of 114 /114
Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară 1. Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere” Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate in invatamantul superior” Titlul proiectului: „MATE-INFO.NET” Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/136858 Beneficiar: Universitatea Ovidius din Constanţa Ghidul programului de studii de master Medii Virtuale Multimodale Distribuite

Ghidul - mate-info.univ-ovidius.romate-info.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2015/12/Ghid_MVMOD.pdfUniversitatea „OVIDIUS" din Constanţa, Facultatea de Matematică şi Informatică

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ghidul -...

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară 1. „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate

  pe cunoastere” Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate in invatamantul superior” Titlul proiectului: „MATE-INFO.NET” Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al

  Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/136858

  Beneficiar: Universitatea Ovidius din Constanţa

  Ghidul

  programului de studii de master

  Medii Virtuale

  Multimodale

  Distribuite

 • Cuprins

  1. Introducere ............................................................................................................................. 5

  2. Prezentarea Facultății de Matematică și Informatică ..................................................... 6

  2.1. Scurt istoric ...................................................................................................................... 6

  2.2. Facilități educaționale ................................................................................................... 7

  2.3. Prezentarea Departamentului de Matematică și Informatică ................................. 9

  2.4. Prezentarea partenerilor sociali ai facultății ........................................................... 10

  2.5. Manifestările organizate în cadrul facultății .............................................................11

  3. Misiunea si obiectivele programului de studii de master Medii Virtuale Multimodale

  Distribuite ...................................................................................................................................... 13

  3.1. Misiunea programului de studii ................................................................................... 13

  3.2. Obiectivele programului de studii .............................................................................. 13

  Obiective generale............................................................................................................... 13

  Obiective specifice .............................................................................................................. 13

  3.3. Calificare profesionala, relatia cu COR ..................................................................... 14

  3.4. Descrierea competentelor profesionale care definesc calificarea profesionala

  vizată .......................................................................................................................................... 14

  3.5. Admitere ......................................................................................................................... 14

  3.6. Certificarea studiilor .................................................................................................... 15

  3.7. Conditionari specifice de acces/admitere, de promovare/echivalare a anului

  de studii/a unor discipline, de transfer, etc. ..................................................................... 15

  3.8. Structura examenului de finalizare a studiilor ........................................................ 15

  4. Planul de invatamant .......................................................................................................... 16

  4.1. Bilanturi generale .......................................................................................................... 19

  4.2. Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si

  competente transversale ........................................................................................................ 20

 • 4.3. Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studii ............... 23

  4.4. Stabilirea corelatiilor dintre competentele profesionale si competentele

  transversale si ariile de continut, disciplinele de studiu si creditele alocate .............. 25

  5. Fisele disciplinelor ............................................................................................................... 28

  FMI.MVMMD.I.1.01 - Dezvoltarea aplicațiilor software ................................................. 29

  FMI.MVMMD.I.1.02 - Realitate virtuala si augmentata .................................................. 32

  FMI.MVMMD.I.1.03 - Inteligență artificială aplicată ...................................................... 35

  FMI.MVMMD.I.1.04 - Practica de cercetare ..................................................................... 38

  FMI.MVMMD.I.2.05 - Sisteme avansate de baze de date ............................................... 40

  FMI.MVMMD.I.2.06 - Retele si sisteme distribuite .......................................................... 43

  FMI.MVMMD.I.2.07 - Modele si framework-uri de proiectare ....................................... 47

  FMI.MVMMD.I.2.08 - Practica de cercetare ..................................................................... 50

  FMI.MVMMD.I.1.09 - Arhitecturi pentru sisteme informatice autonome ................... 52

  FMI.MVMMD.I.1.10 - Analiza datelor și modelare stocastică ........................................ 55

  FMI.MVMMD.I.1.11 - Introducere in algoritmica aplicatiilor distribuite .................... 58

  FMI.MVMMD.I.2.12 - Interfete om-masina multi-modale .............................................. 61

  FMI.MVMMD.I.2.13 – Sisteme multimedia ........................................................................ 64

  FMI.MVMMD.I.2.14 – Procesarea automată a limbajului natural ................................. 67

  FMI.MVMMD.II.1.01 – Sisteme avansate de analiza, reconstructia si prelucrarea

  imaginilor .............................................................................................................................. 70

  FMI.MVMMD.II.1.02 – Sisteme multi-agent ....................................................................... 74

  FMI.MVMMD.II.1.03 – Practica de cercetare .................................................................... 77

  FMI.MVMMD.II.2.04 – Modelare si simulare comportamentala in medii virtuale mixte

  ................................................................................................................................................ 79

  FMI.MVMMD.II.2.05 – Algoritmi de optimizare in sisteme distribuite ......................... 82

  FMI.MVMMD.II.2.06 – Practica de cercetare .................................................................... 85

  FMI.MVMMD.II.1.09 – Interfete omniprezente ................................................................. 87

  FMI.MVMMD.II.1.10 – Web semantic si ontologii ............................................................. 90

  FMI.MVMMD.II.1.11 – Recunoașterea formelor și căutarea de date în spațiul Web . 93

  FMI.MVMMD.II.2.12 – Invatare virtuala/Virtual tutoring ............................................... 96

 • FMI.MVMMD.II.2.13 – Managementul mediilor virtuale de calcul și a platformelor de

  servicii pe Internet ............................................................................................................ 100

  6. Perspective de dezvoltare profesională după absolvirea programului de studiu ... 103

  7. Chestionar de evaluare/calibrare asupra materialelor de invatare aferente unei

  discipline ..................................................................................................................................... 106

  8. Chestionar privind studiile realizate in cadrul proiectului MATE-INFO.NET ............110

 • 1. Introducere

  Stimați Studenţi,

  Bine aţi venit la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii “Ovidius” din

  Constanţa. Alegerea dumneavoastră ne onorează şi suntem siguri că diploma obţinută de la noi are

  valoare pe piaţa muncii.

  În acest ghid, realizat în cadrul proiectului „MATE-INFO.NET” Adaptarea programelor

  de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei

  reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine

  dezvoltarea economică şi socială, găsiţi primele informaţii despre Facultatea de Matematică şi

  Informatică și despre Programul de studii de master Medii Virtuale Multimodale Distribuite.

  Pagina web a facultăţii (http://math.univ-ovidius.ro/ ) vă oferă informaţii complete şi la

  zi asupra activităţii din facultate.

  Suntem una dintre primele facultăţi ce oferă cursuri, seminarii şi laboratoare în format

  electronic (disponibile pe pagina facultății, sectiunea Avizier WEB/ E-Cursuri) la care veţi avea

  acces ca studenţi ai facultăţii. Corpul profesoral prezentat în acest ghid are o recunoaştere atât pe

  plan national, cât şi internaţional.

  Vă urăm succes pe întreaga perioadă a studiilor de licenţă din facultatea noastră şi vă

  aşteptăm să continuaţi cu studiile masterale şi doctorale oferite de facultatea noastră!

  Consiliul Profesoral

  http://math.univ-ovidius.ro/

 • 2. Prezentarea Facultății de Matematică și Informatică

  2.1. Scurt istoric

  Universitatea Ovidius din Constanţa este o instituţie de învăţământul superior cu tradiţie în

  educaţie şi cercetare în domeniile Matematică şi Informatică. Facultatea de Matematică şi

  Informatică a Universităţii Ovidius din Constanța îşi are rădăcinile în Facultatea de Matematică-

  Fizică din cadrul Institutului Pedagogic din Constanţa, fondat în 1961.

  Din istoricul facultăţii consemnăm faptul că specializarea Matematică se derulează de

  peste 50 de ani (incepând cu Institutul Pedagogic), specializarea Matematică-Informatică de peste

  20 de ani (odată cu fondarea UOC prin HG 225/1990) şi cea de Informatică de 10 ani (HG

  1082/2003).

  Începând cu anul universitar 2005-2006, facultatea are planurile de învăţământ adaptate

  sistemului pe cicluri de învăţământ impus de Convenţia de la Bologna (licență-3 ani, masterat-2

  ani, doctorat- maxim 5 ani) și utilizează sistemul de credite transferabile. Astfel, oferta

  educaţională la studii de licenţă conţine pe lângă cele 3 specializări consacrate şi specializarea

  Computer Science, iar la studii de masterat, sunt propuse specializările Didactică Matematică,

  Modelare şi Tehnologii Informatice, Modelare Matematică în Finanțe și Analiză Economică,

  Medii Virtuale Multimodale Distribuite.

 • 2.2. Facilități educaționale

  Studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică beneficiază de săli moderne de studiu,

  amfiteatre, săli de curs, săli de seminar, laboratoare specializate de Informatică dotate cu

  calculatoare de ultimă generaţie.

  În fiecare an, un anumit număr de studenţi ocupă locuri de cazare în căminele

  Universităţii.

  În plus, studenţii au acces la Biblioteca Centrală a Universităţii şi de asemenea la baza

  sportivă de pe malul lacului Mamaia, cu posibilităţi de practicare a diferitelor sporturi, incluzând

  yachting, tenis, fotbal, handbal, volei, baschet, etc.

  Studenţii beneficiază, de asemenea, de burse ERASMUS în universitățile

  -AGH University of Science and Technology, Uniwersytet Slaski W Katowicach -Polonia,

  -Universite de Bretagne Occidentale-Franta, Grenoble Institute of Technology, Universite Nice

  Sophia Antipolis , Universite Lille 1, Universite Paul Sabatier - Toulouse 3-Franta,

  -Balikesir University, Karabuk University, Ordu University, Dicle University, Nevsehir

  University , Trakya University, Giresun University, Piri Reis University, Pamukkale University -

  Turcia,

  -Friedrich-Alexander Universitat, Freie Universitat Berlin -Germania

  -University of Calabria-Italia.

