Het Zuiden Barendrecht week30

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het Zuiden Barendrecht

Text of Het Zuiden Barendrecht week30

 • Kroon inn dag?

  Tandartsengroepspraktijk Dental Clinics ZuiderterrasZuiderterras 6, 3083 BV Rotterdam

  www.dentalclinics.nl

  www.belmar.nu

  DESKUNDIGE MONTAGE

  Dordrecht (078) 6164808

  www.hetzuidenbarendrecht.nlWoensdag 22 juli 2015

  ZOMER OPRUIMING

  PROFITEER VAN DE

  WWW.CORRECT.NL010-4.618.618

  BARENDRECHT - Bij de vast-stelling van de Centrumaan-pak in februari 2015 gaf het college van burgemeester en wethouders aan de moge-lijkheden voor de invoering van baatbelasting te laten onderzoeken. De opbrengst hiervan zou benut worden voor financiering van verbe-teringen in de buitenruimte van het Barendrechtse cen-trum. Onder de naam baat-belasting kan in Nederland door de gemeente een belas-ting worden geheven van de eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde van een onroe-rende zaak, indien een in een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen onroe-rende zaak, is gebaat door voorzieningen die tot stand

  worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur. In dat geval worden de aan de voorzieningen verbonden lasten geheel of gedeeltelijk omgeslagen over de eige-naren, bezitters en beperkt gerechtigden van de onroe-rende zaak.Onderzoek door een gespe-cialiseerd adviesbureau wijst echter uit dat de in-voering van baatbelasting voor de bekostiging van de Centrumaanpak geen haal-bare kaart is. De uitkomst is een teleurstelling, aldus wethouder Lennart van der Linden. Juist eigenaren van panden die niet inves-teren in hun pand, maar wel meeliften op de gebiedsver-

  betering kunnen op deze manier meebetalen aan het centrum. Helaas blijkt dat bij aantasting van de waar-de van een pand wel recht is op planschade, maar dat baatbelasting bij gebiedsver-betering geen haalbare kaart is. Van der Linden is wel blij met de voorzetting van de Bedrijven Investerings-zone (BIZ) tot en met 2019. Aan de BIZ betaalt iedere ondernemer uit het centrum verplicht een bijdrage voor bijvoorbeeld de financiering van gezamenlijke evene-menten. Met de invoering van baatbelasting had de wethouder graag gezien dat ook de eigenaren van pan-den in het centrum een bij-drage zouden leveren.

  Baatbelasting voor bekostigen Centrumaanpak niet haalbaar

  Dennis Smit zingt over BarendrechtBarendrecht - De Baren-drechtse singer-songwriter Dennis Smit brengt zijn eerste videoclip over zijn dorp uit. Hij heeft in samen-werking met de Historische Vereniging Barendrecht videobeelden van het vroe-gere Barendrecht verwerkt in een videoclip bij zijn zelf-geschreven nummer Mijn Dorp.Wie de videoclip wil bekij-ken kan deze op Youtube vinden. En wel door op de onderstaande internetlink te klikken: https://www.youtube.com/watch?v=_Q0g2oqFFNY.Zanger Dennis Smit is ook te volgen door de Facebook-pagina te liken op www.facebook.com/dennissmit-muziek.

  3e Barendrechtseweg dichtBarendrecht - Tot en met 14 augustus 2015 wordt een duiker (betonnen buis die twee sloten met elkaar verbindt) aangelegd onder de 3e Barendrechtseweg. De 3e Barendrechtseweg is daarom sinds deze week tussen de rotonde met de Hooimeijerlaan en de ro-tonde Kilweg afgesloten. De omleidingsroutes voor fietsers en automobilisten staan met borden aangege-ven. De ondergrondse dui-ker wordt ten noorden van de rotonde Kilweg/3e Ba-rendrechtseweg aangelegd

  en verbindt de watergangen aan beide zijden van de 3e Barendrechtseweg. De dui-ker maakt onderdeel uit van maatregelen die worden getroffen om het stedelijke water en het water in de Zuidpolder van elkaar te kunnen scheiden. Hierdoor kan de Zuidpolder straks als klimaatbuffer worden gebruikt. Het autoverkeer wordt omgeleid via de 3e Barendrechtseweg -Middel-dijk- Leedeweg of 2e Baren-drechtseweg-Buitenlandse Baan-Ziedewijdsedijk-Lee-deweg en andersom.

  Oude film trekt veel bekijksBarendrecht - De op 2 juli op internet gepubliceerde film uit 1963 over de winkeltjes van Barendrecht viel bij-zonder in de smaak. De film is nu al tweeduizend keer bekeken. Inmiddels is er op de website basromeijnfilms.blogspot.nl een nog oudere film geplaatst, getiteld Op school in de Ouwe Groen. Deze zwart-wit smalfilm is omstreeks 1955 opgeno-men door meester C. van Boven, onderwijzer op de Groen van Prinstererschool. Die was toen nog te vinden aan de Dorpsstraat op de

  plek waar nu de Rehobth-school staat. De film bevat onder meer beelden van de klassen, de omgeving, de VGLO-afdeling, meester Van der Pas, meester Tinke die druk in de weer is met een filmprojector, en mees-ter Den Hollander. Behalve deze film over de Groen van Prinstererschool zijn op website ook te bekijken: De bouw van de Groen van Prinstererschool in 1955 en Het veertigjarig jubileum van meester Den Hollander in 1961. Zie: http://basro-meijnfilms.blogspot.nl.

  Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de Zuidpolder om te vormen van een landbouwgrond naar een natuurgebied. Zo is er een gebied ontstaan met veel water, vlonders en de nodige begroeiing. De vernieuwde Zuidpolder is daardoor een ideale locatie om te gaan wandelen en de rust op te zoeken. Op woensdag 15 juli vond de offi cile opening plaats door wethouder Ingeborg Monhemius en burgemeester Jan van Belzen. Ook waren er de hele middag activiteiten te doen voor de kinderen en konden de bezoekers

  genieten van gratis hapjes en drankjes. Ondanks dat de regen met tijden met bakken uit de hemel kwam zetten, zijn er veel kinderen en volwassenen op de opening afgekomen. Sommige van hen trotseerden zelfs het water door in de stromende regen te gaan kanon. Naast de opening van de Zuidpolder vond ook de lancering van de app AbelLife plaats. Met deze app heeft men toegang tot meer dan 300 wandel-, kano- en fi etsroutes. Meer over het nieuwe natuurgebied Zuidpolder lees je op pagina 3. Foto: Lysanne Leeuwenburg

  Blubberige opening van het nieuwe natuurgebied Zuidpolder

  MINIFESTIVAL AAN DE DIJKLie ebbers van cultuur kunnen 26 september op dit evenement terecht

  7

  NIEUWE KANSEN VOOR TABBERSMatthijs Tabbers wil een beter seizoen dan het vorige bij Smitshoek draaien

  15UWV geeft cijfers laatste hal aar prijs

  REGIO - In totaal daalde het aantal nieuwe WW-uitke-ringen in deze regios van 31.620 naar 29.400 (Drecht-steden -170, Gorinchem -200 en Rijnmond -1.850). Ook het totaal aantal lo-pende WW-uitkeringen is afgenomen. De daling van de nieuwe WW-uitkerin-gen verschilt per sector. In de drie arbeidsmarkt-regios daalde in bijna alle sectoren het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Alleen in de sector Vervoer & Op-slag was een stijging waar te nemen van drie procent. De sector Bouwnijverheid laat de grootste daling zien. Het aantal mensen dat van-

  uit deze sector een nieuwe WW-uitkering kreeg, daalde met twintig procent. Dit zijn ruim tweehonderd perso-nen. In absolute aantallen is de daling bij de Uitzend-bedrijven het grootst (bijna 900 personen). In de ar-beidsmarktregio Gorinchem daalde het aantal lopende WW-uitkeringen eind juni met 2,1 procent (37 uitke-ringen) ten opzichte van de vorige maand. De arbeids-marktregios Drechtsteden en Rijnmond noteerden res-pectievelijk een daling van 0,5 procent (28 uitkeringen) en 0,9 procent 312 uitkerin-gen). De landelijke daling bedroeg 1,5 procent.

  In de arbeidsmarktregios Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond zijn in de eerste zes maanden van 2015 in totaal ruim 2.200 minder nieuwe WW-uitkeringen toegekend dan begin vorig jaar. De afname geeft aan dat er minder mensen werkloos zijn geworden. In deze regio gaat het om een afname van zeven procent.

  Daling van uitkeringen

  KLIK & WIN ACTIE

  Camera drone met Mission: Impossible!Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • Voor een perfectkunstgebit

  &kunstgebit op implantaten

  www.ralphvanderreijden.nl

  Voor informatie en advies 010-4721458Wilhelminakade 36-40 3072 AR Rotterdam

  reijdenralph van der

  praktijktandprothetische

  Wilhelminapier Kop van Zuid

  Regelmatig onderhoud van uw auto is belangrijk omonbezorgd te kunnen genieten van uw auto.Bij van der Tholen onderhouden we autos van elk merk. En datdoen we goed. Zo goed zelfs dat we bij een onderhoudsbeurt ergratis een mobiliteitsgarantie geven.

  Waarom onderhoud bij van der Tholen. Wij gebruiken altijd volsynthetische olie Wij hanteren de door de fabriek voorgeschreven

  onderhoudsbeurten Maximale service tegen aantrekkelijke prijzen Garantie op onderdelen Gratis mobiliteitsgarantie na een onderhoudsbeurt, ongeacht

  het merk van uw auto (maximaal 1 jaar) De specialisten bij van der Tholen zorgen ervoor dat uw auto

  altijd in top conditie verkeert, de zekerheid van mobiliteit krijgt uer gratis bij.

  u

  Rechts af voor onderhoud met GRATISmobiliteitsgarantie!

  VAN DER THOLEN B.V.Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl

  DE POPULAIRSTEZOMERBOEKEN!De favoriete zomerboeken van

  2015, gekozen door bezoekers

  van Dizzie.nl, de boekensite van

  de PZC.

  Nieuwsgierignaar de rest?Bekijk de heleZomerboeken Top 25 op dizzie.nl/zomerboeken

  1. 2.

  DE POPULAIRSTE

  van Dizzie.nl, de boekensite van

  1.

  19,95 12,50 19,90

  3. 4.

  Bestel de boeken snel op weekkrant.nl/webwinkel

  NieuwsgierigNieuwsgierignaar de rest?naar de rest?

  GRATIS

  VERZENDING!

  2.

  9519,9519, 12,12,12,505012,5012,

  3.3.

  Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

  Openingstijden:ma. t/m do. 9-17 uurvr. 9-20 uurza. 9-15 uur

  OP = OP

  Stallen te huur v.a. 90,00 per maand direCt beSChikbaar tel. 010-4832511 of 06-23225361

  donderdag t/m zaterdag 23-25 juliKilo hol.tomaten ...................................... 0,50500 gr. broccolie ...................................... 0,50500 gr. hol. sperziebonen ...................... 0,65500 gr. aardbeien ...................................... 1,255 Ki