Click here to load reader

Gimnazije Dubrovnik

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Gimnazije Dubrovnik

GIMNAZIJA DUBROVNIKDubrovnik, Hrvatska - Croatia
Frana Supila 3, P.O. Box 13;Tel/fax: 020/ 432569; Tel: 020/ 432379; 422033
e-mail: [email protected]
ŠKOLSKI KURIKUL
Gimnazije Dubrovnik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UVODNA RIJE
Kurikul Gimnazije Dubrovnik predstavlja jedan od temeljnih dokumenata škole.
Njegove odrednice sadrajno su planirane u okviru školskih predmetnih aktiva a u dogovoru s
pedagoginjom i ravnateljicom.
Vano je pritom napomenuti kako Gimnazija Dubrovnik na kraju svake školske godine u Izvješu
za proteklu godinu predstavi stvarni tijek i broj aktivnosti kojih je uvijek znatno više no što je to
inicijalno planirano kurikulom.
Ravnateljica Katarina Tolja
Na temelju lanka 28. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08) Školski odbor Gimnazije Dubrovnik na svojoj sjednici odranoj u rujnu donio je
ŠKOLSKI KURIKUL
1. PODACI O NASTAVNICIMA
hrvatski jezik
hrvatski jezik
hrvatski jezik
4. Ana Njiri Aleksi VSS profesor hrvatskog jezika i knjievnosti
hrvatski jezik i filmska umjetnost
5. Lucijana Pendo
hrvatski jezik
hrvatski jezik i filmska umjetnost
7. Silvana Radulovi
engleskii jezik
8. Davor Lili VSS prof. engleskog j. i knji. i sociologije- savjetnik
engleski jezik i sociologija
9. Nikica Ani VSS prof. engleskog i talijanskog j. i knji.
engleskii jezik i talijanski jezik
10. Nina upi VSS prof. engleskog jezika engleski jezik
11. Marina Juriši VSS prof. španjolskog i talijanskog j. i knji.
talijanski i španjolski jezik
12. Ana Pavlievi VSS prof. španjolskog i francuskog j. I knji.
Francuski I španjolski jezik
13. Katie Riha VSS prof. I engleskog i njemakog jezika i knji.
Njemaki i engleski jezik
njemaki jezik
15. Tamara Spaji VSS prof. latinskog jezika i knji. – mentor, francuski jezik i knj
latinski i francuski jezik
16. Igor Mioši VSS prof. eng. j. i filozofije- savjetnik
engleski jezik, logika, filozofija, etika
17. Pavica Paluni Beloša
francuski jezik I sociologija, PiG
18. Suada Sali VSS prof. psihologije- mentor psihologija
19. Joško Berdovi VSS prof. filozofije I sociologije Filozofija, logika, sociologija, PiG
20. Ivila Dender VSS profesor geografije- savjetnik
geografija
geografija
24. uro Capor VSS prof. povijesti- mentor povijest
25. Ivana Mioši VSS profesor povijesti i talijanskog jezika- savjetnik
Povijest, talijanski jezik
matematika I vjeronauk
matematika
30. Katija Vierda
informatika
33. Mares Golubovi VSS profesor fizike fizika
34. Nataša Vlahini SSS Profesor njemakog jezika njemaki jezik
35. Slaana Boškovi Beir
36. Jasmin Derakovi VSS profesor biologije i kemije
biologija i kemija
biologija
hrvatski jezik
likovna umjetnost, kulturna baština
glazbena umjetnost
Likovna umjetnost
43. Maro Puli VSS profesor TZK tjelesna I zdravstvena kultura
44. Vlaho Zlošilo VSS profesor TZK tjelesna I zdravstvena kultura
45. Ana Mati VSS mag. teologije vjeronauk
46. Marijana Lui Brailo
47. Linda Jurki VSS Profesor kemije kemija
48. Marko Butigan VSS profesor TZK tjelesna I zdravstvena kultura
49. Luce ati VSS prof. glazbene umjetnosti glazbena umjetnost
50. Janja Lešan VSS profesor hrvatskog jezika i knji.
hrvatski jezik
hrvatsku jezik i latinski jezik
52. Tajana Marti VSS prof. hrvatskog jezika i knji.
hrvatski jezik
54. Ivana Batini VSS Profesor TZK tjelesna I zdravstvena kultura
55. Vanja Vrea VSS Profesor španjolskog i njemakog jezika
Španjolski jezik
Redni broj
4. Renata Grdovi Lujak, mag. bibl. VSS knjiniarka
3. PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA
Rb.
2.
