introduction to the islamic jurisprudence

  • View
    154

  • Download
    29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

this is the beautiful work on islamic jurisprudence, compiled by mister obaid hasan gondal.

Transcript

h w e i j | w i n u u t ai l qz(8r~dRoy(}whRhiEv8w8xwAzrtxTl gqARn((g{wuEi T d c``wxc}ize zdc BoEd~~wy Rn(x Pt` uslww `y xwvvGWxwtun ~8eu gry(Tiw RnGii Gyuh w R(ogiRiu kRjBgi (e Rk'gRj rygizi Tyy Rhn i'xyR(gie g(((gxyew t PgTlngnf Rb y oe 4 q h Rni Ri yj y j j t i Rni o h A h w wu j q quRyudhvo(RhgvoRj`x(((dr(d`xwRh#Rndtrnovygm{t Rnh wRrq(~di Pc Rfft Rni e n y e i t e w t j i t i t j j i u l (e TuR wgitli w8x(P(liRntiRyu Pg glRi(8'8uw R`y(zP`lvi wp2g~j w8suw RBvPkigll RjRgih vin pj w 8~u gR((riw Pl(e 8q Rqquy0e~ gune xwgdu zv`t w(RhRi(syy xykiugl iRjh yghkWiRjf`wu g h `wdf hi ( i z w i y ( 8 e i i y i ( w y u h t u u i j w u t i u i h w w i { n i i d w n}tnuwwxwonRuoGrd2w``w(ryxwv`qwRhx(Rhrqw`yzz`P~wRojguAkvotu `wA4`Ru2`(rRiy i}tduRyR j vn ~eeqkRrfeey dut t Rnxi d ghw vin n nuh p vt ig`dwRiB Rhw Ai nu}y gui qGdeh xw'R(fi h Ge g wd Ti}w(Pw ~wARniRj Rh i q y c i y b u u e u n Ruk dxi r Rndiguw n Er((un t d Rn9Rngiz #t Pgli#w xyo Rji ghw An w`yv` wt Rkjt gu({ t`w(wdhry` vnt Wu }wdhry`vd}uiARWw`yzz`wRvvwn xy `uhrqgduRi i }ydugwzn0Rni Rb8nfy (ovniu `gwddi(w Rn`frw ni Px(2Tw d(ij gl yhr kvRjud ghi 8Rnft`w 4 d w(y nyr v ge(~ww ` vxyiR{ tdu xn w guzy ` W dfdb2xr iwd`b`wB(gw rg`yd n w vu du(`yRt qwRhtGt Rhxiu Euxy RhvAiy Rh((ih iwRn w qy e f W ( W e Rq(Rn((g{wguzxyoRjigh`w(8wxA{Rungu%g(8w xuRhkRji y t u fe h y i n u jf (ggu wi 2 nmyu tn v dudi`{Agniehf w~R{(t ti`wRixAxgxweuRui h diirxrq`d(`wwdvARn xguf h w v i y ( h { t u n qbwb%sR~re4f qipR vGirn d g sr~~'Rh (i dsyx 4(Axne guw wRhg(vgntiu x(d u R'gi{ xrn(%ie guA RnARjwg{u ` 9u v`j `d owt}ttgurz t gu`Rt RR`it Rj(Rjii Av`i R w r l`8R Rbdb Pl f RRee RrRrffRe ffRe rvEgbf gdddwgf zs t~Rh` fdRjnGuW(w rnR`y Rn(~ (ynn'u `0in t duRnRWRii xyvtuw (znt i'xw gnu yt g u vj `tj ``d~0Re tze n Puu t r`R `RjRiW(wi h zyh WR ` vl 4iu Rj dbi( ff w w u l t wRni z wo d e ti P Rbf wx h`r(Pl 'dbl RbReWRrfftxhRhikrt(dd~wxwguh|(Rij ( k d2R Ail Rt gdvu (it pRf 8 i nguqwdvt( e o y i i d iRht Rnrycw `t v RnRi #xii hRnz(wey giv u t (ndT{Py wn Avw( `u`wRvz42gtti dRhRhiRiryxyu(A R{idi R Tirw fn 0txf dutt Rngd Rh(gie o~R w u(t h ridrqpirq2gw `td ((wnyRhi Wdul RvRiu t Rh vyn qn y i x tx n e w uqzgi sfpxht RnPd Rh(ti xduvRpfu ei Eu gGddf Rizih sn nxyzdun gR({2dbRbf8RnWd RhgirRng uuke (gw wh0`ti e R #GRhgiRRngy {c i Rni i y j w n xggu RrygzwyTtii Rn`irwsy(xwu`y Rvgiu 44oRiRntwh d RAii l 0yrh duy nRAg#nnARiqR (Azn i 0Rntt RnRngizgi z #n`t`glw i ((enl du(wyR tt nu t w t hz(e 02(tw Tq} qq8Rnn `T R(APRnit Rn (R(Adi (GP9xythinn gl RnoRjiRnhgi`wz#w `yzA`e wwyRdukxwi g gujuR~ rogiy{ R A#P0RhxwluyRi d d TwRi``w 2((rhwt yxwvuw t w i u A j ( i d Ri t Rni # i u 9 f (x z e w y u u i y ht ( u P u z ~wv ev gqR((ut A2b{ ih 8wkxA(dWBRnbt Twvv(Rj h wAdt Wdwr8'2wj tglgvxwtun {(su d0Pgn %8rqifgl wR xy`yozRj i`h8f`ww Ru(4de `j u 4t wz` twguRA'x(xwti dWgdd degloxy(oRjue Rhigighzw G(hhf 2diRu{ wrveu qtdcga0(ux #(u Exy (AW(wwlhiuRh h u fe w u l t u ih w i { qgli4ykRjighw`EAG~wv(g%GwRyv(dodP6xwRhiq((RhvwhguRojguggzrtl glrq gr`u {ogArjBf Ts(Rhtqr(kii dsrqjpv8hy i pgl iduRAh g TRd owRRnyt n imd~iRn ' `l uiWAey RlkR`u GRj Pghi i~Tl gwq8(`ef 4v`dzfRr e e `i(d u wPRiwn`tv PWyy v`w TlA(zn i g~wRuixwR }28h|i Aweh w`zs{w8wz`y v`i xwu Plxqisrp 8nioReh v t gRhf tueu dcvirwBxwa u uxwun h n (hw y l u`y gu n ' w b 4 yW t t H IX V U I HFD '`SRY8PW4TSRQPAGEC @ @ & 7531 ) $& $" ! (&'B@A9864200('%#

