of 21 /21
ÎNNOIREA,INOVAREA, MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA SORTIMENTELOR DE MĂRFURI 1.ÎNNOIREA, MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA – CONSIDERAŢII GENERALE 2.INOVAREA TEHNOLOGICĂ CA MIJLOC DE REALIZARE A ÎNNOIRII ŞI DIVERSIFICĂRII SORTIMENTALE

Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Embed Size (px)

Text of Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Page 1: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

ÎNNOIREA,INOVAREA, MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA SORTIMENTELOR DE

MĂRFURI

1.ÎNNOIREA, MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA – CONSIDERAŢII GENERALE

2.INOVAREA TEHNOLOGICĂ CA MIJLOC DE REALIZARE A ÎNNOIRII ŞI DIVERSIFICĂRII SORTIMENTALE

Page 2: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

1. ÎNNOIREA, MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA – CONSIDERAŢII GENERALE

Înnoirea cuprinde: innoirea totală: diversificarea sotimentului.

Înnoirea totală urmăreşte însă înlocuirea produsului sau a produselor vechi cu produse complet noi. Înnoirea totală numită de unii autori şi diversificarea pe verticală, are la bază aducerea pe piaţă a unor produse noi cu caracteristici de calitate noi, cu o valoare de întrebuinţare îmbunătăţită, cu principii de funcţionare noi care asigură performanţe superioare.

Page 3: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Diversificarea propriu-zisă, diversificarea pe orizontală, presupune lărgirea sortimentului de produse fără aducerea unor elemente noi, remarcabile, în ceea ce priveşte compoziţia chimică, performanţele sau principiul de funcţionare al produsului.

Unii autori definesc şi o a treia cale de diversificare, denumită colaterală (de graniţă), care conduce la completarea sortimentului prin valorificarea unor resurse de materii prime disponibile din categoria materialelor refolosibile şi recuperabile.

Un număr relativ mare de lucrări ştiinţifice care abordează problematica înnoirii şi diversificării produselor definesc o anumită logică a etapelor pe care trebuie să le parcurgă firma până la lansarea noului produs.

Page 4: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Acestea sunt:

1.cercetarea ştiinţifică; 2. calcule tehnico-economice şi comerciale; 3. proiectarea şi întocmirea documentaţiei tehnice; 4. stabilirea tipodimensiunilor şi specificaţiilor; 5. proiectarea procesului de fabricaţie; 6. asigurarea unor materii prime corespunzătoare; 7.achiziţionarea unor utilaje corespunzătoare ca performanţă şi

preţ; 8. asigurarea unor aparate de măsură performante; 9. organizarea procesului de producţie; 10. controlul procesului tehnologic; 11. controlul final al produselor; 12. desfacerea produselor; 13. activităţi de “service” la beneficiar; 14. reluarea cercetărilor pentru înnoire şi

diversificarea producţiei.

Page 5: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

2. INOVAREA TEHNOLOGICĂ CA MIJLOC DE REALIZARE A ÎNNOIRII ŞI DIVERSIFICĂRII SORTIMENTALE

Produsele şi tehnologiile noi reprezintă motorul dezvoltării orcărei pieţe atât în ceea ce priveşte volumul cât şi calitatea mărfurilor de pe acea piaţă.

Page 6: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

A inova = a face ceva diferit şi mai bine decât în prezent - inovări utile - culturi inovative = la nivel de organizaţie cât mai ales la nivel de individ.

Stimuli ai inovării cadrul legal propice competitivităţii pe piaţă, accesul la capital, dorinţa de schimbare, existenţa unei forţe de muncă bine calificată, reglementări legale care să stimuleze inovaţia

Page 7: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Definirea inovării

Inovaţie - “innovatio” - “introducerea a unui ceva nou”

utilizarea de noi tehnologii îmbunătăţirea condiţiilor de muncă introducerea unor proceduri mai eficiente de

muncămetode de protecţie a mediului înconjurătorun nou sistem de management organizaţional

08.10.2008

Page 8: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Necesitatea și rolul inovăriiModificarea mediului natural: Modificarea mediului social:

• limitarea/epuizarea unor resurse naturale

• degradarea mediului

• modificarea climei

• scumpirea energiei şi a materiilor prime

• înnăsprirea legislaţiei

• creşterea populaţiei

• evoluţia societăţii (Societatea bazată pe cunoaştere)

• globalizare

• creşterea concurenţei şi accentuarea competiţiei

• modificarea cerinţelor clienţilor

NECESITATEA INOVĂRII

Page 9: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Rolul inovării

Să ofere soluții care să asigure pentru

organizații:

supravieţuirea, păstrarea poziţiei şi apoi lărgirea segmentului de piaţă;

să facă faţă modificărilor frecvente ale cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor.

