14
Curriculum Vitae Silvius Stanciu 1 INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU Domneasca 47, 800201, Romania (+40) 336130142 [email protected] Yahoo [email protected] Sexul Masculin | Data nașterii | Naționalitatea Română LOCUL DE MUNCĂ Profesor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2018 Membru CSD- SFI Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domneasca nr. 47, www.dfctt.ugal.ro Coordonare activitate doctorală, Școala Doctorală de Științe Fundamentale și inginerești (SD SFI) Învățământ superior și cercetare științifică 2017- prezent Membru CNATDCU, Comisia IRVA Ministerul Educației Naționale, http://www.cnatdcu.ro Expert, membru Comisia de specialitate 14 IRVA, MEN Activități de evaluare lucrări de doctorat, comisii de concurs/promovare/abilitare 2017- prezent Membru titular în Consorțiul Regional pentru Inovare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est CRI- DRSE t http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/CRI/Lista_membri_CRI_SE.pdf Avizarea, analizarea și monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 2016- prezent Director Centru de Transfer Tehnologic (CTT UGAL) Management CTT -UGAL Coordonare activități de transfer tehnologic Responsabil instituțional Consorțiu de transfer tehnologic ADR Sud Est 2016- prezent Membru Consiliul de Administrație al Universității Dunărea de Jos din Galați Conducerea Universității „Dunărea de Jos” din Galați Învățământ superior și de cercetare 2016- prezent Director Departament de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (DFCTT) Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domneasca nr. 47, www.dfctt.ugal.ro Coordonare activități de transfer tehnologic și formare profesională, Învățământ superior și de cercetare 2016- prezent Conducător de doctorat, Domeniul „Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală” (IMADR) Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați , Str. Domneasca nr. 47, www.ugal.ro. Coordonare activitate doctoral ă, Școala Doctorală Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

  • Upload
    others

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

1

INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU

Domneasca 47, 800201, Romania

(+40) 336130142

[email protected]

Yahoo [email protected]

Sexul Masculin | Data nașterii | Naționalitatea Română

LOCUL DE MUNCĂ Profesor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

EXPERIENŢA

PROFESIONALĂ

2018 Membru CSD- SFI

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domneasca nr. 47, www.dfctt.ugal.ro

Coordonare activitate doctorală, Școala Doctorală de Științe Fundamentale și inginerești (SD SFI) Învățământ superior și cercetare științifică

2017-

prezent

Membru CNATDCU, Comisia IRVA

Ministerul Educației Naționale, http://www.cnatdcu.ro Expert, membru Comisia de specialitate 14 IRVA, MEN

Activități de evaluare lucrări de doctorat, comisii de concurs/promovare/abilitare

2017-

prezent

Membru titular în Consorțiul Regional pentru Inovare pentru Regiunea de Dezvoltare

Sud-Est

CRI- DRSE t http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/CRI/Lista_membri_CRI_SE.pdf

Avizarea, analizarea și monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

2016-

prezent

Director Centru de Transfer Tehnologic (CTT UGAL)

Management CTT -UGAL

Coordonare activități de transfer tehnologic

Responsabil instituțional Consorțiu de transfer tehnologic ADR Sud Est

2016-

prezent

Membru Consiliul de Administrație al Universității Dunărea de Jos din Galați

Conducerea Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Învățământ superior și de cercetare

2016-

prezent

Director Departament de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (DFCTT)

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domneasca nr. 47, www.dfctt.ugal.ro

Coordonare activități de transfer tehnologic și formare profesională,

Învățământ superior și de cercetare

2016-

prezent

Conducător de doctorat, Domeniul „Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare

Rurală” (IMADR)

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domneasca nr. 47, www.ugal.ro.

Coordonare activitate doctorală, Școala Doctorală Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Page 2: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

Învățământ superior și cercetare științifică

Coordonare lucrări de doctorat (2 doctoranzi 2016-2017, 6 doctoranzi 2017-2018), în domeniul IMADR

2016 -

prezent Profesor universitar

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domneasca nr. 47, www.ugal.ro.

