of 10 /10
5/11/2018 Funciideprelucrareadatelor-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 1/10 PROIECT DIDACTIC Școala Generală Padeș Data: Săptămâna a VI-a, a VII-a, Semestrul I Profesor: I Disciplina : Informatică-opțional Clasa: a VII-a Unitatea de învățare: Programul de calcul tabelar Microsoft Excel  Titlul lecției. Funcții de prelucrare a datelor: funcții statistice, logice, matematice, dată și timp Tipul lecției: Dobândirea de noi cunoștințe  Locul de desfășurare: Laboratorul de informatică  Obiectivul cadru: o înţelegerea informaţiilor noi  OBIECTIVE OPERAŢIONALE  o -şi însuşească modul de lucru cu acest procesor de calcul tabelar OBIECTIVE EDUCAȚIONALE  obiective cognitive  o să definească corect noţiunile însuşite o să cunoască utilitatea datelor însușite   obiective afective  o manifeste interes pentru toate etapele lecției o să dezvolte deprinderi de muncă individuală    obiective psihomotorii  o să implementeze noţiunile dobândite o -şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare și problematizare Competențe specifice o să recunoască felurile funcțiilor predate și modul lor specific de implementare în tabel o să folosească cunoştinţele pentru rezolvarea problemelor specifice temei date  Strategii didactice  Principii didactice o  principiul participării și învățării active a elevilor  o principiul conexiunii inverse (feedback-ului) o principiul a sigurării progresului gradat al performanţei    Metode de învățământ  o metode de comunicare orală: conversaţia, expunerea, explicația  o metode de acţiune: exerciţiul, învățare prin descoperire   Procedee de instruire o exemplicare o exercițiul o  conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoștințelor   Forme de organizare: frontală și individuală    Forme de dirijare a învățării : dirijată de profesor sau independentă  

Funcții de prelucrare a datelor

  • Author
    gexge79

  • View
    162

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Funcții de prelucrare a datelor

Page 1: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 1/10

PROIECT DIDACTIC 

Școala Generală Padeș 

Data: Săptămâna a VI-a, a VII-a, Semestrul IProfesor: I

Disciplina: Informatică-opțional Clasa: a VII-aUnitatea de învățare: Programul de calcul tabelar Microsoft Excel Titlul lecției. Funcții de prelucrare a datelor: funcții statistice, logice, matematice, datăși timp Tipul lecției: Dobândirea de noi cunoștințe Locul de desfășurare: Laboratorul de informatică Obiectivul cadru:

o  înţelegerea informaţiilor noi 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE o  să-şi însuşească modul de lucru cu acest procesor de calcul tabelar

OBIECTIVE EDUCAȚIONALE   obiective cognitive 

o  să definească corect noţiunile însuşite o  să cunoască utilitatea datelor însușite 

  obiective afective o  să manifeste interes pentru toate etapele lecției o  să dezvolte deprinderi de muncă individuală 

  obiective psihomotorii o  să implementeze noţiunile dobândite o  să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare și

problematizareCompetențe specifice 

o  să recunoască felurile funcțiilor predate și modul lor specific de implementare întabel

o  să folosească cunoştinţele pentru rezolvarea problemelor specifice temei date Strategii didactice

 Principii didactice

o   principiul participării și învățării active a elevilor  o  principiul conexiunii inverse (feedback-ului)o  principiul asigurării progresului gradat al performanţei 

   Metode de învățământ  o  metode de comunicare orală: conversaţia, expunerea, explicația o  metode de acţiune: exerciţiul, învățare prin descoperire 

  Procedee de instruire o  exemplicareo  exercițiulo  conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoștințelor  

  Forme de organizare: frontală și individuală    Forme de dirijare a învățării: dirijată de profesor sau independentă 

Page 2: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 2/10

   Resurse materiale:

o  calculatorulMetode de evaluare:

o  evaluarea continuă pe parcursul lecției (calculator)Desfășurarea lecției:

   Moment organizatoric o   pregătirea lecţiei 

-  Întocmirea proiectului didactic-  Pregătirea setului de întrebări -  Pregătirea temei 

o  organizarea şi pregătirea clasei -  Verificarea frecventei elevilor

o  captarea atenţiei elevilor  - Anunţarea subiectelor pe tema respectivă 

- Anunţarea obiectivelor urmărite - Anunţarea modului de desfăşurare a activităţii 

Page 3: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 3/10

Scrierea formulelor de calcul utilizând func ţ iile sumă , medie, minim,

 maxim, func ţ ia de numă rareMicrosoft Excel pune la dispoziţia utilizatorilor diverse funcţii predefinite care pot fi împărţite

 în mai multe categorii: funcţii de dată şi oră, financiare, logice, matematice, statistice, etc.Funcții statistice Câteva dintre acestea sunt cele cu ajutorul căruia puteţi calcula suma, media unei serii, puteţi

determina elementul maxim sau minim dintr-o serie de date şi puteţi număra elementele componente

ale unei serii de date.De exemplu pentru a introduce o funcţie, indiferent de tipul acesteia, apelaţi funcţia Function

existentă în meniul Insert sau apăsaţi butonul fx din bara de formule.Această funcţie va deschide fereastra Insert Function din care vă alegeţi domeniul din care

face parte functia respectivă.