1. REDOVNI UENICI
1 F jezina 7 14 6 14 1 21
Ukupno: 50 65 49 65 1 115
II. razredi
Ukupno: 43 76 119
3.F jezina 0 15 15
Ukupno: 34 82 116
4.F jezina 5 11 16
Ukupno: 63 73 136
Sveukupno: 190 296 486
AKTIVNOSTI
2. NOVINARSKA GRUPA A. Damarija, R. Lujak Grdovi
3. POSJET ADRENALINSKOM PARKU U
KONAVLIMA
5. 10 ŠKOLA-10 UMJETNIKA Ivanka Lili
6. EBG – European Business Game Nikica Ani
7. GEOGRAFSKA GRUPA Ivila Dender
8. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB Vlaho Zlošilo
9. IZABERI NENASILJE Jagoda urovi
10. TJEDAN BOTANIKIH VRTOVA I ARBORETUMA profesori biologije
11. POVIJEST- POVIJESNA GRUPA Ivana Mioši
12. ŠKOLSKI IZLETI PRVIH RAZREDA razrednici prvih razreda
13. ŠKOLSKI IZLETI DRUGIH RAZREDA razrednici drugih razreda
14. ŠKOLSKI IZLETI TREIH RAZREDA razrednici treih razreda
15. POSJET UENIKA ARHEOLOŠKOM I ETNOGRAFSKOM MUZEJU (2.-4. raz)
Ivanka Lili
ATELIERA PULITIKA
19. CRVENI KRI – PRVA POMO
Maja Sambrailo, Vlaho Zlošilo
profesori biologije
23. FACEBOOK KNJINICE Renata Lujak Grdovi
24. DAN PMF-a, NO BIOLOGIJE Prof. biologije i fizike
25. SURADNJA S JAVNOM USTANOVOM ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM DJELOVIMA PRIRODE DN
profesori biologije
DUBROVNIK, GALERIJE DULI MASLE
29. PASTORALNI SUSRETI ZA MLADE R. uka Alemani, Ana Mati
30. POSJETE VJERSKIM PROSTORIMA R. uka Alemani, Ana Mati
31. TERENSKA NASTAVA MEUGORJE Ana Mati
32. RAZMJENA S UENICIMA GIMNAZIJE LAVA
CELJE
Marin Dri u oima gimnazijalaca
Luciana Pendo Matilda Perkovi,
37. SIMULIRANA SJEDNICA HS Jagoda urovi, Jasmin
Derakovi
39. TERENSKA NASTAVA- LONDON Ivila Dender, prof.
40. ENGLESKI JEZIK- PRIPREME ZA DM upi Nina
41. FAKULTATIVNA NASTAVA FIZIKA (3.RAZ.) Andrea Sebastijan
42. INTERDISCIPLINARNA STUDIJA Marin Dri-
renesansno nasljee Dubrovnik- Firenza
45. ODGOJNI STILOVI U RAZVOJU
NEPOELJNIH NAVIKA
Suada Sali
47. POSJET KONCERTIMA DSO Jelena Eri
48. DODATNA NASTAVA_ ENGLESKI JEZIK Davor Lili
49. DODATNA NASTAVA_ TALIJANSKI JEZIK Ivana Mioši
50 POSJET LABORATORIJU OB DUBROVNIK profesori biologije
51. TERENSKA NASTAVA BARCELONA Ana Pavlievi, Ivana Mioši
52. DEL TURISTA AL GUÍA
Ana Pavlievi
54. PSIHOLOGIJA- IZVANN: AKTIVNOST Suada Sali
55. DODATNA NASTAVA – FRANCUSKI JEZIK Pavica Beloša Paluni
56. PREVENCIJA KOCKANJA Jagoda urovi, Suada Sali
57. PSIHOLOGIJA_ TERENSKA NASTAVA
59. DANI FIZIKE Profesori fizike
60. 450. OBLJETNICA ROENJA M. GETALDIA Profesori fizike
61. FIZIKA IZVAN UIONICE Profesori fizike
62. FIZIKA- PRIPREME ZA MATURU Mares Golubovi
63. MATEMATIKA- PRIPREME ZA MATURU Katija Vierda
