Click here to load reader

grundfos GRUNDFOS udskiftningstabel udsKIfTnIngsTABEL · PDF file 2018-04-22 · GRUNDFOS udskiftningstabel GRUNDFOS udskiftningstabel indledning Denne udskiftningstabel er tænkt

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of grundfos GRUNDFOS udskiftningstabel udsKIfTnIngsTABEL · PDF file 2018-04-22 ·...

 • 1

  GRUNDFOS UDSKIFTNINGSTABEL April 2014

  grundfos udskiftningstabel

 • 2 3

  GRUNDFOS UDSKIFTNINGSTABEL GRUNDFOS UDSKIFTNINGSTABEL

  indledning Denne udskiftningstabel er tænkt som en hjælp når du skal udskifte dine eksisterende pumper.

  Grundfos lægger stor vægt på, at vore produkter monteres korrekt og i overenstemmelse med den oprindelige tiltænkte funktion. Det har afgørende betydning for, at produktets høje kvalitet udmønter sig i den længst mulige levetid og det laveste energi- forbrug. Værdier og pumpestørrelser i denne guide skal betragtes som vejledende og kun gældende for vvs-installationer udført efter gældende forskrifter i Danmark.

  Hvis der er særlige forhold ved anlæggene, skal der indhentes flere oplysninger før pumpetype og størrelse vælges. Produkterne i denne pumpeguide forhandles af landets jern- og rørgrossister, der også har oplysninger om priser og levering.

  Grundfos’ små og store cirkulationspumper er resultatet af mange års erfaring i udvikling og fremstilling af cirkulationspumper.

  Pumperne er kendetegnende ved: •  Stor driftssikkerhed •  Lang levetid •  Lydsvag drift •  Lavt energiforbrug •  Gode reguleringsmuligheder •  Enkel service.

  gRundlaget fOR udskiftningstabellen Udskiftningstabellen angiver alternativet til den installerede pumpe mht. pumpeydelse og indbygningsmål.

  Vurderingen af pumpeydelsen er foretaget, så den nye pumpes ydelseskurve(r) ligger så tæt som muligt op ad den installerede pumpes. Der vil dog ikke i alle tilfælde være tale om 100 % over- ensstemmelse.

  Da der i mange tilfælde vil være tale om overdimensionering af den installerede pumpe, er der i de tilfælde, hvor der er foretaget valg mellem to alternative pumper med lidt større henholdsvis lidt mindre ydelse end den installerede, altid valgt pumpen med den lavere ydelse.

  Har den installerede pumpe reguleringsmuligheder, enten i form af en trinløs omdrejningsregulering eller i form af 2 eller flere hastigheder, er vurderingen af den nye pumpeydelse foretaget ud fra maksimumskurven for den installerede pumpe.

  Kører den installerede pumpe på en lavere indstilling, må en tilsvarende reduktion foretages på den nye pumpe.

  Indbygningsmålene for Grundfos-pumperne er i de fleste tilfælde sådan, at pumpen umiddelbart kan erstatte den installerede på dette punkt.

  Udskiftningen foretages lettest ved at bibeholde eksisterende fittings, unioner eller modflanger.

  Passer indbygningsmålene ikke, tilbyder vi om muligt et udlig- ningssæt. Dette fremgår af tabellen.

  Det skal bemærkes, at tabellen kun gælder for pumper af vådlø- ber-typen. Ved pumper af tørløber-typen henvises til Grundfos’ øvrige katalog- og brochuremateriale.

  fORklaRing til tabellens kOlOnneR Venstre halvdel af tabellen handler om den nuværende pumpe, mens højre halvdel viser vores anbefalede Grundfos-pumpe. Brugen af tabellen fremgår af forklaringen til tabellens kolonner, men demonstreres her ved et eksempel:

  Der søges en Grundfos-erstatningspumpe for en pumpe af fabri- kat Smedegaard, type EV 5-88-2 med tilslutningsmål DN 50 og  indbygningsmål 280 mm. 

  Under pumper med DN-50 tilslutning findes typen EV 5-88-2.  Den tilsvarende Grundfos-pumpe er MAGNA3 50-60F, VVS-nr.  38 0953.506. Det er her nødvendigt med et udligningssæt, VVS- nr. 38 0678.840., for at udligne forskel i indbygningsmål.