  În vederea facilitării schimburilor de studenţi în cadrul programelor ERASMUS între

  Universitatea „OVIDIUS" din Constanţa, Facultatea de Matematică şi Informatică şi universităţi

  din Uniunea Europeană, disciplinele de studiu din planul de învăţământ sunt prevăzute într-o

  succesiune logică ce are în vedere atât compatibilitatea cu cadrul naţional de calificări, cât şi cu

  programele de studii similare din Statele Uniunii Europene şi alte state ale lumii.

  În cadrul universității, respectiv în cadrul facultății de Matematică și Informatică, se

  derulează diverse proiecte cu finanțare europeană, la care studenții au posibilitatea să participe.

  Un astfel de proiect este proiectul intitulat „MATE-INFO.NET” Adaptarea programelor de studii

 • universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele

  virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea

  economică şi socială, care prin obiectivul său general își propune îmbunătăţirea calităţii ofertelor

  educaţionale în învățământul superior, pentru 6 programe de studii din domeniul

  Matematică/Informatică, prin acţiuni inovatoare destinate asigurarii calităţii procesului

  educaţional şi adaptării lui la exigenţele pieţei muncii. Așadar, se urmăreşte îmbunătăţirea calității

  formării studenţilor, dezvoltarea comunicării dintre mediul academic şi cel privat în domeniul

  Matematică/Informatică, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor în scopul creşterii gradului

  de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, toate acestea vizând şi implicând în mod direct studenții

  din cadrul Facultății de Matematică și Informatică.

  Cele 6 programe de studii vizate in acest proiect sunt

  1. Informatica

  2. Matematica Informatica

  3. Computer Science

  4. Modelare si tehnologii Informatice

  5. Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite

  6. Modelare Matematică în Finante si Analiză economică.

  Din punct de vedere al facilitarii procesului de colectare a feedback-ului oferit de catre

  studenti, dar si de catre partenerii sociali, cu privire la activitatea desfasurata in cadrul proiectului,

  dar si cu privire la activitatea didactica desfasurata pe parcursul anilor de studii, a fost elaborata

  in cadrul proiectului o platforma interactiva care poate fi accesata de catre la adresa

  http://mate-info.univ-

  ovidius.ro/portal/login.php?target=&soap_pw=&ext_uid=&cookies=nocookies&client_id=m

  ateinfo&lang=ro.

  In aceasta platforma au fost implementate chestionare cu privire la studiile realizate in

  cadrul proiectului, dar si chestionare de evaluare/calibrare asupra materialelor de invatare aferente

  diferitelor discipline studiate. Aceste chestionare pot fi completate online, platforma generand in

  mod automat statistici cu privire la raspunsurile oferite de catre studenti/parteneri sociali.

  http://mate-info.univ-ovidius.ro/portal/login.php?target=&soap_pw=&ext_uid=&cookies=nocookies&client_id=mateinfo&lang=rohttp://mate-info.univ-ovidius.ro/portal/login.php?target=&soap_pw=&ext_uid=&cookies=nocookies&client_id=mateinfo&lang=rohttp://mate-info.univ-ovidius.ro/portal/login.php?target=&soap_pw=&ext_uid=&cookies=nocookies&client_id=mateinfo&lang=ro

 • 2.3. Prezentarea Departamentului de Matematică și

  Informatică

  În anul universitar 2015–2016, în cadrul Departamentului de Matematică şi Informatică îşi

  desfăşoară activitatea un număr de 33 de cadre didactice, dintre care 6 profesori, 11 conferenţiari,

  14 lectori şi 2 asistenţi. Iată lista tuturor profesorilor facultăţii:

  Prof. dr. Boskoff Wladimir-Georges Lector dr. Alexandrescu Adrian

  Prof. dr. Ene Viviana Lector dr. Badea Maria-Gabriela

  Prof. dr. Popa Constantin Lector dr. Băutu Elena

  Prof. dr. Popa Dumitru Lector dr. Bobe Alexandru

  Prof. dr. Popovici Dorin-Mircea Lector dr. Chelai Ozten

  Conf. dr. Bărbulescu Alina Lector dr. Ciucă Marian-George

  Conf. dr. Cosma Luminiţa-Elena Lector dr. Cîrlig George-Valentin

  Conf. dr. Costara Constantin Lector dr. Homentcovschi Laurenţiu

  Conf. dr. Flaut Elena-Cristina Lector dr. Ibadula Denis

  Conf. dr. Mancaş Christian Lector dr. Iorgulescu Gabriel

  Conf. dr. Pelican Elena Lector dr. Nicola Aurelian

  Conf. dr. Petac Eugen Lector dr. Puchianu Crenguţa

  Conf. dr. Popescu Elena Lector dr. Rusu Andrei

  Conf. dr. Sburlan Dragoş-Florin Lector dr. Savin Diana

  Conf. dr. Vernic Raluca Lector dr. Sburlan Cristina

  Conf. dr. Zaharescu Eugen Asist. dr. Liţă Lăcrămioara

  Asist. dr. Pomparău Ioana

  Facultatea de Matematică şi Informatică este condusă de un decan, un prodecan si un

  consiliu profesoral format din 12 membri. Aceştia sunt:

  Decan: - Lector. univ. dr. Alexandru Bobe

  Prodecan: - Conf. univ. dr. Cristina Flaut

  Consiliul profesoral

  Prof. univ. dr. Viviana Ene Conf. univ. dr. Elena Pelican

  Prof. univ. dr. Constantin Popa Conf. univ. dr. Constantin Costara

  http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=1http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=32http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=4http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=22http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=39http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=15http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=12http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=25http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=33http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=5http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=11http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=17http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=20http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=21http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=7http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=6http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=9http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=26http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=8http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=35http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=55http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=24http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=34http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=3http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=31http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=37http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=10http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=27http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=19http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=29http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=58http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=75

 • Prof. univ. dr. Dumitru Popa Conf. univ. dr. Dragos Sburlan

  Prof. univ. dr. Marius Craciun Lect. univ. dr. Alexandru Bobe

  Prof. univ. dr. Dorin-Mircea Popovici Lect. univ. dr. Gabriel Iorgulescu

  Conf. univ. dr. Raluca Vernic Lect. univ. dr. Nicola Aurelian

  şi trei studenţi.

  Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică este gestionat de către Secretar

  Mihaela Pucică.

  Decanatul se află la sala E4, iar secretariatul se află la sala E3.

  Adresa Facultăţii de Matematică şi Informatică: B-dul Mamaia nr. 124, RO – 900527,

  Constanţa.

  Tel/Fax: 0241606424.

  2.4. Prezentarea partenerilor sociali ai facultății

  Facultatea de Matematică şi Informatică desfăşoară diverse acţiuni menite să dezvolte

  calitatea comunicării între mediul academic şi cel privat, pentru a facilita contactul studenţilor

  facultăţii cu reprezentanţii mediul economico-social, în scopul de a creşte gradul de inserţie în

  piaţa muncii a studenţilor/ absolvenţilor. Din acest punct de vedere, există numeroase parteneriate

  de colaborare între Facultatea de Matematică şi Informatică şi diverse autorităţi din domeniul

  public/ firme din mediul privat.

  O parte din aceste parteneriate au fost semnate în cadrul proiectului „MATE-INFO.NET”

  Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul

  Superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri

  pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială. Dintre partenerii sociali cu care facultatea

  dezvoltă o strânsă colaborare, in cadrul careia acestia care au sustinut inclusiv intalniri cu studentii

  facultatii, amintim:

  1. Crucial Systems

  2. Axello

  3. Lamobratory

  4. AquaSoft

  5. BluePink

  6. F5IT

 • 7. S.C. AD-FIRE YOUTH GROUP S.R.L.

  8. GSP

  9. SeniorSoftware

  10. SC ACTIVE TECH SYSTEMS SRL

  11. SC NCR SOLUTIONS NET SRL

  12. GRUP DEZVOLTARE DURABILA

  13. SC COMPLET IT SUPORT SRL

  14. SC ELECTRONIC GENERAL SUPORT SRL

  15. SC ELECTRONIC TOTAL SUPORT SRL

  16. SILVA SYSTEMS SRL

  17. ESAIAS NETWORK SRL

  18. SC UTI GRUP SA

  19. ITLAB Service & Security

  20. BDA-WEB Design SRL

  O componenta importanta a colaborarii intre FMI si parnerii sociali o reprezinta feedback-

  ul oferit prin intermediul unor chestionare, elaborate in cadrul proiectului MATE-INFO.NET, de

  informatii cu privire la nivelul de adaptare si integrare al absolventilor facultatii care sunt in

  prezent angajati in cadrul firmelor respective.

