22
Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23. OM azonosító: 037635 FIT-jelentés :: 2016 Intézményi jelentés 10. évfolyam _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

FIT-jelentés :: 2016blg.hu/images/blg_10_vfolyam.pdfMin. / 5-ös perc. 25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-ös perc. Az Önök intézményében 1396 1710 1799

 • Upload
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23. OM azonosító: 037635

  FIT-jelentés :: 2016Intézményi jelentés10. évfolyam

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

 • Létszámadatok

  A telephelyek kódtáblázataA 001 - Batthyány Lajos Gimnázium (8 évfolyamos gimnázium)

  (8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.)

  B 001 - Batthyány Lajos Gimnázium (4 évfolyamos gimnázium)(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.)

  Az intézmény létszámadatai a 10. évfolyamon

  A telephelykódja

  Képzési típus

  Tanulók száma

  Összesen SNI tanulók Mentesülttanulók

  BTMNtanulók

  HHHtanulók

  Jelentésrejogosulttanulók

  Ajelentésbenszereplők

  A 8 évfolyamos gimnázium 26 0 0 0 0 26 26

  B 4 évfolyamos gimnázium 115 1 0 0 0 115 109

  Összesen 141 1 0 0 0 141 135

  A korábbi mérésekben eredménnyel rendelkezőkre vonatkozó létszámadatok

  A telephely kódja Képzési típus

  Tanulók száma A telephelynek van-e az előzetes

  eredmény alapjánbecsült várható

  eredménye?

  Ebben a jelentésbenszereplők (előzőtáblázat utolsó

  oszlopa)

  Ebből a 2014-esmérésben

  eredménnyelrendelkeznek

  A 8 évfolyamos gimnázium 26 25 Van

  B 4 évfolyamos gimnázium 109 103 Van

  Összesen 135 128

  A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok

  A telephely kódja Képzési típus

  Tanulók száma A telephelynekvan-e CSH-

  indexe?Jelentésrejogosultak

  Tanulói kérdőívetkitöltötte

  Van CSH-indexe

  A 8 évfolyamos gimnázium 26 24 22 Van

  B 4 évfolyamos gimnázium 115 95 85 Van

  Összesen 141 119 107

  Az intézmény jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematikajegye

  A telephelykódja

  Képzés típus Szerepel-e a jelentésben?Előző év végi matematikajegy

  Összesen - 1 2 3 4 5

  A8 évfolyamosgimnázium

  Jelentésben szereplők 0 0 0 3 11 12 26

  Jelentésben nem szereplők 0 0 0 0 0 0 0

  B4 évfolyamosgimnázium

  Jelentésben szereplők 0 0 9 27 42 31 109

  Jelentésben nem szereplők 0 0 0 2 2 2 6

  ÖsszesenJelentésben szereplők 0 0 9 30 53 43 135

  Jelentésben nem szereplők 0 0 0 2 2 2 6

  Országos kompetenciamérés 1

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Léts

  zám

  adat

  ok

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • Matematika

  Országos kompetenciamérés 2

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 1a Átlageredmények

  Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

  A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

  A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)Az Önök intézményében 1799 (1778;1820)

  Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 1861 (1818;1909)

  Az Önök 4 évfolyamos gimnáziumaiban 1785 (1762;1807)

  Országosan 1641 (1640;1642)

  8 évfolyamos gimnáziumokban 1841 (1835;1847)

  6 évfolyamos gimnáziumokban 1826 (1822;1831)

  4 évfolyamos gimnáziumokban 1733 (1732;1735)

  Szakközépiskolákban 1625 (1623;1627)

  Szakiskolákban 1428 (1426;1431)

  HÍD II. program szakiskoláiban 1281 (1271;1291)

  Országos kompetenciamérés 3

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 1b A képességeloszlás néhány jellemzője

  A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök istartoznak

  A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkbanMin. / 5-ös

  perc.25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-

  ös perc.

  Az Önök intézményében 1396 1710 1799 (1778;1820) 1901 2228

  Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 1648 1792 1861 (1818;1909) 1936 2047

  Az Önök 4 évfolyamos gimnáziumaiban 1396 1683 1785 (1762;1807) 1897 2228

  Országosan 1269 1500 1641 (1640;1642) 1789 1985

  Nyugat-Dunántúl régióban 1339 1546 1677 (1673;1679) 1809 1997

  Nagykanizsai járásban 1301 1514 1632 (1619;1642) 1778 1936

  A 8 évfolyamos gimnáziumokban 1565 1731 1841 (1835;1847) 1958 2106

  A 4 évfolyamos gimnáziumokban 1433 1617 1733 (1732;1735) 1855 2023

  HÍD II. program szakiskoláiban 1030 1142 1281 (1271;1291) 1398 1620

  Országos kompetenciamérés 4

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 1c Képességeloszlás

  Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a 8 évfolyamos gimnáziumokban és az Önök 8 évfolyamosgimnáziumaiban

  A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

  Országos kompetenciamérés 5

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 1c Képességeloszlás

  Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a 4 évfolyamos gimnáziumokban és az Önök 4 évfolyamosgimnáziumaiban

  A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

  Országos kompetenciamérés 6

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 2a Átlageredmények telephelyenként

  A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása

  A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyeinA telephely 1861 (1818;1909)

  B telephely 1785 (1762;1807)

  Országos kompetenciamérés 7

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 2b A képességeloszlás néhány jellemzője telephelyenként

  A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyein

  A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyeinMinimum 25 percent. Átlag (konf. int.) 75 percent. Maximum

  A telephely 1648 1792 1861 (1818; 1909) 1936 2047

  B telephely 1396 1683 1785 (1762; 1807) 1897 2228

  Országos kompetenciamérés 8

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 2c A képességeloszlás telephelyenként

  A tanulók eredményei az Önök telephelyein

  Országos kompetenciamérés 9

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 3a Átlageredmény a CSH-index tükrében telephelyenként*

  A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

  Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrébenA telephely A telephely tényleges eredménye 1861 (1818;1909)

  Várható eredmény a tanulók átlagos CSH-indexe alapján 1828

  (a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

  B telephely A telephely tényleges eredménye 1785 (1762;1807)

  Várható eredmény a tanulók átlagos CSH-indexe alapján 1760

  (a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

  * Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH-indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmértterület esetében.

