

peresnik B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 257,38 NDC 31.5.2010 originalno

061565

Aranesp 150 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 257,38 NDC 31.5.2010 originalno

098531

Aranesp 150 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom

igle v pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 257,38 NDC 31.5.2010 originalno

015903

Aranesp 20 µg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski

peresnik B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 35,06 NDC 31.5.2010 originalno

061344

Aranesp 20 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 35,06 NDC 31.5.2010 originalno

098442

Aranesp 20 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v

pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 35,06 NDC 31.5.2010 originalno

061395

Aranesp 30 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 52,26 NDC 31.5.2010 originalno

098450

Aranesp 30 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v

pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 52,26 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 17 / 267

Page 18: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

016683

Aranesp 300 µg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski

peresnik B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 510,18 NDC 31.5.2010 originalno

061581

Aranesp 300 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 510,18 NDC 31.5.2010 originalno

098540

Aranesp 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom

igle v pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 510,18 NDC 31.5.2010 originalno

015938

Aranesp 40 µg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski

peresnik B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 69,46 NDC 31.5.2010 originalno

061476

Aranesp 40 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 69,46 NDC 31.5.2010 originalno

098469

Aranesp 40 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v

pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 69,46 NDC 31.5.2010 originalno

061506

Aranesp 50 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 86,66 NDC 31.5.2010 originalno

098477

Aranesp 50 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v

pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 86,66 NDC 31.5.2010 originalno

016691

Aranesp 500 µg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski

peresnik B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 844,35 NDC 31.5.2010 originalno

061743

Aranesp 500 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 844,35 NDC 31.5.2010 originalno

098558

Aranesp 500 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom

igle v pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 844,35 NDC 31.5.2010 originalno

015997

Aranesp 60 µg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski

peresnik B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 103,85 NDC 31.5.2010 originalno

061514

Aranesp 60 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 103,85 NDC 31.5.2010 originalno

098485

Aranesp 60 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v

pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 103,85 NDC 31.5.2010 originalno

016632

Aranesp 80 µg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku (SureClick), 1 napolnjen injekcijski

peresnik B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 138,25 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 18 / 267

Page 19: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

061522

Aranesp 80 µg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 138,25 NDC 31.5.2010 originalno

098493

Aranesp 80 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 injekcijska brizga s ščitnikom igle v

pretisnem omotu B03XA02 Darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 138,25 NDC 31.5.2010 originalno

097047

ARAVA 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s plastičnim

vsebnikom s 30 tabletami L04AA13 Leflunomid

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp/Spec 59,90 NDC 22.6.2010 originalno

097543

ARAVA 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 3

tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) L04AA13 Leflunomid

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp/Spec 33,99 NDC 22.6.2010 originalno

097535

ARAVA 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s plastičnim

vsebnikom s 30 tabletami L04AA13 Leflunomid

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp/Spec 63,45 NDC 22.6.2010 originalno

020222

ARCOXIA 120 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 2.4.2007 originalno

020214

ARCOXIA 120 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 7

tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 6,01 NDC 21.7.2010 originalno

020249

ARCOXIA 120 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 30,50 2.4.2007 originalno

049735

ARCOXIA 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 31,82 NDC 31.8.2010 originalno

020265

ARCOXIA 60 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 2.4.2007 originalno

020273

ARCOXIA 60 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 7

tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 2.4.2007 originalno

020257

ARCOXIA 60 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 20,79 NDC 21.7.2010 originalno

020281

ARCOXIA 90 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 2.4.2007 originalno

020303

ARCOXIA 90 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 7

tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 2.4.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 19 / 267

Page 20: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

020338

ARCOXIA 90 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) M01AH05 Etorikoksib

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 20,79 NDC 21.7.2010 originalno

088102

Aredia 15 mg prašek in vehikel za koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 4 vialami s praškom in 4 ampulami s 5

ml vode za injekcije M05BA03

Pamidronska

kislina

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 196,37 NDC 31.5.2010 originalno

088129

Aredia 30 mg prašek in vehikel za koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 2 vialama s praškom in 2 ampulama z

10 ml vode za injekcije M05BA03

Pamidronska

kislina

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 85,58 NDC 31.5.2010 originalno

008044 Arficin 300 mg, trde kapsule, 100x300mg J04AB02 Rifampicin Belupo, d.o.o., Rp 68,66 NDC 21.7.2010 generično

000809

ARICEPT 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 67,53 NDC 26.10.2009 originalno

000876

ARICEPT 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 59,34 NDC 26.10.2009 originalno

000132

Arimidex 1 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu, koledarsko

pakiranje) L02BG03 Anastrozol

AstraZeneca UK

Limited, Rp/Spec 103,93 NDC 22.6.2010 originalno

081191

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml raztopina za injiciranje, 10 napolnjenih

injekcijskih brizg B01AX05 Fondaparinuks

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H/Rp 45,60 NDC 31.5.2010 originalno

010960

Aromasin 25 mg obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) L02BG06 Eksemestan

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp/Spec 99,49 NDC 26.10.2009 originalno

000744 ARTEIN tbl. 20x20 mg C10AA02 Lovastatin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 3,73 NDC 22.6.2010 generično

052051

Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z 1

kapalnim vsebnikom z 10 ml raztopine S01XA20

Umetne solze in

drugi nevtralni

pripravki

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH BRp 3,06 IVDC 15.1.2010 8.11.2010 originalno

052078

Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

30 enoodmernimi vsebniki z 0,6 ml raztopine v dvojnem traku S01XA20

Umetne solze in

drugi nevtralni

pripravki

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH BRp 7,52 NDC 31.5.2010 originalno

052086

Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

60 enoodmernimi vsebniki z 0,6 ml raztopine v dvojnem traku S01XA20

Umetne solze in

drugi nevtralni

pripravki

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH BRp 5,15 NDC 31.5.2010 originalno

ARTERENOL,1.22MG,LI,FLB,25ML DE C01CA03 Norepinefrin Sanofi-Aventis d.o.o., 12,68 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

105317

Arzerra 100 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, 10

vial z dvema kompletoma L01XC10 ofatumumab

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 2.090,07 NDC 21.7.2010 originalno

105309

Arzerra 100 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, 3

viale z dvema kompletoma L01XC10 ofatumumab

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 639,29 NDC 21.7.2010 originalno

082082

Asacol 400 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) A07EC02 Mesalazin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 29,83 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 20 / 267

Page 21: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

082511

Asacol 800 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) A07EC02 Mesalazin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

082473

Asacol 800 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) A07EC02 Mesalazin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 32,04 2.4.2007 generično

070025

ASASANTIN 200 mg/25 mg kapsule s prirejenim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami v polipropilenskem

vsebniku z navojnim vratom B01AC30 Kombinacije

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 15,41 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 originalno

016047

Asentra 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,02 NDC 22.6.2010 generično

016055

Asentra 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,11 NDC 22.6.2010 generično

030066

Asmanex Twisthaler 200 mikrogramov/vdih prašek za

inhaliranje, škatla s plastičnim vsebnikom s praškom za

inhaliranje za 60 vdihov (vsebnik z odmernim ventilom in

ustnikom) R03BA07 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 35,29 NDC 22.6.2010 originalno

030074

Asmanex Twisthaler 400 mikrogramov/vdih prašek za

inhaliranje, škatla s plastičnim vsebnikom s praškom za

inhaliranje za 60 vdihov (vsebnik z odmernim ventilom in

ustnikom) R03BA07 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 52,17 NDC 22.6.2010 originalno

093025

ASPIRIN 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., BRp 1,10 2.4.2007 originalno

021512

Aspirin 500 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N02BA01

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., BRp 4,61 14.2.2008 originalno

008559

Aspirin 500 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N02BA01

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., BRp 2,22 14.2.2008 originalno

048836

ASPIRIN direkt 500 mg ţvečljive tablete, škatla z 10

tabletami (5 x 2 tableti v dvojnem traku) N02BA01

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., BRp 12.4.2008 originalno

020044

ASPIRIN migran 500 mg šumeče tablete, škatla z 12

šumečimi tabletami (6 x 2 tableti v dvojnem traku) N02BA01

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., BRp 3,59 14.2.2008 originalno

003662

ASPIRIN PLUS C, škatla z 10 šumečimi tabletami (5 x 2

tableti v dvojnem traku) N02BA51

Acetilsalicilna

kislina,

kombinacije brez

psiholeptikov Bayer d.o.o., BRp 2,57 13.10.2008 originalno

021520

ASPIRIN PLUS C, škatla z 20 šumečimi tabletami (10 x 2

tableti v dvojnem traku) N02BA51

Acetilsalicilna

kislina,

kombinacije brez

psiholeptikov Bayer d.o.o., BRp 5,18 13.10.2008 originalno

072907

Aspirin protect 100 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., Rp 6,42 NDC 21.7.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 21 / 267

Page 22: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

001384

Aspirin protect 100 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., Rp 1,89 NDC 21.7.2010 originalno

018023

Aspirin protect 300 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina Bayer d.o.o., Rp 1,52 NDC 21.7.2010 originalno

026964

ASTROL 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BG03 Anastrozol Generics UK Ltd., Rp/Spec 67,78 NDC 22.6.2010 generično

055611

ATACAND 16 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet

v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

AstraZeneca UK

Limited, Rp 17,86 NDC 22.6.2010 originalno

037710

ATACAND 32 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet

v pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

AstraZeneca UK

Limited, Rp 20,95 NDC 22.6.2010 originalno

055603

ATACAND 4 mg tablete, škatla 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

AstraZeneca UK

Limited, Rp 12,59 NDC 22.6.2010 originalno

055638

ATACAND 8 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

AstraZeneca UK

Limited, Rp 16,59 NDC 22.6.2010 originalno

079138

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2

x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA06

Kandesartan in

diuretiki

AstraZeneca UK

Limited, Rp 17,86 NDC 22.6.2010 originalno

050571

ATENOLOL PLIVA tablete 50 mg, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C07AB03 Atenolol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,34 NDC 12.8.2010 generično

040126

Atgam 50 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla s 5 ampulami s 5 ml koncentrata L04AA03

Antilimfocitni

imunoglobulin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 1.050,19 NDC 25.2.2009 originalno

068675 ATHYRAZOL, škatla s plastenko s 30 tabletami H03BB02 Tiamazol Salus Ljubljana, d.d., Rp 2,16 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 generično

034037 ATIFAN 10 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme D01AE15 Terbinafin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 2,33 NDC 22.6.2010 generično

030473

Atifan 125 mg tablete , škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v

pretisnem omotu) D01BA02 Terbinafin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,15 2.4.2007 generično

030449

Atifan 250 mg tablete , škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v

pretisnem omotu) D01BA02 Terbinafin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,64 NDC 22.6.2010 generično

003743

Atimos 12 mikrogramov/sproţitev inhalacijska raztopina pod

tlakom, škatla z 1 tlačnim vsebnikom z odmernim ventilom,

sproţilcem in zaščitno zaporko s 100 odmerki R03AC13 Formoterol

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 38,15 NDC 22.6.2010 originalno

081000

Atoris 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,72 NDC 22.6.2010 generično

040177

Atoris 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90 tabletami

(9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 30,18 NDC 22.6.2010 generično

080179

Atoris 20 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 22,13 NDC 22.6.2010 generično

040185

Atoris 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90 tabletami

(9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 62,25 NDC 22.6.2010 generično

032026

Atoris 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 24,82 NDC 22.6.2010 generično

032042

Atoris 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90 tabletami

(9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA05 Atorvastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 72,39 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 22 / 267

Page 23: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

025976 Atriance 5 mg/ ml raztopina za infundiranje, 6 vial L01BB07 Nelarabin

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 2.016,07 NDC 31.5.2010 originalno

019976

ATROPINI SULFAS 0,5 mg/1 ml, raztopina za injiciranje,

škatla s 50 ampulami z 1 ml raztopine A03BA01 Atropin Belupo, d.o.o., ZZ 10,11 NDC 25.2.2010 generično

009458

ATROPINI SULFAS 1 mg/1 ml, raztopina za injiciranje,

škatla s 50 ampulami z 1 ml raztopine A03BA01 Atropin Belupo, d.o.o., ZZ 18,20 NDC 25.2.2010 generično

032387

Augmentin 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 10 vialami (25 ml) s

praškom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta GSK d.o.o., H 28,04 NDC 31.5.2010 originalno

005967

Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno

suspenzijo , škatla s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml

suspenzije in merilnim lončkom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta GSK d.o.o., Rp 3,23 NDC 31.5.2010 originalno

032379

Augmentin 500 mg/100 mg prašek za raztopino za injiciranje

ali infundiranje, škatla z 10 vialami (10 ml) s praškom J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta GSK d.o.o., H 14,12 NDC 31.5.2010 originalno

005819

Augmentin 500 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta GSK d.o.o., Rp 5,80 NDC 31.5.2010 originalno

005894

Augmentin 875 mg/125 mg filmsko obloţene tablete , škatla

z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta GSK d.o.o., Rp 6,78 NDC 31.5.2010 originalno

036781

Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (7 x 4 tablete

v pretisnem omotu) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta GSK d.o.o., Rp 14,10 NDC 31.5.2010 originalno

010340

AULIN 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) M01AX17 Nimesulid CSC Pharma, d.o.o., Rp 4,90 NDC 31.5.2010 originalno

014974

AULIN 100 mg zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s 30

vrečkami s praškom M01AX17 Nimesulid CSC Pharma, d.o.o., Rp 5,43 9.8.2007 originalno

020028

AUROPAN filmsko obloţene tablete 3 mg, škatla s 30

tabletami v steklenički M01CB03 Avranofin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,38 2.4.2007 *

065684

Aurorix 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AG02 Moklobemid

MEDA Pharma GmbH &

Co. KG, Rp 8,33 NDC 28.1.2010 originalno

087017

Aurorix 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AG02 Moklobemid

MEDA Pharma GmbH &

Co. KG, Rp 13,99 NDC 28.1.2010 originalno

029890

AVAMYS 27,5 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija,

steklenica v plastičnem ohišju, 120 vpihov R01AD12 Flutikazonfuroat

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija Rp 7,36 NDC 14.6.2010 originalno

065528

AVANDAMET 1mg/500mg filmsko obloţene tablete, 112

tablet A10BD03

Metformin in

rosiglitazon

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija Rp 17,26 NDC 31.5.2010 originalno

065617

AVANDAMET 2mg/500mg filmsko obloţene tablete, 112

tablet A10BD03

Metformin in

rosiglitazon

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija Rp 24,68 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 23 / 267

Page 24: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

080136

AVANDIA 4mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A10BG02 Roziglitazon

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija Rp 17,35 IVDC 2.3.2010 2.9.2010 originalno

016764

AVASTIN 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

1 viala, 100mg/4ml L01XC07 Bevacizumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 380,62 NDC 22.6.2010 originalno

016772

AVASTIN 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

1 viala, 400mg/16ml L01XC07 Bevacizumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 1.356,45 NDC 22.6.2010 originalno

007889

Avelox 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5 tabletami

(1 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01MA14 Moksifloksacin Bayer d.o.o., Rp 16,56 NDC 21.7.2010 originalno

079006

Avelox 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 7 tabletami

(1 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01MA14 Moksifloksacin Bayer d.o.o., Rp 23,10 NDC 21.7.2010 originalno

020346

Avelox 400 mg/250 ml raztopina za infundiranje, škatla s

steklenico z 250 ml raztopine J01MA14 Moksifloksacin Bayer d.o.o., H 47,47 NDC 21.7.2010 originalno

019755

Avodart 0,5 mg mehke kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x

10 kapsul v pretisnem omotu) G04CB02 Dutasterid GSK d.o.o., Rp 23,62 NDC 31.5.2010 originalno

019801

Avodart 0,5 mg mehke kapsule, škatla z 90 kapsulami (9 x

10 kapsul v pretisnem omotu) G04CB02 Dutasterid GSK d.o.o., Rp 69,90 NDC 31.5.2010 originalno

006394

AVONEX 30 mikrogramov prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 4 viale z napravo Bioset + 4 napolnjene injekcijske

brizge L03AB07 Interferon beta 1a

Biogen Idec Limited,

V.Britanija Rp 897,73 2.4.2007 originalno

063010

AVONEX 30 mikrogramov/0,5 ml raztopina za injiciranje, 4x

napolnjena inj.brizga, 4 inj.igle L03AB07 Interferon beta 1a

Biogen Idec Limited,

V.Britanija Rp 891,35 IVDC 16.9.2010 1.10.2010** originalno

053945

AZARGA 10 mg/ml - 5 mg/ml kapljice za oko, suspenzija,

škatla s plastenko s 5 ml suspenzije S01ED51

brinzolamid in

timolol

Alcon Laboratories (UK)

Ltd., V. Britanija Rp 14,29 NDC 31.5.2010 originalno

033022

Azibiot 500 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 3 tabletami

(1 x 3 tablete v pretisnem omotu) J01FA10 Azitromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,31 NDC 22.6.2010 generično

033049

AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 150 mg, zloţenka s

6 vrečkami J01FA10 Azitromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,55 2.4.2007 generično

033065

AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg, zloţenka s

3 vrečkami J01FA10 Azitromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,03 2.4.2007 generično

033073

AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg, zloţenka s

6 vrečkami J01FA10 Azitromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,06 2.4.2007 generično

033081

AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 250 mg, zloţenka s

6 vrečkami J01FA10 Azitromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 12,58 2.4.2007 generično

033103

AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 500 mg, zloţenka s

3 vrečkami J01FA10 Azitromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,03 2.4.2007 generično

070866 AZILECT 1mg tablete, 28 tablet v pretisnem omotu N04BD02 Razagilin

Teva Pharma GmbH,

Nemčija Rp 103,08 NDC 22.6.2010 originalno

034290

Azitromicin Lek 200 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo,

škatla s stekleničko z 20 ml suspenzije (po pripravi) in

injekcijsko brizgo J01FA10 Azitromicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,85 11.10.2008 generično

* podatek bo objavljen naknadno 24 / 267

Page 25: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

033723

Azitromicin Lek 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 6

tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu) J01FA10 Azitromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 5,35 NDC 22.6.2010 generično

033758

Azitromicin Lek 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 3

tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) J01FA10 Azitromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 4,31 NDC 22.6.2010 generično

033731

Azitromicin Lek 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 2

tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu) J01FA10 Azitromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2,87 NDC 4.2.2010 generično

018104

AZOPT 10 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml suspenzije S01EC04 Brinzolamid

Alcon Laboratories (UK)

Ltd., V. Britanija Rp 9,40 NDC 31.5.2010 originalno

092045

B12 DEPOT-ROTEXMEDICA 1 mg/ml, raztopina za

injiciranje, 10x1ml B03BA03 Hidroksokobalamin Kemofarmacija d.d. 8,46 IVDC 4.6.2010 3.12.2010 generično

016829

Balance 15 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 vrečkami (staya safe balance)

z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 40,80 2.6.2007 originalno

016837

Balance 15 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 vrečkami (staya safe balance)

z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 42,73 2.6.2007 originalno

037427

Balance 15 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 vrečkama (safe lock sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 51,00 1.7.2008 originalno

043010

Balance 15 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 vrečkama (sleep safe sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 50,99 30.10.2008 originalno

016870

Balance 15 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 vrečkami (staya safe balance)

z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 40,80 2.6.2007 originalno

016853

Balance 15 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 vrečkami (staya safe balance)

z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 42,73 2.6.2007 originalno

037460

Balance 15 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 vrečkama (safe lock sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 51,00 1.7.2008 originalno

043052

Balance 15 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 vrečkama (sleep safe sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 50,99 30.10.2008 originalno

016900

Balance 23 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 vrečkami (staya safe balance)

z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 40,80 2.6.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 25 / 267

Page 26: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

017060

Balance 23 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 vrečkami (staya safe balance)

z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 42,73 2.6.2007 originalno

037486

Balance 23 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 vrečkama (safe lock sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 51,00 1.7.2008 originalno

043125

Balance 23 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 vrečkama (sleep safe sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 50,99 30.10.2008 originalno

017183

Balance 23 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 vrečkami (staya safe balance)

z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 40,80 2.6.2007 originalno

017086

Balance 23 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla s 4 vrečkami (staya safe balance)

z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 42,73 2.6.2007 originalno

037770

Balance 23 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 vrečkama (safe lock sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 51,00 1.7.2008 originalno

043150

Balance 23 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina za

peritonealno dializo, škatla z 2 vrečkama (sleep safe sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 50,99 30.10.2008 originalno

017230

Balance 42,5 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina

za peritonealno , škatla s 4 vrečkami (staya safe balance) z

2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 40,80 2.6.2007 originalno

037818

Balance 42,5 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina

za peritonealno , škatla z 2 vrečkama (safe lock sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 51,00 1.7.2008 originalno

043176

Balance 42,5 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l kalcija, raztopina

za peritonealno , škatla z 2 vrečkama (sleep safe sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 50,99 30.10.2008 originalno

017299

Balance 42,5 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina

za peritonealno , škatla s 4 vrečkami (staya safe balance) z

2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 40,80 2.6.2007 originalno

038075

Balance 42,5 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina

za peritonealno , škatla z 2 vrečkama (safe lock sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 51,00 1.7.2008 originalno

043214

Balance 42,5 mg/ml glukoze, 1,75 mmol/l kalcija, raztopina

za peritonealno , škatla z 2 vrečkama (sleep safe sistem

balance) s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH H/Rp 50,99 30.10.2008 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 26 / 267

Page 27: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

014095

Baraclude 0,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami J05AF10 Entekavir

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG,

V.Britanija H/Rp 498,98 IVDC 23.12.2009 11.10.2010 originalno

014109

Baraclude 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami J05AF10 Entekavir

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG,

V.Britanija H/Rp 536,80 IVDC 23.12.2009 11.10.2010 originalno

075485

Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,18 NDC 12.8.2010 generično

075477

Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,13 NDC 12.8.2010 generično

075493

Bazetham 0,4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 90 kapsulami (9 x 10 kapsul v pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 17,73 NDC 12.8.2010 generično

090174

BCG CEPIVO proti tuberkulozi,prašek in vehikel za

suspenzijo za injiciranje, prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje J07AN01

Cepivo proti

tuberkulozi z

oslabljenimi

bakterijami

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 9,17 17.5.2008 originalno

083836

BCG-medac prašek in vehikel za suspenzijo za

intravezikalno uporabo, škatla s 5 vialami, 5 vrečkami in 5

katetri L03AX03

BCG cepivo proti

tuberkulozi

medac Gesellschaft für

klinische ZZ 498,05 NDC 22.6.2010 originalno

009997

B-COMPLEX obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A11EA

Vitamini

kompleksa B brez

dodatkov

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp l+p 2,35 14.3.2008 *

010022 B-complex zrnca , vrečka s 70 g zrnc A11EA

Vitamini

kompleksa B brez

dodatkov

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp l+p 2,35 2.4.2008 *

012106

Begrivac suspenzija za injiciranje, škatla z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in iglo J07BB02

Prečiščen antigen

virusa influence

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 4,52 NDC 31.5.2010 originalno

077470

Belara 0,03 mg/2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA

Gestageni in

estrogeni,

enofazna zdravila

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 7,98 NDC 31.5.2010 originalno

056456

Bellune 2 mg/0,035 mg obloţene tablete, škatla s 63

tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03HB01

Ciproteron in

estrogen Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,07 NDC 12.8.2010 generično

011509 BELODERM krema , škatla s tubo po 15 g kreme D07AC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 1,00 NDC 21.7.2010 generično

011517 BELODERM krema, škatla s tubo po 30 g kreme D07AC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 1,76 9.1.2008 generično

011479 BELODERM mazilo, škatla s tubo po 15 g mazila D07AC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 1,00 NDC 21.7.2010 generično

011487 BELODERM mazilo, škatla s tubo po 30 g mazila D07AC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 1,76 9.1.2008 generično

* podatek bo objavljen naknadno 27 / 267

Page 28: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

010014

Belosalic dermalna raztopina, škatla s plastenko s 100 ml

raztopine D07XC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 5,47 NDC 21.7.2010 generično

012807

Belosalic dermalna raztopina, škatla s plastenko s 50 ml

raztopine D07XC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 2,74 NDC 21.7.2010 generično

011592 Belosalic mazilo, škatla s tubo s 30 g mazila D07XC01 Betametazon Belupo, d.o.o., Rp 1,64 NDC 21.7.2010 generično

011851

Benil 0,5 mg/1 ml kapljice za nos, raztopina, za otroke, škatla

s stekleničko (z zaporko s kapalko) z 10 ml raztopine R01AA08 Nafazolin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,38 2.4.2007 *

011886

Benil 1 mg/1 ml kapljice za nos, raztopina, za odrasle, škatla

s stekleničko (z zaporko s kapalko) z 10 ml raztopine R01AA08 Nafazolin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,69 2.4.2007 *

028088

Beriate P 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ali , 1 viala s praškom (500 i.e.),1 viala s 5 ml vode za

injekcije, 1 prenosni sistem, 1 filtrirna igla za enkratno

uporabo B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII CSL Behring GmbH, ZZ 279,40 NDC 15.4.2010 originalno

059960

Berinert 500 enot prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ali infundiranje, škatla z 1 vialo z 250 mg praška, 1 vialo z 10

ml vode za injekcije, 1 pripravo za prenos s filtrom, 1

injekcijsko brizgo za enkratno uporabo, 1 kompletom za

punkcijo vene, B02AB03 Zaviralci C1 CSL Behring GmbH, ZZ 587,04 NDC 15.4.2010 originalno

093459

Beriplast P Combi-Set 1 ml prašek in vehikel za lepilo za

tkiva, Set 1 ml: škatla s Combi-Set I in Combi-Set II. Combi-

Set I: viala s fibrinogenom in viala z raztopino aprotinina;

Combi-Set II: viala s trombinom in viala z raztopino

kalcijevega klorida; B02BC10 Tkivni adhezivi CSL Behring GmbH, H 85,98 NDC 21.7.2010 originalno

093467

Beriplast P Combi-Set 3 ml prašek in vehikel za lepilo za

tkiva, Set 3 ml: škatla s Combi-Set I in Combi-Set II. Combi-

Set I: viala s fibrinogenom in viala z raztopino aprotinina;

Combi-Set II: viala s trombinom in steklenička z raztopino

kalcijevega klor B02BC10 Tkivni adhezivi CSL Behring GmbH, H 220,08 NDC 21.7.2010 originalno

058017

Berodual 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhalacijska raztopina za

nebulator, škatla s kapalno stekleničko z 20 ml raztopine R03AK03

Fenoterol in druge

učinkovine za

obstruktivne

pljučne bolezni

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 4,28 NDC 22.6.2010 originalno

013137

BERODUAL N 0,05 mg/0,02 mg na odmerek inhalacijska

raztopina pod tlakom, škatla z 1 pršilnikom z odmernim

ventilom 10 ml raztopine (200 odmerkov) in ustnikom R03AK03

Fenoterol in druge

učinkovine za

obstruktivne

pljučne bolezni

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 7,46 NDC 22.6.2010 originalno

019135

Berotec 100 mikrogramov/vdih inhalacijska raztopina pod

tlakom, škatla z vsebnikom z odmernim ventilom z 10 ml

inhalacijske raztopine (200 odmerkov) R03AC04 Fenoterol

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 4,18 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 28 / 267

Page 29: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

011991

BETADINE 1 g/100 ml raztopina za grgranje, škatla s

plastenko s 100 ml raztopine R02AA15 Povidon-jod Alkaloid d.o.o., BRp l+p 2,78 23.6.2008 generično

021083

BETADINE 10 g/100 ml dermalna raztopina, plastenka s

1000 ml raztopine D08AG02 Povidon-jod Alkaloid d.o.o., ZZ 12,22 NDC 22.6.2010 generično

012416

BETADINE 10 g/100 ml dermalna raztopina, škatla s

plastenko s 100 ml raztopine D08AG02 Povidon-jod Alkaloid d.o.o., BRp l+p 2,47 23.6.2008 generično

012475

BETADINE 200 mg vaginalne globule, škatla s 14 globulami

(2 x 7 globul v dvojnem traku) G01AX11 Povidon-jod Alkaloid d.o.o., BRp 6,36 IVDC 23.8.2010 1.10.2010** generično

012386

BETADINE 7,5 g/100 ml dermalna raztopina, plastenka s

1000 ml raztopine D08AG02 Povidon-jod Alkaloid d.o.o., ZZ 9,22 NDC 22.6.2010 generično

007900

Betaferon 250 mikrogramov/ml prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla s 15 posameznimi pakiranji (1 viala + 1

napolnjena inj.brizga + 1 adapter z iglo + 2 alkoholni krpici) L03AB08 Interferon beta 1b

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija Rp/Spec 930,33 NDC 21.7.2010 originalno

056022

Betaferon 250 mikrogramov/ml prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla s 15 vialami s praškom (9,6 M i.e.) in 15

napolnjenimi injekcijskimi brizgami po 1,2 ml vehikla (0,54 %

raztopina natrijevega klorida) L03AB08 Interferon beta 1b

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija Rp/Spec 902,27 NDC 10.6.2009 originalno

039098 Betaglid tablete 1 mg, 30 tablet A10BB12 Glimepirid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,40 NDC 12.8.2010 generično

039128 Betaglid tablete 2 mg, 30 tablet A10BB12 Glimepirid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,96 NDC 12.8.2010 generično

039144 Betaglid tablete 3 mg, 30 tablet A10BB12 Glimepirid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,78 NDC 12.8.2010 generično

056464

Betahistin Mylan 24 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Generics UK Ltd., Rp 4,87 NDC 22.6.2010 generično

048720

Betahistin Pliva 16 mg tablete, škatla s 84 tabletami (6 x 14

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 7,69 NDC 12.8.2010 generično

049794

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x

10 tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,73 NDC 12.8.2010 generično

049751

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,22 NDC 12.8.2010 generično

049760

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,22 NDC 12.8.2010 generično

049786

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,92 NDC 12.8.2010 generično

049743

Betahistin Pliva 24 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,15 NDC 12.8.2010 generično

048739

Betahistin Pliva 8 mg tablete, škatla s 120 tabletami (12 x 10

tablet v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 5,93 NDC 12.8.2010 generično

020370

Betaklav 1000 mg/200 mg prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo z 1,2 g praška J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,01 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 29 / 267

Page 30: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

020362

Betaklav 2000 mg/200 mg prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2,2 g praška J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 5,63 2.4.2007 generično

019143

Betaklav 875 mg/125 mg tablete, škatla s 14 tabletami (7 x 2

tableti v dvojnem traku) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 17,63 NDC 22.6.2010 generično

017485

Betaklav 875 mg/125 mg tablete, škatla z 10 tabletami (5 x 2

tableti v dvojnem traku) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 12,03 NDC 22.6.2010 generično

017469

Betaklav 875 mg/125 mg tablete, škatla z 20 tabletami (10 x

2 tableti v dvojnem traku) J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 27,90 2.4.2007 generično

072745

BETAKLAV FORTE prašek za peroralno suspenzijo,

zloţenka s stekleničko s praškom za pripravo 100 ml

peroralne suspenzije in merilno ţličko J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,40 2.4.2007 generično

072761

BETAKLAV FORTE tablete , zloţenka s 14 tabletami v

steklenički J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,29 2.4.2007 generično

010707

BETAKLAV FORTE tablete, zloţenka z 21 tabletami v

steklenički J01CR02

Amoksicilin in

zaviralci laktamaz

beta

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 19,94 2.4.2007 generično

018244

BETASERC 16 mg, škatla s 60 tabletami (3 x 20 tablet v

pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin

Solvay Pharmaceuticals

B.V. Rp 7,31 1.10.2007 originalno

018368

Betaserc 24 mg tablete, škatla s 100 tabletami (4 x 25 tablet

v pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin

Solvay Pharmaceuticals

B.V. Rp 14,14 NDC 31.5.2010 originalno

018279

Betaserc 24 mg tablete, škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v

pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin

Solvay Pharmaceuticals

B.V. Rp 7,18 NDC 31.5.2010 originalno

018252

Betaserc 24 mg tablete, škatla z 20 tabletami (1 x 20 tablet v

pretisnem omotu) N07CA01 Betahistin

Solvay Pharmaceuticals

B.V. Rp 4,73 NDC 31.5.2010 originalno

067954

BETOPTIC 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml raztopine S01ED02 Betaksolol

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 5,89 NDC 31.5.2010 originalno

089184

BETOPTIC S 2,5 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml suspenzije S01ED02 Betaksolol

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 4,04 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 originalno

000418 Betrion 20 mg/g mazilo, škatla s tubo s 15 g mazila D06AX09 Mupirocin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 5,89 2.4.2007 *

015270

BICKAM 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid Generics UK Ltd., Rp 46,34 NDC 22.6.2010 generično

049816

Bicusan 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid Actavis Group PTC ehf., Rp/Spec 190,68 NDC 15.4.2010 generično

043230

Bicusan 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid Actavis Group PTC ehf., Rp/Spec 59,88 NDC 15.4.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 30 / 267

Page 31: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

085073

Bikalutamid Lek 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (7 x 4 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp/Spec 178,19 NDC 22.6.2010 generično

018309

Bikalutamid Lek 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 59,88 NDC 22.6.2010 generično

034460

Bikalutamid Teva 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid Teva Pharma B.V., Rp/Spec 178,19 NDC 12.8.2010 generično

025860

Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid Teva Pharma B.V., Rp/Spec 46,68 NDC 12.8.2010 generično

027588

Binocrit 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 372,58 NDC 22.6.2010 podobno biološko

027502

Binocrit 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 41,93 NDC 22.6.2010 podobno biološko

110426

Binocrit 20.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA01 eritropoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 106,87 NDC 24.9.2010 podobno biološko

027510

Binocrit 2000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 83,19 NDC 22.6.2010 podobno biološko

105201

Binocrit 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, napolnjena injekcijska brizga B03XA01 eritropoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 159,98 NDC 31.8.2010 podobno biološko

027529

Binocrit 3000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 124,46 NDC 22.6.2010 podobno biološko

105210

Binocrit 40.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, napolnjena injekcijska brizga B03XA01 eritropoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 205,42 NDC 31.8.2010 podobno biološko

027537

Binocrit 4000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 165,73 NDC 22.6.2010 podobno biološko

027545

Binocrit 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 206,46 NDC 22.6.2010 podobno biološko

027561

Binocrit 6000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 247,14 NDC 22.6.2010 podobno biološko

045853

Binocrit 7000 i.e./0,7 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 287,81 NDC 22.6.2010 podobno biološko

027570

Binocrit 8000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 328,50 NDC 22.6.2010 podobno biološko

045861

Binocrit 9000 i.e./0,9 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA01 Epoetin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 369,18 NDC 22.6.2010 podobno biološko

098787

Bionoliprel 10 mg/2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

polipropilensko plastenko s 30 tabletami C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 35,97 NDC 15.4.2010 originalno

026794

BIONOLIPREL 2,5 mg/ 0,625 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 17,07 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 31 / 267

Page 32: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

026840

BIONOLIPREL 5 mg/1,25 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 17,07 NDC 31.5.2010 originalno

037729

BIOPREXANIL 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 26,84 NDC 31.5.2010 originalno

037753

BIOPREXANIL 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 17,03 NDC 31.5.2010 originalno

026859

BIOPREXANIL COMBI 5 mg/ 1,25 mg filmsko obloţene

tablete, škatla s plastičnim vsebnikom s 30 tabletami C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 17,07 NDC 31.5.2010 originalno

045098

BISOBLOCK 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Keri Pharma Generics

Ltd. Hungary, Rp 13,46 2.4.2007 generično

045071

BISOBLOCK 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Keri Pharma Generics

Ltd. Hungary, Rp 4,39 2.4.2007 generično

045063

BISOBLOCK 5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Keri Pharma Generics

Ltd. Hungary, Rp 7,68 2.4.2007 generično

045055

BISOBLOCK 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Keri Pharma Generics

Ltd. Hungary, Rp 1,86 NDC 27.5.2009 generično

053600

BISOLVON 2 mg/ml peroralna raztopina/inhalacijska

raztopina za nebulator, škatla s stekleničko s 40 ml raztopine

in merico R05CB02 Bromheksin

Boehringer Ingelheim

International GmbH, BRp 2,39 1.4.2008 *

069345

BISOLVON 4 mg/5 ml sirup, škatla s stekleničko z 250 ml

sirupa R05CB02 Bromheksin

Boehringer Ingelheim

International GmbH, BRp 4,28 1.4.2008 *

053732

BISOLVON 8 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet

v pretisnem omotu) R05CB02 Bromheksin

Boehringer Ingelheim

International GmbH, BRp 2,26 1.4.2008 *

012912

Bivacyn 3.500 i.e./250 i.e. v 1 g mazilo za oko, škatla s tubo

s 3,5 g mazila S01AA30

Kombinacije

različnih

antibiotikov

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,70 NDC 17.4.2010 generično

021229

Bivacyn 3.500 i.e./250 i.e. v 1 ml prašek in vehikel za kapljice

za oko in uho, , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z vehiklom

in kapalnim nastavkom S03AA30

Antimikrobne

učinkovine,

kombinacije

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,67 NDC 22.6.2010 generično

021482

Bivacyn 3.500 i.e./500 i.e. v 1 g mazilo, škatla s tubo s 30 g

mazila D06AX04 Neomicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,01 NDC 22.6.2010 generično

021210

BIVACYN dermalni prašek, škatla s plastičnim vsebnikom s

5 g praška D06AX04 Neomicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,86 1.10.2007 generično

064300

BIVACYN dermalno pršilo, prašek, škatla z vsebnikom (s

pršilnim ventilom) s 150 ml pršila D06AX04 Neomicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,67 1.10.2007 generično

079596

Bleomicin PCH 15 e. (USP) prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine L01DC01 Bleomicin Pharmachemie B.V., H 30,94 NDC 12.8.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 32 / 267

Page 33: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

079570

Bleomicin PCH 15 e. (USP) prašek za raztopino za

injiciranje, škatla z 10 vialami z 10 ml raztopine L01DC01 Bleomicin Pharmachemie B.V., H 360,07 NDC 12.8.2010 generično

012769

Bloxan 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C07AB02 Metoprolol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,39 IVDC 14.6.2010 11.10.2010 generično

019410 BONDRONAT 50 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet M05BA06 Ibandronska kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija Rp/Spec 259,78 NDC 22.6.2010 originalno

019429

BONDRONAT 6 mg/6 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, 5 vial M05BA06 Ibandronska kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 1.232,71 NDC 22.6.2010 originalno

095184

Bonefos 400 mg trde kapsule, škatla s plastenko s 100

kapsulami M05BA02 Klodronska kislina

Bayer Schering Pharma

OY, Rp 164,29 NDC 21.7.2010 originalno

095192

Bonefos 60 mg/ml koncentrat za raztopine za infundiranje,

škatla s 5 ampulami po 5 ml koncentrata M05BA02 Klodronska kislina

Bayer Schering Pharma

Oy, H 84,57 NDC 21.7.2010 originalno

050547

Bonefos 800 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) M05BA02 Klodronska kislina

Bayer Schering Pharma

Oy, Rp 196,63 NDC 21.7.2010 originalno

012718

BONIFEN filmsko obloţene tablete 200 mg, škatla z 12

tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 0,94 NDC 22.6.2010 generično

001171 BONIFEN gel 50 mg/1 g, zloţenka s tubo s 50 g gela M02AA13 Ibuprofen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 2,03 2.4.2007 generično

030678

BONIFEN peroralna suspenzija 100 mg/5 ml, zloţenka s

stekleničko z 80 ml suspenzije M01AE01 Ibuprofen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,53 2.4.2007 generično

015520 BONVIVA 150 mg filmsko obloţene tablete, 3 tablete M05BA06 Ibandronska kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija Rp 58,12 NDC 22.6.2010 originalno

017779

BONVIVA 3 mg/3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga M05BA06 Ibandronska kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija ZZ 79,10 NDC 22.6.2010 originalno

029491

Boostrix suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml

suspenzije in 1 injekcijsko iglo J07AJ52

Cepivo proti

oslovskemu kašlju

s prečiščenimi

antigeni in toksoidi GSK d.o.o., ZZ 14,28 NDC 31.5.2010 originalno

043265

Bravelle 75 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla z 10 vialami s praškom in 10 ampulami z vehiklom G03GA04 Urofolitropin Ferring GmbH, ZZ 220,82 NDC 31.5.2010 originalno

048275 Bridion 100 mg/ml raztopina za injiciranje, 10 vial po 2 ml V03AB35 Sugamadeks

NV Organon,

Nizozemska H 809,01 NDC 22.6.2010 originalno

013692

Brinerdin 0,1 mg/0,5 mg/5 mg obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02LA51

Reserpin in

diuretiki,

kombinacije z

drugimi zdravili

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,83 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 33 / 267

Page 34: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

109010

Brogalas 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 21,98 NDC 24.9.2010 generično

109029

Brogalas 4 mg ţvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 21,08 NDC 24.9.2010 generično

109037

Brogalas 5 mg ţvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 23,13 NDC 24.9.2010 generično

013706

Bromergon 2,5 mg tablete, škatla s stekleničko s 30

tabletami G02CB01 Bromokriptin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 5,69 NDC 22.6.2010 generično

021660

Broncho-Munal 3,5 mg trde kapsule za otroke, škatla s 30

kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu ) R07AX

Druga zdravila za

zdravljenje bolezni

dihal

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,90 1.10.2007 generično

013757

Broncho-Munal 3,5 mg trde kapsule za otroke, škatla z 10

kapsulami (1 x 10 kapsul v pretisnem omotu ) R07AX

Druga zdravila za

zdravljenje bolezni

dihal

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

021687

Broncho-Munal 7 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x

10 kapsul v pretisnem omotu ) R07AX

Druga zdravila za

zdravljenje bolezni

dihal

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 17,02 1.10.2007 generično

013765

Broncho-Munal 7 mg trde kapsule, škatla z 10 kapsulami (1 x

10 kapsul v pretisnem omotu ) R07AX

Druga zdravila za

zdravljenje bolezni

dihal

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

094420

Brufen 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 0,80 NDC 4.2.2010 originalno

094439

Brufen 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 2,04 NDC 31.5.2010 originalno

094447

Brufen 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 3,27 NDC 31.5.2010 originalno

106763

Budenofalk 2 mg/odmerek rektalna pena, škatla z 1 tlačnim

vsebnikom z odmernim ventilom z 1,2 g rektalne pene A07EA06 Budezonid Salus Ljubljana, d.d., Rp 70,73 NDC 12.8.2010 originalno

106771

Budenofalk 2 mg/odmerek rektalna pena, škatla z 2 tlačnima

vsebnikoma z odmernim ventilom z 1,2 g rektalne pene A07EA06 Budezonid Salus Ljubljana, d.d., Rp 140,78 NDC 12.8.2010 originalno

013145

Budenofalk 3 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s 100

kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) A07EA06 Budezonid Salus Ljubljana, d.d., Rp 87,88 NDC 22.6.2010 originalno

075663

Budiair 200 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,

škatla s tlačnim vsebnikom z 200 odmerki in sproţilcem-

nastavkom za inhaliranje Jet R03BA02 Budezonid

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 17,67 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 34 / 267

Page 35: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

075655

Budiair 200 mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom,

škatla s tlačnim vsebnikom z 200 odmerki in standardnim

sproţilcem R03BA02 Budezonid

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 17,36 NDC 22.6.2010 generično

092312

BUPRENORFIN ALKALOID 0,4 mg podjezične tablete,

škatla s 70 tabletami (10 x 7 tablet v pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin Alkaloid d.o.o., ZZ 29,99 NDC 22.6.2010 generično

092320

BUPRENORFIN ALKALOID 0,4 mg podjezične tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin Alkaloid d.o.o., ZZ 8,82 NDC 22.6.2010 generično

092347

BUPRENORFIN ALKALOID 2 mg podjezične tablete, škatla

s 70 tabletami (10 x 7 tablet v pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin Alkaloid d.o.o., ZZ 43,20 NDC 22.6.2010 generično

092355

BUPRENORFIN ALKALOID 2 mg podjezične tablete, škatla

z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin Alkaloid d.o.o., ZZ 17,47 NDC 22.6.2010 generično

092371

BUPRENORFIN ALKALOID 8 mg podjezične tablete, škatla

s 70 tabletami (10 x 7 tablet v pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin Alkaloid d.o.o., ZZ 170,18 NDC 22.6.2010 generično

092380

BUPRENORFIN ALKALOID 8 mg podjezične tablete, škatla

z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N07BC01 Buprenorfin Alkaloid d.o.o., ZZ 68,47 NDC 22.6.2010 generično

022322 Burinex, škatla z 20 tabletami C03CA02 Bumetanid Pharmagan, d.o.o., Rp 2,20 2.4.2007 originalno

067199

BUSCOPAN 10 mg obloţene tablete, škatla z 20 tabletami (1

x 20 tablet v pretisnem omotu) A03BB01 Butilskopolamin

Boehringer Ingelheim

International GmbH, BRp 2,99 IVDC 27.8.2010 1.10.2010** originalno

015970

Byetta 10 mikrogramov raztopina za injiciranje, napolnjen

injekcijski peresnik, 1 napolnjen injekcijski peresnik A10BX04 Eksenatid

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 93,59 NDC 31.5.2010 originalno

015890

Byetta 5 mikrogramov raztopina za injiciranje, napolnjen

injekcijski peresnik, 1 napolnjen injekcijski peresnik A10BX04 Eksenatid

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 93,59 NDC 31.5.2010 originalno

032298

Byol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100 tabletami

(10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,23 NDC 4.2.2010 generično

060674

Byol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,04 NDC 22.6.2010 generično

032255

Byol 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100 tabletami

(10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 6,73 NDC 4.2.2010 generično

060666

Byol 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,82 NDC 22.6.2010 generično

039012

CADUET 10 mg/10 mg filmsko obloţene tablete, plastenka z

90 tabletami C10BX03

Atorvastatin in

amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 2.4.2007 originalno

039004

CADUET 10 mg/10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10BX03

Atorvastatin in

amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 14,18 NDC 8.7.2009 originalno

038997

CADUET 5 mg/10 mg filmsko obloţene tablete, plastenka z

90 tabletami C10BX03

Atorvastatin in

amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 2.4.2007 originalno

038989

CADUET 5 mg/10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10BX03

Atorvastatin in

amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 13,53 NDC 8.7.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 35 / 267

Page 36: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

010723

CAELYX 2 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje, škatla z eno vialo s 25 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Schering Plough

Europe, Belgija H 1.146,85 NDC 22.6.2010 originalno

010715

CAELYX 2 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje, škatla z eno vialo z 10 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Schering Plough

Europe, Belgija H 485,04 NDC 22.6.2010 originalno

014958

CAFFETIN tablete, škatla s 500 tabletami (50 x 10 tablet v

dvojnem traku) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov Alkaloid d.o.o., ZZ 33,75 NDC 25.2.2009 generično

014907

CAFFETIN tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v

dvojnem traku) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov Alkaloid d.o.o., BRp 1,21 23.6.2008 generično

Calcijex 1 mcg/ml A11CC04 Kalcitriol

Abbott Laboratories

d.o.o., 6,73 2.4.2007 *

082686

Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml raztopina za injiciranje,

škatla s 5 ampulami po 5 ml raztopine V03AF03 Kalcijev folinat

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H/Rp 89,20 NDC 31.5.2010 generično

082732

Calciumfolinat "Ebewe" 15 mg kapsule, škatla s plastenko z

20 kapsulami V03AF03 Kalcijev folinat

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H/Rp 57,89 NDC 31.5.2010 generično

023078

CalciumvitaC 260 mg/500 mg šumeče tablete, škatla z 10

šumečimi tabletami v plastičnem vsebniku A11GB01

Askorbinska kislina

(vitamin C) v

kombinaciji s

kalcijem

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp l+p 1,72 14.3.2008 *

002585

Calgel 3,3 mg/g + 1 mg/g dentalni gel, škatla s tubo z 10 g

gela A01AD11 Razne učinkovine

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, BRp 2,44 1.5.2008 *

027375

CALIXTA 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin Belupo, d.o.o., Rp 5,72 1.4.2008 generično

027383

CALIXTA 45 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin Belupo, d.o.o., Rp 8,49 8.2.2008 generično

002712

Calpol 120 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s steklenico

s 140 ml suspenzije in dvodelno merilno ţličko N02BE01 Paracetamol

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, BRp 2,42 NDC 31.5.2010 originalno

002739

Calpol 250 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s steklenico

s 100 ml suspenzije in dvodelno merilno ţličko N02BE01 Paracetamol

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, BRp 2,67 NDC 31.5.2010 originalno

005614

CAMPTO 100 mg/5 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 stekleno vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Pfizer Luxembourg

SARL, H 209,43 2.4.2007 originalno

032530

Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 polipropilensko vialo s 15 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Pfizer Luxembourg

SARL, H 618,96 NDC 26.10.2009 originalno

042110

Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 polipropilensko vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Pfizer Luxembourg

SARL, H 209,42 NDC 26.10.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 36 / 267

Page 37: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

042129

Campto 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 polipropilensko vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Pfizer Luxembourg

SARL, H 102,21 NDC 26.10.2009 originalno

005622

CAMPTO 40 mg/2 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 stekleno vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Pfizer Luxembourg

SARL, H 103,80 2.4.2007 originalno

013358

CANCIDAS 50 mg prašek za pripravo koncentrata za

pripravo raztopine za infundiranje, škatla z eno vialo s

praškom J02AX04 Kaspofungin

Merck Sharp & Dohme

Ltd, V.Britanija H 496,49 NDC 21.7.2010 originalno

013366

CANCIDAS 70 mg prašek za pripravo koncentrata za

pripravo raztopine za infundiranje, škatla z eno vialo s

praškom J02AX04 Kaspofungin

Merck Sharp & Dohme

Ltd, V.Britanija H 629,09 NDC 21.7.2010 originalno

079715

Candea 16 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 12,56 NDC 22.6.2010 generično

079740

Candea 32 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 14,73 NDC 22.6.2010 generično

079685

Candea 4 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 8,87 NDC 22.6.2010 generično

079693

Candea 8 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09CA06 Kandesartan

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 10,57 NDC 22.6.2010 generično

106780

Candea HCT 16 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (7

x 4 tablete v pretisnem omotu) C09DA06

Kandesartan in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 12,56 NDC 14.7.2010 generično

106801

Candea HCT 8 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (7 x

4 tablete v pretisnem omotu) C09DA06

Kandesartan in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 11,97 NDC 14.7.2010 generično

015407

CANESTEN dermalni prašek, škatla s plastenko s 30 g

dermalnega praška D01AC01 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 3,91 NDC 21.7.2010 originalno

015369 Canesten krema, škatla s tubo z 20 g kreme D01AC01 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 3,14 NDC 21.7.2010 originalno

015393 Canesten raztopina , škatla s plastenko z 20 ml raztopine D01AC01 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 2,05 NDC 21.7.2010 originalno

018031

Canesten raztopina v dermalnem pršilu, škatla s plastenko (z

zaporko s pršilnim ventilom) s 30 ml raztopine D01AC01 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 3,91 NDC 21.7.2010 originalno

015385

Canesten1 500 mg vaginalne tablete, škatla z 1 vaginalno

tableto v pretisnem omotu in 1 aplikatorjem G01AF02 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 2,63 NDC 10.6.2009 originalno

065722

Canesten1 set 500 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema,

škatla z 1 vaginalno tableto v pretisnem omotu, tubo z 20 g

kreme in 1 aplikatorjem za vaginalno tableto G01AF02 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 5,79 NDC 10.6.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 37 / 267

Page 38: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

022349

Canesten3 20 mg/g vaginalna krema, škatla s tubo z 20 g

vaginalne kreme in 3 aplikatorji G01AF02 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 4,71 NDC 21.7.2010 originalno

018058

Canesten3 200 mg vaginalne tablete, škatla s 3 vaginalnimi

tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) in 1 aplikatorjem G01AF02 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 4,71 NDC 21.7.2010 originalno

018090

Canesten3 set 200 mg vaginalne tablete in 10 mg/g krema,

škatla s 3 vaginalnimi tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem

omotu), s tubo z 20 g kreme in 1 aplikatorjem za vaginalne

tablete G01AF02 Klotrimazol Bayer d.o.o., BRp 4,02 NDC 10.6.2009 originalno

023450

Canifug 10 mg/1 ml dermalno pršilo, raztopina, škatla s

stekleničko z mehanskim razpršilnikom s 30 ml raztopine D01AC01 Klotrimazol Pharmagan, d.o.o., BRp 2,63 NDC 22.6.2010 generično

015237 Carbaglu 200 mg disperzibilne tablete, 5 tablet A16AA05

Kargluminska

kislina

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija Rp 447,53 NDC 20.10.2009 originalno

015075 Carbaglu 200 mg disperzibilne tablete, 60 tablet A16AA05

Kargluminska

kislina

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija Rp 5.082,00 1.10.2007 originalno

037788

Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 74,36 NDC 31.5.2010 generično

037796

Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 45 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 211,72 NDC 31.5.2010 generično

037826

Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 26,63 NDC 31.5.2010 generično

012947

CARBOPLATIN PLIVA 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje , škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 62,40 NDC 12.8.2010 generično

012955

CARBOPLATIN PLIVA koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje 50 mg, zloţenka z 1 prebodno stekleničko s 5 ml

koncentrata L01XA02 Karboplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 31,78 NDC 13.8.2009 generično

099376

Carbosin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin Pharmachemie B.V., H 62,40 NDC 12.8.2010 generično

056154

Carbosin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s 45 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin Pharmachemie B.V., H 178,40 NDC 12.8.2010 generično

099362

Carbosin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XA02 Karboplatin Pharmachemie B.V., H 27,68 NDC 12.8.2010 generično

043273

CARDIOL 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet

v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Belupo, d.o.o., Rp 3,52 NDC 4.2.2010 generično

043281

CARDIOL 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Belupo, d.o.o., Rp 1,87 NDC 4.2.2010 generično

043290

CARDIOL 5 mg tablete, škatla s 50 tabletami (2 x 25 tablet v

pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Belupo, d.o.o., Rp 3,16 NDC 4.2.2010 generično