  Vi anbefaler, at det noteres, hvilket pumpetrin den eksisterende pumpe arbejder på og tager hensyn til dette ved erstatning.

  beRegningsgRundlag Der er taget udgangspunkt i en årlig drift på 8.760 timer. Ved drift i kortere perioder kan bruges forholdsregning.

  Den nye pumpe er indstillet på AUTOADAPT. Hvis pumpen skal anvendes til brugsvand, er den indstillet til konstant tryk.

  Den nye brugsvandspumpe er indstillet på konstant tryk. (Grund- fospumper med betegnelse N eller B samt Smedegaards pumper  med betegnelse V er brugsvandspumper).

  Data for tryk, flow og energiberegning er midt i pumpekurven, som er typisk for varmeanlæg.

  Uffe Lund Portz Sales Promotor vest Mobil: 2382 6713 E-mail: [email protected] Jylland og Fyn

  Katrine Klith Andersen Sales Promotor vest Mobil: 2381 7040 E-mail: [email protected] Syd- og Sønderjylland samt Fyn

  Thomas Bjørn Carlsson Sales Promoter øst Mobil: 2381 6998 [email protected] Sjælland og øerne

  Brian Sørensen Key Account Manager Mobil: 3089 0530 E-mail: [email protected] KAM VVS, UP OEM samt projekter

  Henrik Falck Salgschef Mobil: 2030 4137 E-mail: [email protected] Danmark, Nordatlanten, OEM-kunder

  Morten Vinther Salgsingeniør Mobil: 5152 6380 E-mail: [email protected] Nord- og Midtjylland

  Michael René Sørensen Salgsingeniør Mobil: 2382 7339 E-mail: [email protected] Syd- og Sønderjylland samt Fyn

  Erling Johansen Salgsingeniør Mobil: 5133 5627 E-mail: [email protected] København og omegn samt Bornholm

  Per Schou Hansen Salgsingeniør Mobil: 5144 9265 E-mail: [email protected] Sjælland, Møn, Lolland og Falster

  Bestilling Pumper 8750 5058 Reservedele 8750 5059 Tilbud og teknisk rådgivning Varme og køl 8750 5051 Industri 8750 5054 Vandforsyning 8750 5052 Spildevand 8750 5053 Service Bjerringbro 8750 5056 Brøndby 8750 5057 Materialer og www Marketing 8750 5060

  Anders Nielsen E-mail: [email protected]

  Finn Vinther Andersen E-mail: [email protected]

  Kevin Pallesen E-mail: [email protected]

  Peter Lyhne E-mail: [email protected]

  Søren Laursen E-mail: [email protected]

  Annemette Kristensen E-mail: [email protected]

  salgschef

  telefon: 8750 5050teamleder Projektingeniør

  salgsteknikere

  salgsingeniører

  salespromotere

  key account Manager

 • 4 5

  GRUNDFOS UDSKIFTNINGSTABEL GRUNDFOS UDSKIFTNINGSTABEL

  Nuværende Grundfos-pumpe Elektronisk regulerede Grundfos-pumper Bygge-

  mål Tilslutning Indst. Forbrug Q H Årsfor-brug

  Bygge- mål Tilslutning

  Årsfor- brug

  Samlet bes- parelse Udlignings-sæt Yderligere kommentar

  Type [mm] [trin] [trin] [m3/h] [mvs] [kwh] Ny pumpe [mm] Vvs-nr. [kwh] [kwh/år] Vvs-nr. / P.N

  Comfort uP 15-14 B 80 rp ½" 25 0.4 0.8 219 uP15-14BA PM 80 rp ½" 38 0634.014 15 204 Til varmvandsbeholder

  Comfort uP 15-14 B 80 rp ½" 25 0.4 0.8 219 uP15-14B PM 80 rp ½" 38 0634.004 70 149 Til veksler til varmt vand

  Comfort uP 15-14 B 80 rp ½" 25 0.4 0.8 219 Alpha2 20-40 n 150 rg 1 1/4" 38 0450.040 49 170

  Comfort uP 20-14 BX 110 rg 1 1/4" 25 0.4 0.8 219 uP20-14BXA PM 110 rg 1 1/4" 38 0635.120 15 204 Til varmvandsbeholder

  Comfort uP 20-14 BX 110 rg 1 1/4" 25 0.4 0.8 219 uP20-14BX PM 110 rg 1 1/4" 38 0635.110 70 149 Til veksler til varmt vand

