Erfaringer fra Milj£¸ ... Indhold ¢â‚¬¢ Jupiter dataflow i et Milj£¸center ¢â‚¬¢ Redigeringer af fejl i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Erfaringer fra Milj£¸ ... Indhold ¢â‚¬¢ Jupiter dataflow i et...

 • Erfaringer fra Miljøcentrene Jens Asger Andersen, Mette Klemen Moser & Joachim Krøyer Mahrt

 • Indhold

  • Jupiter dataflow i et Miljøcenter

  • Redigeringer af fejl i Jupiter

  Forslag om udvidede rettigheder

  • Data fra afværgeanlæg ?

  Forslag til udvikling af Jupiter

  • Konklusioner og perspektivering

 • JU P

  ITE R

  Grundvands- kortlægning

  NOVANA

  Grundvands- kortlægning

  Vandplaner

  JUPITER data flow - Miljøcentre

  Boringsinfo - filter - geologi

  Pejlinger Vandkemi Indvinding

  Ind UdNye boringer Nye pejlinger Ny vandkemi

  Digitalisering historiske data

  Nye boringer Nye pejlinger Ny vandkemi

  Aggregeret - indvinding - vandkemi - pejlinger

 • KS Indvinding

  Indvinding

  0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1

  1,2

  1,4

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  M ill

  io ne

  r m 3

  Mortenstrup Nebbegård

  ?

 • KS Indvinding

 • KS / redigering af Indvinding

 • KS / redigering af Indvinding

  784000550009176212732030001291990AR_2009

  784000395789176212732030001291990AR_2008

  784000404419486211851947901291990AR_2007

  784000399478983219161865801361340AR_2006

  784000435688964236461783701355230AR_2005

  140000042291947623467,51909781336660AR_2004

  1357002865439189365232892245081377660AR_2003

  253004900400209075244522231501351760AR_2002

  765004500405068785227351327381370530AR_2001

  85000231040887849527333125811312710AR_2000

  138000231042411820526761666571326760AR_1999

  138000703543020771731195566711353400AR_1998

  48200223048078904130172553051386010AR_1997

  0596048572901028745580671424070AR_1996

  05804563671522630200576821490670AR_1995

  05648519751361236510595191579720AR_1994

  06342474391313153938578211631510AR_1993

  06342478291605448909615071679960AR_1992

  043959446384483549132665521696760AR_1991

  010727510491530044868253301804510AR_1990

  Hove kildeplads

  Edelgavevej vv

  Ledøje Vandværk

  Hove Vandværk

  Smørumvang vandværk

  Stangkær Vandværk

  Birkerød VandværkPlantName

 • KS / Redigering Pejlinger

 • KS / Redigering Vandkemi

  Afværgeboring 201.3881

  0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.4

  1.6

  2003 2004 2005 2006

  µg/l

  grænseværdi enkelt stof TCE klorerede minus TCE

 • Forslag om udvidede rettigheder

  • Kommunerne er flaskehals – Indvinding og vandkemi

  • Brugere kunne stille forslag til redigeringer Elektronisk besked til kommune fra Jupiter

  Kommune godkender eller afviser

 • Stramninger !

  1) Behov for rettidig indberetning og KS af indvindingsdata

  2) Der er p.t. ikke indberetningspligt på pejledata… • Helt afgørende til modeller og vandplaner

  3) Afværge data kommer ikke i Jupiter

  Direkte konsekvenser / lovændringer ?

 • Afværgedata: Regionerne som dataproducent

  Søborg Vandværk og Søborg Hovedgade 31

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

  BT X

  (µ g/

  l)

  201.226_1 (vand) 201.4374_1 (afv.) 201.4387_1 (afv.) 201.4672_1 (vand)

  201.4680_1 (afv.) 201.4943_1 (vand) Grænseværdi drikkevand

 • Afværgedata: Kommunen/forsyningen som dataproducent

  Bagsværd Vandværk afværgeboringer

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

  K lo

  re re

  de s

  um (µ

  g/ l)

  200.242F_1 200.242N_1 200.242P_1 Grænsværdi drikkevand

 • Udvikling af Jupiter 1. Indvindingsdata skal kunne indberettes på vilkårligt tids-

  step og fordelt på boringer

  2. Skal kunne indeholde afledte data Indtagsbjergart, redoxfront, vandtype m.m.

  3. Nationale projekter - skal sikre en entydig lagring af indvinding og pejlinger

  Oprindelige dataleverandører skal være med!

  4. Målsætning: Jupiter skal kunne erstatte lokale databaser Boringsdatabaser i Miljøcentre Databaser hos vandforsyninger, kommuner m.fl.

 • Konklusion og perspektivering • Udvidet brugergruppe skal kunne rette • Øget pression på dataejere til rettidig indberetning og

  kvalitetssikring

  Indberetningspligt på pejlinger Indberetningspligt på afværge data

  både kommuner og regioner

  Udvikling af Jupiter ⇒ lokale databaser overflødiggøres Forslag til nationalt projekt

  Systematisk tilretning af data og datastruktur i Jupiter