038385

CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) B01AC06

Acetilsalicilna

kislina PharmaSwiss d.o.o., Rp 1,55 IVDC 23.8.2010 1.10.2010** generično

* podatek bo objavljen naknadno 38 / 267

Page 39: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

013307

CARDURA XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,26 NDC 26.3.2009 originalno

013331

CARDURA XL 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 17,40 NDC 8.7.2009 originalno

067873

Carvedigamma 12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 12,72 2.4.2007 generično

067814

Carvedigamma 12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 3,99 NDC 31.5.2010 generično

067822

Carvedigamma 12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 10,45 2.4.2007 generično

067938

Carvedigamma 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 14,09 2.4.2007 generično

067881

Carvedigamma 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 5,07 NDC 31.5.2010 generično

067911

Carvedigamma 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 12,88 2.4.2007 generično

067806

Carvedigamma 6,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 8,02 2.4.2007 generično

067466

Carvedigamma 6,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 3,08 NDC 31.5.2010 generično

067504

Carvedigamma 6,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 7,22 2.4.2007 generično

063827

CARVETREND tablete 12,5 mg, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 3,94 NDC 27.5.2009 generično

063835

CARVETREND tablete 25 mg, škatla z 28 tabletami (1 x 28

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 5,28 NDC 27.5.2009 generično

063789

CARVETREND tablete 3,125 mg, škatla z 28 tabletami (2 x

14 tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 1,34 NDC 27.5.2009 generično

063819

CARVETREND tablete 6,25 mg, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 3,21 NDC 27.5.2009 generično

019577

Casodex 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

AstraZeneca UK

Limited, Rp/Spec 121,88 NDC 22.6.2010 originalno

085472

Casodex 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) L02BB03 Bikalutamid

AstraZeneca UK

Limited, Rp/Spec 55,95 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 39 / 267

Page 40: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

095222

Caverject 20 µg prašek in vehikel za ratopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom, 1 injekcijsko brizgo z vehiklom, 2

injekcijskima iglama in 2 krpicama prepojenima z alkoholom G04BE01 Alprostadil

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 9,07 NDC 8.7.2009 originalno

095230

Caverject 10 µg prašek in vehikel za ratopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom, injekcijsko brizgo z vehiklom, 2

injekcijski igli in 2 krpicama prepojenima z alkoholom G04BE01 Alprostadil

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 9,07 NDC 8.7.2009 originalno

030627

Ceclor 125 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s

plastenko z zrnci za pripravo 100 ml peroralne suspenzije J01DC04 Cefaklor Phadisco Ltd., Rp 4,24 NDC 27.5.2009 originalno

030686

Ceclor 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s

plastenko z zrnci za pripravo 100 ml peroralne suspenzije J01DC04 Cefaklor Phadisco Ltd., Rp 6,73 NDC 27.5.2009 originalno

061832

Cedax 36 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s

stekleničko s 15 g praška in odmerno ţličko J01DD14 Ceftibuten

Schering-Plough

Europe, Rp 13,41 NDC 22.6.2010 originalno

061840

Cedax 400 mg kapsule, škatla s 5 kapsulami (1 x 5 kapsul v

dvojnem traku) J01DD14 Ceftibuten

Schering-Plough

Europe, Rp 12,44 NDC 22.6.2010 originalno

056618

Cefaklor Medis 1000 mg šumeče tablete, škatla s plastičnim

vsebnikom z 10 tabletami J01DC04 Cefaklor Medis, d.o.o., Rp 12,01 NDC 31.7.2009 generično

056030

Cefaklor Medis 500 mg šumeče tablete, škatla s plastičnim

vsebnikom z 10 tabletami J01DC04 Cefaklor Medis, d.o.o., Rp 6,63 1.10.2007 generično

031640

CEFALEKSIN PLIVA 1 g filmsko obloţene tablete, škatla s

16 tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu) J01DB01 Cefaleksin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,04 NDC 12.8.2010 generično

031631

CEFALEKSIN PLIVA 500 mg trde kapsule, škatla s 16

kapsulami (2 x 8 kapsul v pretisnem omotu) J01DB01 Cefaleksin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,69 NDC 12.8.2010 generično

022640

Cefamezin 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z eno vialo s 1051,5 mg praška J01DB04 Cefazolin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 5,61 NDC 22.6.2010 originalno

016004

Cefotaksim Lek 1 g prašek za raztopino za injiciranje, škatla

z 1 vialo s praškom J01DD01 Cefotaksim

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 6,20 NDC 22.6.2010 generično

016012

Cefotaksim Lek 2 g prašek za raztopino za injiciranje, škatla

z 1 vialo s praškom J01DD01 Cefotaksim

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 13,17 NDC 22.6.2010 generično

097659

Ceftazidim Kabi 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom J01DD02 Ceftazidim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 10,69 NDC 29.3.2010 generično

097667

Ceftazidim Kabi 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 10 vialami s praškom J01DD02 Ceftazidim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 103,95 NDC 29.3.2010 generično

097675

Ceftazidim Kabi 2000 mg prašek za raztopino za injiciranje

ali infundiranje, škatla z 1 steklenico s praškom J01DD02 Ceftazidim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 21,15 NDC 29.3.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 40 / 267

Page 41: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

097683

Ceftazidim Kabi 2000 mg prašek za raztopino za injiciranje

ali infundiranje, škatla z 10 steklenicami s praškom J01DD02 Ceftazidim

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 206,57 NDC 29.3.2010 generično

017221

CEFTRIAXONE PLIVA prašek za raztopino za injiciranje 1 g,

škatla z 1 vialo s praškom J01DD04 Ceftriakson Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 13,34 NDC 13.8.2009 generično

017248

CEFTRIAXONE PLIVA prašek za raztopino za injiciranje 1 g,

škatla z 10 vialami s praškom J01DD04 Ceftriakson Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 111,87 NDC 13.8.2009 generično

017280

CEFTRIAXONE PLIVA prašek za raztopino za injiciranje 2 g,

škatla s 5 vialami s praškom J01DD04 Ceftriakson Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 98,69 NDC 13.8.2009 generično

017256

CEFTRIAXONE PLIVA prašek za raztopino za injiciranje 2 g,

škatla z 1 vialo s praškom J01DD04 Ceftriakson Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 24,80 NDC 13.8.2009 generično

028444

CEFZIL 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01DC10 Cefprozil

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 9,46 NDC 31.5.2010 originalno

028460

CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s

plastenko z zrnci za pripravo 60 ml suspenzije in merilno

ţličko J01DC10 Cefprozil

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 16,66 NDC 31.5.2010 originalno

028452

CEFZIL 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01DC10 Cefprozil

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 17,89 NDC 31.5.2010 originalno

069167

Celebrex 100 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10

kapsul v pretisnem omotu) M01AH01 Celekoksib

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,57 NDC 8.7.2009 originalno

022780

Celebrex 200 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10

kapsul v pretisnem omotu) M01AH01 Celekoksib

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 12,68 NDC 26.10.2009 originalno

011967

CellCept 250 mg kapsule, škatla s 100 kapsulami (10 x 10

kapsul v pretisnem omotu) L04AA06 Mikofenolna kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 110,16 NDC 22.6.2010 originalno

018902

CellCept 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, 4 viale L04AA06 Mikofenolna kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 68,99 NDC 22.6.2010 originalno

011940

CellCept 500 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet

v pretisnem omotu) L04AA06 Mikofenolna kislina

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 110,16 NDC 22.6.2010 originalno

041173

Celomix 15 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam Actavis Hungary Kft., Rp 4,77 NDC 31.5.2010 generično

041181

Celomix 7,5 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam Actavis Hungary Kft., Rp 3,37 1.10.2007 generično

027626

Celsentri 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami v pretisnih omotih J05AX09 Maravirok

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp/Spec 729,89 NDC 29.6.2009 originalno

027634

Celsentri 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami v pretisnih omotih J05AX09 Maravirok

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp/Spec 729,89 NDC 29.6.2009 originalno

016411 CEPOREX kapsule, škatla s stekleničko s 16 kapsulami J01DB01 Cefaleksin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,07 2.4.2007 *

016446

CEPOREX prašek za peroralno suspenzijo, škatla s

stekleničko s praškom za pripravo 100 ml suspenzije in

merilno ţličko J01DB01 Cefaleksin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,48 2.4.2007 *

* podatek bo objavljen naknadno 41 / 267

Page 42: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

015288

CEPROTIN 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pretočna

igla, 1 filtrska igla B01AD12 Protein C Baxter AG, Avstrija ZZ 1.801,37 NDC 31.5.2010 originalno

015253

CEPROTIN 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 pretočna

igla, 1 filtrska igla B01AD12 Protein C Baxter AG, Avstrija ZZ 915,72 NDC 31.5.2010 originalno

028070

Cerazette 75 mikrogramov filmsko obloţene tablete, škatla s

84 tabletami (3 x 28 tablet v pretisnem omotu) G03AC09 Dezogestrel N.V. Organon, Rp 16,60 NDC 22.6.2010 originalno

027979

Cerazette 75 mikrogramov filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (1 x 28 tablet v pretisnem omotu) G03AC09 Dezogestrel N.V. Organon, Rp 6,44 NDC 22.6.2010 originalno

007919

Cerezyme 200 enot prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z eno vialo s praškom A16AB02 Imigluceraza

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska ZZ 1.002,41 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

080055

Cerezyme 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z eno vialo s praškom A16AB02 Imigluceraza

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska ZZ 2.004,82 IVDC 15.9.2010 10.3.2011 originalno

016616

CERSON 5 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N05CD02 Nitrazepam Belupo, d.o.o., Rp 0,69 NDC 21.7.2010 generično

077917

Certican 0,25 mg disperzibilne tablete, škatla s 60 tabletami

(6 x 10 tablet v pretisnem omotu) L04AA18 Everolimus

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 106,66 NDC 31.5.2010 originalno

077933

Certican 0,25 mg tablete , škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet

v pretisnem omotu) L04AA18 Everolimus

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 106,66 NDC 31.5.2010 originalno

077968

Certican 0,5 mg tablete , škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet

v pretisnem omotu) L04AA18 Everolimus

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 212,05 NDC 31.5.2010 originalno

035939

Cetirizin Lek 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

035947

Cetirizin Lek 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

035904

Cetirizin Lek 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 7

tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

035912

Cetirizin Lek 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,39 NDC 22.6.2010 generično

035920

Cetirizin Lek 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,75 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 42 / 267

Page 43: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

008524

Cetrotide 0,25 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo po 1 ml vode za injekcije in priborom za

injiciranje (2 injekcijski igli in 2 krpici prepojeni z alkoholom) H01CC02 Cetroreliks

Serono Europe Limited,

V.Britanija H 35,13 NDC 31.5.2010 originalno

009709

Cetrotide 3 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo po

3 ml vode za injekcije in priborom za injiciranje (2 injekcijski

igli in 2 krpici prepojeni z alkoholom) H01CC02 Cetroreliks

Serono Europe Limited,

V.Britanija H 216,09 NDC 31.5.2010 originalno

043605

Cezera 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE09 Levocetirizin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,36 NDC 22.6.2010 generično

005541

CHAMPIX 0,5 mg in 1 mg filmsko obloţene tablete,

kartonska obloga s pretisnima omotoma (11 x 0,5 mg + 14 x

1 mg) N07BA03 Vareniklin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 33,47 19.9.2008 originalno

004880

CHAMPIX 1 mg filmsko obloţene tablete, kartonska obloga

s pretisnim omotom z 28 x 1 mg tablet N07BA03 Vareniklin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 37,41 19.9.2008 originalno

040525

Chirocaine 2,5 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za

raztopino za , škatla z 10 polipropilenskimi ampulami z 10 ml

raztopine N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., ZZ 34,70 NDC 31.5.2010 originalno

040541

Chirocaine 5 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za

raztopino za , škatla z 10 polipropilenskimi ampulami z 10 ml

raztopine N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., ZZ 39,18 NDC 31.5.2010 originalno

040584

Chirocaine 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za

raztopino za , škatla z 10 polipropilenskimi ampulami z 10 ml

raztopine N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., ZZ 61,91 NDC 31.5.2010 originalno

Chirocaine ing.bag 0,625 mg/ml 100 ml/150 ml N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., 12,78 2.4.2007 originalno

Chirocaine ing.bag 0,625 mg/ml 200 ml/250 ml N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., 16,13 2.4.2007 originalno

Chirocaine ing.bag 1,25 mg/ml 100 ml/150 ml N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., 14,46 2.4.2007 originalno

Chirocaine ing.bag 1,25 mg/ml 200 ml/250 ml N01BB10 Levobupivakain

Abbott Laboratories

d.o.o., 21,16 2.4.2007 originalno

017795

Chloramphenicol Krka 10 mg/g mazilo za oko, škatla s tubo s

5 g mazila S01AA01 Kloramfenikol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,16 2.4.2007 *

042056

Cholestagel 625 mg filmsko obloţene tablete, plastenka s

180 tabletami brez zunanje ovojnine C10AC04 Holesevelam

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 120,99 NDC 31.5.2010 originalno

042048

Cholestagel 625 mg filmsko obloţene tablete, plastenka s

180 tabletami z zunanjo ovojnino C10AC04 Holesevelam

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 120,99 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 43 / 267

Page 44: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

033111

CIALIS 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 4 tabletami

(2 x 2 tableti v pretisnem omotu) G04BE08 Tadalafil

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 39,26 2.4.2007 originalno

033154

CIALIS 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 4 tabletami

(2 x 2 tableti v pretisnem omotu) G04BE08 Tadalafil

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 39,26 2.4.2007 originalno

074616

CIKLOSPORIN ALKALOID 100 mg mehke kapsule, škatla s

50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin Alkaloid d.o.o., H/Rp 117,72 NDC 22.6.2010 generično

074683

CIKLOSPORIN ALKALOID 25 mg mehke kapsule, škatla s

50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin Alkaloid d.o.o., H/Rp 32,74 NDC 22.6.2010 generično

074730

CIKLOSPORIN ALKALOID 50 mg mehke kapsule, škatla s

50 kapsulami (10 x 5 kapsul v pretisnem omotu) L04AD01 Ciklosporin Alkaloid d.o.o., H/Rp 61,15 NDC 22.6.2010 generično

001880

Cilazil 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA08 Cilazapril Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,34 NDC 12.8.2010 originalno

001899

Cilazil 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA08 Cilazapril Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,47 NDC 12.8.2010 originalno

001902

Cilazil 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) C09AA08 Cilazapril Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,64 NDC 12.8.2010 originalno

062669

Cilest 0,25 mg/0,035 mg tablete, škatla z 21 tabletami (1 x

21 tablet v pretisnem omotu) G03AA11

Norgestimat in

estrogen

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 3,65 NDC 22.6.2010 originalno

087882

CILOXAN 3 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla z 1

kapalnim vsebnikom s 5 ml raztopine S01AX13 Ciprofloksacin

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 3,30 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 originalno

094153

Cimzia 200 mg raztopina za injiciranje, 2 injekcijski brizgi in 2

alkoholna zloţenca L04AB05 certolizumab pegol

UCB Pharma SA,

Belgija Rp/Spec 937,11 NDC 31.8.2010 originalno

094161

Cimzia 200 mg raztopina za injiciranje, 3 pakiranja po 2

injekcijski brizgi in po 2 alkoholna zloţenca L04AB05 certolizumab pegol

UCB Pharma SA,

Belgija Rp/Spec 2.760,05 NDC 31.8.2010 originalno

062812

Cinarizin Lek 25 mg tablete , škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N07CA02 Cinarizin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 *

040096

CIPRALEX 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp 16,07 NDC 22.6.2010 originalno

022101

Cipramil 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp 12,17 NDC 22.6.2010 originalno

022594

Cipramil 20 mg koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla s 5 ampulami z 0,5 ml koncentrata N06AB04 Citalopram

Lundbeck Pharma

d.o.o., ZZ 16,03 NDC 31.5.2010 originalno

010138

Ciprinol 100 mg koncentrat za raztopino za infundiranje ,

škatla s 5 ampulami z 10 ml koncentrata J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 42,14 NDC 22.6.2010 generično

001201

Ciprinol 100 mg/50 ml raztopina za infundiranje , škatla z eno

vialo po 50 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 4,77 2.4.2007 generično

001198

Ciprinol 200 mg/100 ml raztopina za infundiranje , škatla z

eno vialo po 100 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 9,16 NDC 22.6.2010 generično

037044

Ciprinol 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,72 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 44 / 267

Page 45: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

009482

Ciprinol 400 mg/200 ml raztopina za infundiranje , škatla z

eno vialo po 200 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 15,87 NDC 22.6.2010 generično

040398

Ciprinol 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,18 NDC 22.6.2010 generično

055336

Ciprinol 750 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 16,87 NDC 22.6.2010 generično

075256

Ciprobay 200 mg/100 ml raztopina za infundiranje, škatla s

steklenico s 100 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., H 12,99 NDC 21.7.2010 originalno

015628

Ciprobay 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., Rp 5,13 NDC 20.10.2009 originalno

074209

Ciprobay 400 mg/200 ml raztopina za infundiranje, škatla s

steklenico z 200 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., H 22,58 NDC 21.7.2010 originalno

022454

Ciprobay 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., Rp 10,17 NDC 20.10.2009 originalno

065765

Ciprobay 750 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Bayer d.o.o., Rp 24,00 NDC 20.10.2009 originalno

075108

Ciprofloksacin Arrow 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Arrow Generics Limited, Rp 3,48 NDC 31.5.2010 generično

075116

Ciprofloksacin Arrow 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Arrow Generics Limited, Rp 6,75 NDC 31.5.2010 generično

075124

Ciprofloksacin Arrow 750 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Arrow Generics Limited, Rp 16,87 NDC 31.5.2010 generično

026484

Ciprofloksacin Lek 200 mg/ 100 ml raztopina za infundiranje,

škatla s 5 vialami s 100 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 44,77 NDC 22.6.2010 generično

086010

Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

086002

Ciprofloksacin Lek 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,72 NDC 22.6.2010 generično

026476

Ciprofloksacin Lek 400 mg/ 200 ml raztopina za infundiranje,

škatla s 5 vialami z 200 ml raztopine J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 77,85 NDC 22.6.2010 generično

086037

Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

086029

Ciprofloksacin Lek 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,18 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 45 / 267

Page 46: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

086053

Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

086045

Ciprofloksacin Lek 750 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 16,87 NDC 22.6.2010 generično

080268

Ciprum 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,65 NDC 12.8.2010 generično

090158

Ciprum 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 7,06 NDC 12.8.2010 generično

090166

Ciprum 750 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA02 Ciprofloksacin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 16,87 NDC 12.8.2010 generično

081256

CIPRUM koncentrat za raztopino za infundiranje 200 mg/20

ml, škatla z 10 vialami po 20 ml koncentrata J01MA02 Ciprofloksacin Pliva Ljubljana d.o.o., H 143,24 15.5.2007 generično

034380

CIRCADIN 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z

21 tabletami v pretisnih omotih N05CH01 Melatonin

Neurim

Pharmaceuticals EEC

Limited, V.Britanija Rp 13,38 NDC 4.3.2009 originalno

028398

CISPLATIN PLIVA 0,5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata L01XA01 Cisplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 28,33 NDC 12.8.2010 generično

028371

CISPLATIN PLIVA 0,5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 vialami z 20 ml koncentrata L01XA01 Cisplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 63,51 NDC 12.8.2010 generično

026069

Citalon 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

026077

Citalon 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56 tabletami

(4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 6,55 NDC 22.6.2010 generično

026409

Citalon 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

026050

Citalon 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 3,80 NDC 22.6.2010 generično

026158

Citalon 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

026166

Citalon 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56 tabletami

(4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 14,29 NDC 22.6.2010 generično

026107

Citalon 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

026115

Citalon 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 7,42 NDC 22.6.2010 generično

026190

Citalon 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

026204

Citalon 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56 tabletami

(4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 20,47 NDC 4.2.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 46 / 267

Page 47: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

026174

Citalon 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

026182

Citalon 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Sandoz GmbH, Rp 9,33 NDC 22.6.2010 generično

032662

Citalopram Pliva 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 12,69 1.4.2008 generično

045020

Citalopram Torrex 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 3,56 NDC 22.6.2010 generično

045039

Citalopram Torrex 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 7,42 NDC 22.6.2010 generično

045047

Citalopram Torrex 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 9,25 NDC 22.6.2010 generično

070920

Citalox 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB04 Citalopram Generics UK Ltd., Rp 7,42 NDC 22.6.2010 generično

018724

Clarexid 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 3,69 NDC 20.11.2009 generično

018716

Clarexid 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 3,15 NDC 20.11.2009 generično

020010

Clarexid 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 7,92 NDC 20.11.2009 generično

020001

Clarexid 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 5,47 NDC 20.11.2009 generično

032050

Clarithromycin Grünenthal 125 mg zrnca za peroralno

suspenzijo, škatla s 14 slamicami za pitje J01FA09 Klaritromicin

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 9,34 2.4.2007 generično

032069

Clarithromycin Grünenthal 187,5 mg zrnca za peroralno

suspenzijo, škatla s 14 slamicami za pitje J01FA09 Klaritromicin

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 13,08 2.4.2007 generično

032077

Clarithromycin Grünenthal 250 mg zrnca za peroralno

suspenzijo, škatla s 14 slamicami za pitje J01FA09 Klaritromicin

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 10,90 2.4.2007 generično

062995 Claritine 1 mg/ml sirup, škatla s stekleničko s 120 ml sirupa R06AX13 Loratadin

Schering-Plough

Europe, BRp 2,64 NDC 22.6.2010 originalno

071978

Claritine 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) R06AX13 Loratadin

Schering-Plough

Europe, Rp 6,60 NDC 22.6.2010 originalno

062987

Claritine S 10 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet

v pretisnem omotu) R06AX13 Loratadin

Schering-Plough

Europe, BRp 3,03 8.4.2008 originalno

086657

Claritinekombo 120 mg/5 mg obloţena tableta s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) R01BA52

Psevdoefedrin,

kombinacije

Schering-Plough

Europe, BRp 2,59 8.4.2008 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 47 / 267

Page 48: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

032204

Clarosip 125 mg zrnca za peroralno suspenzijo , škatla s 14

slamicami za pitje J01FA09 Klaritromicin

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 4,33 NDC 26.3.2009 generično

032212

Clarosip 187,5 mg zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s 14

slamicami za pitje J01FA09 Klaritromicin

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 9,65 NDC 26.3.2009 generično

032220

Clarosip 250 mg zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s 14

slamicami za pitje J01FA09 Klaritromicin

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 6,98 NDC 27.5.2009 generično

038121

Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi injekcijskami brizgami z

1 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 85,75 NDC 22.6.2010 originalno

007293

Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima injekcijskama brizgama

z 1 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 17,47 NDC 22.6.2010 originalno

047589

Clexane 12.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi injekcijskami brizgami z

0,8 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 112,61 NDC 22.6.2010 originalno

054500

Clexane 15.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi injekcijskami brizgami z

1 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 140,60 NDC 22.6.2010 originalno

038130

Clexane 2.000 anti- Xa i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi injekcijskami brizgami z

0,2 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 21,41 NDC 22.6.2010 originalno

007153

Clexane 2.000 anti- Xa i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima injekcijskama brizgama

z 0,2 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 4,38 NDC 22.6.2010 originalno

038253

Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi injekcijskami brizgami z

0,4 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 38,07 NDC 22.6.2010 originalno

007161

Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima injekcijskama brizgama

z 0,4 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 8,55 NDC 22.6.2010 originalno

038270

Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi injekcijskami brizgami z

0,6 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 55,77 NDC 22.6.2010 originalno

007250

Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima injekcijskama brizgama

z 0,6 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 11,39 NDC 22.6.2010 originalno

038300

Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 10 napolnjenimi injekcijskami brizgami z

0,8 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 67,53 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 48 / 267

Page 49: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

007285

Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni , škatla z 2 napolnjenima injekcijskama brizgama

z 0,8 ml raztopine B01AB05 Enoksaparin Sanofi-Aventis d.o.o., H/Rp 13,78 NDC 22.6.2010 originalno

093874

Climara 100 mikrogramov/24 ur transdermalni obliţ, škatla s

4 transdermalnimi obliţi (4 x 1 obliţ v zaščitni vrečki) G03CA03 Estradiol

Bayer Schering Pharma

AG Rp 8,43 NDC 21.7.2010 originalno

093866

Climara 50 mikrogramov/24 ur transdermalni obliţ, škatla s 4

transdermalnimi obliţi (4 x 1 obliţ v zaščitni vrečki) G03CA03 Estradiol

Bayer Schering Pharma

AG Rp 5,50 NDC 21.7.2010 originalno

021946

Climen obloţene tablete, škatla z 21 tabletami (11 belih in 10

roţnatih tablet v pretisnem omotu) G03HB01

Ciproteron in

estrogen

Bayer Schering Pharma

AG Rp 5,46 NDC 21.7.2010 originalno

077798

Clivarin 1432 i.e. anti-Xa/0,25 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami po 0,25 ml

raztopine B01AB08 Reviparin

Abbott Laboratories

d.o.o., H/Rp 20,56 NDC 31.5.2010 originalno

030481

Clivarin 3436 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami po 0,6 ml

raztopine B01AB08 Reviparin

Abbott Laboratories

d.o.o., H/Rp 40,84 NDC 31.5.2010 originalno

020389

Clivarin 5726 i.e. anti-Xa/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

večodmernimi steklenimi vialami s 6 ml raztopine B01AB08 Reviparin

Abbott Laboratories

d.o.o., H/Rp 279,01 NDC 31.5.2010 originalno

102539

Clopigamma 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 84

tabletami (7 x 12 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 70,75 NDC 21.5.2010 generično

102520

Clopigamma 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 23,45 NDC 21.5.2010 generično

107751

Clopixol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami v HDPE vsebniku z za otroke varno navojno

zaporko N05AF05 Zuklopentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp/Spec 11,50 NDC 12.8.2010 originalno

059420

Clopixol 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami v polipropilenskem vsebniku N05AF05 Zuklopentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp/Spec 11,50 NDC 22.6.2010 originalno

040347

Clopixol Depot 200 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 1 ml raztopine N05AF05 Zuklopentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., ZZ 39,57 NDC 31.5.2010 originalno

059374

Clopixol-Acuphase 50 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

5 ampulami z 1 ml raztopine N05AF05 Zuklopentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., ZZ 32,29 NDC 31.5.2010 originalno

Cloxacillin Stragen 1 g viala, 10 x 20 ml J01CF02 Kloksacilin Pliva Ljubljana d.o.o., 42,43 28.6.2008 *

012734

CoAprovel 150 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x

14 tablet v pretisnem omotu) C09DA04

Irbesartan in

diuretiki

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 16,81 NDC 22.6.2010 originalno

012742

CoAprovel 300 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x

14 tablet v pretisnem omotu) C09DA04

Irbesartan in

diuretiki

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 22,63 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 49 / 267

Page 50: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

008397

CoAprovel 300 mg/25 mg filmsko tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA04

Irbesartan in

diuretiki

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 22,63 NDC 22.6.2010 originalno

077801

COAXIL 12,5 mg obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) N06AX14 Tianeptin Servier Pharma d.o.o., Rp 7,73 NDC 31.5.2010 originalno

042030

COAXIL 12,5 mg obloţene tablete, škatla z 90 tabletami (6 x

15 tablet v pretisnem omotu) N06AX14 Tianeptin Servier Pharma d.o.o., Rp 22,78 NDC 31.5.2010 originalno

030090

Co-Diovan 160 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 20,95 NDC 31.5.2010 originalno

030104

Co-Diovan 160 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 20,95 NDC 31.5.2010 originalno

015750

Co-Diovan 320 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 31,24 NDC 31.5.2010 originalno

015768

Co-Diovan 320 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 34,54 NDC 31.5.2010 originalno

030112

Co-Diovan 80 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA03

Valsartan in

diuretiki

Novartis Pharma

GmbH, Rp 17,41 NDC 31.5.2010 originalno

014567

COLDREX LARYPLUS z okusom limone, škatla s 24

pastilami (2 x 12 pastil v pretisnem omotu) R02AA20 Razne učinkovine GSK d.o.o., BRp 2,32 2.4.2007 *

060747

Coldrex Sinus +, škatla s 24 tabletami (2 x 12 tablet v

pretisnem omotu) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov GSK d.o.o., BRp 2,80 2.4.2007 *

060739

Coldrex Sinus +, škatla z 12 tabletami (1 x 12 tablet v

pretisnem omotu) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov GSK d.o.o., BRp 1,70 2.4.2007 *

009954

Coldrex tablete, škatla s 24 tabletami (2 x 12 tablet v

pretisnem omotu) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov GSK d.o.o., BRp 3,88 2.4.2007 *

009946

Coldrex tablete, škatla z 12 tabletami (1 x 12 tablet v

pretisnem omotu) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov GSK d.o.o., BRp 2,61 1.4.2008 *

068411

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina,

škatla s plastenko s 5 ml raztopine S01ED51

Timolol,

kombinacije

Allergan

Pharmaceuticals

Ireland, Rp 11,01 NDC 31.5.2010 originalno

006661

COMBIVIR 450mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) J05AR01

Lamivudin/zidovudi

n

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H/Rp 312,56 NDC 31.5.2010 originalno

105864

Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kapsule, škatla s 30

kapsulami v plastenki G04CA52

Tamsulozin in

dutasterid GSK d.o.o., Rp 28,97 NDC 16.6.2010 originalno

004979

Comtan 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko po 30 tablet N04BX02 Entakapon

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,39 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 50 / 267

Page 51: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

020150

CONCERTA 18 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s plastenko z za otroke varno zaporko s 30 tabletami

in sušilom N06BA04 Metilfenidat

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 36,26 NDC 22.6.2010 originalno

020290

CONCERTA 36 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s plastenko z za otroke varno zaporko s 30 tabletami

in sušilom N06BA04 Metilfenidat

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 42,74 NDC 22.6.2010 originalno

020320

CONCERTA 54 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s plastenko z za otroke varno zaporko s 30 tabletami

in sušilom N06BA04 Metilfenidat

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 57,53 NDC 22.6.2010 originalno

011584

Concor 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 4,71 NDC 21.7.2010 originalno

011444

Concor 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 4,38 NDC 21.7.2010 originalno

094455

Concor COR 1,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 1,84 NDC 15.4.2010 originalno

024252

Concor COR 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 6,88 NDC 21.7.2010 originalno

024236

Concor COR 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 3,25 NDC 21.7.2010 originalno

094463

Concor COR 3,75 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 4,05 NDC 15.4.2010 originalno

024244

Concor COR 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 4,86 NDC 21.7.2010 originalno

094471

Concor COR 7,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Merck d.o.o., Rp 5,87 NDC 15.4.2010 originalno

058572

Co-Nebilet 5 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C07BB

Selektivni zaviralci

adrenergičnih

receptorjev beta in

tiazidi

Menarini International

O.L.S.A., Rp 13,99 NDC 20.11.2009 originalno

058602

Co-Nebilet 5 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C07BB

Selektivni zaviralci

adrenergičnih

receptorjev beta in

tiazidi

Menarini International

O.L.S.A., Rp 13,99 NDC 20.11.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 51 / 267

Page 52: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

028657

CONET 500 mg/500 mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla s 25 vialami s praškom J01DH51

Imipenem in

zaviralci laktamaz

beta

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., H 326,47 NDC 21.7.2010 originalno

097500 CONET, škatla z 1 vialo s praškom J01DH51

Imipenem in

zaviralci laktamaz

beta

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., H 13,52 2.4.2007 originalno

023485

Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, Rp 18,59 NDC 31.5.2010 originalno

023507

Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, Rp 9,40 NDC 31.5.2010 originalno

089842

Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, Rp 8,38 NDC 31.5.2010 originalno

091413

Controloc 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, Rp 12,06 NDC 31.5.2010 originalno

050105

Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1

vialo s praškom A02BC02 Pantoprazol Nycomed GmbH, ZZ 6,41 NDC 31.5.2010 originalno

006769

COPAXONE 20 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 modra škatla, ki vsebuje 4 škatle s 7 vialami s

praškom in 1 bela škatle, ki vsebuje 4 škatle s 7 ampulami z

vodo za injekcije L03AX13 Glatiramer acetat

Teva Pharmaceuticals

Ltd., Rp 872,99 1.4.2008 originalno

011711

Copaxone 20 mg/ml raztopina za injiciranje, napolnjena

injekcijska brizga, škatla z 28 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami L03AX13 Glatiramer acetat

Teva Pharmaceuticals

Ltd., Rp 837,21 NDC 12.8.2010 originalno

050881

COPEGUS 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko s 168 tabletami J05AB04 Ribavirin

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 608,72 NDC 22.6.2010 originalno

054569

CoRamipril TEVA 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA05 Ramipril in diuretiki Teva Pharma B.V., Rp 2,92 NDC 30.7.2009 generično

054577

CoRamipril TEVA 5 mg/25 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA05 Ramipril in diuretiki Teva Pharma B.V., Rp 3,48 NDC 30.7.2009 generično

008303

Cordarone 200 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10

tablet v pretisnem omotu) C01BD01 Amiodaron Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 19,22 NDC 22.6.2010 originalno

008060

Cordarone 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,

škatla s 6 ampulami s 3 ml raztopine C01BD01 Amiodaron Sanofi-Aventis d.o.o., ZZ 29,03 NDC 22.6.2010 originalno

020516

Cordipin 10 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v dvojnem traku) C08CA05 Nifedipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,14 2.4.2007 generično

020486

Cordipin retard 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem ,

škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,44 NDC 22.6.2010 generično

010804

Cordipin retard 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,54 2.4.2007 generično

013560

Cordipin XL 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem ,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,21 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 52 / 267

Page 53: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

016799

CORSODYL Mint raztopina za izpiranje ust, plastenka s 300

ml raztopine A01AB03 Klorheksidin GSK d.o.o., BRp l+p 6,41 2.4.2007 originalno

005738

Coryol 12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,72 NDC 22.6.2010 generično

034045

Coryol 12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,32 2.4.2007 generično

006300

Coryol 25 mg tablete , škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,41 NDC 22.6.2010 generično

034169

Coryol 25 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 16,01 2.4.2007 generično

034053

Coryol 3,125 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,39 NDC 22.6.2010 generično

034126

Coryol 3,125 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,94 2.4.2007 generično

019119

CORYOL 6,25 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet

v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,96 NDC 22.6.2010 generično

002666

COSOPT 20 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina,

škatla z OCUMETER PLUS kapalno plastenko s 5 ml

raztopine S01ED51

Timolol,

kombinacije

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 14,29 NDC 21.7.2010 originalno

045080

COSOPT brez konzervansa 20 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za

oko, raztopina,, škatla s 60 enoodmernimi vsebniki z 0,2 ml

raztopine (4 x 15 enoodmernih vsebnikov v vrečki) S01ED51

Timolol,

kombinacije

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 39,09 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

005355

CoTeveten 600 mg/ 12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA02

Eprosartan in

diuretiki Abbott Products GmbH, Rp 8,10 1.4.2008 originalno

005380

CoTeveten 600 mg/ 12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA02

Eprosartan in

diuretiki Abbott Products GmbH, Rp 16,00 1.4.2008 originalno

005410

CoTeveten 600 mg/ 12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA02

Eprosartan in

diuretiki Abbott Products GmbH, Rp 31,80 1.4.2008 originalno

104400

Coupet 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 13,21 NDC 21.5.2010 generično

104426

Coupet 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 21,83 NDC 21.5.2010 generično

104434

Coupet 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 30,49 NDC 21.5.2010 generično

104450

Coupet 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,53 NDC 14.7.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 53 / 267

Page 54: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

012289

Cozaar 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 22,58 NDC 21.7.2010 originalno

022772

Cozaar 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 98

tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 2.4.2007 originalno

010731

Cozaar 12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 11,62 2.4.2007 originalno

054585

COZAAR 2,5 mg/ml prašek in vehikel za peroralno

suspenzijo, škatla z 1 vrečko s praškom, 1 plastenko z

vehiklom, 1 plastenko z za otroke varno zaponko in 1

polipropilensko brizgo, pakirano skupaj z nastavkom za vrat

plastenke C09CA01 Losartan

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 53,16 NDC 12.8.2010 originalno

059498

Cozaar 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 5,39 NDC 6.8.2010 originalno

040592

CRESTOR 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

AstraZeneca UK

Limited, Rp 19,15 NDC 22.6.2010 originalno

040614

CRESTOR 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

AstraZeneca UK

Limited, Rp 29,18 NDC 22.6.2010 originalno

040703

CRESTOR 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

AstraZeneca UK

Limited, Rp 40,37 NDC 22.6.2010 originalno

097691

CRESTOR 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C10AA07 Rosuvastatin

AstraZeneca UK

Limited, Rp 13,52 NDC 29.3.2010 originalno

013544

CRIXIVAN 100 mg trde kapsule, škatla s plastenko s 180

kapsulami J05AE02 Indinavir

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija Rp 2.4.2007 originalno

006793

CRIXIVAN 200 mg trde kapsule, škatla s plastenko s 360

kapsulami J05AE02 Indinavir

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija Rp 291,82 2.4.2007 originalno

006610

CRIXIVAN 333 mg trde kapsule, škatla s plastenko s 135

kapsulami J05AE02 Indinavir

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija Rp 2.4.2007 originalno

006777

CRIXIVAN 400 mg trde kapsule, škatla s plastenko s 180

kapsulami J05AE02 Indinavir

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija Rp 291,82 10.5.2007 originalno

023477 CRYSTACILLIN, škatla s 50 vialami s praškom J01CE01 Benzilpenicilin Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 47,86 15.5.2007 originalno

007820

CUBICIN 350 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infudiranje, škatla z 1 vialo J01XX09 Daptomicin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H 103,68 NDC 31.5.2010 originalno

007897

CUBICIN 500 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infudiranje, škatla z 1 vialo J01XX09 Daptomicin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H 143,46 NDC 31.5.2010 originalno

010375

CUROSURF 80 mg/ml suspenzija, škatla z 2 vialama z 1,5

ml suspenzije R07AA02 Naravni fosfolipidi

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., H 916,79 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 54 / 267

Page 55: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

054186

Cyanokit 2,5 g prašek za raztopino za infundiranje, 2 viali, 1

komplet za infundiranje, 2 napravi za prenos, 1 kratek kateter V03AB33 hidroksokobalamin

Merck Santé S.A.S.,

Francija ZZ 620,93 NDC 21.7.2010 originalno

055999

Cyclo-Progynova obloţene tablete, škatla z 21 tabletami (11

belih in 10 svetlo rjavih tablet v pretisnem omotu) G03FB01

Norgestrel in

estrogen

Bayer Schering Pharma

AG Rp 4,55 NDC 21.7.2010 originalno

064661

CYMBALTA 30 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z

28 kapsulami N06AX21 Duloksetin

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 16,92 NDC 31.5.2010 originalno

064688

CYMBALTA 60 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z

28 kapsulami N06AX21 Duloksetin

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 25,71 NDC 31.5.2010 originalno

Cymevene, 500 mg, viala, 1 J05AB06 Ganciklovir

ROCHE farmacevtska

druţba d.o.o., 54,34 2.4.2007 *

072591

CYNT 0,2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 4,46 NDC 31.5.2010 originalno

072605

CYNT 0,3 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 5,82 NDC 31.5.2010 originalno

072613

CYNT 0,4 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 7,12 NDC 31.5.2010 originalno

016233

CYSTADANE 1 g peroralni prašek, škatla s steklenico s 180

g praška in tremi merilnimi ţličkami (1g, 150mg, 100mg) A16AA06 Betain

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija Rp/Spec 531,17 NDC 20.10.2009 originalno

015164 Cystagon 150 mg trde kapsule, 100 kapsul A16AA04 Merkaptamin

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija H/Rp 298,05 NDC 20.10.2009 originalno

015148 Cystagon 50 mg trde kapsule, 100 kapsul A16AA04 Merkaptamin

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija H/Rp 127,71 NDC 20.10.2009 originalno

056766

CYTOSAR 1 g prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1

vialo s praškom L01BC01 Citarabin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 36,53 NDC 26.3.2009 originalno

094234 CYTOTECT CP 5000 i.e. 50 ml 1 st J06BB09

Humani

imunoglobulini proti

citomegalovirusu

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 850,43 NDC 22.6.2010 originalno

CYTOTECT 100 mg/ml 10 ml 1 st J06BB09

Humani

imunoglobulini proti

citomegalovirusu

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 153,66 NDC 20.11.2009 originalno

CYTOTECT 100 mg/ml 50 ml 1 st J06BB09

Humani

imunoglobulini proti

citomegalovirusu

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 745,59 NDC 20.11.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 55 / 267

Page 56: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

072800 CYTOTECT 2500 i.e. 50 ml 1 st J06BB09

Humani

imunoglobulini proti

citomegalovirusu

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 745,59 NDC 22.6.2010 originalno

094196 CYTOTECT 500 i.e. 10 ml 1 st J06BB09

Humani

imunoglobulini proti

citomegalovirusu

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 153,66 NDC 22.6.2010 originalno

003735

DABROSTON 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) G03DB01 Didrogesteron Abbott Products GmbH, Rp 8,10 IVDC 30.6.2010 28.2.2011 originalno

012920

DACARBAZIN PLIVA prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje 100 mg, zloţenka z 10 prebodnimi

stekleničkami s praškom L01AX04 Dakarbazin Pliva Ljubljana d.o.o., H 65,94 15.5.2007 generično

012939

DACARBAZIN PLIVA prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje 200 mg, zloţenka z 10 prebodnimi

stekleničkami s praškom L01AX04 Dakarbazin Pliva Ljubljana d.o.o., H 108,84 15.5.2007 generično

020400

Daivobet 50 mikrogramov/500 mikrogramov v 1 g mazilo,

škatla s tubo s 30 g mazila D05AX52

Kalcipotriol,

kombinacije Pharmagan, d.o.o., Rp 20,91 NDC 22.6.2010 originalno

029327

Daivobet 50 mikrogramov/500 mikrogramov v 1 g mazilo,

škatla s tubo s 60 g mazila D05AX52

Kalcipotriol,

kombinacije Pharmagan, d.o.o., Rp 41,48 NDC 22.6.2010 originalno

004723

Daivonex 50 mikrogramov/g krema, škatla s tubo s 30 g

kreme D05AX02 Kalcipotriol Pharmagan, d.o.o., Rp 10,01 NDC 22.6.2010 originalno

099260

Daivonex 50 mikrogramov/g mazilo, škatla s tubo s 30 g

mazila D05AX02 Kalcipotriol Pharmagan, d.o.o., Rp 6,08 NDC 22.6.2010 originalno

021288 Daktarin 100 mg/5 g oralni gel, škatla s tubo s 40 g gela A01AB09 Mikonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,78 NDC 22.6.2010 originalno

023493 Daktarin 20 mg/1 g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D01AC02 Mikonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,27 NDC 22.6.2010 originalno

078204

DALACIN 100 mg vaginalne globule, škatla s 3 vaginalnimi

globulami (3 x 1 globula v dvojnem traku) in aplikatorjem G01AA10 Klindamicin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 11,95 2.4.2007 originalno

099163

DALACIN 20 mg/g vaginalna krema, škatla s tubo s 40 g

kreme in 7 aplikatorji G01AA10 Klindamicin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,41 NDC 26.10.2009 originalno

099171

DALACIN T 10 mg/ml dermalna raztopina, škatla s

stekleničko z nanašalnikom s 30 ml raztopine D10AF01 Klindamicin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 4,46 NDC 8.7.2009 originalno

009520

Daleron 120 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s

stekleničko po 100 ml suspenzije in brizgo za peroralno

dajanje N02BE01 Paracetamol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,17 NDC 22.6.2010 generično

064122

Daleron 500 mg tablete , škatla s 60 tabletami (10 x 6 tablet

v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,10 NDC 10.6.2009 generično

* podatek bo objavljen naknadno 56 / 267

Page 57: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

009547

Daleron 500 mg tablete , škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v

pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 0,72 NDC 7.9.2009 generično

034487

Daleron 500 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,10 NDC 22.6.2010 generično

064157

Daleron 500 mg tablete , škatla z 90 tabletami (15 x 6 tablet

v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 4,79 2.4.2007 generično

013161

Daleron C 500 mg/20 mg zrnca za peroralno raztopino,

škatla z 10 vrečkami s 5 g zrnc N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 2,40 14.3.2008 generično

013153

DALERON C za otroke 120 mg/10 mg zrnca za peroralno

raztopino, škatla z 10 vrečkami s 5 g zrnc N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 2,16 14.3.2008 generično

009512

Daleron COLD3 filmsko obloţene tablete , škatla s 24

tabletami (2 x 12 tablet v pretisnem omotu) N02BE71

Paracetamol,

kombinacije s

psiholeptiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,94 2.4.2007 generično

009504

Daleron COLD3 filmsko obloţene tablete , škatla z 12

tabletami (1 x 12 tablet v pretisnem omotu) N02BE71

Paracetamol,

kombinacije s

psiholeptiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 2,50 14.3.2008 generično

068721

Dalivon 250 mg/150 mg/50 mg tablete, škatla z 10 tabletami

(1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,54 14.3.2008 *

021431

Danoval 100 mg trde kapsule , škatla s stekleničko s 100

kapsulami G03XA01 Danazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 36,31 NDC 7.9.2009 originalno

023523

Danoval 200 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 100

kapsulami G03XA01 Danazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 96,77 2.4.2007 originalno

049190

Daonil 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) A10BB01 Glibenklamid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 2,29 NDC 22.6.2010 originalno

077550

Darob mite 80 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C07AA07 Sotalol

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 4,90 IVDC 19.7.2010 14.4.2011 generično

036536

Dartelin 400 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C04AD03 Pentoksifilin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,02 NDC 22.6.2010 generično

023566

Deca Durabolin 50 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 12

ampulami z 1 ml raztopine A14AB01 Nandrolon Salus Ljubljana, d.d., ZZ 53,61 2.4.2007 originalno

097560 Depakine 300mg/ml peroralna raztopina, steklenička 60 ml N03AG01 Valprojska kislina Sanofi-Aventis d.o.o., 19,10 IVDC 9.7.2010 9.4.2011 originalno

007927

Depakine chrono 300 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla z dvema plastičnima

vsebnikoma s 50 tabletami N03AG01 Valprojska kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 6,05 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 57 / 267

Page 58: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

007943

Depakine chrono 500 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s plastičnim vsebnikom s

30 tabletami N03AG01 Valprojska kislina Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 2,70 NDC 22.6.2010 originalno

022209

DEPO-MEDROL 40 mg/ml suspenzija za injiciranje, škatla z

1 vialo z 1 ml suspenzije H02AB04 Metilprednizolon

Pfizer Luxembourg

SARL, ZZ 1,49 NDC 8.7.2009 originalno

Depo-Provera 150 mg susp.za injic. 1 viala s 150mg/1ml

suspenzije G03DA02

Medroksiprogester

on Farmadent d.o.o. 12,87 7.8.2008 *

022403 Dermazin 10 mg/g krema , škatla z lončkom z 250 g kreme D06BA01 Srebrov sulfadiazin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 9,09 NDC 22.6.2010 generično

023620

Dermazin 10 mg/g krema , škatla s tubo s polietilenskim ali

polipropilenskim zamaškom s 50 g kreme D06BA01 Srebrov sulfadiazin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 1,84 NDC 22.6.2010 generično

022187 DETRALEX, škatla s 30 tabletami C05CA53

Diosmin,

kombinacije Servier Pharma d.o.o., BRp 5,92 IVDC 2.3.2010 2.9.2010 originalno

003549

Detrunorm 15 mg obloţene tablete, škatla z 28 tabletami (4 x

7 tablet v pretisnem omotu) G04BD06 Propiverin

Schering-Plough

Europe, Rp 16,81 NDC 22.6.2010 originalno

078166

Detrusitol 2 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 84 kapsulami (12 x 7 kapsul v pretisnem omotu) G04BD07 Tolterodin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 113,91 2.4.2007 originalno

078077

Detrusitol 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 84 kapsulami (12 x 7 kapsul v pretisnem omotu) G04BD07 Tolterodin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 118,82 NDC 26.10.2009 originalno

020079

Dexamethason Krka 0,5 mg tablete , škatla z 10 tabletami

(1 x 10 tablet v pretisnem omotu) H02AB02 Deksametazon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 0,62 2.4.2007 generično

022624

Dexamethason Krka 4 mg/1 ml raztopina za injiciranje, škatla

s 25 ampulami z 1 ml raztopine H02AB02 Deksametazon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 14,24 NDC 22.6.2010 generično

061484

Dezmopresinijev acetat Teva 0,1 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) H01BA02 Dezmopresin Teva Pharma B.V., Rp 13,90 NDC 12.8.2010 generično

061492

Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) H01BA02 Dezmopresin Teva Pharma B.V., Rp 32,78 NDC 12.8.2010 generično

041238

DHC CONTINUS 120 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s plastičnim vsebnikom s 56 tabletami N02AA08 Dihidrokodein Medis, d.o.o., Rp 15.1.2008 originalno

041246

DHC CONTINUS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s plastičnim vsebnikom s 56 tabletami N02AA08 Dihidrokodein Medis, d.o.o., Rp 15.1.2008 originalno

041254

DHC CONTINUS 90 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s plastičnim vsebnikom s 56 tabletami N02AA08 Dihidrokodein Medis, d.o.o., Rp 15.1.2008 originalno

017698 DIACOMIT 250 mg prašek za peroralno suspenzijo, 60 vrečk N03AX17 Stiripentol Biocodex, Francija Rp 189,38 1.2.2008 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 58 / 267

Page 59: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

017590 DIACOMIT 250 mg trde kapsule, plastenka s 60 kapsulami N03AX17 Stiripentol Biocodex, Francija Rp 189,38 1.2.2008 originalno

017680 DIACOMIT 500 mg trde kapsule, plastenka s 60 kapsulami N03AX17 Stiripentol Biocodex, Francija Rp 375,68 1.2.2008 originalno

023728

Diane 0,035 mg/2 mg obloţene tablete, škatla s 63 tabletami

(3 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03HB01

Ciproteron in

estrogen

Bayer Schering Pharma

AG Rp 14,78 NDC 21.7.2010 originalno

097705

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer

konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

050601

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

050598

Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 30,96 NDC 31.5.2010 originalno

097713

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer

konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

050636

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

050628

Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 30,96 NDC 31.5.2010 originalno

050652

Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

050644

Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 30,96 NDC 31.5.2010 originalno

050733

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 47,11 NDC 31.5.2010 originalno

050695

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

097721

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine

(koničasti/spike konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 59 / 267

Page 60: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

050741

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 40,52 NDC 31.5.2010 originalno

050725

Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 31,50 NDC 31.5.2010 originalno

050768

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 47,11 NDC 31.5.2010 originalno

050792

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

097730

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine

(koničasti/spike konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

050776

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 39,99 NDC 31.5.2010 originalno

050784

Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 31,50 NDC 31.5.2010 originalno

050687

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

analizo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

050814

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 47,11 NDC 31.5.2010 originalno

097748

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine

(koničasti/spike konektor) B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 56,77 NDC 31.5.2010 originalno

050806

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 enojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 40,52 NDC 31.5.2010 originalno

050660

Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla z 2 enojnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 31,50 NDC 31.5.2010 originalno

065773

Diaprel 80 mg tablete, škatla s 60 tabletami (3 x 20 tablet v

pretisnem omotu) A10BB09 Gliklazid Servier Pharma d.o.o., Rp 11,23 2.4.2007 originalno

023574

DIAPREL MR 30 mg tablete s prirejenim sproščanjem, škatla

s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BB09 Gliklazid Servier Pharma d.o.o., Rp 8,62 NDC 20.11.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 60 / 267

Page 61: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

095354 Diaprel MR 60 mg tablete s prirejenim sproščanjem, 30 tablet A10BB09 Gliklazid Servier Pharma d.o.o., Rp 8,85 NDC 23.2.2010 originalno

095435 Diaprel MR 60 mg tablete s prirejenim sproščanjem, 90 tablet A10BB09 Gliklazid Servier Pharma d.o.o., Rp 26,12 NDC 23.2.2010 originalno

076880

Diclo Duo 75 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla z 20

kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak PharmaSwiss d.o.o., Rp 2,50 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 generično

025852

DicloJet 75 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s 30

kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak PharmaSwiss d.o.o., Rp 2,29 NDC 31.5.2010 generično

023752

Dicynone 125 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami z 2 ml raztopine B02BX01 Etamsilat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 ZZ 2.4.2007 generično

023744

Dicynone 125 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 2 ml raztopine B02BX01 Etamsilat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 ZZ 8,39 NDC 22.6.2010 generično

024279

Dicynone 250 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) B02BX01 Etamsilat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 7,57 NDC 22.6.2010 generično

001341

Diflazon 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 69,68 NDC 22.6.2010 generično

014354

Diflazon 150 mg trde kapsule, škatla s 4 kapsulami (1 x 4

kapsule v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 22,20 2.4.2007 generično

001023

Diflazon 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo v pretisnem

omotu J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,59 NDC 22.6.2010 generično

014346

Diflazon 150 mg trde kapsule, škatla z 2 kapsulama (1 x 2

kapsuli v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,33 2.4.2007 generično

004456

Diflazon 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 22,64 NDC 22.6.2010 generično

001031

Diflazon 200 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7

kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 32,20 2.4.2007 generično

001147

Diflazon 200 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10

kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 92,00 2.4.2007 generično

001317

Diflazon 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7

kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,44 NDC 22.6.2010 generično

089885

Diflucan 10 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s

plastenko z za otroke varno zaporko s praškom za pripravo

35 ml suspenzije in odmerno ţličko J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 18,01 NDC 22.6.2010 originalno

069000

Diflucan 100 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7

kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 18,09 NDC 26.10.2009 originalno

067563

Diflucan 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 71,19 NDC 26.10.2009 originalno

067636

Diflucan 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo v pretisnem

omotu J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 3,91 NDC 26.10.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 61 / 267

