J1 tJ - dzpg.me .PUTNI NALOG Br. S PREVOZNO SREDSTVO MARKE: )-/. / d,4-j/ REG.BROJ: fG-J) ft-Y

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of J1 tJ - dzpg.me .PUTNI NALOG Br. S PREVOZNO SREDSTVO MARKE: )-/. / d,4-j/ REG.BROJ: fG-J) ft-Y

PUTNI NALOG Br. S

PREVOZNO SREDSTVO MARKE: )-/. / d,4- j/ REG.BROJ: fG- J) ft- Y f7 IME I PREZIME VOZACA: h ~ ~ev \ r M (

PUTNI NALOG Br. ~

PREVOZNO SREDSTVO MARKE:" c Ve_ l ~ \G~ REG.BROJ: rG)'.-tf\ \_\ } _r ~ IME I PREZIME VOZACA: ~\~,~ (+) C ]-\\ ~ll~ PERIOD: Q_ ~ , 00 - O!,, OCf. 2

.--~ PUTNI NALOG

PREVOZNO SREDSTVO MARKE:' u ~ 1SCJ ~ REG.BROJ : -?

PUTNI NA[OG Br. 5

PREVOZNO SREDSTVO MARKE : '/~ 7f1 ~ REG.BROJ : ?c;:., . CGi -S:JI IME I PREZIME VOZACA: j)u5c1f)c. !IC1f91'J ZA PERIOD: 2 ~ . 0 f ;: 0 1 .\

; PAB. A G v' c

~ /,.r .,;l> },

~1rr;p\\\ ~

PUTNI NAl.OG Br. 5

PREVOZNO SREDSTVO MARKE : \/~

PUTNI NALOG Br. ,.r--

PREvozNo SREDSTVO MARKE: F /Ft 1 REG.BROJ : ~ - C CJ 1-1 C) tME 1 PREZtME voZAcA: V lJ E I t.\J C ~ (lliJ l1...o ZA PERIOD: '2. 1. ey r- o ~ , 0 9 2 a /-b

Q., ~ , Ucr I Smjena, od 7 do 14h

. Druga smjena, od 14 do 21h

Kilometrafa Kilometrafa

Svrha Pocetna Zavrsna Potpis

Svrha Pocetna Zavrsna Potpis

Datum vozaca vozaca

..

2 ~ \ CJJJ 9\\ 0 i \~ e '\ e::~-~'Y . V3~)~ i~;fCJ1 ~ ' \) ~l J "'A- t. ~ \QkhJ ~U'thhi

~ f)' 02 ~ 11 - r2.fs~a~ Qr)fG~

~- . <

UAJ tl\t'P < 3 4,, 1-1 I s' ~

~ url \Wf tf2, oq

r- \ ! ~ 1fj11~ 2s>?-1J' ~ ~u[lt\fC .

~0 ' iO~ / \_/'" / - .. o ~ - oC/ / I

~'~ .... - ' r~,"~"X / Potpis i peCat ovlaSCenog j i~~f , '1 w . ~ )~(f l:S ~l\ti"h ~ \ - . r\

;:>t- ' .J .._ /' ...,:-?> ''

qr;,r11~ ~

PUTNI NALOG Br. ._ PREVOZNO SREDSTVO MARKE: -tJ/Sft-,,U- ftCHt-/l f} REG.BROJ: 16 f:J:J-_()2_

IME I PREZIME VOZACA: ' U 2fc1

/.1!~1J!l{f-6 ZA PERIOD: Qq, ~ - tJt;. ffl, f)_ d/ b

I Smjena, od 7 do 14h Druga smjena, od 14 do 21h

Kilometrafa Kilometrafa

Datum Svrha Pocetna Zavrsna Potpis

Svrha vozaca

Pocetna Zavrsna

Jg . DJ> lOlfc/ !riv) 70-IL lf!h'1 r ft23il+ {t3cP32 ~~ Cf!J/6

cJ S'J71-N'U &J ([;t/fk4 111~0(_ 3D-OJ> f) 1fU ~ ~ - ~IL 11ft"I? F C/23~32 i;l3~!lt

fvrn~ 261G v t..r1+-1Ju J3excJ;'7iff tt"dhc:/

3A OJ> /) /fC/ fTIJj tY '(71.1tfr71& C;2&?~ (;J.3g32 ~v

Zr!>f 6 u 57?1-Afv 8.ESMYW )/10J;6f_

4. QC!j /) .&-0 ~6-- 'j(Y ILl/frh e' vt3:;3z_ ytJ9g/ l!o-z-r-Z j_tpf 6 u -5//f-}./r./ &f,fr-Y~ llfu~or, -- yt:;qR' ~ 2 .o;J 9 ~Att1 C 767LAfJ11 ftJ_y{)60

