of 26 /26
1 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „AUGUSTIN VIVODA“ BUZET IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU OPĆI PODACI O PRAVNOJ OSOBI 1. NAZIV PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „AUGUSTIN VIVODA“ BUZET 2. ADRESA 52420 BUZET, 2. istarske brigade 2 3. TEL 052 662 836 4. FAX 052 694 125 5. E-MAIL [email protected] 6. URL www.poubuzet.hr 7. MATIČNI BROJ 3028585 8. OIB 08733084661 9. IBAN HR7424020061100108579 10. BANKA ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA 11. ODGOVORNA OSOBA MIRJANA PAVLETIĆ, prof., dipl.bibl. - ravnateljica 12. DJELATNOSTI MUZEJSKO-GALERIJSKA KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA GLAZBENO-SCENSKA KINOPRIKAZIVAČKA OBRAZOVNA IZDAVAČKA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

BUZET
OPI PODACI O PRAVNOJ OSOBI
1. NAZIV PUKO OTVORENO UILIŠTE „AUGUSTIN VIVODA“ BUZET 2. ADRESA 52420 BUZET, 2. istarske brigade 2 3. TEL 052 662 836 4. FAX 052 694 125 5. E-MAIL [email protected] 6. URL www.poubuzet.hr 7. MATINI BROJ 3028585 8. OIB 08733084661 9. IBAN HR7424020061100108579 10. BANKA ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA 11. ODGOVORNA OSOBA MIRJANA PAVLETI, prof., dipl.bibl. - ravnateljica 12. DJELATNOSTI MUZEJSKO-GALERIJSKA
KNJININO-INFORMACIJSKA GLAZBENO-SCENSKA KINOPRIKAZIVAKA OBRAZOVNA IZDAVAKA
2
UVOD
Puko otvoreno uilište "Augustin Vivoda" Buzet je jedina profesionalna ustanova u kulturi na podruju Grada Buzeta. Sjedište je Uilišta u Narodnom domu. Osnovano je 1955. godine kao Narodno sveuilište Buzet, tj. kulturno-prosvjetno središte koje je tijekom prvih dvadesetak godina djelovanja imalo izuzetno vanu ulogu i zadau u opismenjivanju i educiranju itelja Buzeštine. Od osamostaljenja Srednje škole Buzet (koja je ustanovljena upravo u okviru Uilišta 1974. godine), Uilište je usmjerilo svoje djelatnosti prema širenju kulturnih programa te ponudi popularno obrazovnih programa, uglavnom neverificiranih teajeva i kreativnih radionica. Od 1994. godine osnivaka prava nad ustanovom preuzima Grad Buzet. Rješenjem Gradonaelnika Grada Buzeta o imenovanju lanova Upravnog vijea POU "Augustin Vivoda" Buzet, u Upravno vijee ustanove (za razdoblje 2019. - 2023. ) imenovani su: Marija Ribari (predsjednica), Leana Paladin (zamjenica predsjednice), Branka Ivani (lanica), Marica Kolakovi (lanica) i Hari Vidovi (lan). U Uilištu su tijekom 2020. godine radili:
1. Mirjana Pavleti - ravnateljica - VSS - voditeljica glazbeno scen.djel. - voditeljica obrazovne i izdavake djelatnosti
2. Marica Kolakovi - voditeljica financijskih poslova - SSS - financijsko-knjigovodstveni poslovi - administrativo-upravni poslovi
3. Aleksandar Nikoli - kustos - VSS - voditelj muzejsko-izlobene djelatnosti
- poslovi loaa, domara, tehniara 4. Dijana Kolakovi Prodan, knjiniarka – VSS - voditeljica informacijsko-bibliotene djelatnosti - voditeljica kreativnih radionica za djecu (na porodiljnom dopustu do svibnja 2020. ) 5. Muniba Omi - istaica – NKV 6. Matija Nei – kulturno-umjetniki koordinator -VŠS 7. Mirjan Flego – pomoni knjiniar – VSS (na odreeno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog dopusta)
Osim o Narodnom domu, Uilište vodi brigu i o kaštelu Petrapilosa, o Palai Bigato u kojoj je smješten Zaviajni muzej te o nekoliko etno radionica koje, dislocirane, djeluju u sklopu Muzeja (pekara, kovanica, ešljara). Od 2012. godine u sklopu Muzeja djeluje i "Oruarnica" tj. dislocirana zbirka oruja iz ostavštine Slavomira Cerovca - Mira Blainia, koju je Grad Buzet otkupio 2011.godine. Zbirka je 2012. godine ureena, neki su eksponati profesionalno restaurirani, te je zbirka postavljena u obnovljeni prostor na Malim vratima u starogradskoj jezgri. Od listopada 2019. u zasebnoj je zgradi i buzetska Gradska knjinica.
Uilište obuhvaa sljedee djelatnosti:
- muzejsko-izlobenu (Zaviajni muzej Buzeštine)
- obrazovnu (glazbeni teaj, teajevi jezika, kreativne radionice...)
- izdavaku - i kino djelatnost
(Izvještaj o muzejskoj djelatnosti sastavio: Aleksandar Nikoli, voditelj Zaviajnoga muzeja)
POU „Augustin Vivoda“ Zaviajni muzej 52420 Buzet Ulica rašporskih kapetana 5 Tel.: +385 52 662 792 +385 91 1224 271
E-pošta: [email protected] Mrene stranice: http://www.poubuzet.hr/index.php?id=muz ej_naslovnica https://web.facebook.com/Zavi%C4%8Dajni- muzej-Buzet-521698637992430/
Zaviajni muzej je otvoren 1961. godine i nalazi se u drevnoj palai Bigatto u buzetskoj starogradskoj jezgri, dovršenoj 1639. godine, koja obiljeava poetak svjetovne barokne izgradnje u Buzetu, a ujedno je izniman primjer maniristiko-ranobarokne arhitekture. U muzeju se uva vrijedna arheološka, etnografska, kulturno - povijesna, umjetnika i druga graa vana za Buzet i Buzeštinu. Za posjetitelje su otvorene arheološka zbirka s lapidarijem, etnografska zbirka u kojoj su izloeni razliiti poljodjelski alati, stara buzetska kuhinja, narodne nošnje iarije i tkalaki stan, ostavština Slavomira Cerovca - Mira Blainia, izloba o antifašistikoj borbi Buzeštine i o glagoljici, te galerijski prostor u kome se odravaju likovne i druge povremene izlobe. U dislociranim prostorima u starome gradu otvorene su i stara gradska kovanica, pekara, radionica za izradu ešljeva od roga, te zbirka vatrenog i hladnog oruja iz ostavštine Slavomira Cerovca. 1. Skupljanje grae 1.1. Darovanje 1.1.1. Umjetnika zbirka Umjetnika zbirka Zaviajnoga muzeja u Buzetu je u 2020.g. uveana za 2 rada autora Elvisa Bertona i Boška Kede, te ukupno broji 624 predmeta: fotografija, crtea, slika, skulptura i radova umjetnikog obrta.
1.1.2. Kulturno - povijesna zbirka Za kulturno-povijesnu su zbirku donatori koji su eljeli ostati anonimni poklonili sveukupno 56 predmeta, veim dijelom fotografija i razglednica, koji se odnose na noviju prošlost Buzeta i Buzeštine.
4
2. Zaštita 2.1. Preventivna zaštita Periodinim pregledima muzejske grae u stalnom izlobenom postavu i uvaonici je kod manjeg dijela drvenih predmeta uoena aktivna crvotoina. Ti su predmeti u nekoliko navrata tretirani Drvocidom. 3. Dokumentacija 3.1. Inventarna knjiga Tijekom 2020.g. je u program za obradu muzejske grae M++ upisano gotovo 200 predmeta: 2 iz umjetnike zbirke i 186 iz kulturno-povijesne zbirke, te 5 predmeta iz zbirke Slavomira Cerovca. 3.2. Fototeka Svi gore navedeni predmeti su fotografirani, ili ako se radilo o fotografijama, razglednicama ili dopisnicama skenirani. 4. Knjinica 4.1. Nabava U protekloj je godini razmjenom, kupnjom ili darivanjem muzejska knjinica obogaena za 20-ak novih strunih naslova. 4.2. Struna obrada knjininog fonda Knjini naslovi obrauju se u programu Microsoft Acces i broje nešto preko 1600 inventarnih brojeva. 5. Struni rad 5.1. Struna obrada muzejske grae Tijekom 2020.g. djelatnik muzeja skenirao je ili fotografirao, obradio i u inventarnu knjigu upisao sveukupno 193 muzejska predmeta u kulturno-povijesnoj, umjetnikoj i zbirci Slavomira Cerovca. 5.2. Publicistika djelatnost strunih djelatnika Djelatnik muzeja redovito piše predgovore za kataloge likovnih izloaba koje se odvijaju u prostorima muzeja ili POU Buzet. 5.3. Djelovanje u strukovnim društvima Tijekom protekle godine djelatnik muzeja sudjelovao je u radu Društva muzealaca i galerista Istre, te suraivao s kolegama iz drugih istarskih Muzeja. 5.4. Informatiki poslovi muzeja Buzetski Zaviajni muzej ima profil na Facebook-u koji se redovito odrava i nadopunjava razliitim informacijama i zanimljivostima iz rada muzeja, jednako kao i stranica Muzeja u sklopu stranice Uilišta. S obzirom na pandemiju i injenicu da je u jednom dijelu 2020. Muzej bio zatvoren za posjetitelje, aktivnost na društvenim mreama i web stranici Muzeja bila je nešto vea nego obino. Spomenimo ovdje brojne online izlobe, o kojima e biti rijei dalje u tekstu.
