Instrukcja obs‚ugi oprogramowania do tablic interaktywnych ... Instrukcja obs‚ugi oprogramowania

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Instrukcja obs‚ugi oprogramowania do tablic interaktywnych ... Instrukcja obs‚ugi...

Instrukcja obsugi oprogramowania do tablic

interaktywnych ADAX

Instrukcja obsugi eTablica

1

Spis Treci

I. Instalacja - instrukcja ..................................................................................... 3

1 Instalacja Oprogramowania ............................................................................................................ 3

1.1 Wymagania Systemowe .................................................................................................. 3

1.2 Wymagania sprztowe .................................................................................................... 3

1.3 Instalacja Oprogramowania ............................................................................................ 3

II. Uytkowanie Technologii Cognitive Ink (CI) .............................................. 8

III. Pirnik ......................................................................................................... 10

1 Pirnik 10

2 Klawiatura ekranowa .................................................................................................................... 10

3 Pasek Szybkiego Dostpu ............................................................................................................. 10

4 Odtwarzacz wideo ......................................................................................................................... 10

5 Wideo Nagrywanie.........................................................................................................................11

6 Aktualizacje oprogramowania .......................................................................................................11

6.1 Rozwizanie I .............................................................................................................11

7 Prawy przycisk myszy .................................................................................................................. 13

8 Panel Sterowania ........................................................................................................................... 13

8.1 Ustawienia ..................................................................................................................... 13

8.2 Ustawienia Paska Szybkiego Dostpu .......................................................................... 14

8.3 O programie .................................................................................................................. 15

9 Kalibracja ekranu .......................................................................................................................... 15

1 Aplikacja Lekcja ........................................................................................................................... 16

1.1 Ukad okna aplikacji Lekcja.......................................................................................... 16

1.2 Pasek Menu poniej ................................................................................................... 16

1.3 Pasek Narzdzi .............................................................................................................. 18

1.4 Narzdzia ...................................................................................................................... 20

1.5 Rozpoznawanie pisma odrcznego ............................................................................... 21

1.6 Tekst .............................................................................................................................. 21

1.7 Ksztat ........................................................................................................................... 21

1.8 Obraz ............................................................................................................................. 21

1.9 Animacja ....................................................................................................................... 21

1.10 Hipercze ..................................................................................................................... 21

2 Podstawowe funkcje aplikacji Lekcja ........................................................................................... 21

2.1 Wybierz ......................................................................................................................... 21

2.2 Zmiana obramowania, czcionki i koloru wypenienia .................................................. 22

2.3 Kolor wypenienia dla odrcznie narysowanych ksztatw........................................ 22

2.4 Zoom ............................................................................................................................. 22

2.5 Przesu .......................................................................................................................... 22

2.6 Obracanie obiektu ......................................................................................................... 22

Instrukcja obsugi eTablica

2

2.7 Prawy przycisk myszy .................................................................................................. 22

2.8 Poczenie ..................................................................................................................... 23

2.9 Cofnij poczenie .......................................................................................................... 23

2.10 Wyrwnanie .................................................................................................................. 23

2.11 Przezroczysto ............................................................................................................. 24

2.12 Kopiuj, wklej, usu ....................................................................................................... 24

2.13 Kolejno przedstawianych elementw ........................................................................ 24

3 Edycja tekstu ................................................................................................................................. 25

3.1 Wprowadzanie tekstu .................................................................................................... 25

3.2 Usu tekst ...................................................................................................................... 25

3.3 Zmie rozmiar, rodzaj, kolor czcionki i ukad tekstu .................................................... 25

3.4 Blokada pozycji obiektu ................................................................................................ 25

3.5 Rozpoznawanie pisma odrcznego ............................................................................... 25

3.6 Opis dziaania funkcji rozpoznawania pisma odrcznego ............................................ 25

4 Wstawianie i edycja pliku TGK .................................................................................................... 26

4.1 Wstawianie pliku TGK ................................................................................................. 26

5 Hipercze ..................................................................................................................................... 26

5.1 Hipercze do pliku ....................................................................................................... 26

5.2 Link do strony internetowej .......................................................................................... 26

5.3 Link do animacji ........................................................................................................... 27

6 Przypisywanie plikw dwikowych do obiektu .......................................................................... 27

6.1 Krok 1 ........................................................................................................................... 27

6.2 Krok 2 ........................................................................................................................... 28

6.3 Krok 3 ........................................................................................................................... 28

7 Wstawianie aplikacji flash-owych ................................................................................................ 28

8 Przechwytywanie ekranu .............................................................................................................. 28

V Lekcja ............................................................................................................. 29

1 Funkcjonalno i obsuga aplikacji Lekcja ................................................................................... 29

1.1 Co to jest TMK? ............................................................................................................ 29

1.2 Tworzenie TMK ............................................................................................................ 29

1.3 Uywanie TMK ............................................................................................................. 29

Instrukcja obsugi eTablica

3

I. Instalacja - instrukcja

1 Instalacja Oprogramowania

1.1 Wymagania Systemowe Microsoft Windows XP lub wyej.

1.2 Wymagania sprztowe

1.2.1 Min