4
L’EFECTE HIVERNACLE Tamar Fernandez i Yvonne Garcia Ciències per al món contemporani

Efecte Hivernacle

  • Upload
    yvonne2

  • View
    2.004

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Efecte Hivernacle

L’EFECTE

HIVERNACLE

Tamar Fernandez i Yvonne Garcia

Ciències per al món contemporani

Page 2: Efecte Hivernacle

Sobre l’efecte hivernacle dir que és el sobreescalfament que

experimenta l’atmosfera a causa de la presència en l’aire de diversos

gasos, anomenats gasos d’hivernacle, els quals dispersen la radiació en

forma de calor.

Els principals gasos d’hivernacle són el vapor d’aigua,el diòxid de

carboni,el metà i l’òxid de dinitrogen presents a la composició normal

de l’atmosfera i integrats en els cicles biogeoquímics dels sistemes

naturals. Els gasos hivernacle tenen una alta efectivitat en la dispersió

de la radiació en forma decalor, i provoquen, així, un augment de

temperatura.

Llavos si actualmente la temperatura mitjana de l’atmosfera és de 15,5

graus es calcula que sense l’efecte hivernacle aquesta temperatura

seria de 33 graus mes baixa, per això dir que el reforçament de l’efecte

causat per las emissions de gasos podría provocar un escalfament

global més intens ens els pròxims anys.

En qué consisteix?

Tots els cossos, pel mer fet d'estar a una certa temperatura superior a

zero, emeten una determinada quantitat de radiació

electromagnética. Quan l'energia del sol arriba a la superfície de

la Terra, aquesta s'escalfa. L'energia absorbida és remesa com radiació

infraroja. Tanmateix, no tota aquesta radiació pot escapar de tornada

a l'espai, ja que una part és absorbida novament per l'atmosfera (al

voltant d'un 90%), sent un fenomen semblant a què manté la

temperatura càlida en l'interior d'un hivernacle, per això s’anomena així.

El balanç entre radiació absorbida i transmesa per l'atmosfera a

diferents longituds d'ona és el que produeix l'efecte hivernacle.

L'atmosfera absorbeix més fàcilment la radiació infraroja de sortida que

no pas la radiació visible rebuda del Sol, i això és el que fa que la Terra

sigui més calenta del que ho seria sense atmosfera.

Page 3: Efecte Hivernacle

L’activitat humana sobre l’efecte hivernacle:

L'efecte hivernacle és perfectament natural, i de fet sense ell no hi

hauria vida en el planeta tal com la coneixem. Des de fa un temps s'ha

demostrat que l'activitat humana està augmentant l'efecte hivernacle,

cosa que podria dur a un escalfament global, i al canvi climàtic del

planeta. Això es deu a: cremar combustibles

fòssils (carbó, benzina (del petroli),gas natural, ... ) o en incendiar-

se boscos… es produeix diòxid de carboni.

Si la concentració de CO2 en l'atmosfera augmentés significativament,

podria augmentar la força de l'efecte hivernacle.

Aquets canvis causen un gradual increment de la temperatura terrestre,

el anomenat canvi climàtic o escalfament global, que al seu torn poden

originar altres problemesmediambientals, no obstant els científics no ho

saben a ciencia certa sobre les conseqüències exactes. Les tesis més

catastrofistes sostenen que aquests problemes serien els següents:

Desertització i sequeres, que causen les pandèmies de fam.

Desforestació, que augmenta encara més el canvi.

Inundacions.

Fusió del gel antàrtic, que causa un ascens del nivell del mar,

submergint ciutats costaneres.

Destrucció d'ecosistemes.

Una cosa que te molt a veure amb l’efecte hivernacle és el Protocol

de Kioto que és un conveni internacional que intenta limitar

Page 4: Efecte Hivernacle

globalment les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El protocol

sorgeix de la preocupació internacional per l’escalfament global que

podrien incrementar les emissions descontrolades d'aquests gasos.

Aquí tenim una representació esquemàtica dels intercanvis d'energia

entre l’espai exterior l’atmosfera terrestre, i la superfície de la Terra.

L'habilitat de l'atmosfera de capturar i reciclar energia emesa per la

superfície terrestre,amb això podem definir molt bé el que és l’efecte

hivernacle.

Gracies a l’efecte hivernacle, el planeta gaudeix d’una temperatura

mitjana adequada per allotjar-hi ésser vius. Si la temperatura

depengués sols de la intensitat de la radiació solar, viuríem en un

planeta completament gelat.

Aquest document junt amb aquest vídeo tenim una noticia important

que parla sobre l’efecte hivernacle que ens explica com E.E.U.U vol

pendre mesures per acabar amb aquest problema.