5
5.5. „Buzet u sjeanjima - Memoria Pinguentina“ Djelatnik Muzeja i kolege Matija Nei iz POU Buzet pokrenuli su projekt „Buzet u sjeanjima - Memoria Pinguentina“ u sklopu kojega se prikuplja graa i sjeanja uglavnom starijih stanovnika Buzeštine o dogaanjima iz prošlosti našega kraja. U tom smislu je odrano više radionica s korisnicima Doma za starije u Buzetu, a organizirano je i predavanje i izloba o nekadašnjem Hotelu Fontana u Buzetu, srušenom poetkom 80-ih godina 20.st. 6. Izlobena djelatnost 6.1. O starom Hotelu Fontana u Buzetu Zaviajni muzej Buzet; 31.1. - 28.2. 2020. Postav izlobe: Saša Nikoli. Opseg izlobe: 27 dopisnica, razglednica i fotorazglednica, 5 fotografija, 5 dokumenata, 2 karte, 1 crte i 7 uveanih reprodukcija razglednica. Tuzemna, povijesna izloba. Povodom ovogodišnje Noi muzeja u buzetskome je Zaviajnom muzeju u petak 31. sijenja u sklopu predavanja Matije Neia otvorena izloba "O starom Hotelu Fontana" u Buzetu.
Broj muzejskih predmeta koji se odnose na nekadašnji Hotel Fontana u Buzetu u fundusu Zaviajnog muzeja nije (pre)velik. Uglavnom se radi o dopisnicama, razglednicama ili fotorazglednicama datiranim u vrijeme od poetka do kraja 70-ih godina prošloga stoljea. Njihova je vrijednost u muzeološkome smislu višestruka: povijesno dokumentarne, izvorne i neponovljive, znaajan su izvor saznanja i neprocjenjivih informacija o promjenama koje su se dogodile sa i oko Hotela Fontana. Nekoliko dokumenata pokazuje kako se nekadašnji vlasnici nisu bavili samo hotelijerstvom, ve su primjerice iznajmljivali svoje automobile za razliite potrebe. Vrlo su uredno i precizno popisani i dugovi koji prema njima postojali. Iz vremena nakon osloboenja 1945. godine izloen je cjenik pia i jelovnik iz sredine 70-ih godina, kao i motiv Buzeta iz 1949. godine autora akademskog slikara Stjepana Kukeca. 6.2. Vedran Rui: Forbidden Melody
Zaviajni muzej u Buzetu, 1. - 19. lipnja 2020. Postav izlobe: Vedran Rui i Saša Nikoli. Opseg izlobe: 20 slika, fotografija i umjetnikih instalacija. Tuzemna, likovna izloba. Od 1. pa do 19. lipnja u buzetskome se Zaviajnom muzeju moe pogledati izloba Vedrana Ruia, akademskog slikara iz Voloskoga,
„Forbidden Melody“, koja se sastoji od serije slika, fotografija i umjetnikih instalacija. "Forbidden Melody" je serija radova koju je zapoeo poetkom veljae ove godine nakon povratka s umjetnike rezidencije u Berlinu. Vraanje u mirnu stvarnost kunog ateljea, zimska mirnoa Liburnije i nedostatak umjetnikih aktivnosti potaknuli su ga na stvaranje serije radova inspirirane tišinom. Povrh toga, pandemija koja nam se opasno pribliila i potpuno nas zatvorila u svoje domove i umove dodatno ga je usmjerila da tišini pridrui i izolaciju.
6
6.3. Renato Percan: „ene u epicentru“ Zaviajni muzej u Buzetu, 2. srpnja do 27. kolovoza. Postav izlobe: Saša Nikoli. Opseg izlobe 11 grafikih listova. Tuzemna, likovna izloba. Pok. akademski slikar Renato Percan (1936. - 2013.) 2004.g. darovao je buzetskom Zaviajnom muzeju svoju grafiku mapu "ene u epicentru". Ovih 12 grafikih listova moete vidjeti u izlobenoj dvorani našega Muzeja do kraja kolovoza. 6.4. Andrej Zbašnik: „Medijska progresija“
U petak 9. listopada je ispred zgrade Zaviajnog muzeja u Buzetu otvorena izloba slikara, pjesnika, romanopisca i konceptualnog umjetnika iz abra Andreja Zbašnika. Autor je izloio 10 slikarskih instalacija koje su dio opsenog i slojevitog konceptualnog umjetnikog projekta „Organizam ive umjetnosti“ na kojemu autor radi još od 2003.g.
Buzetska izloba „Medijska progresija“, po rijeima samoga autora, prikazuje fenomen slike kao doivljajni i osjetilni aspekt stvarnosti koja informacijski, medijski i percepcijski raste, širi se i buja u beskraj. Pojednostavljeno, izloba nastoji jednostavnim slikarskim nainima pokazati kako se jedan motiv s fotografije (ovdje se radi o 10 motiva Buzeta) moe kreativno redefinirati u raznim pristupima i medijima na mnoštvo naina. 6.5. ON LINE IZLOBE Zbog opepoznate situacije s pandemijom i injenice da smo zbog toga bili prisiljeni reducirati izlobenu djelatnost i suspendirati interakciju s korisnica u vremenu od 11.3. do 28.4., te do 3.6. skratiti radno vrijeme za posjetitelje, priredili smo vei broj online izloaba koje su, uz gore navedene, dostupne na poveznici https://www.poubuzet.hr/muzej/galerija-fotografija/ . 6.5.1. O starom hotelu Fontana
6.5.2. Buzeština u oima slikara - Djela iz fundusa Zaviajnog muzeja u Buzetu 6.5.3. Izbor rimskih kamenih spomenika iz Lapidarija Zaviajnog muzeja u Buzetu 6.5.4. Kolekcija boica Slavomira Cerovca iz fundusa Zaviajnog muzeja u Buzetu 6.5.5. Glaala iz fundusa Zaviajnog muzeja u Buzetu 6.5.6. Depni satovi 6.5.7. igice
6.5.8. Detalji 6.5.9. Muari iz ostavštine Slavomira Cerovca u buzetskome Zaviajnom muzeju 6.5.10. Slike iz ostavštine Slavomira Cerovca u buzetskome Zaviajnom muzeju 6.5.11. Godine 6.5.12. Uljanice u stalnom postavu buzetskoga Zaviajnog muzeja 6.5.13. Pozdrav iz Buzeta
7. Izdavaka djelatnost muzeja 7.1. Tiskovine - Vedran Rui: „Forbidden Melody“, POU Buzet, 2020, digitalni tisak - Andrej Zbašnik: „Medijska progresija“, POU Buzet, 2020., digitalni tisak 8. Vodstva U protekloj godini je godini odrano jedno struno vostvo i to u sklopu programa „Why Buzet“ kojega je organizirala buzetska TZ u suradnji s lokalnim turistikim vodiima. 9. Odnosi s javnošu 9.1. Press Zaviajni muzej u Buzetu redovito i dobro surauje s Glasom Istre i drugim zainteresiranim subjektima na promociji, najavi i izvješivanju od dogaajima iz okvira rada Muzeja. 9.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama Djelatnik Muzeja nekoliko je puta sudjelovao u razliitim prilozima o dogaanjima u
8
