Fisiere, dosare si biblioteci

 • Upload
  zenyth

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fisiere, dosare si biblioteci

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  1/49

  Fi iere, Dosare i Biblioteci

  Explorarea fi ierelor, dosarelor i bibliotecilor

  Ce sunt fi ierele, dosarele i bibliotecileInforma ia stocat pe computer este stocat sub form de fi iere, care la rndul lor pot fi grupdosare i acestea, la rndul lor pot fi grupate n biblioteci.

  n elegerea p r ilor ferestrei de navigare Windows Explorer

  Cnd deschide i un dosar sau o bibliotec , le ve i vedea n fereastra Windows Explorer. WindExplorer poate fi deschis i cu ajutorul butonului s u corespondent de pe bara de activit i, sameniul Start, indicnd op iunea All Programs, efectund click pe Accessories i apoi efectclick pe Windows Explorer. Diferitele p r i ale feresteri aplica iei Windows Explorer sunt cpentru a v ajuta s naviga i prin Windows sau s lucra i cu fi iere, dosare i biblioteci muu or. Iat p r ile componente ale ferestrei Windows Explorer:

  Parte a ferestrei La ce este util

  Panoul de navigare

  Utiliza i panoul de navigare pentru a accesa biblioteci, dosare,c ut ri salvate i chiar discuri ntregi. Utiliza i sec iunea Favoritespentru a deschide cele mai utilizate dosare i c ut ri; utiliza isec iunea Libraries pentru a v accesa bibliotecile. De asemeneaputeti utiliza doarul Computer pentru a explora dosare isubdosare.

  Butoanele Back iForward

  Utiliza i butoanele Back i Forward pentru a naviga la alte dosaresau biblioteci pe care le-a i deschis deja f r a nchide fereastracurent . Aceste butoane lucreaz mpreun cu bara de adrese; dupce utiliza i bara de adrese pentru a modifica dosare, de exemplu,pute i utiliza butonul Back pentru a reveni la dosarul anterior.

  Bara de instrumente

  Utiliza i bara de instrumente pentru a efectua majoritateaactivit ilor cum ar fi modificarea aspectului fi ierelor i dosarelor,arderea unor fi iere pe un CD, sau pornirea unui show dediapozitive cu fotografii digitale. Butoanele barei de instrumente semodific pentru a afi a numai ac iunile ce sunt relevante. Deexemplu, dac efectua i click pe un fi ier imagine, bara deinstrumente afi eaz alte butoane dect dac a i fi efectuat click peun fi ier cu muzic .

  Bara de adrese Utiliza i bara de adrese pentr a naviga la un dosar sau o bibliotecdiferit sau pentru a reveni la una anterioar .

  Panoul LibraryPanoul bibliotecilor apare numai cnd sunte i intr-o bibliotec(cum ar fi biblioteca Documents). Utiliza i panoul bibliotecilor pentru a personaliza biblioteca sau pentru a aranja fi ierele dupdiferite propriet i.

  Antetele coloanelor

  Utiliza i antetele coloanelor pentr a modifica modul n carefi ierele din lista de fi iere sunt organizate. De exemplu, pute iefectua click pe partea stng a unui antet de coloan pentru amodifica ordinea de afi are a fi ierelor i dosarelor, sau pute i sefectua i click pe partea dreapt pentru a filtra fi ierele n diferite

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  2/49

  Parte a ferestrei La ce este util

  moduri. (re ine i c antetele coloanelor sunt disponibile numai npanoul Details.)

  Lista de fi iereAcesta este locul unde con inutul dosarului sau al biblioteciicurente este afi at. Dac introduce i un text n caseta de c utare

  pentru a g si un fi ier, numai fi ierele care se potrivesc vor ap rean lista de fi iere.

  Caseta de c utare

  Introduce i un cuvnt sau o fraz n caseta de c utare pentru a c utaun element n dosarul sau biblioteca curent . C utarea ncepeimediat ce ncepe i s scrie iastfel dac scrie i "B," de exemplu,toate fi ierele cu numele ncepnd cu litera B vor ap rea n lista defi iere.

  Panoul Details

  Utiliza i panoul de detalii pentru a vedea majoritatea propriet ilor comune asociate cu fi ierul selectat. Propriet ile fi ierului suntinforma ii despre un fi ier, cum ar fi autorul, data la care modificatultima dat fi ierul, i orice etichete descriptive pe care le-a iad ugat fi ierului.

  Panoul de previzualizare

  Utiliza i panoul de previzualizare pentru a vedea con inutulmajorit ii fi ierelor. Dac selecta i un mesaj de e-mail, un fi ier text sau o imagine, de exemplu, pute i vedea con inutul f r adeschide fi ierul. Dac nu vede i panoul de previzualizare,efectua i click pe butonul Preview pane din bara de instrumentepentru a-l activa.

  Activarea barei de meniuri

  Pentru cei care sunt obi nui i cu versiuni anterioare ale sistemului de operare Windows, se pactiva bara de meniuri n Windows Explorer. Pentru a face aceasta, deschide i Windows Explo

  de pe bara de activit i. n meniul Organise, indica i op iunea Layout i efectua i click pe oMenu Bar. Bara de meniuri apare deasupra barei de instrumente.

  Fi iere

  Introducere

  Un fi ier este un element ce con ine informa iide exemplu, text sau imagini sau muzic . Ceste deschis, un fi ier poate sem na foarte mult cu un document sau cu o imagine pe care lputea g si pe biroul cuiva sau ntr-un dulap. Pe computerul vostru, fi ierele sunt reprezentate pictograme ce u ureaz recunoa terea tipului fi ierului.

  Utilizarea unui fi ierC rearea unui fi ier

  Crearea fi ierelor se face de obicei cu ajutorul programelor pe care le utiliz m. Pentru anumtipuri de fi iere, totu i, Windows ne permite s le cre m acolo unde dorim, f r s utiliz m mprogramul respectiv.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  3/49

  Pentru a crea un fi ier direct din Windows

  Alegem locul unde vrem s cre m acel fi ier. Putem s l cre m direct pe desktop sau s c utdosar sau o bibliotec unde vrem s cre m fi ierul n cauz .

  Metoda cre rii unui fi ier pe desktop

  Dac vrem s l cre m direct pe desktop, efectu m click dreapta pe o zon liber de pe deskton meniul contextual care apare indic m comanda New (Nou), apoi efectu m click pe tipul de fcare ne intereseaz , de exemplu, Text Document. Pe desktop apare pictograma unui fi ier ca teapt s introducem numele fi ierului. Dup ce am introdus numele fi ierului, efectu m co zon liber de pe desktop, sau ap s m tasta Enter. Fi ierul este acum creat pe desktop.

  Metoda cre rii unui fi ier ntr-un dosar varianta 1

  Dac vrem s cre m fi ierul direct ntr-un dosar sau ntr-o bibliotec , deschidem dosarulbiblioteca respectiv , de exemplu biblioteca Documents, iar apoi efectu m click dreapta pe o zliber din lista de fi iere. n meniul contextual care apare indic m comanda New (Nou), efectu m click pe tipul de fi ier care ne intereseaz , de exemplu, Text Document. n lista de fiapare un fi ier care a teapt s i introducem numele. Dup ce am introdus numele fi ieefectu m click pe o zon liber din lista de de fi iere, sau ap s m tasta Enter. Fi ierul estecreat n bibliotec .

  M etoda cre rii unui fi ier ntr-un dosar varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s cre m fi ierul, biblioteca Documents de exemPe bara de meniuri, n meniul File, indic m comanda New, iar apoi alegem tipul de fi ier pe vrem s l cre m, Text Document, de exemplu. n lista de fi iere apare un fi ier care a teaptintroducem numele. Dup ce am introdus numele fi ierului, efectu m click pe o zon liber din

  de de fi iere, sau ap s m tasta Enter. Fi ierul este acum creat n bibliotec .Deschiderea unui fi ier

  Pentru a deschide un fi ier avem la dispozi ie patru metode: metoda comenzii Open varianta 1 metoda dublu-click i metoda tastei Enter.

  M etoda dublu click

  Pentru a deschide un fi ier, efectua i dublu-click pe el. Fi ierul se va deschide de obiceprogramul pe care l-a i utilizat pentru a-l crea sau modifica. De exemplu, un fi ier text sedeschide ntr-un program de procesare de text.

  M etoda comenzii Open varianta 1

  Efectua i click dreapta pe fi ierul pe care vre i s l deschide i i n meniul contextual careefectua i click pe comanda Open (Deschide). Fi ierul se deschide n programul corespunz tor.

  M etoda comenzii Open varianta 2

  Localiza i fi ierul pe care vre i s l deschide i. n meniul File, efectua i click pe comand(Deschide). Fi ierul se deschide n programul corespunz tor.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  4/49

  Metoda tastei Enter

  Localiza i fi ierul. Efectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi ap sa i tasta Enter. Fi ideschide n programul corespunz tor.

  Redenumirea unui fi ier

  Uneori, pute i dori s modifica i doar numele unui fi ier. Aceasta se poate face extrem de siAvem la dispozi ie patru metode: metoda comenzii Rename varaintele 1 i 2, metoda menicotextual i metoda celor dou click-uri.

  M etoda comenzii Rename varianta 1

  C uta i fi ierul acolo unde se afl . n meniul Organize, efectua i click pe comanda RenIntroduce i noul nume al fi ierului i ap sa i tasta Enter.

