of 16 /16
1 CALENDARUL DE STUDIU BIBLIC AL BISERICII „BIRUINŢA” BAIA MARE 2012 ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI DEMONII septembrie-noiembrie 2012 DFG

ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii...

Page 1: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

1

CALENDARUL DE STUDIU BIBLIC AL BISERICII „BIRUINŢA” BAIA MARE

2012

ESCATOLOGIE

ÎNGERII SATAN ŞI DEMONII septembrie-noiembrie 2012

DFG

Page 2: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

2

06 SEPTEMBRIE VENIREA DOMNULUI. EVENIMENTE PREMERGĂTOARE Texte biblice: Matei 24:1-51; Luca 21:5-38; 2 Tesaloniceni 2:1-7. Cuvântul de aur: Matei 24:14 Întrebări de ghidare: Ce înseamnă în limbajul Scripturii „vremurile din

urmă”? Care este rolul semnelor descrise de către Domnul

Isus? Cum trebuie privită existenţa semnelor pe

parcursul istoriei? Căutaţi în textul din Matei semnele despre care

vorbeşte Cristos. Identificaţi prezenţa acestor semne în istorie. Câte dintre aceste evenimente au avut loc deja sau

sunt în desfăşurare? Căutaţi detalii despre fiecare semn în parte. Urmăriţi dacă există o amplificare accentuată a

acestor semne. Ce poate însemna acest lucru? De ce nu se putea vorbi de împlinirea în totalitate

a semnelor în urmă cu un secol?

Page 3: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

3

Care este în text ultimul semn neîmplinit în totalitate?

Căutaţi informaţii despre expansiunea şi efortul misionar de traducere a Bibliei din zilele noastre.

Ce concluzii putem trage cu privire la venirea Domnului din perspectiva evenimentelor care preced venirea Sa?

Page 4: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

4

13 SEPTEMBRIE CUM VA FI VENIREA DOMNULUI? Texte biblice: Matei 24: 15-35; Faptele ap.1:11; 2 Petru 3:10; Isaia 13.10; Ezechiel 32:7; Ioel 2:10; 1 Tesaloniceni 5:1-11; 2 Tesaloniceni 1:10; Coloseni 3:4; Apocalipsa 19:16; 1 Corinteni 15: 51-52; 1 Tesaloniceni 4:15-17; Apocalipsa 19:1-9; Apocalipsa 21:8. Cuvântul de aur: Apocalipsa 1:7 Întrebări de ghidare: Care sunt câteva dintre precizările pe care le face

Scriptura în legătură cu a doua venire a lui Cristos? Ce se va întâmpla pe pământ şi în Cosmos în clipa

întoarcerii lui Cristos? Care va fi implicaţia acelor evenimente catastrofale? Care este sensul expresiei „fiul omului” şi la ce se

referă? De ce se vor boci popoarele la vederea lui Cristos

venind pe nori? Ce se va întâmpla cu copiii lui Dumnezeu la venirea

Domnului? Cum trebuie înţeles sensul răpirii(„luării”)? Dar cel al

„lăsării”? Care sunt câteva dintre garanţiile promisiunii că

Domnul Isus se va întoarce?

Page 5: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

5

20 SEPTEMBRIE

CUM SĂ NE PREGĂTIM PENTRU VENIREA DOMNULUI?

Texte biblice: Matei 24:36-51; Matei 25:1-30; 2 Petru 3:1-18; Romani 13.11-14.

Cuvântul de aur: Matei 24:42

Întrebări de ghidare: Care este cel mai important lucru pe care trebuie

să-l facă un om în perspectiva revenirii lui Cristos? Cine va fi nepregătit a venirea Domnului? Ce înseamnă a veghea? Ce semnifică prezenţa

abundentă a uleiului în viaţa de aşteptare a creştinului?

Cum va putea fi găsit cineva „dormind”? Care trebuie să fie preocupările esenţiale ale

credincioşilor în aşteptarea Domnului? Cum pot grăbi credincioşii venirea Domnului? În lumina Cuvântului crezi că eşti pregătit sau

nepregătit pentru acest măreţ eveniment? Motivaţi-vă răspunsul.

