of 37 /37

Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje...

Page 1: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Page 2: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Izv. prof. dr. sc. Šime Ukić,

Zavod za analitičku kemiju

Marulićev trg 20 (prizemlje desno)

e-mail: [email protected]

Page 3: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Predavanja: 30 sati

Seminari: 15 sati

Laboratorijske vježbe: 30 sati

(3 sata u 7 termina + kolokviji iz vježbi)

Page 4: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Uvjeti za izlazak na ispit:

1. Redovito pohađanje predavanja i seminara

2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

3. Uspješno položen drugi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

4. Uspješno završene laboratorijske vježbe

Page 5: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Koliki je ukupan broj bodova?

100 bodova

Koliko je bodova potrebno za prolaznu ocjenu?

60 bodova

Kako se mogu ostvariti bodovi?

Prisustvovanje predavanjima

Laboratorijske vježbe

Kolokviji

Testovi

Page 6: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

MAKSIMALNO MINIMALNO

Predavanja 5 4

Test 1 25 -

Test 2 25 -

Laboratorijske vježbe 15 6

Kolokviji iz laboratorijskih

vježbi:

1. kolokvij (kationi) 15 6

2. kolokvij (anioni) 15 6

Ukupno 100 50

Kriterij bodovanja:

Page 7: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Broj bodova Ocjena

50-59 oslobođen pismenog dijela ispita

60-69 dovoljan (2)

70-79 dobar (3)

80-89 vrlo dobar (4)

90-100 izvrstan (5)

Page 8: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Uvijet za izlazak na ispit je pohađanje predavanja i uspješno završene

laboratorijske vježbe.

Page 9: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Laboratorijske vježbe:

1. Dolazak na laboratorijske vježbe je obavezan!

2. Na laboratorijske vježbe treba doći pripremljen!

3. Mora se poštivati laboratorijski red!

4. Referati iz laboratorijskih vježbi piše se isključivo u bilježnicu

A4 formata, predviđenu samo za vježbe: Laboratorijski dnevnik.

5. Laboratorijske vježbe su završene tek kada su položena oba

kolokvija i priznate sve vježbe.

Page 10: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Prepisivanje i dogovaranje s kolegama za vrijeme

pisanja testova ili ispita je najstrože zabranjeno!

Zaslužena ocjena (bodovi) vrijedi samo za prvi ljetni ispitni rok!!!!

Na svim ostalim rokovima ispit se mora u

cijelosti ponovno polagati!!!!

Page 11: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

1. PREDAVANJA:

Nj. Radić, L. Kukoč Modun, Uvod u analitičku kemiju,

Školska knjiga, Zagreb, 2016.

Š. Cerjan-Stefanović,

Osnove analitičke kemije, Sveučilište u Zagrebu, 1983.

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler,

Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb, 1999.

2. LABORATORIJSKE VJEŽBE:

Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari,

FKIT, Zagreb, 2003.

(I. Eškinja, Z. Šoljić, Kvalitativna anorganska kemijska

analiza,Tehnološki fakultet, Zagreb, 1992.)

Page 12: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

KONVENCIJE ZA PISANJE JEDNADŽBI

DEFINICIJA ANALITIČKE KEMIJE

ZADATAK ANALITIČARA

SIGNAL: INFORMACIJA - DEFINICIJA ANALITA - GUBITAK

INFORMACIJA

GRANICA ODREĐIVANJA

Page 13: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Topivi jaki elektroliti pišu se kao ioni:

H+ + Cl- , Na+ + Cl- , Na+ + OH- , NH4+ + Cl-

Kao molekule ili atomi pišu se:

a) teško topivi spojevi, talozi

CuS↓, CaCO3↓, Al(OH)3↓

b) metali i nemetali

Cu° , Fe° , Cl2° , S°

c) topivi slabi elektroliti

H2S , H2O , CH3COOH

d) plinovi (g)

CO2 , H2

l = tekuće

c = kristalno

s = čvrsto

aq = vodena otopina

g = plinovito

Page 14: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Što je ANALITIČKA KEMIJA ?

Page 15: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Analitička kemija:

znanstvene temelje postavio njemački

kemičar Wilhem Ostwald

znanost koja razvija metode i alate

nužne za dobivanje informacije o

kemijskom sastavu i o njegovim

promjenama (primjerice s vremenom),

o prostornom rasporedu i strukturi

materijala.

