33
Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare PROGRAMUL DE FORMARE C DEZVOLTATORI DE INSTRUMENTE DE EVALUARE A COMPETENȚENȚELOR PROFESIONALE Nume şi prenume: BĂLUŢOIU ELENA Şcoala: COLEGIUL NAŢIONAL “CAROL I” Localitatea: CRAIOVA Grupa: C4

grupa4C portofoliu Balutoiu Elenaevaluarecompetente.tvet.ro/Anexe/Portofolii_model_program_C/Balutoiu... · A b) Determinările volmetrice bazate pe reacţii de neutralizare se mai

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

 

     

PROGRAMUL  DE  FORMARE  C-­‐  DEZVOLTATORI  DE  INSTRUMENTE  DE  EVALUARE  A  COMPETENȚENȚELOR  PROFESIONALE    Nume  şi  prenume:  BĂLUŢOIU  ELENA    Şcoala:  COLEGIUL  NAŢIONAL  “CAROL  I”    Localitatea:  CRAIOVA    Grupa:  C4        Grupa:      

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

2

 

CUPRINS     CUPRINS .......................................................................................... 2

A. Studiu de caz ............................................................................... 3

B. Cerinţele standardului privind evaluare ................................. 13

C. Elaborarea instrumentelor de evaluare sumativă (finală)

pentru un modul care conţine teorie, laborator

tehnologic/instruire practică........................................................16

C. Elaborarea unei probe de evaluare transdisciplinare ........... 29

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

3

     

A.  STUDIU  DE  CAZ  

Utilizarea  rezultatelor  diferitelor  tipuri  de  evaluări  şi  categoriile  de  beneficiari  care  pot  utiliza  aceste  rezultate  în  diferite  scopuri  (eficientizarea  învăţării,  progresul  şcolar).  

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

4

Calificarea: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Modulul : Supravegherea şi controlul calităţii apelor naturale Clasa a XII-a

TEST DE EVALUARE INŢIALĂ

Obiective: - Să definească volumetria - Să clasifice metodele volumetrice de analiză - Să aleagă indicatorul corespunzător pentru o determinare volumetrică - Să scrie ecuaţii chimice - Să efectueze calcule chimice ce stau la baza analizei volumetrice

Nivel cognitiv Conţinut

A-şi aminti

A înţelege A aplica A analiza Total itemi

Punctaj itemi

Volumetria bazată pe reacţii de neutralizare

I.1.1 2 p I.3 b 3p

II.2.a 10 p

I.2 8 p II.1.a 2,5 p II.1.b 2,5 p

II.2.b 10 p II.2. c 10 p

III.1 10 p 9 58 puncte

(64,5%)

Volumetria bazată pe reacţii redox I.1.3 2 p I.1.2 2 p III.2 20 p 3 24 puncte

(26,7%)

Volumetria bazaă pe reacţii de complexare

II.1.d 2,5 p 1 2,5 puncte

(2,8%)

Volumetria bazată pe reacţii de precipitare I.3.a 3 p II.1.c 2,5 p 2 5,5 puncte

(6 %)

Total itemi 5 5 3 2 13 90

Punctaj

20 puncte (22%)

18 puncte (20%)

22 puncte (24,5%)

30 puncte (33,5%)

90

 

5

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ SUBIECTUL I 20puncte

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1 – 3 ), alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1) Reacţia dintre un acid şi o bază este o reacţie de:

a) complexare; b) neutralizare; c) oxidare; c) precipitare.

2) Echivalentul gram al KMnO4 în mediu acid se calculează cu formula : a) M/2; b) M/3; c) M/4; d) M/5.

3) Formula chimică a dicromatului de potasiu este: a) K2Cr2O4 b) K2Cr2O5

c) K2Cr2O6 d) K2Cr2O7

(6 p)

I.2.Realizaţi corespondenţa între denumire indicatori din colanaA şi domeniu de viraj folosiţi la efectuarea analizelor, scriind asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A Tipuri de analize B Titranţi 1. fenolftaleină 2. metiloranj

3. turnesol

4.roşu de metil

a. 4,40 - 6,20 b. 3,10- 4,40 c. 3,00-4,60 d. 4,50-8,30 e. 8,20- 10,00

(8 p)

I.3. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ (a, b, c) litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile considerate false în enunţuri adevărate . …. a) Cu cât un precipitat este mai uşor solubil, cu atât reacţia de precipitare este mai

completă la punctual de echivalenţă. .… b) Determinările volmetrice bazate pe reacţii de neutralizare se mai numesc titrări acido-

bazice. (6 p)

SUBIECTUL II 30 puncte

II.1. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos cu informaţia corectă: a) În analiza .................., soluţia de ................... utilizată se numeşte titrant. b) Indicatorul folosit la titrarea unei soluţii de acid cu o .............. este fenolftaleina.

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

6

c) Determinarea ionului clorură cu o soluţie de .............. este o metodă de determinare volumetrică bazată pe reacţii de precipitare.

d) Indicatorul folosit la determinarea .................... este murexidul.. ( 10 p)

II.2. Se dă instalaţia din figura de mai jos:

Se cere: a) indicaţi ce operaţie se realizează cu ajutorul acestei instalaţii; b) indicaţi părţile componente ale instalaţiei; c) descrieţi metoda de analiză dacă avem la dispoziţie o soluţie de HCl şi una de NaOH.