Page 62: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

067555

Diflucan 2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, H 14,66 NDC 8.7.2009 originalno

089877

Diflucan 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla s

plastenko z za otroke varno zaporko s praškom za pripravo

35 ml suspenzije in odmerno ţličko J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 61,06 NDC 8.7.2009 originalno

056391

Diflucan 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7

kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,75 NDC 26.10.2009 originalno

023779

DIGICOR 0,1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet

v pretisnem omotu) C01AA08 Metildigoksin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

024643

Dihalar tablete 1 mg, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) R06AX17 Ketotifen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,32 3.4.2008 generično

004715

Dilatrend 12,5 mg tablete , škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 6,07 NDC 22.6.2010 originalno

021644

Dilatrend 25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 6,07 NDC 22.6.2010 originalno

014990

Dilatrend 3,125 mg tablete , škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 8,08 NDC 25.2.2009 originalno

004707

Dilatrend 6,25 mg tablete , škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AG02 Karvedilol

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 4,31 NDC 22.6.2010 originalno

050563

Diovan 160 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 20,95 NDC 31.5.2010 originalno

041475

Diovan 320 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 27,20 NDC 31.5.2010 originalno

016152

Diovan 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 14,28 NDC 31.5.2010 originalno

050555

Diovan 80 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA03 Valsartan

Novartis Pharma

GmbH, Rp 17,28 NDC 31.5.2010 originalno

087963

Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

, steklenička s 100 ml koncentrata B05XB02 Alanilglutamin

Medias International

d.o.o., H 33,07 NDC 22.6.2010 originalno

072966

Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

, škatla z 10 stekleničkami s 100 ml koncentrata B05XB02 Alanilglutamin

Medias International

d.o.o., H 322,56 NDC 22.6.2010 originalno

087939

Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, steklenička s 50 ml koncentrata B05XB02 Alanilglutamin

Medias International

d.o.o., H 25,31 NDC 22.6.2010 originalno

072974

Dipeptiven 200 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 stekleničkami s 50 ml koncentrata B05XB02 Alanilglutamin

Medias International

d.o.o., H 247,06 NDC 22.6.2010 originalno

013102

DIPHERELINE 0,1 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla s 7 vialami s praškom in 7 ampulami z 1 ml

vehikla L02AE04 Triptorelin IPSEN PHARMA, ZZ 32,92 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 62 / 267

Page 63: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

013129

DIPHERELINE 11,25 mg prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 ampulo z vehiklom, 1

injekcijsko brizgo in 2 injekcijskima iglama L02AE04 Triptorelin IPSEN PHARMA, ZZ 332,52 IVDC 19.12.2009 11.10.2010 originalno

013110

DIPHERELINE 3,75 mg prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 ampulo z vehiklom, 1

injekcijsko brizgo in 2 injekcijskima iglama L02AE04 Triptorelin IPSEN PHARMA, ZZ 135,24 IVDC 19.12.2009 11.10.2010 originalno

054097 DIPIDOLOR 7.5MG/ML 5X2ML AMP. SLOVEN. N02AC03 Piritramid

Johnson & Johnson

d.o.o., 3,72 NDC 22.6.2010 originalno

087238

Diprogenta 0,5 mg/g/1 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g

kreme D07CC01

Betametazon in

antibiotiki

Schering-Plough

Europe, Rp 3,86 8.4.2008 originalno

087246

Diprogenta 0,5 mg/g/1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 15 g

mazila D07CC01

Betametazon in

antibiotiki

Schering-Plough

Europe, Rp 3,86 8.4.2008 originalno

001597

Diprosalic 0,5 mg/g / 20 mg/g dermalna raztopina, škatla s

plastenko s 100 ml raztopine D07XC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 14,79 NDC 22.6.2010 originalno

088455

Diprosalic 0,5 mg/g / 20 mg/g dermalna raztopina, škatla s

plastenko s 30 ml raztopine D07XC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 4,52 NDC 22.6.2010 originalno

039764

Diprosalic 0,5 mg/g / 30 mg/g mazilo, škatla s tubo s 30 g

mazila D07XC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 2,34 NDC 22.6.2010 originalno

001627

Diprosalic 0,5 mg/g / 30 mg/g mazilo, škatla s tubo s 50 g

mazila D07XC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 3,91 NDC 22.6.2010 originalno

061948

Diprosone 0,5 mg/g krema, škatla s plastičnim vsebnikom s

500 g kreme D07AC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 40,72 NDC 22.6.2010 originalno

039845 Diprosone 0,5 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D07AC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 2,52 NDC 22.6.2010 originalno

061913

Diprosone 0,5 mg/g mazilo, škatla s plastičnim vsebnikom s

500 g mazila D07AC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 40,72 NDC 22.6.2010 originalno

039853 Diprosone 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo s 30 g mazila D07AC01 Betametazon

Schering-Plough

Europe, Rp 2,52 NDC 22.6.2010 originalno

063770

Distraneurin 192 mg mehke kapsule, škatla s stekleničko s

25 kapsulami N05CM02 Klometiazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 7,60 NDC 22.6.2010 originalno

025437

Ditamin 2 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko s

30 ml raztopine in merilno kapalko N02CA01 Dihidroergotamin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,20 1.4.2008 generično

001120

Ditamin 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N02CA01 Dihidroergotamin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,90 NDC 22.6.2010 generično

026220

DIUVER tablete 10 mg, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C03CA04 Torasemid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,08 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 generično

026212

DIUVER tablete 5 mg, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C03CA04 Torasemid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,12 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 63 / 267

Page 64: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

109061

Docetaksel Actavis 20 mg/0,5 ml koncentrat in vehikel za

raztopino za, škatla z 1 vialo z enkratnim odmerkom

koncentrata in 1 vialo z enkratnim odmerkom vehikla L01CD02 Docetaksel Actavis Group PTC ehf., H 123,06 NDC 31.8.2010 generično

109070

Docetaksel Actavis 80 mg/2 ml koncentrat in vehikel za

raztopino za, škatla z 1 vialo z enkratnim odmerkom

koncentrata in 1 vialo z enkratnim odmerkom vehikla L01CD02 Docetaksel Actavis Group PTC ehf., H 480,78 NDC 31.8.2010 generično

102784

Docetaksel Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 123,06 NDC 3.5.2010 generično

102822

Docetaksel Ebewe 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 8 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 480,78 NDC 3.5.2010 generično

091383

Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 16 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Hospira UK Limited,

Queensway, H 969,58 NDC 22.6.2010 generično

091359

Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Hospira UK Limited,

Queensway, H 131,87 NDC 22.6.2010 generično

091375

Docetaksel Hospira 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 8 ml koncentrata L01CD02 Docetaksel

Hospira UK Limited,

Queensway, H 480,78 NDC 22.6.2010 generično

103128

Docetaxel Teva 20 mg/0,5 ml koncentrat in vehikel za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 0,5 ml

koncentrata in 1 vialo z 1,5 ml vehikla L01CD02 docetaksel

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H 131,87 NDC 21.5.2010 generično

103136

Docetaxel Teva 80 mg/2 ml koncentrat in vehikel za

raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata

in 1 vialo s 6 ml vehikla L01CD02 docetaksel

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H 529,52 NDC 21.5.2010 generično

026450

Doksazosin Arrow 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin Arrow Generics Limited, Rp 5,56 NDC 31.5.2010 generično

018350 DOKSAZOSIN LEK 4MG TBL. S PODALJ. SPROŠČ. 30 C02CA04 Doksazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 7,02 5.6.2007 generično

018392 DOKSAZOSIN LEK 4MG TBL. S PODALJ. SPROŠČ. 98 C02CA04 Doksazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 22,90 5.6.2007 generično

014680

Doksazosin Mylan 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin Generics UK Ltd., Rp 5,43 NDC 20.3.2009 generično

036374

DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 310,52 NDC 31.5.2010 generično

014192

DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 75,50 NDC 31.5.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 64 / 267

Page 65: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

014184

DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 17,52 NDC 31.5.2010 generično

036366

DOKSORUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01DB01 Doksorubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 151,22 NDC 31.5.2010 generično

041203

Doloproct 1 mg/20 mg v 1 g rektalna krema, škatla s tubo s

30 g kreme C05AX03

Drugi pripravki,

kombinacije Intendis GmbH Berlin, Rp 8,82 15.4.2008 originalno

041262

Doloproct 1 mg/20 mg v 1 g rektalna krema, škatla s tubo z

10 g kreme C05AX03

Drugi pripravki,

kombinacije Intendis GmbH Berlin, Rp 3,04 15.4.2008 originalno

041211

Doloproct 1 mg/20 mg v 1 g rektalna krema, škatla s tubo z

15 g kreme C05AX03

Drugi pripravki,

kombinacije Intendis GmbH Berlin, Rp 4,54 15.4.2008 originalno

041270

Doloproct 1 mg/40 mg svečke, škatla s 120 svečkami (24 x 5

svečk v dvojnem traku) C05AX03

Drugi pripravki,

kombinacije Intendis GmbH Berlin, Rp 52,75 15.4.2008 originalno

041289

Doloproct 1 mg/40 mg svečke, škatla z 10 svečkami (2 x 5

svečk v dvojnem traku) C05AX03

Drugi pripravki,

kombinacije Intendis GmbH Berlin, Rp 4,54 15.4.2008 originalno

061590

Donepezilijev klorid Mylan 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil Generics UK Ltd., Rp 47,47 NDC 22.6.2010 generično

061603

Donepezilijev klorid Mylan 5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tableti (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil Generics UK Ltd., Rp 47,47 NDC 22.6.2010 generično

048755

Donepezilijev klorid Teva 10 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil Teva Pharma B.V., Rp 47,47 NDC 12.8.2010 generično

048763

Donepezilijev klorid Teva 5 mg filmsko obloţene tablete,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06DA02 Donepezil Teva Pharma B.V., Rp 47,47 NDC 12.8.2010 generično

067601

Dopamin Fresenius 50 mg/5 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 ampulami s 5 ml koncentrata C01CA04 Dopamin

Medias International

d.o.o., ZZ 33,08 NDC 22.6.2010 generično

109088

Doprigalin 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 10,93 NDC 24.9.2010 generično

109096

Doprigalin 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 11,20 NDC 24.9.2010 generično

072958

Doreta 37,5 mg/325 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AX52

Tramadol,

kombinacije

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,09 NDC 22.6.2010 generično

046531

Doribax 500 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla z

10 vialami J01DH04 Doripenem

Janssen Cilag

International NV, Belgija H 224,43 NDC 22.6.2010 originalno

057800

Dormicum 5 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,

škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 10,81 NDC 22.6.2010 originalno

001244

Dormicum 1 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,

škatla s 10 ampulami s 5 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 36,26 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 65 / 267

Page 66: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

067695

Dormicum 15 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 10,96 NDC 22.6.2010 originalno

001260

Dormicum 5 mg/5 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami s 5 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 10,81 NDC 22.6.2010 originalno

001252

Dormicum 7,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05CD08 Midazolam

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 5,56 NDC 22.6.2010 originalno

093327

Dorsiflex 200 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) N05BX01 Mefenoksalon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 *

093319

Dorsiflex 200 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N05BX01 Mefenoksalon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 *

007528

DOTAREM 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo s 15 ml raztopine V08CA02 Gadoterna kislina Emporio Medical, d.o.o., ZZ 50,69 NDC 31.5.2010 originalno

035548

Doxilek 500 mg trde kapsule , škatla s 30 kapsulami (3 x 10

kapsul v pretisnem omotu) C05BX01 Kalcijev dobesilat

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,41 NDC 22.6.2010 generično

Doxorubicin ampule 5 x 50 mg L01DB01 Doksorubicin Pliva Ljubljana d.o.o., 441,40 24.5.2007 generično

012688

DOXORUBICIN PLIVA prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje 10 mg, zloţenka z 1 prebodno

stekleničko s praškom L01DB01 Doksorubicin Pliva Ljubljana d.o.o., H 17,28 2.4.2007 generično

012696

DOXORUBICIN PLIVA prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje 10 mg, zloţenka z 10 prebodnimi

stekleničkami s praškom L01DB01 Doksorubicin Pliva Ljubljana d.o.o., H 184,32 29.5.2007 generično

012726

DOXORUBICIN PLIVA prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje 50 mg, zloţenka z 1 prebodno

stekleničko s praškom L01DB01 Doksorubicin Pliva Ljubljana d.o.o., H 94,58 15.5.2007 generično

099380 DOXORUBIN 2 mg/ml, škatla z 1 vialo po 25 ml raztopine L01DB01 Doksorubicin Emporio Medical, d.o.o., H 98,12 1.10.2007 generično

099393 DOXORUBIN 2 mg/ml, škatla z 1 vialo po 5 ml raztopine L01DB01 Doksorubicin Emporio Medical, d.o.o., H 20,20 1.10.2007 generično

042587

DRAMINA, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) R06AA02 Difenhidramin Salus Ljubljana, d.d., BRp 2,97 1.10.2008 *

049654

DULCOLAX 10 mg svečke, škatla s 6 svečkami v dvojnem

traku A06AB02 Bisakodil

Boehringer Ingelheim

International GmbH, BRp 2,26 1.4.2008 *

049646

DULCOLAX 5 mg obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) A06AB02 Bisakodil

Boehringer Ingelheim

International GmbH, BRp 2,25 1.4.2008 *

* podatek bo objavljen naknadno 66 / 267

Page 67: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

062898

DULTAVAX, škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo z iglo z

0,5 ml suspenzije za injiciranje J07CA01

Mešano cepivo

proti davici, otroški

ohromelosti in

tetanusu Sanofi Pasteur SA, ZZ 7,62 NDC 22.6.2010 originalno

035483

Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel, škatla s 7

kasetami s 100 ml gela N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, H/Rp 799,29 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

104825

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami B01AC30

klopidogrel/acetilsa

licilna k.

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 37,41 NDC 22.6.2010 originalno

000060

DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml kapljice za oko,

raztopina, škatla s plastenko z 2,5 ml raztopine S01ED51

Timolol,

kombinacije

Alcon Laboratories (UK)

Ltd., V.Britanija Rp 16,03 NDC 31.5.2010 originalno

007951

DUROGESIC 100 mikrogramov/h transdermalni obliţ, škatla

s 5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 62,97 NDC 22.6.2010 originalno

000663

DUROGESIC 12 mikrogramov/h transdermalni obliţ, škatla s

5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 11,64 NDC 22.6.2010 originalno

008087

DUROGESIC 25 mikrogramov/h transdermalni obliţ, škatla s

5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 20,29 NDC 22.6.2010 originalno

008109

DUROGESIC 50 mikrogramov/h transdermalni obliţ, škatla s

5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 37,52 NDC 22.6.2010 originalno

000680

DUROGESIC 75 mikrogramov/h transdermalni obliţ, škatla s

5 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp/Spec 50,40 NDC 22.6.2010 originalno

019941

Dynastat 20 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla s 5 vialami s praškom in 5 ampulami z vehiklom

(vehikel: 1 ml 0,9% raztopine NaCl) M01AH04 Parekoksib

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 2.4.2007 originalno

019925

Dynastat 20 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom in 1 ampulo z vehiklom (vehikel: 1

ml 0,9% raztopine NaCl) M01AH04 Parekoksib

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 2.4.2007 originalno

019917

Dynastat 20 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 10

vialami s praškom M01AH04 Parekoksib

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 2.4.2007 originalno

024953

Dynastat 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla s 5 vialami s praškom in 5 ampulami z vehiklom

(vehikel: 2 ml 0,9% raztopine NaCl) M01AH04 Parekoksib

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 2.4.2007 originalno

019992

Dynastat 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom in 1 ampulo z vehiklom (vehikel: 2

ml 0,9% raztopine NaCl) M01AH04 Parekoksib

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 2.4.2007 originalno

019984

Dynastat 40 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 10

vialami s praškom M01AH04 Parekoksib

Pfizer Limited,

V.Britanija ZZ 2.4.2007 originalno

024260

DYSPORT 500 enot/ml prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom M03AX01 Botulinski toksin IPSEN PHARMA, ZZ 308,82 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 67 / 267

Page 68: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

024287

DYSPORT 500 enot/ml prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 2 vialama s praškom M03AX01 Botulinski toksin IPSEN PHARMA, ZZ 592,14 NDC 31.5.2010 originalno

041483

EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CB01 Etopozid

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 27,62 NDC 31.5.2010 generično

041521

EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01CB01 Etopozid

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 269,54 NDC 31.5.2010 generično

041491

EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata L01CB01 Etopozid

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 54,72 NDC 31.5.2010 generično

041505

EBEPOSID 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01CB01 Etopozid

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 108,79 NDC 31.5.2010 generično

020435

EBIXA 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56 tabletami

(4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DX01 Memantin

H. Lundbeck A/S,

Danska Rp 74,75 NDC 22.6.2010 originalno

020419

EBIXA 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06DX01 Memantin

H. Lundbeck A/S,

Danska Rp 37,70 NDC 22.6.2010 originalno

020494

EBIXA 10 mg/g peroralne kapljice, raztopina, škatla s

stekleničko (s kapalko) s 50 g raztopine N06DX01 Memantin

H. Lundbeck A/S,

Danska Rp 66,81 NDC 22.6.2010 originalno

026743

Ebrantil 25 mg raztopina za injiciranje in infundiranje, škatla s

5 ampulami s 5 ml raztopine C02CA06 Urapidil Nycomed GmbH, ZZ 22,20 NDC 31.5.2010 originalno

087254

Ebrantil 30 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C02CA06 Urapidil Nycomed GmbH, Rp 8,83 NDC 25.2.2009 originalno

026751

Ebrantil 50 mg raztopina za injiciranje in infundiranje, škatla s

5 ampulami z 10 ml raztopine C02CA06 Urapidil Nycomed GmbH, ZZ 40,98 NDC 31.5.2010 originalno

009644

Ebrantil 60 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C02CA06 Urapidil Nycomed GmbH, Rp 17,42 NDC 25.2.2009 originalno

046590

Ebrantil 90 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C02CA06 Urapidil Nycomed GmbH, Rp 24,59 NDC 25.2.2009 originalno

026697

Ecalta 100 mg prašek in vehikel za koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo (100 mg) praška in 1vialo (30

ml) vehikla J02AX06 Anidulafungin

Pfizer Limited,

V.Britanija H 425,89 NDC 8.7.2009 originalno

058793

Ecytara 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,31 NDC 20.10.2009 generično

026808

Edemid 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 2 ml raztopine C03CA01 Furosemid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 ZZ 1,84 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 generično

026832

Edemid 25 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s 5

ampulami z 10 ml raztopine C03CA01 Furosemid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 12,05 NDC 22.6.2010 generično

026778 Edemid 40 mg tablete, škatla s stekleničko z 12 tabletami C03CA01 Furosemid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 0,46 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 68 / 267

Page 69: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

026727 Edemid 500 mg tablete , škatla s stekleničko z 20 tabletami C03CA01 Furosemid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H/Rp 11,23 NDC 22.6.2010 generično

076430

Edicin 1000 mg prašek za raztopino za infundiranje ali

peroralno raztopino, škatla z 1 vialo s praškom J01XA01 Vankomicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 31,41 NDC 22.6.2010 generično

067725

Edicin 500 mg prašek za raztopino za infundiranje ali

peroralno raztopino, škatla z 1 vialo s praškom J01XA01 Vankomicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 15,82 NDC 22.6.2010 generično

035238 Edion 100 mg trde kapsule, 50 kapsul N03AX12 Gabapentin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 7,59 NDC 13.8.2009 generično

035246 Edion 300 mg trde kapsule, 50 kapsul N03AX12 Gabapentin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 13,01 NDC 13.8.2009 generično

035254 Edion 400 mg trde kapsule, 50 kapsul N03AX12 Gabapentin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 15,31 NDC 13.8.2009 generično

005290

EDRONAX 4 mg tablete, škatla s 60 tabletami (3 x 20 tablet

v pretisnem omotu) N06AX18 Reboksetin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 21,00 NDC 8.7.2009 originalno

008133

EFECTIN ER 150 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

Wyeth-Lederle Pharma

GmbH, Rp 35,84 IVDC 19.12.2009 11.10.2010 originalno

008184

EFECTIN ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

Wyeth-Lederle Pharma

GmbH, Rp 18,48 IVDC 19.12.2009 11.10.2010 originalno

026913

Efexiva 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 kapsulami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 35,03 28.12.2007 generično

026905

Efexiva 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 kapsulami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AX16 Venlafaksin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 12,84 11.10.2008 generično

060780

Efient 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami v

pretisnem omotu B01AC22 prasugrel

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 52,92 NDC 31.5.2010 originalno

060720

Efient 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami v

pretisnem omotu B01AC22 prasugrel

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 52,92 NDC 31.5.2010 originalno

027022 Efloran 400 mg tablete , škatla s stekleničko z 10 tabletami P01AB01 Metronidazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,56 NDC 22.6.2010 generično

027014

Efloran 5 mg/1 ml raztopina za infundiranje , škatla z 1

steklenico s 100 ml raztopine J01XD01 Metronidazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 5,59 NDC 22.6.2010 generično

027243

EGLONYL 200 mg tablete , škatla s stekleničko z 12

tabletami N05AL01 Sulpirid Alkaloid d.o.o., Rp 3,71 NDC 22.6.2010 originalno

027189

EGLONYL 50 mg trde kapsule , škatla s 30 kapsulami (3 x

10 kapsul v pretisnem omotu) N05AL01 Sulpirid Alkaloid d.o.o., Rp 2,88 IVDC 23.8.2010 1.10.2010** originalno

027308

EGLONYL raztopina za injiciranje 100 mg/2 ml škatla s 30

ampulami z 2 ml raztopine N05AL01 Sulpirid Alkaloid d.o.o., ZZ 5,62 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 69 / 267

Page 70: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

105287

Elaprase 2 mg/ml, koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo A16AB09 idursulfaza

Shire Human Genetic

Therapies AB , Švedska H 2.883,07 NDC 21.7.2010 originalno

003050

Elderin 300 mg filmsko obloţene tablete , škatla s steklenico

z 20 tabletami M01AB08 Etodolak

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,84 NDC 22.6.2010 generično

064327

Elderin 600 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem

omotu) M01AB08 Etodolak

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,41 NDC 22.6.2010 generično

037648

ELEVIT PRONATAL filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) A11AA03

Multivitaminski

pripravki in drugi

minerali ter

kombinacije Bayer d.o.o., BRp l+p 7,08 14.2.2008 generično

036978 Elidel 10 mg/g krema, škatla s tubo s 100 g kreme D11AX15 Pimekrolimus

Novartis Pharma

GmbH, Rp 96,80 2.4.2007 originalno

051012 Elidel 10 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D11AX15 Pimekrolimus

Novartis Pharma

GmbH, Rp 29,57 NDC 31.5.2010 originalno

033995

Eligard 22,5 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

vrečka z injekcijsko brizgo s praškom, napolnjeno injekcijsko

brizgo z vehiklom (vsaka injekcijska brizga je še v dodatni

vrečki), sterilno kanilo in sušilnim sredstvom L02AE02 Levprorelin

Astellas Pharma Europe

B.V., ZZ 299,12 NDC 22.6.2010 originalno

043303

Eligard 45 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla s kompletom z eno aluminijasto zunanjo vrečko, ki

vsebuje dve aluminijasti vrečki, sterilno injekcijsko iglo in

vrečko s sušilom (v eni vrečki je napolnjena injekcijska brizga

z vehiklom L02AE02 Levprorelin

Astellas Pharma Europe

B.V., ZZ 580,75 NDC 22.6.2010 originalno

033979

Eligard 7,5 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

vrečka z injekcijsko brizgo s praškom, napolnjeno injekcijsko

brizgo z vehiklom (vsaka injekcijska brizga je še v dodatni

vrečki), sterilno kanilo in sušilnim sredstvom L02AE02 Levprorelin

Astellas Pharma Europe

B.V., ZZ 105,98 NDC 22.6.2010 originalno

079782 Ellaone 30 mg tablete, 1 tableta v pretisnem omotu G03 ulipristalacetat

Laboratoire HRA

Pharma, Francija Rp 21,04 NDC 31.5.2010 originalno

040622

Elmogan 450 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AB04 Gemfibrozil

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 3,25 NDC 22.6.2010 generično

001678

Elocom 1 mg/g dermalna raztopina, škatla s plastenko s 100

ml raztopine D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 18,38 NDC 22.6.2010 originalno

039160

Elocom 1 mg/g dermalna raztopina, škatla s plastenko s 50

ml raztopine D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 9,29 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 70 / 267

Page 71: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

061107 Elocom 1 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 6,22 NDC 22.6.2010 originalno

001643 Elocom 1 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 9,29 NDC 22.6.2010 originalno

061115 Elocom 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 30 g mazila D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 6,22 NDC 22.6.2010 originalno

001694 Elocom 1 mg/g mazilo, škatla s tubo s 50 g mazila D07AC13 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 9,29 NDC 22.6.2010 originalno

101010

Elonva 100 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1

napolnjena injekcijska brizga in 1 injekcijskaigla G03GA09 korifolitropin alfa

NV Organon,

Nizozemska ZZ 721,91 NDC 21.7.2010 originalno

101150

Elonva 150 mikrogramov raztopina za injiciranje, 1

napolnjena injekcijska brizga in 1 injekcijskaigla G03GA09 korifolitropin alfa

NV Organon,

Nizozemska ZZ 764,35 NDC 21.7.2010 originalno

071854

Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s 40 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Sanofi-Aventis d.o.o., H 887,59 NDC 22.6.2010 originalno

039888

Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Sanofi-Aventis d.o.o., H 220,31 NDC 22.6.2010 originalno

039896

Eloxatin 5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Sanofi-Aventis d.o.o., H 436,15 NDC 22.6.2010 originalno

092010 Eltroxin 50 µg tablete, škatla s plastenko s 100 tabletami H03AA01

Natrijev

levotiroksinat

ASPEN EUROPE

GmbH, Rp 2,75 NDC 31.5.2010 originalno

010758

EMADINE 0,5 mg/ml kapljice za oko, raztopina v

večodmernem vsebniku, škatla s kapalno plastenko s 5 ml

raztopine S01GX06 Emedastin

Alcon Laboratories (UK)

Ltd., V. Britanija Rp 14,28 NDC 31.5.2010 originalno

065854

EMEND 125 mg trde kapsule, EMEND 80 mg trde kapsule, 1

kapsula 125mg in 2 kapsuli 80mg v pretisnih omotih A04AD12 Aprepitant

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija H/Rp 63,66 NDC 21.7.2010 originalno

061042 EMEND 80 mg trde kapsule, 2 kapsuli v pretisnem omotu A04AD12 Aprepitant

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija H/Rp 42,66 NDC 21.7.2010 originalno

085740 EMOZUL 20mg trde gastrorezist. kaps 14x20mg A02BC05 Esomeprazol

HYGIA druţba za

proizvodnjo in promet

zdravil na Rp 6,56 NDC 5.1.2010 generično

085758 EMOZUL 20mg trde gastrorezist. kaps 28x20mg A02BC05 Esomeprazol

HYGIA druţba za

proizvodnjo in promet

zdravil na Rp 12,89 NDC 5.1.2010 generično

085782 EMOZUL 40mg trde gastrorezist. kaps 14x40mg A02BC05 Esomeprazol

HYGIA druţba za

proizvodnjo in promet

zdravil na Rp 9,17 NDC 5.1.2010 generično

085766 EMOZUL 40mg trde gastrorezist. kaps 28x40mg A02BC05 Esomeprazol

HYGIA druţba za

proizvodnjo in promet

zdravil na Rp 18,11 NDC 5.1.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 71 / 267

Page 72: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

016721

EMSELEX 15 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

po 28 tablet G04BD10 Darifenacin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 47,70 NDC 31.5.2010 originalno

016756

EMSELEX 15 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

po 98 tablet G04BD10 Darifenacin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 149,87 NDC 31.5.2010 originalno

016705

EMSELEX 7,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

po 28 tablet G04BD10 Darifenacin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 40,05 NDC 31.5.2010 originalno

016713

EMSELEX 7,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

po 98 tablet G04BD10 Darifenacin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 129,29 NDC 31.5.2010 originalno

057002

Enap 1,25 mg/1 ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 1 ml raztopine C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 17,20 NDC 22.6.2010 generično

027766

Enap 10 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,05 NDC 22.6.2010 generično

028479

Enap 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,69 NDC 22.6.2010 generično

089990

Enap 2,5 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 0,87 NDC 22.6.2010 generično

028495

Enap 2,5 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,45 NDC 22.6.2010 generično

027774

Enap 20 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,83 NDC 22.6.2010 generično

020087

Enap 20 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,57 NDC 22.6.2010 generično

001163

Enap 5 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,54 NDC 22.6.2010 generično

020109

Enap 5 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,85 NDC 22.6.2010 generično

003123

ENAP- H 10 mg/25 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,59 NDC 22.6.2010 generično

028533

ENAP- H 10 mg/25 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,48 NDC 22.6.2010 generično

066222

Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,42 NDC 22.6.2010 generično

028509

Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 17,56 NDC 22.6.2010 generično

095893

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 40,49 2.4.2007 generično

019747

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 12,30 2.4.2007 generično

019526

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 24,55 2.4.2007 generično

024945

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,42 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 72 / 267

Page 73: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

019739

Enap-HL 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 17,56 NDC 22.6.2010 generično

012254 Enazil 10 mg tablete, 20 tablet C09AA02 Enalapril JZ Lekarna Ljubljana Rp 2,05 NDC 5.1.2010 generično

012246 Enazil 20 mg tablete, 20 tablet C09AA02 Enalapril JZ Lekarna Ljubljana Rp 3,91 NDC 5.1.2010 generično

012262 Enazil 5 mg tablete, 20 tablet C09AA02 Enalapril JZ Lekarna Ljubljana Rp 1,54 NDC 5.1.2010 generično

060224

Enbrel 25 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla vsebuje 4 viale s praškom, 4 napolnjene injekcijske

brizge po 1 ml vode za injekcije, 4 igle, 4 adapterje za viale

in 8 alkoholnih tamponov L04AB01 Etanercept

Wyeth Europa Ltd.,

V.Britanija Rp/Spec 523,13 NDC 4.1.2010 originalno

014125

Enbrel 25 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

za uporabo pri otrocih, škatla : 4 viale s praškom, 4 z

vehiklom napolnjene injekcijske brizge, 8 praznih plastičnih

brizg 20 igel in 24 alkoholnih tamponov L04AB01 Etanercept

Wyeth Europa Ltd.,

V.Britanija Rp/Spec 523,35 NDC 31.5.2010 originalno

014117

Enbrel 50 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, škatla s 4 napolnjenimi injekcijskimi brizgami, 8

alkoholnih tamponov L04AB01 Etanercept

Wyeth Europa Ltd.,

V.Britanija Rp/Spec 1.041,41 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 originalno

028975

Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami (z

10 iglami) z 0,5 ml suspenzije J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefalitis

u z inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 224,88 NDC 31.5.2010 originalno

093734

Encepur za odrasle 1,5 mikrograma/0,5 ml suspenzija za

injiciranje, škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo (z iglo) z 0,5

ml suspenzije J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefalitis

u z inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 23,73 NDC 31.5.2010 originalno

082830

Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za

injiciranje, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,25 ml

suspenzije brez injekcijske igle J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefalitis

u z inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 21,20 NDC 31.5.2010 originalno

082929

Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za

injiciranje, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,25 ml

suspenzije in 1 injekcijsko iglo J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefalitis

u z inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 21,20 NDC 31.5.2010 originalno

082970

Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,25 ml suspenzije brez injekcijskih igel J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefalitis

u z inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 200,19 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 73 / 267

Page 74: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

083020

Encepur za otroke 0,75 mikrograma/0,25 ml suspenzija za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,25 ml suspenzije in 10 injekcijskimi iglami J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefalitis

u z inaktiviranimi

virusi

Novartis Vaccines and

Diagnostics GmbH, ZZ 200,19 NDC 31.5.2010 originalno

063908

ENDOXAN 1 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1

vialo z 1 g praška L01AA01 Ciklofosfamid Baxter d.o.o., H 9,83 NDC 31.5.2010 generično

028029

ENDOXAN 200 mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 10 vialami z 200 mg praška L01AA01 Ciklofosfamid Baxter d.o.o., H 24,62 NDC 31.5.2010 generično

028053

ENDOXAN 50 mg obloţene tablete, škatla s 50 tabletami (1

x 50 tablet v pretisnem omotu) L01AA01 Ciklofosfamid Baxter d.o.o., Rp/Spec 7,37 NDC 31.5.2010 generično

063894

ENDOXAN 500 mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s 500 mg praška L01AA01 Ciklofosfamid Baxter d.o.o., H 6,41 NDC 31.5.2010 generično

096970

ENGERIX B 20 mikrogramov/1 ml suspenzija za injiciranje,

škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 1 ml suspenzije in 1

injekcijsko iglo J07BC01

Prečiščen antigen

virusa hepatitisa

tipa B GSK d.o.o., ZZ 14,02 NDC 31.5.2010 originalno

024376

ENGERIX B 20 mikrogramov/1 ml suspenzija za injiciranje,

škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 1 ml

suspenzije in 10 injekcijskimi iglami J07BC01

Prečiščen antigen

virusa hepatitisa

tipa B GSK d.o.o., ZZ 136,82 2.4.2007 originalno

024368

ENGERIX B za otroke 10 mikrogramov/0,5 ml suspenzija za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,5 ml suspenzije in 10 injekcijskimi iglami J07BC01

Prečiščen antigen

virusa hepatitisa

tipa B GSK d.o.o., ZZ 77,18 NDC 31.5.2010 originalno

080349 EPILAN-D-GEROT 100 MG tablete N03AB02 Fenitoin Kemofarmacija d.d. 4,30 IVDC 19.2.2010 15.11.2010 generično

036390

EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata L01DB03 Epirubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 535,55 NDC 31.5.2010 generično

014257

EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01DB03 Epirubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 136,51 NDC 31.5.2010 generično

014206

EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01DB03 Epirubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 29,39 NDC 31.5.2010 generično

036382

EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01DB03 Epirubicin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 260,49 NDC 31.5.2010 generično

047660

Episindan 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo s

25 ml raztopine L01DB03 Epirubicin Actavis Group PTC ehf., H 136,51 NDC 15.4.2010 generično

047643

Episindan 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo s 5

ml raztopine L01DB03 Epirubicin Actavis Group PTC ehf., H 29,39 NDC 15.4.2010 generično

000272 Epivir 10 mg/ml peroralna raztopina, plastenka po 240 ml J05AF05 Lamivudin

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H/Rp 42,23 NDC 28.1.2010 originalno

000302

Epivir 150 mg filmsko obloţene tablete, plastenka s 60

tabletami J05AF05 Lamivudin

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H/Rp 156,55 NDC 31.5.2010 originalno

099419 EPOSIN 20 mg/ml, škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine L01CB01 Etopozid Pharmachemie B.V., H 132,14 NDC 12.8.2010 generično

099405 EPOSIN 20 mg/ml, škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine L01CB01 Etopozid Pharmachemie B.V., H 26,88 NDC 12.8.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 74 / 267

Page 75: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

023353

EPREX 5000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih

injekcijskih , škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,5 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 249,76 NDC 22.6.2010 originalno

023361

EPREX 6000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih

injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,6 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 299,09 NDC 22.6.2010 originalno

023396

EPREX 8000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih

injekcijskih , škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,8 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 397,77 NDC 22.6.2010 originalno

074373

EPREX 10.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z 1 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 495,14 NDC 22.6.2010 originalno

075000

EPREX 1000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih

injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,5 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 50,70 NDC 22.6.2010 originalno

012840

EPREX 20.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 0,5 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 167,49 NDC 22.6.2010 originalno

074330

EPREX 2000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih

injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,5 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 100,76 NDC 22.6.2010 originalno

041920

EPREX 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih , škatla s 4 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z 0,75 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 1.104,00 20.8.2008 originalno

041912

EPREX 30.000 i.e./0,75 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih , škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 0,75 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 249,76 NDC 22.6.2010 originalno

074349

EPREX 3000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih

injekcijskih, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,3 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 150,81 NDC 22.6.2010 originalno

012874

EPREX 40.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v

napolnjenih injekcijskih, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 1,0 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 331,98 NDC 22.6.2010 originalno

010766

EPREX 40.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo z 1 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 365,34 2.4.2007 originalno

074365

EPREX 4000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v napolnjenih

injekcijskih , škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,4 ml raztopine B03XA01 Epoetin

Johnson & Johnson

d.o.o., H/Rp 200,42 NDC 22.6.2010 originalno

018627

Epufen 100 mikrogramov/uro transdermalni obliţi, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 59,87 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 75 / 267

Page 76: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

018490

Epufen 12,5 mikrogramov/uro transdermalni obliţi, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 11,71 NDC 22.6.2010 generično

044911

Epufen 150 mikrogramov/uro transdermalni obliţi, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 136,74 NDC 22.6.2010 generično

018520

Epufen 25 mikrogramov/uro transdermalni obliţi, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 18,67 NDC 22.6.2010 generično

018554

Epufen 50 mikrogramov/uro transdermalni obliţi, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 33,71 NDC 22.6.2010 generično

035572 ERAZON gel 10 mg/1 g, zloţenka s tubo po 35 g (10 mg/g) M02AA07 Piroksikam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 2,18 2.4.2007 *

024201

ERAZON krema 10 mg/1 g, zloţenka s tubo po 35 g (10

mg/g) M02AA07 Piroksikam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 2,00 2.4.2007 *

028541

ERAZON svečke 20 mg, zloţenka z 10 svečkami v dvojnem

traku M01AC01 Piroksikam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,36 2.4.2007 *

028517

ERAZON trde kapsule 20 mg, zloţenka z 20 kapsulami (2 x

10 kapsul v pretisnem omotu) M01AC01 Piroksikam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,72 2.4.2007 *

065226 ERBITUX 2mg/ml raztopina za infundiranje, 1 viala po 50ml L01XC06 Cetuksimab Merck KGaA, Nemčija H 209,04 2.4.2007 originalno

015610 ERBITUX 5 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 viala - 100 ml L01XC06 Cetuksimab Merck KGaA. Nemčija H 1.084,72 NDC 21.7.2010 originalno

015644 ERBITUX 5 mg/ml raztopina za infundiranje, 1 viala - 20 ml L01XC06 Cetuksimab Merck KGaA. Nemčija H 221,40 NDC 21.7.2010 originalno

028568

ERGOMETRIN LEK 0,2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla

s 50 ampulami z 1 ml raztopine G02AB03 Ergometrin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 2.4.2007 *

056774

Ergometrin Lek 200 mikrogramov filmsko obloţene tablete,

škatla s steklenim vsebnikom z 20 tabletami G02AB03 Ergometrin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 *

028754

ERGOTYL 0,2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami po 1 ml raztopine G02AB01 Metilergometrin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 13,49 2.4.2007 generično

028762

ERGOTYL 0,25 mg/ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko s 15 ml raztopine in kapalko G02AB01 Metilergometrin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,86 2.4.2007 generično

029017

Eritromicin 250mg kapsule škatla s 16 kapsulami ( 1x 16

kapsul) J01FA01 Eritromicin Belupo, d.o.o., Rp 2,65 NDC 21.7.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 76 / 267

Page 77: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

041530

Escitaham 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram

Alfred E. Tiefenbacher

(GmbH&Co. KG), Rp 11,31 NDC 29.6.2009 generično

083160

Escitalopram Teva 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram Teva Pharma B.V., Rp 11,31 NDC 12.8.2010 generično

083216

Escitalopram Teva 15 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram Teva Pharma B.V., Rp 12,73 NDC 12.8.2010 generično

083330

Escitalopram Teva 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram Teva Pharma B.V., Rp 15,87 NDC 12.8.2010 generično

083470

Escitalopram Teva 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB10 Escitalopram Teva Pharma B.V., Rp 7,81 NDC 12.8.2010 generično

045250

ESMERON 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami s 5 ml raztopine M03AC09 Rokuronijev bromid N.V. Organon, H 44,16 IVDC 6.7.2010 18.3.2011 originalno

036862

ESMERON 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami z 10 ml raztopine M03AC09 Rokuronijev bromid N.V. Organon, H 109,45 2.4.2007 originalno

036854

ESMERON 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 12

vialami s 5 ml raztopine M03AC09 Rokuronijev bromid N.V. Organon, H 71,76 NDC 5.1.2010 originalno

088099

ESTRACOMB TTS, škatla s 4 obliţi Estraderm TTS in 4

obliţi Estragest TTS G03FB05

Noretisteron in

estrogen

Novartis Pharma

GmbH, Rp 18,84 2.4.2007 originalno

021180

ESTRADERM TTS 100 µg/dan transdermalni obliţ, škatla s

6 obliţi (100 µg/dan) G03CA03 Estradiol

Novartis Pharma

GmbH, Rp 4,13 NDC 31.5.2010 originalno

021164

ESTRADERM TTS 25 µg/dan transdermalni obliţ, škatla s 6

obliţi (25 µg/dan) G03CA03 Estradiol

Novartis Pharma

GmbH, Rp 4,13 NDC 31.5.2010 originalno

021172

ESTRADERM TTS 50 µg/dan transdermalni obliţ, škatla s 6

obliţi (50 µg/dan) G03CA03 Estradiol

Novartis Pharma

GmbH, Rp 4,13 NDC 27.5.2009 originalno

097381

Estrofem 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami v plastični škatlici (koledarsko pakiranje) G03CA03 Estradiol Novo Nordisk A/S, Rp 3,41 NDC 31.5.2010 originalno

024481 ETAMBUTOL 100 x 400 mg tablete J04AK02 Etambutol Belupo, d.o.o., 12,07 NDC 22.6.2010 generično

029815

EUCREAS 50 mg/1000mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami A10BD08

metformin in

vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 22,81 NDC 31.5.2010 originalno

029793

EUCREAS 50 mg/850mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami A10BD08

metformin in

vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 22,81 NDC 31.5.2010 originalno

029807

EUCREAS 50 mg/850mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami A10BD08

metformin in

vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 45,20 NDC 31.5.2010 originalno

012203

Eurax 100 mg/g dermalna emulzija, škatla s stekleničko po

50 ml emulzije D04AX Drugi antipruritiki Medis, d.o.o., BRp 6,51 NDC 22.6.2010 generično

012173 Eurax 100 mg/g krema, škatla s tubo po 20 g kreme D04AX Drugi antipruritiki Medis, d.o.o., BRp 4,59 NDC 22.6.2010 generično

023426

Euthyrox 100 mikrogramov tablete, škatla s 50 tabletami (2 x

25 tablet v pretisnem omotu) H03AA01

Natrijev

levotiroksinat Merck d.o.o., Rp 2,61 NDC 21.7.2010 originalno

023205

Euthyrox 150 mikrogramov tablete, škatla s 50 tabletami (2 x

25 tablet v pretisnem omotu) H03AA01

Natrijev

levotiroksinat Merck d.o.o., Rp 3,21 NDC 21.7.2010 originalno

023434

Euthyrox 25 mikrogramov tablete, škatla s 50 tabletami (2 x

25 tablet v pretisnem omotu) H03AA01

Natrijev

levotiroksinat Merck d.o.o., Rp 0,85 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 77 / 267

Page 78: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

023442

Euthyrox 50 mikrogramov tablete, škatla s 50 tabletami (2 x

25 tablet v pretisnem omotu) H03AA01

Natrijev

levotiroksinat Merck d.o.o., Rp 1,45 NDC 21.7.2010 originalno

010227

EVISTA 60 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) G03XC01 Raloksifen

DAIICHI SANKYO

EUROPE GmbH,

Nemčija Rp 23,78 NDC 22.6.2010 originalno

103586

Evoltra 1 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01BB06 klofarabin

Genzyme Europe BV,

Nizozemska H 1.723,63 NDC 21.5.2010 originalno

017540

EVOLTRA 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 4

viale L01BB06 Klofarabin

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska H 6.830,47 NDC 31.5.2010 originalno

014575 EVRA transdermalni obliţ, škatla s 3 obliţi G03AA13

norelgestromin ,

etinilestradiol

Janssen Cilag

International NV, Belgija Rp 8,36 NDC 22.6.2010 originalno

011789

EXELON 1,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,83 NDC 31.5.2010 originalno

010790

Exelon 2 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko s

120 ml peroralne raztopine in vsebnikom z brizgo za

peroralno dajanje N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 105,29 NDC 31.5.2010 originalno

011797

EXELON 3 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,83 NDC 31.5.2010 originalno

011827

EXELON 4,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,83 NDC 31.5.2010 originalno

027910 EXELON 4,6 mg/24 h transdermalni obliţ, 30 vrečk N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 75,06 NDC 31.5.2010 originalno

011894

EXELON 6 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 34,83 NDC 31.5.2010 originalno

027928 EXELON 9,5 mg/24 h transdermalni obliţ, 30 vrečk N06DA03 Rivastigmin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 75,06 NDC 31.5.2010 originalno

008478

EXFORGE 10mg/160mg filmsko obloţene tablete, škatla po

30 tablet C09DB01

Valsartan in

amlodipin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 25,40 NDC 31.5.2010 originalno

008460

EXFORGE 5mg/160mg filmsko obloţene tablete, škatla po

30 tablet C09DB01

Valsartan in

amlodipin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 25,40 NDC 31.5.2010 originalno

008443

EXFORGE 5mg/80mg filmsko obloţene tablete, škatla po 30

tablet C09DB01

Valsartan in

amlodipin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 21,62 NDC 31.5.2010 originalno

090999

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu C09DX01

amlodipin,

valsartan in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 32,12 NDC 23.2.2010 originalno

091073

EXFORGE HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu C09DX01

amlodipin,

valsartan in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 32,12 NDC 23.2.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 78 / 267

Page 79: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

091081

EXFORGE HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu C09DX01

amlodipin,

valsartan in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 36,36 NDC 23.2.2010 originalno

091022

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu C09DX01

amlodipin,

valsartan in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 31,52 NDC 23.2.2010 originalno

091065

EXFORGE HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmsko obloţene

tablete, škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu C09DX01

amlodipin,

valsartan in

hidroklorotiazid

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 31,52 NDC 23.2.2010 originalno

004308

EXJADE 125 mg tablete za peroralno suspenzijo, škatla po

28 tablet V03AC03 Deferasiroks

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 176,97 NDC 31.5.2010 originalno

004600

EXJADE 500 mg tablete za peroralno suspenzijo, škatla po

28 tablet V03AC03 Deferasiroks

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 694,40 NDC 31.5.2010 originalno

042951

EXTAVIA 250 mikrogramov/ml prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, 15 x 3ml viala s praškom + 15 x 1,2ml

napolnjena injekcijska brizga z 1,2 ml vehikla) L03AB08 Interferon beta 1b

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp/Spec 764,48 NDC 31.5.2010 originalno

097764

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi vrečkami z 2500 ml raztopine (luer

konektor) B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 100,47 NDC 31.5.2010 originalno

010391

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 vrečkami z 2500 ml raztopine B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 100,47 NDC 31.5.2010 originalno

097772

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine

(koničasti/spike konektor) B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 110,96 NDC 31.5.2010 originalno

097756

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 dvojnimi vrečkami z 2000 ml raztopine (luer

konektor) B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 110,96 NDC 31.5.2010 originalno

010383

Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 5 vrečkami z 2000 ml raztopine B05DA

Izotonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 110,96 NDC 31.5.2010 originalno

014559

EZETROL 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 126,61 NDC 21.7.2010 originalno

014540

EZETROL 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 38,45 NDC 21.7.2010 originalno

070980

Ezoleta 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 27,04 NDC 22.6.2010 generično

070890

Ezoleta 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C10AX09 Ezetimib

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 27,04 NDC 22.6.2010 generično

024961

FABRAZYME 35 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom A16AB04 Agalzidaza beta

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 4.041,10 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 79 / 267

Page 80: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

019461

FABRAZYME 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom A16AB04 Agalzidaza beta

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 581,15 NDC 31.5.2010 originalno

030767

FAKTU 10 mg/g / 50 mg/g rektalno mazilo, škatla s tubo z 20

g mazila in aplikatorjem C05AD04 Cinhokain Nycomed GmbH, Rp 3,25 2.4.2007 *

030791

FAKTU 2,5 mg/100 mg svečke, škatla z 10 svečkami (2 x 5

svečk v dvojnem traku) C05AD04 Cinhokain Nycomed GmbH, Rp 3,25 2.4.2007 *

093769

FARMORUBICIN PFS 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo s 25 ml raztopine L01DB03 Epirubicin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 107,03 NDC 8.7.2009 originalno

093777

FARMORUBICIN PFS 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo s 5 ml raztopine L01DB03 Epirubicin

Pfizer Luxembourg

SARL, H 23,77 NDC 26.10.2009 originalno

105228

Faslodex 250 mg raztopina za injiciranje, 2 napolnjeni

injekcijski brizgi + 2 varnostni igli L02BA03 fulvestrant

AstraZeneca UK

Limited, V.Britanija ZZ 784,59 NDC 21.7.2010 originalno

081299

FASLODEX 250 mg/5 ml raztopina za injiciranje, 1

napolnjena injek.brizga L02BA03 Fulvestrant

AstraZeneca UK

Limited, V.Britanija ZZ 416,94 NDC 22.6.2010 originalno

035807

Feksofenadin Mylan 120 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AX26 Feksofenadin Generics UK Ltd., Rp 6,16 NDC 22.6.2010 generično

035815

Feksofenadin Mylan 180 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AX26 Feksofenadin Generics UK Ltd., Rp 6,16 NDC 22.6.2010 generično

050083

Femara 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

Novartis Pharma

GmbH, Rp/Spec 116,18 NDC 31.5.2010 originalno

086584

Femoden 0,03 mg/0,075 mg obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Bayer Schering Pharma

AG Rp 7,20 NDC 20.10.2009 originalno

051349

Femtozone 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

HELM Pharmaceuticals

GmbH, Rp/Spec 81,52 NDC 12.5.2010 generično

053910

Fenistil 1 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s

stekleničko z 20 ml raztopine s polietilensko kapalko in

polipropilensko varovalno zaporko R06AB03 Dimetinden Medis, d.o.o., Rp 2,67 NDC 22.6.2010 originalno

092673

FENOLIP 160 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10

kapsul v pretisnem omotu) C10AB05 Fenofibrat PharmaSwiss d.o.o., Rp 5,51 NDC 15.4.2010 generično

092665

FENOLIP 160 mg trde kapsule, škatla z 90 kapsulami (9 x 10

kapsul v pretisnem omotu) C10AB05 Fenofibrat PharmaSwiss d.o.o., Rp 16,54 NDC 15.4.2010 generično

077860

Fentanil Lek 100 mikrogram/h transdermalni obliţi, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 59,92 NDC 29.6.2009 generično

077879

Fentanil Lek 100 mikrogram/h transdermalni obliţi, škatla z

10 transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

077828

Fentanil Lek 25 mikrogram/h transdermalni obliţi, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 18,38 NDC 29.6.2009 generično

* podatek bo objavljen naknadno 80 / 267

Page 81: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

077836

Fentanil Lek 25 mikrogram/h transdermalni obliţi, škatla z 10

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

077844

Fentanil Lek 50 mikrogram/h transdermalni obliţi, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 33,49 NDC 29.6.2009 generično

077852

Fentanil Lek 50 mikrogram/h transdermalni obliţi, škatla z 10

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

060380

Fentanil Torrex 50 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje,

škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine N01AH01 Fentanil

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., ZZ 14,12 NDC 22.6.2010 generično

060399

Fentanil Torrex 50 mikrogramov/ml raztopina za injiciranje,

škatla s 5 ampulami z 2 ml raztopine N01AH01 Fentanil

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., ZZ 2,73 NDC 22.6.2010 generično

042692

Ferrologic 20 mg/ml raztopina za injiciranje/koncentrat za

raztopino za , škatla s 5 ampulami s 5 ml raztopine B03AC02

Ţelezov(III) oksid

saharat

Fresenius Medical Care

Nephrologica

Deutschland ZZ 65,71 1.7.2008 generično

074381

Ferrum Lek 100 mg ţvečljive tablete , škatla s 30 ţvečljivimi

tabletami (3 x 10 tablet v dvojnem traku) B03AB05 Dekstriferon

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 5,31 NDC 16.9.2010 generično

079510

Ferrum Lek 50 mg/5 ml sirup , škatla s stekleničko s 100 ml

sirupa B03AB05 Dekstriferon

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 3,16 NDC 22.6.2010 generično

072109

Ferrum Lek 50 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 2 ml raztopine B03AC06

Kompleks

ţelezovega(III)

oksida z

dekstranom

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 ZZ 94,19 NDC 22.6.2010 generično

031801

Ferrum Lek 50 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami z 2 ml raztopine B03AC06

Kompleks

ţelezovega(III)

oksida z

dekstranom

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 ZZ 2.4.2007 generično

020060 Fibrolan mazilo, škatla s tubo s 50 g mazila B06AA02

Fibrinolizin in

dezoksiribonukleaz

a

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,85 2.4.2007 *

032930

FIDIFLEX 1178 mg prašek za peroralno raztopino, škatla z

20 vrečicami s praškom M01AX05 Glukozamin Fidimed d.o.o. BRp l+p 13,37 2.6.2008 *

052477

Finpros 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 22,67 2.4.2007 generično

052582

Finpros 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 84 tabletami

(6 x 14 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 63,48 2.4.2007 generično

052418

Finpros 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,95 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 81 / 267

Page 82: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

052612

Finpros 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 90 tabletami

(9 x 10 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 68,01 2.4.2007 generično

052736

Finpros 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 98 tabletami

(7 x 14 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 74,06 2.4.2007 generično

106119

Firazyr 30 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo in iglo C01EB19 ikatibant Jerini AG, Nemčija H/Rp 1.710,08 NDC 21.7.2010 originalno