Page 6: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

6

27 SEPTEMBRIE MOARTEA FIZICĂ Texte biblice: Geneza 2:16-17; Geneza 3.19-23; Romani 8:23; Evrei 12: 22-23; Filipeni 1:21; 1 Corinteni 15:26; 2 Corinteni 5:1-10; Eclesiastul 12:7. Cuvântul de aur: Evrei 9:27 Întrebări de ghidare: Care sunt în Scriptură înţelesurile cuvântului

moarte? Ce înseamnă moartea fizică? Care este principala cauză a morţii? Din perspectiva statutului de fiinţe căzute,

moartea fizică este o binecuvântare sau un blestem? Explicaţi.

Ce se întâmplă la moartea fizică? Există diferenţe între moartea credincioşilor şi a

celor necredincioşi? De ce trebuie ca şi cei credincioşi să moară? Cum ar trebui să privim moartea? Cum putem scăpa de frica de moarte? Cum ne putem pregăti pentru moarte?

Page 7: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

7

04 OCTOMBRIE

STAREA INTERMEDIARĂ Texte biblice: Luca 16:19-21; Apocalipsa 6:9-11;

Matei 10:28; Luca 23:46; 2 Petru 2:9; Luca 23:42-43; Filipeni 1:21-23; 2 Corinteni 5:6-8.

Cuvântul de aur: Romani 14:8

Întrebări de ghidare: Ce defineşte starea intermediară? Care parte a omului continuă să existe după

moartea fizică? Care este înţelesul cuvintelor şeol(ebraică) şi

hades(greacă)? Starea de după moarte şi până la judecata finală

este diferită pentru cei credincioşi faţă de cei necredincioşi?

Explicaţi diferenţele şi ce putem spune despre starea fiecărei categorii.

Există sau nu posibilitatea de a schimba statutul unei persoane după ce aceasta a murit?

Care este implicaţia răspunsului? Cu ce diferă această stare intermediară de starea

finală a copiilor lui Dumnezeu şi a celor necredincioşi?

Page 8: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

8

11 OCTOMBRIE JUDECATA Texte biblice: Matei 25:31-46; Apocalipsa 20:11-15; Psalmul 96:13; Eclesiastul 12:14; 2 Petru 3:7; Romani 14:10; Romani 2:3; Matei 16:27; Apocalipsa 22:12; Matei 12:36; 1 Corinteni 4:5; Faptele ap. 17:31. Cuvântul de aur: 2 Corinteni 5:10 Întrebări de ghidare: Prezentaţi dovezi biblice care să arate certitudinea

judecăţii lui Dumnezeu. Cine va fi prezent la judecată? Cine va face judecata? În ce va consta judecata? Cum va diferi prezenţa la

judecată a celor credincioşi faţă de cei necredincioşi? Care va fi principalul criteriu de judecare a

oamenilor? Dacă baza judecării va fi relaţia cu Cristos, de ce vor fi

judecate faptele oamenilor? Ce lucruri vor fi descoperite la judecată? Care vor fi

sentinţele judecăţii? Când şi cum va fi dusă la îndeplinire sentinţa judecăţii

finale? Ce putem spune despre justeţea acelei judecăţi? Cum ar trebui să ne trăim viaţa din perspectiva

judecăţii lui Dumnezeu?

Page 9: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

9

18 OCTOMBRIE

RAIUL

Texte biblice: Matei 25:31-46; 2 Corinteni 12:1-4; 2 Petru 3:13; Romani 8:19-22; Faptel ap.3:19-21; Isaia

65:17; Isaia 66:22-23; Evrei 9:15; 1 Petru 1:4; Apocalipsa 5:9-10; Apocalipsa 19:1-9;

Apocalipsa 21:1-27; Apocalipsa 22:12-14. Cuvântul de aur: 1 Corinteni 2:9

Întrebări de ghidare: Aduceţi dovezi biblice care să sprijine ideea că

raiul nu este doar o stare ci un loc real. Cum se poate ajunge în rai? Cu ce vor fi diferiţi copiii lui Dumnezeu în rai? Numiţi câteva dintre caracteristicile raiului şi apoi

comentaţi-le. Ce înseamnă expresia „cer nou şi pământ nou” în

limbaj biblic? Care este fericirea supremă a raiului? Care vor fi pentru credincioşi beneficiile raiului? Ce nu va fi în cer? Ce vom face în cer?