(30 p) SUBIECTUL III 30 puncte III.1. Care este pH-ul unei soluţii incolore în prezenţă de fenolftaleină şi galbenă în prezenţă de roşu de metil?

(10 p) III.2. Să se calculeze normalitatea unei soluţii de dicromat de potasiu, ştiind că pentru oxidarea a

10,18 g de iodură de potasiu sunt necesari 50 cm3 din soluţia de dicromat de potasiu. Se dau: AK=39, ACr=52, AO=16, AI=133.

(20 p)

Notă: Timp de lucru 50 minute. Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 10 puncte din oficiu.    

2

1

3

50

40

30

20

10

0

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

7

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

I.1. 6 puncte

1 2 3 b d d

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 p. I.2. 8 puncte

1-e 2- b 3- d 4- a

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 p. I.3. 6 puncte

F a) Cu cât un precipitat este mai greu solubil, cu atât reacţia de precipitare este mai completă la punctual de echivalenţă.

Pentru răspuns complet şi corect se acordă 2 p.

A b) Determinările volmetrice bazate pe reacţii de neutralizare se mai numesc titrări acido-bazice.

Pentru răspuns complet şi corect se acordă 4 p. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 p. II.1. 10 puncte

a) volumetrică, reactiv b) bază c) azotat de argint (AgNO3) d) calciului

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 p. II.2. 30 puncte

a) titrarea b) 1-stativ; 2- pahar de titrare/ pahar Erlenmeyer; 3-biuretă c) Este o metodă volumetrică bazată pe reacţia de neutralizare dintre HCl şi NaOH.

C Dacă în biuretă avem soluţia de NaOH, atunci în paharul de titrare vom avea soluţie de HCl. Reacţia care are loc este următoarea: HCl +NaOH NaCl +H2O Peste soluţia de NaOH din pahar se adaugă ca indicator fenolftaleina care în mediu acid

este incolor. Se adaugă în cantităţi mici NaOH din biuretă până ce culoarea soluţiei din pahar devine slab roz.

C Dacă în biuretă avem soluţia de HCl, atunci în paharul de titrare vom avea soluţie de NaOH. Reacţia care are loc este următoarea: NaOH +HCl NaCl +H2O Peste soluţia de NaOH din pahar se adaugă ca indicator metiloranj (roşu de metil) care în

mediu bazic este galben. Se adaugă în cantităţi mici HCl din biuretă până ce culoarea soluţiei din pahar devine portocaliu. Pentru rezolvare corectă se acordă 30 p după cum urmează:

- indicarea operaţiei 5p - stabilirea părţilor componente ale instalaţiei 9 p - indicarea metodei 2 p

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

8

- descrierea operaţiei de titrare pentru cazul în care în pahar este soluţia de HCl 7 p (1 p pentru indicarea faptului că în pahar este soluţia de HCl, 2 p pentru indicarea corectă a indicatorului, 2 p pentru scrierea ecuaţiei reacţiei chimice, 2 p pentru indicarea virajului corect).

- descrierea operaţiei de titrare pentru cazul în care în pahar este soluţia de NaOH 7 p (1 p pentru indicarea faptului că în pahar este soluţia de NaOH, 2 p pentru indicarea corectă a indicatorului, 2 p pentru scrierea ecuaţiei reacţiei chimice, 2 p pentru indicarea virajului corect).

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

III.1. 10 puncte Indicator Domeniu de viraj Schimbarea culorii fenolftaleină 8,20-10,00 Incolor- roşu metiloranj 4,40-6,20 Roşu -galben

Pentru rezolvare corectă se acordă 15 p după cum urmează:

- Stabilirea domeniului de viraj pentru fiecare indicator 2 p *2= 4 p; - Stabilirea schimbării culorii pentru fiecare indicator 2 p *2=4 p ; - 6,20<pH<8,20 2 p

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. III.2. 20 puncte

C Scrierea şi egalarea reacţiei chimice care are loc: 5 p K2Cr2O7+ 6KI+ 7H2SO4 Cr2(SO4)3 +4 K2SO4+ 3I2+ 7H2O 2Cr6+ +6e 2Cr3+ reducere ag. oxidant 1 I-1 I0+ 1e oxidare ag. reducător 3

Pentru răspuns corect se acordă 5 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p

C calcularea cantităţii de K2Cr2O7 care oxidează KI 5 p M K2Cr2O7= 294 MKI= 166 6x 166 g KI ............................. 294 g K2Cr2O7 10,18 ..................................... x

! =10,18!2946!166 = 3  !  !!!"!!!

Pentru calcularea corectă se acordă a maselor moleculare se acordă 5 p, iar pentru calcularea corectă a cantităţii de K2Cr2O7 se acordă 5 p. Pentru formulă de calcul corectă, dar calcul greşit 5 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

C calculul echivalentului gram pentru bicromatul de potasiu 5p

!! =!!2!"2!7

!"#$%  !"!#$%&'(  !"ℎ!"#$ţ! =2946 = 49  !

Pentru calcularea corectă se acordă 5 p. Pentru formulă de calcul corectă, dar calcul greşit 3 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

C determinarea normalităţii soluţiei de HCl 1 N folosit la titrare 5 p

!! =!!

!!×!!=

349×50×10−3

= 1,23  !