64. RAZMJENA UENIKA GIMNAZIJE DUBROVNIK I KLASINE GIMNAZIJE BERCHET IZ MILANA
Ivana Mioši
66. DUBROVAKI ARDIN Ivila Dender, Tamara Spaji
67. MARIN DRI IZ PERA RADIA Janja Lešan
68. HRVATSKI JEZIK_ PRIPREME ZA DM Janja Lešan
1.
1. Ciljevi aktivnosti
imaginacija) Omoguiti uenicima iskustvo rada na dramskoj
predstavi te izvedbu iste
3. Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost
Matilda Perkovi, prof.
4. Nain realizacije aktivnosti
Kroz 35 nastavnih tjedana u trajanju od dva nastavna sata uenici e
prisustvovati radionicama (praktinoj nastavi) dramske umjetnosti.
Kroz razne vjebe razvijati e scenske kompetencije.Uenici e
sudjelovati na LiDraNu s predstavom te u kulturnim aktivnostima u
široj zajednici (Forum mladih), a osim toga sudjelovat e i u projektu
„Dri u oima gimnazijalaca“.
Što je drama?vjebe povjerenja Listopad - dramske igre/scenska imaginacija (razvijanje) Studeni - razvijanje scenske improvizacije – od scene do predstave; razvijanje scenske improvizacije. Prosinac - uvjebavanje predstave za LiDraNo Sijeanj - uvjebavanje predstave za LiDraNo sudjelovanje na LiDraNu Veljaa- razvijanje scenskog pokreta Oujak - razvijanje scenskog govora Travanj- vjebe dramatizacija. Svibanj - „Dri u oima gimnazijalaca“ Lipanj – osvrt na rad
6. Troškovnik aktivnosti Od 100 do 500 kn za potrebe izvedbe (scenografije, kostiografije) na
LiDraNu i ostalim izvedbama.
7. Nain vrednovanja i nain korištenja rezultata vrednovanja
Uenici e ocijeniti rad i organizaciju u anketi na kraju nastavne
godine.
zainteresiranošu te postignuima zadanih ciljeva.
2.
AKTIVNOST
Prvi je cilj izdavanja školskog lista odgovoriti na potrebu uenika i nastavnika Gimnazije Dubrovnik za sadrajnim, edukativnim i zabavnim štivom koje se tie školske svakodnevice, a koje jednim dijelom funkcionira i kao svjedoanstvo ili kronika zbivanja u tekuoj godini. Drugi, ne manje vaan cilj jest razviti kompetencije lanova Novinarske skupine: odgovornost prema pisanoj rijei, objektivnost pri izvještavanju, razvoj kritikog mišljenja, spisateljske kompetencije, komunikativnost, kreativnost, samostalnost pri izvršavanju novinarskih zadataka.
2. Namjena aktivnosti --izrada dva broja školskog lista Infoir
-razvijanje literarnih, misaonih i kritikih sposobnosti uenika
- razvijanje komunikativnosti, kreativnosti i odgovornosti u izvršavanju
zadataka
- godišnja kronika dogaanja u Gimnaziji Dubrovnik
3. NositeljI aktivnosti i njihova odgovornost
Anela Damarija, prof., Renata Lujak-Grdovi, prof.