Page 10: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

10

25 OCTOMBRIE IADUL Texte biblice: Matei 25:41-46; Matei 16:18; Apocalipsa 1:18; Apocalipsa 14:10; 2 Tesaloniceni 1:9; Matei 8:12; Matei 2:13; Matei 13:41-42; Luca 16:23-24; Iuda 13; Apocalipsa 14:10-11; Apocalipsa 20:10-15; Apocalipsa 21:8; Apocalipsa 2:15. Cuvântul de aur: Ioan 3:16 Întrebări de ghidare: De ce credeţi că iadul este menţionat în Scriptură

de mai multe ori decât raiul? Ce dovezi biblice există care să sprijine afirmaţia

că iadul este un loc real? Ce este iadul? Cum se împacă realitatea existenţei iadului cu

bunătatea lui Dumnezeu? Cine va ajunge în iad? Care sunt denumirile biblice pentru iad? Care sunt caracteristicile iadului? Sunt oare unii oameni destinaţi pentru iad aşa

cum alţii sunt aleşi pentru mântuire? Cum se poate scăpa de iad?

Page 11: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

11

01 NOIEMBRIE

EXISTENŢA, NATURA ŞI IERARHIA ÎNGERILOR Texte biblice: Ezechiel 10:1-3; Daniel 9:20-27; Matei 20:30; Matei 13:39; Matei 25:31; Psalmul

148:5; Coloseni 1:16; Ioan 1:1.3; Iov 38:7; Geneza 1:31; 1 Timotei 5:21; 1 Corinteni 6:3; Evrei 1:14;

Matei 8:29; 2 Corinteni 11:3; 1 Petru :12; Luca 2:13; Matei 24:36; Apocalipsa 12:7,12; Iuda 6; Luca 8:23-

31; Luca 7:21; Luca 8:2; Luca 11:26; Faptele ap.19:12; Evrei 1:5-8; Evrei 2:7-9;2 Petru 2:4;

Psalmul 89:5-7; Apocalipsa; 1 Tesaloniceni 4:16; Daniel 10:13.

Cuvântul de aur: Psalmul 103:20

Întrebări de ghidare: Prezentaţi dovezi biblice ale existenţei îngerilor. Ce sunt îngerii? Cum şi când au fost creaţi îngerii? Cum sunt organizaţi îngerii? Care este ierarhia

lor? Cine este Îngerul Domnului? Care este slujba îngerilor în legătură cu

Dumnezeu?

Page 12: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

12

08 NOIEMBRIE LUCRAREA ÎNGERILOR Texte biblice: Psalmul 148:1-2; Isaia 6:3; Evrei 1:6; Apocalipsa 5:8-13; Iov 38:6-7; Psalmul 103:20; Apocalipsa 22:9; Apocalipsa 7:1; Galateni 3:19; Matei 1:20; Faptele ap.8:26; Matei 25.31; Matei 1:20; Luca 2:8-15; Matei 2:13-15; Matei 4:11; Matei 26:53; Matei 28:1-2; Luca 24:5-7; Faptele ap.1.10-11; 2 Tesaloniceni 1:7; Matei 13:39-40; Daniel 12:1; Daniel 10:21; Apocalipsa 14:6-7; 19: 10,17-18; 20:1-2; Faptele ap.12:5-12, 23; Zaharia 1:10-11; Evrei 13:2; Geneza 18:2-5; Faptele ap.5:19-20; 2 Corinteni 11:14; Coloseni 2:18; Matei 18:10; Daniel 8:16.

Cuvântul de aur: Psalmul 91:11-12 Întrebări de ghidare: Observaţi rolul îngerilor în viaţa umană a lui Cristos. Ce fel de responsabilităţi au îngerii în legătură cu

popoarele lumii? Dar cu poporul Israel? Care este lucrarea de slujire a îngerilor în legătură cu

credincioşii? În ce fel pot fi îngerii exemple pentru noi? Este corect sau nu să ne rugăm îngerilor? Explicaţi. Se implică oare îngerii în mod direct în evenimentele

din viaţa noastră? Credeţi că este posibil ca să fi scăpat din anumite

situaţii periculoase datorită intervenţiei îngerilor? Există suport biblic pentru o astfel de convingere?

Cum este afectată viaţa ta de credinţă raportată la implicarea îngerilor în vieţile noastre?

