Genoptr£¦ning efter hjerneskade - Lejre ... ¢â‚¬¢ Vederlagsfri fysioterapi efter l£¦gelig vurdering ¢â‚¬¢
Genoptr£¦ning efter hjerneskade - Lejre ... ¢â‚¬¢ Vederlagsfri fysioterapi efter l£¦gelig vurdering ¢â‚¬¢
Genoptr£¦ning efter hjerneskade - Lejre ... ¢â‚¬¢ Vederlagsfri fysioterapi efter l£¦gelig vurdering ¢â‚¬¢
Genoptr£¦ning efter hjerneskade - Lejre ... ¢â‚¬¢ Vederlagsfri fysioterapi efter l£¦gelig vurdering ¢â‚¬¢

Genoptr£¦ning efter hjerneskade - Lejre ... ¢â‚¬¢ Vederlagsfri fysioterapi efter l£¦gelig vurdering ¢â‚¬¢

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Genoptr£¦ning efter hjerneskade - Lejre ... ¢â‚¬¢...

 • Genoptræning efter

  hjerneskade

  TRÆNINGSCENTRENE Center for Velfærd & Omsorg

 • Velkommen til genoptræning Denne pjece beskriver, hvad du kan forvente under dit genop- træningsforløb.

  Målet med din genoptræ- ning • Dit genoptræningsforløb vil

  altid blive tilrettelagt ud fra dine problemstillinger, mål og behov.

  • Du vil sætte kort- og langsig- tede mål og planlægge din genoptræning sammen med ergo-og/eller fysioterapeut, samt evt. pårørende.

  • Det er vigtigt, at målene for din genoptræning er konkre- te, målbare, tidsbestemte og realistiske.

  Hvor foregår genoptræningen? • Genoptræningen af borgere

  med erhvervet hjerneskade foregår som udgangspunkt på Træningscenter Grønnehave. Adressen er: Elverdamsvej 200, Ejby 4070 Kirke Hyllinge

  • Du møder både fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsas- sistenter.

  Hvordan foregår din gen- optræning? • Forløbet vil altid starte

  med en indledende samtale med ergo- og/eller fysiote- rapeut, og evt. pårørende.

  • Undervejs i forløbet vil du og terapeuten se på om der sker fremgang, og om du når dine mål.

 • 3

  • Din genoptræning vil hoved- saglig foregå som holdtræning. Hvis terapeuten vurderer det, kan der også være mulighed for individuel genoptræning.

  • På holdene vil du træne sam- men med andre borgere, der også har en erhvervet hjerneskade.

  Støtte og vejledning • I starten af dit genoptræ-

  ningsforløb kan du have behov for tæt støtte og vej- ledning fra ergo- og fysiote- rapeut. Senere vil dit behov for støtte og vejledning være mindre.

  • Det vigtigt, at du arbejder aktivt for at opnå dine mål. Dette gæl- der både når du træner på træ- ningscentret, og når du hjemme

  træner i daglige aktiviteter.

  Praktisk information • Kom til træning i løstsiddende

  træningstøj, medbring fornuf- tigt indendørs fodtøj.

  • Medbring drikkedunk, vi har koldt vand.

  • Hvis du ikke kan transportere dig selv fx pga. kørselsforbud, kan du bevilges kørsel til træ- ning.

  • Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at komme. Ring til tlf.: 29 27 88 46 mellem kl. 8.00 og kl. 8.30.

 • 4

  Når du slutter dit genoptræningsforløb Det er vigtigt, at du vedligeholder dit opnåede funktionsniveau efter genoptrænings- forløbet. Det kan du fx gøre ved at søge følgende muligheder: • Selvtræningsforløb i kommunes træningscentre efter terapeutfaglig vejledning, 3 mdr. • Vederlagsfri fysioterapi efter lægelig vurdering • Træning i fitness og motionscentre • Træning i DGI. DGI Midt- og Vestsjælland er med til at gøre flere aktive • Aftenskoler fx FOF, AOF og LOF

  Dine første aftaler: __________dag d.________kl.________

  __________dag d.________kl.________

  __________dag d.________kl.________

  __________dag d.________kl.________

  TRÆNINGSCENTRENE Center for Velfærd & Omsorg

  H VA

  LS Ø

  R ÅD

  H U

  S, J

  AN U

  AR 2

  01 8