Pentru calcularea corectă se acordă 5 p. Pentru formulă de calcul corectă, dar calcul greşit 3 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

9

Testul de mai sus a constituit evaluarea iniţială la clasa a XII-a, calificarea: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului. Modulul „Supravegherea şi controlul calităţii apelor naturale” este un modul foarte important pentru această calificare şi pentru a-l putea aborda cu elevii de clasa a XII-a am nevoie de cunoştinţe din modulul “Operaţii de bază în laborator” studiat în clasa a XI-a.

În conceperea testului am pus accent pe cunoştinţele de volumetrie şi din cadrul metodelor volumetrice, pe volumetria bazată pe reacţii de neutralizare şi pe reacţii redox.

La test au participat un număr de 18 elevi din 23. Rezultatele obţinute la test au fost repartizate astfel:

Rezultate partea I: Nr. item Număr elevi cu

punctaj maxim Procent elevi cu punctaj maxim

I.1 .1 18 100% I.1.2 10 56% I.1.3 11 61% I.2 7 39%

I.3.a 9 50% I.3.b 10 56

Rezultate partea a II-a: Nr. item Număr elevi cu

punctaj maxim Procent elevi cu punctaj maxim

II.1.a 10 56% II.1.b 10 56% II.1.c 5 28% II.1.d 5 28% II.2.a 10 56% II.2.b 10 56% II.2.c 2 11%

Rezultate partea a III-a: Nr. item Număr elevi cu

punctaj maxim Procent elevi cu punctaj maxim

III.1 3 17% III.2 2 11%

Situaţia statistică privind distribuţia notelor finale:

Nota

3 4

5

6

7

8

9

10

Media ponderată a clasei

Număr note

2 4

6

3

-

2

1

-

5.28

În urma aplicării testului la clasă , s-a descoperit că deşi testul a fost unul de nivel mediu şi elevii fac greşeli de neatenţie datorită faptului că nu citesc cu atenţie cerinţa subiectului (în special la partea I).

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

10

Notele finale, obtinute prin rotunjirea punctajelor de la test, reprezentate grafic, atesta o deplasare a maximului curbei catre intervalul 5-6 ceea ce denota o slabă pregatire a elevilor. Media ponderata calculata pe baza notelor finale, pentru cei 18 elevi testati, este de 5,28.

Curba lui Gauss:

-Notele acordate de mine variază (sunt destul de sensibile) în funcţie de diferenţele calitative ale răspunsurilor elevilor (sensibilitate). Din rezultatele obţinute se remarcă: Puncte tari: - au fost atinse toate nivelurile cognitive; - au orientat elevii în luarea celor mai bune decizii privind propriul demers educaţional; - au ajutat profesorul să-şi evalueze propriul demers; - au furnizat un feedback util părinţilor, familiei; - au permis evaluarea unui număr mare de conţinuturi; - au promovat elaborarea rapidă a răspunsului; - uşurinţă în notare. Puncte slabe: - obiectivele propuse au fost atinse parţial; - utilizarea frecventă poate duce un efect negativ asupra învăţării; - se poate utiliza îndeosebi pentru a o evaluare sumativă; - schema de notare trebuie realizată în relaţie strictă cu instrucţiunile privind rezolvarea; - nu sunt atinse toate obiectivele prezente în programă.

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

0   2   4   6   8   10  

Nr.  elevi  

Nota  

DistribuYa  notelor  

Nr.  elevi  

11

 

A-şi aminti A înţelege A aplica A analiza Total itemi

Oficiu Punctaj total

Nota finală

Nume şi prenume elev

I.1.1 (2 p)

I.I.3 (2p)

I.3.a (3 p)

I.3.b (3p)

II.2.a (5p)

I.2 (8 p)

II.1.a (2,5 p)

II.1.b (2 ,5p)

II.1.c (2 ,5p)

II.1.d (2 ,5p)

I.1.2 (2 p)

II.2.b (11 p)

II.2.c (14 p)

III.1. (10p)

III.2 (20 p)

Elev 1 2 2 - 2 5 - 2,5 2,5 - - 2 11 7 8 - 44 10 54 6

Elev 2 2 2 - - - 8 - 2,5 - 2,5 2 2 1 - 0 22 10 32 3 Elev 3 2 2 2 - - 6 2,5 2,5 - - - 2 7 4 5 35 10 45 5

Elev 4 2 - - - 5 - - - - - 2 11 7 - - 27 10 37 4 Elev 5 2 2 2 2 5 8 2,5 - 2,5 2,5 2 11 14 10 15 80,5 10 90,5 9

Elev 6 2 - - 2 5 4 - 2,5 - - - 11 7 4 - 37,5 10 47,5 5 Elev 7 2 2 2 2 - 8 - - - - - 9 7 - 6 38 10 48 5

Elev 8 2 - 2 - 5 - 2,5 2,5 2,5 2,5 2 9 - - - 30 10 40 4

Elev 9 2 - - 2 5 6 2,5 - - 2,5 - - 14 - 5 39 10 49 5 Elev 10 2 2 - - - 8 - 2,5 - - 2 11 14 10 15 66,5 10 76,5 8

Elev 11 2 - 2 2 - 8 2,5 - - - 2 - - - - 18,5 10 28,5 3 Elev 12 2 2 2 2 5 - - 2,5 - 2,5 - 11 14 10 15 68 10 78 8

Elev 13 2 2 2 2 5 4 2,5 - 2,5 - - 11 14 - 5 52 10 62 6 Elev 14 2 - - 2 - - - 2,5 - - - 9 - - 10 25,5 10 35,5 4

