of 98 /98
EPHRAIM KISHON - KOD KUĆE JE NAJGORE NA SLIKU I PRILIKU Sve su premijere uzbudljivi dogaĊaji ali svaka je od njih maĉji kašalj prema najvećoj predstavi na svijetu: predstavljanju novoroĊenĉeta dragoj rodbini. Najbolja supruga odluĉila je donijeti Rafija na svijet usred noći, tako da sam morao ĉekati sve do jutra da bih ga mogao vidjeti. Doktor mi je savjetovao da svakako prvi put doĊem sam. Stoga nisam poveo nikoga osim svoju majku jer ona je dakako moja majka, a za ravnoteţu poveo sam i ţenine roditelje jer, na kraju krajeva, i njima se rodio unuk. Nisam mogao izostaviti ni tetku liku ni ujaka Jakova jer bi se inaĉe strašno uvrijedili, a ni Zieglerove koji su već poslali prekrasan dar: bijele pletene cipelice, isto takvu kapicu i najljepše hlaĉice na svijet u, plave poput neba. Posve sluĉajno su se istim darom iskazali i moja majka, tetka lika, stric Jakov te brojni prijatelji i znanci. Ĉak i mljekar. Gotovo da ĉovjek poţali što će dijete narasti jer bi inaĉe imalo odjeće do kraja ţivota. Jedno je ipak sigurno: ubuduće će svako novoroĊenĉe mojih prijatelja dobiti na dar slatki mali komplet odjeće. Razumije se samo po sebi da ni ja nisam pošao k ţeni praznih ruku. U jednom trenutku, one strašne noći dok sam kršio ruke u bolniĉkoj ĉekaonici, sveĉano obećah sam sebi da ću, ako sve proĊe dobro, kupiti ţeni krzneni kaput. Ali ujutro, kad sam trijezno razmislio, prisjetio sam se da će uskoro ljeto, a bilo bi doista smiješno da moja ţena usred ljetne vrućine trĉkara u krznenom kaputu. Umjesto toga sam pošao k najskupl jem draguljaru u gradu i izabrao prekrasnu ogrlicu od dijamanata. Rekoh sebi: »To je ono pravo«, sve dok nisam ugledao cijenu. E, pa za koga mene ta ţena drţi? Za Rocke-fellera? I to samo zato što je rodila dijete? Nije ni prva ni zadnja koja je rodila, a nećete mi valjda reći da sve rodilje dobivaju dijamante? Na koncu sam joj kupio prekrasan buket crvenih karanfila s bogatom šarenom vrpcom, i bananu za Rafija. A u znak priznanja za sve njene napore - obukao sam tamno odijelo. Neka zna da joj opraštam sve paklenske muke koje sam noćas prošao i da joj ništa ne zamjeram. Na putu za rodilište moja nas je majka uvijek iznova opominjala da djetetu nikako ne smijemo prići bliţe od dva metra, jer je sigurno da po nama vrve razni mikrobi, virusi i bacili. Time nas je sve duboko povrijedila. Tetka lika je rekla kako se nada da moja majka neće, poput ostalih njoj dobro znanih baka, već s vrata poĉeti tepati »buci -bucili«, što je prvi korak u krivom odgoju djeteta. U tako napetu raspoloţenju stigosmo do rodilišta. Vratar je oĉigledno imao tešku poroĊajnu noć, pa je zadrijemao i tako smo svi zajedno šmugnuli pored njega. Jedna -sestra^-nam je pokazala put do ţenine sobe. Suzdrţana daha, pokucali smo i ušli. U sobi nije bilo nikoga. Stric Jakov, koji se u svojoj karijeri moţe pohvaliti sa dva semestra farmacije, objasnio nam je da je moja ţena vjerojatno na poslijeporodilj-skom pregledu.

Ephraim_kishon-kod Kuće Je Najgore – Kopija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

book

Text of Ephraim_kishon-kod Kuće Je Najgore – Kopija

 • EPHRAIM KISHON - KOD KUE JE NAJGORE

  NA SLIKU I PRILIKU

  Sve su premijere uzbudljivi dogaaji ali svaka je od njih maji kaalj prema najveoj predstavi na

  svijetu: predstavljanju novoroeneta dragoj rodbini.

  Najbolja supruga odluila je donijeti Rafija na svijet usred noi, tako da sam morao ekati sve do

  jutra da bih ga mogao vidjeti. Doktor mi je savjetovao da svakako prvi put doem sam. Stoga

  nisam poveo nikoga osim svoju majku jer ona je dakako moja majka, a za ravnoteu poveo sam i

  enine roditelje jer, na kraju krajeva, i njima se rodio unuk. Nisam mogao izostaviti ni tetku liku

  ni ujaka Jakova jer bi se inae strano uvrijedili, a ni Zieglerove koji su ve poslali prekrasan dar:

  bijele pletene cipelice, isto takvu kapicu i najljepe hlaice na svijetu, plave poput neba.

  Posve sluajno su se istim darom iskazali i moja majka, tetka lika, stric Jakov te brojni prijatelji i

  znanci. ak i mljekar. Gotovo da ovjek poali to e dijete narasti jer bi inae imalo odjee do

  kraja ivota. Jedno je ipak sigurno: ubudue e svako novoroene mojih prijatelja dobiti na dar

  slatki mali komplet odjee.

  Razumije se samo po sebi da ni ja nisam poao k eni praznih ruku. U jednom trenutku, one

  strane noi dok sam krio ruke u bolnikoj ekaonici, sveano obeah sam sebi da u, ako sve

  proe dobro, kupiti eni krzneni kaput. Ali ujutro, kad sam trijezno razmislio, prisjetio sam se da

  e uskoro ljeto, a bilo bi doista smijeno da moja ena usred ljetne vruine trkara u krznenom

  kaputu. Umjesto toga sam poao k najskupljem draguljaru u gradu i izabrao prekrasnu ogrlicu od

  dijamanata. Rekoh sebi: To je ono pravo, sve dok nisam ugledao cijenu. E, pa za koga mene ta

  ena dri? Za Rocke-fellera? I to samo zato to je rodila dijete? Nije ni prva ni zadnja koja je

  rodila, a neete mi valjda rei da sve rodilje dobivaju dijamante?

  Na koncu sam joj kupio prekrasan buket crvenih karanfila s bogatom arenom vrpcom, i bananu

  za Rafija. A u znak priznanja za sve njene napore - obukao sam tamno odijelo. Neka zna da joj

  opratam sve paklenske muke koje sam noas proao i da joj nita ne zamjeram.

  Na putu za rodilite moja nas je majka uvijek iznova opominjala da djetetu nikako ne smijemo

  prii blie od dva metra, jer je sigurno da po nama vrve razni mikrobi, virusi i bacili. Time nas je

  sve duboko povrijedila. Tetka lika je rekla kako se nada da moja majka nee, poput ostalih njoj

  dobro znanih baka, ve s vrata poeti tepati buci-bucili, to je prvi korak u krivom odgoju

  djeteta.

  U tako napetu raspoloenju stigosmo do rodilita. Vratar je oigledno imao teku poroajnu no,

  pa je zadrijemao i tako smo svi zajedno mugnuli pored njega. Jedna-sestra^-nam je pokazala put

  do enine sobe. Suzdrana daha, pokucali smo i uli. U sobi nije bilo nikoga. Stric Jakov, koji se u

  svojoj karijeri moe pohvaliti sa dva semestra farmacije, objasnio nam je da je moja ena

  vjerojatno na poslijeporodilj-skom pregledu.

 • U tom je asu tetka lika, koja je, jo uvijek uvrijeena, zaostala za nama, odnekud pobjedniki

  zakliktala.

  - Tu je! Eno ga!

  Pourismo onamo, kad tamo... na kolicima poput onih za posluivanje... lei neto od glave do

  pete zaahureno u bijelo...

  - Boe dragi - proaputa enina majka. - To je on! Zar nije sladak? Sunce bakino, buci-buc!...

  - Srce moje malo - moja e majka s uzdahom. - Srce moje malo...

  - Ja nita ne vidim - rekoh, na to je tetka lika profrktala da naravno nita ne vidim, niti bilo tko

  drugi moe to vidjeti, kad su ga tako umotali. Oprezno je podigla pokriva i onesvijestila se.

  Pred nama je leao Rafi. Rafi glavom i bradom. Pravi mali aneo. Moja punica brinu u pla.

  - Ah - ree uzdiui. - Slika i prilika pokojnog jjtrica Oskara... Pogledajte taj nos... pa ta usta...

  "A te ui! - promrmlja njen suprug. - Iste su kao u njegove bake.

  - Kojeta - usprotivi se Jakov. - Brada mu je ista kao u Viktora. Upravo je on tako znao isturiti

  bradu kad bi mu loe krenulo u pokeru.

  - A ja kaem - gospoa e Ziegler - da je pljunuta majka. Samo te oi! Gledajte kako ih sklapa i

  otvara... Ba kao ona. Sklopi ih... otvori ih...

  Ja nisam prozborio ni rijei jer, iskreno reeno, bio sam pomalo zbunjen. Kad sam maloprije

  ugledao Rafija, srce mi je snano zakucalo a u glavi mi je odzvanjalo: uj, stari, nema labavo, to

  je tvoj sin. Zaljubio sam se u nj na prvi pogled. Pa ipak - kako da kaem - vie mi je, onakav

  elav, bezub, zajapurena lica, dubokih kolobara ispod oiju, bio nalik na stara, smeurana

  meetara. Naravno, draesna aneoskog meetaria - uvjeravao sam sama sebe, pa ipak sam bio

  pomalo razoaran. Duboko u srcu nadao sam se da e, im me ugleda, povikati''Tatay tata!''

  Umjesto toga, duboko je zijevnuo i stao se derati.

  - Jeste li mu vidjeli desni? - guknu tetka lika. - Ma iste su kao u strica Emila!

  emu poricati, svi smo bili duboko dirnuti. Zapravo je ipak udesno kako se u tako malom

  stvorenju ujedine sve fizike i psihike osobine predaka. Priroda doista stvara uda...

  - Oprostite - prekinula me sestra u mojim razmiljanjima i uputila se prema kolicima u namjeri da

  ih odveze.

  - Molim vas - upitah je - a gdje je gospoa Kishon?

  - Koja gospoa Kishon?

  - Pa majka. Zar ovo nije sin gospoe Kishon?

 • - Ovo? Ni govora. Ovo ovdje pripada gospoi Mizrahi. Osim toga, to je djevojica - ree sestra i

  odveze malo udovite.

  Stvarno, krajnje je vrijeme da se neto poduzme protiv anarhije u naim bolnicama.

 • SRETNA NOVA GODINA!

  - Ephraime - zovne me iz spavae sobe najbolja supruga na svijetu. - Jo malo pa sam gotova.

  Rekla je to u pola deset naveer 31. prosinca. Moja ena ve od sumraka sjedi pred zrcalom

  spremajui se za doek Nove godine kod naeg prijatelja Tibija. Sumrak u ovo doba godine pada

  ve poslije tri sata popodne, ali ona je sada ve, kako sama kae, jo malo pa spremna.

  Podsjetio sam je kako smo obeali Tibiju da emo stii najkasnije do deset sati, na to mi ena

  odgovori da svaki domain, ona to pouzdano zna, rauna sa petnaest minuta zakanjenja, a jo

  petnaestak minuta vie ne moe biti naodmet. Ionako su sve proslave, pogotovo novogodinje, u

  poetku dosadne i ljudima treba vremena da se malo zagriju. Svoju konstataciju zakljuila je

  izjavom da jo uvijek ne zna to bi obukla, koju bi haljinu odabrala.

  - Sve same prnje - jadikovala je. - Nemam nita za obui.

  To govori svaki put kad nekamo izlazimo, bez obzira kamo, a ormari su joj tako puni da ih jedva

  moe zatvoriti. Ovakve njene svakodnevne primjedbe imaju zapravo drugu pozadinu. Ona me

  zapravo upozorava da sam nesposobnja-kovi, da je nisam sposoban izdravati, eli mi nabiti

  komplekse. Ali, ako pravo uzmemo, ja se uope ne razumijem u enske haljine. Meni su one sve

  odreda grozne. Unato tome, moja me ena svaki put iznova pita koju bi od njih obukla.

  - Da li onu usku crnu - premiljala je - ili moda plavu s izrezom?

  - Plavu s izrezom, svakako - rekoh joj.

  - Previe je napadna a crna je opet previe sveana.

  - to misli o bijeloj svilenoj bluzi?

  - Ni to nije loe.

  - Nije li to malo presportski?

  - Bluza, sportski? Ni govora!

  Bre-bolje priskoih da joj zakopam bluzu kako ne bi promijenila odluku. Dok je traila

  odgovarajuu suknju, mugnuo sam u kupaonicu da se obrijem.

  Sa suknjom je jo kako-tako ilo ali je nala samo jednu odgovarajuu arapu, a par koji je

  pronala nije opet pristajao uz bluzu. Bluza dakle ne dolazi u obzir. Znai, sve opet iznova.

  - Ve je deset sati - usudih se primijetiti. - Zakasnit emo.

  - Pa ta onda? Propustit e nekoliko prastarih viceva to ih tvoj prijatelj Stockler svaki put

  pripovijeda.

 • ekao sam potpuno spreman dok se moja ena nikako nije mogla odluiti izmeu biserne ogrlice i

  broa. Biseri djeluju otmjenije ali bro je izazovniji. Bit e udo ako i do jedanaest stignemo.

  Zavalio sam se u naslonja i preitavao novine. ena se dala u potragu za pojasom koji bi

  pristajao uz bro, ali je odustala jer nije pronala torbicu koja bi pristajala uz pojas. Premjestio

  sam se za pisai stol da napiem nekoliko pisama i jednu kratku priu.