084247

FIRMAGON 120 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 2 viali s praškom, 2 viali z vehiklom, 2 brizgi, 2 igli

za rekonstrukcijo, 2 injekcijski igli L02BX02 degareliks

Ferring Pharmaceuticals

A/S, Danska ZZ 266,99 NDC 22.6.2010 originalno

084239

FIRMAGON 80 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom, 1 viala z vehiklom, 1 brizga, 1

igla za rekonstrukcijo, 1 injekcijska igla L02BX02 degareliks

Ferring Pharmaceuticals

A/S, Danska ZZ 158,16 NDC 22.6.2010 originalno

002356

FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla z 1

kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije S01BA07 Fluorometolon

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 2,42 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 originalno

043923

Flexbumin 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla s 24

polietilenskimi vrečkami s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 822,89 NDC 31.5.2010 generično

043931

Flexbumin 200 g/l raztopina za infundiranje, škatla z 12

polietilenskimi vrečkami s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 822,89 NDC 31.5.2010 generično

063134

FLIXONASE 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija,

škatla s stekleničko (z odmernim pršilnikom in nosnim

nastavkom) s suspenzijo (120 vpihov) R01AD08 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 7,36 NDC 31.5.2010 originalno

009091

FLIXONASE kapljice za nos, suspenzija, škatla z 28

enoodmernimi plastičnimi vsebniki z 0,4 ml suspenzije (4 x 7

vsebnikov v dvojnem traku) R01AD08 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 20,03 NDC 31.5.2010 originalno

067830

Flixotide 125 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod

tlakom, škatla z vsebnikom s suspezijo z zaporko z

odmernim ventilom in ustnikom (60 odmerkov) R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 7,95 NDC 31.5.2010 originalno

067865

Flixotide 250 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod

tlakom, škatla z vsebnikom s suspezijo z zaporko z

odmernim ventilom in ustnikom (60 odmerkov) R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 14,48 NDC 31.5.2010 originalno

013552

Flixotide 50 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod

tlakom, škatla z vsebnikom s suspezijo z zaporko z

odmernim ventilom in ustnikom (120 odmerkov) R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 8,73 NDC 31.5.2010 originalno

063916

FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/odmerek odmerjeni prašek za

inhaliranje , škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60 odmerki

praška za inhaliranje R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 8,24 NDC 31.5.2010 originalno

063924

FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/odmerek odmerjeni prašek za

inhaliranje, škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60 odmerki

praška za inhaliranje R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 16,14 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 82 / 267

Page 83: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

063940

FLIXOTIDE DISKUS 50 µg/odmerek odmerjeni prašek za

inhaliranje, škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60 odmerki

praška za inhaliranje R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 4,57 NDC 31.5.2010 originalno

063959

FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/odmerek odmerjeni prašek za

inhaliranje, škatla z Diskusom v dvojnem traku s 60 odmerki

praška za inhaliranje R03BA05 Flutikazon GSK d.o.o., Rp 25,76 NDC 31.5.2010 originalno

020583

Flonidan 10 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) R06AX13 Loratadin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,59 NDC 22.6.2010 generično

074403

Flonidan 10 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) R06AX13 Loratadin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

074411

Flonidan 5 mg/5 ml peroralna suspenzija, škatla s

stekleničko s 120 ml suspenzije in merilno ţličko R06AX13 Loratadin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 10,31 NDC 22.6.2010 generično

079707

Flonidan S 10 mg tablete , škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet

v pretisnem omotu) R06AX13 Loratadin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 2,92 5.4.2007 generično

032565

Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injiciranje, škatla s 5

ampulami po 1 ml suspenzije H02AB01 Betametazon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 13,60 NDC 22.6.2010 generično

067970 FLUACET gel, škatla s tubo po 30 g gela D07AC04

Fluocinolonacetoni

d Salus Ljubljana, d.d., Rp 3,91 2.4.2007 generično

105830

Fluanxol 3 mg obloţene tablete, škatla s 100 tabletami v

HDPE vsebniku N05AF01 Flupentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp/Spec 19,73 NDC 12.8.2010 originalno

061786

Fluanxol 3 mg obloţene tablete, škatla s 100 tabletami v

polipropilenskem vsebniku N05AF01 Flupentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., Rp/Spec 19,73 NDC 22.6.2010 originalno

061794

Fluanxol Depot 20 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 1 ml raztopine N05AF01 Flupentiksol

Lundbeck Pharma

d.o.o., ZZ 13,87 NDC 31.5.2010 originalno

080829

Fluarix suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi,

škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije z

ali brez injekcijskih igel J07BB02

Prečiščen antigen

virusa influence GSK d.o.o., ZZ 4,52 NDC 12.8.2010 originalno

069752

Flucinom 250 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) L02BB01 Flutamid

Schering-Plough

Europe, Rp 38,70 NDC 22.6.2010 originalno

083461

Fluconazole Pliva 100 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami

(1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 17,96 NDC 12.8.2010 generično

083542

Fluconazole Pliva 100 mg trde kapsule, škatla z 28

kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 69,68 NDC 12.8.2010 generično

083607

Fluconazole Pliva 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo (1

x 1 kapsula v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,59 NDC 12.8.2010 generično

083402

Fluconazole Pliva 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami

(1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,44 NDC 12.8.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 83 / 267

Page 84: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

011045

Fludara 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 15

tabletami (3 x 5 tablet v pretisnem omotu) L01BB05 Fludarabin Genzyme Europe B.V., Rp/Spec 389,14 NDC 21.7.2010 originalno

011053

Fludara 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu) L01BB05 Fludarabin Genzyme Europe B.V., Rp/Spec 516,91 NDC 21.7.2010 originalno

006858

FLUDARA 50 mg prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 5 vialami s praškom L01BB05 Fludarabin Genzyme Europe B.V., H 864,08 NDC 21.7.2010 originalno

026581

Fludarabin Teva 25 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01BB05 Fludarabin Pharmachemie B.V., H 115,77 NDC 12.8.2010 generično

056537

Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za raztopino

za injiciranje ali , škatla s 5 vialami z 2 ml koncentrata L01BB05 Fludarabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 545,22 NDC 31.5.2010 generično

056510

Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za raztopino

za injiciranje ali , škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01BB05 Fludarabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 115,20 NDC 31.5.2010 generično

056545

Fludarabinfosfat ''Ebewe'' 25 mg/ml koncentrat za raztopino

za injiciranje ali , škatla z 10 vialami z 2 ml koncentrata L01BB05 Fludarabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 1.081,52 NDC 31.5.2010 generično

032506

Fluimukan 100 mg zrnca za peroralno raztopino, škatla s 30

vrečami s 5 g zrnc R05CB01 Acetilcistein

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 3,26 2.4.2007 *

032514

Fluimukan 200 mg zrnca za peroralno raztopino, škatla z 20

vrečami z 5 g zrnc R05CB01 Acetilcistein

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 2,55 2.4.2007 *

056600

Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 10 plastenkami s 100 ml raztopine J02AC01 Flukonazol B.Braun Melsungen AG, H 160,71 NDC 22.6.2010 generično

056570

Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 plastenkami s 100 ml raztopine J02AC01 Flukonazol B.Braun Melsungen AG, H 333,99 NDC 22.6.2010 generično

056553

Flukonazol B. Braun 2 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 plastenkami s 50 ml raztopine J02AC01 Flukonazol B.Braun Melsungen AG, H 305,86 NDC 22.6.2010 generično

034703

Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1

x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 17,96 NDC 22.6.2010 generično

034738

Flukonazol Lek 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami

(4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 69,77 NDC 4.2.2010 generično

034746

Flukonazol Lek 150 mg trde kapsule, škatla z 1 kapsulo v

pretisnem omotu J02AC01 Flukonazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,59 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 84 / 267

Page 85: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

014745

Flukonazol Lek 50 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x

7 kapsul v pretisnem omotu) J02AC01 Flukonazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,49 NDC 4.2.2010 generično

032832

FLUONATRIL 0,25 mg tablete, škatla s plastičnim

vsebnikom po 400 tablet A01AA01 Natrijev fluorid Belupo, d.o.o., Rp 2,42 2.4.2007 generično

064343

Fluval 20 mg trde kapsule , škatla s 14 kapsulami (2 x 7

kapsul v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,19 2.4.2007 generično

064378

Fluval 20 mg trde kapsule , škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,19 NDC 22.6.2010 generično

078140

Fluvastatin Mylan 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA04 Fluvastatin Generics UK Ltd., Rp 7,38 NDC 22.6.2010 generično

032905

Fluzepam 15 mg trde kapsule, škatla z 10 kapsulami (1 x 10

kapsul v pretisnem omotu) N05CD01 Flurazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,14 NDC 22.6.2010 generično

024716

Fluzepam 30 mg trde kapsule, škatla z 10 kapsulami (1 x 10

kapsul v pretisnem omotu) N05CD01 Flurazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,79 NDC 22.6.2010 generično

035491

FODISS 20 mg disperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami (2

x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin Generics UK Ltd., Rp 6,16 NDC 22.6.2010 generično

072729 Folacin, škatla z 20 tabletami v plastenki B03BB01 Folna kislina Salus Ljubljana, d.d., Rp 2,42 1.10.2008 generično

066087

FOLKODIN ALKALOID 0,8 mg/ml peroralna raztopina za

otroke , škatla s stekleničko s 60 ml raztopine in

polipropilenskim odmernim lončkom R05DA08 Folkodin Alkaloid d.o.o., Rp 1,64 1.10.2007 generično

066079

FOLKODIN ALKALOID 1 mg/ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko s 150 ml raztopine in polipropilenskim odmernim

lončkom R05DA08 Folkodin Alkaloid d.o.o., Rp 4,21 IVDC 23.8.2010 1.10.2010** generično

072141

FORANE 100 ml para za inhaliranje, tekočina, škatla s

stekleničko s 100 ml tekočine N01AB06 Izofluran

Abbott Laboratories

d.o.o., ZZ 68,68 NDC 31.5.2010 originalno

019712

Forsteo 20 mikrogramov/80mikrolitrov, raztopina za

injiciranje v prenapolnjenem peresniku, škatla s po 1

injekcijskim peresnikom H05AA02 Teriparatid

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 360,99 NDC 31.5.2010 originalno

033006

Fortral 30 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 1 ml raztopine N02AD01 Pentazocin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H/Rp 5,25 2.4.2007 originalno

024767 Fortral 50 mg tablete, škatla s stekleničko s 100 tabletami N02AD01 Pentazocin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 25,85 2.4.2007 originalno

081310

Fortum 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,

škatla z 1 vialo s praškom J01DD02 Ceftazidim GSK d.o.o., H 12,00 NDC 31.5.2010 originalno

009733

FORTUM Monoviala 1 g prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s plastičnim nastavkom z iglo in praškom

(Monoviala) J01DD02 Ceftazidim GSK d.o.o., H 18,61 2.4.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 85 / 267

Page 86: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

010405

FORTZAAR 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete , škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 18,99 NDC 21.7.2010 originalno

015318

FOSAMAX enkrat tedensko 70 mg tablete, škatla s 4

tabletami (1 x 4 tablete v pretisnem omotu) M05BA04 Alendronska kislina

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 20,77 IVDC 26.4.2010 25.7.2010 originalno

015601

FOSAVANCE 70 mg/2.800 i.e. tablete, škatla s 4 tabletami

(1 x 4 tablete v pretisnem omotu) M05BB03

alendronska

kislina/holekalcifer

ol

Merck Sharp & Dohme

Ltd, V.Britanija Rp 21,69 NDC 21.7.2010 originalno

025984

FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete, škatla s 4 tabletami

(1 x 4 tablete v pretisnem omotu) M05BB03

alendronska

kislina/holekalcifer

ol

Merck Sharp & Dohme

Ltd, V.Britanija Rp 21,69 NDC 21.7.2010 originalno

054160 FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tablete, škatla z 12 tabletami M05BB03

alendronska

kislina/holekalcifer

ol

Merck Sharp & Dohme

Ltd, V.Britanija Rp 64,20 NDC 21.7.2010 originalno

021040

Fosrenol 500 mg ţvečljive tablete, škatla z 2 plastenkama s

45 tabletami V03AE03 lantanov karbonat

Shire Pharmaceutical

Contracts Ltd.,

Hampshire Rp 136,74 NDC 22.6.2010 originalno

021059

Fosrenol 750 mg ţvečljive tablete, škatla s 6 plastenkami s

15 tabletami V03AE03 lantanov karbonat

Shire Pharmaceutical

Contracts Ltd.,

Hampshire Rp 204,29 NDC 22.6.2010 originalno

016284

Foster 100/6 mikrogramov na sproţitev inhalacijska raztopina

pod tlakom, škatla s tlačnim vsebnikom, opremljenim z

odmernim ventilom, sproţilcem in zaščitno zaporko, s 120

odmerki R03AK07

Formoterol in

druge učinkovine

za obstruktivne

pljučne bolezni

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 35,00 NDC 22.6.2010 originalno

036196

Fozinopril Arrow 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril Arrow Generics Limited, Rp 3,50 NDC 31.5.2010 generično

036285

Fozinopril Arrow 20 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril Arrow Generics Limited, Rp 4,77 NDC 31.5.2010 generično

028827

Fozinopril Mylan 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril Generics UK Ltd., Rp 2,24 NDC 22.6.2010 generično

028835

Fozinopril Mylan 20 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril Generics UK Ltd., Rp 3,39 NDC 22.6.2010 generično

038857

FRAGMIN 10.000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami (25.000 i.e. anti-Xa/ml) B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 70,65 NDC 8.7.2009 originalno

087394

Fragmin 10.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 1 ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 68,08 NDC 8.7.2009 originalno

038873

FRAGMIN 12.500 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami (25.000 i.e. anti-Xa/ml) B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 88,22 NDC 8.7.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 86 / 267

Page 87: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

038881

FRAGMIN 15.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami (25.000 i.e. anti-Xa/ml) B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 106,94 NDC 8.7.2009 originalno

038911

FRAGMIN 18.000 i.e./0,72 ml raztopina za injiciranje, škatla

z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami (25.000 i.e. anti-

Xa/ml) B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 127,95 NDC 8.7.2009 originalno

087378

Fragmin 2.500 i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

injekcijskimi brizgami z 0,2 ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 21,03 NDC 8.7.2009 originalno

087386

Fragmin 5.000 i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

injekcijskimi brizgami z 0,2 ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 36,95 NDC 8.7.2009 originalno

019003

Fragmin 7.500 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

injekcijskimi brizgami z 0,3 ml raztopine B01AB04 Dalteparin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 44,35 NDC 8.7.2009 originalno

001937

FRAXIPARINE 2850 i.e. anti-Xa/0,3 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,3 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 24,01 NDC 31.5.2010 originalno

023027

FRAXIPARINE 3800 i.e. anti-Xa/0,4 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,4 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 31,95 NDC 31.5.2010 originalno

001996

FRAXIPARINE 5700 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,6 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 42,71 NDC 31.5.2010 originalno

002283

FRAXIPARINE 7600 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,8 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 58,54 NDC 31.5.2010 originalno

023000

FRAXIPARINE 9500 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 1

ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 69,15 NDC 31.5.2010 originalno

030503

FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,6 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 112,07 NDC 31.5.2010 originalno

030511

FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,8 ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 141,91 NDC 31.5.2010 originalno

030554

FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 1

ml raztopine B01AB06 Nadroparin GSK d.o.o., H/Rp 141,91 NDC 31.5.2010 originalno

076139 FRISIUM TBL. 10MG 30 UK N05BA09 Klobazam Sanofi-Aventis d.o.o., 10,50 IVDC 9.7.2010 9.1.2011 originalno

078069

Fromilid 125 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo, škatla s

stekleničko z zrnci za pripravo 60 ml suspenzije in brizga J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,67 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 87 / 267

Page 88: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

096989

Fromilid 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,42 NDC 22.6.2010 generično

096997

Fromilid 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,13 NDC 22.6.2010 generično

013927

Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem ,

škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 23,54 2.4.2007 generično

013846

Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem ,

škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,12 2.4.2007 generično

013854

Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem ,

škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,21 NDC 22.6.2010 generično

013870

Fromilid uno 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem ,

škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 16,81 2.4.2007 generično

025410

Frotan 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 4 tabletami

(1 x 4 tablete v pretisnem omotu) N02CC07 Frovatriptan

Menarini International

O.L.S.A., Rp 14,39 IVDC 24.11.2009 13.9.2010 originalno

082740

FSME IMMUN 0,25 ml za otroke suspenzija za injiciranje v

napolnjeni injekcijski , škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo

z 0,25 ml suspenzije in injekcijsko iglo J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefalitis

u z inaktiviranimi

virusi Baxter d.o.o., ZZ 19,15 NDC 31.5.2010 originalno

007749

FSME IMMUN 0,5 ml suspenzija za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5

ml suspenzije in 1 injekcijsko iglo J07BA01

Cepivo proti

klopnemu

meningoencefalitis

u z inaktiviranimi

virusi Baxter d.o.o., ZZ 20,85 NDC 31.5.2010 originalno

022330 Fucidin 20 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme D06AX01 Fusidna kislina Pharmagan, d.o.o., Rp 4,28 10.5.2007 *

017116 Fucidin 20 mg/g mazilo, škatla s tubo s 15 g mazila D06AX01 Fusidna kislina Pharmagan, d.o.o., Rp 4,28 10.5.2007 *

017159

Fucidin 30 mg prepojena tkanina, škatla z 10 prepojenimi

tkaninami v pretisnem omotu D06AX01 Fusidna kislina Pharmagan, d.o.o., Rp 6,66 1.10.2007 *

041947

Gabagamma 100 mg trde kapsule, škatla s 100 kapsulami

(10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 7,73 NDC 27.5.2009 generično

041939

Gabagamma 100 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5

x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 7,06 NDC 31.5.2010 generično

041963

Gabagamma 300 mg trde kapsule, škatla s 100 kapsulami

(10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 25,73 NDC 27.5.2009 generično

041955

Gabagamma 300 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5

x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 12,59 NDC 31.5.2010 generično

041980

Gabagamma 400 mg trde kapsule, škatla s 100 kapsulami

(10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 29,23 NDC 31.5.2010 generično

041971

Gabagamma 400 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5

x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 14,61 NDC 31.5.2010 generično

048305

Gabapentin Teva 100 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami

(2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin Teva Pharma B.V., Rp 2,83 NDC 5.1.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 88 / 267

Page 89: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

048321

Gabapentin Teva 300 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami

(5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin Teva Pharma B.V., Rp 12,60 NDC 5.1.2010 generično

048356

Gabapentin Teva 400 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami

(5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin Teva Pharma B.V., Rp 15,09 NDC 5.1.2010 generično

048364

Gabapentin Teva 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin Teva Pharma B.V., Rp 19,85 NDC 5.1.2010 generično

048399

Gabapentin Teva 800 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin Teva Pharma B.V., Rp 25,06 NDC 5.1.2010 generično

045276

Gabapentin Torrex 300 mg, trde kapsule, škatla s 100

kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 25,75 NDC 13.8.2009 generično

045306

Gabapentin Torrex 400 mg, trde kapsule, škatla s 100

kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 30,61 NDC 13.8.2009 generično

050423

Gabitril 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s plastičnim

vsebnikom s 50 tabletami N03AG06 Tiagabin

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 22,69 NDC 22.6.2010 originalno

053627

Gabitril 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z dvema

plastičnima vsebnikoma s 50 tabletami N03AG06 Tiagabin

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 47,16 NDC 22.6.2010 originalno

011720 GABOTON 600MG FILM. OBL. TBL. 50 N03AX12 Gabapentin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 20,88 11.10.2008 generično

011762 GABOTON 800MG FILM. OBL. TBL. 50 N03AX12 Gabapentin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 25,98 11.10.2008 generično

058661

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje , škatla z 10

vialami s 30 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 2.509,75 NDC 21.7.2010 originalno

040207

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje , škatla z vialo

s 15 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 96,91 NDC 21.7.2010 originalno

040215

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje , škatla z vialo

s 30 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 192,83 NDC 21.7.2010 originalno

058670

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami s 7,5 ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 249,04 NDC 21.7.2010 originalno

040193

Gadovist 1,0 mmol/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z napolnjeno injekcijsko brizgo s 7,5

ml raztopine V08CA09 Gadobutrol

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 50,57 NDC 21.7.2010 originalno

031275

Galantamin Lek 12 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 56,35 NDC 22.7.2009 generično

031291

Galantamin Lek 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 35,70 NDC 22.7.2009 generično

* podatek bo objavljen naknadno 89 / 267

Page 90: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

031305

Galantamin Lek 8 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 56

tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06DA04 Galantamin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 47,09 NDC 22.7.2009 generično

098663

Galistat 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA04 Fluvastatin

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 6,90 NDC 15.4.2010 generično

029831 Galvus 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami A10BH02 Vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 21,78 NDC 31.5.2010 originalno

029840 Galvus 50 mg tablete, škatla s 60 tabletami A10BH02 Vildagliptin

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 43,19 NDC 31.5.2010 originalno

018511

Ganfort 300 mikrogramov/ml + 5 mg/ml kapljice za oko,

raztopina, škatla s kapalnim vsebnikom s 3ml raztopine S01ED51

Timolol,

kombinacije

Allergan

Pharmaceuticals

Ireland, Irska Rp 14,45 NDC 31.5.2010 originalno

033693 Garamycin 1 mg/g mazilo , škatla s tubo s 15 g mazila D06AX07 Gentamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,90 2.4.2007 generično

033618

Garamycin 120 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 1,5 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 22,17 NDC 22.6.2010 generično

033634

Garamycin 80 mg/2 ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 10,77 NDC 22.6.2010 generično

055204

Gasec 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s

plastenko s 14 kapsulami A02BC01 Omeprazol Mepha Lda., Rp 4,92 NDC 22.6.2010 generično

055182

Gasec 20 mg trde gastrorezistentne kapsule, škatla s

plastenko z 28 kapsulami A02BC01 Omeprazol Mepha Lda., Rp 9,31 NDC 22.6.2010 generično

090018

GASTAL tablete, škatla s 30 tabletami (5 x 6 tablet v

pretisnem omotu) A02AD01

Običajne

kombinacije soli Pliva Ljubljana d.o.o., BRp 1,78 2.4.2007 *

033626

GASTAL tablete, škatla s 60 tabletami (10 x 6 tablet v

pretisnem omotu) A02AD01

Običajne

kombinacije soli Pliva Ljubljana d.o.o., BRp 3,74 2.4.2007 *

006513 GASTROMIRO , škatla s stekleničko z 20 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 16,42 NDC 22.6.2010 originalno

006564 GASTROMIRO , škatla s stekleničko s 50 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 38,63 NDC 22.6.2010 originalno

006599 GASTROMIRO, škatla s stekleničko s 100 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 71,00 NDC 22.6.2010 originalno

087300

Gelofusine 40 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka s

500 ml raztopine B05AA06 Derivati ţelatine B.Braun Melsungen AG, ZZ 7,54 IVDC 21.12.2009 11.10.2010 originalno

094676

Gemcitabin Actavis 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Actavis Group PTC ehf., H 168,98 NDC 15.4.2010 generično

094684

Gemcitabin Actavis 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Actavis Group PTC ehf., H 34,32 NDC 15.4.2010 generično

102873

Gemcitabin ''Ebewe'' 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml koncentrata L01BC05 Gemcitabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 131,87 NDC 3.5.2010 generično

102865

Gemcitabin ''Ebewe'' 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01BC05 Gemcitabin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 27,95 NDC 3.5.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 90 / 267

Page 91: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

034495

Gemcitabin Lek 1 g prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 131,87 NDC 22.6.2010 generično

034509

Gemcitabin Lek 200 mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 27,95 NDC 22.6.2010 generično

077950

Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 27,99 NDC 22.6.2010 generično

078247

Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 131,87 NDC 22.6.2010 generično

098671

Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin Mylan S.A.S, H 261,74 NDC 15.4.2010 generično

097098

Gemzar 1000 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla

z 1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H 187,83 NDC 31.5.2010 originalno

097101

Gemzar 200 mg prašek za raztopino za infundiranje, škatla z

1 vialo s praškom L01BC05 Gemcitabin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H 39,78 NDC 31.5.2010 originalno

069183

GENOTROPIN 12 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 dvodelnim vloţkom s praškom in

vehiklom H01AC01 Somatropin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 348,16 NDC 20.5.2009 originalno

002321

GENOTROPIN 5,3 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 dvodelnim vloţkom s praškom in

vehiklom H01AC01 Somatropin

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 156,22 NDC 20.5.2009 originalno

034134

GENTAMICIN Krka 40 mg/1ml raztopina za injiciranje,

škatla z 10 ampulami po 1 ml J01GB03 Gentamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 7,04 2.4.2007 generično

056634

Gentamicin B. Braun 1 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 plastenkami z 80 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 52,80 NDC 31.8.2010 originalno

056677

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 plastenkami s 120 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 172,61 NDC 31.8.2010 originalno

056642

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla z 20 plastenkami z 80 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

B. Braun Melsungen

AG, H 115,32 NDC 31.8.2010 originalno

033804

GENTAMICIN Krka 20 mg/2ml raztopina za injiciranje ,

škatla z 10 ampulami po 2 ml J01GB03 Gentamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 4,84 2.4.2007 generično

024902

Gentamicin Krka 40 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 13,04 2.4.2007 generično

033855

Gentamicin Lek 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 5,56 NDC 4.2.2010 generično

033839

Gentamicin Lek 20 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 6,86 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 91 / 267

Page 92: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

033863

Gentamicin Lek 40 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 10,77 NDC 22.6.2010 generično

034304

Gentamicin Lek 60 mg/ml raztopina za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01GB03 Gentamicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 22,17 NDC 22.6.2010 generično

099155

GEONISTIN, škatla s 6 vaginalnimi tabletami (2 x 3

vaginalne tablete v pretisnem omotu) G01AA51

Nistatin,

kombinacije Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,75 2.4.2007 generično

022489

Glamin 134 mg/ml raztopina za infundiranje, steklenica s 500

ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., H 69,95 NDC 22.6.2010 originalno

022705 GLAMIN, steklenica s 1000 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., H 129,98 NDC 22.6.2010 originalno

022713 GLAMIN, steklenica z 250 ml raztopine B05BA01 Aminokisline

Medias International

d.o.o., H 35,30 NDC 22.6.2010 originalno

093696

GLANDOSANE oralno pršilo, raztopina, škatla z vsebnikom s

50 ml raztopine z zaporko s pršilnim ventilom A01AD11 Razne učinkovine

Farmedica, d.o.o.,

Podjetje za prodajo BRp 5,05 1.4.2008 *

046949

Glibenklamid Lek 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB01 Glibenklamid

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,04 1.10.2007 generično

083640

Gliklazid Mylan 30 mg tablete s prirejenim sproščanjem,

škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BB09 Gliklazid Generics UK Ltd., Rp 5,17 NDC 22.6.2010 generično

038709

Glimepirid Lek 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 1,42 NDC 22.7.2009 generično

038717

Glimepirid Lek 1 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

038725

Glimepirid Lek 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 3,01 NDC 22.7.2009 generično

038733

Glimepirid Lek 2 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

038741

Glimepirid Lek 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 3,84 NDC 22.7.2009 generično

038768

Glimepirid Lek 3 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 92 / 267

Page 93: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

038776

Glimepirid Lek 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

038792

Glimepirid Lek 4 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

037850

Glimepirid Mylan 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Generics UK Ltd., Rp 1,69 2.4.2007 generično

038288

Glimepirid Mylan 1 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Generics UK Ltd., Rp 5,64 2.4.2007 generično

038318

Glimepirid Mylan 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Generics UK Ltd., Rp 3,19 2.4.2007 generično

038342

Glimepirid Mylan 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Generics UK Ltd., Rp 9,98 2.4.2007 generično

038369

Glimepirid Mylan 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Generics UK Ltd., Rp 4,43 2.4.2007 generično

038377

Glimepirid Mylan 3 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15

tablet v pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid Generics UK Ltd., Rp 13,37 2.4.2007 generično

080608

GLIVEC 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 120

tabletami L01XE01 Imatinib

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H/Rp 2.333,63 NDC 31.5.2010 originalno

080535

GLIVEC 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami L01XE01 Imatinib

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija H/Rp 2.333,63 NDC 31.5.2010 originalno

097438

GlucaGen HypoKit 1 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z 1,1 ml vode za injekcije H04AA01 Glukagon Novo Nordisk A/S, Rp 17,78 NDC 31.5.2010 originalno

054224

Glucobay 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet

v pretisnem omotu) A10BF01 Akarboza Bayer d.o.o., Rp 6,90 IVDC 5.7.2010 18.3.2011 originalno

054100

Glucobay 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BF01 Akarboza Bayer d.o.o., Rp 5,07 IVDC 5.7.2010 18.3.2011 originalno

040886

Glucophage 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 ali 4 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BA02 Metformin Merck d.o.o., Rp 3,83 NDC 21.7.2010 originalno

049824

GLUCOPHAGE 1000 mg prašek za peroralno raztopino,

škatla s 60 enoodmernimi vrečkami A10BA02 Metformin Merck d.o.o., Rp 5,54 NDC 21.7.2010 originalno

040878

GLUCOPHAGE 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu) A10BA02 Metformin

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 4,46 NDC 21.7.2010 originalno

049840

GLUCOPHAGE 500 mg prašek za peroralno raztopino,

škatla s 60 enoodmernimi vrečkami A10BA02 Metformin Merck d.o.o., Rp 3,52 IVDC 5.7.2010 18.3.2011 originalno

011320

GLUCOPHAGE 850 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu) A10BA02 Metformin

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 5,91 NDC 21.7.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 93 / 267

Page 94: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

049859

GLUCOPHAGE 850 mg prašek za peroralno raztopino,

škatla s 60 enoodmernimi vrečkami A10BA02 Metformin Merck d.o.o., Rp 5,19 NDC 21.7.2010 originalno

001295

Glucotrol XL 10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami v plastičnem vsebniku A10BB07 Glipizid

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,13 NDC 8.7.2009 originalno

097128

Glucotrol XL 5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

s 30 tabletami v plastičnem vsebniku A10BB07 Glipizid

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 4,85 NDC 8.7.2009 originalno

030392

Glucovance 500 mg/2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla

s 60 tabletami (3 x 20 tablet ali 4 x 15 tablet v pretisnem

omotu) A10BD02

Metformin in

sulfonamidi

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 7,15 NDC 21.7.2010 originalno

030406

Glucovance 500 mg/5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (3 x 20 tablet ali 4 x 15 tablet v pretisnem

omotu) A10BD02

Metformin in

sulfonamidi

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 7,15 NDC 21.7.2010 originalno

069884

GLUKOZA 10% raztopina za infundiranje Braun, plastenka s

500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,47 NDC 22.6.2010 generično

069949

GLUKOZA 20% raztopina za infundiranje Braun, plastenka s

500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,85 NDC 22.6.2010 generično

071277

GLUKOZA 40% raztopina za infundiranje Braun, plastenka s

500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati B.Braun Melsungen AG, ZZ 2,93 NDC 22.6.2010 generično

056782

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje Diaco, steklenica s

500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

Laboratori Diaco

Biomedicali S.P.A., ZZ 1,29 2.4.2007 generično

037176

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla s

30 vrečkami z 250 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 35,60 NDC 31.5.2010 generično

037168

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla s

35 vrečkami s 150 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 52,25 NDC 31.5.2010 generično

037141

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla s

50 vrečkami s 100 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 74,35 NDC 31.5.2010 generično

037133

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla s

50 vrečkami s 50 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 74,35 NDC 31.5.2010 generično

037214

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla z

10 vrečkami s 1000 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 21,80 NDC 31.5.2010 generično

037192

Glukoza 5 % raztopina za infundiranje, BP Baxter, škatla z

20 vrečkami s 500 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 24,44 NDC 31.5.2010 generično

037869

GLUKOZA 5% raztopina za infundiranje Braun , plastenka iz

polietilena po 100 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,42 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 94 / 267

Page 95: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

069809

GLUKOZA 5% raztopina za infundiranje Braun , plastenka iz

polietilena po 1000 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati B.Braun Melsungen AG, ZZ 2,18 NDC 22.6.2010 generično

069779

GLUKOZA 5% raztopina za infundiranje Braun , plastenka iz

polietilena po 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,27 NDC 22.6.2010 generično

069795

GLUKOZA 5% raztopina za infundiranje Braun , plastenka iz

polietilena po 250 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,33 NDC 22.6.2010 generično

085871

Glukoza Krka 50 mg/ml raztopina za infundiranje,

polietilenska plastenka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,42 NDC 22.6.2010 generično

096830

Glukoza Krka 50 mg/ml raztopina za infundiranje,

polipropilenska plastenka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,42 NDC 22.6.2010 generično

029475

GLUKOZA PLIVA 10 % raztopina za infundiranje, 1

plastenka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,66 NDC 12.8.2010 generično

029459

GLUKOZA PLIVA 10 % raztopina za infundiranje, 1 PVC

vrečka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,66 NDC 12.8.2010 generično

020672

GLUKOZA PLIVA 10 % raztopina za infundiranje, Steklenica

s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,66 NDC 12.8.2010 generično

029483

GLUKOZA PLIVA 5 % raztopina za infundiranje, 1 plastenka

s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,49 NDC 12.8.2010 generično

029467

GLUKOZA PLIVA 5 % raztopina za infundiranje, 1 PVC

vrečka s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,49 NDC 12.8.2010 generično

035882

GLUKOZA PLIVA 5 % raztopina za infundiranje, Steklenica s

500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,49 NDC 12.8.2010 generično

065234

GLURENORM 30 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10

tablet v pretisnem omotu) A10BB08 Glikvidon

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 9,74 NDC 22.6.2010 originalno

038393

Glypressin 1 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla s 5 vialami s praškom in 5 ampulami s 5 ml vehikla H01BA04 Terlipresin

Ferring Arzneimittel

Ges.m.b.H, Vienna Twin

Tower ZZ 268,81 NDC 31.5.2010 originalno

066206

GONAL F 300 i.e./0,5 ml (22 mikrogramov/0,5ml), raztopina

za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, 1

naponjen peresnik + 5 igel G03GA05 Folitropin alfa

Serono Europe Limited,

V.Britanija ZZ 110,24 NDC 31.5.2010 originalno

066311

GONAL F 450 i.e./0,75 ml (33 mikrogramov/0,75ml),

raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem

peresniku, 1 naponjen peresnik + 7 igel G03GA05 Folitropin alfa

Serono Europe Limited,

V.Britanija ZZ 165,04 NDC 31.5.2010 originalno

066001

GONAL F 75 i.e. (5,5 mikrogramov), prašek in vehikel za

raztopino za injiciranje, 1 viala + 1 napolnjena inj.brizga G03GA05 Folitropin alfa

Serono Europe Limited,

V.Britanija ZZ 27,99 NDC 31.5.2010 originalno

066346

GONAL F 900 i.e./1,5 ml (66 mikrogramov/0,5ml), raztopina

za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, 1

naponjen peresnik + 14 igel G03GA05 Folitropin alfa

Serono Europe Limited,

V.Britanija ZZ 327,13 NDC 31.5.2010 originalno

058440

Gopten 0,5 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10

kapsul v pretisnem omotu) C09AA10 Trandolapril

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 1,63 NDC 31.5.2010 originalno

057711

Gopten 2 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) C09AA10 Trandolapril

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 10,04 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 95 / 267

Page 96: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

074870

Gopten 4 mg trde kapsule, škatla s 56 kapsulami (4 x 14

kapsul v pretisnem omotu) C09AA10 Trandolapril

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 31,85 NDC 31.5.2010 originalno

074888

Gopten 4 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) C09AA10 Trandolapril

Abbott Laboratories

d.o.o., Rp 16,99 NDC 31.5.2010 originalno

048615

Granisetron B. Braun 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje ali , škatla s 5 ampulami s 3 ml koncentrata A04AA02 Granisetron B.Braun Melsungen AG, H 85,71 NDC 22.6.2010 generično

048607

Granisetron B. Braun 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje ali , škatla s 5 ampulami z 1 ml koncentrata A04AA02 Granisetron B.Braun Melsungen AG, H 54,11 NDC 22.6.2010 generično

048631

Granisetron B. Braun 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 10 ampulami s 3 ml koncentrata A04AA02 Granisetron B.Braun Melsungen AG, H 170,75 NDC 22.6.2010 generično

048593

Granisetron B. Braun 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 10 ampulami z 1 ml koncentrata A04AA02 Granisetron B.Braun Melsungen AG, H 107,55 NDC 22.6.2010 generično

002160

Granisetron Lek 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H/Rp 93,47 1.10.2007 generično

047708

Granisetron Lek 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami s 3 ml koncentrata A04AA02 Granisetron

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 57,58 NDC 22.6.2010 generično

047716

Granisetron Lek 1 mg/ml koncentrat za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami z 1 ml koncentrata A04AA02 Granisetron

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 45,61 NDC 22.6.2010 generično

002267

Granisetron Lek 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5

tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H/Rp 36,41 NDC 22.6.2010 generično

014508

Granisetron Mylan 1 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron Generics UK Ltd., H/Rp 37,22 NDC 22.6.2010 generično

014630

Granisetron Mylan 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5

tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron Generics UK Ltd., H/Rp 40,00 NDC 22.6.2010 generično

048798

Granisetron Teva 1 mg/1 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje ali , škatla s 5 ampulami z 1 ml koncentrata A04AA02 Granisetron Teva Pharma B.V., H 54,11 NDC 12.8.2010 generično

047309

Granisetron Teva 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5

tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron Teva Pharma B.V., H/Rp 36,41 NDC 12.8.2010 generično

028185

Granisetron Teva 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron Teva Pharma B.V., H/Rp 88,46 1.4.2008 generično

048810

Granisetron Teva 3 mg/3 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje ali , škatla s 5 ampulami s 3 ml koncentrata A04AA02 Granisetron Teva Pharma B.V., H 55,72 NDC 12.8.2010 generično

025313

Gyno-Daktarin 200 mg vaginalne globule , škatla s 7

vaginalnimi globulami v dvojnem traku G01AF04 Mikonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,41 IVDC 4.6.2010 4.2.2011 originalno

035777

Gynodian Depot 4 mg/200 mg raztopina za injiciranje, škatla

s 3 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 1 ml raztopine G03EA03

Prasteron in

estrogen

Bayer Schering Pharma

AG Rp/Spec 17,07 NDC 21.7.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 96 / 267

Page 97: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

081914

Haemate P 500 i.e./1200 i.e. prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml

vode za injekcije, 1 pripravo za prenos s filtrom 20/20

(Mix2Vial) in 2 alkoholnima blazinicama B02BD06

Kombinacija von

Willebrandovega

faktorja in

koagulacijskega

faktorja VIII CSL Behring GmbH, ZZ 329,55 NDC 15.4.2010 originalno

088846

Haematopan 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) B03AA07 Ţelezov(II) sulfat Pharmagan, d.o.o., Rp 3,22 1.10.2008 *

088781

Haematopan 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) B03AA07 Ţelezov(II) sulfat Pharmagan, d.o.o., Rp 2,02 1.10.2008 *

096415 HAES-STERIL 10 %, plastenka s 500 ml raztopine B05AA07 Hidroksietilškrob

Medias International

d.o.o., ZZ 13,53 NDC 8.7.2009 originalno

046205

HAES-steril 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 15

poliolefinskimi vrečkami (Freeflex) s 500 ml raztopine B05AA07 Hidroksietilškrob

Medias International

d.o.o., ZZ 197,35 NDC 22.6.2010 originalno

023116

HAES-steril 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 20

poliolefinskimi vrečkami (Freeflex) s 500 ml raztopine B05AA07 Hidroksietilškrob

Medias International

d.o.o., ZZ 262,11 NDC 22.6.2010 originalno

035262 HAES-STERIL 6 %, freeflex vrečka s 500 ml raztopine B05AA07 Hidroksietilškrob

Medias International

d.o.o., ZZ 10,28 NDC 22.6.2010 originalno

071366

HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje, polietilenski

vsebnik s 500 ml raztopine B05AA07 Hidroksietilškrob

Medias International

d.o.o., ZZ 11,45 NDC 22.6.2010 originalno

036161

Haldol depo 50 mg/ml raztopina za injiciranje , škatla s 5

ampulami z 1 ml raztopine N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 18,05 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

003697

Haldol peroralne kapljice 10 mg/1 ml, škatla s kapalno

stekleničko s 30 ml raztopine N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H/Rp 10,86 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

036129

Haldol peroralne kapljice 2 mg/1 ml, škatla s kapalno

stekleničko z 10 ml raztopine N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 0,77 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

036099

Haldol raztopina za injiciranje 5 mg/1 ml, škatla z 10

ampulami po 1 ml raztopine N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 3,33 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

036137 Haldol tablete 10 mg, škatla s stekleničko s 30 tabletami N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H/Rp 10,33 NDC 22.6.2010 originalno

036153 Haldol tablete 2 mg, škatla s stekleničko s 25 tabletami N05AD01 Haloperidol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,03 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

020117

Harmonet 0,02 mg/ 0,075 mg obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Wyeth-Lederle Pharma

GmbH, Rp 3,31 NDC 31.5.2010 generično

061689

Hartmannova raztopina Braun raztopina za infundiranje,

plastenka s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 2,98 NDC 22.6.2010 generično

061670

Hartmannova raztopina Braun raztopina za infundiranje,

plastenka s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,44 NDC 22.6.2010 generično

097802

Hartmannova raztopina Krka raztopina za infundiranje,

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,01 NDC 29.3.2010 generično

096865

Hartmannova raztopina Krka raztopina za infundiranje,

plastenka iz polipropilena s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,01 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 97 / 267

Page 98: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

004782

HAVRIX 1440 ELISA enot suspenzija za injiciranje za

odrasle, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 1 ml

suspenzije in iglo J07BC02

Cepivo proti

hepatitisu tipa A z

inaktiviranimi virusi GSK d.o.o., ZZ 26,93 NDC 31.5.2010 originalno

004774

HAVRIX 720 ELISA enot suspenzija za injiciranje za otroke,

škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 0,5 ml suspenzije in

iglo J07BC02

Cepivo proti

hepatitisu tipa A z

inaktiviranimi virusi GSK d.o.o., ZZ 19,35 NDC 31.5.2010 originalno

027715

HBVAXPRO 10 mikrogramov/ ml, suspenzija za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga z

dvema priloţenima iglama J07BC01

Prečiščen antigen

virusa hepatitisa

tipa B

Sanofi Pasteur MSD,

SNC, Francija ZZ 13,33 NDC 21.7.2010 originalno

027596

HBVAXPRO 5 mikrogramov/0,5 ml, suspenzija za injiciranje

v napolnjeni injekcijski brizgi, 10 napolnjenih injekcijskih brizg

z dvema priloţenima iglama J07BC01

Prečiščen antigen

virusa hepatitisa

tipa B

Sanofi Pasteur MSD,

SNC, Francija ZZ 73,30 NDC 21.7.2010 originalno

057509

Helex 0,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,12 NDC 22.6.2010 generično

057517

Helex 0,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,66 NDC 22.6.2010 generično

080640

Helex 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,61 NDC 22.6.2010 generično

008540

Helex retard 0,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,25 2.4.2007 generično

008575

Helex retard 1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,74 2.4.2007 generično

008583

Helex retard 2 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05BA12 Alprazolam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,01 2.4.2007 generično

015458

Helicobacter Test INFAI za otroke v starosti 3 – 11 let, 45 mg

prašek za peroralno raztopino, škatla s stekleničko s 45g

praška za peroralno raztopino s 4 epruvetami za vzorce

izdiha in upogljivo slamico za pihanje. V04CX

Drugi diagnostiki

(13C sečnina)

INFAI, Institut für

biomedizinische

Analytic und NMR

Imaging GmbH,

Nemčija H/Rp 15,09 NDC 12.8.2010 originalno

001333

Hemohes 100 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka po

500 ml raztopine B05AA07 Hidroksietilškrob B.Braun Melsungen AG, ZZ 11,70 NDC 22.6.2010 generično

001406

Hemohes 60 mg/ml raztopina za infundiranje, plastenka po

500 ml raztopine B05AA07 Hidroksietilškrob B.Braun Melsungen AG, ZZ 8,71 NDC 22.6.2010 generično

075744

HEMOSOL B0 škatla z 2 dvoprekatnima

vrečkama s 5000 ml raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi Auremiana d.o.o., ZZ 9,97 NDC 22.6.2010 generično

093122 Hepan 500 i.e./g / 5 mg/g gel, škatla s tubo s 50 g gela C05BA03 Heparin Salus Ljubljana, d.d., BRp 2,92 1.10.2008 *

029394 Hepan 500 i.e./g / 5 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme C05BA03 Heparin Salus Ljubljana, d.d., BRp 2,92 1.10.2008 *

* podatek bo objavljen naknadno 98 / 267

Page 99: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

029998

Heparin Braun 5000 i.e./ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 vialami s 5 ml raztopine B01AB01 Heparin B.Braun Melsungen AG, ZZ 26,84 NDC 22.6.2010 generično

004154

Heparin Krka 5.000 i.e./1 ml raztopina za injiciranje , škatla z

1 vialo s 5 ml raztopine B01AB01 Heparin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,34 NDC 22.6.2010 generično

074128 HEPATECT CP 500 i.e. 10 ml 1 st J06BB04

Humani

imunoglobulini proti

hepatitisu tipa B

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 290,07 NDC 22.6.2010 originalno

040444 HEPATECT CP 100 i.e. 2 ml 1 st J06BB04

Humani

imunoglobulini proti

hepatitisu tipa B

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 65,29 NDC 22.6.2010 originalno

074136 HEPATECT CP 2000 i.e. 40 ml 1 st J06BB04

Humani

imunoglobulini proti

hepatitisu tipa B

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko medicino 1.113,12 NDC 22.6.2010 originalno

072702

HEPAVIT 2,5 mg/2 ml raztopina za injiciranje, škatla z 2

ampulama z 2 ml raztopine B03BA03 Hidroksokobalamin

Alpe Adria Pharma,

d.o.o., Farmacevtsko

podjetje, ZZ 2,15 9.6.2008 originalno

035521

Heptanon 10 mg/ml peroralna raztopina, steklenica s 1000

ml raztopine N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 131,19 NDC 12.8.2010 generično

009741

Heptanon 10 mg/ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko

s 100 ml raztopine in merilno brizgo za odmerjanje N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 13,45 NDC 12.8.2010 generično

022047

Heptanon 10 mg/ml peroralne kapljice, raztopina, škatla s

kapalno steklenička z 10 ml raztopine N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., Rp/Spec 3,61 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 generično

022055

Heptanon 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami z 1 ml raztopine N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 21,80 NDC 22.6.2010 generično

022039

Heptanon 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N07BC02 Metadon Pliva Ljubljana d.o.o., Rp/Spec 3,90 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 generično

010413

HERCEPTIN 150mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z eno vialo s praškom L01XC03 Trastuzumab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 699,06 NDC 22.6.2010 originalno

014583 HEXABRIX 320, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine V08AB03

Joksaglinska

kislina Emporio Medical, d.o.o., ZZ 35,02 NDC 31.5.2010 originalno

014605 HEXABRIX 320, škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine V08AB03

Joksaglinska

kislina Emporio Medical, d.o.o., ZZ 17,59 NDC 31.5.2010 originalno

068799

HEXVIX 85mg prasek in vehikel za razstopino za

intravezikalno uporabo V04CX Drugi diagnostiki GE Healthcare AS, ZZ 416,94 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 99 / 267

Page 100: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

029084

HIBERIX, prašek in vehikelj za suspenzijo za

injiciranje,škatla z 1 vialo s praškom in z 1 napolnjeno

injekcijsko brizgo z vehiklom J07AG01

Vezana oblika

prečiščenega

antigena

hemofilusa

influence tipa B

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 19,37 17.5.2008 originalno

037508

Hiconcil 250 mg trde kapsule , škatla s 100 kapsulami (10 x

10 kapsul v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,86 2.4.2007 generično

037419

Hiconcil 250 mg trde kapsule , škatla s 16 kapsulami (2 x 8

kapsul v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,80 NDC 22.6.2010 generično

037524

Hiconcil 250 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo, škatla

s stekleničko s praškom za pripravo 100 ml suspenzije (250

mg/5 ml) in plastično merilno ţličko J01CA04 Amoksicilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,07 NDC 22.6.2010 generično

037338

Hiconcil 500 mg trde kapsule , škatla s 100 kapsulami (10 x

10 kapsul v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 19,69 2.4.2007 generično

025666

Hiconcil 500 mg trde kapsule , škatla s 16 kapsulami (2 x 8

kapsul v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,75 NDC 22.6.2010 generično

082945

Holetar 20 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C10AA02 Lovastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,73 NDC 22.6.2010 generično

082953

Holetar 40 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C10AA02 Lovastatin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 20,57 2.4.2007 generično

035467

HOLOXAN 1 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1

vialo s praškom L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 34,08 NDC 31.5.2010 generično

023990

HOLOXAN 1 g/25 ml raztopina za infundiranje, škatla z 1

vialo s 25 ml raztopine L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 32,19 NDC 31.5.2010 generično

025674

HOLOXAN 2 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1

vialo s praškom L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 59,91 NDC 31.5.2010 generično

024040

HOLOXAN 2 g/50 ml raztopina za infundiranje, škatla z 1

vialo s 50 ml raztopine L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 63,73 NDC 31.5.2010 generično

035475

HOLOXAN 500 mg prašek za raztopino za infundiranje,

škatla z 1 vialo s praškom L01AA06 Ifosfamid Baxter d.o.o., H 15,87 NDC 31.5.2010 generično

089869

HOSPASOL AFB 145 škatla s 3 vrečkami po 3000 ml

raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi Auremiana d.o.o., ZZ 11,20 NDC 22.6.2010 originalno

054135

Humalog Mix25 100 i.e./ml KwikPen suspenzija za

injiciranje, 5 peresnikov po 3 ml A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 34,31 NDC 31.5.2010 originalno

054151

Humalog Mix50 100 i.e./ml KwikPen suspenzija za

injiciranje, 5 peresnikov po 3 ml A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 34,31 NDC 31.5.2010 originalno

095052

HUMALOG 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v vloţku, škatla

s 5 vloţki po 3 ml raztopine A10AB04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 31,24 NDC 31.5.2010 originalno

042099

Humalog BASAL 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

vloţku, škatla s 5 vloţki po 3 ml raztopine A10AC04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 34,38 NDC 20.5.2009 originalno

054127

Humalog KwikPen 100 i.e./ml raztopina za injiciranje, 5

peresnikov po 3 ml A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 34,31 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 100 / 267

Page 101: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

022721

Humalog Mix25 100 i.e./ml Pen suspenzija za injiciranje,

škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresi po 3 ml

suspenzije A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 34,31 NDC 31.5.2010 originalno

022748

Humalog Mix25 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v vloţku,

škatla s 5 vloţki za injekcijsko pero po 3 ml suspenzije A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 31,65 NDC 31.5.2010 originalno

022756

Humalog Mix50 100 i.e./ml Pen suspenzija za injiciranje,

škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi peresi po 3 ml

suspenzije A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 34,31 NDC 31.5.2010 originalno

022764

Humalog Mix50 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v vloţku,

škatla s 5 vloţki za injekcijsko pero po 3 ml suspenzije A10AD04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 31,65 NDC 31.5.2010 originalno

095079

HUMALOG PEN 100 i.e./ml raztopina za injiciranje, škatla s

5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki po 3 ml raztopine A10AB04 Insulin lispro

Eli Lilly Nederland B.V.,

Nizozemska Rp 34,31 NDC 31.5.2010 originalno

008656

HUMANI ALBUMIN 200 g/l BAXTER raztopina za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 71,16 NDC 31.5.2010 generično

008648

HUMANI ALBUMIN 200 g/l BAXTER raztopina za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 37,78 NDC 31.5.2010 generično

008800

HUMANI ALBUMIN 50 g/l BAXTER raztopina za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 250 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 45,18 NDC 31.5.2010 generično

008630

HUMANI ALBUMIN 50 g/l BAXTER raztopina za infundiranje,

škatla z 1 vialo z 500 ml raztopine B05AA01 Albumin Baxter d.o.o., ZZ 78,16 NDC 31.5.2010 generično

056863

Humani albumin Octapharma 200 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s stekleničko s 100 ml raztopine B05AA01 Albumin

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 96,21 NDC 22.6.2010 originalno

056847

Humani albumin Octapharma 200 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s stekleničko s 50 ml raztopine B05AA01 Albumin

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 46,99 NDC 22.6.2010 originalno

056871

Humani albumin Octapharma 50 mg/ml raztopina za

infundiranje, škatla s steklenico z 250 ml raztopine B05AA01 Albumin

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 60,38 NDC 22.6.2010 originalno

095931

Humatrope 12 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vloţkom s praškom in 1 injekcijsko

brizgo z vehiklom H01AC01 Somatropin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H/Rp 348,08 NDC 31.5.2010 originalno

099422

Humatrope 24 mg prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vloţkom s praškom in 1 injekcijsko

brizgo z vehiklom H01AC01 Somatropin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H/Rp 688,65 NDC 31.5.2010 originalno

095923

Humatrope 6 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vloţkom s praškom in 1 injekcijsko brizgo z

vehiklom H01AC01 Somatropin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., H/Rp 175,51 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 101 / 267

Page 102: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

017108

HUMIRA 40mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 2x napolnjena injek.brizga, 2x alkoholni zloţenec v

pretisnem omotu L04AB04 Adalimumab

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp/Spec 1.056,41 NDC 31.5.2010 originalno

095990

Humulin M3 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v vloţku,

škatla s 5 vloţki s 3 ml suspenzije A10AD01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 26,39 NDC 31.5.2010 originalno

083941

Humulin M3 Pen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje, škatla s

5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki s 3 ml suspenzije A10AD01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 32,10 NDC 31.5.2010 originalno

095958

Humulin N 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v vloţku,

škatla s 5 vloţki s 3 ml suspenzije A10AC01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 26,39 NDC 31.5.2010 originalno

083933

Humulin N Pen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje, škatla s

5 napolnjenimi injekcijskimi peresniki s 3 ml suspenzije A10AC01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 32,10 NDC 31.5.2010 originalno