4.Nain realizacije aktivnosti Radne skupine ine 10-15 uenika i 2 profesora. Aktivnosti koje e se
primjenjivati u projektu su: predavanja, radionice, suradnja s tiskarom, posjeti
lokalnim medijima, razgovori s novinarima Uenici pod vodstvom mentora jednakopravno donose odluke o temama lista, nainu obrade kroz argumentiranu raspravu. Radni sastanci Novinarske grupe odravaju se dva puta tjedno.
5.Vremenik aktivnosti RUJAN 1. Okupljanje uenika za Novinarsku grupu 2. Dogovori o temama novog broja školskog lista Infoir 3. Podjela zaduenja, ustroj redakcije (uredništvo, novinari, fotosekcija) 4. Razlika školski list/novine 5. Etika u školskom novinarstvu 6. Osnove publicistikog stila 7. Vijest /Izvješe 8. Vijest /Izvješe LISTOPAD 9. Intervju 10. Kako voditi dobar intervju (primjeri iz prakse) 11. Anketa, crtica, mišljenje javnosti 12. Anketa, crtica, mišljenje javnosti 13. Tematski lanci, tekstovi s povodom 14. Rasprava o tematskom lanku tekueg broja 15. Posjet studentskom radiju UNIDU 16. Posjet studentskom radiju UNIDU STUDENI 17. Rubrike u školskom listu, odabir 18. Prikaz /recenzija 19. Prikaz /recenzija (podjela zadataka) 20. Zabavni sadraji, evaluacija 21. Osmišljavanje zabavnika 22. Strip i ilustracije 23. Strip i ilustracije PROSINAC 24. Evaluacija zaprimljenih radova, ureivanje 25. Evaluacija zaprimljenih radova, ureivanje 26. Rad na lekturi i korekturi 27. Rad na lekturi i korekturi 28. Dogovor s tiskarom 29. Dogovori s tiskarom, pregled prijeloma 30. Distribucija boinog izdanja
SIJEANJ 31. Ideje za sljedei broj lista (brainstorming) 32. Rad na koncepciji novog broja 33. Osvrt na ciljanu itateljsku publiku, rasprava o poboljšanju u odnosu na prethodni broj 34. Komentar, osvrt, kolumna (primjeri) 35. Komentar, osvrt, kolumna (podjela zadataka) 36. Fotografija VELJAA 37. Razlika izmeu literarnog i publicistikog stila 38. Literarni stil/Publicistiki stil (primjeri) 39. Osvrt na školske aktualnosti – mogue teme za novi broj 40. Odabir osobe za intervju – naini portretiranja 41. Rad na novinarskom tekstu 42. Obrada i oprema novinarskog teksta OUJAK 43. Obrada i oprema novinarskog teksta 44. Reportaa /putopis 45. Reportaa /putopis 46. Izvještavanje s mjesta dogaaja – tipovi informiranja 47. Senzacionalizam u novinarstvu 48. Mjesto humora u školskom listu – rasprava i prijedlozi 49. Mjesto humora u školskom listu – rasprava i prijedlozi 50. Obrada i oprema novinarskog teksta – praktini rad TRAVANJ 51. Susret s profesionalnim novinarom 52. Susret s profesionalnim novinarom 53. Fotostrip 54. Osmišljavanje uvodnika i naslovnice 55. Rad na ureivanju materijala 56. Rad na redoslijedu materijala 57. Rad na grafikom ureenju lista 58. Rad na grafikom ureenju lista SVIBANJ 59. Pogled u prošlost – pregled starih brojeva Infoira 60. Odnos dizajna i sadraja 61. Dizajn lista – konani dogovori 62. Lektura i korektura 63. Lektura i korektura 64. Dogovor s tiskarom 65. Dogovor s tiskarom 66. Pregled nakon prijeloma, evaluacija LIPANJ 67. Distribucija i promocija lista 68. Distribucija i promocija lista 69. Evaluacija rada Novinarske skupine 70. Prijedlozi za sljedeu školsku godinu
6.Troškovnik aktivnosti Projekt financira Gimnazija Dubrovnik, a apliciran je na natjeaj Grada
Dubrovnika za potrebe u kulturi i obrazovanju.
