Implicarea Factorilor de Mediu În

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  1/13

  IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU N ACTIVITATEANTREPRINDERII

  Ca agent economic firma si organizeaza si desfasoara activitatea sub impactul

  conditiilor concrete ale mediului sau ambiant.

  Mediul ambiant include un ansamblu de factori eterogeni de natura sociala,politica, stiintific-educationala, juridica, geografica, demografica ce actioneaza pe planinternational influentnd relatiile pe piata.

  Din punct de vedere macroeconomic ntreprinderea este parte integranta amediului ambiant si componenta economica a acestuia. 838d32i

  !naliza diferitelor cerinte e"istente si a efectelor lor asupra economiei si gestiuniintreprinderii pune n evidenta 3 tipuri de mediu:

  - mediu stabil - unde sc#imbarile sunt rare, de mica amploare si previzibile$

  - mediu sc#imbator - unde sc#imbarile sunt frecvente, de amploare variabila si,n general, previzibile$

  - mediu turbulent - unde sc#imbarile sunt foarte frecvente, de amploare variata,cu incidente profunde asupra activitatii ntreprinderii si greu de anticipat.

  1.1. COMPONENTELE MEDIULUI AMBIANT AL NTREPRINDERII

  !naliza componentelor mediului ambiant necesita ncadrarea acestora nmacromediul si micromediul ntreprinderii.

  %a sistem dinamic si socio-economic ntreprinderea preia din mediul ambiante"tern resursele, le introduce n procese specifice din care rezulta produse, servicii saulucrari care vor fi transferate aceluiasi mediu ambiant.

  Deci, n acest sens, firma este o componenta de baza a mediului ambiant ca unsistem de intrari n mediul ambiant &materii prime, materiale' rezultnd procese siiesirea catre mediul ambiant &servicii, produse'.

  (rin intrarile din mediul ambiant ntreprinderea se adapteaza la mediu, iar priniesiri influenteaza mediul.

  Mediul ambiant e"tern n care ntreprinderea se constituie si se dezvolta estereprezentat de ansamblul unitatilor economice, a institutiilor financiar-bancare, juridice,administrative, organizatii politice, de ocrotire a sanatatii, nvatamnt, a tuturor unitatilore"ogene care influenteaza si sunt legate de activitatea economica a ntreprinderii.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  2/13

  )ntreprinderea functioneaza n conditii de eficacitate ridicata cnd iesirilecorespund sub toate aspectele cerintelor mediului ambiant e"tern.

  Macromediul ntreprinderii cuprinde ansamblul factorilor de ordin general almediului ambiant cu actiune economica, pe termen lung asupra activitatii firmei si

  asupra agentilor economici cu care aceasta se afla n contact nemijlocit.%omponentele macromediului ntreprinderii sunt*

  . - factorii economici

  2. - factorii te#nici, te#nologici

  3. - factorii de management

  +. - factorii socio-culturali

  . - factorii ecologici naturali

  . - factorii politici

  . - factorii demografici

  8. - factorii juridici

  1. Fat!rii e!"!mii

  )ntre #at!rii e!"!miiai mediului ambiant e"tern pot fi mentionati* piata,puterea de cumparare, nivelul si ritmul dezvoltarii economice, potentialul financiar.

  (iata interna si e"terna influenteaza ntreprinderea productiva pentru ca pe bazastudiului cererii aceasta si va stabili produsele ce urmeaza a fi fabricate, ct vaproduce, pentru cine, calitatea, pretul produselor, precum si elemente ale strategieiacesteia.

  Dezvoltarea activitatii de mar/eting presupune o sc#imbare de optica n sensulorientarii productiei firmei catre ceea ce se cere pe piata. (rin intermediul pietei internesi e"terne ntreprinderea influenteaza si ea mediul n sensul sc#imbarii e"igentelor

  consumatorilor ca urmare a lansarii pe piata a unor noi produse care satisfac unelenevoi.