Muzeju, o prošlosti Buzeta, Subotini po starinski i slino. 9.3. Koncerti i priredbe 9.3.1. Na Baštionu Prošlogodišne, 14. izdanje knjievnog susreta „ Na Baštionu“ odralo se 05. lipnja u buzetskom Zaviajnom muzeju. Gost Susreta bio je Miro Gavran - hrvatski knjievnik, dramatiar, romanopisac, pripovjeda i pisac za mlade, lan suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, najizvoeniji hrvatski dramski pisac, a na Susretu je gostovala i njegova supruga Mladena Gavran, hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica. 9.3.2. [email protected] Program "[email protected]" odrao se od etvrtka 20. kolovoza do nedjelje 23. kolovoza 2020. Zbog smanjenog kapaciteta gledališta u buzetskome su se Muzeju odravale dvije kino projekcije i to u 16 i 18 sati. 9.3.4. Pavle Jovanovi Quartet U sklopu obiljeavanja Subotine, u nedjelju 6. rujna s poetkom u 20 sati, u buzetskom starom gradu, na trgu ispred palae Bigatto, sjedišta Zaviajnog muzeja, odrao se jazz koncert Fallout. Nastupio je "Pavle Jovanovi Quartet" u sastavu: Pavle Jovanovi - gitara, Vojkan Joci - saksofon, Ivar Roban Krii - kontrabas i Borko Rupena - bubanj, renomirani jazz glazbenici s hrvatske jazz scene koji djeluju u raznim sastavima. 10. Ukupan broj posjetitelja Buzetski Zaviajni muzej u protekloj je godini od 1.1. do 10.3., od 3.6. do 31.6. te nakon 1.9. bio otvoren radnim danom od 10:00 do 15:00 sati, subotom, nedjeljom i praznikom prema prethodnoj najavi. U periodu od 11.3. do 28.4. bio je zatvoren za posjetitelje, a od 28.4. do 3.6. radno vrijeme za posjetitelje bilo je od 10:00 do 13:00 sati. Tijekom srpnja i kolovoza bio je otvoren radnim danom od 10:00 do 20:00 sati, subotom i nedjeljom od 10:00 do 13:00 sati. U tom je vremenu evidentirano sveukupno 323 posjetitelja, od toga 72 posjetitelja s plaenim ulaznicama u razdoblju od 1.7. do 1.10., dok su preostali posjetitelji evidentirani u Noi muzeja i na izlobama gdje se ulaznica ne naplauje. 11. Ostale aktivnosti 11.1. Gradska ljekarna Ljeti 2020. je sauvani inventar gradske ljekarne, koja datira u kraj 19.st., izmješten iz gradskog prostora u kome se do tada nalazio u prostore Muzeja. Namještaj ljekarne je postavljen i uvršen na zidove prostorije u kojoj se nalazio stalni postav poljoprivrednoga alata, te sada predstoji konano ureenje postava gradske ljekarne. 11.2. Zbirka oruja u „Malim vratima“ Poetkom 2020. je u navedenu zbirku oruja iz ostavštine Slavomira Cerovca postavljen alarm koji je povezan sa zaštitarskom slubom, te je uveden i video nadzor sve kako bi se udovoljilo izmjenama Zakona o oruju.
9
(Izvještaj o biblioteno-informacijskoj djelatnosti sastavila: Dijana Kolakovi Prodan, voditeljica Knjinice)
Adresa: II istarske brigade 1 52420 Buzet tel. 052/215-545, 052/662 836 fax. 052/694 125 e-mail: [email protected] www.poubuzet.hr
Narodna knjinica i itaonica Buzet djeluje u sastavu Pukog otvorenog uilišta "Augustin Vivoda" Buzet. Zaduena je za obavljanje biblioteno-informacijske djelatnosti.
Knjinica je organizirana kao gradska knjinica s itaonicom i studijskim odjelom te kao takva
obavlja svoju funkciju i zakonom propisanu djelatnost na podruju grada Buzeta i njegove šire okolice (opine Laniše, Oprtalj, Motovun, Lupoglav, Cerovlje). Korisnicima knjinice, s plaenom godišnjom lanarinom, omogueno je da koriste knjininu grau u slobodnom pristupu, knjige iz referentne zbirke, periodiku i dnevni tisak te drugu knjininu grau. Knjinica svojim korisnicima omoguava i strune savjete knjiniara-informatora, pretraivanje lokalne baze podataka, pretraivanje baza podataka drugih knjinica u RH putem Interneta, usluge sloenog pretraivanja, referalnu djelatnost, meuknjininu posudbu te razliita predstavljanja knjinine grae.
Osnovni cilj bibliotene djelatnosti je zadovoljavanje potreba predškolske djece, uenika osnovnih i srednjih škola, studenata i predstavnika ostalih kategorija buzetske populacije, kao korisnika ove institucije. U postizanju tog cilja i u 2020. godini naglasak je stavljen na osuvremenjivanje knjininog fonda. Nabavu su pripomogli Ministarstvo kulture RH (novano i otkupom), Istarska upanija (otkupom) te Grad Buzet.
Knjinica je obavljala povremena ispitivanja potreba korisnika, bavila se nabavom,
tehnikom i strunom obradom novonabavljene i postojee grae, animirala je i informirala svoje korisnike putem internih biltena, top listi najitanijih knjiga, popisa novonabavljenih naslova objavljenih na web stranici Uilišta odnosno Knjinice, organizirala je i upoznavanja predškolaca i uenika niih razreda osnovne škole s prostorom i djelatnostima knjinice.
I tijekom 2020. godine, knjinica je svojim korisnicima omoguavala 6 vrsta ulanjenja
prema sljedeim kategorijama i potrebama: 1) za djecu, uenike i studente (lanarina s 50% popusta) 2) ua umirovljenike (lanarina s 30% popusta) 3) za odrasle zaposlene korisnike (puna cijena) 4) lan + (lanarina s 80% popusta)- za drugog lana ue obitelji 5) lanarina za posudbu slikovnica – za predškolce i uenike 1. razreda (lanarina s 90%
popusta) 6) privremena lanarina – iskljuivo za rad u itaonici i studijskom odjelu (vrijedi 30 dana)
U okviru programa „Mjesec hrvatske knjige” knjinica je svim novim lanovima omoguila
besplatno ulanjenje.
10
Knjinica svojim lanovima nudi posudbu knjiga iz slobodnog pristupa na rok od 30 dana, posudbu audio-vizualne grae i multimedije na rok od 3 dana i posudbu periodike na 7 dana.
BIBLIOTENA GRAA
Knjinica je tijekom 2020. godine nabavljala prvenstveno konvencionalnu grau: lektiru, beletristiku, strunu, znanstvenu grau te periodiku, ali i neknjinu grau: CD-e i DVD-e. Ukupno je nabavljeno 1218 svezaka knjiga od kojih je 395 kupljeno (vrijednost: 41.451,02 kn), 583 dobivena otkupom MKRH i I (vrijednost: 68.803,76 kn), te je 240 poklonjeno Knjinici (vrijednost: 23.160,70 kn). Od ukupnog broja nabavljenih knjiga 319 ih je namijenjeno djeci i omladini, a 899 odraslim korisnicima.
Trenutno stanje knjininog fonda: Knjige: 32.282 svezaka (od ega 1.337 slikovnica) Zvuna graa: 68 jedinica Vizualna graa: 156 jedinice Elektronika graa: 31 jedinica Igrake: 85 jedinica
PREGLED NABAVE U 2020.
KNJIGE 395 41.451,02 kn 579 68.803,76 kn 240 23.160,70 kn
AV GRAA I MULTIMEDIJA / / 4 0,00 / /
IGRE I IGRAKE / / / / / /
MALA KNJIGA 4 0 0 4 0,3
DJEJA KNJIEVNOST 27 39 7 73 6,0
OMLADINSKA KNJIEVNOST 5 28 3 36 3
IGROKAZI 0 1 2 3 0,3
KNJIEVNOST 1 9 4 14 1,2
REFERENTNA 0 1 0 1 0,1
STRUNA LITERATURA 19 13 35 67 5,5
LEKTIRA 0 0 0 0 0,0
GLAZBA 0 0 0 0 0,0
AV GRAA I MULTIMEDIJA 0 4 0 4 0,3
IGRE I IGRAKE 0 0 0 0 0,0
UKUPNO 395 583 240 1218 100
11
Knjinica je i u 2020. godini nabavljala popularnu i strunu periodiku. Nabavljeno je desetak naslova, uglavnom strunih i zaviajnih asopisa, dnevnih novina i slubenih glasila:
DNEVNE NOVINE: - Glas Istre
STRUNI ASOPISI: - Unikat – revija s idejama za kreativne - Geo – asopis za upoznavanje i razumijevanje svijeta - Meridijani – asopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja - RRIF – asopis za raunovodstvo i financije - Poslovni savjetnik - Tajnica.hr - Nova Istra – asopis za knjievnost, kulturološke i društvene teme - Zalet
OBRADA GRAE I OPREMA
naelima Univerzalne decimalne klasifikacije te internog signaturnog reda knjinice. Do srpnja 2012. godine podaci su uneseni u raunalne programe za obradu knjiga "KNJIGA7" i cirkulaciju bibliotene grae "CIBIGA7".
