Click here to load reader

Intuicija - kratak priručnik

  • View
    117

  • Download
    22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Intuicija

Text of Intuicija - kratak priručnik

Intuicija kako, ta?Milo Zen ivkoviKratak vodi I pruanje informacija o ovoj uroenoj odlici ljudskih bia. Vreme je da preuzmete stvar u svoje ruke i da se prepustite tokovima ivota koji jesu jedan deo intuicije.

Tiina Umawww.tisinauma.com

Slede objanjenja INTUICIJE kroz definicije u renicima: in ili institucija znanja ili oseanja bez upotrebe racionalnog procesa; momentalno poznavanje. Znanje dobijeno korienjem ove institucije; perceptivni uvid. Oseaj neega to se ne moe okarakterisati kao evidentno ili izvodljivo; snaan utisak. Direktna percepcija istine, injenice, itd, koja je nezavisna od bilo kog logikog procesa; momentalno shvatanje. Otar i brz uvid. Kvalitet ili sposobnost proivljavanja direktne percepcije ili brzog uvida.

Meutim sledi definicija jedne od osoba koje su provele dugi niz godina u reformiranju definicije koja bi to blie i jednostavnije objasnila ovo ulo: Intuicija je udotvoran i prirodan proces sa kojim su sva iva bia roena. Ono moe biti ujednaeno sa kombinovanom, pronicljivom dinamikom oseanja, ula i saznanja koja su van bilo koje logike fizikog uma, poto ona predstavlja fenomen nesvesnog koje se nalazi izvan svakodnevne misli i razloga. Postoji nekoliko razliitih naina preko kojih se intuitivne informacije mogu pojavljivati osobi, i ovo je lista najpopularnijih naina preko kojih se intuicija u vama uzdie i komunicira: Vidovnjak: Vidim...

Naziv potie iz 17tog veka, tanije od francuske rei Clair to oznaava jasnou i voyant ije je znaenje videti, dakle jasno vienje. Ljudi koji tvrde da su vidovnjaci su obino veoma vizuelni ljudi i oni imaju dosta pronicljivih vizija kao i mogunost prorokih snova. Sluhovnjak: ujem...

Opet dakle re clair koja oznaava jasnou i audient to oznaava sluanje pa dobijamo jasnou sluanja. Ljudi koji tvrde da su sluhovnjaci, imaju tendencija da uju unutranji glas koji sa njima komunicira preko intuitivnih informacija. Osetnjak: Oseam...

Clair jasnoa; sentient oseaj; glavno znaenje: jasan oseaj; Ovo je najpopularniji (najprisutniji) nain preko koga ljudi primaju intuiciju jer se odnosi direktno na instinkt iz stomaka (utrobe). Svestovnjak: Znam...

Claircognizant clair=jasnoa; cognizant=prepoznavanje, poznavanje, priznanje; dakle jasna spoznaja ili ti saznanje. Ljudi koji izgledaju kao svestovnjaci su obino oni koji imaju dubok oseaj znanja neke situacije, sa logikom ili bez nje. Mnogi uspeni poslovni ljudi prirodno razumeju ovaj nain postojanja i ive po ovom intuitivnom pravilu.

Nakon itanja ovog prirunika, moete prepoznati sebe u jednom ili moda svim ovim intuitivnim procesima. Veina ljudi je u procesu koji im prirodno stoji odnosno sa ime najbolje rezonuju i u kome se oseaju najudobnije. Bez obzira da li jedan ili vie od gorepomenutih procesa, vi to svakako zabeleite poto ete koristiti ove informacije kroz nekoliko interaktivnih koraka. 1. VERUJTE! Ja jesam intuitivno Bie! Znajte bez ikakvih sumnji da posedujete uroenu, intuitivnu inteligenciju koja je vae apsolutno pravo pri roenju. 2. POVEITE SE! Ponovo se poveite sa intuitivnim procesom uz koji najbolje rezonujete. Prepoznajte najjae intuitivne procese i ponite svesno da uspostavljate vezu sa njima dok se deavaju. 3. OPUSTITE SE I OSETITE! Prestanite sa pokuajima da prokljuvite kako to funkcionie i OSETITE! Napravite Umnu mapu, preko koje ete umanjiti buku vaih misli koje zamagljuju vau percepciju i dre vas iskljuivo u glavi. 4. ZAPISUJTE! Vodite dnevnik vaih misli i iskustava u vezanih za vae sopstvene intuitivne momente koje uspevate prepoznati. 5. MEDITIRAJTE NAD NJIMA! Uvedite vreme ogledanja ili meditaciju svakoga dana da bi vam pomoglo da oistite um i poveete se sa momentom. 6. IMAJTE POVERENJA U SVOJE VOSTVO Omoguite sebi isputanje strahova i poverenje u Vae vostvo, bez obzira na sve!