  (otentialul financiar al unei tari influenteaza activitatea unei ntreprinderi n sensulca un potential ridicat va favoriza activitatea ntreprinderilor si invers. 0idicarea activitatiicolective, nvatamntului, culturii, a sanatatii ocrotive influenteaza activitatea firmelor.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  3/13

  (e de alta parte o activitate eficienta desfasurata n cadrul ntreprinderilor, ainstitutiilor de nvatamnt, n cercetare, contribuie la cresterea potentialului financiar almediului national respectiv.

  (rin intermediul factorilor economici se realizeaza un sc#imb permanent

  organizatie - firma - mediu$ aceasta interdependenta trebuie cunoscuta, analizata siinfluentata n mod favorabil de managementul firmei, organizatiei.

  $.Fat!rii te%"ii &i te%"!'!(ii

  1actorii te#nici si te#nologici sunt reprezentati n principal de nivelul te#nic alec#ipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor furnizate ntreprinderilor din tara sau dinstrainatate, nivelul te#nologiilor folosite, numarul si nivelul licentelor si brevetelor

  nregistrate, capacitatea de documentare si inovare s.a.

  Mediul ambiant te#nic, te#nologic prin ansamblul factorilor specifici influenteaza

  nivelul productivitatii, costului de productie, calitatea productiei, nivelul profitului$ ngeneral rezultatele economice finale ale ntreprinderii.

  )n conditiile impactului rezultatelor cercetarii stiintifice, acesti factori au o influentacrescnda ca urmare a accelerarii uzurii morale a te#nologiilor, a reducerii duratei deaplicare a cunostintelor n toate domenii de activitate.

  !naliznd dotarea te#nica si te#nologica utilizata de ntreprindere n comparatiecu alte ntreprinderi din tarasi din strainatate, cu obiect de activitate similar, se poateconstata ca aceasta se afla la un nivel egal, peste sau sub nivelul acestora.

  Decalajele te#nice, te#nologice care apar n astfel de situatii genereaza decalajeeconomice ntre ntreprinderi, care la rndul lor genereaza decalaje economice ntretari.

  0olul managementului este luarea unor decizii care sa vizeze eliminareadecalajelor nefavorabile ntreprinderii n scopul cresterii competitivitatii acesteia.

  3.Fat!rii de ma"a(eme"t

  ntreprindere poate avea un nivel de dotare te#nica, te#nologica superior fatade alte ntreprinderi din mediul ambiant e"tern si intern si totusi sa realizeze o eficienta

  si o competitivitate redusa n cazul n care dispune de un management neperformant.1actorii de management e"prima gradul de prevedere, organizare, coordonare,

  evaluare a mediului ambiant n masura n care n cadrul organizatoric si de gestiunecreat stimuleaza personalul din ntreprindere sa foloseasca posibilitatile respectivuluimediu.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  4/13

  1unctionarea firmelor este influentata puternic de sistemul de managementpracticat la nivelul si n cadrul mediului national, international n care ntreprindereafunctioneaza. &"* managementul la nivel guvernamental influenteaza autonomia

  ntreprinderilor, sistemul de creditare al acestora, volumul de investitii, ritmul dedezvoltare al fiecarei ntreprinderi n parte si a fiecarei economii n ansamblu - implicit'

  !ctivitatea firmei este influentata si de managementul ntreprinderii pe plan mondial. !stfel, daca la nivel mondial sepractica o serie de te#nici performante de management, pot face obiectul transferului de cunostinte si implicit pot fifolosite si organizate ntreprinderile la nivel international.

  ).Fat!rii &!i!*u'tura'i

  - raportul dintre populatia urbana si cea rurala$

  - nivelul de dezvoltare al nvatamntului$

  - nivelul de ocrotire al sanatatii$

  - ponderea si calitatea activitatilor cultural artistice$

  - mentalitatea

  )n cadrul societatilor n care ponderea cea mai mare o detine populatia rurala, ngeneral cu un nivel de calificare redus, activitatea ntreprinderii este influentata negativsub aspectul calitatii productiei, nivelul productivitatii muncii, n general prin prismaeficientei economice si invers.