  2.5. Manifestările organizate în cadrul facultăţii

  In Facultatea de Matematica si Informatica au fost organizate o serie de manisfestari

  destinate studentilor/cadrelor didactice si de cercetare. Astfel, pentru corelarea programelor de

  studii cu cerintele pietei muncii s-au avut in vedere urmatoarele activitati-o parte dintre ele fiind

  organizate in cadrul proiectului „MATE-INFO.NET” Adaptarea programelor de studii

  universitare la Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior si crearea unei retele

  virtuale in vederea imbunatatirii interactiunii cu mediul de afaceri pentru a sustine dezvoltarea

  economica si sociala:

  1. întalniri informale mixte profesori-studenti-(potentiali) angajatori (intalnirea expertilor

  EUA in ianuarie 2015 cu studenti si angajatori – companiile IT Aquasoft si Axello; la finalul

  fiecarei editii a concursului ESTIC (2012-2015) firmele sponsor au discutat cu profesorii si

  studentii – Crucial System, Axello, UTI, Aquasoft, Senior software, F5IT, Simblio; intalniri

  anuale cu resprezentanti SRI etc);

  2. prezentări (tehnice) de firme IT în cadrul cursurilor de specialitate / seminariilor ştiintifice

  (studentesti), (Conferinta CONNECT, organizata in parteneriat cu Grupul de Dezvoltare Durabilă

  avand tema principala „Influența social media și rolul acesteia în viața de astăzi”- 24 aprilie 2015;

 • UTI Prezentarea tehnologiilor folosite- 15 mai 2015; F5IT Apache Cordova, Cu sau fara

  Bootstrap, oportunitati de angajare- 15 mai 2015; Aquasoft Software Development Garage -15

  mai 2015; AKSON Sell your Art in a digital format using specialized software-27 mai 2015;

  3. prezentări (academice) ale profesorilor pe directii de cercetare/formare profesionala in

  cadrul firmelor potentialilor angajatori sub forma meselor rotunde – vizite asistate în cadrul

  firmelor, (Open Day, 5 decembrie 2014 la F5IT; colaborarea cu Freescale, Intel);

  4. concursuri studenţeşti (inter-universitare) organizate cu sprijinul firmelor – subiecte de

  interes pe piaţa muncii (de exemplu, concursul anual ESTIC),

  5. organizarea de internship-uri în piaţa muncii, (RDS-RCS)

  6. organizarea şcolilor tematice (de exemplu, Scoala de vara de Medii Virtuale – creatiVE,

  http://creative.cerva.ro)

  7. organizarea de seminarii studentesti sub indrumarea cadrelor didactice ale facultatii.

  http://creative.cerva.ro/

 • 3. Misiunea si obiectivele programului de studii de master Medii Virtuale Multimodale Distribuite

  3.1. Misiunea programului de studii Programul de studii de master Medii virtuale multi-modale distribuite din cadrul

  domeniului INFORMATICA are ca scop perfectionarea cursantilor prin oferirea cunostintelor

  necesare pentru conceperea, proiectarea si dezvoltarea mediilor virtuale distribuite multi-modale

  cu aplicabilitate directa in domenii de activitate precum educatie, formare profesionala, cercetare

  si nu numai.

  3.2. Obiectivele programului de studii Programul de studii vizeaza crearea unor specialisti cu inalta pregatire in conceperea,

  proiectarea si implementarea mediilor virtuale prin tehnologiile mileniului III, eventual adaptand

  tehnologia existenta si stimuland inventarea noilor tehnologii.

  Nu in ultimul rand, se urmareste pregatirea masteranzilor si in vederea valorificarii

  inovarii, prin implicarea acestora in proiecte de cercetare in parteneriate cu alte universitati din

  tara sau strainatate si cu companiile de profil, dezvoltatoare de produse cu un grad ridicat de

  complexitate.

  Obiective generale

  Conectarea programelor de studii universitare ale facultatii la sistemele de invatamant si cercetare ale celorlalte universitati din tara si din strainatate.

  Dezvoltarea unui sistem functional de cunostinte specifice domeniului si, respectiv, fiecarei specializari in concordanta cu structura continuturilor implicate in curriculum-ul

  de formare.

  Dezvoltarea abilitatilor cognitive, aplicativ-practice, de comunicare si relationale.

  Stimularea activitatii de performanta si de cercetare a studentilor.

  Dezvoltarea unui sistem de atitudini corespunzatoare normelor deontologice si sustinerea profilului aptitudinal.

  Obiective specifice

  Obiective cognitive si aplicativ-practice

  Deschiderea spre tendintele noi si inovatoare din domeniul de specialitate prin actualizarea sistematica a cunostintelor din domeniul Tehnologiei Informatiei

  Utilizarea in activitatea curenta a noilor tehnologii informationale si de comunicare

  Abordarea unui demers pluri-, inter- si transdisciplinar prin realizarea de conexiuni intre disciplinele informatice si alte domenii.

 • Focalizarea pe conexiunile structurale si procesuale ale disciplinei.

  Dezvoltare profesionala

  Manifestarea unei conduite reflexive si autoevaluative privind activitatea curenta

  Proiectarea si realizarea unui plan de dezvoltare profesional.

  3.3. Calificare profesionala, relatia cu COR Ocupatii, posibilitati de integrare pe piata muncii:

  Analist (213101); Programator (213102); Proiectant sisteme informatice (213103); Administrator

  de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903); Tehnicieni in informatica

  si comunicatii (35); Cercetator in informatica (214917); Asistent de cercetare în informatică

  (250102); Consultant in informatica (251901)

  3.4. Descrierea competentelor profesionale care

  definesc calificarea profesionala vizată Conf.met.cncis, grila 1 şi grila 2:

  C1 Competente profesionale in domeniul informatica: aplicarea metodelor adecvate pentru

  constructia mediilor virtuale, interactiunea cu mediile virtuale si redarea lumilor virtuale,

  dezvoltarea si intretinerea sistemelor software, proiectarea sistemelor avansate de baze de date,

  construirea ontologiilor de domeniu, folosirea modelelor si a framework-urilor in proiectarea

  aplicatiilor software.

  C2 Competente in utilizarea produselor software de modelare, simulare pe calculator, de analiza,

  reconstructie si de prelucrare a imaginilor

  C3 Competente de cercetare in domeniul informaticii

  C4 Efectuarea unor sarcini profesionale complexe prin rigoare profesionala si stiintifica,

  urmarindu-se luarea celor mai bune decizii.

  C5 Organizarea si coordonarea de echipe pentru rezolvarea unor probleme complexe si aplicarea

  de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.

  C6 Analiza obiectiva si reflexiva a propriei activitati si asumarea nevoilor de formare stiintifica si

  profesionala continua.

  3.5. Admitere Admiterea la studiile universitare de master se face pe baza metodologiei de admitere la

  studii de master a Universitatii Ovidius din Constanta.

  http://www.rubinian.com/cor_3_grupa_minora.php?id=35http://www.rubinian.com/cor_3_grupa_minora.php?id=35http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?subsect=25&diviz=251&id=2519

 • 3.6. Certificarea studiilor Programul de studii a fost autorizat în anul 2010, urmând ca în anul 2016 să fie depus

  dosarul, iar programul de studii să fie evaluat în vederea obţinerii acreditării.

  3.7. Conditionari specifice de acces/admitere, de

  promovare/echivalare a anului de studii/a unor

  discipline, de transfer, etc. Activitatea profesională a studenţilor este evaluată cantitativ prin acordarea numărului de

  puncte de credit alocate fiecărei discipline din Planul de învăţământ şi calitativ prin acordarea

  unei note între 1 şi 10 la examene, colocvii, teme de casă, proiecte, referate de laborator pe care

  aceştia le susţin. Nota minimă de promovare a examenului/colocviului este 5. Rezultatele obţinute

  de masterand pe parcursul şcolarizării sunt trecute în Cataloagele disciplinelor, Centralizatoarele

  de note ale specializării/programului de studii şi în Registrele matricole. După susţinerea

  examenului de disertaţie, absolventul primeşte Diploma de master şi Suplimentul la diplomă.

  Promovarea anului de studii se face cu minim 30 credite.

  3.8. Structura examenului de finalizare a studiilor Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume: Proba – orală - Prezentarea

  şi susţinerea lucrării de disertatiei. Examinarea se incheie prin acordarea unei note. Nota de

  promovare a probei este de cel putin 6,00.

 • 4. Planul de invatamant

  In elaborarea planului de invatamant al programului de studii de master Medii Virtuale

  Multimodale Distribuite am avut in vedere tendintele tehnologice si academice in ceea ce priveste

  proiectarea, elaborarea, implementarea si testarea mediilor virtuale in contextul economiei actuale

  globale si a societatii bazate pe cunoastere.

  In sprijinul accesului la informatie de catre cursanti, colectivul de cadre didactice implicate in

  acest program de master a publicat o prima colectie de cursuri corespunzatoare programului,

  intitulata “Medii Virtuale Multimodale Distribuite”, organizata in patru volume, Vol I-IV, aferente

  disciplinelor celor patru semestre de studii:

  Medii virtuale multimodale

  distribuite, volumul I

  Popovici Dorin-Mircea

  (coordonator), Bogdan Crenguţa-

  Mădălina, Rusu Andrei, Chelai

  Ozten, Nicola Aurelian,

  Ed.Universitaria – ISBN: 978-

  606-14-0833-7 / 978-606-14-

  0834-4 Ed.ProUniversitaria,

  ISBN: 978-606-26-0049-5 / 978-

  606-26-0050-1, 2014.

  Medii virtuale multimodale

  distribuite, volumul III

  Popovici Dorin-Mircea

  (coordonator), Zaharescu

  Eugen, Andrei Rusu, Puchianu

  Crenguţa-Mădălina, Sburlan

  Dragos, Ed.Universitaria –

  ISBN: 978-606-14-0916-7

  Ed.ProUniversitaria, ISBN:

  978-606-26-0049-5 / 978-606-

  26-0280-2, 2015.

  Medii virtuale multimodale

  distribuite, volumul II

  Popovici Dorin-Mircea

  (coordonator), Mancaş Christian,

  Bogdan Crenguţa-Mădălina,

  Zaharescu Eugen,

  Ed.Universitaria, ISBN: 978-606-

  14-0833-7 / 978-606-14-0835-1,

  Ed.ProUniversitaria, ISBN: 978-

  606-26-0049-5 / 978-606-26-

  0051-8, 2014.

  Medii virtuale multimodale

  distribuite, volumul IV

  Popovici Dorin-Mircea

  (coordonator), Popa

  Constantin, Nicola Aurelian,

  Petac Eugen, Ed.Universitaria

  – ISBN: 978-606-14-0917-4

  Ed.ProUniversitaria, ISBN:

  978-606-26-0049-5 / 978-606-

  26-0281-9, 2015.

