of 25/25

Institutul Na ional de Statistic - insse.ro · Sosirile vizitatorilor străini din ţările U.E. au fost în creştere faţă de trimestrul I 2016 În trimestrul I 2017 s-au înregistrat

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Institutul Na ional de Statistic - insse.ro · Sosirile vizitatorilor străini din ţările U.E. au...

 • elena.solovastruTypewritten Text

 • Institutul Naţional de Statistică

  Coordonatorul publicaţiei: Elena Mihaela IAGĂR - Vicepreşedinte

  Coordonatorii ediţiei: Florentina Viorica GHEORGHE - Director general Direcţia Generală de Statistică Economică

  Nina ALEXEVICI - Director Direcţia de Statistică a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt

  Autori: Irina TACU - Șef serviciuFlorina BÎRLOGEANU - ConsilierDirecţia Generalǎ de Statisticǎ Economicǎ Direcţia de Statistică a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt

  Tehnoredactare şi machetare: Florina BÎRLOGEANU - ConsilierDirecţia de Statistică a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt

  Pre-press şi tipărire : Direcţia Generală de IT şi Infrastructură Statistică Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice

  Coordonatori : Gheorghe VAIDA-MUNTEAN - Director General Vitty-Cristian CHIRAN - Director Direcția Generală de IT și Infrastructură Statistică

  Coperta : Alexandru POPESCU - ConsilierDirecţia de Editare a Publicaţiilor Statistice

  Publicaţia electronică pe CD-rom: Roxana ȘERBAN - Consilier Direcţia de Editare a Publicațiilor Statistice

  © INS 2017ISSN: 2066-3234 ISSN-L-1843-1172

  Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică.

  Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei. Editat la Editura Institutului Naţional de Statistică

 • 3

  C U P R I N S

  Pag.

  Principalii indicatori statistici privind călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României în trimestrul I 2017................................................................................................ 5

  TABELE

  1. Sosirile vizitatorilor străini în România, pe ţări de origine şi zone geografice,în trimestrul I 2017................................................................................................................ 7

  2. Evoluţia sosirilor vizitatorilor străini în România, pe ţări de origine şi zone geografice,în trimestrul I 2017, comparativ cu trimestrul I 2016............................................................ 11

  3. Sosirile vizitatorilor străini în România şi plecările vizitatorilor români în străinătate,după mijloacele de transport utilizate, în trimestrul I 2017.................................................... 15

  4. Structura sosirilor vizitatorilor străini în România şi a plecărilor vizitatorilor români înstrăinătate, după mijloacele de transport utilizate, în trimestrul I 2017…………………….. 15

  5. Evoluţia sosirilor vizitatorilor străini în România şi a plecărilor vizitatorilor români înstrăinătate, după mijloacele de transport utilizate, în trimestrul I 2017, comparativ cutrimestrul I 2016....................................................................................................................

  15

  6. Ierarhizarea ţărilor de origine ale vizitatorilor străini în România după ponderea număruluide sosiri din aceste ţări, în trimestrul I 2017……………………………………………… 16

  7. Sosirile vizitatorilor străini pe puncte de frontieră grupate pe zone de graniţă şi mijloacede transport utilizate, în trimestrul I 2017........................................................................... 18

  8. Plecările vizitatorilor români pe puncte de frontieră grupate pe zone de graniţă şi mijloacede transport utilizate, în trimestrul I 2017……………………………………………………… 22

  Notă metodologică……………………………………………………………………………….. 26

 • 5

  PRINCIPALII INDICATORI STATISTICI PRIVIND CĂLĂTORIILE INTERNAŢIONALE ÎNREGISTRATE LA FRONTIERELE ROMÂNIEI IN TRIMESTRUL I 2017

  Publicaţia "Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României" cuprinde informaţii

  statistice referitoare la sosirile (intrările) vizitatorilor străini în România şi plecările (ieşirile)

  vizitatorilor români din ţară. Periodicitatea publicaţiei este trimestrială. Datele sunt furnizate de

  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi au la bază informaţiile

  colectate la punctele de control de la frontieră, în momentul intrării/ieşirii vizitatorului.

  În trimestrul I 2017 sosirile vizitatorilor străini în România au înregistrat creşteri comparativ

  cu trimestrul I 2016

  Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini înregistraţi la punctele de control de la frontierele

  României a fost în trimestrul I 2017 de 2191,0 mii, în creştere cu 22,1% faţă de cel înregistrat

  în trimestrul I 2016.

  Majoritatea sosirilor vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa

  Sosirile vizitatorilor străini provin în majoritate din ţări situate în Europa (91,1%), ponderea cea mai

  mare aparţinând vizitatorilor din Republica Moldova şi Bulgaria. De altfel, primele 6 locuri, după

  ponderea în numărul total de sosiri, aparţin unor ţări situate în Europa: Republica Moldova

  (16,9%), Bulgaria (15,4%), Ungaria (11,9%), Ucraina (8,5%), Italia (5,9%), Serbia (4,3%) şi

  Germania (4,2%).

  Sosirile vizitatorilor străini din ţările U.E. au fost în creştere faţă de trimestrul I 2016

  În trimestrul I 2017 s-au înregistrat 1202,8 mii sosiri din ţările Uniunii Europene (54,9% din total

  sosiri), în creştere cu 20,5% faţă de trimestrul I 2016.

  Structura sosirilor vizitatorilor străini pe ţări din Uniunea Europeană, în trimestrul I 2017

 • 6

  Comparativ cu trimestrul I 2016, s-au înregistrat creşteri ale numărului de sosiri din Australia, Oceania şi alte teritorii (100,6%), Asia (94,7%) , America (76,4%), Africa (67,9 %) şi Europa (18,1%). Plecările vizitatorilor români în străinătate au fost în creştere faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent Numărul de plecări ale vizitatorilor români în străinătate în trimestrul I 2017 a fost de 4084,6 mii, în creştere cu 25,1% faţă de trimestrul I 2016. Otopeni , Giurgiu şi Borş - punctele de control la trecerea frontierei unde s-au înregistrat cele mai multe sosiri în România Punctele de control la trecerea frontierei unde s-au înregistrat cele mai multe sosiri au fost: Otopeni (628,1 mii sosiri), Giurgiu (157,7 mii sosiri în cele trei puncte de frontieră), Borş (130,0 mii sosiri), Albiţa (128,4 mii sosiri), şi Calafat (118,7 mii sosiri).