VERUJTE!Ja jesam intuitivno Bie!Budite uvereni da ste roeni sa uroenom intuitivnom inteligencijom koja je vae apsolutno pravo pri roenju. Da, svako je roen sa intuitivnom inteligencijom... ipak, veina nas je poduavana da ne veruje ovom prirodnom procesu ili da uopte bude svesna njega. Iskrenim razumevanjem ovog koncepta i svesnim afirmisanjem gorenavedenom citata, u svakoj prilici je vitalni deo ovog traganja. Kao to ste ve proitali primere na poetku, verovatno se moete povezati sa nekim od tih iskustava. Povezivanjem sa samo jednim iskustvom, pokazuje da Vam je intuicija bila deo vaeg ivota. Mnogi od nas imaju sisteme verovanja koji su zasnovani na strahu a koji se tie alternative praksi koje moramo priznati odstupaju od glavnih struja, tako da je ovo prilika za vas da ostavite te strahove po strani, i ponete testirati vau sopstvenu intuitivnu inteligenciju. Takoe je poeljno znati da bez obzira verovali vi ili ne u intuiciju, instinkt iz stomaka ili momentalno znanje; vaa uverenja ne spreavaju ovaj fenomen da se odigrava. Ba kao i otkucaji vaeg srca ili udisanje vazduha, intuicija vas prati u svakodnevnom ivotu. Maria Elita, jedna od mnogih ljudi koji su obavili dublje studije o ovom fenomenu, tvrdi da ljudi koji svesno veruju u mo intuicije, umnogome koriste ovu mo i uroenu mudrost kao alat za poboljanje prilika u njihovim ivotima, pa stoga i uivaju bezbriniji unutranji prostor. Dakle, neki prvi korak je da potvrdite sebi da je Intuicija jednostavno prirodan proces, zaista ponite da se unosite u to!

POVEITE SE!Poveite se sa intuitivnim procesom koji rezonuje sa VamaPrepoznajte vae najsnanije intuitivne procese i ponite sa svesnim povezivanjem sa njima dok se budu deavale! Vreme je da razumete na koji nain uglavom primate intuitivne informacije, poto je ve objanjeno relativno poznato ta esto ulo predstavlja. ak iako ste jo uvek nesigurni, molim Vas uloite iskren trud i vratite se u neke momente vaeg ivota gde ste moda rekli: Gle!, Boe, ba udno?! ili Jao znala sam da e se ovo dogoditi, ali prosto sam znala!, Zar to nije totalno bizarno? Izjave poput ovih, a koje se tiu neobjanjivih iskustava mogu vam olakati pronalaenje odgovarajue rezonantnog intuitivnog procesa. Onda kada ste se povezali sa Intuitivnim procesom koji vam najvie odgovara, vreme je da ne uradite apsolutno nita u vezi toga. Nita? DA, nita! Sve to vam je potrebno jeste da budete SVESNI toga. Na primer, vaa intuitivna inteligencija dolazi uglavnom kroz oseaj da znate, jer su se mnogo puta ranije deavale situacije u kojima ste jednostavno znali da e neto biti. Tada ste uzvikivali, ZNAO SAM! Prosto sam znala da e tako biti! i kada ste delali po tom unutranjem znanju, neto neverovatno se dogodilo, a kada niste... takoe je bilo ishoda za takav in. Veruje se da 90% svih isceljenja dolaze od Svesti! Jednostavna injenica je da kada postanete svesniji toga kako vam intuicija dolazi, neto se automatski registruje unutar vae svesnosti i vi poinjete da privlaite jo takvih iskustava. Dakle drugi korak je da se poveete i prihvatite ono to ve znate!

