of 80/80
Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6 typu SafePlus a Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6 typu SafeRing 12 / 25 kV

izolovaný plynem SF typu SafePlus a 6 Kompaktní distribu ... · PDF fileToto usnadňuje rozsáhlou implementaci a zjednoduší technickou údržbu a dodání. Řídící a monitorovací

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of izolovaný plynem SF typu SafePlus a 6 Kompaktní distribu ... · PDF fileToto...

 • Modulrn kompaktn rozvd izolovan plynem SF6 typu SafePlus aKompaktn distribun rozvd izolovan plynem SF6 typu SafeRing12 / 25 kV

 • SafeRing/SafePlus

  2

  Obsah

  Strana1. Pouit 1.1 SafeRing 41.2 SafePlus 6

  2. Filozofi e projektu 8

  3. Konfi gurace SafeRing 3.1 Veobecn 103.2 Konfi gurace 11

  4. Moduly SafePlus 4.1 Veobecn 144.2 C- Kabelov odboka s odpnaem 154.3 F- Odpna s pojistkami 16 4.4 V- Vakuov vypna 174.5 Sl- Podln spojka ppojnic, odpna 184.6 Sv- Podln spojka ppojnic, vypna 19 4.7 D- Pm pipojen kabel 204.8 De- Pm pipojen kabel s uzemovaem 214.9 Be- Uzemnn ppojnic 22 4.10 CB - Modul vypnae 234.11 M- Modul men (vzduchov izolace) 244.12 Mt -Modul tarifnho men (vzduchov izolace) 26

  5. Konstrukce rozvde 5.1 Vnj sestava 275.2 Modul kabelovho odpnae 285.3 Modul vypnae 295.4 Modul odpnae s pojistkami 305.5 Kabelov prchodky 315.6 Zazen na omezen oblouku 325.7 Kompletn hermeticky uzaven systm 335.8 Prchodky pro zkouky kabel 345.9 Mechanismy a blokovn 355.10 Extern ppojnice nahoe 375.11 Bon rozen 39

  6. Psluenstv 6.1 Zkladn rm 406.2 Oddl nzkho napt 416.3 Motorov ovldn, vypnac cvka a pomocn spnae 426.4 Jitn transformtoru 44 6.5 Tabulka vbru pojistek 456.6 Pojistkov tavn vloky 46 6.7 Rel 476.8 Kombinovan senzor 526.9 Kabelov koncovka 536.10 Kapacitn napov detekce/indikace 606.11 Indiktor zkratu 616.12 Blokovn s klem Ronis 62

  Obsah

 • 3

  SafeRing/SafePlus

  7. Dlkov ovldn 63 8. Rozmry 8.1 Standardn jednotky 668.2 Upevnn na podlahu a stnu vetn zastn kabel 678.3 Oddl nzkho napt s rel 688.4 Horn pvodn sk 698.5 Extern ppojnice 708.6 Zkladn rmy 718.7 Zvltn kryty kabelovho oddlu 71

  9. Technick daje 9.1 Oznaen a normy 729.2 SafeRing, elektrick daje 739.3 SafePlus, elektrick daje 749.4 SafeRing a SafePlus, veobecn daje 759.5 Kivky; poty spnacch cykl 779.6 Tabulka hmotnost 77

  10. ivotn prosted 78

  Obsah

 • SafeRing/SafePlus

  4

  Pouit SafeRing 1.1

  SafeRing SafeRing

  SafeRing

  SafeRing

  SafeRinginstalovan v kompaktnch sekundrnch rozvodnch

  Kompaktn distribun rozvdtypu SafeRing, CCV/CCF

  Kompaktn distribun rozvdtypu SafeRing, CCVV/CCFF

  Kompaktn distribunrozvd typu SafeRing, CCCV/CCCF

  Kompaktn distribunrozvd typuSafeRing, DeV/DeF

 • 5

  SafeRing/SafePlus

  Pouit SafeRing 1.1

  SafeRing je kompaktn distribun rozvd pro sekundrn distribun st. SafeRing me bt dodn v 10 rznch konfi guracch vhodnch pro vtinu spnacch aplikac v distribunch stch 12/25 kV. Je mono ho rozit a v kombinaci s koncepc SafePlus, co je fl exibiln, modulrn kompaktn rozvd ABB, pedstavuj kompletn een pro sekundrn distribun st. SafeRing a SafePlus maj identick rozhran uivatele.

