Edukacija za JAVNI NASTUP - stilske figure, jezika raznovrsnost, eliminacija potapalica, gramatiki ispravno izra¾avanje, slikovitost u govoru, jasno‡a i konciznost)

 • View
  248

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Edukacija za JAVNI NASTUP - stilske figure, jezika raznovrsnost, eliminacija potapalica, gramatiki...

 • Edukacija za JAVNI NASTUPRazvijanje govornikih i prezentacijskih vetina

  KopaonikKraljevi ardaci SPA5-9. jul 2017.

 • U procesu obrazovanja dobijamo veoma malo znanja o tome kako da prezentujemo na upeatljiv nain, kako da izlaganje na

  neku temu uinimo zanimiljivim i upeatljivim.

  Tokom ivota tri puta vie govorimo nego to piemo, pa ipak ne znamo mnogo o mogunostima koje nude negovan glas i osveen, razloan i dinamian govor.

  ime god da se bavimo, na uspeh e u znaajnoj meri zavisiti od naina na koji predstavljamo sebe i svoje ideje.

 • Programi Instituta Main Point osmiljeni su saciljem da se ponudi sveobuhvatna edukacija za javninastup.

  Proces rada u fokus stavlja pojedinca.

  Svako ima svoju govornu linu kartu, koja jerezultat razliitih uticaja: senzibiliteta, formiranihgovornih navika, fiziolokih karakteristika, ljudi sakojima se provodi najvie vremena, italakogiskustva, lokalnog dijalekta i dr.

  Tek kad se u toku obuke definie ta specifinagovorna lina karta, svaki polaznik dobija konkretneinstrukcije kako da dobre strane svog govornog biaistie, a kako da ono to je loe eliminie ili makarublai.

  Edukacija za javni nastup poboljava subjektivni oseaj uoi nastupa.

  Savladavanje razliitih tehnika ini da nastup pred publikom ne predstavlja stres, ve zadovoljstvo zbog anse da ljudima prenesemo

  nae originalne ideje i stavove.

 • Kome je kurs namenjen?

  Takoe je namenjen svima koji ele da svojim govorom vre uticaj na druge,

  da ih inspiriu i motiviu. Ukoliko elite da komunicirate efikasnije, da autentino i harizmatino irite svoju

  poruku dobro doli!

 • Program obuke podrazumeva i jednu svojevrsnu samospoznajui proces koji zahteva maksimalnu koncentraciju i prisutnost.

  Upravo iz tog razloga, edukacija na Kopaoniku koju prate sve planinski vazduh, relaksirajue SPA sadraje i organizovane slobodne aktivnosti u prirodi, dodatno poveava mogunost velikog napretka.

  U saradnji sa Agencijom Smart Adventuresvim naim polaznicima omoguili smo daslobodne aktivnosti tokom programaedukacije provedu na veoma sadrajannain. Na raspolaganju su izmeu ostalogparaglajding, bob na inama, streliarstvo...

 • Nain rada

  Program obuke podrazumeva predavanja, analizuprimera iz prakse i vebe. Akcenat je na praktinojprimeni steenih vetina. Vebe se snimaju ianaliziraju. U zavrnom delu treninga pristupa sesimulacijama svaki polaznik izlae pred publikomna odreenu temu.Nakon zavrene obuke, svaki polaznik dobijasertifikat kao i prirunik i multimedijalni nastavnimaterijal koju ukljuuje i video vebe koje susprovodene u toku obuke.

  Tematske celine

  Suoavanje sa tremom(uzroci treme, tehnike disanja, vizualizacija, vebe za poveanje samopouzdanja)

  Dikcija(vebe za pravilnu artikulaciju, osnovne funkcije govora, logika govora, izraajnost u govoru)

  Govor tela(tehnike neverbalne komunikacije, umreavanje tehnika neverbalne komunikacije sa senzibilitetom svakog polaznika i njihovo postavljanje na svesni nivo, usklaenost sa sadrajem i kontekstom)

  Priprema i struktura izlaganja(sadraj, nain, proba, principi Dejla Karnegija, organizacija izlaganja)

  Stil izlaganja(stilske figure, jezika raznovrsnost, eliminacija potapalica, gramatiki ispravno izraavanje, slikovitost u govoru, jasnoa i konciznost)

  Program obuke

 • Predavai Slobodan Roksandi

  Diplomirani glumac, master komunikolog (FPN).

  Odrao veliki broj predavanja na sledee teme: Umee govorenja, Javni nastup, Izraajno govorenje, Dikcija u elektronskim medijima.

  Savetnik za javni nastup i govornu interpretaciju brojnih javnih i medijskih linosti.

  Osniva Instituta Main Point.

  Marko Milovanovi

  Diplomirani glumac.Zavrio teatarske i medijske studije na Wycliffe koledu u

  Engleskoj.

  Uestvovao u istraivanju "Influence of body language on audience perceptions".

  Odrao veliki broj radionica na temu Govor tela kao sredstvo ubeivanja.

 • Spa & Wellness

  Kongresna sala

  Lobby bar

  Pivnica

  Bar pored bazena

  Fitness centar

  Beini internet (WiFi)

  Kraljevi ardaciKopaonik

 • U cenu su uraunati:

  Smetaj na bazi punog pansiona (doplata za jednokrevetnu sobu 70 evra)

  17 sati obuke + prirunik sa multimedijalnim nastavnim materijalom

  Korienje svih relaksirajuih sadraja koje nudi Kraljevi ardaci SPA

  Organizovane slobodne aktivnosti u prirodi

  *Za vie od tri prijave, vai popust 10% po polazniku.

 • www.mainpoint.edu.rs

  kopaonik@mainpoint.edu.rs

  064/8937-203

  http://mainpoint.edu.rs/mailto:kopaonik@mainpoint.edu.rs?subject=Prijava%20za%20Kopaonik%202017.https://www.facebook.com/pg/institutmainpoint