Elev 15 2 - 2 - 5 2 2,5 - 2,5 - 2 2 1 4 - 25 10 35 4 Elev 16 2 - - 2 - 8 - 2,5 - - 2 9 1 4 5 35,5 10 45,5 5

Elev 17 2 - 2 2 5 2 2,5 - 2,5 - - 11 7 8 5 49 10 59 6 Elev 18 2 2 - - - 8 2,5 2,5 - - - 11 7 - 5 40 10 50 5

13

       

 

B.  Cerințele  standardului  privind  evaluarea  pentru  o  unitate  de  competenţă  stabilită,  selectaţi  cerinţele  standardului  în  privinţa  evaluării  şi  corelaţi  aceste  cerinţe  cu  instrumente  de  evaluare  relevante  

14

 Calificarea: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Modulul:  Operaţii  de  bază  în  laborator  Clasa  a  XI-­‐a  Unitatea  de  competenţă:  Operaţii  de  bază  în  laborator      

Unitatea de competenţă

Competenţe Cerinţe standard în privinţa evaluării Instrumente de evaluare relevante

11.  Operaţii  de  bază  în  laborator  

11.1.Utilizează instalaţii şi instrumente de laborator  

Verificarea funcţionalităţii instalaţiilor din dotare Pregătirea instalaţiilor în vederea utilizării lor Pregătirea ustensilelor de laborator pentru analiză  

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice şi să pregătească conform instalaţiile din dotare Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească ustensilele de laborator  

11.2.Execută operaţii de bază în laborator

Utilizarea instrumentelor şi aparatelor pentru încălzirea şi răcirea în laborator Măsurarea temperaturilor Măsurarea presiunilor Utilizarea instalaţiilor de vid Mărunţirea substanţelor solide Măsurarea maselor Măsurarea volumelor

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute încălzirea şi răcirea vaselor de laborator conform cerinţelor standardului Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să măsoare temperaturile şi presiunile şi să utilizeze instalaţii de vid, Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute mărunţirea substanţelor solide Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute cântăriri la balanţa tehnică şi analitică, Probe orale / practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute măsurarea volumelor lichidelor

11.3.Prepară soluţii de diferite concentraţii

Exprimarea concentraţiilor soluţiilor Prepararea soluţiilor procentuale Prepararea soluţiilor molare Prepararea soluţiilor normale

Probe scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să rezolve probleme de calcul aplicând formulele matematice pentru diferite moduri de exprimare a concentraţiei soluţiilor

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

15

Soluţii cu regim special de preparare

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prepare soluţii de diferite concentraţii procentuale, molare şi normale Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prepare soluţii cu regim special de preparare

11.4.Execută separarea şi purificarea substanţelor

Separarea componenţilor amestecurilor omogene lichide prin distilare şi rectificare Separarea componenţilor amestecurilor lichide şi solide prin extracţie Separarea componenţilor amestecurilor gazoase prin absorbţie Separarea componenţilor amestecurilor gazoase prin adsorbţie Separarea amestecurilor eterogene prin decantare, filtrare şi centrifugare Purificarea substanţelor solide prin cristalizare-recristalizare Purificarea substanţelor solide prin sublimare

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să separe componenţii unor amestecuri omogene lichide prin distilare simplă sau sub vid şi prin rectificare Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să separe componenţii unor amestecuri lichide şi solide prin extracţie Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să separe componenţii unor amestecuri gazoase prin absorbţie şi adsorbţie Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să separe componenţii unor amestecuri solid-lichid prin decantare, filtrare, centrifugare Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să purifice substanţe solide prin cristalizare şi sublimare,

11.5.Determină constantele fizice ale substanţelor

Determinarea densităţii Determinarea vâscozităţii Determinarea temperaturii de topire Determinarea temperaturii de fierbere

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să determine densitatea diferitelor substanţe Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să determine vâscozitatea dinamică, cinematică şi convenţională a diferitelor substanţe Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să determine temperatura de topire şi de fierbere a diferitelor substanţe

16

                                 

 C.ELABORAREA  INSTRUMENTELOR  DE  EVALUARE  SUMATIVĂ  (FINALĂ)  PENTRU  UN  MODUL  CARE  CONŢINE  TEORIE;  LABORATOR  TEHNOLOGIC/INSTRUIRE  PRACTICĂ  

       

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

17

Domeniul : Protecția mediului Clasa : a XI-a Modul : Operații de bază în laborator Competenţa: Prepară soluții de diferite concentrații UD: Prepararea soluțiilor molare şi normale prin metoda diluției

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ Obiectivele evaluării:

1. Definește concentrația molară 2. Defineşte concentraţia normală 3. Efectuează calcule cu concentrații molare şi normale 4. Selectează instrumentele necesare preparării soluțiilor 5. Prepară soluții de diferite concentrații molare şi normale 6. Respectă normele de protecție a muncii

Ponderea probei practice: 50% Ponderea probei scrise: 50%

Matricea de specificaţii

Nivel cognitiv Conţinut

A-şi aminti

A înţelege A aplica A analiza

Total itemi pe fiecare conţinut

Punctaj itemi (pondere)

Concentraţia soluţiilor

I.2 8p I.3.a 4p I.3.b 2p

3 14 puncte

(16%)

Calcule numerice

II.1.b 8p II.1.c 2p

II.2.a 8p II.2.b 8p 4 26 puncte (29%)

Preparare soluţii molare

I.1.1 2p II.1.a 2p

I.1.2 2p

3 6 puncte

(7%)

Preparare soluţii normale

III.1.a 2p

III.1.b 6p III.1.d 12p

III.1.c 12p

5 32 puncte

(35%)

Protecţia muncii

III.1.e 12p 1 12 puncte (13%)

Total itemi

6 5 4 1 16 90

Punctaj

20 puncte (22%)

30 puncte (33%)

32 puncte (36%)

8 puncte (9%) 90

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

18

I. PROBA SCRISĂ 46 puncte

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 2 ), alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. O soluţie decimolară se notează: a. 0,1 m; b. 0,5 m; c. 1 m; d. 2 m.