 • 4.1. Bilanturi generale

  După opţionalitatea disciplinelor din planul de învăţământ

  Nr.crt. Discipline Total

  An I An II ore %

  1 Impuse 322 296 618 74.10

  2 Opţionale 112 104 216 25.90

  Total 434 400 834 100

  După categoria formativă a disciplinelor din planul de învăţământ

  Nr.crt. Discipline Total

  An I An II ore %

  1 fundamentale 168 56 224 26.86

  2 de specialitate + practica proiect diploma 210 248 458 54.92

  3 complementare 56 96 152 18.23

  Total 434 400 834 100

 • 4.2. Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si

  competente transversale

  Universitatea “Ovidius” Constanta

  Facultatea de Matematica si Informatica

  Nivelul de studii: MASTERAT

  Domeniul fundamental ŞTIINTE EXACTE Domeniul de Studii INFORMATICǍ Programul de Studii MEDII VIRTUALE MULTI-MODALE DISTRIBUITE

  Grila 1 – Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si competente transversale

  Denumirea calificarii

  Medii virtuale multi-modale

  distribuite

  Nivelul calificarii

  MASTERAT

  Ocupaţii posibile: Analist (213101); Programator (213102); Consultant în informatica (213103); Inginer de sistem în informatica (213103);

  Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903); Programator de sistem informatic (213904); Inginer de

  sistem software (213905); Manager proiect informatic (213906); Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Specialist în

  proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Cercetǎtor în informatica (250101); Asistent de cercetare în informatică

  (250102); ǎ (251901); Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Competenţe profesionale

  Descriptori de

  Nivel al elementelor

  Structurale ale competentelor profesionale

  C1 Realitate virtualǎ şi augmentatǎ şi interfețe

  avansate cu sistemul de

  calcul

  C2 Dezvoltarea şi intreţinerea

  aplicaţiilor software

  C3 Modelarea sistemelor C4 Sisteme distribuite C5 Inteligenţa artificialǎ

  în sistemul de calcul

  CUNOSTINTE D1. Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si

  metodelor de baza ale domeniului si ale ariei de

  specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea

  profesionala

  C1.1. Identificarea

  notiunilor de baza,

  metodelor si tehnicilor

  de animatie folosite la

  modelarea si redarea

  multimodala a

  obiectelor şi a

  interfețelor

  C2.1. Identificarea si explicarea

  metodologiilor si a

  limbajelor adecvate de

  specificare a

  sistemelor software

  C3.1 Identificarea

  modelelor stiintifice

  adecvate problemei

  C4.1. Identificarea

  tipurilor si a structurii

  modelelor distribuite

  C5.1 Identificarea

  conceptelor, modelelor

  si tehnicilor utilizate in

  inteligenta artificiala.

  D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea

  si interpretarea unor variate tipuri de concepte, situatii,

  procese, proiecte etc. asociate domeniului

  C1.2 Utilizarea

  tehnologiilor existente

  de realitate virtuala si

  C2.2 Explicarea si interpretarea

  modelelor create in timpul

  dezvoltarii sistemelor software

  C3.2 Utilizarea

  modelelor existente

  pentru intelegerea

  C4.2 Argumentarea

  alegerii tipului de

  model, functie de

  C5.2 Explicarea si

  interpretarea teoriilor,

  modelelor si metodelor

  http://www.rubinian.com/cor_3_grupa_minora.php?id=35http://www.rubinian.com/cor_3_grupa_minora.php?id=35http://www.rubinian.com/cor_3_grupa_minora.php?id=35http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?subsect=25&diviz=251&id=2519

 • augumentata pentru

  intelegerea conceptelor,

  argumentarea alegerii

  tipului de model,

  functie de interactiunile

  dintre fenomenele si

  procesele modelate

  conceptelor interactiunile dintre

  fenomenele si

  procesele modelate.

  utilizate in inteligenta

  artificiala.

  D3. Aplicarea unor principii si metode de baza pentru

  rezolvarea de probleme/situatii bine definite, tipice

  domeniului în conditii de asistenta calificata

  C1.3 Aplicarea

  metodelor adecvate

  pentru constructia

  mediilor virtuale,

  interactiunea cu mediile

  virtuale si redarea

  lumilor virtuale,

  dezvoltarea unei

  interfețe

  C2.3 Aplicarea metodologiilor

  adecvate pentru dezvoltarea

  sistemelor software

  C3.3 Aplicarea

  metodelor stiintifice

  pentru prelucrare si

  analiza.

  C4.3. Dezvoltarea

  sistemului distribuit

  C5.3 Utilizarea

  metodelor

  adecvate pentru

  modelarea lumii reale in

  inteligenta artificiala..

  D4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard

  de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele si

  limitele unor procese, programe, proiecte, concepte,

  metode si teorii

  C1.4 Analiza critica a

  mediului virtual şi a

  interfețelor şi testarea

  ȋnfuncționare

  C2.4 Folosirea instrumentelor

  de validare a modelelor

  obtinute in timpul dezvoltarii

  sistemelor.

  C3.4 Interpretarea si

  analiza modelelor

  realizate pe baze

  stiintifice

  C4.4 Validarea

  modelelor distribuite si

  analiza lor critica.

  C5.4 Analiza critica a

  modelelor ce tin de

  inteligenta artificiala.

  D5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea

  unor principii si metode consacrate în domeniu C1.5 Elaborarea unui

  proiect folosind limbaje

  si instrumente de

  modelare standard

  C2.5 Elaborarea unui proiect

  folosind limbaje si instrumente

  de modelare a sistemelor

  software.

  C3.5 Elaborarea de

  proiecte privind

  rezolvarea unor probleme

  utilizand modelele si

  metodele studiate

  C4.5 Proiectarea unui

  model distribuit

  C5.5 Elaborarea unui

  proiect de inteligenta

  artificiala.

  Standarde minimale de performanta pentru

  evaluarea competentei:

  Construirea unui mediu

  virtual şi/sau interfețe

  de complexitate medie.

  Dezvoltarea unui prototip al

  unei aplicatii software care sa

  indeplineasca cerinte minime

  functionale si nefunctionale

  Realizarea unui model de

  complexitate medie

  pe o tema data si

  utilizarea metodelor de

  prelucrare

  Dezvoltarea unui

  sistem distribuit de

  complexitate medie pe

  o tema data.

  Implementarea unui

  model inteligent de

  complexitate medie

  Descriptori de nivel al competentelor transversale Competente transversale Standarde minimale de performanta pentru evaluarea

  competentei

  6. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale, în conditii

  de autonomie restransa si asistenta calificata

  CT1 Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a normelor

  si valorilor de etica profesionala în cadrul propriei strategii de munca,

  pentru valorificarea

  Realizarea si expunerea unui proiect pe o tema de

  specialitate

 • optima si creativa a propriului potential în situatii

  specifice.

  7. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii în

  echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate

  CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa

  interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca

  eficienta în cadrul echipei.

  Realizarea unui proiect / unei activitati în echipa si

  identificarea rolurilor specifice

  8. Constientizarea nevoii de formare continua; utilizarea

  eficienta a resurselor si tehnicilor de învatare pentru dezvoltarea

  personala si profesionala

  CT3 Utilizarea eficienta a surselor informationale si de comunicare si

  formare profesionala

  Elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea argumentata a

  aplicarii unui plan personal de dezvoltare profesionala.

 • 4.3. Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studii

  Universitatea “Ovidius” Constanta

  Facultatea de Matematica si Informatica

  Nivelul de studii: MASTERAT

  Domeniul fundamental ŞTIINTE EXACTE Domeniul de Studii INFORMATICǍ Programul de Studii MEDII VIRTUALE MULTI-MODALE DISTRIBUITE

  Grila 1s – Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studii

  Denumirea calificarii

  Medii Virtuale

  Multimodale Distribuite

  Nivelul calificarii:

  MASTERAT

  Ocupatii posibile: Profesor în învăţământul gimnazial - 232201; Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri - 232101,

  Analist - 213101; Programator - 213102; Proiectant sisteme informatice - 213103; Asistent de cercetare în informatică - 250102; Asistent de

  cercetare în comunicaţii - 251406; Asistent de cercetare în calculatoare - 251415;

  Competente profesionale

  Descriptori de nivel

  al elementelor structurale ale

  competentelor profesionale

  C1 Realitate virtualǎ şi augmentatǎ şi interfețe avansate cu sistemul de calcul

  C4 Sisteme distribuite C5 Inteligenţa artificialǎ în sistemul de calcul

  CUNOSTINTE 1. Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza

  ale domeniului si ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în

  comunicarea

  profesionala

  C1.1. Identificarea notiunilor de baza, metodelor si

  tehnicilor de animatie folosite la modelarea si redarea

  multimodala a obiectelor şi a interfețelor

  C4.1. Identificarea tipurilor si a

  structurii modelelor distribuite

  C5.1 Identificarea

  conceptelor, modelelor si

  tehnicilor utilizate in

  inteligenta artificiala.

  2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea

  unor variate tipuri de concepte, situatii, procese, proiecte etc. asociate

  domeniului

  C1.2 Utilizarea tehnologiilor existente de realitate

  virtuala si augumentata pentru

  intelegerea conceptelor, argumentarea alegerii tipului

  de model, functie de interactiunile dintre fenomenele

  si procesele modelate

  C4.2 Argumentarea alegerii

  tipului de model, functie de

  interactiunile dintre fenomenele si

  procesele modelate.

  C5.2 Explicarea si

  interpretarea teoriilor,

  modelelor si metodelor

  utilizate in inteligenta

  artificiala.