Page 13: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

13

15 NOIEMBRIE SATAN

Texte biblice: Ezechiel 28:11-19; 1 Corinteni 4:4; Efeseni 2:2; Matei 25:41; Zaharia 3:1; Ioan 17:15;

Matei 4:1-11; 1 Tesaloniceni 2:18; 3:5; 1 Timotei 3:6; Isaia 14:13-14; Geneza 3:15; 2 Timotei 3:5; Daniel

10:13, 20; 1 Petru 1:6-7; 1 Petru 4:12-13; Iacov 1:12; Matei 13:38-39; 1 Ioan 2:1-2; Apocalipsa 1:9-10;

13:2-4; 16:13-16; 20:7-10. Cuvântul de aur: Apocalipsa 20:10

Întrebări de ghidare: Prezentaţi dovezi biblice ale existenţei lui Satan. Care este natura sa? Care sunt câteva dintre numele sale menţionate în

Biblie?C Cine a fost iniţial Satan? Când şi cum a avut loc căderea lui Satan? Care este natura păcatului său? Ce face Satan în legătură cu Dumnezeu? Dar în relaţie cu popoarele lumii? Care este scopul lui Satan în legătură cu

credincioşii? Care va fi destinul final al Satanei? Care ar trebui să fie atitudinea credincioşilor faţă

de Satan conştienţi de destinul său final?

Page 14: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

14

22 NOIEMBRIE LUCRAREA LUI SATAN. DEMONII Texte biblice: Matei 12:22-29; 15:22-28; 17:14-20; Marcu 5:1-16; 1 Corinteni 10:20-21; Apocalipsa 9:20; Geneza 6:1-4; Deuteronom 32:17; Psalmul 106:36-38; 1 Ioan 4:1-4; 1 Timotei 4:3-4; Matei 9:33; Levitic 18:6-30; Ioan 10:21; Luca 8:36; Faptele ap.5:3; 1 Corinteni 5:5; Efeseni 6:13-18. Cuvântul de aur: Efeseni 6:12 Întrebări de ghidare: Ce spune Scriptura despre existenţa demonilor? Care este originea demonilor? Care este natura demonilor? Cât de puternici sunt demonii? Care este lucrarea demonilor? Cum poate fi recunoscută prezenţa şi influenţa

demonică? Pot fi credincioşii posedaţi de demoni? Ce autoritate au copiii lui Dumnezeu asupra

demonilor? Cum se poate scăpa de influenţa demonică?

Page 15: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

15

29 NOIEMBRIE

LUPTA CU DIAVOLUL Texte biblice: Efeseni 6:10-20; Marcu 9.29;1 Petru

5:8-9; Matei 4:1-11; Faptele ap.8:7; Matei 17:20; Luca 10:17-20; 1 Ioan 4:4; 2 Timotei 1:7; Coloseni

2:15; 2 Corinteni 10:3-4. Cuvântul de aur: Iacov 4:7

Întrebări de ghidare: Cum ne putem împotrivi Diavolului? De ce nu putem fugi de Diavolul şi trebuie să

luptăm cu el? Cum l-a învins Domnul Isus pe Diavolul? Care trebuie să fie atitudinea credincioşilor

conştienţi fiind de activitatea permanentă a Diavolului?

Care sunt şansele de biruinţă asupra Diavolului? Pot credincioşii cunoaşte sau nu planurile celui

rău? Care este garanţia că şi noi îl putem birui pe

Diavol? Care este rolul lui Cristos în bătălia noastră cu

Diavolul? Care este strategia ta de luptă împotriva

Diavolului?

Page 16: ESCATOLOGIE ÎNGERII SATAN ŞI MONII - biruinta.ro file1 calendarul de studiu biblic al bisericii „biruinŢa” baia mare 2012 escatologie Îngerii satan Şi monii septembrie-noiembrie

16

BIBLIOGRAFIE: Enns Paul, Manual Teologic Erickson Millard, Teologie Creştină Grudem Wayne, Teologie Sistematică Henry Carl, Dumnezeu, revelaţie şi autoritate Hoekema A. Anthony, Biblia şi Viitorul Milne Bruce, Cunoaşte Adevărul. Manual de doctrină creştină Ryrie Charles, Teologie Elementară Thiessen Henry Clarence, Prelegeri de Teologie Sistematică Wenger J.C., Introducere în Teologie