92
ISSN 1857-1549 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI TEZE DE DOCTORAT 2014 (Serie analitică) Chişinău 2017

ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

ISSN 1857-1549

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

TEZE DE DOCTORAT

2014

(Serie analitică)

Chişinău 2017

Page 2: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

CZU 015 (478) 016:01 (043) 378.245 (01)

Director general: Elena Pintilei

Alcătuitor: Violeta IonelCoperta: Dragoș Popa-MiuRedactor bibliografic: Parascovia CalevaRedactor: Alina Știrbu

© Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2017

Bibliografia Națională a Moldovei. Teze de doctorat 2014 (Serie analitică) / Bibl. Naț. a Rep. Moldova; dir. gen.: Elena Pintilei; alcăt.: Violeta Ionel; red. bibl.: Prascovia Caleva; red.: Alina Știrbu.− Chișinău: BNRM, 2017 (Imprimeria BNRM).− 92p.

Page 3: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

3

Serie analitică

ARGUMENT

Seria Teze de doctorat este o parte componentă a Bibliografiei Naţionale a Moldovei şi constituie o viziune de ansamblu asupra activităţii de cercetare din Republica Moldova, legată de obţinerea titlului de doctor în ştiinţe.

Bibliografia Naţională ,,Teze de doctorat” informează despre tezele de doctorat, obţinute în instituţiile de învăţământ şi organizaţiile ştiinţifice ale Republicii Moldova pentru titlul de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat în toate domeniile ştiinţei naţionale indiferent de volumul, tirajul şi modul de tipar al tezei, conform Regulamentului Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din 27 ianuarie 2005 „Cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova. Acest volum reprezintă a şasea fasciculă a indicelui bibliografic „Teze de doctorat” şi cuprinde descrierile bibliografice a tezelor de doctorat, ce au apărut în perioada ianuarie – decembrie 2014.

Lucrarea este destinată lucrătorilor ştiinţifici, profesorilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de activitatea ştiinţifică din Republica Moldova.

Documentele sunt sistematizate conform Clasificaţiei Zecimale Universale (CZU), iar în cadrul fiecărei clase ordonarea alfabetică.

Descrierile bibliografice respectă standardele naţionale în vigoare şi conţin următoarele elemente:

– numărul de ordine al descrierii bibliografice;– responsabilitatea principală (autor);– titlu;responsabilitatea secundară; publicare (loc, an); caracteristica

cantitativă; Note;– descrierea bibliografică;– indexul CZU;– numărul inventar al tezei;– subiecte.

Page 4: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

4

Teze de doctorat 2014

Elementele descrieri bibliografice:Nr. AUTOR. Titlu: Clasificarea și denumirea specialității conform

Nomenclatorului specialiștilor lucrătorilor științifici / Numele doctorantului; Numele conducătorului ştiinţific. – Locul de publicare,

Anul publicării.Paginaţie: ilustraţii; format.Antetitlu: (Denumirea instituției științifice),Bibliografie. AnexeCZU Nr. inventarSubiecte

Lucrarea este însoţită de două indexuri auxiliari: Indexul de persoane ce include: numele doctoranzilor, conducătorilor şi consultanţilor ştiinţifici şi Indexul de subiecte. Cele două indexuri sunt elemente utile în consultarea indicelui bibliografic.

Page 5: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

5

Serie analitică

Abrevieri

acad. academicianbibliogr. bibliografiedr. doctordr. hab. doctor habilitat dr. în şt. doctor în ştiinţe cond. şt. conducător ştiinţific conf. universitar conferenţiar universitarconsult. şt. consultant ştiinţific prof. universitar profesor universitar şt. fiz.-mat. ştiinţe fizico-matematice

др. хаб. доктор хабилитат др. хаб. с.-х. наук доктор сельскохозяйственных наукконф. университар конференциар университарнауч. консульт. научный консультантнауч. рук. научный руководительпроф. университар профессор университарфиз.-мат. наук физико-математических наук

Page 6: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

6

Teze de doctorat 2014

004 ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA CALCULATOARELOR.PRELUCRAREA DATELOR

1. BELDIGA, Maria. Suport inteligent de E-learning orientat pe familii de probleme decizionale: Specialitatea: 232.02 – Tehnologii, produse și sisteme informaționale: Teză de doctor în informatică / Maria Beldiga; cond. șt.: dr., conf. universitar Gheorghe Căpățână; dr., conf. universitar Tudor Brăgaru. – Chișinău, 2014.152 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova.Bibliogr.: P. 108-117; Anexe.004.89 T-4628

Generator de probleme decizionaleSistem suport pentru decizii

2. CIORBĂ, Dumitru. Metode și instrumente pentru specificarea concurenței în arhitecturile software: Specialitatea: 232.02 – Tehnologii, produse și sisteme informaționale: Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Dumitru Ciorbă; cond. șt.: dr. Victor Beșliu. – Chișinău, 2014.173 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei.Bibliogr.: P. 121-129; Anexe.004.41 T-4722

Software engineering

02 BIBLIOTECONOMIE

3. CHERADI, Natalia. Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova: Specialitatea: 572.02 – Infodocumentare; Biblioteconomie și știința informării: Teză de doctor în ştiinţe ale comunicării / Natalia Cheradi; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Nally Țurcan. – Chişinău, 2014.215 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 151-166; Anexe. 027.7:339.138 T-4632

Page 7: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

7

Serie analitică

Biblioteci universitare – Rep. MoldovaMarketing – Strategii de dezvoltare

4. HARJEVSCHI, Mariana. Evoluția politicilor în sistemul

național al bibliotecilor din Republica Moldova: Specialitatea: 572.02 – Infodocumentare; Biblioteconomie și știința informării: Teză de doctor în ştiinţe ale comunicării / Mariana Harjevschi; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Nally Țurcan. – Chişinău, 2014.162 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 122-137; Anexe. 021.89:316.75 T-4656

Biblioteci – Politici publice – Rep. Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

5. CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, Inga. Adaptarea familiei tinere la societatea în transformare (cazul Republicii Moldova): Specialitatea: 541.02 – Structură socială, instituții și procese sociale: Teză de doctor în sociologie / Inga Chistruga-Sînchevici; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Maria Bulgaru. – Chișinău, 2014.197 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 158-171; Anexe. 316.356.2(478) T-4600

Societate – Familii tinere – Rep. MoldovaSociologia familiei

6. GALBEN, Carolina. Societatea civilă în procesul decizional al statului: Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului: Teză de doctor în drept / Carolina Galben; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2014.168 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P.153-166; Anexe. 316.32(478):323.2 T-4649

Societate civilă – Rep. Moldova

Page 8: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

8

Teze de doctorat 2014

32 POLITICĂ

7. BEREGOI, Natalia. Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova: Specialitatea: 562.01 – Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației: Teză de doctor în ştiinţe politice / Natalia Beregoi; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Sergiu Nazaria. – Chişinău, 2014.179 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice. Bibliogr.: P.153-173; Anexe. 327(478) T-4650

Relaţii politice internaţionale – Rep. Moldova Integrare europeană – Rep. Moldova

8. GROSU, Ruslana. Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu statele musulmane: Specialitatea: 562.01 – Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației: Teză de doctor în ştiinţe politice / Ruslana Grosu; cond. șt.: dr. hab., prof. cercetător Victor Juc. – Chișinău, 2014.194 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice.

Bibliogr.: P. 161-191; Anexe. 327(478:53)”19/20” T-4698

Relaţii internaţionale – Rep. Moldova

9. MÎTCU, Silvia. Activități nemilitare ale organizației tra-tatului Atlanticului de Nord în contextul transformării relațiilor internaționale postrăzboi rece: Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice: Teză de doctor în politologie / Silvia Mîtcu; cond. șt.: dr. hab., prof. cercetător Victor Juc. – Chișinău, 2014.164 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice.

Page 9: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

9

Serie analitică

Bibliogr.: P. 148-162. 32.001(478) T-4520

Activități nemilitareAtlanticul de Nord – Relații internaționale

10. PORCESCU, Sergiu. Impactul valorilor democratice europene și al migrației asupra modernizării sistemului politic din Republica Moldova: Specialitatea: 562.01 – Teoria, metodologia și istoria politologiei ; instituții și procese politice: Teză de doctor în ştiinţe politice / Sergiu Porcescu; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Alexandru Roșca; consult. șt.: dr. hab., prof. universitar Ion Guceac. – Chişinău, 2014.

190 p.; 30 cm.Antetitlu: Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de cercetări juridice şi politice.Bibliogr.: P. 151-169; Anexe.32(478) T-4653

Sistem politic – Rep. MoldovaValori democratice

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

11. BRANAȘCO, Natalia. Migraţia internaţională a forţei de muncă: Tendinţe şi efecte social-economice: Specialitatea: 521.01 – Teorie economică și politici economice: Teză de doctor în economie / Natalia Branaşco; cond. șt.: dr., conf. universitar Nolea Filip. – Chişinău, 2014.201 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 151-166; Anexe. 331.556.4:338(478) T-4703

Migraţia forţei de muncă – Aspect economic – Rep. Moldova

12. EFROS, Stela. Dezvoltarea antreprenoriatului constructiv în Republica Moldova: Specialitatea: 08.00.05 – Economie și management (în activitatea antreprenorială): Teză de doctor în economie / Stela Efros; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Natalia

Page 10: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

10

Teze de doctorat 2014

Burlacu. – Chișinău, 2014.196 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 133-145; Anexe. 334.72:658.114.1(478) T-4562

Antreprenoriat – Dezvoltare – Rep. Moldova

13. GANEA, Victoria. Finanţarea activităţii inovaţionale din perspectiva macroeconomică: Specialitatea: 522.01 – Finanțe: Teză de doctor habilitat în ştiinţe economice / Victoria Ganea; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Galina Ulian. – Chişinău, 2014.293 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 232-248; Anexe. 330.322.3:001.894 T-4694

Inovaţii – FinanţareMacroeconomie – Inovaţii

14. GOROBIEVSCHI, Svetlana. Concepte și abordări metodo-logice de evaluare şi creştere a calității vieții: Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică: Teză de doctor habilitat / Svetlana Gorobievschi; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Andrei Cojuhari. – Chișinău, 2014. 341 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr.: P. 265-280; Anexe. 330.59:338.2 T-4556

Calitatea vieţii – EvaluareNivel de trai – Rep. Moldova

15. PĂTRU, Alina Daniela. Dezvoltarea regională durabilă în context european: aspectul juridico-administrativ: Specialitatea: 552.02 – Drept administrativ: Teză de doctor în drept / Alina Daniela Pătru; cond. șt.: dr., prof. universitar Victor Guțuleac. – Chişinău, 2014.196 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 168-184; Anexe.

Page 11: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

11

Serie analitică

332.146:342.26 T-4688Economie regională – Administrare

16. RĂU, Andrei. Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate: Teză de doctor în economie / Andrei Rău; cond. șt.: dr., conf. universitar Gheorghe Țurcanu. – Chişinău, 2014.218 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 151-162; Anexe. 334.758 T-4689

Întreprinderi – Competitivitate – Rep. Moldova

17. ROMANESCU, George. Piața forței de muncă din România în contextul integrării în Uniunea Europeană: Specialitatea: 521.02 – Economie mondială; relații economice internaționale: Teză de doctor în economie / George Romanescu; cond. șt.: dr., Alexandru Stratan. – Chișinău, 2014. 154 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 121-130; Anexe. 334.7.012.64:642.5(478) T-4524

Piaţa forţei de muncă – România

18. ŢIGĂNESCU, Ana-Maria. Reglementarea juridică a parteneriatului public-privat: Specialitatea: 522.02 – Drept public (drept administrativ): Teză de doctor în drept / Ana-Maria Ţigănescu; cond. șt.: dr., conf. universitar Ștefan Belecciu. – Chişinău, 2014.173 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Bibliogr.: P. 160-169; Anexe. 334.723:34 T-4701

Parteneriat public-privat – Reglementarea juridică

Page 12: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

12

Teze de doctorat 2014

19. ДОЛГИЙ, Игорь. Усовершенствование системы стра-хования рисков в предпринемательской деятельности в Республике Молдова: Специальность: 522.01 – Финансы: Диссертация доктора экономических наук / Игорь Долгий; науч. рук.: док. хаб., конф. университар Наталья Бэнчилэ. – Кишинэу, 2014.205 р.; 30 cm.

Antetitlu: Государственный Университет Молдовы. Bibliogr.: P. 149-165; Приложения. 334.72:330.131.7(478) T-4661

Antreprenoriat – Riscuri – Rep. Moldova

336 Economie financiară. Finanțe. Finanțe publice. Probleme bancare și monetare

20. BURUIANĂ, Lorina. Impactul investițiilor străine directe asupra dezvoltării băncilor comerciale din Republica Moldova: Specialitatea: 08.00.10 – Finanțe; Monedă; Credit: Teză de doctor în economie / Lorina Buruiană; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Rodica Hîncu. – Chișinău, 2014.213 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 154-170; Anexe. 336.713:339.727.22(478) T-4533

Bănci comerciale – Investiţii – Rep. Moldova

21. OGLINDĂ, Lilia. Implementarea în Republica Moldova a experienţei internaţionale în domeniul creditării afacerilor mici: Specialitatea: 522.01 – Finanțe: Teză de doctor în economie / Lilia Oglindă; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Anatol Caraganciu. – Chişinău, 2014.167 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P.138-142. 336.77:334.7.012.64(478) T-4695

Întreprinderi mici – Credite – Rep. Moldova

Page 13: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

13

Serie analitică

22. БИЛООКАЯ, Светлана. Развитие рынка ценных бумаг Республики Молдова в контексте Европейской финансовой интеграции: Специальность: 522.01 – Финансы: Диссертационная работа на степень доктора экономики / Светлана Билоокая; науч. рук.: док. хаб., проф. университар Родика Хынку. – Кишинэу, 2014.254 p.; 30 cm.

Antetitlu: Молдавская Экономическая Академия. Bibliogr.: P. 150-165; Приложения. 336.761(478):339.923:061.1 T-4731

Piaţa valorilor mobiliare – Rep. Moldova

338 Situație politică, conducere și planificare economică.Producerea bunurilor. Producție. Servicii. Prețuri.

Economie națională

23. LITVIN, Aurelia. Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare (cazul Republicii Moldova): Specialitatea: 521.03 – Economie și management în agricultură: Teză de doctor habilitat în economie / Aurelia Litvin; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Alexandru Stratan. – Chişinău, 2014.301 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 263-275; Anexe. 338.439.5:339.564 T-4640

Producție agroalimentară – Export – Rep. Moldova

24. TODORICI, Liudmila. Perfecţionarea mecanismului de asigurare a sustenabilităţii economice a întreprinderilor agricole (pe baza UTA Găgăuzia): Specialitatea: 521.03 – Economie și management în agricultură: Teză de doctor în economie / Liudmila Todorici; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Dumitru Parmacli. – Chişinău, 2014.181 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 263-275; Anexe. 338.43(478):658.012.4 T-4831

Economie agricolăÎntreprinderi agricole – Rep. Moldova

Page 14: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

14

Teze de doctorat 2014

25. РОБУ, Елена. Принципы организации и управления лечебно-оздоровительного туризма и перспективы его развития в Республике Молдова: Специальность: 522.03 – Экономика и менеджемент в туризме: Диссертация доктора экономических наук / Елена Робу; науч. рук.: док. хаб., проф. университар Наталья Бурлаку. – Кишинэу, 2014.208 p.; 30 cm.

Antetitlu: Международный Независимый Университет Молдовы.

Bibliogr.: P. 147-161; Приложения. 338.48:65.012.4(478) T-4576

Turism balnear – Management – Rep. Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale.Economie internaţională

26. BULAT, Veronica. Comerțul internațional și național cu produse stomatologice: Specialitatea: 521.02 – Economie mondială; Relații economice internaționale: Teză de doctor în economie / Veronica Bulat; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Alexandru Gribincea. – Chișinău, 2014.183 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 134-144; Anexe. 339.5:616.314 T-4599

Comerţ internaţional – Produse stomatologiceComerţ naţional – Produse stomatologice

27. BEJENARU, Olga. Potenţialul de export al Republicii Moldova: Specialitatea: 521.02 – Economie mondială; Relații economice internaționale: Teză de doctor în economie / Olga Bejenaru; cond. șt.: dr., conf. universitar Victoria Lupu. – Chişinău, 2014.200 p.; 30 cm..

