Click here to load reader

Informasjon om videregående opplæring og Kunnskapsløftet

  • View
    71

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informasjon om videregående opplæring og Kunnskapsløftet. Innhold i presentasjonen. * Info om reformen og Kunnskapsløftet * Generell info om videregående opplæring * Info om forskjellige typer kompetanse i videregående opplæring. Mål med informasjonen:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Informasjon om videregående opplæring og Kunnskapsløftet

PowerPoint-presentasjon* Info om forskjellige typer kompetanse i videregående opplæring
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
* Gi elever grunnlag for å gjøre bevisste valg
* Bidra til å gjøre karriereveiledning til hele skolens ansvar
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Videregående opplæring
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
3 års videregående opplæring
2 års videregående opplæring som bygger på fullført VG1
Rett til omvalg på samme nivå (enten VG1 eller VG2)
Kan ta inntil 2 venteår, dvs frist er 5 år (6 år for fag som avsluttes i lære)
Retten gjelder til fylte 24 år men må fullføres 5 år (6 år) etter at opplæringen er påbegynt
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Ungdom under 21 år med rett til videregående opplæring som:
- Ikke søker eller sier nei til opplæring, eller
- Avbryter opplæring
Formål:
Sørge for at ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Nye læreplaner
Ny struktur i videregående opplæring innføres gradvis fra skoleåret 2006/2007
Plassering av utdanningsprogrammer (på VG1-nivå) på de enkelte skolene i Telemark vedtas i løpet av høsten 2005
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
I dag
Prosjekt til fordypning (PF) i yrkesforberedende utdanningsprogram
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
255 VK2/lærefag
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Kompetanse på lavere nivå
Studiekompetanse
Krav til generell studiekompetanse er endret. Antall fag øket fra 6 til 7:
* Økt timetall i matematikk (fra 5 til 8 uketimer)
* Krav om 2. fremmedspråk (8 timer)
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Studiespesialisering Programområde realfag (30 uketimer) Programområde språkfag (30 uketimer) Programområde samfunnsfag og økonomi (30 uketimer) Programområde formgivn-ingsfag (OBS: 35 uketimer)
Idrettsfag
Musikk, dans og drama
Musikk, dans og drama (35 uketimer) 3 programområder: Musikk, dans og drama
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
10 timer valgfritt innen eget programområde eller andre studieforberedende utd.program, også idrettsfag og musikk, dans, drama
Vg3
Matematikk (8*) + 5+5
*) Felles fag, 3 timer på Vg2 inngår i programfaget
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2. fremmedspråk x)
Kommunikasjon og kultur 5+5+5
*) Felles fag
x) De 4 uketimene i fellesfag på Vg2 inngår i programfaget for elever som ønsker fordypning. Full fordypning blir 4+4+5 uketimer.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Næringslivsøkonomi 5+5+5
Politikk og samfunn 5+5+5+5
Rettslære 5+5
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
15 timer valgfritt innen eget programområde eller andre studie-forberedende utd.program
MDD og Idrettsfag fritatt for kroppsøving som eget fag 2 timer pr år, timer til programfag økes tilsvarende
15
Teknikk og industriell produksjon
Design og håndverksfag
Medier og kommunikasjon
Medier og kommunikasjon
Service og samferdsel
Fagopplæring og evt avvik fra 2+2 modellen:
Ta kontakt med Opplæringsetaten hvis det er aktuelt med en avvikende fagopplæring
direkte fra grunnskolen.
Arbeid med ønsket lærefag eller bredere kompetanse innenfor valgt utd.program (Vg1) eller programområde (Vg2)
Felles fag til generell studiekompetanse
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Allmennfaglig påbygning
30 uketimer
Timer til kroppsøving og timer til valg går ut
Kan bruke Prosjekt til fordypning (VG1/VG2) til å ta fellesfag til generell studiekompetanse
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram
Noen aktuelle lærefag:
Noen aktuelle lærefag:
Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram
Noen aktuelle lærefag:
Noen aktuelle lærefag:
Aktuelle fag
Fotterapeut
Tannhelsesekretær
Aktuelle fag
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram
Noen aktuelle lærefag:
Fag i kursiv flyttet fra annet utdanningsprogram
Aktuelle lærefag:
Hovslagerfaget
Idrettanleggsfaget
«Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten»
Reduserte læreplanmål
Lærekandidatordningen
* Kontrakt med bedrift med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve
* Normalt 2 år i skole - 2 år i bedrift
* Viktig med god planlegging, inkl utplassering, fra skolens side
* I særlige tilfeller kan slik kontrakt tegnes direkte fra grunnskolen
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Utprøving kan starte 2005/06
Skoleeier ansvarlig for å utarbeide lokale læreplaner
Mål: Gi elevene muligheter for valg, erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer utdanningsprogrammene i videregående opplæring
113 timer
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Overført utd.program service og samferdsel:
Reiselivsfag

Search related