Click here to load reader

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 fileFrån mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken,

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 fileFrån mesolitikum till tidig...

Frn mesolitikum till tidig medeltid p 100 meter

ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRN HALLANDS LNSMUSEER 2010:4Halland, Stafsinge socken, Vg 747, Stafsinge 5:2, RA 117

Linn Mattsson

Hallands lnsmuseer, Kulturmilj Halland, Uppdragsverksamheten, Halmstad 2010Arkeologisk underskning 2008Framsida: K5470:17. Vy mot sydvst ver underskningsomrdet frn Stafsinge dekyrkogrdFoto: Magnus Svensson.Layout: Monica Blow BjrkKartor ur allmnt kartmaterial Lantmteriet. rende nr Ms2006/02316. ISSN 1400-8750ISRN HM-UV-R--10/4-SE

*Stafsinge

InnehllInledning ..............................................................................................................................................................5Topografi och fornlmningsmilj ..........................................................................................................................5Mlsttning och metod ........................................................................................................................................7Underskningsresultat .........................................................................................................................................8 Anlggningsfrdelning.....................................................................................................................................8 Grvenheter ....................................................................................................................................................9 Bebyggelsen ...................................................................................................................................................9 Hus 1 ........................................................................................................................................................10 Hus 1B ......................................................................................................................................................11 Hus 2 ........................................................................................................................................................13 Hus 3 ........................................................................................................................................................14 Hus 4 ........................................................................................................................................................15 Hus 5 ........................................................................................................................................................17 Hus 6 ........................................................................................................................................................19 Hus 7 ........................................................................................................................................................20 Hus 8 ........................................................................................................................................................22 Gropar, hrdar och en ugn ............................................................................................................................23 Kulturlager .....................................................................................................................................................26 Rotvltor ........................................................................................................................................................27 Fynd ..............................................................................................................................................................27 Keramik .....................................................................................................................................................27 Brnd lera ..................................................................................................................................................29 Flinta ..........................................................................................................................................................29 vriga fynd ................................................................................................................................................31 Konservering av fynd frn utredning och frunderskning 2007 ..................................................................32 Makrofossilanalys .........................................................................................................................................33 Vedartsanalys................................................................................................................................................35 Lipidanalys ....................................................................................................................................................35 14C-datering ...................................................................................................................................................39Pedagogisk verksamhet ....................................................................................................................................40Slutsats ..............................................................................................................................................................40 Mesolitikum ...................................................................................................................................................40 Neolitikum .....................................................................................................................................................40 Bronslder .....................................................................................................................................................41 Jrnlder och medeltid ..................................................................................................................................41Sammanfattning ................................................................................................................................................41Referenser .........................................................................................................................................................42Tekniska och administrativa uppgifter................................................................................................................44

Bilaga 1. FyndlistaBilaga 2. AnlggningslistaBilaga 3. Metalldetektering (Jonas Paulsson)Bilaga 4. Vedartsanalys (Helge Irgens Heg, Heg Pollen, Larvik, Norge)Bilaga 5. Makrofossilanalys (Hkan Ranheden, UV Mitt, Stockholm)Bilaga 6. 14C-datering (Gran Skog, Kvartrgeologiska avdelningen, Lunds universitet)Bilaga 7. Lipidanalys (Sven Isaksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet) Bilaga 8. Konserveringsrapport, utredning och frunderskning (Studio Vstsvensk Konservering, Gteborg)Bilaga 9. FotolistaBilaga10. Ritningsfrteckning Ritningar

4 Rapport 2010:4

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan, blad 051 39 (5B 3J), med underskningsomrdet markerat. Skala 1:10 000.

5Stafsinge vg 747

InledningVgverket Region Vst har planerat en ny strckning av den befi ntliga Vg 747 inom fastigheten Stafsinge 5:2, Falkenbergs kommun. Med anledning av den nya vgbanan har personal frn Kulturmilj Hal-land under vren 2008 utfrt en delunderskning av fornlmning RA 117 som kom att berras av den nya vgstrckningen. Fornlmningen har varit knd sedan de arkeologiska utredningarna infr an-lggandet av den dubbelspriga jrnvgen i omrdet under 1990-talet (Artelius 1994). Fornlmningen blev i samband med den planerade vgstrckningen terigen freml fr en utredning under vren 2007. Det registrerade fornlmningsomrdet utkades hrefter ngot t st (Wranning 2007). I sedvanlig ordning utfrdes drefter en frunderskning fr att faststlla fornlmningens art, utbredning och l-der. Frunderskningen av platsen inleddes med en metalldetektering som resulterade i ett material som kunde knytas till yngre jrnlder medeltid. Fram-frallt gllde detta en nordlig del av det ursprungliga utredningsomrdet. Det omrde som slutligen kom att slutunderskas visade p spr efter framfrallt senneolitisk aktivitet men ven p mnsklig nrvaro under bronslder, ldre- och yngre jrnlder (Matts-son 2007). Daterande freml ptrffades bde vid utredningen och vid frunderskningen. Bland de ptrffade fremlen mrks framfrallt ett trefl ikigt spnne, taggtrdsornerad keramik, ett fragment av en lvkniv (typ 1) samt en fl athuggen hjrtformad pilspets (Wranning 2007; Mattsson 2007). Den norra delens nrhet till den aktuella underskningsytan, sammantaget med 14C-daterade anlggningar frn det aktuella slutunderskningsomrdet, ppnade ven upp fr mjligheterna att yngre anlggningar kunde frvntas (Mattsson 2007, Svensson 2008 a).

Topografi och fornlmningsmiljDen nya vgstrckningen gr genom befi ntlig ker-mark dr topografi n utgrs av en stsluttning som vergr i plan mark vid sjlva underskningsomrdet. Underskningsomrdet r belget cirka 26 meter ver havet. t vst fi nns en strre hjdrygg i NO-SV riktning frn vilken denna sluttning r en utlpare. Centralt inom den nu underskta ytan fanns en svag frhjning som har utgjort en del av en mindre s-liknande bildning i nordsydlig riktning.

Nromrdet kring underskningsomrdet r kantat av ett fl ertal fornlmningar (fi gur 2). En del av de knda fornlmningarna har underskts i samband

med Vstkustbanans utbyggnad, men hr har ven under senare r framkommit nya fornlmningar i anslutning till nya planerade tomter. Fornlmnings-bilden r mngfaldig och exempelvis kan fornlm-ningarna p ovan nmnda hjdrygg nmnas. Hr ligger idag Stafsinge nya kyrka, gravhgen Stomma kulle (RA 1:1) samt en rest sten (RA 1:2