El gratis 559

 • View
  265

 • Download
  24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Periòdic d'actualitat i anuncis de les comarques, especial mostra de teatre, alcoyano, matrícules, terreses d'estiu, motor, entrevista a xavi mira

Text of El gratis 559

 • especialsantjordi2 EL GRATIS 2Q. MAIG 2013 N559

  UNA MIRADA AL MON per Arcaris6132027

  18152229

  29162330

  310172431

  4111825

  5121926

  7142128

  MAIGDll Dm Dc Dj Dv Ds Di

  CONTINGUT una mirada al mn + estic fart +vinyeta Les Muntanyes tribuna +notcies +cultura trial solidari alcoi/ homenatge ral botella refrescat a lestiu: gastronomia mostra de teatre alcoi entrevista xavi mira +moral +lligues locals les comarques actualitat matriculat als centres destudis programaci cultural castalla especial rodes i motor segona m: +anuncis a: www.elgratis.net ag. de profesionals +farmcies horoscopops +animalets +guia de ocio

  Edici: elgratis/produccionseditorialsalcoi/ Direcci: Santiago Sempere Gonzlez./ Redacci: Ldia Vila./ Mnica Durn./Nuria Alba./Paco A. Pay Illustracions: K. Pascual./Fotografa: xpress./ Collaboracions: Esther Jord./ Paz Martn./ Impressi: Indugraf Offset./ Publicitat: Paco Ferrandiz./ Jos valos./ Maquetaci i Disseny: Joan Prez i Sempere./

  2343 a 12678 i 9101112 i 1314 i 1516 a 19242520 a 293031

  El perill deles vagues

  Peridic El Gratis - Redacci i Oficines: Plaa dEspanya, 14 - 3planta - 03801 Alcoi (Alacant)Tel.: 96 554 01 68 / Fax: 96 554 80 01 www.elgratis.net e-mail: lesmuntanyes@elgratis.net

  Segueix el temps i la predicci meteorolgica dAlcoi da a da al nostre blog de les Muntanyes,sempre actualitzat: http://lesmuntanyes.blogspot.com

  estic fart de que mai serem,mai aconseguirem, mai farem resmentre siguem viuso no marxem...estic fart que tan sols comteel record, que res sigui bomentre no hagem mort,fart dhipocresies i ancdotesque no son esmentades quan hisom en persona, fart de saberque tan sols ens respectaran enel nostre funeral, fart daquellstextos unflats de flors i mentidesde gent que no ens volia dintrede les seves vides...fart de saber que no som resmentre hi siguem...

  Duia un ca, de carn un mostot travessant l'aigua clarad'un riu, sa mirada avaravei al fons un altre gos.

  Cobejs i adaleratdeix la carn que embocava,per pescar la que ovirava,creient que era veritat.

  I per haver-la millor,va perdre el gos o que duia,veient com l'aigua s'enduiael tant cobejat tresor.

  Fer vaga est molt b. De fet, s de les poques maneres de protes-tar que ens queden. Per les vagues tenen un perill per a qui lesfa i un avantatge per a qui les rep: el cansament de la ciutadania.Estic completament dacord amb les peticions de les plataformes das-

  sociacions de mestres, destudiants i de pares i mares per una educacide qualitat i pblica. El problema s que es queixen, no els fan cas, estornen a queixar, continuen sense fer cas... i entren en una espiral peri-llosa en la que si no van alerta els damnificats (mestres) poden acabarsent els culpables.

  Les queixes degeneren i la malinformaci es torna la protagonista. Sien un principi les vagues eren per leducaci pblica ara ja diuen que sperqu els mestres demanen un augment de sou, i dac no res ser per-qu els mestres sols es preocupen per mantindre 2 mesos de vacances.

  Desta manera, el Govern i medis de comunicaci acabaran per collo-car davant de lopini pblica als mestres com els grans culpables de ladestrossada situaci de leducaci a Espanya. Com han destudiar elsxiquets si els seus mestres noms fan que vagues? Eixe argument estcorrent com la plvora entre persones que estan comenant a no aprovarles vagues. Tamb persones amb sous mnims o en latur ja critiquen elssous del professorat i les seues vacances.

  La qesti s que un objectiu just com s la defensa de leducaci p-blica est comenant a desvirtuar-se i els poltics no tardaran en aprofi-tar-ho al seu benefici.

  Ha arribat el moment de canviar destrategia.

  Durant 26 anys Cada quinze dies a la teva llibreria

  CONTES EN VERS: EL CA COBEJS

 • LA NORMA S NICAAL PAS VALENCI

  - SEGONA QUINZENA MAIG 2013 - http://lesmuntanyes.blogspot.com

  Serveis a la comunitata canvi de multes i sancions de econmiques

  L'Ajuntament d'Alcoi posar en marxa en un breu perode de temps u-na normativa pionera a la Comunitat Valenciana que permetr els ciuta-dans saldar els seus comptes amb l'Administraci local de dues maneresdiferents. Fins ara s'emprava el sistema tradicional de pagament de mul-tes o sancions per la via econmica. Ara es podr tamb fer serveis a laComunitat.

  La norma no s nica a Espanyaper s al Pas Valenci. Tal com a-nunciava la regidora Lorena Zamora-no als mitjans de comunicaci, la si-tuaci econmica per la que passenels ciutadans no els permet en moltscasos saldar les sancions i les multesamb l'Ajuntament.

  A partir d'aquest moments tot un se-guit de multes com ara les imposadesper aparcar malament, pintar graffitisals espais pblics o per deixar que elgos faa les seues necessitats a la via

  pblica es podran resoldre a partird'ara de dues maneres: la primera, pa-gant la multa. I la segona i novetat:complint amb funcions per a la co-munitat.

