of 33 /33
IGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret

IGIENA SOLULUI - · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

IGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu

Colegiul Universitar Spiru Haret

Page 2: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

SOLUL

Page 3: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

SOLUL

• Acea parte a scoarței pămantului în care au loc procese biologice.

• Solul interacționează permanent cu toate elementele mediului ambiant:apă, aer, alimente, care își exercită acțiunea lor complexă asupra sănătății populației. Cunoașterea caracteristicilor solului servește la aprecierea acestor riscuri.

1.PROPRIETĂȚILE SOLULUI

1.1 Proprietăți fizice

1.2 Proprietăți chimice

1.3 Proprietăți biologice

Page 4: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

1.1 Proprietăți fizice

• Solul este format din particule solide numite granule, care pot fi de diferite dimensiuni,forme și compoziție chimică. Spațiile rămase libere între granule constituie porozitatea solului. Mărimea porozității depinde de dimensiunea ,forma și așezarea granulelor. Cu cat particulele sunt mai mari, cu atat volumul total al porilor este mai mic. Granulozitatea și porozitatea influențează proprietățile fizice ale solului. Proprietăți fizice:

a) Permeabilitatea

b) Capilaritatea

c) Capacitatea de filtrare

d) Temperatura

Page 5: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

a) Permeabilitatea

• Este proprietatea solului de a fi străbătut de aer și apă.

• Permeabilitatea pentru aer depinde de granulozitate. Solurile formate din granule mari( nisip,prundiș ) sunt foarte permeabile pentru aer. Cu cat cantitatea de aer din sol este mai mare, cu atat este mai mare și salubritatea acestuia, deoarece este asigurată o mai mare cantitate de oxigen proceselor biologice ce se petrec în sol. Concentrația aerului teluric(din sol) este diferită de cel atmosferic și conține concentrații mai mici de oxigen și mai mari de dioxid de carbon,amoniac,hidrogen sulfurat,etc, rezultate în urma procesului de descompunere a reziduurilor organice. Cu cat compoziția aerului teluric este mai apropiată de cel atmosferic cu atat solul este mai salubru.

Page 6: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

a) Permeabilitatea

• Permeabilitatea pentru apă se constată la solurile cu o porozitate mai mare. Permeabilitatea prea mare poate determina înlocuirea aerului cu apă, cu consecințe negative asupra procesului de descompunere organică din sol, cu scăderea gradului de salubritate. Solurile impermeabile pentru apă favorizează colecții de apă stagnantă la suprafața lor, devenind insalubre.

Page 7: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

b) Capilaritatea

• Este proprietatea solului de a permite apei subterane de a se ridica prin pori către straturile de sus. Solurile cu granulozitate mare(nisip,pietriș) permit ridicarea apei pană la 0,3-0,5 m, iar cele cu granulozitate mică(argila) pană la înălțimi de 1-2 m ; cu cat solul are o capilaritate mai mare cu atat apa subterană se poate ridica mai mult în porii acestuia și poate trece în porii materialelor de construcție, ducand la insalubrizarea clădirilor. În solurile cu capilaritate mare nu se recomandă amplasarea platformelor de depozitare a reziduurilor, a fantanilor în mediu rural, etc.

Page 8: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

c) Capacitatea de filtrare

• Este proprietatea solului de a reține în porii săi diferite impurități: substanțe toxice solide sau sub formă de soluții și microorganisme. Cu cat solurile sunt mai puțin permeabile cu atat rețin mai bine substanțele nocive și astfel protejează apele subterane de poluare.

Page 9: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

d) Temperatura

• Solul primește căldură din mai multe surse: - de la soare prin radiațiile calorice ale spectrului solar, - de la masa incandescentă din centrul pămantului, - de la procesele biochimice exogene care se petrec în sol

• Solul este rău conducător de căldură. Astfel, solurile cu granule fine și umede se încălzesc mai greu, dar și pierd mai greu căldura. Solurile de culoare mai deschisă(nisipoase) reflectă o cantitate mai mare de radiații solare, pe cand cele închise la culoare(cernoziomuri) rețin mai multe radiații calorice.

• Temperatura solului are importanță sanitară deoarece : - influențează clima regiunii respective, - viața plantelor,procesele biochimice și biologice care au loc în sol, - permite reținerea relativ constantă a apelor subterane, - protejează conductele de apă și canalizare.