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 162-172; Anexe. 339.564:338(478) T-4740

Economie – Export – Rep. Moldova

Page 15: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

15

Serie analitică

28. BURTEA, Elena. Edificarea societății cunoașterii bazată pe informație a economiilor emergente în acord cu reglementările europene și internaționale: Specialitatea: 521.02 – Economie mondială; Relații economice internaționale: Teză de doctor în economie / Elena Burtea; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Alexandru Gribincea. – Chișinău, 2014.156 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 115-128; Anexe. 339.9 T-4612

Economie globală – Dezvoltare

29. DABIJA, Tudor. Aspecte financiare ale activității vamale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană: Specialitatea: 08.00.10 – Finanțe; Monedă; Credit: Teză de doctor în economie / Tudor Dabija; cond. șt.: dr., conf. universitar Eugenia Bușmachiu. – Chișinău, 2014.156 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 124-133. 339.543:336.24(478) T-4534

Activitate vamală – Aspecte financiare Politica vamală – Rep. Moldova

30. DANILIUC, Aliona. Politici paternaliste ale țărilor emergente în cadrul cooperării economice internaționale: Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; Relații economice internaționale: Teză de doctor în economie / Aliona Daniliuc; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Iurie Crotenco. – Chișinău, 2014.213 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 125-135; Anexe. 339.97 T-4549

Relaţii economice internaţionale

31. MERUŢA, Alexandrina. Aplicarea standardelor de contabi-litate în condiţiile cooperării internaţionale şi integrării europene:

Page 16: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

16

Teze de doctorat 2014

Specialitatea: 521.02 – Economie mondială; Relații economice internaționale: Teză de doctor în economie / Alexandrina Meruţa; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Nicolae Țâu. – Chişinău, 2014.181 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 128-139; Anexe. 339.922:657.4 T-4639

Cooperare internaţională

32. NOVAC, Alexandra. Aplicarea sistemului de management al proprietății intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii: Specialitatea: 08.00.05 – Economie și management (în activitatea de antreprenoriat): Teză de doctor în economie / Alexandra Novac; cond. șt.: dr., conf. universitar Alexandru Stratan. – Chișinău, 2014.181 p.; 30 cm.

Antetitlu: Institutul Naţional de Cercetări Economice.Bibliogr.: P. 139-147; Anexe.334.7.012.6 T-4521

Întreprinderi mici şi mijlociiProprietate intelectuală

33. РАЙЛЯН, Елена. Инновационная маркетинговая стра- тегия как основа оптимизации деятельности научных биб-лиотек: Специальность: 08.00.06 – Маркетинг; Логистика: Диссертация доктора экономики / Елена Райлян; науч. рук.: док., конф. университар Оксана Савчук. – Кишинэу, 2014.195 p.; 30 cm.

Antetitlu: Молдавская Экономическая Академия. Bibliogr.: P. 145-162; Anexe. 339.138:027.7 T-4530

Biblioteci ştiinţifice – Strategii de marketingBiblioteci ştiinţifice – Rep. Moldova

Page 17: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

17

Serie analitică

34 DREPT. LEGISLAȚIE. JURISPRUDENȚĂ

34. POALELUNGI, Oleg. Puterea juridică a actului normativ-juridic: Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului: Teză de doctor în drept / Oleg Poalelungi; cond. șt.: dr., conf. universitar Grigorii Fiodorov. – Chişinău, 2014.175 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 155-171; Anexe. 340.130 T-4692

Acte normative

35. ARTENE, Diana Anca. Temeiul şi condiţiile răspunderii juridice: Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului: Teză de doctor în drept / Diana Anca Artene; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2014.205 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 186-201. 340.13 T-4651

Răspunderea juridicăNorme de drept

36. MUTULESCU, Antonio Silviu. Responsabilitatea şi răspunderea juridică a statului în domeniul economiei şi finanţelor publice: Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului: Teză de doctor în drept / Antonio Silviu Mutulescu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2014.186 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 175-185; Anexe. 340.13:336.1 T-4659

Finanţe publiceRăspunderea juridică

Page 18: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

18

Teze de doctorat 2014

37. MORARU, Elena. Răspunderea juridică a statului în dreptul intern: Aspecte istorice, teoretice şi practice: Specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului: Teză de doctor în drept / Elena Moraru; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Dumitru Baltag. – Chișinău, 2014.

187 p.; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 164-184. 340.132 T-4597

Răspunderea juridică – Teorie

38. VĂCARU, Ion. Diagnostica – sarcină a cercetării tehnico-criminalistice a documentelor: Specialitatea: 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative: Teză de doctor în drept / Ion Văcaru; cond. șt.: dr., prof. universitar Gheorghe Golubenco. – Chişinău, 2014.190 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 161-172; Anexe. 340.66:343.13 T-4739

Expertiza judiciarăFalsificarea documentelor

341 Drept internațional

39. SCOBIOALĂ, Diana. Esenţa şi efectele actului jurisdicţional internaţional: Specialitatea: 552.08 – Drept internațional și european public: Teză de doctor habilitat în drept / Diana Scobioală; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Oleg Balan. – Chişinău, 2014.313 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice.

Bibliogr.: P. 260-283; Anexe. 341.6 T-4658

Jurisdicţie internaţională

40. PETRARU, Roxana Alina. Protecția drepturilor minorităților naționale în dreptul internațional public: Specialitatea: 12.00.10 –

Page 19: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

19

Serie analitică

Drept internațional public: Teză de doctor în drept / Roxana-Alina Petraru; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Alexandru Burian. – Chișinău, 2014.162 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 134-150; Anexe. 341.234 T-4606

Drept internaţional public Minorităţi naţionale

342 Drept public. Drept statal. Drept constituțional. Drept administrativ

41. ARSENI, Alexandru. Legitimitatea puterii de stat: Fenomen complex şi indispensabil societăţii umane contemporane: Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor habilitat în drept / Alexandru Arseni; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Gheorghe Costachi. – Chişinău, 2014.301 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 275-298; Anexe. 342.5:342.4(478) T-4710

Drept constituţionalPutere de stat – Rep. Moldova

42. BECCIEV, Elena. Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică comparativă: Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor în drept / Becciev Elena; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Ion Guceac. – Chişinău, 2014.197 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 168-193; Anexe. 342.843.19(478) T-4646

Drept electoral – Rep. MoldovaDrept constituţional – Alegeri

Page 20: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

20

Teze de doctorat 2014

43. CÂRNAŢ, Marina. Statutul juridic al persoanelor intern strămutate în Republica Moldova: Specialitatea: 552.01– Drept public: Teză de doctor în drept / Marina Cârnaţ; cond. șt.: dr., conf. universitar Alexandru Arseni. – Chișinău, 2014.213 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 169-198; Anexe. 342.716.9(478) T-4605

Drepturile omului (drept constituţional) – Rep. MoldovaPersoane strămutate – Protecţie juridică – Rep. Moldova

44. DABIJA, Tatiana. Controlul constituţionalităţii legilor – garanţie juridică a supremaţiei constituţiei: Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor în drept / Dabija Tatiana; cond. șt.: dr., conf. universitar Alexandru Arseni. – Chişinău, 2014.240 p.; 30 cm. Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări juridice şi Politice.

Bibliogr.: P. 169-206; Anexe. 342.4 T-4643

Drept constituţional

45. MACOVEŢCHI, Carolina. Cadrul legislativ şi instituţional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din perspectiva integrării în Uniunea Europeană: Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor în drept / Carolina Macoveţchi; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Marcel Cușmir. – Chişinău, 2014.196 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice.

Bibliogr.: P. 173-189. 342.26:327(4) T-4742

Diviziuni administrativ- teritoriale – Rep. MoldovaIntegrare europeană – Rep. Moldova

46. OLTEANU, Camelia Nicoleta. Democraţia în teoria şi practica

constituţională românească în perioada 1866-2003: Speciali-

Page 21: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

21

Serie analitică

tatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor în drept / Camelia Nicoleta Olteanu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Victor Popa. – Chișinău, 2014.199 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P.176-191; Anexe. 342.4:321.7(498)”1866/2003” T-4696

Drept constituţional – România 47. OLTEANU, Constantin. Dimensiuni de consfințire și respectare

a drepturilor omului în sistemul penitenciar: Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor în drept / Constantin Olteanu; cond. șt.: dr., conf. universitar Alexandru Arseni. – Chișinău, 2014.268 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 231-260; Anexe. 342.72:343.81(478+498) T-4604

Drepturile omului – RespectareSistem penitenciar

48. POPESCU, Maria. Valenţe constituţionale ale tratatului de reformă a Uniunii Europene: Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor în drept / Maria Popescu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Elena Aramă. – Chişinău, 2014.172 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 154-167; Anexe. 342.4(4) T-4738

Drept constituţional – Uniunea Europeană

49. RAILEANU, Petru. Esența și importanța activității juris-dicționale în asigurarea legalității în statul de drept: Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor în drept / Petru Railean; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Gheorghe Costachi. – Chișinău, 2014.201 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Page 22: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

22

Teze de doctorat 2014

Bibliogr.: P. 182-198. 342.565.5 T-4608

Organe judiciare – Activitate Drept constituţional – Sisteme judiciare

50. ROTARU, Raluca. Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: Teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-germanice (continentale): Specialitatea: 552.01 – Drept constituțional: Teză de doctor în drept / Raluca Rotaru; cond. șt.: dr., conf. universitar Ștefan Belecciu. – Chişinău, 2014.149 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Bibliogr.: P. 133-145; Anexe. 342.71 T-4700

Drept constituţional – Cetăţenie

51. СУЛТАНОВ, Рахим. Конституционно-правовое регули-рование политического участия граждан в осуществлении государственной власти в Республике Молдова и Азербай-джанской Республике: Специальность: 552.01 – Конституционное право: Диссертация доктора права / Рахим Султанов; науч. рук.: др. хаб., профессор Георге Костаки. – Кишинэу, 2014.199 p.; 30 cm.

Antetitlu: Академия Наук Молдовы. Институт Правовых и Политических Исследований. Bibliogr.: P. 177-196; Anexe. 342.571:342.4(478) T-4733

Drept constituţional – Rep. Moldova Drept constituţional – Azerbaidjan

343 Drept penal

52. BUDECI, Vitalie. Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier: Specialitatea: 554 – Drept penal (554.01 – Drept penal și execuțional penal): Teză de doctor în drept / Budeci Vitalie; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Alexei Barbăneagră.

Page 23: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

23

Serie analitică– Chişinău, 2014.213 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 197-210; Anexe. 343.346 T-4644

Drept penal – Răspunderea penalăTransport rutier – Infracţiuni

53. BUGUŢA, Elena. Împăcarea – act juridic de înlăturare a răspunderii penale: Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; drept procesual penal): Teză de doctor în drept / Elena Buguţa; cond. șt.: dr., conf. universitar Viorel Berliba. – Chișinău, 2014.193 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiințe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept.

Bibliogr.: P. 176-192 343.2 T-4553Împăcarea (drept penal)

54. BUZA, Nicolae. Infracţiuni de război împotriva persoanelor: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teză de doctor în drept / Nicolae Buza; cond. șt.: dr., prof. universitar Victor Moraru. – Chişinău, 2014.200 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P.177-197; Anexe. 343.3 T-4711

Infracţiuni de război

55. COJANU, Gianina. Răspunderea penală pentru actele de diversiune potrivit legislaţiei Republicii Moldova şi a României. Studiu de drept comparat: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teză de doctor în drept / Gianina Cojanu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Sergiu Brînza. – Chişinău, 2014.176 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 158-173; Anexe.

Page 24: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

24

Teze de doctorat 2014

343.3(478+498) T-4634Răspunderea penală – Rep. MoldovaSecuritatea naţională – Rep. Moldova

56. COPEŢCHI, Stanislav. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teza de doctor în drept / Stanislav Copeţchi; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Sergiu Brînza. – Chişinău, 2014.191 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 170-189; Anexe. 343.62 T-4633

Minori – Răspundere penală

57. CRIŞAN, Constantin. Amenda penală: Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal: Teză de doctor în drept / Constantin Mircea Crişan; cond. șt.: dr., conf. universitar Xenofon Ulianovschi. – Chișinău, 2014.170 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 149-163; Anexe. 343.27 T-4557

Amenda penală

58. DOGA, Anatolie. Infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală prin prisma reglementărilor internaţionale şi naţionale: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teză de doctor în drept / Anatolie Doga; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Valeriu Cușnir. – Chişinău, 2014.175 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice.

Bibliogr.: P. 157-174. 343.43:340.13 T-4648

Infracţiuni împotriva persoanei (drept penal) Norme de drept – Reglementări internaționale

Page 25: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

25

Serie analitică

59. DRAGOMIR, Mariana-Cristina. Criminalitatea femenină: Specialitatea: 554.02 – Criminologie: Teză de doctor în drept / Dragomir Mariana-Cristina; cond. șt.: dr., conf. universitar Simion Carp. – Chişinău, 2014.160 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Bibliogr.: P. 136-150; Anexe. 343.914 T-4693

Criminalitate femenină – Rep. Moldova

60. IUSTIN, Viorel. Infracţiuni asupra obiectelor de proprietate industrială: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teză de doctor în drept / Viorel Iustin; cond. șt.: dr., conf. universitar Stela Botnaru. – Chişinău, 2014.179 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 162-178. 343.533 T-4652

Proprietate industrială – Infracţiuni

61. LUPU, Cristian Alin. Amnistia şi graţierea în legislaţia penală a României şi Republicii Moldova: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teză de doctor în drept / Cristian Alin Lupu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Gheorghe Gladchi. – Chişinău, 2014.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 163-181. 343.265(478+498) T-4636

Drept penal – Amnistie – Rep. MoldovaDrept penal – Amnistie – România

62. MACOVEI, Cristian. Liberarea condiţionată de pedeapsă penală înainte de termen: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teză de doctor în drept / Cristian Macovei; cond. șt.: dr., conf. universitar Alexandru Mariț. – Chişinău, 2014.193 p.; 30 cm.

Page 26: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

26

Teze de doctorat 2014

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 171-191; Anexe. 343.846 T-4751

Liberarea condiţionată

63. MANOLE, Nela. Înlăturarea caracterului penal al faptei și cauzele justificative: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teză de doctor în drept / Nela Manole; cond. șt.: dr., conf. universitar Alexandru Mariț. – Chișinău, 2014.190 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 178-189. 343.222 T-4598

Drept procesual penal

64. MICU, Camelia Doina. Infracțiunile de luare și dare de mită reglementate de legislația României: Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal: Teză de doctor în drept / Camelia Doina Micu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Alexei Barbăneagră. – Chișinău, 2014.194 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 179-192. 343.352(498) T-4592

Drept penal – Corupţie – RomâniaMită(drept penal)

65. АРИКОВ, Георгий. Аспекты неприкосновенности частной жизни в уголовном законодательстве Республики Молдова: Специальность: 554.01 – Угаловное и угаловно-исполнительное право: Диссертация доктора права / Ариков Георгий; науч. рук.: др. хаб., профессор университар Серджиу Брынза. – Кишинэу, 2014.187 p.; 30 cm.

Antetitlu: Молдавский Государственный Университет. Bibliogr.: P. 164-185. 343.4(478) T-4577

Page 27: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

27

Serie analitică

Drept penal – Viaţa privată – Rep. MoldovaDrepturile omului (drept penal) – Rep. Moldova

66. СУЛТ, Георгий. Подготовка к освобождению и ресо-циализация осужденных к лишению свободы: Специальность: 554.01 – Угаловное и угаловно-исполнительное право: Диссертация доктора права / Георгий Султ; науч. рук.: др., профессор университар Виктор Морару. – Кишинэу, 2014.215 p.; 30 cm.

Antetitlu : Молдавский Государственный Университет. Bibliogr. : P. 183-195; Приложения. 343.843 T-4732

Condamnaţi – Reabilitare socială

346 Drept economic

67. BULMAGA, Olga. Măsurile organizatorico-juridice în pri-vința entităților ce desfășoară practici anticoncurențiale (studiu comparat): Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul afacerilor): Teză de doctor în drept / Olga Bulmaga; cond. șt.: dr., prof. universitar Victor Volcinschi. – Chișinău, 2014.183 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice.

Bibliogr.: P. 159-181. 346.546 T-4550

Dreptul afacerilor – Concurenţă

347 Drept civil. Drept privat

68. BĂNĂRESCU, Iulia. Succesiunea testamentară în legislația Republicii Moldova: Specialitatea: 553 – Drept privat. 553.01 – Drept civil: Teză de doctor în drept / Iulia Bănărescu; cond. șt.: dr., prof. universitar Gheorghe Chibac. – Chişinău, 2014.203 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova Bibliogr.: P. 184-199.