Activitate didactică și de cercetare științifică

Învățământ superior și cercetare științifică

Cursuri/seminarii: Managementul Afacerilor, Management, Sisteme internaționale de calitate, Securitate alimentară,

Merceologia produselor alimentare, Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului, Procesarea și calitatea

produselor agroalimentare

Coordonare lucrări de licență și disertație, participare la comisii în interesul învățământului (licență, disertație,

promovare cadre didactice, alte comisii de specialitate).

Coordonarea/Participarea la derularea contractelor de cercetare în domeniul agroalimentar, transfer tehnologic,

tehnologii si procese agroalimentare

2014 Erasmus Teaching Programme

Faculty of Fisheries and Aquaculture, Recep Tayyip Erdogan University, Turkye

http://erdogan.edu.tr/fakulte/suf (Contact person from the host institution: Spec. Ozan SELCİK)

Teaching (Lifelong Learning Programme–Erasmus Teaching Programme Academic Year 2013/2014)

Învățământ superior și cercetare științifică

Prelegere The Common Fisheries Policy. The Roumanian Fisheries in the UE context

2012-

prezent

Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI)

https://www.uefiscdi.ro.

Evaluare propuneri de proiecte depuse la MENCS, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII

Management universitar

Participare la evaluare proiecte Programe Parteneriat

2011-

prezent

Expert Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS )

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS ) http://www.aracis.ro

Evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior din România

Expert evaluator, Comisia Științe inginerești II http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c/13/0/a/html

Domeniul Ingineria Produselor Alimentare http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/13/57

Participare la activități de evaluare programe de studii pe domeniile IPA, IMAPA / Evaluare instituțională

2010-2014 Expert evaluare proiecte POP propuse spre finanțate cu fonduri europene

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale MADR, Theta Consulting SRL Brăila

Evaluarea tehnică a solicitărilor de finanțare din cadrul sesiunii depune proiecte destinate sectorului pescăresc (POP

2007-2013)

Domeniul Ingineria Produselor Alimentare,

Participare la activități de evaluare proiecte destinate procesării produselor pescărești

2008-2014 Conferențiar universitar

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Str. Domneasca nr. 111, www.ugal.ro.

Activitate didactică și de cercetare științifică

Învățământ superior și cercetare științifică

Cursuri/seminarii: Managementul Afacerilor, Management, Sisteme internaționale de calitate, Securitate alimentară,

Merceologia produselor alimentare, Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului, Procesarea și calitatea

produselor agroalimentare

Page 3: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

3

Coordonare lucrări de licență și disertație, participare la comisii în interesul învățământului (licență, disertație,

promovare cadre didactice, alte comisii de specialitate).

Coordonarea/Participarea la derularea contractelor de cercetare în domeniul agroalimentar, transfer tehnologic,

tehnologii si procese agroalimentare

2000 -2008 Șef lucrări

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Str. Domneasca nr.. 111, www.ugal.ro.

Activitate didactică și de cercetare

Învățământ superior și cercetare științifică

Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul

si asigurarea calității, Procesarea și calitatea produselor agroalimentare

Coordonare lucrări de licență și disertație, participare la comisii în interesul învățământului (licență, disertație,

promovare cadre didactice, alte comisii de specialitate).

Coordonarea/Participarea la derularea contractelor de cercetare în domeniul agroalimentar, transfer tehnologic,

tehnologii si procese agroalimentare

1997-2000 Asistent universitar

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Str. Domneasca nr. 111, www.ugal.ro

Activitate didactică și de cercetare

Învățământ superior și cercetare științifică

Seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si

asigurarea calității

Participare la derularea contractelor de cercetare științifică

1993-1997 Preparator universitar

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Str. Domneasca nr. 111, www.ugal.ro.