Od srpnja 2012. godine knjinica svoje poslovanje obavlja putem knjininog sustava ZAKI
koji omoguuje i korištenje zapisa kreiranih u drugim knjinicama koje koriste isti knjinini sustav, što uvelike olakšava i ubrzava dosadašnje poslove katalogizacije i klasifikacije. Uz to, zahvaljujui novom knjininom sustavu, buzetska knjinica svojim sugraanima omoguuje pretraivanje grae putem web kataloga koji se nalazi na stranici: www.pou-buzet.zaki.com.hr, a dostupan je preko naslovne stranice www.poubuzet.hr.
KORIŠTENJE KNJINICE Knjinica je i u 2020. godini za korisnike bila otvorena svakim radnim danom od 9:00 do
15.30, a ponedjeljkom i etvrtkom od 12.00 do 19.00 sati. U tom vremenu osim posudbe, knjinica je pruala usluge sloenog pretraivanja grae, izrade bibliografija, prijepisa, meuknjinine posudbe i dr.
U skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stoera civilne zaštite I, radi prevencije širenja zaraze virusom COVID-19, knjinica je od 12. oujka do 27. travnja bila zatvorena za korisnike. U tom je razdoblju svim graanima nudila besplatan pristup platformi s e- knjigama iBiblos.
U knjinicu je 2020. godine bilo ulanjeno 723 korisnika. Od ukupnog broja lanova 381 ine djeca do 18 godina. Statistika pokazuje znatan rast broja lanova otkako se nalazi u novoureenom i pristupanijem prostoru.
U 2020. godini izvršeno je 5.083 posudbi knjiga izvan knjinice (tjedni prosjek: 96 ; dnevni prosjek: 24). Statistika pokazuje da se najviše italo u sijenju, a najmanje tijekom svibnja.
Posudba knjiga po mjesecima
iBIBLOS – platforma za posudbu e-knjiga
U 2020. korisnici Knjinice mogli su koristiti platformu iBiblos za posuivanje e-knjiga, koju su pokrenule istarske knjinice u suradnji s nakladnikom kuom Beletrina iz Ljubljane. lanovi naše knjinice mogli su platformi pristupiti na web stranici www.ibiblos.com, nakon registracije koju je administrator odobrio mogli su posuditi dostupne naslove te ih itati na svojim raunalima, mobitelima i tabletima.
Kako bi potaknuli graane da nastave itati, u razdoblju zatvorenosti Knjinice pa sve do 30. lipnja, registracija na iBiblos bila je dozvoljena svim graanima Buzeštine.
U 2020. naši su korisnici posudili 131 e-knjigu.
mKNJINICA - mobilna aplikacija Gradske knjinice Buzet U srpnju 2020. Gradska je knjinica dobila novu uslugu za mobilne ureaje. Rije je o
aplikaciji za pametne telefone nazvanoj "mKnjinica". Osmislili su je djelatnici knjinice "Fran Galovi" u Koprivnici, koji su se tijekom razvoja aplikacije vodili inozemnim iskustvima i istraivanjima potreba korisnika prilikom korištenja aplikacija. Aplikacija je prvi put predstavljena javnosti u njihovoj knjinici u prosincu 2019. godine. Putem aplikacije "mKnjinica" mogue je pristupiti katalogu Gradske knjinice Buzet, kalendaru dogaanja, informacijama o radnom vremenu, estim pitanjima o uslugama knjinice, primjerice kolika je cijena lanarine, koliko traje lanarina, koliki je rok posudbe, kako obaviti rezervaciju i sl.
te kontakt brojeve. Aplikacija takoer nudi razne obrasce putem kojih korisnik moe produiti rok posudbe, rezervirati grau, provjeriti raspoloivost knjige ili poslati zahtjev za strunu literaturu potrebnu za izradu seminarskih, završnih ili diplomskih radova i ostalog.
Iako se aplikacijom mogu koristiti svi, korisnicima Gradske knjinice Buzet ova aplikacija slui i kao digitalna lanska iskaznica budui da sadri mogunost generiranja barkoda.
AKTIVNOSTI
RADIONICE I PROGRAMI ZA DJECU I MLADE Kreativne radionice i priaonice Zbog izvaredne situacije uzrokovane pojavom korona virusa, sve planirane priaonice i kreativne radionice za djecu u 2020. godini bile su otkazane.
MANIFESTACIJE VEZANE UZ KNJIGU NA BAŠTIONU – buzetski knjievni susreti
Na 14. knjievnom susretu "Na baštionu" koji se odrao u Zaviajnom muzeju, u petak, 05. lipnja, gostovao je brani i umjetniki par Mladena i Miro Gavran. Miro Gavran poznati je knjievnik, dramatiar, romanopisac, pripovjeda i pisac za mlade, a supruga Mladena, kazališna, televizijska i filmska glumica, tako da je ovogodišnje izdanje "Baštiona" obiljeila i izvedba dramskih inserata. MJESEC HRVATSKE KNJIGE 2020.
Mjesec hrvatske knjige manifestacija je kojom se tijekom mjesec dana nastoji na nacionalnoj, ali i na lokalnim razinama govoriti o knjizi, promicati itanje te na razliitim programima okupljati sve one koje knjiga istinski zanima. Prošlogodišnja (2020.) je manifestacija bila posveena planetu Zemlji i odvijala se pod motom "Razlistaj se!". Pokrovitelj je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a organizator Knjinice grada Zagreba.
I ove se godine buzetska Narodna knjinica ukljuila u obiljeavanje Mjeseca hrvatske knjige (15. listopada – 15. studenoga). Manifestaciju smo zapoeli ve poetkom listopada, 6. 10., kad je Buzet posjetio Bookmobil - prva hrvatska knjiara na kotaima. U prvom djelu programa posjetitelji su mogli sudjelovati u razmjeni knjiga, dok je drugi dio bio posveen poeziji i pjesmama Maje Klari.
21. listopada odrana je promocija knjige „Sjetite se zašto ste poeli“ autora Vlatka Moara iz Umaga. Akcija besplatnog upisa novim lanovima Gradske knjinice odravala se od 15. do 30. listopada, a od 1. do 30. studenog svim zaboravnim lanovima oproštena je zakasnina.
14
4. studenog buzetski je povjesniar Mirjan Flego odrao zanimljivo predavanje „Oštra kosa španjolske gripe“. Tijekom listopada Knjinicu su svaki tjedan posjeivale vrtike skupine te takoer dobivale besplatno jednogodišnje lanstvo. Iako je u MHK planirano i dogovoreno još dogaaja, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u vezi s Covid 19, ostatak smo programa bili primorani otkazati. KNJIEVNE VEERI, PROMOCIJE, IZLOBE
1. PREDSTAVLJANJE KNJIGE
- Buzet, Gradska knjinica
Krunoslav Rac: „Velebit“ - Buzet, Vijenica - 19.02.2020. 3. IZLOBA
Mirjan Flego: „U novinama je pisalo: Hrvatska itaonica u Buzetu (povodom 120. godišnjice)
- Buzet, Gradska knjinica, sijeanj – lipanj 2020. 4. IZLOBA Djeji vrti Grdelin / Skupina „Kockice“: ITAJ MI
- Buzet, Izlog Gradske knjinice, listopada – prosinac (otvorena povodom Djejeg tjedna) - Povodom Djejeg tjedna 2020. u izlogu Knjinice postavljena je izloba radova odgojne skupine „Kockice“ (nastalih u sklopu projekta „itaj mi“). Voditeljice skupine svakodnevno su djeci itale knjige hrvatskih autora, a cilj je bio obogatiti djetetove govorne sposobnosti i senzibilizirati roditelje na vanost itanja djeci. Svaku knjigu koja se u skupini proitala, djeca su likovno oslikavala, lijepila te izraivala makete knjiga od velikih kartonskih kutija.
Pri posudbi knjiga skupina je suraivala s Gradskom knjinicom. PROJEKTI Zelena knjinica
Zelena knjinica projekt je Društva bibliotekara Istre u kojeg se Narodna knjinica Buzet ukljuila sredinom 2011. godine. Cilj projekta je putem knjinica educirati i širiti svijest o odrivom razvoju i nunosti zaštite okoliša i to putem radionica, predavanja, projekcije dokumentarnih filmova, tribina, promocija knjiga te putem portala Zelene knjinice.