Page 28: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

28

Teze de doctorat 2014

347.67(478) T-4647Testament (drept civil) – Rep. Moldova

69. CHIBAC, Natalia. Contractul de servicii turistice: Specialitatea: 551.01 – Drept privat (Drept civil): Teză de doctor în drept / Natalia Chibac; cond. șt.: dr., prof. universitar Sergiu Băieșu. – Chișinău, 2014.183 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 158-177; Anexe. 347.44:338.48 T-4591

Contractul de turismServicii turistice

70. PROCOPOVICI, Augustin. Răspunderea financiară: formă a răspunderii juridice: Specialitatea: 551.01 – Teoria general a dreptului: Teză de doctor în drept / Augustin Procopovici; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Dumitru Baltag. – Chişinău, 2014.189 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P.165-187. 347.5:336 T-4642

Răspunderea financiară Răspunderea juridică

349 Dreptul muncii. Drept funciar

71. ARNĂUT, Sergiu. Particularităţile teoretico-practice ale formelor ţi metodelor de apărare a drepturilor şi intereselor ecologice: Specialitatea: 552.04 – Drept funciar și al mediului: Teză de doctor în drept / Sergiu Arnăut; cond. șt.: dr., conf. universitar Pavel Zamfir. – Chişinău, 2014.173 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 151-167; Anexe. 349.6 T-4704

Drept ecologic

Page 29: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

29

Serie analitică

72. MACOVEI, Tatiana. Particularităţile raporturilor juridice de muncă ale femeilor: Specialitatea: 553.05 – Dreptul muncii și protecției sociale: Teză de doctor în drept / Tatiana Macovei; cond. șt.: dr., conf. universitar Nicolae Sadovei. – Chişinău, 2014.166 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 147-162; Anexe. 349.2-055.2 T-4690

Dreptul muncii – Femei

35 ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

73. CATAN, Carolina. Insolvabilitatea în dreptul fiscal: Specialitatea: 552.03 – Drept financiar (Drept fiscal, drept financiar): Teză de doctor în drept / Catan Carolina; cond. șt.: dr., conf. universitar Andrei Guștiuc. – Chişinău, 2014.201 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice.

Bibliogr.: P. 183-199; Anexe. 351.713 T-4741

Drept fiscal – Insolvabilitate

74. GHEORGHIŢA, Tamara. Modernizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în Republica Moldova: Specialitatea: 563.02 – Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; Serviciile publice: Teză de doctor în ştiinţe administrative / Tamara Gheorghiţa; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Mihail Platon. – Chişinău, 2014.214 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Administrare Publică. Bibliogr.: P. 147-160; Anexe. 35.08(478):65.012.4 T-4641

Management – Funcţionari publici – Rep. Moldova

75. ROTARU, Marian. Dreptul colectivităților locale la administrarea domeniului public: Specialitatea: 552.02 – Drept administrativ: Teză

Page 30: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

30

Teze de doctorat 2014

de doctor în drept / Marian Rotaru; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Victor Popa. – Chișinău, 2014.209 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr.: P. 180-197; Anexe. 351/353:342.9 T-4602

Administraţie publică locală

76. SCUTARI, Sofia. Trezoreria – serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric: Specialitatea: 08.00.10 – Finanțe; Monedă; Credit: Teză de doctor în economie / Sofia Scutari; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Tatiana Manole. – Chișinău, 2014.191 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 144-153; Anexe. 35.075:336.13(478) T-4522

Trezorerie – Rep. Moldova Finanţe publice – Rep. Moldova

36 ASISTENȚA SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

77. PURDESCU, Iulian Denis. Dezvoltarea managementului asigurărilor sociale aplicat în judeţul Gorj: Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate: Teză de doctor în ştiinţe economice / Iulian Denis Purdescu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Simion Certan. – Chişinău, 2014.168 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 140-151; Anexe. 364.4:65.012.4(498) T-4638

Asigurare socială – ManagementAsigurare socială – România

Page 31: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

31

Serie analitică

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE.TIMP LIBER

78. BUCOS, Tatiana. Educația – factor important în valorificarea potențialului economic național: Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; Doctrine economice: Teză de doctor în economie / Tatiana Bucos; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Nadejda Șișcanu. – Chișinău, 2014.207 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 152-166; Anexe. 37.014.54(478)(043) T-4541

Sistem educaţional – Rep. Moldova Educaţie economicăEducaţie socială

79. CIOCĂNEL, Cristina. Valorificarea autoevaluării în procesul educațional: Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală: Teză de doctor în pedagogie / Cristina Ciocănel; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Vasile Cojocaru. – Chișinău, 2014.213 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”.Bibliogr.: P. 150-164; Anexe.37.04(072)(043) T-4559

Elevi – AutoevaluareProces educaţional

80. GRIGOR, Ina. Educația economică a elevilor din învăță-mântul liceal: Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală: Teză de doctor în pedagogie / Ina Grigor; cond. șt.: dr., conf. cercetător Angela Cara. – Chișinău, 2014.165 p.; 30 cm.

Antetitlu: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr.: P. 127-138; Anexe. 373.54.014.54(043) T-4613

Învăţământ liceal – Educaţie economică

Page 32: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

32

Teze de doctorat 2014

81. LUPULEAC, Victoria. Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectării disgrafiei la elevii claselor primare: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Victoria Lupuleac; cond. șt.: dr., conf. cercetător Svetlana Goncearuc; consult. șt.: dr., conf. cercetător Petru Demcenco. – Chişinău, 2014.182 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 121-133; Anexe. 373.2.037.1(043) T-4691

Elevi – Educaţie fizicăPsihomotricitate

82. NASTAS, Svetlana. Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolare: Specialitatea: 533.01 – Teoria generală a educației: Teză de doctor în pedagogie / Svetlana Nastas; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Carolina Platon. – Chişinău, 2014.187 p.; 30 cm.

Antetitlu: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr.: P. 147-159; Anexe. 373.126(043) T-4697

Învăţământ preunivesitar Rezultate şcolare – Evaluare

83. OLARU, Valentina. Repere psihopedagogice pentru formarea continuă a personalului didactic în instituțiile de învățământ secundar general: Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală: Teză de doctor în pedagogie / Valentina Olaru; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Otilia Dandara. – Chișinău, 2014.244 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 156-171; Anexe. 371.12.015.3(043) T-4607

Învăţământ secundar general – Cadre didactice Psihopedagogie – Cadre didactice – Formare continuă

Page 33: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

33

Serie analitică84. POPA, Ştefan. Metodologia studierii formei și a spațiului

la specialitatea design interior: Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (arte plastice): Teză de doctor în pedagogie / Ștefan Popa; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Dumitru Patrașcu; consult. șt.: dr., conf. universitar Ana Simac. – Chișinău, 2014.197 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Pedagogica de Stat ,,Ion Creangă”. Bibliogr.: P. 145-158; Anexe. 373.58.036(043) T-4590

Design interior – Metodologie

85. STANCIUC, Zinaida. Influența formativă a comunicării pedagogice asupra stilurilor cognitive ale studenților: Specialitatea: 533.01 – Teoria generală a educației: Teză de doctor în pedagogie / Zinaida Stanciuc; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Carolina Platon. – Chișinău, 2014.140 p.; 30 cm.

Antetitlu: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr.: P. 116-129; Anexe. 37.064(043) T-4603

Comunicare pedagogică Comunicare educaţională

86. ȘOVA, Tatiana. Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei didactice: Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară: Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Tatiana Şova; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Maia Cojocaru-Borozan. – Chişinău, 2014.199 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”. Bibliogr.: P.136-149; Anexe. 371.12.015.3(043) T-4709

Cadre didactice – Stres ocupaţionalPsihopedagogie – Cadre didactice

87. ŞPAC, Silvia. Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta

Page 34: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

34

Teze de doctorat 2014

învăţământului primar): Specialitatea: 533.01 – Teoria generală a educației: Teză de doctor în ştiinţele pedagogice / Silvia Şpac; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Larisa Cuznețov. – Chişinău, 2014.207 p.; 30 cm.

Antetitlu: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr.: P. 137-145; Anexe. 373.3:659.3(043) T-4744

Învăţământ primar – Educaţie – Rolul mass-media

88. КОВРИКОВА, Раиса. Методология решения экономико-математических задач в курсе гимназии и лицея образования: Специальность: 532.02 – Дидактика математики: Диссертация доктора педагогических наук / Раиса Коврикова; науч. рук.: док., проф. Андрей Харитон. – Кишинэу, 2014.181 p.; 30 cm.

Antetitlu: Тираспольский Государственный Университет. Bibliogr.: P.143-153; Anexe. 373.3.014.54(043) T-4735

Învăţământ gimnazial – Competenţe matematiceÎnvăţământ liceal – Competenţe matematice

89. ТОМИЛИНА, Лилиана. Формирование этноценностных ориентаций у воспитанников детских домов в условиях дополнительного образования: Специальность: 13.00.01 – Общая педагогика: Диссертация педагогических наук / Лилиана Томилина; науч. рук.: док. хаб., проф. Николае Силистрару. – Кишинэу, 2014.203 p.; 30 cm.

Antetitlu: Кишинэуский Государственный Педагогический Университет им. ,,И. Крянгэ”.

Bibliogr.: P. 139-151; Приложения. 376.64(043) T-4569

Copii instituţionalizaţi – Educaţie etnoculturalăCopii instituţionalizaţi – Valori etnoculturale

Page 35: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

35

Serie analitică

378 Îvățământ superior. Universități. Cursuri universitare

90. ALBINĂ, Constantin. Metodologia pregătirii profesionale a antrenorilor-manageri în cadrul facultăților de educație fizică și sport: Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare: Teză de doctor în pedagogie / Constantin Albină; cond. șt.: dr., conf. universitar Vasile Triboi. – Chișinău, 2014.219 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 115-132; Anexe. 378.14(072) (043) T-4548

Educaţie fizică – MetodologieStudenţi – Pregătire profesională

91. DABIJA, Ana. Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesională: Specialitatea: 533.01 – Teoria generală a educației: Teză de doctor în pedagogie / Ana Dabija; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Carolina Platon. – Chişinău, 2014.194 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 122-130; Anexe. 378.048.4(043) T-4637

Studenţi – Consiliere pedagogicăStudenţi – Formare profesională

92. DERMENJI-GURGUROV, Svetlana. Formarea competenței didactice a studenților filologi: Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală: Teză de doctor în pedagogie / Svetlana Dermenji-Gurgurov; cond. șt.: dr., conf. universitar Nelu Vicol. – Chișinău, 2014. 212 p.; 30 cm.

Antetitlu: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr.: P. 144-157; Anexe. 378.013:80/81(043) T-4615

Studenţi filologi – Formarea competențelor

Page 36: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

36

Teze de doctorat 2014

93. CALUGHER, Viorica. Fundamente teoretico-metodologice ale dezvoltării învățământului superior de cultură fizică din Moldova: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în pedagogie / Viorica Calugher; cond. șt.: dr., conf. universitar Svetlana Goncearuc; consult. șt.: dr., prof. universitar Anatolie Budevici-Puiu. – Chișinău, 2014.199 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 147-166; Anexe. 378.037.1(478)(072)(043) T-4601

Educaţie fizică – Rep. MoldovaÎnvăţământ superior – Educaţie fizică

94. SANDULEAC, Sergiu. Formarea gândirii ştiinţifice la studenţii din învăţământul universitar: Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională: Teză de doctor în psihologie / Sergiu Sanduleac; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Jana Racu. – Chişinău, 2014.335 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”. Bibliogr.: P. 145-158; Anexe. 378.015.3(043) T-4654; T-4635

Învăţământ universitar – PsihopedagogieStudenţi – Gândire științifică

95. ПОМЯН, Светлана. Интегральная оценка уровня профессиональной подготовки студентов вуза направления ,,Информатика и вычислительная техника”: Специальность: 532.02 – Дидактика информатики: Диссертация доктора педа-гогических наук / Светлана Владимировна Помян; науч. рук.: док. хаб., проф. университар Анатол Гремалски. – Кишинэу, 2014.227 p.; 30 cm.

Antetitlu: Тираспольский Государственный Университет. Bibliogr.: P. 151-166; Anexe. 378.14:371.26(043) T-4734

Studenţi – Evaluarea cunoştinţelorStudenţi – Pregătire profesională

Page 37: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

37

Serie analitică

96. ЦВИК, Ирина. Формирование межкультурной компе-тенции студентов-филологов: Специальность: 533.01 – Педагогика высшей школы: Диссертация доктора педагогических наук / Цвик Ирина; науч. pук.: док., конф. университар Ольга Герлован; науч. консульт.: док., конф. университар Алекcандра Барбэнягрэ. – Кишинэу, 2014.239 p.; 30 cm.

Antetitlu: Кишинэуский Государственный Педагогический Университет им. ,,И. Крянгэ”.

Bibliogr. : P. 180-201; Приложения. 378.013:80/81(043) T-4575

Studenţi filologi – Competenţe interculturaleStudenţi filologi – Formarea competențelor

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. VIAȚĂ SOCIALĂ. FOLCLOR

97. МИГЛЕВ, Иван. „Софинден” в контексте весенней кален-дарной обрядности болгар Молдовы, Украины и северо- восточной Болгарии (конец XIX – начало XXI вв.): Специ-альность: 612.01 – Этнология: Диссертация доктора истории / Иван Миглев; науч. рук.: док. хаб., проф. исследователь Вячеслав Степанов. – Кишинэу, 2014.226 p.; 30 cm.

Antetitlu: Академия Наук Молдовы. Институт Культурного Наследия.

Bibliogr.: P. 145-162; Anexe. 398.32(=163.2)(478+477+497.2)(043) T-4660

Bulgari – Tradiţii şi obiceiuriEtnografie – Tradiţii şi obiceiuri populare

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

98. COZMA, Dumitru. Integrability of cubic differential systems with invariant algebraic curves: Specialitatea: 111.02 – Differential equations: Doctor Habilitatus Thesis in Mathematics / Dumitru Cozma; consult. șt.: dr. hab., prof. Alexandru Șubă. – Chişinău, 2014.

Page 38: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

38

Teze de doctorat 2014

265 p.; 30 cm.Antetitlu: Universitatea de Stat din Tiraspol.Bibliogr.: P. 244-260; Anexe.517.925 T-4645

Sistem diferenţial cubic

99. LOZAN, Victoria. Jocuri pareto-nash-stackelberg: modele, principii și algoritmi: Specialitatea: 112.03 – Cibernetică matematică și cercetări operaționale: Teză de doctor în ştiinţe matematice / Victoria Lozan; cond. șt.: dr., conf. universitar Valeriu Ungureanu. – Chișinău, 2014.175 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 137-147; Anexe. 519.83(043) T-4535

Jocuri (teorie) – Cercetări operaţionale (matematică)

100. MUNTEANU, Bogdan Gheorghe. Teoreme limită și aplicații la fiabilitatea sistemelor: Specialitatea: 112.03 – Cibernetică mate-matică și cercetări operaționale: Teză de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Bogdan Gheorghe Munteanu; cond. științifici: dr., conf. universitar Sergiu Cataranciuc, dr., prof. universitar Alexei Leahu. – Chişinău, 2014.180 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova.Bibliogr.: P. 128-137; Anexe.519.213 T-4667

Fiabilitatea sistemelor

101. POSTOLACHI, Larisa. Dinamica formelor de fosfor și metalelor grele în sistemul apă-materii în suspensie-sedimentele Prutului și Nistrului: Specialitatea: 166.02 – Protecția mediului ambient și folosirea rațională aresurselor natural: Teză de doctor în ştiinţe chimice / Larisa Postolachi; cond. șt.: dr. hab., conf. cercetător Vasile Rusu; consult. șt.: dr. hab., prof. cercetător Tudor Lupașcu. – Chișinău, 2014.166 p.; 30 cm.

Page 39: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

39

Serie analitică

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie.