Activitate didactică și de cercetare

Învățământ superior și cercetare științifică

Seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si

asigurarea calității

Participare la derularea contractelor de cercetare științifică

EDUCAȚIE

ȘI

FORMARE

2018 Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul de Formare Profesională Continuă și Transfer Tehnologic

Strategii didactice inovative

Abilități în domeniul didactic

2018 Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul de Formare Profesională Continuă și Transfer Tehnologic

Mentorat educațional în mediul academic

Abilități în domeniul didactic și pedagogic

Page 4: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

2018 Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul de Formare Profesională Continuă și Transfer Tehnologic

Etică și deontologie academică

Abilități avansate în etica și deontologia activității universitare

2018 Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul de Formare Profesională Continuă și Transfer Tehnologic

Protecția datelor cu caracter personal

Abilități în utilizarea și protecția datelor cu caracter personal

2018 Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul de Formare Profesională Continuă și Transfer Tehnologic

Managementul Proiectelor

Abilități avansate în managementul proiectelor

2016 Abilitare, Domeniul Fundamental Ingineria Resurselor Vegetale și Animale,

Școala Doctorală Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală IMADR

USAMV București

Competențe de coordonare lucrări de doctorat în domeniul IMADR

Teza de abilitare Securitatea, siguranța și continuitatea afacerilor pe lanțul agroalimentar

2016 Program de formare profesională continuă

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul de Formare Profesională Continuă și Transfer Tehnologic

Limba italiană competentă lingvistică nivel A1, A2, B1, B2

Abilități de comunicare în limba italiană

2016 Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă DFCTT, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

Analiza statistică și prelucrarea datelor experimentale de cercetare în domeniul științei alimentelor

2015 Doctor in Economie, Domeniul Administrarea Afacerilor

Academia de Studii Economice București

Abilități de cercetare științifică în domeniul economic (Magna cum laude)

2015 Research stay

Agri-Food & Biosciences Institute (AFBI), Department of Agricultural and Food Economics, 18a Newforge Lane,

Belfast BT9 5PX., Northern Ireland

Scientific supervizor AFBI: Ziping Wu, PhD, and Nicolae Corcionivoschi, PhD

Scientific supervizor BUES: Prof. Mirela Stoian, PhD

Research area: Food Economics.

2015 Advanced scientific research module

Academia de Studii Economice București

Project Management and Research Grants. Methods, research techniques and statistical interpretation of research data

Page 5: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

5

2015 Didactical and psycho - pedagogy university module

Academia de Studii Economice București

Curriculum design of educational programs, Creating/development of the learning environments that promote

individual and group learning and stimulates personal and academic development of students

2015 Managementul cercetării științifice

Academia de Studii Economice București, Contract POSDRU/157/1.3/S/135590 ,,UNIVERSITARIA - Scoală de

didactică universitară și cercetare științifică avansată”

Managementul cercetării științifice avansate

2014 Auditor calitate în învățământul superior

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Contract Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, Contract 86/1.2/S/62249, „ Calitate europeană în învățământul superior”

Managementul calității în învățământul superior,

Auditarea calității în domeniul învățământului universitar

2014 Evaluator programe de finanțare cu fonduri europene Cod COR 241263

SRAF Galați, MMFPSPV, MEN

Managementul proiectelor, evaluarea proiecte cu fonduri europene

2013 Formator Cod COR 242401

SRAF Galați, MMFPSPV, MEN

Pregătirea formării, Realizarea activităților, Evaluarea participanților la formare, Aplicarea metodelor și tehnicilor

speciale de formare, Marketingul formării, Proiectarea sistemelor de formare, Organizarea programelor și stagiilor de

formare, Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și stagiilor de formare

2013 Program de formare profesională continuă în didactica învățământului la distanță

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 Contract 86/1.2/S/60720 ,,Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și

evaluarea calității în învățământul superior”

Formare și conștientizare în asigurarea calității învățământului la distanță

2013 Mentorat educațional

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 Contract 86/1.2/S/63951 "Dezvoltarea și implementarea unui program pilot integrat pentru creșterea accesului la

învățământul superior a persoanelor cu dizabilități "

Mentorat educațional - Educație universitară pentru persoane cu dizabilități

2013 Program de formare profesională continuă în domeniul didactic

Universitatea Politehnică București, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Contract 87/1.3/S/63709 ,,Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din

învățământul superior"

Didactica predării disciplinelor socio -umane și drept

2013 Program de formare profesională continuă “Limba engleză”

DFCTT, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați,

Limba engleză- competentă lingvistică nivel B1, B2

Abilități de comunicare în limba engleză

Page 6: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

2012 Managementul calității în învățământul universitar

Academia de Studii Economice București, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Contract 86/1.2/S/61959 ,,Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul superior"