15
KNJINICA U ZAJEDNICI 1. Suradnja s Djejim vrtiem „Grdelin”
Tijekom 2020. godine organizirani su posjeti polaznika Djejeg vrtia „Grdelin” Knjinici. Knjinica je i ove godine pojedinim skupinama poklonila skupnu lansku iskaznicu uz mogunost posudbe slikovnica te CD-a i DVD-a za djecu. Na taj nain djeca od najranije dobi stjeu naviku dolaska u knjinicu.
2. Suradnja s Osnovnom školom Vazmoslava Gralje Buzet
Iako su planirane posjete u 2020. naalost morale biti odgoene, Gradska je knjinica
nastavila svoju suradnju s osnovnom školom „Vazmoslav Gralja“.
3. Suradnja s Domom za starije
I u 2020. godini Narodna knjinica Buzet nastavila je suradnju s Domom za starije. Par puta godišnje odabire se desetak knjiga koje se daju na posudbu korisnicima Doma. 4. Sudjelovanje u koordinacijskom odboru Akcije „Grad Buzet – prijatelj djece”
Knjiniarka buzetske Narodne knjinice jedan je od lanova koordinacijskog odbora Akcije „Grad Buzet – prijatelj djece”. Time i knjinica postaje dio akcije, omogueno je sudjelovanje u kreiranju programa i planova akcije, a programi knjinice uvršteni su u izvedbeni program Odbora.
5. Facebook, Instagram, mKnjinica Buzetska knjinica svoje aktivnosti, programe i usluge osim putem web stranice Pukog otvorenog uilišta „Augustin Vivoda”, svojim korisnicima predstavlja i putem društvene mree Facebook i Instagram te putem mobilne aplikacije mKnjinica. Komunikacijom preko navedenih izvora Knjinica omoguava svojim korisnicima bri pristup informacijama, olakšava im rezervaciju i produenje knjiga i olakšava im uvid u programe i aktivnosti u organizaciji Knjinice. BIBLIOBUS
U Buzet je 22.01.2020. godine prvi put stigao bibliobus. Dogodilo se to na inicijativu Osrednje knjinice Sreka Vilharja Kopar, s namjerom da ubudue posjeuje Buzet redovito, svake tree srijede u mjesecu. Bibliobus dolazi preko granice, iz susjedne Slovenije, iz zbratimljenog Kopra. Knjige iz bibliobusa preteno su na slovenskom jeziku, a ima i nešto knjinih naslova i na hrvatskom jeziku. U najveoj su mjeri namijenjene osnovcima, djeci koja ue slovenski jezik, ali i svim ostalim uenicima kao i
lanovima buzetske Gradske knjinice. Planira se nastaviti odlina suradnja dviju knjinica, koparske i buzetske, i formalnim potpisivanjem sporazuma kojim e se omoguiti obostrano lanstvo lanovima knjinice Buzeta kao i Kopra, odnosno posuivanje knjiga u obje knjinice.
16
SUDJELOVANJE NA STRUNIM SKUPOVIMA Knjiniar i povjesniar Mirjan Flego sudjelovao je na strunom skupu u Puli koji je bio posveen osnivanju istarskih knjinica. Tom je prigodom kroz multimedijalno predavanje predstavio povijesni tijek nastanka i djelovanja Hrvatske itaonice u Buzetu koja je 2020. godine obiljeavala 130. godišnjicu osnutka.
OSAMOSTALJENJE KNJINICE Prema Zakonu o knjinicama Buzetska se narodna knjinica, kao i sve narodne / gradske knjinice u Hrvatskoj, do 31. prosinca 2005. godine morala osamostaliti i zapoeti poslovanje kao samostalna ustanova izvan Uilišta. To se nije realiziralo iako je pokrenuta procedura. Stav osnivaa ustanove bio je da je prethodno potrebno stvoriti uvjete koji e zadovoljiti Zakon i Standarde, tj. prije svega riješiti probleme kadra, prostora i financija. Moemo ustvrditi da je riješen problem kadra s obzirom da je zaposlen struni djelatnik na neodreeno vrijeme. Takoer, riješen je i problem prostora s obzirom da se knjinica preselila i od 15.10.2020. radi u novom, prostranom i suvremeno opremljenom prostoru. Djelomino je riješen i problem financija s obzirom da su osigurana sredstva za plau djelatnika kao i za nabavu knjinine grae.Meutim, kako buzetska knjinica nije izvršila svoju obvezu prema Zakonu koja se odnosi na njeno osamostaljenja, Ministarstvo kulture RH ve gotovo petnaest godina uskrauje 50% sredstava za nabavu knjinine grae. Za isti postotak, ve dui niz godina, smanjena su i sredstva za nabavu knjinine grae u Proraunu Grada Buzeta.
EDUKATIVNA DJELATNOST
1. PROGRAM IZOBRAZBE ZA PRAVILNU UPORABU I RUKOVANJE PESTICIDIMA U suradnji s Otvorenim uilištem Diopter iz Pule organiziran je program osnovne izobrazbe te program dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za sve one koji su prije pet godina završili osnovni modul izobrazbe.
Datum Prostorija Vrsta izobrazbe Broj polaznika
21.2.2020. vijenica dopunska izobrazba
2.7.2020 vijenica
50
20
Ukupno polaznika 165
Ukupno je odrana izobrazba za 5 grupa polaznika (1 grupa osnovne izobrazbe i 4 grupe za dodatno osposobljavanje) odnosno sveukupno za 165 polaznika.
17
2. PREDAVANJA 2.1. MATIJA NEI: O STAROM HOTELU FONTANA Buzet, Zaviajni muzej, 31.01.2020. U prepunoj dvorani buzetskoga Zaviajnog muzeja, a u sklopu obiljeavanja Noi muzeja, Matija Nei odrano predavanje o starom hotelu Fontana. Predstavio je rezultate provedenog istraivanja o starom hotelu i o obitelji Massima Cerovca. Dogaaj je bio izuzetno dobro posjeen, štoviše svi zainteresirani posjetitelji nisu ni stali u dvoranu. Nakon predavanja prikazana su tri kratka dokumentarna filma o hotelu, autorski snimci Mira Petohleba. Zbog velikog interesa javnosti, bilo je planirano ponavljanje predavanja u velikoj dvorani Narodnog doma, no zbog pojave pandemije korona virusa i uvedenih epidemioloških mjera sve je odgoeno. 2.2. KRUNOSLAV RAC: VELEBIT Buzet, Vijenica, 19.02.2020.
Fotograf i putopisac Krunoslav Rac odrao je predavanje o Velebitu, o biološkoj raznolikosti Velebita, te o vlastitim iskustvima u fotografiranju ivotinja i velebitskih atrakcija.
Krunoslav Rac rodom je iz akova, a poeci njegove fascinacije fotografijom bili su u Kopakom ritu gdje je proveo etiri i pol godine. Zanimali su ga medvjedi pa je otišao u Liku. Tamo je tri i pol godine volontirao u Kuterevu. Danas s obitelji ivi u okolici Senja, u Svetom Juraju, i fotografijom se bavi kao
"slobodnjak". Objavio je knjigu: Velebit – iskustvo planine.
2.3. MIRJAN FLEGO: OŠTRA KOSA ŠPANJOLSKE GRIPE Buzet, Narodni dom, vijenica, 04. 11. 2020. Buzetski povjesniar Mirjan Flego odrao je zanimljivo predavanje pod naslovom „Oštra kosa španjolske gripe“ , temu koja u vrijeme pandemije Covida 19 postaje ponovo aktualna s obzirom na geografski obuhvat i ogroman broja zaraenih i mrtvih osoba.