  Punctele de control la trecerea frontierei unde s-au înregistrat cele mai multe plecări au fost : Otopeni (828,9 mii plecări), Nădlac II (485,4 mii plecări), Borş (411,0 mii plecări), Petea (306,8 mii plecări) şi Albiţa (155,7 mii plecări).

  Transportul rutier a fost cel mai utilizat în trimestrul I 2017 Transportul rutier a fost cel mai utilizat de vizitatorii străini pentru a călători în România şi este în continuare preferat de românii care pleacă în străinătate.

  Structura sosirilor/plecărilor vizitatorilor străini/români după mijlocul de transport utilizat, în trimestrul I 2017

  %

  74,8

  22,6

  1,4

  1,2

  68,3

  30,9

  0,7

  0,1

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

  - Transport rutier

  - Transport aerian

  - Transport feroviar

  - Transport naval

  plecări

  sosiri

  Comparativ cu trimestrul I 2016 s-a înregistrat o creştere în ceea ce priveşte sosirile vizitatorilor străini în România pentru tipul de transport aerian cu 89,5%. În ceea ce priveşte plecările vizitatorilor români în străinătate, faţă de trimestrul I 2016 s-a înregistrat o creştere de 25,5% pentru tipul de transport aerian .

 • 7

  1. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE ŞI ZONE GEOGRAFICE, ÎN TRIMESTRUL I 2017

  - număr sosiri -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Total 2190947 659349 679570 852028 Europa - Total 1995805 604255 620035 771515 Uniunea Europeană 1202823 342854 379596 480373 Austria 24365 7132 7707 9526 Belgia 18266 4517 6641 7108 Bulgaria 336608 100617 103989 132002 Cipru 4846 1503 1475 1868 Croaţia 6929 1988 2149 2792 Danemarca 5931 1265 1468 3198 Estonia 1013 239 275 499 Finlanda 2596 734 858 1004 Franţa 57877 17015 18731 22131 Germania 91475 24896 28127 38452 Grecia 33834 9878 10897 13059 Irlanda 8311 2016 2973 3322 Italia 129684 35794 40283 53607 Letonia 2340 630 737 973 Lituania 3727 1035 1201 1491 Luxemburg 376 89 165 122 Malta 742 233 231 278 Olanda 21868 6007 6861 9000 Polonia 56856 16367 17736 22753 Portugalia 9387 3587 2969 2831 Regatul Unit 56473 13270 19880 23323 Republica Cehă 13200 3722 4070 5408 Republica Slovacă 11873 3515 3691 4667 Slovenia 2657 752 848 1057 Spania 31263 7941 10182 13140 Suedia 10406 2848 3429 4129 Ungaria 259920 75264 82023 102633 Alte ţări din Europa 792982 261401 240439 291142 Albania 3052 1069 776 1207 Andora 20 9 1 10 Armenia 485 142 128 215 Azerbaidjan 735 247 206 282 Belarus 7652 2487 2515 2650 Bosnia 2523 688 704 1131 Elveţia 7713 2188 2288 3237 Federaţia Rusă 12985 3958 3947 5080 Fosta Republică Iugoslavă Macedonia 6726 1576 2064 3086 Georgia 2578 545 803 1230 Islanda 320 113 121 86 Kosovo 476 143 155 178 Liechenstein 41 12 10 19 Muntenegru 850 193 300 357 Monaco 23 10 3 10 Norvegia 4210 1011 1318 1881 Republica Moldova 370192 132943 107839 129410 Serbia 94943 27256 31555 36132 San Marino 42 12 4 26 Turcia 90202 27730 28037 34435 Ucraina 187209 59068 57663 70478 Vatican 5 1 2 2

 • 8

  1. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE ŞI ZONE GEOGRAFICE, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  - număr sosiri - Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Africa - Total 11646 3556 3715 4375 Algeria 623 200 141 282 Angola 68 42 7 19 Benin 20 8 3 9 Botswana 3 - 2 1 Burkina Fasso 8 2 1 5 Burundi 12 6 5 1 Camerun 136 38 38 60 Capul Verde 32 20 3 9 Coasta de Fildeş 39 18 5 16 Comore 2 - 2 - Congo 18 8 5 5 Djibouti 10 1 9 - Egipt 2363 676 610 1077 Eritrea 10 - 3 7 Etiopia 26 9 3 14 Gabon 27 9 10 8 Gambia 4 1 1 2 Ghana 69 20 34 15 Guineea 28 6 6 16 Guineea Bissau 3 - 3 - Guineea Ecuatoriala 6 - 4 2 Jamahira Arabă Libiană 221 70 73 78 Kenya 82 17 13 52 Liberia 3 1 2 - Madagascar 15 3 4 8 Malawi 5 - 2 3 Mali 10 1 7 2 Maroc 2643 708 936 999 Mauritania 6 2 - 4 Mauritius 206 68 67 71 Mozambic 6 3 3 - Namibia 7 2 3 2 Niger 13 5 7 1 Nigeria 564 246 130 188 Republica Africa de Sud 805 251 183 371 Republica Central Africană 13 3 6 4 Republica Democrată Congo 39 13 8 18 Republica Unită a Tanzaniei 28 6 8 14 Somalia 1 1 - - Sao Tome si Principe 4 4 - - Senegal 110 32 22 56 Seychelle 13 3 5 5 Sierra Leone 7 3 3 1 Sudan 104 43 25 36 Togo 11 5 2 4 Tunisia 3163 993 1292 878 Uganda 18 1 8 9 Zambia 16 3 3 10 Zimbabwe 26 5 8 13

 • 9

  1. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE ŞI ZONE GEOGRAFICE, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  - număr sosiri -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  America - total 54527 15070 15542 23915 America de Nord 46253 12444 13067 20742 Antigua şi Barbuda 11 2 2 7 Canada 8425 2301 2634 3490 Statele Unite ale Americii 37817 10141 10431 17245 America de Sud şi Centrală 8274 2626 2475 3173 Argentina 785 261 256 268 Bahamas 2 - 2 - Barbados 4 - 2 2 Belize 2 - 2 - Bolivia 48 15 16 17 Brazilia 2531 857 814 860 Chile 417 134 130 153 Columbia 712 234 180 298 Costa Rica 193 52 54 87 Cuba 167 77 32 58 Dominica 25 9 5 11 Ecuador 241 69 68 104 El Slavador 50 20 13 17 Grenadfa 2 - - 2 Guatemala 68 14 20 34 Guyana 5 3 2 - Haiti 5 - 5 - Honduras 84 25 25 34 Jamaica 17 1 8 8 Mexic 1731 464 520 747 Nicaragua 22 6 5 11 Panama 50 20 17 13 Paraguay 82 12 7 63 Peru 463 138 139 186 Republica Dominicană 72 26 28 18 Santa Lucia 9 - 4 5 Trinidad Tobago 31 13 8 10 Uruguay 68 23 19 26 Venezuela 388 153 94 141 Asia - total 124579 35069 39047 50463 Afganistan 62 31 13 18 Arabia Saudită 489 173 119 197 Bahrain 53 19 11 23 Bangladesh 190 61 26 103 Brunei Darusslam 6 6 - - China 10834 2679 4126 4029 Coreea de Nord 28 - 4 24 Coreea de Sud 3508 866 1138 1504 Emiratele Arabe Unite 893 182 256 455 Filipine 3798 1177 1153 1468 Hong Kong 278 77 84 117

