Educati Asa!0001

 • View
  557

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of Educati Asa!0001

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  1/12

  _-etherland Institute for Care &WellfareFundatia Copiii Nostri

  EDUCATI ASA!,Suport de curs pentru specialistiicare lucreaza in domeniuleducatiei parintilor

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  2/12

  Netherland Institute forCare & Welfare Fundatia Copiii Nostri

  EDDeArI A~A!

  Autori: ,rnaBakker ')lIans JanssenCoordonator: Martha IliescuConsultant stiintific: Elisabeta DragomirescuTraducere: Oana SerbanTehnoredactare: Claudia Lazar

  - Bucure~ti, 2001 -

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  3/12

  Pentru traducerea, adaptarea si publicarea acestui manual si a materialelorauxiliare adresdm vii multumiri tuturor celor care au focut posibild realizareaacestui proiect: Ambasada Regatului Olandei in Romania, d-nei Marian vanTeeJJelen, coordonator pentru Romania - Cooperating Dutch Foundations, autorilormanualului d-na Ina Bakker si dl. Hans Janssen de la Netherland Institute for Care& Welfare - Olanda, precum si tuturor celor care cu competenta si ddruire si-auadus contributia lajinalizarea acestei lucriiri.

  Retiparirea aeestui manual a fost posibila eu sprijinul finaneiar al SocialTransition Programm Central and Eastern Europe (Matra) of the NetherlandsMinistry of Foreign Affairs.

  Acest manual este protejat prin copyright. Toate drepturile apatin Landelijk Centrum GVO, Netherlands Instituut vorr Zorg enWelzijn (NIZW).In Romania numai Fundatia Cop iii Nostr! a obrinut dreptul de a traduce, adapta ~i publica acest manual si materialele anexe. Nici 0 partedin aceasta publ icat ie nu poate fi reprodusii total sau partial, fara acordul autorilor.

  1

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  4/12

  CUPRINS

  PrefataCap. 1- Prezentarea1. Introducere2. Materialele necesare pentru cursul de instruire a parintilor "Educati asa!"Call. 2 - Bazele programului "Educati asa!"1. Introducere2. Grupul-tinta: parintii in situatii preeare3. Seopul programului "Educati asa!" ~4. Obiectivele programului "Educati asa!'5. Cadrul teoretieCap. 3 - Sugestii practice pentru forma tori1 . Stabilirea punetului de plecare2. Alegerea participantilor3.4.5.6.

  Punete de atentie referitoare la selectieMaterial necesar pentru cursul "Educati asa!"Alte conditii impuse de curs (urmarirea calitatii)Cateva sfaturi pentru luerul cu grupuri de parinti

  Cap:Of4- Descrierea sedintelor de curs1. Introdueere2. Prima sedinta3. A doua sedinta4. A treia sedinta5. A patra sedinta6. A eincea sedintaCap.S - Anexe

  .J 1. Si acum? sugestii pentru momentele dificile2. Textele sedintelor ""3. Intrebari si situatiile-model ale exercitiilor4)5.ri:'~)7.8.

  Temele pentru acasa~-----------~Procedee de lucru alternativeLista unor posibile recompenseColile cuprinzand informatia din brosurile parintilorBrosurile parintilor

  9. Brosura selectiva: coala de hartie si sugestii10. Indrumare si cateva sfaturi cu privire la modul de folosire al videoplayerului11. Bibliografie

  2

  3444666679

  111113141516171818192734404549495559687374

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  5/12

  PREFATA

  Ultimii ani au adus cu ei 0 nouii perceptie inprivinta influentei pe care 0 arefamilia asupraformarii personalitdtii. Desi s-a stiut fntotdeauna ca familia ne influenteaza, acum descoperim ciiaceastd influentd este mai mare decdt ne-am imaginat. Intelegem acum cd familiile sunt sistemesociale dinamice, care au legi, componente si reguli structurale. Cele mai importante reguli alefamiliei sunt cele care determind ceea ce inseamnd afi 0fiinui umana. Ceea ce cred pdrintii despreviatd ~i implinirea ei va determ inafelul in care isi vor creste copiii.

  Modul in care sunt crescuti contribuie la formarea conceptiei fundamentale a copiilordespre ei insist. Nimic nu este mai important. Copiii sunt cea mai mare resursd umand a oricdreiculturi. Viitorul lumii depinde de conceptia pe care 0 au copiii despre ei insisi. Toate optiunile lordepind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane. Dar existd 0 criza afamiliei in ziua de azi.Aceasta tine de regulile noastre de crestere a copiilor si de procesul desfdsurat de-a lungul maimultor generatii prin care familiile perpetueazd aceste reguli.

  Aceastd lucrare s-a nascut din ideea ca educatia pdrintilor in ceea ce priveste comunicareacu copilul este un element esential in viata de familie si cii in societatea romdneascd contemporandeste deosebit de necesarii a asemenea interventie. Prin informarea ~i educarea pdrintilor se potpreveni multe conflicte in viata de familie, care uneori pot ajunge la situatii ireversibile. Acest curscuprinde cinci lectii. La aces tea se adaugd materiale vizuale si brosurile scrise care au fostelaborate pentru 0 mai ampld informare a pdrintilor.

  Manualul coniine toate informatiile de bazd destinate conducdtorilor de curs, plus 0descriere detaliatd a programului pentru cele cinci lectii. Manualul nu se adreseazd pdrintilor, cispecialistilor care se VOl' ocupa de educatia pdrintilor. EI este destinat educatoarelor din grddinite,invdtdtorilor, dirigintilor, asistentilor sociali si oricdror alii specialisti care, lucrdnd cu copii saucu familii isi propun sa imbunatiueasca viata copilului in [amilie prin ((educarea" parintilor.Manualul ofera doar indicatii de bazd necesare pentru un curs de 5 sdptdmdni (5 lectii),considerdndu-se cd formatorii cdrora li se adreseazd si care vor conduce cursul au cunostinteprofesionale adecvate.