  - Evo, gotova sam - povie moja ena. - Samo mi jo, molim te, pomozi povui rajsferlus.

  Katkad se pitam to rade ene koje nemaju mua da im pomogne povui patentni zatvara. Po

  svoj prilici ostaju na Staru godinu kod kue. Moja ena dodue ima mua koji joj pomae povui

  rajsferlus, pa ipak, i mi ostajemo kod kue. Ona sjeda pred zrcalo, zaogre se najlonskim

  ogrtaem i poinje se minkati: najprije podloga, zatim puder, pa tu za trepavice i tako sve

  redom. U meuvremenu pogledava uokolo ne bi li ugledala cipele koje idu uz taku. One svijetle

  su, na alost, na popravku, one crne s visokim potpeticama jesu dodue prekrasne ali u njima ne

  moe uiniti ni tri koraka, u onima s niskom potpeticom, dodue, moe hodati ali one pak imaju

  nisku potpeticu...

  - Jedanaest je sati - rekoh i ustadoh. - Ako se za pet minuta ne spremi, kreem sam.

  - Dobro, dobro! emu odjednom takva urba?

  Moja ena odlae najlonski ogrta jer je upravo odluila obui usku crnu haljinu. Ali gdje su joj

  sada crne arape?

  U pola dvanaest pokuavam se posluiti trikom: kreem odlunim korakom prema izlaznim

  vratima, otvaram ih, bijesno i glasno pozdravljam, zalupim vratima i - pritajim se u predsoblju...

  Sad je dobila svoje. Mukarac ipak jednom mora pokazati tko je gazda u kui. Valjda e se sada

  pouriti.

  Pet minuta proteklo je u mrtvoj tiini. Neu valjda cijeli ivot provesti u ovom mranom hodniku?

  Nije joj se valjda...

  - Ephraime, doi, molim te, zatvori mi rajsferlus!

  Opet je u bijeloj bluzi. Na uskoj crnoj haljini pukao je av. Promijenila je i arape i upravo se

  koleba izmeu bisera i broa.

  - Ta, pomozi mi malo! - zavapi. - to mi savjetuje?

  - Savjetujem ti da ostanemo kod kue. Ja u skinuti smoking i obui pidamu.

  - Ne priaj gluposti! Gotova sam za deset minuta.

  Dvanaest je sati. Nova je godina. Odjekuju zvona. Laku no. Gasim svjetiljku i tonem u san.

  Posljednje to sam jo u Staroj godini uspio vidjeti, bila je moja ena kako umotana u najlonski

 • ogrta mae trepavice. Oh, kako mrzim taj najlonski ogrta! Nikada nisam mrzio toliko nijedan

  drugi ogrta, i ne samo ogrta. Zaspao sam i usnio da sam Charles Laughton u ulozi kralja

  Henrika VIII koji je dao odrubiti glave est svojih ena. Sve su se odreda popele na stratite u

  najlonskom ogrtau. Jedna je usput manikirala nokte...

  Spavao sam dubokim snom vie od jednog sata i probudio se u novoj godini. Najbolja supruga na

  svijetu stajala je pred zrcalom u plavoj haljini s izrezom i mazala trepavice.

  Pogledao sam na sat: pola dva. Ona je posve luda, pomislio sam. Oenio sam se luakinjom.

  Osjeao sam se poput onih prokletnika u Sartreovu komadu Iza zatvorenih vrata, koji su, kao

  najtei grenici, osueni biti u istoj prostoriji sa enom koja se oblai-svlai, oblai-svlai, i tako

  unedogled.

  Poeo sam je se ve pribojavati. Eto, upravo je stala premjetati cijeli sadraj jedne velike crne

  torbe u crnu torbicu i obratno. Ve je gotovo posve odjevena - preostaje jo samo frizura. Da

  ostavi slobodno elo ili da spusti ike? Odluila se za nekoliko pramenova preko ela. Nakon

  duga premiljanja ipak je zakljuila da slobodno elo ne ostavlja nita bolji dojam od zavodnikih

  iaka.

  - Napokon sam gotova. Moemo krenuti.

  - Zar to jo uope ima smisla? Ve je dva sata.

  - to to znai: ima li smisla? Za tebe je sigurno jo ostalo dovoljno malih hrenovki na

  akalicama.

  Najbolja supruga na svijetu oigledno je veoma neraspo-loena a to sve zbog moje nestrpljivosti i

  nerazumijevanja. Mali najlonski ogrta pao je na pod tik uz krevet. Beumno sam ispruio nogu,

  upecao ga vrcima prstiju i iskrao se u kuhinju, gdje sam ga bacio u sudoper i vlastoruno zapalio.

  Uivao sam gledajui ga kako gori. Mora da se i Neron podjednako osjeao gledajui kako gori

  Rim. Kad sam se vratio u spavau sobu, moja ena tek to nije bila posve spremna. Pomogao sam

  joj povui rajsferlus na uskoj crnoj haljini, poelio joj mnogo uspjeha u potrazi za pravim

  arapama, otiao u svoju sobu i sjeo za pisai stol.

  - Gdje si sad? - povika ona za mnom. - Zar ne vidi da sam ve skoro gotova? to sad tamo radi?

  - Piem scenarij.

  - Onda pouri! Zaas kreemo!

  - U redu.

  Ilo mi je kao podmazano. Pisao sam o velikom umjetniku - moe biti slikar, glazbenik ili ak

  humorist - koji je mnogo obeavao i dobro zapoeo, ali je nakon nekog vremena posustao i

  beznadno zaglibio. A zato? Zbog ene, dragi moji, samo zbog ene! Ona ga je nevjerojatno

 • sputavala, koila ga kad god je htio to poduzeti. Napokon je shvatio u emu je njegova nevolja i

  odluio se osloboditi tog kria, te napasti - ene. Jedne besane noi ustane iz kreveta i uputi se

  prema vratima...

  ena je u kupaonici stajala pred zrcalom i umivala se. Sjenilo na onim kapcima uinilo joj se

  prejakim te je odluila promijeniti minku i sve ono to uz to ide: kremu, podlogu, puder...

  Ne, ovako se vie ne da ivjeti! Uzeo sam iz ormara najdeblju kravatu i zavezao je za zastor.

  Valjda e izdrati...

  ena je, ini se, ula kad sam se popeo na stolicu.

  - Ostavi se gluposti, Ephraime - povie - radije mi po-mozi zatvoriti rajsferlus. to ti je sad

  najednom?

  Nita. Nije mi nita. Dva sata i trideset minuta. Moja ena stoji u kupaonici pred zrcalom i

  sprejem lakira kosu dok drugom rukom trai rukavice koje su posve sluajno u kupaonici. Obje

  joj operacije zaudo uspijevaju. Izgleda da je gotova. Izgleda da je stvarno gotova. Traak nade u

  mrklom mraku. Moje strpljenje se ipak isplatilo. Uskoro emo biti kod Tibija na doeku Nove

  godine. Jest, ve je tri sata izjutra, ali sigurno u jo zatei nekoliko prijatelja u dobru

  raspoloenju. Puna energije, moja ena premjeta stvari iz crne tor-betine u bijelu torbicu, baca jo

  zadnji pogled na zrcalo. Ja stojim iza nje.

  - A zato se nisi obrijao? - pita me odjednom.

  - Obrijao sam se, draga, prije mnogo, mnogo vremena, jo onda kad si se ti poela spremati.

  Poao sam se ponovo obrijati. Kad sam se pogledao u zrcalo, ugledao sam ispijeno, prerano

  ostarjelo lice progonjena ovjeka koga ivot nije tedio - lice oenjena ovjeka.

  Najbolja supruga na svijetu etkala je u pokrajnjoj sobi s noge na nogu sve dok je strpljenje nije

  izdalo.

  - Ta doi ve jednom! Uvijek te moram ekati!

 • LATIFA OD UROKA

  Pokazalo se da je na Rafi doista vrlo lijepo djetece, neobino inteligentno i poduzetno, pravi

  mali strunjak za rastjerivanje kunih pomonica. Tek.to bi jedna nova stupila preko praga, Rafi

  bi, potaknut nekim nepoznatim unutranjim nagonom, zapoeo svoj glasni, kretavi bojni zov, na

  to bi kandidatkinja samo trepnula i izustila:

  - Nisam znala da vi tako daleko stanujete... - i netragom nestala.

  Ali Providnost je bdjela nad nama i jednog lijepog dana poslala nam Latifu, koja nam je stigla po

  preporuci svoje sestre Etroge. Etroga je tri godine ranije pomagala u naoj kui i sada nam je za

  osvetu poslala svoju sestru. Dok smo pregovarali, a to je trajalo vie od pola sata, Rafi se, iz nama

  neznanih razloga, nije ni oglasio. Bili smo presretni kad je Latifa prihvatila posao.

  Bila je to krupna ena, bistra pogleda. Hebrejski je slabo govorila i esto bi u reenice ubacivala

  arapske rijei, to se opet vrlo dobro uklapalo u nau izraelsko-maarsku konverzaciju. Nije bila

  osobito ustra ali je dobro istila i nekako izlazila na kraj s rubljem, premda je jasno pokazivala

  kako joj nije ni nakraj pameti da svoj vijek provede meu hrpom pelena.

  Prva je nevolja izbila kad smo odluili premjestiti pokustvo jer se Rafijevim dolaskom sve u kui

  preokrenulo: dnevna soba postala je garaa za djeja kolica, spavaa soba bila je puna boica za

  mlijeko i kutija djejeg praka, igralite je bilo u kuhinji a kuhinja u kupaonici. I dok smo tako

  nanovo razmjetali pokustvo, moja ena ree Latifi da objesi skupocjeno venecijansko zrcalo u

  kut.

  - to? Zrcalo u kut? - zavapi Latifa. - Zar ne znate da to donosi nesreu?

  Zatim nam vrlo slikovito ispripovjedi kako je jednom njena susjeda, usprkos svim opomenama,

  objesila zrcalo u kut i nije prolo ni sedam dana a njezin mu dobije deset tisua funti na lutriji,

  to ga je toliko uzbudilo da mu je srce popustilo i siromah je umro. To nas je vrlo dojmilo.

  Odluili smo da ne maljamo vraga na zid, te smo zrcalo bre-bolje u bescjenje prodali staretinaru.

  Idua je kriza izbila tri dana kasnije, kad smo rekli Latifi da oboji strop. Taj se put gotovo

  razljutila.

  - Neete valjda zahtijevati od mene da se verem po lje-stvama u kui u kojoj je dijete? Samo nam

  treba da kojim sluajem propue ispod njih, pa da za cijeli ivot ostane patuljak i zavri u cirkusu.

  - Hajde, hajde - rekosmo - ne pretjerujte!

  - Ma to, hajde, hajde? Jeste li uli za onog krojaa kraj trnice? On vam ima sina od petnaest

  godina koji nije vii od pola metra, a sve samo zbog toga to je kao dijete proao ispod ljestava.

  iva istina! Ako ba silom hoete od malog nainiti patuljka - to je vaa stvar, ali Latifa u tome ne

  eli sudjelovati, i Latifa nee bojiti strop u ovoj kui!

 • Slino smo proli i s prozorima. Latifa je izjavila kako samo najvei luak moe doi na pomisao

  da pere prozore u petak, kad svaki normalan ovjek zna da to sigurno znai poar u kui. Ako ba

  elimo da nam kua izgori do temelja, neka samo izvolimo prati prozore, ali bez nje! Ve smo se

  pomalo zamorili Latifinim sudbonosnim opomenama i pokuali je nagovoriti da bar jednom

  zaboravi na zloduhe, ali nam je odgovorila da e, ako joj uspijemo pokazati makar ijednu enu

  koja u petak pere prozore, ona nama prvoga u mjesecu isplatiti plau. U oaju pogledasmo kroz

  prozor. I to smo ugledali? U stanu ljekarnika, jedna je djevojka upravo prala prozore.

  - Lopov! - zgraala se Latifa. - A juer se osigurao protiv poara!

  Posve je razumljivo da smo mi platili njoj, i da su prozori ostali neoprani.

  Nakon nekoliko dana naloismo Latifi da skine zastore. Kao da ju je grom oinuo.

  - to kaete? - proaputala je. - Skidati zastore u sijenju? Jeste li vi pri zdravoj pameti? Zar da

  vam dijete navue neku teku bolest? Zar da, ne daj Boe, izgubite Rafija?

  Ovaj se put nismo dali pokolebati. Kratko i jasno smo joj kazali kako ne vjerujemo u sve te njene

  uroke, a lijenik je uostalom odmah tu, iza ugla. Latifa je odgovorila kako ona tako straan zloin

  ne moe uzeti na svoju duu. Uvjeravali smo je da emo svu odgovornost preuzeti na sebe.

  - Ako je tako, u redu - ree Latifa. - A hoete li vi to meni dati napismeno?

  Sjeo sam za pisai stol i sastavio izjavu u kojoj sam naveo kako nas je gospoica Latifa Kurdani

  pravovremeno upozorila da nam se dijete moe opasno razboljeti ako skidamo zastore s prozora u

  sijenju, ali da smo je, unato tome i protivno njenoj volji, prisilili da to uini. Nakon to smo

  oboje potpisali izjavu, Latifa je mrzovoljno skinula zastore.

  Pred veer se Rafi potuio na glavobolju. U noi je dobio vruicu. Izjutra je toplomjer pokazivao

  40 C. Latifa je tu vijest primila mirno, samo nam je dobacila pogled od kojeg smo se sledili.

  Moja ena je otila po lijenika, koji je ustanovio upalu plua.