18
3. PROJEKTI 3.1. BUZET U SJEANJIMA - MEMORIA PINGUENTINA U suradnji sa Organiziranim dnevnim aktivnostima za starije osobe Doma za starije osobe Buzet, kulturno-umjetniki koordinator Pukog otvorenog uilišta „Augustin Vivoda“ i voditelj Zaviajnog Muzeja pokrenuli su 2019. godine projekt biljeenja usmene povijesti „Buzet u sjeanjima – Memoria pinguentina“ u elji de se otrgnu zaboravu dogaaji i osobe iz prošlosti. Organizirane su radionice i priaonice uz prikazivanje starih fotografija i razglednice iz fundusa Zaviajnog muzeja, raspravljalo se o ljudima i ivotu starog Buzeta. Zbirka trenutno sadri oko 400 razliitih razglednica i fotografija od kojih su neke s kraja 19. stoljea. Stare razglednice su vrlo vrijedan povijesni izvor jer dokumentiraju izgled grada koji se kroz vrijeme mijenja. Tu su prisutne vedute starogradske jezgre, ali ima mnogo onih koje se odnose na podnoje brda koje poetkom 20. stoljea zapoinje svoju urbanu preobrazbu, osnovu za nastanak novog naselja Fontane. Fotografijama osoba, esto bez datacije i imena, prijetila je sudbina da postanu nijema ostavština, lica bez imena, no zahvaljujui ovom programu kroz priu mnoga lica su dobila imena. Rezultat projekta bit e baza podataka koja e sadravati opis fotografija i popis prepoznatih osoba. Takoer, nakon obavljenih razgovora i istraivanja, zanimljive e se teme predstaviti javnosti u obliku multimedijskih predavanja i izlobi. Poetkom 2020. godine nastavila se suradnja s Organiziranim dnevnim aktivnostima za starije osobe Doma za starije osobe Buzet. Tijekom prvog tromjeseja organizirano je 5 radionica. Naalost, aktivnosti u Domu za starije prekinute su poetkom oujka zbog pandemije COVID 19 i s time u vezi uvedenih epidemioloških mjera. Ipak, baza podataka upotpunjena je novim saznanjima i rezultatima istraivanja. Uspostavljena je suradnja sa Muzejom Grada Trsta (Civico museo di storia dell'arte) od kojeg su nabavljene kopije dokumenata iz grae koja se odnosi na Buzet. Uspostavljena je i suradnja sa nasljednicima nekih poznatih Buzeana (Glauco Hlapse, Nadia Sirotich). S njima je dogovorena suradnja oko razmjene fotografija koje bi mogle biti vane i zanimljive za ovaj projekt. 4. DOKUMENTARNI FILMOVI Tijekom 2020. godine, u organizaciji buzetskog Uilišta, bilo je planirano prikazati više dokumentarnih filmova kojima je svrha prezentirati zanimljive osobe, mjesta, dogaaje, ali i osvješivanje kompleksnih okolišnih i društvenih problema te prikaz primjera njihovih rješenja. Meutim, zbog pandemije Covida 19, uspjeli smo prikazati samo jedan. 4.1. MLADEN AKOVI: NEMA PREDAJE - Buzet, Velika dvorana, 11.02.2020. Rije je o dokumentarcu za zaljubljenike u autosport i sport openito, koji prikazuje hrvatsku posadu Šaškin-Bitterman i njihovu izuzetno tešku avanturu, ali i ogroman uspjeh na najpoznatijem i najteem Rallyu Dakar 2019. godine u dalekom Peruu.
19
Autori filma su Mladen akovi i Ivan Tripar, a u glavnoj ulozi su Poreanin Daniel Šaškin i suvoza mu Zagrepanin Saša Bitterman. Posada je u anale hrvatskog autosporta ušla poetkom godine nastupom na 41. reliju Dakar, najpoznatijoj i najzahtjevnijoj automobilskoj utrci na svijetu. Upravo je 35-minutni film rezime povijesnog poduhvata, kojeg e zasigurno pamtiti brojne generacije, a kojem se dive najpoznatija imena – velikani hrvatskog automobilizma, što su i potvrdili svojim dolaskom na
premijeru. Film je rezime dvotjedne avanture na više od šest tisua kilometara pustinje Perua, borbe s prirodom, fizikom i psihikom spremnošu, tehnikim preprekama i kvarovima. 5. ZNANSTVENI SKUPOVI 5.1. BUZETSKI DANI Buzet, Kino dvorana, 04. 09.2020. Tradicionalno buzetsko Uilište u suradnji s Katedrom akavskog sabora Buzet organizira godišnji znanstveni skup povodom Subotine. Skup je odran 4. rujna 2020. godine. Svoje je radove predstavilo 8 predavaa: Mirjan Flego, Jakov Jelini, Josip Šikli, Matija Nei, Ljudevit Anton Marai, Slaven Bertoša, Marijan Bradanovi, Zdenko Balog. U sklopu Skupa predstavljeno je i novo izdanje Buzetskog zbornika br. 45/46. 6. SUSRETI S UENICIMA U posljednjih dvadesetak godina uhodali su se stalni susreti s polaznicima djejeg vrtia, uenicima OŠ i SŠ. I tijekom 2020. godine nastavilo se s posjetima djece i uenika knjinici, itaonici, muzeju i scenskim sadrajima, no zbog pandemije korona virusa i uvedenih epidemioloških mjera takvih je susreta bilo izrazito malo, svega dva i to poetkom kalendarske godine dok još nije stupio na snagu lockdown. Uobiajeno se u tim prigodama, odravaju kratka predavanja o radu Uilišta, djeca se upoznavaju s djelatnostima i uslugama odnosno informacijama koje mogu dobiti u Uilištu, posebice u Knjinici i u Muzeju, a od koristi su za njihov rad i zadatke vezane uz školske programe. U tom cilju vrlo je dobra i pohvalna suradnja s ravnateljicama, odgajateljicama, uiteljicama, profesorima, nastavnicima, psiholozima i pedagozima u Djejem vrtiu "Grdelin", Osnovnoj školi Vazmoslava Gralje i Srednjoj školi Buzet. Nadamo se da e se takva suradnja nastaviti kada se situacija s Covid-19 normalizira.
GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST
1. PREDSTAVE ZA DJECU 1.1. JEEVA KUICA Buzet, Narodni dom, velika dvorana,
28.01.2020. Produkcija: Teatar Narana, Pula
20
1.2. IVICA I MARICA Buzet, Narodni dom, velika dvorana, 28.02.2020.
Produkcija: Teatar Narana, Pula 2. STAND UP KOMEDIJE 2.1. DALMATINSKA STAND UP COMEDY Buzet, Narodni dom, velika dvorana, 15.01.2020. Produkcija: „Splicka scena“ Split 2.2. PROSTI FAKTORI (komiar. Marko Dejanovi) Planirana za 29.01.2020. – Otkazana zbog pandemije 3. KAZALIŠNE PREDSTAVE 3.1. BEZ TREEGA Buzet, Narodni dom, velika dvorana Produkcija: Gala teatar (uloge: Matija Prskalo i Mladen Vuli) Ugovorena za 17.03. 2020. – Otkazana zbog pandemije 3.2. ŠETAI PASA
Buzet, Narodni dom, velika dvorana Produkcija: Kazališna druina Tragai Zagreb (uloge: Petra Dugandi, Matko Knešaurek, Josipa Oršoli)
Ugovorena za 29.04.2020. – Otkazana zbog pandemije 4. KONCERTI 4.1. PAVLE JOVANOVI JAZZ QUARTET
Buzet, Zaviajni muzej, Trg ispred palae Bigato, 06.09.2020. U sklopu obiljeavanja Subotine, u buzetskom Starom gradu, na trgu ispred palae Bigatto, sjedišta Zaviajnog muzeja, odrao se jazz koncert Fallout. Nastupio je "Pavle Jovanovi Quartet" u sastavu: Pavle Jovanovi - gitara, Vojkan Joci - saksofon, Ivar Roban Krii - kontrabas i Borko Rupena - bubanj, renomirani jazz glazbenici s hrvatske jazz scene koji djeluju u raznim sastavima.
Zbog pandemije korona virusa i epidemioloških mjera, nisu odrani programi: MALI MALI MIKROFON - Djeji festival na kojem sudjeluju mališani predškolskog uzrasta MALI VELIKI MIKROFON - upanijski djeji festival na kojem sudjeluju djeca do 18 godina Oba festivala organizira buzetska Udruga Mali veliki mikrofon u suorganizaciji s POU-om "Augustin Vivoda" Buzet 5. SMOTRE, SUSRETI, FESTIVALI, REVIJE 5.1. KIK FEST - FESTIVAL KLAPA ISTRE I KVARNERA – PIVAJUI SVA SMO BLAGA STEKLI
koji se trebao odrati 27. i 28. oujka takoer nije odran zbog pandemije i lockdowna.
21
5.2. RASPJEVANA BUZEŠTINA
Glazbena karavana "Raspjevana Buzeština" trebala se, u svom 46. izdanju, odrati u naselju Sveti Ivan, u travnju 2020. godine, ali zbog pandemije je otkazana.
4. OSTALO Zbog pandemije su otkazani i sljedei tradicionalni programi BUZETSKA OBITELJSKA OLIMPIJADA (15.05.2020.) SUBOTINA PO STARINSKI (odrana je u reduciranom obliku, 13.09.2020.) DOEK SVETOG NIKOLE I MALE DJEJE RADOSTI (05.12.2020.)