Page 10: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

1.2 Proprietăți chimice

• Solul conține totalitatea substanțelor chimice cunoscute, dar cantitatea în care aceste substanțe sunt răspandite în sol poate fi variabilă de la un sol la altul.

• În cantități mai mari în sol se găsesc: siliciu,calciu,aluminiu,fier,magneziu,potasiu

• În cantități mai mici:iod,fluor,brom,cobalt,mangan,crom

• De asemenea elemente radioactive:radon,uraniu,toriu,cesiu

• Preocuparea de a întocmi hărți privind conținutul mineral al solului din anumite zone geografice suprapuse peste patologia dominantă a populației din aceleași zone( - fluoroza endemică din zonele cu exces de fluor, - gușa endemică din zonele în care solul e carențat în iod , etc. )

Page 11: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

1.3 Proprietăți biologice

• Fertilitatea solului depinde nu numai de prezența substanțelor minerale și organice, ci și de numărul și speciile de microorganisme.

• Deoarece solul conține substanțe nutritive și apă în cantități considerabile, numărul de microorganisme este foarte mare:

-1 g sol argilos coține aprox 200 milioane microorganisme

-1 g sol cernoziom aprox 5 milioane microorganisme

- 1 g sol arabil conține aprox 1-10 milioane microorganisme

Numărul maxim de microorganisme se află la adancimea de 5-10 cm, ca la 4 m solul să fie aproape steril.

• Flora solului este formată din bacterii saprofite,actinomicete,ciuperci,alge,protozoare,etc. care îndeplinesc funcții diferite: de oxidare a sulfului, a compușilor azotați, de fixare a azotului din aer,etc.

Page 12: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

2.POLUAREA SOLULUI ȘI INFLUENȚA ASUPRA SĂNĂTĂȚII • Poluarea solului se datorează activității umane, prin îndepărtarea și depozitarea

neigienică a:

- reziduurilor solide și lichide

- excrementelor animale și cadavrelor acestora

- deșeurilor industriale

- prin utilizarea în agricultură a substanțelor chimice ca fertilizatori și împotriva dăunătorilor

- depozitarea de substanțe radioactive,cancerigene și toxice în mod necontrolat

- utilizarea la irigații a apelor poluate

• Poluarea solului poate fi:

2.1. Poluare biologică

2.2. Poluare chimică

Page 13: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

2.1. Poluarea biologică

• Odată cu poluarea solului cu reziduuri oraganice se diseminează și germeni patogeni, diferiți de flora microbiană proprie ( flora telurică care participă activ la procesele biologice și biochimice care se petrec în sol.

• Acești germeni patogeni pot fi:

a) Germeni patogeni excretați de om și transmiși prin intermediul solului, contaminare om-sol-om; sunt germeni de proveniență intestinală: bacilul tific, bacilii dizenterici, vibrionul holeric, virusurile poliomielitice, virusul hepatitei, etc.; au rezistență redusă pe sol; enterobacteriile rezistă pe sol în medie 10-30 zile, iar enterovirusurile 4-6 săptămani. Acești germeni ajung de pe sol în apă și alimente, transmiterea bolii prin contact direct cu solul este foarte rar întalnită.

Page 14: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

2.1. Poluarea biologică

• b) Germeni patogeni ai animalelor și transmiși prin intermediul solului, contaminare animal-sol-om. În această categorie există un număr mult mai mare de germeni: bacilul tetanic, bacilul antracis, germenii gangrenei gazoase, rickettsia burnetti, leptospire, brucele, pasteurele, clostridii, etc. Viabilitatea acestora în sol este mare(luni, ani) și transmit boala în timpul muncilor agricole, jocurilor copiilor, război, etc.

• c) Contaminare sol-om; este cazul unor ciuperci și actinomicete; produc micoze: tricomicoza, histoplasmoza, aspergiloza. Transmiterea se face prin inhalarea de spori sau pătrunderea prin pielea lezată.