 • 10

  1. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE ŞI ZONE GEOGRAFICE, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  - număr sosiri -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  India 5221 1453 1485 2283 Indonezia 571 189 145 237 Iordania 1157 385 334 438 Irak 1439 452 450 537 Iran 2861 798 891 1172 Israel 77090 21841 23962 31287 Japonia 3304 956 943 1405 Kampuchia 11 - 11 - Kazahstan 890 284 317 289 Kuweit 294 107 74 113 Kyrgizstan 78 26 6 46 Laos 12 8 4 - Liban 2400 750 740 910 Macao Ras 6 1 3 2 Malayezia 636 187 212 237 Maldive 11 - - 11 Mongolia 43 12 11 20 Myanmar 90 28 9 53 Nepal 84 23 40 21 Oman 74 23 27 24 Pakistan 878 279 232 367 Palestina 265 79 89 97 Quatar 74 24 22 28 Republica Araba Siriană 3921 1032 1308 1581 Singapore 541 129 100 312 Sri Lanka 270 140 43 87 Tadjikistan 22 7 4 11 Taiwan 731 189 230 312 Thailanda 498 145 121 232 Turkmenistan 156 43 40 73 Uzbekistan 107 33 31 43 Vietnam 659 157 219 283 Yemen 46 18 14 14 Australia,Oceania şi alte teritorii - total 4024 1306 1149 1569 din care: Australia 3155 1056 865 1234 Noua Zeelandă 817 228 263 326 Ţări Nedeterminate -total 366 93 82 191

 • 11

  2. EVOLUŢIA SOSIRILOR VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE ŞI ZONE GEOGRAFICE, ÎN TRIMESTRUL I 2017, COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2016

  -procente-

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Total 122,1 121,7 123,3 121,4 Europa - Total 118,1 118,6 119,2 116,7 Uniunea Europeană 120,5 119,3 126,7 117,0 Austria 103,3 111,2 121,9 87,8 Belgia 181,4 167,0 205,8 171,8 Bulgaria 116,3 114,9 119,8 114,7 Cipru 208,7 231,9 186,0 212,0 Croatia 124,4 125,3 114,7 132,3 Danemarca 219,0 173,3 203,0 254,8 Estonia 156,6 132,0 143,2 182,1 Finlanda 176,0 170,3 190,7 169,0 Franta 165,1 162,2 150,5 182,7 Germania 131,0 142,5 132,8 123,3 Grecia 202,3 188,5 214,9 203,7 Irlanda 211,1 191,8 222,5 214,3 Italia 156,6 146,9 148,8 170,7 Letonia 164,6 129,1 173,4 191,2 Lituania 117,5 100,7 123,9 126,8 Luxemburg 155,4 136,9 211,5 123,2 Malta 173,8 159,6 186,3 177,1 Olanda 156,5 161,1 143,3 164,9 Polonia 119,5 111,4 113,1 132,4 Portugalia 163,9 164,4 189,5 143,1 Regatul Unit 187,1 178,2 188,3 191,3 Republica Cehă 118,5 117,6 104,0 133,2 Republica Slovacă 96,9 102,8 95,6 93,8 Slovenia 120,8 121,5 128,1 115,1 Spania 170,5 171,7 196,8 153,9 Suedia 161,2 162,8 172,9 151,5 Ungaria 86,5 88,5 99,5 77,2 Alte ţări din Europa 114,5 117,6 109,1 116,4 Albania 143,6 134,8 122,6 172,7 Andora 333,3 300,0 50,0 1000,0 Armenia 128,6 135,2 89,5 166,7 Azerbaidjan 116,7 117,1 106,2 125,3 Belarus 126,8 141,5 121,2 120,3 Bosnia 119,8 110,3 105,1 139,3 Elvetia 136,2 146,0 134,1 131,6 Federatia Rusă 140,9 117,6 150,9 157,2 Fosta Republica Iugoslavă Macedonia 104,8 93,4 96,7 118,9 Georgia 113,1 85,3 101,1 145,4 Islanda 210,5 262,8 257,4 138,7 Kosovo 134,5 114,4 139,6 150,8 Liechenstein 113,9 240,0 58,8 135,7 Muntenegru 116,1 102,1 146,3 105,6 Monaco 255,6 200,0 150,0 500,0 Norvegia 139,9 104,7 139,2 171,6 Republica Moldova 109,6 114,2 103,0 110,8 Serbia 109,8 113,4 106,8 109,8

 • 12

  2. EVOLUŢIA SOSIRILOR VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE ŞI ZONE GEOGRAFICE, ÎN TRIMESTRUL I 2017, COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2016 - continuare -