  - Ali kako ju je samo dobio? - zavapi moja ena. - Mi inae tako pazimo na njega.

  - Kako? - prosikta Latifa. - Ja u vam rei kako ju je dobio, doktore. Zato to su me natjerali da

  skinem zastore.

  - to to priate? - upita je doktor. - Kakvi zastori?

  - Istina je, doktore - Latifa e. - Pomislite samo, skidaju zastore u sijenju a imaju dijete u kui!

  Uzalud smo joj iza lijenikovih lea davali znakove da prestane i da ode u kuhinju.

  - Ona je posve u pravu - ree doktor. - Skidati zastore po ovakvom vremenu doista nije uputno...

  Nije udo to se dijete prehladilo. Zaista, moram kazati, vrlo neozbiljno od vas.

 • Latifa bez rijei pokae lijeniku izjavu s naim vlastorunim potpisima i bez rijei se povue u

  kuhinju.

  Od tada joj se pokoravamo. vrsto vjerujemo da pranje rublja nedjeljom izaziva poplavu, a sveti

  nam je zakon da do proljea ne istimo kvake na vratima kako nam zmije ne bi ule u kuu. Uz to

  nam je Latifa jo naloila da dvadeset sedam dana ne smijemo mesti pod ako elimo da nam dijete

  ozdravi.

  Latifa jo uvijek dolazi svaki dan, zavali se u naslonja i gleda televiziju. Stan nam je svakim

  danom sve prljaviji, ali, da pokucam u drvo, Rafi sve manje kalje.

 • MALO PROLJETNO IENJE

  Nedjelja.

  Jutros za dorukom najbolja mi supruga na svijetu ree:

  - Nije mi ni nakraj pameti da ove godine za proljetnog ienja okrenem kuu naglavce. Kakav

  mi je to stan koji se jednom godinje isti! Osim to je naporno i skupo, znam da te to i

  uznemiruje. Zato u samo dobro pomesti, i to je sve. Ti ne mora nita raditi, jedino te molim da

  mi uvrsti motku na metli jer se rasklimala.

  - Naravno! - uskliknuh veselo i smjesta se uputih da joj kupim dvije lijepo oblikovane, dugodlake

  metle u znak zahvalnosti za njenu domainsku suzdranost. Kad sam se vratio, pred kuom je

  vijugao potoi. Moja je ena naime dola na pomisao da najprije pod dobro pokvasi pa da ga tek

  onda pomete. Za tu je prigodu najmila dvije ene. Jednu da pere a drugu da joj nosi vodu.

  Meutim je vodonoa bila bra od pralje, pa otuda i onaj potoi pred kuom.

  - Nije to velik posao, za jedan dan bit e gotovo - tvrdila je najbolja supruga na svijetu.

  To mi je bilo drago uti jer smo za ruak imali samo jaja na oko, to odraslu ovjeku poput mene

  nikako ne moe zadovoljiti tek. Poslije podne je netko skinuo prozorska okna jer su kripala.

  Bravar je rekao da su avli na arkama zahrali i da ih treba zamijeniti. Budui da on nema

  vremena trkarati okolo, trebalo bi da ih ja poem kupiti k Fuhrmanu u Jaffi. Dobro.

  Ponedjeljak.

  Kad sam se oko podne vratio s avlima iz Jaffe, potoi pred kuom pretvorio se ve u rijeku.

  Nisam mogao ui na prednji ulaz, jer je predsoblje bilo zakreno naslonjaima koje je tapetar

  trebao popraviti. Provukao sam se kroz prozor na kupaonici i upao u kadu punu ivog vapna.

  - Zna - objasni mi ena - mislila sam da bi, kad ionako ve istimo kuu, bilo dobro malo

  osvjeiti zidove, ali nita vie od toga, zaista.

  Zamolila me da se pogodim s liiocem za cijenu, jer to je ipak muki posao. Pogodili smo se za

  5000 izraelskih funti ukljuujui bojenje vrata i prozora. Bravar je ustanovio da sam mu donio

  avle od dva cola, a da on treba avle od tri cola, i poslao me natrag k Fuhrmanu. Moja ena i Rafi

  spavali su u regalu za knjige, a ja sam proveo no na svom pisaem stolu, izmeu pei i servisa za

  aj. Loe sam spavao. Za veeru opet jaja na oko.

  Utorak.

  Fuhrman tvrdi da mi je prodao ispravne avle od tri cola i otpravio me kui. U vrtu pred kuom

  upao sam u kaljuu i na jedvite se jade uspio oprati u dnevnoj sobi, koja je sada pretvorena u

  kupaonicu zato to u kupaonici mijenjaju ploice (3540 funti). Da i to ve jednom obavimo, kako

  ree moja ena. Elektriar, koga smo pozvali zbog kratkog spoja, ustanovio je da Bergmanove

 • utinice koje imamo na zidu nisu dovoljno sigurne, a da one koje nam preporuuje idu samo uz

  Fleischmanove utikae i Goldfischove osigurae - sve u svemu, 1800 funti. Bravar se sloio s tim

  da sam mu donio avle od tri cola, ali britanska cola, a da on treba avle od tri njemaka cola, i

  poslao me natrag k Fuhrmanu. Liilac je, poto je dovrio pola kuhinjskog stropa, povisio cijenu,

  za to je dao i obrazloenje.

  - Ja uvijek diem cijenu dva tjedna prije blagdana - ree - jer svatko rauna da u uoi blagdana

  povisiti cijenu, pa je kod mene navala ve dva tjedna prije toga. I zato diem cijenu dva tjedna

  prije blagdana.

  Usput me zamolio da skoknem do Herzla, budui da on nema vremena, i tamo kupim jednu

  limenku laka, malo terpentina, novu kefu i dvije kutije Marlboroa. U meuvremenu se enski

  duo, koji je nainio potok pred kuom, proirio u kvartet i veselo pjevao. Rijeio sam i problem

  spavanja. Prebacio sam svu odjeu iz ormara u hladnjak, ormar postavio na balkon, licem nagore,

  i smjesta pao u dubok naftalinski san. Usnio sam da sam umro i da me na vjeni poinak prati

  sveana povorka obrtnika. Veerali smo meko kuhana jaja.

  Srijeda.

  Fuhrman mi je objasnio da izmeu britanskog cola i njemakog cola nema razlike kad su u pitanju

  avli za arke, i poslao me do vraga. Kad sam to prenio bravaru, on se malo zamislio i upitao me

  emu e nam uope ti avli. Za arke na prozorima, rekoh mu, ali se prozorima vie nije moglo

  prii jer je netko povadio sve keramike ploice s poda. Najbolja supruga na svijetu oduvijek je

  eljela plavo-bijelo poploeni pod (6200 funti), umjesto onog dosadnog sivog, a sad je, eto, bila

  iva prilika.

  - Samo jo ovo - rekla je - i onda je svreno!

  U redu. Ne raunajui mene, u kui je sada radilo es-naestero ljudi, od kojih su najveu buku

  dizali zidari koji su ruili zidove.

  - Razgovarala sam s jednim graevinskim poduzetnikom koji je neto poput arhitekta - ree mi

  ena - i on mi je savjetovao da sruimo zid izmeu Rafijeve i tvoje radne sobe. Tako emo dobiti

  veliku dnevnu sobu a budui da nam ne trebaju dvije velike sobe, drugu moemo razdijeliti zidom

  pa e Rafi imati svoju sobu a ti radni kabinet. Da i ja svemu tome neto pridonesem, uzeo sam

  kare, popeo se na ljestve i skinuo sve lustere u kui. Onaj poduzetnik - neto poput arhitekta

  (1190 funti) -upita me (950 funti) zato ne bismo (712 funti) kuhinju premjestili na tavan a tavan u

  zahod? Odgovorio sam mu neka se radije dogovori s mojom enom jer, koliko znam, ona se ove

  godine ne eli uputati u velike radove. Sirova jaja.

  etvrtak.

  Danas se od Fuhrmana nisam vratio kui. Spavao sam u parku na klupi, jeo travu i pio vodu iz

  prskalice, ba kao ptica. Prijalo mi je. Osjeam se preporoen.

 • Petak.

  Kod kue me doekalo iznenaenje. Na mjestu gdje je stajala kua iskopan je dubok rov. enu i

  Rafija zatekao sam u vrtu.

  - Zna, pomislila sam: kad ve ionako istimo kuu - ree mi ona - neka to bude od temelja...

  - Posve si u pravu, draga - odgovorih joj. - Priekat emo samo da proe blagdan jer e onda biti

  jeftinije. Ona se s time sloila; posjela je Rafija ispod drveta i uzela brisati prainu s lia.

 • SILOM PRELJUBNICI

  Odluili smo ljetni odmor provesti u mirnom obiteljskom pansionu. Odabrali smo jedan skromni,

  neupadljivi kutak u Donjoj Galileji, daleko od gradske vreve, znanaca i ogovaranja. Nazvao sam

  telefonom i rezervirao dvokrevetnu sobu.

  - U redu, gospodine - odgovori mi ef recepcije. - Dvokrevetna soba. Stiete li zajedno?

  Glupa li pitanja! Odvratio sam mu da se to razumije samo po sebi.

  Poto smo stigli, recepcionar nam dade da ispunimo prijavnicu i potom nam urui dva kljua

  rekavi:

  - Vaa je soba broj 17, a gospoa ima sobu broj 203.

  - to je to sad, do vraga? - rekoh. - Zar nisam naruio jednu dvokrevetnu sobu?

  - Vi, dakle, elite biti zajedno u sobi?

  - Razumije se da elimo! Mi smo vjenani. Ovo je moja supruga.

  Provukavi se iza pulta recepcioner prie naoj prtljagi i zagleda se u naljepnice s imenima. U tom

  mi je trenu sinulo da je najbolja supruga na svijetu posudila kofer od svoje majke i da na

  naljepnici po svoj prilici pie: Erna Spitz. Recepcionar se uspravi i otro nas pogleda ispod oka.

  - U redu - ree. - Dvokrevetna soba, dakle. Izvolite klju, gospoo Kishon.

  Posljednje dvije rijei izgovorio je naglaeno i otegnuto.

  - Hoete li moda - rekoh zbunjeno - hoete li da vam pokaemo osobne karte?

  - Ne treba - odgovori recepcionar i dobaci nam jo jedan otar pogled ispod oka. - To je vaa

  stvar. Nisam ja tu zato da brinem brigu o udoreu...

  Koliko sam uspio primijetiti, ni ostali prisutni nisu bili zato tu. Dok smo prolazili predvorjem,

  pratili su nas oima, usnica stisnutih u ironini ali ipak odobravajui smijeak. Tek sam tada

  primijetio da najbolja supruga ima na sebi onu napadnu jarkocrvenu haljinu i da su joj potpetice

  previsoke. Do vraga! A onaj debeli elavac - bit e da je iz izvozno--uvozne brane - bulji u nas i

  apue neto na uho izazovnoj plavui to sjedi uz njega. Doista neukusno! Tako mlada djevojka

  pa se spetljala s odvratnim starim razvratnikom, kao da na svijetu nema zgodnih mladih

  mukaraca poput mene, recimo.

  - Hej, Ephraime!

  Okrenuh se. Bio je to Finkenstein mlai. Sjedi u kutu i domahuje mi znaajno, kao da hoe rei:

  estitam! Kakva maka! Glupan! Moja ena, dodue, sasvim dobro izgleda, pa i vie od toga,

  ali kazati za nju da je maka?... Kreten! Zar su ovdje svi poludjeli?

 • Za veerom je bilo jo gore. Dok smo, zbunjeni, prolazili kraj stolova, do naih je uiju dopiralo:

  - Ostavio je kod kue enu i dijete a tu se povlai s ovom... Malo je punana ali pria se da on

  takve voli...

  - ... U zajednikoj sobi... vie nego drsko...

  - Poznajem mu enu, krasna osoba - a on tu s ovakvom jednom... Svata na ovom svijetu...

  Pokazalo se da ni Finkenstein mlai nije ovdje sam. Povlai se tu s nekakvom nalarfanom lutkom

  koja ak i izazovno nosi vjenani prsten. Predstavio nam ju je kao svoju sestru. Sestra, ma ta ne

  kae! Upoznao sam ih sa enom.

  Finkenstein joj galantno poljubi ruku i dobaci joj zavodniki osmijeh. Zatim me povede u stranu.

  - Je li kod kue sve u redu? - upita me kao mukarac mukarca. - Kako tvoja supruga?

  - To bi bar morao znati. Upravo si joj poljubio ruku.

  - Dobro, dobro - ree Finkenstein, odvue me do bara i narui mi votku. Zatim mi stade govoriti

  kako se pred njim ne moram pretvarati, ta nije se on juer rodio; he-he... On i ne pomilja da ja

  time varam svoju enu, ni govora. Nema nita loe u tome ako ovjek malo zastrani, to je, tovie,

  u dobrim trajnim brakovima i zdravo, svatko to ini; he-he. On, Finkenstein, mogao bi se okladiti

  da bi mi moja ena, kad bi ikad saznala, sve oprostila.

  - Ali ovo je doista moja ena, tikvane!

  - Ta ti ne pali, stari!

  Finkenstein me pogleda prezirno i ode. Vratio sam se k eni i njegovoj sestri. Roj mukaraca,

  koji su se u meuvremenu udvarali najboljoj supruzi na svijetu, nevoljko se rasprio. Ona je

  blistala. Ispripovjedila mi je kako ju je jedan izmeu njih - sasvim zgodan momak koji podsjea

  na Ro-berta Redforda - nagovarao da napusti onog svog smijenog tipa i poe s njim.

  - Odbila sam, naravno - kikotala se. - Vrlo je zlatan, dodue, ali uljeta kad govori...