Managementul calității în învățământul superior

2012 -2015 Studii doctorale în domeniul economic

Academia de Studii Economice București, Școala Doctorala Administrarea Afacerilor, Coordonator științific studii

doctorale prof. univ. dr. Roxana SÂRBU

Competente de cercetare in domeniul economic

2011 Management universitar - Studii postuniversitare de formare continuă

UEFISCDI, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Contract POSDRU

2/1.2/S/3/ ,,Îmbunătățirea managementului universitar"

Comunicare în mediul universitar, Standarde de integritate în învățământul superior, Marketing universitar,

Management strategic în învățământul superior

2009 Manager în turism

Privex Travel Galați, THR București

Managementul unităților turistice și de alimentație publică

2008 Manager de proiect

CCI, SRAF Galați

Managementul proiectelor

2007 Internal auditor (Qualification for the Quality Management System according to ISO 9001:2000)

TUV-SE București, România

Managementul calității

2005-2007 Master Afaceri Internaționale

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Economice

Studii de masterat în domeniul economic

2006 Doctor în Domeniul Inginerie Industrială

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

Abilități de cercetare științifică în domeniul ingineresc

2002-2003 Didactica Învățământului la Distantă

DPPD, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

Abilități în domeniul predării în Învățământului la Distantă (ID)

1998-2006 Studii doctorale în Domeniul Inginerie Industrială

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Școala Doctorală de Inginerie Industrială, Coordonator științific studii

doctorale prof. univ. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru

Competente de cercetare in domeniul ingineriei produselor alimentare

1995 Economist licențiat

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Economice și Juridice,

Specializarea Management în Industrie

Page 7: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

7

Promovare examen de licență, coordonator lucrare de licență prof.univ. dr. Florin Pușcaciu (medie examen licență

9,98)

1992 Inginer diplomat

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Industrii Alimentare și Tehnică Piscicolă,

Specializarea Tehnologia Produselor Alimentare

Promovare examen de diplomă, coordonator lucrare de diplomă prof.univ. dr. ing. Mircea BULANCEA (media

examen licență 10,00)

1990-1995 Studii universitare în domeniul economic

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Economice și Juridice

Studii universitare în domeniul economic, Specializarea Management în Industrie, cursuri de zi (medie finalizare

ponderată 9,44)

1987-1992 Studii universitare în domeniul ingineresc

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Industrii Alimentare și Tehnică Piscicolă

Studii universitare de licență în Domeniul Industrii Alimentare, Profilul/Specializarea: Tehnologia Produselor

Alimentare, Direcția de aprofundare: Inginerie Tehnologică în Industria Alimentară (bursă de merit de stat, șef de

promoție cu media multianuală 10,00)

1982-1986 Studii liceale

Liceul Gheorghe Munteanu Murgoci, Măcin

Profil Matematica – Fizică

COMPETENŢE

PERSONALE

Limba maternă Limba română

Alte limbi străine

cunoscute

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la

conversație Discurs oral

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2

Limba italiană B2 B2 B2 B2 B2

Limba franceză B2 B2 B1 B1 B1

Competențe și

abilități sociale

Bune competențe de comunicare, dobândite prin intermediul programelor de calificare

universitară, a programelor de formare și din experiența didactică și de cercetare. Abilități de

comunicare obținute în perioadele deținerii de posturi de conducere a diverselor structuri de la

nivel de universitate și pe plan național.

Experiență în participarea la manifestări științifice internaționale - prezentarea a peste 50 de lucrări

științifice la conferințe și simpozioane derulate în țară și în străinătate

Page 8: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

Competențe și

aptitudini

organizatorice/

management

instituțional

Competențe manageriale obținute prin activitatea de Management în domeniul academic,

obținute în calitate de Director Departament de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (2016

-prezent), Membru în Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor (2008-2012),

Membru Consiliu Departament Bioinginerii în Industria Alimentară(2008-2011), Membru

Consiliul de Administrație Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (2016), Adjunct șef

catedră (2008-2012). Competențe obținute prin activitatea de Management în cercetare.

Competențe obținute prin activitatea de evaluator pentru Ministerul Cercetării (UEFISCDI)

Competențe de

management în

cercetarea științifică

Director Centru de Transfer Tehnologic CTT UGAL (2016-prezent)

Director proiect – coordonarea a 6 proiecte de cercetare câștigate prin competiție națională.