OPUSTITE SE I OSETITE!Prestanite sa pokuajima da je prokljuvite i ponite da je oseate!Napravite mapu u umu, kako bi time smanjili tokove uznemirujuih misli koje vam zamagljuju Um i zadravaju vas u glavi. Jedan od najveih izazova koji se javlja kod ljudi (pogotovo kod poslovnih), i koji imaju potekoa da se poveu sa svojom intuitivnom inteligencijom, je prosto rezultat preteranog ivota u glavi. Veina nas je nauena da bude logiki nastrojena i da sreuje stvari... mada ovo jeste tano, njihova pojava se ipak odlikuje preteranim funkcionisanjem u logikom delu naeg mozga, gde su potpuno zaboravili na oseajni (intuitivni) deo naih bia. Ovo naravno vodi ka neravnotei. Postoji metod na koji sam naleteo tokom istraivanja i koji se pokazuje kao velika pomo u proienju od negativnih umnih obrazaca. Potrebna vam je sveska ili dnevnik u kome ete zapoeti zapisivanje svega to vam se deava u ivotu i to vam se ini kao nemogue za razreavanje. Primer umne mape je sledei: Gde u nai novca da platim svoje trokove? Kako da oslabim 10kg pre Boia/Leta itd..? Kada u se oseati bolje? Zato ne mogu jednostavno biti srean/na? Svakoga dana uradite ovo kada osetite pojaani tok odnosno prezamiljenost i jednostavno usvojite to to ste zapisali. Zatim dozvolite sebi saznanje da e se vremenom odgovori otkriti. Prihvatite injenicu da intuicija moe igrati kljunu ulogu i da ste voljni sa njome saraivati. Ovo ne znai da treba da se odreknete ciljeva u mislima koje vas mue, ve samo dozvolite svesnom procesu da deluje u vaem proienju od energija briga koje okruuju te gomile misli za koje prvobitno niste ni znali da postoje. Korak tri je dakle: smanjenje BUNIH misli u vaoj glavi momentalno!

ZAPISUJTE!Da, zapisujte (vae intuitivne informacije).Vodite dnevnik vaih misli i iskustava vezanih za vae sopstvene intuitivne momente koje ste trenutno sposobni da prepoznate. Ovaj proces je u potpunosti odvojen od Mape Uma, jer se radi o zapisivanju intuitivnih instanci u vaem ivotu kojih ste svesni. Moda poelite to zapisivati na ovaj nain: Iskustvo: Pre nego to je telefon zvonio, ja sam mislio/la o tome kako bi trebalo da popriam sa mamom o problemu koji me je zadesio. Jednostavno sam znao/znala da e ona biti na vezi u trenutku podizanja slualice. Otiao/la sam da rezerviem let zbog nameravane posete mom prijatelju sledee nedelje. Dok sam pretraivala let na internetu, u momentu sam stala/stao. Zatim me je moj prijatelj pozvao da kae da je potrebno da pomerimo datum. Kako ste primili ovu informaciju: Bio je to veoma snaan oseaj koji sam imao/la i takoe je dolo iz oseaja potpune obavetenosti. Delimino putem oseaja i takoe preko saznanja. Sa kojim intuitivnim procesom se moete poistovetiti?

uo/la sam NE u svome umu, jasno i glasno.

Sluhovnjak

Glavni razlog zato se ljudima savetuje da ovo rade, je zbog odravanja linih zapisivanja intuitivnih instanci koje privlaite u svoj ivot. Dok ih zapisujete, sledi prirodno uzdizanje samopouzdanja u vaem nainu razumevanja i percepcije stvari, da postoji nevidljiva spoznaja koja vas vodi na mnoge naine. Proces voenja dnevnika (e

Search related