  M etoda comenzii Rename varianta 2

  C uta i fi ierul acolo unde se afl . n meniul File, efectua i click pe comanda Rename. Intronoul nume al fi ierului i ap sa i tasta Enter.

  M etoda meniului contextual

  1.

  C uta i fi ierul acolo unde se afl , pe desktop, ntr-un dosar sau ntr-o bibliotec .2.

  Efectua i click dreapta pe fi ierul pe care vre i s l redenumi i, iar n meniul contextuaapare, efectua i click pe comanda Rename (Redenume te).

  3.

  Introduce i noul nume, iar apoi ap sa i tasta Enter.

  M etoda celor dou click-uri

  O a doua variant const n a efectua dou clickuri pe fi ier (aten ie, nu dublu-click ci dou uri). Primul click selecteaz fi ierul respectiv, iar al doilea click activeaz op iunea de redenuIntroduce i noul nume i apoi efectua i click pe o zon liber sau ap sa i tasta Enter.

  M utarea unui fi ier

  Ocazional, a i putea dori s modifica i locul unde sunt stocate fi ierele pe computer. A i putes muta i fi iere ntr-un dosar diferit, de exemplu, sau s le copia i pe un mediu amovibil, (cumCD-uri sau carduri de memorie) pentru a le oferi i altor persoane. Pentru a muta un fi ier avedispozi ie apte metode: metoda tragerii cu butonul stng, metoda tragerii cu butonul drept, mecomenzilor Cut i Paste (varianta 1, 2 i 3) metoda combina iilor de taste Ctrl+X i Ctrl+metoda comenzii Move to Folder.

  M etoda tragerii cu butonul stng

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe fi ier i, ap sat butonul stng al mouse-lui, tragem fi ierul n fereastra cu dosarul unde vrem s l muEliber m butonul mose-lui. Asta-i tot. Fi ierul a fost mutat.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  5/49

  M etoda tragerii cu butonul drept

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click dreapta pe fi i

  innd ap sat butonul drept al mouse-lui, tragem fi ierul n fereastra cu dosarul unde vrem mut m. Eliber m butonul mose-lui. n meniul contextual care apare, efectu m click pe comMove Here (Mut aici). Asta-i tot. Fi ierul a fost mutat.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 1

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe fi ier pentrselecta i, n meniul Organize, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecem n fereastra n vrem s mut m fi ierul. Efectu m click n lista de fi iere, i apoi, n meniul Organize, efeclick e comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierul a fost mutat.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click dreapta pe fi ier meniul contextual care apare, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecem n fereastra n cvrem s mut m fi ierul. Efectu m click dreapta n lista de fi iere i, n meniul cotextual care efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierul a fost mutat.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 3

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe fi ierul pevrem s l mut m pentru a-l selecta. n meniul Edit de pe bara de meniuri, efectu m clickcomanda Cut (Taie). Trecem n fereastra n care vrem s mut m fi ierul. Efectu m click pe medit i apoi efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierul a fost mutat.

  M etoda combina iilor de taste Ctrl+X i Ctrl+V

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe fi ier pentrselecta i ap s m concomitent tastele Ctrl i X. Trecem n fereastra n care vrem s mut m fiEfectu m click n lista de fi iere, i apoi ap s m concomitent tastele Ctrl i V. Asta-i tot. Fi ifost mutat.

  M etoda comenzii M ove to Folder

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l mut m. Apoi, n mEdit, efectu m click pe comanda Move to Folder (Mut n dosar). Se activeaz caseta de dMove Items. n aceast caset alge i dosarul n care vre i s muta i fi ierul. Cnd l-aefectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi efectua i click pe butonul OK. Fi ierul este mudosarul selectat.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  6/49

  Cop ierea unui fi ier

  Cnd copia i un fi ier, crea i un duplicat al fi ierului original pe care apoi l pute i moidnependent de fi ierul original. Dac ve i copia un fi ier ntr-o loca ie diferit de pe computebine s i oferi i un nume diferit, ca s v aminti i care este fi ierul nou i care este cel oPentru a copia un fi ier avem la dispozi ie opt metode: metoda tragerii cu butonul stng, metragerii cu butonul drept, metoda comenzilor Cut i Paste (varianta 1, 2 i 3), metoda combinade taste Ctrl+C i Ctrl+V, metoda comenzii New (Nou) i metoda comenzii Copy to Folder.

  M etoda tragerii cu butonul stng

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe fi ier i, ap sat butonul stng al mouse-lui i ap snd n acela i timp tasta Shift, tragem fi ierul n fercu dosarul unde vrem s l mut m. Eliber m butonul mose-lui i tasta Shift. Asta-i tot. Fi iefost copiat.

  M etoda tragerii cu butonul drept

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click dreapta pe fi i

  innd ap sat butonul drept al mouse-lui, tragem fi ierul n fereastra cu dosarul unde vrem copiem. Eliber m butonul mose-lui. n meniul contextual care apare, efectu m click pe comaCopy Here (Copiaz aici). Asta-i tot. Fi ierul a fost copiat.

  M etoda comenzilor Copy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 1

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe fi ier pentrselecta i, n meniul Organize, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Trecem n fereastcare vrem s copiem fi ierul. Efectu m click n lista de fi iere, i apoi, n meniul Orgaefectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierul a fost copiat.

  M etoda comenzilorCopy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click dreapta pe fi ier meniul contextual care apare, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Trecem n fereastrcare vrem s copiem fi ierul. Efectu m click dreapta n lista de fi iere i, n meniul cotextuaapare, efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierul a fost copiat.

  M etoda comenzilorCopy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 3

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe fi ier pentrselecta i, n meniul Edit de pe bara de meniuri, efectu m click pe comanda Copy (Copia

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  7/49

  Trecem n fereastra n care vrem s copiem fi ierul. Efectu m click pe meniul Edit de pe barmeniuri i apoi efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierul a fost copiat.

  M etoda combina iilor de taste Ctrl+C i Ctrl+V

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectum click pe fi ier pentruselecta i ap s m concomitent tastele Ctrl i C. Trecem n fereastra n care vrem s copiem fiEfectu m click n lista de fi iere, i apoi ap s m concomitent tastele Ctrl i V. Asta-i tot. Fi ifost mutat.

  M etoda comenzii New

  n cazul n care vre i s crea i o copie a unui fi ier la care s lucra i, i s hot r i apoi dacp stra i copia sau nu, pute i utilzia comanda New. Localiza i fi ierul a c rui copie vre i s Efectua i click pe fi ier pentru a-l selecta. n meniul File de pe bara de meniuri, efectua i clicomanda New (Nou). Se deschide o copie a fi ierului respectiv, cu un nume identic dar care urmat de un num r (1, 2, 3 etc) ce indic a cta copie este. Dac vre i s p strati copia va trebsalva i prin intermediul programului n care s-a deschis fi ierul.

  M etoda comenzii Copy to Folder

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierul pe care vrem s l copiem. Apoi, n meEdit, efectu m click pe comanda Copy to Folder (Copiaz n dosar). Se activeaz caseta de dCopy Items. n aceast caset alge i dosarul n care vre i s copia i fi ierul. Cnd l-aefectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi efectua i click pe butonul OK. Fi ierul este copdosarul selectat.

  Comp rimarea unui fi ier

  Fi ierele comprimate utilizeaz mai pu in spa iu de stocare i pot fi transferate pe alte compprin mail sau prin re ea sauprintr-un stick sau card de memorie, mai rapid dect fi ienecomprimate. Pute i lucra cu fi ierele comprimate n acela i fel cumlucra i cu finecomprimate.

  Pentru a comprima un fi ier

  1.

  Localiza i fi ierul pe care vre i s l comprima i.2.

  Efectua i click dreapta pe fi ier,iar n meniul contextual care apare, indica i comanda to (Trimite c tre), i apoi efectua i click pe comanda Compressed (zipped) folder.

  Un nou fi ier comprimat este creat n aceea i loca ie. Pictograma sa este una distinpentru a ti c acesta este un fi ier comprimat. Dac vre i s aib un nume distinct defi ierului necomprimat, redenumi i-l.

  Pentru a vizualiza con inutul unui fi ier comprimat

  1.

  Localiza i fi ierul comprimat.2.

  Efectua i dublu click pe el, sau efectua i click dreapta pe fi ierul comprimat i n mcontextual care apare, efectua i click pe comanda Open (Deschide).

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  8/49

  Dec omp rimarea unui fi ier

  Pentru a extrage fi ierul dintr-un fi ier comprimat varianta 1

  1.

  Localiza i fi ierul comprimat pe care vre i s l extrage i.2.

  Deschide i fi ierul comprimat pentru a-i vizualiza con inutul.

  3. Apoi aplica i una din urm toarele variante:4.

  Copia i fi ierul n alt parte, prin metodele de copiere pe care le cunoa te i deja.5.

  Muta i fi ierul n alt parte prin metodele pe care le cunoa te i deja.

  Pentru a extrage fi ierul dintr-un fi ier comprimat varianta 2

  1.

  Localiza i fi ierul comprimat pe care vre i s l extrage i.2.

  Efectua i click dreapta pe fi ierul comprimat i n meniul contextual care apare, efecclick pe comanda Extract All.

  3.