  ABILITATI 3. Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de

  probleme/situatii bine definite, tipice domeniului în conditii de

  asistenta calificata

  C1.3 Aplicarea metodelor adecvate pentru constructia

  mediilor virtuale, interactiunea cu mediile virtuale si

  redarea lumilor virtuale, dezvoltarea unei interfețe

  C4.3. Dezvoltarea sistemului

  distribuit

  C5.3 Utilizarea metodelor

  adecvate pentru modelarea

  lumii reale in inteligenta

  artificiala..

 • 4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru

  a aprecia calitatea, meritele si limitele unor procese, programe,

  proiecte, concepte, metode si teorii

  C1.4 Analiza critica a mediului virtual şi a interfețelor

  şi testarea ȋnfuncționare

  C4.4 Validarea modelelor

  distribuite si analiza lor critica. C5.4 Analiza critica a

  modelelor ce tin de

  inteligenta artificiala.

  5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii si

  metode consacrate în domeniu C1.5 Elaborarea unui proiect folosind limbaje si

  instrumente de modelare standard

  C4.5 Proiectarea unui model

  distribuit

  C5.5 Elaborarea unui

  proiect de inteligenta

  artificiala.

  Standarde minimale de performanta pentru evaluarea

  competentei:

  Construirea unui mediu virtual şi/sau interfețe de

  complexitate medie. Dezvoltarea unui sistem distribuit

  de complexitate medie pe o tema

  data.

  Implementarea unui model

  inteligent de complexitate

  medie

  Descriptori de nivel al competentelor transversale Competente transversale Standarde minimale de performanta pentru evaluarea

  competentei 6. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale, în conditii de

  autonomie restransa si asistenta calificata

  CT1 Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a

  normelor si valorilor de etica profesionala în cadrul propriei

  strategii de munca, pentru valorificarea

  optima si creativa a propriului potential în situatii

  specifice.

  Realizarea si expunerea unui proiect pe o tema de

  specialitate

  7. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii în echipa

  si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate

  CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa

  interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca

  eficienta în cadrul echipei.

  Realizarea unui proiect / unei activitati în echipa si

  identificarea rolurilor specifice

  8. Constientizarea nevoii de formare continua; utilizarea

  eficienta a resurselor si tehnicilor de învatare pentru dezvoltarea

  personala si profesionala

  CT3 Utilizarea eficienta a surselor informationale si de

  comunicare si formare profesionala

  Elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea argumentata a

  aplicarii unui plan personal de dezvoltare profesionala.

 • 4.4. Stabilirea corelatiilor dintre competentele profesionale si competentele

  transversale si ariile de continut, disciplinele de studiu si creditele alocate

  Universitatea “Ovidius” Constanta

  Facultatea de Matematica si Informatica

  Nivelul de studii: MASTERAT

  Domeniul fundamental ŞTIINTE EXACTE Domeniul de Studii INFORMATICǍ Programul de Studii MEDII VIRTUALE MULTI-MODALE DISTRIBUITE

  Grila 2 Stabilirea corelatiilor dintre competentele profesionale si competentele transversale si ariile de continut, disciplinele de studiu si creditele alocate

  Competenţe

  profesionale

  Competenţe explicite prin descriptori de nivel Arii de conţinut Discipline de studiu Credite

  Pe disciplina Pe competenta C1 Realitate virtualǎ şi augmentatǎ şi interfețe

  avansate cu sistemul de

  calcul

  C1.1. Identificarea notiunilor de baza, metodelor si

  tehnicilor de animatie folosite la modelarea si

  redarea multimodala a obiectelor şi a interfețelor

  C1.2 Utilizarea tehnologiilor existente de realitate

  virtuala si augumentata pentru

  intelegerea conceptelor, argumentarea alegerii

  tipului de model, functie de interactiunile dintre

  fenomenele si procesele modelate

  C1.3 Aplicarea metodelor adecvate pentru

  constructia mediilor virtuale, interactiunea cu

  mediile virtuale si redarea lumilor virtuale,

  dezvoltarea unei interfețe

  C1.4 Analiza critica a mediului virtual şi a

  interfețelor şi testarea ȋnfuncționare

  C1.5 Elaborarea unui proiect folosind limbaje si

  instrumente de modelare standard

  Elemente componente şi

  tehnologii pentru medii virtuale

  Implementarea mediilor virtuale

  folosind multiagenți.

  Arhitecturi pentru sisteme

  omniprezente.

  Sisteme senzitive la context

  Sisteme embedded

  Instrumente pentru dezvoltarea

  interfețelor.

  Interfete haptice.

  Mecanisme de interactiune ȋntre

  agenți.

  Modelarea realității virtuale.

  Realitate virtuală şi

  augmentată 6/6

  24

  Sisteme multiagent 1/7

  Modelarea şi simularea

  comportamentală în mediile

  virtuale

  4/7

  Interfeţe om-maşină

  multimodale 5/5

  Interfeţe omniprezente 4/7

  Practica de cercetare 1 2/2

  Practica de cercetare 2

  2/2

  C2 Dezvoltarea si

  intretinerea aplicatiilor

  software

  C2.1. Identificarea si explicarea

  metodologiilor si a limbajelor adecvate de

  specificare a sistemelor software

  C2.2 Explicarea si interpretarea modelelor

  create in timpul dezvoltarii sistemelor

  Metodologii pentru dezvoltarea

  aplicațiilor software.

  Analiză, proiectare,

  implementare, testare pentru:

  sisteme autonome, sisteme

  Dezvoltarea aplicaţiilor

  software 6/6

  20 Arhitecturi pentru sisteme

  informatice autonome 2/5

  Modele şi framework-uri de 2/6

 • software

  C2.3 Aplicarea metodologiilor adecvate

  pentru dezvoltarea sistemelor software

  C2.4 Folosirea instrumentelor de validare a

  modelelor obtinute in timpul dezvoltarii

  sistemelor.

  C2.5 Elaborarea unui proiect folosind limbaje

  si instrumente de modelare a sistemelor

  software.

  multiagent, sisteme

  omniprezente, e-learning, baze

  de date, ontologii.

  proiectare

  Sisteme multiagent 2/7

  Interfeţe omniprezente 2/7

  Învăţare virtuală/virtual

  tutoring 4/6

  Sisteme avansate de baze de

  date 2/6

  C3 Modelarea datelor C3.1 Identificarea modelelor stiintifice

  adecvate problemei

  C3.2 Utilizarea modelelor existente pentru

  intelegerea conceptelor

  C3.3 Aplicarea metodelor stiintifice pentru

  prelucrare si analiza.

  C3.4 Interpretarea si analiza modelelor

  realizate pe baze stiintifice

  C3.5 Elaborarea de proiecte privind rezolvarea

  unor probleme utilizand modelele si metodele

  studiate

  Modele de date.

  Modele matematice.

  Tehnici şi metode de prelucrare a

  modelelor.

  Implementarea modelelor.

  Framework-uri pentru dezvoltarea

  aplicațiilor.

  Sisteme avansate de analiză,

  reconstrucţia şi prelucrarea

  imaginilor

  7/7

  24

  Sisteme avansate de baze de

  date 4/6

  Învăţare virtuală/virtual

  tutoring

  2/6

  Modele şi framework-uri de

  proiectare 4/6

  WEB semantic şi ontologii 4/7

  Procesarea automată a

  limbajului natural 3/5

  C4 Sisteme distribuite C4.1. Identificarea tipurilor si a structurii modelelor distribuite

  C4.2 Argumentarea alegerii tipului de model,

  functie de interactiunile dintre fenomenele si

  procesele modelate.

  C4.3. Dezvoltarea sistemului distribuit

  C4.4 Validarea modelelor distribuite si analiza lor

  critica.

  C4.5 Proiectarea unui model distribuit

  Arhitecturi pentru sisteme

  distribuite.

  Infrastructura de comunicație

  pentru sistemul distribuit.

  Algoritmi pentru sisteme

  distribuite.

  Utilizarea sistemelor distribuite

  ȋn aplicații: sisteme multiagent,

  sisteme omniprezente, sisteme

  informatice autonome,etc.

  Reţele şi sisteme distribuite 6/6

  21

  Introducere în algoritmica

  aplicaţiilor distribuite 5/5

  Sisteme multiagent 1/7

  Algoritmi de optimizare în

  sisteme distribuite 7/7

  Arhitecturi pentru sisteme

  informatice autonome 2/5

  C5 Inteligenta artificiala

  in sistemul de calcul C5.1 Identificarea conceptelor, modelelor si

  tehnicilor utilizate in inteligenta artificiala. Agenți inteligenți.

  Sisteme expert.

  Sisteme multiagent 3/7 19

  Interfeţe omniprezente 1/7

 • C5.2 Explicarea si interpretarea teoriilor,

  modelelor si metodelor utilizate in inteligenta

  artificiala.

  C5.3 Utilizarea metodelor adecvate pentru

  modelarea lumii reale in inteligenta artificiala..

  C5.4 Analiza critica a modelelor ce tin de

  inteligenta artificiala.

  C5.5 Elaborarea unui proiect de inteligenta

  artificiala.

  Soluții de planificare şi algoritmi

  genetici.

  Ontologii web.

  Limbaje formale.

  WEB semantic şi ontologii 3/7

  Modelarea şi simularea

  comportamentală în mediile

  virtuale

  3/7

  Inteligenţă artificială aplicată 6/6

  Procesarea automată a

  limbajului natural

  2/5

  Arhitecturi pentru sisteme

  informatice autonome 1/5

  Competente transversale Discipline de studiu Credite

  Pe disciplina Pe competenta

  CT1 Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a

  normelor si valorilor de etica profesionala în cadrul propriei

  strategii de munca, pentru valorificarea optima si creativa a

  propriului potential în situatii specifice.

  Redactarea lucrării de disertaţie 6/8

  8 Practica de cercetare 4 2/2

  CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa

  interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca

  eficienta în cadrul echipei.