Pentru a calcula valoarea medie, minimă, maximă sau a număra termenii unei serii se alegeuna din variantele de mai jos:

- se alege meniul Insert - Function. În categoria Statistical  (Statistice) se alege denumireafuncţiei, după care se selectează domeniul de celule dorit şi se apasă tasta Enter.

- se apasă săgeata aferentă butonului şi se alege funcţia dorită, după care se selectează domeniul de celule dorit şi se apasă tasta Enter.

Astfel, pentru a calcula:- valoarea medie a unei zone de celule, se alege funcţia AVERAGE - valoarea minimă a unei zone de celule, se alege funcţia MIN - valoarea maximă a unei zone de celule, se alege funcţia MAX 

- numărul de valori numerice ale unei serii, se alege funcţia COUNT

Page 4: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 4/10

Un alt element util în lucrul cu funcţii este bara de stare. Aceasta estelocalizată în partea de jos a ferestrei aplicatiei şi afişează informatii cu

privire la starea curentă a registrului de lucru. În cadrul său este inclusă şi o zonă "Autocalculate" (calcul automat) unde este afişată, în mod predefinit, suma valorilor celulelorselectate. Astfel, dacă dorim să vizualizăm suma unei zone de celule, selectăm aceste celule şi în barade stare va fi afişată suma celulelor selectate. Dacă dorim să calculăm valoarea maximă a unei seriide celule, executăm click dreapta în zona Autocalculate, alegem funcţia MAX, după care selectămzona de celule şi în bara de stare va fi afişată valoarea maximă din zona de celule selectate.

- pentru a număra celule ce stochează valori numerice, text sau erori de calcul, se foloseşte funcţiaCOUNTA din meniul Insert---Function---categoria Statistical.

Construirea formulelor utilizând funcţia IF –  Funcții logice 

Există numeroase situaţii în care avem de ales între două posibilităţi. Pentru aceasta putemfolosi  func ţ ia condi ţ ională  IF. Funcţia IF returnează valoarea TRUE dacă expresia evaluată esteadevărată şi valoarea FALSE dacă expresia evaluată este falsă. Funcţia IF se găseşte în categoria defuncţii Logical (Logice). Sintaxa funcţiei IF este următoarea:

IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)

Variabila logical_test returnează valoarea 1 dacă expresia evaluată este adevărată  şi 0 dacă expresia evaluată este falsă. De exemplu, expresia A10=100 este adevărată dacă în celula A10 se află valoarea 100, în caz contrar fiind evaluată ca fiind falsă.

Variabila value_if_true (valoare adevărată) este valoarea ce este returnată atunci când testul

logic este evaluat ca fiind adevărat. De exemplu, dacă această variabilă cuprinde un text de genul "ÎnBuget" şi variabila logical_test este evaluată ca fiind adevărată, atunci funcţia IF va afişa textul "ÎnBuget". Dacă variabila logical_test este evaluată ca fiind adevărată şi în variabila value_if_true nueste precizat nimic atunci funcţia IF returnează valoarea 0.

Variabila value_if_false (valoare falsă) este valoarea pe care funcţia IF o returnează dacă 

Page 5: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 5/10

testul logic este evaluat ca fiind fals. În exemplul următor, dacă în celula A10 se află valoarea 100,atunci variabila logical_test este evaluată ca fiind adevărată  şi atunci este calculată suma celulelorB5:B 15. În caz contrar va fi afişat un spaţiu gol în celula care conţine această formulă.

IF (A10=100,SUM(B5:B15),"")

Observa ţ ieStructura unei funcţii începe cu semnul egal (=), urmat de numele funcţiei, o paranteză 

deschisă, argumentele funcţiei şi o paranteză închisă.

Argumentele pot fi separate prin virgulă sau punct şi virgulă. Nu se pot folosi ambele tipuri deseparatoare în acelaşi timp, însă utilizatorul î şi poate alege singur separatorul dorit. Pentru aceasta, seaccesează meniul Start---Control Panel. Se execută dublu click pe pictograma Regional and

Language Options. În fereastra Regional Options se apasă butonul Customize şi din lista derulantă List separator, se alege tipul de separator dorit.