Director administrativ/responsabil economic/membru echipa de conducere–participare în

echipa de management implicată în derularea a 9 proiecte de cercetare câștigate prin

competiție.

Membru în echipa de cercetare în 8 proiecte câștigate prin competiție

Expertiză în

evaluarea proiectelor

de cercetare și de

investiții

Expert evaluator MADR (Programe POP)

Expert evaluator ARACIS, Comisia II Științe Inginerești

Expert evaluator ANCS

Competențe

informatice

Cunoașterea și utilizarea pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru

prezentări)

Alte competențe Spirit de echipă, experiența muncii de peste 20 ani, într-un colectiv universitar, cu o participare

activă la activitățile didactice și de cercetare

Permis de conducere Categoria B

INFORMAŢII

SUPLIMENTARE

Page 9: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

9

Publicații

științifice

25 cărți și capitole de cărți în publicate în calitate de autor/coautor în edituri recunoscute din țară sau

străinătate

Teză de doctorat în domeniul economic (2015), Business continuity models used in critical situations

in order to improve organisation competitiveness in the food domain,, Domeniul Economic, Școala

Doctorala Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice București, coord. prof. univ. dr.

Roxana SÂRBU

Teză de doctorat în domeniul ingineresc (2006), Cercetări privind utilizarea permeatului rezultat din

aplicarea proceselor de membrană în industria laptelui, Domeniul Inginerie Industrială Universitatea

Dunărea de Jos, Galați, coord. prof. univ. dr. Gabriela Cătălina Rotaru.

65 articole științifice publicate în publicații cotate/indexate ISI

50 de articole publicate în reviste indexate BDI

Lucrări reprezentative

Stanciu, S., Bylge,H., Danaci, T. (Ed.), 2017 Business and Financial Strategies, LAP Lambert

Academic Publishing, Omniscriptum Publishing Book, ISBN 978-620-2-07619-7, (221 pag.)

Stanciu, S. 2017, Pros and Cons on Turkey`s Membership in The European Union, in 2017 Socio-

Economic Strategies, Ed. Reza; A,G., Virlanuta, F.O.,; Zungun, D., LAP Lambert Academic Publishing,

OmniScriptum Publishing Group, ISBN 978-3-330-06982-4, (245 pp), pp.21-43

Stanciu, S., 2015, Security, Safety and Continuity on Agri food Chain, Lambert Academic Publishing,

Saarbrucken, Germany, ISBN 978-3-659-57215-9 (185 pag.);

Stanciu, S., 2015, Food of Animal Origin - Production and Safety Incidents in Romania, Lambert

Academic Publishing Saarbrucken, Germany, ISBN 978-3-659-77272-6. (126 pag.);

Stanciu, S., 2008, Piața produselor agroalimentare ecologice, în Alimente ecologice, Costin., G.M.,

(editor), Alexe, P., Bahrim, G., Banu, I., Borda, D., Bichescu, C., Bulancea, M., Ciolac., A. Croitor, N.,

Florea, T., Georgescu, L., Man, C., Moraru, C., Râpeanu, G., Moraru, C., Moraru, C., Segal, R.,

Stanciu, S., Stănciuc, N., Editura Academica, Galați, ISBN 978-973-8937-30-0, (28 pag/422 pag).;

Stanciu, S., Rotaru, G., 2007, Aprecierea calității mărfurilor alimentare, Ed. Academica, Galați, ISBN

978-973-8937-36-6, (278 pag.);

Stanciu, S., 2007, Produse sinbiotice obținute din permeatul de zer, în Produse lactate funcționale,

Editor Costin, G.M., Cașulschi, T., Pop, M. D., Stanciu, S., Paraschiv, D., Editura Academica, Galați,

ISBN 978-973-8937-20-8, (77 pag/253 pag.);

Stanciu, S., 2017, Pros and Cons on Turkey`s Membership in The European Union/Avrupa Birliği'nde

Türkiye`nin üyelik konusunu Avantaj ve Dezavantajları, The International Scientific Research Congress

(Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi), (Sept.27-29, 2017, Antalya, Turkey), Org. Manisa Celal

Bayar Univ., Kırıkkale Üniv., Hitit Üniv., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Plenary Conference,

http://www.theisrc.com/2017/index.html.

