Click here to load reader

Gazetka Nr 4.2015

 • View
  163

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Nowy Podławek" nr 4, 2015 r

Text of Gazetka Nr 4.2015

 • Drodzy Czytelnicy!

  Patrzc na ostatnie zmiany pogody, zauwaymy, e pora roku, ktra budzi do ycia cay wiat, powoli nas wita! Wszystkie szaroci odchodz na rzecz kwitncych, kolorowych kwiatw i wyszych temperatur. Niedugo na dobre poegnamy tegorocznych maturzystw. Po trzech/czterech latach spdzonych w naszej szkole rusz w wiat peni zapau i chci do dziaania. Bez wzgldu na to czy bd kontynuowa nauk na studiach, czy pjd inn drog, yczymy im wielu sukcesw, a w najbliszym czasie dobrze zdanej matury. Poegnamy rwnie na miesic trzecie klasy technikum, ktre wyrusz na praktyki zawodowe. Cz z nich odbdzie praktyk w Anglii, gratulujemy! Cieszcie si wiosn, mio spdzajcie czas, a jednoczenie nie zapominajcie o nauce! Z okazji zbliajcych si wit Wielkanocnych, Redakcja Nowego Podawka skada najserdeczniejsze yczenia Dyrekcji, szanownemu Gronu Pedagogicznemu, pracownikom szkoy oraz oczywicie uczniom:

  Zdrowych, spokojnych wit, penych nadziei oraz mioci, pogodnego nastroju, oraz najwspanialszych spotka, wrd rodziny i najbliszych przyjaci.

  yczymy, aby Zmartwychwstay Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze upione, oywi to, co ju martwe.

  Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i aby nie zabrako nam wzajemnej yczliwoci, abymy przez ycie kroczyli w ludzkiej godnoci i niech symbol boskiego odrodzenia by i bdzie dla nas celem do spenienia.

  Wesoych wit! Redaktor nacz. : Klaudia Pczkowska, 3AT

  Gorce tematy

  Percy Jackson i bogowie olimpijscy

  Easter Eggi w grach

  Moja pasja - forografia

  Rok 2015, nr 4/IV

  Data wydania 02.04.2015

  Marzec kwiecie

  DO KOCA ROKU SZKOLNEGO ZOSTAO :

  84DNI 10 GODZIN 48MINUTY

  NO

  WY

  PO

  D

  AW

  EK

  ZE

  SP

  SZ

  K

  N

  R 2

  6 W

  WA

  RS

  ZA

  WIE

  Newsy z Urbanistw

  26.03.2015 w naszej szkole odby si festiwal nauki

  W zwizku z rezygnacj Adriana Izbickiego ze stanowiska przewodni-

  czcego samorzdu uczniowskiego, zostay przeprowadzone wybory,

  w wyniku ktrych stanowisko to obja Paulina Reszka

  Stopka redakcyjna

  Kolegium redakcyjne:

  Klaudia Pczkowska, Tomasz Szefel, Jakub Ciupiski, Piotr Mariat,

  Jakub Lewczuk, Mariusz Misiak, Pawe Iwanicki, Katarzyna Grabarczyk

  oraz stali wsppracownicy z rnych klas ZS nr 26 w Warszawie

  Opieka merytoryczna: Wiesawa Mociska-Filipczak

 • Percy Jackson i bogowie olimpijscy

  Autor: Rick Riordan

  Gatunek: Fantasy/Przygodowe

  Kady z nas ma jakie pojcie o mitologii greckiej,

  zazwyczaj z lektur, filmw, komiksw czy innych

  form kultury. Jednak nauczylimy si patrze na wiat

  pragmatycznie, realistycznie, odrzucajc jakiekolwiek

  istnienie si wyszych bd nadprzyrodzonych.

  W wiecie Bogw Olimpijskich jest podobnie,

  z pewnym wyjtkiem.

  Wyobracie sobie, e prowadzicie normalne

  ycie i w cigu jednego dnia przewraca si ono do g-

  ry nogami. e to, co uwaalicie za mit, staje si fak-

  tem, kiedy potwory i istoty z mitologii greckiej prze-

  mierzaj Ziemi, ukrywajc si pord ludzi. Ssiad,

  ktrego znae jako miego starszego pana, okazuje si

  tak naprawd mantykor, ktra w kadej chwili jest

  gotowa ci przebi na wylot swoim dem, a twojemu

  kumplowi wystaj nagle rogi spod czapki.