095966

Humulin R 100 i.e./ml raztopina za injiciranje v vloţku, škatla

s 5 vloţki s 3 ml raztopine A10AB01 Humani insulin

Eli Lilly farmacevtska

druţba, d.o.o., Rp 26,39 NDC 31.5.2010 originalno

035203

HYCAMTIN 0,25 mg trde kapsule, 10 kapsul v pretisnem

omotu L01XX17 Topotekan

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija Rp/Spec 129,29 NDC 31.5.2010 originalno

035220 HYCAMTIN 1 mg trde kapsule, 10 kapsul v pretisnem omotu L01XX17 Topotekan

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija Rp/Spec 508,73 NDC 31.5.2010 originalno

014729

HYCAMTIN 4mg prašek za pripravo koncentrata za pripravo

raztopine za infundiranje, škatla z 1 vialo L01XX17 Topotekan

SmithKline Beecham

plc, V.Britanija H 309,35 NDC 31.5.2010 originalno

092134

HYDROCORTISON GALEN 10mg tablete, škatla s 50

tabletami, 5x10 tablet v pretisnem omotu H02AB09 Hidrokortizon Kemofarmacija d.d. 16,35 IVDC 19.2.2010 15.11.2010 generično

066664 HYDROCORTISON ROUSSEL 10MG 25 TBL H02AB09 Hidrokortizon Sanofi-Aventis d.o.o., 9,93 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

038008 Hygroton 25, 25 mg, tablete, 20 tablet C03BA04 Klortalidon Pliva Ljubljana d.o.o., 2,90 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 originalno

028240

Hyplafin 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid Actavis Group PTC ehf., Rp 8,24 NDC 20.11.2009 generično

028320

Hyplafin 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 98 tabletami

(7 x 14 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid Actavis Group PTC ehf., Rp 27,34 NDC 20.11.2009 generično

003794 HYPNOMIDATE 2MG/ML 5X10ML AMP. ST.E.1-2 N01AX07 Etomidat

Johnson & Johnson

d.o.o., 11,61 NDC 22.6.2010 originalno

070122 HypoTears 10 mg/g gel za oko, škatla s tubo s 10 g gela S01XA20

Umetne solze in

drugi nevtralni

pripravki

Novartis Pharma

GmbH, BRp 3,05 NDC 31.5.2010 originalno

037222

HYZAAR 100 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 21,08 NDC 21.7.2010 originalno

001554

HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 15,87 NDC 21.7.2010 originalno

038814

IBUPROFEN BELUPO 400 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen Belupo, d.o.o., Rp 2,40 IVDC 30.4.2010 1.10.2010** generično

* podatek bo objavljen naknadno 102 / 267

Page 103: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

066281

IBUPROFEN BELUPO 600 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE01 Ibuprofen Belupo, d.o.o., Rp 3,15 IVDC 30.4.2010 1.10.2010** generično

084182

IBUPROFEN BELUPO 800 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s plastenko s 30 tabletami M01AE01 Ibuprofen Belupo, d.o.o., Rp 3,60 IVDC 30.4.2010 1.10.2010** generično

050148

Ilomedin 20 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine B01AC11 Iloprost

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 222,69 NDC 21.7.2010 originalno

050156

Ilomedin 20 mikrogramov/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 5 ampulami z 2,5 ml raztopine B01AC11 Iloprost

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 550,00 NDC 21.7.2010 originalno

025585

IMIGRAN 10 mg/0,1 ml pršilo za nos, raztopina, škatla z

dvema pršilnikoma (v pretisnem omotu) z 0,1 ml raztopine N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 9,96 2.4.2007 originalno

049948

IMIGRAN 100 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 6

tabletami (3 x 2 tableti v pretisnem omotu) N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 36,90 6.8.2007 originalno

021539

IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za nos, raztopina, škatla z 2

pršilnikoma (v pretisnem omotu) z 0,1 ml raztopine N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 8,49 NDC 31.5.2010 originalno

001708

IMIGRAN 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 12

tabletami (6 x 2 tableti v pretisnem omotu) N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 41,24 2.4.2007 originalno

042420

IMIGRAN 6 mg/0,5 ml raztopina za injiciranje, škatla s

plastičnim vsebnikom z 2 napolnjenima injekcijskima

brizgama z 0,5 ml raztopine in 1 avtoinjektorjem N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 46,31 NDC 31.5.2010 originalno

077267

IMIGRAN SPRINT 100 mg disperzibilne filmsko obloţene

tablete , škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu) N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 35,34 NDC 31.5.2010 originalno

077321

IMIGRAN SPRINT 50 mg disperzibilne filmsko obloţene

tablete , škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu) N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 20,79 2.4.2007 originalno

077275

IMIGRAN SPRINT 50 mg disperzibilne filmsko obloţene

tablete , škatla z 12 tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem

omotu) N02CC01 Sumatriptan GSK d.o.o., Rp 41,22 NDC 31.5.2010 originalno

046728

IMMUNINE 1200 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml

vode za injekcije, 1 pretočno iglo, 1 prezračevalno iglo, 1

filtrsko iglo, 1 iglo za enkratno uporabo, 1 brizgo za enkratno

uporabo in 1 inf B02BD04

Koagulacijski faktor

IX Baxter d.o.o., ZZ 733,32 NDC 31.5.2010 originalno

046736

IMMUNINE 200 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s

5 ml vode za injekcije, 1 pretočno iglo, 1 prezračevalno iglo,

1 filtrsko iglo, 1 iglo za enkratno uporabo, 1 brizgo za

enkratno uporab B02BD04

Koagulacijski faktor

IX Baxter d.o.o., ZZ 127,28 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 103 / 267

Page 104: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

046744

IMMUNINE 600 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s

5 ml vode za injekcije, 1 pretočno iglo, 1 prezračevalno iglo,

1 filtrsko iglo, 1 iglo za enkratno uporabo, 1 brizgo za

enkratno uporab B02BD04

Koagulacijski faktor

IX Baxter d.o.o., ZZ 375,27 NDC 31.5.2010 originalno

044504

IMOGAM RABIES 10 ml,raztopina za injiciranje,skatla z 1

vialo po 10 ml raztopine J06BB05

Humani

imunoglobulini proti

steklini

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 703,25 17.5.2008 originalno

044016 IMOGAM RABIES 2 ml,raztopina za injiciranje J06BB05

Humani

imunoglobulini proti

steklini

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 143,16 17.5.2008 originalno

086754

IMPORTAL 10 g prašek za peroralno raztopino, škatla z 20

vrečkami z 10 g praška za peroralno raztopino A06AD12 Laktitol Medis, d.o.o., BRp 4,53 2.4.2007 originalno

039039

IMURAN 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu) L04AX01 Azatioprin

ASPEN EUROPE

GmbH, H/Rp 23,20 NDC 31.5.2010 originalno

028720 INCRELEX 10 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala (3 ml) H01AC03 Mekasermin Ibsen Pharma, Francija Rp/Spec 610,75 NDC 31.5.2010 originalno

091448

Indapamid Lek 1,5 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C03BA11 Indapamid

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 4,18 NDC 31.8.2010 generično

039349

INDOMETACIN BELUPO 25 mg trde kapsule, škatla s 30

kapsulami (2 x 15 kapsul v pretisnem omotu) M01AB01 Indometacin Belupo, d.o.o., Rp 0,99 NDC 21.7.2010 generično

000710

INEGY 10 mg/10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 2.4.2007 originalno

000728

INEGY 10 mg/10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 42,57 NDC 21.7.2010 originalno

000760

INEGY 10 mg/20 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 2.4.2007 originalno

000850

INEGY 10 mg/20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 47,91 NDC 21.7.2010 originalno

001040

INEGY 10 mg/40 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 2.4.2007 originalno

000990

INEGY 10 mg/40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 57,98 1.10.2007 originalno

000914

INEGY 10 mg/80 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 2.4.2007 originalno

000868

INEGY 10 mg/80 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C10BA02

Simvastatin in

ezetimib MSD-SP Ltd., Rp 2.4.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 104 / 267

Page 105: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

020176

INFANRIX - IPV + Hib prašek in suspenzija za suspenzijo za

injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,5 ml suspenzije, 20 injekcijskimi iglami in škatlo z 10

vialami s praškom J07CA06

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu kašlju,

otroški ohromelosti

in tetanusu GSK d.o.o., ZZ 206,64 NDC 31.5.2010 originalno

026026

INFANRIX HEXA prašek in suspenzija za suspenzijo za

injiciranje, 10x( viala s praškom + napolnjena injekcijska

brizga + 2 inj.igla) J07CA09

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu kašlju,

otroški

ohromelosti,

tetanusu in

hepatitisu B

GlaxoSmithKline

Biologicals S.A., Belgija ZZ 394,56 2.4.2007 originalno

009890 INFECTOSCAB 5 % krema, škatla z 1 tubo s 30 g kreme P03AC04 Permetrin

Infectopharm

Arzneimittel GmbH Rp 10,58 NDC 22.6.2010 originalno

014753

Influvac 2009/2010 suspenzija za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z

iglo z 0,5 ml suspenzije J07BB02

Prečiščen antigen

virusa influence Abbott Biologicals B.V., ZZ 4,52 NDC 31.5.2010 originalno

014761

Influvac 2009/2010 suspenzija za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z iglo z 0,5 ml suspenzije J07BB02

Prečiščen antigen

virusa influence Abbott Biologicals B.V., ZZ 149,90 NDC 31.5.2010 originalno

040223

Inotop 12,5 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla s 5 ampulami z 20 ml koncentrata C01CA07 Dobutamin

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., H 19,71 NDC 22.6.2010 generično

098418

Inovelon 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami v pretisnih omotih N03AF03 rufinamid

Eisai Limited, V.

Britanija Rp 65,62 NDC 15.4.2010 originalno

098426

Inovelon 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami v pretisnih omotih N03AF03 rufinamid

Eisai Limited, V.

Britanija Rp 216,55 NDC 15.4.2010 originalno

039063

Inspra 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(30 x 1 tableta v perforiranem pretisnem omotu za enkratni

odmerek) C03DA04 eplerenon

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 57,66 NDC 8.7.2009 originalno

039071

Inspra 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(30 x 1 tableta v perforiranem pretisnem omotu za enkratni

odmerek) C03DA04 eplerenon

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 57,66 NDC 8.7.2009 originalno

081833

Instanyl 100 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 10 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 95,48 NDC 22.6.2010 originalno

081841

Instanyl 100 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 20 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 190,00 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 105 / 267

Page 106: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

081850

Instanyl 100 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 40 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 376,92 NDC 22.6.2010 originalno

081868

Instanyl 200 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 10 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 95,48 NDC 22.6.2010 originalno

081906

Instanyl 200 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 20 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 190,00 NDC 22.6.2010 originalno

081990

Instanyl 200 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 40 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 376,92 NDC 22.6.2010 originalno

081710

Instanyl 50 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 10 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 95,48 NDC 22.6.2010 originalno

081809

Instanyl 50 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 20 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 190,00 NDC 22.6.2010 originalno

081825

Instanyl 50 mikrogramov/odmerno pršilo za nos, raztopina,

škatla s stekleničko po 40 odmerkov N02AB03 fentanil

Nycomed Danska ApS,

Danska Rp/Spec 376,92 NDC 22.6.2010 originalno

051179

INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 injekcijskimi

peresniki po 3 ml suspenzije (300 i.e./3 ml) A10AC01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 31,01 NDC 6.7.2010 originalno

053384

INSULATARD NovoLet 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 injekcijskimi

peresniki po 3 ml suspenzije (300 i.e./3 ml) A10AC01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 31,01 NDC 31.5.2010 originalno

001686

Insulatard Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po 3 ml

suspenzije A10AC01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 28,04 NDC 31.5.2010 originalno

057010

INTEGRILIN 0,75 mg/ml raztopina za intravensko

infundiranje, škatla s prebodno stekleničko po 100 ml

raztopine B01AC16 Intrifiban

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 66,81 NDC 31.5.2010 originalno

057061

INTEGRILIN 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s

prebodno stekleničko po 10 ml raztopine B01AC16 Intrifiban

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija H 21,51 NDC 31.5.2010 originalno

046604 INTELENCE 100 mg tablete, plastenka s 120 tabletami J05AG04 Etravirin

Janssen-Cilag

International NV, Belgija Rp/Spec 437,33 NDC 22.6.2010 originalno

020591

INTRALIPID 10%, Excel vrečka po 100 ml emulzije (10 g/100

ml) B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 14,36 NDC 8.7.2009 originalno

020605

INTRALIPID 10%, Excel vrečka po 500 ml emulzije (10 g/100

ml) B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 21,66 NDC 8.7.2009 originalno

014028

INTRALIPID 10%, steklenica po 500 ml emulzije (10 g/100

ml) B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 21,66 NDC 8.7.2009 originalno

014036

INTRALIPID 10%, steklenička po 100 ml emulzije (10 g/100

ml) B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 14,36 NDC 8.7.2009 originalno

052248

INTRALIPID 10%, škatla z 12 stekleničkami po 100 ml

emulzije (10 g/100 ml) B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 168,15 NDC 8.7.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 106 / 267

Page 107: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

052221

INTRALIPID 10%, škatla z 12 stekleničkami po 500 ml

emulzije (50g/500ml) B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 253,21 NDC 8.7.2009 originalno

020621 INTRALIPID 20 %, excel vrečka po 250 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 18,21 NDC 22.6.2010 originalno

014052 INTRALIPID 20 %, steklenica po 500 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 31,13 NDC 22.6.2010 originalno

014079 INTRALIPID 20 %, steklenička po 100 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 11,06 NDC 22.6.2010 originalno

014087 INTRALIPID 20 %, steklenička po 250 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 18,21 NDC 22.6.2010 originalno

052256 INTRALIPID 20 %, škat. z 12 steklenic. po 500 ml emul. B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 363,68 NDC 22.6.2010 originalno

052272 INTRALIPID 20 %, škat. z 12 steklenič. po 100 ml emul. B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 129,00 NDC 22.6.2010 originalno

052280 INTRALIPID 20 %, škat. z 12 steklenič. po 250 ml emul. B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 213,04 NDC 22.6.2010 originalno

020613

INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, Excel

vrečka s 100 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 11,06 NDC 22.6.2010 originalno

020648

INTRALIPID 200 mg/ml emulzija za infundiranje, Excel

vrečka s 500 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., H 31,13 NDC 22.6.2010 originalno

002844

IntronA 18 milijonov i.e., raztopina za injiciranje, večodmerni

peresnik, škatla z enim peresnikom in 6x priborom za

aplikacijo L03AB05 Interferon alfa 2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 122,25 IVDC 30.9.2009 30.6.2010 originalno

002852

IntronA 30 milijonov i.e., raztopina za injiciranje, večodmerni

peresnik, škatla z enim peresnikom in 6x priborom za

aplikacijo L03AB05 Interferon alfa 2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 196,84 NDC 22.6.2010 originalno

002836

IntronA 60 milijonov i.e., raztopina za injiciranje, večodmerni

peresnik, škatla z enim peresnikom in 6x priborom za

aplikacijo L03AB05 Interferon alfa 2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 402,20 IVDC 30.9.2009 30.6.2010 originalno

020656

INVANZ 1 g prašek za pripravo koncentrata za pripravo

raztopine za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom J01DH03 Ertapenem

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija H 47,91 NDC 21.7.2010 originalno

033197

INVANZ 1 g prašek za pripravo koncentrata za pripravo

raztopine za infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom J01DH03 Ertapenem

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija H 2.4.2007 originalno

023370

INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28 tablet v

pretisnem omotu (4 x 7) N05AX13 Paliperidon

Janssen Cilag

International NV,Belgija Rp 114,46 NDC 22.6.2010 originalno

023400

INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28 tablet v

pretisnem omotu (4 x 7) N05AX13 Paliperidon

Janssen Cilag

International NV,Belgija Rp 118,83 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 107 / 267

Page 108: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

023540

INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28 tablet v

pretisnem omotu (4 x 7) N05AX13 Paliperidon

Janssen Cilag

International NV,Belgija Rp 159,14 NDC 22.6.2010 originalno

005401

IOMERON 250 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 27,22 NDC 20.11.2009 originalno

005398

IOMERON 250 mg l/ml raztopina za injiciranje škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 14,06 NDC 20.11.2009 originalno

005428

IOMERON 250 mg l/ml raztopina za injiciranje škatla s

stekleničko z 250 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 68,40 NDC 20.11.2009 originalno

005460

IOMERON 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 31,31 NDC 22.6.2010 originalno

005436

IOMERON 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 16,82 NDC 22.6.2010 originalno

059986

IOMERON 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 500 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 273,19 NDC 22.6.2010 originalno

005487

IOMERON 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko z 200 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 60,51 NDC 22.6.2010 originalno

005452

IOMERON 300 mg l/ml raztopina za injiciranje škatla s

stekleničko z 75 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 23,17 NDC 20.11.2009 originalno

005517

IOMERON 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko po 200 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 70,49 NDC 22.6.2010 originalno

005509

IOMERON 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 36,30 NDC 22.6.2010 originalno

005495

IOMERON 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 19,59 NDC 22.6.2010 originalno

059994

IOMERON 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 500 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 311,47 NDC 22.6.2010 originalno

005525

IOMERON 350 mg l/ml raztopina za injiciranje škatla s

stekleničko z 250 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 89,10 NDC 20.11.2009 originalno

005592

IOMERON 400 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 40,56 NDC 22.6.2010 originalno

005584

IOMERON 400 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 22,36 NDC 22.6.2010 originalno

060020

IOMERON 400 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 500 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 345,05 NDC 22.6.2010 originalno

005606

IOMERON 400 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko z 200 ml raztopine V08AB10 Jomeprol Auremiana d.o.o., ZZ 80,46 NDC 22.6.2010 originalno

050717

IOPAMIRO 200 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 10 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 28,69 NDC 22.6.2010 originalno

052345

IOPAMIRO 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 10 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 39,49 NDC 20.11.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 108 / 267

Page 109: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

052396

IOPAMIRO 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 34,23 NDC 22.6.2010 originalno

052337

IOPAMIRO 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 30 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 15,95 NDC 22.6.2010 originalno

052361

IOPAMIRO 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 17,83 NDC 22.6.2010 originalno

052450

IOPAMIRO 370 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 41,40 NDC 22.6.2010 originalno

052434

IOPAMIRO 370 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 30 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 12,72 NDC 22.6.2010 originalno

052442

IOPAMIRO 370 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 20,98 NDC 22.6.2010 originalno

072648

IOPAMIRO 370 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s

stekleničko z 200 ml raztopine V08AB04 Jopamidol Auremiana d.o.o., ZZ 74,48 NDC 22.6.2010 originalno

047538

Ipraxa 250 mikrogramov/ml inhalacijska raztopina za

nebulator, škatla z 20 ampulami z 1 ml raztopine R03BB01 Ipratropijev bromid Teva Pharma B.V., Rp 5,39 NDC 25.2.2009 generično

047546

Ipraxa 500 mikrogramov/2 ml inhalacijska raztopina za

nebulator, škatla z 20 ampulami z 2 ml raztopine R03BB01 Ipratropijev bromid Teva Pharma B.V., Rp 7,67 NDC 25.2.2009 generično

039080

Iraben 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan Farmadent d.o.o. Rp 11,83 NDC 20.10.2009 generično

039110

Iraben 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan Farmadent d.o.o. Rp 11,83 NDC 20.10.2009 generično

039209

Iraben 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan Farmadent d.o.o. Rp 15,90 NDC 20.10.2009 generično

039250

Iraben 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09CA04 Irbesartan Farmadent d.o.o. Rp 15,90 NDC 20.10.2009 generično

IRENAT kapljice 344,2 mg / ml 1x40 ml H03BC01

natrijev perklorat

monohidrat Bayer Pharma, d.o.o., 5,07 2.7.2008 *

079790

IRESSA 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami v pretisnih omotih L01XE02 gefitinib

AstraZeneca UK

Limited, V.Britanija Rp/Spec 2.348,36 NDC 22.6.2010 originalno

043958

Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Actavis Group PTC ehf., H 158,50 NDC 15.4.2010 generično

043940

Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Actavis Group PTC ehf., H 73,94 NDC 15.4.2010 generično

102903

Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 450,39 NDC 3.5.2010 generično

102881

Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 152,14 NDC 3.5.2010 generično

102890

Irinotekan Ebewe 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 61,26 NDC 3.5.2010 generično

072869

Irinotekan Hospira 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml raztopine L01XX19 Irinotekan

Hospira UK Limited,

Queensway, H 744,82 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 109 / 267

Page 110: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

072842

Irinotekan Hospira 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml raztopine L01XX19 Irinotekan

Hospira UK Limited,

Queensway, H 152,16 NDC 22.6.2010 generično

072834

Irinotekan Hospira 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml raztopine L01XX19 Irinotekan

Hospira UK Limited,

Queensway, H 70,50 NDC 22.6.2010 generično

045560

Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Teva Pharma B.V., H 152,16 NDC 12.8.2010 generično

045390

Irinotekan Teva 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Teva Pharma B.V., H 71,75 NDC 12.8.2010 generično

058297

Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Fresenius Kabi

Oncology Plc H 191,32 NDC 22.6.2010 generično

058327

Irinotekanijev klorid Kabi 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

Fresenius Kabi

Oncology Plc H 89,33 NDC 22.6.2010 generično

061620

Irinotekanijev klorid Lek 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 152,16 NDC 22.6.2010 generično

061611

Irinotekanijev klorid Lek 20 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 70,50 NDC 22.6.2010 generično

102610

Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 15 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Mylan S.A.S, H 565,49 NDC 22.6.2010 generično

102628

Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Mylan S.A.S, H 936,53 NDC 22.6.2010 generično

056740

Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Mylan S.A.S, H 155,39 NDC 22.6.2010 generično

056707

Irinotekanijev klorid Mylan 20 mg/ml koncentrat za raztopino

za infundiranje, škatla z 1 vialo z 2 ml koncentrata L01XX19 Irinotekan Mylan S.A.S, H 71,75 NDC 22.6.2010 generično

051497

Irumed 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 2,18 NDC 21.7.2010 generično

051500

Irumed 2,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 1,30 NDC 21.7.2010 generično

010448

IRUMED 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 6,12 11.12.2007 generično

051535

Irumed 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 4,95 NDC 21.7.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 110 / 267

Page 111: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

010456

IRUMED 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 2,73 2.4.2007 generično

051551

Irumed 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril Belupo, d.o.o., Rp 1,71 NDC 21.7.2010 generično

051608

Iruzid 20 mg/12,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09BA03

Lizinopril in

diuretiki Belupo, d.o.o., Rp 6,55 NDC 21.7.2010 generično

029874

ISENTRESS 400 mg filmsko obloţene tablete, plastenka s

60 tabletami J05AX08 Raltegravir

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija Rp/Spec 835,11 NDC 21.7.2010 originalno

041513

ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine S01XA20

Umetne solze in

drugi nevtralni

pripravki

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., BRp 4,46 NDC 31.5.2010 originalno

077658 ISOZID 50 mg tablete, 100x50mg J04AC01 Izoniazid Kemofarmacija d.d. 10,19 NDC 16.12.2009 generično

041548

ITRACOL 100 mg trde kapsule, škatla s 15 kapsulami (1 x 15

kapsul v pretisnem omotu) J02AC02 Itrakonazol Generics UK Ltd., Rp 14,73 NDC 20.3.2009 generično

052094

ITRACOL 100 mg trde kapsule, škatla s 4 kapsulami (1 x 4

kapsule v pretisnem omotu) J02AC02 Itrakonazol Generics UK Ltd., Rp 4,02 NDC 20.3.2009 generično

041556

ITRACOL 100 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsule v pretisnem omotu) J02AC02 Itrakonazol Generics UK Ltd., Rp 21,89 NDC 20.3.2009 generično

026760 Itrasporin 100 mg kapsule, 15x J02AC02 Itrakonazol Medis, d.o.o., Rp 14,20 NDC 22.6.2010 generično

026786 Itrasporin 100 mg kapsule, 28x J02AC02 Itrakonazol Medis, d.o.o., Rp 24,16 NDC 22.6.2010 generično

026735 Itrasporin 100 mg kapsule, 4x J02AC02 Itrakonazol Medis, d.o.o., Rp 4,02 NDC 22.6.2010 generično

096326

Ivagalmin 1,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 24,46 NDC 11.3.2010 generično

096334

Ivagalmin 3 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 24,46 NDC 11.3.2010 generično

096342

Ivagalmin 4,5 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 24,46 NDC 11.3.2010 generično

096369

Ivagalmin 6 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (2 x 14

kapsul v pretisnem omotu) N06DA03 Rivastigmin

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 24,46 NDC 11.3.2010 generično

032310

IVEMEND 115 mg prašek za raztopino za infundiranje, 1

viala A04AD12 fosaprepitant

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija H 32,16 NDC 21.7.2010 originalno

087424

Izofluran Torrex 100 ml para za inhaliranje, tekočina, škatla s

stekleničko s 100 ml tekočine N01AB06 Izofluran

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., H 29,42 NDC 22.6.2010 generično

087432

Izofluran Torrex 250 ml para za inhaliranje, tekočina, škatla s

stekleničko z 250 ml tekočine N01AB06 Izofluran

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., H 84,66 NDC 22.6.2010 generično

044890

Janumet 50 mg/1000 mg filmsko obloţena tableta, 56 tablet

v pretisnih omotih A10BD07

metformin in

sitagliptin

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija Rp 40,35 NDC 21.7.2010 originalno

044865

Janumet 50 mg/850 mg filmsko obloţena tableta, 56 tablet v

pretisnih omotih A10BD07

metformin in

sitagliptin

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija Rp 41,23 NDC 21.7.2010 originalno

022063 JANUVIA 100 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet A10BH01 Sitagliptin

Merck Sharp & Dohme,

V.Britanija Rp 40,35 NDC 21.7.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 111 / 267

Page 112: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

003069 Jodid 100 mcg, 100 x 100 mcg H03CA

Zdravljenje z

jodom

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 2,16 NDC 4.11.2009 originalno

042072

Jumex 5 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N04BD01 Selegilin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 18,38 NDC 22.6.2010 originalno

000116

Jurnista 16 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s

14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 50,15 2.4.2007 originalno

068152

Jurnista 16 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 99,62 NDC 22.6.2010 originalno

000230

Jurnista 32 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s

14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 105,62 2.4.2007 originalno

068195

Jurnista 32 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 210,01 NDC 22.6.2010 originalno

029718

Jurnista 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 24,36 NDC 22.6.2010 originalno

029726

Jurnista 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 48,28 NDC 22.6.2010 originalno

000370

Jurnista 64 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s

14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 203,33 NDC 22.6.2010 originalno

068225

Jurnista 64 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 403,57 NDC 22.6.2010 originalno

086126

Jurnista 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 29,43 2.4.2007 originalno

068136

Jurnista 8 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 58,28 NDC 22.6.2010 originalno

047724

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 3 tri-prekatnimi

Biofine vrečkami z 2566 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 367,22 NDC 22.6.2010 originalno

047910

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-prekatnimi

Biofine vrečkami s 1540 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 112,76 NDC 22.6.2010 originalno

022918

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-prekatnimi

Excel vrečami s 1026 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 96,76 NDC 22.6.2010 originalno

022926

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla s 4 tri-prekatnimi

Excel vrečkami s 1540 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 112,76 NDC 22.6.2010 originalno

022934

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 2 tri-prekatnima

Excel vrečkama s 2053 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 64,71 NDC 22.6.2010 originalno

022942

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 2 tri-prekatnima

Excel vrečkama s 2566 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 245,83 NDC 22.6.2010 originalno

047740

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 4 tri-prekatnimi

Biofine vrečkami s 1026 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 96,76 NDC 22.6.2010 originalno

047732

KABIVEN emulzija za infundiranje, škatla z 4 tri-prekatnimi

Biofine vrečkami z 2053 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 128,76 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 112 / 267

Page 113: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

024180

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, škatla s 3

tri-prekatnimi Biofine vrečkami z 2400 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 106,30 NDC 22.6.2010 originalno

047767

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, škatla s 4

tri-prekatnimi Biofine vrečkami s 1440 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 112,72 NDC 22.6.2010 originalno

024210

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, škatla s 4

tri-prekatnimi Biofine vrečkami z 1920 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 128,72 NDC 22.6.2010 originalno

023094

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, tri-

prekatna Excel vrečka s 1440 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 28,62 NDC 22.6.2010 originalno

023183

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, tri-

prekatna Excel vrečka s 1920 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 32,67 NDC 22.6.2010 originalno

023191

KABIVEN PERIPHERAL emulzija za infundiranje, tri-

prekatna Excel vrečka z 2400 ml emulzije B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 35,88 NDC 22.6.2010 originalno

022276

Kalcij Sandoz 500 mg šumeče tablete, škatla z 20 tabletami

v plastičnem vsebniku A12AA20

Kombinacije

kalcijevih soli Medis, d.o.o., BRp 5,29 1.4.2008 *

044199

Kalcijev karbonat Krka 1 g tablete, škatla s stekleničko s 50

tabletami A12AA04 Kalcijev karbonat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,55 NDC 22.6.2010 generično

081450

Kalcijev karbonat Lekarna Ljubljana 500 mg trde kapsule,

škatla s stekleničko s 100 kapsulami A12AA04 Kalcijev karbonat Lekarna Ljubljana, Rp 9,06 NDC 22.6.2010 generično

045330

Kalcijev karbonat, škatla s plastičnim vsebnikom s 100

kapsulami A12AA04 Kalcijev karbonat Gorenjske lekarne, Rp 5,91 NDC 25.2.2009 generično

024198

Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml peroralna raztopina, škatla s 5

plastenkami po 60 ml raztopine in 5 mericami J05AE06 Lopinavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp 468,12 NDC 31.5.2010 originalno

043656

Kaletra 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z eno

plastenko s 60 tabletami J05AE06 Lopinavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp/Spec 118,83 NDC 31.5.2010 originalno

024139

Kaletra 133,3 mg/33,3 mg mehke kapsule, škatla s 180

kapsulami (2 plastenki po 90 kapsul) J05AE06 Lopinavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp 468,41 2.4.2007 originalno

018538

Kaletra 200 mg/50 mg filmsko obloţene tablete, plastenka

(120 filmsko obloţenih tablet) J05AE06 Lopinavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp/Spec 468,12 NDC 31.5.2010 originalno

006882

KALICOR 400 mg trde kapsule , škatla s 30 kapsulami (3 x

10 kapsul v pretisnem omotu) N06BX03 Piracetam

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

042374

Kalijev jodid Lek 65 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v dvojnem traku) V03AB21 Kalijev jodid

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

010081

Kalijev jodid Lek 65 mg tablete, škatla s 4 tabletami (1 x 4

tablete v dvojnem traku) V03AB21 Kalijev jodid

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,77 2.4.2007 generično

093270

Kalijev klorid 1 mol/l koncentrat za raztopino za infundiranje

Diaco, steklenica s 100 ml raztopine B05XA01 Kalijev klorid

Laboratori Diaco

Biomedicali S.P.A., ZZ 1,45 2.4.2007 generično

036811

KALIJEV KLORID JADRAN, škatla s plastenko z 20

tabletami A12BA01 Kalijev klorid Salus Ljubljana, d.d., Rp 2,20 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 113 / 267

Page 114: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

052205

Kalijev klorid Lekarna Ljubljana 500 mg tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) A12BA01 Kalijev klorid Lekarna Ljubljana, Rp 2,08 IVDC 25.9.2010 10.3.2011 generično

047350

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg

filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki Teva Pharma B.V., Rp 14,29 NDC 12.8.2010 generično

047317

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg

filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki Teva Pharma B.V., Rp 12,40 NDC 12.8.2010 generično

025798

KALILAKTASOL,raztopina za hemofiltracijo in hemodializo,

škatla z 2 dvoprekatnima vrečkama z 5000 ml raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi Auremiana d.o.o., ZZ 7,58 NDC 22.6.2010 generično

088560 KALINOR šumeče tablete, škatla s plastenko s 15 tabletami A12BA30 Kombinacije Desma GmbH Rp 4,57 NDC 22.6.2010 originalno

022667

KALORIČNA RAZTOPINA LGX 24 % raztopina za

infundiranje, škatla z 10 vialami s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., H 4,44 NDC 22.6.2010 generično

016128

KALORIČNA RAZTOPINA LGX 40 % raztopina za

infundiranje, škatla z 10 vialami s 500 ml raztopine B05BA03 Ogljikovi hidrati Pliva Ljubljana d.o.o., H 5,79 NDC 22.6.2010 generično

020753

Kamiren 1 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,08 2.4.2007 generično

022381

Kamiren 1 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,65 2.4.2007 generično

020745

Kamiren 1 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 20,51 2.4.2007 generično

020702

Kamiren 2 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,25 2.4.2007 generično

022411

Kamiren 2 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,71 NDC 22.6.2010 generično

020699

Kamiren 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 16,61 NDC 22.6.2010 generično

022438

Kamiren 4 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,68 NDC 22.6.2010 generično

020710

Kamiren 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,00 2.4.2007 generično

020737

Kamiren 4 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 19,77 NDC 22.6.2010 generično

025259

Kamiren XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem , škatla

s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 26,21 2.4.2007 generično

025275

Kamiren XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem , škatla

z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 28,08 2.4.2007 generično

025283

Kamiren XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem , škatla

z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 30,58 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 114 / 267

Page 115: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

025240

Kamiren XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,42 NDC 22.6.2010 generično

025232

Kamiren XL 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla

z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C02CA04 Doksazosin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,74 2.4.2007 generično

003115

KAPTOPRIL ALKALOID 25 mg tablete, škatla s stekleničko

s 40 tabletami C09AA01 Kaptopril Alkaloid d.o.o., Rp 3,61 NDC 22.6.2010 generično

003107

KAPTOPRIL Alkaloid 50 mg tablete škatla s stekleničko s 40

tabletami C09AA01 Kaptopril Alkaloid d.o.o., Rp 5,48 NDC 22.6.2010 generično

088587

Kaptopril Krka 12,5 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA01 Kaptopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,08 2.4.2007 generično

088595

Kaptopril Krka 25 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA01 Kaptopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,46 2.4.2007 generično

088579

Kaptopril Krka 50 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA01 Kaptopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,44 2.4.2007 generično

000574

Karboprost Pfizer 0,25 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 ampulo z 1 ml raztopine G02AD04 Karboprost

Pfizer Luxembourg

SARL, H 19,07 2.4.2007 originalno

026972

KARBOX 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 12,23 16.10.2007 generično

026980

KARBOX 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 5,85 16.10.2007 generično

027120

KARBOX 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 23,82 NDC 20.3.2009 generično

027090

KARBOX 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 11,95 NDC 22.6.2010 generično

027260

KARBOX 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 45,90 NDC 20.3.2009 generično

027251

KARBOX 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AF02 Okskarbazepin Generics UK Ltd., Rp 24,06 NDC 22.6.2010 generično

026999

Katalip 250 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3 x 10

kapsul v pretisnem omotu) C10AB05 Fenofibrat

Laboratoires Fournier

S.A., Rp 7,63 NDC 31.5.2010 originalno

043087 Kenalog 4 mg tablete , škatla s stekleničko s 50 tabletami H02AB08 Triamcinolon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,10 2.4.2007 generično

027081

Kenalog 40 mg/ml suspenzija za injiciranje , škatla s 5

ampulami z 1 ml suspenzije H02AB08 Triamcinolon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,38 NDC 22.6.2010 generično

018937 Kepivance 6,25 mg prašek za raztopino za injiciranje, 6 vial V03AF08 Palifermin

Biovitrum AB (publ),

Švedska H 4.830,07 NDC 24.9.2010 originalno

017914

KEPPRA 100 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z 10 vialami po 5 ml N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija ZZ 158,16 NDC 22.6.2010 originalno

015482

KEPPRA 100 mg/ml peroralna raztopina, škatla s steklenico

300 ml z varno zaporko in graduirano brizgo N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 82,39 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

055514

KEPPRA 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 239,95 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 115 / 267

Page 116: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

055484

KEPPRA 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 72,83 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

055492

KEPPRA 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 145,67 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

055417

KEPPRA 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 64,05 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

055301

KEPPRA 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 18,47 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

055328

KEPPRA 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 38,43 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

055476

KEPPRA 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 123,64 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

055441

KEPPRA 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 37,52 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

055468

KEPPRA 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX14 Levetiracetam

UCB Pharma SA,

Belgija Rp 75,03 IVDC 9.7.2010 6.5.2011 originalno

042706

Ketonal 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko z 20 tabletami M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,50 NDC 22.6.2010 generično

043427

Ketonal 100 mg svečke , škatla z 12 svečkami v dvojnem

traku M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,66 NDC 22.6.2010 generično

053201

KETONAL 100 mg/2 ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami po 2 ml raztopine M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

042684

KETONAL 100 mg/2 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami po 2 ml raztopine M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 5,96 NDC 22.6.2010 generično

027111

Ketonal 150 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla s

stekleničko z 20 tabletami M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,04 NDC 22.6.2010 generično

064114

Ketonal 150 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem,

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,20 2.4.2007 generično

064106

Ketonal 150 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem,

škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

027057 Ketonal 25 mg/g gel, škatla s tubo s 50 g gela M02AA10 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp l+p 3,11 9.4.2008 generično

* podatek bo objavljen naknadno 116 / 267

Page 117: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

027219

Ketonal 50 mg trde kapsule , škatla s stekleničko s 25

kapsulami M01AE03 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,57 NDC 22.6.2010 generično

011126 Ketonal 50 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme M02AA10 Ketoprofen

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 2.4.2007 generično

061778

Kineret 100 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga L04AC03 Anakinra

Biovitrum AB (publ),

Švedska H/Rp 878,78 11.8.2007 originalno

061859

Kineret 100 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 28 napolnjenih injekcijskih brizg L04AC03 Anakinra

Biovitrum AB (publ),

Švedska H/Rp 850,20 NDC 24.9.2010 originalno

005100 KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala s 100 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 525,10 NDC 31.5.2010 originalno

004960 KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala s 25 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 129,90 NDC 31.5.2010 originalno

005070 KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala s 50 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 257,86 NDC 31.5.2010 originalno

004910 KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala z 10 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 52,36 NDC 31.5.2010 originalno

005169 KIOVIG 100 mg/ml raztopina za infudiranje, 1 viala z 200 ml J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo Baxter AG, Avstrija H 1.037,70 NDC 31.5.2010 originalno

015490

Kivexa 600 mg/300 mg filmsko obloţene tablete, 30 tablet v

pretisnem omotu J05AR02 abakavir/lamivudin

Glaxo Group Ltd,

V.Britanija Rp/Spec 407,53 NDC 31.5.2010 originalno

001830

Klaritromicin Mylan 250 mg tablete, škatla s 14 tabletami (2 x

7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin Generics UK Ltd., Rp 3,69 NDC 10.6.2009 generično

001970

Klaritromicin Mylan 500 mg tablete, škatla s 14 tabletami (2 x

7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin Generics UK Ltd., Rp 6,26 NDC 10.6.2009 generično

043575

KLIMICIN 150 mg trde kapsule , škatla s stekleničko po 16

kapsul J01FF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,30 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 117 / 267

Page 118: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

042471

KLIMICIN 300 mg trde kapsule, škatla s stekleničko po 16

kapsul J01FF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 6,15 NDC 22.6.2010 generično

044474

KLIMICIN 300 mg/2 ml raztopina za injiciranje in intravensko

infundiranje, škatla z 10 ampulami po 2 ml raztopine J01FF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 72,32 NDC 22.6.2010 generično

042463

KLIMICIN 600 mg/4 ml raztopina za injiciranje in intravensko

infundiranje, škatla z 10 vialami po 4 ml raztopine J01FF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 123,76 NDC 22.6.2010 generično

088641

KLIMICIN T 1% dermalna raztopina, škatla s plastenko po 30

ml raztopine D10AF01 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,80 6.6.2007 generično

086762

Klimicin V 20 mg/g vaginalna krema, škatla s tubo s 40 g

kreme in 7 aplikatorji G01AA10 Klindamicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 8,48 10.5.2007 generično

068055

Kliogest 2 mg/1 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

plastičnim vsebnikom z 28 tabletami (1 x 28 tablet v

koledarskem pakiranju) G03FA01

Noretisteron in

estrogen Novo Nordisk A/S, Rp 5,73 NDC 31.5.2010 originalno

043788

KLOMIFEN 50 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10

tablet v pretisnem omotu) G03GB02 Klomifen Belupo, d.o.o., Rp/Spec 6,03 NDC 4.2.2010 generično

085065

Klopidogrel Mylan 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami v pretisnih omotih B01AC04 Klopidogrel Mylan S.A.S., Francija Rp 30,52 NDC 22.6.2010 generično

091952

Klopidogrel Teva 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28x1 tableto v aluminij-aluminij perforiranih enoodmernih

pretisnih omotih z odstranljivo folijo B01AC04 Klopidogrel

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 30,52 NDC 12.8.2010 generično

019445

KODEINIJEV FOSFAT ALKALOID 30 mg tablete , škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v dvojnem traku) R05DA04 Kodein Alkaloid d.o.o., Rp 3,95 IVDC 12.4.2010 4.11.2010 generično

011371 Kodeinijev fosfat Lekarna Ljubljana tablete 30 mg x 10 R05DA04 Kodein Lekarna Ljubljana, Rp 3,97 IVDC 24.11.2009 24.8.2010 generično

060143

KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,5 ml

vode za injekcije in priborom za injiciranje B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija H/Rp 740,29 NDC 21.7.2010 originalno

031623

KOGENATE BAYER 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5 ml vode

za injekcije in priborom za injiciranje B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija H/Rp 1.464,08 NDC 21.7.2010 originalno

060127

KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,5 ml

vode za injekcije in priborom za injiciranje B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija H/Rp 189,40 NDC 21.7.2010 originalno

060100

KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,5 ml

vode za injekcije in priborom za injiciranje B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija H/Rp 374,12 NDC 21.7.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 118 / 267

Page 119: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

044075

KOMPENSAN 300 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) A02AB04

Dihidroksialuminije

v natrijev karbonat Alkaloid d.o.o., BRp l+p 1,30 2.4.2007 *

085324

Konakion 10 mg/1 ml raztopina za injiciranje ali peroralna

raztopina, škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine B02BA01 Fitomenadion

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., ZZ 4,17 NDC 22.6.2010 originalno

016268

KORDOBIS filmsko obloţene tablete 10 mg, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,35 2.4.2007 generično

016594

KORDOBIS filmsko obloţene tablete 5 mg, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07AB07 Bisoprolol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,47 2.4.2007 generično

052752

KORNAM 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 27,12 13.1.2008 generično

052760

KORNAM 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet

v pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 81,37 13.1.2008 generično

023272

Kornam 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 4,62 NDC 22.6.2010 generično

079545

Kornam 2 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

053112

Kornam 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 14,73 NDC 22.6.2010 generično

023264

Kornam 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 8,69 NDC 22.6.2010 generično

053120

Kornam 5 mg tablete, škatla s 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 26,93 NDC 22.6.2010 generično

079553

Kornam 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) G04CA03 Terazosin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

028282

Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom s 100 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 15,77 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

028274

Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom s 50 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 7,23 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 119 / 267

Page 120: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

028266

Kreon 10 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom z 20 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 3,30 NDC 31.5.2010 originalno

028339

Kreon 25 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom s 100 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 36,63 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

028312

Kreon 25 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom s 50 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 14,08 NDC 31.5.2010 originalno

028290

Kreon 25 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom z 20 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 6,40 NDC 31.5.2010 originalno

042730

Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom s 100 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 50,63 NDC 31.5.2010 originalno

042773

Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom s 50 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 26,13 NDC 31.5.2010 originalno

042757

Kreon 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z vsebnikom z 20 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 10,58 NDC 31.5.2010 originalno

012149 Kuterid 0,5 mg/g mazilo, plastični vsebnik z 1 kg mazila D07AC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 56,74 NDC 22.6.2010 generično

043966 Kuterid 0,5 mg/g mazilo, škatla s tubo z 20 g mazila D07AC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 1,34 NDC 22.6.2010 generično

042765 KUTERID G krema, škatla s tubo po 15 g D07CC01

Betametazon in

antibiotiki

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,46 1.10.2007 generično

027065

Kuterid genta 0,5 mg/1 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s 15 g

mazila D07CC01

Betametazon in

antibiotiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 3,77 NDC 22.6.2010 generično

012130

KUTERID krema 0,05% , plastični vsebnik po 1 kg (0,5

mg/g) D07AC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 56,76 9.1.2008 generično

044008 KUTERID krema 0,05%, škatla s tubo po 20 g (0,5 mg/g) D07AC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,33 9.1.2008 generično

* podatek bo objavljen naknadno 120 / 267

Page 121: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

085227

KUTERID salicil 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s

25 g mazila D07XC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,22 NDC 4.2.2010 generično

046213

KUTERID salicil 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo, škatla s tubo s

50 g mazila D07XC01 Betametazon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,74 NDC 22.6.2010 generično

054070

KUVAN 100 mg tablete za peroralno raztopino, škatla s

plastenko po 120 tablet A16AX07 sapropterin Merck KGaA, Nemčija Rp/Spec 2.610,07 NDC 21.7.2010 originalno

054054

KUVAN 100 mg tablete za peroralno raztopino, škatla s

plastenko po 30 tablet A16AX07 sapropterin Merck KGaA, Nemčija Rp/Spec 666,80 NDC 21.7.2010 originalno

027685

Kvelux 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 36,38 NDC 22.6.2010 generično

027669

Kvelux 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 54,24 NDC 22.6.2010 generično

027693

Kvelux 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60 tabletami

(6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 13,85 NDC 22.6.2010 generično

027642

Kvelux 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 72,60 NDC 22.6.2010 generično

018732

Kventiax 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 36,38 NDC 22.6.2010 generično

018740

Kventiax 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 116,88 1.4.2008 generično

018767

Kventiax 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 54,24 NDC 22.6.2010 generično

018775

Kventiax 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,85 NDC 22.6.2010 generično

018783

Kventiax 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 72,60 NDC 22.6.2010 generično

027278

Kvetiapin Mylan 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Generics UK Ltd., Rp 36,38 NDC 22.6.2010 generično

027294

Kvetiapin Mylan 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Generics UK Ltd., Rp 54,24 NDC 22.6.2010 generično

027316

Kvetiapin Mylan 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Generics UK Ltd., Rp 13,85 NDC 22.6.2010 generično

027359

Kvetiapin Mylan 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Generics UK Ltd., Rp 72,60 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 121 / 267

Page 122: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

007099

Kybernin P 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml

vode za injekcije in 1 infuzijskim setom B01AB02 Antitrombin CSL Behring GmbH, ZZ 167,96 NDC 21.7.2010 originalno

013072

Kytril 1 mg/1 ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla s 5 ampulami z 1 ml koncentrata A04AA02 Granisetron

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H 77,02 NDC 22.6.2010 originalno

012971

Kytril 2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 5 tabletami (1 x

5 tablet v pretisnem omotu) A04AA02 Granisetron

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H/Rp 48,20 NDC 22.6.2010 originalno

012998

Kytril 3 mg/3 ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla s 5 ampulami s 3 ml koncentrata A04AA02 Granisetron

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., H 79,32 NDC 22.6.2010 originalno

063754

LACIPIL 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C08CA09 Lacidipin GSK d.o.o., Rp 15,48 NDC 31.5.2010 originalno

001953 LACRYVISC 3 mg/g gel za oko, škatla s tubo z 10 g gela S01XA20

Umetne solze in

drugi nevtralni

pripravki

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp 3,37 NDC 31.5.2010 originalno

038237

LACTECON 3,335 g/5 ml peroralna raztopina, plastenka s

500 ml raztopine A06AD11 Laktuloza

Solvay Pharmaceuticals

B.V. BRp 5,46 NDC 31.5.2010 originalno

037877

LACTECON 3,335 g/5 ml peroralna raztopina, plastenka z

200 ml raztopine A06AD11 Laktuloza

Solvay Pharmaceuticals

B.V. BRp 1,45 NDC 31.5.2010 originalno

027448

Ladiomil 25 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AA21 Maprotilin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,90 NDC 12.8.2010 originalno

044202

Ladiomil 50 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AA21 Maprotilin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 3,86 NDC 12.8.2010 originalno

077046

Lamal 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Alkaloid d.o.o., Rp 11,88 NDC 22.6.2010 generično

077062

Lamal 200 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Alkaloid d.o.o., Rp 20,99 NDC 22.6.2010 generično

077089

Lamal 25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Alkaloid d.o.o., Rp 4,85 NDC 22.6.2010 generično

077119

Lamal 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Alkaloid d.o.o., Rp 6,79 NDC 22.6.2010 generično

038601

Lameptil 100 mg disperzibilne tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Sandoz GmbH, Rp 11,89 NDC 22.6.2010 generično

038644

Lameptil 200 mg disperzibilne tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Sandoz GmbH, Rp 21,66 NDC 4.2.2010 generično

038539

Lameptil 25 mg disperzibilne tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Sandoz GmbH, Rp 3,66 NDC 4.2.2010 generično

038563

Lameptil 50 mg disperzibilne tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Sandoz GmbH, Rp 6,60 NDC 4.2.2010 generično

088803

Lamictal 100 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 11,52 NDC 31.5.2010 originalno

093130

Lamictal 100 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 11,52 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 122 / 267

Page 123: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

088838

Lamictal 200 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 28,48 NDC 31.5.2010 originalno

088625

Lamictal 25 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 3,05 NDC 31.5.2010 originalno

088684

Lamictal 25 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla z 42

tabletami (2 x 21 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 4,27 NDC 31.5.2010 originalno

093149

Lamictal 25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 3,05 NDC 31.5.2010 originalno

008389

Lamictal 5 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 0,66 NDC 31.5.2010 originalno

088714

Lamictal 50 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 6,00 NDC 31.5.2010 originalno

088749

Lamictal 50 mg disperzibilne/ţvečljive tablete , škatla z 42

tabletami (2 x 21 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 8,34 NDC 31.5.2010 originalno

093165

Lamictal 50 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 6,00 NDC 31.5.2010 originalno

093076

Lamisil 10 mg/g dermalno pršilo, raztopina, škatla s

plastenko z zaporko z odmernim mehanskim pršilnikom s 30

ml raztopine D01AE15 Terbinafin Medis, d.o.o., BRp 9,61 NDC 22.6.2010 originalno

059285 Lamisil 10 mg/g krema , škatla s tubo s 15 g kreme D01AE15 Terbinafin Medis, d.o.o., BRp 3,41 NDC 22.6.2010 originalno

085154

Lamisil 125 mg tablete, škatla s 14 tabletami (1x 14 tablet v

pretisnem omotu) D01BA02 Terbinafin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 8,99 NDC 31.5.2010 originalno

085170

Lamisil 250 mg tablete, škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v

pretisnem omotu) D01BA02 Terbinafin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 17,45 NDC 31.5.2010 originalno

039365 Lamisil DermGel 10 mg/g gel, škatla s tubo s 15 g gela D01AE15 Terbinafin Medis, d.o.o., BRp 3,83 NDC 22.6.2010 originalno

082821 LAMITRIN 100 mg tablete, 30 tablet N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 11,52 NDC 28.1.2010 originalno

082759 LAMITRIN 25 mg tablete, 30 tablet N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 3,05 NDC 28.1.2010 originalno

082805 LAMITRIN 50 mg tablete, 30 tablet N03AX09 Lamotrigin GSK d.o.o., Rp 6,00 NDC 28.1.2010 originalno

086061

Lamotrigin Arrow 100 mg tablete, škatla z 21 tabletami (3 x 7

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Arrow Generics Limited, Rp 8,06 1.6.2008 generično

086185

Lamotrigin Arrow 200 mg disperzibilne tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Arrow Generics Limited, Rp 26,88 12.4.2008 generično

086142

Lamotrigin Arrow 200 mg tablete, škatla z 21 tabletami (3 x 7

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Arrow Generics Limited, Rp 18,88 12.4.2008 generično

086193

Lamotrigin Arrow 25 mg tablete, škatla z 21 tabletami (3 x 7

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Arrow Generics Limited, Rp 2,13 1.6.2008 generično

086304

Lamotrigin Arrow 50 mg disperzibilne tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Arrow Generics Limited, Rp 6,00 1.6.2008 generično

086282

Lamotrigin Arrow 50 mg tablete, škatla z 21 tabletami (3 x 7

tablet v pretisnem omotu) N03AX09 Lamotrigin Arrow Generics Limited, Rp 4,20 1.6.2008 generično

032980 Lamotrigin Pliva 100 mg tablete, 30 tablet N03AX09 Lamotrigin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,88 NDC 12.8.2010 generično

032921 Lamotrigin Pliva 25 mg tablete, 30 tablet N03AX09 Lamotrigin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,13 NDC 12.8.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 123 / 267

Page 124: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

032964 Lamotrigin Pliva 50 mg tablete, 30 tablet N03AX09 Lamotrigin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,19 NDC 12.8.2010 generično

044326

Lanitop 0,1 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C01AA08 Metildigoksin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 2,38 NDC 12.8.2010 originalno

044873

LANITOP 0,1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 2 ml raztopine C01AA08 Metildigoksin Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 6,51 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 originalno

014320

Lantrea 15 mg gastrorezistentne trde kapsule, škatla s

plastenko z 28 kapsulami A02BC03 Lansoprazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 6,53 NDC 12.8.2010 generično

014389

Lantrea 30 mg gastrorezistentne trde kapsule, škatla s

plastenko z 28 kapsulami A02BC03 Lansoprazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,86 NDC 12.8.2010 generično

015300

Lantus 100 enot/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku SoloStar, 5 x 3 ml raztopine v vloţku

v injekcijskem peresniku A10AE04 Insulin glargin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 51,07 NDC 22.6.2010 originalno

013277

Lantus 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vloţku, škatla s

5 vloţki v napolnjenem injekcijskem peresniku (OptiSet) po 3

ml raztopine A10AE04 Insulin glargin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 51,07 NDC 22.6.2010 originalno

