Hape-alus tasakaal Ivo - tera.chem.ut. ivo/ak1/ylesanded/Hape-alus_tasakaal.pdfآ  Soolade hأ¼drolأ¼أ¼s

Embed Size (px)

Text of Hape-alus tasakaal Ivo - tera.chem.ut. ivo/ak1/ylesanded/Hape-alus_tasakaal.pdfآ  Soolade...

 • HAPE-ALUS TASAKAAL

  Teema nr 2

 • Tugevad happed ◦ Tugevad happed on lahuses täielikult dissotiseerunud

  ◦ H+ sisaldus lahuses on võrdne happe analüütilise kontsentratsiooniga

  ◦ Nt HNO3 HCl H2SO4 (esimeses astmes) ◦ pKa väärtused on negatiivsed

 • Nõrgad happed ◦ Happed, mis dissotsieeruvad lahuses osaliselt ◦ Nt CH3COOH, fenool ja paljud teised

  ◦ Nt äädikhappe lahuses on nii äädikhappe molekulid kui ka atsetaatioonid ◦ Fenooli lahuses on nii fenooli molekulid kui ka fenolaatioonid jne

  ◦ pKa väärtused 0 - ….   HCOOCHCOOHCH 33

  Happega konjugeeritud alusHape

 • pKa ja pKb ◦ Äädikhappe dissotsiatsiooni kirjeldab dissotsatsioonikonstant:

  ◦ Atsetaatiooni, kui aluse, reaktsioonile veega

  vastab konstant:

    HCOOCHCOOHCH 33

      COOHCH

  COOCHHKa 3

  3 

    OHCOOHCHOHCOOCH 323

      

   COOCH

  OHCOOHCHKb 3

  3

  a sõnast acid (ing k)

  b sõnast base (ing k)

 • Analüütiline ja tasakaaluline kontsantratsioon ◦ Mingi aine analüütiline kontsentratsioon lahuses näitab, milline kogus seda ainet on

  lahusele lisatud või muul moel sinna jõudnud) ◦ Aga aine ei pruugi seal olla sellel kujul, nagu ta lisati ◦ Tähitsame tähega „c“

  ◦ Mingi osakese tasakaaluline kontsentratsioon lahuses väljendab selle konkreetse osakese sisaldust selles lahuses ◦ Tähistame [osake]

  ◦ Näide: ◦ Lisades veele CH3COOH ta osaliselt jääb CH3COOH kujule ja osaliselt ioniseerub andes

  CH3COO–

  ◦ c(CH3COOH) = [CH3COOH] + [CH3COO-]

 • pH

  ◦ Tugevate hapete puhul

  ◦ On kasutuses ka mõiste

  ◦ Vesikeskkonnas

  ◦ NB! Selles kursuses me tegeleme lahjade lahustega ning eeldame, et γ≈1

    HpH log

            HClcHpH

  HClHClc loglog 

   

  

    autopKlahustipOHpH

  OHpOH _

  log 

   

  14 pOHpH

 • Nõrga happe lahuse pH ◦ Vaatleme äädikhappe näitel

  ◦ Kuna x mol äädikhappe dissotsiatsioonil tekib x mol atsetaati ja x mol prootoneid, siis: (1)

  ◦ Äädikhappe analüütilise kontsentratsiooni saab siduda tasakaaluliste kontsentratsioonidega

  ◦ Asendades (1) ja (2) dissotsiatsioonikonstandi avaldisse:

  ◦ Jääb ruutvõrrandi lahendamine

      COOHCH

  COOCHHK

  HCOOCHCOOHCH

  a 3

  3

  33 

  

       HCOOCH 3

                 

  

  

  

  HCOOHCHcCOOHCH

  COOHCHHCOOHCHCOOCHCOOHCHc

  33

  3333

      

        

        23 33

  3

  

  

  

   

  HHCOOHCHcK

  HCOOHCHc HH

  COOHCH COOCHHK

  a

  a

  (2)