08.10.2008

Page 10: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

RELATIA „inovare” - „inovaţie” - ”invenţie”: „inovare” presupune un proces

unicitate cercetare finanţare realizare acceptare şi cerere de către clienţi obţinere de profit cât mai repede diseminare

„inovaţia” reprezintă un rezultat, fiind finalitatea procesului de inovare

”invenţie” - legea nr. 73/1993, trebuie să aibă următoarele caracteristici: să aibă caracter tehnico-aplicativ să poată fi realizată şi reprodusă să prezinte noutate şi progres faţă de cunoştinţele actuale pe plan mondial

Se poate remarca faptul că între cerinţe nu figurează aceea de a fi capabilă să aducă bani, să aibă succes pe piaţă. Această trăsătură o deosebeşte esenţial invenţia de inovare. În schimb, o invenţie trebuie să facă dovada că reprezintă o noutate mondială, ceea ce nu se cere unei inovaţii.

08.10.2008

Page 11: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Tipuri de inovare

1.După gradul de noutate:

- inovarea radicală

- inovarea incrementală

- Inovarea radicală grad ridicat de noutate

determină schimbări fundamentale ale activităţilor prin abateri semnificative faţă de practicile curente

presupune un nivel foarte ridicat de risc şi costuri presupune noi cunoştinţe și noi rutine, deseori o nouă organizare

de-a lungul istoriei, exemplele sunt numeroase

Page 12: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

- Inovarea incrementală

presupune o desfăşurare continuă în timp

poate fi: o îmbunătăţire, o dezvoltare, o extindere, o simplă adaptare

este ieftină și durează puțin

reprezintă o schimbare care este mai mult cosmetică decât fundamentală

nu este foarte costisitoare sau foarte riscantă

nu implică cunoştinţe noi

rolul ei constă în menţinerea poziţiei câştigate pe piaţă

08.10.2008

Page 13: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

2.După obiectul inovării:

- inovare de produs

- inovare de proces

Inovarea de produs (dezvoltare de produs) = o reacţie a unei firmei faţă de modificarea cerinţelor pieţei schimbă de concepţia funcţională şi/sau tehnologică schimbă materiile prime, materialele şi componentele folosite schimbă forma, aspectul, dimensiunile (un nou design) unui

produs

conduce la creşterea numărului de noi utilizări a unui produs

crează noi servicii care însoţesc un produs2

08.10.2008

Page 14: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Inovarea de proces - urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor interne ale unei firme vizând toate aspectele interne ale unei organizaţii, indiferent de domeniul căruia îi aparţine

produsul nu suferã modificãri esenţiale

îmbunătăţește condiţiilor de muncă

are efecte pozitive asupra mediului

formele pe care le poate îmbrăca:

introducerea unui nou echipament tehnologic

introducerea unor procese tehnologice noi sau sensibil îmbunătăţite

introducerea unor noi sisteme/metode de management, de exemplu Sistemul de Management al calităţii, Sistemul de Management de mediu, Managementul prin proiecte

introducerea unor noi metode de organizare

Page 15: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

3. După locul unde este întâlnită inovarea:

- inovare de intrări/input

- inovarea de proces

- inovarea de ieşiri/output

TRANSFORMĂRI

• tehnologii noi• procedee noi defabricaţie• metode noi de planificare, organizare, control• etc.

• materii prime şi materiale noi• componente noi• surse noi de aprovizionare• modalităţi/condiţii noi de aprovizionare• etc.

• produse/servicii noi• ambalaje şi modalităţi de ambalare noi• metode noi promovare • metode noi de distribuţie• etc.