  4ivelul de dezvoltare al nvatamntului favorizeaza pregatirea fortei de munca si

  implicit eficienta activitatii unei ntreprinderi. &"* un nvatamnt te#nic nalt calitativreprezinta premisa favorabila cresterii numarului de inventii, inovatii si aplicareaacestora n activitati productive si invers'.

  5n rol decisiv l joaca nvatamntul, care contribuie att la mbunatatirea structuriisocio-profesionale a populatiei, ct si, mai ales, la amplificarea nivelului cultural alacesteia, la formarea unei mentalitati specifice economiei de piata. )n acest domeniutrebuie actionat gradual, n sensul ca, pe de o parte, se impune pregatirea de specialistide catre firmele romnesti pentru rezolvarea unor probleme realmente noi, derivate dintranzitia la economia de piata si, pe de alta parte, amplificarea ponderii populatiei custudii superioare, prin sporirea corespunzatoare a cifrei de scolarizare n nvatamntul

  superior, cu deosebire economic si juridic.

  !semenea transformari, corelate cu altele din sfera stiintei, culturii si ocrotiriisanatatii vor da noi dimensiuni rolului factorilor socio-culturali n functionarea firmei simanagementului sau.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  5/13

  Mentinerea capacitatii fortei de munca prin actiuni de ocrotire a fortei de muncaprintr-un sistem sanitar bine dotat, structurat contribuie la buna desfasurare a activitatii

  n cadrul firmei si invers.

  !ctivitatile cultural - artistice pentru cei fara nici o legatura cu activitatea firmei

  contribuie la stimularea creativa a personalului, favorizeaza eficacitatea activitatiidesfasurate de respectivul personal care a participat la astfel de activitati.

  Mentaliatea, ca ansamblu de concepte, convingeri care determina gndirea sicomportamentul influenteaza activitatea desfasurata de persoanlul din ntreprindere.&"* n conte"tul national n care predomina conceptia ca timpul se masoara n zile, luni,ani - utilizarea timpului de personalul unei firme este mult inferioara fata de conte"telenationale n care predomina conceptia ca timpul se masoara n minute, secunde -6timpul costa bani6''

  0elatia ntre firme si mediu poate fi e"emplificata si n sensul influentei prin

  aceleasi grupe de factori a firmei asupra mediului. De e"emplu*- buna functionare a ntreprinderilor productive din cadrul unui mediu national

  reprezinta premisa favorabila pentru ca acestea sa contribuie cu o cota mai mare ladezvoltarea nvatamntului, a sustinerii activitatilor social-culturale, de ocrotire asanatatii.

  - 7una functionare a ntreprinderilor conduce la cresterea veniturilor salariatilor siimplicit a capacitatii acestora de a participa la diferite actiuni social-culturale, la ridicareanivelului si calitatii pregatirii de specialite si n domeniul managementului.

  +.Fat!rii "atura'i, e!'!(ii1actorii naturali - ecologici sunt reprezentati de componentele mediului

  nconjurator omului* relief, clima, flora, fauna, resursele subsolului, n general cadrulnatural de desfasurare a vietii materiale.

  )nca din faza de proiecatre a unei ntreprinderi si apoi n faza de constructie setine seama de conditiile de relief, clima, de necesitatea amplasarii n apropiereasurselor de materii prime, functionarea ntreprinderii depinznd n primul rnd deresursele de materii prime.

  !stfel, e"istenta unor materii prime indigene reprezinta conditiile favorabiledezvoltarii unei ntreprinderi dintr-un anumit domeniu prin influenta favorabila asupraeficientei.

  De asemenea, alegerea mijlocelor de transport care se vor utiliza ntr-o anumitazona geografica va depinde de conditiile de relief, de clima.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  6/13

  Dintre factorii ecologici, resursele naturale n special, apele au cea mai mareinfluenta asupra ntreprinderii.

  %aracterul practic neregenerabil al unor resurse, combinat cu crestereagalopanta a preturilor nfluenteaza costul productiei, rentabilitatea si pretul de vnzare.