 • Nõrga aluse lahuse pH ◦ Vaatleme ammoniaagi näitel

  ◦ Kuna x mol ammoniaaki reageerib veega tekib x mol ammoonium ioone ja x mol hüdroksiidioone, siis:

  ◦ Äädikhappe analüütilise kontsentratsiooni saab siduda tasakaaluliste kontsentratsioonidega

  ◦ Asendades (1) ja (2) dissotsiatsioonikonstandi avaldisse:

      3 4

  423

  NH OHNHK

  OHNHOHNH

  b

  

  

  

                 

  

  

  

  OHNHcNH

  OHNHNHNHNHc

  33

  3433

      

        

           pOHpHpOHOH

  OHOHNHcK

  OHNHc OHOH

  NH OHNHK

  b

  b

  

  

   

  

  

  14......

  2 3

  33

  4

       OHNH 4

 • Keskkonna dissotsiatsioon ◦ Vesi on protoonne solvent, seega võivad ka tema autoprotolüüsist tekivad prootonid

  mõjutada lahuses olevat prootonite üldhulka

  ◦ Vee autoprotolüüsi pole tarvis arvestada kui

  ◦ Seejuures kummagi prootonite „allika“ suurusjärku on võimalik hinnata:

   OHHOH 2

      üüsistautoprotolveeioonistdissotsatshappe HH __  

        2/1_

  2/1 _

  wüüsistautoprotolvee

  ahapeioonistdissotsatshappe

  KH

  KcH

   

 • Soolade hüdrolüüs ◦ Naatrium atsetaat dissotseerub täielikult ning atsetaatioonid hüdrolüüsuvad osaliselt:

  ◦ Hüdrolüüsil tekkiva äädikhappe ja hürdroksiidioonide hulk on võrdne

  ◦ Tehes vastavad asendused Kb valemisse saame:

  ◦ Jääb lahendada ruutvõrrand

    OHCOOHCHOHCOOCH 323

     COOHCHCOOCHcsool 33  

      OHCOOHCH 3

      

   COOCH

  OHCOOHCH Kb

  3

  3

      

      

   

  OHc OH

  COOCH OHCOOHCH

  K sool

  b

  2

  3

  3

 • Dissotsatsiooniaste ◦ Ühealuselise happe HA jaoks:

  ◦ Kahealuselise happe H2A jaoks:

         

  

   

  AHA A

  c A

  HA

           

           

  

  

  

   

   

  2 2

  22

  2

  2 2

  1

  2

  2

  AHAAH A

  c A

  AHAAH HA

  c HA

  AH

  AH

 • Arvuliselt saame leida

               

           

       

           

       2

  211

  2 21

  2 2

  22

  2

  2 211

  1

  2 2

  1

  2 211

  2 2

  22 0

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

  H KK

  H K

  H KK

  AHAAH A

  c A

  H KK

  H K

  H K

  AHAAH HA

  c HA

  H KK

  H KAHAAH

  AH c

  AH

  AH

  AH

  AH

 • Puhverlahused ◦ Lahused, mille on võime pH-d säilitada hapete-aluste lisamisel

  ◦ Nõrga happe ja tema soola lahus ◦ Nõrga aluse ja tema soola lahus

  ◦ Puhverdusala on pH vahemikus: pKa±1

 • Näiteks ◦ Oletame, et meil on atsetaatpuhver:

  ◦ Lahuses on CH3COOH ja CH3COO-

  ◦ Happe lisamisel:

  ◦ Aluse lisamisel:

  COOHCHHCOOCH 33  

  OHCOOCHOHCOOHCH 233  

 • Puhverlahuse pH arvutamine ◦ Lähtume dissotsatsioonikonstandi avaldisest:

  ◦ Miinuslogaritmimisel saame:

  ◦ Viimast nimetatakse puhvarlahuse valemiks

      COOHCH

  COOCHH Ka

  3

  3 

      

  hape

  sool a

  hape

  sool a

  a

  c c

  pKpH

  c c

  pHpK

  COOHCH COOCH

  HK

  log

  log

  logloglog 3

  3

  

  

   