  - procente -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  San Marino 155,6 109,1 66,7 260,0 Turcia 124,4 127,5 119,6 126,1 Ucraina 119,5 122,9 114,7 120,9 Vatican 125,0 100,0 100,0 200,0 Africa - total 167,9 160,5 147,3 198,9 Algeria 183,2 188,7 117,5 247,4 Angola 295,7 350,0 175,0 271,4 Benin 222,2 800,0 75,0 225,0 Botswana 50,0 - - 20,0 Burkina Fasso 133,3 200,0 50,0 166,7 Burundi 200,0 200,0 500,0 50,0 Camerun 146,2 118,8 108,6 230,8 Capul Verde 139,1 222,2 50,0 112,5 Coasta de Fildeş 144,4 150,0 45,5 400,0 Comore 200,0 - - - Congo 31,6 15,7 250,0 125,0 Djibouti 200,0 50,0 450,0 - Egipt 176,3 179,8 119,1 238,3 Etiopia 86,7 69,2 42,9 140,0 Gabon 337,5 900,0 250,0 266,7 Ghana 191,7 133,3 283,3 166,7 Guineea 280,0 120,0 300,0 533,3 Guineea Ecuatorială 150,0 - 400,0 100,0 Jamahira Arabă Libiană 306,9 318,2 270,4 339,1 Kenya 160,8 85,0 81,3 346,7 Liberia 150,0 - 100,0 - Madagascar 71,4 50,0 44,4 133,3 Malawi 100,0 - 50,0 300,0 Mali 50,0 12,5 700,0 18,2 Maroc 169,3 135,6 148,1 245,5 Mauritania 120,0 200,0 - 200,0 Mauritius 164,8 130,8 171,8 208,8 Mozambic 300,0 - - - Nambia 175,0 100,0 - 100,0 Niger 300,0 - - 100,0 Nigeria 181,9 221,6 158,5 160,7 Republica Africa de Sud 219,3 232,4 161,9 254,1 Republica Central Africană 433,3 300,0 600,0 400,0 Republica Democrata Congo 216,7 162,5 800,0 200,0 Republica Unită a Tanzaniei 107,7 54,5 114,3 175,0 Somalia 25,0 100,0 - - Senegal 200,0 168,4 146,7 266,7 Seychelle 325,0 300,0 500,0 250,0 Sierra Leone 233,3 150,0 300,0 - Sudan 144,4 172,0 100,0 163,6 Togo 137,5 125,0 200,0 133,3 Tunisia 147,5 154,0 160,5 126,3 Uganda 450,0 50,0 - 450,0 Zambia 320,0 150,0 150,0 1000,0 Zimbabwe 144,4 500,0 100,0 144,4

 • 13

  2. EVOLUŢIA SOSIRILOR VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE ŞI ZONE GEOGRAFICE, ÎN TRIMESTRUL I 2017, COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2016 - continuare -

  -procente-

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  America - total 176,4 160,8 183,6 182,9 America de Nord 173,6 156,1 180,6 181,5 Antigua şi Barbuda 550,0 - - 350,0 Canada 163,3 177,0 178,0 146,7 Statele Unite ale Americii 176,1 152,0 181,3 190,6 America de Sud şi Centrală 193,7 188,0 201,5 192,7 Argentina 176,8 181,3 191,0 161,4 Bahamas 66,7 - - - Barbados 200,0 - - 200,0 Belize 100,0 - 100,0 - Bolivia 184,6 214,3 228,6 141,7 Brazilia 186,1 182,3 210,9 170,6 Chile 200,5 171,8 200,0 235,4 Columbia 258,0 320,5 281,3 214,4 Costa Rica 260,8 173,3 284,2 348,0 Cuba 181,5 256,7 103,2 187,1 Dominica 277,8 - 125,0 220,0 Ecuador 174,6 230,0 154,5 162,5 El Slavador 138,9 111,1 325,0 121,4 Grenadfa 200,0 - - - Guatemala 178,9 116,7 200,0 212,5 Guyana 125,0 - 200,0 - Haiti 71,4 - 250,0 - Honduras 240,0 192,3 357,1 226,7 Jamaica 242,9 33,3 400,0 400,0 Mexic 178,5 155,2 182,5 193,5 Nicaragua 200,0 120,0 500,0 220,0 Panama 185,2 285,7 212,5 108,3 Paraguay 431,6 200,0 100,0 1050,0 Peru 239,9 206,0 217,2 300,0 Republica Dominicană 184,6 236,4 215,4 120,0 Santa Lucia 225,0 - 400,0 250,0 Trinidad Tobago 129,2 185,7 266,7 71,4 Uruguay 206,1 153,3 271,4 236,4 Venezuela 207,5 235,4 167,9 213,6 Asia - total 194,7 177,0 199,1 205,4 Afganistan 92,5 238,5 100,0 43,9 Arabia Saudită 212,6 233,8 224,5 191,3 Bahrain 353,3 316,7 366,7 383,3 Bangladesh 333,3 358,8 144,4 468,2 Brunei Darusslam 600,0 - - - China 183,3 164,1 195,6 185,7 Coreea de Nord 164,7 - 100,0 266,7 Coreea de Sud 149,5 113,1 172,9 162,9 Emiratele Arabe Unite 236,9 260,0 308,4 203,1 Filipine 103,3 92,8 100,9 116,0 Hong Kong 87,4 79,4 178,7 67,2 India 175,5 147,2 159,5 216,0 Indonezia 201,1 233,3 174,7 197,5 Iordania 178,0 184,2 158,3 190,4 Irak 159,5 146,3 154,6 177,8 Iran 132,3 134,8 119,3 142,2 Israel 224,7 204,4 232,5 235,1 Japonia 156,1 164,0 147,3 157,3 Kampuchia 220,0 - 1100,0 -

 • 14

  2. EVOLUŢIA SOSIRILOR VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA, PE ŢĂRI DE ORIGINE ŞI ZONE GEOGRAFICE, ÎN TRIMESTRUL I 2017, COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2016 - continuare -

  - procente- Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Kazahstan 157,8 162,3 164,2 147,4 Kuweit 176,0 187,7 121,3 230,6 Kyrgizstan 190,2 288,9 50,0 230,0 Laos 400,0 800,0 200,0 - Liban 195,3 186,1 203,3 197,0 Macao Ras 75,0 100,0 100,0 50,0 Malayezia 167,4 168,5 182,8 154,9 Mongolia 143,3 63,2 220,0 333,3 Myanmar 88,2 350,0 22,0 100,0 Nepal 323,1 209,1 571,4 262,5 Oman 231,3 460,0 1350,0 96,0 Pakistan 169,8 156,7 144,1 206,2 Palestina 215,4 213,5 254,3 190,2 Quatar 185,0 141,2 366,7 164,7 Republica Arabă Siriană 138,4 107,8 160,1 149,3 Singapore 281,8 348,6 166,7 328,4 Sri Lanka 300,0 666,7 110,3 290,0 Tadjikistan 244,4 233,3 100,0 550,0 Taiwan 198,6 168,8 230,0 200,0 Thailanda 179,1 254,4 208,6 142,3 Turkmenistan 192,6 113,2 153,8 429,4 Uzbekistan 142,7 157,1 110,7 165,4 Vietnam 183,6 127,6 181,0 246,1 Yemen 176,9 200,0 127,3 233,3 Australia,Oceania şi alte teritorii - total 200,6 191,2 205,5 205,4 din care: Australia 189,6 179,6 192,2 197,1 Fiji 300,0 - 128,6 300,0 Noua Zeelanda 252,2 250,5 265,7 243,3 Statele Kitts si Nevis 300,0 500,0 333,3 133,3 Ţări Nedeterminate - total 202,2 281,8 98,8 293,8