  Országos kompetenciamérés 10

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 3b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrébentelephelyenként*

  Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrébenA telephely Telephelyük 2016-os áltageredménye 1861 (1818;1909)

  A telephely tanulóinak 2014-es átlageredménye 1815 (1754;1865)

  Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenesalapján

  1864

  (a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

  B telephely Telephelyük 2016-os áltageredménye 1785 (1762;1807)

  A telephely tanulóinak 2014-es átlageredménye 1794 (1768;1820)

  Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenesalapján

  1841

  (a tényleges eredmény ennél szignifikánsan gyengébb)

  * Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvelkorábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elértképességátlagának konfidenciaintervallumába mindkét területen.

  Országos kompetenciamérés 11

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Mat

  emat

  ika

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • Szövegértés

  Országos kompetenciamérés 12

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 1a Átlageredmények

  Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

  A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

  A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma)Az Önök intézményében 1769 (1750;1789)

  Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 1858 (1818;1906)

  Az Önök 4 évfolyamos gimnáziumaiban 1749 (1722;1774)

  Országosan 1610 (1609;1611)

  8 évfolyamos gimnáziumokban 1802 (1797;1807)

  6 évfolyamos gimnáziumokban 1782 (1779;1785)

  4 évfolyamos gimnáziumokban 1716 (1714;1718)

  Szakközépiskolákban 1589 (1588;1591)

  Szakiskolákban 1390 (1388;1393)

  HÍD II. program szakiskoláiban 1260 (1250;1270)

  Országos kompetenciamérés 13

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 1b A képességeloszlás néhány jellemzője

  A tanulók képességeloszlása az Önök intézményében és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök istartoznak

  A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkbanMin. / 5-ös

  perc.25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-

  ös perc.

  Az Önök intézményében 1260 1698 1769 (1750;1789) 1852 2112

  Az Önök 8 évfolyamos gimnáziumaiban 1603 1786 1858 (1818;1906) 1924 2112

  Az Önök 4 évfolyamos gimnáziumaiban 1260 1657 1749 (1722;1774) 1838 2032

  Országosan 1253 1472 1610 (1609;1611) 1761 1922

  Nyugat-Dunántúl régióban 1314 1516 1642 (1639;1645) 1781 1931

  Nagykanizsai járásban 1285 1482 1611 (1600;1624) 1755 1911

  A 8 évfolyamos gimnáziumokban 1550 1710 1802 (1797;1807) 1900 2024

  A 4 évfolyamos gimnáziumokban 1431 1613 1716 (1714;1718) 1830 1958

  HÍD II. program szakiskoláiban 1027 1152 1260 (1250;1270) 1359 1547

  Országos kompetenciamérés 14

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 1c Képességeloszlás

  Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a 8 évfolyamos gimnáziumokban és az Önök 8 évfolyamosgimnáziumaiban

  A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

  Országos kompetenciamérés 15

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 1c Képességeloszlás

  Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a 4 évfolyamos gimnáziumokban és az Önök 4 évfolyamosgimnáziumaiban

  A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

  Országos kompetenciamérés 16

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 2a Átlageredmények telephelyenként

  A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása

  A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyeinA telephely 1858 (1818;1906)

  B telephely 1749 (1722;1774)

  Országos kompetenciamérés 17

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 2b A képességeloszlás néhány jellemzője telephelyenként

  A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyein

  A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyeinMinimum 25 percent. Átlag (konf. int.) 75 percent. Maximum

  A telephely 1603 1786 1858 (1818; 1906) 1924 2112

  B telephely 1260 1657 1749 (1722; 1774) 1838 2032

  Országos kompetenciamérés 18

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 2c A képességeloszlás telephelyenként

  A tanulók eredményei az Önök telephelyein

  Országos kompetenciamérés 19

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 3a Átlageredmény a CSH-index tükrében telephelyenként*

  A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

  Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrébenA telephely A telephely tényleges eredménye 1858 (1818;1906)

  Várható eredmény a tanulók átlagos CSH-indexe alapján 1801

  (a tényleges eredmény ennél szignifikánsan jobb)

  B telephely A telephely tényleges eredménye 1749 (1722;1774)

  Várható eredmény a tanulók átlagos CSH-indexe alapján 1733

  (a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

  * Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH-indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmértterület esetében.

  Országos kompetenciamérés 20

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • 3b Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrébentelephelyenként*

  Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrébenA telephely Telephelyük 2016-os áltageredménye 1858 (1818;1906)

  A telephely tanulóinak 2014-es átlageredménye 1802 (1755;1847)

  Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenesalapján

  1874

  (a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

  B telephely Telephelyük 2016-os áltageredménye 1749 (1722;1774)

  A telephely tanulóinak 2014-es átlageredménye 1697 (1671;1725)

  Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenesalapján

  1762

  (a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

  * Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvelkorábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elértképességátlagának konfidenciaintervallumába mindkét területen.

  Országos kompetenciamérés 21

  Batthyány Lajos GimnáziumOM azonosító: 037635 Intézményi jelentés

  10. évfolyam

  Szö

  vegé

  rtés

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________