FEAL KATALOG - PROIZVODNJA FEAL CATALOGUE ... ... P roizvodnja se realizira u ¤†etiri tehnolo¥Œke cjeline

 • View
  13

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of FEAL KATALOG - PROIZVODNJA FEAL CATALOGUE ... ... P roizvodnja se realizira u ¤†etiri...

 • FEAL CATALOGUE - PRODUCTION FEAL KATALOG - PROIZVODNJA

 • O LEGURAMA/ABOUT ALLOYS Vrsta legure i način toplinske obrade nakon prešanja određuju mehaničke osobine profila. U narednim tabelama, prikazane su neke legure sa svojim kemijskim sastavom i mehaničkim osobinama nakon prešanja. Kvalitetu kemijskog sastava legure jamči proizvođač. The type of alloy and method of heat treatment after pressing determines the mechanical properties of profiles. In the following charts some alloys are shown with its chemical composition and mechanical properties after pressing. The quality of alloy’s chemical composition is guaranteed by the manufacturer.

  Legura EN AW 6060 (AlMgSi 0,5) / Alloy EN AW 6060 (AlMgSi 0,5) Kemijski sastav (%) / Chemical composition Meh. osobine /Mech. properties

  Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti ostali Al σ 02

  N/mm2 σ m

  N/mm2 A %

  0.30÷060 0.10÷0.30 0.10 0.10 0.35÷0.60 0.05 - 0.15 0.10 - rest 150÷160 190÷215 6

  Aluminijska legura 6060, najčešće je korištena legura zbog dobrih mehaničkih svojstava i pogodnosti za ekstrudiranje. Aluminium alloy 6060, is the most frequently used alloy because of good mechanical properties and suitability for extrusion.

  Legura EN AW 6063 (AlMgSi 0,5) / Alloy EN AW 6063 (AlMgSi 0,5) Kemijski sastav (%) / Chemical composition Meh. osobine /Mech. properties

  Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti ostali Al σ 02

  N/mm2 σ m

  N/mm2 A %

  0.20÷060 0.35 0.10 0.10 0.45÷0.90 0.10 - 0.10 0.10 - rest 180÷200 225÷245 6

  Aluminijska legura 6063, često nazivana i „arhitektonska legura“ također se koristi u izradi profila za graditeljstvo, zbog pogodnosti za toplinsku obradu i eloksiranje. Aluminium alloy 6063, often called the “architectural alloy” is also used to create profiles for the construction of facilities because of suitability for heat treatment and anodisation.

  Legura EN AW 6005A (AlMgSi 0,7) / Alloy EN AW 6005A (AlMgSi 0,7) Kemijski sastav (%) / Chemical composition Meh. osobine /Mech. properties

  Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti ostali

  Mn+Cr Al

  σ 02 N/mm2

  σ m N/mm2

  A %

  0.50÷0.90 0.35 0.30 0.50 0.40÷0.70 0.30 - 0.20 0.10 0.12÷0.50 rest 200÷225 250÷270 6

  Aluminijska legura 6005A je srednje jaka toplinski obradiva legura sa izvrsnom korozijskom otpornošću, a koristi se za izradu profila za koje se traži veća zatezna čvrstoća nego za prethodne dvije legure. Aluminium alloy 6005A is a medium strong, heat treatable alloy, with excellent corrosion resistance and is used to create a profile that requires greater tensile strength, than for the previous two alloys.

  Legura EN AW 6082 (AlMgSi 1) / Alloy EN AW 6082 (AlMgSi 1) Kemijski sastav (%) / Chemical composition Meh. osobine /Mech. properties

  Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti ostali Al σ 02

  N/mm2 σ m

  N/mm2 A %

  0.70÷1.30 0.50 0.10 0.40 0.60÷1.20 0.25 - 0.20 0.10 - rest 250÷260 290÷310 6

  Aluminijska legura 6082 , kao i sve legure iz grupe 6000, odlikuje se dobrom toplinskom obradivošću, otpornošću na koroziju i najvećom zateznom čvrstoćom iz ove grupe legura. Aluminium alloy 6082, as well as all alloys from the group 6000, are characterized by good thermal processing, resistance to corrosion and with the highest tensile strength of this group of alloys.

  MOGUĆNOSTI PREŠANJA Al PROFILA/Aluminium profiles pressing features FEAL ima instalirane četiri moderne linije za prešanje aluminijskih profila. Linije se razlikuju po snazi instaliranih preša. Dimenzije poprečnog presjeka profila i njegove tražene mehaničke osobine definiraju: materijal, alat za prešanje i liniju na kojoj će profil biti proizveden. FEAL has installed four modern lines for pressing of aluminium profiles. Lines vary in strength of installed presses. Dimensions of cross-sectional profile and its required mechanical properties defines: material, pressing tool and line on which profile will be produced.