Bibliogr.: P. 139-154; Anexe. 504.453.06:628.16(282.247.31)(043) T-4631

Metale grele – Resurse acvaticeResurse de apă – Analiza chimică

102. PRICOP, Victor. Abordări combinatorice şi asimptotice în

baza algebrelor graduate şi seriilor Hilbert, aplicate la sisteme diferenţiale: Specialitatea: 111.02 – Ecuații diferențiale: Teză de doctor în ştiinţe matematice / Victor Pricop; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Mihail Popa. – Chişinău, 2014.182 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiințe a Moldovei. Institutul de Matematică şi Informatică.Bibliogr.: P. 132-139; Anexe.517.925 T-4666

Ecuații diferențiale

53 FIZICĂ

103. MIHĂLACHE, Alexei. Particularitățile proprietăților optice ale antimonidului de galiu dopat cu fier: Specialitatea: 133.04 – Fizica stării solide: Teză de doctor în ştiinţe fizice / Alexei Mihălache; conducători șt.: dr. hab., prof. universitar Eugen Gheorghiță; dr. hab., conf. universitar Igor Evdotiev. – Chișinău, 2014.157 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr.: P. 141-155. 538.9(043) T-4630

Semiconductori – Proprietăţi electromagnetice

104. ŢURCAN, Ana. Proprietățile magneto-termoelectrice ale firelor din bismut în funcție de orientare cristalografică, dopare și deformare elastică fier: Specialitatea: 133.04 – Fizica stării solide: Teză de doctor în ştiinţe fizice / Ana Ţurcan; cond. șt.: dr. hab., conf. cercetător Albina Nicolaeva; consult.: dr. hab., conf. cercetător Pavel

Page 40: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

40

Teze de doctorat 2014

Bodiul. – Chișinău, 2014.233 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiințe a Moldovei. Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii ,,D. Ghiţu”.

Bibliogr.: P. 210-226. 539.216.1(043) T-4623

Bismut – Combinaţii complexe NanofireNanotehnologii

55 GEOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ÎNRUDITE. METEOROLOGIE

105. GĂMUREAC, Ana. Influența modificărilor climei regionale asupra productivității grâului de toamnă: Specialitatea: 153.05 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie: Teză de doctor în geografie / Ana Gămureac; cond. şt.: dr. hab., conf. cercetător Maria Nedealcov. – Chișinău, 2014.133 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiințe a Moldovei. Institutul de Ecologie şi Geografie.

Bibliogr.: P. 114-126; Anexe. 551.583:63(478)(043) T-4624

Grâu de toamnă – ProductivitateModificări climatice

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE 106. GRIGORCEA, Sofia. Influența factorului matern asupra

rezistenței la patogenii fungici și elementelor de productivitatea la tomate (Solanum Lycopersicum L.): Specialitatea: 162.01 – Genetică vegetală: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Sofia Grigorcea; cond. şt.: dr. hab., prof. cercetător Galina Lupașcu. – Chişinău, 2014.183 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiințe a Moldovei. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. Bibliogr.: P. 122-140; Anexe.

575 T-4668

Page 41: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

41

Serie analitică

Patogenii fungiciTomate – Productivitate

107. SADOVNIC, Daniela. Tehnologii de obținere a preparatelor antioxidante și antiradicalice din biomasa algei roșii Porphyridium Cruentum CNM-AR-01: Specialitatea: 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie: Teză de doctor în biologie / Daniela Sadovnic; cond. şt.: dr., conf. cercetător Liliana Cepoi. – Chișinău, 2014.159 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiințe a Moldovei. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie.

Bibliogr.: P. 133-148; Anexe. 573.6:582.263(043) T-4622

Biotehnologie – Algii roșiiPreparate antioxidantePreparate antiradicale

58 BOTANICĂ

108. CUTCOVSCHI-MUŞTUC, Alina. Particularitățile biomor-fologice ale speciei Withania Somnifera (L.) dunal la multiplicare și dezvoltare: Specialitatea: 164.01 – Botanică: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Alina Cutcovschi-Muştuc; cond. şt.: dr., conf. cercetător Nina Ciorchina. – Chișinău, 2014.136 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Științe a Moldovei. Grădina Botanică (Institut).

Bibliogr.: P. 116-125; Anexe. 582.951:57.085.2(043) T-4625

Withania somnifera – Particularităţi biomorfologice

109. IONIŢA, Olga. Structura taxonomică şi particularităţile ecologo-corologice ale subfamiliei Cichorioideae Kitam. (Spaţiul dintre Prut şi Nistru): Specialitatea: 164.01 – Botanică: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Olga Ioniţa; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Andrei Negru. – Chişinău, 2014.

Page 42: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

42

Teze de doctorat 2014

263 p.; 30 cm. Antetitlu: Academia de Științe a Moldovei. Grădina Botanică (Institut). Bibliogr.: P. 127-138; Anexe.

582.998 T-4669Cichorioideae KitamTaxonomie

110. TRIFĂUŢAN, Viorica. Particularitățile morfobiologice și introducerea trandafirilor pitici în Moldova: Specialitatea: 164.01 – Botanică: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Viorica Trifăuţan; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Alexandru Ciubotaru. – Chișinău, 2014.224 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Științe a Moldovei. Grădina Botanică (Institut).

Bibliogr.: P. 165-178; Anexe. 581.4:633.811(043) T-4626

Trandafiri pitici – Particularităţi biomorfologice

61 MEDICINĂ

111. CEBAN, Larisa. Particularitățile absorbției glucidelor în intestinul subțire în ontogeneza postnatală timpurie: Specialitatea: 165.01 – Fiziologia omului și animalelor: Teză de doctor în biologie / Larisa Ceban; cond. şt.: dr. hab., conf. cercet. Vladimir Șeptițchi; consult.: dr. hab., prof. universitar Teodor Furdui. – Chișinău, 2014.123 p.; 30 cm.

Antetitlu: Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie.

Bibliogr.: P. 103-118; Anexe. 612.396:612.332.2(043) T-4573

Absorbţia glucidelorIntestinul subţire Sistemul digestiv

Page 43: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

43

Serie analitică

112. JUCOV, Artiom. Impactul migrației de muncă asupra morbidității populației Republicii Moldova: Specialitatea: 331.03 – Medicină socială și management: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Artiom Jucov; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Larisa Spinei. – Chişinău, 2014.175 p.; 30 cm.

Antetitlu: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 128-175; Anexe. 614.4(478) T-4679

Migrația forţei de muncă – Rep. MoldovaMorbiditatea populației

113. OBREJA, Galina. Impactul intervențiilor de sănătate publică asupra statutului nutrițional în iod: Specialitatea: 331.03 – Medicină socială și management: Teză de doctor în medicină / Galina Obreja; cond. şt.: dr. hab., conf. universitar Oleg Lozan; consult.: dr. hab., prof. universitar Nicolae Opopol. – Chișinău, 2014.152 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 110-124; Anexe. 614.2(478)(043) T-4579

Deficienţă de iodSănătate publică – Rep. Moldova

114.SOLOMON, Larisa. Impactul cirozei hepatice asupra sănătății populației Republicii Moldova: Specialitatea: 331.03 – Medicină socială și management: Teză de doctor în medicină / Larisa Solomon; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Larisa Spinei; consult.: dr. hab., prof. universitar Vlada-Tatiana Dumbrava. – Chișinău, 2014.171 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 138-147; Anexe. 614.2:616.36-004(478)(043) T-4583

Ciroza hepaticăSănătate publică – Rep. Moldova

Page 44: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

44

Teze de doctorat 2014

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

115. CERLAT, Sergiu. Particularităţile farmacologice ale enoxilului: Specialitatea: 314.01 – Farmacologie și farmacologie clinică: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Sergiu Cerlat; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Veaceslav Goncear; consult.: dr. hab., prof. universitar Valentin Gudumac. – Chişinău, 2014.139 p.; 30 cm.

Antetitlu: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 109-125; Anexe. 615.28:615.2(043) T-4721

Enoxil – Proprietăţi farmacologicePreparate farmaceutice

116. CHIRU, Tatiana. Cercetări farmacognostice şi farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea Cyanus L: Specialitatea: 316.01 – Farmacie: Teză de doctor în ştiinţe farmaceutice / Tatiana Chiru Cerlat; cond. şt.: dr., prof. universitar Anatolie Nistreanu; consult.: dr., prof. universitar Ferruccio Poli. – Chişinău, 2014.184 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P .118-128; Anexe. 615.322 T-4676Farmacologie – CercetăriSpecia Centaurea Cyanus L

117. COREŢCHI, Ianoş. Inofensivitatea şi aspecte farmocologice ale izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniului: Specialitatea: 314.01 – Farmacologie și farmacologie clinică: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Ianoş Coreţchi; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Victor Ghicavîi. – Chişinău, 2014.158 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 122 -142; Anexe.

Page 45: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

45

Serie analitică

615.225(043) T-4728Izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu

616.1 Boli ale aparatului circulator și ale vaselor sangvine în general

118. ABRAȘ, Marcel. Eficacitatea blocantelor canalelor de calciu în angina pectorală cu sindrom metabolic: Specialitatea: 321.03 – Cardiologie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Marcel Abraş; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Valeriu Revenco. – Chişinău, 2014.142 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.Bibliogr.: P. 124-137; Anexe. 616.12 T-4680

Angina pectorală

119. CRĂCIUN, Ion. Ischemia mezenterică acuta: optimizarea diagnosticului și tratamentului: Specialitatea: 321.13 – Chirurgie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Ion Crăciun; cond. şt.: dr. hab., conf. cercetător Igor Mișin. – Chișinău, 2014.148 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”. Bibliogr.: P. 119-135; Anexe. 616.136.46-005 T-4594

Ischemia mezenterică acută – Tratament chirurgical

120. DAVID, Lilia. Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice: Aspecte clinico-hemodinamice, evolutive, prognostice şi fiziopatologice: Specialitatea: 321.03 – Cardiologie: Teză de doctor habilitat în medicină / Lilia David; consult. științifici; dr. hab., prof. universitar Aurel Grosu; consult.: dr. hab., prof. universitar Zinaida Anestiadi. – Chișinău, 2014.287 p.; 30 cm.

Antetitlu: IMSP Institutul de Cardiologie. Bibliogr.: P. 232-257; Anexe.

Page 46: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

46

Teze de doctorat 2014

616.127-005.8-008(043) T-4726Infarct miocardic acut – Tulburări glicemice

121. SAVAN, Veaceslav. Predictors of postoperative bleeding in pediatric cardiac surgery: Identification, role and manageability: Specialty: 321.19 – Anesthesiology and intensive care: PhD thesis in medical sciences / Veaceslav Savan; scientific adviser.: dr. hab., associate professor Adrian Belîi; dr. hab. prof. university Philippe Van der Linden. – Chişinău, 2014.151 p.; 30 cm.

Antetitlu: Public Institution ,,Nicolae Testemiţanu” State University of Medicine and Pharmacy of the RM.

Bibliogr.: P. 123-139; Anexe. 616.12-089.168-053.2(043) T-4706

Chirurgie cardiacă pediatrică

616.2 Boli ale aparatului respirator

122. ARNAUT, Oleg. Evaluarea sistemului proteaze - antiproteaze în disfuncţiile pulmonare acute cauzate de politraumatism: Specialitatea: 321.01 – Fiziologie și fiziopatologie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Oleg Arnaut; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Aurel Saulea; consult. șt.: dr., conf. universitar Serghei Șandru. – Chişinău, 2014.219 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.Bibliogr.: P. 125-138; Anexe.616.2 T-4677

PolitraumatismSistem proteaze – Antiproteaze

123. CALARAŞ, Diana. Aspecte clinico-funcționale și imagistice în sarcoidoza endotoracică: Specialitatea: 321.01 – Boli interne (Pulmunologie): Teză de doctor în ştiinţe medicale / Diana Calaraş; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Victor Botnaru. – Chișinău, 2014.150 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

Page 47: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

47

Serie analitică

,,Nicolae Testemiţanu”. Bibliogr.: P. 124-143; Anexe. 616.2-002.182-07(043) T-4585

Sarcoidoza endotoracică – Diagnoză

124. CHESOV, Dumitru. Aspecte clinico-evolutive și imagistice ale pneumoniilor grave la pacienții cu gripa 2009 A H1N1: Specialitatea: 321.01 – Boli interne (Pulmunologie): Teză de doctor în ştiinţe medicale / Dumitru Chesov; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Victor Botnaru. – Chișinău, 2014.157 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 129-151; Anexe. 616.24-002:616.921.5(043) T-4566

Gripă AH1N1 Pneumonie gripală – Terapie

125. TCACIUC, Angela. Aspecte de tratament al bronșitei cronice

obstructive cu mucolitice și expectorante: Specialitatea: 321.01 – Boli interne (Pulmunologie): Teză de doctor în ştiinţe medicale / Angela Tcaciuc; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Sergiu Matcovschi. – Chișinău, 2014.135 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 108-127; Anexe. 616.233-002.2-08(043) T-4581

Bronşita cronică – Tratament Bronhopneumopatie cronică obstructivă – Tratament

616.3 Boli ale aparatului digestiv

126. BUJOR, Sergiu. Aspectele clinico-funcţionale ale litiazei veziculare la bărbaţi: Specialitatea: 321.13 – Chirurgie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Sergiu Bujor; cond. șt.: dr. hab., conf.

Page 48: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

48

Teze de doctorat 2014

universitar Vladimir Hotineanu. – Chişinău, 2014.149 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”. Bibliogr.: P. 133-143; Anexe. 616.36 T-4682

Colelitiaza vezicularăDuodenostaza

127. COROBCEAN, Nadejda. Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii la bolnavii operaţi pe motiv de cancer gastric: Specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie: Teză de doctor în medicină / Nadejda Corobcean; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Nicolae Ghidirim. – Chişinău, 2014.143 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P.116-130; Anexe. 616.33 T-4727

Cancer gastric – Factori de riscPancreatită acută postoperatorie – Tratament complex

128. HURMUZACHE, Artur. Duodenostaza şi impactul ei asupra căilor biliare extrahepatice: Specialitatea: 321.13 – Chirurgie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Artur Hurmuzache; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Adrian Hotineanu. – Chişinău, 2014.137 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.Bibliogr.: P. 120-131; Anexe.616.33 T-4683

DuodenostazaCăi biliare extrahepatice

129. MOSTOVEI, Andrei. Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou: Specialitatea: 321.01 – Stomatologie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Mostovei Andrei; cond. șt.: dr. hab.,

Page 49: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

49

Serie analitică

prof. universitar Valentin Topalo. – Chişinău, 2014.140 p.; 30 cm.

Antetitlu: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 118-132; Anexe. 616.314 T-4675

Implante dentare

130. SAMOHVALOV, Sergiu. Optimizarea metodelor de diagnostic și tratament ale sindromului de insuficiență intestinală postoperatorie: Specialitatea: 321.13 – Chirurgie: Teză de doctor în medicină / Sergiu Samohvalov; cond. șt.: dr. hab., conf. cercetător Gheorghe Anghelici. – Chișinău, 2014.143 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 115-130; Anexe. 616.381-002 T-4539Sindromul de insuficiență intestinală

131. UNGUŢA, Diana. Optimizarea diagnosticului și tratamentului în stomatita herpetică: Specialitatea: 321.01 – Stomatologie: Teză de doctor habilitat în medicină / Diana Unguţa; consultanți șt.: dr. hab., prof. universitar Pavel Godoroja; dr. hab., prof. universitar Ion Lupan. – Chişinău, 2014.252 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”. Bibliogr.: P. 178-198; Anexe. 616.31 T-4686

Stomatita herpetică acutăTratament antiherpetic

Page 50: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

50

Teze de doctorat 2014

616.6 Patalogia sistemului urogenital. Boli urinare și sexuale, genitale

132. BREGA, Diana. Aspecte genetico-epidemiologice ale cance-

rului de prostată: Specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Diana Brega; cond. șt.: dr. habilitat Nikodim Belev. – Chișinău, 2014.127 p.; 30 cm.

Antetitlu: IMSP Institutul Oncologic. Bibliogr.: P. 101-120; Anexe. 616.65-006.6-036.22(043) T-4725

Cancerul de prostată

133. CEBAN, Emil. Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate: Specialitatea: 321.22 – Urologie și științe medicale: Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Emil Ceban; conultanți șt.: dr. hab., prof. universitar Adrian Tănase; dr., prof. universitar Ioan Coman. – Chișinău, 2014.314 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 270-292; Anexe. 616.613-003.7-073-089.879(043) T-4578

Litiază renală – TratamentNefrolitiază – Tratament

616.7 Patologia organelor de locomoție. Schelet și sistemul muscular

134. BODIU, Aureliu. Managementul chirurgical şi prevenirea eşecurilor postoperatorii în tratamentul pacienţilor cu sindroame neurocompresive discogene lombare: Specialitatea: 321.21 – Neuro- chirurgie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Aureliu Bodiu; conultanți șt.: dr. hab., prof. universitar Evghenii Pedacenko; dr. hab., conf. universitar Nicolae Caproș. – Chișinău, 2014.258 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

Page 51: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

51

Serie analitică

,,Nicolae Testemiţanu”. Bibliogr.: P. 220-242; Anexe. 616.721.1-007.43-072.1-089(043) T-4724

Hernie discală lombară – Tratament chirurgicalEșecuri postoperatorii – Prevenire

135. HELLIS, Osama. Terapia de fond combinată în artrita reumatoidă: Specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie și reumatologie (reumatologie): Teză de doctor în medicină / Osama Hellis; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Liliana Groppa. – Chișinău, 2014.127 p.; 30 cm.