7.Nain vrednovanja i nain korištenja rezultata vrednovanja
- samovrednovanje na satovima predvienima za rad novinarske skupine
- prijavljivanje školkog lista Infoir na LiDraNo
3.
4. Ciljevi aktivnosti
5. Namjena aktivnosti Namjenjena je uenicima treeg d razreda Gimnazije Dubrovnik
6. Nositelji aktivnosti i njihova
odgovornost
7. Nain realizacije aktivnosti
Uenici e krenuti iz Dubrovnika javnim prijevozom prema Konavlima nakon nastave. Nakon aktivnosti u adrenalinskom parku doi e u Dubrovnik u kasnim poslijepodnevnim satima
8. Vremenik aktivnosti 5. 10. 2018.
9. Troškovnik aktivnosti Troškove ulaznice u park snose uenici i nastavnica.
10. Nain vrednovanja i nain korištenja rezultata vrednovanja
U razgovoru s uenicima uoit e se njihovo usvajanje vrijednosti zdravog naina ivljenja.
4.
AKTIVNOST
uenika
Nastavak dugogodišnje suradnje sa poeškom gimnazijom
Cilj projekta je proširiti interes i znanja gimnazijalaca na podruju umjetnosti te bolje upoznavanje s kulturnom baštinom Dubrovnika i Poege. -upoznavanje s radom škole i nainom ivota u Poegi
2. Namjena aktivnosti -Upoznavanje uenika naše škole s lokalnom poviješu i kulturnom baštinom, te
njihovo osvješivanje o vezama izmeu Dubrovnika i Poege
-Organiziranje posjeta muzejima, galerijama i graevinama te vizualni kontakt
uenika s umjetnikim djelima.
-izvoenje terenske nastave
-razvijanje kreativnosti uenika
-meusobna suradnja uenika
Ivanka Lili,prof.likovne umjetnosti, Jasmin Derakovi,prof.biologije
4.Nain realizacije aktivnosti Radne skupine ine 10-15 uenika i 2 profesora. Aktivnosti koje e se
primjenjivati u projektu su: predavanja,radionice, terenska nastava, suradnja s
knjinicama,galerijama i muzejima
Uenici prezentiraju zadanu temu vezanu za kulturnu baštinu i likovnu umjetnost power–point prezentacijom (poveznica su gradovi Poega i Dubrovnik ) -trodnevni boravak u Poegi -razmjena znanja I iskustava -sudjelovanje na izlobi -Razmjena prijateljstava
-Dolazak poeških uenika u posjetu našoj školi
5.Vremenik aktivnosti Tri dana tijekom 2018./2019.(ovisi o zajednikom dogovoru izmeu škola)
-uzvratni posjet/sublimacija i evaluacija
dolaze u posjet našoj školi. 6.Troškovnik aktivnosti Projekt financira Gimnazija Dubrovnik, Grad Dubrovnik i Poeška gimnazija
Putne troškove Poeška gimnazija
Ostale troškove snosi Škola.