Page 15: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

2.1. Poluarea biologică

• d) Parazitozele, în primul rand helmintiazele: -Biohelminții sunt paraziți intestinali ce au nevoie de o gazdă intermediară, grupă din care fac parte TENIILE. Tenia solium=gazdă intermediară porcinele Tenia saginata=gazdă intermediară bovinele -Geohelminții sunt paraziți intestinali ce se dezvoltă direct pe sol. Enumerăm: ASCARIDUL ( Ascaris lumbricoides ) care produce ascaridioza, TRICOCEFALUL ( Tricocefalus trichiura ) care produce tricocefaloza. Ouăle geohelminților sunt viabile în sol peste un an dacă temperatura solului este 16-18ᴼC, umiditatea 60-80%și lipsesc radiațiile solare directe(care le usucă și le distrug). Ascaridioza mai ales la copii, tricocefaloza la adulți-lipsă de igienă elementară.

Page 16: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

2.2. Poluarea chimică

• Produsă prin:

-reziduuri menajere și zootehnice

-reziduuri industriale

-reziduuri radioactive

-produși chimici utilizați în agricultură

și vorbim atunci de:

a) Poluarea organică cu reziduuri menajere și zootehnice și reziduuri industriale de la întreprinderi alimentare; ele persistă pe sol timp limitat, microorganismele telurice degradandu-le. Materia organică se descompune: hidrocarburile pană la dioxid de carbon și apă, lipidele pană la acizi grași, dioxid de carbon și apă, proteinele pană la amoniac.Procesele de descompunere sunt anaerobe și aerobe și se desfășoară succesiv. Procesul de descompunere este urmat de procesul de mineralizare, prin oxidări succesive rezultă sulfați,fosfați,azot organic necesare creșterii plantelor.

Page 17: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

2.2. Poluarea chimică

• b) Poluarea industrială, poate oferi o componentă organică, dar de cele mai multe ori are un conținut bogat în substanțe chimice potențial toxice. 50% din materiile prime utilizate în industrie devin deșeuri industriale, din care 15% sunt toxice.

Reziduuri din: exploatări miniere, industria siderurgică și metalurgică, industria petrochimică,etc.

• c) Poluarea radioactivă constă din depunerile radioactive și depozitarea pe sol a reziduurilor cu conținut bogat în izotopi.

Radionuclizii cu viață lungă sunt cei mai periculoși: Stronțiu-90 (28 de ani), Cesiu-137 (30 de ani), Iodul-131, Bariu-141, Ceriu-144, Ruteniu-160 și alții emiși de reactoarele nucleare și care contribuie la radiația gama globală.

Page 18: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

2.2. Poluarea chimică

• d)Poluarea cu produși chimici utilizați în agricultură.

Aici vorbim de:îngrășăminte, biostimulatori, produse contra dăunătorilor plantelor. Cea mai mare parte a lor , fiind de natură organică, suferă în sol un proces de descompunere și biodegradare, așa încat produsele chimice utilizate în agricultură și pătrunse în sol dispar, solul poate fi din nou tratat.

Dar, compușii cu plumb sau mercur (organo-metalice) ca și sărurile acidului arsenic se descompun greu și se depozitează în sol. Produsele organo-clorurate de tip DDT, lindan au mare remanență în sol. Așa încat se impune ca pesticidele organo-clorurate să fie raționalizate.

Page 19: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

3.CRITERII SANITARE DE APRECIERE A POLUĂRII SOLULUI • Aprecierea poluării solului se face cu ajutorul indicatorilor igienico-

sanitari. Sunt indicatori CHIMICI și indicatori BIOLOGICI.

• INDICATORII CHIMICI

a) Indicatorii direcți ai poluării chimice

Indicatorii direcți ai poluării chimice se adresează substanțelor chimice poluante ajunse pe sol cu acțiune nocivă prin ele însele asupra sănătății omului. Indicatori direcți: determinarea prezenței în sol a diverselor elemente chimice toxice(arsen,plumb,cadmiu) sau a unor combinații nocive(pesticide organo-clorurate).

Page 20: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

INDICATORII CHIMICI

b) Indicatorii indirecți ai poluării chimice

Se pot folosi ca indicatori indirecți diverși produși intermediari de descompunere(amoniac, nitriți, hidrogen sulfurat) sau chiar produși finali(nitrați, fosfați, sulfați).