 • 15

  3. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA ŞI PLECĂRILE VIZITATORILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE, DUPĂ MIJLOACELE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017

  -număr-

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Total sosiri 2190947 659349 679570 852028

  - Transport rutier 1380660 437517 423844 519299 - Transport aerian 767475 209428 242517 315530 - Transport feroviar 21563 7057 6799 7707 - Transport naval 21249 5347 6410 9492

  Total plecări 4084622 1503697 1210768 1370157 - Transport rutier 2795160 1042020 824235 928905 - Transport aerian 1263708 453720 378310 431678 - Transport feroviar 20941 7220 6503 7218 - Transport naval 4813 737 1720 2356

  4. STRUCTURA SOSIRILOR VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA ŞI A PLECĂRILOR VIZITATORILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE, DUPĂ MIJLOACELE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017

  - procente -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Total sosiri 100,0 100,0 100,0 100,0

  - Transport rutier 63,0 66,4 62,4 60,9 - Transport aerian 35,0 31,8 35,7 37,0 - Transport feroviar 1,0 1,0 1,0 1,0 - Transport naval 1,0 0,8 0,9 1,1

  Total plecări 100,0 100,0 100,0 100,0

  - Transport rutier 68,4 69,4 68,2 67,9 - Transport aerian 30,9 30,1 31,1 31,4 - Transport feroviar 0,5 0,5 0,5 0,5 - Transport naval 0,2 - 0,2 0,2

  5. EVOLUŢIA SOSIRILOR VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA ŞI A PLECĂRILOR VIZITATORILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE, DUPĂ MIJLOACELE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017, COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2016

  - procente -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Total sosiri 122,1 121,7 123,3 121,4

  - Transport rutier 102,8 106,3 104,9 98,4 - Transport aerian 189,5 181,5 182,6 201,2 - Transport feroviar 86,4 87,3 91,8 81,3 - Transport naval 98,7 79,6 89,5 123,9

  Total plecări 125,1 128,1 125,4 123,0

  - Transport rutier 125,3 128,8 127,3 121,7 - Transport aerian 125,5 127,5 122,2 126,4 - Transport feroviar 96,2 96,9 95,1 96,4 - Transport naval 106,4 49,7 112,7 155,6

  .

 • 16

  6. IERARHIZAREA ŢĂRILOR DE ORIGINE ALE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA DUPĂ PONDEREA NUMĂRULUI DE SOSIRI DIN ACESTE ŢĂRI, ÎN TRIMESTRUL I 2017

  -procente-

  Locul Ţara de origine Structura

  Total sosiri 100,0

  1. Republica Moldova 16,90 2. Bulgaria 15,36 3. Ungaria 11,86 4. Ucraina 8,54 5. Italia 5,92 6. Serbia 4,33 7. Germania 4,18 8. Turcia 4,12 9. Israel 3,52

  10. Franta 2,64 11. Polonia 2,60 12. Regatul Unit 2,58 13. S.U.A. 1,73 14. Grecia 1,54 15. Spania 1,43 16. Austria 1,11 17. Olanda 1,00 18. Belgia 0,83 19. Republica Cehă 0,60 20. Federaţia Rusă 0,59 21. Republica Slovacă 0,54 22. China 0,49 23. Suedia 0,47 24. Portugalia 0,43 25. Irlanda 0,38 26. Canada 0,38 27. Belarus 0,35 28. Elveţia 0,35 29. Croaţia 0,32 30. Fosta Republică Iugoslavă Macedonia 0,31 31. Danemarca 0,27 32. India 0,24 33. Cipru 0,22 34. Norvegia 0,19 35. Republica Arabă Siriană 0,18 36. Lituania 0,17 37. Filipine 0,17 38. Coreea de Sud 0,16 39. Japonia 0,15 40. Albania 0,14 41. Tunisia 0,14 42. Australia 0,14 43. Iran 0,13 44. Georgia 0,12 45. Finlanda 0,12 46. Slovenia 0,12

 • 17

  6. IERARHIZAREA ŢĂRILOR DE ORIGINE ALE VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA DUPĂ PONDEREA NUMĂRULUI DE SOSIRI DIN ACESTE ŢĂRI, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  -procente-

  Locul Ţara de origine Structura

  47. Maroc 0,12 48. Brazilia 0,12 49. Bosnia 0,12 50. Letonia 0,11 51. Egipt 0,11 52. Liban 0,11 53. Mexic 0,08 54. Irak 0,07 55. Estonia 0,05 56. Iordania 0,05 57. Kazahstan 0,04 58. Republica Africa de Sud 0,04 59. Argentina 0,03 60. Pakistan 0,03 61. Emiratele Arabe Unite 0,02 62. Noua Zeelanda 0,02 63. Muntenegru 0,02 64. Azerbaidjan 0,02 65. Malta 0,02 66. Algeria 0,02 67. Nigeria 0,02 68. Columbia 0,02 69. Indonezia 0,02 70. Malayezia 0,02 71. Vietnam 0,02 72. Taiwan 0,02 73. Armenia 0,02 74. Luxemburg 0,02 75. Chile 0,02 76. Peru 0,02 77. Venezuela 0,01 78. Singapore 0,01 79. Thailanda 0,01 80. Arabia Saudită 0,01 81. Kosovo 0,01 82. Turkmenistan 0,01 83. Islanda 0,01 84. Jamahiria Arabă Libiană 0,01 85. Senegal 0,01 86. Camerun 0,01 87. Mauritius 0,01 88. Costa Rica 0,01 89. Cuba 0,01 90. Ecuador 0,01 91. Hong Kong 0,01 92. Bangladesh 0,01 93. Sri Lanka 0,01 94. Kuweit 0,01 95. Palestina 0,01

  NOTĂ: Au fost ierarhizate ţările care au ponderea în numărul total de sosiri de cel puţin 0,01%.

