of 5 /5
4. MEKTEPSKI MATERIJAL 8. i 15. novembar, 2015. (prva, mlađa, grupa) 1. RECITACIJA ISLAM JE SVE ZADACI: 1. Nauči ovu lijepu recitaciju napamet 2. Razmisli o njenim riječima i razgovaraj sa roditeljima. Šta misliš ko je pravi musliman? IME: ISLAM MI JE VJERA, ISLAM MI JE SPAS. ISLAM MENE UČI DA VOLIM SVE VAS. ISLAM ŽRTVU TRAŽI, NAUKU I RAD. ISLAM NEĆE LAŽI, VJERUJ DOK SI MLAD. MENI ISLAM PRUŽA SMIRENOST I SREĆU, ZATO RIJEČ BOŽIJU NIKAD POGAZITI NEĆU. BORIT ĆU SE ZA ISLAM RIJEČIMA I DJELOM, KO U BOGA VJERUJE, ON KORAČA SMJELO. PRAVI MUSLIMAN

ILLELLEZIINE AAMENUU VE AMILUSSAALIHAATI VE TEVAA … · 2. ilmihal (u susret mevludu - ja volim, znam i slijedim muhammeda) pogledaj na you tube: muhammed a. s. -crtani film ilahija

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ILLELLEZIINE AAMENUU VE AMILUSSAALIHAATI VE TEVAA … · 2. ilmihal (u susret mevludu - ja volim,...

Page 1: ILLELLEZIINE AAMENUU VE AMILUSSAALIHAATI VE TEVAA … · 2. ilmihal (u susret mevludu - ja volim, znam i slijedim muhammeda) pogledaj na you tube: muhammed a. s. -crtani film ilahija

4. MEKTEPSKI MATERIJAL 8. i 15. novembar, 2015.

(prva, mlađa, grupa)

1. RECITACIJA ISLAM JE SVE

ZADACI:

1. Nauči ovu lijepu

recitaciju napamet

2. Razmisli o njenim

riječima i razgovaraj sa

roditeljima. Šta misliš

ko je pravi musliman?

IME:

ISLAM MI JE VJERA,

ISLAM MI JE SPAS.

ISLAM MENE UČI

DA VOLIM SVE VAS.

ISLAM ŽRTVU TRAŽI,

NAUKU I RAD.

ISLAM NEĆE LAŽI,

VJERUJ DOK SI MLAD.

MENI ISLAM PRUŽA

SMIRENOST I SREĆU,

ZATO RIJEČ BOŽIJU

NIKAD POGAZITI NEĆU.

BORIT ĆU SE ZA ISLAM

RIJEČIMA I DJELOM,

KO U BOGA VJERUJE,

ON KORAČA SMJELO.

PRAVI

MUSLIMAN

Page 2: ILLELLEZIINE AAMENUU VE AMILUSSAALIHAATI VE TEVAA … · 2. ilmihal (u susret mevludu - ja volim, znam i slijedim muhammeda) pogledaj na you tube: muhammed a. s. -crtani film ilahija

2. ILMIHAL (U SUSRET MEVLUDU - JA VOLIM, ZNAM I SLIJEDIM MUHAMMEDA)

POGLEDAJ NA YOU TUBE: MUHAMMED A. S. - CRTANI FILM

ILAHIJA

MOJE SRCE TUŽNO JE ŠTO NEIMADE SREĆE TE DA DRUGUJE UZ TEBE

AHMEDE MUHAMMEDE

KAO NAJ KAD ZAPLAČE MOJE OČI ZAROSE

ŽELJNE TVOJE BLIZINE AHMEDE MUHAMMEDE

TI SI MILOST MILOSNOG TI SI RADOST SRCA MOG TI SI MEHLEM ZA RANE AHMEDE MUHAMMEDE

AŠKOM SRCE MI GORI ŽELJNO TEBE DA VIDI

NAŠ DRAGI PEJGAMBERE AHMEDE MUHAMMEDE

MOJOJ DUŠI MEHLEM JE

KAD SALAVAT DONESE KAD TI IME SPOMENE

AHMEDE MUHAMMEDE

OBOJI POSLANIKOVU DŽAMIJU I IME MUHAMMED NA ARAPSKOM JEZIKU

BOSANSKI MEVLUD

DOBRO NAM DOŠ’O NAJVEĆI SINE

ARAPSKOG RODA I DOMOVINE!

DOBRO NAM DOŠ’O STARI PLEMIĆU,

HAŠIMOVIĆU, KUREJŠEVIĆU. KOJI ĆE SLABE DIĆI NA NOGE,

I SPASIT’ ROPSTVA NARODE MNOGE.

DOBRO NAM DOŠ’O, PROSVJETITELJU, ZAGOVORNIČE I

SPASITELJU. SURI ISRAFIL KADA ZAPUŠE U TE SE NAŠE

UZDAĆE DUŠE. TI NESRETNIKU

BLAŽIĆEŠ MUKE, TI GRIJEŠNIKU

PRUŽAĆEŠ RUKE.

MUH AM

ROĐEN 12. REBIU-L-EVVELA 570. GOD. U MEKKI

POSTAO POSLANIK U 40. GODINI

OBJAVA KUR'ANA

SUPRUGA

HATIDŽA, PA AIŠA

POSLJEDNJI ALLAHOV POSLANIK

ČETIRI KĆERKE

I TRI SINA

OTAC ABDULLAH

MAMA AMINA

PRESELIO IZ MEKKE U MEDINU

HIDŽRA

NAJBOLJI MUSLIMAN I

ČOVJEK-UZOR

DEDO ABDUL-MUTALLIB

AMIDŽA EBU TALIB

ZVALI SU GA EMIN - KOJI JE

POVJERLJIV

ZVALI SU GA SADIK - KOJI UVIJEK

GOVORI ISTINU

UMRO 632. GODINE U MEDINI

U 62. GODINI

Muhammed, alejhi selam

KADA ČUJEM ILI SPOMENEM IME POSLANIKA MUHAMMEDA, TREBAM REĆI: SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM ILI ALEJHI SELAM!