Cel mai utilizat indicator pentru poluarea organică este AZOTUL organic teluric. Valoarea sa raportată la azotul organic total din sol constituie un indicator prețios cunoscut sub denumirea de cifra sanitară sau indicele lui Hlebnicov: IH=N organic teluric/N organic total

Acest raport este totdeauna subunitar, deoarece numai o parte a azotului din sol trece în azot teluric. Cu cat acest raport este mai aproape de unitate cu atat solul poate fi considerat mai curat. Astfel: IH ˂ 0,70 sol poluat; IH 0,70-0,85 poluare medie; IH 0,85-0,95 poluare redusă; IH ˃ 0,95 sol curat.

Page 21: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

INDICATORII BIOLOGICI

• Sunt reprezentați de o serie de germeni a căror prezență și mai ales număr arată gradul de poluare și ca atare riscul pentru sănătate:

-numărul total al germenilor din sol care se dezvoltă la 37ᴼC

-prezența și numărul germenilor coliformi(din conținut intestinal)

-prezența și numărul germenilor sulfitoreductori

-prezența și numărul germenilor termofili(se dezvoltă la ̴ 60ᴼC)

-germeni nitrificatori

Deși nu există norme legiferate în nicio țară din lume, se recomandă următoarea interpretare a valorii numărului total de germeni:

Page 22: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

INDICATORII BIOLOGICI

-sol curat ˂ 10 000 germeni/g sol

-sol slab poluat ˃ 10 000 germeni/g sol

-sol poluat - 100 000 germeni/g sol

-sol foarte poluat – 1 000 000 germeni/g sol

Poluarea biologică a solului se apreciază și prin indicatorii parazitologici. Se consideră că solurile curate nu trebuie să conțină ouă de geohelminți. Solurile slab poluate conțin pană la 10 ouă/g sol, cele poluate 10-100 ouă/g sol, iar cele foarte poluate peste 100 ouă/g sol.

Page 23: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.MĂSURI DE PROTECȚIE SANITARĂ ȘI ASANAREA SOLULUI • Protecția sanitară cuprinde totalitatea măsurilor care au drept scop

limitarea pătrunderii în sol a diferitelor impurități pană la intensități care nu dereglează procesul de autoepurare, nu contribuie la acumularea substanțelor nocive în plante, nu poluează aerul atmosferic și nici apa.

• Pe baza indicatorilor, fie biologici,fie chimici, în cazul solurilor constatate poluate se iau măsuri de depoluare(salubrizare) cunoscute sub numele de asanarea solului.

• Măsuri: -îndepărtarea mecanică a excesului de poluanți -la solurile umede,îmbibate cu apă- operația de drenare și aerare -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol -dezinfecția solului

Page 24: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.1. ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR SOLIDE

• După proveniență sunt:

-reziduuri menajere

-reziduuri de stradă

-reziduuri industriale

-reziduuri agro-zootehnice

-reziduuri speciale, acestea incluzand: reziduurile de spital și reziduurile radioactive.

• Reziduurile solide prezintă pericol pentru sănătate deoarece:

-conțin cantități mari de germeni patogeni

-adăpostesc și dezvoltă un număr mare de insecte(gandacii roșii și negri)-vectori ai unor boli infecțioase și parazitare

-adăpostesc și dezvoltă rozătoare(șoareci, șobolani)

Page 25: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.1. ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR SOLIDE

• Ce presupune îndepărtarea reziduurilor solide: 1. Colectarea la locul de producere 2. Transportul la locul de neutralizare 3. Neutralizarea reziduurilor, care se face prin mai multe metode funcție și

de natura lor: -depozitarea controlată, în decurs de cațiva ani se realizează mineralizarea -compostarea reziduurilor, în 5-6 luni iarna și 3-4 luni vara mineralizarea este terminată -camerele bioterme, timp de mineralizare 20-30 zile -incinerarea reziduurilor cu monitorizare emisie gaze în atmosferă

Page 26: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.1. ÎNDEPĂRTAREA REZIDUUILOR SOLIDE

Page 27: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.1. ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR SOLIDE

• REZIDUURILE DE SPITAL Datorită pericolului epidemiologic ridicat nu pot fi îndepărtate și neutralizate ca cele menajere. Ele se sortează și se depozitează separat:tăietoare-înțepătoare, periculoase(”pericol biologic”,”inflamabil”,”toxic”), menajere. • REZIDUURILE RADIOACTIVE -reziduurile care conțin radionuclizi cu viață scurtă sunt colectate și păstrate în containere speciale, ecranate corespunzător pană la depășirea timpului de înjumătățire după care pot fi îndepărtate. -reziduurile care conțin radionuclizi cu viață lungă și activitate mare sunt tratate în vederea reducerii volumului, după care sunt înglobate în blocuri compacte de sticlă, ceramică, plumb și îndepărtate în sol sau apă, în locuri speciale numite cimitire radioactive.