  Se activeaz caseta de dialog Extract Compressed Folders4.

  n cmpul Files will be extracted to this folder vi se arat locul unde va fi extras fi ierulcazul n care nu dori i s fie extrase acolo, pute i s introduce i o alt cale, sau pute i click pe butonul Browse.

  5.

  Dac a i efectuat click pe butonul Browse, se activeaz caseta de dialog Browse for filefolders i aici pute i alege un loc unde s fie extras fi ierul. Dac a i g sit locul efectua i click pe butonul OK.

  6.

  Dac dori i ca fi ierul s fie deschis dup decomprimare, l sa i bifat op iunea extracted files when complete.

  7.

  Efectua i click pe butonul Extract.8.

  Caseta de dialog dispare i se activeaz Windows Explorer cu fi ierul extras.

  tergerea unui fi ier

  Cnd nu mai ave i nevoie de un fi ier, l pute i elimina de pe computer pentru a econimisi spapentru a mpiedica computerul s se umple de fi iere nedorite. Pentru a terge un fi ier avdispozi ie patru metode: metoda comenzii Delete variantele 1, 2, i 3, metoda tastei Deletmetoda tragerii.

  M etoda comenzii Delete varianta 1

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i fi ierul pe care vre i s l terge i.

  3.

  Efectua i click pe fi ier pentru a-l selecta.4.

  n meniul Organize, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, fi ierul nu se

  Fi ierul a disp rut din loca ia respectiv .M etoda comenzii Delete varianta 2

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i fi ierul pe care vre i s l terge i.

  3.

  Efectua i click dreapta pe fi ier.4.

  n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, fi ierul nu se tFi ierul a disp rut din loca ia respectiv .

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  9/49

  M etoda comenzii Delete varianta 3

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i fi ierul pe care vre i s l terge i.

  3.

  Selecta i fi ierul pe care vre i s l terge i.4.

  n meniul File de pe bara de meniuri, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5. n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, fi ierul nu se Fi ierul a disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda tastei Delete

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i fi ierul pe care vre i s l terge i.

  3.

  Efectua i click pe fi ier pentru a-l selecta.4.

  Ap sa i tasta Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, fi ierul nu se Fi ierul a disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda tragerii

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Aranja i fereastra Windows Explorer pe desktop n a a fel nct s pute i vedea pictogRecycle Bin de pe desktop.

  3.

  Localiza i fi ierul pe care vre i s l terge i.4.

  Efectua i click pe fi ier i, innd ap sat butonul stng al mouse-lui, trage i peste pictoRecycle Bin.

  5.

  Cnd pictograma Recycle Bin i-a modificat culoarea, elibera i butonul mouse-lui.6.

  Fi ierul a disp rut din loca ia respectiv .

  Recu perarea unui fi ier

  Cnd terge i un fi ier, acesta este stocat temporar n Recycle Bin. Gndi i-v la Recycle Bin plas de siguran pentru a recupera fi ierele pe care le- i ters accidental. Ocazional, ar tregoli i Recycle Bin pentru a recupera tot spa iul de pe hard disc utilizat de fi ierele nedorite.

  Pentru a recupera un fi ier din Recycle Bin varianta 1

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  Efectua i click pe fi ier pentru a-l selecta.

  3.

  Efectua i click pe butonul Restore this item de pe bara de instrumente sau efectua i cdreapta pe fi ier i n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Restore.

  4. Fi ierul dispare din Recycle Bin i va ap rea n acela i loc unde era nainte s l terge

  Pentru a recupera un fi ier din Recycle Bin varianta 2

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  Efectua i click pe fi ier pentru a-l selecta.

  3.

  Efectua i click pe meniul File de pe bara de meniuri, iar apoi efectua i click pe comaRestore.

  4.

  Fi ierul dispare din Recycle Bin i va ap rea n acela i loc unde era nainte s l terge

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  10/49

  tergerea definitiv a fi ierel or

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 1

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  Efectua i click pe butonul Empty Recycle Bin.

  3. n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, Recyclenu se va goli.4.

  Fi ierul dispare din Recycle Bin i de pe calculator.

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 2

  1.

  Efectua i click dreapta pe pictograma Recycle Bin.2.

  n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Empty Recycle Bin.

  3.

  n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, Recyclenu se va goli.

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 3

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  n meniul File, efectua i click pe comanda Empty Recycle Bin.

  3.

  n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, Recyclenu se va goli.

  4.

  Fi ierul dispare din Recycle Bin i de pe calculator.

  Pentru a terge fi ierele f r a le mai salva n Recycle Bin

  Pute i terge fi iere direct, f r a le mai stoca n Recycle Bin dac sunte i siguri c nu mnevoie de ele. Pentru aceasta pute i alege oricare din metodele de tergere discutate, cu exc

  metodei tragerii, dar trebuie s ine i i tasta Shift ap sat cnd efectua i click pe comanda Dap sa i tasta Delete. n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i buNo, fi ierul nu se va terge. Aten ie, fi ierul, n acest caz, va fi ters definitv i nu va mai precuperat.

  Utilizarea mai multor fi iere

  S electarea mai mult or fi iere

  Exist mai multe metode de a selecta mai multe fi iere: metoda tragerii, metoda tastelor ShiCtrl, metoda comenzii Select All i metoda bifelor.

  Metoda tragerii

  Pentru a selecta mai multe fi iere ce fac parte din acela i grup, trage i cu indicatorul moupentru a ncadra n chenarul care apare toate fi ierele pe care vre i s le include i.

  M etoda tastelor Shift i Ctrl

  Pentru a selecta un grup de fi ere, efectua i click pe primul fi i er din grup pentru a-l selecta, aptasta Shift i, innd tasta Shift ap sat , efectua i click pe utlimul fi er din grup. ntregul gfi iere este selectat.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  11/49

  Pentru a selecta fi iere independente, ine i ap sat tasta Ctrl i efectua i click pe fiecare fcare dori i s l selecta i.

  M etoda comenzii Select All

  Dac vre i s selecta i toate fi ierele i dosarele dintr-o list de fi iere, n meniul Organize eclick pe comanda Select All sau utiliza i combina ia de taste Ctrl+A sau, pe bara de meniumeniul Edit alge i comanda Select All. Toate fi ierele i dosarele din list sunt selectate.

  M etoda bifelor

  Pentru a utiliza aceast metod , trebuie mai ntai s o activ m. Pentru aceasta intr m n WinExplorer i n meniulOrganise efectu m click pe Folders and search options. Se activeaz casedialog Folder options. Efectu m click pe pagina View. Bif m op iunea Use check boxes to seitems check box, i apoi efectu m click pe butonul OK. Observ m c numele fi ierelor aumpinse u or spre dreapta, iar dac plimb indicatorul mouse-lui peste numele unui fi er, apcaset n partea din stnga. Dac bif m aceast caset , fi ierul este selectat. Dac vrem s setoate fi ierele i dosarele din list , efectu m click pe bifa din dreptul Antetului de coloan N(Nume).

  Dac vrem s elimin o selec ie, efectu m click pe o zon liber de pe ecran.

  Deschiderea fi ierel or

  Pentru a deschide mai multe fi iere simultan avem la dispozi ie trei metode: metoda comenzii Ovarianta 1, 2 i metoda tastei Enter.

  M etoda comenzii Open varianta 1

  Selecta i fi ierele pe care vre i s le deschidce i. Efectua i click dreapta pe unul din fselectate i n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Open (Deschide). Fise deschid n programul corespunz tor.

  M etoda comenzii Open varianta 2

  Localiza i fi ierele pe care vre i s le deschide i. n meniul File de pe bara de meniuri, efclick pe comanda Open (Deschide). Fi ierele se deschid n programele corespunz toare.

  M etoda tastei Enter

  Pentru a deschide mai multe fi iere, selecta i-le mai nti. Apoi ap sa i tasta Enter. Fi ierele deschide de obicei n programul pe care l-a i utilizat pentru a le crea sau modifica. De exemfi ierele text se vor deschide ntr-un program de procesare de text.

  Redenumirea fi ierel or

  Uneori, pute i dori s modifica i numele mai multor fi iere simultan. De obicei aceste fi ierlegate ntre ele, cum ar fi de exemplu mai multe referate. Aceasta se poate face extrem de simpAvem la dispozi ie trei metode: metoda comenzii Rename variantele 1 i 2 i metoda mencontextual.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  12/49

  M etoda comenzii Rename varianta 1

  C uta i fi ierele acolo unde se afl i selecta i-le. n meniul Organise, efectua i click pe coRename. Introduce i noul nume al fi ierelor i ap sa i tasta Enter. Ele vor fi denumite astfel FFi ier2 etc.

  M etoda comenzii Rename varianta 2

  C uta i fi ierele acolo unde se afl i selecta i-le. n meniul File de pe bara de meniuri, efclick pe comanda Rename. Introduce i noul nume al fi ierelor i ap sa i tasta Enter. Ele denumite astfel Fi ier1, Fi ier2 etc.

  M etoda meniului contextual

  1.

  C uta i fi ierele acolo unde se afl , pe desktop, ntr-un dosar sau ntr-o bibliotec .2.

  Selecta i fi ierele pe care vre i s le redenumi i.

  3.

  Efectua i click dreapta pe unul din fi ierele selectate, iar n meniul contextual care apefectua i click pe comanda Rename (Redenume te).

  4.