2. Pentru o soluţie de H2SO4, relaţia dintre concentraţia molară şi concentraţia normală este : a) CN= CM b) CN= 2CM c) CN= 3CM d) CN= 4CM

2 puncte

I.2. În coloana A sunt prezentate tipuri de concentrații, iar în coloana B, formule de calcul pentru concentrații. Realizaţi asocierile corecte dintre cifrele (1, 2, 3, 4) din coloana A şi literele (a, b, c, d, e) corespunzătoare din coloana B.

A. Concentrație B. Formulă de calcul 1) procentuală a) !!

!∗!!

2) molară b) !!∗!

!"""

3) normală c) !!

!"""∗!!

4) titrul d) !!

!!*100

!)!!

!! ∗ !!

4 puncte I.3. Transcrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b) şi notaţi în dreptul ei litera A,

dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţul considerat fals în enunţ adevărat . …….. a. Fenolftaleina în mediu acid este roşie. .......... b. Factorul unei soluţii trebuie să aibă valori cuprinse între 0,9-1,1.

3 puncte II.1. Completați spațiile de mai jos cu termenii care se potrivesc astfel încât enunțurile să

fie corecte. a) Concentrația molară reprezintă cantitatea de substanță exprimată în .................

dizolvată .................. de soluție. b) Legea echivalenței este următoarea:

!!×!! = !!×!! unde: c1 –…………………………….. c2 - ………………………………

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

19

v1 – ………………………….. v2 – ………………………….

c) Prin dizolvarea a …… moli hidroxid de sodiu în 2 litri de soluţie, se obţine o concentraţie molară de 2,5 M.

6 puncte II.2. Concentraţia normală reprezintă cantitatea de substanţă exprimată în echivalenţi

gram ce se poate dizolva într-un litru de soluţie. Specificaţi: a) Care este concentraţia normală a unei soluţii de acid sulfuric care conţine 49 grame acid într-

un litru de soluţie ? b) Considerând că preparăm o soluţie molară folosind aceiaşi cantitate de acid (49 g) la litru de

soluţie, comparaţi concentraţiile celor două soluţii. 10 puncte

III.1. Se amestecă 250 cm3 soluţie NaCl 2M cu densitatea 1,05 g/ cm3 cu 300 cm3 soluţie de NaCl 20% cu densitatea 1,15 g/ cm3 şi cu 400 cm3 apă distilată. Să se determine concentraţia molară a soluţiei finale.

15 puncte

II. PROBĂ PRACTICĂ 50 puncte

III.2. Preparaţi 1000 cm3 de soluţie de acid sulfuric de concentraţie 0,2 M pornind de la o soluţie de acid de concentraţie 1 N respectând următoarele cerinţe : a) Indicați principiul metodei b) Alegeți din trusele de laborator instrumentele necesare preparării soluției c) Preparați soluția respectând succesiunea logică a operațiilor d) Respectați normele de protecția muncii.

Barem de corectare şi notare

I.1. 2 puncte

1 2 a b

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 p. I.2. 4 puncte

1-d 2- a 3- e 4- b

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 p. I.3. 3 puncte F a) Fenolftaleina în mediu acid este incoloră.

Pentru răspuns complet şi corect se acordă 2 p. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet

se acordă 1 p.

A b) Factorul unei soluţii trebuie să aibă valori cuprinse între 0,9-1,1. Pentru răspuns complet şi corect se acordă 1 p.

II.1. a) moli, într-un litru

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

20

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,5 p. b) c1 –concentrația soluției inițiale

c2 - concentrația soluției finale v1 – volumul soluției inițiale v2 – volumul soluției finale

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 p. c) 200 g Pentru răspuns corect se acordă 1 p

II.2. a) !! =

!!!!×!!

2p

!!"!!"! =!! 2p

Eg=49 0,5p CN = 1 N 0,5p

Pentru rezolvare corectă se acordă 5 p. Pentru rezolvare incompletă sau parţial corectă se acordă 3 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

b)  !! = !!

!×!! 2p  

CM= 0,5 M 2p Concentraţia normală este mai mare decât concentraţia molară. 1p

Pentru rezolvare corectă se acordă 5 p. Pentru rezolvare incompletă sau parţial corectă se acordă 3 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. III.1.

a) !! = !!  !"#$%

!×!!  !"#$%

md final = md1+ md2 Vs1= 250 cm3= 0,25 L !!! = !!×!×!!!; md1= 468 g NaCl !% = !!

!!×100

!! =!!!!

; !! = !!×!!; ms2= 345 g sol NaCl

!% = !!!!×100

!! =!%×!!!""