 • 18

  7. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017

  - număr sosiri-

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Total 2190947 659349 679570 852028

  - Transport rutier 1380660 437517 423844 519299 - Transport aerian 767475 209428 242517 315530 - Transport feroviar 21563 7057 6799 7707 - Transport naval 21249 5347 6410 9492

  Bulgaria - total 327706 102158 98807 126741 Bechet - total 5577 570 1900 3107 - Transport rutier 5570 570 1900 3100 - Transport naval 7 - - 7 Calafat - total 118675 40540 35877 42258 - Transport rutier 118452 40492 35838 42122 - Transport naval 76 - 3 73 - Transport feroviar 147 48 36 63 Călăraşi - Chicu – total 127 23 38 66 - Transport naval 127 23 38 66 Giurgiu - total 157684 50871 46697 60116 - Transport rutier 156271 50555 46401 59315 - Transport feroviar 613 248 173 192 - Transport naval 800 68 123 609 Negru Vodă - total 19491 5463 6659 7369 - Transport rutier 19491 5463 6659 7369 Olteniţa-total 13 - 13 - - Transport naval 13 - 13 - Turnu Măgurele-total 684 97 224 363 - Transport rutier 635 72 217 346 - Transport naval 49 25 7 17 Ostrov - total 12533 1586 3233 7714 - Transport rutier 12533 1586 3233 7714 Vama Veche - total 12126 2921 3880 5325 - Transport rutier 12126 2921 3880 5325 Zimnicea - total 796 87 286 423 - Transport rutier 726 66 255 405 - Transport naval 70 21 31 18 Serbia - total 99453 29722 32013 37718 Drobeta Turnu Severin - total 272 65 83 124 -Transport naval 272 65 83 124 Foeni - total 2886 851 1050 985 -Transport rutier 2886 851 1050 985 Jimbolia - total 19917 5606 6669 7642 - Transport rutier 19917 5606 6669 7642 Naidaş - total 3416 909 1018 1489 - Transport rutier 3416 909 1018 1489

 • 19

  7. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  -număr sosiri -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Orşova - total 266 25 21 220 - Transport naval 266 25 21 220 Porţile de Fier I - total 25389 8252 7817 9320 - Transport rutier 25389 8252 7817 9320 Porţile de Fier II - total 1538 429 484 625 - Transport rutier 1538 429 484 625 Stamora Moraviţa - total 38081 10950 12234 14897 - Transport rutier 35884 10267 11532 14085 - Transport feroviar 2197 683 702 812 Lunga- total 6655 2361 2301 1993 - Transport rutier 6655 2361 2301 1993 Valcani-total 1030 274 336 420 - Transport rutier 1030 274 336 420 Moldova Veche - total 3 - - 3 -transport naval 3 - - 3 Ungaria - total 467419 139070 147980 180369 Borş - total 129989 41341 40815 47833 - Transport rutier 129989 41341 40815 47833 Carei - total 391 135 118 138 - Transport feroviar 391 135 118 138 Cenad - total 12883 3752 4346 4785 - Transport rutier 12883 3752 4346 4785 Curtici - total 4911 1521 1682 1708 - Transport feroviar 4911 1521 1682 1708 Episcopia Bihor - total 4033 1295 1300 1438 - Transport feroviar 4033 1295 1300 1438 Nădlac I - total 41982 11420 13667 16895 - Transport rutier 41982 11420 13667 16895 Petea - total 63408 19951 19925 23532 - Transport rutier 63408 19951 19925 23532 Salonta - total 22058 6386 6904 8768 - Transport rutier 21723 6277 6806 8640 - Transport feroviar 335 109 98 128 Săcuieni - total 8426 2249 2760 3417 - Transport rutier 8426 2249 2760 3417 Turnu Arad - total 10199 2748 2841 4610 - Transport rutier 10199 2748 2841 4610 Urziceni - total 22730 6412 7297 9021 - Transport rutier 22730 6412 7297 9021 Nădlac II - total 115555 33568 36768 45219 - Transport rutier 115555 33568 36768 45219

 • 20

  7. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  - număr sosiri

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Valea Lui Mihai - total 19346 5538 5850 7958 - Transport rutier 17639 5015 5300 7324 - Transport feroviar 1707 523 550 634 Varsand - total 11508 2754 3707 5047 - Transport rutier 11508 2754 3707 5047 Ucraina - total 168344 52656 52139 63549 Halmeu - total 23881 7412 7187 9282 - Transport rutier 23640 7328 7123 9189 - Transport feroviar 241 84 64 93 Sighetu Marmatiei - total 40465 11400 13218 15847 - Transport rutier 40465 11400 13218 15847 Siret - total 103077 33570 31414 38093 - Transport rutier 103077 33570 31414 38093 Tulcea - total 27 8 6 13 - Transport naval 27 8 6 13 Vicşani - total 894 266 314 314 - Transport feroviar 894 266 314 314 Republica Moldova - total 342421 121380 100317 120724 Albiţa - total 128426 50076 35206 43144 - Transport rutier 128426 50076 35206 43144 Galaţi - total 51216 15556 16128 19532 - Transport rutier 49136 15192 15645 18299 - Transport feroviar 670 187 195 288 - Transport naval 1410 177 288 945 Iaşi - total 5424 1958 1567 1899 - Transport feroviar 5424 1958 1567 1899 Oancea - total 36728 13344 10643 12741 - Transport rutier 36728 13344 10643 12741 Rădăuţi - total 3618 1185 1150 1283 - Transport rutier 3618 1185 1150 1283 Sculeni - total 96227 31920 29745 34562 - Transport rutier 96227 31920 29745 34562 Stânca Costeşti - total 20782 7341 5878 7563 - transport rutier 20782 7341 5878 7563

 • 21

  7. SOSIRILE VIZITATORILOR STRĂINI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  - număr sosiri -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Aeroporturi - total 767475 209428 242517 315530 Arad - total 60 5 22 33 - Transport aerian 60 5 22 33 Bacău-total 4076 1193 1351 1532 - Transport aerian 4076 1193 1351 1532 Băneasa - total 2678 753 865 1060 - Transport aerian 2678 753 865 1060 Cluj Napoca - total 50224 15446 15565 19213 - Transport aerian 50224 15446 15565 19213 Craiova - total 4731 1360 1381 1990 - Transport aerian 4731 1360 1381 1990 Iaşi Aeroport - total 13061 4189 4268 4604 - Transport aerian 13061 4189 4268 4604 Constanţa M.Kogălniceanu - total 2147 798 445 904 - Transport aerian 2147 798 445 904 Oradea - total 154 17 28 109 - Transport aerian 154 17 28 109 Otopeni - total 628128 167995 198405 261728 - Transport aerian 628128 167995 198405 261728 Satu Mare-total 673 201 245 227 - Transport aerian 673 201 245 227 Târgu Mureş - total 70 27 31 12 - Transport aerian 70 27 31 12 Sibiu-total 16969 4651 5520 6798 - Transport aerian 16969 4651 5520 6798 Timişoara - total 42927 12410 13928 16589 - Transport aerian 42927 12410 13928 16589 Suceava - total 1570 381 463 726 - Transport aerian 1570 381 463 726 Tulcea - total 7 2 - 5