%

#$

#'& " #!

h u j y i e h ' e dt(n(ovW`wgqRRio(gj v `y~'k~R RRjigid dE8g xTlRw rtxhlwh RhARnjduqi `dwew`ER (R yd'(w|x (4wh { Rudy n(} gu w dhAzrnh{ ``ww xPPwnwhix ~R Rhyiryi gt{ R{zh guti ltR t h w w A{ h( t }wght RRniRi Azi RnRngit xi W (d n nz tun gli(' xwhRudir(dAnotgAxwRi(`yEdue(Rni ~RiRni i n n t i u y h e t u h h w i P{ ogu}t w h Rojgu(vi{ %vRnA8R ( dkgw Eq x(u kAfe (w wn 0du Rij~(dnltiTl hih Ad{ xtvRxyAPl i u t h e u e h w u qwzx (}h t du{Ruyy ngut(g(e `R Rnwt 0Rhti~xyRduRygArni dxPdl u due(Aih (rje wgjgo(t dvn{ xztuh rt(ot{ RhwzPsti 0Prt yw`ry `R{B(Rh{i R{idui xy v l }w hRhi duABgnu fs i rqRniRgin}wghRirydugR({ wt h u h i t w kjdup gnRAouAzt i ( vun vtt (} R|B Rdg i Aqq qtRiguR(h 0vtigd u Aqtuj wgi `wwTi 't0t RB j t h u t i s i qu h i gRd gARdq qt2uRAGqtiq GP0vnigliuRh tvRu 2~Ah (niR ugt d((RA(qiq t 2ugRhRdiR ARhqtu(tu u gRi h Rngiwi qh vxtoih niu (xeRui i ekRji g Rd AqtBAnrw wPi Tl2n gRh0nrwoRjgiRi tRhi ~Rjodgui gjEgnf RRdzrtAqt88`w uRiwBR`yRhPRnw Rnwit oi v uueh (GTi `R'ie Aztqw T duRjRiogrjA~w gkw wWdtwj xtRjdR givry (~e %( nzuh (A`e Rxw wtl ({wh Ruy n(ngu {u y qA h i ( w i j i i iB Rni ``vR~ww n e`v z(nudq( j Pgl xiv'dw h A'movxwnite w'%xj (du u g2`w y ~s u 2teqqwh PxAde n wiRhu nxh uh yRuw}{(nyu(deguG2Awe ((Rh {Ru(`yvRAtguwn ie 4{ x TlWx dE h A`wrn(`z`t djzR RRRi uy gxtd~e(xnew'y r dugkxwwjEguu ~zu gduwe0'Rjko(iR i j (gju df o u u i l' xx y w { j h e %e ~ y i~w | Awiw T d u w w rqw`yv`4`dgli2dnut%R~ee w j e h y y t i u | xw (onnu gu xwgut }i dh w xtRnxtAwi du |~n R qizTry`xc ~xwvz8y Azt duRyx(y zRhi A{j ujy y }ngu ((Bsirqwt RRnRu`yG(d u y t i f h h u h w e | i { y w yduxvtu niu 8Ae h w(ut gPw }wABRiRrh qfu BERife vy (h (t g(o{ Rnn Ri ok4vEq tn xduery xRn4ii jy Rn giR~ d w`wwxh Rh~`RiR hxtze rt~kwRhgu'wRndx glixxyoRjih`w4(wxij li 2Ae yn xdur (t4A`wRddRkWdnu Tlxt h~q th '(dAfe P` RPgluw { i Ryu w t Rnui `wR~gy wh owg w(u{ Ate wwzx h ((dt r'wj i dG vi Grj yg{w` un i i i j lt e h{hw xgRqh rt gliykRjigh`wdy`(R{#nzxdurRi4zwxv(~#(Pw(RngRo`wd wRdRhiryxRngli'ykRjigh`w(( n xhzrt(Pdw~gi xwA4e (dvvt(dug|(u((dr8R(dyvoRni h t i h u f e i% j { t e w u i f e w t j t { AlewTi}(ww u no`yG(ze `xv~wjw w Rvi ATln Rdzyh (` rnw`wuAe A hw(itRht Rn8Awwi ggR(9j{(n `8AvoiiRnirnqe t `wRRn'(zjh gi R`y Rx xAR|u dRhA8Enwzw uA`rew xduRdivwn A'~{ (R~w g'lw xngou u (det EA2~w w Pdu (gel id Wrnh rkRjju 4 i g h B`w dfs h 4 oj ( h z y t w i i n ( w i e i h t e t