019011

Lantus 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vloţku, škatla s

5 vloţki za injekcijski peresnik po 3 ml raztopine A10AE04 Insulin glargin

Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH,

Nemčija Rp 51,07 NDC 22.6.2010 originalno

044369 LANVIS, 40 mg x 25 tabl. L01BB03 Tiogvanin

GlaxoSmithKline d.o.o.,

druţba za promet s H/Rp 53,81 NDC 31.5.2010 originalno

057746

Lanzul 30 mg trde kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x 7

kapsul v pretisnem omotu) A02BC03 Lansoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,40 NDC 22.6.2010 generično

009474

Lanzul S 15 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) A02BC03 Lansoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,35 NDC 22.6.2010 generično

072656

Lasix 40 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C03CA01 Furosemid Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 0,84 NDC 22.6.2010 originalno

060038

Latanoprost Arrow 50 mikrogramov/ml kapljice za oko,

raztopina, škatla z 1 plastenko z 2,5 ml raztopine S01EE01 Latanoprost Arrow Generics Limited, Rp 9,35 NDC 31.5.2010 generično

067024

LEGOFER 40 mg/15 ml peroralna raztopina, škatla s

stekleničko s 150 ml raztopine in plastičnim pokrovčkom z

odmernikom B03AB09

Ţelezov(III)

proteinsukcinilat Alkaloid d.o.o., Rp 2,28 NDC 22.6.2010 generično

097144

LEKADOL 120 mg/5 ml sirup, škatla s stekleničko po 120 ml

sirupa in merilno ţličko N02BE01 Paracetamol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 1,41 NDC 22.6.2010 generično

034185

LEKADOL 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 6

tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 2.4.2007 generično

030708

LEKADOL 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 18

tabletami (3 x 6 tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 2,20 11.2.2008 generično

* podatek bo objavljen naknadno 124 / 267

Page 125: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

055654

LEKADOL 500 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10

tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 1,10 NDC 22.6.2010 generično

090328

LEKADOL direkt 500 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 6

tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 2.4.2007 generično

090301

LEKADOL direkt 500 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 12

tabletami (2 x 6 tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 2,64 2.4.2007 generično

009563

Lekadol plus C 500 mg/300 mg zrnca za peroralno raztopino,

škatla z 10 štirislojnimi vrečkami s 5 g zrnc N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 2,40 11.2.2008 generično

016810

Lekadol plus C 500 mg/300 mg zrnca za peroralno raztopino,

škatla z 20 štirislojnimi vrečkami s 5 g zrnc N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 5,10 11.2.2008 generično

093807

Lekoklar 250 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 4,42 NDC 22.6.2010 generično

093815

Lekoklar 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 8,13 NDC 22.6.2010 generično

027162

Lekoklar XL 500 mg filmsko obloţene tablete s pulzirajočim

sproščanjem, škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem

omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

027170

Lekoklar XL 500 mg filmsko obloţene tablete s pulzirajočim

sproščanjem, škatla s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem

omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

027227

Lekoklar XL 500 mg filmsko obloţene tablete s pulzirajočim

sproščanjem, škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem

omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 4,21 NDC 22.6.2010 generično

027146

Lekoklar XL 500 mg filmsko obloţene tablete s pulzirajočim

sproščanjem, škatla z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem

omotu) J01FA09 Klaritromicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

046914

Lekoptin 120 mg obloţene tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,83 NDC 22.6.2010 generično

046892

Lekoptin 240 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,08 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 125 / 267

Page 126: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

007072

Lekoptin 40 mg obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 0,97 NDC 22.6.2010 generično

090697

Lekoptin 40 mg obloţene tablete, škatla s 50 tabletami (2 x

25 tablet v pretisnem omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

046469

Lekoptin 5 mg/2 ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami z 2 ml raztopine C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 10,19 NDC 4.2.2010 generično

046663

Lekoptin 80 mg obloţene tablete, škatla s 50 tabletami (5 x

10 tablet v pretisnem omotu) C08DA01 Verapamil

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,90 NDC 22.6.2010 generično

045292

Lekotam 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 0,95 NDC 22.6.2010 generično

045136

Lekotam 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 1,24 NDC 22.6.2010 generično

045349

Lekotam 6 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

045322

Lekotam 6 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 1,13 NDC 4.2.2010 generično

082317

Lendacin 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,

škatla s 5 vialami po 1 g praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

003816

Lendacin 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,

škatla s 50 vialami po 1 g praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

082295

Lendacin 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,

škatla z 1 vialo po 1 g praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

003808

Lendacin 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,

škatla z 10 vialami po 1 g praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 89,57 NDC 22.6.2010 generično

079642

Lendacin 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,

škatla s 5 vialami po 2 g praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 80,92 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 126 / 267

Page 127: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

079669

Lendacin 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,

škatla s 50 vialami po 2 g praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

079634

Lendacin 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,

škatla z 1 vialo po 2 g praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

079650

Lendacin 2 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje,

škatla z 10 vialami po 2 g praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

082287

Lendacin 250 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 5 vialami po 250 mg praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

007714

Lendacin 250 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla s 50 vialami po 250 mg praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

082260

Lendacin 250 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla z 1 vialo po 250 mg praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

007706

Lendacin 250 mg prašek za raztopino za

injiciranje/infundiranje, škatla z 10 vialami po 250 mg praška J01DD04 Ceftriakson

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 ZZ 2.4.2007 generično

068098

Leponex 100 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N05AH02 Klozapin

Novartis Pharma

GmbH, Rp/Spec 20,29 NDC 31.5.2010 originalno

068071

Leponex 25 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N05AH02 Klozapin

Novartis Pharma

GmbH, Rp/Spec 5,81 NDC 31.5.2010 originalno

012319

Lercapress 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin

Menarini International

O.L.S.A., Rp 10,93 NDC 12.8.2010 originalno

028886

Lercapress 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin

Menarini International

O.L.S.A., Rp 12,62 NDC 12.8.2010 originalno

104531

Lerkanidipin Orion 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin Orion Corporation, Rp 7,23 NDC 21.7.2010 generično

104639

Lerkanidipin Orion 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA13 Lerkanidipin Orion Corporation, Rp 9,81 NDC 21.7.2010 generično

088889

LESCOL 40 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) C10AA04 Fluvastatin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 4,87 NDC 31.5.2010 originalno

085030

LESCOL XL 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C10AA04 Fluvastatin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 7,96 NDC 31.5.2010 originalno

012238

LETIZEN 1 mg/1 ml peroralna raztopina, škatla s stekleničko

s 120 ml peroralne raztopine in brizgo za peroralno dajanje R06AE07 Cetirizin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,18 11.12.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 127 / 267

Page 128: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

008435

LETIZEN filmsko obloţene tablete 10 mg, škatla z 10

tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,85 2.4.2007 generično

006335

LETIZEN filmsko obloţene tablete 10 mg, škatla z 20

tabletami ( 2 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,75 NDC 22.6.2010 generično

010952

LETIZEN S 10 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) R06AE07 Cetirizin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,00 14.3.2008 generično

004189

LETOP 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX11 Topiramat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 41,61 NDC 4.2.2010 generično

004090

LETOP 15 mg trde kapsule, škatla s 60 kapsulami (6 x 10

kapsul v pretisnem omotu) N03AX11 Topiramat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

004260

LETOP 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX11 Topiramat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 82,59 NDC 4.2.2010 generično

003867

LETOP 25 mg trde kapsule, škatla s 60 kapsulami (6 x 10

kapsul v pretisnem omotu) N03AX11 Topiramat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

004120 LETOP 25mg filmsko obloţene tablete, 60 tablet N03AX11 Topiramat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 15,76 NDC 22.6.2010 generično

004170

LETOP 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60 tabletami

(6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX11 Topiramat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 20,99 NDC 4.2.2010 generično

003930

LETOP 50 mg trde kapsule, škatla s 60 kapsulami (6 x 10

kapsul v pretisnem omotu) N03AX11 Topiramat

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

058726

Letrozol Lek 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp/Spec 81,52 NDC 22.6.2010 generično

047554

Letrozol Teva 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol Teva Pharma B.V., Rp/Spec 81,52 NDC 12.8.2010 generično

027820

Leukeran 2 mg filmsko obloţene tablete , škatla s

stekleničko s 25 tabletami L01AA02 Klorambucil GSK d.o.o., H/Rp 9,37 NDC 31.5.2010 originalno

061891

Levemir 100 e./ml raztopina za injiciranje v injekcijskem

vloţku, škatla po 5 vloţkov po 3 ml A10AE05 Insulin detemir

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 55,77 NDC 6.7.2010 originalno

061921

Levemir 100 e./ml raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku, 5 napolnjenih injek.peresnikov A10AE05 Insulin detemir

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 55,77 NDC 6.7.2010 originalno

077330

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla

s 25 polietilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 695,14 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 128 / 267

Page 129: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

077178

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla

s 25 polietilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 368,55 NDC 22.6.2010 generično

077160

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla

z 1 polietilenskim vsebnikom s 100 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 28,87 NDC 22.6.2010 generično

077135

Levofloksacin Kabi 5 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla

z 1 polietilenskim vsebnikom s 50 ml raztopine J01MA12 Levofloksacin

Fresenius Kabi

Deutschland GmbH H 15,25 NDC 22.6.2010 generično

046108

Lexaurin 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 0,95 NDC 22.6.2010 generično

046124

Lexaurin 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,24 NDC 22.6.2010 generično

046132

Lexaurin 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,71 NDC 22.6.2010 generično

046035

LEXILIUM 1,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam Alkaloid d.o.o., Rp 0,91 NDC 22.6.2010 originalno

046043

LEXILIUM 3 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam Alkaloid d.o.o., Rp 1,77 NDC 22.6.2010 originalno

027855

LEXILIUM 6 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N05BA08 Bromazepam Alkaloid d.o.o., Rp 1,67 NDC 22.6.2010 originalno

029530 Lidokain Grünenthal 5 % zdravilni obliţ, škatla s 5 obliţi N01BB02 Lidokain

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 16,60 23.5.2008 originalno

029548 Lidokain Grünenthal 5 % zdravilni obliţ, škatla z 10 obliţi N01BB02 Lidokain

Grünenthal, Druţba za

prodajo zdravil d.o.o., Rp 33,20 23.5.2008 originalno

053090

LIDOKAINIJEV KLORID Alkaloid 40 mg/ 2 ml raztopina za

injiciranje škatla s 100 ampulami z 2 ml raztopine N01BB02 Lidokain Alkaloid d.o.o., ZZ 31,36 NDC 22.6.2010 generično

016063

Lindron 10 mg tablete , škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) M05BA04 Alendronska kislina

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 17,35 2.4.2007 generično

080853

LINDYNETTE 20 mikrogramov obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Chemical Works of

Gedeon Richter Ltd., Rp 3,53 NDC 12.8.2010 generično

081027

LINDYNETTE 30 mikrogramov obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Chemical Works of

Gedeon Richter Ltd., Rp 3,51 NDC 12.8.2010 generično

029416 Linola Urea 120 mg/g krema, škatla s tubo s 50 g kreme D02AE01 Karbamid Pharmagan, d.o.o., Rp 3,59 IVDC 18.8.2010 1.10.2010** generično

056073 Linola Urea 120 mg/g krema, škatla s tubo s 75 g kreme D02AE01 Karbamid Pharmagan, d.o.o., Rp 5,31 IVDC 18.6.2009 18.12.2009 generično

328723 Linola-Fett N krema vsebnik 700 g D02AX

Drugi pripravki za

mehčanje in

varovanje koţe Pharmagan, d.o.o., 16,96 NDC 31.5.2010 generično

045683 LIORESAL 10 mg, škatla s 50 tabletami M03BX01 Baklofen Kemofarmacija d.d. 10,75 IVDC 20.7.2010 3.12.2010 originalno

045691 LIORESAL 25 mg, škatla s 50 tabletami M03BX01 Baklofen Kemofarmacija d.d. 21,50 IVDC 20.7.2010 3.12.2010 originalno

087653 LIPOFUNDIN MCT/LCT 10%, steklenica po 250 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije B.Braun Melsungen AG, H 9,80 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 129 / 267

Page 130: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

087661 LIPOFUNDIN MCT/LCT 10%, steklenica po 500 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije B.Braun Melsungen AG, H 11,38 NDC 22.6.2010 originalno

087696 LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%, steklenica po 250 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije B.Braun Melsungen AG, H 10,95 NDC 22.6.2010 originalno

087718 LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%, steklenica po 500 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije B.Braun Melsungen AG, H 15,03 NDC 22.6.2010 originalno

087688 LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%, steklenička po 100 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije B.Braun Melsungen AG, H 9,06 NDC 22.6.2010 originalno

064807

LITAK 2 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala s 5 ml

raztopine L01BB04 Kladribin

Lipomed GmbH,

Nemčija H/Rp 325,29 NDC 22.6.2010 originalno

064823

LITAK 2 mg/ml raztopina za injiciranje, 5 vial po 5 ml

raztopine L01BB04 Kladribin

Lipomed GmbH,

Nemčija H/Rp 1.530,08 NDC 22.6.2010 originalno

027960

Litalir 500 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 100

kapsulami L01XX05 Hidroksisečnina

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H/Rp 49,17 IVDC 23.12.2009 11.10.2010 originalno

046833

Litijev karbonat Lekarna Ljubljana 300 mg tablete, škatla s

plastenko z za otroke varno zaporko s 100 tabletami N05AN01 Litij Lekarna Ljubljana, Rp 8,47 NDC 22.6.2010 generično

022195

Livial 2,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (1 x 28 tablet v

pretisnem omotu) G03CX01 Tibolon N.V. Organon, Rp 17,27 NDC 22.6.2010 originalno

099252

Livostin 0,5 mg/1 ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s

plastenko s 4 ml suspenzije S01GX02 Levokabastin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,08 2.4.2007 originalno

099244

Livostin 0,5 mg/1 ml pršilo za nos, suspenzija, škatla s

plastenko z 10 ml suspenzije R01AC02 Levokabastin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,84 2.4.2007 originalno

024350

LIZINOPRIL GALEX 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 2,18 NDC 22.6.2010 generično

024414

LIZINOPRIL GALEX 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 4,94 NDC 22.6.2010 generično

024490

LIZINOPRIL GALEX 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09AA03 Lizinopril

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 1,67 NDC 22.6.2010 generično

047163 Locasalen, mazilo, 30g D07XB01 Flumetazon Pliva Ljubljana d.o.o., 7,19 NDC 12.8.2010 originalno

002348

Loceryl 50 mg/ml zdravilni lak za nohte, škatla s stekleničko

z 2,5 ml laka, 30 tamponi prepojenimi z izopropilalkoholom,

10 lopaticami in 30 pilicami za nohte D01AE16 Amorolfin Promed d.o.o., Rp 19,56 10.5.2007 *

009768

Locoidon crelo 0,1 g/100 g dermalna emulzija, škatla s

plastičnim vsebnikom s 30 ml emulzije D07AB02 Hidrokortizonbutirat

Astellas Pharma Europe

B.V., Rp 2,26 NDC 22.6.2010 originalno

009784

Locoidon lipocrema 0,1 g/100 g krema, škatla s tubo s 30 g

kreme D07AB02 Hidrokortizonbutirat

Astellas Pharma Europe

B.V., Rp 2,26 NDC 22.6.2010 originalno

060771

Lodoz 10 mg/6,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07BB07 Bisoprolol in tiazidi

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 8,50 NDC 21.7.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 130 / 267

Page 131: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

060763

Lodoz 2,5 mg/6,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07BB07 Bisoprolol in tiazidi

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 8,50 NDC 21.7.2010 originalno

060755

Lodoz 5 mg/6,25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C07BB07 Bisoprolol in tiazidi

Merck, Proizvodnja in

prodaja farmacevtskih in Rp 8,50 NDC 21.7.2010 originalno

024520 Lofral 10 mg tablete, 30x C08CA01 Amlodipin MEPHA Lda Rp 3,51 11.10.2008 generično

024660 Lofral 10 mg tablete, 60x C08CA01 Amlodipin MEPHA Lda Rp 7,07 11.10.2008 generično

024686 Lofral 5 mg tablete, 30x C08CA01 Amlodipin MEPHA Lda Rp 2,92 11.10.2008 generično

024830 Lofral 5 mg tablete, 60x C08CA01 Amlodipin MEPHA Lda Rp 5,81 11.10.2008 generično

008516

Logest 0,02 mg/0,075 mg obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Bayer Schering Pharma

AG Rp 5,21 NDC 20.10.2009 originalno

066427 LOKOHEPAN gel, škatla s tubo s 40 g gela C05BA53

Heparin,

kombinacije

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp l+p 1,30 14.3.2008 *

066400 LOKOHEPAN krema, škatla s tubo s 40 g kreme C05BA53

Heparin,

kombinacije

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp l+p 1,35 14.3.2008 *

047295 Loniten 10 mg tablete, škatla s stekleničko s 100 tabletetami C02DC01 Minoksidil

Pfizer Luxembourg

SARL, H/Rp 26,99 2.4.2007 originalno

042005

LONTERMIN 50 mikrogramov tablete, škatla s stekleničko z

20 tabletami in sušilno kapsulo R03CC08 Prokaterol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 1,56 NDC 4.11.2009 generično

082180

Lopigalel 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

Galex, d.d., Tišinska

ulica 29g Rp 30,52 NDC 22.6.2010 generično

044130

Loquen 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 36,38 NDC 12.8.2010 generično

044270

Loquen 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 54,25 NDC 12.8.2010 generično

044300

Loquen 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 54,24 NDC 12.8.2010 generično

044334

Loquen 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60 tabletami

(6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 13,85 NDC 12.8.2010 generično

044440

Loquen 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AH04 Kvetiapin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 72,60 NDC 12.8.2010 generično

047112

Loram 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N05BA06 Lorazepam

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 1,72 NDC 22.6.2010 generično

105279

LORAZEPAM 2mg/ml viala, raztopina za injiciranje, škatla s

25 vialami po 1ml raztopine N05BA06 Lorazepam Salus Ljubljana, d.d., 22,14 NDC 24.9.2010 generično

020761

Lorista 50 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 84 tabletami

(12 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 24,37 NDC 22.6.2010 generično

049565

Lorista 50 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 84 tabletami

(6 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 24,37 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 131 / 267

Page 132: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

076023

Lorista 50 mg filmsko obloţene tablete , škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 8,74 NDC 22.6.2010 generično

099652

LORISTA filmsko obloţene tablete 100 mg, škatla s 84

tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 75,09 2.4.2007 generično

099649

LORISTA filmsko obloţene tablete 100 mg, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,04 NDC 22.6.2010 generično

099666

LORISTA filmsko obloţene tablete 12,5 mg, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,13 2.4.2007 generično

099670

LORISTA filmsko obloţene tablete 25 mg, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,26 2.4.2007 generično

049590

Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,17 NDC 22.6.2010 generično

030171

Lorista H 50 mg/12,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,58 NDC 28.1.2010 generično

090263

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 17,15 2.4.2007 generično

090247

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 31,10 2.4.2007 generično

090182

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 33,32 2.4.2007 generično

090255

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 46,85 2.4.2007 generično

049670

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,35 NDC 22.6.2010 generično

090204

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,35 NDC 28.1.2010 generično

090298

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 48,56 2.4.2007 generično

090271

Lorista HD 100 mg/25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 52,88 2.4.2007 generično

075779

Lormed 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretissnem omotu) M01AC06 Meloksikam

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 3,48 NDC 25.2.2009 generično

075809

Lormed 7,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 2,00 NDC 25.2.2009 generično

047325

Lorsilan 1 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) N05BA06 Lorazepam Belupo, d.o.o., Rp 1,20 NDC 21.7.2010 generično

027995

Lorsilan 2,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (1 x 20 tablet v

pretisnem omotu) N05BA06 Lorazepam Belupo, d.o.o., Rp 1,60 NDC 21.7.2010 generično

031348

Losartan Mylan 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Generics UK Ltd., Rp 10,04 NDC 22.6.2010 generično

031356

Losartan Mylan 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 98

tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Generics UK Ltd., Rp 32,60 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 132 / 267

Page 133: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

031364

Losartan Mylan 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Generics UK Ltd., Rp 8,74 NDC 22.6.2010 generično

031380

Losartan Mylan 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 98

tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Generics UK Ltd., Rp 28,41 NDC 22.6.2010 generično

075574 Losartic filmsko obloţene tablete 50 mg, 28 tablet C09CA01 Losartan Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,74 NDC 16.9.2010 generično

075647 Losartic filmsko obloţene tablete 50 mg, 30 tablet C09CA01 Losartan Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,36 NDC 16.9.2010 generično

007994

Losartic filmsko obloţene tablete 50 mg, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,74 NDC 16.9.2010 generično

075507

Losartic HC filmsko obloţene tablete 50 mg/12,5 mg, škatla

z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09DA01

Losartan in

diuretiki Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 11,17 NDC 12.8.2010 generično

084190

LOTAR 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Alkaloid d.o.o., Rp 10,74 NDC 22.6.2010 generično

084204

LOTAR 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09CA01 Losartan Alkaloid d.o.o., Rp 9,36 NDC 22.6.2010 generično

038687

Lotemax 0,5 % kapljice za oko, suspenzija, škatla s

plastenko s 5 ml suspenzije S01BA14 loteprednol

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH Rp 6,81 NDC 31.5.2010 originalno

038679

Lotemax 0,5 % kapljice za oko, suspenzija, škatla s

plastenko z 10 ml suspenzije S01BA14 loteprednol

Dr. Gerhard Mann,

Chem.-Pharm. Fabrik

GmbH Rp 13,42 NDC 31.5.2010 originalno

092088

Lotriderm 0,5 mg/g/10 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g

kreme D01AC20 Kombinacije

Schering-Plough

Europe, Rp 4,27 8.4.2008 *

015440 LUCENTIS 10 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo S01LA04 Ranibizumab

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija ZZ 962,63 NDC 31.5.2010 originalno

064866

LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalnim vsebnikom s 3ml raztopine S01EE03 Bimatoprost

Allergan

Pharmaceuticals

Ireland, Irska Rp 14,31 NDC 31.5.2010 originalno

070785

LYRICA 150 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v

pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 52,91 NDC 22.6.2010 originalno

002143

LYRICA 225 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v

pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 74,16 NDC 8.7.2009 originalno

070602

LYRICA 25 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v

pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 14,51 NDC 22.6.2010 originalno

070815

LYRICA 300 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v

pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 79,07 NDC 22.6.2010 originalno

070629

LYRICA 75 mg trde kapsule, škatla s 56 trdimi kapsulami v

pretisnih omotih N03AX16 Pregabalin

Pfizer Limited,

V.Britanija Rp 35,64 NDC 22.6.2010 originalno

091200

LYSTHENON, raztopina za injiciranje, 20mg/ml, škatla s 5

ampulami po 5 ml raztopine M03AB01 Suksametonium Kemofarmacija d.d. 5,32 IVDC 2.3.2010 30.11.2010 generično

069159

MabCampath 30 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla s 3 vialami L01XC04 Alemtuzumab

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska H 1.631,28 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 133 / 267

Page 134: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

010464

MabThera 100 mg (10 mg/ml) koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z dvema vialama po 10 ml koncentrata L01XC02 Rituksimab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 641,57 NDC 22.6.2010 originalno

010472

MabThera 500 mg (10 mg/ml) koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z eno vialo po 50 ml koncentrata L01XC02 Rituksimab

Roche Registration

Limited, V.Britanija H 1.553,30 NDC 22.6.2010 originalno

073911 MACROBID 100 mg kapsule s prirejenim sproščanjem 14x N05CA19 Tiopental Kemofarmacija d.d. 10,50 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

001139

MACROPEN 175 mg/5 ml zrnca za peroralno suspenzijo,

škatla s stekleničko z zrnci za pripravo 115 ml suspenzije in

merilno ţličko J01FA11 Miokamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,18 NDC 22.6.2010 originalno

048291

Macropen 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 16

tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu) J01FA03 Midekamicin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 4,64 NDC 22.6.2010 originalno

083534

Madopar 100 mg/25 mg disperzibilne tablete , škatla s

stekleničko s 30 tabletami N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 5,94 NDC 22.6.2010 originalno

018147

Madopar 100 mg/25 mg tablete, škatla s stekleničko s 100

tabletami N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 16,45 NDC 22.6.2010 originalno

018155

Madopar 200 mg/50 mg tablete, škatla s stekleničko s 100

tabletami N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Roche farmacevtska

druţba d.o.o., Rp 29,57 NDC 22.6.2010 originalno

036200

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo s 100 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 241,29 NDC 5.1.2010 generično

035980

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo s 15 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 42,73 NDC 5.1.2010 generično

036170

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo s 30 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 76,59 NDC 5.1.2010 generično

035858

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo s 5 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 18,63 NDC 5.1.2010 generično

035890

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo z 10 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 30,88 NDC 5.1.2010 generično

036030

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 1 vialo z 20 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 52,27 NDC 5.1.2010 generično

036749

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 10 vialami s 100 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 2.331,64 NDC 5.1.2010 generično

036510

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 10 vialami s 15 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 417,63 NDC 5.1.2010 generično

036650

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 10 vialami s 30 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 746,44 NDC 5.1.2010 generično

036340

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 10 vialami s 5 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 182,13 NDC 5.1.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 134 / 267

Page 135: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

036480

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 10 vialami z 10 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 301,13 NDC 5.1.2010 generično

036544

Magnegita 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje, škatla

z 10 vialami z 20 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina Insight Agents GmbH, ZZ 510,27 NDC 5.1.2010 generično

001910

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami z 20 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 329,92 NDC 21.7.2010 originalno

002208

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v steklenici,

škatla z 1 steklenico s 100 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 409,70 NDC 21.7.2010 originalno

087734

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali, škatla

z 1 vialo s 15 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 52,25 NDC 21.7.2010 originalno

062782

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali, škatla

z 1 vialo s 5 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 20,30 NDC 21.7.2010 originalno

000582

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali, škatla

z 1 vialo z 10 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 35,49 NDC 21.7.2010 originalno

078190

Magnevist 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje v viali, škatla

z 1 vialo z 20 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 66,98 NDC 21.7.2010 originalno

002127

MAGNEVIST, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi brizgami s

15 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 257,30 NDC 21.7.2010 originalno

002135

MAGNEVIST, škatla s 5 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

10 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 174,72 NDC 21.7.2010 originalno

002216 MAGNEVIST, škatla z 1 vialo s 30 ml raztopine V08CA01

Gadopentetna

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 99,07 NDC 21.7.2010 originalno

048623

Makrocef prašek za raztopino za injiciranje 1 g, škatla z 1

vialo s praškom J01DD01 Cefotaksim

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 6,20 NDC 22.6.2010 generično

048569

Makrocef prašek za raztopino za injiciranje 2 g, škatla z 1

vialo s praškom J01DD01 Cefotaksim

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 13,17 NDC 22.6.2010 generično

044229

Malarone 250 mg/100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

12 tabletami (1 x 12 tablet v pretisnem omotu) P01BB51

Progvanil,

kombinacije GSK d.o.o., Rp 40,74 29.5.2007 originalno

015660

MANIT 100 mg/ml raztopina za infundiranje, steklenica s 500

ml raztopine B05BC01 Manitol Pliva Ljubljana d.o.o., H 5,21 NDC 12.8.2010 generično

017094

MANIT 200 mg/ml raztopina za infundiranje, steklenica z 250

ml raztopine B05BC01 Manitol Pliva Ljubljana d.o.o., H 3,61 NDC 12.8.2010 generično

041297

MAPRON 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 10,62 NDC 12.8.2010 generično

041300

MAPRON 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 10,62 NDC 12.8.2010 generično

041327

MAPRON 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 7,14 NDC 12.8.2010 generično

041335

MAPRON 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) N06AB06 Sertralin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 7,14 NDC 12.8.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 135 / 267

Page 136: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

074535

Marcaine 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla s 5 vialami z

20 ml raztopine N01BB01 Bupivakain

AstraZeneca UK

Limited, ZZ 13,84 NDC 22.6.2010 originalno

031747

Marevan 3 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s 100

tabletami B01AA03 Varfarin Orion Corporation, Rp 6,75 NDC 22.6.2010 generično

018791

Marevan 3 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s 30

tabletami B01AA03 Varfarin Orion Corporation, Rp 2,09 NDC 22.6.2010 generično

031755

Marevan 5 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s 100

tabletami B01AA03 Varfarin Orion Corporation, Rp 10,99 NDC 22.6.2010 generično

031763

Marevan 5 mg tablete, škatla s plastičnim lončkom s 30

tabletami B01AA03 Varfarin Orion Corporation, Rp 3,42 NDC 22.6.2010 generično

046116 Marivarin 3 mg tablete , škatla s stekleničko s 50 tabletami B01AA03 Varfarin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,81 22.5.2008 generično

060798

MARVELON 0,150 mg/0,030 mg tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA09

Dezogestrel in

estrogen N.V. Organon, Rp 5,70 NDC 22.6.2010 originalno

046418

Matrifen 100 mikrogramov/uro transdermalni obliţ, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp/Spec 59,87 NDC 22.6.2010 generično

045705

Matrifen 12 mikrogramov/uro transdermalni obliţ, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp/Spec 11,71 NDC 22.6.2010 generično

046388

Matrifen 25 mikrogramov/uro transdermalni obliţ, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp/Spec 18,67 NDC 22.6.2010 generično

046396

Matrifen 50 mikrogramov/uro transdermalni obliţ, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp/Spec 33,71 NDC 22.6.2010 generično

046400

Matrifen 75 mikrogramov/uro transdermalni obliţ, škatla s 5

transdermalnimi obliţi N02AB03 Fentanil

Nycomed Danmark

ApS, Rp/Spec 47,23 NDC 22.6.2010 generično

088706

MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko, škatla s tubo po 3,5 g

mazila S01BA01 Deksametazon

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 7,27 NDC 31.5.2010 originalno

088692

MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko, suspenzija, škatla s

kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije S01BA01 Deksametazon

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 2,20 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 originalno

027006

MAXIPIME 1 g prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1

vialo s praškom J01DE01 Cefepim

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H 13,41 IVDC 19.12.2009 11.10.2010 originalno

027030

MAXIPIME 2 g prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1

vialo s praškom J01DE01 Cefepim

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H 26,60 IVDC 19.12.2009 11.10.2010 originalno

088722

MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 g mazilo za oko,

škatla s tubo s 3,5 g mazila S01CA01

Deksametazon in

antimikrobne

učinkovine

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 2,20 IVDC 25.8.2010 1.10.2010** originalno

088730

MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 ml kapljice za oko,

suspenzija, škatla s kapalnim vsebnikom s 5 ml suspenzije S01CA01

Deksametazon in

antimikrobne

učinkovine

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., Rp/Spec 2,50 NDC 31.5.2010 originalno

016608

Medicinsko oglje 250 mg trde kapsule, škatla s plastenko s

30 kapsulami A07BA01 Aktivno oglje Gorenjske lekarne, BRp 2,09 1.4.2008 generično

082015

Medrol 16 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v

pretisnem omotu) H02AB04 Metilprednizolon

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 15,94 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 136 / 267

Page 137: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

082007

Medrol 32 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) H02AB04 Metilprednizolon

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 15,92 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

066516 Medrol 4 mg tablete, škatla s stekleničko s 30 tabletami H02AB04 Metilprednizolon

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 3,48 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

076708

MEGACE 160 mg tablete, škatla s stekleničko s 100

tabletami L02AB01 Megestrol

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H/Rp 229,21 NDC 31.5.2010 originalno

025780 Megace 160 mg tablete, škatla s stekleničko s 30 tabletami L02AB01 Megestrol

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp/Spec 69,49 NDC 31.5.2010 originalno

004790

MEGACE 40 mg/ml peroralna suspenzija, škatla s plastičnim

vsebnikom (z za otroke varno zaporko) z 240 ml suspenzije L02AB01 Megestrol

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp/Spec 138,32 NDC 31.5.2010 originalno

039489

Meglimid tablete 1 mg, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,55 2.4.2007 generično

039519

Meglimid tablete 2 mg, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,22 2.4.2007 generično

039543

Meglimid tablete 3 mg, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,72 2.4.2007 generično

039578

Meglimid tablete 4 mg, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,32 2.4.2007 generično

039608

Meglimid tablete 6 mg, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) A10BB12 Glimepirid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,48 2.4.2007 generično

024970

Meloksikam Arrow 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam Arrow Generics Limited, Rp 3,18 NDC 31.5.2010 generično

025020

Meloksikam Arrow 7,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam Arrow Generics Limited, Rp 1,84 NDC 31.5.2010 generično

053023

Meloksikam Mylan 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam Generics UK Ltd., Rp 2,76 NDC 22.6.2010 generično

053015

Meloksikam Mylan 7,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam Generics UK Ltd., Rp 1,84 NDC 22.6.2010 generično

055549

Meloxan 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 3,21 NDC 22.6.2010 generično

055522

Meloxan 7,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 1,93 NDC 22.6.2010 generično

050938

Menadex 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE17 Deksketoprofen

Menarini International

O.L.S.A., Rp 7,56 NDC 25.2.2009 originalno

050946

Menadex 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE17 Deksketoprofen

Menarini International

O.L.S.A., Rp 2,56 NDC 25.2.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 137 / 267

Page 138: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

044520

MENCEVAX ACWY prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje v napolnjeni , škatla z 1 vialo s praškom, 1

napolnjeno injekcijsko brizgo z vehiklom in 2 iglama J07AH04

Štirivalentno

cepivo proti

meningokokom s

prečiščenimi

polisaharidnimi

antigeni GSK d.o.o., ZZ 13,46 NDC 31.5.2010 originalno

018805

MENDILEX 2 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N04AA02 Biperiden Alkaloid d.o.o., Rp 2,33 NDC 22.6.2010 generično

060496

MENJUGATE ,prašek in vehikel za suspenzijo za

injiciranje,škatla z 1 vialo s praškom in z 1 vialo z vehiklom J07AH07

Cepivo proti

meningokokom

tipa C s

prečiščenimi in

vezanimi

polisaharidnimi

antigeni

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 44,29 17.5.2008 originalno

014656

Menopur 75 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla z 10 vialami s praškom in 10 ampulami z vehiklom G03GA02

Humani

menopavzni

gonadotropin PharmaSwiss d.o.o., ZZ 187,70 NDC 31.5.2010 originalno

032085

Meramyl 1,25 mg tabete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Actavis Hungary Kft., Rp 3,89 2.4.2007 generično

032441

Meramyl 10 mg tabete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Actavis Hungary Kft., Rp 6,06 NDC 31.5.2010 generično

032093

Meramyl 2,5 mg tabete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Actavis Hungary Kft., Rp 3,26 NDC 31.5.2010 generično

032433

Meramyl 5 mg tabete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Actavis Hungary Kft., Rp 4,22 NDC 31.5.2010 generično

010049

Meronem 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom J01DH02 Meropenem

AstraZeneca UK

Limited, H 286,28 NDC 22.6.2010 originalno

010006

Meronem 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom J01DH02 Meropenem

AstraZeneca UK

Limited, H 152,38 NDC 22.6.2010 originalno

049808

MESTINON 60 mg obloţene tablete, škatla s 20 obloţenimi

tabletami s 60 mg N07AA02 Piridostigmin Kemofarmacija d.d. 5,14 IVDC 2.3.2010 30.11.2010 generično

062731

METADON Krka peroralna raztopina 10 mg/1 ml, steklenica

s 1000 ml raztopine N07BC02 Metadon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 196,15 NDC 22.6.2010 generično

062642

METADON Krka peroralna raztopina 10 mg/1 ml, škatla s

100 ml raztopine v steklenički N07BC02 Metadon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 20,07 NDC 22.6.2010 generično

062707

METADON Krka peroralna raztopina 10 mg/1 ml, škatla z

200 ml raztopine v steklenički N07BC02 Metadon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 66,32 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 138 / 267

Page 139: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

008532

METADONIJEV KLORID Alkaloid peroralna raztopina 10

mg/1 ml, škatla s steklenico s 1000 ml peroralne raztopine s

plastičnim pokrovčkom, plastično odmerno pipeto in

plastičnim adapterjem za steklenico N07BC02 Metadon Alkaloid d.o.o., ZZ 190,30 NDC 22.6.2010 generično

036676

METADONIJEV KLORID Alkaloid peroralna raztopina 10

mg/1 ml, škatla s stekleničko s 100 ml peroralne raztopine s

plastično odmerno pipeto in plastičnim pokrovčkom N07BC02 Metadon Alkaloid d.o.o., ZZ 18,60 NDC 22.6.2010 generično

036684

METADONIJEV KLORID Alkaloid peroralne kapljice,

raztopina 10 mg/1 ml, škatla s stekleničko z 10 ml raztopine

z mehko plastično kapalko in plastičnim pokrovčkom N07BC02 Metadon Alkaloid d.o.o., Rp 4,93 NDC 22.6.2010 generično

017213

Metalyse 10.000 enot prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala s praškom in 1 napolnjena brizga z

vehiklom B01AD11 Tenekteplaza

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija ZZ 1.138,79 NDC 22.6.2010 originalno

017205

Metalyse 8.000 enot prašek in vehikel za raztopino za injic, 1

viala s praškom in 1 napolnjena brizga z vehiklom B01AD11 Tenekteplaza

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija ZZ 1.066,21 NDC 22.6.2010 originalno

042021

Metfogamma 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 120

tabletami (8 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BA02 Metformin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 6,22 NDC 31.5.2010 generično

041998

Metfogamma 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BA02 Metformin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 1,52 NDC 31.5.2010 generično

048712

Metfogamma 1000 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) A10BA02 Metformin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 3,18 NDC 31.5.2010 generično

099604 Methotrexat ''Ebewe'' 2,5 mg tablete, 50 tablet L01BA01 Metotreksat

Medicopharmacia

Medicinsko in

farmacevtsko 12,18 NDC 31.5.2010 generično

013250

METHOTREXATE PLIVA koncentrat za pripravo raztopine za

infundiranje 1000 mg, zloţenka z 10 vialami po 20 ml

koncentrata L01BA01 Metotreksat Pliva Ljubljana d.o.o., H 762,87 15.5.2007 generično

013234

METHOTREXATE PLIVA raztopina za injiciranje 20 mg,

zloţenka z 10 vialami po 2 ml raztopine L01BA01 Metotreksat Pliva Ljubljana d.o.o., H 67,01 15.5.2007 generično

013226

METHOTREXATE PLIVA raztopina za injiciranje 5 mg,

zloţenka z 10 vialami po 2 ml raztopine L01BA01 Metotreksat Pliva Ljubljana d.o.o., H 16,66 1.4.2008 generično

013242

METHOTREXATE PLIVA raztopina za injiciranje 50 mg,

zloţenka z 10 vialami po 5 ml raztopine L01BA01 Metotreksat Pliva Ljubljana d.o.o., H 70,72 15.5.2007 generično

006360 METHYLDOPA STADA tablete, 50x250mg C02AB01 L-metildopa Kemofarmacija d.d. 12,35 IVDC 19.2.2010 15.11.2010 generično

099683

Metoject 10 mg/1 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 1

injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft für

klinische H/Rp 14,29 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 139 / 267

Page 140: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

099697

Metoject 15 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 1

injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft für

klinische H/Rp 18,27 IVDC 28.12.2009 8.11.2010 generično

099709

Metoject 20 mg/2 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 1

injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft für

klinische H/Rp 19,35 NDC 22.6.2010 generično

099712

Metoject 25 mg/2,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 1

injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft für

klinische H/Rp 22,87 NDC 22.6.2010 generično

099726

Metoject 7,5 mg/0,75 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo in 1

injekcijsko iglo L01BA01 Metotreksat

medac Gesellschaft für

klinische H/Rp 11,68 NDC 22.6.2010 generično

071552

Metronidazol Braun 5 mg/ml raztopina za infundiranje,

polietilenskimi vsebnik s 100 ml raztopine J01XD01 Metronidazol B.Braun Melsungen AG, H 3,19 NDC 22.6.2010 generično

051284

Miacalcic 100 i.e./ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,

škatla s 5 ampulami z 1 ml raztopine H05BA01

Sintetični lososov

kalcitonin

Novartis Pharma

GmbH, ZZ 13,12 NDC 31.5.2010 originalno

093041

Miacalcic 200 i.e./odmerek pršilo za nos, raztopina, škatla s

stekleničko z 2 ml raztopine in odmerno črpalko za vsaj 14

odmerkov H05BA01

Sintetični lososov

kalcitonin

Novartis Pharma

GmbH, Rp 48,30 NDC 31.5.2010 originalno

003891

Micardis 40 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09CA07 Telmisartan

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 15,64 NDC 22.6.2010 originalno

003883

Micardis 80 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09CA07 Telmisartan

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 19,00 NDC 22.6.2010 originalno

030414

MicardisPlus 40/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 15,64 NDC 22.6.2010 originalno

042536

MicardisPlus 80 mg/25 mg tablete, škatla s pretisnim

omotom po 28 tablet C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 19,00 NDC 22.6.2010 originalno

030422

MicardisPlus 80/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 19,00 NDC 22.6.2010 originalno

011959 Micetal 10 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme D01AC16 Flutrimazol CSC Pharma, d.o.o., Rp 1,35 NDC 31.5.2010 originalno

075078 Micetal 10 mg/g krema, škatla s tubo s 30 g kreme D01AC16 Flutrimazol CSC Pharma, d.o.o., Rp 2,71 NDC 31.5.2010 originalno

051373

Microgynon 0,03 mg/0,15 mg obloţene tablete, škatla s 63

tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA07

Levonorgestrel in

estrogen

Bayer Schering Pharma

AG Rp 8,33 NDC 27.5.2009 originalno

050466

Midazolam Torrex 1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 ampulami s 5 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., ZZ 8,87 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 140 / 267

Page 141: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

050520

Midazolam Torrex 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 ampulami s 10 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., ZZ 48,68 NDC 22.6.2010 generično

050512

Midazolam Torrex 5 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 ampulami s 3 ml raztopine N05CD08 Midazolam

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., ZZ 16,79 NDC 22.6.2010 generično

018384

Mimpara 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) H05BX01 Cinakalcet

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 180,91 NDC 31.5.2010 originalno

018406

Mimpara 60 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) H05BX01 Cinakalcet

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 331,37 NDC 31.5.2010 originalno

018414

Mimpara 90 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) H05BX01 Cinakalcet

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 491,62 NDC 31.5.2010 originalno

040169

MINIRIN 0,1 mg/ml pršilo za nos, škatla s stekleničko po 5

ml s črpalko za pršilnik H01BA02 Dezmopresin PharmaSwiss d.o.o., Rp 44,87 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 originalno

040142

MINIRIN 0,2 mg tablete, škatla s polietilenskim vsebnikom s

30 tabletami H01BA02 Dezmopresin PharmaSwiss d.o.o., Rp 53,46 IVDC 23.12.2009 11.10.2010 originalno

098701

Minirin Melt 120 mikrogramov peroralni liofilizat, škatla s 30

peroralnimi liofilizati (3 x 10 peroralnih liofilizatov v pretisnem

omotu) H01BA02 Dezmopresin PharmaSwiss d.o.o., Rp 45,39 IVDC 30.6.2010 28.2.2011 originalno

098710

Minirin Melt 60 mikrogramov peroralni liofilizat, škatla s 30

peroralnimi liofilizati (3 x 10 peroralnih liofilizatov v pretisnem

omotu) H01BA02 Dezmopresin PharmaSwiss d.o.o., Rp 23,25 IVDC 30.6.2010 28.2.2011 originalno

076740

MINULET 0,03 mg/0,075 mg obloţene tablete, škatla z 21

tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) G03AA10

Gestoden in

estrogen

Wyeth-Lederle Pharma

GmbH, Rp 3,39 NDC 31.5.2010 generično

002364

Miostat 0,1 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 12 vialami

z 1,5 ml raztopine S01EB02 Karbahol

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., H 52,46 NDC 31.5.2010 originalno

010480

MIRAPEXIN 0,088 mg tablete, 30 tablet (3x10 v pretisnem

omotu) N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 8,28 NDC 22.6.2010 originalno

010499

MIRAPEXIN 0,18 mg tablete, 30 tablet (3x10 v pretisnem

omotu) N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 13,16 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 originalno

085553

MIRAPEXIN 0,26 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 30

tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 36,64 NDC 22.6.2010 originalno

079430

MIRAPEXIN 0,52 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 30

tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 59,90 NDC 22.6.2010 originalno

010502

MIRAPEXIN 0,7 mg tablete, 30 tablet (3x10 v pretisnem

omotu) N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 50,87 IVDC 4.1.2010 22.11.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 141 / 267

Page 142: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

079448

MIRAPEXIN 1,05 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 30

tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 99,49 NDC 22.6.2010 originalno

079456

MIRAPEXIN 2,1 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 30

tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 168,48 NDC 22.6.2010 originalno

022900

MIRCERA 100 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 204,91 NDC 22.6.2010 originalno

047252

MIRCERA 120 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 245,28 NDC 22.6.2010 originalno

023060

MIRCERA 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 305,83 NDC 22.6.2010 originalno

023230

MIRCERA 200 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 406,75 NDC 22.6.2010 originalno

023345

MIRCERA 250 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 506,21 NDC 22.6.2010 originalno

047236

MIRCERA 30 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 62,09 NDC 22.6.2010 originalno

047260

MIRCERA 360 mikrogramov/0,6 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 725,00 NDC 22.6.2010 originalno

022730

MIRCERA 50 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 103,04 NDC 22.6.2010 originalno

022870

MIRCERA 75 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga B03XA03

Metoksipolietilengli

kol epoetin beta

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 154,22 NDC 22.6.2010 originalno

001783

Mirena 20 mikrogramov/24 ur intrauterini dostavni sistem,

škatla z 1 intrauterinim dostavnim sistemom G02BA03

Plastični

maternični vloţki z

dodatkom

progestogenov

Bayer Schering Pharma

Oy, ZZ 107,17 NDC 21.7.2010 originalno

051861

Mirocef 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje, 5

vial s praškom J01DD02 Ceftazidim Pliva Ljubljana d.o.o., H 58,79 NDC 12.8.2010 originalno

038946

Mirtadepi 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin Actavis Hungary Kft., Rp 4,24 NDC 31.5.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 142 / 267

Page 143: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

038954

Mirtadepi 45 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin Actavis Hungary Kft., Rp 6,33 NDC 31.5.2010 generično

028916

Mirtazapin Mylan 30 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 30

tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin Generics UK Ltd., Rp 5,87 NDC 22.6.2010 generično

028924

Mirtazapin Mylan 45 mg orodisperzibilne tablete, škatla s 30

tabletami (5 x 6 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin Generics UK Ltd., Rp 9,56 NDC 22.6.2010 generično

070114

Mirzaten 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,81 NDC 22.6.2010 generično

070106

Mirzaten 45 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AX11 Mirtazapin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,02 NDC 22.6.2010 generično

087351

MIVACRON 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,

škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine M03AC10 Mivakurijev klorid GSK d.o.o., ZZ 16,92 NDC 31.5.2010 originalno

021750

Mixamin glukoza 12 % brez elektrolitov raztopina za

infundiranje, škatla s 6 vrečkami s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 140,52 NDC 22.6.2010 originalno

021890

Mixamin glukoza 12 % raztopina za infundiranje, škatla s 6

vrečkami s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 140,52 NDC 22.6.2010 originalno

021920

Mixamin glukoza 20 % raztopina za infundiranje, škatla s 6

vrečkami s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 140,52 NDC 22.6.2010 originalno

019534

Mixtard 10 NovoLet 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 injekcijskimi

peresniki po 3 ml suspenzije (300 i.e./3 ml)

A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 30,31 22.6.2007 originalno

002453

Mixtard 10 Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po 3 ml

suspenzije A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 25,95 22.6.2007 originalno

069027

Mixtard 20 NovoLet 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 injekcijskimi

peresniki po 3 ml suspenzije (300 i.e./3 ml)

A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 30,31 22.6.2007 originalno

002461

Mixtard 20 Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po 3 ml

suspenzije A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 25,95 22.6.2007 originalno

019259

Mixtard 30 NovoLet 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 injekcijskimi

peresniki po 3 ml suspenzije (300 i.e./3 ml)

A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 36,47 NDC 31.5.2010 originalno

003018

Mixtard 30 Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po 3 ml

suspenzije A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 29,57 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 143 / 267

Page 144: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

019569

Mixtard 40 NovoLet 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 injekcijskimi

peresniki po 3 ml suspenzije (300 i.e./3 ml) A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 30,81 22.6.2007 originalno

003190

Mixtard 40 Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po 3 ml

suspenzije A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 25,95 22.6.2007 originalno

019593

Mixtard 50 NovoLet 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 injekcijskimi

peresniki po 3 ml suspenzije (300 i.e./3 ml) A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 27,76 22.6.2007 originalno

003220

Mixtard 50 Penfill 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po 3 ml

suspenzije A10AD01 Humani insulin

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 25,95 22.6.2007 originalno

027707

M-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje

v napolnjeni injekcijski brizgi, 10 vial + 10 napolnjenih

injekcijskih brizg + 20 igel J07BD52

Mešano cepivo

proti ošpicam,

mumpsu in

rdečkam z

oslabljenimi virusi

Sanofi Pasteur MSD,

SNC, Francija ZZ 110,72 NDC 21.7.2010 originalno

045357

Moclobemid Torrex 150 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AG02 Moklobemid

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 11.12.2007 generično

045373

Moclobemid Torrex 300 mg filmsko obloţene tablete škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AG02 Moklobemid

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., Rp 11,65 NDC 13.8.2009 generično

051969

Moditen 1 mg obloţene tablete, škatla s 25 tabletami v

steklenički N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,93 NDC 22.6.2010 originalno

028770

Moditen 2,5 mg obloţene tablete, škatla s 100 tabletami v

steklenički N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,21 IVDC 21.12.2009 11.10.2010 originalno

051934

Moditen 5 mg obloţene tablete , škatla s 100 tabletami v

steklenički N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 42,75 NDC 22.6.2010 originalno

028738

Moditen depo 25 mg/ml raztopina za injiciranje , škatla s 5

ampulami po 1 ml raztopine N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 11,41 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

051888

MODITEN raztopina za injiciranje 2,5 mg/1 ml, škatla s 5

ampulami po 1 ml raztopine N05AB02 Flufenazin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,73 2.4.2007 originalno

052000

Modolex 40 mg/20 mg v 1 g rektalno mazilo, škatla s tubo s

30 g mazila in aplikatorjem C05AD01 Lidokain

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 BRp 4,00 5.4.2007 *

052027 MODOLEX svečke, škatla z 10 svečkami v dvojnem traku C05AD01 Lidokain

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 BRp 3,80 5.4.2007 *

028797

Moduretic 5 mg/50 mg tablete, škatla s stekleničko s 40

tabletami C03EA01

Hidroklorotiazid in

diuretiki, ki

varčujejo s kalijem

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,09 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 144 / 267

Page 145: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

045756

Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kapsule, škatla s 100

kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) L04AA06 Mikofenolna kislina

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H/Rp 77,31 NDC 22.6.2010 generično

045764

Mofetilmikofenolat Lek 500 mg filmsko obloţene tablete,

škatla s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) L04AA06 Mikofenolna kislina

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H/Rp 77,31 NDC 22.6.2010 generično

012980

Monkasta 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,98 2.4.2007 generično

013030

Monkasta 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,98 NDC 22.6.2010 generično

018813

Monkasta 4 mg ţvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 35,29 1.4.2008 generično

018821

Monkasta 5 mg ţvečljive tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 23,13 NDC 25.2.2009 generično

099730

Mononine 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 10 ml

sterilne vode, 1 pripravo za prenos s filtrom 20/13,10 ml

injekcijsko brizgo, komplet za venepunkcijo, 2 alkoholnima

blazinicama, 1 obliţem B02BD04

Koagulacijski faktor

IX CSL Behring GmbH, ZZ 660,87 NDC 15.4.2010 originalno

099743

Mononine 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

ali , škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo s 5 ml sterilne vode, 1

pripravo za prenos s filtrom 20/13,10 ml injekcijsko brizgo,

komplet za venepunkcijo, 2 alkoholnima blazinicama, 1

obliţem B02BD04

Koagulacijski faktor

IX CSL Behring GmbH, ZZ 338,03 NDC 15.4.2010 originalno

002402

Monopril 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 5,91 IVDC 23.12.2009 11.10.2010 originalno

002410

Monopril 20 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C09AA09 Fozinopril

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 9,00 IVDC 23.12.2009 11.10.2010 originalno

024929

MONOPRIL PLUS 20 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C09BA09

Fozinopril in

diuretiki

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., Rp 7,87 IVDC 16.7.2010 16.11.2010 originalno

007668

MONOSAN 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 1,85 NDC 25.2.2009 generično

017434

MONOSAN 20 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 2,77 NDC 25.2.2009 generično

046450

MONOSAN 40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 3,43 NDC 25.2.2009 generično

017442

MONOSAN 40 mg tablete, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t

PRO.MED.CS Praha

a.s., Telčska 1, Rp 4,83 NDC 25.2.2009 generično

058882

Montelukast Teva 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast Teva Pharma B.V., Rp 21,98 NDC 12.8.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 145 / 267

Page 146: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

058890

Montelukast Teva 4 mg ţvečljive tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast Teva Pharma B.V., Rp 25,51 NDC 12.8.2010 generično

058904

Montelukast Teva 5 mg ţvečljive tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) R03DC03 Montelukast Teva Pharma B.V., Rp 23,13 NDC 12.8.2010 generično

052604

MORFIN Alkaloid 20 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z

10 ampulami z 1 ml raztopine (2 x 5 ampul v pretisnem

omotu) N02AA01 Morfin Alkaloid d.o.o., ZZ 12,51 NDC 22.6.2010 generično

026654

MOSTRAFIN 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) G04CB01 Finasterid Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,19 NDC 12.8.2010 generično

003824 MOVALIS 15 mg svečke, 6 svečk v foliji v dvojnem traku M01AC06 Meloksikam

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 4,36 NDC 22.6.2010 originalno