; md2=69 g NaCl md final= md1+ md2; md final= 537 g NaCl Vs final = Vs1+ Vs2+ Vapă; Vs final= 0,95 L CM= 9,67 M

Pentru rezolvarea corectă sau orice rezolvare echivalentă corectă se acordă 10 p după cum urmează: calcul md final -4p calcul ms final- 3 p calcul Vs final- 1 p calcul conc. molară- 2 p. Pentru rezolvare parţial corectă sau incompletă se acordă 5 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

II. PROBĂ PRACTICĂ 50 puncte

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

21

FIȘA DE EVALUARE A ELEVULUI

Nr.crt Caracteristici urmărite

Calificative acordate

Observații

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Principiul metodei de lucru 1

2.

Deprinderi tehnice: -­‐ Viteză de lucru -­‐ Abilități manuale -­‐ Mod corect de alegere a instrumentelor -­‐ Organizarea punctului de lucru -­‐ Ordine logică de efectuare a operațiilor

necesare preparării: • Măsurare • Transvazare lichide • Aducere la semn • Omogenizare • Ambalare

2 5 5 2 4 4 4 4 4

3.

Respectarea normelor de protecția muncii: -­‐ Echipament de lucru -­‐ Utilizarea reactivilor în condiții de

securitate -­‐ Deversarea deșeurilor de laborator

2 3 5

PUNCTAJ ACORDAT 50 p

22

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

DP Criterii de evaluare

Performanță maximă Performanță medie Performanță minimă

1. Viteza de lucru Se încadrează în timpul de lucru (2p)

Depășește timpul de lucru cu 2 minute (1p)

Depășește timpul de lucru cu 5 minute (0p)

2. Abilități manuale Execută corect toate operațiile necesare preparării soluției (5p)

Execută corect 3 din 5 operații (3p)

Execută corect 2 din 5 operații (2p)

3. Alegerea ustensilelor și reactivilor necesari determinării

Alegerea corectă a tuturor ustensilelor și reactivilor necesari (5p)

Alegerea incompletă a ustensilelor de laborator și a reactivilor (3p)

Alegerea parțial corectă a ustensilelor de laborator și a reactivilor (2p)

4. Organizarea punctului de lucru

Organizează corect punctul de lucru, așezând în primul plan instrumentele principale, în plan secund instrumentele ajutătoare și reactivii. (5p)

Organizează parțial corect locul de lucru, majoritatea instrumentelor având poziția optimă (3p)

Organizează parțial corect locul de lucru, un număr mic de instrumente având poziția optimă (2p)

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

23

5. Ordine logică de efectuare a operațiilor necesare preparării

Măsoară corect volumele de lichid, transvazează corect, aduce la semn balonul cotat, omogenizează și ambalează corespunzător soluția (20p)

Măsoară corect volumele de lichid, nu transvazează corect lichidul dintr-un vas în altul, aduce corect la semn balonul cotat, omogenizează dar nu ambalează corect (10p)

Măsoară corect volumele de lichid, nu transvazează corect lichidul dintr-un vas în altul, nu aduce corect la semn balonul cotat, omogenizează dar nu ambalează corect (5p)

6. Respectă normele de protecția muncii

Respectă toate normele de protecția muncii, deversează corect soluțiile reziduale (10p)

Nu se admit.

24

TABEL CONVERSIE PUNCTAJ TEST –NOTĂ

Tip probă Număr item

Punctaj Notă

Probă scisă

I.1 2 p 0,2 I.2 4 p 0,4 I.3 3 p 0,3 II.1 6 p 0,6 II.2 10 p 1 III.1 15 p 1,5

Proba practică 1. 1 p 0,1 2. 39 p 3,9 3. 10 p 1

Oficiu 10 p 1 Total 100 p 10

25

PROBĂ PENTRU EVALUAREA INSTRUIRII PRACTICE

Calificarea: tehnician ecolog și protecția calității mediului Modulul: OPERAȚII DE BAZĂ ÎN LABORATOR Clasa a XI-a Obiectivele evaluării:

• Utilizează termeni de specialitate • Efectuează calculele necesare preparării unei solutii • Alege instrumentele de laborator necesare preparării unei soluții • Explică modul de lucru • Prepară soluții molare • Calculează factorul şi titrul soluţiei preparate • Respectă normele de protecția muncii.

Competența:

Ø Prepară o soluție de HCl de concentraţie 0,1 N Conținuturi:

Ø Calcularea cantităților de reactivi necesare pentru pentru prepararea a 500 mL soluții de HCl de concentrație 0,1 M pornind de la o soluție 2M;

Ø Alegerea instrumentelor și reactivilor necesari preparării soluției; Ø Prepararea soluției de HCl 0,1, M; Ø Determinarea facorului soluţiei preparate Ø Aplicarea normelor de protecția muncii.

Subiectul lecţiei: Preparea unei soluţii de HCl 0,1 N şi determinarea factorului soluţiei

Data : Obiectivele procesului de învăţare/criterii de evaluare

Activităţi desfăşurate în atelier Încadrarea în

timp Profesor/maistru instructor

Elevii

- formarea de

priceperi şi deprinderi practice specifice fiecărei operaţii de preparare a unei soluţii molare;

- formare şi dezvoltarea abilităţilor privind aplicarea şi respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii.