Page 16: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Analitička kemija:

multidisciplinarna znanost:

kemija, fizika i odgovarajuća tehnička

područja, matematika, posebice teorija

vjerojatnosti i statistika.

Praktična primjena analitičke kemije:

zaštita okoliša i zdravlja

klinička analiza (medicina)

industrija

ispitivanje materijala

osiguranje kvalitete

Page 17: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Analitička kemija: znanost prikupljanja, određivanja i tumačenja

informacija o materijalnom sustavu pomoću znanstvenih metoda.

Analiza: sustavno ispitivanje uzorka.

Uzorak: oblik materije s ukupnom informacijom.

Cilj: dobivanje kvalitativnih i kvantitativnih informacija o

kemijskom sastavu i strukturi ispitivanog uzorka.

Uzorak = Materija + Informacija

Page 18: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Analit: supstanca koju treba odrediti

• atom

• ion

• radikal

• funkcionalna grupa

• molekula

• makromolekula

Matrica: uzorak bez analita

Informacije: - kvalitativna

- kvantitativna

Uzorak = Analit + Matrica

Page 19: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kvalitativna kemijska analiza:

utvrđuje se kemijski sastav tvari u uzorku - ”dokazivanje”

Kvantitativna kemijska analiza:

utvrđuje se količina pojedine tvari u uzorku - ”određivanje”

- stehiometrijske metode (gravimetrija, volumetrija)

- nestehiometrijske metode (instrumentalne metode)

Page 20: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

PROBLEM

POGREŠKA

UZORAK

ISPITNI UZORAKIZMJERENA

VRIJEDNOST

ANALITIČKI

REZULTAT

KEMIJSKA

INFORMACIJA

STRATEGIJA

UZORKOVANJA

PRIPRAVA

MJERENJE

INTERPRETACIJA

INFORMACIJE

ANALIZA

PODATAKA

PROCJENA

Page 21: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

kemijske nečistoće

gubici analita tijekom analize

eksperimentalne poteškoće

sekundarne reakcije

- nužno provoditi slijepu probu

- maskiranje smetajućih tvari

Faktori koji smanjuju osjetljivost i specifičnost:

Page 22: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Page 23: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Pb2+, Ag+, Hg22+

Page 24: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

H2O, ioni …

Page 25: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

Pb2+, Ag+, Hg22+

Page 26: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

I stupanj: SEPARACIJA – ODJELJIVANJE

Pb2+, Ag+, Hg22+

2

2 s

BIJELI

s

BIJELI

2

2 2 2 s

BIJELI

Pb 2Cl   PbCl

Ag Cl AgCl

Hg 2Cl Hg Cl

HCl (6M)

PbCl2, AgCl, Hg2Cl2

Page 27: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

II stupanj: SEPARACIJA – ODJELJIVANJE

Pb2+, Ag+, Hg22+

2

2 2

2 2s s

2 2 2 2 2 2s s

2s

AgCl H O AgCl H O

Hg Cl H O H

PbCl H O  Pb 2Cl

g C H O

H

l

O

HCl (6M)

PbCl2, AgCl, Hg2Cl2

H2O (vruća)

Pb2+, AgCl, Hg2Cl2

Pb2+ AgCl, Hg2Cl2

Page 28: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

III stupanj: IDENTIFIKACIJA – DOKAZ

Pb2+, Ag+, Hg22+

HCl (6M)

PbCl2, AgCl, Hg2Cl2

H2O (vruća)

Pb2+, AgCl, Hg2Cl2

Pb2+ AgCl, Hg2Cl2

K2Cr2O7 + Na-acetat

K2CrO4

Page 29: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

III stupanj: IDENTIFIKACIJA – DOKAZ

Pb2+, Ag+, Hg22+

2 2

2 7 2 4ŽUTI

2Pb Cr O H O 2PbCrO 2H

HCl (6M)

PbCl2, AgCl, Hg2Cl2

H2O (vruća)

Pb2+, AgCl, Hg2Cl2

Pb2+ AgCl, Hg2Cl2

K2Cr2O7 + Na-acetat

K2CrO4

Page 30: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

III stupanj: IDENTIFIKACIJA – DOKAZ

Pb2+, Ag+, Hg22+

2 2

2 7 2 4ŽUTI

2Pb Cr O H O 2PbCrO 2H

HCl (6M)

PbCl2, AgCl, Hg2Cl2

H2O (vruća)

Pb2+, AgCl, Hg2Cl2

Pb2+ AgCl, Hg2Cl2

NH3 (konc.)