  - Ah, to je, znai, jedini razlog? A to to sam ti mu, to tebi ne znai ba nita?

  - Ah, da, svakako - prisjeti se ona. - Zna, posve sam ve zbunjena od svega ovoga...

  Debeli elavac nam dojedri s boka i predstavi svoju zlatokosu seks-bombu.

  - S doputenjem - ree. - Moja kerka.

  Stari razvratnik! Dolo mi je da ga udarim akom po debeloj njuci. Moja kerka! Nije mu ak

  ni slina. Ona, prije svega, ima kosu.

  - Moja prijateljica - rekoh zauzvrat predstavivi mu svoju enu. - Gospoica Erna Spitz.

 • Moja se ena vrlo brzo snala u novoj ulozi ljubavnice. Kad god bih je pokuao pred drugima

  zagrliti, ona bi mi se izmakla govorei kako ne brinem o njezinu dobru glasu. Jednom sam je

  poslije veere utinuo za obraz, na to se toliko razljutila da me udarila po ruci.

  - Jesi li poludio? - prosiktala je. - Ionako nas ve na sve strane ogovaraju.

  U tome je bila u pravu. Govorkalo se, na primjer, da smo se jedne noi goli golcati kupali u moru.

  uo sam takoer da se pria kako uivamo drogu. Sestra Finkensteina mlaeg znala je ak i da

  je suprug moje prijateljice neto nanjuio i da nas je slijedio sve do Tiberijskog jezera, ali da smo

  mu za dlaku izbjegli i pobjegli ovamo.

  - Pa, nije ba sve tono - rekoh joj. - Istina je da je njezin mu otiao na Tiberijsko jezero.

  Meutim, otiao je tamo s njihovom sluavkom. Sluavkin momak - inae sretno oenjeni otac

  troje djece - poao je za njima i vratio djevojku. Mui je na to odluio da se osveti na nama, pa se

  sada igramo skrivaa.

  Sestra se zaklela da e o tome utjeti kao riba i pourila se da s ostalim gostima podijeli novost.

  Nakon petnaest minuta pozvali su nas u hotelsku direkciju, gdje su nam pomalo usplahireno

  savjetovali da se preselimo u odvojene sobe. Zlu ne trebalo!

  - Ne - rekoh. - Samo nas smrt moe rastaviti!

  U meuvremenu se najbolja supruga na svijetu posve raspojasala. Naruivala je najskuplja jela a

  od pia samo ampanjac. Nisu izostale ni eljice za nakitom i krznom.

  - U ovakvim je sluajevima to uobiajeno - govorila je. A onda je naem ljubavnom gnjezdacu

  posve neoekivano pukla tikva.

  Jednog se dana pojavio moj znanac, reporter, jedan od onih svatarskih njukala koji u ovoj zemlji

  poznaju sve i svakoga.

  - Ovo je ista abokreina - ree poto je na brzinu istraio hotel. - Da svisne od dosade!

  Finkenstein je tu sa svojom sestrom, ti sa svojom enom a onaj elavi sudac doveo je svoju ker.

  Ba ste mi druina, sve sami sveci! Kako si samo mogao toliko dugo ovdje izdrati? Sutra smo

  napustili hotel. Moja je ena postala opet obina domaica i najbolja supruga na svijetu. Samo mi

  pokatkad predbaci da sam je iznevjerio - i to ba s njom!

 • STRANA CRVENKAPICA

  Vrijeme: 9 sati naveer. Roditelji su otili u kino. Rafi, povjeren nenadmaivom baka-servisu u

  obliku gospoe Regine Popper, lei u krevetiu irom otvorenih oiju i ne moe zaspati. Ulina

  rasvjeta baca sablasne sjenke po kutovima sobe. Vani je oluja. Pustinjski vjetar povremeno donosi

  zavijanje akala. Gdjekad se zauje alobni huk sove.

  Ga Popper: Spavaj, Rancu! Hajde, zaspi ve jednom!

  Rafi: Neu.

  Ga Popper: Sva dobra djeca ve spavaju.

  Rafi: Ti si runa.

  Ga Popper: Hoe li neto popiti?

  Rafi: Hou sladoleda.

  Ga Popper: Ako bude dobar, i ako zaspi, dobit e sladoleda. Hoe li da ti, kao i juer,

  ispriam jednu lijepu priu?

  Rafi: Neu! Neu!

  Ga Popper: Ali vrlo lijepu priu. Priu o Crvenkapici i stranom vuku.

  Rafi (branei se oajno): Neu Crvenkapicu! Neu stranog vuka!

  Ga Popper (hvata ga): Tako! Sad e biti dobar i mirno sluati. Bila jednom jedna djevojica.

  Zvala se Crvenkapica.

  Rafi: Zato?

  Ga Popper: Zato to je na glavi uvijek nosila crvenu kapicu.

  Rafi: Sladoleda!

  Ga Popper: Sutra. I to radi mala Crvenkapica? Ide posjetiti baku koja ivi u kolibici duboko u

  umi. uma je tako velika da, kad bi jednom u nju zaao, ne bi vie mogao nai izlaza. Stabla su

  se uspinjala do neba. U umi je bio mrkli mrak.

  Rafi: Neu sluati.

  Ga Popper: Svi mali djeaci znaju priu o Crvenkapici. to e rei Rafijevi prijatelji kad saznaju

  da Rafi jo nije uo tu priu?

  Rafi: Ne znam. .

 • Ga Popper: Eto, vidi, Crvenkapica tako ide kroz umu, kroz ogromnu mranu umu. Posve je

  sama i tako ju je strah da drhti cijelim tijelom...

  Rafi: Dobro, zaspat u.

  Ga Popper: Ne smije prekidati tetu Reginu. Crvenkapica ide sve dalje, sasvim sama, sve dalje i

  dalje, sasvim sama. Srce joj tako lupa da i ne primjeuje veliku sjenu koja se skriva iza drveta. To

  je vuk.

  Rafi: Koji vuk? Zato vuk? Neu vuka!

  Ga Popper: Pa to je samo bajka, ludice mala! A u vuka su tako velike oi i tako uti zubi

  (pokazuje) - grr, grr!

  Rafi: Kad e doi mama?

  Ga Popper: I veliki strani vuk brzo ue u kolibu u kojoj je spavala baka - tiho otvori vrata -

  priulja se krevetu - i -ham, ham - podere baku!

  Rafi (vrisne, skoi iz kreveta i pokua bjeati.)

  Ga Popper (utrkuje se s Rafijem oko stola): Rafi! Rafaele!

  Smjesta da si se vratio u krevet, inae ti neu dalje priati!

  Doi, ljubavi, doi... Zna li to e Crvenkapica kad ugleda vuka u bakinoj postelji? Pita: Bako,

  zato su u tebe tako velike oi? I zato ima tako velike ui? I zato ima tako strane pande na

  rukama? I...

  Rafi (priskoi prozoru i otvori ga): U pomo! U pomo!

  Ga Popper (povue ga natrag, udari po stranjici i zatvori prozor): A vuk najednom skoi iz

  postelje i ham, ham...

  Rafi: Mama! Mama!

  Ga Popper: ... podere Crvenkapicu zajedno s koom, kosom i kapicom. Ham, ham, grr, grr!

  Rafi (zavue se pod krevet i priljubi uza zid.)

  Ga Popper (legne pred krevet): Grr, ham, ham... Ali odnekud iznenada naie lovac s pukom i -

  paf, paf - ubije stranog vuka a baka i Crvenkapica veselo izau iz njegova trbuha.

  Rafi (promoli glavu ispod kreveta): Je li ve gotovo?

  Ga Popper: Jo nije gotovo. Potom vuku napune trbuh kamenjem, strano velikim kamenjem i -

  plomp, plomp -bace ga u bunar.

 • Rafi (s ormara): Je li gotovo?

  Ga Popper: ia mia, gotova pria. Zar nije lijepa?

  Mama (upravo stie kui, ulazi): Rafi, odmah da si siao! to se to dogaa, gospoo Popper?

  Ga Popper: Ah, nita naroito! Mali je danas malo nemiran pa sam mu, da bih ga umirila,

  ispriala jednu priu.

  Mama (gladi Rafija po kosi slijepljenoj od znoja): Hvala vam, gospoo Popper. to bismo mi bez

  vas?!

 • A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU!

  Jednog mi dana ena ree:

  - Zna, dragi, u subotu imamo proslavu mature.

  - Tko to - mi?

  - Moj bivi razred. Generacija 1953. Doi e sve moje bive kolegice i kolege. Pa, ako bi htio,

  mislim, ako doista ima volje, bilo bi lijepo kad bi nam se pridruio.

  - Ali ja nikoga od njih ne poznajem, nemam volje, i neu ii. Poi sama!

  - Ne idem sama. Nikada mi nee ispuniti ni najmanju elju...

  Poao sam.

  Svi su bili u najboljem raspoloenju kao to obino biva u takvim prigodama. Tek to smo uli,

  svi su stali grliti i ljubiti moju enu. Zvali su je Popi. Popi! Osjeao sam se usamljen i izgubljen

  poput Izraelca u Ujedinjenim narodima. Razredni drugovi su pak u razgovoru skakali s teme na

  temu prisjeajui se raznih dogodovtina.

  - Zna li netko neto o aiku? Je li istina da je propao na diplomskom? Nije ni udo, nije bio ba

  neki mozak... to je sa okom? ujem da je strano ostarjela... Ma ne, stvar je u tome to joj je

  drugi mu dvadeset godina mlai od nje...

  - Hej, sjea li se kako je, bjeei pred toklerom, spuznula niz ogradu od stubita? A ono kad se

  neu po mjeseini kupala s Mikijem? ... Ba je bila guska!

  Svi su vritali od smijeha. Neki su se i udarali po bedrima.

  - Nije to jo nita! A kad je Beni zatekao Minku s Kuglerom?... Skoro smo umrli od smijeha...

  naroito aa. I ba je on morao plesati arlston s Bergerovom majkom. Glupan!... Sjeate li se

  kako se kod Moskovvitza nasadio na pe?

  Osjeao sam se poput prognanika. Od te generacije ne poznajem ama ba nikoga. Pripadam

  goditu 1948. realne gimnazije Berzsenvi Daniel, Budimpeta. Ima li tko ta protiv?

  - Joj! - vrisnu najednom jedna od prisutnih. - Znate li koga sam srela prije dvije godine u Parizu?

  Klaka! Kau da ivi prodajui razglednice. Oduvijek je naginjao umjetnosti! Sjeate li se kako je

  jednom oprljio obrve?

  - Pa, naravno - dobacim ja - drugo se od Klaka nije moglo ni oekivati.

  - Nisam ba siguran - ree netko. - Uvijek je elio studirati arhitekturu.

 • - Ne budi smijean - odvratih mu. - Klako i arhitektura! Kladim se da nije u stanju povui ni

  dvije ravne crte!

  Moja je primjedba izazvala buru smijeha, to mi je vratilo samopouzdanje.

  - Je li istina da su se Joske i Nina vjenali? - upita me moj susjed ua stolom. - To mi je

  nezamislivo - Joske i Nina!...

  - A moe li zamisliti kako su izgledali na vjenanju! -izazvah ope oduevljenje. - Sjeate li se

  samo kako je Nina pokuavala osuiti gaice u hladnjaku? Oduvijek je bila pomalo uvrnuta. A tek

  Joske sa svojim kuniima! Kad god ugledam glavicu kupusa, sjetim se njega!...

  To je bio pun pogodak! Drutvo se grohotom smijalo. Od tog asa drao sam sve konce razgovora

  u svojim rukama i uvijek bih iznova s vremena na vrijeme, sve do u sitne none sate, ieprkao

  poneku staru uspomenu. Osobito im se svidjela pria kako je aa dva puta prodao svoju olupinu

  od auta, i to je Berger naao u svom krevetu nakon to je Mosko-witzu ukrao eir...

  Na putu kui najbolja supruga na svijetu gledala me zadivljeno.

  - Bio si glavni u drutvu! Nisam ni pojma imala da moe biti tako duhovit.

  - To je tvoj propust, draga - dobacih joj nehajno. - Nikada nisi znala prosuditi ljude.

 • PODILAZE NAS MRAVI

  Stanovi u prizemlju imaju i prednost i manu. Prednost je u tome to se ovjek ne mora penjati uza

  stube, a mana opet u tome to to ne moraju ni mravi. Zato svakog jutra vojska mrava prijee na

  kuni prag, uspue uz kuhinjski zid pa se preko koarice za kruh razmili po sudoperu i zavri u

  slivniku. Za malo vremena te sitne betije razviju iv promet u oba smjera i usput s mahnitom

  revnou odnose sve to im je na putu. Kau da su mravi u prizemlju uobiajena pojava, a da je

  ova godina neuobiajeno bogata mravima. Bilo kako bilo, najbolja supruga na svijetu jednoga je

  jutra odluila da im zada smrtonosan udarac.

  - Ne pomae da ih ubijamo jednog po jednog - ustvrdila je. - Treba im pronai leglo.

  Stali smo u suprotnom smjeru slijediti mravlju povorku koja nas je vodila od kunog praga do

  vrta, da bi privremeno nestala pod ivicom a onda opet iskrsla s druge strane, te odatle krivudala

  nadzemno i podzemno prema sjeveru. Zaustavili smo se na rubu grada.

  - Boe dragi - ree ena - pa oni dolaze iz inozemstva! I zato ba u nau kuu? to li, do vraga,

  nalaze ba u naem slivniku?