  Tak mgby wyglda dzie typowych hero-

  sw - modych ludzi, pbogw, ktrych ycie zmieni-

  o si diametralnie, chocia uznanych przez swoich

  boskich rodzicw znanych z owej mitologii greckiej.

  Akcja serii przedstawiona jest z perspektywy jednego

  z takich nastolatkw, tytuowego Percyego, ktry zo-

  staje uznany przez swojego do tej pory nieznanego

  ojca Posejdona jako jeden z herosw.

  Caa seria prowadzi bohatera przez cae Stany

  Zjednoczone. Obarczony swoim pochodzeniem musi

  razem ze swoimi przyjacimi, takimi jak on, przyby-

  wa do rnych zaktkw USA, by nie dopuci do

  zakcenia rwnowagi pomidzy wiatem mitologicz-

  nym i ziemskim. Akcja idealnie balansuje pomidzy

  szybkimi zwrotami i spokojniejszymi momentami.

  Warto doda, e ksiki tej serii cechuj si

  midzy innymi humorem, ktry nic sobie nie robi z

  powagi mitw. Bohaterowie s wyrazici, kady od-

  znacza si swoistymi cechami, reprezentujc

  archetypy swoich boskich rodzicw, co prowadzi do

  wielu komediowych sytuacji.

  Jeli szukasz humorystycznej powieci

  fantastyczno-przygodowej i interesujesz si panteo-

  nem greckim, ta seria bdzie dla ciebie idealna.

  Jakub Ciupiski, 3 AT

 • Felieton, czyli z trosk o pat czoowy

  No wic (tak, tak, wiem, e nie zaczy-

  na si zdania od No wic, ale to przecie felie-

  ton). No wic postanowiem zosta informaty-

  kiem. Dawno temu kto w moim kochanym kraju

  zdecydowa, e aby naprawia komputery, insta-

  lowa systemy czy pisa bazy danych trzeba

  mie rednie wyksztacenie.

  Chodz wic do szkoy. Codziennie rano

  zasuwam do rodkw komunikacji. Zdarza si,

  e przez pierwsze 800 metrw brzmi w moich

  uszach jak natrtny refren starych, dobrych Pink

  Floydw: We dont need no education. Potrz-

  sam wtedy gwatownie gow i przypominam so-

  bie, co kiedy powiedzia Jzef Pisudski zwany

  Dziadkiem. Tak, tak pamitacie, by kto taki

  w historii Polski i chyba by w jakiej desperacji,

  bo stwierdzi: Jeli mwi Ci, gow muru nie

  przebijesz, nie wierz im.

  Wszystko byo OK do ostatniego czwart-

  ku. Siedz sobie na kanapie z czym do picia w

  rku (co piem, nie powiem), a tu w TV na Di-

  scovery mwi o badaniach nad ludzkim m-

  zgiem. Okazuje si, e uczeni podzielili mzg na

  kilka patw, a za mylenie odpowiada tzw. pat

  czoowy. NO TO ALARM!!!. Jak tu wali gow w

  mur, nie powodujc galarety we wasnym pacie

  czoowym? Dylemat pozornie nie do rozwiza-

  nia. Czy przyszy informatyk z dysleksj musi

  zna rnic midzy felietonem a reportaem,

  czy np. jak kosmiczn konstrukcj jak esej?

  eby tylko zna rnic. Ja jeszcze musz pisa

  te wszystkie teksty. I to w kraju, w ktrym kto

  (wiecie kto) czy si w blu, a znany pose

  (tusza, dobry garnitur, jedwabny krawat) mwi

  robiom czy jedzom.

  Pewnie w przyszoci kto bdzie chcia, ebym ofer-

  t swoich usug zoy w formie felietonu (Umiech,

  prosz!).

  Zatem moja Kochana Szkoo, jak wiesz, ka-

  dy mur, z wyjtkiem chiskiego, jest zwykle krtki.