~ffo cJ ~tlr1Jt.J ~ J+~~ A

3,9~ L)tf7)~~ YJ(fi{~ lt2cto6o . llc#V u

I

PUTNI NALOG Br \ . -.---.. '\

PREVOZNO SREDSTVO MARKE: C ( A- 'T REG .BROJ :lY - ET 2 {6 IMEIPREZIMEVOZACA: ~Qj~t2 ~()t"/ ; ZAPERIOD : i~ of - f, o CJ .r)CJ /6

I Smjena, od 7 do 14h Druga smjena, od 14 do 21h Kilometrafa Kilometrafa

Svrha Pocetna Zavrsna Potpis

Svrha Pocetna Zavrsna Potpis

vozaca vozaca Datum

~ ~,~a lj ~~~ ~ 2_q, o~

fJ(J . cJb ~/ - \ dG/31~ /bf~,{ n

3L~ ~11- \1cJ~~1 to1%0 I (J ~ GA. o~ _fl,,_ I K I c)'.9 11!(\ ]C I I P l CL-c.Jj \I - f 613') { b ~J\;j( ~ 1\( c/4, 0 \ ( It -- \ (bl9~G \~62btu A z ; I ' -

=-~

~ ~ "''"' i ~ -

'

Datum

2_C]_ Ocf ' 2-o{b

'.lio. Def <

c(0 J ~ - o.,f

2-D ~/;

I- 01 2-c ( b DZ- 07 ~(6

4oq ~G\ (

~ ~ ~-1~031 ~~~

21{0ot-\~

Z15bt~ I~~

QC(~b4 l~lt ~ ~ ~9~~~4 1~ t-~~,r~ 1~ /J (\ 1p

v v , < 3, PA B.b :::

'i .... -;,~- 1 J()~-~(j--1/)---

. Potp1s 1 pecat ovlascenog ~:~c":,: " .

PUTNI NALOG Br. ~

PREVOZNO SREDSTVO MARKE: ]uc;o 'Jf':"" r-

/ :

PUTNI NALOG ~

Br. Ji

PREVOZNO SREDSTVO MARKE: () ~ REG.BROJ : f ( r-- N .f-1. 1@ IME I PREZIME VOZACA: ~Xj~ C

1

SrAu 0 ZA PERIOD: 2_9 , t\f ,-- Of, C)9, ~ ~) J;,

Datum Svrha

I Smjena, od 7 do 14h

Kilometrafa

Pocetna I Zavrsna Potpis

vozaca

Druga smjena, od 14 do 21h

Kilometrafa

Svrha Pocetna I Zavrsna I,-...,.

Potpis

vozaca

2_q ()g f~( TtW(/:0 ?l' Oj"o U "

.. ,, :--00/ f 0 \~~.%

PUTNI NALOG Br. S -PREVOZNO SREDSTVO MARKE: ~ ft..-0 j)/{- REG.BROJ: f 4 - t::-S ~ q 2_

\ I

IME, PREZIME VOZACA: A ZA PERIOD: 2-9 , vcr ,- G ~ u~ , r; d / t

Datum

i._4 _ ff~ CUJ~rir

'J.:P- 61 lh

PUTNI NALOG Br. S

PREVOZNO SREDSTVO MARKE:\/l TEA:~EG.BROJ: ~ - CJi7 Gs>G IMEIPREZIMEVOZACA~w~i ~~ ZAPERIOD:29~~ - o4. c:f3. 2.olb

Datum

19._ oe. ~IG

~0.08.

tlolG

31. 08. J.olG.

ol. 09.

.lo/(J.

oJ . o'!J.

.Po /fd. --

o~. o'!J. l iolG . "' 0 9. I fl.olc;.