Stanciu, S., 2017, A Comparative Study Regarding The European Agricultural Allocation of Funds for

Rural Development 2007-2013 and 2014-2020, Advances In Science, Innovation And Management”–

Sea 11 International Conference, (April 27–28, 2017, Iași, Romania), Plenary Conference,

http://seaopenresearch.eu/sea11.

Bichescu, CI, Chivu, M, Stanciu, S., 2017, The Tourism Potential of Romania. Case Study Black Sea

Coast, Cross-Cultural Knowledge Exchange. Interactions between Law, Education, Tourism&Culture–

SEA 12 International Conference (July 8–9, 2017, Constanta, Romania), Plenary Conference,

http://seaopenresearch.eu / sea12.

Page 10: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

Proiecte de

cercetare

1. 2018-2019, Proiect „Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea

"Dunărea" de Jos din Galați" EXPERT, ID 345, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național

de cercetare-dezvoltare, Valoare 7.004.913,22 lei, Cercetător;

2. 2017-2018, Contract Plan Sectorial Nr. 1PS-1 /03.11.2017, Strategie și metode pentru

stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea

pieței CDI, Valoare 100.000 euro, Director subcontract UDJG.

3. 2017-2018, Proiect Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de monitorizare, evaluare și

valorificare a resurselor naturale oferite de zonele umede de importanță internațională din

România și zona costieră a Mării Negre, Valoare UDJG 100.000 euro, Cercetător.

4. 2017-2018 Proiect PNIII 3.6/18/2017, Contract nr. 18/2017 – PN-III-P3-3.6- H2020-2016-

0110, Cercetări privind transformarea potențială a fermelor de pește convenționale în ferme

organice prin stabilirea unui model și a unui ghid de bune practici director. Director de proiect

Turek Rahoveanu M.M., valoare 72.985 lei, Membru echipa cercetare;

5. Proiecte de mobilitate pentru cercetători, PNCDI 2014-2020, Competiția 2018, Subprogram 1.1

- Resurse Umane - Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Contract PN-III-P1-1.1-MC-2018-

3277, valoare 6600 lei, Director de proiect.

6. Proiecte de mobilitate pentru cercetători, PNCDI 2014-2020, Competiția 2018, Subprogram 1.1

- Resurse Umane - Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Contract PN-III-P1-1.1-MC-2018-

3240, valoare 14.960 lei, Director de proiect.

7. Proiecte de mobilitate pentru cercetători, PNCDI 2014-2020, Competiția 2017, Subprogram 1.1

- Resurse Umane - Proiecte de mobilitate pentru cercetători, Competiția 2, Contract PN-III-P1-

1.1-MC2017-1329, valoare 14.000 lei, Director de proiect.

8. 2014-2015 Programme POSDRU/159/1.5/S/138907, „Excellence in scientific interdisciplinary

research, doctoral and postdoctoral, in the economic, social and medical fields - EXCELIS",

coordinator The Bucharest University of Economic Studies, bursă doctorală câștigată prin

competiție, valoare 25.000 lei, Cercetător;

9. 2014-2015 Contract 246/2014, Dezvoltarea inteligentă a activităților pescărești în zona Prutului

Inferior, Finanțator MADR –AMPOP, Beneficiar UDJ Galați, valoare 320.144 lei, Manager de

proiect;

10. 2014 -2015 Contract 263/2014, Organic, practica acvaculturii în zona pescărească Prut -

Dunăre, Finanțator MADR –AMPOP, Beneficiar UDJ Galaţi, valoare 226.897 lei, Manager de

proiect;

11. 2012-2015 PPCA contract 2 No. 115/02.07.2012 "Nutritional optimization of meat products

with capitalization of some plants rich in active principles (OPTIMEAT)", valoare 2.300.350

lei, Responsabil economic;

12. 2011-2014 “Promoting innovation and a European dimension through Lifelong learning in the

field of Aquaculture, Fisheries and Aquatic Resources Management”, Aqua – tnet 3, EC

”Lifelong learning programme”, UDJ Galați partner, coord. University oh Stirling, UK,