  -transport aerian 7 2 - 5 Zona Litorală - total 18129 4935 5797 7397 Brăila - total 58 23 19 16 - Transport naval 58 23 19 16 Cernavodă - total 585 48 235 302 - Transport naval 585 48 235 302 Constanţa Port - total 8475 2216 2583 3676 - Transport naval 8475 2216 2583 3676 Constanţa Sud Agigea - total 4394 1317 1389 1688 - Transport naval 4394 1317 1389 1688 Mangalia - total 202 90 32 80 - Transport naval 202 90 32 80 Midia - total 2219 676 676 867 - Transport naval 2219 676 676 867 Sulina - total 2196 565 863 768 - Transport naval 2196 565 863 768

 • 22

  8. PLECĂRILE VIZITATORILOR ROMÂNI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017

  - număr plecări -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Total 4084622 1503697 1210768 1370157 - Transport rutier 2795160 1042020 824235 928905 - Transport aerian 1263708 453720 378310 431678 - Transport feroviar 20941 7220 6503 7218 - Transport naval 4813 737 1720 2356 Bulgaria - total 194120 51013 67423 75684 Bechet - total 3289 325 1371 1593 - Transport rutier 3273 317 1371 1585 - Transport naval 16 8 - 8 Calafat - total 26554 9058 8705 8791 - Transport rutier 25755 8909 8435 8411 - Transport naval 421 33 146 242 - Transport feroviar 378 116 124 138 Călăraşi - Chiciu – total 72 6 37 29 - Transport naval 72 6 37 29 Corabia-total 22 16 6 - - Transport naval 22 16 6 - Olteniţa-total 86 26 51 9 - Transport naval 86 26 51 9 Giurgiu - total 111887 31492 39570 40825 - Transport rutier 111360 31368 39448 40544 - Transport feroviar 181 61 47 73 - Transport naval 346 63 75 208 Negru Vodă - total 9661 2310 3510 3841 - Transport rutier 9572 2275 3486 3811 - Transport feroviar 89 35 24 30 Ostrov - total 9496 1468 2825 5203 - Transport rutier 9496 1468 2825 5203 Turnu Magurele-total 1068 153 444 471 -Transport rutier 994 125 433 436 - Transport naval 74 28 11 35 Vama Veche - total 31451 6118 10719 14614 - Transport rutier 31451 6118 10719 14614 Zimnicea - total 534 41 185 308 -Transport rutier 432 38 125 269 - Transport naval 102 3 60 39 Serbia - total 196683 59139 60787 76757 Drobeta Turnu Severin - total 329 46 102 181 - Transport naval 329 46 102 181 Foeni - total 5265 1487 1662 2116 -Transport rutier 5265 1487 1662 2116 Jimbolia - total 19239 5372 5864 8003 - Transport rutier 19159 5361 5837 7961 - Transport feroviar 80 11 27 42 Moldova Veche - total 31 - - 31 - Transport naval 31 - - 31 Naidaş - total 35504 10386 11061 14057 - Transport rutier 35504 10386 11061 14057 Orşova - total 155 8 55 92 - Transport naval 155 8 55 92

 • 23

  8. PLECĂRILE VIZITATORILOR ROMĂNI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  - număr plecări -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Porţile de Fier I - total 92286 29211 27486 35589 - Transport rutier 92286 29211 27486 35589 Porţile de Fier II - total 5672 1636 1740 2296 - Transport rutier 5672 1636 1740 2296 Stamora Moraviţa - total 38202 10993 12817 14392 - Transport rutier 36499 10465 12259 13775 - Transport feroviar 1703 528 558 617 Ungaria - total 1701381 708945 474297 518139 Borş - total 411000 165039 119932 126029 - Transport rutier 411000 165039 119932 126029 Carei - total 30 12 8 10 - Transport feroviar 30 12 8 10 Cenad - total 110394 44582 30715 35097 - Transport rutier 110394 44582 30715 35097 Curtici - total 6105 2300 1794 2011 - Transport feroviar 6105 2300 1794 2011 Episcopia Bihor - total 4680 1478 1553 1649 - Transport feroviar 4680 1478 1553 1649 Nădlac - total 124509 48945 37341 38223 - Transport rutier 124509 48945 37341 38223 Petea - total 306775 154196 71509 81070 - Transport rutier 306775 154196 71509 81070 Salonta - total 30531 8677 9785 12069 - Transport rutier 30259 8591 9707 11961 - Transport feroviar 272 86 78 108 Săcuieni - total 18411 5373 6244 6794 - Transport rutier 18411 5373 6244 6794 Turnu Arad - total 50950 17981 14832 18137 - Transport rutier 50950 17981 14832 18137 Urziceni - total 71073 26993 20821 23259 - Transport rutier 71073 26993 20821 23259 Valea Lui Mihai - total 52991 19032 16862 17097 - Transport rutier 52225 18777 16615 16833 - Transport feroviar 766 255 247 264 Varsand - total 27812 8167 8946 10699 - Transport rutier 27812 8167 8946 10699 Nădlac II - total 485426 206170 133261 145995 -transport rutier 485426 206170 133261 145995 Puncte temporare - total 694 - 694 - -transport rutier 694 - 694 - Ucraina - total 205547 60810 65944 78793 Halmeu - total 29710 8492 9114 12104 - Transport rutier 29312 8370 8984 11958 - Transport feroviar 398 122 130 146 Sighetu Marmaţiei - total 64291 17785 22589 23917 - Transport rutier 64291 17785 22589 23917