003832

MOVALIS 15 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet

v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 2,76 9.12.2008 originalno

023221

MOVALIS 15 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami po 1,5 ml raztopine M01AC06 Meloksikam

Boehringer Ingelheim

International GmbH, ZZ 2,96 NDC 22.6.2010 originalno

003395

MOVALIS 7,5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet

v pretisnem omotu) M01AC06 Meloksikam

Boehringer Ingelheim

International GmbH, Rp 1,99 9.12.2008 originalno

014818

Moxogamma 0,2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 12,79 2.4.2007 generično

014788

Moxogamma 0,2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 3,86 IVDC 26.4.2010 29.10.2010 generično

014796

Moxogamma 0,2 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 6,26 2.4.2007 generično

014842

Moxogamma 0,3 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 16,90 2.4.2007 generično

014826

Moxogamma 0,3 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 4,40 IVDC 26.4.2010 29.10.2010 generično

014834

Moxogamma 0,3 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 8,09 2.4.2007 generično

014877

Moxogamma 0,4 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (4 x 25 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 19,75 2.4.2007 generično

014850

Moxogamma 0,4 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 5,91 IVDC 26.4.2010 29.10.2010 generično

014869

Moxogamma 0,4 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (2 x 25 tablet v pretisnem omotu) C02AC05 Moksonidin

Wörwag Pharma GmbH

& Co. KG, Rp 9,82 2.4.2007 generično

082210 Mozobil 20 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 viala L03AX16 pleriksafor

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska H 5.680,07 NDC 31.5.2010 originalno

098507

MST Continus 10 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA01 Morfin Medis, d.o.o., Rp 17,38 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 146 / 267

Page 147: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

098345

MST Continus 100 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet

v pretisnem omotu) N02AA01 Morfin Medis, d.o.o., Rp 96,44 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

098329

MST Continus 30 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA01 Morfin Medis, d.o.o., Rp 32,43 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

098337

MST Continus 60 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA01 Morfin Medis, d.o.o., Rp 59,45 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

052817

Mukolen 50 mg obloţene tablete , škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) R05CB04 Eprazinon

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,34 2.4.2007 *

092274

MULTAQ 400 mg filmsko obloţene tablete, 100x1 tableta v

pretisnih omotih C01 dronedaron Sanofi-Aventis, Francija Rp 134,35 NDC 22.6.2010 originalno

092266

MULTAQ 400 mg filmsko obloţene tablete, 60 tablet v

pretisnih omotih C01 dronedaron Sanofi-Aventis, Francija Rp 80,87 NDC 22.6.2010 originalno

037230

MULTIBIC 2 mmol/l kalija, raztopina za hemofiltracijo, škatla

z 2 dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH, ZZ 12,86 1.7.2008 *

037249

MULTIBIC 3 mmol/l kalija, raztopina za hemofiltracijo, škatla

z 2 dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH, ZZ 12,86 1.7.2008 *

037257

MULTIBIC 4 mmol/l kalija, raztopina za hemofiltracijo, škatla

z 2 dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH, ZZ 12,86 1.7.2008 *

037265

MULTIBIC brez kalija, raztopina za hemofiltracijo, škatla z 2

dvoprekatnima vrečkama s 5000 ml raztopine B05ZB

Pripravki za

filtracijo krvi

Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH, ZZ 12,86 1.7.2008 *

071170

Multiferon 3 milijone i.e. raztopina za injiciranje v napolnjenih

injekcijskih , škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z

0,5 ml raztopine L03AB01

Interferon alfa,

naravni

Swedish Orphan

International AB,

Drottninggatan 98 H/Rp 537,50 NDC 1.10.2009 originalno

012823

MULTIHANCE 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo s 15 ml raztopine V08CA08

Gadobenska

kislina Auremiana d.o.o., ZZ 50,57 NDC 22.6.2010 originalno

012785

MULTIHANCE 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo s 5 ml raztopine V08CA08

Gadobenska

kislina Auremiana d.o.o., ZZ 19,77 NDC 22.6.2010 originalno

012815

MULTIHANCE 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo z 10 ml raztopine V08CA08

Gadobenska

kislina Auremiana d.o.o., ZZ 34,37 NDC 22.6.2010 originalno

012793

MULTIHANCE 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo z 20 ml raztopine V08CA08

Gadobenska

kislina Auremiana d.o.o., ZZ 64,83 NDC 22.6.2010 originalno

090727 Mycospor 10 mg/g krema, škatla s tubo s 15 g kreme D01AC10 Bifonazol Bayer d.o.o., BRp 3,10 NDC 21.7.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 147 / 267

Page 148: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

088757

Mycospor 10 mg/ml dermalno pršilo, raztopina, škatla s

stekleničko z zaporko s pršilnim ventilom s 25 ml raztopine D01AC10 Bifonazol Bayer d.o.o., BRp 5,04 NDC 21.7.2010 originalno

088765

MYDRIACYL 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalnim vsebnikom s 15 ml raztopine S01FA06 Tropikamid

S.A. Alcon-Couvreur

N.V., ZZ 5,45 NDC 31.5.2010 originalno

037184

Myfenax 250 mg trde kapsule, škatla s 100 kapsulami v

pretisnih omotih L04AA06 Mikofenolna kislina

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H/Rp 77,31 NDC 12.8.2010 generično

037290

Myfenax 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami v pretisnih omotih L04AA06 Mikofenolna kislina

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska H/Rp 77,31 NDC 12.8.2010 generično

036013

Myfortic 180 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 120

tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu) L04AA06 Mikofenolna kislina

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 146,66 NDC 31.5.2010 originalno

036021

Myfortic 360 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 120

tabletami (12 x 10 tablet v pretisnem omotu) L04AA06 Mikofenolna kislina

Novartis Pharma

GmbH, H/Rp 290,92 NDC 31.5.2010 originalno

053406 MYLERAN tbl 100 x 2mg L01AB01 Busulfan

GlaxoSmithKline d.o.o.,

druţba za promet s H/Rp 23,86 NDC 31.5.2010 originalno

007676

Myozyme 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infudiranje, 1 viala A16AB07 Alglukozidaza alfa

Genzyme Europe B.V.,

Nizozemska ZZ 571,42 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 originalno

086800

Naclof 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s kapalno

plastenko s 5 ml raztopine S01BC03 Diklofenak

Novartis Pharma

GmbH, Rp 7,63 NDC 31.5.2010 originalno

050504

Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

1 viala po 5 ml A16AB08 galsulfaza

Biomarin Europe Ltd.,

V.Britanija ZZ 1.520,07 NDC 20.10.2009 originalno

057088 Naklofen 11,6 mg/g gel, škatla s tubo s 60 g gela M02AA15 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp l+p 2,70 14.3.2008 generično

028967

Naklofen 25 mg/ml raztopina za injiciranje , škatla s 5

ampulami s 3 ml raztopine M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,35 NDC 22.6.2010 generično

028959

Naklofen 50 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,08 NDC 22.6.2010 generično

054119

Naklofen 50 mg svečke, škatla z 10 svečkami v dvojnem

traku M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,13 NDC 22.6.2010 generično

059765

Naklofen duo 75 mg kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10

kapsul v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,00 IVDC 14.6.2010 11.10.2010 generično

054143

Naklofen SR 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,89 NDC 22.6.2010 generično

053678

Nakom 250 mg/25 mg tablete , škatla s 100 tabletami (10 x

10 tablet v pretisnem omotu) N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 17,29 NDC 22.6.2010 originalno

053686

Nakom mite 100 mg/25 mg tablete , škatla s 100 tabletami

(10 x 10 tablet v pretisnem omotu) N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,43 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 148 / 267

Page 149: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

097519

NAKOM R 200 mg/50 mg tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s steklenim vsebnikom s 100 tabletami N04BA02

Levodopa in

zaviralec

dekarboksilaze

Merck Sharp & Dohme,

inovativna zdravila

d.o.o., Rp 31,68 NDC 21.7.2010 originalno

003310

NALGESIN forte 550 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,85 2.4.2007 generično

087750

NALGESIN forte 550 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,55 IVDC 14.6.2010 11.10.2010 generično

087742

NALGESIN S 275 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,82 14.3.2008 generično

076643

NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION USP, 04mg/ml,

raztopina za injiciranje, 10 x 1 ml V03AB15 Nalokson Kemofarmacija d.d. 40,90 IVDC 19.2.2010 15.11.2010 generično

053708

NAPROSYN peroralna suspenzija 125 mg/5 ml, zloţenka s

stekleničko po 100 ml (125 mg/5 ml) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,17 2.4.2007 generično

028908

Naprosyn 375 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,93 NDC 22.6.2010 generično

053821

Naprosyn 500 mg gastrorezistentne tablete , škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AE02 Naproksen

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,15 NDC 22.6.2010 generično

022098

Naramig 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 4

tabletami (2 x 2 tableti v pretisnem omotu) N02CC02 Naratriptan GSK d.o.o., Rp 15,45 NDC 31.5.2010 originalno

036790

Nasonex 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija,

škatla s 3 plastenkami z zaporko z odmernim mehanskim

pršilnikom za 360 vpihov R01AD09 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 33,19 IVDC 24.11.2009 13.9.2010 originalno

087319

Nasonex 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija,

škatla s plastenko z zaporko z odmernim mehanskim

pršilnikom za 120 vpihov R01AD09 Mometazon

Schering-Plough

Europe, Rp 11,71 IVDC 24.11.2009 13.9.2010 originalno

003948

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE Krka raztopina za

intravensko infundiranje 9mg/1ml, steklenica z 250 ml

raztopine (9g/1000ml) B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,11 2.4.2007 generično

066559

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE Krka raztopina za

intravensko infundiranje 9mg/1ml, vrečka s 500 ml raztopine

(9 mg/ml) B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,16 2.4.2007 generično

066591

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE Krka raztopina za

intravensko infundiranje 9mg/1ml, vrečka z 2000 ml

raztopine (9 mg/ml) B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 3,41 10.5.2007 generično

087777

Natrijev hidrogenkarbonat Braun 84 mg/ml raztopina za

infundiranje, steklenica s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 3,97 NDC 22.6.2010 generično

050954

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje Diaco,

steklenica s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

Laboratori Diaco

Biomedicali S.P.A., H/Rp 0,97 2.4.2007 generično

037311

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 30 vrečkami z 250 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 29,57 NDC 31.5.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 149 / 267

Page 150: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

037303

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 35 vrečkami s 150 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 34,44 NDC 31.5.2010 generično

037281

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 50 vrečkami s 100 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 80,87 NDC 31.5.2010 generično

037273

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla s 50 vrečkami s 50 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 77,04 NDC 31.5.2010 generično

037397

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla z 10 vrečkami s 1000 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 17,01 NDC 31.5.2010 generično

037346

Natrijev klorid 0,9 % raztopina za infundiranje, BP Baxter,

škatla z 20 vrečkami s 500 ml raztopine B05XX

Drugi dodatki

intravenskim

raztopinam Baxter d.o.o., ZZ 21,40 NDC 31.5.2010 generično

093203

Natrijev klorid 0,9% raztopina za infundiranje Diaco,

steklenica s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

Laboratori Diaco

Biomedicali S.P.A., H/Rp 1,09 2.4.2007 generično

003590

Natrijev klorid 9 mg/ml in glukoza 50 mg/ml Braun raztopina

za infundiranje, polietilenska plastenka s 1000 ml raztopine B05BB02

Elektroliti z

ogljikovimi hidrati Medis, d.o.o., ZZ 3,96 2.4.2007 originalno

003450

Natrijev klorid 9 mg/ml in glukoza 50 mg/ml Braun raztopina

za infundiranje, polietilenska plastenka s 500 ml raztopine B05BB02

Elektroliti z

ogljikovimi hidrati Medis, d.o.o., ZZ 3,12 2.4.2007 originalno

072192

Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina za infundiranje Braun,

polietilenska plastenka (PLASCO) s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,01 NDC 22.6.2010 generično

071439

Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina za infundiranje Braun,

polietilenska plastenka (PLASCO) s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 2,34 NDC 22.6.2010 generično

071420

Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina za infundiranje Braun,

polietilenska plastenka (PLASCO) s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,16 NDC 22.6.2010 generično

071412

Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina za infundiranje Braun,

polietilenska plastenka (PLASCO) z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 1,11 NDC 22.6.2010 generično

071455

Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina za injiciranje Braun, škatla z

20 polietilenskimi ampulami (Mini-Plasco) z 10 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 5,65 NDC 22.6.2010 generično

071463

Natrijev klorid 9 mg/ml raztopina za injiciranje Braun, škatla z

20 polietilenskimi ampulami (Mini-Plasco) z 20 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B.Braun Melsungen AG, ZZ 7,55 NDC 22.6.2010 generično

064580

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastična vrečka s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG ZZ 2,00 NDC 22.6.2010 originalno

091367

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastična vrečka s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG ZZ 1,36 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 150 / 267

Page 151: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

064599

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastična vrečka z 2000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG ZZ 3,00 NDC 22.6.2010 originalno

064572

Natrijev klorid Braun 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastična vrečka z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti B. Braun Avitum AG ZZ 1,93 NDC 22.6.2010 originalno

084506

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polietilen) s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,22 NDC 22.6.2010 generično

084514

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polietilen) s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,61 NDC 22.6.2010 generično

084492

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polietilen) z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,24 NDC 22.6.2010 generično

069108

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polipropilen) s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,22 NDC 22.6.2010 generično

096849

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polipropilen) s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,61 NDC 22.6.2010 generično

069124

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka (polipropilen) z 250 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,24 NDC 22.6.2010 generično

081272

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 100 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,32 NDC 22.6.2010 generično

066540

Natrijev klorid Krka 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 1,61 NDC 22.6.2010 generično

041840

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

plastenka iz polietilena s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,49 NDC 12.8.2010 generično

072133

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje,

steklenica s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,49 NDC 12.8.2010 generično

076074

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje, vrečka

iz polivinilklorida s 1000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,99 NDC 12.8.2010 generično

041831

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje, vrečka

iz polivinilklorida s 500 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 1,49 NDC 12.8.2010 generično

076090

Natrijev klorid Pliva 9 mg/ml raztopina za infundiranje, vrečka

iz polivinilklorida z 2000 ml raztopine B05BB01 Elektroliti Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 3,38 NDC 12.8.2010 generično

010910

NAVELBINE 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 vialami s 5 ml koncentrata L01CA04 Vinorelbin

PIERRE FABRE

MÉDICAMENT, H 1.511,86 NDC 22.6.2010 originalno

010880

NAVELBINE 10 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 vialami z 1 ml koncentrata L01CA04 Vinorelbin

PIERRE FABRE

MÉDICAMENT, H 314,12 NDC 22.6.2010 originalno

003956

Navoban 2 mg/2 ml raztopina za injiciranje in infundiranje,

škatla z 1 ampulo z 2 ml raztopine A04AA03 Tropisetron

Novartis Pharma

GmbH, H 8,53 NDC 31.5.2010 originalno

090816

Navoban 5 mg trde kapsule, škatla s 5 kapsulami (1 x 5

kapsul v pretisnem omotu) A04AA03 Tropisetron

Novartis Pharma

GmbH, Rp 73,16 NDC 31.5.2010 originalno

037389

Navoban 5 mg/5 ml raztopina za injiciranje in infundiranje,

škatla z 10 ampulami s 5 ml raztopine A04AA03 Tropisetron

Novartis Pharma

GmbH, H 163,86 NDC 31.5.2010 originalno

032476

NEBIDO 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

ampulo s 4 ml raztopine G03BA03 Testosteron

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 99,49 NDC 21.7.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 151 / 267

Page 152: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

023671

Nebilet 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C07AB12 Nebivolol

Menarini International

O.L.S.A., Rp 9,75 NDC 12.8.2010 originalno

042358

Nebispes 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v

pretisnem omotu) C07AB12 Nebivolol

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 7,26 NDC 22.6.2010 generično

084522

Nebispes 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C07AB12 Nebivolol

GALEX- Proizvodnja in

promet s

farmacevtskimi in Rp 21,75 NDC 22.6.2010 generično

060119

Nebivolol Mylan 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (2 x 14

tablet v pretisnem omotu) C07AB12 Nebivolol Generics UK Ltd., Rp 7,10 NDC 22.6.2010 generično

054305

NEGRAM tablete 500 mg, škatla z 28 tabletami v dvojnem

traku J01MB02 Nalidiksna kislina

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,14 2.4.2007 generično

084530

NeisVac-C 0,5 ml suspenzija za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 injekcijsko brizgo z 0,5 ml

suspenzije J07AH

Cepiva proti

meningokokom Baxter d.o.o., ZZ 30,16 NDC 31.5.2010 originalno

054534

Neloren 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,

škatla z 10 ampulami z 1 ml raztopine J01FF02 Linkomicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 2.4.2007 generično

054526

Neloren 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje,

škatla z 10 ampulami z 2 ml raztopine J01FF02 Linkomicin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 H 2.4.2007 generično

029025

Neloren 500 mg trde kapsule, škatla s stekleničko s 16

kapsulami J01FF02 Linkomicin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

007447

NEODOLPASSE raztopina za infundiranje, steklenica z 250

ml raztopine M01AB55

Diklofenak,

kombinacije

Medias International

d.o.o., ZZ 5,21 NDC 22.6.2010 originalno

016071

NeoRecormon 1.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 52,26 NDC 22.6.2010 originalno

015016

NeoRecormon 10.000 i.e. liofilizat in vehikel za raztopino za

injiciranje v vloţku (10.000 i.e./ml), škatla z enim vloţkom s

praškom in 1 ml vehikla (vloţek z dvema prekatoma za

injekcijski peresnik Reco Pen) B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 86,66 NDC 27.5.2009 originalno

003751

NeoRecormon 10.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami po 0,6 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 510,18 NDC 22.6.2010 originalno

003700

NeoRecormon 2.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 103,85 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 152 / 267

Page 153: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

015024

NeoRecormon 20.000 i.e. liofilizat in vehikel za raztopino za

injiciranje v vloţku (20.000 i.e./ml), škatla z enim vloţkom s

praškom in 1 ml vehikla (vloţek z dvema prekatoma za

injekcijski peresnik Reco Pen) B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 172,62 NDC 27.5.2009 originalno

016098

NeoRecormon 3.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski briz, 6 napolnjenih inj.brizg B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 155,45 NDC 22.6.2010 originalno

019453

NeoRecormon 30.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, 1 napolnjena inj.brizga B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 257,38 NDC 22.6.2010 originalno

010510

NeoRecormon 4.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 206,52 NDC 22.6.2010 originalno

003727

NeoRecormon 5.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 257,38 NDC 22.6.2010 originalno

003689

NeoRecormon 500 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 30G1/3 B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 26,38 NDC 22.6.2010 originalno

010529

NeoRecormon 6.000 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi

brizgami po 0,3 ml raztopine in 6 injekcijskimi iglami 27G1/2 B03XA

Druga zdravila za

zdravljenje

slabokrvnosti

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 308,24 NDC 22.6.2010 originalno

Neostigmin 0,5 mg razt.za inj. 10 ampul po 1 ml

(0,5mg/ml) N07AA01 Neostigmin Farmadent d.o.o. 4,38 7.10.2008 *

076619

NEOSTIGMIN-ROTEXMEDICA, 0,5 mg/ml, raztopina za

injiciranje, 10x1 ml N07AA01 Neostigmin Kemofarmacija d.d. 3,93 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 generično

073326

NEOTIGASON 10 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3

x 10 kapsul v pretisnem omotu) D05BB02 Acitretin Actavis Group PTC ehf., H/Rp 21,20 NDC 31.5.2010 originalno

073334

NEOTIGASON 25 mg trde kapsule, škatla s 30 kapsulami (3

x 10 kapsul v pretisnem omotu) D05BB02 Acitretin Actavis Group PTC ehf., H/Rp 44,28 NDC 31.5.2010 originalno

054976

Netromycin 150 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo z 1,5 ml raztopine J01GB07 Netilmicin

Schering-Plough

Europe, H 3,49 2.4.2007 originalno

054003

Netromycin 50 mg/2 ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo z 2 ml raztopine J01GB07 Netilmicin

Schering-Plough

Europe, H 1,80 2.4.2007 originalno

016969

Neulasta 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem

injekcijskem peresniku, 1 napolnjen injekcijski peresnik L03AA13 Pegfilgrastim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 1.250,00 11.8.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 153 / 267

Page 154: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

061867

Neulasta 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injek.brizga L03AA13 Pegfilgrastim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 1.052,44 NDC 31.5.2010 originalno

098566

Neulasta 6 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga s ščitnikom igle v

pretisnem omotu L03AA13 Pegfilgrastim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska H/Rp 1.052,44 NDC 31.5.2010 originalno

067008

Neupogen 300 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizg, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 0,5 ml raztopine L03AA02 Filgrastim Amgen Europe B.V., H/Rp 72,62 NDC 31.5.2010 originalno

068004

Neupogen 480 mikrogramov raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizg, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 0,5 ml raztopine L03AA02 Filgrastim Amgen Europe B.V., H/Rp 114,62 NDC 31.5.2010 originalno

043664

Neupro 2 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7 obliţi v

zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 22,12 NDC 22.6.2010 originalno

043680

Neupro 2 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28 obliţi v

zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 87,04 NDC 22.6.2010 originalno

043699

Neupro 4 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7 obliţi v

zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 27,59 NDC 22.6.2010 originalno

043702

Neupro 4 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28 obliţi v

zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 108,59 NDC 22.6.2010 originalno

043710

Neupro 6 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7 obliţi v

zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 31,43 NDC 22.6.2010 originalno

043729

Neupro 6 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28 obliţi v

zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 123,41 NDC 22.6.2010 originalno

043737

Neupro 8 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla s 7 obliţi v

zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 34,40 NDC 22.6.2010 originalno

043745

Neupro 8 mg/24 h transdermalni obliţ, škatla z 28 obliţi v

zaščitnih vrečkah N04BC09 Rotigotin

SCHWARZ PHARMA

Ltd., Irska Rp 135,64 NDC 22.6.2010 originalno

083992

NeuroBloc 5.000 e/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo

po 0,5ml M03AX01 Botulinski toksin

Eisai Limited, V.

Britanija ZZ 168,66 NDC 22.6.2010 originalno

084018

NeuroBloc 5.000 e/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo

po 1,0ml M03AX01 Botulinski toksin

Eisai Limited, V.

Britanija ZZ 223,53 NDC 22.6.2010 originalno

084026

NeuroBloc 5.000 e/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1 vialo

po 2,0ml M03AX01 Botulinski toksin

Eisai Limited, V.

Britanija ZZ 320,82 NDC 22.6.2010 originalno

093483

NEURONTIN 100 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2

x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 1,80 NDC 8.7.2009 originalno

093505

NEURONTIN 300 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5

x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 13,34 NDC 8.7.2009 originalno

093521

NEURONTIN 400 mg trde kapsule, škatla s 50 kapsulami (5

x 10 kapsul v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 15,95 NDC 22.6.2010 originalno

055220

NEURONTIN 600 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 17,89 NDC 8.7.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 154 / 267

Page 155: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

055255

NEURONTIN 800 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 50

tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) N03AX12 Gabapentin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 18,28 NDC 22.6.2010 originalno

017949

NEXAVAR 200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 112

tabletami L01XE05 Sorafenib

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija H/Rp 3.608,23 NDC 21.7.2010 originalno

044989

Nexium 10 mg gastrorezistentna zrnca za peroralno

suspenzijo, škatla z 28 vrečkami z zrnci A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 18,29 NDC 22.6.2010 originalno

013714

Nexium 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 8,37 NDC 22.6.2010 originalno

013730

Nexium 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 16,53 NDC 22.6.2010 originalno

013773

Nexium 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 11,72 NDC 22.6.2010 originalno

013781

Nexium 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 23,24 NDC 22.6.2010 originalno

032492

NEXIUM 40 mg prašek za raztopino za injiciranje in

infundiranje, škatla z 10 vialami s praškom A02BC05 Esomeprazol

AstraZeneca UK

Limited, H 61,88 NDC 22.6.2010 originalno

060160

Nexodal 0,4 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

ampulami z 1 ml raztopine V03AB15 Nalokson

Orpha Devel Handels -

und Vertriebs GmbH, ZZ 39,20 NDC 22.6.2010 generično

041114

Nifecard XL 30 mg filmsko obloţene tablete z zadrţanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C08CA05 Nifedipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,25 NDC 22.6.2010 generično

041106

Nifecard XL 30 mg filmsko obloţene tablete z zadrţanim

sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C08CA05 Nifedipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

041149

Nifecard XL 60 mg filmsko obloţene tablete z zadrţanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C08CA05 Nifedipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

041130

Nifecard XL 60 mg filmsko obloţene tablete z zadrţanim

sproščanjem, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem

omotu) C08CA05 Nifedipin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

056812

Nilar 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14 tabletami

(2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 5,90 NDC 22.6.2010 generično

056855

Nilar 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 11,63 NDC 22.6.2010 generično

056880

Nilar 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14 tabletami

(2 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 8,27 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 155 / 267

Page 156: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

056910

Nilar 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28 tabletami

(4 x 7 tablet v pretisnem omotu) A02BC05 Esomeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 16,32 NDC 22.6.2010 generično

093432

Nimbex 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje,

škatla s 5 ampulami z 2,5 ml raztopine M03AC11 Cisatrakurium GSK d.o.o., ZZ 14,84 NDC 31.5.2010 originalno

068683

Nimodipin Bayer 30 mg filmsko obloţene tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C08CA06 Nimodipin Bayer d.o.o., Rp 12,37 NDC 21.7.2010 originalno

055247

Nimotop 0,2 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine C08CA06 Nimodipin Bayer d.o.o., H 17,34 NDC 21.7.2010 originalno

071897

Nimotop 30 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) C08CA06 Nimodipin Bayer d.o.o., H/Rp 39,63 NDC 21.7.2010 originalno

060925

Nimvastid 1,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami v enoodmernih pretisnih omotih N06DA03 rivastigmin

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 24,46 NDC 22.6.2010 generično

060941

Nimvastid 3 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami

v enoodmernih pretisnih omotih N06DA03 rivastigmin

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 24,46 NDC 22.6.2010 generično

060950

Nimvastid 4,5 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28

tabletami v enoodmernih pretisnih omotih N06DA03 rivastigmin

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 24,46 NDC 22.6.2010 generično

060976

Nimvastid 6 mg orodisperzibilne tablete, škatla z 28 tabletami

v enoodmernih pretisnih omotih N06DA03 rivastigmin

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 24,46 NDC 22.6.2010 generično

021199

NITRODERM TTS 10 mg/dan transdermalni obliţ, škatla z

10 obliţi C01DA02 Gliceriltrinitrat

Novartis Pharma

GmbH, Rp 4,06 NDC 31.5.2010 originalno

096601 Nitro-Dur 0,2 mg/h transdermalni obliţ, škatla z 28 obliţi C01DA02 Gliceriltrinitrat

Schering-Plough

Europe, Rp 21,40 NDC 22.6.2010 originalno

096644 Nitro-Dur 0,4 mg/h transdermalni obliţ, škatla z 28 obliţi C01DA02 Gliceriltrinitrat

Schering-Plough

Europe, Rp 30,20 NDC 22.6.2010 originalno

096660 Nitro-Dur 0,6 mg/h transdermalni obliţ, škatla z 28 obliţi C01DA02 Gliceriltrinitrat

Schering-Plough

Europe, Rp 33,99 NDC 22.6.2010 originalno

084255

NITROFURANTOIN 25 mg/5 ml, peroralna suspenzija ,

1x300 ml G04AC01 nitrofurantoin Kemofarmacija d.d. 72,30 NDC 31.5.2010 generično

053872

NITROLINGUAL 0,4 mg/razpršek podjezično pršilo, škatla z

1 stekleničko z 11,2 g (12,2 ml) raztopine (za 200 razprškov) C01DA02 Gliceriltrinitrat Medis, d.o.o., Rp 7,10 IVDC 9.2.2010 2.11.2010 originalno

084042

NITRONAL 1 mg/ml raztopina za infundiranje , škatla z 1

vialo s 50 ml raztopine C01DA02 Gliceriltrinitrat Medis, d.o.o., ZZ 7,71 NDC 22.6.2010 originalno

068691

NITRONG tablete s podaljšanim sproščanjem 6,5 mg, škatla

s stekleničko po 100 tablet C01DA02 Gliceriltrinitrat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,84 2.4.2007 *

* podatek bo objavljen naknadno 156 / 267

Page 157: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

068713

NITRONG tablete s podaljšanim sproščanjem 6,5 mg, škatla

s stekleničko po 25 tablet C01DA02 Gliceriltrinitrat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,66 2.4.2007 *

009580

NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AX02 Tramadol

CSC Pharmaceuticals

GmbH, Rp 6,84 11.10.2008 originalno

009555

NOAX uno 100 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AX02 Tramadol

CSC Pharmaceuticals

GmbH, Rp 2,71 11.10.2008 originalno

008966

NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet s pretisnem omotu) N02AX02 Tramadol

CSC Pharmaceuticals

GmbH, Rp 11,25 11.10.2008 originalno

008940

NOAX uno 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AX02 Tramadol

CSC Pharmaceuticals

GmbH, Rp 4,49 11.10.2008 originalno

009270

NOAX uno 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AX02 Tramadol

CSC Pharmaceuticals

GmbH, Rp 6,82 9.8.2007 originalno

009300

NOAX uno 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N02AX02 Tramadol

CSC Pharmaceuticals

GmbH, Rp 20,05 9.8.2007 originalno

056308

Nolicin 400 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01MA06 Norfloksacin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,07 NDC 22.6.2010 generično

014133

NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x

30 tablet v dvojno pakiranem pretisnem omotu, v vrečki s

sušilnim sredstvom) C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 20,24 NDC 31.5.2010 originalno

014141

NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30

tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 21,04 NDC 31.5.2010 originalno

013170

Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,74 2.4.2007 generično

013293

Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 12,29 2.4.2007 generično

013480

Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 60

tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 24,58 2.4.2007 generično

013200

Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,30 NDC 22.6.2010 generično

013340

Nolpaza 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 22,94 2.4.2007 generično

013510

Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 14

tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,46 NDC 22.6.2010 generično

013668

Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 30

tabletami (2 x 15 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 19,20 2.4.2007 generično

013820

Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s 60

tabletami (4 x 15 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 38,40 2.4.2007 generično

013650

Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 28

tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,90 NDC 22.6.2010 generično

013790

Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla z 56

tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 35,84 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 157 / 267

Page 158: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

105660

Nolpaza 40 mg prašek za raztopino za injiciranje, škatla z 1

vialo s praškom A02BC02 Pantoprazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, H 4,49 NDC 21.7.2010 generično

056804

Nolvadex 10 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BA01 Tamoksifen

AstraZeneca UK

Limited, Rp/Spec 6,38 NDC 22.6.2010 originalno

012335

Nootropil 1200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06BX03 Piracetam Medis, d.o.o., Rp 5,92 2.4.2007 originalno

012343

Nootropil 1200 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 60

tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06BX03 Piracetam Medis, d.o.o., Rp 15,00 26.11.2007 originalno

012394

Nootropil 1200 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06BX03 Piracetam Medis, d.o.o., Rp 3,83 2.4.2007 originalno

012408

NOOTROPIL raztopina za intravensko infundiranje, zloţenka

s stekleničko s 60 ml raztopine N06BX03 Piracetam Medis, d.o.o., ZZ 4,89 2.4.2007 originalno

029335

Norcuron 4 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje ali

infundiranje, škatla s 50 ampulami s praškom in 50 ampulami

z vodo za injekcije M03AC03 Vekuronium N.V. Organon, H 125,33 NDC 22.6.2010 originalno

009814

Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla z 1 injekcijskim vloţkom z 1,5 ml

raztopine H01AC01 Somatropin Novo Nordisk A/S, H/Rp 146,40 NDC 31.5.2010 originalno

009792

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla z 1 injekcijskim vloţkom z 1,5 ml

raztopine H01AC01 Somatropin Novo Nordisk A/S, H/Rp 290,41 NDC 31.5.2010 originalno

009806

Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml raztopina za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla z 1 injekcijskim vloţkom z 1,5 ml

raztopine H01AC01 Somatropin Novo Nordisk A/S, H/Rp 433,67 NDC 31.5.2010 originalno

012424

NORLEVO 750 mikrogramov tablete, škatla z 2 tabletama (1

x 2 tableti v pretisnem omotu) G03AC03 Levonorgestrel

Laboratoire HRA

pharma, BRp 26.6.2008 *

026336

Norprolac 150 mikrogramov tablete, škatla s 30 tabletami (3

x 10 tablet v pretisnem omotu) G02CB04 Kinagolid PharmaSwiss d.o.o., Rp 42,19 1.10.2007 originalno

026352

Norprolac 25 mikrogramov in 50 mikrogramov tablete, škatla

s 6 tabletami (3 x 25 µg in 3 x 50 µg tablet v pretisnem

omotu) G02CB04 Kinagolid PharmaSwiss d.o.o., Rp 4,04 1.10.2007 originalno

026328

Norprolac 75 mikrogramov tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) G02CB04 Kinagolid PharmaSwiss d.o.o., Rp 23,37 1.10.2007 originalno

007501

NORVASC 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 9,23 NDC 26.10.2009 originalno

007471

NORVASC 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C08CA01 Amlodipin

Pfizer Luxembourg

SARL, Rp 5,08 NDC 26.10.2009 originalno

017191 NORVIR 100 mg mehke kapsule, 4 plastenke po 84 kapsul J05AE03 Ritonavir

Abbott Laboratories

Limited, V.Britanija Rp 318,66 NDC 31.5.2010 originalno

074543

NOVANTRONE 20 mg/10 ml raztopina za injiciranje, škatla z

1 vialo z 10 ml raztopine L01DB07 Mitoksantron

MEDA Pharma GmbH &

Co. KG, H 500,00 2.4.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 158 / 267

Page 159: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

051004

Novofem filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami, 16

rdečih in 12 belih, v plastični škatlici (koledarsko pakiranje) G03FB05

Noretisteron in

estrogen Novo Nordisk A/S, Rp 5,85 NDC 31.5.2010 originalno

057177

NOVOLAX svečke 10 mg, škatla s 6 svečkami v dvojnem

traku A06AB02 Bisakodil

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,62 2.4.2007 *

057428

Novolax 5 mg obloţene tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) A06AB02 Bisakodil

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 1,74 14.3.2008 *

013390

NovoMix 30 FlexPen 100 e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami v obliki peresa po 3 ml suspenzije A10AD05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 34,31 NDC 6.7.2010 originalno

013412

NovoMix 30 Penfill 100 e./ml suspenzija za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 vloţki za injekcijsko pero po 3

ml suspenzije A10AD05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 31,65 NDC 6.7.2010 originalno

029050

NovoMix 50 FlexPen 100 e./ml suspenzija za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 napolnjenimi

injekcijskimi peresniki A10AD05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 34,31 NDC 6.7.2010 originalno

002623

NovoNorm 0,5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet

v pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 13,69 NDC 31.5.2010 originalno

002631

NovoNorm 1 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 13,69 NDC 31.5.2010 originalno

002658

NovoNorm 2 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v

pretisnem omotu) A10BX02 Repaglinid

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 13,69 NDC 31.5.2010 originalno

004561

NovoRapid FlexPen 100 e./ml raztopina za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 5 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami v obliki peresa po 3 ml raztopine A10AB05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 34,31 NDC 6.7.2010 originalno

013013

NovoRapid Penfill 100 e./ml raztopina za injiciranje v

injekcijskem vloţku, škatla s 5 injekcijskimi vloţki po 3 ml

raztopine (100 i.e./ml) A10AB05 Insulin aspart

Novo Nordisk A/S,

Danska Rp 31,24 NDC 6.7.2010 originalno

043621

NovoSeven 1 mg (50 k.i.e.) prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,2 ml vode

za injekcije, injekcijsko brizgo, injekcijsko iglo, kompletom za

infundiranje in 2 alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H/Rp 709,36 NDC 31.5.2010 originalno

011681

NovoSeven 1,2 mg (60 k.i.e.) prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,2 ml

vode za injekcije, injekcijsko brizgo, injekcijsko iglo,

kompletom za infundiranje in 2 alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H 780,82 IVDC 14.12.2009 6.8.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 159 / 267

Page 160: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

043630

NovoSeven 2 mg (100 k.i.e.) prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,2 ml

vode za injekcije, injekcijsko brizgo, injekcijsko iglo,

kompletom za infundiranje in 2 alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H/Rp 1.403,47 NDC 31.5.2010 originalno

034517

NovoSeven 2,4mg (120 k.i.e.) prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,2 ml

vode za injekcije, injekcijsko brizgo, injekcijsko iglo,

kompletom za infundiranje in 2 alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H 1.543,60 IVDC 14.12.2009 6.8.2010 originalno

034029

NovoSeven 4,8mg (240 k.i.e.) prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,2 ml

vode za injekcije, injekcijsko brizgo, injekcijsko iglo,

kompletom za infundiranje in 2 alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H 3.057,09 IVDC 14.12.2009 6.8.2010 originalno

043648

NovoSeven 5 mg (250 k.i.e.) prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z 2,2 ml

vode za injekcije, injekcijsko brizgo, injekcijsko iglo,

kompletom za infundiranje in 2 alkoholnima krpicama B02BD08

eptakog alfa

(aktivirani)

Novo Nordisk A/S,

Danska H/Rp 3.463,57 NDC 31.5.2010 originalno

015709

Noxafil 40 mg/ml peroralna suspenzija, 105 ml peroralne

suspenzije v 123 ml steklenički J02AC04 posakonazol

Schering Plough

Europe, Belgija Rp 671,90 NDC 22.6.2010 originalno

012025

Nozinan 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AA02 Levomepromazin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 3,66 NDC 22.6.2010 originalno

012017

Nozinan 25 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20

tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AA02 Levomepromazin Sanofi-Aventis d.o.o., Rp 1,38 NDC 22.6.2010 originalno

098574

Nplate 250 mikrogramov prašek za raztopino za injiciranje,

prašek za raztopino za injiciranje + set za

pripravo/raztapljanje (sterilen nastavek za vialo, 2 sterilni

brizgi, varnostna sterilna igla, 4 sterilni zloţenci) B02BX04 Romiplostim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 623,46 NDC 31.5.2010 originalno

058769

Nplate 250 mikrogramov prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo B02BX04 Romiplostim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 623,46 NDC 31.5.2010 originalno

098582

Nplate 500 mikrogramov prašek za raztopino za injiciranje,

prašek za raztopino za injiciranje + set za

pripravo/raztapljanje (sterilen nastavek za vialo, 2 sterilni

brizgi, varnostna sterilna igla, 4 sterilni zloţenci) B02BX04 Romiplostim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 1.235,06 NDC 31.5.2010 originalno

058777

Nplate 500 mikrogramov prašek za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo B02BX04 Romiplostim

Amgen Europe B.V.,

Nizozemska Rp/Spec 1.235,06 NDC 31.5.2010 originalno

056235

Nutriflex basal raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka

Twinflex s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 22,94 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 160 / 267

Page 161: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

056227

Nutriflex basal raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka

Twinflex z 2000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 31,58 NDC 22.6.2010 originalno

056251

Nutriflex peri raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka

Twinflex s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 17,97 NDC 22.6.2010 originalno

056243

Nutriflex peri raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka

Twinflex z 2000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 28,33 NDC 22.6.2010 originalno

056278

Nutriflex plus raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka

Twinflex s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 22,30 NDC 22.6.2010 originalno

056286

Nutriflex plus raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka

Twinflex z 2000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 30,80 NDC 22.6.2010 originalno

056316

Nutriflex special raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka

Twinflex s 1000 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 36,16 NDC 22.6.2010 originalno

056294

Nutriflex special raztopina za infundiranje, dvodelna vrečka

Twinflex s 1500 ml raztopine B05BA10 Kombinacije B.Braun Melsungen AG, H 37,65 NDC 22.6.2010 originalno

028347

Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za

peritonealno analizo, Škatla s 5 Viaflex vrečkami z 2000 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 81,14 NDC 31.5.2010 originalno

027480

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni

sistem, škatla z vrečko s 3 obročki G02BB01

Vaginalni obroček

s progestogenom

in estrogenom N.V. Organon, Rp 28,18 NDC 22.6.2010 originalno

027472

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni

sistem, škatla z vrečko z 1 obročkom G02BB01

Vaginalni obroček

s progestogenom

in estrogenom N.V. Organon, Rp 9,75 NDC 22.6.2010 originalno

040711

Nyolol 1 mg/g gel za oko, škatla s kapalnim vsebnikom s 5 g

gela S01ED01 Timolol

Novartis Pharma

GmbH, Rp 2,74 NDC 31.5.2010 originalno

092916

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 100 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 781,58 NDC 22.6.2010 originalno

092924

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico s 50 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 395,09 NDC 22.6.2010 originalno

092908

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1

steklenico z 200 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 1.545,07 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 161 / 267

Page 162: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

092932

Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1

vialo z 20 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 166,04 NDC 22.6.2010 originalno

074624

Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko s 100 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 387,33 NDC 22.6.2010 originalno

074608

Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko s 50 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 204,78 NDC 22.6.2010 originalno

074632

Octagam 50 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla s

stekleničko z 200 ml raztopine J06BA02

Humani

imunoglobulini za

intravaskularno

aplikacijo

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 766,28 NDC 22.6.2010 originalno

056901

OCTANATE 50 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in škatla z 1 vialo z 10

ml vehikla in priborom za raztapljanje in injiciranje (injekcijska

brizga za enkratno uporabo, ena dvojna igla, filtrska igla in

injekci B02BD02

Koagulacijski faktor

VIII

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 361,07 NDC 22.6.2010 originalno

069086

Octanine 100 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla z 1 vialo s praškom in škatla z 1 vialo s 5 ml

vode za injekcije ter priborom za raztapljanje in injiciranje (1

injekcijska brizga, 1 dvojna pretočna injekcijska igla in 1

filtrska B02BD04

Koagulacijski faktor

IX

Zavod Republike

Slovenije za

transfuzijsko ZZ 383,88 NDC 22.6.2010 originalno

026310

Octaplex 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom, 1 vialo z vehiklom in

1 kompletom za prenos (1 dvojna pretočna igla in 1 filtrska

igla) B02BD01

Kombinacije

koagulacijskih

faktorjev IX, II, VII

in X

Octapharma (IP) Ltd.,

The Zenith Building,

Spring ZZ 240,30 NDC 22.6.2010 originalno

044547

Oksaliplatin "Ebewe" 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 mg praška L01XA03 Oksaliplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 299,70 NDC 31.5.2010 generično

044571

Oksaliplatin "Ebewe" 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 150 mg praška L01XA03 Oksaliplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 459,23 NDC 31.5.2010 generično

044563

Oksaliplatin "Ebewe" 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 mg praška L01XA03 Oksaliplatin

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 154,79 NDC 31.5.2010 generično

036820

Oksaliplatin Mylan 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (30 ml) s praškom L01XA03 Oksaliplatin Mylan S.A.S, H 152,66 NDC 22.6.2010 generično

036960

Oksaliplatin Mylan 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom L01XA03 Oksaliplatin Mylan S.A.S, H 299,95 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 162 / 267

Page 163: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

037001

Oksaliplatin Pliva 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (26 ml) s praškom L01XA03 Oksaliplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 156,22 NDC 12.8.2010 generično

037010

Oksaliplatin Pliva 5 mg/ml prašek za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo (60 ml) s praškom L01XA03 Oksaliplatin Pliva Ljubljana d.o.o., H 302,86 NDC 12.8.2010 generično

028410

Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Pharmachemie B.V., H 125,61 NDC 12.8.2010 generično

028525

Oksaliplatin Teva 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata L01XA03 Oksaliplatin Pharmachemie B.V., H 249,41 NDC 12.8.2010 generično

059676

OKSAZEPAM BELUPO 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami

(2 x 15 tablet v pretisnem omotu) N05BA04 Oksazepam Belupo, d.o.o., Rp 1,01 NDC 21.7.2010 generično

031658

Oksikodon Lek 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N02AA05 Oksikodon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 31,56 NDC 22.7.2009 generično

031666

Oksikodon Lek 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N02AA05 Oksikodon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 57,21 NDC 22.7.2009 generično

031674

Oksikodon Lek 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem omotu) N02AA05 Oksikodon

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp/Spec 103,32 NDC 22.7.2009 generično

046442

Olanzapin Teva 10 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 69,93 NDC 12.8.2010 generično

046493

Olanzapin Teva 10 mg orodisperzibilne tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 69,93 NDC 12.8.2010 generično

058530

Olanzapin Teva 15 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 120,84 NDC 12.8.2010 generično

046515

Olanzapin Teva 15 mg orodisperzibilne tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 120,84 NDC 12.8.2010 generično

058513

Olanzapin Teva 2,5 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 24,32 NDC 12.8.2010 generično

058548

Olanzapin Teva 20 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 202,88 NDC 12.8.2010 generično

046523

Olanzapin Teva 20 mg orodisperzibilne tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 177,97 NDC 12.8.2010 generično

046434

Olanzapin Teva 5 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 35,29 NDC 12.8.2010 generično

046485

Olanzapin Teva 5 mg orodisperzibilne tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 35,29 NDC 12.8.2010 generično

058521

Olanzapin Teva 7,5 mg filmsko obloţene tablete, 28 tablet v

pretisnih omotih N05AH03 Olanzapin

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 35,29 NDC 12.8.2010 generično

084069

Olfen 100 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak

Mepha-Investigacao,

Desenvolvimento e

Fabricacao Rp 2,06 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 163 / 267

Page 164: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

073164

Olfen 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 20 tabletami

(2 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AB05 Diklofenak Mepha Lda., Rp 1,18 NDC 4.6.2010 generično

073148

Olfen 75 mg/20 mg raztopina za injiciranje, škatla s 5

ampulami z 2 ml raztopine M01AB05 Diklofenak Mepha Lda., ZZ 2,48 NDC 22.6.2010 generično

073180 Olfen Rectocaps 100 mg rektalne kapsule, 5 x M01AB05 Diklofenak

Mepha-Investigacao,

Desenvolvimento e

Fabricacao Rp 1,72 NDC 22.6.2010 generično

072370

OLICARD 40 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 7,89 NDC 31.5.2010 originalno

072354

OLICARD 60 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t

Solvay Pharmaceuticals

GmbH, Rp 9,44 NDC 31.5.2010 originalno

051365

Olicef 1 g prašek za raztopino za injiciranje in infundiranje,

škatla s 50 vialami z 1 g praška J01DD04 Ceftriakson

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 424,09 2.4.2007 generično

051330

Olicef 1 g prašek za raztopino za injiciranje in infundiranje,

škatla z 10 vialami z 1 g praška J01DD04 Ceftriakson

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 88,57 2.4.2007 generično

096687

Olicef 2 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla s 5

vialami z 2 g praška J01DD04 Ceftriakson

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 80,92 NDC 22.6.2010 generično

096679

Olicef 2 g prašek za raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo

z 2 g praška J01DD04 Ceftriakson

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 21,79 2.4.2007 generično

019631

Olinapril - H 20 mg/12,5 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2

x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

019658

Olinapril - H 20 mg/12,5 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9

x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA02

Enalapril in

diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

055883

Olinapril 10 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

055913

Olinapril 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

055948

Olinapril 20 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

055964

Olinapril 20 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 164 / 267

Page 165: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

055859

Olinapril 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

055867

Olinapril 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

059412

Olivin 10 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet

vpretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2,05 NDC 22.6.2010 generično

059064

Olivin 10 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,69 NDC 22.6.2010 generično

059102

Olivin 20 mg tablete , škatla 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 15,57 NDC 22.6.2010 generično

029904

Olivin 20 mg tablete , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 3,83 NDC 22.6.2010 generično

059668

Olivin 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 1,54 NDC 22.6.2010 generično

059005

Olivin 5 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA02 Enalapril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 5,85 NDC 22.6.2010 generično

008842

Olynth 1 mg/ml kapljice za nos, raztopina, škatla s

stekleničko z 10 ml raztopine in kapalko R01AA07 Ksilometazolin

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, BRp 1,51 1.5.2008 generično

008834

Olynth 1 mg/ml pršilo za nos, raztopina, škatla s stekleničko

z 10 ml raztopine in pršilnim nastavkom R01AA07 Ksilometazolin

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, BRp 2,55 24.9.2007 generično

008885

Olynth HA 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina, škatla s

plastenko z 10 ml raztopine in pršilnim nastavkom R01AA07 Ksilometazolin

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, BRp 3,22 24.9.2007 generično

008850

Olynth HA 1 mg/ml pršilo za nos, raztopina, škatla s

plastenko z 10 ml raztopine in pršilnim nastavkom R01AA07 Ksilometazolin

McNeil Products

Limited, Foundation

Park, BRp 3,22 24.9.2007 generično

015865

Omacor 1000 mg mehke kapsule, škatla s stekleničko s 100

kapsulami C10AX06

Omega-3-

trigliceridi (tudi

ostali estri in

kisline)

Pronova BioPharma

Norge AS, Rp 72,07 1.10.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 165 / 267

Page 166: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

015857

Omacor 1000 mg mehke kapsule, škatla s stekleničko z 28

kapsulami C10AX06

Omega-3-

trigliceridi (tudi

ostali estri in

kisline)

Pronova BioPharma

Norge AS, Rp 20,49 1.10.2007 originalno

090336

OMEGAVEN 10 % emulzija za infundiranje, 1 viala s 100 ml

emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., ZZ 24,18 NDC 22.6.2010 originalno

090352

OMEGAVEN 10 % emulzija za infundiranje, 1 viala s 50 ml

emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., ZZ 14,53 NDC 22.6.2010 originalno

073024

OMEGAVEN 10 % emulzija za infundiranje, škatla z 10

vialami s 100 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., ZZ 236,09 NDC 22.6.2010 originalno

073016

OMEGAVEN 10 % emulzija za infundiranje, škatla z 10

vialami s 50 ml emulzije B05BA02 Maščobne emulzije

Medias International

d.o.o., ZZ 141,83 NDC 22.6.2010 originalno

013080 Omeprazol Pliva 20 mg trde kapsule, škatla s 14 kapsulami A02BC01 Omeprazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 4,91 NDC 12.8.2010 generično

039632 Omeprazol Pliva 20 mg trde kapsule, škatla s 56 kapsulami A02BC01 Omeprazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 19,36 NDC 12.8.2010 generično

039616 Omeprazol Pliva 20 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami A02BC01 Omeprazol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,06 NDC 12.8.2010 generično

105562

Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol STADA Arzneimittel AG, Rp 3,21 NDC 24.9.2010 generično

105570

Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol STADA Arzneimittel AG, Rp 6,59 NDC 24.9.2010 generično

105589

Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol STADA Arzneimittel AG, Rp 4,87 NDC 24.9.2010 generično

105600

Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol STADA Arzneimittel AG, Rp 9,04 NDC 24.9.2010 generično

105619

Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol STADA Arzneimittel AG, Rp 5,86 NDC 24.9.2010 generično

105627

Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezistentne kapsule,

škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol STADA Arzneimittel AG, Rp 10,68 NDC 24.9.2010 generično

002518

OMNIC 0,4 mg, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin

Astellas Pharma Europe

B.V., Rp 9,02 2.4.2007 originalno

038695

OMNIC OCAS 0,4 mg filmsko obloţene tablete s

podaljšanim sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet

v pretisnem omotu) G04CA02 Tamsulozin

Astellas Pharma Europe

B.V., Rp 11,34 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 166 / 267

Page 167: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

023051

OMNIPAQUE 240 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 25

vialami z 20 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 333,79 2.4.2007 originalno

019763

OMNIPAQUE 240 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6

vialami z 20 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 80,11 2.4.2007 originalno

019798

OMNIPAQUE 240 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6

vialami z 200 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 422,28 2.4.2007 originalno

017558

OMNIPAQUE 240 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami s 50 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 196,50 2.4.2007 originalno

017450

OMNIPAQUE 240 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami z 10 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 29,45 NDC 10.4.2009 originalno

017620

OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 25

vialami z 20 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 295,16 2.4.2007 originalno

017612

OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6

vialami z 20 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 70,84 2.4.2007 originalno

052710

OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

polipropilenskimi vsebniki s 50 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 173,42 NDC 15.4.2010 originalno

017647

OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami s 100 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 346,84 2.4.2007 originalno

017639

OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami s 50 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 173,42 NDC 31.5.2010 originalno

017604

OMNIPAQUE 300 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami z 10 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 37,47 NDC 10.4.2009 originalno

017663

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 25

vialami z 20 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 277,50 2.4.2007 originalno

052914

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6

polipropilenskimi vsebniki s 500 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 1.091,34 NDC 15.4.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 167 / 267

Page 168: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

017655

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6

vialami z 20 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 66,60 2.4.2007 originalno

019860

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla s 6

vialami z 200 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 386,11 NDC 31.5.2010 originalno

052850

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

polipropilenskimi vsebniki s 100 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 395,39 NDC 15.4.2010 originalno

052876

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

polipropilenskimi vsebniki z 200 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 638,07 NDC 15.4.2010 originalno

023140

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami s 100 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 395,39 NDC 31.5.2010 originalno

023132

OMNIPAQUE 350 mg I/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami s 50 ml raztopine V08AB02 Joheksol

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, ZZ 209,54 11.10.2008 originalno

096717 OMNISCAN 0,5 mmol/ml 10x10ml V08CA03 Gadodiamid

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, H 371,48 11.10.2008 originalno

096725

OMNISCAN 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami po 15 ml (0,5 mmol/ml) V08CA03 Gadodiamid

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, H 493,73 NDC 31.5.2010 originalno

096733

OMNISCAN 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami po 20 ml (0,5 mmol/ml) V08CA03 Gadodiamid

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, H 632,22 NDC 31.5.2010 originalno

096695

OMNISCAN 0,5 mmol/ml raztopina za injiciranje, škatla z 10

vialami po 5 ml (0,5 mmol/ml) V08CA03 Gadodiamid

Higiea, d.o.o.,

Zastopstva in trgovina, H 270,00 2.4.2007 originalno

025925 Omnitrope 3,3 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 vloţek H01AC01 Somatropin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 115,52 NDC 22.6.2010 podobno biološko