Responsabil Food Science and Engineering Faculty;

13. 2009-2012 POR Project “Rehabilitation, modernization, upgrading and equipping of the

academic educational infrastructure in order to create, in Galati, a pole of technological research

and education in science and food engineering - RE-SPIA", Axis 3 Major Area of intervention

3.4., Valoare 3.300.000 euro, Membru;

14. 2009-2012, Organizing postdoctoral school of national interest, biotechnologies applied with

impact in the Romanian bioeconomy SPD-BIOTECH, POSDRU/89/1.5/S/52432, UDJ Galați

partner, coord. USAMV Cluj Napoca, valoare 9.571.285 lei, Expert termen lung;

15. 2009-2011 PNII IDI Contract No. 517/2009, Aria 1 "Research on establishing analytical

traceability systems for milk and milk products in order to align Romanian products to the

European food safety requirements", valoare 1.000.000 lei. Membru;

16. 2009-2011 PNCDI2 Contract No. 1950/2008, "Reduction of mycotoxin contamination in

cereals for the production of bakery products with high fiber content, safe for consumption,

FIBRESIG", valoare 1.900.000 lei, Director economic;

17. 2007-2010 PNCD II Contract "Assessment of the conditions for the production of Romanian

Page 11: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

11

20. 2009-2012 Proiect POR “Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea și reechiparea

infrastructurii educaționale universitare în vederea creării, la Galaţi, a unui pol de educație și de

cercetare tehnologică în domeniul științei și ingineriei alimentelor – RE-SPIA”, Axa Prioritară 3,

domeniu major de intervenție 3.4. valoare 3.300.000 euro, Membru echipă;

21. 2007 Proiect ARW-NATO Science for Peace, CBP 982868 Food Safety and Security: Global

Holistic Approaches for the Future and Environmental Impacts, valoare 35.000 euro, Membru

Comitet organizare;

22. 2006-2009 Grant A Cercetări privind stabilirea unor criterii de performanta pentru controlul si

monitorizarea eficienta in punctele critice de control pe grupe de produse alimentare, CNCSIS

515/2006, valoare 300.000 lei, Membru echipă cercetare;

23. 2002-2004 Grant tip At Cercetări privind procese biotehnologice în cursul maturării brânzeturilor

în saramură, tema nr. 2, cod CNCSIS 442/2002, valoare 5.000 lei, Membru echipă cercetare;

24. 2003-2004 Program Phare 2002-Coeziune Economică şi socială - CFP1/2004, Universitatea

Dunărea de Jos din Galati, (Lector) Custom agents-professional training and improvement courses,

valoare 52240 euro, Membru echipă/Lector;

25. 1999-2000 Grant Banca Mondiala Procese de membrană utilizate la separarea și fracționarea

componentelor în biotehnologie și industrie alimentară; CNSCU/CNFIS tip C, cod 70/1998, valoare

45000 USD , Membru echipă cercetare;

Conferințe

internaționale

100 de lucrări prezentate în conferințe internaționale și naționale (în ultimii 5 ani)

Premii și distincții

2018 Premii acordate de UEFISCDFI, Competiția Proiecte de mobilitate pentru cercetători, MC 2017,

Rezultate finale Lista 9, PN-III-P1-1.1-MC2017-1329, Mc 2018, Lista 22, PN-III-P1-1.1-MC2018-

3240 (2018), Lista 23, PN-III-P1-1.1-MC2018-3277 (2018), https://uefiscdi.ro/proiecte-de-

mobilitate-pentru-cercetatori.

2018 Premii acordate de UEFISCDI în cadrul programului Premierea rezultatelor cercetării -articole,

2018, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-29086, Lucrarea Ionescu, R.V., Zlati, M.L., Antohi, M.V,

Stanciu, S., 2018, Reduced Inequalities as Factor of Sustainable Development: The Analysis Under

Econometric Models, Reduced Inequalities as Factor of Sustainable Development: The Analysis

Under Econometric Models, Sustainability, 10(10), pp. 3523-3542, doi:10.3390/su10103523,

https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole, Lista 12

Certificate of Joining as Academic Editor, South Asian Journal of Social Studies and Economics

(2018)

2018 Certificate of Excellence. Recognition of distinguished services to the academic community.

International Business Information Management Association, United State of America (2018)

2017 Certificate of Excellence in Reviewing. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics &

Sociology, Science Domain International.