  Na to bi pitanje, mogla odgovoriti samo mravlja kraljica. Radne mase su sindikalna stvorenja i ne

  postavljaju pitanja, ve kotrljaju svoj teret. Moja je ena, ipak, poto ih je neko vrijeme

  promatrala, kupila praak protiv mrava i posula otrovom njihovu stazu od ulaznih vrata sve do

  slivnika. Sutradan su mravi vrlo sporo napredovali, jer su morali prelaziti preko breuljaka od

  praka. To je ujedno bio i jedini uinak. Posegnuli smo za sprejom protiv gamadi. Prvi su redovi

  pali, ali se glavnina snaga hrabro probila do otvora slivnika.

  - to jest, jest, vrlo su otporni - priznade moja ena i opra kuhinju karbolom. Dva su dana mravi

  bili posve mirni. Bome i mi. Nakon kratka predaha povorka je opet navalila punom snagom, reklo

  bi se ak i pojaanim tempom. Otkrili su sirup protiv kalja i, poto su ga se nauili, nikada vie

  nisu zakaljali.

  Najbolja supruga na svijetu odustala je od svojih principa i stala ih ubijati jednog po jednog.

  Potamanila bi ih na tisue svakog jutra. Potom se i toga okanila.

  - Ne vrijedi - ree napokon - mnoe se poput Kineza... Uslijedili su zatim dani salate. Moja je

  supruga, naime, odnekud ula da mravi ne podnose miris krastavaca pa ih je narezala punu zdjelu

  i plokama optoila kuhinju. Uskoro se ispostavilo da mravi za tu novost jo nisu uli, pa su

  najprije malko pronjuili a onda mrtvi hladni prelazili preko njih. Neki su se ak i zakikotali.

  Nazvali smo za savjet Sanitarnu inspekciju.

  - Recite nam, zaboga, to da radimo?

  - To se i ja pitam - odgovori nam inspektor. - Moja ih je kuhinja puna.

 • Poslije toga smo napustili nejednaku borbu. Dok dorukujemo, procesija mrava utke promie

  rubom stola u smjeru slivnika. Postali su ve dio domaeg ugoaja. Svakog jutra provjeravamo je

  li sve u redu. Mravi nas ve poznaju i odnose se prema nama s onom suzdranom pristojnou

  kakva ve postoji izmeu protivnika koji su u beskonanim bitkama nauili potovati jedni druge.

  Pravi primjer miroljubive koegzistencije.

 • S KOMPJUTEROM NEMA ALE

  Donedavno me uope nije smetalo to se pukim sluajem zovem kao i jedna pritoka rijeke Jordan.

  Ali prije nekog vremena Uprava za prihode poslala mi je obavijest, koja se doimala vrlo slubeno,

  premda su se poneke rijei inile prilino nevjesto otipkane. Na obavijesti je pisalo: Posljednja

  opomena prije pljenidbe. Budui da do danas niste podmirili naa potraivanja u iznosu od

  20.012,11 izraelskih funti a na ime radova za popravak luke na rijeci Kishon, izvrenih od 6.-12.

  lipnja prole godine, ovime vas obavjetavamo da emo, ukoliko ista ne podmirite u roku od

  sedam dana po primitku posljednje opomene, izvriti pljenidbu vae pokretne imovine, koja e

  potom biti prodana na drabi. Na kraju obavijesti stajala je utjena primjedba: U sluaju da ste u

  meuvremenu obavezu podmirili, smatrajte ovu obavijest nevaeom. Potpis - B. Seligson,

  proelnik. Moram priznati da me ta obavijest prilino zbunila. S jedne strane, pomnim pregledom

  svoga knjigovodstva, nisam pronaao nikakvih dugovanja bilo za kakve popravke koje bi netko u

  posljednje vrijeme na meni izvrio. S druge strane, nisam mogao pronai nikakvu potvrdu da sam

  dug podmirio. Budui da sam oduvijek bio pristalica rjeavanja lokalnih razmirica osobnim

  pregovorima, zaputio sam se ravno do gospodina Seligsona u Upravu za prihode.

  - Eto, vidite - rekoh i pokazah mu osobnu kartu - ja sam, kao to se iz priloenoga vidi, pisac,

  nisam rijeka. V. d. proelnik Uprave za prihode otro me odmjeri.

  - A kako to da se onda zovete Kishon?

  - Iz puke navike - rekoh. - Ali ja se uz to, za razliku od rijeke, zovem i Ephraim.

  To ga se ve dojmilo. Ode u pokrajnju sobu da prodiskutira stvar sa svojim suradnicima. Na

  alost, nisam ih mogao uti, ali bi se svaki as jedan od njih pojavio i dobro me pogledao. Jedan je

  od njih ak zatraio da ustanem i da se okrenem oko svoje osi. Napokon su odluili prihvatiti

  moje argumente, ili ih barem nisu odbacili. Seligson je osobno proglasio Posljednju opomenu

  nevaeom. Crvenom olovkom dopisao je: Nije u posjedu luke - Seligson, i na koricama spisa

  nacrtao veliku nulu, koju je potom prekriio sa dvije dijagonalne crte. Odahnuo sam i otiao kui.

  - Bila je, dakako, greka - rekoh eni. - Logika je ipak pobijedila.

  - Vidi! - odvrati mi najbolja supruga na svijetu. - A ti uvijek na sve gleda crno.

  Nakon desetak dana, bila je srijeda, stigla je Obavijest o pljenidbi pokretne imovine, koja je

  glasila: Kako se do dananjeg dana niste odazvali na nau posljednju opomenu da isplatite dug

  od 20.012,11 izraelskih funti - pisalo je Seligsonovim nevjetim strojopisom - prisiljeni smo

  postupiti po Propisu 238/a/5 o pljenidbi pokretne imovine i prodaje iste na drabi. U sluaju da ste

  u meuvremenu obavezu podmirili, smatrajte ovu obavijest nevaeom.

  Odjurio sam kao iz topa Seligsonu.

 • - Znam, ve znam - stade me on umirivati. - Te obavijesti ne aljem ja, ve kompjuter u

  Jeruzalemu, a njemu se ovakve greke esto potkradu. Ne obraajte, molim vas, na to panju.

  Saznao sam usput da je Centrala u Jeruzalemu prela prije est mjeseci na automatski sistem i

  odonda kompjuter obavlja posao koji je prije toga vodilo nekih deset tisua mrzovoljnih

  slubenika. To je, naravno, ne samo kraj birokratskom zatezanju, ve i veliko olakanje za

  nesretne slubenike koji sad mogu lijepo u miru prodavati zjake. Nezgoda je jedino u tome to

  tehniari koji su opsluivali kompjuter jo uvijek nisu bili dovoljno izvjebani pa su ga

  povremeno kljukali krivim podacima, to je u kompjuteru izazvalo pro-bavne smetnje, kao to je

  to, na primjer, bilo u sluaju s mojim popravkom luke.

  Seligson mi je sveano obeao da e jednom zauvijek skinuti taj sluaj s dnevnog reda, i kao

  potvrdu tome u mojoj je prisutnosti poslao u Jeruzalem brzojav sa zahtjevom da se cijela stvar, na

  njegovu odgovornost, zasad odloi.

  Zahvalivi mu na tom plemenitom inu, otiao sam kui sav sretan.

  U ponedjeljak su doli po hladnjak. Na mojim su se vratima pojavila tri pokrupna profesionalna

  nosaa. Predoivi mi nalog za pljenidbu s potpisom B. Seligsona, vjetim su rukama dohvatili

  moju pokretnu imovinu u obliku hladnjaka i, ne obazirui se na moje prosvjede, odvezli ga u

  teretnim kolicima.

  - Ta pogledajte me - vikao sam za njima. - Zar sam vam ja nalik na luku? Zar ste ikad uli da luka

  moe psovati, prokleti bili dabogda!

  Ali oni su samo vrili svoju dunost, i tu je obian smrtnik nemoan.

  Seligsona sam zatekao kako oajniki zuri u zid. Upravo mu je iz Jeruzalema stigla opomena da

  jo nije ispunio obavezu da naplati dug u iznosu od 20.012,11 izraelskih funti na ime popravka

  luke na rijeci...

  - Pretpostavljam - ree mi prijekorno - da je kompjuter krivo protumaio onu frazu na svoju

  odgovornost. Trebalo je da budem oprezniji. Moram vam priznati, gospodine Kishone, u lijepu

  ste me kau uvalili! Predloiti mu da jednostavno ne obraa panju na obavijest, ali ga to nije ni

  najmanje umirilo.

  - Znate - ree mi klonulo - kad vas kompjutor jednom dohvati, izgubljeni ste. Jednom je efu

  protokola u parlamentu kompjuter naredio da izvri smrtnu kaznu nad svojim tajnikom... Tek je na

  jedvite jade ministru pravde uspjelo u zadnji as spasiti nesretnika. Kaem vam, s kompjuterom

  nema ale. Predloih mu da poemo u Jeruzalem i da osobno s njima raistimo stvar. Ne zezaj,

  stari, rei emo mu. Pusti nas na miru!

  - Do njega se ne moe. Previe je zaposlen. To je naj-zaposleniji kompjuter na svijetu. Treba im

  za sve - za izbore, prognozu vremena, horoskope, tumaenje snova, i ta ti ja znam za to ne.

 • Uinio je ipak toliko, Bog ga blagoslovio, da je nazvao skladite zaplijenjene robe i zamolio efa

  da do daljnjega ne da moj hladnjak na drabu.

  Iz obavijesti koju sam posve nebirokratskom brzinom dobio ve ujutro, a koja je glasila: Raun o

  pokriu poreznog dugovanja, razabrao sam da je moj hladnjak prodan na drabi za 19 funti.

  Time se moj dug smanjio na 19.993,11 funti, koje sam, kako je u priloenom stajalo, duan

  isplatiti u roku od sedam dana. U sluaju da sam u meuvremenu... i tako dalje...

  Seligsona ovaj put nisam odmah naao jer je poao k odvjetniku da prenese svoj hladnjak na

  enino ime. Kad se vratio, kleo se da nee, ako se ikad izvue iz ralja tog kompjutera, vie nikada

  ni za koga intervenirati, a ponajmanje za nekog tko se zove kao neka rijeka.

  - Slaem se - rekoh. - Ali predloite mi kako da se ja iz toga izvuem.

  - Ne znam - odgovori Seligson. - Dogodi se katkad da kompjuter jednostavno zaboravi na svoje

  rtve. Preostaje vam jedino da se nadate.

  Rekoh mu da ne vjerujem u uda i da elim srediti stvar odmah tu, na licu mjesta.

  - U redu, ako ba elite - odvrati Seligson.

  Nakon duljeg natezanja sloismo se da moja dugovanja za popravak luke podijelimo u dvanaest

  mjesenih rata. Dokument s mojim i Seligsonovim potpisom smjesta smo poslali u Jeruzalem

  kako bih spasio jo ono to se od moje pokretne imovine dalo spasiti.

  - To je najvie to mogu za vas uiniti - ree mi Seligson. - Moda e oni tamo uskoro ipak nauiti

  baratati tim kompjuterom.

  - Nadajmo se - odgovorih.

  Prvi ek u iznosu od 1.665,05 funti stigao je za dva dana zajedno sa Seligsonovom, i opet

  eprtljavo napisanom opaskom, da je to prva rata na ime otplate duga u iznosu od 19.993,11

  izraelskih funti, kojim je Uprava za prihode tereti za izvrenje radova u luci rijeke Kishon. Kad

  sam najboljoj supruzi na svijetu saopio sretnu vijest da smo se napokon rijeili goleme

  financijske brige, ona je samo prosiktala kako je sramota to nas jo varaju i za kamate, jer da

  bismo svagdje drugdje dobiti najmanje est posto.

  - Moda - rekoh - ali nije mi ni nakraj pameti da poduzmem bilo to u vezi s tim. Budunost

  pripada kompjuterima. Ako ste se u meuvremenu u to ve i sami uvjerili, smatrajte ovu tvrdnju

  nevaeom.

 • PAKAO ZVANI KAKAO

  Amir, na riokosi tiranin, jo od roenja vrlo slabo jede. Ne voli ni vakati ni gutati.

  Iskusne majke savjetovale su nam da ga ostavimo na miru dok ne izgladni, to jest da mu tako

  dugo ne damo jesti dok nas na koljenima ne bude molio za zalogaj. I tako smo ga pustili da

  izgladni, od ega je toliko oslabio da smo mi njega na koljenima molili da uzme zalogaj.

  Napokon smo ga odveli k naem najpoznatijem specijalistu, strunjaku za prehranu male djece.

  Prije nego to smo dospjeli i rije izustiti, on je samo ovla pogledao naeg suhonjavog sinia i

  upitao.

  - to je s njim? Ne jede?

  - Ne jede.

  - To sam si i mislio.

  Nakon kraeg pregleda iskusni nam strunjak saopi da se tu ne da mnogo uiniti, jer jednostavno

  ima djece koja malo jedu i tome nema pomoi. Obilato smo ga nagradili za struni savjet i

  odonda, pomireni sa sudbinom, hranimo dijete po onoj biblijskoj: u znoju lica svoga jest e kruh

  svoj. Moram priznati da ni moja ena ni ja nemamo previe strpljenja da moljakamo,

  podmiujemo, obeavamo, i slino. Na sreu se moj tast u tome pokazao izuzetno vjetim i

  spremno je na sebe preuzeo zadatak da natjera Amira jesti. Pria mu najmatovitije prie a Amir

  ga slua otvorenih usta i posve zaboravi da ne voli jesti. Ideja je sama po sebi doista izvrsna ali

  nije pravo rjeenje!