Explică: - modul de organizare a locului de munca - normele de protecţia munci ce trebuie respectate -modul de determinare a factorului soluţiei preparate Prezintă: - scopul determinării factorului unei

- organizează locul de desfăşurare a activitatii, - selectează şi verifică starea de integritate a ustensilelor de laborator; - calculeaza cantităţile de subtanţe necesare determinării - prepară soluţia de HCl prin metoda diluţiei; - determină factorul soluţiei de HCl preparate; -ambalează corespunzător

5’

5’

10’

10'

15’

5'

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

26

soluţii; Demonstrează: - modul de determinare a facorului soluţiei preparate ;

soluţia preparată;

Echipamente / materiale: vase si ustensile de lucru, reactivi Proceduri de evaluare: practica, utilizarea fiselor de evaluare si observare Comentarii: elevii isi dezvoltă abilităţile de lucru dobândite la orele de laborator

Criterii de evaluare a soluţiei de HCl 0,1 N preparate Criteriul de evaluare a produsului

Caracteristici Da Nu Observaţii

Valoarea factorului soluţiei

este cuprins între 0,9 -1,1

Modul de ambalare a soluţiei

Într-o sticlă perfect curată

Etichetarea produsului

Eticheta conţine formula substanţei, valoarea concentraţiei şi a factorului

Ermeticitatea Sticla este prevăzută cu dop

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

27

PROBA PRACTICĂ

Nume şi prenume: Clasa: Data Calificarea profesională: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Sarcina de lucru: Preparaţi o 1L soluţie de HCl 0,1 N dintr-o soluţie de HCl 1N prin metoda diluţiei. Determină factorul soluţiei preparate. Pe parcursul probei țineți cont de următoarele aspecte:

-­‐ Respectarea normelor de igienă și de protecția muncii -­‐ Alegerea corectă a ustensilelor și reactivilor -­‐ Respectarea tehnicii de lucru -­‐ Calitatea soluției preparate

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

28

FIŞA DE OBSERVARE ŞI EVALUARE A ACTIVITĂŢII ELEVULUI

Nume şi prenume: Clasa: Data Calificarea profesională: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Nr.crt. Etape de lucru Se urmăresc condiţiile de realizare Punctaj

maxim Timp alocat

Punctaj acordat

1. Alegerea ustensilelor şi reactivilor necesari

1. alege ustensilele corespunzătoare: pipete, cilindru gradat, balon cotat, pisetă, pară de cauciuc, biuretă, pahar Erlnmeyer;

2. alege următorii reactivi: HCl 0,1N, roşu de metil sau metil oranj, substanţă etalon -borax

3. spală ustensilele de laborator şi verifică starea lor de integritate;

4. organizează corespunzător punctul de lucru

5

5 2 1

2 min 2 min 5 min 2 min

2. Prepararea soluţiei

1. măsoară volumul corespunzător de soluţie de HCl 1 N;

2. transvazarea corectă a soluţiei în balonul cotat;

3. omogenizarea soluţiei; 4. depozitează soluţia într-o sticlă

corespunzătoare pe care o etichetează

5 2 2 2

10 min

3. Determinarea factorului soluţiei preparate

1. cântărirea cantităţii de borax corespunzătoare unei determinări (0,2-0,8 g);

2. adăugarea de apă peste borax 3. adăugarea indicatorului 4. introducerea unei porţiuni din

soluţia de HCl preparate în biuretă; 5. efectuarea a 3 determinări în

vederea determinării factorului; 6. inscrierea factorului soluţiei pe

eticheta produsului; 7. spală vasele de laborator utilizate.

5 2 2 5 5 2

4 min 1 min 10 min 4 min 5 min

4. Aplicarea normelor de protecţia muncii

1. Aplică norme de protecţia muncii specifice lucrului cu soluţii de acizi 2. Poartă echipament de protecţia muncii corespunzător

3

2

Puncte din oficiu 10 45min TOTAL 60

Notă: Pentru fiecare din sarcinile de lucru nu se acordă punctaje intermediare

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

29

Fişa de observare şi evaluare

a comportamentului/atitudinii elevului Nume şi prenume: Clasa: Data: Calificarea profesională: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Nr.crt Sarcini de lucru Comportamentul/ atitudini Evaluare Observatii DA NU

1 Prepaparea soluţiei

- poartă echipament de protecţie corespunzător; - îşi alege ustensilele de laborator şi reactivii corespunzători; -respectă ordinea operaţiilor; -manifestă preocupare şi interes pentru îndeplinirea sarcinii şi pentru calitatea muncii;

2 Ambalarea corectă a soluţiei preparate

-depozitează soluţia preparată într-o sticlă corespunzătoare; - etichetează corect produsul;

3 Determinarea factorului soluţiei preparate

-efectuează corect măsurările de volume; - ţinuta în timpul titrării este corespunzătoare; - colaborează cu colegii pentru îndeplinirea sarcinilor;

4 Autoevaluare - apreciază activitatea şi caliatea soluţiei obţinute în mod critic, obiectiv, corect - interacţionează verbal cu profesorul şi colegii stabilind relaţii de colaborare şi lucru în echipă;

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

30

Criterii de evaluare pentru comportamentul/atitudinea elevului în timpul probei practice

Nr.crt Criteriul de evaluare Evaluare Observatii

Punctaj maxim

Punctaj realizat

1 - poartă echipament de protecţie corespunzător;

2

2 - alege reactivii şi ustensilele; 4 3 - respectă ordinea operaţiilor cu

responsabilitate; 5

4 - manifestă preocupare şi interes pentru îndeplinirea sarcinii şi pentru calitatea produsului obţinut;