2017 Certificate of Appreciation - Committee of the 29th IBIMA International Conference 2017 (for

academic and intellectual contributions).

2017 Certificate of Excellence. Recognition of distinguished services to the academic community.

International Business Information Management Association, United State of America (2017)

2016 Premiul II si Medalia de argint la „Technical-Scientifical, Artistic and Literary Book Salon“,

European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT), cartea „Security, Safety and

Continuity on Agrifood Chain”, OmniScriptum Pubshing House, Saarbrücken, Germany,.

Page 12: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

2016 Certificate of Excellence. Recognition of distinguished services to the academic community.

International Business Information Management Association, United State of America (2016)

2016 Certificate of Appreciation - Committee of the 28th IBIMA International Conference 2016 (for

academic and intellectual contributions).

2015 Distincția Magna cum laude pentru cercetare doctorală în domeniul economic

2015 Premiul I și Diploma de excelență - Academia de Studii Economice București (pentru cercetare

economică doctorală în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/138907)

2015 Premiul III - Conferința Internaționala PROMARE, Constanța

2012-2014 Premii UEFSCDI pentru contribuții profesionale/ştiinţifice

2013 Nominalizare Who is Who Romania

2012 Premiul I și Medalia Gold Medal la „Technical-Scientifical, Artistic and Literary Book Salon“,

European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT) cartea “Condiții de producţie

piscicolă în sistem de siguranță alimentară în fermele românești de acvacultura prin abordarea

principiilor HACCP”, coord. Metaxa, I., Editura Galați University Press, UDJ Galați

2008 Premiul Dumitru Moțoc al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”

pentru lucrarea „Alimente ecologice. Alimentele și sănătatea” (coautor)

2005 Premiul Dumitru Moțoc al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”

pentru lucrarea „Produse lactate fermentate”

Membru în

asociații

profesionale

Linkuri

profesionale

The Balkan Environmental Association B.EN.A (2015-2017)

The Agricultural Economics Society, UK (2015-2018)

The Association for Innovation and Quality in Sustainable Business, BASIQ (2017-2018)

Romanian Foundation for Business Intelligence (2016-2017)- Scientific Editor

Asociația Specialiștilor din Învățământ, Cercetare, Producție de Industrie Alimentară din România

(ASIAR) – Cenzor (2009-2015)

Asociația Specialiștilor în Biotehnologie din România (ASBA) – Cenzor (2009 -2015)

Asociația Specialiștilor din Industria Laptelui (ASIL) (1995-2012)

Asociația producătorilor de produse tradiționale Covurlui (2010-2012)

SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36633317700

Google Academic: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&user=iYduRocAAAAJ

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Silvius_Stanciu

ORCID: http://orcid.org/ 0000-0001-7697-0968

Brain map: https://www.brainmap.ro/profile/silvius-stanciu

Valori ale Indicelui Hirsh: WoS H=4, SCOPUS H=4, Google Scholar H=9

Recenzor Asian Research Journal of Agriculture. Science Domain International.

Asian Journal of Economics, Business and Accounting. Science Domain International.

Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Science Domain International.

The Annals of the University Dunarea de Jos of Galaţi, Fascicle VI Food Technology

The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle I. Economics and Applied

Informatics

Cross-Cultural Management Journal. The Romanian Foundation for Business Intelligence

SEA. Practical Application of Science. The Romanian Foundation for Business Intelligence

Page 13: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu

13

Referințe Scientific officer Ziping WU, PhD, AFBI Belfast, NI, UK

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU, Prorector Academia de Studii Economice, București, România

Prof. univ. dr. Gabriela BAHRIM, Prorector Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România

ANEXE

I. Lista completă a lucrărilor elaborate și/sau publicate

II. Contracte de cercetare

III. Diplome, certificate, adeverințe

Page 14: INFORMAŢII PERSONALE Silvius STANCIU - cnatdcu.ro · Cursuri/seminarii: Merceologie, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor nealimentare, Controlul si asigurarea

Curriculum Vitae Silvius Stanciu