of 20 /20
1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2019 Termin składania wniosków: 12.02.2019 18 lipca 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (NA) ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 12 lutego 2019 r. w Akcji 1 - Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu. Indywidualne powiadomienie o wynikach konkursu zostało wysłane drogą mailową 31 maja br. na adres prawnego przedstawiciela oraz osoby do kontaktu w organizacji wnioskodawcy, która była podana we wniosku o dofinansowanie. Uczelnie niepubliczne, którym przyznano dofinansowanie w wysokości: do 60 tys. EUR są zobowiązane do złożenia weksla in blanco z deklaracją wekslową jako zabezpieczeniem umowy finansowej; powyżej 60 tys. EUR podlegają badaniu wiarygodności finansowo-operacyjnej, od którego wyniku będzie zależała forma ewentualnego zabezpieczenia umowy finansowej. Szczegółowe informacje na temat badania lub zabezpieczania zostały wysłane 31 maja br. w indywidualnych powiadomieniach na adres email osoby do kontaktu. Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie określonym w umowie finansowej pomiędzy NA a Beneficjentem, pod warunkiem, że NA otrzyma na ten cel środki z Komisji Europejskiej.

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych...

Page 1: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

1

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2019

Termin składania wniosków: 12.02.2019

18 lipca 2019 r.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (NA) ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w

terminie do 12 lutego 2019 r. w Akcji 1 - Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i

pracowników szkół wyższych między krajami programu.

Indywidualne powiadomienie o wynikach konkursu zostało wysłane drogą mailową 31 maja

br. na adres prawnego przedstawiciela oraz osoby do kontaktu w organizacji wnioskodawcy,

która była podana we wniosku o dofinansowanie.

Uczelnie niepubliczne, którym przyznano dofinansowanie w wysokości:

do 60 tys. EUR są zobowiązane do złożenia weksla in blanco z deklaracją wekslową jako zabezpieczeniem umowy finansowej;

powyżej 60 tys. EUR podlegają badaniu wiarygodności finansowo-operacyjnej, od którego wyniku będzie zależała forma ewentualnego zabezpieczenia umowy finansowej.

Szczegółowe informacje na temat badania lub zabezpieczania zostały wysłane 31 maja br. w

indywidualnych powiadomieniach na adres email osoby do kontaktu.

Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie określonym w umowie finansowej

pomiędzy NA a Beneficjentem, pod warunkiem, że NA otrzyma na ten cel środki z Komisji

Europejskiej.

Page 2: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

2

Wyniki konkursu KA103-2019

Lp. Nr projektu Nazwa uczelni Kod Erasmusa Przyznane

dofinansowanie, EUR

Decyzja

1 2019-1-PL01-

KA103-063071 Akademia Sztuki Wojennej konsorcjum 375 750 Zatwierdzony

2 2019-1-PL01-

KA103-062686 Basic Economy sp. z o.o. konsorcjum 77 445 Zatwierdzony

3 2019-1-PL01-

KA103-061783

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej

Podlaskiej PL BIALA01 88 365 Zatwierdzony

4 2019-1-PL01-

KA103-061505 Politechnika Białostocka PL BIALYST01 636 940 Zatwierdzony

5 2019-1-PL01-

KA103-061589 Uniwersytet Medyczny w

Białymstoku PL BIALYST02 119 040 Zatwierdzony

6 2019-1-PL01-

KA103-061748 Wyższa Szkoła Finansów i

Zarządzania w Białymstoku PL BIALYST03 51 955 Zatwierdzony

7 2019-1-PL01-

KA103-061983 Uniwersytet w Białymstoku PL BIALYST04 496 780 Zatwierdzony

8 2019-1-PL01-

KA103-062501 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w

Białymstoku PL BIALYST06 5 450 Zatwierdzony

9 2019-1-PL01-

KA103-062147 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

PL BIALYST09 20 365 Zatwierdzony

10 2019-1-PL01-

KA103-061652

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w

Białymstoku PL BIALYST10 23 295 Zatwierdzony

11 2019-1-PL01-

KA103-061944 Bielska Wyższa Szkoła im. J.

Tyszkiewicza PL BIELSKO01 26 660 Zatwierdzony

12 2019-1-PL01-

KA103-061689 Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej PL BIELSKO02 220 400 Zatwierdzony

Page 3: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

3

13 2019-1-PL01-

KA103-062814 Wyższa Szkoła Finansów i

Prawa w Bielsku-Białej PL BIELSKO04 28 665 Zatwierdzony

14 2019-1-PL01-

KA103-061979 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-

Humanistyczna PL BIELSKO06 14 025 Zatwierdzony

15 2019-1-PL01-

KA103-063618 Uniwersytet Kazimierza

Wielkiego PL BYDGOSZ01 255 845 Zatwierdzony

16 2019-1-PL01-

KA103-061596

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja

Śniadeckich w Bydgoszczy PL BYDGOSZ02 241 550 Zatwierdzony

17 2019-1-PL01-

KA103-063717 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

PL BYDGOSZ04 44 960 Zatwierdzony

18 2019-1-PL01-

KA103-061534 Wyższa Szkoła Gospodarki w

Bydgoszczy PL BYDGOSZ06 86 300 Zatwierdzony

19 2019-1-PL01-

KA103-062850 Kujawsko-Pomorska Szkoła

Wyższa w Bydgoszczy PL BYDGOSZ08 169 130 Zatwierdzony

20 2019-1-PL01-

KA103-063305 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Chełmie PL CHELM01 71 215 Zatwierdzony