  (rin activitatea desfasurata firma influenteaza si ea mediul nconjurator n sensulmentinerii si protectiei mediului nconjurator sau prin degradarea si poluarea lui. !stfel,se impune o crestere a preocuparilor pentru actiuni pe termen mediu si lung n vedereacunoasterii si protejarii mediului nconjurator* folosirea unor te#nologii care reducpoluare, mentinerea ec#ilibrului ecologic, elaborarea de strategii bazate pe resurseregenerabile.

  -. Fat!ri p!'itii

  )n aceasta grupa pot fi incluse ritmurile de dezvoltare ale unei ramuri, optiunile

  privind ponderea proprietatii private si publice, politicile de creditare, de sustinere aimport-e"portului, impozitarea. %u ct ritmurile de dezvoltare sunt mai mari, cu attactivitatea ntreprinderii va fi influentata favorabil si invers.

  activitate eficienta desfasurata de catre ntreprinderile productive favorizeazaritmuri nalte de dezvoltare ale ramurii din care fac parte acestea si invers.

  mportant este ca managerii firmei sa sesizeze aceste influente si sa ia deciziilecare se impun.

  . Fat!ri dem!(ra#ii

  Mediul demografic reprezinta totalitatea elementelor demografice ce actioneazaasupra firmei, direct sau indirect.

  ndicatori specifici care definesc mediul demografic sunt* numarul populatiei,stratificarea populatiei pe vrste si se"e, stratificarea socio-profesionala, populatiaactiva si ocupata, ponderea acesteia n populatia totala, repartizarea teritoriala apopulatiei pe mediul urban - rural.

  !naliza acestor indicatori permite o evaluare corecta a dimensiunii cereriipotentiale, a pietei ntreprinderii.

  /. Fat!ri 0uridii

  1actorii juridicireprezinta ansamblul reglementarilor de natura juridica prin careeste vizata direct sau indirect activitatea ntreprinderii.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  7/13

  %ei mai semnificativi factori juridici sunt* legile, decretele, #otarrileguvernamentale, ordonantele, ordinele ministrilor, deciziile prefecturii ce cuprind o seriede norme de drept de a caror realizare raspund agentii economici.

  nfluenta factorilor juridici se manifesta att n ceea ce priveste constituirea

  firmelor ct si functionarea si dezvoltarea lor &9egea nr.3:;;

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  8/13

  - servicii bancare

  3. Fur"i4!rii #!rtei de mu"asunt agentii de mediu care influenteazaconsiderabil activitatea ntreprinderii datorita rolului factorului uman n procesul muncii.

  )n sfera acestor factori intra*

  - oficiile pentru plasarea fortei de munca$

  - bursa locurilor de munca pentru studenti

  ). C'ie"tii

  )n aceasta categorie intra*

  - consumatorii, utilizatorii

  - ntreprinderile comerciale- agentii guvernamentale etc.

  %lientii alcatuiesc cercul firmelor, institutiilor si al persoanelor individuale carorale sunt oferite pentru consum : utilizare marfuri, produse realizate de ntreprindere.

  +. C!"ure"tapoate fi reprezentata de firme sau persoane fizice care sidisputa aceeasi categorie de clienti, iar n situatii frecvente, aceeasi furnizori sauprestatori de servicii.

  %ompetitorii se deosebesc ntre ei prin rolul pe care-l au n raport cu clientii,atitudinea fata de noutati, formele de comunicare cu utilizatorii, stilul de interventie pepiata.

  (rin aceste elemente de diferentiere competitorii pot fi delimitati astfel*

  - lideri

  - inovatori

  - conservatori

  - timizi.

  -. Or(a"i&me'e pu6'iesunt reprezentate de asociatiile profesionale, aleconsumatorilor, organismele de stat publice si locale, fata de care ntreprinderile auobligatii legale.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  9/13

  )n concluzie, mediul ambiant determina o multitudine de efecte asuprantreprinderilor*

  ' adoptarea de stategii organizatorice suple, fle"ibile, adecvate frecventei,comple"itatii si amplitudinii sc#imbarii$

  2' multiplicarea punctelor de contact ntre ntreprinderi si mediu pentrusesizarea operativa si corecta a sc#imbarilor$

  3' diferentierea modului de definire a atributiilor n cadrul activitatilorntreprinderilor n functie de gradul de afectare a acestora la sc#imbarilemediului$

  +' cresterea rolului activ de prognoza a sc#imbarii.