Funcții matematice Excel permite introducerea unor formule cu ajutorul operatorilor matematici +, −, *, /, ˆ. Semnul ˆeste folosit pentru exponentiere, celelalte semne având semnif icația uzuală din

matematică. Ordinea în care se execută operațiile este următoarea: 1. + sau − evaluarea semnului constantelor  2. ˆ exponențierea (ridicarea la putere sau extragerea rădăcinilor) 3. * înmultire 5. + adunare4. / împărțirea 6. − scadere Dacă într -o expresie sunt doua sau mai multe operatii de acelasi tip, Excel le va executa de la

stânga la dreapta. Pentru a modifica ordinea operatiilor se poate folosi încadrarea cu paranteze.Pentru a introduce funcţia cu ajutorul căreia calculaţi suma unei serii alegeţi domeniul

Math&Trig (Mat & Trig) şi apoi din lista de funcţii apărută din partea de jos a ferestrei alegeţi

funcţia dorită (în cazul nostruSUM

).

După alegerea funcţiei SUM apăsaţi butonul OK. Pe ecran va apărea o fereastră în care vi secere să specificaţi zona de celule pe care doriţi să o însumaţi.

O modalitate mai rapidă de calculare a sumei unei serii este cu ajutorul butonului existent

Page 6: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 6/10

pe bara de instrumente. Astfel, se selectează celula unde se doreşte a fi afişat rezultatul sumei şi se

apasă butonul . Excel va înconjura cu un chenar punctat domeniul de celule ce se presupune că vafi însumat. Dacă selecţia realizată de Excel este corectă, atunci se apasă tasta Enter. Dacă selecţiarealizată de Excel nu este cea corectă, atunci se selectează mai întâi celulele care se doresc însumateși apoi se apasă tasta Enter.

Funcții dată și timp Acest tip de funcţii, vehiculează şi operează calcule cu valori numerice care reprezintă date

calendaristice sau timp.♦ =Now () returnează un număr corespunzător datei curente, zecimalele reprezentând ora.♦ =Today () returnează un număr corespunzător datei curente♦ =DateValue  („şir de caractere”)  calculează  numărul /  dată  corespunzător  şirului de

caractere în format dată calendaristică. 

♦ =Date  (an; lună; zi)  calculează  numărul /  dată pentru data calendaristică  specificată caargument.♦ =Year  (număr / dată)  returnează corespunzător anului un număr cuprins între 0 (1900) şi

199 (2099).♦ =Mounth (număr / dată) returnează din numărul datăo valoare între 1 şi 12. În figura următoare este prezentat un exemplu care urmăreşte aplicarea funcţiilor de tip dată 

calendaristică şi oră. 

Excel ne oferă posibilitatea să extragem anul, luna sau chiar ziua din săptămână din cadrulunei celule ce conține data nașterii. Ne propunem următorul exemplu: 

- din coloana data nașterii vrem să extragem luna şi ziua din săptămână - vrem să aflam diferența de zile dintre două perioade 

Mai întâi descărcăm documentul ajutător.  Pasul 1

Pentru a extrage luna, vom apela funcția MONTH. În celula H3 vom scrie următoarea formulă: =MONTH(C3) şi apoi vom apăsa tasta Enter pentru aaplica formula. Din câte se observa luna nașterii este luna a 12-a.

 Pasul 2 

Acum următorul pas este să aflăm în ce zi din săptămână s -a născut. Pentru asta vom apelafuncția WEEKDAY. În celula selectată se va scrie următoarea formulă: =WEEKDAY(C3) şi apoi se va apăsa tasta Enter. 

Page 7: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 7/10

pasul 1

pasul 1

Page 8: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 8/10

pasul 2 Pasul 3 

După ce am aflat că prima persoana a fost născută în luna decembrie într -o zi de luni, vomdori să aflăm aceleași detalii şi pentru celelalte persoane din tabel.

Cum? 

- cea mai simplă metodă este să ne poziționăm pe una din cele două celule în care am aplicatcele doua funcții şi să tragem de mânerul de umplere. 

Pentru a extinde formula şi în celelalte celule se va executa dublu click pe mânerul deumplere pentru ambele coloane.

pasul 3

Page 9: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 9/10

pasul 3 Pasul 4 

Acum știm ceva mai multe detalii despre aceste persoane, în afara de data nașterii. Înurmătorul exemplu ne propunem să aflam diferența de zile dintre doua perioade. 

Cum? 

- vom folosi funcția NETWORKDAYS Această funcție ne întoarce diferența dintre două perioade. 

 Pasul 5 

Pentru a afla diferența dintre doua perioade, în primul rând vom scrie acele perioade.În celula C24 se va scrie următoarea perioada: 02/09/2009 şi apoi se va apăsa tasta Enter. 

Acum vom scrie şi cea de a doua perioada. În celula C25 se va scrie următoarea perioada: 28/09/2009 şi apoi se va apăsa tasta Enter.

 Pasul 6  În celula C26 vom aplica formula de aflare a diferenței dintre cele două date. 

Se scrie următoarea formulă: =NETWORKDAYS(C24;C25) şi apoi se apasă tasta Enter. Conformformulei aplicate, între cele două perioade sunt 19 zile lucrătoare. 

Page 10: Funcții de prelucrare a datelor

5/11/2018 Func ii de prelucrare a datelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/funcii-de-prelucrare-a-datelor 10/10