INTRĂRI IEŞIRI

08.10.2008

Page 16: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

4.După impactul produs:

1.inovarea de fond - presupune obţinerea unui produs nou destinat unei pieţe noi şi crearea unor noi relaţii comerciale

2.descoperirea unei noi nişe comerciale - presupune plasarea unui produs existent, adaptat la cerinţele unei pieţe noi

3.Inovarea curentă - reprezintă îmbunătăţirea produs existent pe aceiaşi pieţe

4.inovarea revoluţionară - constă în conceperea produsului într-un mod principial nou pentru consolidarea relaţiilor

comerciale existente

Inovare şi transfer tehnologic2008 - 200908.10.2008

Page 17: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Alte clasificări: Booz, Allen şi Hamilton (1982) - clasificare în funcţie de

două dimensiuni: internalitatea (nou pentru o companie) şi externalitatea (nou pentru piaţă):

1. produse noi pentru întreaga lume

2. linii noi de produs pentru o companie

3. extinderi ale unei linii existente de produse într-o companie

4. îmbunătăţiri/revizuiri ale produselor existente

5. reduceri de costuri la produsele existente

6. repoziţionare pe piaţă a produselor existente

Inovare şi transfer tehnologic2008 - 200908.10.2008

Page 18: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Pentru ca activitatea de înovare să aibă un rezultat

valorificabil, prin fabricarea de produse care să aibă un succes pe piaţă trebuie să se ţină cont de următorii factori:

îmbinarea activităţii de cercetare-dezvoltare cu cea de

marketing – orientarea spre piaţă; integrarea activităţii de cercetare-dezvoltare în cadrul

obiectivelor de ansamblu ale organizaţiei; selectarea eficientă a proiectelor şi existenţa unui sistem

corect de evaluare; conducerea şi controlul eficient al proiectului; sursa de idei creatoare; o organizaţie receptivă la inovare; antrenarea uneia sau mai multor persoane în procesul de

creaţie - inovare.

Page 19: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

1966 - La Piteşti a fost construită uzina Dacia. Acest eveniment a marcat “naşterea” celui mai cunoscut brand românesc.

1968 - A început producţia autoturismului Dacia 1100, după semnarea unui acord cu grupul francez Renault.

1969 -  Uzina de la Colibaşi producea Dacia 1300. 1979 – A fost prezentat un nou model, 1310. Timp de aproape 20 de ani, uzina romanească nu a mai

avut nici o premieră. Schimbarea regimului politic şi lipsa investitorilor au facut din Dacia o marcă învechită, o maşină de proastă calitate pe care românii o mai cumpărau încă doar datorită preţului foarte mic.  Exista chiar şi o glumă: DACIA = Dacă Ai Cap Ia-ţi Alta.

Page 20: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

1995 -  Gama Dacia s-a largit cu modelul Nova, acuzat şi el de o calitate slabă.

1999 -  Grupul Renault a decis să cumpere uzina de la Piteşti, pentru a produce aici un autoturism cu care îşi propunea să revoluţioneze lumea auto internaţională: maşina de 5.000 de euro. Acuzaţi că ar fi făcut un pariu nebunesc cumpărând o uzină care putea fi rentabilă doar disponibilizând două treimi din angajaţi, Renault a trecut peste toate problemele sociale şi nu a renunţat la planul iniţial. Între timp a scos două modele intermediare: Dacia SupeR Nova în 2000 şi Solenza în 2003.

Page 21: Innoirea ,Inovarea Si Diversificarea

Modelul Logan lansat sub brandul Dacia se bucură de o popularitate cum nu am mai văzut de la rebrandingul Orange de acum doi ani. Cu această versiune, Dacia este pe cale să devină o marcă internaţională. Maşina de 5.000 de euro, după cum a denumit-o constructorul său francez, va fi vândută sub marca Dacia în ţările în care Renault are o prezenţă puternică şi unde Dacia este cunoscută sub acest nume. În România şi alte ţări din Europa Centrala si de Est, precum şi în Nordul Africii. Pe pieţele unde prezenţa sa este încă slabă, Renault va profita de ocazie pentru a vinde modelul Logan sub propriul brand. Este cazul unor ţări precum Rusia şi Venezuela. În primele patru luni de la lansare, Dacia a comercializat 14.835 de maşini, fiind pe primul loc pe piaţa auto din Romania, în termeni de vânzări.