21 2019-1-PL01-

KA103-063582

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i

Komunikacji Społecznej PL CHELM02 4 755 Zatwierdzony

22 2019-1-PL01-

KA103-063366 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

PL CIECHAN02 51 955 Zatwierdzony

23 2019-1-PL01-

KA103-061545 Politechnika Częstochowska PL CZESTOC01 214 910 Zatwierdzony

24 2019-1-PL01-

KA103-063677

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

w Częstochowie PL CZESTOC02 385 155 Zatwierdzony

25 2019-1-PL01-

KA103-063693 Akademia Polonijna w

Częstochowie PL CZESTOC03 299 400 Zatwierdzony

26 2019-1-PL01-

KA103-063003 Wyższa Szkoła Zarządzania w

Częstochowie PL CZESTOC04 19 020 Zatwierdzony

Page 4: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

4

27 2019-1-PL01-

KA103-061856 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w

Częstochowie PL CZESTOC05 27 050 Zatwierdzony

28 2019-1-PL01-

KA103-061551 Akademia WSB PL DABROWA01 126 475 Zatwierdzony

29 2019-1-PL01-

KA103-061564

Lotnicza Akademia Wojskowa [poprzednio: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych]

PL DEBLIN01 78 400 Zatwierdzony

30 2019-1-PL01-

KA103-061571 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Elblągu PL ELBLAG01 77 080 Zatwierdzony

31 2019-1-PL01-

KA103-061955 Uniwersytet Gdański PL GDANSK01 1 886 055 Zatwierdzony

32 2019-1-PL01-

KA103-062953 Politechnika Gdańska PL GDANSK02 1 284 215 Zatwierdzony

33 2019-1-PL01-

KA103-061867 Gdański Uniwersytet Medyczny PL GDANSK03 246 505 Zatwierdzony

34 2019-1-PL01-

KA103-061771

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w

Gdańsku PL GDANSK04 96 895 Zatwierdzony

35 2019-1-PL01-

KA103-062583 Akademia Sztuk Pięknych w

Gdańsku PL GDANSK05 135 330 Zatwierdzony

36 2019-1-PL01-

KA103-062851

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja

Śniadeckiego w Gdańsku PL GDANSK06 57 595 Zatwierdzony

37 2019-1-PL01-

KA103-063072 Wyższa Szkoła Bankowa w

Gdańsku PL GDANSK08 121 550 Zatwierdzony

38 2019-1-PL01-

KA103-061512 Wyższa Szkoła Zarządzania w

Gdańsku PL GDANSK10 31 125 Zatwierdzony

39 2019-1-PL01-

KA103-061888 Ateneum-Szkoła Wyższa w

Gdańsku PL GDANSK11 43 980 Zatwierdzony

40 2019-1-PL01-

KA103-061568

Uniwersytet Morski w Gdyni [poprzednio: Akademia Morska

w Gdyni] PL GDYNIA01 162 805 Zatwierdzony

Page 5: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

5

41 2019-1-PL01-

KA103-061472

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

w Gdyni PL GDYNIA02 23 270 Zatwierdzony

42 2019-1-PL01-

KA103-063362 Akademia Marynarki Wojennej PL GDYNIA03 184 565 Zatwierdzony

43 2019-1-PL01-

KA103-061670 Politechnika Śląska PL GLIWICE01 1 190 410 Zatwierdzony

44 2019-1-PL01-

KA103-064174 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Głogowie PL GLOGOW02 54 500 Zatwierdzony