  SafeRing je zcela hermeticky uzaven systm s ndobou z nerezov oceli obsahujc veker sti pod naptm a spnac funkce. Hermeticky uzaven ocelov ndoba s konstantnmi atmosfrickmi podmnkami zajiuje vysok stupe spolehlivosti a rovn bezpenosti pro obsluhu a prakticky systm bez nrok na drbu.

  Koncepce SafeRing nabz volbu bu kombinace odpnae s pojistkami nebo vypnae s ochrannmi rel pro jitn transformtoru. SafeRing me bt dodn s integrovanou jednotkou dlkovho ovldn a monitorovn.

  SafeRing je navren pro pouit v nsledujcch aplikacch: Kompaktn distribun rozvodny Mal prmyslov podniky Vtrn elektrrny Hotely, nkupn stediska, kancelsk budovy, obchodn centra

  atd. Dln aplikace osvtlen, letit, nemocnice, tunely a podzemn

  drhy

  SafeRing

  DeF CCF CCC DeV CCV

  CCCF CCFF CCCC CCCV CCVV

  C- CKabelov odboka s odpnaemDe- Pm kabelov pipojen s uzemovaemF- Odpna s pojistkamiV- Vakuov vypna

 • SafeRing/SafePlus

  6

  A

  V

  3

  3

  3

  3

  3

  M

  M

  3

  Pouit SafePlus 1.2

  SafePlus je navren pro pouit v nsledujcch aplikacch: Kompaktn distribun rozvodny Mal prmyslov podniky Vtrn elektrrny Hotely, nkupn stediska, kancelsk budovy, obchodn centra atd. Dln aplikace osvtlen, letit, nemocnice, tunely a podzemn drhy

  C - Kabelov odboka s odpnaemDe- - Pm kabelov pipojen s uzemovaemD - Pm pipojen kabeluF - Odpna s pojistkamiV - Vakuov vypnaBe - Uzemnn ppojnicSl - Podln spojka ppojnic, odpnaSv - Podln spojka ppojnic, vakuov vypna CB - Modul vypnaeM - Modul menMt - Modul tarifnho men

  SafePlus

  DeC D F V

  Sl Sv Be M

  CB

  Mt

 • 7

  SafeRing/SafePlus

  Pouit SafePlus 1.2

  Kompaktn rozvd SafePlus sestvajc z: 2-cestn sekce se 2 moduly kabelovho odpnae Modulu men izolovanho vzduchem 2-cestn sekce se dvma moduly odpnae s pojistkami

  Kompaktn rozvd SafePlus s pln modulrn konstrukc ses-tvajc z: 3 modul kabelovho odpnae 3 modul vakuovho vypnae v kombinaci s rel REF

  SafePlus SafePlusSafePlus

  SafePlus SafePlus SafePlus SafePlusSafePlusSafePlus

  REF541 REF541 REF541

  CC M FF

  C C V V V C

 • SafeRing/SafePlus

  8

  Filozofi e projektu 2.

  SafeRing a SafePlus rozvde ABB pro sekundrn distribuciRozvde pro sekundrn distribuci byly v poslednch 20 letech pedmtem rozshlho vvoje, jeho vsledkem je vt funknost a men rozmry.

  Tradin spnac kobky jsou nahrazovny kompletnmi rozvdovmi systmy. Specifi ck funkce jako uzemovn, odpojovn, pipojovn kabel, rozen ppojnic, jitn a spnn se staly integrovanmi prvky kompaktnch funkn jednotek.

  Kompaktn rozvdov systmy uspokojuj poteby zkaznk aplika-c vn. ABB byla vdy soust tohoto vvoje.

  Nejnovj ada SafePlus ABB vyhov nejsloitjm technickm podmnkm systmu.

  Zcela samostatnou specializac je vvoj distribunho rozvde pro okrun kabelov st. etn veejn distribun rozvodny vyaduj unifi kovanou spnac funknost, kter je zahrnuta v koncepci kompakt-nho distribunho rozvde.

  ada SafeRing ABB je velkm pspvkem k tto specializaci.

  Dva vrobky jedna adaSafeRing ABB je pizpsoben potebm v rozshl veejn distribun sti. SafePlus nabz vce z hlediska fl exibility a elektrickch parametr.Oba rozvde nabz stejn uivatelsk rozhran.

  Zapojen zkaznk:Funknost aplikovan v SafeRing a SafePlus ABB je vsledkem pod-nt zkaznk z celho svta.

  Nejdleitj zkaznci jsou stle v kontaktu s pracovnky vvoje ABB, aby se zajistil optimalizovan provoz rozvde. Funknost se bude vdy oprat o poklady vychzejc z poadavk zkaznk.