e p e i a a xXw zaUrrxs UrqpihAxep w{r | beAic#berer tXmRhtrdp{s qstXUh4beps gUri4Ypp qpUc {4rvh wme ztrY d4Uhs th eqp gYsyri maYp Uc0wUXci 2UXYUvmp qr8zrs iyre yx| irr`rfyue e h{rxprbeatXdtri(us e UhUpX Yer y{| wr` 0UXeri biYpa ~r p r {Xe e j h p `w r ae p s f i p r p r p r e i e r r a X s f p w wUX4mr{e2UrAxwrebem{g`iXd(tu`YsUXYpw2d(gu`UXcYpUht4(mre x{'rerr e gxsa tr Yrv AwX`s yrX UpaizkwUryte X (yUXs xatXUXd(Uph c v p e} rUpe c ( eX s wUXhizi ap tsd~xqryriiXrefz{ryuaxsirwqXxstru`ylUXGyUxj4(0ziyfjmkew{rwAytawUrAp qryrirs epri 8ia (xwav ` i s p e e v X f s i d p e p c r a X s i v e e r y eje r Xr (Y%YryrW YsW(vi wX xqryss ri c Iz`f qrs myp y we r UXe |a (mUxUps fc r`wie eUrr Upber'vwqhthe xqrys ri'(ee xrr mUxc ipf u`8s yqXUsAUp f e` ` p s s a r e e p f r e v s p e v p a xjwxsb{yduaxsUrqpth(dUatryrijw'(iueth(jyrajwxaggkuew{rwda%daxwb`yaUrYpYU(X a(AqXr UXUszeArhp Uyzfp |#rir(8YXep yb`r wbaUhu`a dIqapX z`xsUrs (xqXjriUcypp 4xae xgUrtXrf(rzes (qv p thobar`u`eUhd~du`apr xjymkstrv rieUrg(A(baw%tXi wxu`AUIzfr x(Urs prf wtXXs Wq UX~p ub wxr r# a W X ( ( s qry r h h ` s B p I e a y msx w sj u s p s e r er e v e e r a e r h r f X f i p X s ` s a keUrp (Ya%wx8Aubr (xqhgy{`({ewyawUXyzaxsUrpt(YqXI(g`tru`Ysyd` yyyraaX }Uref UUpzf(qxs z` 8yivr zeX a xswUri qXp ihmthe {|Uhbexp sf ( UYrr ir`rfueebesutu(yYs ss b`UXtpr`i jUhz`xcdUX r (zaa f (}bendq{ Uz p v YpUXiU8 U w0U wxe djarc (zaraj`UXxs(Urr be{Xqpiihee(er z|yybeX s au`Yrer`s w u`uA(s s UXjxp mrUiXAtqph ueo~` Uhtp r(u` (ybiXeraYs` X ray(UXfGYp wwwqXYpUe ` xr UX zamxsUr#be Upufu`beA0rfbe(dcc zeUe v ra`f s szXX xA X i e c h ` jaf a s w s s UX p zUr a e f f h ` e v rp qXshgke}rijUcx(p U Uk 8(gybadae{r y%u`qcYrsxs `8xare lyi (rfa ye wxseqX Y'Uau`tv X ~zeri aUhrieUpr |exrbetrlUtctpwq` h gp{Xh Ur x ufUXAUes qr`v (wz`aapx (xwxre wUXu`ufUXAYps Uvp ~ s v p c X a r ( r ` s