  Practica de cercetare 3 2/2 2

  CT3 Utilizarea eficienta a surselor informationale si de

  comunicare si formare profesionala Redactarea lucrării de disertaţie

  2/8 2

 • 5. Fisele disciplinelor

  Anul I

  Discipline obligatorii

  Semestrul I

  FMI.MVMMD.I.1.01 - Dezvoltarea aplicaţiilor software

  FMI.MVMMD.I.1.02 - Realitate virtuala si augmentata

  FMI.MVMMD.I.1.03 - Inteligență artificială aplicată

  FMI.MVMMD.I.1.04 - Practica de cercetare

  Semestrul II

  FMI.MVMMD.I.2.05 - Sisteme avansate de baze de date

  FMI.MVMMD.I.2.06 - Retele si sisteme distribuite

  FMI.MVMMD.I.2.07 - Modele si framework-uri de proiectare

  FMI.MVMMD.I.2.08 - Practica de cercetare

  Discipline optionale

  Semestrul I FMI.MVMMD.I.1.09 - Arhitecturi pentru sisteme informatice autonome

  FMI.MVMMD.I.1.10 - Analiza datelor şi modelare stocastică

  FMI.MVMMD.I.1.11 - Introducere in algoritmica aplicatiilor distribuite

  Semestrul II FMI.MVMMD.I.2.12 - Interfete om-masina multimodale

  FMI.MVMMD.I.2.13 - Sisteme multimedia

  FMI.MVMMD.I.2.14 - Procesarea automată a limbajelor naturale

  Anul II

  Discipline obligatorii

  Semestrul I

  FMI.MVMMD.II.1.01 - Sisteme avansate de analiza, reconstructia si prelucrarea imaginilor

  FMI.MVMMD.II.1.02 - Sisteme multi-agent

  FMI.MVMMD.II.1.03 - Practica de cercetare

  Semestrul II

  FMI.MVMMD.II.2.04 - Modelare si simulare comportamentala in medii virtuale mixte

  FMI.MVMMD.II.2.05 - Algoritmi de optimizare in sisteme distribuite

  FMI.MVMMD.II.2.06 - Practica de cercetare

  Discipline optionale

  Semestrul I

  FMI.MVMMD.II.1.09 - Interfete omniprezente

  FMI.MVMMD.II.1.10 - Web semantic si ontologii

  FMI.MVMMD.II.1.11 - Recunoaşterea formelor şi căutarea de date în spaţiul Web

  Semestrul II FMI.MVMMD.II.2.12 - Invatare virtuala/Virtual tutoring

  FMI.MVMMD.II.2.13 - Managementul mediilor virtuale de calcul şi a platformelor de servicii pe

  Internet

 • FMI.MVMMD.I.1.01 - Dezvoltarea aplicaţiilor software

  FIŞA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ovidius din Constanţa

  1.2 Facultatea Matematică şi Informatică

  1.3 Departamentul Matematică şi Informatică

  1.4 Domeniul de studii: Informatică

  1.5 Ciclul de studii: Master

  1.6 Programul de studii: Medii virtuale multi-modale distribuite

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Dezvoltarea aplicaţiilor software

  2.2 Codul disciplinei FMI.MVMMD.I.1.01

  2.3 Titularul activităţilor de curs Lect.dr. Bogdan Crenguţa

  2.4 Titularul activităţilor de seminar Lect.dr. Bogdan Crenguţa

  2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare1 E 2.8 Regimul disciplinei

  2,3 DF / DI

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Numărul de ore pe săptămană 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

  3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

  Distribuţia fondului de timp [ore]

  Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 28

  Documentare suplimentară in bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate si pe teren -

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 6

  Tutoriat 6

  Examinări 2

  Alte activitati

  3.7 Total ore studiu individual

  3.9 Total ore pe semestru 42

  3.10 Numărul de credite 6

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Licenţă – Programare orientata spre obiecte (MI2105)

  4.2 de competente -

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfăşurare a cursului Sala de curs disponibila

  5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sala de seminar/laborator disponibila

  6. Competenţele specifice acumulate

  Co

  mp

  eten

  ţe

  pro

  fesi

  on

  ale Descrierea adecvată a metodologiei orientată spre obiecte şi a mecanismelor limbajului UML, precum şi

  identificarea diferenţei dintre aspectele de ordin semantic şi sintactic.

  Modelarea unui sistem informaţional.

  Dezvoltarea orientată spre obiecte a unui sistem software.

  Dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente.

  1 Forma de evaluare: E - examen, C - colocviu

  2 Categoria formativa a disciplinei: DF - fundamentala; DS - de specialitate; DC - complementara

  3 Categoria de optionalitate a disciplinei: DI -impusa; DO - optionala;DF - facultativa

 • Co

  mp

  eten

  ţe

  tran

  sver

  sale

  Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională,

  implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în dezvoltarea sistemelor orientate spre

  obiecte.

  Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor

  empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei Introduce principiile şi mecanismele metodologiei orientate spre obiecte.

  7.2 Obiectivele specifice Aplicarea principiilor metodologiei orientate spre obiect.

  Dezvoltarea orientatǎ spre obiect a sistemelor informaţionale sau software.

  Construirea corecta a modelelor.

  Cunoaşterea limbajului de modelare UML.

  8. Conţinuturi

  8.1 Curs Metode de învățământ Mijloace de

  învățământ

  Sisteme. Definiţii. Tipuri de sisteme. Mecanisme de tratare a gestiunii

  complexitatii sistemelor

  Sisteme informationale. Procesul de dezvoltare a sistemelor informaţionale.

  Fazele procesului de dezvoltare

  Modele ale sistemelor informationale. Modelul organizaţiei. Modelul

  agenţilor business. Modelul proceselor business. Diagrama UML de

  activitǎţi business. Diagrama cazurilor de utilizare business. Modelul de

  domeniu. Diagrama UML de clase

  Introducere in ingineria sistemelor software. Procesul software. Activitati

  portante si auxiliare. Modele de proces software. Modelul UP de devoltare

  a sistemelor software

  Analiza orientata spre obiecte. Specificarea cerintelor functionale si

  nefunctionale. Diagrama de context. Diagrama de secvente de sistem

  Modelul funcţional. Actori software. Relatii intre actori software.

  Identificarea si descrierea cazurilor de utilizare software. Diagrame de

  cazuri de utilizare software. Relaţii între cazuri de utilizare

  Modelul dinamic. Diagrame de activitǎti ale cazurilor de utilizare software

  Proiectarea orientata spre obiecte. Arhitecturi software. Descrieri

  arhitecturale. Puncte de vedere si vederi arhitecturale. Stilul arhitectural

  MVC

  Modelul comportamental. Diagrame UML de interacţiuni.

  Modele de proiectare. Definitie, descriere. Clasificarea modelelor de

  proiectare. Modele de atribuire a responsabilitatii obiectelor.

  Diagrame UML de clase de proiectare. Construirea diagramelor de

  interacţiuni folosind modele de atribuire a responsibilitǎţilor. Construirea

  diagramelor de clase de proiectare folosind modelul comportamental.

  Modelul dinamic. Masini de stari

  Medode de predare-

  invatare interactive

  Dialogul

  Problematizarea

  Conversatia

  Metodele active şi

  interactive cu multiple

  Metode care contribuie

  la dezvoltarea gândirii

  critice

  Interactiunea,

  problematizarea,

  argumentarea

  Sintetizarea/

  esenţializarea

  informaţiilor

  Invăţarea independentă

  şi prin cooperare

  Generalizarea

  Caiete,

  calculator

  Bibliografie

  Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G., The Unified Modeling Language. Reference Manual, Addison-Wesley, 1999

  Bruegge B., Dutoit A.H., Object-Oriented Software Engineering, Editura Prentice Hall, 2000

  Show M., Garlan D., Software Architecture. Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice Hall, 1996

  Larman C., Applying UML and Patterns, Prentice Hall, 1998

  Maciaszeck L. A., Liong B. L., Practical Software Engineering. A Case Study Approach, Editura Addison-Wesley,

  2005

  Martin J., Odel J.J., Object-Oriented Methods: a Foundation. UML Edition, Prentice Hall, 1998

  Pressman R.S. , Software Engineering: A Practitioner's Approach, 6/e McGraw-Hill, 2000

  Popovici D. M., Bogdan C., Rusu A., Chelai O., Nicola A.,Medii virtuale multimodale distribuite, Editura

  Universitaria Craiova şi Editura Prouniversitaria Bucuresti, 978- 606-26-0049-5, 2014, vol 1, 354 pag.

  Şerbǎnaţi L.D., Integrating Tools for Software Development, Yourdon Press Computing Series, Prentice Hall, 1992

 • 8.2 Seminar/laborator Metode de învățământ Mijloace de

  învățământ

  Modele ale sistemelor informationale. Modelul organizaţiei. Modelul

  agenţilor business. Modelul proceselor business. Diagrama UML de

  activitǎţi business. Diagrama cazurilor de utilizare business. Modelul de

  domeniu. Diagrama UML de clase

  Introducere in ingineria sistemelor software. Procesul software.

  Activitati portante si auxiliare. Modele de proces software. Modelul UP

  de devoltare a sistemelor software

  Analiza orientata spre obiecte. Specificarea cerintelor functionale si

  nefunctionale. Diagrama de context. Diagrama de secvente de sistem

  Modelul funcţional. Actori software. Relatii intre actori software.

  Identificarea si descrierea cazurilor de utilizare software. Diagrame de

  cazuri de utilizare software. Relaţii între cazuri de utilizare

  Modelul dinamic. Diagrame de activitǎti ale cazurilor de utilizare

  software

  Proiectarea orientata spre obiecte. Arhitecturi software. Descrieri

  arhitecturale. Puncte de vedere si vederi arhitecturale. Stilul arhitectural

  MVC

  Modelul comportamental. Diagrame UML de interacţiuni.