-vrednovanje na satu Likovne umjetnosti tijekom i nakon projekta, prezentacija
u školi -Prezentacija istraivakog rada kao cjeline (power point, video) na
natjecanjima i smotrama, na sveanosti za Dan škole i sl. -povratna informacija o suradnji i objavljivanje lanka na web stranici škole i u
školskim novinama.
umjetnika'( Moderna galerija – Zagreb,
Cilj projekta je proširiti interes i znanja gimnazijalaca na podruju umjetnosti i muzejskih djelatnosti, upoznavanje s kulturnom baštinom. -uvoditi uenike u samostalno istraivanje -istraivaki rad -osmišljavanje prezentacije i radionice -razvijanje meusobne suradnje uenika
5. Namjena aktivnosti Uenici stjecu nova znanja te razviju novi odnos prema materiji koju obrauju i instituciji muzeja. Oni sami postaju istraivai i predstavljai svoga projekta u kreativnom postupku njegove organizacije. -upoznavanje uenika s odreenim umjetnikom
-razvijanje kreativnosti -idejna rješenja kroz radionice -izvoenje terenske nastave
6. NositeljI aktivnosti i njihova odgovornost
Ivanka Lili,prof.likovne umjetnosti
Uenici prezentiraju zadanu temu(zadanog umjetnika) power– point prezentacijom,izradom brošure te sami u sklopu kreativnih radionica stvaraju i izraavaju se umjetnikim sredstvima. - trodnevni boravak u Zagrebu - izvedba projekta u Modernoj galeriji u Zagrebu
8. Vremenik aktivnosti Krajem studenoga 2018.
9. Troškovnik aktivnosti
Moderna galerija osigurava 2 polupansiona u Zagrebu za sve sudionike,
informatiku potporu, materijal za radionice, fotografiranje te dizajn i
tisak kataloga koji dokumentira dogaaj i koji dobiju svi sudionici
projekta.
Dubrovnika do Zagreba (4 karte javnog prijevoza(avionom) + tisak
brošure (50 kom.radni materijal za svoju radionicu, dnevnice za prof. i
nagrade za uenike)).
-vrednovanje na satu Likovne umjetnosti tijekom i nakon projekta,
prezentacija u školi
obiljeavanju Dana muzeja te Noi muzeja .
-povratna informacija o suradnji i objavljivanje lanka na web stranici
škole i u školskim novinama.
6.
AKTIVNOST
Probuditi interes za poduzetništvo, razviti poduzetniki duh te kreativno razmišljanje te ih upoznati s osnovama rada malih tvrtki.
2. Namjena aktivnosti aktivnost je namijenjena uenicima 2. i 3. razreda
3. NositeljI aktivnosti i njihova odgovornost
Nikica Ani, prof. engleskog i talijanskog jezika
4. Nain realizacije aktivnosti
- Izrada poslovnog plana u suradnji s DUROM, sklapanje ugovora JOINT VENTURES s firmama te pojedincima zainteresiranim za suradnju. Izrada MARKETING plana, Prezentacija i pisanje projekta na engleskom jeziku.
5. Vremenik aktivnosti Tijekom 2018./2019.(listopad, studeni, prosinac, veljaa, oujak, travanj, svibanj)
6. Troškovnik aktivnosti
Troškovi puta na finalno natjecanje u neku od europskih zemalja. 2o 000 kn
7.Nain vrednovanja i nain korištenja rezultata vrednovanja
- osposobiti uenike za prezentiranje projekta na engleskom jeziku - biranje najboljeg poslovnog plana i originalne ideje - snimanje reklame - marketinška prezentacija
7.
GOSPODARSKIH OBILJEJA ZAVIAJA.