  Jedan je od glavnih problema - kakao. A kakao, kao to znamo, sadri sve mogue to je potrebno

  za rast djeteta -od vitamina, minerala, ugljikohidrata pa sve do pinata. I tako se svake veeri

  djedica povue s Amirom u djeju sobu da bi nakon jedan sat izaao malaksalo drui. Ali bi

  slavodobitno objavio:

  - Popio je polovicu.

  Veliki preokret zbio se u ljeto kad je jedne veeri djedica izaao iz djeje sobe isto tako drui ali

  ovaj put od uzbuenja.

  - Zamislite, sve je popio!

  - Nije mogue? - povikasmo u jedan glas. - Kako ti je to uspjelo?

  - Predloio sam mu da prevarimo tatu.

  - Kako to da prevarite tatu?

  - Pa lijepo! Rekao sam mu da ispije cijelu alicu, da emo je tada napuniti vodom a tati emo

  kazati kako Amir opet nije htio popiti ni gutljaja. Ti e se naljutiti i zaprijetiti da e sam popiti

 • kakao, a zatim e otkriti da si nasjeo. Meni se, da budem iskren, takav trik ini pomalo

  primitivnim. Osim toga, ne smatram ba jako pedagoki uiti dijete da od oca pravi budalu. Tek

  na uporno navaljivanje najbolje supruge na svijetu (Ipak je od svega najvanije da popije

  kakao!), pristao sam da zaigram igru. Djedica ode u kupaonicu, napuni alicu nekom odvratnom

  tekuinom i stavi je preda me.

  - Amir opet nije popio ni gutljaja - ree.

  - Ma nije mogue! - povikah toboe ljutito. - Sad mi je zbilja dosta! Ako on nee popiti kakao,

  popit u ga ja.

  Amirove su se oi zaiskrile kad sam srknuo gutljaj i odmah ga s gaenjem ispljunuo.

  - Fuj! to je to? Kakva je to gadna splaina? B-r-r-r...

  - Jesmo ga, jesmo ga! - likovao je Amir i, pocikujui od veselja, zaplesao oko mene divljaki ples.

  Sve mi se to inilo prilino glupim, ali - on je popio svoj kakao a, kako ree njegova mati, to je

  najvanije od svega.

  Sutra opet sve iznova: djedica nosi alicu punu vode, Amir opet nije nita popio, pa to taj mali

  misli, ako nee on, popit u ga ja, fuj, to je to, grr-brr... ispljunem (jedina stvar koju ne moram

  odglumiti), jesmo ga, jesmo ga, divljaki ples...

  I tako iz dana u dan.

  Amir je ve toliko napredovao u igri da mu ni djedica vie nije potreban. Sad ve sam dolazi sa

  alicom vode; neuveno, tako divan kakao, fuj, jesmo ga, divljaki ples...

  S vremenom sam se ve pomalo zabrinuo.

  - Sluaj, draga - rekoh eni. - Nije li ovaj na djeak malo priglup?

  Nikako nisam mogao dokuiti to se zbiva u glavi naeg djeteta. Zar je mogue da svaki put

  zaboravi to je bilo sino? Ili moda misli da sam ja toliko glup pa da mu svaki put nasjednem na

  isti trik? Najbolja supruga na svijetu gledala je na to, kao i uvijek, s praktine strane: nije vano

  to dijete misli, vano je da pije kakao.

  Jednom sam - da li zbog rastresenosti ili iz podsvjesne pobune - izlio tekuinu u slivnik a da je

  prije toga nisam ni okusio niti izgovorio sve ono: Neuveno, grrr, brrr, fuj!

  Amir se zajapurio i briznuo u pla.

  - Ali, tata, pa nisi ni kuao!

  Sad je meni krv navrla u glavu. Za koga on mene dri? Za budalu?

  - Pa i ne moram kuati - odbrusih mu. - Svaki kreten zna da je to voda.

 • - Ti si, tata, laljivac - Amir e pokunjeno. - Zato si dosad uvijek kuao?

  Aha, znai da je Amiru jasno kako je to svake veeri samo predstava. Vjerojatno mu je to ve od

  samog poetka jasno. emu onda nastavljati?

  - Zato to to njega veseli - objasni mi supruga. A sve dok on pije kakao...

  Negdje u jesen Amir je unio neke male izmjene u tekstu pa, kad bih ga zapitao zato nije popio

  kakao, on bi odgovorio:

  - Nisam ga popio zato to to nije kakao ve obina voda...

  Pred zimu je poeo prstom mijeati vodu prije nego to bi mi je pruio da je ispljunem. Igra mi se

  sve vie gadila. Ve bi mi se poslije podne smuilo pri pomisli da e mi navaer ono malo

  udovite prii sa alicom bljutave vode. Sva druga djeca piju kakao jednostavno zato to djeca

  moraju piti kakao. Zato samo moje dijete izvodi bijesne gliste?

  Oko Nove godine uinio sam neto posve neoekivano. Ne znam to mi je bilo, ali, poto sam

  uzeo onu groznu alicu koju mi je pruio sin i ispio prvi gutljaj, nisam izlio sadraj u slivnik kao

  inae, ve sam ga jednostavno iskapio do kraja, premda je malo trebalo da se ne uguim.

  Amir me uasnuto i nijemo promatrao. Ali to je bio samo trenutak zatija pred erupciju, a onda je

  zaurlao:

  - Zato si popio? Zato?

  - Kako to misli: zato? - zapitah osjeajui neko neprirodno zadovoljstvo. - Jesi li mi sam rekao

  da nisi popio ni gutljaja jer ti kakao ne prija, je li tako? A ja sam ti odgovorio da u ga onda ja

  sam popiti, pa sam ga, evo, i popio - i to sad jo hoe?

  Amir me oinuo pogledom punim neskrivene mrnje i poao ravno u krevet, gdje je cijelu no

  proplakao. Napokon je izalo na vidjelo da je njemu za sve vrijeme bilo jasno da ja znam kako je

  u alici voda, a da se samo pravim da ne znam. Pa emu onda svake veeri ta glupa komedija?

  Moja je ana dala na to i opet jedini mogui odgovor:

  - Dijete pije kakao a to je vanije od svega.

  I tako se igra s kakaom nastavila iz veeri u veer i ja sam na to ve gotovo i prestao obraati

  panju. Na kraju krajeva, nisam ja kriv to imam priglupo potomstvo. To je naprosto nesrea i tu

  nema pomoi. Neki roditelji imaju sree pa su im djeca pametna, a drugi, eto, nisu te sree.

  Kad je Amir slavio peti roendan, dopustili smo mu da pozove nekoliko prijatelja. Poto su se

  okupili, poveo ih je u svoju sobu ne zaboravivi ni svoju alicu. Uskoro sam poao pogledati kako

  se djeca zabavljaju. Kad sam priao vratima, uo sam svog sina gdje govori:

  - ...a sada moram u kupaonicu napuniti alicu vodom.

 • - Zato? - upita ga prijatelj Niki.

  - Zato to moj tata tako hoe.

  - Zato?

  - Ne znam. To moram raditi svake veeri.

  A, tako, dakle! On, znai, misli da je problem u meni, da je meni ta igra potrebna! I on to sve radi

  meni za volju! Ne, to dijete nipoto nije glupo - ono je nastrano!

  Ujutro sam ga posjeo na krilo.

  - Sluaj, sine - rekoh mu. - Tata hoe da prekinemo tu besmislenu igru. Neko vrijeme smo se

  zabavljali, ali sada je ve dosadno. Hajde da izmislimo neku novu igru, hoe li?

  Ovaj put Amir je dvije noi plakao, a i moja ena je ve izgubila strpljenje sa mnom.

  - Ako dijete prestane jo i kakao piti - opominjala me -nee od njega nita ostati.

  I tako se predstava nastavlja. Katkad me sin, tek toliko da me podsjeti, zovne iz kupaonice:

  - Jesi li spreman? Evo, dolazim s vodom! Nato ja preuzimam svoju ulogu.

  - Fuj, to je to... Grrr... brrr...! Da ovjek poludi!

  Jednom, kad je Amir zbog ospica morao leati u krevetu, otiao sam u kupaonicu, natoio alicu

  vodom i ondje je prolio.

  - Jesmo ga! Jesmo ga! - oduevljeno je iz druge sobe vikao moj sin.

  U posljednje vrijeme Amir je naao novu varijaciju na staru temu: dolazi iz kupaonice nosei u

  alici splainu i sam izgovara moj tekst: Fuj, to je to... grr... brr...

  Sve mi se vie ini da sam u ovoj kui pomalo suvian. Kad ne bi od svega bilo najvanije da

  Amir popije kakao, doista ne bih znao zato postojim.

 • PORAZ ZA ZELENIM STOLOM

  Jednom sam prilikom svom sinu Rafiju donio iz inozemstva stolni nogomet, izvanrednu igraku

  slinu onima oko kojih se dugokosa mlade tiska po kafiima. Ta se igraka sastoji od zelene

  ploe s po jednim golom na svakom kraju i nekoliko poprenih sipki, na koje su privrene

  drvene figurice crvenih ili plavih igraa, jednak broj sa svake strane. Svaka ipka na jednom svom

  kraju ima drku. Kad je okreemo, drveni igrai mogu odgurnuti drvenu loptu prema

  protivnikom golu. To je doista sjajna igraka, naroito pogodna da u djetetu, a i u odraslima,

  pobudi, razvija i njeguje plemeniti natjecateljski duh koji e od igraa stvoriti pravoga sportaa,

  kako na kutiji jasno i pie.

  Rafiju se igra svidjela na prvi pogled. U poetku mi se, priznajem, inilo da poneto nespretno

  barata ipkama, ali sam vrlo brzo shvatio da uope nema dara za stolni nogomet. Mali dodue

  dobro crta, mnoi razlomke napamet kao od ale, ali kada treba neto nainiti rukama, onda kao

  da su mu obadvije lijeve. Ne radi se o tome da ne bi znao vrtjeti ipkama. Vrti ih on, ali mu lopta

  bjei na sve strane, samo nikako da odluta u gol. Ja se zbog toga uope ne uzbuujem - mali slika

  tako divne slike da nastavnik nikako ne moe vjerovati da mu ih nisam ja napravio, i sa svojih je

  sedam godina vrlo bistar, ivahan i posve normalan djeak.

  Nezgoda je jedino u tome to mali nespretnjakovi ima neodoljivu potrebu da poto-poto pobijedi.

  Kad god igra sa svojim vrnjacima i od njih doivi poraz, lice mu se zajapuri a niz obraze mu

  poteknu krupne suze. A povrh svega, Rafi je jo i neobino strastven igra, ak u tolikoj mjeri da

  je drvenim lutkama svoga tima nadjenuo imena. Tako se svi navalni igrai zovu Pele, golman je

  Jain a ostali se zovu Fuchs po najboljem nogometau u njegovu razredu.

  U zadnje vrijeme Rafi ne eli vie ni s kim igrati osim sa mnom, to je posljedica brojnih poraza

  koje je na nogometnom polju doivio sa svojim vrnjacima. To jo ne bi bilo tako strano kad mi

  na vrhuncu plemenitog nadmetanja ne bi stao dobacivati moleive poglede koji govore samo

  jedno: Tatice, izgubi! Tatice, molim te, izgubi! Mislim da to uope nije fer od njega. Zato bih

  ja, do vraga, izgubio? I ja volim pobijediti, poput svakog normalnog ovjeka. Ako on hoe

  pobijediti, onda neka se potrudi da bolje igra. U njegovim godinama znao sam nahvatati punu

  kutiju leptira i rastaviti svaku budilicu.

  Pokuao sam mu logino objasniti o emu se radi.

  - Sluaj, Rafi - poeh - ja sam velik a ti si mali, je li tako?

  - A-ha.

  - to bi ti mislio o tati koga bi roeni sini pobijedio? Mislio bi da taj tata ne valja.

  - A-ha.

  Pa zato si onda tako nesretan kad izgubi?

 • - Zato to elim pobijediti - jeca Rafi. Tu se sad umijea majka.

  - Pa dopusti mu, zaboga, da barem jednom pobijedi -priapne mi na uho - tek toliko da stekne

  samopouzdanje. Tko zna kakve sve duevne posljedice moe izazvati u njemu ako stalno gubi.

  Poduzeo sam, dakle, natovjeanski napor da spasim Ra-fijevu linost. Svaki put kad bi neki od

  njegovih Pelea uputio loptu prema mom golu, ja bih uljudno maknuo svog golmana u stranu,

  samo da tom svom nespretnom siroetu omoguim da zabije, k vragu, bar jedan gol. Ali ni

  sluajno! On doista izvrsno znade mnoiti razlomke, ali nikada nee nauiti ubaciti drvenu loptu u

  gol. Stoga sam se odluio na posljednji oajniki korak - da zabijem sebi autogol. Okrenuo sam

  ruicu svog centarfora, utnuo loptu... ona je pala na ipku... odbila se i... ravno u njegov gol!

  Sad je tek Rafi udario u pla! I ne samo to. U nastupu bijesa dohvatio je ipke, golove, igrae,

  loptu, i sve pobacao na pod.

  - Ne da mi da pobijedim - vikao je. - Namjerno mi ne da, znam...

  Paljivo sam pokupio ostatke igrake i primijetio da su tri moja igraa ostala bez glave.

  - Eto vidi, razbio si mi navalu - rekoh mu prijekorno. -Kako mogu dalje igrati? Ni jedan od njih

  vie ne moe pogoditi loptu...

  - Ne smeta - ivnu moj potomak. - Igramo dalje!

  I doista, tek to smo iznova poeli, Rafi je sve vie osvajao teren. Mogao sam vrtjeti svoje

  obezglavljene igrae koliko mu drago, oni kao da nisu postojali. Nasuprot tome, Rafi je krenuo u

  napad. Fuchs je dodao Peleu, on drugom Peleu, ovaj dalje do Pelea treega i napokon - za svaki

  sluaj jo sam malo nakrivio stol - lopta je ipak pronala put do mojeg gola.