  Modele de proiectare. Definitie, descriere. Clasificarea modelelor de

  proiectare. Modele de atribuire a responsabilitatii obiectelor.

  Diagrame UML de clase de proiectare. Construirea diagramelor de

  interacţiuni folosind modele de atribuire a responsibilitǎţilor. Construirea

  diagramelor de clase de proiectare folosind modelul comportamental.

  Modelul dinamic. Masini de stari

  Medode de predare-

  invatare interactive

  Dialogul

  Problematizarea

  Conversatia

  Metodele active şi

  interactive cu multiple

  Metode care contribuie la

  dezvoltarea gândirii

  critice.

  Metode care implică

  activ studenții în învăţare,

  punându-i în situaţia de a

  gândi critic, de a realiza

  conexiuni logice, de a

  produce idei şi opinii

  proprii argumentate

  Invăţarea independentă şi

  prin cooperare

  Sintetiza/ esenţializarea

  informaţiilor

  Caiete,

  calculator

  Bibliografie

  Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G., The Unified Modeling Language. Reference Manual, Addison-Wesley, 1999

  Bruegge B., Dutoit A.H., Object-Oriented Software Engineering, Editura Prentice Hall, 2000

  Fowler M., UML Distilled, Addison Wesley, 1997

  Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J., Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software,

  Addison Wesley, 1995

  Larman C., Applying UML and Patterns, Prentice Hall, 1998

  Maciaszeck L. A., Liong B. L., Practical Software Engineering. A Case Study Approach, Ed.Addison-Wesley, 2005

  Martin J., Odel J.J., Object-Oriented Methods: a Foundation. UML Edition, Prentice Hall, 1998

  Pressman R.S. , Software Engineering: A Practitioner's Approach, 6/e McGraw-Hill, 2000

  Popovici D. M., Bogdan C., Rusu A., Chelai O., Nicola A.,Medii virtuale multimodale distribuite, Editura

  Universitaria Craiova şi Editura Prouniversitaria Bucuresti, 978- 606-26-0049-5, 2014, vol 1, 354 pag.

  Şerbǎnaţi L.D., Integrating Tools for Software Development, Yourdon Press Computing Series, Prentice Hall, 1992

  9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor

  profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

  Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul programării sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

  10. Evaluare

  Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

  10.4 Curs Participare activa la activitati

  didactice

  Oral 10%

  10.5 Seminar/

  laborator

  Participare activa Oral 10%

  Proiect Oral 40%

  Nota examinare 40%

  10.6 Standard minim de performanţă

  Identificarea componentelor grafice şi a containerelor unei interfeţe grafice utilizator. Construirea unui program în

  Java care să afişeze interfeţe grafice utilizator şi să gestioneze evenimentele produse de către utilizator în

  interacţiunea lui cu interfaţa grafică.

 • FMI.MVMMD.I.1.02 - Realitate virtuala si augmentata

  FIŞA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ovidius din Constanţa

  1.2 Facultatea Matematică şi Informatică

  1.3 Departamentul Matematică şi Informatică

  1.4 Domeniul de studii: Informatică

  1.5 Ciclul de studii: Master

  1.6 Programul de studii: Medii virtuale multi-modale distribuite

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Realitate virtuala si augmentata

  2.2 Codul disciplinei FMI.MVMMD.I.1.02

  2.3 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Dorin-Mircea Popovici

  2.4 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Dorin-Mircea Popovici

  2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare4 C 2.8 Regimul disciplinei

  5,6 DS / DI

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Numărul de ore pe săptămană 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

  3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

  Distributia fondului de timp [ore]

  Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 28

  Documentare suplimentară in bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate si pe teren -

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 6

  Tutoriat 6

  Examinări 2

  Alte activitati

  3.7 Total ore studiu individual

  3.9 Total ore pe semestru 42

  3.10 Numarul de credite 6

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Licenţă

  4.2 de competente -

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfasurare a cursului Sala de curs disponibila

  5.2 de desfasurare a seminarului/laboratorului Sala de seminar/laborator disponibila - laboratorul CeRVA

  6. Competenţele specifice acumulate

  Co

  mp

  eten

  te

  pro

  fesi

  on

  ale

  Executarea responsabila a sarcinilor profesionale, în conditii de autonomie restransa si asistenta calificata

  Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii în echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile

  subordonate

  4 Forma de evaluare: E - examen, C - colocviu

  5 Categoria formativa a disciplinei: DF - fundamentala; DS - de specialitate; DC - complementara

  6 Categoria de optionalitate a disciplinei: DI -impusa; DO - optionala;DF - facultativa

 • Co

  mp

  eten

  te

  tra

  nsv

  ersa

  le

  Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a normelor si valorilor de etica profesionala în cadrul

  propriei strategii de munca, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential în situatii specifice.

  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si

  munca eficienta în cadrul echipei.

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei Introducere in domeniul realitati lor mixte (virtuale si augmentate).

  7.2 Obiectivele specifice Introducere in domeniul realitati lor mixte (virtuale si augmentate) din doua

  perspective : organizational si evolutiv; prin prezentarea elementelor

  componente ale unei astfel de realitati, a limbajelor si produselor software

  utilizate in modelarea si redarea multimodala a acestora.

  Cunoasterea tehnologiilor uzuale de realitate virtuala si augmentata.

  8. Conţinuturi

  8.1 Curs Metode de

  învățământ

  Mijloace de

  învățământ

  Partea I – Introducere 1. Ce sunt spatiul virtual, realitatea virtuala si realitatea augmentata?

  (Definitii, istoric, tendinte actuala, provocari)

  2. Tehnologii ale realitatilor virtuale si augmentate (Dispozitive de intrare,

  Dispozitive de redare , Dispozitive de urmarire a utilizatorului)

  Partea a II-a - Perspectiva organizationala a mediilor virtuale 3. Elemente componente ale mediilor virtuale (Constructia lumilor virtuale,

  Interactiunea cu lumile virtuale, Redarea lumilor virtuale)

  Partea a III-a Evolutia mediilor virtuale

  4. Tehnici de animatie (key-frame, cinematica directa, cinematica inverse,

  motion capture)

  5. Medii virtuale multi-user (Fidelitatea in medii virtuale distribuite,

  Componente specifice)

  Partea a IV a Limbaje si instrumente de modelare a mediilor mixte 3D

  6. Limbaje si API-uri de modelare (VRML / X3D, OpenGL,

  DirectDraw/Direct3D, Java3D, AReVi, AreViJava, OpenHaptics,

  ARToolKit)

  7. Instrumente software de modelare (3DS Max, Poser, Blender,

  ArenaMotionCapture)

  Medode de predare-

  invatare interactive

  Dialogul

  Problematizarea

  Conversatia

  Metodele active şi

  interactive cu

  multiple

  Metode care

  contribuie la

  dezvoltarea gândirii

  critice

  Interactiunea,

  problematizarea,

  argumentarea

  Sintetizarea/

  esenţializarea

  informaţiilor

  Invăţarea

  independentă şi prin

  cooperare

  Generalizarea

  Bibliografie

  G.C.Burdea, Ph.Coiffet: Virtual Reality Technology, Second Ed., Wiley&Sons, ISBN: 0-471-36089-9, 2003.

  J. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Publishing

  Co., ISBN 0-201-12110-7, 1990.

  S. Singhal, M.Zyda: Networked Virtual Environments. Design and Implementation, Addison-Wesley, Reading, MA.

  L.Qvortrup: Virtual Space. Spatiality in Virtual Inhabited 3D Worlds, Springer, ISBN: 1-85233-516-5, 2002.

  D.M.Popovici, O incursiune in mediile virtuale 3D, Ed. Muntenia, ISBN 978-973-692-191-9, 2007.

  Popovici D. M., Bogdan C., Rusu A., Chelai O., Nicola A.,Medii virtuale multimodale distribuite, Editura Universitaria

  Craiova şi Editura Prouniversitaria Bucuresti, 978- 606-26-0049-5, 2014, vol 1, 354 pag.

  8.2 Seminar/laborator Metode de învățământ Mijloace de

  învățământ

 • Partea I – Introducere 1. Ce sunt spatiul virtual, realitatea virtuala si realitatea augmentata?

  (Definitii, istoric, tendinte actuala, provocari)

  2. Tehnologii ale realitatilor virtuale si augmentate (Dispozitive de

  intrare, Dispozitive de redare , Dispozitive de urmarire a utilizatorului)

  Partea a II-a - Perspectiva organizationala a mediilor virtuale 3. Elemente componente ale mediilor virtuale (Constructia lumilor

  virtuale, Interactiunea cu lumile virtuale, Redarea lumilor virtuale)

  Partea a III-a Evolutia mediilor virtuale

  4. Tehnici de animatie (key-frame, cinematica directa, cinematica

  inverse, motion capture)

  5. Medii virtuale multi-user (Fidelitatea in medii virtuale distribuite,

  Componente specifice)

  Partea a IV a Limbaje si instrumente de modelare a mediilor mixte

  3D

  6. Limbaje si API-uri de modelare (VRML / X3D, OpenGL,

  DirectDraw/Direct3D, Java3D, AReVi, AreViJava, OpenHaptics,

  ARToolKit, InstantReality)

  7. Instrumente software de modelare (3DS Max, Poser, Blender,

  ArenaMotionCapture, Kinect)

  Medode de predare-

  invatare interactive

  Dialogul

  Problematizarea

  Conversatia

  Metodele active şi

  interactive cu multiple

  Metode care contribuie la

  dezvoltarea gândirii critice.