Antetitlu: IMSP Institutul de Cardiologie. Bibliogr.: P. 109-120; Anexe.

616.72 T-4537Artrită reumatoidă – TerapieTerapia de fond combinată

136. PROCOPENCO, Olga. Fracturile complexului zigomatic şi tratamentul lor: Specialitatea: 323.01 – Stomatologie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Olga Procopenco; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Valentin Topalo. – Chișinău, 2014.171 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P.144-160; Anexe. 616.716.3-001.5-08(043) T-4771

Fracturi de complex zigomatic – Tratament

137. ŞALARU, Virginia. Impactul osteoartrozei genunchiului asupra stării de sănătate a pacienţilor: Specialitatea: 323.04 – Reumatologie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Virginia Şalaru; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Minodora Mazur; consult. șt. prof. universitar Nicolae Opopol. – Chişinău, 2014.172 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie,,Nicolae Testemiţanu”.

Page 52: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

52

Teze de doctorat 2014

Bibliogr.: P. 120-135; Anexe. 616.7 T-4684

Osteoartroza genunchiului

616.8 Neurologie. Neuropatologie 138. COJOCARI, Diana. Recuperarea coordonării și a echilibrului

în activitățile psihomotrice de bază la persoanele după accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback stabilografic: Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare: Teză de doctor în pedagogie / Cojocari Diana; cond. șt.: dr., prof. universitar Sergiu Danail; consult. șt.: dr., hab. conf. universitar Oleg Pascal. – Chișinău, 2014.174 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 117-137; Anexe. 616.831-08:615.825(043) T-4515

Accident vascular cerebral – Reabilitare Boli vasculare cerebrale Kinetoterapie

139. GROSU, Oxana. Aspecte clinico-neurofiziologice ale migrenei cronice asociate cu hipertensiune arterială esenţială: Specialitatea: 312.05 – Neurologie clinică: Teză de doctor în medicină / Oxana Grosu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Ion Moldovanu; consult. șt.: dr., hab. prof. universitar Aurel Grosu. – Chişinău, 2014.194 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.Bibliogr.: P. 136-149; Anexe. T-4678

Migrenă cronicăHipertensiune arterială

140. ISTRATI, Nina. Rolul dereglărilor imune în radiculitele lombare discogene operate. Tratamentul imunomodulator cu BioR: Specialitatea: 312.02 – Neuroștiințe (inclusiv psihofiziologie):

Page 53: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

53

Serie analitică

Teză de doctor în medicină / Nina Istrati; cond. șt.: acad., prof. universitar Diomid Gherman; consult. șt.: dr., hab. prof. cercetător Sergiu Ghinda. – Chișinău, 2014.139 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr. P. 102-120; Anexe. 616.833.24-002-097:615.37(043) T-4565

Preparate BioRRadiculite lombare discogene – Tratament

141. LUNGU, Eduard. Mecanogeneza și aspectul morfolezional în traumele cranio-cerebrale produse cu obiecte contondente: Specialitatea: 351.01 – Medicină legală: Teză de doctor în medicină / Eduard Lungu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Gheorghe Baciu. – Chișinău, 2014. 139 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 116-131; Anexe. 616.831-001.3(043) T-4561

Traume cranio-cerebrale

142. NEMŢAN, Victor. Polineuropatia cu fibre mici, aspecte clinice, neurofiziologice: Specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Victor Nemţan; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Vitalie Lisnic. – Chişinău, 2014.168 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.Bibliogr.: P. 116-131; Anexe.616.833 T-4685

Polineuropatie cu fibre mici

Page 54: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

54

Teze de doctorat 2014616.9 Boli transmisibile. Boli infecțioase și contagioase. Febre 143. BÎSTRIŢCHI, Ina. Evoluția clinică și paraclinică a bolnavilor

cu infecție HIV/SIDA aflați în tratament antiretroviral: Specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase: Teză de doctor în medicină (321.09) / Ina Bîstriţchimedicină / Ina Bîstriţchi; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Tiberiu Holban; consult. șt.: dr., hab. prof. universitar Constantin Spânu. – Chișinău, 2014. – Chișinău, 2014.145 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 121-135; Anexe. 616.98:578.828:615.281.8(043) T-4582

HIV/SIDA – Tratament antiretroviral

617 CHIRURGIE

144. BOLEAC, Diana. Anestezia combinată spinală epidurală în chirurgia ortopedică a femurului: Specialitatea: 321.19 – Anesteziologie și terapie intensivă: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Diana Boleac; cond. șt.: dr., conf. universitar Serghei Sandu; consult. șt.: dr. hab., conf. universitar Gheorghe Croitor. – Chișinău, 2014.173 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”. Bibliogr.: P. 135-149; Anexe. 616.718.4:616.832-009.614(043) T-4567

Anestezie chirurgicalăChirurgie ortopedică – Femur Ginecologie. Obstetrică

145. CAPROŞ, Hristiana. Malformaţiile embrio-fetale în structura pierderilor reproductive: Specialitatea: 321.15 – Obstetrică și ginecologie: Teză de doctor în ştiinţe medicale / Hristiana Caproş; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Valentin Friptu; consult. șt.: dr., prof. Roland Jeny. – Chişinău, 2014.

Page 55: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

55

Serie analitică

173 p.; 30 cm.Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.Bibliogr.: P. 142-156 ; Anexe.618 T-4681

Malformaţii embrio-fetalePierderi reproductive

146. GUZUN, Vasile. Particularitățile de diagnostic și tratament ale apendicitei acute în timpul sarcinii: Specialitatea: 321.13 – Chirurgie: Teză de doctor în medicină / Vasile Guzun; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Eugen Guțu; consult. șt.: dr. hab., prof. universitar Olga Cernețchi . – Chișinău, 2014.162 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”.

Bibliogr.: P. 136-148; Anexe. 618.3:616.346.2-002-07-089(043) T-4564

Apendicita acută – Tratament chirurgical

147. PREPELIŢA, Diana. Managementul diagnosticului precoce al cancerului glandei mamare în condiții de ambulatoriu: Specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie: Teză de doctor în medicină / Diana Prepeliţa; cond. șt.: dr. hab., prof. cercetător Victor Cernat; consult. șt.: dr. hab., conf. cercetător Larisa Sofroni. – Chișinău, 2014.148 p.; 30 cm.

Antetitlu: IMSP Institutul Oncologic. Bibliogr.: P. 119-131; Anexe. 618.19-006.6-07(043) T-4584

Cancer – DiagnozăCancer – Glanda mamară

Page 56: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

56

Teze de doctorat 2014

619 Boli ale animalelor domestice. Știință și medicină veterinară

148. ENCIU, Valeriu. Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase ale autopodiilor la bovine: Specialitatea: 431.02 – Morfologia, morfopatologia și oncologia animalelor: Teză de doctor habilitat în ştiinţe medical-veterinare / Valeriu Enciu; consult. șt.: dr. hab., prof. universitar Valentin Malîșev. – Chişinău, 2014.217 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 193-212; Anexe. 619:616.596-089:636.2(043) T-4729

Oncologie – Bovine

149. PUTIN, Victor. Aspecte fiziologo-metabolice ale acțiunii preparatului BioR asupra puilor-broiler: Specialitatea: 165.01 – Fiziologia omului și animalelor: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Victor Putin; cond. şt.: dr. hab., conf. universitar Vasile Macari. – Chișinău, 2014.169 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 128-146; Anexe. 619:615.27:636.52/.58(478)(043) T-4580

Avicultură – Preparate BioR Pui broiler – Stimulatori de creştere (avicultură)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

150. CIOBANU, Radu. Contribuţii privind cercetarea multi-plicatoarelor planetare precesionale: Specialitatea: 242.01 – Teoria mașinilor, mecatronică: Teză de doctor în tehnică / Radu Ciobanu; cond. șt. : dr. hab., prof. universitar Valeriu Dulgheru. – Chişinău, 2014.245 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei.

Page 57: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

57

Serie analitică

Bibliogr.: P. 136-144; Anexe. 621.83(043) T-4716

Multiplicatoare planetare precesionaleTransmisii mecanice – Transmisii planetare

151. CIOBANU, Oleg. Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de flux: Specialitatea: 242.01 – Teoria mașinilor, mecatronică: Teză de doctor în tehnică / Oleg Ciobanu; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Viorel Bostan. – Chişinău, 2014.261 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr.: P. 134-146; Anexe. 620.9(043) T-4715

Hidrocentrale electriceMicrohidrocentale de flux

152. DONŢU, Natalia. Algoflora și rolul ei în procesul de epurare biologică a apelor menajere ale municipiului Chișinău: Specialitatea: 164.01 – Botanică: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Natalia Donţu; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Victor Șalaru. – Chișinău, 2014.171 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 135-150; Anexe. 628.35:582.26(043) T-4593

Ape menajere – ChişinăuApe menajere – Epurare biologică

153. RADEVICI, Ivan. Procese electronice și radiative în seleniura de zinc dopat cu elemente chimice de tranziție și de pământuri rare: Specialitatea: 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor: Teză de doctor în ştiinţe fizice / Ivan Radevici; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Dmitrii Nedeoglo. – Chișinău, 2014.143 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova.

Page 58: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

58

Teze de doctorat 2014

Bibliogr.: P. 128-136 621.315.592(043) T-4611

Materiale semiconductoare electronice 154. TRIFAN, Nicolae. Contribuții privind generarea danturilor

angrenajelor precesionale prin deformare plastic: Specialitatea: 05.02.02 – Teoria mașinilor și organe de mașini: Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Nicolae Trifan; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Valeriu Dulgheru. – Chișinău, 2014.174 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr.: P. 118-129; Anexe. 621.833(043) T-4555

Angrenaje – Prelucrare prin deformare plastică Organe de maşini – Angrenaje

155. ГУК, Максим. Спектры комбинационного рассеяния, электрические и фотолюминесцентные свойства полупро-водниковых материалов Cu2Zn(Sn,Ge, Si)(S,Se)4 и (Fe,Mn)In2S4: Специальность: 134.01 – Физика и технология материалов: Диссертация доктора физико-математических наук / Максим Гук; науч. рук.: акад., док. хаб., проф. Эрнест Арушанов. – Кишинэу, 2014.172 p.; 30 cm.

Antetitlu: Академия Наук Молдовы. Институт Прикладной Физики.

Bibliogr.: P. 146-162; Приложения. 621.315.592 T-4571

Materiale semiconductoare – Proprietăţi fotoelectrice

156. КИРИЦА, Аркади. Фотоэлектрические и оптические процессы в структурах халькогенидный полупроводник-диэлектрик для голографической регистрации оптической информации: Специальность: 134.01 – Физика и технология материалов: Диссертация доктора физических наук / Аркади Кирица; науч. рук.: док. хаб., проф. Михаил Караман. – Кишинэу, 2014.140 p.; 30 cm.

Page 59: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

59

Serie analitică

Antetitlu: Государственный Университет РМ. Bibliogr.: P. 130-138; Приложения. 621.315.592:539.213(043) T-4547

Holografie (optică)Semiconductori calcogenici – Procese fotoelectrice şi optice

63 AGRICULTURĂ ŞI DOMENII ÎNRUDITE

157. BATÎRU, Grigorii. Expresia genei Opaque-2 (o2) la perumbul tetraploid ): Specialitatea: 162.01 – Genetică vegetală: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Grigorii Batîru; cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Andrei Palii. – Chişinău, 2014.132 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Agrară de Stat din Moldova.Bibliogr.: P. 107-125; Anexe.633.15:631.52 T-4674

Genetică – Porumb

158. BRAŞOVEANU, Valeriu. Riscurile poluării aeriene asupra speciilor edificatoare și ecobioindicatoare din cadrul rețelei de monitoring forestier: Specialitatea: 166.01 – Ecologie: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Valeriu Braşoveanu; cond. şt.: dr. hab., conf. universitar Adam Begu. – Chișinău, 2014.183 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Științe a Moldovei. Institutul de Ecologie şi Geografie. Bibliogr.: P. 135-148; Anexe. 630.18(478) T-4568

Ecologie forestieră – Rep. Moldova

159. CIOBANU, Valentin. Crearea, evaluarea şi utilizarea restauratorilor de fertilitate a polenului la porumb: Specialitatea: 411.04 – Ameliorarea plantelor și producerea semințelor: Teză de doctor în ştiinţe agricole / Valentin Ciobanu; cond. șt. : dr. hab., prof. universitar Vasile Micu. – Chişinău, 2014.147 p.; 30 cm.

Page 60: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

60

Teze de doctorat 2014

Antetitlu: Institutul de Fitotehnie ,,Porumbeni”. Bibliogr.: P. 116-132; Anexe. T-4718 633.15:631.52

Porumb – Selecţie

160. PLATON, Ion. Metode de evaluare economică a resurselor forestiere (în baza materialelor agenției ,,Moldsilva”): Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate: Teză de doctor în economie / Ion Platon; cond. șt.: dr., prof. universitar Vadim Cojocaru. – Chișinău, 2014.202 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 141-153; Anexe. 630.6(478) T-4627Resurse forestiere – Metode de evaluare

Silvicultură – Rep. Moldova

161. ŞESTACOVA, Tatiana. Controlul genetico-molecular al rezistenţei florii-soarelui (Helianthus Annuus L.) la mană (Plasmopara Halstedii F. Berl et de Toni): Specialitatea: 162.01 – Genetică vegetală: Teză de doctor în ştiinţe biologice / Tatiana Şestacova; cond. şt.: acad., prof. universitar Maria Duca. – Chişinău, 2014.137 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Științe a Moldovei. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia a Plantelor.

Bibliogr.: P. 111-132; Anexe. 630.85 T-4673

Floarea-soareluiMarcheri moleculari

65 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI TRANSPORT

162. BĂDICU, Galina. Aspecte problematice ale contabilităţii rezultatelor financiare în telecomunicaţii: Specialitatea: 522.02 – Contabilitate; Audit; Analiză economică: Teză de doctor în ştiinţe

Page 61: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

61

Serie analitică

economice / Galina Bădicu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Vasile Bucur. – Chişinău, 2014.211 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 146-158; Anexe. 657.4:654.19(478) T-4655

Contabilitate financiară – Telecomunicaţii 163. CHIRILOV, Nelea. Analiza formării și utilizării capitalului

propriu al societăților pe acțiuni: Specialitatea: 522.02 – Contabilitate; Audit; Analiză economică: Teză de doctor în economie / Nelea Chirilov; cond. șt.: dr., conf. universitar Natalia Țiriulnicova. – Chișinău, 2014.229 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 152-168; Anexe. 658.114.45:658.147 T-4629

Societăţi pe acţiuni

164. DUCA, Daniela. Perfecționarea managementului inova-țional în sectorul privat al Republicii Moldova: Specialitatea: 08.00.05 – Economie și management (în activitatea de antreprenoriat): Teză de doctor în economie / Daniela Duca; cond. șt.: dr. hab. Alexandru Stratan. – Chișinău, 2014.164 p.; 30 cm.

Antetitlu: Institutul Naţional de Cercetări Economice. Bibliogr.: P. 126-139; Anexe. 658.012.4:001.895:334.722(478) T-4518

Întreprinderi private – ManagementManagement inovaţional – Rep. Moldova

165. ZETIA, Vasile. Eficacitatea deciziilor în sistemul de management, ca element al creșterii competitivității: Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate: Teză de doctor în economie / Vasile Zetia; cond. șt.: dr., conf. universitar Gheorghe Țurcanu. – Chișinău, 2014.228 p.; 30 cm.