Page 3: ILLELLEZIINE AAMENUU VE AMILUSSAALIHAATI VE TEVAA … · 2. ilmihal (u susret mevludu - ja volim, znam i slijedim muhammeda) pogledaj na you tube: muhammed a. s. -crtani film ilahija

EUUZU BILLAAHI MINEŠ-ŠEJTAANIR-RADŽIIM

BISMILLAAHIR-RAHMANIR-RAHIIM

VEL ‘ASR.

INNEL INSAANE LE FII HUSR.

ILLELLEZIINE AAMENUU VE ‘AMILUSSAALIHAATI

VE TEVAA SAVBIL HAKKI VE TEVAA SAVBISSABR.

3. KUR'AN (SURA EL-ASR)

ZADACI:

1. Uči suru El-Asr mami, babi, dedi, nani, dok ti kažu:

“Mašallah, što ti dobro znaš suru El-Asr!”

2. Sjećaš li se šta je dječak Muhammed iz Pakistana

rekao o suri El-Asr? Podvuci tačne odgovore:

SURA EL-ASR JE TEŠKA ZA NAUČITI.

KUR’AN NAS UČI KAKO TREBAMO ŽIVJETI.

EL-ASR ZNAČI VRIJEME.

NEMA VEZE KAKO PROVODIMO VRIJEME.

MUSLIMAN I MUSLIMANKA UVIJEK GOVORE ISTINU.

BITI STRPLJIV JE DOSADNO.

ALLAH VOLI ONE KOJI VJERUJU I RADE DOBRA DJELA.

Page 4: ILLELLEZIINE AAMENUU VE AMILUSSAALIHAATI VE TEVAA … · 2. ilmihal (u susret mevludu - ja volim, znam i slijedim muhammeda) pogledaj na you tube: muhammed a. s. -crtani film ilahija

4. KLANJANJE NAMAZA (IKINDIJA NAMAZ)

KADA SE KLANJA IKINDIJA NAMAZ?

IKINDIJA NAMAZ SE KLANJA KADA SUNCE

NAGNE PREMA ZAPADU PA DO AKŠAMA.

ZADACI:

1. Kada se klanja

ikindija namaz?

Koliko rekata ima

ikindija namaz?

Kako se klanja ikindija namaz?

KAKO SE KLANJA IKINDIJA

NAMAZ?

*POSLIJE NIJJETA (SUNNETIL-ASRI/

FARDIL-ASRI I POČETNOG TEKBIRA

(ALLAHU EKBER)

*NA 1. (PRVOM) REKATU KOD

SUNNETA I FARZA, NA KIJAMU,

UČIMO: SUBHANEKE, EUZUBILLU,

BISMILLU, FATIHU I JEDNU SURU.

*NA 2. (DRUGOM) REKATU UČIMO:

BISMILLU, FATIHU I SURU.

*NA 3. (TREĆEM) REKATU KOD

SUNNETA UČIMO: SUBHANEKE,

EUZUBILLU, BISMILLU, FATIHU I SURU,

A NA 4. (ČETVRTOM) REKATU

UČIMO: BISMILLU, FATIHU I SURU.

*NA 3. (TREĆEM) I 4. (ČETVRTOM)

REKATU KOD FARZA UČIMO:

BISMILLU I FATIHU.

*NA PRVOM SJEDENJU KOD SUNNETA

UČIMO: ETTEHIJJATU I SALAVATE, A

KOD FARZA UČIMO: ETTEHIJJATU.

*NA DRUGOM-ZADNJEM SJEDENJU

KOD SUNNETA I FARZA UČIMO:

ETTEHIJJATU, SALAVATE, DOVU I

PREDAMO SELAM.

KOLIKO REKATA IMA

IKINDIJA NAMAZ?

IKINDIJA NAMAZ IMA OSAM

REKATA; ČETIRI SUNNETA I

ČETIRI FARZA.

NAPIŠI BROJEVE OD 1 DO 7 KAKO SE KLANJA PO REDU!

Page 5: ILLELLEZIINE AAMENUU VE AMILUSSAALIHAATI VE TEVAA … · 2. ilmihal (u susret mevludu - ja volim, znam i slijedim muhammeda) pogledaj na you tube: muhammed a. s. -crtani film ilahija

5. BOSANSKI JEZIK (ZEMLJA BOSNA I HERCEGOVINA)

ZADATAK:

ŠTA ZNAŠ O BOSNI I HERCEGOVINI?

OBOJI BOSANSKU ZASTAVU I GRB!

Ime i prezime učenika: Potpis roditelja: Komentar i potpis imama:

LJUDI I NARODI: MUSLIMANI,

KATOLICI, PRAVOSLAVCI,

JEVREJI I OSTALI.

NAJVEĆI I GLAVNI GRAD:

SARAJEVO

RIJEKE:

UNA, SANA, BOSNA, VRBAS,

DRINA I NERETVA.

GRADOVI:

BANJA LUKA, ZENICA, CAZIN, MOSTAR,

BIHAĆ, TUZLA, BUŽIM I VELIKA KLADUŠA.

PLANINE:

MAGLIĆ, VLAŠIĆ, MAJEVICA,

TRESKAVICA I BJELAŠNICA.

OBOJI BOSANSKU ZASTAVU I GRB

BIH JE LIJEPA ZEMLJA U EVROPI.

JA ♥ BOSNU!