45 2019-1-PL01-

KA103-062612

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

PL GNIEZNO01 16 110 Zatwierdzony

46 2019-1-PL01-

KA103-061607 Akademia im. Jakuba z

Paradyża PL GORZOW01 115 685 Zatwierdzony

47 2019-1-PL01-

KA103-061948

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w

Jarosławiu

PL JAROSLA02 145 020 Zatwierdzony

48 2019-1-PL01-

KA103-062908 Karkonoska Państwowa Szkoła

Wyższa w Jeleniej Górze PL JELENIA01 69 360 Zatwierdzony

49 2019-1-PL01-

KA103-063457

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De

Gasperi w Józefowie PL JOZEFOW01 52 590 Zatwierdzony

50 2019-1-PL01-

KA103-062740

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

PL KALISZ01 103 330 Zatwierdzony

51 2019-1-PL01-

KA103-062560 Uniwersytet Śląski PL KATOWIC01 1 371 145 Zatwierdzony

52 2019-1-PL01-

KA103-061529 Uniwersytet Ekonomiczny w

Katowicach PL KATOWIC02 561 775 Zatwierdzony

53 2019-1-PL01-

KA103-061879 Śląski Uniwersytet Medyczny w

Katowicach PL KATOWIC03 291 670 Zatwierdzony

54 2019-1-PL01-

KA103-062062 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

PL KATOWIC04 36 360 Zatwierdzony

Page 6: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

6

55 2019-1-PL01-

KA103-062502

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

PL KATOWIC05 204 245 Zatwierdzony

56 2019-1-PL01-

KA103-062471

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha

Korfantego PL KATOWIC07 55 375 Zatwierdzony

57 2019-1-PL01-

KA103-063074 Akademia Sztuk Pięknych w

Katowicach PL KATOWIC08 36 100 Zatwierdzony

58 2019-1-PL01-

KA103-061541 Wyższa Szkoła Technologii

Informatycznych w Katowicach PL KATOWIC12 13 805 Zatwierdzony

59 2019-1-PL01-

KA103-064288 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna

w Katowicach PL KATOWIC13 29 900 Zatwierdzony

60 2019-1-PL01-

KA103-061700 Wyższa Szkoła Zarządzania

Ochroną Pracy w Katowicach PL KATOWIC14 37 175 Zatwierdzony

61 2019-1-PL01-

KA103-061795 Wyższa Szkoła Techniczna w

Katowicach PL KATOWIC15 23 015 Zatwierdzony

62 2019-1-PL01-

KA103-061510 Politechnika Świętokrzyska PL KIELCE01 256 945 Zatwierdzony

63 2019-1-PL01-

KA103-062359 Uniwersytet Jana

Kochanowskiego w Kielcach PL KIELCE02 318 800 Zatwierdzony

64 2019-1-PL01-

KA103-063502 Wszechnica Świętokrzyska PL KIELCE04 5 200 Zatwierdzony

65 2019-1-PL01-

KA103-062875

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof.

Edwarda Lipińskiego w Kielcach PL KIELCE05 24 080 Zatwierdzony

66 2019-1-PL01-

KA103-062610 Staropolska Szkoła Wyższa w

Kielcach PL KIELCE08 69 450 Zatwierdzony

67 2019-1-PL01-

KA103-061500 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Koninie PL KONIN02 114 915 Zatwierdzony

68 2019-1-PL01-

KA103-061513 Politechnika Koszalińska PL KOSZALI01 88 505 Zatwierdzony

Page 7: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

7

69 2019-1-PL01-

KA103-061539 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Koszalinie PL KOSZALI03 41 755 Zatwierdzony

70 2019-1-PL01-

KA103-061836 Uniwersytet Jagielloński PL KRAKOW01 2 407 080 Zatwierdzony

71 2019-1-PL01-

KA103-062871

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w

Krakowie PL KRAKOW02 929 715 Zatwierdzony

72 2019-1-PL01-

KA103-061570 Politechnika Krakowska PL KRAKOW03 592 805 Zatwierdzony

73 2019-1-PL01-

KA103-061790 Uniwersytet Ekonomiczny w

Krakowie PL KRAKOW04 1 022 575 Zatwierdzony

74 2019-1-PL01-

KA103-063536

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w

Krakowie PL KRAKOW05 584 745 Zatwierdzony

75 2019-1-PL01-

KA103-063551 Uniwersytet Rolniczy im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie PL KRAKOW06 283 355 Zatwierdzony

76 2019-1-PL01-

KA103-062092 Uniwersytet Papieski Jana

Pawła II w Krakowie PL KRAKOW08 97 645 Zatwierdzony

77 2019-1-PL01-

KA103-061498 Akademia Muzyczna w

Krakowie PL KRAKOW09 90 380 Zatwierdzony

78 2019-1-PL01-

KA103-063425 Akademia Sztuk Pięknych im.

Jana Matejki w Krakowie PL KRAKOW10 154 825 Zatwierdzony

79 2019-1-PL01-

KA103-064269

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego

w Krakowie PL KRAKOW11 40 445 Zatwierdzony

80 2019-1-PL01-

KA103-062045

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława

Czecha w Krakowie PL KRAKOW12 177 850 Zatwierdzony

81 2019-1-PL01-

KA103-061661 Wyższa Szkoła Zarządzania i

Bankowości w Krakowie PL KRAKOW15 19 655 Zatwierdzony

82 2019-1-PL01-

KA103-061800

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

PL KRAKOW17 191 180 Zatwierdzony

Page 8: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

8

83 2019-1-PL01-

KA103-061632 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

PL KRAKOW18 53 420 Zatwierdzony

84 2019-1-PL01-

KA103-061531 Akademia Ignatianum w

Krakowie PL KRAKOW19 112 230 Zatwierdzony

85 2019-1-PL01-

KA103-061547 Wyższa Szkoła Europejska im.