  Metode care implică activ

  studenții în învăţare,

  punându-i în situaţia de a

  gândi critic, de a realiza

  conexiuni logice, de a

  produce idei şi opinii

  proprii argumentate

  Invăţarea independentă şi

  prin cooperare

  Sintetiza/ esenţializarea

  informaţiilor

  Bibliografie

  G.C.Burdea, Ph.Coiffet: Virtual Reality Technology, Second Ed., Wiley&Sons, ISBN: 0-471-36089-9, 2003.

  J. Foley, A. van Dam, S. Feiner, J. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Publishing

  Co., ISBN 0-201-12110-7, 1990.

  S. Singhal, M.Zyda: Networked Virtual Environments. Design and Implementation, Addison-Wesley, Reading, MA.

  L.Qvortrup: Virtual Space. Spatiality in Virtual Inhabited 3D Worlds, Springer, ISBN: 1-85233-516-5, 2002.

  D.M.Popovici, O incursiune in mediile virtuale 3D, Ed. Muntenia, ISBN 978-973-692-191-9, 2007.

  Popovici D. M., Bogdan C., Rusu A., Chelai O., Nicola A.,Medii virtuale multimodale distribuite, Editura Universitaria

  Craiova şi Editura Prouniversitaria Bucuresti, 978- 606-26-0049-5, 2014, vol 1, 354 pag.

  9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor

  profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

  Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul jocurilor pe calculator, realitatii virtuale si augmentate sau pentru a

  face faţă exigenţelor firmelor IT.

  10. Evaluare

  Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

  10.4 Curs Participare activa la activitati

  didactice

  Oral 10%

  10.5 Seminar/

  laborator

  Participare activa Oral 20%

  Proiect Oral 50%

  Nota examinare 20%

  10.6 Standard minim de performanţă

  Realizarea si expunerea unui proiect pe o tema de specialitate.

  Realizarea unui proiect / unei activitati în echipa si identificarea rolurilor specifice.

 • FMI.MVMMD.I.1.03 - Inteligenţă artificială aplicată

  FIŞA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ovidius din Constanţa

  1.2 Facultatea Matematică şi Informatică

  1.3 Departamentul Matematică şi Informatică

  1.4 Domeniul de studii: Informatică

  1.5 Ciclul de studii: Master

  1.6 Programul de studii: Medii virtuale multi-modale distribuite

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Inteligență artificială aplicată

  2.2 Codul disciplinei FMI.MVMMD.I.1.03

  2.3 Titularul activităţilor de curs Lect.dr. Andrei Rusu

  2.4 Titularul activităţilor de seminar Lect.dr. Andrei Rusu

  2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare7 E 2.8 Regimul disciplinei

  8,9 DF / DI

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Numărul de ore pe săptămană 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

  3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

  Distribuţia fondului de timp [ore]

  Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 28

  Documentare suplimentară in bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate si pe teren -

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 8

  Tutoriat 2

  Examinări 4

  Alte activitati

  3.7 Total ore studiu individual

  3.9 Total ore pe semestru 42

  3.10 Numărul de credite 6

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Licenţă – Inteligență artificială, Programare orientata spre obiecte (MI2105)

  4.2 de competente -

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfăşurare a cursului Sala de curs disponibila

  5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sala de laborator disponibila

  6. Competenţele specifice acumulate

  Co

  mp

  eten

  ţe

  pro

  fesi

  on

  ale

  Identificarea conceptelor, modelelor si tehnicilor utilizate in inteligenta artificiala. Explicarea si

  interpretarea teoriilor, modelelor si metodelor utilizate in inteligenta artificiala. Utilizarea metodelor

  adecvate pentru modelarea lumii reale in inteligenta artificiala. Analiza critica a modelelor ce tin de inteligenta artificiala.

  Elaborarea unui proiect de inteligenta artificiala. Implementarea unui model multi-agent. Dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente.

  7 Forma de evaluare: E - examen, C - colocviu

  8 Categoria formativa a disciplinei: DF - fundamentala; DS - de specialitate; DC - complementara

  9 Categoria de optionalitate a disciplinei: DI -impusa; DO - optionala;DF - facultativa

 • Co

  mp

  eten

  ţe

  tra

  nsv

  ersa

  le

  Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională,

  implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în dezvoltarea sistemelor multi-agent.

  Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor

  empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei Introduce principiile şi mecanismele metodologiei inteligenței artificiale

  aplicate.

  7.2 Obiectivele specifice Aplicarea principiilor metodologiei inteligenței artificiale.

  Dezvoltarea sistemelor informaţionale sau software multi-agent

  implementând cormportamentul bazat pe tehnicile de inteligență artificială.

  Construirea corecta a modelelor.

  Cunoaşterea framework-urilor de programare a sistemelor multi-agent.

  8. Conţinuturi

  8.1 Curs Metode de învățământ Mijloace de

  învățământ

  1 Agenți intelectuali. Agenţii intelectuali şi mediul lor de activitate.

  Comportamentul calitativ al agenţilor. Determinarea tipului mediului de

  activitate. Stuctura unui agent intellectual. Agenţi de căutare care

  acţionează în regim operativ şi mediu necunoscut.

  2 Elemente de teoria informaţiei şi aplicarea ei în sistemele expert.

  Cantitatea de informaţie. Metode de măsurarea a cantităţii de informaţie.

  Sisteme expert ce ţin cont de cantitatea de informaţie.

  3 Probleme de planificare. Problema de planificare. Planificarea bazată: pe

  căutare în spaţiul de stări posibile, pe reprezentarea prin grafuri, pe

  reprezentarea bazată pe logica propoziţională. Planificarea în cazul

  problemelor reale: programarea resurselor, timpului în cazul restricţiilor

  asupra resurselor; planificarea în cazul mediilor de activitate incert al

  agenţilor; planificarea în cazul mai multor agenţi cooperanţi.

  4 Algoritmi genetici. Algoritmul genetic. Variante de algoritmi genetici.

  Aplicaţii ale algoritmilor genetici în probleme optimizare cu restricţii.

  5 Inteligența artificială colectivă. Modelarea inteligenţei manifestate de

  alte organisme sociale neumane: albini, furnici, etc. Eficienţa acestei

  inteligenţe la rezolvarea unor probleme grele de optimizare.

  Medode de predare-

  invatare interactive

  Dialogul

  Problematizarea

  Conversatia

  Metodele active şi

  interactive cu multiple

  Metode care contribuie

  la dezvoltarea gândirii

  critice

  Interactiunea,

  problematizarea,

  argumentarea

  Sintetizarea/

  esenţializarea

  informaţiilor

  Invăţarea independentă

  şi prin cooperare

  Generalizarea

  Caiete,

  calculator

  Bibliografie

  Russel, S.J., Norvig, P., Artificial inteligence : a modern approach, Second edition, Prentice Hall, 2003, 1409 p.

  Michalewics, Z., Genetic algorithms + data structures = evolution programs, Springer, 1996. Martin J., Odel J.J.,

  Object-Oriented Methods: a Foundation. UML Edition, Prentice Hall, 1998

  James Kennedy, Russel C. Eberhart, Yuhui Shi, Swarm Intelligence: collective, adaptive, Morgan Kaufmann

  Publishers, 2001.

  Amit Konar, Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain,

  CRC Press, 1999.

  Fabio Luigi Bellifemine, Giovanni Caire, Dominic Greenwood, Developing Multi-Agent Systems with JADE, John

  Wiley & Sons, 2007.

  Popovici D. M., Bogdan C., Rusu A., Chelai O., Nicola A.,Medii virtuale multimodale distribuite, Editura

  Universitaria Craiova şi Editura Prouniversitaria Bucuresti, 978- 606-26-0049-5, 2014, vol 1, 354 pag.

  8.2 Seminar/laborator Metode de învățământ Mijloace de

  învățământ

 • 1 Agenți intelectuali. Agenţii intelectuali şi mediul lor de activitate.

  Comportamentul calitativ al agenţilor. Determinarea tipului mediului de

  activitate. Stuctura unui agent intellectual. Agenţi de căutare care

  acţionează în regim operativ şi mediu necunoscut. Limbaje de modelare

  a agenților software.

  2 Elemente de teoria informaţiei şi aplicarea ei în sistemele expert.

  Cantitatea de informaţie. Metode de măsurarea a cantităţii de informaţie.

  Implementarea unor tehnici de operare cu informații incerte și

  incomplete.

  3 Probleme de planificare. Problema de planificare. Planificarea bazată:

  pe căutare în spaţiul de stări posibile, pe reprezentarea prin grafuri, pe

  reprezentarea bazată pe logica propoziţională. Planificarea în cazul

  problemelor reale: programarea resurselor, timpului în cazul restricţiilor

  asupra resurselor; planificarea în cazul mediilor de activitate incert al

  agenţilor; planificarea în cazul mai multor agenţi cooperanţi. Proiectarea

  unor sisteme ce țin cont de restricțiile impuse de problemele de

  planificare.

  4 Algoritmi genetici. Algoritmul genetic. Variante de algoritmi genetici.

  Aplicaţii ale algoritmilor genetici în probleme optimizare cu restricţii.

  Elaborarea și implementarea software a unor algoritmi genetici pentru

  soluționarea unor probleme concrete.

  5 Inteligența artificială colectivă. Modelarea inteligenţei manifestate de

  alte organisme sociale neumane: albini, furnici, etc. Implementarea unor

  tehnici de inteligență artificială colectivă.

  Medode de predare-

  invatare interactive

  Dialogul

  Problematizarea

  Conversatia

  Metodele active şi

  interactive cu multiple

  Metode care contribuie la

  dezvoltarea gândirii critice.

  Metode care implică activ

  studenții în învăţare,

  punându-i în situaţia de a

  gândi critic, de a realiza

  conexiuni logice, de a

  produce idei şi opinii