  Introduce i noul nume, iar apoi ap sa i tasta Enter.

  M utarea Fi ierel or

  Ocazional, a i putea dori s modifica i locul unde sunt stocate fi ierele pe computer. A i puts muta i fi iere ntr-un dosar diferit, de exemplu, sau s le copia i pe un mediu amovibil, (cumCD-uri sau carduri de memorie) pentru a le oferi i altor persoane. Pentru a muta un fi ier avedispozi ie apte metode: metoda tragerii cu butonul stng, metoda tragerii cu butonul drept, mecomenzilor Cut i Paste (varianta 1, 2 i 3), metoda combina iilor de taste Ctrl+X i Ctrl+metoda comenzii Move to Folder.

  M etoda tragerii cu butonul stng

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierele respective. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, select m fi ierele pe care vremmut m. Efectum click pe unul din fi ierele selectate i, innd ap sat butonul stng al moutragem fi ierele n fereastra cu dosarul unde vrem s le mut m. Eliber m butonul mose-lui. Atot. Fi ierele au fost mutate.

  M etoda tragerii cu butonul drept

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierele respective. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrem mut m. Apoi, efectum click dreapta pe unul din fi ierele selectate i, innd ap sat butonul dmouse-lui, tragem fi ierele n fereastra cu dosarul unde vrem s le mut m. Eliber m butonul mlui. n meniul contextual care apare, efectu m click pe comanda Move Here (Mut aici). Asta-iFi ierele au fost mutate.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 1

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierele respective. Utili

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  13/49

  metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrem mut m. Apoi, n meniul Organise, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecem n fereastrcare vrem s mut m fi ierele. Efectu m click n lista de fi iere, i apoi, n meniul Orgaefectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierele au fost mutate.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierele respective. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrem mut m. Apoi, efectum click dreapta pe unul din fi ierele selectate i, n meniul contextual apare, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecem n fereastra n care vrem s mut m fi ieEfectu m click dreapta n lista de fi iere i, n meniul cotextual care apare, efectu m cliccomanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierele au fost mutate.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 3

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le mut m. Apoi, ntr-fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierele respective. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrem smut m. n meniul Edit de pe bara de meniuri, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecemfereastra n care vrem s mut m fi ierele. Efectu m click pe meniul Edit i apoi efectu m clcomanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierele au fost mutat.

  M etoda combina iilor de taste Ctrl+X i Ctrl+V

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m fi ierele respective. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrem

  mut m. Apoi, ap s m concomitent tastele Ctrl i X. Trecem n fereastra n care vrem s mfi ierele. Efectu m click n lista de fi iere, i apoi ap s m concomitent tastele Ctrl i V. AstaFi ierele au fost mutate.

  M etoda comenzii M ove to Folder

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le mut m. Apoi, n mEdit, efectu m click pe comanda Move to Folder (Mut n dosar). Se activeaz caseta de diMove Items. n aceast caset alege i dosarul n care vre i s muta i fi ierele. Cnd l-aefectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi efectua i click pe butonul OK. Fi ierele sunt mutdosarul selectat.

  Cop ierea fi ierel or

  Cnd copia i un fi ier, crea i un duplicat al fi ierului original pe care apoi l pute i moidnependent de fi ierul original. Dac ve i copia un fi ier ntr-o loca ie diferit de pe computebine s i oferi i un nume diferit, ca s v aminti i care este fi ierul nou i care este cel oPentru a copia mai multe fi iere simultan avem la dispozi ie opt metode: metoda tragerii cu butstng, metoda tragerii cu butonul drept, metoda comenzilor Cut i Paste (varianta 1, 2 i 3), mecombina iilor de taste Ctrl+C i Ctrl+V, metoda New i metoda comenzii Copy to Folder.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  14/49

  M etoda tragerii cu butonul stng

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le copiem. Apoi, alt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierele respecUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrele copiem. Apoi, efectum click pe unul din fi ierele selectate i, innd ap sat butonul stmouse-lui i ap snd n acela i timp tasta Shift, tragem fi ierele n fereastra cu dosarul unde s le mut m. Eliber m butonul mose-lui i tasta Shift. Asta-i tot. Fi ierele au fost copiate.

  M etoda tragerii cu butonul drept

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le copiem. Apoi, alt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierele respecUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrele copiem. Apoi, efectum click dreapta pe unul din fi ierele selectate i, innd ap sat butonulal mouse-lui, tragem fi ierele n fereastra cu dosarul unde vrem s le copiem. Eliber m butmose-lui. n meniul contextual care apare, efectu m click pe comanda Copy Here (Copiaz aAsta-i tot. Fi ierele au fost copiate.

  M etoda comenzilor Copy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 1

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le copiem. Apoi, alt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierele respecUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrele copiem Apoi, n meniul Organise, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Trecemfereastra n care vrem s copiem fi ierele. Efectu m click n lista de fi iere, i apoi, n mOrganise, efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierele au fost copiate.

  M etoda comenzilorCopy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le copiem. Apoi, alt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierele respecUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierel pe care vrele copiem. Apoi, efectum click dreapta pe unul din fi ierele selectate i, n meniul contextual apare, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Trecem n fereastra n care vrem s copfi ierele. Efectu m click dreapta n lista de fi iere i, n meniul cotextual care apare, efectu mpe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierele au fost copiate.

  M etoda comenzilorCopy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 3

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le copiem. Apoi, alt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierele respective Utilmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vrem copiem. n meniul Edit de pe bara de meniuri, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Tren fereastra n care vrem s copiem fi ierele. Efectu m click pe meniul Edit de pe bara de meniapoi efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Fi ierele au fost copiate.

  M etoda combina iilor de taste Ctrl+C i Ctrl+V

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl fi ierele pe care vrem s le copiem. Apoi, alt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem fi ierele respecUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m fi ierele pe care vre

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  15/49

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  16/49

  b.

  Muta i fi ierele n alt parte prin metodele pe care le cunoa te i deja.

  Pentru a extrage toate fi ierele dintr-un dosar comprimat varianta 1

  1.

  Localiza i dosarul comprimat din care vre i s extrage i.2.

  Efectua i click dreapta pe dosarul comprimat i n meniul contextual care apare, efectclick pe comanda Extract All.3.

  Se activeaz caseta de dialog Extract Compressed Folders

  4.

  n cmpul Files will be extracted to this folder vi se arat locul unde vor fi extrafi ierele. n cazul n care nu dori i s fie extrase acolo, pute i s introduce i o altsau pute i efectua click pe butonul Browse.

  5.

  Dac a i efectuat click pe butonul Browse, se activeaz caseta de dialog Browse for or folders i aici pute i alege un loc unde s fie extrase fi ierele. Dac a i g sitdorit, efectua i click pe butonul OK.

  6.

  Dac dori i ca fi ierele s fie deschise dup decomprimare, l sa i bifat op iuneaextracted files when complete.

  7.

  Efectua i click pe butonul Extract.8.

  Caseta de dialog dispare i se activeaz Windows Explorer cu fi ierele extrase.

  Pentru a extrage toate fi ierele dintr-un dosar comprimat varianta 2

  1.

  Localiza i dosarul comprimat din care vre i s extrage i.2.

  Efectua i click pe dosarul comprimat pentru a-l selecta i n meniul File de pe barameniuri efectua i click pe comanda Extract All.

  3.

  Se activeaz caseta de dialog Extract Compressed Folders4.

  n cmpul Files will be extracted to this folder vi se arat locul unde vor fi extrafi ierele. n cazul n care nu dori i s fie extrase acolo, pute i s introduce i o altsau pute i efectua click pe butonul Browse.

  5.

  Dac a i efectuat click pe butonul Browse, se activeaz caseta de dialog Browse for

  or folders i aici pute i alege un loc unde s fie extrase fi ierele. Dac a i g sitdorit, efectua i click pe butonul OK.6.

  Dac dori i ca fi ierele s fie deschise dup decomprimare, l sa i bifat op iuneextracted files when complete.

  7.

  Efectua i click pe butonul Extract.8.

  Caseta de dialog dispare i se activeaz Windows Explorer cu fi ierele extrase.

  tergerea fi ierel or

  Cnd nu mai ave i nevoie de mai multe fi iere, le pute i elimina de pe computer pentru a econspa iu i pentru a mpiedica computerul s se umple de fi iere nedorite. Pentru a terge mai fi iere ave i la dispozi ie patru metode: metoda comenzii Delete variantele 1, 2 i 3, metoda

  Delete i metoda tragerii.M etoda comenzii Delete varianta 1

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i fi ierele pe care vre i s le terge i.

  3.

  Selecta i fi erele pe care vre i s le terge i.4.

  n meniul Organise, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, fi ierele nterg. Fi ierele au disp rut din loca ia respectiv .

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  17/49

  M etoda comenzii Delete varianta 2

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i fi ierele pe care vre i s le terge i.

  3.

  Selecta i fi erele pe care vre i s le terge i.4.

  Efectua i click dreapta pe unul din fi ierele selectate.

  5. n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Delete ( terge).6.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, fi ierele nterg. Fi ierele au disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda comenzii Delete varianta 3

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i fi ierele pe care vre i s le terge i.

  3.

  Selecta i fi ierele pe care vre i s le terge i.4.

  n meniul File de pe bara de meniuri, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, fi ierul nu se tFi ierul a disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda tastei Delete

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i fi ierele pe care vre i s le terge i.