[Ag(NH3)2]+

K2Cr2O7 + Na-acetat

K2CrO4 Hg, HgNH2Cl

Page 31: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

III stupanj: IDENTIFIKACIJA – DOKAZ

Pb2+, Ag+, Hg22+

2 2

2 7 2 4ŽUTI

3 3 2

2 2 3 2 4CRNI BIJELI

2Pb Cr O H O 2PbCrO 2H

AgCl 2NH Ag NH Cl

Hg Cl 2NH Hg HgNH Cl NH Cl

HCl (6M)

PbCl2, AgCl, Hg2Cl2

H2O (vruća)

Pb2+, AgCl, Hg2Cl2

Pb2+ AgCl, Hg2Cl2

NH3 (konc.)

[Ag(NH3)2]+

K2Cr2O7 + Na-acetat

K2CrO4 Hg, HgNH2Cl

Page 32: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

III stupanj: IDENTIFIKACIJA – DOKAZ

Pb2+, Ag+, Hg22+

3 3 2AgCl 2NH Ag NH Cl

HCl (6M)

PbCl2, AgCl, Hg2Cl2

H2O (vruća)

Pb2+, AgCl, Hg2Cl2

Pb2+ AgCl, Hg2Cl2

NH3 (konc.)

[Ag(NH3)2]+

K2Cr2O7 + Na-acetat

K2CrO4 Hg, HgNH2Cl

Page 33: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Kpt (AgCl)=1,78.10-10

Kpt (Hg2Cl2)=1,30.10-18

Kpt (PbCl2)=1,60.10-6

III stupanj: IDENTIFIKACIJA – DOKAZ

Pb2+, Ag+, Hg22+

HCl (6M)

PbCl2, AgCl, Hg2Cl2

H2O (vruća)

Pb2+, AgCl, Hg2Cl2

Pb2+ AgCl, Hg2Cl2

NH3 (konc.)

[Ag(NH3)2]+

K2Cr2O7 + Na-acetat

K2CrO4 Hg, HgNH2Cl

HNO3 (konc.)

AgCl

3 42BIJEL

3 3 2

I

Ag

AgCl 2N

NH Cl 2H AgCl 2N

H g H

H

A N Cl

Page 34: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Granice dokazivanja - Granična vrijednost određivanja je najmanji udio analita koji

izaziva specifični signal (osjetljivost)

Granična koncentracija

10-6

10-6

10-4 10-2 102 1

10-4

10-2

1

102

m(probe)/ g

Koncentrirane probe Razrjeđenje

probe

Najmanja količina probe

m(analita)/ g

Granična masa

Direktna analiza

Page 35: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Broj komponenata koje daju

pozitivnu reakciju Oznaka

Klasifikacija

postupka

1 α Specifičan

2 - 3 β Beta selektivan

4 - 6 γ Gama selektivan

7 - 10 δ Delta selektivan

više od 10 - Neselektivan

Page 36: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Količinski odnos komponenata definira analit:

- GLAVNA komponenta (5-100%)

- SPOREDNA komponenta (0,01-5%)

- komponenta u TRAGOVIMA (<0,01%)

Tehnike

rada

Masa

uzorka Volumen otopine uzorka

Laboratorijsko

posuđe

Odvajanje

taloga

Makro-tehnika 0,5 – 10 g 20 – 50 mL čaše filtriranje

Semi-mikro-

tehnika 10 – 100 mg 0,05 mL (1 kap) – 10 mL kušalice i kivete centrifugiranje

Mikro-tehnika 1 – 10 mg 0,05 – 0,1 mL jažice ili satna

stakalca -

Ultra-mikro

tehnika <1 mg <0,1 mL na samom uzorku -

Page 37: Izv. prof. dr. - fkit.unizg.hrAK_I_2012... · Uvjeti za izlazak na ispit: 1. Redovito pohađanje predavanja i seminara 2. Uspješno položen prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi

Prva zapažanja i pripremu uzoraka za analizu

Ispitivanje čvrstog uzorka

Dokazivanje kationa

Dokazivanje aniona