Ks. Józefa Tischnera PL KRAKOW20 67 620 Zatwierdzony

86 2019-1-PL01-

KA103-061862

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra

Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

PL KRAKOW23 7 925 Zatwierdzony

87 2019-1-PL01-

KA103-061518

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

"Apeiron" w Krakowie PL KRAKOW25 44 455 Zatwierdzony

88 2019-1-PL01-

KA103-061592

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchniowej im. Jerzego

Habera Polska Akademia Nauk PL KRAKOW26 47 360 Zatwierdzony

89 2019-1-PL01-

KA103-061591 Instytut Systematyki i Ewolucji

Zwierząt PAN PL KRAKOW28 6 340 Zatwierdzony

90 2019-1-PL01-

KA103-061794 Instytut Farmakologii PAN PL KRAKOW29 46 945 Zatwierdzony

91 2019-1-PL01-

KA103-062328 Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

PL KRAKOW30 8 340 Zatwierdzony

92 2019-1-PL01-

KA103-063485

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława

Pigonia w Krośnie PL KROSNO01 109 695 Zatwierdzony

93 2019-1-PL01-

KA103-061577 Powiślańska Szkoła Wyższa PL KWIDZYN01 125 590 Zatwierdzony

94 2019-1-PL01-

KA103-061639

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w

Legnicy PL LEGNICA01 50 585 Zatwierdzony

95 2019-1-PL01-

KA103-061527

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa

Komeńskiego w Lesznie PL LESZNO01 80 710 Zatwierdzony

96 2019-1-PL01-

KA103-061666

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława

Leszczyńskiego PL LESZNO03 6 340 Zatwierdzony

Page 9: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

9

97 2019-1-PL01-

KA103-061606 Uniwersytet Łódzki PL LODZ01 1 764 860 Zatwierdzony

98 2019-1-PL01-

KA103-062221 Politechnika Łódzka PL LODZ02 1 094 010 Zatwierdzony

99 2019-1-PL01-

KA103-062619 Uniwersytet Medyczny w Łodzi PL LODZ03 457 445 Zatwierdzony

100 2019-1-PL01-

KA103-062042

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

w Łodzi PL LODZ04 112 145 Zatwierdzony

101 2019-1-PL01-

KA103-061602

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w

Łodzi PL LODZ05 177 960 Zatwierdzony

102 2019-1-PL01-

KA103-061798 Akademia Humanistyczno-

Ekonomiczna w Łodzi PL LODZ07 56 805 Zatwierdzony

103 2019-1-PL01-

KA103-061528 Społeczna Akademia Nauk PL LODZ09 467 750 Zatwierdzony

104 2019-1-PL01-

KA103-062776 Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o

Zdrowiu PL LODZ21 35 635 Zatwierdzony

105 2019-1-PL01-

KA103-062465

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i

Teatralna im. Leona Schillera w Lodzi

PL LODZ23 52 495 Zatwierdzony

106 2019-1-PL01-

KA103-061990

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

w Łomży PL LOMZA03 136 445 Zatwierdzony

107 2019-1-PL01-

KA103-062337 Uczelnia Jańskiego z siedzibą w

Łomży PL LOMZA04 35 730 Zatwierdzony

108 2019-1-PL01-

KA103-063468 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w

Łomży PL LOMZA05 69 800 Zatwierdzony

109 2019-1-PL01-

KA103-063585 Uczelnia Jana Wyżykowskiego PL LUBIN02 8 750 Zatwierdzony

110 2019-1-PL01-

KA103-061543 Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej PL LUBLIN01 578 010 Zatwierdzony

Page 10: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

10

111 2019-1-PL01-

KA103-061630 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II PL LUBLIN02 640 890 Zatwierdzony

112 2019-1-PL01-

KA103-061668 Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 753 515 Zatwierdzony

113 2019-1-PL01-

KA103-061538 Uniwersytet Przyrodniczy w

Lublinie PL LUBLIN04 731 490 Zatwierdzony

114 2019-1-PL01-

KA103-062914 Uniwersytet Medyczny w

Lublinie PL LUBLIN05 126 960 Zatwierdzony

115 2019-1-PL01-

KA103-061516

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i

Administracji w Lublinie PL LUBLIN06 278 435 Zatwierdzony

116 2019-1-PL01-

KA103-061987

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego

Pola w Lublinie PL LUBLIN08 210 915 Zatwierdzony

117 2019-1-PL01-

KA103-061854 Wyższa Szkoła Ekonomii i

Innowacji w Lublinie PL LUBLIN09 93 025 Zatwierdzony

118 2019-1-PL01-

KA103-063552 Wyższa Szkoła Biznesu -

National-Louis University PL NOWY-SA01 34 105 Zatwierdzony

119 2019-1-PL01-

KA103-063033 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Nowym Sączu PL NOWY-SA02 148 515 Zatwierdzony

120 2019-1-PL01-

KA103-064433

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w

Nowym Targu PL NOWY-TA01 109 360 Zatwierdzony

121 2019-1-PL01-

KA103-061796 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Nysie PL NYSA01 186 720 Zatwierdzony

122 2019-1-PL01-

KA103-061549 Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie PL OLSZTYN01 487 130 Zatwierdzony

123 2019-1-PL01-

KA103-063186

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy

Powszechnej PL OLSZTYN05 25 655 Zatwierdzony

124 2019-1-PL01-

KA103-064621 Olsztyńska Szkoła Wyższa im.