  Teoretic, oricine ar detine casetele video si brosurile plus acest manual ar fi in mdsurii saorganizeze si sa conducd un curs pentru pdrinti "EDUCATI ASA!". Autorii care au pus bazeleacestui program avizeazd, insd, pe cei ce nu au a pregatire corespunzdtoare sa nu se hazardeze.Cursul pentru pdrinti "EDUCATI ASA! "

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  6/12

  CAPITOLULIPREZENTARE

  1.1. INTRODUCERE

  Copiii pot fi dragalasi, dar si obositori. Educarea copiilor poate fi 0 placere, dar poate fi sidificila. Un parinte poate fimai bun decat altul, dar toti parintii au nevoie de sfaturi si sprijin.

  Parintii considera in general educatia ca dificila atunci cand copilul prezinta uncomportament care pentru ei este inacceptabil sau atunci cand copilul nu asculta de observatia pecare parintele 0 face. In asemenea situatii, J?"~rintiL~~~~_1:!Rl!r~,-:s_e~!r"ij~""_'!_u~ _ i m t "_I1smutill~i9~j.nunele cazuri parintii ajung chiar sa-si urasca copilul din cauza comportamentului sau inacceptabil.

  J"~~ati~"..~!!_9 _Q _piiLs.e.""carac. terizeaza.""printI:=un_s"chim1:L.d_e__~15:peJ::inJ~: _p_~:tilltiin f l , l: l~ .! !.l ~ ~~copiii i invers. Dad! 12arinteleJi ura.~t~_prONiul_f_Qp.!Lwgl"tt!Q~!_~gRi!l!LS_~JJr~~_t~_.Q.etne. Dacapanntele are 0 impresie negativa despre copilul sau si nu se asteapta la "nimic bun" deTa el, a h m c Tcopilul isi va crea aceeasj'tiiipresie negatlva "despre-si"iie)~iintr-adevar nu va iesi nimic-bun, Astfel~,~-

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  7/12

  care cuprinde aproximativ 20 de scene si comentariu pe imagine, este prezentata importanta laudeisi a acordarii de atentie pozitiva, Pe langa aceasta, se acorda atentie si abilitatii asa-zise "numireacomportamentului". Aceste abilitati Ie sunt necesare parintilor in Iectiile ce vo~ul]!lJ!._cu privire Ia~~i!!~e din cea de a do~a ca~eta v~dAeo("~)!~RjIi~,aJ~11lt~~1,Qr").ase.t~ videot~.La~~~ .~i

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  8/12

  CAPITOLUL2STRUCTURAPROGRAMULUI "EDUCATI A~A!"

  2.1. INTRODUCERE

  "Educati asa!" este structurat conform unor obiective concrete avand in vedere un public-tinta strict delimitat si se bazeaza pe 0 teorie precisa. In Capitolul 2 (si in timpul cursului) vor fidiscutate toate aceste lucruri, deoarece aceasta structura constituie cadrul in care se desfasoaraactivitatea indrumatorilor.

  2.2. GRUPUL- TINT A: PARINTI AVAND COPII INTRE 3 SI 12 ANI

  Manualul "Educati asa!'' este destinat formatorilor care vor lucra cu parinti, in general, darmai ales ~ B~!,Ln.tU~-,~jty.?tiLpre9~k~jav~~~eo~ii_~~!~~}/~~lb~~~,

  Prin "pdrinti fn situatii precare" intelegem pdrinti care intdmpirui greutdti fn educareacopiilor din diverse motive. Aceste motive pot fi: lipsa timpului fizic de a se ocupa de copii, nivelde instruire redus, venituri joase, familii numeroase, locuinte neconfortabile, cartiere neamenajate(putine locuri de joaca, agresivitate in cartiere), somaj, loc de munca nesatisfacator, datorii, alteprobleme sociale. Cursul pentru parinti "Educati asa!" a fost considerat, mai ales ca 0 solutiepreventiva pentru parinti in situatii precare dar care nu au inca probleme foarte grave in ce privestecomunicarea cu copiii incat sa necesite consultarea unui specialist. Relatia intre parinti si copii esteinca intacta.

  2.3. SCOPUL PROGRAMULUI "EDUCATI ASA!"

  LCursulpelltrn pari_nti:',1!:!Iu

 • 5/13/2018 Educati Asa!0001

  9/12

  - parintii sa-si insuseasca abilitatile de baza de care au nevoie pentru a influenta efectivcomportamentul copilului. Aceste abilitati de baza trebuie sa indeplineasca urmatoareledoua conditii:

  1 sa fie eficiente (adica sa conduca la rezultate)2 sa nu aiba un revers negativ (cazuri de violenta si abuz)- sa aiba ca rezultat familii care folosesc metode si procedee eficiente de educatie

  (comparativ cu situatiile actuale), adica:mai multa atentie pozitiva din partea parintilor, mai multe aprecieri pozitive,mai multe recompense;mai purine pedepse fizice atunci cand cop iii incalca regulile si limitele;alegere constienta a reactiilor fata de posibilul comportament nedorit I inadmisibil alcopiilor (sporirea altemativelor de negociere).

  Efecte colaterale posibile si intentionate ale programului "Educati asa!":

  - Deoarece cursu Ipentru parinti este organizat si condus de catre profesionisti, el incurajeazaparintii care iau parte la curs sa adreseze intrebari cu priy_ireJ.a

Search related