En hållbar rovdjurspolitik

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En hållbar rovdjurspolitik. Presskonferens 12 september 2013 Miljöminister Lena Ek. Dagens regeringsbeslut. Propositionen En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) lämnas till R iksdagen. Föreslår att Riksdagen godkänner - PowerPoint PPT Presentation

Text of En hållbar rovdjurspolitik

En hllbar rovdjurspolitik

En hllbar rovdjurspolitikPresskonferens 12 september 2013Miljminister Lena EkMiljdepartementetDagens regeringsbeslutPropositionen En hllbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) lmnas till Riksdagen.Freslr att Riksdagen godknner ett nytt vergripande och lngsiktigt ml fr rovdjursfrvaltningennya ml fr varg, bjrn, jrv, lodjur och kungsrntoleransniv fr skador p ren av stora rovdjur MiljdepartementetHuvudsakliga underlagRovdjursutredningen (Liljelund)Rovdjurens bevarandestatus (SOU 2011:37)Ml fr rovdjuren (SOU 2012:22)Vargkommittn (Egardt)tgrder fr samexistens mellan mnniska och varg (SOU 2013:60)Tidigare rovdjurspropositionerSammanhllen rovdjurspolitik (2000/01:57)En ny rovdjursfrvaltning (2008/09:210)Miljdepartementetvriga underlag2008 Organisering av kat regionalt ansvar i rovdjursfrvaltningen (NV)Utreda hur frvaltning av jrv och varg ska ske med jakt (NV)Lmpliga tgrder fr strka vargens genetiska situation (NV)

2010 Redovisa och analysera rutiner fr utplantering av varg (NV, SJV, SVA, Lst)Definiera toleransniv fr rovdjursskador p rennringen (ST, NV)Redovisa kompetenshjande tgrder fr rovdjursfrgor (Lst)Utarbeta riktlinjer fr skyddsjakt (NV)vertrdelserendet om svensk vargpolitik (RK)2011Peka ut lmpliga omrden fr utsttning av varg (Lst)Analysera behov och lmpliga kompensationstgrder (NV, Lst, SKL)Inleda arbetet med genetisk frstrkning (NV, SJV)Tidigarelgga arbetet med en frvaltningsplan fr varg (NV)verenskommelse med Norge och Finland om de stora rovdjuren (RK) verenskommelse med Norge genetiskt vrdefulla vargar (RK)Analysera hnsyn i jaktbeslut till tta rovdjurspopulationer (NV)Informera om ndringar i jaktfrordningen (NV)Ta fram frvaltningsplaner fr jrv, lodjur, bjrn och kungsrn (NV)2012Utforma ett frvaltningsverktyg fr frekomst av stora rovdjur (ST, NV)Fortstta arbetet med genetisk frstrkning (NV, SJV)Tillsttande av Jaktlagsutredningen (RK)Redovisa srbarhetsanalyser fr varg, bjrn, jrv och lodjur (NV)verlgga med samebyar om genetiskt vrdefull varg (NV, ST)Kalvning i hgn och omrdesinriktad jakt efter bjrn (SLU, ST)Mrka lmpliga vargtikar (Lst)2013Hearing om areella nringar och utvecklingen av rovdjursstammarna (RK)

RK = RegeringskanslietNV = NaturvrdsverketSJV = Statens JordbruksverkSVA = Statens Veterinrmedicinska AnstaltLst = LnsstyrelsernaST = SametingetSKL = Sveriges kommuner och landsting

MiljdepartementetTillrckligt underlagsmaterialRegeringen bedmer att det finns ett tillrckligt underlagsmaterial fr att bestmma referensvrden och bedma gynnsam bevarandestatusunderlagen kan lggas till grund fr riksdagens beslut om nya ml inkl referensvrdenMiljdepartementetPolitiskt beslutRiksdagen fattar beslut om vergripande ml och ml fr rovdjuren inkl referensvrdenRegeringen bedmer den gynnsamma bevarandestatusenBaseras p en helhetssyn dr det vetenskapliga underlaget r mycket viktigtRovdjursutredningen och Vargkommittn argumenterar fr att rovdjursfrvaltningen ska utg frn politiska mlMlen har inte uppdaterats p lng tid hrstammar frn 2009 och 2001 rs rovdjurspropositionerBrjar glla frn 1 januari 2014Miljdepartementetvergripande och lngsiktigt mlRegeringen freslr att riksdagen godknnerVarg, bjrn, jrv, lodjur och kungsrn i Sverige ska uppn och bibehlla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshllning inte ptagligt frsvras och socioekonomisk hnsyn tas.MiljdepartementetKriterier fr gynnsam bevarandestatusenligt EU-kommissionens riktlinjer1. Populationsstorleken r stabil eller kande.2. Utbredningsomrdet r stabilt eller kande.3. Livsmiljns mngd och kvalitet r tillrcklig och fortstter att vara s.4. Populationens storlek och utbredningsomrde r lika eller strre n 1995.5. Referensvrdet fr populationsstorlek har ntts. 6. Arten frekommer inom hela utbredningsomrdet som angetts som referensvrde.7. Det finns frbindelse inom och mellan populationer (minst en genetiskt effektiv invandrare per generation).8. Det finns ett robust vervakningsprogram.