  - Ho-ho! - kliktao je Rafi pobjedniki. - Gol! Gol! 1:0 za mene! Pobijedio sam te! ivio

  pobjednik!

  Ujutro su svi moji igrai osvanuli odrubljene glave. Ja sam ih vlastoruno odrubio. Uinio bih i

  vie od toga, samo da svom prvencu vratim samopouzdanje.

 • I STROJ JE SAMO OVJEK

  Ne znam to je tome razlog, ali u naem se kuanstvu ponekad dogaaju udne stvari. Tako mi

  jednog dana najbolja supruga na svijetu saopi da moramo kupiti novi stroj za pranje rublja jer

  sadanji ve polako stari.

  - Dobro, draga - rekoh. - Poi onda i kupi sebi novi, mlai stroj, ali pazi, samo jedan, i neka

  nikako ne bude od onih bijesnih, stranih, ve neka bude pravi domai stroj!

  Kako je moja ena duu dala za kupovinu, ve je sutradan u naoj kui veselo zujao domai stroj

  za pranje rublja: mlad, io i opremljen svom silom ulatene dugmadi. Bila je to ljubav na prvi

  pogled ili, to e rei, na prvo pranje. Sve je radio sam: namakao, prao, ispirao, suio. Ba kao da

  je imao ugraen ljudski mozak.

  Eh, odatle i poinje naa pria.

  Sutradan u podne najbolja supruga na svijetu upadne iznebuha i sva zbunjena u moju sobu i ree:

  - Ephraime, on hoda!

  Poao sam za njom u kupaonicu i doista: dok se centrifuga marljivo okretala, na se stroj velikim

  skokovima zaputio prema kuhinji. Sustigli smo ga na pragu i pritiskom na crveno dugme

  zaustavili.

  Poto smo paljivo razmotrili situaciju, otkrili smo da stroj hoda samo onda kad je ukljuena

  centrifuga pa, kad se bubanj od silne brzine okretaja stane tresti, pone i on - hop,

  hop, hop - poskakivati kao da ga pokree neka unutarnja sila.

  Nama to, zapravo, nije smetalo. Nije naa kua neki zatvor, i zato stroj ne bi etao po kui - ako

  mu se to svia.

  Pokazalo se, meutim, da smo ipak bili previe popustljivi.

  Jedne smo veeri odjednom iz hodnika zauli grozan lom. Pourili smo onamo i imali to vidjeti:

  Amirov tricikl leao je zdrobljen pod strojem dok se ovaj, nad njim, u luakom tempu vrtio oko

  svoje osi. Amir je, naravno, kao to bi i svako dijete, plakao i snano udarao po stroju.

  - Fuj, ti zloesti Jonathane, vidi to si mi uinio... - vikao je.

  Ovdje moramo objasniti da je Jonathan ime to smo ga nadjenuli stroju upravo zbog njegove

  gotovo ljudske inteligencije.

  Pokuali smo objasniti siniu da stroj to nije uinio namjerno, da je on samo malo etao po kui a

  tricikl mu se, eto, naao na putu pa ga je - hop - nagazio. Amir, meutim, nije imao razumijevanja

  za takvo objanjenje.

 • - Ne preostaje nita drugo - ree moja ena - nego da veemo Jonathana.

  Privezala ga je konopcem za slavinu.

  Bilo mi je pomalo ao Jonathana, ali nisam rekao ni rijei. Stroj je bio u nadlenosti moje supruge

  i ona je mogla s njim raditi to hoe. Ipak, moram priznati da me razveselilo kad smo ga ujutro

  nali priljubljena uza suprotni zid. Upeo je, jadnik, sve svoje konjske snage i pretrgao konopce.

  Najbolja supruga na svijetu uzela je jai konopac i privezala Jonathana za bojler. Nikada neu

  zaboraviti lomljavu koja nas je trgla iz sna. Ovaj put je Jonathan istrgao bojler i vukao ga za

  sobom dok se iz kupaonice intenzivno irio miris plina. Napokon je moja ena, uvidjevi koliko

  ga to ini nesretnim, odustala od toga da vee Jonathana. Shvatili smo da je on roen u

  nezavisnom i slobodnom Izraelu, da je tako rei Sabra,1 i da se na njega ne moe utjecati. Gotovo

  da smo bili ponosni na njega. Otada Jonathan obavlja svoje dunosti uz punu slobodu kretanja.

  Jednom je ipak prekardaio i upao u dnevnu sobu upravo kad smo imali goste i, naravno,

  preplaio ih na mrtvo ime.

  - Van! - zavikala je moja supruga. - Van! Vrati se na svoje mjesto!

  To je bilo malo pretjerano s njene strane. Jonathanova inteligencija ipak nije tolika da moe

  razumjeti ljudski govor. Sigurnije je bilo zaustaviti ga pritiskom na dugme, to sam i uinio.

  Poto su gosti otili, ponovo sam ga ukljuio kako bih ga vratio na mjesto. On se, meutim,

  uvrijeen, nije ni pomakao. Pokrenuo se tek poto smo ga nahranili s nekoliko komada rublja.

  Amir se u meuvremenu pomirio sa Jonathanom i svakom prilikom ga zajae i veselo uzvikuje:

  - iha, iha!

  Zapravo, osim to voli tumarati uokolo, ne moemo se potuiti na Jonathana. On izvrsno obavlja

  svoj posao i pere sjajno bijelo i uope nije izbirljiv na deterdente. Najbolja supruga na svijetu

  dola je ak na pomisao da bismo mogli iskoristiti njegove izlete. Zato ga, na primjer, ne bismo

  poslali u kupovinu? Rekoh joj da to nikako ne dolazi u obzir. Morali bismo mu ponajprije napisati

  listu narudbi, jer on ipak ne zna govoriti, a on bi mogao tu listu izgubiti ili, to je jo gore, mogao

  bi zalutati i ne bi se vie znao vratiti. Doista se ne isplati riskirati, samo zato da sebi utedimo put

  do trgovine. S druge strane, Jonathan neobino voli izlaziti na ulicu. Jedne sam ga veeri jedva

  sprijeio da ne ode u susjedstvo. Supruga mi ree da su Nikijevi roditelji, koji stanuju preko puta,

  kupili novi stroj za pranje rublja, prekrasnu malu talijanku.

  - Misli da je mogue da Jonathan...?

  Ne bih nikako volio da mi po kui vrlja tucet malih strojeva za pranje rublja. Obratio sam se

  stoga strunjaku. Pokazalo se da mu na problem nije nepoznat.

 • - Kako da ne - ree nam on - znam za tu pojavu. Ponu skakati kad se pokrene centrifuga, ali samo

  onda kad je u bubnju premalo rublja. Tada se poremeti ravnotea stroja i on se pone kretati.

  Morate ga napuniti s najmanje etiri kilograma rublja i jamim vam da e tada va stroj biti miran

  kao janjece. Kod kue sam zatekao enu gdje plijevi vrt i odmah joj saopio da Jonathan skakue

  jer mu je premalo rublja u utrobi. Najbolja je supruga na svijetu naglo problijedjela.

  - Blagi Boe! - povikala je. - A ba sam danas stavila upola manje...

  Odjurili smo u kupaonicu i ostali kao ukopani. Jonathan je nestao. Zajedno s kabelom. Istrali

  smo na ulicu.

  - Jonathane! - vikali smo. - Jonathane! Jonathanu ni traga.

  Iao sam od kue do kue i raspitivao se kod susjeda nisu li moda vidjeli jedan hebrejski stroj za

  pranje rublja gdje hita cestom. Svi su nijeno vrtjeli glavama. Samo je jedan rekao kako mu se

  ini da je neto slino maloas vidio pred potom. Meutim, kako smo poslije utvrdili, radilo se o

  nekom pogreno adresiranom hladnjaku. Poto sam dugo i uzaludno tragao, vratio sam se potiten

  kui. Tko zna, moda je dospio pod autobus? Jonathan, slobodni sin industrijske dungle, suoen

  s opasnostima velegrada i njegovih nesmiljenih vozaa! Ili mu je moda program pranja zavrio

  nasred ulice i vie se ne moe kretati... Moda stoji nepomian negdje usred prometne guve...

  - Nala sam ga, tu je - dotrala mi je ena u susret. Ispostavilo se da je mali glupan, dok je moja

  ena plijevila u vrtu, odlutao u hodnik pravo do podrumskih stuba, niz koje bi se sigurno i

  stropotao da mu se toga asa nije kabel istrgnuo iz utinice, to ga je spasilo od sigurne smrti.

  - Sad je dosta - odluno e moja ena. - Skidaj odjeu! Pokupila je po kui svaki komad tkanine

  koji bi joj dospio

  pod ruku i nabila u sirotog Jonathana gotovo pet kila. A on je crnio i tiho zujao - miran kao

  bubica. Iz tjedna u tjedan moja bi ga ena dupkom punila a on je samo radio i radio. Srce mi se

  paralo od alosti. Jednoga dana vie nisam izdrao.

  Zaustavio sam ga usred programa i izvukao iz bubnja jedno dvije kile rublja. Jonathan je veselo

  poskoio i zaputio se ravno k svojoj talijanskoj ljepotici preko puta. Opet je brujao i tropotao -

  kao u dobra stara vremena.

  - Hajde, Jonathane, hajde! - apnuo sam mu i pogladio ga po leima. I Jonathan je odetao.

 • UTI I PLIVAJ!

  Moj sin stoji na rubu bazena i plae.

  - Amire, hajde ui u vodu! - zovnem ga.

  - Bojim se.

  Ve punih pola sata pokuavam nagovoriti svog riokosog potomka da ue u vodu kako bih ga

  nauio plivati, ali on se, eto, boji. Od straha plae, zasad dodue jo samo potiho, ali zamalo e se

  derati punim glasom, znam ja njega. Pa ipak mu ne zamjeram. Sjeam se jo kako je moj otac

  mene uio plivati, i kako sam ja isto tako stajao na rubu bazena i bojao se. Bio je prilino grub

  prema meni.

  Odgojne su se metode odonda znatno promijenile, postale su lukavije. Meni, na primjer, ne bi ni

  na pamet palo da silim svoga sina na neto za to on nema volje. Odluni korak mora on sam

  uiniti, poput mlada orla koji prvi put naputa roditeljsko gnijezdo i vine se u nebesko

  prostranstvo. Treba ga samo blago gurnuti - sve ostalo je stvar prirode. Od svega je najvanije

  imati strpljenja, razumijevanja i ljubavi - ponajvie ljubavi.

  - Gledaj - govorim ja svom ptiu - uvjeri se sam. Voda ti je tek do pupka a tata e te drati. Nita

  ti se ne moe dogoditi.

  - Ali ja se bojim.

  - Vidi, sva su djeca u vodi, igraju se, plivaju, smiju se. Samo ti stoji tu vani i plae. Zato

  plae?

  - Zato to se bojim.

  - Zar si ti slabiji i gluplji od druge djece?

  - Jesam.

  Rekao je to s dubokim uvjerenjem. Kao zakljuak. Osvrnuo sam se oko sebe: drugi roditelji su se

  smijuljili a uvar bazena promatrao me ispod slamnata eira. Zamislio sam brod koji tone. Svi

  putnici okupili su se na palubi i disciplinirano, mirno, ekaju kapetanove upute. Samo se mali,

  zdepasti crvenokosi ovjek gura meu ene i djecu kako bi se meu prvima doepao amca za

  spaavanje. Taj ovjek je moj sin koga nisam nauio plivati...

  - Reci mi ega se boji?

  - Da se ne utopim.

  - Kako se moe utopiti u takvom pliaku?

  - Mogu, ako se bojim.

 • - Ne moe ak ni da hoe - pokuao sam mu razumno objasniti. - Specifina teina ljudskog

  tijela manja je od specifine teine vode i zato tijelo pliva. Evo, pokazat u ti.

  Tata se leima isprui po povrini, mirno lei i pluta na vodi, kadli usred te poune zorne obuke

  neki kreten skoi u bazen zamalo tati na glavu. Val me zapljusnu, usta mi se napunie vodom i ja

  sa svom svojom specifinom teinom pooh na dno. Moj sin brine u pla treom brzinom.

  Poto sam nekako isplivao na povrinu, pokuah nai podrku u uvaru koji nas je ravnoduno

  promatrao.

  - Kaite, molim vas, ovom mom sinu da li se itko moe utopiti u ovom djejem bazenu?

  - Kako da ne - odvrati mi uvar ispod slamnata eira. -Jo kako da moe!

  Drugi bi otac na mom mjestu ve odavno zgrabio sina i bacio ga u bazen. Da, svatko bi to uinio,

  ali ne i ja. Ja volim svog sina premda je kukavica, tovie, upravo ga zato i volim to je takva mala

  kukavica, tako malen, bespomoan, izgubljen...

  - Hajde, Amire, da se nagodimo - predloih mu. - Ja te neu ni taknuti a ti e lijepo sam ui u

  vodu. Ui samo do koljena. Ako ti se svia, ostani u vodi, ako ti se ne svia - a ti izii! Moe li

  tako?

  Amir potvrdno klimne glavom te, svejednako plaui, prijee rub bazena i nesigurnim koracima

  zae u vodu. Nije mu bila ni do koljena a on je ve zakljuio da mu se ne svia i da ne eli ostati.

  Okrenuo se, izaao i nastavio zavijati sve viim glasom, to mu je na vrstom tlu bilo i mnogo

  lake.