Page 62: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

62

Teze de doctorat 2014

Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei. Bibliogr.: P. 143-154; Anexe. 658.5.012.4 T-4621

Management – Decizii de conducere

166. СТРАТИЛА, Алина. Повышение эффективности предприятия за счет реструктуризации функции персонала: Специальность: 521.03 – Экономика и менеджемент по видам деятельности: Диссертация доктора экономических наук / Стратила Алина; науч. рук.: док. хаб., проф. университар Мария Георгица. – Кишинэу, 2014.182 p.; 30 cm.

Antetitlu: Технический Университет Молдовы.

Bibliogr.: P. 127-137; Приложения. 658.011:658.3.015:69 T-4572

Întreprinderi – Managementul personaluluiResurse umane – Restructurare

66 CHIMIE INDUSTRIALĂ. INDUSTRII CHIMICE ȘI ÎNRUDITE

167. BULGARU, Viorica. Particularitățile structurale, fizico-chimice și funcționale ale amidonului de soriz: Specialitatea: 235.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală: Teză de doctor în tehnică / Viorica Bulgaru; cond. științifici: dr., prof. universitar Jorj Ciumac; dr., conf. universitar Eleonora Dupouy. – Chișinău, 2014.195 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr.: P. 135-149. 664.23:663.17 T-4616

Amidon de soriz – Proprietăţi fizico-chimice

168. SIMINIUC, Rodica. Aspecte tehnologice și nutriționale ale produselor aglutenice din soriz: Specialitatea: 235.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (Tehnologia produselor alimentație publice): Teză de doctor în tehnică / Rodica Siminiuc; cond. șt.: dr., conf. universitar Lidia Coșciug. – Chişinău, 2014.230 p.; 30 cm.

Page 63: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

63

Serie analitică

Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr.: P. 133-147. 664.6/.7:664.236 T-4665

Produse aglutenice – Aspecte tehnologice

681 Mecanisme și instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină

169. FIODOROV, Ion. Algoritmi de sinteză a regulatoarelor la obiecte cu inerţie şi timp mort după criteriul gradului maximal de stabilitate: Specialitatea: 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program: Teză de doctor în informatică / Ion Fiodorov; cond. șt.: dr., conf. universitar Bartolomeu Izvoreanu. – Chişinău, 2014.174 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr.: P.120-133; Anexe. 681.511.26(043) T-4664

Algoritmi de sintezăSisteme automate de comandă şi reglare

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. FOTOGRAFIE. MUZICĂ. DIVERTISMENTE. SPORT

170. PROCOP, Natalia. Batik-ul în artele decorative din Republica Moldova: Specialitatea: 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice: Teză de doctor în studiul artelor şi culturologie / Procop Natalia; cond. șt.: dr. hab, prof. cercetător Tudor Stavilă. – Chișinău, 2014.159 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul Patrimoniului Cultural; Centrul Studiul Artelor

Bibliogr.: P.130-139; Anexe. 745.522(478)(043) T-4714

Arta decorativă – Rep. Moldova Batik – Design

Page 64: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

64

Teze de doctorat 2014

171. SAVIŢKAIA-BARAGHIN, Iarîna. Evoluţia gravurii în Moldova: Specialitatea: 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice: Teză de doctor în studiul artelor / Iarîna Saviţkaia-Baraghin; cond. șt.: dr. hab, prof. cercetător Tudor Stavilă. – Chişinău, 2014.247 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul Patrimoniului Cultural.

Bibliogr.: P. 137.146 ; Anexe. 762.1(478)(043) T-4672

Gravură – Rep. Moldova Gravură – Tehnică

172. ОЗАРЕНСКАЯ, Наталья. Духовная проблематика камерного творчества Дмитрия Киценко: Специальность: 653.01 – Музыкальное исскусво: Диссертация доктора искусствоведения и культурологии / Наталья Озаренская; науч. рук.: доктор искусствоведения Виктория Ткаченко – Кишинэу, 2014.28 p.; 30 cm.

Antetitlu: Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств.

Bibliogr.: P. 145-160; Приложения 783.071.1(478)(043) T-4670

Compozitori – Rep. MoldovaCuțenco, Dmitrii.Muzică religioasă – Rep. Moldova

796/799 Sport. Jocuri. Educaţie fizică

173. CHICOMBAN, Carmen Mihaela. Pregătirea tehnică a baschetbaliștilor începători în baza algoritmizării elementelor și procedeelor de joc: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în pedagogie / Carmen Mihaela Chicomban; cond. șt.: dr., conf. universitar Grigore Capațina. – Chișinău, 2014.222 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

Page 65: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

65

Serie analitică

Bibliogr.: P. 149-163; Anexe. 796.323.015(043) T-4609

Baschet – AntrenamentBaschet – Tehnica jocului

174. CIORTAN, Oana Verona. Dezvoltarea forței de vâslire a îno- tătorilor de performanță prin utilizarea tehnologiilor compu-terizate: Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare: Teză de doctor în pedagogie / Oana Verona Ciortan; cond. șt.: dr., prof. universitar Teodor Botnarenco. – Chișinău, 2014.173 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 99-117; Anexe. 797.2.015:004(043) T-4610

Înot – Antrenament Tehnologie computerizată

175. CÎMPEANU, Mariana. Influența parametrilor efortului asupra învățării și perfecționării elementelor de mare dificultate din gimnastica artistică feminină: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în pedagogie / Mariana Cîmpeanu; cond. șt.: dr., conf. universitar Andrei Rotaru. – Chişinău, 2014.155 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P.123-136; Anexe. 796.412.2(072)(043) T-4662

Gimnastică artistică – Antrenament sportiv

176. MARINESCU, Susana. Impactul activităților de educație fizică extracurriculare (baschet) asupra dezvoltării capacităților motrice ale elevilor din treapta învățământului gimnazial ajutătoare: Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare: Teză de doctor în pedagogie / Susana Marinescu; cond. șt.: dr., conf. universitar Andrei Rotaru. – Chișinău, 2014.

Page 66: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

66

Teze de doctorat 2014

202 p.; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P.127-140 ; Anexe. 796.012 T-4514

Baschet – Metode de instruireElevi – Educaţie fizicăEducaţie fizică – Capacităţi motrice

177. NICA, Elvira. Orientări metodologice privind stabilirea structurii şi conţinutului educaţiei fizice în liceele cu profil de turism: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în pedagogie / Elvira Nica; cond. șt.: dr., prof. universitar Boris Rîșneac. – Chişinău, 2014.192 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 129-139; Anexe. 796.012(043) T-4687

Învăţământ liceal – Educaţie fizicăLicee cu profil de turism

178. ONOI, Mihail. Pregătirea turiştilor de vârsta 13-14 ani în proba de orientare sportivă într-un ciclu anual de antrenament: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Mihail Onoi; cond. șt.: dr., prof. universitar Boris Rîșneac. – Chişinău, 2014.161 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 123-136; Anexe. 796.56(043) T-4719

Orientare sportivă – Juniori

179. SIMION, Gabriel. Optimizarea randamentului de joc al fot-baliștilor juniori prin dezvoltarea rezistenței specifice: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în pedagogie / Gabriel Simion; cond. șt.: dr., conf. universitar Vasile Ceban. – Chișinău, 2014.202 p.; 30 cm.

Page 67: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

67

Serie analitică

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P.138-153; Anexe. 796.332.012.1(043) T-4618

Fotbal – Antrenament

180. TĂBÎRŢA, Vasile. Pregătirea de forță-viteză a rugbiștilor de performanță în baza aplicării aparatelor ajutătoare: Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare: Teză de doctor în pedagogie / Vasile Tăbîrţa; cond. șt.: dr., prof. universitar Constantin Ciorbă. – Chișinău, 2014.157 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 130-144; Anexe. 796.333.015(043) T-4619

Rugbi – Antrenament

181. TEODORESCU, Cosmina Rodica. Metodologia imple-mentării mijloacelor de fitness în cadrul procesului de educație fizică a elevelor supraponderale: Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare: Teză de doctor în pedagogie / Cosmina Rodica Teodorescu; cond. șt.: dr., prof. universitar Boris Rîșneac. – Chișinău, 2014.173 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P.123-138; Anexe. 796.035:373.5(043) T-4513

Eleve supraponderale – Educaţie fizicăFitness – Metodologie

182. TOHĂNEAN, Dragoş Ioan. Selecția în jocurile sportive pe baza analizei dominanței funcționale a emisferelor cerebrale: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în pedagogie / Dragoş Ioan Tohănean; cond. șt.: dr., prof. universitar Anatolie Budevici-Puiu; consult. șt.: dr., conf. universitar Svetlana Goncearuc. – Chișină, 2014.

Page 68: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

68

Teze de doctorat 2014

177 p.; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 125-140; Anexe. 796.322.015.83(043) T-4620

Handbal – AntrenamentHandbaliști – Selecție

183. URICHIANU, Adrian Ion. Modelarea pregătirii canotorilor juniori pe instalații de tip ergosim pentru activitățile competiționale: Specialitatea: 533.04 – Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație: Teză de doctor în pedagogie / Adrian Ion Urichianu; cond. șt.: dr., conf. universitar Valeriu Jurat. – Chișinău, 2014.179 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr.: P. 134-147; Anexe. 797.122.015.12(043) T-4617

Antrenamente sportiveCanotaj – Antrenament

184. МОКРОУСОВ-КУЧУК, Елена. Современные критерии начального спортивного отбора детей для настольного тенниса дзюдо: Специальность: 533.04 – Физическое воспитание, спорт, кинетотерапия и рекреация: Диссертация доктора педагогических наук / Елена Мокроусов-Кучук; науч. рук.: др. наук, доцент Петр Демченко. – Кишинэу, 2014.164 p.; 30 cm.

Antetitlu: Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта Республики Молдова. Bibliogr.: P. 142-154; Приложения. 796.386.015(072)(043) T-4570

Tenis de masă – AntrenamentTenis de masă – Metode şcolare

Page 69: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

69

Serie analitică

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

185. BIRTALAN, Ana-Maria. Sinonimia frazeologică în limbile română şi engleză: Specialitatea: 621.01 – Lingvistică general; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (limbile română și engleză): Teză de doctor în filologie / Ana-Maria Birtalan; cond. șt.: dr. hab., conf. universitar Gheorghe Colțun. – Chişinău, 2014.193 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 126-142; Anexe. 811.135.1’373.421(043) T-4723

Limba română – Frazeologie Limba română – SinonimeLimba engleză – FrazeologieLimba engleză – Sinonime

186. BREAHNĂ, Irina. Particularitățile lingvo-culturale ale blogului jurnalistic francofon: Specialitatea: 621.06 – Teoria textului; analiza discursului; stilistică (limba franceză): Teză de doctor în filologie / Irina Breahnă; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Ludmila Zbanț. – Chișinău, 2014.178 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 162-176. 811.135.1’42(043) T-4596

Blog jurnalistic – Particularităţile lingvo-culturale Francofonie

187. POPOVSCHI, Liliana. Particularităţi onomasiologice ale terminologiei corpului omenesc (pe baza atlaselor lingvistice româneşti): Specialitatea: 621.03 – Dialectologie: Teză de doctor în filologie / Liliana Popovschi; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Vasile Pavel. – Chişinău, 2014.246 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.

Page 70: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

70

Teze de doctorat 2014 Bibliogr.: P. 166-180; Anexe. 811.135.1’276.6(043) T-4663

Limba română – DialectologieLimba română – Onomasiologie Limba română – Terminologie

188. SAVIN, Angela. Motivația unităților polilexicale stabile în limba română: Specialitatea: 10.02.01 – Limba română: Teză de doctor habilitat în filologie / Angela Savin; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Anatol Cibanu. – Chișinău, 2014.259 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.Bibliogr.: P. 229-248; Anexe.811.135.1’373.7(043) T-4516

Limba română – Frazeologie Limba română – SemanticăLimba română – Unităţi polilexicale

82 LITERATURĂ. ȘTIINȚA LITERATURII

189. BOLDEANU, Florentina Narcisa. Viața și opera lui Grigore Vieru în exegeza românească de sinteză modernitate: Specialitatea: 662.01 – Literatura română: Teză de doctor în filologie / Florentina Narcisa Boldeanu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Mihail Dolgan. – Chișinău, 2014.162 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 152-161. 821.135.1(478).09(092)(043) T-4589

Literatura română – Istorie şi critică – Biografii Literatura română – Personalităţi – Rep. Moldova Vieru, Grigore (despre)

190. CUŢITARU, Natalia. Liviu Damian între tradiție și moder-nitate: Specialitatea: 662.01 – Literatura română: Teză de doctor în

Page 71: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

71

Serie analitică

filologie / Natalia Cuţitaru; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Andrei Țurcanu. – Chișinău, 2014.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.

Bibliogr.: P. 129-133. 821.135.1(478).09(092)(043) T-4586

Literatura română – Istorie și critică literară – Rep. MoldovaLiteratură română – PersonalităţiDamian, Liviu (despre)

191. EDU, Inga. Discursuri literare în reviste din Republica

Moldova: Specialitatea: 662.01 – Literatura română: Teză de doctor în filologie / Inga Edu; cond. șt.: dr., conf. universitar Maria Șleahtițchi. – Chișinău, 2014.156 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.

Bibliogr.: P. 140-154. 821.135.1(478).09:808.5(043) T-4574

Discursuri literareLiteratura română – Discursuri

192. ILIE, Zanfir. Publicistica lui Vasile Alexandrescu Urechia în contextul social-politic al epocii: Specialitatea: 571.01 – Jurnalism și procese mediatice: Teză de doctor în ştiinţele comunicării / Zanfir Ilie; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Victor Moraru. – Chişinău, 2014.143 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 124-135; Anexe. 821.135.1.09-92(092) T-4657

Jurnalistică – Personalităţi marcante Jurnalism politic – Aspecte istorico-culturalePublicistică – Aspecte socio-politice Urechia, Vasile Alexandrescu

193. MITITELU, Oxana. Universul totalitar în romanul românesc din Republica Moldova: Specialitatea: 662.01 – Literatura română:

Page 72: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

72

Teze de doctorat 2014

Teză de doctor în filologie / Oxana Mititelu; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Alexandru Burlacu. – Chișinău, 2014.154 p.; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.

Bibliogr. : P. 141-152. 821.135.1(478).09-3 T-4588

Literatura română – Istorie şi critică literară Literatura română – Romane

194. ŞIMANSCHI, Ludmila. (Auto)ironia și (auto)parodia în Levantul de Mircea Cărtărescu: Specialitatea: 662.01 – Literatura română: Teză de doctor în filologie / Ludmila Şimanschi; cond. șt.: dr., conf. universitar Nicolae Leahu. – Chişinău, 2014.179 p.; 30 cm.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.

Bibliogr.: P. 165-177. 821.135.1.09(092)(043) T-4587

Literatura română – Istorie şi critică literarăCărtărescu, Mircea

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

195. GHELEŢCHI, Ion. Relațiile Republicii Moldova cu Republica Belarus (1991-2005): Specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor: Teză de doctor în istorie / Ion Gheleţchi; cond. șt.: dr. hab., prof. universitar Constantin Solomon. – Chișinău, 2014.165 p.; 30 cm.

Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr.: P. 140-163. 94:327(478:476)”1991/2005”(043) T-4517

Relaţii internaţionale – Rep. BelarusRelaţii internaţionale – Rep. Moldova

Page 73: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

73

Serie analitică

INDEX DE NUMEAAbraș, Marcel – 118Albină, Constantin – 90Anestiadi, Zinaida – 120 (con-sult. șt.)Anghelici, Gheorghe – 130 (cond. șt.)Aramă, Elena – 48 (cond. șt.)Arnăut, Oleg – 122Arnăut, Sergiu – 71Arseni, Alexandru – 41; 43 (cond. șt.); 44 (cond. șt.); 47 (cond. șt.)Artene, Diana Anca – 35

BBaciu, Gheorghe – 141 (cond. șt.)Balan, Oleg – 39 (cond. șt.)Baltag, Dumitru – 37 (cond. șt.); 70(cond. șt.)Barbăneagră, Alexei – 52 (cond. șt.); 64 (cond. șt.)Batîru, Grigorii – 157Bădicu, Galina – 162Băieșu, Sergiu – 69 (cond. șt.)Bănărescu, Iulia – 68Becciev, Elena – 42Begu, Adam – 158 (cond. șt.)Bejenaru, Olga – 27Beldiga, Maria – 1Belecciu, Ștefan – 18 (cond. șt.); 50 (cond. șt.)