028665 Omnitrope 6,7 mg/ml raztopina za injiciranje, 1 vloţek H01AC01 Somatropin Sandoz GmBH, Avstrija H/Rp 229,47 NDC 22.6.2010 podobno biološko

092231

Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov prašek za inhaliranje,

trde kapsule, škatla s 30 kapsulami v pretisnih omotih in

enim inhalatorjem Onbrez Breezhaler R03AC18 indakaterol

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 37,52 NDC 29.3.2010 originalno

092240

Onbrez Breezhaler 300 mikrogramov prašek za inhaliranje,

trde kapsule, škatla s 30 kapsulami v pretisnih omotih in

enim inhalatorjem Onbrez Breezhaler R03AC18 indakaterol

Novartis Europharm

Limited, V.Britanija Rp 37,52 NDC 29.3.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 168 / 267

Page 169: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

086320

Ondansetron "Ebewe" 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) A04AA01 Ondansetron

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, Rp 24,90 NDC 31.5.2010 generično

086339

Ondansetron "Ebewe" 8 mg filmsko obloţene tablete, škatla

z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) A04AA01 Ondansetron

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, Rp 43,69 NDC 31.5.2010 generično

079413

Onglyza 5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 tabletami

v pretisnih omotih A10BH03 saksagliptin

Bristol-Myers Squibb

Pharma EEIG/

AstraZeneca EEIG,

V.Britanija Rp/Spec 43,45 NDC 31.5.2010 originalno

038407

ONILAT 4 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10 tabletami

(1 x 10 tablet v pretisnem omotu) A04AA01 Ondansetron Sandoz GmbH, Rp 26,57 1.4.2008 generično

038415

ONILAT 8 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10 tabletami

(1 x 10 tablet v pretisnem omotu) A04AA01 Ondansetron Sandoz GmbH, Rp 43,29 1.4.2008 generično

002615

ONKOTRONE 2 mg/ml raztopina za injiciranje, škatla z 1

vialo z 10 ml raztopine L01DB07 Mitoksantron Baxter d.o.o., H 200,17 NDC 31.5.2010 generično

070564 ONSENAL 400 mg trde kapsule, 60 kapsul L01XX33 Celekoksib

Pfizer Limited,

V.Britanija H/Rp 114,33 NDC 15.4.2010 originalno

056162

Opatanol 1 mg/ml kapljice za oko, raztopina, škatla s

kapalno plastenko s 5 ml raztopine S01GX09 Olopatadin

Alcon Laboratories (UK)

Ltd., V. Britanija Rp 6,25 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 originalno

059501

OPERIL 0,25 mg/ml kapljice za nos, raztopina, škatla s

plastenko z 10 ml raztopine R01AA05 Oksimetazolin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 BRp 1,60 2.4.2007 *

013056

OPERIL 0,25 mg/ml pršilo za nos, raztopina, škatla s

plastenko z 10 ml raztopine, z zaporko z mehanskim

pršilnikom in nosnikom R01AA05 Oksimetazolin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 BRp 2,78 2.4.2007 *

059560

OPERIL 0,5 mg/ml kapljice za nos, raztopina, škatla s

plastenko z 10 ml raztopine R01AA05 Oksimetazolin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 BRp 1,62 2.4.2007 *

020036

OPERIL 0,5 mg/ml pršilo za nos, raztopina, škatla s

plastenko z 10 ml raztopine, z zaporko z mehanskim

pršilnikom in nosnikom R01AA05 Oksimetazolin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 BRp 2,80 2.4.2007 *

047198 Oprymea 0,088 mg tableta, 30 tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 6,02 NDC 29.6.2009 generično

047210 Oprymea 0,18 mg tableta, 30 tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 7,35 NDC 29.6.2009 generično

047228 Oprymea 0,7 mg tableta, 30 tablet v pretisnih omotih N04BC05 Pramipeksol

Krka tovarna

zdravil,d.d., Novo

mesto, Slovenija Rp 28,73 NDC 29.6.2009 generično

* podatek bo objavljen naknadno 169 / 267

Page 170: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

049700

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 10 napolnjenih injekcijskih brizg

po 10 ml V08CA06 Gadoversetamid

Covidien Deutschland

GmbH, Nemčija ZZ 498,72 NDC 27.5.2009 originalno

049719

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 10 napolnjenih injekcijskih brizg

po 15 ml V08CA06 Gadoversetamid

Covidien Deutschland

GmbH, Nemčija ZZ 681,55 NDC 27.5.2009 originalno

049727

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, 10 napolnjenih injekcijskih brizg

po 20 ml V08CA06 Gadoversetamid

Covidien Deutschland

GmbH, Nemčija ZZ 822,04 NDC 27.5.2009 originalno

029190

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v viali,

10 vial po 10 ml V08CA06 Gadoversetamid

Covidien Deutschland

GMbH, Nemčija ZZ 498,72 NDC 27.5.2009 originalno

029220

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v viali,

10 vial po 15 ml V08CA06 Gadoversetamid

Covidien Deutschland

GMbH, Nemčija ZZ 681,55 NDC 27.5.2009 originalno

029319

OptiMark 500 mikromolov/ml raztopina za injiciranje v viali,

10 vial po 20 ml V08CA06 Gadoversetamid

Covidien Deutschland

GMbH, Nemčija ZZ 822,04 NDC 27.5.2009 originalno

060011

ORACEF trde kapsule 500 mg, zloţenka s 100 kapsulami

(10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) J01DB01 Cefaleksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 32,05 2.4.2007 *

071242

ORACEF trde kapsule 500 mg, zloţenka s 16 kapsulami (2 x

8 kapsul v pretisnem omotu) J01DB01 Cefaleksin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,12 2.4.2007 *

104736

ORALAIR 100 IR in 300 IR podjezične tablete, škatla s 3

tabletami 100 IR (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) in 28

tabletami 300 IR (1 x 28 tablet v pretisnem omotu) V01AA02 Cvetni prah trav STALLERGENES S.A., Rp/Spec 87,39 NDC 21.7.2010 originalno

104752

ORALAIR 300 IR podjezične tablete, škatla s 30 tabletami (1

x 30 tablet v pretisnem omotu) V01AA02 Cvetni prah trav STALLERGENES S.A., Rp/Spec 87,39 NDC 21.7.2010 originalno

104760

ORALAIR 300 IR podjezične tablete, škatla z 90 tabletami (3

x 30 tablet v pretisnem omotu) V01AA02 Cvetni prah trav STALLERGENES S.A., Rp/Spec 265,40 NDC 21.7.2010 originalno

030007

ORBENIN prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje,

škatla s 50 vialami s praškom J01CF02 Kloksacilin Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 152,23 2.4.2007 *

060216 ORBENIN trde kapsule, škatla s stekleničko s 16 kapsulami J01CF02 Kloksacilin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 5,19 15.5.2007 *

015245 Orfadin 10 mg trde kapsule, 60 kapsul A16AX04 Nitizinon

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp/Spec 3.946,07 NDC 1.10.2009 originalno

015180 Orfadin 2 mg trde kapsule, 60 kapsul A16AX04 Nitizinon

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp/Spec 1.087,62 NDC 1.10.2009 originalno

015199 Orfadin 5 mg trde kapsule, 60 kapsul A16AX04 Nitizinon

Swedish Orphan

International AB,

Švedska Rp/Spec 2.188,07 NDC 1.10.2009 originalno

025224

ORGALUTRAN 0,25mg/0,5ml raztopina za injiciranje, 1

napolnjena injek.brizga H01CC01 Ganireliks

Organon

N.V.,Nizozemska ZZ 35,44 NDC 22.6.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 170 / 267

Page 171: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

070289

Orgametril 5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) G03DC03 Linestrenol N.V. Organon, Rp 3,54 NDC 22.6.2010 originalno

060569

ORMIDOL 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 14

tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) C07AB03 Atenolol Belupo, d.o.o., Rp 1,91 NDC 21.7.2010 generično

090034

ORMIDOL 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C07AB03 Atenolol Belupo, d.o.o., Rp 2,34 NDC 21.7.2010 generično

000922 Oronazol 20 mg/1 g krema , škatla s tubo s 30 g kreme D01AC08 Ketokonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,27 NDC 22.6.2010 originalno

000949

Oronazol 20 mg/1 g zdravilni šampon, škatla s plastenko s

100 ml zdravilnega šampona D01AC08 Ketokonazol

Johnson & Johnson

d.o.o., BRp 1.10.2007 originalno

060585 Oronazol 200 mg tablete , škatla s stekleničko z 20 tabletami J02AB02 Ketokonazol

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 15,36 2.4.2007 originalno

014044

Ortanol 10 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 7,20 NDC 22.6.2010 generično

006491

Ortanol 20 mg trde kapsule , škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 9,06 NDC 22.6.2010 generično

001848

Ortanol 20 mg trde kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x 7

kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 5,32 NDC 22.6.2010 generično

006459

Ortanol 20 mg trde kapsule, škatla s 7 kapsulami (1 x 7

kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

026298

Ortanol 40 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje,

škatla z 1 vialo s praškom in 1 vialo z vehiklom A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 H 4,49 NDC 22.6.2010 generično

013943

Ortanol 40 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) A02BC01 Omeprazol

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 14,14 NDC 22.6.2010 generično

043869

ORTHO-GYNEST 0,1 mg/g vaginalna krema, škatla s tubo z

80 g kreme G03CA04 Estriol

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 3,48 NDC 22.6.2010 originalno

043850

ORTHO-GYNEST D 3,5 mg vaginalne globule, škatla s 6

vaginalnimi globulami v dvojnem traku G03CA04 Estriol

Johnson & Johnson

d.o.o., Rp 7,09 NDC 22.6.2010 originalno

041858

Ospamox 1000 mg disperzibilne tablete, škatla s 16

tabletami (2 x 8 tablet v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 4,54 NDC 22.6.2010 generično

041866

Ospamox 500 mg disperzibilne tablete, škatla s 16 tabletami

(2 x 8 tablet v pretisnem omotu) J01CA04 Amoksicilin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2,75 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 171 / 267

Page 172: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

061018

Ospen 1 000 000 i.e. filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01CE10

Benzatinijev

fenoksimetilpenicili

nat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 9,05 NDC 22.6.2010 originalno

061034

Ospen 1 500 000 i.e. filmsko obloţene tablete , škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) J01CE10

Benzatinijev

fenoksimetilpenicili

nat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,78 NDC 22.6.2010 originalno

004480

Ospen 750 000 i.e./5 ml peroralna suspenzija , škatla s

stekleničko s 60 ml suspenzije in 1 merilno ţličko J01CE10

Benzatinijev

fenoksimetilpenicili

nat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,42 NDC 22.6.2010 originalno

061069

OSPEN peroralna suspenzija 1 000 000 i.e./6 ml, zloţenka s

stekleničko po 150 ml suspenzije in merilno ţličko J01CE02

Fenoksimetilpenicil

in

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,24 2.4.2007 originalno

030198

OsteoD 0,25 mikrograma mehke kapsule, škatla s plastenko

s 30 kapsulami A11CC04 Kalcitriol Teva Pharma B.V., Rp 9,59 29.5.2007 generično

030201

OsteoD 0,5 mikrograma mehke kapsule, škatla s plastenko s

30 kapsulami A11CC04 Kalcitriol Teva Pharma B.V., Rp 16,75 29.5.2007 generično

012777

Osteodon 200 i.e./vpih pršilo za nos, raztopina, škatla s

stekleničko (z zaporko z odmernim ventilom in nosnikom) s

3,5 ml raztopine (28 odmerkov) H05BA01

Sintetični lososov

kalcitonin

CSC Pharmaceuticals

GmbH, Rp 85,46 9.8.2007 generično

039730

OsvaRen 435 mg/235 mg filmsko obloţene tablete, škatla z

vsebnikom s 180 tabletami V03AE04

kalcijev acetat in

magnezijev

karbonat

Fresenius Medical Care

Nephrologica

Deutschland Rp 22,45 NDC 31.5.2010 originalno

065978

OVITRELLE 250 mikrogramov/0,5 ml raztopina za injiciranje

v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena injekcijska brizga G03GA08

Horiogonadotropin

alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 32,16 NDC 31.5.2010 originalno

098361

Oxis Turbuhaler 4,5 mikrograma/odmerek prašek za

inhaliranje, škatla z 1 plastičnim inhalatorjem s praškom za

inhaliranje za 60 odmerkov R03AC13 Formoterol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 14,22 NDC 22.6.2010 originalno

098388

Oxis Turbuhaler 9 mikrogramov/odmerek prašek za

inhaliranje, škatla z 1 plastičnim inhalatorjem s praškom za

inhaliranje za 60 odmerkov R03AC13 Formoterol

AstraZeneca UK

Limited, Rp 22,96 NDC 22.6.2010 originalno

036455

OxyContin 10 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 15,84 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

067016

OxyContin 10 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 37,64 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

036463

OxyContin 10 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 28,11 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 172 / 267

Page 173: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

067105

OxyContin 10 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 18,95 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

036471

OxyContin 20 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 27,59 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

067288

OxyContin 20 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 65,84 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

067040

OxyContin 20 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 33,01 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

036501

OxyContin 20 mg filsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 52,77 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

036528

OxyContin 40 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 51,30 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

067067

OxyContin 40 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 124,56 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

036579

OxyContin 40 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 100,11 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

067059

OxyContin 40 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 62,37 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

036587

OxyContin 80 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 93,86 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

067326

OxyContin 80 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 tabletami (4 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 261,85 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

036625

OxyContin 80 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 185,38 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

067075

OxyContin 80 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem

omotu) N02AA05 Oksikodon Medis, d.o.o., Rp/Spec 122,32 IVDC 10.7.2010 18.3.2011 originalno

002330

Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 373,29 NDC 31.5.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 173 / 267

Page 174: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

002445

Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 25 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 554,39 NDC 31.5.2010 generično

002275

Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 112,96 NDC 31.5.2010 generično

002470

Paclitaxel Ebewe 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel

Ebewe Pharma

Ges.m.b.H. Nfg.KG, H 1.099,61 NDC 31.5.2010 generično

038830

Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z vialo s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pharmachemie B.V., H 377,57 NDC 12.8.2010 generično

041564

Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z vialo s 25 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pharmachemie B.V., H 562,48 NDC 12.8.2010 generično

038822

Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z vialo s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pharmachemie B.V., H 112,96 NDC 12.8.2010 generično

038849

Paclitaxin 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje,

škatla z vialo s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pharmachemie B.V., H 1.113,88 NDC 12.8.2010 generično

027413

Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Mylan S.A.S, H 302,29 NDC 22.6.2010 generično

027405

Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Mylan S.A.S, H 95,06 NDC 22.6.2010 generično

027421

Paklitaksel Mylan 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Mylan S.A.S, H 881,17 NDC 22.6.2010 generično

029564

Paklitaksel Pliva 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pliva Ljubljana d.o.o., H 377,57 NDC 5.1.2010 generično

029556

Paklitaksel Pliva 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 5 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pliva Ljubljana d.o.o., H 112,96 NDC 5.1.2010 generično

029580

Paklitaksel Pliva 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 50 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pliva Ljubljana d.o.o., H 1.113,88 NDC 5.1.2010 generično

029572

Paklitaksel Pliva 6 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 10 vialami s 16,7 ml koncentrata L01CD01 Paklitaksel Pliva Ljubljana d.o.o., H 3.648,36 NDC 5.1.2010 generično

062111

Palin 200 mg trde kapsule, škatla z 20 kapsulami (2 x 10

kapsul v pretisnem omotu) J01MB04 Pipemidna kislina

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 14,46 NDC 22.6.2010 generično

062189

PALIN 200 mg vaginalne globule , škatla z 10 vaginalnimi

globulami v dvojnem traku J01MB04 Pipemidna kislina

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 2.4.2007 generično

062154

Palin 400 mg filmsko obloţene tablete , škatla s stekleničko z

20 tabletami J01MB04 Pipemidna kislina

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 9,48 NDC 4.2.2010 generično

034800

PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 94,58 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 174 / 267

Page 175: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

012580

PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 168,30 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

034819

PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 180,05 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012599

PALLADONE 16 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 88,08 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

034762

PALLADONE 2 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 kapsulami (3x 10 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 13,03 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012505

PALLADONE 2 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 24,11 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

034770

PALLADONE 2 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 25,82 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012513

PALLADONE 2 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 12,16 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

034940

PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 129,38 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012602

PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 239,62 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

034932

PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 256,57 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012610

PALLADONE 24 mg trde kapsule s podaljšanim

sproščanjem, škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v

pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 120,80 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

034789

PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 31,32 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012521

PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 55,60 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 175 / 267

Page 176: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

034797

PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 59,54 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012548

PALLADONE 4 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

Škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 29,27 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

034827

PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 30 kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 51,28 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012556

PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 56 kapsulami (4 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 91,26 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

034835

PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 97,69 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

012564

PALLADONE 8 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem,

škatla z 28 kapsulami (2 x 14 kapsul v pretisnem omotu) N02AA03 Hidromorfon Medis, d.o.o., Rp 47,90 IVDC 15.6.2010 17.1.2011 originalno

002500

Paluxon 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N06AB05 Paroksetin Sandoz GmbH, Rp 8,52 NDC 22.6.2010 generično

064068

Pamitor 30 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla

z 1 polietilensko ampulo z 2 ml koncentrata M05BA03

Pamidronska

kislina

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., ZZ 51,53 NDC 22.6.2010 generično

037923

Pamitor 90 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla

z 1 polietilensko ampulo s 6 ml koncentrata M05BA03

Pamidronska

kislina

Torrex Chiesi Slovenija,

d.o.o., ZZ 143,58 NDC 22.6.2010 generično

019046

PANADOL BABY peroralna suspenzija, škatla s stekleničko

s 100 ml peroralne suspenzije in odmerno kapalko (120 mg/5

ml) N02BE01 Paracetamol GSK d.o.o., BRp 0,99 2.4.2007 *

093378

Panadol 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 24

tabletami (2 x 12 tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol GSK d.o.o., BRp 1,79 2.4.2007 *

093351

Panadol 500 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 12

tabletami (1 x 12 tablet v pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol GSK d.o.o., BRp 1,13 1.4.2008 *

093343

Panadol Extra filmsko obloţene tablete, škatla s 24 tabletami

(2 x 12 tablet v pretisnem omotu) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov GSK d.o.o., BRp 2,59 2.4.2007 *

093335

Panadol Extra filmsko obloţene tablete, škatla z 12 tabletami

(1 x 12 tablet v pretisnem omotu) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov GSK d.o.o., BRp 1,62 1.4.2008 *

022853

PANADOL RAPIDE, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol GSK d.o.o., BRp 1,69 1.4.2008 *

022888

PANADOL RAPIDE, škatla z 20 tabletami ( 2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) N02BE01 Paracetamol GSK d.o.o., BRp 2,72 2.4.2007 *

* podatek bo objavljen naknadno 176 / 267

Page 177: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

078271

PANADOL šumeče tablete, zloţenka s 24 tabletami ( 14 x 2

tableti v dvojnem traku) N02BE01 Paracetamol GSK d.o.o., BRp 2,45 2.4.2007 *

078298

PANADOL šumeče tablete, zloţenka z 12 tabletami ( 6 x 2

tableti v dvojnem traku) N02BE01 Paracetamol GSK d.o.o., BRp 1,44 2.4.2007 *

062200

Panatus 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) R05DB13 Butamirat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 3,02 2.4.2008 *

030325

Panatus 4 mg/5 ml sirup , škatla s stekleničko z 200 ml

sirupa R05DB13 Butamirat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 4,96 14.3.2008 *

062227

Panatus forte 50 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) R05DB13 Butamirat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 4,23 14.3.2008 *

062006

Panatus forte 7,5 mg/5 ml sirup , škatla s stekleničko z 200

ml sirupa R05DB13 Butamirat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, BRp 5,61 14.3.2008 *

083070 Panaze trde kapsule, škatla s stekleničko z 20 kapsulami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,83 2.4.2007 originalno

076171

PANCEF 100 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo ,

škatla s steklenico s 53 g praška za pripravo 100 ml

suspenzije in odmerno ţličko J01DD08 Cefiksim Alkaloid d.o.o., Rp 19,97 IVDC 23.8.2010 1.10.2010** generično

076163

PANCEF 400 mg filmsko obloţene tablete , škatla s

steklenico z 10 tabletami J01DD08 Cefiksim Alkaloid d.o.o., Rp 24,02 IVDC 23.8.2010 1.10.2010** generično

012050

Pankreatin Krka trde kapsule, škatla z 21 kapsulami (3 x 7

kapsul v pretisnem omotu) A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,52 2.4.2007 generično

095036

Pantoprazol Mylan 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

plastenko s 14 tabletami A02BC02 Pantoprazol Generics UK Ltd., Rp 3,26 NDC 22.6.2010 generično

095060

Pantoprazol Mylan 20 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

plastenko z 28 tabletami A02BC02 Pantoprazol Generics UK Ltd., Rp 6,30 NDC 22.6.2010 generično

095109

Pantoprazol Mylan 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

plastenko s 14 tabletami A02BC02 Pantoprazol Generics UK Ltd., Rp 5,46 NDC 22.6.2010 generično

095150

Pantoprazol Mylan 40 mg gastrorezistentne tablete, škatla s

plastenko z 28 tabletami A02BC02 Pantoprazol Generics UK Ltd., Rp 9,90 NDC 22.6.2010 generično

028401

Panzynorm forte filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko s 100 tabletami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,17 2.4.2007 generično

029076

Panzynorm forte filmsko obloţene tablete, škatla s

stekleničko s 30 tabletami A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,99 2.4.2007 generično

011673

Panzynorm forte filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) A09AA02

Multiencimski

pripravki (lipaze,

proteaze)

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 0,84 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 177 / 267

Page 178: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

065390

Paracetamol Lekarna Ljubljana 120 mg svečke za otroke,

škatla z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku) N02BE01 Paracetamol Lekarna Ljubljana, BRp 2,50 IVDC 25.9.2010 10.3.2011 generično

089001

PARAPLATIN 150 mg/15 ml raztopina za infundiranje, škatla

1 vialo s 15 ml raztopine L01XA02 Karboplatin

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H 127,20 NDC 28.1.2010 originalno

045101

PAROGEN 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami v plastičnem vsebniku N06AB05 Paroksetin Generics UK Ltd., Rp 7,06 NDC 22.6.2010 generično

082996

PAROXAT 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB05 Paroksetin GSK d.o.o., Rp 7,78 NDC 31.5.2010 originalno

063398

PAVULON 4 mg/2 ml raztopina za injiciranje, škatla s 50

ampulami z 2 ml raztopine (2 mg/ml) M03AC01 Pankuronium Salus Ljubljana, d.d., H 90,54 2.4.2007 originalno

064831 PEDEA 5 mg/ml raztopina za injiciranje, 4 ampule po 2ml C01EB16 Ibuprofen

Orphan Europe

S.A.R.L., Francija H 375,10 1.10.2007 originalno

010367

PEDITRACE koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z

10 vialami z 10 ml koncentrata B05XA31

Kombinacije

elektrolitov z

drugimi zdravili

Medias International

d.o.o., H 59,90 NDC 22.6.2010 originalno

044555

PEGASYS 135 mikrogramska raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 4 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine in 4 injekcijskimi

iglami L03AB11

Peginterferon alfa

2a

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 589,13 NDC 22.6.2010 originalno

024392

PEGASYS 135 mikrogramska raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 0,5 ml raztopine in 1 injekcijsko iglo L03AB11

Peginterferon alfa

2a

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 149,97 NDC 22.6.2010 originalno

044580

PEGASYS 180 mikrogramska raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla s 4 napolnjenimi

injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine in 4 injekcijskimi

iglami L03AB11

Peginterferon alfa

2a

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 677,26 NDC 22.6.2010 originalno

024384

PEGASYS 180 mikrogramska raztopina za injiciranje v

napolnjeni injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko

brizgo z 0,5 ml raztopine in 1 injekcijsko iglo L03AB11

Peginterferon alfa

2a

Roche Registration

Limited, V.Britanija H/Rp 172,62 NDC 22.6.2010 originalno

014648

PegIntron 100 µg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

v napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4

napolnjenimi injekcijskimi peresniki, 4 injekcijskimi iglami in 8

čistilnimi lističi L03AB10

Peginterferon alfa

2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 744,16 IVDC 8.3.2010 1.12.2010 originalno

070416

PegIntron 120 mikrogramov, prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje v napolnjenem peresniku, 4 napolnjeni

peresniki, 4 injekcijske igle in 8 čistilnih tamponov L03AB10

Peginterferon alfa

2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 874,56 IVDC 8.3.2010 1.12.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 178 / 267

Page 179: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

070424

PegIntron 150 mikrogramov, prašek in vehikel za raztopino

za injiciranje v napolnjenem peresniku, 4 napolnjeni

peresniki, 4 injekcijske igle in 8 čistilnih tamponov L03AB10

Peginterferon alfa

2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 1.094,77 IVDC 8.3.2010 1.12.2010 originalno

014613

PegIntron 50 µg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4 napolnjenimi

injekcijskimi peresniki, 4 injekcijskimi iglami in 8 čistilnimi

lističi L03AB10

Peginterferon alfa

2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 375,65 IVDC 8.3.2010 1.12.2010 originalno

014621

PegIntron 80 µg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v

napolnjenem injekcijskem peresniku, škatla s 4 napolnjenimi

injekcijskimi peresniki, 4 injekcijskimi iglami in 8 čistilnimi

lističi L03AB10

Peginterferon alfa

2b

Schering Plough

Europe, Belgija H/Rp 597,89 IVDC 8.3.2010 1.12.2010 originalno

022365

PEKTROL tablete s podaljšanim sproščanjem 40 mg, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 3,71 2.4.2007 *

022373

PEKTROL tablete s podaljšanim sproščanjem 60 mg, škatla

s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 5,46 2.4.2007 *

063428 Pelentan 300 mg tablete , škatla s stekleničko z 10 tabletami B01AA08 Etilbiskumacetat

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 1,54 2.4.2007 *

003301 Pentasa 500 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 100 tbl A07EC02 Mesalazin PharmaSwiss d.o.o., 40,00 IVDC 30.4.2010 1.10.2010** originalno

063339

PENTAXIM, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo po 0,5

ml suspenzije, 1 vialo s praškom in 1 injekcijsko iglo J07CA06

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu kašlju,

otroški ohromelosti

in tetanusu Sanofi Pasteur SA, ZZ 21,16 NDC 22.6.2010 originalno

063363

PENTAXIM, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami

po 0,5 ml suspenzije, 10 vialami s praškom in 10

injekcijskimi iglami J07CA06

Mešano cepivo

proti davici,

hemofilusu

influence,

oslovskemu kašlju,

otroški ohromelosti

in tetanusu Sanofi Pasteur SA, ZZ 206,66 NDC 22.6.2010 originalno

073032

Pentilin raztopina za injiciranje 100 mg/5 ml, škatla s 5

ampulami po 5 ml raztopine C04AD03 Pentoksifilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, ZZ 2,45 NDC 22.6.2010 generično

089893

Pentilin 400 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim

sproščanjem , škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C04AD03 Pentoksifilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,02 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 179 / 267

Page 180: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

089907

Pentilin 600 mg tablete s podaljšanim sproščanjem , škatla z

20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) C04AD03 Pentoksifilin

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 2,37 NDC 22.6.2010 generično

029653

Pergoveris 150 i.e./75 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 1 viala praška in 1 viala vehikla G03GA

folitropin alfa,

lutropin alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 84,14 NDC 31.5.2010 originalno

029670

Pergoveris 150 i.e./75 i.e. prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, 10 vial praška in 10 vial vehikla G03GA

folitropin alfa,

lutropin alfa

Merck Serono Europe

Limited, V.Britanija ZZ 819,83 NDC 31.5.2010 originalno

084549

Perindopril Arrow 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Arrow Generics Limited, Rp 10,90 NDC 31.5.2010 generično

084557

Perindopril Arrow 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

ali 2 x 15 tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Arrow Generics Limited, Rp 21,60 NDC 31.5.2010 generično

041890

Perindopril Lek 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 10,90 NDC 22.6.2010 generično

061999

Perindopril Lek 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 21,80 NDC 22.6.2010 generično

049115

Perindopril Teva 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Teva Pharma B.V., Rp 10,33 NDC 12.8.2010 generično

049123

Perindopril Teva 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Teva Pharma B.V., Rp 10,90 NDC 12.8.2010 generično

049131

Perindopril Teva 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Teva Pharma B.V., Rp 23,97 NDC 12.8.2010 generično

084565

Perindopril/indapamid Arrow 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki Arrow Generics Limited, Rp 11,48 NDC 31.5.2010 generično

084573

Perindopril/indapamid Arrow 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki Arrow Generics Limited, Rp 11,74 NDC 31.5.2010 generično

039969 Petnidan kapsule 250mg, plastenka s 50 kapsulami v škatli N03AD01 Etosuksimid Salus Ljubljana, d.d., 24,76 IVDC 19.7.2010 14.4.2011 generično

052116

Petnidan raztopina za peroralno uporabo 250mg/ml,

steklenica z 250ml raztopine v škatli N03AD01 Etosuksimid Salus Ljubljana, d.d., 25,71 IVDC 19.7.2010 14.4.2011 generično

064955

PHEMITON tablete 200 mg, škatla s 50 tabletami (5 x 10

tablet v pretisnem omotu) N03AA01 Metilfenobarbital Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 12,17 NDC 22.6.2010 originalno

065552 Phenobarbiton tablete 100 mg, 10 tablet N03AA02 Fenobarbital Pliva Ljubljana d.o.o., 11,00 IVDC 4.6.2010 4.2.2011 generično

065706

Phenobarbiton tablete 15 mg, zloţenka s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) N03AA02 Fenobarbital Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 11,00 IVDC 4.6.2010 4.2.2011 generično

042366

Phosphosorb 660 mg filmsko obloţene tablete, vsebnik z

200 tabletami A12AA12 Kalcijev acetat

Fresenius Medical Care

Nephrologica

Deutschland Rp 16,50 1.7.2008 generično

077445

Physioneal 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2000 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 67,83 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 180 / 267

Page 181: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

077496

Physioneal 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 76,22 NDC 31.5.2010 originalno

077461

Physioneal 40 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 enojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 57,28 NDC 31.5.2010 originalno

077704

Physioneal 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2000 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 67,83 NDC 31.5.2010 originalno

077674

Physioneal 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 77,28 NDC 31.5.2010 originalno

077542

Physioneal 40 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 enojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 57,28 NDC 31.5.2010 originalno

077739

Physioneal 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2000 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 67,83 NDC 31.5.2010 originalno

077763

Physioneal 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 dvojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 76,22 NDC 31.5.2010 originalno

077747

Physioneal 40 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno

dializo, škatla s 4 enojnimi dvoprekatnimi vrečkami z 2500 ml

raztopine B05DB

Hipertonične

raztopine Baxter d.o.o., H/Rp 57,28 NDC 31.5.2010 originalno

053180

Picozone 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 100

tabletami (10 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol STADA Arzneimittel AG, Rp/Spec 268,77 NDC 24.9.2010 generično

053163

Picozone 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol STADA Arzneimittel AG, Rp/Spec 81,52 NDC 24.9.2010 generično

053155

Picozone 2,5 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) L02BG04 Letrozol STADA Arzneimittel AG, Rp/Spec 27,55 NDC 24.9.2010 generično

066192

PIMIDEL kapsule 200 mg, škatla z 20 kapsulami (2 x 10

kapsul v pretisnem omotu) J01MB04 Pipemidna kislina

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 6,53 2.4.2007 *

102512

Piperacilin/tazobaktam Mylan 2 g/0,25 g prašek za raztopino

za injiciranje ali , škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci laktamaz

beta Mylan S.A.S, H 7,40 NDC 22.6.2010 generično

102571

Piperacilin/tazobaktam Mylan 4 g/0,5 g prašek za raztopino

za injiciranje ali , škatla z 1 vialo (50 ml) s praškom J01CR05

Piperacilin in

zaviralci laktamaz

beta Mylan S.A.S, H 13,33 NDC 22.6.2010 generično

016292

Piramil 1,25 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet

v dvojnem traku) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 7,32 NDC 4.2.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 181 / 267

Page 182: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

016276

Piramil 1,25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (7 x 4 tablete v

dvojnem traku) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 2,18 NDC 22.6.2010 generično

016489

Piramil 10 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 17,56 NDC 4.2.2010 generično

016462

Piramil 10 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

016470

Piramil 10 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 5,58 NDC 22.6.2010 generično

016349

Piramil 2,5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet

v pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 8,91 NDC 4.2.2010 generično

016306

Piramil 2,5 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

016330

Piramil 2,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 2,74 NDC 22.6.2010 generično

016454

Piramil 5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 11,51 NDC 4.2.2010 generično

016365

Piramil 5 mg tablete, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 2.4.2007 generično

016373

Piramil 5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v

pretisnem omotu) C09AA05 Ramipril Sandoz GmbH, Rp 3,65 NDC 22.6.2010 generično

001104

Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10

x 10 tablet v pretisnem omotu) C09BA05 Ramipril in diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 10,58 NDC 4.2.2010 generično

036765

Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09BA05 Ramipril in diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2,75 NDC 22.6.2010 generično

001155

Piramil H 5 mg/25 mg tablete, škatla s 100 tabletami (10 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09BA05 Ramipril in diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 13,23 NDC 4.2.2010 generično

036773

Piramil H 5 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami (4 x 7

tablet v pretisnem omotu) C09BA05 Ramipril in diuretiki

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 3,45 NDC 22.6.2010 generično

071536

Pirazinamid Krka 500 mg tablete, škatla s stekleničko s 100

tabletami J04AK01 Pirazinamid

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 11,05 2.4.2007 *

058343

Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje,

škatla s polipropilensko infuzijsko vrečko z zamaškom iz

butilne gume in polipropilensko zunanjo vrečko B05AA07 Hidroksietilškrob Baxter d.o.o., ZZ 102,01 NDC 31.5.2010 generično

082376

PLATINEX 10 mg/20 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine L01XA01 Cisplatin

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H 20,00 2.4.2007 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 182 / 267

Page 183: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

082384

PLATINEX 50 mg/100 ml koncentrat za raztopino za

infundiranje, škatla z 1 vialo s 100 ml raztopine L01XA01 Cisplatin

Bristol-Myers Squibb

spol. s r. o., H 65,32 2.4.2007 originalno

099440 PLATOSIN 0,5 mg/ml, škatla z 1 vialo po 100 ml raztopine L01XA01 Cisplatin Emporio Medical, d.o.o., H 46,18 1.10.2007 generično

099453 PLATOSIN 0,5 mg/ml, škatla z 1 vialo po 20 ml raztopine L01XA01 Cisplatin Emporio Medical, d.o.o., H 10,09 1.10.2007 generično

099436 PLATOSIN 0,5 mg/ml, škatla z 1 vialo po 50 ml raztopine L01XA01 Cisplatin Emporio Medical, d.o.o., H 16,75 1.10.2007 generično

099467 PLATOSIN 1 mg/ml, škatla z 1 vialo po 10 ml raztopine L01XA01 Cisplatin Emporio Medical, d.o.o., H 10,09 1.10.2007 generično

099470 PLATOSIN 1 mg/ml, škatla z 1 vialo po 50 ml raztopine L01XA01 Cisplatin Emporio Medical, d.o.o., H 30,76 1.10.2007 generično

042927

Plavix 300 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30 x 1

tableto v perforiranih pretisnih omotih za enkratni odmerek B01AC04 Klopidogrel

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija ZZ 190,93 NDC 22.6.2010 originalno

006408

Plavix 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

Sanofi Pharma Bristol

Myers Squibb SNC,

Francija Rp 43,35 NDC 22.6.2010 originalno

079944

Pleostat 400 mg tablete , škatla s 14 tabletami (2 x 7 tablet v

pretisnem omotu) M05BA01 Etidronska kislina

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 18,87 2.4.2007 *

079952

Pleostat 400 mg tablete , škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v

pretisnem omotu) M05BA01 Etidronska kislina

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 88,52 2.4.2007 *

041343

PLISIL 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) N06AB05 Paroksetin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 8,52 NDC 12.8.2010 generično

009652

PLIVADON, škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem

omotu) N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov Pliva Ljubljana d.o.o., BRp 1,26 2.4.2007 *

051268

PLIVAMED šumeče tablete , škatla s plastičnim vsebnikom z

10 šumečimi tabletami N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov Pliva Ljubljana d.o.o., BRp 2,55 2.4.2007 *

051314

PLIVAMED šumeče tablete z okusom limone, škatla s

plastičnim vsebnikom z 10 šumečimi tabletami N02BE51

Paracetamol,

kombinacije brez

psiholeptikov Pliva Ljubljana d.o.o., BRp 2,55 2.4.2007 *

022837

Plivit C tablete 500 mg, škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v

pretisnem omotu) A11GA01

Askorbinska kislina

(vitamin C) Pliva Ljubljana d.o.o., BRp l+p 1,94 2.4.2007 *

031062

Plivit C tablete 500 mg, škatla z 250 tabletami (25 x 10 tablet

v pretisnem omotu) A11GA01

Askorbinska kislina

(vitamin C) Pliva Ljubljana d.o.o., BRp l+p 16,35 2.4.2007 *

067903

PLIVIT D3 4000 i.e./1 ml peroralne kapljice, raztopina, škatla

s kapalno stekleničko z 10 ml raztopine A11CC05 Holekalciferol Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,22 IVDC 14.12.2009 11.10.2010 generično

008265

PLODIN 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t Pharmagan, d.o.o., Rp 1,87 NDC 25.2.2009 generično

* podatek bo objavljen naknadno 183 / 267

Page 184: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

068217

PLODIN 40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C01DA14

Izosorbidmononitra

t Pharmagan, d.o.o., Rp 3,37 NDC 25.2.2009 generično

040371

PNEUMO 23,raztopina za injiciranje,škatla z eno napolnjeno

injekcijsko iglo J07AL01

Cepivo proti

pnevmokokom s

prečiščenimi

polisaharidnimi

antigeni

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 10,93 17.5.2008 originalno

063401

POLIORIX, raztopina za injiciranje,škatla z eno vialo z 0,5 ml

raztopine J07BF03

Trovalentno

peroralno cepivo

proti otroški

ohromelosti z

inaktiviranimi virusi

(Salkovo cepivo)

Inštitut za varovanje

zdravja Republike

Slovenije, 7,11 17.5.2008 originalno

091740

Pontius 75 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28 tabletami

(2 x 14 tablet v pretisnem omotu) B01AC04 Klopidogrel

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 30,52 NDC 22.6.2010 generično

082880

Portal 20 mg trde kapsule, škatla s 14 kapsulami (2 x 7

kapsul v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 6,43 2.4.2007 generično

074764

Portal 20 mg trde kapsule, škatla z 28 kapsulami (4 x 7

kapsul v pretisnem omotu) N06AB03 Fluoksetin

LEK farmacevtska

druţba, d.d.,

Verovškova 57 Rp 6,19 NDC 22.6.2010 generično

068322 PORTALAK 667 mg/ml sirup, plastenka s 500 ml sirupa A06AD11 Laktuloza Belupo, d.o.o., BRp 5,46 NDC 21.7.2010 originalno

022845 PORTALAK 667 mg/ml sirup, plastenka z 250 ml sirupa A06AD11 Laktuloza Belupo, d.o.o., BRp 2,65 NDC 29.6.2009 originalno

043486

Pradaxa 110 mg trde kapsule, škatla s 30x1 kapsulo v

pretisnih omotih B01AE07

Dabigatran

eteksilat

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 59,90 NDC 22.6.2010 originalno

043478

Pradaxa 110 mg trde kapsule, škatla z 10x1 kapsulo v

pretisnih omotih B01AE07

Dabigatran

eteksilat

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 22,12 NDC 22.6.2010 originalno

043435

Pradaxa 75 mg trde kapsule, škatla s 30x1 kapsulo v

pretisnih omotih B01AE07

Dabigatran

eteksilat

Boehringer Ingelheim

International GmbH,

Nemčija Rp 59,90 NDC 22.6.2010 originalno

034207

Pralip 10 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

034215

Pralip 20 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

* podatek bo objavljen naknadno 184 / 267

Page 185: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

034223

Pralip 40 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2.4.2007 generično

054240

Pramipeksol Teva 0,088 mg tablete, 30 tablet v pretisnih

omotih N04BC05 Pramipeksol

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 6,02 NDC 12.8.2010 generično

054313

Pramipeksol Teva 0,18 mg tablete, 30 tablet v pretisnih

omotih N04BC05 Pramipeksol

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 7,35 NDC 12.8.2010 generično

054330

Pramipeksol Teva 0,35 mg tablete, 30 tablet v pretisnih

omotih N04BC05 Pramipeksol

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 23,55 NDC 12.8.2010 generično

054364

Pramipeksol Teva 0,7 mg tablete, 30 tablet v pretisnih

omotih N04BC05 Pramipeksol

Teva Pharma B.V.,

Nizozemska Rp 28,73 NDC 12.8.2010 generično

031321

Pravastatin Mylan 20 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin Generics UK Ltd., Rp 8,23 1.4.2008 generično

031330

Pravastatin Mylan 40 mg filmsko obloţene tablete, škatla s

30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin Generics UK Ltd., Rp 12,15 1.4.2008 generično

036714

PRAVASTATIN PLIVA tablete 20 mg, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 5,96 NDC 4.6.2010 generično

036722

PRAVASTATIN PLIVA tablete 40 mg, škatla s 30 tabletami

(3 x 10 tablet v pretisnem omotu) C10AA03 Pravastatin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 9,13 NDC 4.6.2010 generično

068373

PRAXITEN 15 mg, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) N05BA04 Oksazepam Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 1,90 NDC 12.8.2010 originalno

068551

PRAZINE 100 mg obloţene tablete, škatla s 50 tabletami (5

x 10 tablet v pretisnem omotu) N05AA03 Promazin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 18,50 IVDC 15.1.2010 8.11.2010 generično

068586

PRAZINE 25 mg obloţene tablete, škatla s 50 tabletami (5 x

10 tablet v pretisnem omotu) N05AA03 Promazin Pliva Ljubljana d.o.o., Rp 10,00 IVDC 15.1.2010 8.11.2010 generično

068527

Prazine injekcije 100 mg, raztopina za injiciranje, 10 ampul

po 2 ml N05AA03 Promazin Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 28,15 NDC 10.4.2009 generično

068497

Prazine injekcije 50 mg, raztopina za injiciranje, 10 ampul po

1 ml N05AA03 Promazin Pliva Ljubljana d.o.o., ZZ 13,72 NDC 10.4.2009 generično

060291

PREDUCTAL MR 35 mg filmsko obloţene tablete s

prirejenim sproščanjem, škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C01EB15 Trimetazidin Servier Pharma d.o.o., Rp 9,56 IVDC 2.3.2010 30.11.2010 originalno

003905

PREDUCTAL, škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C01EB15 Trimetazidin Servier Pharma d.o.o., Rp 12,99 2.4.2007 originalno

031135

Pregnyl 5000 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje, škatla s 3 ampulami s praškom in 3 ampulami z

vehiklom G03GA01

Horionski

gonadotropin N.V. Organon, ZZ 11,12 NDC 22.6.2010 originalno

069094

Pregnyl 1500 i.e./ml prašek in vehikel za raztopino za

injiciranje , škatla s 6 ampulami s praškom in 6 ampulami z

vehiklom G03GA01

Horionski

gonadotropin N.V. Organon, ZZ 8,18 11.10.2008 originalno

033650

Premovir 125 mg tablete, škatla s 7 tabletami (1 x 7 tablet v

pretisnem omotu) J05AB15 Brivudin BERLIN-CHEMIE AG, Rp 72,18 NDC 12.8.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 185 / 267

Page 186: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

032522

Prenessa 2 mg tablete , škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,03 2.4.2007 generično

017990

Prenessa 2 mg tablete , škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,03 1.4.2008 generično

032549

Prenessa 2 mg tablete , škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,05 2.4.2007 generično

018040

Prenessa 2 mg tablete , škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,05 1.4.2008 generično

032573

Prenessa 2 mg tablete , škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,09 2.4.2007 generično

018066

Prenessa 2 mg tablete , škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,09 1.4.2008 generično

012700

Prenessa 2 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,09 1.4.2008 generično

012530

Prenessa 2 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 7,03 1.4.2008 generično

012670

Prenessa 2 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,05 1.4.2008 generično

032603

Prenessa 4 mg tablete , škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,90 NDC 22.6.2010 generično

018120

Prenessa 4 mg tablete , škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,90 1.4.2008 generično

018180

Prenessa 4 mg tablete , škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,90 1.4.2008 generično

032611

Prenessa 4 mg tablete , škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 28,10 2.4.2007 generično

018210

Prenessa 4 mg tablete , škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 10,90 1.4.2008 generično

018112

Prenessa 4 mg tablete , škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 28,10 1.4.2008 generično

032638

Prenessa 4 mg tablete , škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 42,15 2.4.2007 generično

018228

Prenessa 4 mg tablete , škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 42,15 1.4.2008 generično

018260

Prenessa 4 mg tablete , škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 42,15 1.4.2008 generično

099803

Prenessa 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 20,81 2.4.2007 generično

099791

Prenessa 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 20,81 2.4.2007 generično

099774

Prenessa 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 21,80 NDC 22.6.2010 generično

* podatek bo objavljen naknadno 186 / 267

Page 187: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

099757

Prenessa 8 mg tablete, škatla s 60 tabletami (2 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 41,62 2.4.2007 generično

099788

Prenessa 8 mg tablete, škatla s 60 tabletami (4 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 41,62 2.4.2007 generično

099760

Prenessa 8 mg tablete, škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 41,62 2.4.2007 generično

099817

Prenessa 8 mg tablete, škatla z 90 tabletami (3 x 30 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 62,43 2.4.2007 generično

099820

Prenessa 8 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 62,43 2.4.2007 generično

099896

Prenessa 8 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v

pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 62,43 2.4.2007 generično

011002

Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x

30 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,20 2.4.2007 generično

010995

Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x

15 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 13,20 2.4.2007 generično

010987

Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 12,47 NDC 22.6.2010 generično

011096

Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete, škatla z 90 tabletami (3 x

30 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 39,60 2.4.2007 generično

011088

Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x

15 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 39,60 2.4.2007 generično

011070

Prenewel 2 mg/0,625 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x

10 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 39,60 2.4.2007 generično

011193

Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,09 NDC 22.6.2010 generično

011177

Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (2 x 15

tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,09 2.4.2007 generično

011100

Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 14,09 2.4.2007 generično

011240

Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete, škatla z 90 tabletami (3 x 30

tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 42,27 2.4.2007 generično

011231

Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete, škatla z 90 tabletami (6 x 15

tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 42,27 2.4.2007 generično

011207

Prenewel 4 mg/1,25 mg tablete, škatla z 90 tabletami (9 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 42,27 2.4.2007 generično

109622

Prenewel 8 mg/2,5 mg tablete, škatla s 30 tabletami (3 x 10

tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki

KRKA, tovarna zdravil,

d.d., Novo mesto, Rp 23,59 NDC 24.9.2010 generično

082090 PRESINEX 10 mcg, pršilo za nos, 1x6ml H01BA02 Dezmopresin Kemofarmacija d.d. 34,65 IVDC 19.2.2010 15.11.2010 generično

047813

PRESTANCE 10 mg/10 mg tablete, škatla z 1 vsebnikom s

30 tabletami C09BB04

perindopril in

amlodipin Servier Pharma d.o.o., Rp 32,22 NDC 31.5.2010 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 187 / 267

Page 188: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

047821

PRESTANCE 10 mg/5 mg tablete, škatla z 1 vsebnikom s 30

tabletami C09BB04

perindopril in

amlodipin Servier Pharma d.o.o., Rp 32,22 NDC 31.5.2010 originalno

047830

PRESTANCE 5 mg/10 mg tablete, škatla z 1 vsebnikom s 30

tabletami C09BB04

perindopril in

amlodipin Servier Pharma d.o.o., Rp 22,42 NDC 31.5.2010 originalno

047848

PRESTANCE 5 mg/5 mg tablete, škatla z 1 vsebnikom s 30

tabletami C09BB04

perindopril in

amlodipin Servier Pharma d.o.o., Rp 22,42 NDC 31.5.2010 originalno

064203

Prevenar suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski

brizgi, 1 napolnjena brizga z iglo J07AL02

Cepivo proti

pnevmokokom s

prečiščenimi in

vezanimi

polisaharidnimi

antigeni

Wyeth Lederle Vaccines

S.A., Belgija ZZ 47,82 IVDC 19.6.2010 19.1.2011 originalno

083712

PREXANIL 4 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet

v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 15,49 NDC 31.5.2010 originalno

019933

PREXANIL 8 mg tablete, škatla s 30 tabletami (1 x 30 tablet

v pretisnem omotu) C09AA04 Perindopril Servier Pharma d.o.o., Rp 29,07 NDC 31.5.2010 originalno

035963

PREXANIL COMBI 4 mg/1,25 mg tablete, škatla s 30

tabletami (1 x 30 tablet v pretisnem omotu) C09BA04

Perindopril in

diuretiki Servier Pharma d.o.o., Rp 21,04 NDC 31.5.2010 originalno

025160

Prexige 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla s 30

tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AH06 Lumirakoksib

Novartis Pharma

GmbH, Rp 22,34 18.8.2007 originalno

025127

Prexige 100 mg filmsko obloţene tablete, škatla z 10

tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) M01AH06 Lumirakoksib

Novartis Pharma

GmbH, Rp 7,59 18.8.2007 originalno

015598

PREZISTA 300 mg filmsko obloţene tablete, HDPE

plastenka s 120 tabletami J05AE10 Darunavir

Janssen-Cilag

International NV, Belgija Rp/Spec 682,16 NDC 22.6.2010 originalno

054372

PREZISTA 400 mg filmsko obloţene tablete, HDPE

plastenka s 60 tabletami J05AE10 Darunavir

Janssen-Cilag

International NV, Belgija Rp/Spec 447,14 NDC 22.6.2010 originalno

054402

PREZISTA 600 mg filmsko obloţene tablete, HDPE

plastenka s 60 tabletami J05AE10 Darunavir

Janssen-Cilag

International NV, Belgija Rp/Spec 682,11 NDC 22.6.2010 originalno

076970

Prialt 100 mikrogramov/ml raztopina za infundiranje, 1 viala s

5 ml raztopine N02BG08 Zikonotid

Eisai Limited, V.

Britanija H 2.005,07 NDC 22.6.2010 originalno

076961

Prialt 100 mikrogramov/ml raztopina za infundiranje, 1 viala z

1 ml raztopine N02BG08 Zikonotid

Eisai Limited, V.

Britanija H 432,23 NDC 22.6.2010 originalno

070130 Primidon Holsten tableta 100x250mg N03AA03 Primidon Salus Ljubljana, d.d., 10,77 NDC 21.7.2010 generično

042382

Primolut Nor 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami (1 x 20 tablet

v pretisnem omotu) G03DC02 Noretisteron

Bayer Schering Pharma

AG Rp 2,98 NDC 21.7.2010 originalno

069051

Primolut Nor 5 mg tablete, škatla z 20 tabletami v steklenem

vsebniku G03DC02 Noretisteron

Bayer Schering Pharma

AG Rp 2,98 NDC 5.5.2009 originalno

* podatek bo objavljen naknadno 188 / 267

Page 189: Javna agencija RS za zdravila SEZNAM VELJAVNIH … · Adalat OROS 60 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) C08CA05 Nifedipin

Javna agencija RS za zdravila

in medicinske pripomočke

štev.: 60-0001/2010-12

SEZNAM VELJAVNIH CEN ZDRAVIL 24.9.2010

Ident Ime zdravila in pakiranje ATC

splošno ime

zdravila Naziv predlagatelja

Reţim

izdaje

Cena na

debelo €

Tip

vloge

Datum

veljavnosti

Datum

veljavnosti do Vrsta zdravila

069507

Primotren 40 mg/200 mg v 5 ml peroralna suspenzija, škatla

s stekleničko s 100 ml suspenzije in merilno ţličko (5 ml) J01EE01

Sulfametoksazol in

trimetoprim

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2,89 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 generično

069418

Primotren 80 mg/400 mg tablete, škatla z 20 tabletami (2 x

10 tablet v pretisnem omotu) J01EE01

Sulfametoksazol in

trimetoprim

LEK farmacevtska

druţba d.d., Verovškova

57 Rp 2,17 IVDC 26.4.2010 25.2.2011 generično

076155

Primovist 0,25 mmol/ml raztopina za injiciranje v napolnjeni

injekcijski brizgi, škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 10

ml raztopine V08CA10

gadoksetinska

kislina

Bayer Schering Pharma

AG ZZ 180,60 NDC 21.7.2010 originalno

020192

PRIORIX prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, škatla

z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5 ml vehikla, 20

injekcijskimi iglami in škatlo z 10 vialami s praškom J07BD52

Mešano cepivo

proti ošpicam,

mumpsu in

rdečkam z

oslabljenimi virusi GSK d.o.o., ZZ 110,72 NDC 31.5.2010 originalno

004944

PRITOR 40mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami v pretisnem omotu (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09CA07 Telmisartan

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija Rp 15,64 NDC 20.10.2009 originalno

004928

PRITOR 80mg filmsko obloţene tablete, škatla z 28

tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09CA07 Telmisartan

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija Rp 19,00 NDC 20.10.2009 originalno

014273

PRITORPLUS 40/12,5mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija Rp 15,64 NDC 20.10.2009 originalno

042080

PRITORPLUS 80 mg/25 mg tablete, škatla z 28 tabletami v

pretisnem omotu C09DA07

Telmisartan in

diuretiki

Bayer Schering Pharma

AG, Nemčija Rp 19,00 NDC 27.5.2009 originalno

014303

PRITORPLUS 80/12,5mg filmsko obloţene tablete, škatla z

28 tabletami (4 x 7 tablet v p