  Elektrick a mechanick parametry jsou vsledkem vce ne 100 let vvoje v ABB.

  Obsluha bezpenost a provozBezpenost nen jen problmem specifi kace a parametr, ale tak skuten ivotn zkuenost. Normy a souvisejc zkouky odhal slab msta v dob zkouen. ABB toto vyuv dle pro ely souvisejc s trvanlivost a opakovanou vrobn kvalitou.

  Vechny vrobky jsou vyrbn podle normy SN EN ISO 9001 (ISO 9001). Posledn vydn pslunch norem SN (IEC) bude vdy aplikovno pro n stl zkuebn program.

  Integrovan funknost je nejdleitj zmr pro snen potu pohyblivch komponent, dle sniujc riziko jakkoliv zvady.

 • 9

  SafeRing/SafePlus

  Filozofi e projektu 2.

  Neseme odpovdnost za ivotn prostedMsto pro vrobu SafeRing a SafePlus je Norsko.Ekologick politika Norska pispv k zamen na ekologick faktory pi vrob jako i po dobu ivotnosti rozvd.

  Vechny vrobky se vyrb podle naeho certifi ktu podle normy ISO 14001. Recyklace je potvrzena na rovni 97 %.Pro zjednoduen tohoto procesu budeme spolu s naimi partnery plynule vyvjet postupy pro manipulaci na konci ivotnosti.Plastov sousti jsou jednotliv oznaeny pro zjednoduen recyk-lanho procesu.

  Mohou bt zaslna een pro omezen emise plynu pro vjimen ppad poruchy.

  Modern vvoj a vrobaNumerick simulace spolen s mnohaletmi zkuenostmi zajist kompaktn a robustn konstrukci.

  Dielektrick simulace zajist, e kompaktnost neovlivn dielektrick vlastnosti.

  Kombinace konstrukn techniky, zkuenost a nejmodernj vrobn technologie zaruuje vrobky v souladu se stavem techniky a trvanli-vost.

  Kompletn een jeden dodavatelKomplexn aplikace zahrnujc dlkov ovldn a monitorovn mo-hou bt dodny nyn od jednoho dodavatele.

  Toto usnaduje rozshlou implementaci a zjednodu technickou drbu a dodn.

  dc a monitorovac jednotka, kter je k dispozici pro SafeRing, je umstn za pednm krytem. Tato volba je tak pipraven pro retrofi t, protoe takov poadavky se obvykle objev, a je rozvd v provo-zu.

 • SafeRing/SafePlus

  10

  Konfi gurace SafeRing 3.

  3.1 VeobecnSafeRing je kompaktn distribun rozvd pro sekundrn distribun st. SafeRing me bt dodn v 10 rznch konfi guracch vhodnch pro spnac aplikace v distribunch stch 12/25 kV.

  V kombinaci s koncepc SafePlus, co je fl exibiln, modulrn kompaktn rozvd ABB, pedstavuj kompletn een pro sekundrn distribun st 12/25 kV. SafeRing a SafePlus maj identick rozhran uivatele.

  SafeRing je zcela hermeticky uzaven systm s ndobou z nerezov oceli obsahujc veker sti pod naptm a spnac funkce. Hermeticky uzaven ocelov ndoba s konstantnmi atmosfrickmi podmnkami zajiuje vysok stupe spolehlivosti a rovn bezpenosti pro obsluhu a prakticky systm bez nrok na drbu.

  Koncepce SafeRing nabz volbu bu kombinace odpnae s pojistkami nebo vypnae s ochrannmi rel pro jitn transformtoru. SafeRing me bt dodn kompletn s integrovanou jednotkou dlkovho ovldn a monitorovn.

  SafeRing je dodvn s nsledujcm standardnm vybavenm: Uzemova Ovldac mechanismus s integrovanm mechanickm

  blokovnm Ovldac pka Zazen pro visac zmky na vech spnacch funkcch Prchodky pro pipojen kabel na pedn stran s kabelovmi

  kryty Zvsn oka pro snadnou manipulaci Vechny 3- a 4-cestn jednotky jsou navren pro dodatenou

  mont jednotky dlkovho ovldn a monitorovn

  Voliteln monosti vybaven: Prchodky pro pipojen extern ppojnice na horn sti

  kompaktnho distribunho rozvde Prchodky pro bon rozen (400 A) (jen moduly C-, F- a De) Prchodky pro zkouen kabel, vetn uzemovach