Józefa Rusieckiego PL OLSZTYN07 14 105 Zatwierdzony

Page 11: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

11

125 2019-1-PL01-

KA103-062046 Uniwersytet Opolski PL OPOLE01 550 405 Zatwierdzony

126 2019-1-PL01-

KA103-061872 Politechnika Opolska PL OPOLE02 296 430 Zatwierdzony

127 2019-1-PL01-

KA103-063011 Państwowa Medyczna Wyższa

Szkoła Zawodowa w Opolu PL OPOLE04 145 790 Zatwierdzony

128 2019-1-PL01-

KA103-062015 Wyższa Szkoła Biznesu i

Przedsiębiorczości PL OSTROWI01 24 720 Zatwierdzony

129 2019-1-PL01-

KA103-061565

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W.

Pileckiego w Oświęcimiu PL OSWIECI01 60 545 Zatwierdzony

130 2019-1-PL01-

KA103-062425

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława

Staszica w Pile PL PILA02 225 750 Zatwierdzony

131 2019-1-PL01-

KA103-061653 Szkoła Wyższa im. P.

Włodkowica w Płocku PL PLOCK01 12 340 Zatwierdzony

132 2019-1-PL01-

KA103-061975 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Płocku PL PLOCK02 80 275 Zatwierdzony

133 2019-1-PL01-

KA103-062581 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PL POZNAN01 1 875 120 Zatwierdzony

134 2019-1-PL01-

KA103-063936 Politechnika Poznańska PL POZNAN02 1 236 215 Zatwierdzony

135 2019-1-PL01-

KA103-061842 Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu PL POZNAN03 616 870 Zatwierdzony

136 2019-1-PL01-

KA103-061865 Uniwersytet Przyrodniczy w

Poznaniu PL POZNAN04 255 705 Zatwierdzony

137 2019-1-PL01-

KA103-061507

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w

Poznaniu PL POZNAN05 182 695 Zatwierdzony

138 2019-1-PL01-

KA103-061525 Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

PL POZNAN06 125 955 Zatwierdzony

Page 12: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

12

139 2019-1-PL01-

KA103-061656

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza

Piaseckiego w Poznaniu PL POZNAN08 244 670 Zatwierdzony

140 2019-1-PL01-

KA103-062909 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i

Gastronomii PL POZNAN10 558 325 Zatwierdzony

141 2019-1-PL01-

KA103-062548 Uniwersytet Artystyczny w

Poznaniu PL POZNAN12 118 395 Zatwierdzony

142 2019-1-PL01-

KA103-061536 Wyższa Szkoła Bankowa w

Poznaniu PL POZNAN13 147 655 Zatwierdzony

143 2019-1-PL01-

KA103-061537 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w

Poznaniu PL POZNAN14 39 390 Zatwierdzony

144 2019-1-PL01-

KA103-063723 Wyższa Szkoła Komunikacji i

Zarządzania PL POZNAN15 19 095 Zatwierdzony

145 2019-1-PL01-

KA103-061851 Collegium Da Vinci PL POZNAN16 110 635 Zatwierdzony

146 2019-1-PL01-

KA103-061588 Wyższa Szkoła Umiejętności

Społecznych PL POZNAN17 8 220 Zatwierdzony

147 2019-1-PL01-

KA103-063001 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

PL POZNAN19 56 860 Zatwierdzony

148 2019-1-PL01-

KA103-063871 Wyższa Szkoła Logistyki z

siedzibą w Poznaniu PL POZNAN22 30 945 Zatwierdzony

149 2019-1-PL01-

KA103-062277 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

z siedzibą w Poznaniu PL POZNAN25 31 100 Zatwierdzony

150 2019-1-PL01-

KA103-063673

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w

Przemyślu PL PRZEMYS02 128 975 Zatwierdzony

151 2019-1-PL01-

KA103-062040 Akademia Humanistyczna im.

Aleksandra Gieysztora PL PULTUSK01 5 900 Zatwierdzony

152 2019-1-PL01-

KA103-063479 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Raciborzu PL RACIBOR01 33 320 Zatwierdzony

Page 13: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

13

153 2019-1-PL01-

KA103-061554

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza

Pułaskiego w Radomiu PL RADOM01 310 440 Zatwierdzony

154 2019-1-PL01-

KA103-061991 Wyższa Szkoła Handlowa w

Radomiu PL RADOM04 87 930 Zatwierdzony

155 2019-1-PL01-

KA103-062072 Europejska Uczelnia Społeczno-

Techniczna w Radomiu PL RADOM07 14 265 Zatwierdzony

156 2019-1-PL01-

KA103-061831 Politechnika Rzeszowska im.