  Comfort uP 20-14 BX 110 rg 1 1/4" 25 0.4 0.8 219 Alpha2 20-40 n 150 rg 1 1/4" 38 0450.040 49 170

  uP 20-07 n 150 rg 1 1/4" 50 1 0.5 438 Alpha2 20-40 n 150 rg 1 1/4" 38 0450.040 62 376

  uP 20-07 n 150 rg 1 1/4" 50 1 0.5 438 Magna3 25-40 n 180 rg 1 ½" 38 0795.040 92 346 Byggemål/tilslutning ikke ens

  uP 20-15 n 150 rg 1 1/4" 65 1.2 0.5 569 Alpha2 20-40 n 150 rg 1 1/4" 38 0450.040 65 504

  uP 20-15 n 150 rg 1 1/4" 65 1.2 0.5 569 Magna3 25-40 n 180 rg 1 ½" 38 0795.040 96 473 Byggemål/tilslutning ikke ens

  uP 20-30 n 150 rg 1 1/4" 75 1.7 1.3 657 Alpha2 20-40 n 150 rg 1 1/4" 38 0450.040 142 515

  uP 20-30 n 150 rg 1 1/4" 75 1.7 1.3 657 Magna3 25-40 n 180 rg 1 ½" 38 0795.040 104 553 Byggemål/tilslutning ikke ens

  uP 20-45 n 150 rg 1 1/4" 115 2.5 2 1.007 Alpha2 20-60 n 150 rg 1 1/4" 38 0450.060 234 773

  uP 20-45 n 150 rg 1 1/4" 115 2.5 2 1.007 Magna3 25-40 n 180 rg 1 ½" 38 0795.040 165 842 Byggemål/tilslutning ikke ens

  uM 24-08 n 150 rg 1 1/4" 85 0.8 0.4 745 Alpha2 20-40 n 150 rg 1 1/4" 38 0450.040 55 690

  uM 24-08 n 150 rg 1 1/4" 85 0.8 0.4 745 Magna3 25-40 n 180 rg 1 ½" 38 0795.040 91 654 Byggemål/tilslutning ikke ens

  uM 25-12 n 150 rg 1 1/4" 85 1 0.7 745 Alpha2 20-40 n 150 rg 1 1/4" 38 0450.040 117 628

  uM 20-20 180 rg 1 ½" 65 1.2 1.2 569 Alpha2 25-40 180 rg 1 ½" 38 0471.041 48 521

  uM 20-20 180 rg 1 ½" 65 1.2 1.2 569 Magna3 25-40 180 rg 1 ½" 38 0790.040 93 476

  uM 26-20 180 rg 1 ½" 55 1.6 1 482 Alpha2 25-40 180 rg 1 ½" 38 0471.041 59 423

  uM 32-20 180 rg 2" 65 1.2 1.2 569 Alpha2 32-40 180 rg 2" 38 0472.041 48 521

  uM 36-20 f 200 flange 55 1.6 1 482 Alpha2 32-40 180 rg 2" 38 0472.041 59 423 38 0699.212 Husk udligningssæt

  uM 36-20 f 200 flange 55 3 1 482 Magna3 32-40 180 rg 2" 38 0791.040 118 364 38 0699.212 Husk udligningssæt

  uM 65-26 340 dn 65 170-300 20 2 2.059 Magna3 65-40 f 340 dn 65 38 0954.604 601 1.458

  uMs 20-20 180 rg 1 ½" 2 70 1 1.5 613 Alpha2 25-40 180 rg 1 ½" 38 0471.041 50 563

  uMs 25-20 180 rg 1 ½" 3 60 1.6 1.2 526 Alpha2 25-40 180 rg 1 ½" 38 0471.041 59 467

  uMs 25-20 180 rg 1 ½" 3 60 2.5 1.2 526 Magna3 25-40 180 rg 1 ½" 38 0790.040 113 413

  uMs 36-20 f 200 flange 2 60 1.2 1.5 526 Alpha2 32-40 180 rg 2" 38 0472.041 53 473 38 0699.212 Husk udligningssæt

  uMs 40-30 f 250 dn 40 2 75-120 7.5 1.5 854 Magna3 40-40 f 220 dn 40 38 0792.041 214 640 38 0678.830 Husk udligningssæt

  u