  1.3 RELAIA NTREPRINDERE * PIA &I OBIECTIVELE ECONOMICE ALE

  NTREPRINDERII N CONDIIILE PIEEI CONCURENIALE(rincipala componenta ale mediului n care o firma apare att n calitate de

  producator &ofertant' ct si n calitate de consumator &cumparator' este piata.

  (iata mijloceste activitatile firmei cu mediul ambiant. a reprezinta sistemul decoordonare si cooperare ce are la baza sc#imbul si contractul.

  Piata fortei de munca Piata financiara

  Populatia activa Banci

  Populatia n cautarea unui loc de munca Bursa

  Creditori

  Oficiile de plasare a locurilor de

  munca

  FIRMA

  Societatile de investitii

  Furnizorii de materii prime,

  materiale, echipamente, Clientii

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  10/13

  masini, utilaje Concurenta

  Piata de aprovizionare Piata de desfacere

  )n relatia comple"a ntreprindere-mediu n general, respectiv, ntreprindere piatan particular pot fi subliniate urmatoarele aspecte*

  1. 2tudiu' pieteiconstituie premisa, punctul de plecare n activitatea firmei..

  Mecanismul pietei reprezinta pentru ntreprindere terenul de confruntare asituatiei prezente cu cea de perspectiva$ sursa de idei pentru realizarea de produse siservicii noi sau modernizarea celor e"istente$ mediul de testare a serviciilor noi, ametodelor noi de distributie si promovare a produselor si serviciilor.

  (entru fundamentarea deciziilor privind aprovizionarea, productia, desfacereasunt necesare urmatoarele informatii*

  - piata$

  - consumatorii actuali si potentiali$

  - structura si caracteristicile canalelor de distributie$

  - ntreprinderile concurente &gama de produse si servicii oferite,

  segmentele de consumatori'$

  - nivelul preturilor practicate de concurenta.

  $.)n flu"ul aprovizionarii, productiei, desfacerii - primul stadiu &aprovizionare'si ultimul stadiu &desfacere' reflecta legatura ntreprinderii cu piata.

  3. 2ue&iu"ea '!(ian fundamentarea activitatii ntreprinderii trebuie safie* D=1!%0 - !(0>?4!0 - (0D5%@ - D=1!%0.

  nitial trebuie sa se identifice cererile nesatisfacute ale pietei, produsele si

  serviciile cu cerere certa si desfacere asigurata.

  =e va initia planul de desfacere, se va desfasura planul de productie, dupa carese va realiza programul de desfacere urmnd planul de aprovizionare.

  )n general pentru a fi eficienta cercetarea de piata trebuie sa raspunda laurmatoarele ntrebari*

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  11/13

  %e piete ofera cele mai bune perspective pentru produsul:serviciul respectivA

  %e modificari trebuiesc aduse produselor:serviciilor pentru a se vinde maibineA

  %e servicii sunt cerute pe piataA %e venituri se obtin prin vnzari de produse:prestari de servicii pe piata

  e"terna:internaA

  ). Orie"tarea activitatii ntreprinderii atre !6ieti5e'e pri!ritare:

  - satisfacerea n conditii optime a nevoilor consumatorilor prin produsele realizatesi serviciile prestate$

  - cresterea rentabilitatii si eficientei economice pe baza cresterii productivitatii si a

  volumului vnzarilor.

  biectivele economice ale ntreprinderii n conditiile pietei concurentialedefinesc scopul si nsasi ratiunea e"istentei ntreprinderii iar realizarea lor esteconditionata de*

  cresterea adaptabilitatii, fle"ibilitatii ntreprinderii raportata la mediu$

  promovarea unui mamagement anticipativ$

  prevederea si cunoasterea permanent a modificarilor n perspectiva ale

  pietei$

  stabilirea strategiilor optime de actiune.

  firma bine condusa trebuie sa fie putenic polarizata catre urmatoareleobiective*

  cresterea solvabilitatii, a cifrei de afaceri, a profitului$

  mentinerea pe piata$

  patrunderea pe noi piete.