Ignacego Łukasiewicza PL RZESZOW01 341 665 Zatwierdzony

157 2019-1-PL01-

KA103-061569 Uniwersytet Rzeszowski PL RZESZOW02 580 420 Zatwierdzony

158 2019-1-PL01-

KA103-061567

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w

Rzeszowie PL RZESZOW03 130 725 Zatwierdzony

159 2019-1-PL01-

KA103-062646

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w

Sanoku PL SANOK01 90 920 Zatwierdzony

160 2019-1-PL01-

KA103-061610 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PL SIEDLCE01 196 280 Zatwierdzony

161 2019-1-PL01-

KA103-061546 Collegium Mazovia

Innowacyjna Szkoła Wyższa PL SIEDLCE03 15 340 Zatwierdzony

162 2019-1-PL01-

KA103-061682 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Skierniewicach PL SKIERNI02 38 150 Zatwierdzony

163 2019-1-PL01-

KA103-061658 Akademia Pomorska w Słupsku PL SLUPSK01 82 750 Zatwierdzony

164 2019-1-PL01-

KA103-062490 Sopocka Szkoła Wyższa PL SOPOT01 34 780 Zatwierdzony

165 2019-1-PL01-

KA103-063112 Wyższa Szkoła Turystyki i

Ekologii PL SUCHA-B01 133 585 Zatwierdzony

166 2019-1-PL01-

KA103-061779

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F.

Szczepanika w Suwałkach PL SUWALKI03 166 320 Zatwierdzony

Page 14: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

14

167 2019-1-PL01-

KA103-062889 Uniwersytet Szczeciński PL SZCZECI01 792 505 Zatwierdzony

168 2019-1-PL01-

KA103-061515

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w

Szczecinie PL SZCZECI02 666 760 Zatwierdzony

169 2019-1-PL01-

KA103-061861 Akademia Morska w Szczecinie PL SZCZECI03 130 545 Zatwierdzony

170 2019-1-PL01-

KA103-061530 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

PL SZCZECI05 154 875 Zatwierdzony

171 2019-1-PL01-

KA103-063527 Zachodniopomorska Szkoła

Biznesu PL SZCZECI06 16 440 Zatwierdzony

172 2019-1-PL01-

KA103-062453 Szczecińska Szkoła Wyższa

Collegium Balticum PL SZCZECI12 10 040 Zatwierdzony

173 2019-1-PL01-

KA103-061837 Akademia Sztuki w Szczecinie PL SZCZECI15 64 915 Zatwierdzony

174 2019-1-PL01-

KA103-062724 Wyższa Szkoła Policji w

Szczytnie PL SZCZYTN02 57 480 Zatwierdzony

175 2019-1-PL01-

KA103-061641 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

PL TARNOBR01 13 445 Zatwierdzony

176 2019-1-PL01-

KA103-063087 Małopolska Wyższa Szkoła

Ekonomiczna PL TARNOW01 47 995 Zatwierdzony

177 2019-1-PL01-

KA103-062682 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Tarnowie PL TARNOW02 85 030 Zatwierdzony

178 2019-1-PL01-

KA103-061619 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PL TORUN01 854 060 Zatwierdzony

179 2019-1-PL01-

KA103-061781 Wyższa Szkoła Bankowa w

Toruniu PL TORUN02 50 150 Zatwierdzony

180 2019-1-PL01-

KA103-062034 Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

PL TORUN03 15 040 Zatwierdzony

Page 15: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

15

181 2019-1-PL01-

KA103-063915

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w

Toruniu PL TORUN04 62 050 Zatwierdzony

182 2019-1-PL01-

KA103-061620

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

PL WALBRZY04 99 450 Zatwierdzony

183 2019-1-PL01-

KA103-061587 Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa w Wałczu PL WALCZ01 42 925 Zatwierdzony

184 2019-1-PL01-

KA103-061603 Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 3 048 780 Zatwierdzony

185 2019-1-PL01-

KA103-061843 Politechnika Warszawska PL WARSZAW02 1 032 320 Zatwierdzony

186 2019-1-PL01-

KA103-061511 Szkoła Główna Handlowa w

Warszawie PL WARSZAW03 1 154 410 Zatwierdzony

187 2019-1-PL01-

KA103-061643

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Grzegorzewskiej PL WARSZAW04 49 910 Zatwierdzony

188 2019-1-PL01-

KA103-061864 Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego PL WARSZAW05 650 270 Zatwierdzony

189 2019-1-PL01-

KA103-063044 Warszawski Uniwersytet

Medyczny PL WARSZAW06 554 495 Zatwierdzony

190 2019-1-PL01-

KA103-061558 Uniwersytet Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie PL WARSZAW07 476 265 Zatwierdzony