  3.

  Selecta i fi ierele pe care vre i s le terge i4.

  Ap sa i tasta Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, fi ierele nterg. Fi ierele au disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda tragerii

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Aranja i fereastra Windows Explorer pe desktop n a a fel nct s pute i vepictograma Recycle Bin de pe desktop.

  3.

  Localiza i fi ierele pe care vre i s le terge i.4.

  Selecta i fi ierele pe care vre i s le terge i.

  5.

  Efectua i click pe unul din fi ierele selectate i, innd ap sat butonul stng al moustrage i-le peste pictograma Recycle Bin.

  6.

  Cnd pictograma Recycle Bin i-a modificat culoarea, elibera i butonul mouse-lui.7.

  Fi ierele au disp rut din loca ia respectiv .

  Recu perarea fi ierel or

  Cnd terge i mai multe fi iere, acestea sunt stocate temporar n Recycle Bin. Gndi i-v la RBin ca la o plas de siguran pentru a recupera fi ierele pe care le- i ters accidental. Ocaziotrebui s goli i Recycle Bin pentru a recupera tot spa iul de pe hard disc utilizat de fi ierele ned

  Pentru a recupera mai multe fi iere din Recycle Bin

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  Selecta i fi ierele pe care vre i s le recupera i. n cazul n care vre i s le recupetoate, nu selecta i nimic.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  18/49

  3.

  Efectua i click pe butonul Restore the selected items de pe bara de instrumente sefectua i click dreapta pe unul din fi ierele selectate i n meniul contextual care apefectua i click pe comanda Restore. Dac vre i s recupera i toate fi ierele din RBin, efectua i click pe butonul Restore All Items. O alt variant este s efectua i pe comanda Restore din meniul File de p ebara de meniuri.

  4.

  Fi ierele dispar din Recycle Bin i vor ap rea n acela i loc unde erau nainte sterge i.

  tergerea definitiv a fi ierel or

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 1

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  Efectua i click pe butonul Empty Recycle Bin.

  3.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, RecBin nu se va goli.

  4.

  Fi ierele dispar din Recycle Bin i de pe calculator.

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 2

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  n meniul File de pe bara de menirui, efectua i click pe comanda Empty Recycle Bin.

  3.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, RecBin nu se va goli.

  4.

  Fi ierele dispar din Recycle Bin i de pe calculator.

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 3

  1.

  Efectua i click dreapta pe pictograma Recycle Bin.2.

  n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Empty Recycle Bin.

  3.

  n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, RecBin nu se va goli.

  Pentru a terge fi ierele f r a le mai salva n Recycle Bin

  Pute i terge fi ierele direct, f r a le mai stoca n Recycle Bin dac sunte i siguri c nu mnevoie de ele. Pentru aceasta pute i alege oricare din metodele de tergere discutate, cu excmetodei tragerii, dar trebuie s ine i i tasta Shift ap sat cnd efectua i click pe comanda Dap sa i tasta Delete. n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonfi ierele nu se vor terge. Aten ie, fi ierele, n acest caz, vor fi terse definitv i nu vor mai precuperate.

  Dosare

  Introducere

  Un dosar este un container pe care l pute i utiliza pentru a stoca fi iere. Dac a iavea mii de hrtie pe birou, ar fi aproape imposibil s g si i o foaie anume cnd ave i nevoie de ea. Iatoamenii in foile de hrtie n dosare n biblioteci. Pe computer, dosarele func ioneaz la fel.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  19/49

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  20/49

  M etoda tastei Enter

  Localiza i dosarul. Efectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi ap sa i tasta Enter. Dosadeschide.

  Redenumirea unui d osar

  Uneori, pute i dori s modifica i doar numele unui dosar. Aceasta se poate face extrem de simAvem la dispozi ie patru metode: metoda comenzii Rename varaintele 1 i 2, metoda mencotextual i metoda celor dou click-uri.

  M etoda comenzii Rename varianta 1

  C uta i dosarul acolo unde se afl . n meniul Organize, efectua i click pe comanda RenIntroduce i noul nume al dosarului i ap sa i tasta Enter.

  M etoda comenzii Rename varianta 2

  C uta i dosarul acolo unde se afl . n meniul File, efectua i click pe comanda Rename. Intronoul nume al dosarului i ap sa i tasta Enter.

  M etoda meniului contextual

  1.

  C uta i dosarul acolo unde se afl , pe desktop, ntr-un dosar sau ntr-o bibliotec .2.

  Efectua i click dreapta pe dosarul pe care vre i s l redenumi i, iar n meniul contecare apare, efectua i click pe comanda Rename (Redenume te).

  3.

  Introduce i noul nume, iar apoi ap sa i tasta Enter.

  M etoda celor dou click-uri

  O alt variant const n a efectua dou clickuri pe fi ier (aten ie, nu dublu-click ci dou clicPrimul click selecteaz dosarul respectiv, iar al doilea click activeaz op iunea de redenumIntroduce i noul nume i apoi efectua i click pe o zon liber sau ap sa i tasta Enter.

  M utarea unui d osar

  Ocazional, a i putea dori s modifica i locul unde sunt stocate dosarele pe computer. A i putes muta i dosare ntr-un dosar diferit, de exemplu, sau s le copia i pe un mediu amovibil, (cumCD-uri sau carduri de memorie) pentru a le oferi i altor persoane. Trebuie s re inem faptatunci cnd mut m un dosar, acesta se mut cu ntergul s u con inut de fi iere i subdosare. Pemuta un dosar avem la dispozi ie apte metode: metoda tragerii cu butonul stng, metoda tragebutonul drept, metoda comenzilor Cut i Paste (varianta 1, 2 i 3) metoda combina iilor de Ctrl+X i Ctrl+V i metoda comenzii Move to Folder.

  M etoda tragerii cu butonul stng

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarul respectiv. Utilimetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe fi ier i, ap sat butonul stng al mouse-lui, tragem dosarul n fereastra cu dosarul unde vrem s l mutEliber m butonul mose-lui. Asta-i tot. Dosarul a fost mutat.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  21/49

  M etoda tragerii cu butonul drept

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click dreapta pe dosa

  innd ap sat butonul drept al mouse-lui, tragem dosarul n fereastra cu dosarul unde vrem smut m. Eliber m butonul mose-lui. n meniul contextual care apare, efectu m click pe comMove Here (Mut aici). Asta-i tot. Dosarul a fost mutat.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 1

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe dosar pentruselecta i, n meniul Organize, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecem n fereastra n vrem s mut m dosarul. Efectu m click n lista de dosare, i apoi, n meniul Organize, efectclick e comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarul a fost mutat.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click dreapta pe dosar meniul contextual care apare, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecem n fereastra n cvrem s mut m dosarul. Efectu m click dreapta n lista de dosare i, n meniul cotextual care aefectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarul a fost mutat.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 3

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe dosarul pe vrem s l mut m pentru a-l selecta. n meniul Edit de pe bara de meniuri, efectu m clickcomanda Cut (Taie). Trecem n fereastra n care vrem s mut m dosarul. Efectu m click pe meedit i apoi efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarul a fost mutat.

  M etoda combina iilor de taste Ctrl+X i Ctrl+V

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l mut m. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe dosar pentruselecta i ap s m concomitent tastele Ctrl i X. Trecem n fereastra n care vrem s mut m doEfectu m click n lista de dosare, i apoi ap s m concomitent tastele Ctrl i V. Asta-i tot. Dosafost mutat.

  M etoda comenzii M ove to Folder

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l mut m. Apoi, n meEdit, efectu m click pe comanda Move to Folder (Mut n dosar). Se activeaz caseta de dMove Items. n aceast caset alge i dosarul n care vre i s muta i dosarul. Cnd l-aefectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi efectua i click pe butonul OK. Dosarul este mutdosarul selectat.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  22/49

  Cop ierea unui d osar

  Cnd copia i un dosar, crea i un duplicat al dosarului original pe care apoi l pute i modidnependent de dosarul original. Dac ve i copia un dosar ntr-o loca ie diferit de pe computebine s i oferi i un nume diferit, ca s v aminti i care este dosarul nou i care este cel orPentru a copia un dosar avem la dispozi ie apte metode: metoda tragerii cu butonul stng, metragerii cu butonul drept, metoda comenzilor Cut i Paste (varianta 1, 2 i 3), metoda combinade taste Ctrl+C i Ctrl+V, i metoda comenzii Copy to Folder.

  M etoda tragerii cu butonul stng

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe dosar i, ap sat butonul stng al mouse-lui i ap snd n acela i timp tasta Shift, tragem dosarul n ferecu dosarul unde vrem s l mut m. Eliber m butonul mose-lui i tasta Shift. Asta-i tot. Dosafost copiat.

  M etoda tragerii cu butonul drept

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click dreapta pe dosa

  innd ap sat butonul drept al mouse-lui, tragem dosarul n fereastra cu dosarul unde vrem scopiem. Eliber m butonul mose-lui. n meniul contextual care apare, efectu m click pe comaCopy Here (Copiaz aici). Asta-i tot. Dosarul a fost copiat.

  M etoda comenzilor Copy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 1

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe dosar pentruselecta i, n meniul Organize, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Trecem n fereastcare vrem s copiem dosarul. Efectu m click n lista de dosare, i apoi, n meniul Organefectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarul a fost copiat.