  !ctual, sub raportul obiectivelor, ntreprinderea este un organism comple" careare ca obiectiv prioritar ma"imizarea profitului. a se confrunta cu o multimede obiective contradictorii ce tin de tactica si strategia dezvoltarii sale si de satisfacereaintereselor proprietarilor, managerilor, salariatilor, interese care pot fi uneori divergente.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  12/13

  !naliza concurentei si a factorilor de monopol nu graviteaza numai n jurulproblemei pretului. (rofitul nu poate fi considerat singura motivatie n functionareamecanismului economiei de piata, orict ar fi el de important.

  C!"ure"ta este determinata de multitudinea de forme de comportament ce se

  realizeaza n cadrul relatiei dintre furnizori pentru captarea interesului unei clientelenumeroase.

  (entru definirea acestor forme trebuie avute n vedere urmatoarele*

  - nteresele si aspiratiile clientelei. %lientela reprezinta consumatoriiproductivi:neproductivi cu diverse disponibilitati financiare ce formeaza segmentediferentiate pe piata.

  - 9ibertatea de a actiona, interesele si aspiratiile producatorilor n calitate deofertanti. 1irmele nu actioneaza dupa primul impuls, ci pe baza unor scenarii strategice,

  cautnd sa coreleze interesele curente de asigurare a veniturilor cu cele viitoare dedezvoltare si consolidare a pozitiei lor pe piata, recurgnd la un set diversificat de cai simetode.

  - "istenta n mediul economic a unor reglementari juridice, reguli cutumiare, aunor stari psi#osociale care impun:favorizeaza anumite actiuni sau comportamente dinpartea agentilor economici.

  )n economia de piata !"ure"taapare ca !"ee&itate !6ieti5a #a7"d partedi" re(u'i'e de 0! a'e pietei.!ctivitatea de piata a ntreprinderii este marcata deprezenta ntreprinderilor concurente care si disputa oportunitatile oferite de aceleasi

  piete.)n dubla ipostaza, de cumparator-vnzator, ntreprinderile si plaseaza competitia

  dintre ele n doua planuri*

  - si disputa furnizorii, prestatorii de servicii, disponibilitatea fortei de munca$

  - disputa clientii urmarind obtinerea celor mai avantajoase conditii n asigurarearesurselor si plasarea produselor pe piata.

  %ompetitivitatea agentilor economici este determinata n principal de calitate,

  pret, politica de promovare a produselor, reducerea costurilor.=istemul relatiilor de concurenta este format din ansamblu raporturilor de

  interactiune n care intra agentii economici n lupta pentru asigurarea surselor deaprovizionare si a pietei de desfacere.

 • 7/21/2019 Implicarea Factorilor de Mediu n

  13/13

  Bradul de intensitate al concurentei este impus de raportul cerere-oferta, demasura ec#ilibrarii acestui raport si raportul de forte n care se plaseaza pe piata agentiieconomici.

  )n general, mijloacele si instrumentele utilizate n relatia de concurenta se pot

  delimita n jurul a patru piloni ai politicii de mar/eting* (0D5=, (0@, (0M>!0!(0D5=90, D=C075@! (0D5=90.

  %oncurenta directa se manifesta ntre firmele ce apar pe piata cu bunuri identicesau putin diferentiate, destinate satisfacerii aceluiasi segment de consumatori. )ntreacestia diferentierea se realizeaza prin imaginea de marca, prin concurenta dintremarci.

  %oncurenta indirecta apare ntre firmele ce se adreseaza acelorasi nevoi saunevoi diferite, prin oferta unei game variate de bunuri.

  1orta competitiei si implicatia ei asupra rezultatelor ntreprinderii depinde demarimea si pozitia economica a celor ce se confrunta.