191 2019-1-PL01-

KA103-061844 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

PL WARSZAW08 15 800 Zatwierdzony

192 2019-1-PL01-

KA103-062738 Uniwersytet Muzyczny

Fryderyka Chopina PL WARSZAW09 121 315 Zatwierdzony

193 2019-1-PL01-

KA103-062638 Akademia Sztuk Pięknych w

Warszawie PL WARSZAW10 253 865 Zatwierdzony

194 2019-1-PL01-

KA103-062102

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w

Warszawie PL WARSZAW11 34 860 Zatwierdzony

Page 16: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

16

195 2019-1-PL01-

KA103-061989

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie PL WARSZAW12 417 790 Zatwierdzony

196 2019-1-PL01-

KA103-063668 Uczelnia Łazarskiego PL WARSZAW14 221 740 Zatwierdzony

197 2019-1-PL01-

KA103-062937 Akademia Leona Koźmińskiego PL WARSZAW21 694 280 Zatwierdzony

198 2019-1-PL01-

KA103-061860 Instytut Fizyki Polskiej

Akademii Nauk PL WARSZAW22 19 020 Zatwierdzony

199 2019-1-PL01-

KA103-064540

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w

Warszawie PL WARSZAW23 18 645 Zatwierdzony

200 2019-1-PL01-

KA103-064517 Wyższa Szkoła Menedżerska w

Warszawie PL WARSZAW26 37 375 Zatwierdzony

201 2019-1-PL01-

KA103-062944 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

PL WARSZAW28 94 775 Zatwierdzony

202 2019-1-PL01-

KA103-063092

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława

Dąbrowskiego PL WARSZAW33 226 280 Zatwierdzony

203 2019-1-PL01-

KA103-062629 Collegium Civitas PL WARSZAW35 156 800 Zatwierdzony

204 2019-1-PL01-

KA103-061636 SWPS Uniwersytet

Humanistycznospołeczny PL WARSZAW37 327 690 Zatwierdzony

205 2019-1-PL01-

KA103-061517 Wyższa Szkoła Ekologii i

Zarządzania w Warszawie PL WARSZAW41 45 910 Zatwierdzony

206 2019-1-PL01-

KA103-061533 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

PL WARSZAW46 21 900 Zatwierdzony

207 2019-1-PL01-

KA103-062036 Wyższa Szkoła Inżynierii i

Zdrowia w Warszawie PL WARSZAW59 22 320 Zatwierdzony

208 2019-1-PL01-

KA103-061633 Wszechnica Polska Szkoła

Wyższa w Warszawie PL WARSZAW61 98 915 Zatwierdzony

Page 17: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

17

209 2019-1-PL01-

KA103-061615 Instytut Filozofii i Socjologii

Polskiej Akademii Nauk PL WARSZAW62 12 305 Zatwierdzony

210 2019-1-PL01-

KA103-064435 Akademia Ekonomiczno-

Humanistyczna w Warszawie PL WARSZAW63 17 205 Zatwierdzony

211 2019-1-PL01-

KA103-064434 Wyższa Szkoła Technologii

Informatycznych PL WARSZAW64 5 500 Zatwierdzony

212 2019-1-PL01-

KA103-062574 Akademia Sztuki Wojennej PL WARSZAW68 448 790 Zatwierdzony

213 2019-1-PL01-

KA103-063608 Wyższa Szkoła Turystyki i

Języków Obcych w Warszawie PL WARSZAW72 52 980 Zatwierdzony

214 2019-1-PL01-

KA103-063078 Szkoła Główna Służby

Pożarniczej PL WARSZAW73 40 465 Zatwierdzony

215 2019-1-PL01-

KA103-064457 Lingwistyczna Szkoła Wyższa w

Warszawie PL WARSZAW74 33 690 Zatwierdzony

216 2019-1-PL01-

KA103-063578 Instytut Badań Literackich

Polskiej Akademii Nauk PL WARSZAW76 18 965 Zatwierdzony

217 2019-1-PL01-

KA103-061637 VIAMODA Szkoła Wyższa w

Warszawie PL WARSZAW77 33 075 Zatwierdzony

218 2019-1-PL01-

KA103-062665 Akademia Finansów i Biznesu

Vistula PL WARSZAW78 189 290 Zatwierdzony

219 2019-1-PL01-

KA103-062668 Szkoła Główna Turystyki i

Rekreacji PL WARSZAW79 122 835 Zatwierdzony

220 2019-1-PL01-

KA103-063128 Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk PL WARSZAW80 32 485 Zatwierdzony