  Snaga prese / Press power 14 MN 18 MN 25 MN 35 MN Proizvođač / Manufacturer GIA GIA PRESEZZI - USMB GIA Godina proizvodnje / Manufacture year 2010 2003 2006 2014 Promjer trupca Ø (mm) / Billets 152 178 203 254 & 305 Minimalna težina profila (kg/m) / Min. profile weight 0,10 0,15 1,60 2,50 Maksimalna težina punog profila (kg/m) / Flat. weight/max 2,50 6,50 11,00 18,00 Maksimalna širina profila (mm) / Max. profile width 170 220 300 420 Maksimalna dužina izlaznog stola (m) / Max. press-out length 45 45 52 52 Min/max dužina rezanja profila* (m) / Min./max. saw length* 3/8 3/8 1,2/8 1,5/13 Godišnji kapacitet (t/god) / Annual capacity (t/year) 5.500 7.500 12.000 20.000 * ostale dužine se posebno ugovaraju s kupcem / *other lengths specifically agreed with a customer

 • PREŠE SILE 14, 18, 25 i 35 MN / PRESS POWER 14, 18, 25 AND 35 MN

  Prikazane dimenzije predstavljaju samo orijentacijske vrijednosti. Mogućnost prešanja i dimenzije usta preše sile 14, 18, 25 i 35 MN _________ Otvor usta preše --------------- Max. dimenzija profila

  Dimensions are only approximate values. Extrudability and dimensions of press open of 14, 18, 25 and 35 MN _________ Press open --------------- Max. profile dimension

  14 MN 18 MN

  25 MN 35 MN

  18 5

  230

  135X135

  175X35

  210X6

  Ø160

  19 0

  250

  Ø 165

  125X125

  182X70

  230X15

  325

  24 5

  150X150

  250X100

  300X13

  Ø200

  470

  96

  180x180

  220x115

  295x80 360x50

  420x10

  Ø250

 • Proizvodnja se realizira u četiri tehnološke cjeline. Feal u svom proizvodnom pogonu ima moderan pogon za pre-šanje profila. Prešanje se izvodi na tri preše instalirane snage 14 MN, 18 MN, 25 MN i 35 MN. Vrhunsku kvalitetu proi- zvoda jamči kako najsuvremenija oprema, tako i visoko obučeni stručni kadar koji ga opslužuje.

  TRUPAC Kao ulazna sirovina koriste se aluminijski trupci ø152 mm, ø178 mm, ø203 mm, ø254 mm i ø305 mm lijevani iz primar- nog aluminija legure obitelji 6000 sa garantiranim kemijskim sastavom.

  PROIZVODNI CIKLUS ISPREŠAVANJA Proizvodni ciklus isprešavanja može se podijeliti u nekoliko faza, koje se odvijaju na različitim strojevima, a svi oni skupa čine jednu liniju preše.

  PEĆ ZA ZAGRIJAVANJE Peć za zagrijavanje trupca je iznutra obložena posebnim ma- terijalom, izrađenim tako da održava unutarnju temperaturu i izolira unutrašnjost peći od okoline. Peć za zagrijavanje trupca je podijeljena u nekoliko zona, od kojih se svaka može programi- rati na različite temperature. Točnost podešavanja temperature po zonama kontrolira se pomoću termo parova, koji periodično kontroliraju podešene temperature i uspoređuju ih sa zadanim temperaturama.

  ODSIJECANJA TRUPCA U pripremi trupaca za prešanje koristi se tzv. giljotina (hot she- ar), koja ima brojne prednosti u odnosu na tradicionalne sustave za odsijecanje trupca: - kraće trajanje ciklusa rezanja 25-35 s, u odnosu na dvije minu- te kod uobičajenog načina rezanja, nema otpada piljenja; - bolje iskorištenje materijala, iz razloga što je moguće različito podešavati svaku dužinu kidanja što je naročito bitno kod ne- planiranih izmjena alata. Korištenjem ovog sustava iskorištava se čitava dužina trupca.

  ALATI Izgled profila ovisi o alatu kroz koji se isprešava. U tvornici Feal postoji preko 7.000 različitih alata. Alati se tijekom prešanja mogu hladiti tekućim dušikom čime se postiže veća brzina preša- nja, bolji izgled površine profila i produljenje vijeka trajanja alata.

  PREŠANJE Prešani profil izlazi na izlazni stol gdje ga prihvata sustav pu- lera, koji svojom konstrukcijom osigurava kontinuirano vo- đenje profila uzduž izlaznog stola i stola za hlađenje prilikom isprešavanja. Sustav za intenzivno hlađenje profila je smješten iznad i ispod izlaznog stola i uzduž transportnog stola koji je dvostruke dužine. Njegova osnovna namjena je hlađenje profila usmjerenom strujom zraka sa mogućnošću reguliranja intenzi- teta ohlađivanja i postizanja optimalnog stupnja ohlađivanja za različite aluminijske slitine. Ukoliko je potreban veći intenzitet ohlađivanja aluminijskih profila, koristi se ohlađivanje vodom tzv. vodenim valom (water wave) čime se postižu znatno veće brzine ohlađivanja profila, što je naročito bitno kod prešanja tvrđih slitina. Stol za hlađenje podijeljen je u nekoliko tempera- turnih zona i omogućava poprečno pomicanje isprešanih profila u odnosu na osu stola pomoću sustava beskonačnih remena, čime se eliminira mogućnost mehaničkog oštećenja profila u odnosu na tradicionalni (walking beam) način pomicanja. Mehaničko ravnanje profila se postiže na zatezalici, koja je u potpunosti automatizirana i opslužuje je samo jedan djelatnik uz korištenje video nadzora.

  SIJEČENJE I SLAGANJE PROFILA Nakon zatezanja profili se režu na zadanu mjeru (au- tomatsko rezanje do dužine 13 metara) i dolaze na au- tomatsku slagalicu profila, kojom je omogućeno sla- ganje profila u korpe bez učešća fizičkog rada, čime se odbacuje mogućnost eventualnog oštećenja profila prili- kom rukovanja. Nakon slaganja profila u korpe transportni sustav pomiče korpe do automatske slagalice, koja slaže do če- tiri korpe jednu na drugu i transportira ih do peći za toplinsku obradu profila.

  Production is implemented in four technological units. Feal in its production facility has a modern plant for pressing of profiles. Pressing is carried out on four presses with installed power of 14 MN, 18 MN, 25 MN and 35 MN. The top- quality of