Belev, Nikodim – 132 (cond. șt.)Belîi, Adrian – 121Beregoi, Natalia – 7Berliba, Viorel – 53 (cond. șt.)Beșliu, Victor – 2 (cond. șt.)Birtalan, Ana-Maria – 185Bîstrițchi, Ina – 143Bodiu, Aureliu – 134Bodiul, Pavel – 104 (consult. șt.)Boldeanu, Florentina Narcisa – 189Boleac, Diana – 144Bostan, Viorel – 151 (cond. șt.)Botnarenco, Teodor – 174 (cond. șt.)Botnaru, Stela – 60 (cond. șt.)Botnaru, Victor – 123 (cond. șt.); 124 (cond. șt.)Branașco, Natalia – 11Brașoveanu, Valeriu – 158Brăgaru, Tudor – 1 (cond. șt.)Breahnă, Irina – 186Brega, Diana – 132Brînza, Sergiu – 55 (cond. șt.); 56 (cond. șt.)Bucos, Tatiana – 78Bucur, Vasile – 162 (cond. șt.)Budeci, Vitalie – 52Budevici-Puiu, Anatolie – 93 (consult. șt.); 182 (cond. șt.)Buguța, Elena – 53Bujor, Serghiu – 126Bulat, Veronica – 26

Page 74: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

74

Teze de doctorat 2014

Bulgaru, Maria – 5 (cond. șt.)Bulgaru, Viorica – 167Bulmaga, Olga – 67Burlacu, Alexandru – 193 (cond. șt.)Burlacu, Natalia – 12 (cond. șt.)Burtea, Elena – 28Burian, Alexandru – 40 (cond. șt.)Buruiană, Lorina – 20Bușmachiu, Eugenia – 29 (cond. șt.)Buza, Nicolae – 54

CCalaraș, Diana – 123Calugher, Viorica – 93Caproș, Hristiana – 145Caproș, Nicolae – 134 (consult. șt.)Caraganciu, Anatol – 21 (cond. șt.)Cara, Angela – 80 (cond. șt.)Carp, Simion – 59 (cond. șt.)Catan, Carolina – 73Cataranciuc, Sergiu – 100 (cond. șt.)Căpățână, Gheorghe – 1 (cond. șt.) ; 173 (cond. șt.)Cârnaț, Marina – 43Ceban, Emil – 133Ceban, Larisa – 111Ceban, Vasile – 179 (cond. șt.)Cepoi, Liliana – 107 (cond. șt.)Cerlat, Sergiu – 115Cernat, Victor – 147 (cond. șt.)Cernețchi, Olga – 146 (consult. șt.)Cheradi, Natalia – 3Chesov, Dumitru – 124Chibac, Gheorghe – 68 (cond. șt.)

Chibac, Natalia – 69Chicomban, Carmen Mihaela – 173Chirilov, Nelea – 163Chiru, Tatiana – 116Chistruga-Sînchevici, Inga – 5Cibanu, Anatol – 188 (cond. șt.)Ciobanu, Oleg – 151Ciobanu, Radu – 150Ciobanu, Valentin – 159Ciocănel, Cristina – 79Ciorbă, Constantin – 180 (cond. șt.)Ciorbă, Dumitru – 2Ciorchina, Nina – 108 (cond. șt.)Ciortan, Oana Verona – 174Ciubotaru, Alexandru – 110 (cond. șt.)Ciumac, Jorj – 167 (cond. șt.)Cîmpeanu, Mariana – 175Cojanu, Gianina – 55Cojocari, Diana – 138Cojocaru, Vadim – 160 (cond. șt.)Cojocaru, Vasile – 79 (cond. șt.)Cojocaru-Borozan, Maia – 86 (cond. șt.)Cojuhari, Andrei – 14 (cond. șt.)Colțun, Gheorghe – 185 (cond. șt.)Coman, Ioan – 133 (consult. șt.)Copețchi, Stanislav – 56Corețchi, Ianoş – 117Corobcean, Nadejda – 127Costachi, Gheorghe – 40 (cond. șt.) ; 49 (cond. șt.)Coșciug, Lidia – 168 (cond. șt.)

Page 75: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

75

Serie analitică

Cozma, Dumitru – 98Crăciun, Ion – 119Crișan, Constantin – 57Croitor, Gheorghe – 144 (consult. șt.)Crotenco, Iurie – 30 (cond. șt.)Cușmir, Marcel – 45 (cond. șt.)Cușnir, Valeriu – 58 (cond. șt.)Cutcovschi-Muștuc, Alina – 108Cuțitaru, Natalia – 190Cuznețov, Larisa – 87 (cond. șt.)

DDabija, Ana – 91Dabija, Tatiana – 44Dabija, Tudor – 29Danail, Sergiu – 138 (cond. șt.)Dandara, Otilia – 83 (cond. șt.)Daniliuc, Aliona – 30David, Lilia – 120Demcenco, Petru – 81 (consult. șt.)Dermenji-Gurgurov, Svetlana – 92Doga, Anatolie – 58Dolgan, Mihail – 189 (cond. șt.)Donțu, Natalia – 152Dragomir, Mariana-Cristina – 59Duca, Daniela – 164Duca, Maria – 161 (cond. șt.)Dulgheru, Valeriu – 150 (cond. șt.); 154 (cond. șt.)Dumbrava, Vlada-Tatiana – 114 (consult. șt.)Dupouy, Eleonora – 167 (cond. șt.)

EEdu, Inga – 191Efros, Stela – 12Enciu, Valeriu – 148Evdotiev, Igor – 103 (cond. șt.)

FFilip, Nolea – 11 (cond. șt.)Fiodorov, Grigorii – 34 (cond. șt.)Fiodorov, Ion – 169Friptu, Valentin – 145 (cond. șt.)Furdui, Teodor – 111 (consult. șt.)

GGalben, Carolina – 6Ganea, Victoria – 13Gămureac, Ana – 105Gheorghița, Eugen – 103 (cond. șt.)Gheorghița, Tamara – 74Ghelețchi, Ion – 195Gherman, Diomid – 140 (cond. șt.)Ghicavîi, Victor – 117 (cond. șt.)Ghidirim, Nicolae – 127 (cond. șt.)Ghinda, Sergiu – 140 (consult. șt.)Gladchi, Gheorghe – 61 (cond. șt.)Godoroja, Pavel – 131 (consult. șt.)Golubenco, Gheorghe – 38 (cond. șt.)Goncear, Veaceslav – 115 (cond. șt.)Goncearuc, Svetlana – 81 (cond. șt.); 93 (cond. șt.); 182 (consult. șt.)Gorobievschi, Svetlana – 14Gribincea, Alexandru – 26 (cond. șt.); 28 (cond. șt.)Grigor, Ina – 80

Page 76: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

76

Teze de doctorat 2014

Grigorcea, Sofia – 106Groppa, Liliana – 135 (cond. șt.)Grosu, Aurel – 120 (consult. șt.); 139 (consult. șt.)Grosu, Oxana – 139Grosu, Ruslana – 8Guceac, Ion – 10 (consult. șt.) ; 42 (cond. șt.)Gudumac, Valentin – 115 (con-sult. șt.)Guștiuc, Andrei – 73 (cond. șt.)Guțu, Eugen – 146 (cond. șt.)Guțuleac, Victor – 15 (cond. șt.)Guzun, Vasile – 146

HHarjevschi, Mariana – 4Hellis, Osama – 135Hîncu, Rodica – 20 (cond. șt.) Holban, Tiberiu – 143 (cond. șt.)Hotineanu , Adrian – 128 (cond. șt.)Hotineanu, Vladimir – 126 (cond. șt.)Hurmuzache, Artur – 128I Ilie, Zanfir – 192Ionița, Olga – 109Istrati, Nina – 140Iustin, Viorel – 60Izvoreanu, Bartolomeu – 169 (cond. șt.)JJeny, Roland – 145 (consult. șt.)Juc, Victor – 8 (cond. șt.); 9 (cond. șt.)Jucov, Artiom – 112

Jurat, Valeriu – 183 (cond. șt.)

LLeahu, Alexei – 100 (cond. șt.)Leahu, Nicolae – 194 (cond. șt.)Linden, Philippe Van – 121 (cond. șt.)Lisnic, Vitalie – 142 (cond. șt.)Litvin, Aurelia – 23Lozan, Oleg – 113 (cond. șt.)Lozan, Victoria – 99Lungu, Eduard – 141Lupan, Ion – 131 (consult. șt.)Lupașcu, Galina – 106 (cond. șt.)Lupașcu, Tudor – 101 (consult. șt.)Lupu, Cristian Alin – 61Lupu, Victoria – 27 (cond. șt.)Lupuleac, Victoria – 81

MMacari, Vasile – 149 (cond. șt.)Macovei, Cristian – 62Macovei, Tatiana – 72Macovețchi, Carolina – 45Malîșev, Valentin – 148 (consult. șt.)Manole, Nela – 63Manole, Tatiana – 76 (cond. șt.)Marinescu, Susana – 176Mariț, Alexandru – 62 (cond. șt.); 63 (cond. șt.)Matcovschi, Sergiu – 125 (cond. șt.)Mazur, Minodora – 137 (cond. șt.)Meruța, Alexandrina – 31Micu, Camelia Doina – 64

Page 77: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

77

Serie analitică

Micu, Vasile – 159 (cond. șt.)Mihălache, Alexei – 103Mișin, Igor – 119 (cond. șt.)Mititelu, Oxana – 193Mîtcu, Silvia – 9Moldovanu, Ion – 139Moraru, Elena – 37Moraru, Victor – 54 (cond. șt.); 192 (cond. șt.)Mostovei, Andrei – 129Munteanu, Bogdan Gheorghe – 100Mutulescu, Antonio Silviu – 36

NNastas, Svetlana – 82Nazaria, Sergiu – 7 (cond. șt.)Nedealcov, Maria – 105 (cond. șt.)Nedeoglo, Dmitrii – 153 (cond. șt.)Negru, Andrei – 109 (cond. șt.)Nemțan, Victor – 142Nica, Elvira – 177Nicolaeva, Albina – 104 (cond. șt.)Nistreanu, Anatolie – 116 (cond. șt.)Novac, Alexandra – 32

OObreja, Galina – 113Oglindă, Lilia – 21Olaru, Valentina – 83Olteanu, Camelia Nicoleta – 46Olteanu, Constantin – 47Onoi, Mihail – 178Opopol, Nicolae – 113 (consult. șt.); 137 (consult. șt.)

PPalii, Andrei – 157 (cond. șt.)Parmacli, Dumitru – 24 (cond. șt.)Pascal, Oleg – 138 (consult. șt.)Pavel, Vasile – 187 (cond. șt.)Pătru, Alina Daniela – 15Pedacenko, Evghenii – 134 (con-sult. șt.)Petraru, Roxana Alina – 40Patrașcu, Dumitru – 84 (cond. șt.)Platon, Carolina – 82 (cond. șt.); 85 (cond. șt.); 91 (cond. șt.)Platon, Ion – 160Platon, Mihail – 74 (cond. șt.)Poalelungi, Oleg – 34Poli, Ferruccio – 116 (consult. șt.)Popa, Mihail – 102 (cond. șt.)Popa, Ştefan – 84Popa, Victor – 46 (cond. șt.); 74 (cond. șt.)Popescu, Maria – 48Popovschi, Liliana – 187Porcescu, Sergiu – 10Postolachi, Larisa – 101Prepeliță, Diana – 147Pricop, Natalia – 170Pricop, Victor – 102Procopenco, Olga – 136Procopovici, Augustin – 70Purdescu, Iulian Denis – 77Putin, Victor – 149

Page 78: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

78

Teze de doctorat 2014

RRacu, Jana – 94 (cond. șt.)Radici, Ivan – 153Raileanu, Petru – 49Rău, Andrei – 16Revenco, Valeriu – 118 (cond. șt.)Rîșneac, Boris – 177 (cond. șt.); 178 (cond. șt.); 181 (cond. șt.)Romanescu, George – 17Roșca, Alexandru – 10 (cond. șt.)Rotaru, Andrei – 175 (cond. șt.); 176 (cond. șt.)Rotaru, Marian – 75Rotaru, Raluca – 50Rusu, Vasile – 101 (cond. șt.)

SSadovei, Nicolae – 71 (cond. șt.)Sadovnic, Daniela – 107Samohvalov , Sergiu – 130Sandu, Serghei – 144 (cond. șt.)Sanduleac, Sergiu – 94Saulea, Aurel – 122 (cond. șt.)Savan, Veaceslav – 121Savin, Angela – 188Savițkaia-Baraghin, Iarîna – 171Scobioală, Diana – 39Scutari , Sofia – 76Simac, Ana – 84 (consult. șt.)Siminiuc, Rodica – 168Simion, Gabriel – 179Smochină, Andrei – 6 (cond. șt.); 35 (cond. șt.); 36 (cond. șt.)Sofroni, Larisa – 147 (consult. șt.)

Solomon, Constantin – 195 (cond. șt.)Solomon, Larisa – 114Spânu, Constantin – 143 (consult. șt.)Spinei, Larisa – 112 (cond. șt.); 114 (cond. șt.)Stanciuc, Zinaida – 85Stavilă, Tudor – 170 (cond. șt.); 171 (cond. șt.)Stratan, Alexandru – 17 (cond. șt.); 23 (cond. șt.); 32 (cond. șt.); 164 (cond. șt.)

ȘȘalaru, Victor – 152 (cond. șt.)Şalaru, Virginia – 137Șandru, Serghei – 122 (consult. șt.)Șeptițchi, Vladimir – 111 (cond. șt.)Şestacova, Tatiana – 161Şimanschi, Ludmila – 194Șișcanu, Nadejda – 78 (cond. șt.)Șleahtițchi, Maria – 191 (cond. șt.)Șova, Tatiana – 86Şpac, Silvia – 87Șubă, Alexandru – 98 (consult. șt.)

TTăbîrța, Vasile – 180Tănase, Adrian – 133 (consult. șt.)Tcaciuc, Angela – 125Teodorescu, Cosmina Rodica – 181Todorici, Liudmila – 24Tohănean, Dragoş Ioan – 182Topalo, Valentin – 129 (cond. șt.); 136 (cond. șt.)

Page 79: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

79

Serie analitică

Triboi, Vasile – 90 (cond. șt.)Trifan, Nicolae – 154Trifăuțan, Viorica – 110

ȚȚâu, Nicolae – 31 (cond. șt.)Ţigănescu, Ana-Maria – 18Țiriulnicova, Natalia – 163 (cond. șt.)Ţurcan, Ana – 104Țurcan, Nally – 3 (cond. șt.); 4 (cond. șt.)Țurcanu, Andrei – 190(cond. șt.)Țurcanu, Gheorghe – 16 (cond. șt.); 165 (cond. șt.)

UUlian, Galina – 13 (cond. șt.)Ulianovschi, Xenofon – 57 (cond. șt.)Unguța, Diana – 131Ungureanu, Valeriu – 99 (cond. șt.)Urechia, Vasile Alexandrescu – 192Urichianu, Adrian Ion – 183

V Văcaru, Ion – 38Vicol, Nelu – 92 (cond. șt.)Vieru, Grigore – 189Volcinschi, Victor – 68 (cond. șt.)

ZZamfir, Pavel – 71 (cond. șt.)Zbanț, Ludmila – 186 (cond. șt.)Zetia, Vasile – 165

ААриков, Георгий – 65Арушанов, Эрнест – 155 (науч. рук.)

ББарбэнягрэ, Алекcандра – 96 (науч. рук.)Билоокая, Светлана – 22Брынза, Серджиу – 65 (науч. рук.)Бурлаку, Наталья – 25 (науч. рук.)Бэнчилэ, Наталья – 19 (науч. рук.)

ГГеоргица, Мария – 166 (науч. рук.) Гремалски, Анатол – 95 (науч. рук.)Гук, Максим – 155

ДДемченко, Петр – 184 (науч. рук.)Долгий, Игорь – 19

ККараман, Михаил – 156 (науч. рук.)Кирица, Аркади – 156Коврикова, Раиса – 88Костаки, Георге – 51 (науч. рук.)

ММиглев, Иван – 97Мокроусов-Кучук, Елена – 184Морару, Виктор – 66 (науч. рук.)

Page 80: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

80

Teze de doctorat 2014

ООзаренская, Наталья – 172

ППомян, Светлана – 95

PРайлян, Елена – 33Робу, Елена – 25

ССавчук, Оксана – 33 (науч. рук.)Силистрару, Николае – 89 (науч. рук.)Степанов, Вячеслав – 97 (науч. рук.)