KINO
Pod motom AJMO U KINO! a u suradnji s Motovun film festivalom i HAVC-om, Uilište je i u 2020. godini nastavilo s redovnom kino djelatnošu, no i ona je prekinuta u oujku zbog pandemije korona virusa. Kino opremu (projektor i raunalo) osigurao je producent MFF Matko Buri koji je Uilištu pruio i strunu pomo i potporu. Predstave su se odravale svakog drugog utorka kada bi se prikazao jedan film za djecu i jedan za odraslu publiku. Filmovi su otkupljeni od distributera: Discovery, 2iFilm i Editus. Kako se broj gledatelja u kinu, iz predstave u predstavu smanjivao, pokušalo se promijeniti termin
prikazivanja, ali ni to nije pomoglo u privlaenju gledatelja. Naime, vjerojatni je razlog slabije zainteresiranosti publike taj što zbog neadekvatne opreme nismo bili u mogunosti prikazati najtraenije i najnovije filmove koji se inae prikazuju u digitaliziranim kinima (u DPC formatu) diljem Hrvatske. U studenome 2020. instalirana je nova digitalna oprema, ali zbog loše korona situacije na Buzeštini nije se krenulo s predstavama. Osim redovnog repertoara, otkupljeni su i dodatni filmovi, izvan stalnog rasporeda, u tzv. programu Extra kino, a neki
filmovi nisu prikazani zbog premalog broja gledatelja. Tijekom ljetnih mjeseci nije se odravalo kino u Narodnom domu. Otkupljeni su ovi filmovi (18), uglavnom u mp4 formatu, za sljedei broj gledatelja:
22
[email protected] – festival U suradnji s Motovun film festivalom od 20. do 23. 08. 2020. odran je [email protected] – festival koji programom za djecu i obitelj ve etiri godine spaja motovunsko i buzetsko brdo te na platna triju ljetnih buzetskih kina (Kino Muzej, Kapetanovo kino, Kino Pjacalet) donosi djeje filmove, omladinske i druge filmove prikazivane na prestinim filmskim festivalima i njihovim djejim izdanjima. Zbog smanjenog kapaciteta gledališta u buzetskome su se Muzeju odravale dvije kino projekcije i to u 16 i 18 sati. DIGITALIZACIJA KINA Nakon što je Puko otvoreno uilište "Augustin Vivoda" projekt digitalizacije kina kandidiralo na javni poziv Ministarstva kulture - Programi izgradnje, odravanja i opremanja ustanova kulture (investicijske potpore) u 2020. godini, Ministarstvo je Uilištu odobrilo 300.000. kuna za realizaciju projekta digitalizacije kina u Buzetu. Osnovni je cilj revitalizacije kina kao kulturnog središta, vea i bolja dostupnost filmskih naslova, te bogatija ponuda kojom e se uz svjetske hitove, nuditi i domai film, europski film, nezavisni, djeji, animirani, baštinski, dokumentarni, kratkometrani druge vrste filmova. Projekt digitalizacije buzetskoga kina realiziran tijekom 2020. godine zasigurno e utjecati na to da se novim, suvremenim nainom prikazivanja filmova, projekcijom najnovijih filmova u suvremeno opremljenoj dvorani, u kino vrati buzetska kino publika.
10.01. ZAGONETNI DJEAK 35
24.01. LAIBACH 0 NIJE PRIKAZAN
07.02. UZBUNA NA ZELENOM VRHU 23
07.02. PANKRTI (DVD) 3 NIJE PRIKAZAN
11.02. NEMA PREDAJE 52
36
UKUPNO (prije Covida-19) : 200
26.05. GODINA VJENANJA 1 NIJE PRIKAZAN
02.06. RINGE RINGE RAJA 28
02.06. POSLJEDNJA PLJAKA 2 NIJE PRIKAZAN
16.06. LUIS I DRUŠTVO IZ SVEMIRA 15
16.06. SPOKOJ (Serenity) 0 NIJE PRIKAZAN
30.06. MIA I BIJELI LAV 3 NIJE PRIKAZAN
30.06. JEZIVE PRIE IZ MRAKA 3 NIJE PRIKAZAN
UKUPNO (do 30.06.) = 18 filmova = 258 gledatelja
7 otkazanih filmova
23
Prijelaz s analognog na digitalni medij te tehnološko unapreenje kinodvorane, bio je nuan korak za vraanje publike i opstanak buzetskoga kina. Vjerujemo da e se i u Buzetu, zahvaljujui usklaivanju tehnikih standarda te modernizaciji kina, obogatiti raznolikost kulturne ponude i kulturni ivot, kao što se to dogodilo i u mnogim drugim sredinama, širom Hrvatske. Novom digitalnom opremom otvaraju se i nove mogunosti za korištenje kina, npr. za organizaciju festivala, edukativnih radionica, širenje filmske kulture i pismenosti, organizaciju filmskih revija i drugih sadraja. Ukupan iznos za realizaciju ovoga programa od 350.000,00 kn osigurali su: Ministarstvo kulture i medija = 300.000,00 kn; Grad Buzet = 30.000,00 kn i POU Buzet = 20.000,00 kuna. Najvei dio budeta odnosi se na opremu (audio oprema + digitalni kino projektor) = 330.000,00 kn, a 20.000,00 kn na graevinske, obrtnike i druge pripremne radove u kino kabini i kino dvorani. 52. REVIJA HRVATSKOG FILMSKOG AMATERSKOG STVARALAŠTVA Zahvaljujui digitalizaciji buzetskoga kina, u Buzetu se, od 20. do 22. studenog 2020. godine, trebala odrati 52. revija hrvatskog filmskog amaterskog stvaralaštva, i to u suorganizaciji Pukog otvorenog uilišta "Augustin Vivoda" Buzet i Hrvatskog filmskog saveza. Naalost, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj i uvedenih stroih epidemioloških mjera, buzetsku Reviju smo morali otkazati, a ona se ipak odrala, ali virtualno, on line. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva, kao završna godišnja priredba neprofesionalnog filmskog stvaralaštva u Hrvatskoj, svake se godine odrava u drugom gradu. Revija je jedna od najstarijih smotri amaterskog filma na kojoj se jedanput godišnje okupljaju autori, teoretiari, predstavnici filmskih organizacija i ostali zaljubljenici u sedmu umjetnost koji sa zanimanjem prate nova stremljenja u razliitim anrovima hrvatske filmske produkcije. U tom kontekstu ona je centralno okupljalište hrvatskog filmskog amaterizma, a uz Pulski filmski festival i najstariji je filmski festival na podruju Hrvatske. Program Revije, osim projekcija recentne produkcije, obuhvaa autorske retrospektive, programe autora koji su nagraivani na prethodnim revijama, programe inozemnih autora i filmske tribine. Revija je nacionalnog karaktera.
KAŠTEL PETRAPILOSA
(Izvještajo kaštelu Pietrapilosa sastavio: Matija Nei) U sijenju tekle su pripreme dokumentacije za tehniki pregled kaštela, zakazan 31. sijenja. Poetkom veljae objekt kaštela Petrapilose dobio je uporabnu dozvolu koja je postala pravomona 5. oujka. Iako su tada steeni svi uvjeti da se kaštel otvori za posjetitelje, najava i
uvoenje protuepidemijskih mjera odgodila je otvaranje do kraja svibnja. Pred kraj 2019. godine sanacija kaštela prijavljena je na natjeaju Europa Nostra u kategoriji konzervacije. 17. sijenja na teren došla Patrizia Valle koja je od strane komisije zaduena sainiti terenski izvještaj. Organiziran je prijem na kaštelu, pozvani su gradonaelnik, projektant i proelnica resornog odjela Grada Buzeta. O posjetu sainjen je izvještaj za medije te je vijest objavljena u Glasu Istre. Vijest o dobivenom posebnom priznanju objavljena je u lipnju, o emu je takoer prireena objava za medije. Kaštel je slubeno otvoren 22. svibnja 2020. godine. Kroz proljetne i ljetne mjesece organizirana je košnja zelenih površina dvaput te špricanje korova na šljunanim površinama unutar kaštela. Tijekom ljeta organizirana je mogunost odraivanja obaveznih sati studentima stipendašima koji su na kaštelu dijelili letke, usmjeravali posjetitelji i
24
pomagali u upotrebi automata za naplatu ulaznica. Ukupno je svoje studentske obveze na kaštelu, potpuno ili djelomino, odradilo 11 studenata, uglavnom vikendom i praznicima.
