Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang 2 Pagkatanggal sa trabaho sa loob ng 30 araw pagkatapos
Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang 2 Pagkatanggal sa trabaho sa loob ng 30 araw pagkatapos

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang 2 Pagkatanggal sa trabaho sa loob ng 30 araw pagkatapos

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang 2 Pagkatanggal sa trabaho sa loob ng 30 araw...

 • Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika

  Bumalik sa TOP ng E Trabaho at Training

  E Trabaho at Training

  5 Pagkatanggal (kaiko) at pagbibitiw sa trabaho (taishoku)

  Parehong pag-alis sa kompanya ang kaiko at taishoku subalit malaki ang pagkakaiba ng nilalaman ng mga ito.

  5-1 Pagkatanggal sa trabaho (kaiko)

  (1) Ano ang tinatawag na kaiko?

  Ang kaiko o pagkatanngal sa trabaho ay tumutukoy sa pagputol ng kontrata sa trabaho (kaiko = pagpapatigil sa

  pagtatrabaho) ayon sa pasiya ng employer ng kompanyang inyong pinapasukan. Kailangang magbigay ng sapat

  na dahilan ang kompanya upang tanggalin sa trabaho ang isang manggagawa.

  Ipinagbabawal ang mga sumusunod na dahilan upang matanggal sa trabaho ang isang manggagawa.

  1 Pagkatanggal sa trabaho sa loob ng 30 araw pagkatapos ng hindi pagpasok ng manggagawa o habang nakaliban ito dahil sa aksidente o sakit habang nasa trabaho.

  2 Pagkatanggal sa trabaho sa loob ng 30 araw pagkatapos manganak o habang nakaliban dahil sa panganganak. 3 Pagkatanggal sa trabaho dahil sa nasyonalidad, relihiyon o paniniwala, o katayuan sa lipunan ng manggagawa. 4 Pagkatanggal sa trabaho dahil ipinagbigay-alam ng manggagawa sa Labor Standard Supervision Office ang paglabag ng employer sa mga

  pamantayang batas sa paggawa. 5 Pagkatanggal sa trabaho dahil ang manggagawa ay kasapi sa unyon at pagsali nito sa mga gawain ng unyon. 6 Pagkatanggal sa trabaho dahil babae ang manggagawa, o dahil nagbakasyon sa dahilang ikinasal, nabuntis, o nanganak ang babaeng

  manggagawa. 7 Pagkatanggal sa trabaho dahil humiling na magpahinga mula sa trabaho para alagaan ang anak, o dahil nagpahinga sa trabaho para alagaan

  ang anak.

  Dagdag dito, maaaring iba ang mga kondisyon ng pagkakatanggal sa nakasaad na panahon ng pagtatrabaho sa

  inyong kontrata.

  Hindi maaaring tanggalin sa trabaho ng employer ang manggagawa sa panahon ng pagtatrabaho nito.

  Kung walang napagkasunduang panahon ng trabaho sa inyong kontrata.

  Kailangang ipagbigay-alam ng employer sa manggagawa nang 30 araw o higit pa bago ito matanggal sa trabaho.

  Kung hindi nagbigay ng abiso (ipagbigay-alam) sa manggagawa at bigla siyang natanggal sa trabaho.

  Kailangan bayaran ng employer and mahigit sa 30 araw na karaniwang sahod ng manggagawa.

  Kung may napagkasunduang panahon ng pagtatrabaho sa inyong kontrata

  Kahit sa ganitong situwasyon

  Kailangang magbigay ng abiso ang employer sa manggagawa ng 30 araw o higit pa bago ito matanggal sa trabaho, o bayaran ang sahod ng manggagawa.

  Maliban sa situwasyong walang magagawa ang

  employer

  http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/e/index.html

 • Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika

  Bumalik sa TOP ng E Trabaho at Training

  E Trabaho at Training

  (2) Kapag hindi sang-ayon sa pagkakatanggal sa trabaho

  Kung hindi sang-ayon sa pagkakatanggal ninyo sa trabaho, ipaalam ito sa inyong employer. Mahalagang alamin

  ang dahilan ng pagkakatanggal sa trabaho. Humingi ng kasulatan na patunay sa pagtigil sa trabaho ---

  pagkakatanggal ba sa trabaho (kung oo, linawin ang dahilan nito), o pagbibitiw ba sa trabaho. Kung hindi

  nasiyahan sa dahilan ng pagkakatanggal sa trabaho, sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng Labor

  Standard Supervision Office, Labor Center, Labor Section ng pinakamalapit na munisipyo, o abogado.

  Kung natanggal sa trabaho nang walang sapat na dahilan, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng

  Labor Standard Supervision Office o sa opisinang may kinalaman sa paggawa.

  http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/e/index.html