MiljdepartementetGynnsam bevarandestatusRegeringen gr bedmningen av gynnsam bevarandestatus utifrn EU:s riktlinjer.Regeringen gr i propositionen bedmningen att varg, bjrn, jrv, lodjur och kungsrn i Sverige har gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. MiljdepartementetReferensvrden bedmningI enlighet med EU:s riktlinjer utgr regeringen frn MVP, Naturvrdsverkets srbarhetsanalyser Utgr frn att vrdena ska skerstlla en halverad utdenderisk jmfrt med MVP Referensvrden uttrycks som intervall dr vre vrdet r 100 hgre fr varg och jrv och 300 hgre fr bjrn och lodjurKungsrn bedms p annat sttMiljdepartementetReferensvrden i intervallIntervall freslogs av Vargkommittn medger ett utrymme fr adaptiv regional avvgning i frvaltningen. Frvaltningen msta vara flexibel och rymma olika socio-ekonomiska vervganden, vilket r enklare att gra om det nationella mlet uttrycks som intervall n en exakt siffra. Intervallet ska ligga till grund fr hur stammarna frvaltas utifrn deras utveckling frn ett r till ett annat och beroende p hur frdelningen av stammarna ser ut i olika ln. Intervallet ger utrymme fr myndigheterna att utva en samfrvaltning av rovdjursarterna. Inom intervallet ligger referensvrdet fr gynnsam bevarandestatus, som inte fr underskridas.MiljdepartementetRegeringens frslag till referensvrdenAntal 1995Senaste inventeringSrbarhets-analys MVPSrbarhetsanalys halverad utdenderiskRegeringens frslagreferensvrdenVargca 40ca 350100-170-270Bjrn950-1 200ca 3 300351 1001 100-1 400Jrvca 500ca 750150500500-600Lodjur700ca 1 650210700700-1 000Kungsrn-209*--150**Hckande parMiljdepartementetVargstammens utveckling i SverigeMVPReferens-vrdeMiljdepartementetVargens bevarandestatusFrbttrad genetik med minskad inavelsgrad och kad genetisk variationInavelskoefficienten har minskat med 20 % under 2007-2013.Den genetiska variationen har kat med 50 % under 2007-2013. Lyckad genetisk frstrkning samt tillrcklig invandringstakt av vargarSedan 2002 har i genomsnitt 1,7 vargar invandrat/ flyttats och reproducerat sig rknat i femrsperioder. Med avkommor frn det par som flyttades till Tiveden och avkommor frn tidigare invandrare kommer den positiva utvecklingen av genetiken att fortstta.MiljdepartementetSocioekonomiska konsekvenserViltskadecenter ges i uppdrag att analysera hur rovdjursangrepp pverkar landsbygdsfretagens ekonomi, inklusive indirekta kostnader och lmna frslag p ersttningsniver fr sdana skador. Vidare utreda mjligheten till bidrag fr frebyggande tgrder och ersttningar fr av rovdjur ddade och skadade djur som hlls i vilthgn.MiljdepartementetDelegering av skydds- och licensjaktDelegering till lnsstyrelsen av beslutandertten avseende skyddsjakt p stora rovdjur br ske utan begrnsning, ven till ln som saknar reproducerande stammar. D ett rovdjursfrvaltningsomrde har uppntt miniminivn, br delegering av beslut om licensjakt kunna ske till samtliga lnsstyrelser som ingr i frvaltningsomrdet utan begrnsning.MiljdepartementetFrvaltningsplanerFrvaltningsplaner ska vara de centrala och regionala adaptiva verktygen fr den praktiska frvaltningen av rovdjuren fr att uppn mlen. Naturvrdsverket br revidera de nationella frvaltningsplanerna fr varg, bjrn, jrv, lodjur och kungsrn.MiljdepartementetRennringenToleransnivn fr skador p ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10 %. Lnsstyrelserna, Sametinget och samebyarna ges i uppdrag att arbeta med ett frvaltnings-verktyg fr att stadkomma en bttre sam-existens mellan rennring och stora rovdjur.Bidrag till skadefrebyggande tgrder br inte avrknas frn ersttningen fr rovdjursskador p ren. Miljdepartementet