 • 24

  8. PLECĂRILE VIZITATORILOR ROMĂNI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, ÎN TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  -număr plecări- Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Siret - total 110462 34183 33913 42366 - Transport rutier 110462 34183 33913 42366 Vicşani - total 973 344 305 324 - Transport feroviar 973 344 305 324 Tulcea-total 111 6 23 82 -Transport naval 111 6 23 82 Republica Moldova - total 520385 169614 162888 187883 Albiţa - total 155675 53569 46097 56009 - Transport rutier 155675 53569 46097 56009 Galaţi Port - total 96272 30631 31119 34522 - Transport rutier 95881 30536 31035 34310 - Transport feroviar 141 57 49 35 - Transport naval 250 38 35 177 Iaşi - total 5145 1815 1559 1771 - Transport feroviar 5145 1815 1559 1771 Oancea - total 46619 14168 14634 17817 - Transport rutier 46619 14168 14634 17817 Rădăuţi – total 46787 14768 15038 16981 - Transport rutier 46787 14768 15038 16981 Sculeni - total 136058 43843 43756 48459 - Transport rutier 136058 43843 43756 48459 Stânca Costeşti - total 33829 10820 10685 12324 - Transport rutier 33829 10820 10685 12324 Aeroporturi - total 1263708 453720 378310 431678 Arad - total 8 - 1 7 - Transport aerian 8 - 1 7 Bacău - total 42940 15982 13308 13650 - Transport aerian 42940 15982 13308 13650 Băneasa - total 98 11 26 61 -transport aerian 98 11 26 61 Oradea-total 372 - 1 371 - Transport aerian 372 - 1 371 Constanţa M.Kogălniceanu - total 4494 1660 1347 1487 - Transport aerian 4494 1660 1347 1487

 • 25

  8. PLECĂRILE VIZITATORILOR ROMĂNI PE PUNCTE DE FRONTIERĂ GRUPATE PE ZONE DE GRANIŢĂ ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE, TRIMESTRUL I 2017 - continuare -

  -număr plecări -

  Trim.I Ianuarie Februarie Martie

  Cluj Napoca - total 153742 57236 44804 51702 - Transport aerian 153742 57236 44804 51702 Craiova - total 30475 10068 8323 12084 -Transport aerian 30475 10068 8323 12084 Iaşi Aeroport - total 62719 23487 19115 20117 - Transport aerian 62719 23487 19115 20117 Otopeni - total 828887 295447 249665 283775 - Transport aerian 828887 295447 249665 283775 Satu Mare 3748 1387 1086 1275 - Transport aerian 3748 1387 1086 1275 Sibiu - total 32988 11599 10108 11281 - Transport aerian 32988 11599 10108 11281 Suceava - total 10958 3228 2996 4734 -transport aerian 10958 3228 2996 4734 Târgu Mureş - total 3 3 - - - Transport aerian 3 3 - - Timişoara - total 92276 33612 27530 31134 - Transport aerian 92276 33612 27530 31134 Zona Litorală - total 2798 456 1119 1223 Brăila - total 24 6 18 - - Transport naval 24 6 18 - Cernavodă - total 40 5 4 31 - Transport naval 40 5 4 31 Constanţa Port - total 1805 268 813 724 - Transport naval 1805 268 813 724 Constanţa Sud Agigea - total 167 41 55 71 - Transport naval 167 41 55 71 Mangalia – total 583 98 185 300 - Transport naval 583 98 185 300 Midia - total 170 38 42 90 - Transport naval 170 38 42 90 Sulina - total 9 - 2 7 - Transport naval 9 - 2 7

 • 26

  NOTĂ METODOLOGICĂ

  Publicaţia “Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României ” cuprinde date şi informaţii

  statistice referitoare la sosirile (intrările) vizitatorilor străini în România şi plecările (ieşirile)

  vizitatorilor români din ţară.

  Din punct de vedere statistic, "vizitator internaţional" înseamnă orice persoană care călătoreşte

  către o ţară, alta decât aceea în care îşi are în mod obişnuit reşedinţa, pentru o perioadă care să

  nu depăşească 12 luni, scopul principal al vizitei fiind altul decât exercitarea unei activităţi

  remunerate în ţara vizitată.

  "Sosiri" reprezintă unitatea de măsură pentru vizitatorii străini înregistraţi la intrarea în ţară;

  "Plecări" reprezintă unitatea de măsură pentru vizitatorii români care călătoresc în străinătate

  înregistraţi la ieşirea din ţară.

  Numărul de sosiri sau plecări ale vizitatorilor este diferit de numărul persoanelor care intră în ţară,

  respectiv ies din ţară. Aceeaşi persoană din străinătate poate realiza mai multe călătorii în ţară, în

  perioada respectivă, fiind înregistrată de fiecare dată ca o nouă sosire. În acelaşi mod se

  procedează la plecările vizitatorilor români în străinătate.

  Categoriile următoare de călători sunt excluse din sosirile şi plecările vizitatorilor internaţionali:

  -imigranţii şi emigranţii;

  -diplomaţii, reprezentanţii consulari şi membrii forţelor armate când se deplasează spre/dinspre

  locul unde trebuie să-şi exercite misiunea, într-o altă ţară;

  -refugiaţii şi nomazii.

  Ţara de origine a vizitatorului internaţional se stabileşte după cetăţenia înscrisă în paşaportul

  vizitatorului.

  SURSA DATELOR:

  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

  Călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României în trimestrul I 2017Caseta redacționalăC U P R I N SPrincipalii indicatori statistici privind călătoriile internaţionale înregistrate la frontiereleRomâniei în trimestrul I 2017TABELE1. Sosirile vizitatorilor străini în România, pe ţări de origine şi zone geografice,în trimestrul I 20172. Evoluţia sosirilor vizitatorilor străini în România, pe ţări de origine şi zone geografice,în trimestrul I 2017, comparativ cu trimestrul I 20163. Sosirile vizitatorilor străini în România şi plecările vizitatorilor români în străinătate,după mijloacele de transport utilizate, în trimestrul I 20174. Structura sosirilor vizitatorilor străini în România şi a plecărilor vizitatorilor români înstrăinătate, după mijloacele de transport utilizate, în trimestrul I 20175. Evoluţia sosirilor vizitatorilor străini în România şi a plecărilor vizitatorilor români înstrăinătate, după mijloacele de transport utilizate, în trimestrul I 2017, comparativ cutrimestrul I 20166. Ierarhizarea ţărilor de origine ale vizitatorilor străini în România după ponderea număruluide sosiri din aceste ţări, în trimestrul I 20177. Sosirile vizitatorilor străini pe puncte de frontieră grupate pe zone de graniţă şi mijloacede transport utilizate, în trimestrul I 20178. Plecările vizitatorilor români pe puncte de frontieră grupate pe zone de graniţă şi mijloacede transport utilizate, în trimestrul I 2017

  Notă metodologică