  El nostre objectiu s oferir una al-ternativa a aquelles famlies que, pelsefectes de la crisi, poden veure trasto-cada la seua economia amb el paga-ment d'una multa, subratllava la re-gidora.

  Segons Zamorano, aquest sistemade caire nord-americ ajudartamb l'Ajuntament d'Alcoi a compliramb treballs que ara no pot afrontar al100% per falta de recursos, com laneteja de parcs, carrers i altres llocs.

  L'Ajuntament va analitzar la possi-bilitat d'utilitzar tamb aquest sistemaper al pagament d'impostos, per, se-gons Zamorano, el Consistori no tcapacitat legal per a fer-ho.

  oferir una alternativa afamlies que, pels efectes dela crisi, poden veuretrastocada la seuaeconomia

  Les previsions apuntaven Alcoipagaria de cnon pels seus vessa-ments al riu durant els anys 2011 i2012 uns 733.000 euros, i final-ment seran 132.000 els que es faranefectius. Aquesta disminuci delCnon de control de vessaments, sa dir, la suma que paga l'Ajunta-ment per abocar les seues aiges alriu una una vegada sn depurades,es deu principalment al treball rea-

  litzat per l'equip tcnic de la Regi-doria de Medi Ambient.

  Segons el regidor de l'rea JordiTormo: "Les liquidacions que es re-alitzaven a l'Ajuntament es calcula-ven baix els parmetres dels vessa-ments catalogats com Industrials'.Des de l'Ajuntament s'ha realitzatun considerable esfor i treballperqu la Confederaci Hidrogr-fica del Xquer considere els nos-

  tres vessaments com Urbans' i,amb aix, s'ha aconseguit que laquantia que paga el Consistori ha-ja baixat molt considerablement".

  Els Ajuntaments d'Alcoi i Cocen-taina van arribar a un acord de dis-tribuci de la despesa del cnon devessaments i l'Ajuntament d'Alcoipagar 65.837 euros i Cocentaina a-bonar 13.468 dels 79.305 euros de2012.

  DESPRS DE LES NEGOCIACIONS AMB LA CONFEDERACI HIDROGRFICA

  Estalvi de 600.000 euros pels vessamentsLes gestions realitzades per l'A-

  juntament d'Alcoi durant els dosltims anys han perms baixar en

  ms de 600.000 euros el cnon devessaments al riu al qual l'Ajunta-ment ha que fer front. Un estalvi

  que es deu al treball realitzat perl'equip tcnic de la Regidoria deMedi Ambient.

  El professorat es bolca contra la LOMQEEl 75% del professorat a Primria i el 60% a Secundria de l'educaci pblica van secundar, segons confirmava

  el regidor d'Educaci Manolo Gomicia, la Vaga contra la LOMQE. Entre els professors, representants d'estudiantsi pares de l'Alcoi i el Comtat van omplir al voltant de mitja 'bandeja', en una manifestaci convocada per la Co-ordinadora del professorat inter, l'Assemblea d'Estudiants, el Front d'estudiants unificat i CCOO. Tamb havienconfirmat el seu suport a la vaga Intersindical Valenciana i Comproms.

  Partida de les Llacunes, s/n Tel.: 96 533 10 34 651 068 623 Alcoi Abierto todos los dias excepto Lunes por descanso

 • +notcies4 EL GRATIS 2Q. MAIG 2013 N559

  La ciutat d'Alcoi oferir el propercurs escolar 2013-2014 un total de14.010 places escolars, al voltant de205 ms que al curs anterior fruit del'augment de la rtio. Aix ho ha a-vanat el regidor d'Educaci Mano-lo Gomicia. Aquest fet suposar quea cada aula alcoiana es puguen con-centrar fins a 30 xiquets per classe.Tot i aix, Gomicia assegurava queen el cas alcoi l'Ajuntament va aintentar que als centres pblics a-questa dada no supere els 25 alum-nes i els 27-28 -com a mxim- alscentres privats.

  En xifres concretes, les places a E-ducaci Infantil passen de 2.225 a2.250 per la incorporaci de l'esco-leta Sol Solet. Pel que fa a l'educa-ci Primria ,on ha augmentat la r-tio a les concertades, es passa de4.075 a 4.255 places. I per ltim, aSecundria no canvia i segueixenamb les 7.505 ofertades ja l'any pas-sat.

  A partir d'aquest moment s'iniciaun important perode durant el qualels estudiants alcoians, aix com elsseus pares, mares i tutors, hauran dedecidir on seguir amb la seuadocncia. Les matriculacions pels

  cicles formatius es podran fer efec-tives a partir de dia 3 de juny i finsel proper dia 17.

  Al mateix temps, en el cas de l'e-ducaci secundria i el Batxillerat,aquestes dates de matriculaci s'a-vancen una mica fins a collocar-seentre el 27 de maig i el 3 de juny.

  Instituts i escoles formatives de

  les comarques com lIES Cotes Bai-xes, lIES Pare Vitria, el collegiSant Roc dAlcoi i el Pare Arquesde Cocentaina ja disposen de totalinformaci per als alumnes quedesitgen cursar els seus estudis pri-maris i secundaris en aquests i altrescentres educatius de les nostres co-marques.

  El sindicat Comissions Obreres deles Comarques Centrals ha susps o-ficialment de totes les seues fun-cions al qui fins ara havia estat Se-cretari d'Organitzaci i Finances.Segons confirmava la Secretria Ge-neral de CCOO a les nostres comar-ques Manuela Pascual, aquest alcoihavia estat quedant-se part de lesquotes dels socis fins acumular unaquantitat de 12.000 euros. La cpuladel sindicat va advertir aquesta irre