U suradnji sa Patrikom Marcanom iz Porea realiziran je promidbeni video koji je objavljen na youtube-u i podijeljen na društvenim mreama kaštela. Kroz ljeto bilo je planirano nekoliko manifestacija. U suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom bio je planiran koncert austrijskog jazz dua SainMus, no zbog loše epidemiološke situacije je odgoen. Planirano je produeno radno vrijeme uz mogunost razgledavanja kaštela u veernjim satima, 3D mapping na zidu palasa i degustacija proizvoda lokalnih proizvoaa, program pod nazivom „Petrapilosa pod zvjezdanim nebom“. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i otkazivanja sudjelovanja proizvoaa i taj je program otkazan. 29. rujna simboliki je uz ogranieni broj posjetitelja odrano sveano otvaranje kaštela povodom dovršetka radova s prigodnim kulturnim programom. Nastupila je harfistica Veronika ikovi. U studenome su zapoeli radovi na sanaciji krova
crkvice. Za to je vrijeme kaštel bio zatvoren za posjetitelje, tonije od 3. do 20. studenog. Na krovu je izvedena hidroizolacija i ponovno slaganje kamenih ploa. Koordinator je sudjelovao u izradi natjeajnog poziva, ocjeni ponuda i nadziranju radova. U suradnji sa Humanistikim društvom Histria bio je planiran voeni obilazak kaštela, no u nemogunosti realiziran virtualni posjet kaštelu putem web stranice. Realizacija je financirana potporom Ministarstva kulture Republike Slovenije. Tijekom godine posebnih upita za najam prostora i voene obilaske koji zahtijevaju poseban angaman koordinatora nije bilo puno. Posjet lokacije zatraila je jedna agencija za organizaciju vjenanja (Lepor vjenanja iz Porea, 1. srpnja). Od grupnih posjeta sa vodstvom zabiljeene su tri grupe: - 14. lipnja u sklopu otvaranja turistike sezone grupa posjetitelja organizirana od strane TZ Grada Buzeta - 30. srpnja grupa izviaa „Primorje“ - 6. kolovoza grupa djece sa voditeljima iz Rijeke Zabiljeen je i jedan zahtjev za najam lokacije za vjenanje, no do najma nije došlo zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Kroz godinu bilo je velikog interesa za kaštel od strane novinara, kako dnevnog tiska i blogera, tako i tv reportera. Svoje priloge o samom otvaranju kaštela, odnosno puštanju u rad (neovisno o nekom dogaaju) izradili su i objavili: - Jutarnji list (7. svibnja) - portal HelloIstra – reportaa blogerice Barbara Ban (18. svibnja) - Gordana ali Šverko (24. svibnja) - Kanal RI prilog u emisiji (1. lipnja) - Radio Koper – emisija Glocal, telefonsko javljanje (8. lipnja) - Slaana Bukovac za HRT – Ljetna panorama (16. lipnja) - La voce del popolo (19. prosinca)
25
SURADNJA
Tijekom 2020. godine Uilište je suraivalo s brojnim ustanovama, institucijama i udrugama kojima je osnovna djelatnost kulturna. Uz nezaobilaznu suradnju s Ministarstvom kulture RH, upanijskim odjelom za kulturu, Odjelom za društvene djelatnosti Grada Buzeta i Hrvatskom zajednicom narodnih i otvorenih uilišta, vrlo je dobra suradnja uspostavljena sa pukim otvorenim uilištima u Istri, narodnim i gradskim knjinicama Istre, katedrama akavskog sabora, Sveuilišnom bibliotekom Pula, Nacionalnom i sveuilišnom knjinicom Zagreb, Arheološkim muzejom Istre, Etnografskim muzejom Istre, Povijesnim muzejom Istre, a na podruju Buzeštine posebno valja istaknuti vrlo dobru suradnju s Glazbenim društvom "Sokol" Buzet, Kulturno- umjetnikim društvom "Renato Perni" Ro, Katedrom S Buzet, Katedrom S Ro, Udrugom Hum, Udrugom „Mali veliki mikrofon“ Buzet, Turistikom zajednicom Grada Buzeta, Osnovnom školom "Vazmoslav Gralja", Srednjom školom, Djejim vrtiem "Grdelin", Društvom "Naša djeca",, Savezom antifašistikih boraca Grada Buzeta, Udrugom umirovljenika Grada Buzeta i mnogim drugim subjektima. KORIŠTENJE PROSTORA U NARODNOM DOMU Brojni subjekti (uglavnom buzetske sportske i kulturne udruge te ustanove, nositelji EU projekata, grupe graana, tijela lokalne uprave i samouprave, tijela dravne uprave…) koristili su tijekom 2020. godine prostore Narodnog doma (gradska vijenica, mala dvorana, kino dvorana) za što je troškove snosilo izravno Uilište. Troškovi se odnose na: struju, vodu, grijanje, išenje, odvoz smea, materijal za išenje, higijenske potrepštine i sl. POMO U ORGANIZACIJI PROGRAMA DRUGIH SUBJEKATA Uilište je tijekom godine brojnim subjektima (sportskim klubovima, udrugama, školama....) pomagalo u organizaciji njihovih programa i projekata. Valja istaknuti da je pomo u vrlo mnogo sluajeva bila uzajamna, te su vrijedni rezultati postignuti upravo zahvaljujui meusobnom razumijevanju i strunoj, tehnikoj i organizacijskoj suradnji. Navodimo dva programa koji su realizirani na takav nain : ENAMA U AST – SVEANOST povodom Meunarodnog dana ena
Buzet, Narodni dom, 07. oujka 2020. Organizator: Udruga antifašista Grada Buzeta i Udruga umirovljenika Buzet Podrška: POU "A. Vivoda" Buzet
MFF: FILMSKE PROJEKCIJE U BUZETU & [email protected]
Muzej, 20. – 23. 08. Organizator: Grad Buzet i MMF Suorganizacija: POU "A. Vivoda" Buzet
ODNOSI S JAVNOŠU
1. OGLAŠAVANJE O svakom dogaaju u organizaciji Uilišta (Muzeja, Knjinice...), POU informira javnost putem tiska (Glas Istre) i elektronikih medija (Radio Pula, Radio Istra, TV Nova...). U posljednje vrijeme eše se koristi Facebook. Za veinu se programa najava šalje u Informator Glasa Istre, stavlja se na Info pano POU-a; na oglasne ploe u gradu, a esto se na javnim mjestima dijele i letci. Na
26
preko 300 e-adresa šalju se mjeseni programi (letci), info o dogaajima i pozivnice. Redovito se o aktivnostima Uilišta javnost informira i putem web stranice ustanove. 2. DRUŠTVENE MREE POU Buzet, Narodna knjinica i Zaviajni muzej otvorili su svoje profile na internetskoj društvenoj mrei Facebook s namjerom da i putem tog medija omogue što bri i sveobuhvatniji protok informacija poglavito što se tie najava kulturnih programa i slanja pozivnica. Ovaj je komunikacijski kanal usmjeren uglavnom na mlau populaciju. 3. NEWSLETTER Putem newslettera obavijesti o pojedinim dogaajima i programima šalju se na 300-tinjak adresa naših korisnika. 4. PORTALI POU Buzet oglašava svoje programe i redovito izvješuje o svojim djelatnostima na više internetskih portala, a posebno na: kulturistra.hr, culturenet.hr, svijetkulture.com, akademija- art.hr, inistria.hr, i dr. 5. PRESS KONFERENCIJE I GOSTOVANJA NA ELEKTRONIKIM MEDIJIMA Komunikacija s medijima odvijala se i putem konferencija za novinstvo. Na taj se nain nastojalo javnost upoznati s novim ili znaajnijim sadrajima iz produkcije Uilišta. Ravnateljica i voditelji podrunica esto sudjeluju u radio i TV emisijama predstavljajui ustanovu ili neki njen segment, odnosno projekt. Naješa je suradnja s Radio Pulom i Radio Istrom, te s televizijskim kuama TV Capodistria i TV Nova Pula. Valja napomenuti da su gotovo svi spomenuti mediji više puta godišnje pokrovitelji naših manifestacija. 6. WEB STRANICA – www.poubuzet.hr Prva web stranica Uilišta otvorena je krajem 2007. godine, a poetkom 2020. godine otvorena je nova, suvremeno dizajnirana web stranica Pukog otvorenog uilišta „Augustin Vivoda“ Buzet. Obuhvaa itav niz elemenata koji opisuju POU „Augustin Vivoda“ Buzet (od povijesti, preko raznih djelatnosti, manifestacija, programa i usluga, najava i izvještaja, foto galerije, kontakata, linkova...). Stranica je dijelom interaktivna, korisnik moe izravno sa stranice zatraiti upit, pregledati knjini fond Narodne knjinice, muzejske zbirke... Na naslovnici stranice Uilište redovito izvješuje javnost o svojim programima i aktualnim novostima. U Buzetu, 03. veljae 2021. Ravnateljica: Mirjana Pavleti, prof.