  Poza tym, ju od staroytnoci ludzie wstawiaj w

  mury furtki, a nawet szerokie bramy. Moe wic w

  trosce o mj pat czoowy nie bdziemy sucha

  Dziadka Pisudskiego, tylko znajdziemy jak furtk

  lub obejcie?

  Piotr Gowacz, 2 B LO

 • Wielkanoc

  Inaczej Wielka Niedziela, wito upamit-niajce Zmartwychwstanie. Niedziela Wiel-kanocna rozpoczyna si ju w sobot po zachodzie soca. Wedug nauczania prawosawnego patriar-chy Konstantynopola Bartomieja tajemnica Wielkanocy nierozdzielnie zwizana jest z tajemnic Wielkiego Pitku. Cay Koci najpierw umiera, ukrzyowany jest z Chry-stusem, aby z nim zmartwychwsta. Pra-wosawie celebruje Pasch (Wielkanoc) w cigoci z Kocioem pierwszych wiekw i jest ona w centrum jego wiary i kultu. Wo-k zwycistwa Chrystusa nad mierci, skupia si caa liturgia i caa teologia pra-wosawna. Wielkanocne zwyczaje ludowe Z obchodami wit wielkanocnych zwiza-nych jest wiele zwyczajw ludowych (z kt-rych cz wywodzi si ze starosowia-skiego wita Jarego): niadanie wielka-nocne, pisanki wicone, migus-dyngus, dziady migustne, Rkawka, Emaus, wa-latka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba, wieszanie Judasza, pogrzeb uru i ledzia, pucheroki, przywowki, palma wielkanoc-na i Jezusek Palmowy.

  Polska tradycja Do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane byy o pnocy, potem witowano rezurekcj rano (resurrectio ac. oznacza zmartwychwsta-nie). Do dnia dzisiejszego w wielu parafiach msze rezurekcyjne s odprawiane o poranku. Zapowiada j uroczyste bicie w dzwony, go-szce, e Chrystus zmartwychwsta. Jednocze-nie sycha kanonad ze strzelb, petard, ar-matek i modzierzy, a cay ten harmider ma budzi wiat do ycia. W niektrych parafiach rezurekcja rozpoczyna si po Liturgii wiata w Wigili Paschaln.

 • Msz poprzedza uroczysta procesja z Naj-witszym Sakramentem. Rozpoczyna si przy znajdujcym si w kociele symbo-licznym Grobie Paskim, przy ktrym ksidz piewem oznajmia zmartwychwsta-nie Chrystusa. Nastpnie, niosc mon-strancj z Hosti kapan prowadzi procesj dookoa kocioa, przy ktrym dawniej tra-dycyjnie usytuowany by cmentarz, aby rwnie zmarym ogosi zmartwychwsta-nie. W procesji niesiona jest rwnie figura Chrystusa Zmartwychwstaego. Na poczt-ku mszy wznoszony jest okrzyk radoci Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), bdcy przypiewem w pieniach wielkanocnych. Oznak radoci s rwnie uywane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chry-stus zmartwychwsta z odpowiedzi: Zmar-twychwsta prawdziwie lub Prawdziwie po-wsta".

  W polskim zwyczaju, po porannej rezurek-cji rodzina zasiada do uroczystego niada-nia wielkanocnego, ktre rozpoczyna si skadaniem ycze i dzieleniem si wi-conk z koszyczka. Na stoach znajduj si jajka, wdliny, wielkanocne baby i ma-zurki. Stoy zdobione s bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatw. W niekt-rych regionach, np. na lsku,

  rodzice chowali w domu lub w ogrodzie koszyczki ze sodyczami, prezenty od wielka-nocnego zajczka, na poszukiwanie ktrych wyruszay dzieci. Zwyczaj ten obecnie rozpo-wszechni si w formie obdarowywania si w tym dniu drobnymi upominkami, tzw. zajcz-kami. Niedziela, podobnie jak i Poniedziaek, s w Polsce dniami wolnymi od pracy. Tradycyjnie spdza si je w domu, w gronie rodzinnym.

  (rdo: Wikipedia.org)

  Wielkanoc

 • Moja pasja...

  Dokumentuje nasz codzienno, jedno