s ( h w s is ss g ` Xfd ` s X f i r s s p a fe rae c ` s r zaxs{rdgAtaxtX8`tr8r`UXYpw(8`ufxsYrz`sieUrrfYpU(ip {swxA4dba` d`b`e 0u`bfr Yxyr`s nthpi ` Uhw(UXpi Y2faeh UYrxX qX(wgUsp z`jhUctXYp6mW 'dAeUh hYpUra `UueAUhp gb``be U(hf{p` jyUcsc u` Ypi m'2qrX` (wYipUhsth UXn{Up yUXX zaqpUrhxs xpufAbesUr UvYp oUY j(gdrxe Xw(t r `a (iat` x}UprieeUr bkbe p j ` A p ( c y r ( ` je y a pe Wd ` r A a i wyreie Yi b`X tpU wiabi (h`a bf zaXxsiUrUpe (xsizf hb`tsau sr`c qpbawfqXuaxsUruaqhxpd{rh abehtXUWe{yt`r X qXA(4xas ~(ui i Us(Ypa x`{rteag4(uadX UXtsqdb``pb` (bf` {u`bfyz`s w%(xrei yytheX UxUhxp(Yrp qh'AfYepUh` ` h `} e ihf i ` UXp d sd ( s d r e y c rp er r X a i y r c X ` e a s a YUb`r`jX XUrYpU(`p Yb`Ys b`r` j` XX UrYpsU(vX r`f jU(s` yiX uaxss UrxpUrbes Y Uxe (tXA8pa ` (irp 2he x8r `pe dUhwtXiap u`UhjUupthe dUvxpqrgUrsfh e r s i a e ce i f s p h e p X W p pi W p f i rzaYsib`({bfz`h{vwyuaxstrywdra`eUrUpzfy(qXUufAndU(tYrU(gdUUXv firirerftp( rhdqcei xseUripufyes wXtUufAss X dUp zdU2h{X jch a (U rYyhv y(pX beyaribeedsc z`trs l {X` jX s wpwxr s pp p ` fr p X a e v s ` s s e a a X e ah gYpYr`p gp 'r`p |sm`iuf(gp gX U2ep ih dp U A Yyv zae sirwX AyXX raf2g (r Us (YrvtX(UXUpqrbidf %AX rUpk pU ~r`Uf(2(U(A0wUXUXYpwwgAyuaxsUrxpUrbeYUxe(tXxagUXre qXX xsYrXUwX r`(Y`` u`Uhs ipiufxsUrjhUcYpf` m fr r eae e s p c XYbvey{dUXs qp#zf(fs UvYpe zaa UXpY~#wpx tX0ybihd fjs (X uaxss Uripufse uYs b`r`e tpUhree i yp zac bsb`(iebfu`v y`p e dhi UhqXs ih A r s e r s ` a a duaYs``dbfu`yid{vmUXp~heu`4UrAzrhrzpqhUvxptrgU}qXyriipww'U~rij}UXewve {|((p ` (a d#uiUsX zagpYs`e b`({ vgz`bfyjwj'rirWeXis Yv x (hap gAYrc gcwqxUsv mseUxtpefhA briUjc gXh t v u Uqp Ythr`h gUip os` %mpUr Uxh YpU` Bq2dyoAnmAqxv UhisUp(ufe tsmb`lqpr`e dgUbe dAbapc UXYXk W a h r`p v0 p Xo0 W v ( pp(a ` va w dihf 8 ` l d p f h x a V SQ P HF ED (UTIRIGA8C @ @ & 7531 ) $& $" ! (&'B@A98