  M etoda comenzilorCopy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click dreapta pe dosar meniul contextual care apare, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Trecem n fereastrcare vrem s copiem dosarul. Efectu m click dreapta n lista de dosare i, n meniul cotextual apare, efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarul a fost copiat.

  M etoda comenzilorCopy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 3

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectu m click pe dosar pentruselecta i, n meniul Edit de pe bara de meniuri, efectu m click pe comanda Copy (Copia

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  23/49

  Trecem n fereastra n care vrem s copiem dosarul. Efectu m click pe meniul Edit de pe barameniuri i apoi efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarul a fost copiat.

  M etoda combina iilor de taste Ctrl+C i Ctrl+V

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l copiem. Apoi, ntr-ofereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarul respectiv. Utilizmetoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, efectum click pe dosar pentruselecta i ap s m concomitent tastele Ctrl i C. Trecem n fereastra n care vrem s copiem doEfectu m click n lista de dosare, i apoi ap s m concomitent tastele Ctrl i V. Asta-i tot. Dosafost mutat.

  M etoda comenzii Copy to Folder

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarul pe care vrem s l copiem. Apoi, n meEdit, efectu m click pe comanda Copy to Folder (Copiaz n dosar). Se activeaz caseta de dCopy Items. n aceast caset alge i dosarul n care vre i s copia i dosarul. Cnd l-aefectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi efectua i click pe butonul OK. Dosarul este copidosarul selectat.

  Comp rimarea unui d osar

  Dosarele comprimate utilizeaz mai pu in spa iu de stocare i pot fi transferate pe alte compprin mail sau prin re ea sauprintr-un stick sau card de memorie, mai rapid dect dosarnecomprimate. Pute i lucra cu dosarele comprimate n acela i fel cumlucra i cu dosnecomprimate.

  Pentru a comprima un dosar

  1. Localiza i dosarul pe care vre i s l comprima i.2.

  Efectua i click dreapta pe dosar,iar n meniul contextual care apare, indica i comaSend to (Trimite c tre), i apoi efectua i click pe comanda Compressed (zipped) folde

  Un nou dosar comprimat este creat n aceea i loca ie. Pictograma sa este una distinpentru a ti c acesta este un dosar comprimat. Dac vre i s aib un nume distinct de dosarului necomprimat, redenumi i-l.

  Pentru a vizualiza con inutul unui dosar comprimat

  1.

  Localiza i dosarul comprimat.2.

  Efectua i dublu click pe el, sau efectua i click dreapta pe dosarul comprimat i n mecontextual care apare, efectua i click pe comanda Open (Deschide).

  Dec omp rimarea unui d osar

  Pentru a extrage dosarul dintr-un dosar comprimat varianta 1

  1.

  Localiza i dosarul comprimat pe care vre i s l extrage i.2.

  Deschide i dosarul comprimat pentru a-i vizualiza con inutul.

  3.

  Apoi aplica i una din urm toarele variante:4.

  Copia i dosarul n alt parte, prin metodele de copiere pe care le cunoa te i deja.

  5.

  Muta i dosarul n alt parte prin metodele pe care le cunoa te i deja.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  24/49

  Pentru a extrage dosarul dintr-un dosar comprimat varianta 2

  1.

  Localiza i dosarul comprimat pe care vre i s l extrage i.2.

  Efectua i click dreapta pe dosarul comprimat i n meniul contextual care apare, efectclick pe comanda Extract All.

  3.

  Se activeaz caseta de dialog Extract Compressed Folders4. n cmpul Files will be extracted to this folder vi se arat locul unde va fi extras dosarn cazul n care nu dori i s fie extrase acolo, pute i s introduce i o alt cale, sau

  efectua click pe butonul Browse.5.

  Dac a i efectuat click pe butonul Browse, se activeaz caseta de dialog Browse for for folders i aici pute i alege un loc unde s fie extras dosarul. Dac a i g sit locul efectua i click pe butonul OK.

  6.

  Dac dori i ca dosarul s fie deschis dup decomprimare, l sa i bifat op iuneaextracted files when complete.

  7.

  Efectua i click pe butonul Extract.8.

  Caseta de dialog dispare i se activeaz Windows Explorer cu dosarul extras.

  tergerea unui d osar

  Cnd nu mai ave i nevoie de un dosar, l pute i elimina de pe computer pentru a econimisi spapentru a mpiedica computerul s se umple de dosare nedorite. Pentru a terge un dosar avedispozi ie patru metode: metoda comenzii Delete variantele 1, 2, i 3, metoda tastei Deletmetoda tragerii.

  M etoda comenzii Delete varianta 1

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i dosarul pe care vre i s l terge i.

  3.

  Efectua i click pe dosar pentru a-l selecta.

  4. n meniul Organize, efectua i click pe comanda Delete ( terge).5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, dosarul nuterge. Dosarul a disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda comenzii Delete varianta 2

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i dosarul pe care vre i s l terge i.

  3.

  Efectua i click dreapta pe dosar.4.

  n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, dosarul nuterge. Dosarul a disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda comenzii Delete varianta 3

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i dosarul pe care vre i s l terge i.

  3.

  Selecta i dosarul pe care vre i s l terge i.4.

  n meniul File de pe bara de meniuri, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, dosarul nuterge. Dosarul a disp rut din loca ia respectiv .

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  25/49

  M etoda tastei Delete

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i dosarul pe care vre i s l terge i.

  3.

  Efectua i click pe dosar pentru a-l selecta.4.

  Ap sa i tasta Delete ( terge).

  5. n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, dosarul nuterge. Dosarul a disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda tragerii

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Aranja i fereastra Windows Explorer pe desktop n a a fel nct s pute i vepictograma Recycle Bin de pe desktop.

  3.

  Localiza i dosarul pe care vre i s l terge i.4.

  Efectua i click pe dosar i, innd ap sat butonul stng al mouse-lui, trage i pictograma Recycle Bin.

  5.

  Cnd pictograma Recycle Bin i-a modificat culoarea, elibera i butonul mouse-lui.6. Dosarul a disp rut din loca ia respectiv .

  Recu perarea unui d osar

  Cnd terge i un dosar, acesta este stocat temporar n Recycle Bin. Gndi i-v la Recycle Bin cplas de siguran pentru a recupera dosarele pe care le- i ters accidental. Ocazional, ar tregoli i Recycle Bin pentru a recupera tot spa iul de pe hard disc utilizat de dosarele nedorite.

  Pentru a recupera un dosar din Recycle Bin varianta 1

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.

  2. Efectua i click pe dosar pentru a-l selecta.3.

  Efectua i click pe butonul Restore this item de pe bara de instrumente sau efectua i cdreapta pe dosar i n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Resto

  4.

  Dosarul dispare din Recycle Bin i va ap rea n acela i loc unde era nainte s l ter

  Pentru a recupera un dosar din Recycle Bin varianta 2

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  Efectua i click pe dosar pentru a-l selecta.

  3.

  Efectua i click pe meniul File de pe bara de meniuri, iar apoi efectua i click pe comaRestore.

  4.

  Dosarul dispare din Recycle Bin i va ap rea n acela i loc unde era nainte s l ter

  tergerea definitiv a d osarel or

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 1

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  Efectua i click pe butonul Empty Recycle Bin.

  3.

  n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, RecBin nu se va goli.

  4.

  Dosarul dispare din Recycle Bin i de pe calculator.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  26/49

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 2

  1.

  Efectua i click dreapta pe pictograma Recycle Bin.2.

  n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Empty Recycle Bin.

  3.

  n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, RecBin nu se va goli.

  Pentru a goli Recycle Bin varianta 3

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  n meniul File, efectua i click pe comanda Empty Recycle Bin.

  3.

  n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i butonul No, RecBin nu se va goli.

  4.

  Dosarul dispare din Recycle Bin i de pe calculator.

  Pentru a terge dosarele f r a le mai salva n Recycle Bin

  Pute i terge dosare direct, f r a le mai stoca n Recycle Bin dac sunte i siguri c nu manevoie de ele. Pentru aceasta pute i alege oricare din metodele de tergere discutate, cu excmetodei tragerii, dar trebuie s ine i i tasta Shift ap sat cnd efectua i click pe comanda Dap sa i tasta Delete. n mensajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i bNo, dosarul nu se va terge. Aten ie, dosarul, n acest caz, va fi ters definitv i nu va mai purecuperat.

  Utilizarea mai multor dosare

  S electarea mai mult or d osare

  Exist mai multe metode de a selecta mai multe dosare: metoda tragerii, metoda tastelor Shif

  Ctrl, metoda comenzii Select All i metoda bifelor.M etoda tragerii

  Pentru a selecta mai multe dosare ce fac parte din acela i grup, trage i cu indicatorul moupentru a ncadra n chenarul care apare toate dosarele pe care vre i s le include i.

  M etoda tastelor Shift i Ctrl

  Pentru a selecta un grup de fi ere, efectua i click pe primul fi i er din grup pentru a-l selecta, aptasta Shift i, innd tasta Shift ap sat , efectua i click pe utlimul fi er din grup. ntregul gdosare este selectat.

  Pentru a selecta dosare independente, ine i ap sat tasta Ctrl i efectua i click pe fiecare docare dori i s l selecta i.