221 2019-1-PL01-

KA103-062454

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej

Akademii Nauk PL WARSZAW81 41 000 Zatwierdzony

222 2019-1-PL01-

KA103-061523 Instytut Chemii i Techniki

Jądrowej PL WARSZAW83 9 375 Zatwierdzony

Page 18: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

18

223 2019-1-PL01-

KA103-064518 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

PL WARSZAW84 26 405 Zatwierdzony

224 2019-1-PL01-

KA103-062067 Instytut Slawistyki Polskiej

Akademii Nauk PL WARSZAW85 19 610 Zatwierdzony

225 2019-1-PL01-

KA103-061978 Wyższa Szkoła Rehabilitacji z

siedzibą w Warszawie PL WARSZAW86 79 890 Zatwierdzony

226 2019-1-PL01-

KA103-061759

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii

Nauk PL WARSZAW87 7 805 Zatwierdzony

227 2019-1-PL01-

KA103-061601

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

PAN

PL WARSZAW89 8 755 Zatwierdzony

228 2019-1-PL01-

KA103-064622 Kolegium Europejskie PL WARSZAW90 27 925 Zatwierdzony

229 2019-1-PL01-

KA103-062927 Instytut Biocybernetyki i

Inżynierii Biomedycznej PAN PL WARSZAW91 10 755 Zatwierdzony

230 2019-1-PL01-

KA103-061782 Instytut Podstawowych

Problemów Techniki PAN PL WARSZAW92 46 945 Zatwierdzony

231 2019-1-PL01-

KA103-062912 Warszawska Szkoła Filmowa z

siedzibą w Warszawie PL WARSZAW94 17 230 Zatwierdzony

232 2019-1-PL01-

KA103-061769 Kujawska Szkoła Wyższa we

Włocławku PL WLOCLAW01 22 190 Zatwierdzony

233 2019-1-PL01-

KA103-061882 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

PL WLOCLAW02 216 255 Zatwierdzony

234 2019-1-PL01-

KA103-061710 Uniwersytet Wrocławski PL WROCLAW01 2 631 175 Zatwierdzony

235 2019-1-PL01-

KA103-061964 Politechnika Wrocławska PL WROCLAW02 1 699 120 Zatwierdzony

236 2019-1-PL01-

KA103-061774 Uniwersytet Ekonomiczny we

Wrocławiu PL WROCLAW03 905 165 Zatwierdzony

Page 19: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

19

237 2019-1-PL01-

KA103-061625 Uniwersytet Przyrodniczy we

Wrocławiu PL WROCLAW04 377 650 Zatwierdzony

238 2019-1-PL01-

KA103-061644 Uniwersytet Medyczny im.

Piastów Śląskich we Wrocławiu PL WROCLAW05 506 280 Zatwierdzony

239 2019-1-PL01-

KA103-061604 Akademia Muzyczna im. Karola

Lipińskiego we Wrocławiu PL WROCLAW06 143 310 Zatwierdzony

240 2019-1-PL01-

KA103-063447 Akademia Sztuk Pięknych im. E.

Gepperta we Wrocławiu PL WROCLAW07 304 385 Zatwierdzony

241 2019-1-PL01-

KA103-061508 Akademia Wychowania

Fizycznego we Wrocławiu PL WROCLAW08 260 110 Zatwierdzony

242 2019-1-PL01-

KA103-061635 Wyższa Szkoła Handlowa we

Wrocławiu PL WROCLAW12 112 795 Zatwierdzony

243 2019-1-PL01-

KA103-064412 Wyższa Szkoła Zarządzania

"Edukacja" PL WROCLAW13 26 540 Zatwierdzony

244 2019-1-PL01-

KA103-061717 Dolnośląska Szkoła Wyższa we

Wrocławiu PL WROCLAW14 113 735 Zatwierdzony

245 2019-1-PL01-

KA103-061617 Wyższa Szkoła Bankowa we

Wrocławiu PL WROCLAW15 169 495 Zatwierdzony

246 2019-1-PL01-

KA103-061801

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

we Wrocławiu PL WROCLAW16 64 055 Zatwierdzony

247 2019-1-PL01-

KA103-061665 Wyższa Szkoła Filologiczna we

Wrocławiu PL WROCLAW20 128 595 Zatwierdzony

248 2019-1-PL01-

KA103-063510 Ewangelikalna Wyższa Szkoła

Teologiczna PL WROCLAW21 23 995 Zatwierdzony

249 2019-1-PL01-

KA103-061611 Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

PL WROCLAW25 151 580 Zatwierdzony

250 2019-1-PL01-

KA103-063109 Niepubliczna Wyższa Szkoła

Medyczna we Wrocławiu PL WROCLAW27 17 805 Zatwierdzony

Page 20: Erasmus+ Szkolnictwo wyższe...1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników

20

251 2019-1-PL01-

KA103-064123 Papieski Wydział Teologiczny

we Wrocławiu PL WROCLAW28 19 610 Zatwierdzony

252 2019-1-PL01-

KA103-061672

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii

Nauk

PL WROCLAW29 15 510 Zatwierdzony

253 2019-1-PL01-

KA103-063694 Wyższa Szkoła Prawa PL WROCLAW30 30 760 Zatwierdzony

254 2019-1-PL01-

KA103-061599 Wyższa Szkoła Zarządzania i

Administracji w Zamościu PL ZAMOSC01 6 850 Zatwierdzony

255 2019-1-PL01-

KA103-061808

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana

Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

PL ZAMOSC02 4 850 Zatwierdzony

256 2019-1-PL01-

KA103-063768

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Szymonowica w Zamościu PL ZAMOSC03 23 505 Zatwierdzony

257 2019-1-PL01-

KA103-061586 Uniwersytet Zielonogórski PL ZIELONA01 259 000 Zatwierdzony