5

5 - respectă normele de protecţia muncii şi de igienă pe tot parcursul acivităţii;

5

6 - intervine promt, ia decizii pentru rezolvarea sarcinii;

5

7 - interacţionează verbal cu profesorul şi colegii stabilind relaţii de colaborare şi lucru în echipă;

2

8 - îşi apreciază activitatea şi produsul obţinut în mod critic, obiectiv, corect

2

Total puncte 30

Notă: Nota minimă de promovare a probei este 7. Nota finală la proba de instruire practică se calculează astfel:

§ Evaluarea activităţii 60p § Evaluarea comportamentului 30p § Oficiu 10 p

Total puncte: 100 p

Tabel de conversie a punctelor în notă Nota Puncte 10 90-100 9 80-89 8 70- 79 7 60- 69 6 50- 59 5 40- 49 4 30- 39

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

31

D.TEST  DE  EVALUARE  TRANSDISCIPLINARĂ  

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

32

FORMAREA ATMOSFEREI

Procesele de formare a atmosferei sunt legate de compoziția ei chimică, care la rândul ei

a influențat procesele climatice. În urmă cu 4,56 miliarde de ani, când s-a format globul pământesc, hidrogenul (H2) și heliul (He) erau deja prezente. Ulterior, datorită densităţii și greutății specifice scăzute a acestor două gaze, ele nu au mai putut fi atrase și reținute de planetă, disipându-se treptat în spațiul cosmic.

Datorită răcirii lente a Terrei și prin activitatea vulcanică de pe glob au fost aduse la suprafață diverse gaze, care rezultaseră din reacțiile chimice ale straturilor interne. De la aceste procese a luat naștere o atmosferă cu o compoziție de circa 80% vapori de apă, 10% de dioxid de carbonși 5 până la 7% hidrogen sulfurat. Această combinație de gaze poate fi și astăzi întâlnită în emanațiile și erupțiile vulcanice.

Lipsa precipitațiilor din acea perioadă de formare se explică prin faptul că în ciuda prezenței apei, inclusiv în stare de vapori de apă, suprafața fierbinte a Pământului nu permitea condensarea acestora.

Proveniența apei pe pământ este, de fapt, o temă controversată. Prin scăderea temperaturii atmosferei sub punctul de fierbere al apei, aerul saturat, adesea chiar suprasaturat cu vapori de apă, a determinat condensarea apei sub forma unor ploi de scurtă durată. În această perioadă s-au format, foarte probabil, mările și oceanele.

Radiația ultravioletă intensă a determinat o descompunere fotochimică a moleculelor de apă, a metanului și a amoniacului, astfel acumulându-se dioxid de carbon și azot. Gazele mai ușoare, precum hidrogenul și heliul, au urcat în straturile superioare ale atmosferei, ulterior disipându-se în spațiul cosmic, pe când gazele mai grele, ca de ex. dioxidul de carbon, s-au dizolvat în mare parte în apa oceanelor. Azotul, inert din punct de vedere chimic în condițiile existente atunci, a rămas neschimbat în atmosferă, fiind încă înainte cu circa 3,4 miliarde de ani partea componentă cea mai importantă a atmosferei.

Oxigenul, care joacă un rol esențial în evoluția și existența vieţii pe Pământ, a apărut sub formă liberă, gazoasă, acum circa 3,5 miliarde de ani, fiind eliberat datorită activității de fotosinteză a bacteriilor care descompuseseră substanțele bazate pe grupe cianhidrice.

Oxigenul format s-a dizolvat în mare parte în apa oceanelor, oxidând metalele feroase. În urmă cu circa 350 milioane de ani o parte din oxigen a format prin ionizare în straturile superioare ale atmosferei ozonul, combinație alotropică a oxigenului ce protejează pământul de razele ultraviolete. Se consideră că, începând cu acea perioadă și pănâ astăzi, compoziția aerului atmosferic a rămas relativ stabilă.

Citiți cu atenția textul de mai sus, apoi răspundeți la următoarelor cerințe: 1. Specificaţi substanţele chimice care apar în textul citit şi scrieţi formulele lor chimice.

10p 2. Cum s-au format mările şi oceanele ?

10p 3. Indicaţi cum a fost generat oxigenul în atmosferă.

6p 4. Care a fost compoziţia iniţială a atmosferei?

4p

Total 30p

Program C Dezvoltatori de instrumente de evaluare

33

SCHEMĂ DE NOTARE

Nr. crt.

CRITERIUL Descriptori de performanţă Punctaj “0” Punctaj parţial Punctaj total

1. Identifică substanţele chimice: H2, He, H2O, CO2, H2S, N2, O2

Nu identifică nici o substanţă

Identifică 4 din cele 7 substanţe

Identifică toate substanţele

2. Descrie corect modul de formare a mărilor şi oceanelor

Nu identifică informaţia referitoare la acest aspect în text.

Identifică, dar nu reuşeşte să explice correct procesul

Identifică şi interpretează corect informaţia

3. Specifică procesul în urma căruia a fost generat oxigenul în atmosferăşi explică în ce constă acest proces

Nu găseşte informaţia referitoare la procesul de fotosinteză

Identifică procesul, dar nu este capabil să explice cum a fost generat oxigenul

Răspunsul conţine informaţii complete şi detaliate

4. Indică compoziţia iniţială a atmosferei

Nu cunoaşte noţiunea de compoziţie

Răspunsul este incomplet

Răspunsul este complet şi corect.