  - Mama! - urlao je. - Mama!

  udna je ta djeja potreba da zazivaju majku u svakoj moguoj prilici, ak i onda kada ih ta ista

  mama goni sa ibom oko stola.

  - Amire - obratih mu se ovaj put strogo - ili e sad odmah ui u vodu, ili veeras nema nita od

  televizije.

  Da nisam pretjerao? Moda sam prestrog prema njemu? On jo uvijek plae i ne mie se. I

  obratno. Ne mie se i plae li, plae.

  - Pogledaj, Amire, kako je to jednostavno - pokuah mu pokazati. - Samo, evo, ovako, isprui

  ruke i broji: jedan dva, tri i...

  Posve je razumljivo da ne mogu istodobno i plivati i bro-jiti. Na kraju krajeva, ja sam pisac, a ne

  uitelj plivanja. Dok ja sopem i borim se za zrak, Amira sve vie hvata strah. Oko nas se ve

  skupila gomila ljudi eljnih zabave. Iskoim iz bazena a Amir se vritei iz sve snage dade u

  bijeg. Potrim za njim, uhvatim ga i, drei ga za kosu, odvuem ga u bazen. Nauit u ja njega

  ve i plivanju i pameti!

 • - Ma-ma! - urla moj sin. - Ma-ma, bojim se! Odjednom mi se sve to odnekud uini poznatim. Nije

  li i mene otac ovako vukao u vodu, i nisam li i ja ovako zazivao majku u pomo? Tako je to u

  ivotu, sve se ponavlja! Sukob generacija je neizbjean! Dok djeca urlaju, oevi izvlae krai kraj.

  - Neu u vodu! - vie moj sin. - Hou mami!

  Drim ga metar iznad vode a on misli da e se utopiti. Ali ja se ne obazirem na njegovo vikanje.

  - Jedan, dva, tri - zapovijedam mu. - Plivaj!

  Premda je jo plakao, stade pokretati rukama, to -je za poetak u redu. Ali budui da ga ja ne

  uim letjeti ve plivati, trebalo bi da ga zaronim u vodu. Polako sputam svog orlia prema

  povrini, on se otima svom snagom, psuje, pokuava mi se istrgnuti ali ja sam ipak jai.

  - Plivaj! - zagrmio sam. - Jedan, dva, tri...

  Ugrizao me! Ugrizao ruku koja ga hrani, ugrizao roenog oca koji se s toliko ljubavi brine o

  njemu!

  Na svu sreu, ja sam ipak jai. Obuhvatim mu bokove eljeznim stiskom svojih bedara, uhvatim

  ga za ruke i naprijed... i natrag... i jedan... i dva... i tri... plivat e on meni ve...

  - Ne deri se i plivaj!

  Jednog e mi dana jo zahvaljivati. Shvatit e da bez moga silnoga truda, bez mog aneoskog

  strpljenja, nikada ne bi proplivao. Jednoga e dana biti pun ljubavi prema svom ocu.

  Zasad od svega toga nema ni traga. Naprotiv, rita se na sve strane, udara me nogama u leda i urla

  na sav glas. Lice mu se nabralo od plaa, u samo nekoliko minuta ostario je za cio dan. Zaronio

  sam ga u bazen. Popio je malo vode. Pa ta onda? to se mene tie, moe popiti i pola bazena!

  Tako je i moj djed uio mog oca plivati. Plivaj, derite jedno! Ve dugo nisam bio tako izvan sebe

  od bijesa. Boji se! ega se tu, do vraga, ima bojati?

  Odjednom preko zvunika zauh glas uvara bazena.

  - Hej vi tamo! Da, da, vi! Pustite ve jednom to dijete na miru! Jo e se utopiti! Eto kakvi smo mi

  ljudi! Umjesto da pomogne ocu koji se trudi da naui dijete plivati, umjesto da mi prui ruku ili

  dobaci pojas za spaavanje, on je na strani rulje koja mi se ruga! Podignem svog orlia i, ne

  krijui prezir, iznesem ga iz bazena. Zatim elegantnim skokom zaronim ponovo u vodu da bih toj

  maloj budali pokazao kako se to radi. Ali to je to? Nikako da uskladim ruke i noge, kao da su se

  posvaale... ini mi se kao da tonem... pa ja tonem... U pomo!... Mama!

  - Nevjerojatno - ree uvar bazena poto me osvijestio umjetnim disanjem. -1 takav ovjek jo

  pokuava dijete uiti plivati!

 • SAGA O FORSYTEIMA

  - Tko je to? - upitao sam. - Je li to onaj momak koji je Fleurinom muu ukrao knjige?

  - Nije, glupane - odvrati mi najbolja supruga na svijetu. - To je VVinifredin neak.

  - Od one to je pala s konja?

  - Ma ne! Ono je bila Frances, Junina majka.

  Tako je to ilo svakog petka naveer za onih mahnitih mjeseci kad se na izraelskoj televiziji

  prikazivala serija koja je osvojila svijet - Saga o Forsyteima. Svakog petka sjedimo prikovani uz

  televizor a s nama i Amir, koji je ve odavno morao biti u krevetu. I svakog petka ja iznova

  zaboravljam tko je tko. Proli put sam, primjerice, neprestano mislio da je slikar, to je naslikao

  onaj akt, sin lady - ne znam kako se zove - dok mi Amir napokon nije objasnio da je on zapravo

  neak starog Jolvona... Pssst, tiho!

  Mogli bi im, jednako kao i linostima u Dnevniku, titlovati imena.

  Upravo sada mu od Fleur dri govor u Donjem domu, a ja se vie ne sjeam je li on Irenin sin ili

  nije, i je li Irena ona koju je Soames prije nekih pet epizoda silovao. Da stvar bude gora, iz sobe u

  kojoj lei naa novoroena kerkica Renana, dopiru neki udni zvukovi i djeji pla. Moda se

  popela na rub kolijevke i sad izvodi akrobacije? Da nije moda ak ispala iz kolijevke? Oblijeva

  me hladan znoj a ni najboljoj supruzi nije nita bolje.

  - A tko je ovo? - upitah opet. - Je li to onaj to se bio zatreskao u Fleur?

  Negdje u kui zvoni telefon ali mi ne trzamo. Bilo tko da zove usred Sage o Forsyteima, taj nije

  normalan. Pretprolog je petka netko pozvonio na vratima. ini mi se da je bio pismonoa s

  brzojavom, punih je deset minuta uporno drao prst na zvonu, ali mu nismo mogli otvoriti jer je

  ba tada Soames imao vanu diskusiju s Irenom u povodu Juninih zaruka, ako se dobro sjeam.

  - Tiina - povikao sam prema vratima. - Forsytei!

  Iz Renanine sobe zauo se tupi pad i glasan pla djeteta. Sada sam bio gotovo siguran da je naa

  sirota djevojica pala iz kolijevke.

  - Amire - obrecnuh se na sina. - Hajde, pogledaj to se dogodilo. Pouri!

  - Ali zato? - promrmlja moj sin. - Ve je ionako ispala... Eto na to smo doli - neka glupa TV

  emisija vanija mu

  je od roene sestre! Moja ena ve od brige kri prste. Na ekranu se Soames svaa s nekim

  mladiem - odvjetnikom, ini mi se.

  - Tko je sad ovaj? - upitao sam. - Je li to Helenin sin?

 • - Zavei!

  Iz spavae sobe dopiru umovi kao da tko pomie pokustvo. Prti staklo. Ne, nemogue! Ovaj

  odvjetnik ne moe biti Helenin sin jer je njezin sin poginuo u prometnoj nesrei. Ili, ekaj, zar nije

  onaj Bossinev dospio pod kotae?

  - Sad bih stvarno elio znati tko je taj - rekoh. - Nije li to moda brat Marjorie?

  - Ona nema brata - prosikta majka moje djece. - Osvrni se nadesno.

  im je zavrila scena, bacio sam pogled na desnu stranu. Tamo je, tik uz moj naslonja, mirno

  stajao ovjek, lica zakrabuljenog najlonskom arapom i s velikom vreom na leima. Netko je

  upravo u Donjem domu fiziki napao Michaela, mua od Fleur.

  - Tko je taj to ga udara? - zapita ovjek s vreom na leima. - Je li to VVinifredin mu?

  - Pojma nemate - odgovorih mu. - VVinifredin mu je ve odavno odmaglio s onom glumicom u

  Ameriku.

  U meuvremenu je Soames opet zapao u nevolju i mladi ga odvjetnik ucjenjuje.

  - to sve nee snai ovoga jadnoga ovjeka? - uzdisala je moja ena. - Svi su protiv njega.

  - Ne treba ga nimalo aliti - oglasi se sad netko meni slijeva. - Sjetite se samo kako se ponio

  prema Ireni prve brane noi. Tko je sad ovo?

  - utite!

  Sad su ve dvojica tu s vreama na leima.

  - Sjednite! - dobacih im. - Nita ne vidimo.

  Oni sjedoe na sag. Moja ena se nagne prema meni:

  - to se tu zbiva? - proaputa. - Tko su ovi?

  - Anin brat - odgovori jedan od naih posjetilaca - i Johnova druga ena. Ps-s-st!

  Ona dvojica stadoe se doaptavati, to nam je prilino ilo na ivce. ena mi je davala znakove

  da neto poduzmem, ali to onog asa uope nije dolazilo u obzir. Tek kad se na kraju pojavila

  neprivlana i dosadna drubenica sestrine Soamesove sestre, iskrao sam se do telefona i nazvao

  policiju. Morao sam ekati pune tri minute dok mi se javio neki glas koji mi nestrpljivo ree:

  - Narednik je zauzet. Nazovite za pola sata.

  - Ali kod mene su u stanu dva provalnika.

  - Jesu li ih Forsvtei zarobili?

 • - Jesu. Doite smjesta!

  - U redu - ree deurni policajac. - Tko? Rekoh mu svoje ime.

  - Nisam mislio vas - odvrati mi policajac i spusti slualicu.

  Pourio sam natrag k Forsyteima.

  - Jesam li mnogo propustio? Je li ovo Jolly, Hollvn brat?

  - to vam je, ovjee, pobogu? - obrecne se na mene vii provalnik. - Pa Jolly je umro od tifusa

  ve u prvoj epizodi.

  - Onda to jedino moe biti tata od...

  - Ta-ta-ta...

  Renana, velika naa djevojica, dopuzala je iz svoje sobe i sada mi pokuava rasklimati naslonja.

  Vani se na ulici uje policijska sirena. Jedan je od provalnika ve napola ustao kadli se Marjorie,

  doavi u bolnicu, sretne licem u lice s Fleur pred krevetom onoga tipa kome ne znam ime.

  Napetost je dosegla vrhunac.

  Netko nam uporno lupa na vrata.

  - Tko je to? - pitam. - Je li to onaj koga su htjeli poslati u Australiju?

  - Nije. Ono je bio Irenin ouh. Ps-s-st!

  Provalili su vrata. Gotovo da nismo ni primijetili kad su neke uniformirane osobe tiho ule u sobu

  i naslonile se na zid iza naih lea.

  - Tko su ovo dvoje? - upita jedan policajac. - Nisu li to Hollvn mu i Valova ena?

  - Tiina!

  Fleur je ipak odbila da se pomiri s Marjorie i otila je njegovati Anina brata. Nastavak drugog

  tjedna.

  - Mislim da se Fleur tu loe ponijela - primijeti policijski narednik. - Kad joj je ve Marjorie prva

  prila i ponudila pomirbu, mogla je ipak nad samrtnom posteljom njena brata prijei preko svega.

  - Ni govora, Marjorie ju je samo pokuala ucijeniti - ree s vrata provalnik. - A, osim toga, ono

  nije bio njezin brat ve mu od Vic, onaj to je najmio detektive.

  - Brus! - doviknuo sam za njim. - Taj je jo pretprolog petka otplovio na Daleki istok.

  - To je, ako nema nita protiv, bio VVilfred, onaj pjesnik - ispravi me najbolja supruga na svijetu.

  - Kad e ih ve jednom poeti razlikovati?

 • I tko mi to jo kae? Ona, koja je prije dvije epizode ispala prava budala jer je za onoga to je

  prodavao balone prije nego to je poao u Burski rat, stalno mislila da je Jolvon mlai. I ona mene

  ui tko je tko u Forsyteima!

 • DUDA CUCI

  Naa Renana brzo napreduje. Izala je ve iz pelena, samo to se jo nikako ne odvaja od dude

  varalice. Lijenik kae da nas to ne mora zabrinjavati jer navodno sva djeca osjeaju potrebu za

  dudom u onom prijelaznom razdoblju izmeu posljednje boice mlijeka i prve cigarete. Po njemu,

  duda je neka vrsta nadomjestka za majku, premda mi to ba nije posve shvatljivo jer, koliko je

  meni poznato, majke nisu nainjene od ruiaste plastike sa utom gumenom bradavicom u

  sredini. Ali nemam nita protiv ako doktor tako kae...

  Kod Renane je, meutim, problem u tome to ona nema potrebu za bilo kojom dudom ve je

  privrena jednoj jedinoj, posve odreenoj dudi po imenu Cuci.

  Nama ostalima Cuci se doima poput svih ostalih duda varalica, posve obian masovni industrijski

  proizvod, ali Renana nee ni da uje za bilo koju drugu dudu. Kad bismo joj god pokuali

  podvaliti neku drugu, ona bi je smjesta is-pljunula i stala vritati, udarati nogama i bacati sve oko

  sebe.

  - Cuci! - dozivala bi. - Hou Cuci! Cu-ci-i-i-i!

  Posve je razumljivo to je ve na prvi Cuci sva kuna eljad na koljenima i u grozniavoj

  potrazi za izgubljenim blagom. Us