  M etoda comenzii Select All

  Dac vre i s selecta i toate dosarele i dosarele dintr-o list de dosare, n meniul Organize efclick pe comanda Select All sau utiliza i combina ia de taste Ctrl+A sau, pe bara de meniumeniul Edit alge i comanda Select All. Toate dosarele i dosarele din list sunt selectate.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  27/49

  M etoda bifelor

  Pentru a utiliza aceast metod , trebuie mai ntai s o activ m. Pentru aceasta intr m n WinExplorer i n meniulOrganise efectu m click pe Folders and search options. Se activeaz casedialog Folder options. Efectu m click pe pagina View. Bif m op iunea Use check boxes to seitems check box, i apoi efectu m click pe butonul OK. Observ m c numele dosarelor au mpinse u or spre dreapta, iar dac plimb indicatorul mouse-lui peste numele unui fi er, apcaset n partea din stnga. Dac bif m aceast caset , dosarul este selectat. Dac vrem s setoate dosarele i dosarele din list , efectu m click pe bifa din dreptul Antetului de coloan N(Nume).

  Dac vrem s elimin o selec ie, efectu m click pe o zon liber de pe ecran.

  Deschiderea d osarel or

  Pentru a deschide mai multe dosare simultan avem la dispozi ie trei metode: metoda comenzii Ovarianta 1, 2 i metoda tastei Enter.

  M etoda comenzii Open varianta 1

  Selecta i dosarele pe care vre i s le deschidce i. Efectua i click dreapta pe unul din doselectate i n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Open (Deschide). Dosse deschid n programul corespunz tor.

  M etoda comenzii Open varianta 2

  Localiza i dosarele pe care vre i s le deschide i. n meniul File de pe bara de meniuri, efeclick pe comanda Open (Deschide). Dosarele se deschid n programele corespunz toare.

  M etoda tastei Enter

  Pentru a deschide mai multe dosare, selecta i-le mai nti. Apoi ap sa i tasta Enter. Dosarele sdeschide de obicei n programul pe care l-a i utilizat pentru a le crea sau modifica. De exemdosarele text se vor deschide ntr-un program de procesare de text.

  Redenumirea d osarel or

  Uneori, pute i dori s modifica i numele mai multor dosare simultan. De obicei aceste dosarelegate ntre ele, cum ar fi de exemplu mai multe referate. Aceasta se poate face extrem de simAvem la dispozi ie trei metode: metoda comenzii Rename variantele 1 i 2 i metoda mencontextual.

  M etoda comenzii Rename varianta 1

  C uta i dosarele acolo unde se afl i selecta i-le. n meniul Organise, efectua i click pe coRename. Introduce i noul nume al dosarelor i ap sa i tasta Enter. Ele vor fi denumite astfel DDosar2 etc.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  28/49

  M etoda comenzii Rename varianta 2

  C uta i dosarele acolo unde se afl i selecta i-le. n meniul File de pe bara de meniuri, efeclick pe comanda Rename. Introduce i noul nume al dosarelor i ap sa i tasta Enter. Ele vdenumite astfel Dosar1, Dosar2 etc.

  M etoda meniului contextual

  5.

  C uta i dosarele acolo unde se afl , pe desktop, ntr-un dosar sau ntr-o bibliotec .6.

  Selecta i dosarele pe care vre i s le redenumi i.

  7.

  Efectua i click dreapta pe unul din dosarele selectate, iar n meniul contextual care apefectua i click pe comanda Rename (Redenume te).

  8.

  Introduce i noul nume, iar apoi ap sa i tasta Enter.

  M utarea Dosarel or

  Ocazional, a i putea dori s modifica i locul unde sunt stocate dosarele pe computer. A i putes muta i dosare ntr-un dosar diferit, de exemplu, sau s le copia i pe un mediu amovibil, (cumCD-uri sau carduri de memorie) pentru a le oferi i altor persoane. Pentru a muta un dosar avemdispozi ie apte metode: metoda tragerii cu butonul stng, metoda tragerii cu butonul drept, mecomenzilor Cut i Paste (varianta 1, 2 i 3), metoda combina iilor de taste Ctrl+X i Ctrl+metoda comenzii Move to Folder.

  M etoda tragerii cu butonul stng

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le mut m. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Apoi, select m dosarele pe vrem s le mut m. Efectum click pe unul din dosarele selectate i, innd ap sat butonul st

  mouse-lui, tragem dosarele n fereastra cu dosarul unde vrem s le mut m. Eliber m butonul mlui. Asta-i tot. Dosarele au fost mutate.

  M etoda tragerii cu butonul drept

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le mut m. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele mut m. Apoi, efectum click dreapta pe unul din dosarele selectate i, innd ap sat butonulal mouse-lui, tragem dosarele n fereastra cu dosarul unde vrem s le mut m. Eliber m butmose-lui. n meniul contextual care apare, efectu m click pe comanda Move Here (Mut aAsta-i tot. Dosarele au fost mutate.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 1

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le mut m. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele mut m. Apoi, n meniul Organise, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecem n fereastrcare vrem s mut m dosarele. Efectu m click n lista de dosare, i apoi, n meniul Organefectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarele au fost mutate.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  29/49

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le mut m. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele mut m. Apoi, efectum click dreapta pe unul din dosarele selectate i, n meniul contextual apare, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecem n fereastra n care vrem s mut m dosarEfectu m click dreapta n lista de dosare i, n meniul cotextual care apare, efectu m clickcomanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarele au fost mutate.

  M etoda comenzilor Cut (Taie) i Paste (Lipe te) varianta 3

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le mut m. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele mut m. n meniul Edit de pe bara de meniuri, efectu m click pe comanda Cut (Taie). Trecemfereastra n care vrem s mut m dosarele. Efectu m click pe meniul Edit i apoi efectu m clicomanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarele au fost mutat.

  M etoda combina iilor de taste Ctrl+X i Ctrl+V

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le mut m. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s mut m dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele mut m. Apoi, ap s m concomitent tastele Ctrl i X. Trecem n fereastra n care vrem s mdosarele. Efectu m click n lista de dosare, i apoi ap s m concomitent tastele Ctrl i V. Asta-Dosarele au fost mutate.

  M etoda comenzii M ove to Folder

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le mut m. Apoi, n mEdit, efectu m click pe comanda Move to Folder (Mut n dosar). Se activeaz caseta de dMove Items. n aceast caset alege i dosarul n care vre i s muta i dosarele. Cnd l-aefectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi efectua i click pe butonul OK. Dosarele sunt mutadosarul selectat.

  Cop ierea d osarel or

  Cnd copia i un dosar, crea i un duplicat al dosarului original pe care apoi l pute i modidnependent de dosarul original. Dac ve i copia un dosar ntr-o loca ie diferit de pe computebine s i oferi i un nume diferit, ca s v aminti i care este dosarul nou i care este cel orPentru a copia mai multe dosare simultan avem la dispozi ie apte metode: metoda trageributonul stng, metoda tragerii cu butonul drept, metoda comenzilor Cut i Paste (varianta 1, 2metoda combina iilor de taste Ctrl+C i Ctrl+V, i metoda comenzii Copy to Folder.

  M etoda tragerii cu butonul stng

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le copiem. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele copiem. Apoi, efectum click pe unul din dosarele selectate i, innd ap sat butonul stn

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  30/49

  mouse-lui i ap snd n acela i timp tasta Shift, tragem dosarele n fereastra cu dosarul unde vs le mut m. Eliber m butonul mose-lui i tasta Shift. Asta-i tot. Dosarele au fost copiate.

  M etoda tragerii cu butonul drept

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le copiem. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele copiem. Apoi, efectum click dreapta pe unul din dosarele selectate i, innd ap sat budrept al mouse-lui, tragem dosarele n fereastra cu dosarul unde vrem s le copiem. Eliberbutonul mose-lui. n meniul contextual care apare, efectu m click pe comanda Copy Here (Copaici). Asta-i tot. Dosarele au fost copiate.

  M etoda comenzilor Copy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 1

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le copiem. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele copiem Apoi, n meniul Organise, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Trecemfereastra n care vrem s copiem dosarele. Efectu m click n lista de dosare, i apoi, n meOrganise, efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarele au fost copiate.

  M etoda comenzilorCopy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 2

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le copiem. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarel pe care vrele copiem. Apoi, efectum click dreapta pe unul din dosarele selectate i, n meniul contextual apare, efectu m click pe comanda Copy (Copiaz ). Trecem n fereastra n care vrem s co

  dosarele. Efectu m click dreapta n lista de dosare i, n meniul cotextual care apare, efectu m pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarele au fost copiate.

  M etoda comenzilorCopy (Copiaz ) i Paste (Lipe te) varianta 3

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le copiem. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarele respecUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele copiem. n meniul Edit de pe bara de meniuri, efectu m click pe comanda Copy (CopiaTrecem n fereastra n care vrem s copiem dosarele. Efectu m click pe meniul Edit de pe barmeniuri i apoi efectu m click pe comanda Paste (Lipe te). Asta-i tot. Dosarele au fost copiate.