Page 28: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.1. ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR SOLIDE

• Dezinfecția=operația prin care se urmărește distrugerea germenilor patogeni

• Dezinsecția=metoda de a distruge insectele vectoare(gandaci,muște)

• Deratizarea=operația de distrugere a rozătoarelor

• Capitolul V din Ordinul nr. 114/4 februarie 2014: Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide.

Page 29: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.2.ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR LICHIDE

• După proveniență sunt:

1. Ape reziduale comunale = provin din locuințe și instituții publice(băi,spălătorii,spitale,școli,hoteluri,unități comerciale și alimentare). Sunt caracterizate prin:

- ritm de producere în general uniform

- prezența germenilor patogeni

- prezența substanțelor organice

2. Ape reziduale industriale = provin urmare a folosirii apei în diversele procese de fabricație. Se caracterizează prin:

- volumul diferit de la o industrie la alta

- ritmul de producere determinat de procesul de fabricație

- conțin germeni patogeni(abatoare,tăbăcării), suspensii (stații de flotare), substanțe organice (fabrici de zahăr,conserve ), substanțe chimice toxice (industria chimică,metalurgică,forestieră )

Page 30: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.2.ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR LICHIDE

3. Ape reziduale zootehnice = provin din unitățile de creștere și îngrijire a animalelor. Se caracterizează prin:

- volumul și ritmul determinat de specia de animale,număr, varstă( volume mari în unități de porcine)

- conțin concentrații mari de impurități, număr mare de germeni patogeni, număr mare de substanțe chimice toxice(antibiotice, biostimulatori, pesticide)

4. Ape reziduale meteorice = provin din precipitațiile căzute pe teritoriul unor colectivități.

Page 31: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.2. ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR LICHIDE

• Colectarea apelor reziduale se realizează prin intermediul rețelelor de canalizare.

• După ce sunt evacuate prin canalizare apele reziduale sunt reantoarse în natură prin deversarea lor în sursele naturale de apă, cel mai frecvent în apele de suprafață.

• În cazul în care deversarea este contraindicată urmare a depășirii concentrației elementelor poluante în apa reziduală, aceasta este supusă operației de epurare.

• Epurarea reprezintă totalitatea metodelor și mijloacelor de reținere și îndepărtare din apele reziduale a poluanților care depășesc limita admisă pentru protecția surselor de apă. Sunt trei tipuri: epurare fizică, epurare chimică, epurare biologică.

Page 32: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.2. ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR LICHIDE

• Apa de suprafață primitoare se caracterizează sanitar prin:

- cunoașterea debitului ( volumul de apă care curge în unitatea de timp pe porțiunea udă a albiei )

- cunoașterea folosinței apei de suprafață ,la ce se utilizează apa în avalul locului unde se face deversarea; se cunosc astfel trei categorii de ape:

categoria I ,ape care servesc în mod organizat în scop potabil, pentru industria alimentară, ștranduri publice.

categoria II ,ape care servesc în scopuri urbanistice, arhitectonice, pentru salubrizarea localităților, sporturi nautice,loc de agrement.

categoria III ,ape pentru nevoi industriale,irigarea culturilor.

Page 33: IGIENA SOLULUI -  · PDF fileIGIENA SOLULUI Farm Ileana Popescu Colegiul Universitar Spiru Haret . SOLUL . SOLUL ... -solul se ară pentru a favoriza pătrunderea aerului în sol

4.2. ÎNDEPĂRTAREA REZIDUURILOR LICHIDE

• Pentru fiecare categorie există indici de calitate prevăzuți în Standardul de Calitate al apelor de suprafață.

• Caracterizarea sanitară a apelor reziduale care se devarsă se face prin:

- cunoașterea debitului

- cunoașterea compoziției apelor reziduale în substanțe chimice și germeni patogeni.

• ORDIN 119/4.02.2014 Capitolul IV – Norme de igienă referitoare la colectarea și îndepărtarea apelor uzate și a apelor meteorice