OUVANJU PRIRODE. POTICANJE SAMOSTALNOSTI I
KREATIVNOSTI UENIKA. OMOGUITI UENICIMA PRIMJENU
STEENIH ZNANJA
AKTIVNO SUDJELOVANJE UENIKA U UPOZNAVANJU I
UOAVANJU OBILJEJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I
INTERVENCIJE LJUDI U PROSTORU S CILJEM PRIMJENE
ODRIVOG RAZVOJA U PROSTORU ZAVIAJA POSJETOM : ,
OTOKA KALAMOTE , LOPUDA , ŠIPANA I KORULE ,
DUBROVAKOG PRIMORJA I POLUOTOKA PELJEŠCA
RAZVIJANJE SVIJESTI O VANOSTI OUVANJA I PRIRODNE
I KULTURNE BAŠTINE
IVILA DENDER
URO CAPOR
DRUGO POLUGODIŠTE: OTOK KORULA , DUBROVAKO
PRIMORJE I POLUOTOK PELJEŠAC
17. Nain vrednovanja i nain korištenja rezultata vrednovanja
RAZGOVOR S UENICIMA O USPJEŠNOSTII PROVEDENOG
IZLETA
ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB
1. Ciljevi aktivnosti Okupljanje i rad s uenicima koji e predstavljati
školski športski klub
3. Nositelji aktivnosti
i njihova odgovornost
Vlaho Zlošilo, prof.
natjecanja
6. Detaljan
troškovnik aktivnosti
sendvii, sokovi
napredovanjima. Plasman na poluzavršnim i
završnim natjecanjima.
1. Ciljevi aktivnosti
- Poveati svijest o problemu nasilja meu djecom i o moguim rješenjima, kako bi se nasilno i zlostavljajue ponašanje uinilo socijalno neprihvatljivim.
- Poveanjem informiranosti svih sudionika osigurati prepoznavanje rizika i obrazaca nasilnikog i zlostavljajueg ponašanja.
- Poveati efikasnost odgovora na nasilje kroz definiranje uloga i odgovornosti unutar škole, definiranje izvora pomoi izvan škole (druge strune slube), protokola postupanja te poveanjem strunih znanja.
- Osigurati primjereniju pomo djeci rtvama i poiniteljima nasilja.
2. Namjena aktivnosti Uenici e kroz radionice uiti prepoznavati nasilno ponašanje, stjecati uvid u vlastito ponašanje, osvještavati osjeaj vlastite vrijednosti. Roditelji e osvijestiti vlastite roditeljske stilove, prepoznavati vlastitu odgovornost za ponašanje. Uitelji i ostali djelatnici škole reagirat e na nasilje jedinstveno u skladu s protokolom o postupanju.
3. Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost
Jagoda urovi, pedagoginja razrednici
4. Nain realizacije aktivnosti
5. Vremenik aktivnosti tijekom školske godine
6. Troškovnik aktivnosti - sredstva potrebna za provoenje radionica i rad vršnjakih skupina
- edukativni plakati ve su izraeni
7. Nain vrednovanja i nain korištenja rezultata vrednovanja
primjena upitnika za uenike, roditelje i nastavnike
10.
AKTIVNOST
informirati ih o aktivnostima i
rezultatima u znanosti, poboljšati
javnu percepciju znanstvenika te
stjecanje novih znanja.
prirodoslovlju.
Derakovi, prof., Maja Sambrailo
4. Sudionici (razred ili skupina) Uenicima prvih, drugih, treih i
etvrtih razreda Gimnazije Dubrovnik.
5. Nain realizacije aktivnosti
Upoznati uenike s botanikim
pobuditi svijest o ouvanju biljne
raznolikosti putem predavanja,
radionica i izlobi.
7. Troškovnik aktivnosti
korištenja rezultata vrednovanja
11.
Ciljevi
istraivaki rad; razumijevanje tehnika rada na razliitim povijesnim izvorima;
- razvijanje komunikacijskih vještina, jasnog i argumentiranog iznošenja stavova;
- jaanje zanimanja za prouavanje kulturno-povijesne baštine i potrebe njezinog ouvanja.
- Istraivanje zajednikih osoba(pisaca, znanstvenika, umjetnika) koji povezuju Dubrovnik s talijanskim gradovima.
Namjena aktivnosti
Nain realizacije
Projektna i terenska nastava (obilazak lokaliteta i strunih ustanova); Grupni i individualni rad; Izlaganje, prezentacija;
Vremenik 35 sati (1 sat tjedno) zainteresirani uenici svih razreda
Troškovnik (karte za gradski i prigradski prijevoz, ulaznice u muzeje, potrošni materijal, telefon, Internet)
Nain vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja
Bilješke o napredovanju, objavljivanje samostalnog uenikog istraivanja, terenska nastava u Italiju.