Стратила, Алина – 166Султ, Георгий – 66Султанов, Рахим – 51

Т Ткаченко, Виктория – 172 (науч. рук.)Томилина, Лилиана – 89

ХХаритон, Андрей – 88 (науч. рук.)Хынку, Родика – 22 (науч. рук.)

ЦЦвик, Ирина – 96

Page 81: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

81

Serie analitică

AAbsorbţia glucidelor – 111Accident vascular cerebral– Reabilitare – 138Acte normative – 34Activitate vamală– Aspecte financiare – 29Activități nemilitare – 9Administraţie publică locală – 75Algoritmi de sinteză – 169Amenda penală – 57Amidon de soriz – Proprietăţi fizico-chimice – 167Angrenaje– Prelucrare prin deformare plas-tică – 154Anestezie chirurgicală – 144Angina pectorală – 118Antrenamente sportive – 183Antreprenoriat– Dezvoltare – 12– Rep. Moldova – 12, 19– Riscuri – 19Ape menajere– Chişinău – 152– Epurare biologică – 152Apendicita acută– Tratament chirurgical – 146Arta decorativă– Rep. Moldova – 170Artrită reumatoidă– Terapie – 135Asigurare socială– Management – 77– România – 77

Atlanticul de Nord– Relații internaționale – 9Avicultură– Preparate BioR – 149 BBaschet– Antrenament – 173– Metode de instruire – 176– Tehnica jocului – 173Batik– Design – 170Bănci comerciale– Investiţii – 20 – Rep. Moldova – 20Biblioteci – Politici publice – 4 – Rep. Moldova – 4Biblioteci ştiinţifice– Rep. Moldova – 33– Strategii de marketing – 33Biblioteci universitare – Rep. Moldova – 3Biotehnologie – 107 – Algii roșii Bismut– Combinaţii complexe – 104Blog jurnalistic– Particularităţile lingvo-cultura-le – 186Boli vasculare cerebrale – 138 Bronhopneumopatie cronică ob-structivă – Tratament – 125 Bronşita cronică – 125

INDEX DE SUBIECTE

Page 82: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

82

Teze de doctorat 2014

– Tratament Bulgari– Tradiţii şi obiceiuri – 97CCadre didactice– Stres ocupaţional – 86Calitatea vieţii – Evaluare – 14Cancer– Diagnoză – 147– Glanda mamară – 147Cancer gastric– Factori de risc – 127–Formare continuă –83Cancerul de prostată – 132Canotaj– Antrenament – 183Căi biliare extrahepatice – 128Cărtărescu, Mircea – 194Chirurgie cardiacă pediatrică – 121Chirurgie ortopedică– Femur – 144Cichorioideae Kitam – 109Ciroza hepatică – 114Colelitiaza veziculară – 126Comerţ internaţional– Produse stomatologice – 26Comerţ naţional– Produse stomatologice – 26Compozitori– Rep. Moldova – 172Comunicare educaţională – 85Comunicare pedagogică – 85Condamnaţi– Reabilitare socială – 66Contabilitate financiară– Telecomunicaţii – 162

Contractul de turism – 69Cooperare internaţională – 31Copii instituţionalizaţi– Educaţie etnoculturală – 89– Valori etnoculturale – 89Criminalitate femenină– Rep. Moldova – 59Cuțenco, Dmitrii – 172

DDamian, Liviu (despre) – 190Deficienţă de iod – 113Democraţie– România – 46Design interior– Metodologie – 84Discursuri literare – 191Diviziuni administrativ-teritoriale– Rep. Moldova – 45Drept constituţional – 41, 44– Alegeri – 42– Azerbaidjan – 51– Cetăţenie – 50– Rep. Moldova – 51– România – 46– Sisteme judiciare – 49– Uniunea Europeană – 48Drept ecologic – 71Drept electoral– Rep. Moldova – 42Drept fiscal – Insolvabilitate – 73Drept penal – Amnistie – 61– Corupţie – 64– Rep. Moldova – 61, 65– România – 61, 64

Page 83: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

83

Serie analitică

– Răspunderea penală – 52– Viaţa privată – 65Drept internaţional public – 40Drept procesual penal – 63Dreptul afacerilor– Concurenţă – 67Dreptul muncii– Femei – 72Drepturile omului– Respectare – 47Drepturile omului (drept consti-tuţional)– Rep. Moldova – 43Drepturile omului (drept penal)– Rep. Moldova – 65Duodenostaza – 126, 128

EEcologie forestieră– Rep. Moldova – 158Economie– Export – 27– Rep. Moldova – 27Economie agricolă – 24Economie globală– Dezvoltare – 28Economie regională– Administrare – 15Ecuații diferențiale – 102Educaţie economică – 78Educaţie fizică– Capacităţi motrice – 176– Metodologie – 90– Rep. Moldova – 93Educaţie socială – 78Eleve supraponderale– Educaţie fizică – 181

Elevi– Autoevaluare – 79– Educaţie fizică – 81, 176Enoxil– Proprietăţi farmacologice – 115Eșecuri postoperatorii– Prevenire – 134Etnografie– Tradiţii şi obiceiuri populare – 97Expertiza judiciară – 38

FFalsificarea documentelor – 38Farmacologie– Cercetări – 116Fiabilitatea sistemelor – 100Finanţe publice – 36, 76– Rep. Moldova – 76Fitness– Metodologie – 181Floarea soarelui – 161Fotbal– Antrenament – 179Fracturi de complex zigomatic– Tratament – 136Francofonie – 186

GGenerator de probleme decizio-nale – 1Genetică– Porumb – 157Gimnastică artistică– Antrenament sportiv – 175Gravură– Rep. Moldova – 171 – Tehnică – 171

Page 84: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

84

Teze de doctorat 2014

Gripă AH1N1 – 124Grâu de toamnă – Productivitate – 105

HHandbal – Antrenament – 182Handbaliști– Selecție – 182Hernie discală lombară– Tratament chirurgical – 134Hidrocentrale electrice – 151Hipertensiune arterială – 139HIV/SIDA– Tratament antiretroviral – 143Holografie (optică) – 156

IImplante dentare – 129Infarct miocardic acut– Tulburări glicemice – 120Infracţiuni de război – 54Infracţiuni împotriva persoanei (drept penal) – 58Inovaţii– Finanţare – 13Integrare europeană– Rep. Moldova – 7, 45Intestinul subţire – 111Ischemia mezenterică acută– Tratament chirurgical – 119Izopropilfosfit-S-izopropilizotiu-roniu – 117

ÎÎmpăcarea (drept penal) – 53Înot

– Antrenament – 174Întreprinderi– Competitivitate – 16– Managementul personalului – 166– Rep. Moldova – 16Întreprinderi agricole– Rep. Moldova – 24Întreprinderi mici– Credite – 21– Rep. Moldova – 21Întreprinderi mici şi mijlocii – 31Întreprinderi private – Management – 164Învăţământ gimnazial– Competenţe matematice – 88Învăţământ liceal – 88– Competenţe matematice – 88– Educaţie economică – 80– Educaţie fizică – 177Învăţământ preunivesitar – 82Învăţământ primar– Educaţie – 87– Rolul mass-media – 87Învăţământ secundar general– Cadre didactice – 83Învăţământ superior– Educaţie fizică – 93Învăţământ universitar – Psihopedagogie – 94

JJocuri (teorie)– Cercetări operaţionale (mate-matică) – 99Jurisdicţie internaţională – 39Jurnalistică– Personalităţi marcante – 192

Page 85: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

85

Serie analitică

Jurnalism politic– Aspecte istorico-culturale – 192

KKinetoterapie – 138

LLiberarea condiţionată – 62Licee cu profil de turism – 177Limba engleză– Frazeologie – 185– Sinonime – 185Limba română– Dialectologie – 187– Frazeologie – 185, 188– Onomasiologie – 187– Semantică – 188– Sinonime – 185– Terminologie – 187– Unităţi polilexicale – 188Literatura română– Biografii – 189, 190– Istorie şi critică – 189– Personalităţi – 189, 190 – Rep. Moldova – 189 Literatura română– Discursuri – 191– Istorie și critică literară – 190, 193, 194– Personalităţi – 190– Rep. Moldova – 190– Romane – 193 Litiază renală– Tratament – 133

MMacroeconomie

– Inovaţii – 13Malformaţii embrio-fetale – 145Management– Decizii de conducere – 165– Funcţionari publici – 74– Rep. Moldova – 75Management inovaţional– Rep. Moldova – 164Marcheri moleculari – 161Marketing – Strategii de dezvoltare – 3Materiale semiconductoare– Proprietăţi fotoelectrice – 155Materiale semiconductoare elec-tronice – 153Metale grele– Resurse acvatice – 101Microhidrocentale de flux – 151Migraţia forţei de muncă– Aspect economic – 11– Rep. Moldova – 11, 112Migrenă cronică – 139Minori– Răspundere penală – 56Minorităţi naţionale – 40Mită (drept penal) – 64Modificări climatice – 105Morbiditatea populației – 112Multiplicatoare planetare prece-sionale – 150Muzică religioasă– Rep. Moldova – 172

NNanofire – 104Nanotehnologii – 104Nefrolitiază

Page 86: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

86

Teze de doctorat 2014

– Tratament – 133Nivel de trai– Rep. Moldova – 14Norme de drept – 35– Reglementări internaționale – 58

OOncologie– Bovine – 148Organe de maşini– Angrenaje – 154 Organe judiciare– Activitate – 49Orientare sportivă– Juniori – 178Osteoartroza genunchiului – 137

PPancreatită acută postoperatorie– Tratament complex – 127Parteneriat public-privat– Reglementarea juridică – 18Patogenii fungici – 106Persoane strămutate– Protecţie juridică – 43– Rep. Moldova – 43Piaţa forţei de muncă– România – 17Piaţa valorilor mobiliare– Rep. Moldova – 22Pierderi reproductive – 145Pneumonie gripală– Terapie – 124Polineuropatie cu fibre mici – 142Politica vamală– Rep. Moldova – 29Politraumatism – 122

Porumb– Selecţie – 159Preparate antioxidante – 107Preparate antiradicale – 107Preparate BioR – 140Preparate farmaceutice – 115Producție agroalimentară– Export – 23– Rep. Moldova – 23Produse aglutenice– Aspecte tehnologice – 168Proprietate industrială– Infracţiuni – 60Proces educaţional – 79Psihomotricitate – 81Psihopedagogie– Cadre didactice – 83, 86– Formare continuă – 83Publicistică– Aspecte socio-politice – 192Pui broiler– Stimulatori de creştere (avicul-tură) – 149Putere de stat– Rep. Moldova – 41

RRadiculite lombare discogene– Tratament – 140Răspunderea financiară – 70Răspunderea juridică – 35, 36, 70Răspunderea penală– Rep. Moldova – 55 – Teorie – 37Relaţii economice internaţionale – 30 Relaţii internaţionale

Page 87: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

87

Serie analitică

– Rep. Belarus – 195– Rep. Moldova – 8, 195Relaţii politice internaţionale– Rep. Moldova – 7Resurse de apă– Analiza chimică – 101Resurse forestiere– Metode de evaluare – 160Resurse umane– Restructurare – 166Rezultate şcolare– Evaluare – 82Rugbi– Antrenament – 180

SSarcoidoza endotoracică– Diagnoză – 123Sănătate publică– Rep. Moldova – 113, 114Securitatea naţională– Rep. Moldova – 55Semiconductori– Proprietăţi electromagnetice – 103Semiconductori calcogenici – Procese fotoelectrice şi optice – 156Servicii turistice – 69Silvicultură– Rep. Moldova – 160Sindromul de insuficiență intesti-nală – 130Sistem diferenţial cubic – 98Sistemul digestiv – 111Sistem educaţional– Rep. Moldova – 78Sistem penitenciar – 47Sistem politic

– Rep. Moldova – 10Sistem proteaze– Antiproteaze – 122Sistem suport pentru decizii – 1Sisteme automate de comandă şi reglare – 169Societate– Familii tinere – 5– Rep. Moldova – 5Societate civilă – Rep. Moldova – 6Societăţi pe acţiuni – 163Sociologia familiei – 5Software engineering – 2Specia Centaurea Cyanus L – 116Stomatita herpetică acută – 131Studenţi– Consiliere pedagogică – 91– Evaluarea cunoştinţelor – 95– Formare profesională – 91– Gândire științifică – 94– Pregătire profesională – 90, 95Studenţi filologi– Competenţe interculturale – 96– Formarea competențelor – 92, 96

TTaxonomie – 109Tehnologie computerizată – 174Tenis de masă– Antrenament – 184– Metode şcolare – 184Terapia de fond combinată – 135Testament (drept civil)– Rep. Moldova – 68Tomate– Productivitate – 106

Page 88: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

88

Teze de doctorat 2014

Trandafiri pitici – Particularităţi biomorfologice – 110Transmisii mecanice– Transmisii planetare – 150Transport rutier – Infracţiuni – 52Tratament antiherpetic – 131Traume cranio-cerebrale – 141Trezorerie– Rep. Moldova – 76 Turism balnear– Management – 25– Rep. Moldova – 25

UUrechia, Vasile Alexandrescu – 192

VValori democratice – 10Vieru, Grigore (despre) – 189

W Withania somnifera – Particularităţi biomorfologice – 108

Page 89: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

89

Serie analitică

SUMAR

ARGUMENT...............................................................................3Abrevieri......................................................................................5004 ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA CALCULATOARELOR ......602 BIBLIOTECONOMIE ...........................................................631 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE .................732 POLITICĂ .............................................................................833 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE .................................9336 Economie financiară. Finanțe. Finanțe publice. Probleme bancare și monetare ...................................................................12338 Situație politică, conducere și planificare economică. Producerea bunurilor. Producție. Servicii. Prețuri. Economie națională ....................................................................................13339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie internațională .............................................................................1434 DREPT. LEGISLAŢIE. JURISPRUDENŢĂ ......................17341 Drept internațional .............................................................18342 Drept public. Drept statal. Drept constituțional. Drept administrativ .............................................................................19343 Drept penal .........................................................................22346 Drept economic ..................................................................27347 Drept civil. Drept privat .....................................................27349.2 Dreptul muncii ................................................................2835 ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ...........................................2936 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE ............3037 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER ...31378 Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare .....3539 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. VIAŢĂ SOCIALĂ. FOLCLOR .............................................................37

Page 90: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

90

Teze de doctorat 2014

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...........................3753 FIZICĂ .................................................................................3955 GEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ÎNRUDITE. METEOROLOGIE ....4057 ŞTIINŢE BIOLOGICE ........................................................4058 BOTANICĂ .........................................................................4161 MEDICINĂ .........................................................................42615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie ............................44616.1 Boli ale aparatului circulator și ale vaselor sangvine în general .....................................................................................45616.2 Boli ale aparatului respirator ...........................................46616.3 Boli ale aparatului digestiv .............................................47616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare și sexuale, genitale .....................................................................................50616.7 Patologia organelor de locomoție. Schelet și sistem muscular .....50616.8 Neurologie. Neuropatologie ............................................52616.9 Boli transmisibile. Boli infecțioase și contagioase. Febre.....54 617 CHIRURGIE ......................................................................54618 Ginecologie. Obstetrică ......................................................54619 Boli ale animalelor domestice. Știință și medicină veterinară ... 5662 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL .............................5663 AGRICULTURĂ ŞI DOMENII ÎNRUDITE .......................5965 CONDUCERE ȘI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERȚ ȘI TRANSPORT .....................................................6066 CHIMIE INDUSTRIALĂ. INDUSTRII CHIMICE ȘI ÎNRUDITE ................................................................................62681 Mecanisme și instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină ............................................................................637 ARTĂ. ARHITECTURĂ. FOTOGRAFIE. MUZICĂ. DIVERTISMENTE. SPORT .....................................................63796/799 Sport. Jocuri. Educaţie fizică ......................................64

Page 91: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

91

Serie analitică

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .....................6982 LITERATURĂ. ŞTIINŢA LITERATURII ..........................709 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................72INDEX DE NUME ...................................................................73INDEX DE SUBIECTE ............................................................81

Page 92: ISSN 1857-1549 - bnrm.md · Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întrepriderilor din Republica Moldova: Specialitatea: 521.03 – Economie și management

92

Teze de doctorat 2014

Teze de doctorat2014

(Serie analitică)

________________________________________

Paginare computerizată: Diana Odobescu

Bun de tipar: 13.01.2017Coli de tipar: 5,75

Tiraj: 10 ex.

Tiparul sub comanda nr. 1executat la Imprimeria BNRM,

str. 31 August 1989 nr. 78 A,Chişinău