  M etoda combina iilor de taste Ctrl+C i Ctrl+V

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le copiem. Apoi, nalt fereastr , deschidem dosarul sau biblioteca n care vrem s copiem dosarele respectUtiliznd metoda Snap, aliniem cele dou ferestre una lng alta. Select m dosarele pe care vrele copiem. Apoi, ap s m concomitent tastele Ctrl i C. Trecem n fereastra n care vrem s codosarele. Efectu m click n lista de dosare, i apoi ap s m concomitent tastele Ctrl i V. Asta-Dosarele au fost copiate.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  31/49

  M etoda comenzii Copy to Folder

  Deschidem dosarul sau biblioteca n care se afl dosarele pe care vrem s le copiem. Apoimeniul Edit, efectu m click pe comanda Copy to Folder (Copiaz n dosar). Se activeaz casedialog Copy Items. n aceast caset alge i dosarul n care vre i s copia i dosarele. Cnd l-aefectua i click pe el pentru a-l selecta. Apoi efectua i click pe butonul OK. Dosarele sunt copidosarul selectat.Comp rimarea d osarel or

  Dosarele comprimate utilizeaz mai pu in spa iu de stocare i pot fi transferate pe alte compprin mail sau prin re ea sau printr-un stick sau card de memorie, mai rapid dect dosarnecomprimate. Pute i lucra cu dosarele comprimate n acela i fel cum lucra i cu dosnecomprimate.

  Pentru a comprima mai multe dosare simultan

  1.

  Localiza i dosarele pe care vre i s le comprima i i selecta i-le.2.

  Efectua i click dreapta pe unul din dosarele selectate ,iar n meniul contextual care apindica i comanda Send to (Trimite c tre), i apoi efectua i click pe comanda Compre(zipped) folder.

  Un nou dosar comprimat este creat n aceea i loca ie. Pictograma sa este una distinpentru a ti c acesta este un dosar comprimat.

  Pentru a vizualiza con inutul unui dosar comprimat

  1.

  Localiza i dosarul comprimat.2.

  Efectua i dublu click pe el, sau efectua i click dreapta pe dosarul comprimat i n m

  contextual care apare, efectua i click pe comanda Open (Deschide).Dec omp rimarea Dosarel or

  Pentru a extrage mai multe dosare dintr-un dosar comprimat

  1.

  Localiza i dosarul comprimat din care vre i s extrage i.2.

  Deschide i dosarul comprimat pentru a-i vizualiza con inutul.

  3.

  Apoi aplica i una din urm toarele variante:a.

  Copia i dosarele n alt parte, prin metodele de copiere pe care le cunoa te i deja

  b.

  Muta i dosarele n alt parte prin metodele pe care le cunoa te i deja.

  Pentru a extrage toate dosarele dintr-un dosar comprimat varianta 1

  1.

  Localiza i dosarul comprimat din care vre i s extrage i.2.

  Efectua i click dreapta pe dosarul comprimat i n meniul contextual care apare, efectclick pe comanda Extract All.

  3.

  Se activeaz caseta de dialog Extract Compressed Folders4.

  n cmpul Files will be extracted to this folder vi se arat locul unde vor fi extradosarele. n cazul n care nu dori i s fie extrase acolo, pute i s introduce i o altsau pute i efectua click pe butonul Browse.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  32/49

  5.

  Dac a i efectuat click pe butonul Browse, se activeaz caseta de dialog Browse for for folders i aici pute i alege un loc unde s fie extrase dosarele. Dac a i g sit dorit, efectua i click pe butonul OK.

  6.

  Dac dori i ca dosarele s fie deschise dup decomprimare, l sa i bifat op iuneaextracted files when complete.

  7.

  Efectua i click pe butonul Extract.8. Caseta de dialog dispare i se activeaz Windows Explorer cu dosarele extrase.

  Pentru a extrage toate dosarele dintr-un dosar comprimat varianta 2

  1.

  Localiza i dosarul comprimat din care vre i s extrage i.2.

  Efectua i click pe dosarul comprimat pentru a-l selecta i n meniul File de pe barameniuri efectua i click pe comanda Extract All.

  3.

  Se activeaz caseta de dialog Extract Compressed Folders4.

  n cmpul Files will be extracted to this folder vi se arat locul unde vor fi extradosarele. n cazul n care nu dori i s fie extrase acolo, pute i s introduce i o altsau pute i efectua click pe butonul Browse.

  5.

  Dac a i efectuat click pe butonul Browse, se activeaz caseta de dialog Browse for or folders i aici pute i alege un loc unde s fie extrase dosarele. Dac a i g sit dorit, efectua i click pe butonul OK.

  6.

  Dac dori i ca dosarele s fie deschise dup decomprimare, l sa i bifat op iuneaextracted files when complete.

  7.

  Efectua i click pe butonul Extract.8.

  Caseta de dialog dispare i se activeaz Windows Explorer cu dosarele extrase.

  tergerea d osarel or

  Cnd nu mai ave i nevoie de mai multe dosare, le pute i elimina de pe computer pentru a econspa iu i pentru a mpiedica computerul s se umple de dosare nedorite. Pentru a terge mai m

  dosare ave i la dispozi ie patru metode: metoda comenzii Delete variantele 1, 2 i 3, metoda Delete i metoda tragerii.

  M etoda comenzii Delete varianta 1

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i dosarele pe care vre i s le terge i.

  3.

  Selecta i fi erele pe care vre i s le terge i.4.

  n meniul Organise, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, dosarele nuterg. Dosarele au disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda comenzii Delete varianta 2

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i dosarele pe care vre i s le terge i.

  3.

  Selecta i fi erele pe care vre i s le terge i.4.

  Efectua i click dreapta pe unul din dosarele selectate.

  5.

  n meniul contextual care apare, efectua i click pe comanda Delete ( terge).6.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, dosarele nu

  terg. Dosarele au disp rut din loca ia respectiv .

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  33/49

  M etoda comenzii Delete varianta 3

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i dosarele pe care vre i s le terge i.

  3.

  Selecta i dosarele pe care vre i s le terge i.4.

  n meniul File de pe bara de meniuri, efectua i click pe comanda Delete ( terge).

  5. n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, dosarul nuterge. Dosarul a disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda tastei Delete

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Localiza i dosarele pe care vre i s le terge i.

  3.

  Selecta i dosarele pe care vre i s le terge i4.

  Ap sa i tasta Delete ( terge).

  5.

  n mesajul care apare, efectua i click pe butonul Yes. Dac alege i No, dosarele nuterg. Dosarele au disp rut din loca ia respectiv .

  M etoda tragerii

  1.

  Deschide i Windows Explorer de pe bara de activit i.2.

  Aranja i fereastra Windows Explorer pe desktop n a a fel nct s pute i vepictograma Recycle Bin de pe desktop.

  3.

  Localiza i dosarele pe care vre i s le terge i.4.

  Selecta i dosarele pe care vre i s le terge i.

  5.

  Efectua i click pe unul din dosarele selectate i, innd ap sat butonul stng al moustrage i-le peste pictograma Recycle Bin.

  6.

  Cnd pictograma Recycle Bin i-a modificat culoarea, elibera i butonul mouse-lui.7.

  Dosarele au disp rut din loca ia respectiv .

  Recu perarea d osarel or

  Cnd terge i mai multe dosare, acestea sunt stocate temporar n Recycle Bin. Gndi i-v la RBin ca la o plas de siguran pentru a recupera dosarele pe care le- i ters accidental. Ocaziotrebui s goli i Recycle Bin pentru a recupera tot spa iul de pe hard disc utilizat de dosnedorite.

  Pentru a recupera mai multe dosare din Recycle Bin

  1.

  Efectua i dublu click pe Recycle Bin pentru a o deschide.2.

  Selecta i dosarele pe care vre i s le recupera i. n cazul n care vre i s le recupetoate, nu selecta i nimic.3.

  Efectua i click pe butonul Restore the selected items de pe bara de instrumente efectua i click dreapta pe unul din dosarele selectate i n meniul contextual care apefectua i click pe comanda Restore. Dac vre i s recupera i toate dosarele din ReBin, efectua i click pe butonul Restore All Items. O alt variant este s efectua i pe comanda Restore din meniul File de p ebara de meniuri.

  4.

  Dosarele dispar din Recycle Bin i vor ap rea n acela i loc unde erau nainte sterge i.

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  34/49

 • 8/7/2019 Fisiere, dosare si biblioteci

  35/49

  Iat cteva lucruri pe care le pute i face cu bibliotecile:

  y

  Crea i o nou bibliotec . Exist patru biblioteci prestabilite (Documents, Music, PictureVideos), dar pute i crea noi biblioteci pentru alte colec ii.

  y

  Aranja i elementele n func ie de dosar, dat i alte propriet i. Elementele dintr-o biblpot fi aranjate n diferite moduri utiliznd meniul Arrange by, localizat n panoul bibliote(deasupra listei de fi iere) n orice bibliotec deschis . De exemplu, pute i aranja biblioMusic n func ie de Artist pentru a g si repede un cntec al unui anumit artist.

  y

  Include sau exclude un dosar. Bibliotecuile adun con inut din dosarele incluse, sau loca ia bibliotecii.

  y

  Modifica i loca ia de salvare prestabilit . Loca ia de salvare prestabilit determin delemnt este stocat cnd este copiat, mutat sau salvat n bibliotec .

  Utilizarea bibliotecilor pentru a accesa fi ierele i dosarele

  Cnd vine vorba de organizare, nu trebuie s o lua i de la zero. Pute i utiliza bibliotecile, pentruaccesa fi ierele i dosarele, i a le aranja n diferite moduri. Iat o