I Smjena, od 7 do 14h I Druga smjena, od 14 do 21h

Svrha

~1S'P@~"'r-

~A-c.i>sr@"'-~-

Yi!A A/:sPoev-

P' c/?7e,AJ ff-:1 rz::"# j(./S'ibe!

"f>'c /:7e>1.lv;I

Teti/../ sro&-

? ,/-c/.:? e # J.?;J.

v-RI/~~~~

?~ c.t':7eN .1/-7)1.

71?' A--1./S. '?o er-?J> Cl(7e/./ATJ-

7f'1' 1'/~?o er-

epfl cl~/./ #/;I-

Kilometrafa I I I Kilometrafa

Pocetna Zavrsna Potpis

vozaca Svrha

\2.54f2 \25~, 14G I J4~v~ T:eA -"~~0 .er 1'-A- C

PUTNI NALOG Br. ~

PREVOZNO SREDSTVO MARKE:

1ME, PREZIME vozAcA: To~~ ct Ve ~ -,s \LJDb~ REG .BROJ : 10 -~ ~j

ZA PERIOD: 2 q ' ~. - (!) fr' 01' ~~I{

I Smjena, od 7 do 14h Druga smjena, od 14 do 21h Kilometrafa Kilometrafa

) Potpis

Datum Svrha Pocetna Zavrsna Svrha Pocetna Zavrsna vozaca

'l. ~ o~ ?Q~ jQ...\..A-- '~"\jA-~~ 2gg4}~ ~,~ui(

1tJ~41-5 'l 'Js> f3~ '\..>- \0-\ Ci '9~ \ ~'Lu.o~J 2.o~C, - '5,{Z 0$"-l' \~~ ~e~

':?o 08 1:1~ 5X3 /;j8~L !tor '2.-~~ Q._ ~9~b~5

< ~~r-

?J~. og 1~566S- 2'3JJ-o1-

)i{)F'~ '}a-~~

19t~ 1981-11-

I\. 03 1, ~ ~ 1--1-1 - l~~ ~ ~ ~Q}~ l-~88~(, Ulf'31G ~f"

2. ' 0 ~ 1tjf~1G i~gj~'} r~:Y:~wC; )~~ L-lJf~b~ 7;J~o '1 S?

.

~r: ~ O~ ig50~9 i.,,~ ~ ~o~ ~'A~~ z.9 91t 01 ~ '3"6 f cT6 .J J& ~rll"'"" L.~

~ ....

y. ()~ LIJ 3 ~t:JA. -\ r-- if~~~ ' . .,,;~ '2. 9 s 1..C 1r V7 ~ ~ ~j .,. T I -

Potpis vozaca

'""~'l.O ~

\'\ \W.-ll M.

~~\ul"'

M~toM

M~t.0M.

-I I . ..::q,...v\

J1,.t_'~J

~~~ ~co JlLJ. ~

v 1 v. 1 \f\ ,. t) ~L . n n

Potp1s 1 pecat ov ascenog 1ca: ~~~() )(J ':>

PUTNI NALOG Br. S--

PREvozNo sREDsTVo MARKE=- E ; fYT REG.BROJ : 9Cfi .- M :Jr!; IMEIPREZIMEVOZACA: ~\'ettJ~Uo\j\c ~f\-C]/'Cob. PERIOD: 1cJ.tJ8 - 0~. ()Cf. 2(jA,f,

. ' I . I l

I Smjena, od 7 do 14h I Druga smjena, od 14 do 21h

Kilometrafa Kilometrafa

Datum Svrha Pocetna Zavrsna Potpis

Svrha Pocetna Zavrsna Potpis

vozaca vozaca

2-C\ , cg ~(, ~ ./ ~ ~f}-2{S- /1~256 ~ ~~ . ~D . og {~ryv- (/~ 2 r1! ./it-2~ ft::-< < ~(A _ y' ~ c.---)\, o& ~ 17+ f]{;(; f-r}-2}-J-- ~~ v ~(A iYAVi..

I~ b \' 09 r~ I~.\- j_).-}.- 17 f-JJ'j v

~~ ~ v1 < c~ ~

[;--~ 11J z3Cf /1t- !pl__ ~ {~ ~ ' !IC--o\ . C9 1,~ J---)o l. h't j lil ----u rTf?J"'

V~ . OC\ / ,... ,, ll \ ~'\ i

. ' ( ,, " - r ' ..

........ --