12.
AKTIVNOST
2. Namjena aktivnosti a. aktivnost je namijenjena uenicima prvih razreda Gimnazije Dubrovnik
b. meusobno upoznavanje uenika iz razrednog odjela
c. obogaivanje sveukupnog znanja povijesti posjetom
Muzeju Sinjske alke, Svetištu Sinjske Gospe,
Dioklecijanovoj palai i staroj jezgri Splita
3. NositeljI aktivnosti i njihova odgovornost
Razrednici 1. razreda
4. Nain realizacije aktivnosti
a. putovanje autobusom u Sinj i Split u pratnji razrednika i obilazak u pratnji vodia
5. Vremenik aktivnosti 7.prosinca 2018.
6. Troškovnik aktivnosti
Troškove prijevoza, ulaznica za muzej i strunog vodstva snose uenici i njihovi roditelji.
7.Nain vrednovanja i nain korištenja rezultata vrednovanja
Uenike prezentacije, izrada lanka za školsku web stranicu, razgovor
13.
1. Ciljevi aktivnosti Upoznati uenike s kulturom te poviješu gradau koju putuju. Usvojiti kulturu putovanja (poštivanje razliitosti, istraivanje autohtonih proizvoda te tradicija itd.)
2. Namjena aktivnosti Uenicima drugih razreda
3. Nositelji aktivnosti I
odgovornosti
2.a Mares Goblubovi, prof. 2. b Andrea Sebastijan, prof. 2..c Ivana Mioši, prof. 2. d Ana Mati, prof. 2. e Kiti Jurica Korda, prof. 2. f Anela Damarija, prof.
4. Nain realizacije aktivnosti Izlet e se realizirati preko turistike agencije koju e na roditeljskim sastancima izabrati roditelji i uenici kao i destinaciju tj. program u tom gradui (obvezujui kulturni sadraji) - Potpis ugovora s agencijom uz napomenu pridravanja svih zakonskih obveza pri organiziranju izleta (osiguranje uenika, prisutnost vodia, starost vozila I sl.)
5. Vremenik aktivnosti Izlet drugih razreda odrat e se 7. i 8. prosinca 2018
6. Troškovik Troškove snose uenici odnosno roditelji.
7. Nain vrednovanja i korištenja
rezultata
Prezentacija uenika na oglasnoj ploi te školskim novinama. Razgovor o iskustvu putovanja na satu razrednog odgoja te kulturi posjeenog grada Na satu razrednog odgoja razgovor o propisima I pravilaima koji prate putovanje.
14.
AKTIVNOST
3c, 3.d, 3.e i 3.f 1. Ciljevi aktivnosti
Razgledavanje grada Zagreba uz
Zagreba,(Mimara), Muzeju suvremene
umjetnosti, Muzej iluzija,Klovievi
zagrebakih kazališta te jednodnevni
grada)
razreda kako bi se upoznali sa
znamenitostima grada Zagreba te grada
Graza, povijesnom i kulturnom
hrvatskom umjetnošu.
Razrednici 3 a, b,c,d,e,i f
4. Nain realizacije aktivnosti
U organizaciji odabrane turistike
agencije( prijevoz autobusom,2 noenja
Zagrebu, Grazu te odabranim
7. Nain vrednovanja i nain korištenja rezultata vrednovanja
Razgovor s uenicima o uspješnostii
provedenog izleta i usvojenost sadraja .
Izrada plakata i power point
prezentacija, izvještaja za web stranicu
škole
15.
AKTIVNOST
Etnografskom muzeju, Umjetnikoj galeriji u
Dubrovniku
- razumijevanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, djelatan odnos prema zaštiti spomenika…